Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014"

Transkriptio

1 Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Etelä-Kymenlaakso Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Osallistava asiakaspalaute Laadun paraneminen ja asiakkaan äänen kuuleminen Haastattelut tehty 620 henkilölle ja materiaalit analysoitu, viety kotihoidon tiimitasolle, laadittu kehittämiskohteet ja niiden toteutumista (väli)arvioidaan kesäkuussa (esim. ravitsemus ja liikunta sis. kaatumiset) Hyvinvointia edistävä toiminta Hyvinvointia edistävien kotikäyntien osaamista tuettu (koulutukset ja esitteet) -> syksyllä Palveluohjausosaaminen kulkee sisällä ja osaamista lisäävää koulutusta järjestetty Kotihoidon sisältöjen kehittäminen Vastuuhoitajuus: nyt toteutuu osittain, etenee kuntakohtaisesti asiakas edellä Välitön työaika: nyt tehostetaan vastuuhoitajuutta, toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia ja asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotihoidon kehittämisen johtamisen lisääminen: Uusi haastattelukierros ja arvioidaan kehittämiskohteiden tavoitteiden toteutumisen etenemistä Materiaalien analysointi vuosittain ja tarvittavat jatkotoimet Etenee kuntakohtaisesti asiakas edellä Välitön työaika 50% Koulutukset käynnissä Uusi haastattelukierros ja arvioidaan kehittämiskohteiden tavoitteiden toteutumisen etenemistä Materiaalien analysointi vuosittain ja tarvittavat jatkotoimet palveluohjausosaamisen verkkokurssi Eksoten kanssa Etenee kuntakohtaisesti asiakas edellä Välitön työaika nousee

2 koulutukset käynnissä Toiminnanohjaus ja resurssitiimi Ensimmäinen resurssitiimi toiminnassa Kotkassa Kotkan muut alueet mukaan, muissa kunnissa viedään eteenpäin (Pyhtää edelläkävijä) Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön Kotkassa Muissa alueen kunnissa viedään eteenpäin (Pyhtää edelläkävijä) Osaamiskartoitus Tehty, käydään tiimikohtaisesti läpi ja katsotaan kehittämiskohteet ja toimenpiteet Hoidon ohjausken ja arvioinnin kehittäminen ÄYLT-malli nyt käytössä Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiosaamisen lisääminen (antaa pohjan asiakastarpeen suunnitteluun ja ohjaa palvelujen suunnittelua): nyt vastuuhoitajuus, asiakasosallisuus ja resurssitiimi Arvioidaan ja järjestetään koulutuksia Tuetaan raportointiosaamista Koulutuksia Jatkokehitetään eteenpäin Palveluohjausosaaminen Verkkokurssi työn alla Verkkokurssi valmis Haitta- ja vaaratapahtumaohjelman tukeminen Käytössä (osaamisen lisääminen ja raportoinnin tukeminen) Saattohoito alueellisen kotihoidon näkökulmasta (yhdysverkosto) Saattoyhdyshenkilön

3 yhdysverkosto on luotu, tehtävät laadittu, esite tehty, koulutuksia sotehenkilökunnalle pidetty-> 2015 toiminta kehittyy eteenpäin Toiminta kehittyy eteenpäin Toiminta kehittyy eteenpäin Kuntakohtaiset kehittämisiltapäivät väh. kerran kuussa aiheena kotihoidon sisällön kehittäminen Kuntakohtaiset kehittämisiltapäivät väh. kerran kuussa Kuntakohtaiset kehittämisiltapäivät väh. kerran kuussa Toimintakulttuurin muutos (vastuuhoitajuus, resurssien udelleen org, yhteistyö, tiedolla johtaminen) Eksote Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Koti-ikävä toimintamallin jalkauttaminen (varhainen puuttuminen, äkillinen tilanne ja toipilasaika) Hanketyöntekijät työstäneet varhaisen puuttumisen ja toipilasajan osioita (juurrutus ja perehdytys) Koulutukset loppu ja malli käytössä Tarkistetaan mallin toimivuus ja varmistetaan, että käyttöönotto on onnistunut Arviointi toteutumisen onnistumisesta Juurruttamisen vahvistaminen RAI osaamisen hyödyntäminen vastuuhoitaja, esimies, johtotasolla RAIn hyödyntäminen esimiestasolla RAIn hyödyntäminen vastuuhoitajatasolla Arviointi ja juurruttamisen tukeminen

4 Palvelutarpeen arviointiprosessi (sote) Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin prosessit mallinnettu ja prosessit valmiita, sähköisen työkalun testaus Kuntien satelliittimallit: keskitetty palvelutarpeenarviointi yhtenäinen -> nyt nimetty tiimi Yhteyskeskus ja siihen liittyvä toimintamalli: kevään aikana ensihoidon kenttäjohto, toiminnanohjaus Palveluohjausosaamisen verkkokurssi Kotihoidon uudet kriteerit ja toimintasisältö nyt valmiina ja hyväksytty ja käytössä Vastuuhoitajuus Käyttöönotossa Toiminnanohjauksen käyttöönotto Prosesseja ja sähköistä työkalua viety eteenpäin yhdessä Otettu käyttöön laajentamalla pilotteja Resurssipooli pilottina Kuntoutuminen ja toimintakyky Kuntoutumisen prosessit nyt pitkällä, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma työstön alla, sisällön Varhaisen kuntoutumisen osio painottuu palv.tarp.arvioinnissa Sähköinen työkalu laajemmin käyttöön Toimintamalli otetaan käyttöön ja nimetty tiimi hoitaa uudet asiakkaat Kehittäminen jatkuu Verkkokurssi työn alla Vastuuhoitajuus käytössä, toiminamallin juurruttaminen ja arviointikysely, koulutustarpeiden kartoitus Loput kunnat mukaan Laajennetaan muihin kuntiin Käytössä koko alueella Laajempi käyttöönotto Henkilöstö koulutettu ja perehdytetty Käyttöönotto Verkkokurssi valmis Juurruttaminen Koulutukset Käytössä koko alueella

5 miettiminen meneillään Kotihoidon kuntoutusprosessit Muistikuntoutusosaamisen lisääminen kotihoidon fysioterauteille Kouluttavat vastuuhoitajia ja muuta henk.kuntaa Muistisairaiden palvelut Muistisairaan hoitopolku valmis: muistikoordinaattorit ovat työssä, prosessi on lähes valmis ja kotihoidon näkökulma esiintuotu Käyttöönottoa ja prosessien selkeyttämistä jatketaan Kouvola Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Palvelutarpeen arviointi: moniammatillinen arviointi ja yhteistyö varhaisen tuen palveluiden kanssa (gerontologinen sostyö) Yhteinen malli palvelutarpeenarviointiin työn alla ja liitetään sosiaaliporrasraihin Malli on pilotissa käytössä Käyttöönotto RAI Organisoituminen ja vastuukäyttäjien toimenkuvat kirjoitettu auki Perustettu RAI -työryhmä koordinoimaan toimintaa ja edistämään käyttöönottoa Työntekijöitä koulutettu ja valmisteltu (henk.koht. ohjaus) Tehty ohje RAIn hyödyntämiseksi hopasun laadinnassa, laadun turvaamisessa ja jatkuvassa Sairaanhoitajien henk.koht.ohjaus Tilannekatsaus, joka määrittää syksyn toimintaa Esimiesnäkökulman vahvistaminen RAIn hyödyntämisessä RAI on käytössä ja vakiintunut hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä RAI -tuloksia käytetään (hoidollisuutta) työntekijäresurssien hyödyntämisessä

6 palvelutarpeen arvioinnissa Hoito- ja palvelusuunnitelma Kirjoitettu hopasut ajan tasalle ja pilkottu yksilöllisiksi Asiakasnäkökulma (osallisuus) huomioitu laatimisessa Toiminnanohjausjärjestelmä Nykytila-arviointi (aikakriittisyys, työajan käyttö) - > pilotointi alkaa syksyllä (analysointi, arviointi ja tarvittavat korjausliikkeet) -> 2015 koko kotihoito mukana toiminnanohjausjärjestelmässä Työ jatkuu Pilotointi (analysointi, arviointi ja tarvittavat korjausliikkeet) Ajantasaiset hopasut, joissa asiakas- ja omaisnäkökulmat Koko kotihoito mukana toiminnanohjaus järjestelmässä Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus painottunut hopasuissa Asiakas- ja omaisraadit perustettu (kokoontuminen kerran kk keskustelemaan kotihoidon ajankohtaisista kysymyksistä sekä sinne tuodaan valmistelussa olevia asioita), järjestetty nyt 3 kpl Lähiesimiestyön kehittäminen Tehty lähiesimiehille itsearviointi ja koulutustarvekysely (koulutuksen kilpailuttaminen meneillään) Lähiesimiestyön työryhmä perustettu ja sen tehtävänä tukea prosessia Vastuuhoitajan, tiimivastaajan ja kotihoidon ohjaajan työnkuvat työn alla -> Jäsenhankintaa ja raatien vakiinnuttaminen Roolin muuttuminen: tuodaan valmistelussa olevia asioita Koulutuskokonaisuus lähiesimiestyön tukemiseksi jatkuu Raatitoiminta vakiintunutta ja toimii itsenäisesti kotihoidon ohjaajien toimesta Koulutuskokonaisuus lähiesimiestyön tukemiseksi jatkuu

7 valmistuvat kevään aikana Muistisairaan asiakkaan asumisen tukeminen Työryhmä perustettu, erityisesti: suunnitellaan paloturvallisuuskoulutusta, työnteon kulttuurin miettiminen Panostetaan kulttuurilähtöisten menetelmien käyttöönottoon Yhteistyö kotihoidon ja Kouvolan seudun muisti ry:n kanssa tiivistä Ymmärrys muistisairaan asiakkaan kotona asumiseen liittyvissä asioissa (kohtaaminen ja hoitaminen) on lisääntynyt Länsi- ja Keski-Uusimaa Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Nykytilakuvaukset: Työajan kohdentumisen arviointi ja päivittäisen työn organisoinnin nykytila Tehty. Uusi työajan kohdentumisen arviointi. Kunnilla on käytössä työkuormalaskuri välittömän asiakastyöajan seurantaan ja ruuhkahuippujen purkamiseen. Tarkistuspiste toukokuussa Tarkistuspiste marras-joulukuussa Toimintakäytäntöjen kuvaus Tehty mikrosysteemityöpajoissa. Päivittäisen työn organisoinnin prosessilakanat kunnilla käytössään. Hyvinvointiteknologian alueellinen käyttö Nykytilakuvaus tehty. Asiakaskokemuskeskustelu Tehty. (Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden Palataan prosesseihin ja prosessien kehittämiseen. Tulokset syksyllä, vaikuttavat kotihoidon sisällölliseen kehittämiseen. Palataan prosesseihin ja prosessien kehittämiseen. Vakioidaan prosesseja ja haetaan yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Teknologiasuunnitelmapohja Uusi keskustelu huhtikuu (?). Jatkossa joka toinen vuosi.

8 suunnitteluun ja toteutukseen) Palvelujen tila selvitykset Vuosi 2012 tehty. Vuosi /2014 Vuosi 2014 tehdään keväällä Jatkossa toteutuu vuosittain. Päivittäisen työn organisoinnin muutokset kohti tavoitetilaa: Mikrosysteemi työpajoissa viety eteenpäin: vastuuhoitajuus, työajan kohdentumisen osa-alueita joita voisi virtaviivaistaa, kirjaaminen (minimikirjaamiskriteerit), aikakriittisyys, mitä välillisestä asiakastyöstä voisi siirtää välittömäksi Jatketaan nousevien teemojen eteenpäin viemistä. Haetaan yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Johtamisen vahvistaminen Toiminnanohjauksen/päivittäisen työn organisoinnin käytännöt ja seuranta, muutoksen seurannan foorumit ja mittarit, vuosikellon työstön aloitus. Tiedontuotanto strategisten linjausten pohjaksi palvelurakenteen painotusten muuttamiseksi kts. nykytilakuvaukset Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma Tutustuminen toiminnanohjausjärjestelmiin järjestetty. Toiminnanohjauksen/päivittäisen työn organisoinnin käytännöt ja seuranta, muutoksen seurannan foorumit ja mittarit, aloitettu. Edelliset jatkuu Toiminnanohjauksen/päivittäisen työn organisoinnin käytännöt ja seuranta, muutoksen seurannan foorumit ja mittarit, jatkuu. Edelliset jatkuu. Haetaan yhtenäisiä toimintakäytäntöjä päivittäisen työn organisointiin. Jatkuva tiedontuotanto. Kts. nykytilakuvaukset. Haetaan yhtenäisiä toimintakäytäntöjä päivittäisen työn organisointiin.

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot