Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 9 Pöytäkirjantarkastus 5 10 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 6 11 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous ja 21 Keski-Suomen kuntakokous 14 Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle 24 kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi 15 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite 38 "Nimettömän työnhaun kokeilu Äänekoskella" 17 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen 41 sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 18 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite "Suomalaisen lähiruoan 47 ja kotimaisen työn puolesta kaupungin hankinnoissa" 19 Kahden uuden varavaltuutetun nimeäminen Suomen 53 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään kaudelle Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite: 55 Äänekosken kaupungille on laadittava turvallisuussuunnitelma 21 Äänekosken Sos.dem valtuustoryhmän valtuustoaloite: Äänekosken 56 kaupungille on perustettava poikkisektorinen työryhmä koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi 22 Äänekosken vihreät -valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ympäristönsuojelumääräykset valtuuston käsiteltäväksi 57

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:10 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia Halttunen Jari Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Hänninen Seppo Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Kolari Marja Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:10 2. varapuheenjohtaja poissa 17 Lindell Leila poissa 17 Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Närhi Merja Penttinen Hannu Tapani Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Saastamoinen Harri Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Tani Jaana 18:00-19:10 3. varapuheenjohtaja poissa 10 Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Virtanen Matti Lakanen Liisa 18:00-19:10 varajäsen Ruotsalainen Seppo 18:00-19:10 varajäsen Pasanen Kauko 18:50-18:51 varajäsen läsnä 17 POISSA Hakonen Eero jäsen Nyholm Rolf 1. varapuheenjohtaja Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena henkilöstöjohtaja MUU Hämäläinen Tapani 18:00-19:10 vs. talousjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:10 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:10 kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija 18:00-19:10 perusturvajohtaja Kurkela Jouni I 18:00-19:10 vs. hallintojohtaja Rautjärvi Tommi 18:00-19:10 rakennuttajapäällikkö Sihvonen Pirkko 18:00-19:10 ympäristöpäällikkö Tuononen Matti 18:00-19:10 vs. kaupunginjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 8-22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pentti Salminen Matti Virtanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 8 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 41 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 9 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 13. päivänä maaliskuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salminen ja Matti Virtanen. Kaupunginvaltuuston päätös:

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/ /2014, 341/ /2014 KH Kaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavallisia reunaehtoja Äänekosken uuden lukion suunnittelulle Lidlin viereisellä peltoalueella: Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen lukion rakennuspaikasta. Suunnittelun kohteena oleva avoin peltoalue siihen liittyvine katualueineen sijaitsee vastapäätä Äänekosken uutta terveyskeskusta ja se rajautuu Verottajankatuun, Terveyskatuun ja Kuhnamontiehen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Lukion sijaintipaikaksi päätetty osa korttelista 2023 on kaavoitettu voimassaolevassa asemakaavassa ja tonttijaossa kahdeksi tontiksi. Tonttien rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisilla rakennusoikeusluvuilla. Kaavamuutoksen yhteydessä kaksi rakentamatonta tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja suunnitellaan tontin liikennejärjestelyt koulutoimen tarpeiden pohjalta. Tontin käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus päivittää ainoastaan julkiseen rakentamiseen soveltuvaksi - voimassa olevassa asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Tavoitteena on myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa. Lisäksi kaavamuutoksella luodaan edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 2023 osaa ja siihen liittyviä katualueita koskeva asemakaavan muutos saatetaan vireille. Päätös: KH Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Sisä-Suomen lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan kaupungin internetsivuilla ja kaavoituspalveluissa. Kaavan muutosluonnoksessa alueelle on kaavoitettu yksi yleisten rakennusten tontti (Y), jonka pinta-ala on noin 1,2 ha. Tontin kerrosluku on nostettu kahdesta kolmeen ja rakennusoikeus merkitty tehokkuusluvulla e=0,5. Rakennusoikeus kasvaa lähemmäksi Verottajankadun pohjoispuolella sijaitsevien kerrostalotonttien tehokkuutta (e=0,75) ja rakennusoikeuden lisäys antaa valmiudet myös uuden lukion mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa. Lukion ohjeellinen rakennusala on merkitty tontin keskustan puoleiseen päähän Verottajankadun suuntaisesti. Liikennöinti uudelle tontille toteutettaisiin Verottajankadun ja Kuhnamontien kautta, Terveyskadun puoleisella tontin osalla on liittymäkielto. Terveyskadun katualuetta on kaavassa laajennettu, jotta lukion tonttiin rajautuvaa kevyen liikenteen väylää olisi mahdollista leventää kevyen liikenteen määrän lisääntyessä. Terveyskadun kevyen liikenteen väylältä voidaan järjestää jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille suora yhteys lukion tontille. Terveyskadun ja Verottajankadun kulmauksessa sijaitsevat vanhat männyt säilytetään. Lisäksi uuden lukion suunnittelussa ja toteuttamisessa halutaan korostaa taiteen merkitystä: Terveyskadun puoleinen lukion tontin reuna on osoitettu alueen osaksi, jolle tulee sijoittaa rakentamisen yhteydessä ympäristötaidetta erillisen suunnitelman mukaisesti. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että valmisteluvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan päivätyn kaavaluonnoksen pohjalta. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja Keski-Suomen museolta. Päätös:

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Pyydetyt lausunnot on saatu eikä lausunnonantajilla ole merkittäviä muutostarpeita aiheuttavia huomautuksia luonnoksen sisällöstä. Teknisellä lautakunnalla ja ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista. Vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan taiteen arvojen huomioimisen kaavoituksen yhteydessä olevan hyvä asia. Lautakunta toteaa lisäksi, että liikuntasalin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota iltakäytön ja järjestöjen eri liikuntatilojen tarpeisiin. Lausunnossa on myös näkemyksiä kaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitsevan Piilolan kentän kehittämiseen. Kasvun ja oppimisen lautakunta ei pidä perusteltuna taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamisen velvoittamista kaavoituksella. Kaavassa on huomioitu riittävästi turvallisuus ja liikkuminen sekä lukion mahdollinen lisätilan tarve. Keski-Suomen museo pitää rakennetun kulttuuriympäristön osalta tärkeänä uudisrakentamisen korkealuokkaista laatua ja arkkitehtonista soveltuvuutta kaupunkikuvaan. Näihin tulisi kiinnittää huomiota kaavan yleismääräysten ja korttelin käyttötarkoitusmerkinnän yhteydessä. Keski-Suomen Pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta edellyttäen, että kaavassa huomioidaan sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi maapalopostien ja/tai sammutusvesiasemien järjestäminen. Äänekosken Energia Oy huomauttaa lausunnossaan kaavamuutosalueella kulkevasta vesijohdosta: rakennuksen sijoittuessa tontilla kulkevan johdon kohdalle tulee johto siirtää toisaalle. Lausunnossa mainitun vesijohdon siirtämiseen tontilta katualueelle on varauduttu jo voimassa olevassa asemakaavassa: tontilla sijaitsevaa johtoa ei ole merkitty kaavassa rasitteeksi. Lausuntojen sekä lukion rakennuksen ja tontin alustavan suunnittelun perusteella on tarkistettu kaavassa ympäristötaiteelle osoitetun alueen osan sijaintia ja merkinnän sisältöä: Terveyskadun ja Verottajankadun kulmaus on merkitty alueen osaksi, jonka kaupunkikuvallista merkitystä tulee korostaa ympäristötaiteen ja/tai

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: valaistuksen keinoilla. Alueella kasvaa useita kaupunkikuvallisesti merkittäviä mäntyjä, jotka on ehdotuksessa esitetty säilytettäviksi. Lisäksi tontin tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,6 ja kerrosluvuksi IV, jotta luodaan riittävät edellytykset lukion mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa ja mm. ilmanvaihtokonehuoneen sijoittamiselle rakennusmassan päälle. Ilmanvaihtokonehuoneen tiloja ei lasketa kerrosalaan kuuluvaksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Käsittely: Keskustelun yhteydessä Leila Lindell esitti pohjaesityksestä poikkeavan, seuraavan sisältöisen esityksen: Hyväksytään vs. kaupunginjohtajan pohjaesitys siten muutettuna, että taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamiseen velvoittaminen poistetaan kaavaehdotuksesta. Jari Halttunen kannatti Leila Lindellin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu päätösehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus sai 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja Leila Lindellin ehdotus 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Kyllikki Lång, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin päätösesityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5 4. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamiseen velvoittaminen poistetaan kaavaehdotuksesta. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Kaavaehdotuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä kaupungille toimitettu muistutuksia. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaehdotusta on tarkistettu siten, että ympäristötaiteen toteuttamisvelvoite on poistettu kaavasta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos hyväksytään. Päätös: Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 10 Käsittely: Keskustelun yhteydessä Jouni Sohlman esitti, että kaavaehdotuksessa aikaisemmin ollut taidehankinta palautetaan kaavaan. Matti Virtanen ja Hannu Penttinen kannattivat Jouni Sohlman esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu päätösehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jouni Sohlmanin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin Hyväksyttiin päivätty Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos. Jaana Tani ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Liitteet Liite 1 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos, kh , kv , äänestysluettelo kv

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) 218/ /2014 KH Suunnittelualue sijaitsee Paatelan kanavan koillispuolella Keiteleen ran nal la noin 2,5 km päässä Suolahden keskustasta ja se on kooltaan noin kaksi hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaa voi tus kat sauk sen 2014 yhteydessä (kaupunginhallitus , tie dot ta mi nen Sisä-Suomen lehti ja ÄKS sekä kau pun gin internetsivut). Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa suun nit te lu alue on kaavoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Kaava muu tos alue rajoittuu suoraan pohjoisosassa sijaitseviin eril lis pienta lo jen korttelialueisiin (AO) ja niiden välissä sijaitsevaan Hä meentaival - nimiseen katuun. Suolahti 2020 osayleiskaavassa, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun gin val tuus tos sa , asemakaavan muutosalue on Kei te lee seen rajoittuvaa pientalovaltaista asuinaluetta (AP). AP-alueen eteläpuoli on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on eri tyisiä ympäristöarvoja (MY), länsipuoli on kaavoitettu maisemallisesti ar vok kaak si alueeksi. Alueen eteläpuolelle on merkitty vi her yh teystar ve, jonka tarkoituksena on turvata viherreitin to teu tu mis mah dol lisuu det ja estää ekologisten käytävien katkeaminen. Kaavamuutosalueen eteläpuolista aluetta Äänekosken kaupunki on esit tä nyt ELY-keskukselle METSO-ohjelmaan otettavaksi alueeksi. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus, pe simä lin nus to sekä alueen sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille. Sel vi tyk sen mukaan alueella ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja, jot ka olisi syytä huomioida kaavassa.noin 50 metrin etäisyydellä ase ma kaa va-alu een rajasta Riihilahden pohjukassa kasvaa ma talas sa vedessä hiekkapohjalla piurua (Scolochloa festucacea), joka on Keski-Suomessa harvinainen vesikasvi. Varsinaisella ase ma kaava-alu eel la ei ole lajille sopivaa hiekkarantaa. Kaavaluonnoksessa alueelle on kaavoitettu kahdeksan uutta tonttia, jois ta viisi on omarantaisia. Aamuaurinkoon avautuvilla rantatonteilla asuin ra ken nuk set sijoittuisivat noin metrin etäisyydelle ran tavii vas ta siten, että asuintilat olisi mahdollista rakentaa kolmeen tasoon. Pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasauna tuli si sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: Uusille tonteille saisi rakentaa päärakennuksen lisäksi ta lous ra kennuk sen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n sivuasunnon. Uusien tonttien keskikoko on noin 1600 m2 poikkeuksena kadun pää hän kaavoitettu runsaan 3200 m2:n tontti. Uuden asutuksen ja olemassa olevan pientaloalueen väliin on jätetty run saan 30 metrin levyinen viheralue. Samassa yhteydessä on laajen net tu nykyisen Hämeentaival - kadun päässä sijaitsevaa ra kennet tua omakotitonttia noin 200 m2. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hämeentaipaleen asemakaavan muu tok sen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään päivä tyn luonnoksen perusteella. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tek ni sel tä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Paatelan jakokunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. Päätös: KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta on saatu lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lisäksi tekniselle lautakunnalle on toimitettu Hämeentaipaleen asukkaiden toimesta kirje, joka on tässä otettu huomioon valmisteluvaiheen mielipiteenä. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavaselostuksen liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida myös alueen kevytliikenteellisiä ja joukkoliikenteellisiä olosuhteita ja vaikutuksia. Asukkaiden kirjeessä esitetään, että uusien tonttien myötä nykyistä Hämeentaipaleen tietä jatkettaisiin kevyen liikenteen väylänä / pelastustienä Isonmäen suuntaan noin 300 m. Tämä mahdollistaisi kevyen liikenteen liikkumisen Suolahden suuntaan ilman Äänekoskentien ylittämistä. Tekninen lautakunta on lausunnossaan todennut, että Hämeentaipaleen jatkaminen asukkaiden esittämällä tavalla antaa

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: mahdollisuuden kehittää huomattavasti kyseistä liikenneverkkoa laadukasta hyöty- ja arkiliikennettä palvelevana reittinä. Sen toteuttaminen on edullisempi vaihtoehto kuin turvallisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen alikulkutunneleineen Äänekoskentien ali. Myös ympäristölautakunta pitää kevyen liikenteen kulkuyhteyttä / ulkoilureittiä tärkeänä. Asemakaavan muutosehdotuksessa asukkaiden kirje sekä lautakuntien ja ELY-keskuksen näkemys on otettu huomioon merkitsemällä Hämeentaival - kadun jatkoksi kevyen liikenteen yhteys, joka liittyy voimassaolevan asemakaavan ulkoilureittiin. Tällöin kevyen liikenteen reitin järjestäminen Isonmäen ja Suolahden suuntaan on kaavallisesti mahdollista. Ympäristölautakunta esittää lisäksi, että omarantaisen tonttirivin eteläisin tontti poistetaan tai ainakin sitä pienennetään kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi ja luontoarvojen säästämiseksi. Rantaan osoitetun istutettavan alueen osan kaavamerkintää tulisi tarkistaa siten, että se turvaisi ranta-alueen muutaman maisemallisesti arvokkaan puun säilymisen. Asemakaavan muutosehdotuksessa eteläisintä tonttia on kavennettu ja pienennetty ja muodostettu näin suojavyöhykettä lahden pohjukkaan mahdollisesti sijoittuvalle suojelualueelle. Luonnoksessa rantaan osoitetun istutettavan alueen kaavamerkintää on tarkistettu siten, että alueen puusto tulee säilyttää. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hämeentaipaleen asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Päätös: KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot, muistutuksia ei ole kaupungille toimitettu. Lausunnonantajilla ei ole huomauttamista. Kaupunginhallitukselle saatetaan tiedoksi Hämeentaipaleen

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: asukkaan jättämä palaute alueen eläimistöä ja linnustoa koskien. Hämeentaipaleen pohjukassa (Riihilahdessa) on havaittu joutsenparin pesimäpaikka, joka sijaitsee kaavoitettavan alueen lähellä. Alueella on havaittu erilaisia tikkalajeja ja mahdollinen haukan pesimäalue sekä tehty havaintoja saukon liikkumisesta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos hyväksytään. Päätös: KVALT 11 Kaupunginvaltuuston päätös: Liitteet Liite 2 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti), kh , kv

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus 560/ /2014 KH Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan urheilukentän aluet ta, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasumisen alueita pää osin Puroahontien, Kauppatien ja Karilantien varrella. Kooltaan suun nit te lu alue on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaavoituskatsauksen 2014 yh tey des sä (kaupunginhallitus , tiedottaminen Si sä-suomen lehti ja ÄKS sekä kaupungin internetsivut). Suunnittelutarpeen on käynnistänyt Yrjöläntien ja Karilantien päässä sijaitsevan teollisuusalueen maankäytön päivitys: korttelin 14 lävitse kul ke va valaistu kuntorata sijaitsee nykyisen asemakaavan teol lisuus ton til la. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään teol li suus alueen laajennusmahdollisuudet siten, että kuntorata osoitetaan omalla mer kin näl lään. Samalla arvioidaan alueen pienehköjen asumiseen va rat tu jen tonttien laajentamismahdollisuudet ja selvitetään puis toalueil le sopivin kaavamerkintä. Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Alueen maankäytön muutoksia ohjaa Konginkankaan kirkonkylän - Mason mä en osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun ginval tuus tos sa Alueen osayleiskaava on suurilta osin ny kyisen maankäytön toteava. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus sekä alu een sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luon to di rek tiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille. Selvityksen mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia eri tyi siä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavassa. Alueella on kuitenkin muutamia huomattavan vanhoja ja järeitä puita (kil pikaar na män ty jä sekä koivu- ja haaparyhmiä), joita ei ole syytä turhaan kaataa. Kaavaluonnoksessa nykyinen pururata on liitetty urheilukentän VU-alu ee seen (virkistys- ja urheilupalvelujen alue), jolloin Yrjöläntien ete lä puo li nen teollisuusalue jakaantuu kahteen kortteliin. Yrjöläntien poh jois puo lel la kuntopolun säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyt tää rakentamattoman korttelin 13 teollisuustontin pienentämistä ja

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: ka tu alu een osaksi esitetyn pururadan alueen lunastamista kau pungil le. Kaava-aluetta on laajennettu Yrjöläntien päässä kiin teis tö ra jojen mukaisesti. Karilantien päähän on kaavoitettu uusi teollisuustontti ja korttelin 20 teol li suus alu een länsi- ja eteläreunojen rajausta on tarkistettu. Urheilukentän päädystä puretun omakotitalon tonttia on laajennettu ja muutettu kaavamerkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue), jolloin myös rivitalojen rakentaminen keskeiselle paikalle on mah dol lista. Urheilukentän länsipuolella on laajennettu lähes kaikkia omakoti- ja ri vi ta lo tont te ja: monin paikoin nykyinen maankäyttö on laajentunut tont ti aluei den ulkopuolelle. Lisäksi on hieman laajennettu ase makaa va-alu een rajausta kiinteistörajoihin ja esitetty Kuusitien katualue lii tet tä väk si viereisiin tontteihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan ase makaa van muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn luonnoksen perusteella. Pyy detään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ym pä ris tö lauta kun nal ta, vapaa-aikalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:ltä. Päätös: KH Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaavaluonnoksesta on saatu pyydetyt seitsemän lausuntoa. Mielipiteitä ei ole nähtävilläoloajan kuluessa toimitettu. Lautakunnilla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä asiana, että kaavassa on varattu alue ulkoilureittiä varten urheilukentältä Yrjöläntielle, josta reitti jatkuu valaistulle ladulle. Urheilukentän päädyssä laajennettu tontti AP kaavamerkinnöin ei saa aiheuttaa käyttörajoituksia urheilukenttäalueelle.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken Energia Oy toteaa, että Yrjöläntien päästä kohti Kaarnatietä kulkeva vesijohto tulee huomioida kaavassa. Elenia Oy:n lausunnon mukaan korttelin 75 pohjoisreunassa oleva Puroahontien muuntamo ja 20 kv:n sähköjohto tulee ottaa huomioon. Vastine: Asemakaavaan on merkitty rasitteina korttelialueilla sijaitsevat johtolinjat. Yrjöläntien ja Kaarnatien välinen vesijohto sijoittuu korttelialueiden ulkopuolelle, jolloin merkintä ei ole tarpeellinen. Korttelin 75 pohjoisosaan on lisätty muuntamo- ja sähköjohtomerkintä. Keski-Suomen ELY:n lausunnon mukaan tulee tarkistaa, onko ET-alueelle tarpeen osoittaa rakennusoikeutta. Lisäksi merkinnät kaavakartalla ja merkintöjen selitysosassa tulee saattaa keskenään yhdenmukaisiksi. Vastine: Kaavaehdotukseen on lisätty ET-alueelle 100 k-m2:n rakennusoikeus. Lisäksi on tarkistettu merkintöjen yhtenäisyys kaavakartalla ja merkintöjen selitysosassa. Konginkankaan kyläyhdistys ry. toteaa, että asemakaavan muutos ja laajennus näyttää kyläyhdistyksen näkökannalta hyvältä ja tarpeelliselta. Maaseutuasumisessa olisi hyvä ottaa huomioon omakotitalotonttien reilumpi koko. Kyläyhdistyksessä on kiinnitetty huomiota myös rivitalotonttien kaavoitukseen ja saatavuuteen. Yhdistyksen mukaan niiden tarve tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään, perusteena mm. nykyisten palveluasuntojen kunto Konginkankaalla. Maakuntakaavan mukainen kanavamerkintä tulee kyläyhdistyksen mielestä säilyttää tulevaisuuden hankkeiden varalta. Lisäksi kyläyhdistys toivoo, että kaupunki edistäisi omalta osaltaan Konginkankaan alueen tonttien markkinointia ja myyntiä. Vastine: Kyläyhdistyksen lausunnossa esittämät näkökohdat on otettu kaavassa huomioon: AO-tonttien kokoa on suurennettu voimassaolevaan asemakaavaan verrattuna ja kaavassa on osoitettu uusia rivitaloille soveltuvia rakennuspaikkoja. Konginkankaan tontteja kaupunki markkinoi osana kaupungin monipuolista tonttitarjontaa, mutta haasteena on erityisesti tällä hetkellä omakotitalotonttien rajallinen kysyntä. Konginkankaan asemakaavaan on merkitty aluevaraus kanavan rakentamiseksi Pyyrinllahden ja Kaikarinlahden välille. Merkinnän tarkoituksenmukaisuus on tarkoitus arvioida vuoden 2015 aikana. Lausuntojen johdosta tehtyjen tarkistusten lisäksi urheilukentän

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: VU-merkintään on lisätty rakennusoikeus (500 k-m2) ja tehty kaavaan pienehköjä rajojen tarkistuksia ja merkintöjen täsmennyksiä. Kaava-aineisto toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä maankäyttö- ja rakennusasetus 28 huomioon ottaen tarpeellisena. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään kaavaehdotukseen teknisluonteisia tarkistuksia. Päätös: KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Kaavaehdotuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä kaupungille toimitettu muistutuksia. (valmistelu kaavasuunnitelija Henriikka Lonka, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään. Päätös: KVALT 12 Kaupunginvaltuuston päätös:

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteet Liite 3 Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus, kh , kv

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous ja Keski-Suomen kuntakokous 715/ /2013 KH Hallitus on antanut eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen. Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että on viisi sosiaali- ja terveysaluetta jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu 67:stä kunnasta. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue tulee laatimaan järjestämispäätöksen. Siinä määritellään keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi tarvittavat toimet ja vastuut sote-alueella. Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Palvelujen tuotanto tapahtuu lakiesityksen mukaan 19:lla tuotantoalueella, joista yksi on Keski-Suomen tuotantoalue. Tuotantoalueet aloittavat toimintansa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee tuottaa kattavasti yhdessä organisaatiossa. Keski-Suomeen on tarkoitus perustaa uusi kuntayhtymä, joka vastaa kaikista sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista mennessä. Mikäli järjestämislaki tulee voimaan, aluehallintovirasto kutsuu Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 67 kunnan edustajainkokouksen koolle Edustajainkokous päättää sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisesta ja kuntayhtymän perussopimuksesta syksyllä Lisäksi kuntien edustajainkokous nimeää Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet. Keski-Suomen sote-foorumissa on sovittu yhteisen valmisteluohjeistuksen toimittamisesta Keski-Suomen kunnille. Kuntafoorumissa sovittiin myös, että maakunnallisen tuotantokuntayhtymän ja Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelun koordinointi toteutetaan Jyväskylän toimesta. Itäisen sote-alueen valmistelusta vastaa muutosjohtaja Risto Kortelainen, ja Keski-Suomen tuotantoalueen valmistelusta vastaa kehittämisjohtaja Silja Ässämäki. Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Kunnat päättävät edustajistaan kuntalain ja kunnan omien sääntöjen mukaisesti. Edustajainkokous valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja yhtymävaltuustoon valittavien edustajien tulee olla kunnanvaltuutettuja.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnan edustajien äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy edellisen vuoden lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella siten, että kutakin alkavaa 1000 asukasta kohden kunnan edustajilla on yhteensä yksi ääni. Kunnan edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntien yhteinen valmisteleva seminaari on Varkaudessa. Seminaariin osallistuvat edellä mainitut, kuntien päätöksen mukaiset edustajat. Keski-Suomessa yllä mainittuja, kuntayhtymien perustamiseen liittyviä asioita valmistellaan kuntakokouksissa ja Kuntakokoukset käsittelevät maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen perustamiseen liittyvät asiat ja ohjeistaa maakunnan edustajia sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoustyöskentelyä varten. Jokaista Keski-Suomen kuntaa pyydetään nimeämään myös kuntakokoukseen edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Itäisen alueen edustajainkokouksen ja maakunnan kuntakokouksen työskentelyn kannalta on perusteltua, että samalla kun kunnat nimeävät järjestämislain mukaisesti viralliset edustajansa kuntakokoukseen, samat edustajat toimivat myös kuntakokousedustajina. Kuntakokouksia valmistelee väliaikainen työvaliokunta, jolle perustetaan alatyöryhmiä. Väliaikaiseen työvaliokuntaan on Keski-Suomen sote foorumissa nimetty edustajat Pohjoisesta Keski-Suomesta (neljä kuntajohtajaa, mm. Matti Tuononen), Keskisestä Keski-Suomesta (kolme kuntajohtajaa), Läntisestä Keski-Suomesta (Keuruun edustaja), Sairaanhoitopiiristä (johtaja ja hallintopäällikkö), sekä yllä mainitut Jyväskylän kaupungin vastuuhenkilöt, sekä lisäksi kaksi lakimiestä ja talous- ja hankintaosaaja. (Valmistelu perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki nimeää viisi edustajaa Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen. Äänekosken kaupungin äänimäärä jakautuu tasan edustajien kesken. Kaupunki nimeää samat henkilöt toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki nimeää viisi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen. Äänekosken kaupungin äänimäärä jakaantuu tasan edustajien kesken. Kaupunki nimeää samat henkilöt toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina. Päätös: KVALT 13 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto nimesi Äänekosken edustajiksi Itäisen sosiaalija terveysalueen edustajainkokoukseen seuraavat edustajat: Marke Tuominen Pekka Leppänen Leila Lindell Eero Hakonen Rolf Nyholm (varalla Harri Hautsalo) (varalla Sirpa Martins) (varalla Matti Tiusanen) (varalla Jani Korhonen) (varalla Merja Närhi) Samat henkilöt nimettiin toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi 822/ /2014 KVALT Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite koskee tarvetta selvittää, koulujen oppilaiden ja opetushenkilöstön terveysongelmien vuoksi, korvaavien opetustilojen hankkimisen mahdollisuutta ja mahdollisten väistötilojen kustannuksia välittömästi. Kaupunginvaltuuston päätös: KH Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Joukko suolahtelaisia jätti valtuustolle "Hyvinvointia kuntosaleilta -adressin". Adressilla halutaan muistuttaa kaupungin päättäjiä siitä, että kuntosali tulisi palauttaa Suolahden uimahallin yhteyteen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Kasvun ja oppimisen lautakunnalta sekä Tekniseltä lautakunnalta. Päätös: KASVOPPI Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Aloitteessa pyydetään selvittämään tarvetta korvaavien opetustilojen hankkimiseen koulujen oppilaiden sekä opetushenkilöiden terveysongelmien vuoksi sekä kyseisten

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilojen kustannuksia. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt asian tiedoksi ja pyytänyt siitä lausunnon tekniseltä lautakunnalta sekä kasvun ja oppimisen lautakunnalta. Äänekosken koulurakennuksissa on havaittu eriasteisia sisäilmaongelmia menneiden vuosien aikana. Näiden havaintojen pohjalta rakennuksia on tutkittu systemaattisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Tehtyjen tutkimuksien perusteella sekä koulussa työskentelevien kokemien oireiden pohjalta on työ- ja opiskeluympäristöön tehty välittömästi sisäilmaan vaikuttavia korjauksia ja muita toimenpiteitä. Sisäilmaongelmien vuoksi on pidetty useita asiantuntija- ja viranomaisneuvotteluja tilanteiden arvioimiseksi ja toimenpiteiden määrittelemiseksi. Jokaiseen koulurakennukseen on suoritettu kuntoarvio, jonka pohjalta on suunnitelmallisesti lähdetty parantamaan terveydellisiä oloja. Lisäksi kouluverkkotyöryhmät ovat pohtineet asiaa laajasti ja hyvinkin seikkaperäisesti. Koulurakennuksissa vallitseviin olosuhteisiin on käynyt tutustumassa aluehallintoviraston viranomaiset. Henkilöstölle ja oppilaille on tehty sisäilmaoirekyselyitä ja seurattu oireilua. Tulosten pohjalta kouluterveyden ja työterveyden lääkärit ovat ottaneet asiaan kantaa. Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä ei ole löytynyt siinä määrin terveyttä vaarantavien tekijöiden löydöksiä sisäilmassa, Äänekosken lukiota lukuun ottamatta, että koulujen sulkeminen olisi ollut perusteltua. Kuitenkin on huomioitava, että silti osa työntekijöistä ja opiskelijoista oirehtii eriasteisesti. Onkin selvää, että eri viranomaiset yhteistyössä tekevät viime kädessä opetuksen järjestäjän kanssa lopullisen päätöksen väistötiloihin siirtymisen tarpeellisuudesta. Opetuspalveluilla ja teknisellä toimella ei ole tiedossa Asemakadun koulun ja Keskuskoulun olosuhteissa tapahtuneen muutoksia, jotka aiheuttaisivat korjauksia näihin kahteen rakennukseen sovitusta linjauksesta. Koiviston koulun osalta voidaan todeta, että viime kesänä tehdyillä korjauksilla ei saavutettu toivottua tulosta. Tästä johtuen tekninen toimi ja opetuspalvelut ovat aloittaneet selvitykset kustannuksista kyseisen koulun oppilaiden siirtämisestä toisiin kouluihin tai väistötilojen hankkimisesta. Mikäli koulun oppilaiden ja henkilöstön oireilu jatkuu edelleen, toteutetaan oppilaiden siirto muihin kouluihin tai väistötilojen hankkiminen viimeistään lukuvuoden alkuun mennessä. Muiden koulujen osalta ei ole näkyvissä tarvetta

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilojen välittömään hankintaan. Keskuskoulun ja Teknologiakeskuksen peruskorjauksiin tullaan tarvitsemaan väistötilat noin 250 oppilaalle. Myös keskuskeittiön tilatarve pitää huomioida Keskuskoulun väistötilojen yhteydessä. Peruskorjaukset tullaan tekemään siten, että on mahdollista hyödyntää samoja väistötiloja. Opetuspalveluilla ei ole tiedossa Teknologiakeskuksen lisäksi muita koulujen väistötiloiksi soveltuvia tiloja kaupungin keskustan tai Suolahden alueella. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä rakennuttajapäällikkö Tommi Rautjärvi Kasvun ja oppimisen lautakunta lausuu edellä olevan perusteella valtuustoaloitteesta seuraavasti: 1. Tällä hetkellä ei ole välitöntä tarvetta koulujen väistötilojen hankintaan. 2. Koiviston koulun väistötilatarve selviää tammi-helmikuun aikana. 3. Kouluissa sisäilmaoireilua seurataan jatkuvasti. Mikäli oireilu lisääntyy, arvioidaan yhteistyössä terveys- ja ympäristöterveysviranomaisen kanssa väistötilojen tarvetta. Päätös: KH TELA Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Aloitteessa pyydetään selvittämään tarvetta korvaavien opetustilojen hankkimiseen koulujen oppilaiden sekä opetushenkilöiden terveysongelmien vuoksi sekä kyseisten väistötilojen kustannuksia. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt asian tiedoksi ja pyytänyt siitä lausunnon tekniseltä lautakunnalta.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken koulurakennuksissa on havaittu eriasteisia sisäilmaongelmia menneiden vuosien aikana. Näiden havaintojen pohjalta on rakennuksia tutkittu systemaattisesti. Tehtyjen tutkimuksien perusteella sekä koulussa työskentelevien kokemien oireiden pohjalta on työ- ja opiskeluympäristöön tehty välittömästi sisäilmaan vaikuttavia korjauksia ja muita toimenpiteitä. Sisäilmaongelmista on kerrottu työterveyteen ja opetustoimeen sekä asioita on käsitelty erilaisissa kokouksissa ja palavereissa. Jokaiseen koulurakennukseen on suoritettu kuntoarvio, jonka pohjalta on suunnitelmallisesti lähdetty parantamaan terveydellisiä oloja. Lisäksi kouluverkkotyöryhmät ovat pohtineet asiaa laajasti ja hyvinkin seikkaperäisesti. Koulurakennuksissa vallitseviin olosuhteisiin on käynyt tutustumassa aluehallintoviraston viranomaiset. Sekä kouluterveyden että työterveyden lääkärit ovat ottaneet asiaan myös kantaa heidän teettämien kyselyjen pohjalta. Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä ei ole löytynyt siinä määrin terveyttä vaarantavien tekijöiden löydöksiä sisäilmasta, että koulujen sulkeminen olisi ollut perusteltua Äänekosken (Hiskinmäki) lukiota lukuun ottamatta. Kuitenkin on huomioitava, että tästä huolimatta osa työntekijöistä ja opiskelijoista oirehtii eriasteisesti. Onkin selvää, että eri viranomaiset yhteistyössä tekevät viimekädessä opetuksen järjestäjän kanssa lopullisen päätöksen väistötiloihin siirtymisen tarpeellisuudesta. Äänekosken lukiossa tekninen toimi on yhdessä VTT:n kanssa toteuttanut ns. terveydellisten olojen palauttamisen. Tämän projektin johdosta koulutyö pystyi aloittamaan normaalisti lukiorakennuksessa syksyllä Olosuhteita on seurattu rakennuksessa jatkuvan seuraamisen periaatteella ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Tehdyissä mittauksissa sekä mikrobiviljelyissä ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Teknisellä toimella ei ole tiedossa Asemakadun koulun ja Keskuskoulun olosuhteissa tapahtuneen muutoksia, jotka aiheuttaisivat linjausmuutoksia näihin kahteen rakennukseen. Koiviston koulun osalle tehdyillä taloteknisillä ja rakennusteknillisillä korjauksilla ei ole saavutettu toivottua tulosta. Tästä johtuen on tekninen toimi aloittanut selvitykset kustannuksista kyseisen koulun oppilaiden siirtämisestä toisiin kouluihin. Myös väistötilan hinnasta on selkeä käsitys. Kaupungin omassa rakennuskannassa ei ole tarjota opetustoimelle rakennusta, johon olisi järkevää sijoittaa valtuustoaloitteen esittämää

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilaa. Lisäksi teknisellä toimella ei ole tiedossa rakennusta Äänekoskella, johon voisi järkevästi rakentaa kyseisiä tiloja. Toukokuussa 2014 tekninen toimi teetti alustavat suunnitelmat teknologiakeskukseen sijoittuvasta väistötilasta, joka olisi palvellut Asemakadun koulun kokoista yksikköä ja myös samansuuruista lukiota oppimismäärältään. Lisäksi kohteeseen suoritettiin arviot tilojen korjausasteista sekä suoritettiin tavoitehintalaskelma. Korjausrakentamisen perustamiskustannuksiksi muodostui , alv 0 %. Tämäkin vaihtoehto on esitetty valtuustolle yhdessä Äänekosken lukion viereen rakennettavan vaihtoehdon kanssa. Tästä jälkimmäisestä vaihtoehdosta muodostui julkisen hankintakanavan kautta käydyn kilpailutuksen kautta vähintäänkin yhtä kallis ratkaisu. Niiden perusteella hyväksyttiin nykyisen Äänekosken lukion terveydellisten olojen palauttaminen. Tekninen toimi on kuitenkin jatkanut tunnusteluja tilaratkaisuista eri toimittajien kesken. Toimialalla on myös käytössä laskentaohjelma, jolla voi hyvinkin tarkasti verrata vuokrattavan tilan tai rakennettavan tilan välistä kustannuksen suhdetta. Meillä on myös tiedossa riittävällä tarkkuudella, mitä erilaiset ratkaisut väistötiloiksi maksaa. Tässä on kuitenkin aina huomioitava tilauksen sisältö ja laajuus, tilojen saavutettavuus ja varsinkin vuokra-aika. Myös vuokratilojen laatu vaikuttaa hintaan oleellisesti. Tekninen toimi on käynyt joulu-tammikuussa tutustumassa kahteen vuokratilaan. Näissä toimittaja on vastannut hankkeen toteuttamisesta perustuksineen. Kymmenen vuoden vuokrasopimuksella, missä tilaajalla ei ole lunastusoikeutta rakennuksiin vuokra-ajan loputtua, on tilan neliö-hinta ollut noin 25/ m2. Kun kysymyksessä on ollut n m2 pinta-ala, on vuosivuokraksi tullut n Lisäksi tilaajalle kuuluu niin lämmitys, sähkö, vesi ja kiinteistönhoidon kulut. Edellä mainituissa kohteissa rakennukset päätyvät toimittajalle takaisin, mikäli vuokrasopimusta ei uudisteta. Koiviston koulun tarpeisiin rakennettavan väistötilan kustannukset tulisivat olemaan n / kuukausi. Väistötilojen kuljetukset ja asennukset sekä niiden purku ja poiskuljetus tulevat kustantamaan noin Tämä hinta ei sisällä liittymien, lupakuvien, rakennuslupien, eikä myöskään perustuksien tekemistä. Jos väistötila mitoitetaan siten, että se on käytössä vuoteen 2021 asti, sen kustannuksiksi ilman kiinteistöhuoltoa ja muuta käyttötaloutta muodostuu n vuokrien osalta. Arviomme mukaan väistötilaratkaisu lisää myös kiinteistöjen käyttötaloutta n

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuttajapäällikön ehdotus: vuodessa. Koiviston koulun oppilaskuljetukset tulisivat maksamaan, jos heidät siirrettäisiin toisiin kouluihin n / vuosi. Tällä hetkellä kustannukset ovat n , eli vuositasolla lisäystä tulisi n Kun siis huomioidaan liittymät, perustuksien tekeminen, rakennusluvat, käyttötalous sekä väistötilojen pystytys ja purku sekä olemassa olevien taksilupien rationalisointi, on opiskelijoiden kuljetus Koiviston koulusta korvaaviin opetustiloihin tarkastelujaksolla vuoteen 2021 edullisempi vaihtoehto, kuin väistötilojen rakentaminen. Koiviston kouluun on suoritettu ympäristöterveysviranomaisen toimesta tutkimus, jonka tulokset ovat saatu. Tuloksista ei löytynyt poikkeavia löydöksiä sädesienistä, bakteereista, hiivoista tai homeista. Näytteet olivat kattavat ja niiden suoritustapa oli oikea. Näiden tulosten pohjalta ei Koiviston koulua ole tarve siirtää väistötiloihin. Mitään tarkempia suunnitelmia tai kustannusarvioita muiden koulujen osalta, kuin Koiviston koulu, ei tekninen toimi ei lähde tekemään, jos tilanteessa ei tapahdu suurempia muutoksia. (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta lausuu seuraavaa: 1. Opetuspalvelujen tulee ratkaista Koiviston koulun tarve väistötiloihin helmikuun aikana. 2. Tällä hetkellä ei ole tarvetta selvittää Koiviston koulua lukuunottamatta enempää väistötilojen hankintaa. Teknisellä toimella on tarpeeksi tietoa erilaisista ratkaisuista sekä niiden kustannuksista. Kyseiset tilaratkaisut käsitellään tarkemmin tarpeen niin vaatiessa. 3. Koulujen sisäilmaa sekä siitä mahdollisesti johtuvaa oireilua seurataan jatkuvasti yhteistyössä terveys- ja ympäristöviranomaisten sekä henkilöstön kanssa. Päätös: KH Kaupunginhallitus merkitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan ja

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot