Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 9 Pöytäkirjantarkastus 5 10 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 6 11 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous ja 21 Keski-Suomen kuntakokous 14 Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle 24 kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi 15 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite 38 "Nimettömän työnhaun kokeilu Äänekoskella" 17 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen 41 sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 18 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite "Suomalaisen lähiruoan 47 ja kotimaisen työn puolesta kaupungin hankinnoissa" 19 Kahden uuden varavaltuutetun nimeäminen Suomen 53 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään kaudelle Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite: 55 Äänekosken kaupungille on laadittava turvallisuussuunnitelma 21 Äänekosken Sos.dem valtuustoryhmän valtuustoaloite: Äänekosken 56 kaupungille on perustettava poikkisektorinen työryhmä koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi 22 Äänekosken vihreät -valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ympäristönsuojelumääräykset valtuuston käsiteltäväksi 57

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:10 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia Halttunen Jari Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Hänninen Seppo Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Kolari Marja Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:10 2. varapuheenjohtaja poissa 17 Lindell Leila poissa 17 Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Närhi Merja Penttinen Hannu Tapani Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Saastamoinen Harri Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Tani Jaana 18:00-19:10 3. varapuheenjohtaja poissa 10 Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Virtanen Matti Lakanen Liisa 18:00-19:10 varajäsen Ruotsalainen Seppo 18:00-19:10 varajäsen Pasanen Kauko 18:50-18:51 varajäsen läsnä 17 POISSA Hakonen Eero jäsen Nyholm Rolf 1. varapuheenjohtaja Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena henkilöstöjohtaja MUU Hämäläinen Tapani 18:00-19:10 vs. talousjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:10 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:10 kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija 18:00-19:10 perusturvajohtaja Kurkela Jouni I 18:00-19:10 vs. hallintojohtaja Rautjärvi Tommi 18:00-19:10 rakennuttajapäällikkö Sihvonen Pirkko 18:00-19:10 ympäristöpäällikkö Tuononen Matti 18:00-19:10 vs. kaupunginjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 8-22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pentti Salminen Matti Virtanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 8 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 41 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 9 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 13. päivänä maaliskuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salminen ja Matti Virtanen. Kaupunginvaltuuston päätös:

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/ /2014, 341/ /2014 KH Kaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavallisia reunaehtoja Äänekosken uuden lukion suunnittelulle Lidlin viereisellä peltoalueella: Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen lukion rakennuspaikasta. Suunnittelun kohteena oleva avoin peltoalue siihen liittyvine katualueineen sijaitsee vastapäätä Äänekosken uutta terveyskeskusta ja se rajautuu Verottajankatuun, Terveyskatuun ja Kuhnamontiehen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Lukion sijaintipaikaksi päätetty osa korttelista 2023 on kaavoitettu voimassaolevassa asemakaavassa ja tonttijaossa kahdeksi tontiksi. Tonttien rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisilla rakennusoikeusluvuilla. Kaavamuutoksen yhteydessä kaksi rakentamatonta tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja suunnitellaan tontin liikennejärjestelyt koulutoimen tarpeiden pohjalta. Tontin käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus päivittää ainoastaan julkiseen rakentamiseen soveltuvaksi - voimassa olevassa asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Tavoitteena on myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa. Lisäksi kaavamuutoksella luodaan edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 2023 osaa ja siihen liittyviä katualueita koskeva asemakaavan muutos saatetaan vireille. Päätös: KH Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Sisä-Suomen lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan kaupungin internetsivuilla ja kaavoituspalveluissa. Kaavan muutosluonnoksessa alueelle on kaavoitettu yksi yleisten rakennusten tontti (Y), jonka pinta-ala on noin 1,2 ha. Tontin kerrosluku on nostettu kahdesta kolmeen ja rakennusoikeus merkitty tehokkuusluvulla e=0,5. Rakennusoikeus kasvaa lähemmäksi Verottajankadun pohjoispuolella sijaitsevien kerrostalotonttien tehokkuutta (e=0,75) ja rakennusoikeuden lisäys antaa valmiudet myös uuden lukion mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa. Lukion ohjeellinen rakennusala on merkitty tontin keskustan puoleiseen päähän Verottajankadun suuntaisesti. Liikennöinti uudelle tontille toteutettaisiin Verottajankadun ja Kuhnamontien kautta, Terveyskadun puoleisella tontin osalla on liittymäkielto. Terveyskadun katualuetta on kaavassa laajennettu, jotta lukion tonttiin rajautuvaa kevyen liikenteen väylää olisi mahdollista leventää kevyen liikenteen määrän lisääntyessä. Terveyskadun kevyen liikenteen väylältä voidaan järjestää jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille suora yhteys lukion tontille. Terveyskadun ja Verottajankadun kulmauksessa sijaitsevat vanhat männyt säilytetään. Lisäksi uuden lukion suunnittelussa ja toteuttamisessa halutaan korostaa taiteen merkitystä: Terveyskadun puoleinen lukion tontin reuna on osoitettu alueen osaksi, jolle tulee sijoittaa rakentamisen yhteydessä ympäristötaidetta erillisen suunnitelman mukaisesti. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että valmisteluvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan päivätyn kaavaluonnoksen pohjalta. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja Keski-Suomen museolta. Päätös:

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Pyydetyt lausunnot on saatu eikä lausunnonantajilla ole merkittäviä muutostarpeita aiheuttavia huomautuksia luonnoksen sisällöstä. Teknisellä lautakunnalla ja ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista. Vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan taiteen arvojen huomioimisen kaavoituksen yhteydessä olevan hyvä asia. Lautakunta toteaa lisäksi, että liikuntasalin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota iltakäytön ja järjestöjen eri liikuntatilojen tarpeisiin. Lausunnossa on myös näkemyksiä kaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitsevan Piilolan kentän kehittämiseen. Kasvun ja oppimisen lautakunta ei pidä perusteltuna taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamisen velvoittamista kaavoituksella. Kaavassa on huomioitu riittävästi turvallisuus ja liikkuminen sekä lukion mahdollinen lisätilan tarve. Keski-Suomen museo pitää rakennetun kulttuuriympäristön osalta tärkeänä uudisrakentamisen korkealuokkaista laatua ja arkkitehtonista soveltuvuutta kaupunkikuvaan. Näihin tulisi kiinnittää huomiota kaavan yleismääräysten ja korttelin käyttötarkoitusmerkinnän yhteydessä. Keski-Suomen Pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta edellyttäen, että kaavassa huomioidaan sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi maapalopostien ja/tai sammutusvesiasemien järjestäminen. Äänekosken Energia Oy huomauttaa lausunnossaan kaavamuutosalueella kulkevasta vesijohdosta: rakennuksen sijoittuessa tontilla kulkevan johdon kohdalle tulee johto siirtää toisaalle. Lausunnossa mainitun vesijohdon siirtämiseen tontilta katualueelle on varauduttu jo voimassa olevassa asemakaavassa: tontilla sijaitsevaa johtoa ei ole merkitty kaavassa rasitteeksi. Lausuntojen sekä lukion rakennuksen ja tontin alustavan suunnittelun perusteella on tarkistettu kaavassa ympäristötaiteelle osoitetun alueen osan sijaintia ja merkinnän sisältöä: Terveyskadun ja Verottajankadun kulmaus on merkitty alueen osaksi, jonka kaupunkikuvallista merkitystä tulee korostaa ympäristötaiteen ja/tai

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: valaistuksen keinoilla. Alueella kasvaa useita kaupunkikuvallisesti merkittäviä mäntyjä, jotka on ehdotuksessa esitetty säilytettäviksi. Lisäksi tontin tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,6 ja kerrosluvuksi IV, jotta luodaan riittävät edellytykset lukion mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa ja mm. ilmanvaihtokonehuoneen sijoittamiselle rakennusmassan päälle. Ilmanvaihtokonehuoneen tiloja ei lasketa kerrosalaan kuuluvaksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Käsittely: Keskustelun yhteydessä Leila Lindell esitti pohjaesityksestä poikkeavan, seuraavan sisältöisen esityksen: Hyväksytään vs. kaupunginjohtajan pohjaesitys siten muutettuna, että taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamiseen velvoittaminen poistetaan kaavaehdotuksesta. Jari Halttunen kannatti Leila Lindellin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu päätösehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus sai 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja Leila Lindellin ehdotus 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Kyllikki Lång, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin päätösesityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5 4. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen kuuleminen koskien korttelin 2023 osan asemakaavan muutosta suoritetaan

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Taloudelliseen tilanteeseen vedoten ympäristötaiteen toteuttamiseen velvoittaminen poistetaan kaavaehdotuksesta. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Kaavaehdotuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä kaupungille toimitettu muistutuksia. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaehdotusta on tarkistettu siten, että ympäristötaiteen toteuttamisvelvoite on poistettu kaavasta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos hyväksytään. Päätös: Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 10 Käsittely: Keskustelun yhteydessä Jouni Sohlman esitti, että kaavaehdotuksessa aikaisemmin ollut taidehankinta palautetaan kaavaan. Matti Virtanen ja Hannu Penttinen kannattivat Jouni Sohlman esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu päätösehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jouni Sohlmanin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin Hyväksyttiin päivätty Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos. Jaana Tani ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Liitteet Liite 1 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos, kh , kv , äänestysluettelo kv

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) 218/ /2014 KH Suunnittelualue sijaitsee Paatelan kanavan koillispuolella Keiteleen ran nal la noin 2,5 km päässä Suolahden keskustasta ja se on kooltaan noin kaksi hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaa voi tus kat sauk sen 2014 yhteydessä (kaupunginhallitus , tie dot ta mi nen Sisä-Suomen lehti ja ÄKS sekä kau pun gin internetsivut). Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa suun nit te lu alue on kaavoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Kaava muu tos alue rajoittuu suoraan pohjoisosassa sijaitseviin eril lis pienta lo jen korttelialueisiin (AO) ja niiden välissä sijaitsevaan Hä meentaival - nimiseen katuun. Suolahti 2020 osayleiskaavassa, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun gin val tuus tos sa , asemakaavan muutosalue on Kei te lee seen rajoittuvaa pientalovaltaista asuinaluetta (AP). AP-alueen eteläpuoli on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on eri tyisiä ympäristöarvoja (MY), länsipuoli on kaavoitettu maisemallisesti ar vok kaak si alueeksi. Alueen eteläpuolelle on merkitty vi her yh teystar ve, jonka tarkoituksena on turvata viherreitin to teu tu mis mah dol lisuu det ja estää ekologisten käytävien katkeaminen. Kaavamuutosalueen eteläpuolista aluetta Äänekosken kaupunki on esit tä nyt ELY-keskukselle METSO-ohjelmaan otettavaksi alueeksi. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus, pe simä lin nus to sekä alueen sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille. Sel vi tyk sen mukaan alueella ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja, jot ka olisi syytä huomioida kaavassa.noin 50 metrin etäisyydellä ase ma kaa va-alu een rajasta Riihilahden pohjukassa kasvaa ma talas sa vedessä hiekkapohjalla piurua (Scolochloa festucacea), joka on Keski-Suomessa harvinainen vesikasvi. Varsinaisella ase ma kaava-alu eel la ei ole lajille sopivaa hiekkarantaa. Kaavaluonnoksessa alueelle on kaavoitettu kahdeksan uutta tonttia, jois ta viisi on omarantaisia. Aamuaurinkoon avautuvilla rantatonteilla asuin ra ken nuk set sijoittuisivat noin metrin etäisyydelle ran tavii vas ta siten, että asuintilat olisi mahdollista rakentaa kolmeen tasoon. Pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasauna tuli si sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: Uusille tonteille saisi rakentaa päärakennuksen lisäksi ta lous ra kennuk sen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n sivuasunnon. Uusien tonttien keskikoko on noin 1600 m2 poikkeuksena kadun pää hän kaavoitettu runsaan 3200 m2:n tontti. Uuden asutuksen ja olemassa olevan pientaloalueen väliin on jätetty run saan 30 metrin levyinen viheralue. Samassa yhteydessä on laajen net tu nykyisen Hämeentaival - kadun päässä sijaitsevaa ra kennet tua omakotitonttia noin 200 m2. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hämeentaipaleen asemakaavan muu tok sen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään päivä tyn luonnoksen perusteella. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tek ni sel tä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Paatelan jakokunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. Päätös: KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta on saatu lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lisäksi tekniselle lautakunnalle on toimitettu Hämeentaipaleen asukkaiden toimesta kirje, joka on tässä otettu huomioon valmisteluvaiheen mielipiteenä. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavaselostuksen liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida myös alueen kevytliikenteellisiä ja joukkoliikenteellisiä olosuhteita ja vaikutuksia. Asukkaiden kirjeessä esitetään, että uusien tonttien myötä nykyistä Hämeentaipaleen tietä jatkettaisiin kevyen liikenteen väylänä / pelastustienä Isonmäen suuntaan noin 300 m. Tämä mahdollistaisi kevyen liikenteen liikkumisen Suolahden suuntaan ilman Äänekoskentien ylittämistä. Tekninen lautakunta on lausunnossaan todennut, että Hämeentaipaleen jatkaminen asukkaiden esittämällä tavalla antaa

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: mahdollisuuden kehittää huomattavasti kyseistä liikenneverkkoa laadukasta hyöty- ja arkiliikennettä palvelevana reittinä. Sen toteuttaminen on edullisempi vaihtoehto kuin turvallisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen alikulkutunneleineen Äänekoskentien ali. Myös ympäristölautakunta pitää kevyen liikenteen kulkuyhteyttä / ulkoilureittiä tärkeänä. Asemakaavan muutosehdotuksessa asukkaiden kirje sekä lautakuntien ja ELY-keskuksen näkemys on otettu huomioon merkitsemällä Hämeentaival - kadun jatkoksi kevyen liikenteen yhteys, joka liittyy voimassaolevan asemakaavan ulkoilureittiin. Tällöin kevyen liikenteen reitin järjestäminen Isonmäen ja Suolahden suuntaan on kaavallisesti mahdollista. Ympäristölautakunta esittää lisäksi, että omarantaisen tonttirivin eteläisin tontti poistetaan tai ainakin sitä pienennetään kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi ja luontoarvojen säästämiseksi. Rantaan osoitetun istutettavan alueen osan kaavamerkintää tulisi tarkistaa siten, että se turvaisi ranta-alueen muutaman maisemallisesti arvokkaan puun säilymisen. Asemakaavan muutosehdotuksessa eteläisintä tonttia on kavennettu ja pienennetty ja muodostettu näin suojavyöhykettä lahden pohjukkaan mahdollisesti sijoittuvalle suojelualueelle. Luonnoksessa rantaan osoitetun istutettavan alueen kaavamerkintää on tarkistettu siten, että alueen puusto tulee säilyttää. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hämeentaipaleen asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Päätös: KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot, muistutuksia ei ole kaupungille toimitettu. Lausunnonantajilla ei ole huomauttamista. Kaupunginhallitukselle saatetaan tiedoksi Hämeentaipaleen

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: asukkaan jättämä palaute alueen eläimistöä ja linnustoa koskien. Hämeentaipaleen pohjukassa (Riihilahdessa) on havaittu joutsenparin pesimäpaikka, joka sijaitsee kaavoitettavan alueen lähellä. Alueella on havaittu erilaisia tikkalajeja ja mahdollinen haukan pesimäalue sekä tehty havaintoja saukon liikkumisesta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos hyväksytään. Päätös: KVALT 11 Kaupunginvaltuuston päätös: Liitteet Liite 2 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti), kh , kv

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus 560/ /2014 KH Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan urheilukentän aluet ta, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasumisen alueita pää osin Puroahontien, Kauppatien ja Karilantien varrella. Kooltaan suun nit te lu alue on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaavoituskatsauksen 2014 yh tey des sä (kaupunginhallitus , tiedottaminen Si sä-suomen lehti ja ÄKS sekä kaupungin internetsivut). Suunnittelutarpeen on käynnistänyt Yrjöläntien ja Karilantien päässä sijaitsevan teollisuusalueen maankäytön päivitys: korttelin 14 lävitse kul ke va valaistu kuntorata sijaitsee nykyisen asemakaavan teol lisuus ton til la. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään teol li suus alueen laajennusmahdollisuudet siten, että kuntorata osoitetaan omalla mer kin näl lään. Samalla arvioidaan alueen pienehköjen asumiseen va rat tu jen tonttien laajentamismahdollisuudet ja selvitetään puis toalueil le sopivin kaavamerkintä. Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Alueen maankäytön muutoksia ohjaa Konginkankaan kirkonkylän - Mason mä en osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun ginval tuus tos sa Alueen osayleiskaava on suurilta osin ny kyisen maankäytön toteava. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus sekä alu een sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luon to di rek tiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille. Selvityksen mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia eri tyi siä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavassa. Alueella on kuitenkin muutamia huomattavan vanhoja ja järeitä puita (kil pikaar na män ty jä sekä koivu- ja haaparyhmiä), joita ei ole syytä turhaan kaataa. Kaavaluonnoksessa nykyinen pururata on liitetty urheilukentän VU-alu ee seen (virkistys- ja urheilupalvelujen alue), jolloin Yrjöläntien ete lä puo li nen teollisuusalue jakaantuu kahteen kortteliin. Yrjöläntien poh jois puo lel la kuntopolun säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyt tää rakentamattoman korttelin 13 teollisuustontin pienentämistä ja

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: ka tu alu een osaksi esitetyn pururadan alueen lunastamista kau pungil le. Kaava-aluetta on laajennettu Yrjöläntien päässä kiin teis tö ra jojen mukaisesti. Karilantien päähän on kaavoitettu uusi teollisuustontti ja korttelin 20 teol li suus alu een länsi- ja eteläreunojen rajausta on tarkistettu. Urheilukentän päädystä puretun omakotitalon tonttia on laajennettu ja muutettu kaavamerkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue), jolloin myös rivitalojen rakentaminen keskeiselle paikalle on mah dol lista. Urheilukentän länsipuolella on laajennettu lähes kaikkia omakoti- ja ri vi ta lo tont te ja: monin paikoin nykyinen maankäyttö on laajentunut tont ti aluei den ulkopuolelle. Lisäksi on hieman laajennettu ase makaa va-alu een rajausta kiinteistörajoihin ja esitetty Kuusitien katualue lii tet tä väk si viereisiin tontteihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan ase makaa van muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn luonnoksen perusteella. Pyy detään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ym pä ris tö lauta kun nal ta, vapaa-aikalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:ltä. Päätös: KH Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaavaluonnoksesta on saatu pyydetyt seitsemän lausuntoa. Mielipiteitä ei ole nähtävilläoloajan kuluessa toimitettu. Lautakunnilla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä asiana, että kaavassa on varattu alue ulkoilureittiä varten urheilukentältä Yrjöläntielle, josta reitti jatkuu valaistulle ladulle. Urheilukentän päädyssä laajennettu tontti AP kaavamerkinnöin ei saa aiheuttaa käyttörajoituksia urheilukenttäalueelle.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken Energia Oy toteaa, että Yrjöläntien päästä kohti Kaarnatietä kulkeva vesijohto tulee huomioida kaavassa. Elenia Oy:n lausunnon mukaan korttelin 75 pohjoisreunassa oleva Puroahontien muuntamo ja 20 kv:n sähköjohto tulee ottaa huomioon. Vastine: Asemakaavaan on merkitty rasitteina korttelialueilla sijaitsevat johtolinjat. Yrjöläntien ja Kaarnatien välinen vesijohto sijoittuu korttelialueiden ulkopuolelle, jolloin merkintä ei ole tarpeellinen. Korttelin 75 pohjoisosaan on lisätty muuntamo- ja sähköjohtomerkintä. Keski-Suomen ELY:n lausunnon mukaan tulee tarkistaa, onko ET-alueelle tarpeen osoittaa rakennusoikeutta. Lisäksi merkinnät kaavakartalla ja merkintöjen selitysosassa tulee saattaa keskenään yhdenmukaisiksi. Vastine: Kaavaehdotukseen on lisätty ET-alueelle 100 k-m2:n rakennusoikeus. Lisäksi on tarkistettu merkintöjen yhtenäisyys kaavakartalla ja merkintöjen selitysosassa. Konginkankaan kyläyhdistys ry. toteaa, että asemakaavan muutos ja laajennus näyttää kyläyhdistyksen näkökannalta hyvältä ja tarpeelliselta. Maaseutuasumisessa olisi hyvä ottaa huomioon omakotitalotonttien reilumpi koko. Kyläyhdistyksessä on kiinnitetty huomiota myös rivitalotonttien kaavoitukseen ja saatavuuteen. Yhdistyksen mukaan niiden tarve tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään, perusteena mm. nykyisten palveluasuntojen kunto Konginkankaalla. Maakuntakaavan mukainen kanavamerkintä tulee kyläyhdistyksen mielestä säilyttää tulevaisuuden hankkeiden varalta. Lisäksi kyläyhdistys toivoo, että kaupunki edistäisi omalta osaltaan Konginkankaan alueen tonttien markkinointia ja myyntiä. Vastine: Kyläyhdistyksen lausunnossa esittämät näkökohdat on otettu kaavassa huomioon: AO-tonttien kokoa on suurennettu voimassaolevaan asemakaavaan verrattuna ja kaavassa on osoitettu uusia rivitaloille soveltuvia rakennuspaikkoja. Konginkankaan tontteja kaupunki markkinoi osana kaupungin monipuolista tonttitarjontaa, mutta haasteena on erityisesti tällä hetkellä omakotitalotonttien rajallinen kysyntä. Konginkankaan asemakaavaan on merkitty aluevaraus kanavan rakentamiseksi Pyyrinllahden ja Kaikarinlahden välille. Merkinnän tarkoituksenmukaisuus on tarkoitus arvioida vuoden 2015 aikana. Lausuntojen johdosta tehtyjen tarkistusten lisäksi urheilukentän

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: VU-merkintään on lisätty rakennusoikeus (500 k-m2) ja tehty kaavaan pienehköjä rajojen tarkistuksia ja merkintöjen täsmennyksiä. Kaava-aineisto toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä maankäyttö- ja rakennusasetus 28 huomioon ottaen tarpeellisena. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään kaavaehdotukseen teknisluonteisia tarkistuksia. Päätös: KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Kaavaehdotuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä kaupungille toimitettu muistutuksia. (valmistelu kaavasuunnitelija Henriikka Lonka, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään. Päätös: KVALT 12 Kaupunginvaltuuston päätös:

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteet Liite 3 Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus, kh , kv

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous ja Keski-Suomen kuntakokous 715/ /2013 KH Hallitus on antanut eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen. Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että on viisi sosiaali- ja terveysaluetta jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu 67:stä kunnasta. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue tulee laatimaan järjestämispäätöksen. Siinä määritellään keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi tarvittavat toimet ja vastuut sote-alueella. Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Palvelujen tuotanto tapahtuu lakiesityksen mukaan 19:lla tuotantoalueella, joista yksi on Keski-Suomen tuotantoalue. Tuotantoalueet aloittavat toimintansa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee tuottaa kattavasti yhdessä organisaatiossa. Keski-Suomeen on tarkoitus perustaa uusi kuntayhtymä, joka vastaa kaikista sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista mennessä. Mikäli järjestämislaki tulee voimaan, aluehallintovirasto kutsuu Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 67 kunnan edustajainkokouksen koolle Edustajainkokous päättää sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisesta ja kuntayhtymän perussopimuksesta syksyllä Lisäksi kuntien edustajainkokous nimeää Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet. Keski-Suomen sote-foorumissa on sovittu yhteisen valmisteluohjeistuksen toimittamisesta Keski-Suomen kunnille. Kuntafoorumissa sovittiin myös, että maakunnallisen tuotantokuntayhtymän ja Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelun koordinointi toteutetaan Jyväskylän toimesta. Itäisen sote-alueen valmistelusta vastaa muutosjohtaja Risto Kortelainen, ja Keski-Suomen tuotantoalueen valmistelusta vastaa kehittämisjohtaja Silja Ässämäki. Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Kunnat päättävät edustajistaan kuntalain ja kunnan omien sääntöjen mukaisesti. Edustajainkokous valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja yhtymävaltuustoon valittavien edustajien tulee olla kunnanvaltuutettuja.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnan edustajien äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy edellisen vuoden lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella siten, että kutakin alkavaa 1000 asukasta kohden kunnan edustajilla on yhteensä yksi ääni. Kunnan edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntien yhteinen valmisteleva seminaari on Varkaudessa. Seminaariin osallistuvat edellä mainitut, kuntien päätöksen mukaiset edustajat. Keski-Suomessa yllä mainittuja, kuntayhtymien perustamiseen liittyviä asioita valmistellaan kuntakokouksissa ja Kuntakokoukset käsittelevät maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen perustamiseen liittyvät asiat ja ohjeistaa maakunnan edustajia sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoustyöskentelyä varten. Jokaista Keski-Suomen kuntaa pyydetään nimeämään myös kuntakokoukseen edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Itäisen alueen edustajainkokouksen ja maakunnan kuntakokouksen työskentelyn kannalta on perusteltua, että samalla kun kunnat nimeävät järjestämislain mukaisesti viralliset edustajansa kuntakokoukseen, samat edustajat toimivat myös kuntakokousedustajina. Kuntakokouksia valmistelee väliaikainen työvaliokunta, jolle perustetaan alatyöryhmiä. Väliaikaiseen työvaliokuntaan on Keski-Suomen sote foorumissa nimetty edustajat Pohjoisesta Keski-Suomesta (neljä kuntajohtajaa, mm. Matti Tuononen), Keskisestä Keski-Suomesta (kolme kuntajohtajaa), Läntisestä Keski-Suomesta (Keuruun edustaja), Sairaanhoitopiiristä (johtaja ja hallintopäällikkö), sekä yllä mainitut Jyväskylän kaupungin vastuuhenkilöt, sekä lisäksi kaksi lakimiestä ja talous- ja hankintaosaaja. (Valmistelu perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki nimeää viisi edustajaa Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen. Äänekosken kaupungin äänimäärä jakautuu tasan edustajien kesken. Kaupunki nimeää samat henkilöt toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki nimeää viisi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen. Äänekosken kaupungin äänimäärä jakaantuu tasan edustajien kesken. Kaupunki nimeää samat henkilöt toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina. Päätös: KVALT 13 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto nimesi Äänekosken edustajiksi Itäisen sosiaalija terveysalueen edustajainkokoukseen seuraavat edustajat: Marke Tuominen Pekka Leppänen Leila Lindell Eero Hakonen Rolf Nyholm (varalla Harri Hautsalo) (varalla Sirpa Martins) (varalla Matti Tiusanen) (varalla Jani Korhonen) (varalla Merja Närhi) Samat henkilöt nimettiin toimimaan myös Keski-Suomen kuntakokousedustajina.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi 822/ /2014 KVALT Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite koskee tarvetta selvittää, koulujen oppilaiden ja opetushenkilöstön terveysongelmien vuoksi, korvaavien opetustilojen hankkimisen mahdollisuutta ja mahdollisten väistötilojen kustannuksia välittömästi. Kaupunginvaltuuston päätös: KH Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Joukko suolahtelaisia jätti valtuustolle "Hyvinvointia kuntosaleilta -adressin". Adressilla halutaan muistuttaa kaupungin päättäjiä siitä, että kuntosali tulisi palauttaa Suolahden uimahallin yhteyteen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Kasvun ja oppimisen lautakunnalta sekä Tekniseltä lautakunnalta. Päätös: KASVOPPI Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Aloitteessa pyydetään selvittämään tarvetta korvaavien opetustilojen hankkimiseen koulujen oppilaiden sekä opetushenkilöiden terveysongelmien vuoksi sekä kyseisten

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilojen kustannuksia. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt asian tiedoksi ja pyytänyt siitä lausunnon tekniseltä lautakunnalta sekä kasvun ja oppimisen lautakunnalta. Äänekosken koulurakennuksissa on havaittu eriasteisia sisäilmaongelmia menneiden vuosien aikana. Näiden havaintojen pohjalta rakennuksia on tutkittu systemaattisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Tehtyjen tutkimuksien perusteella sekä koulussa työskentelevien kokemien oireiden pohjalta on työ- ja opiskeluympäristöön tehty välittömästi sisäilmaan vaikuttavia korjauksia ja muita toimenpiteitä. Sisäilmaongelmien vuoksi on pidetty useita asiantuntija- ja viranomaisneuvotteluja tilanteiden arvioimiseksi ja toimenpiteiden määrittelemiseksi. Jokaiseen koulurakennukseen on suoritettu kuntoarvio, jonka pohjalta on suunnitelmallisesti lähdetty parantamaan terveydellisiä oloja. Lisäksi kouluverkkotyöryhmät ovat pohtineet asiaa laajasti ja hyvinkin seikkaperäisesti. Koulurakennuksissa vallitseviin olosuhteisiin on käynyt tutustumassa aluehallintoviraston viranomaiset. Henkilöstölle ja oppilaille on tehty sisäilmaoirekyselyitä ja seurattu oireilua. Tulosten pohjalta kouluterveyden ja työterveyden lääkärit ovat ottaneet asiaan kantaa. Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä ei ole löytynyt siinä määrin terveyttä vaarantavien tekijöiden löydöksiä sisäilmassa, Äänekosken lukiota lukuun ottamatta, että koulujen sulkeminen olisi ollut perusteltua. Kuitenkin on huomioitava, että silti osa työntekijöistä ja opiskelijoista oirehtii eriasteisesti. Onkin selvää, että eri viranomaiset yhteistyössä tekevät viime kädessä opetuksen järjestäjän kanssa lopullisen päätöksen väistötiloihin siirtymisen tarpeellisuudesta. Opetuspalveluilla ja teknisellä toimella ei ole tiedossa Asemakadun koulun ja Keskuskoulun olosuhteissa tapahtuneen muutoksia, jotka aiheuttaisivat korjauksia näihin kahteen rakennukseen sovitusta linjauksesta. Koiviston koulun osalta voidaan todeta, että viime kesänä tehdyillä korjauksilla ei saavutettu toivottua tulosta. Tästä johtuen tekninen toimi ja opetuspalvelut ovat aloittaneet selvitykset kustannuksista kyseisen koulun oppilaiden siirtämisestä toisiin kouluihin tai väistötilojen hankkimisesta. Mikäli koulun oppilaiden ja henkilöstön oireilu jatkuu edelleen, toteutetaan oppilaiden siirto muihin kouluihin tai väistötilojen hankkiminen viimeistään lukuvuoden alkuun mennessä. Muiden koulujen osalta ei ole näkyvissä tarvetta

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilojen välittömään hankintaan. Keskuskoulun ja Teknologiakeskuksen peruskorjauksiin tullaan tarvitsemaan väistötilat noin 250 oppilaalle. Myös keskuskeittiön tilatarve pitää huomioida Keskuskoulun väistötilojen yhteydessä. Peruskorjaukset tullaan tekemään siten, että on mahdollista hyödyntää samoja väistötiloja. Opetuspalveluilla ei ole tiedossa Teknologiakeskuksen lisäksi muita koulujen väistötiloiksi soveltuvia tiloja kaupungin keskustan tai Suolahden alueella. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä rakennuttajapäällikkö Tommi Rautjärvi Kasvun ja oppimisen lautakunta lausuu edellä olevan perusteella valtuustoaloitteesta seuraavasti: 1. Tällä hetkellä ei ole välitöntä tarvetta koulujen väistötilojen hankintaan. 2. Koiviston koulun väistötilatarve selviää tammi-helmikuun aikana. 3. Kouluissa sisäilmaoireilua seurataan jatkuvasti. Mikäli oireilu lisääntyy, arvioidaan yhteistyössä terveys- ja ympäristöterveysviranomaisen kanssa väistötilojen tarvetta. Päätös: KH TELA Äänekosken kaupunginvaltuuston Sdp:n valtuustoryhmän valtuutettu Hannu Penttinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Sirpa Martins jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen. Aloitteessa pyydetään selvittämään tarvetta korvaavien opetustilojen hankkimiseen koulujen oppilaiden sekä opetushenkilöiden terveysongelmien vuoksi sekä kyseisten väistötilojen kustannuksia. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt asian tiedoksi ja pyytänyt siitä lausunnon tekniseltä lautakunnalta.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken koulurakennuksissa on havaittu eriasteisia sisäilmaongelmia menneiden vuosien aikana. Näiden havaintojen pohjalta on rakennuksia tutkittu systemaattisesti. Tehtyjen tutkimuksien perusteella sekä koulussa työskentelevien kokemien oireiden pohjalta on työ- ja opiskeluympäristöön tehty välittömästi sisäilmaan vaikuttavia korjauksia ja muita toimenpiteitä. Sisäilmaongelmista on kerrottu työterveyteen ja opetustoimeen sekä asioita on käsitelty erilaisissa kokouksissa ja palavereissa. Jokaiseen koulurakennukseen on suoritettu kuntoarvio, jonka pohjalta on suunnitelmallisesti lähdetty parantamaan terveydellisiä oloja. Lisäksi kouluverkkotyöryhmät ovat pohtineet asiaa laajasti ja hyvinkin seikkaperäisesti. Koulurakennuksissa vallitseviin olosuhteisiin on käynyt tutustumassa aluehallintoviraston viranomaiset. Sekä kouluterveyden että työterveyden lääkärit ovat ottaneet asiaan myös kantaa heidän teettämien kyselyjen pohjalta. Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä ei ole löytynyt siinä määrin terveyttä vaarantavien tekijöiden löydöksiä sisäilmasta, että koulujen sulkeminen olisi ollut perusteltua Äänekosken (Hiskinmäki) lukiota lukuun ottamatta. Kuitenkin on huomioitava, että tästä huolimatta osa työntekijöistä ja opiskelijoista oirehtii eriasteisesti. Onkin selvää, että eri viranomaiset yhteistyössä tekevät viimekädessä opetuksen järjestäjän kanssa lopullisen päätöksen väistötiloihin siirtymisen tarpeellisuudesta. Äänekosken lukiossa tekninen toimi on yhdessä VTT:n kanssa toteuttanut ns. terveydellisten olojen palauttamisen. Tämän projektin johdosta koulutyö pystyi aloittamaan normaalisti lukiorakennuksessa syksyllä Olosuhteita on seurattu rakennuksessa jatkuvan seuraamisen periaatteella ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Tehdyissä mittauksissa sekä mikrobiviljelyissä ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Teknisellä toimella ei ole tiedossa Asemakadun koulun ja Keskuskoulun olosuhteissa tapahtuneen muutoksia, jotka aiheuttaisivat linjausmuutoksia näihin kahteen rakennukseen. Koiviston koulun osalle tehdyillä taloteknisillä ja rakennusteknillisillä korjauksilla ei ole saavutettu toivottua tulosta. Tästä johtuen on tekninen toimi aloittanut selvitykset kustannuksista kyseisen koulun oppilaiden siirtämisestä toisiin kouluihin. Myös väistötilan hinnasta on selkeä käsitys. Kaupungin omassa rakennuskannassa ei ole tarjota opetustoimelle rakennusta, johon olisi järkevää sijoittaa valtuustoaloitteen esittämää

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väistötilaa. Lisäksi teknisellä toimella ei ole tiedossa rakennusta Äänekoskella, johon voisi järkevästi rakentaa kyseisiä tiloja. Toukokuussa 2014 tekninen toimi teetti alustavat suunnitelmat teknologiakeskukseen sijoittuvasta väistötilasta, joka olisi palvellut Asemakadun koulun kokoista yksikköä ja myös samansuuruista lukiota oppimismäärältään. Lisäksi kohteeseen suoritettiin arviot tilojen korjausasteista sekä suoritettiin tavoitehintalaskelma. Korjausrakentamisen perustamiskustannuksiksi muodostui , alv 0 %. Tämäkin vaihtoehto on esitetty valtuustolle yhdessä Äänekosken lukion viereen rakennettavan vaihtoehdon kanssa. Tästä jälkimmäisestä vaihtoehdosta muodostui julkisen hankintakanavan kautta käydyn kilpailutuksen kautta vähintäänkin yhtä kallis ratkaisu. Niiden perusteella hyväksyttiin nykyisen Äänekosken lukion terveydellisten olojen palauttaminen. Tekninen toimi on kuitenkin jatkanut tunnusteluja tilaratkaisuista eri toimittajien kesken. Toimialalla on myös käytössä laskentaohjelma, jolla voi hyvinkin tarkasti verrata vuokrattavan tilan tai rakennettavan tilan välistä kustannuksen suhdetta. Meillä on myös tiedossa riittävällä tarkkuudella, mitä erilaiset ratkaisut väistötiloiksi maksaa. Tässä on kuitenkin aina huomioitava tilauksen sisältö ja laajuus, tilojen saavutettavuus ja varsinkin vuokra-aika. Myös vuokratilojen laatu vaikuttaa hintaan oleellisesti. Tekninen toimi on käynyt joulu-tammikuussa tutustumassa kahteen vuokratilaan. Näissä toimittaja on vastannut hankkeen toteuttamisesta perustuksineen. Kymmenen vuoden vuokrasopimuksella, missä tilaajalla ei ole lunastusoikeutta rakennuksiin vuokra-ajan loputtua, on tilan neliö-hinta ollut noin 25/ m2. Kun kysymyksessä on ollut n m2 pinta-ala, on vuosivuokraksi tullut n Lisäksi tilaajalle kuuluu niin lämmitys, sähkö, vesi ja kiinteistönhoidon kulut. Edellä mainituissa kohteissa rakennukset päätyvät toimittajalle takaisin, mikäli vuokrasopimusta ei uudisteta. Koiviston koulun tarpeisiin rakennettavan väistötilan kustannukset tulisivat olemaan n / kuukausi. Väistötilojen kuljetukset ja asennukset sekä niiden purku ja poiskuljetus tulevat kustantamaan noin Tämä hinta ei sisällä liittymien, lupakuvien, rakennuslupien, eikä myöskään perustuksien tekemistä. Jos väistötila mitoitetaan siten, että se on käytössä vuoteen 2021 asti, sen kustannuksiksi ilman kiinteistöhuoltoa ja muuta käyttötaloutta muodostuu n vuokrien osalta. Arviomme mukaan väistötilaratkaisu lisää myös kiinteistöjen käyttötaloutta n

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuttajapäällikön ehdotus: vuodessa. Koiviston koulun oppilaskuljetukset tulisivat maksamaan, jos heidät siirrettäisiin toisiin kouluihin n / vuosi. Tällä hetkellä kustannukset ovat n , eli vuositasolla lisäystä tulisi n Kun siis huomioidaan liittymät, perustuksien tekeminen, rakennusluvat, käyttötalous sekä väistötilojen pystytys ja purku sekä olemassa olevien taksilupien rationalisointi, on opiskelijoiden kuljetus Koiviston koulusta korvaaviin opetustiloihin tarkastelujaksolla vuoteen 2021 edullisempi vaihtoehto, kuin väistötilojen rakentaminen. Koiviston kouluun on suoritettu ympäristöterveysviranomaisen toimesta tutkimus, jonka tulokset ovat saatu. Tuloksista ei löytynyt poikkeavia löydöksiä sädesienistä, bakteereista, hiivoista tai homeista. Näytteet olivat kattavat ja niiden suoritustapa oli oikea. Näiden tulosten pohjalta ei Koiviston koulua ole tarve siirtää väistötiloihin. Mitään tarkempia suunnitelmia tai kustannusarvioita muiden koulujen osalta, kuin Koiviston koulu, ei tekninen toimi ei lähde tekemään, jos tilanteessa ei tapahdu suurempia muutoksia. (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta lausuu seuraavaa: 1. Opetuspalvelujen tulee ratkaista Koiviston koulun tarve väistötiloihin helmikuun aikana. 2. Tällä hetkellä ei ole tarvetta selvittää Koiviston koulua lukuunottamatta enempää väistötilojen hankintaa. Teknisellä toimella on tarpeeksi tietoa erilaisista ratkaisuista sekä niiden kustannuksista. Kyseiset tilaratkaisut käsitellään tarkemmin tarpeen niin vaatiessa. 3. Koulujen sisäilmaa sekä siitä mahdollisesti johtuvaa oireilua seurataan jatkuvasti yhteistyössä terveys- ja ympäristöviranomaisten sekä henkilöstön kanssa. Päätös: KH Kaupunginhallitus merkitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan ja

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus 560/10.02.03/2014 KH 11.08.2014 239 Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi Kaupunginvaltuusto 99 08.12.2014 Kaupunginhallitus 379 15.12.2014 Kasvun ja oppimisen 7 29.01.2015 lautakunta Kaupunginhallitus 57 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 14 09.03.2015 Kasvun ja oppimisen 36 28.05.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 19.1.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 9.3.2015 Kaavan voimaantulo 25.11.2015 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.11.2015 hylännyt

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta Tekninen lautakunta 63 05.08.2015 Kaupunginhallitus 208 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 57 24.08.2015 Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta 483/02.07.00/2015 TELA 05.08.2015 63 Äänekosken Hiskinmäen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P10.10.01/2007 KH 02.04.2007 123 Äänekosken keskusta-alueella

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015/3.6.2016 KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 50 02.03.2015 Kaupunginhallitus 84 30.03.2015 Kaupunginhallitus 178 22.06.2015 Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos KH 02.03.2015 50 Metsä Groupin suunnitteilla

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus. Ympäristölautakunta 12 29.01.2013 Kaupunginhallitus 49 11.02.2013 Ympäristölautakunta 82 25.08.2015 Tekninen lautakunta 82 30.09.2015 Ympäristölautakunta 109 10.11.2015 Kaupunginhallitus 300 16.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot