Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli"

Transkriptio

1 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki

2

3 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2002

4 Oulu 2002 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Tiehallinto Oulu tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelinvaihde

5 Tiivistelmä Valtatiestä 20 on Oulu-Kiiminki välille laadittu useita suunnitelmia vuodesta 1969 saakka. Viimeisin laadittu selvitys on vuodelta 1999 Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki. Valtatien 20 kehittämistavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Maankäytöllisenä tavoitteena on liikenneyhteyksien kehittäminen ja maankäytön kehittämisedellytyksien turvaaminen. Suunnittelujakson alkuun liittyy valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena esitetty valtatien 20 kehittämien välillä Hintta - Korvenkylä. Kehittämishankkeen on arvioitu toteutuvan vuoden 2007 jälkeen. Hankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja siihen sisältyy Korvenkylän kohdalla Ylikiimingintien rakentaminen uuteen paikaan ja liittymän siirto. Jo nykyisin on suunniteltavan tiejakson liikenne jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy jo nykyisin arkipäivisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä ja liittymien toimivuusongelmia. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liikenneturvallisuuspuutteita esiintyy eniten Ylikiimingintien nykyisessä liittymässä. Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Valtatien 20 liikennemäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä %. Tässä valtatien 20 toimenpideselvityksessä on selvitetty Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle (Yrityspuiston kohta) sekä Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot. Lisäksi on selvitetty kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset. Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan kohdalle on tutkittu eri vaihtoehtoja sekä tehty vaihtoehtojen vaikutustarkastelut ja vertailut. Lopuksi on tehty esitys liittymien parantamisratkaisuista sekä selvitetty liittymien rakentamiskustannukset. Ylikiimingintien nykypaikan liittymään ei esitetä parantamistoimenpiteitä. Mikäli kuitenkin valtatien 20 Hintta-Korvenkylä välin kehittämishanke ja Ylikiimingintien uuteen paikaan rakentaminen kuitenkin jostain syystä viivästyvät, niin parantamisratkaisuna voisi tulla kyseeseen lyhyet pääsuunnan kääntymiskaistat ja liikennevalo-ohjaus (turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen). Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan lähivuosien parantamisratkaisuksi esitetään liikennevalo-ohjattua nelihaaraliittymää. Jäälin molempien nykyisten kanavoitujen liittymien parantamisratkaisuna esitetään liikennevaloohjausten rakentamista. Ratkaisut ovat edullisia ja liikenteellisesti toimivia. Jäälin kohdalle jää pitemmän aikavalin kehittämisvaihtoehtona yleissuunnitelman mukainen ohikulkutie. Jäälin liittymien liikennevalo-ohjausten osalta tulee käynnistää tarkempi jatkosuunnittelu ja selvittää hankkeen tarkempi toteutusaikataulu. Ylikiimingintien liittymän parantaminen liittyy ja ajoittuu pääosin valtatien 20 Hintta- Korvenkylä kehittämishankkeen toteutumiseen

6

7 Esipuhe Tämä laadittu toimenpideselvitys on aikaisempia suunnitelmia täydentävä selvitys. Suunnitelman laatiminen käynnistyi keväällä 2002 liikennelaskennoilla. Työn tavoitteena on selvittää Ylikiimingintien, Yrityspuiston ja Jäälin tasoliittymin lähivuosien parantamistoimenpiteet ja kehittämispolku. Suunnittelua varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet seuraavat tiepiirin ja konsultin edustajat: Risto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Heino Heikkinen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jussi Sääskilahti Tiehallinto, Oulun tiepiiri Juha Raappana Plaana Oy. Selvitys on laadittu Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimeksiannosta Plaana Oy:ssä. Tilaajan puolelta selvitystä on ohjannut Risto Leppänen. Plaana Oy:ssä työn päätekijänä on ollut Juha Raappana. Oulussa, joulukuussa 2002 Tiehallinto Oulun tiepiiri

8

9 Valtatie 20 välillä Korvenkylä Jääli 7 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelutilanne Suunnittelun tavoitteet Lähtötiedot Liikenneverkko Liikenneturvallisuus Maankäyttö Ympäristö 20 2 KEHITTÄMISTARPEET 21 3 VALTATIEN 20 TASOLIITTYMIEN PARANTAMINEN Yleistä Vaihtoehtotarkastelujen lähtökohdat Ylikiimingintien (mt 833) liittymän parantaminen Kehittäminen nykypaikalla Liittymän kehittäminen uuteen paikkaan Jäälin liittymien parantaminen 28 4 JATKOSUUNNITTELU 30 LIITTEET 31 Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymän nykypaikan parantamisesitys (varaus)

10 8 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

11 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 9 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue Selvityksessä käsiteltävän Ylikiimingintien ja Jäälin välisen valtatien 20 tiejakson pituus on noin 6,5 km. Valtatie 20 eli Kuusamontie toimii Oulun sisääntuloväylänä ja palvelee sekä paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä että Koillismaalle suuntautuvaa pitkämatkaista liikennettä Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki Kuva 1. Suunnittelualueen nykyinen tieverkko. 1.2 Suunnittelutilanne Tie- ja liikenne Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatielle 20 laaditut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset. Valtatielle 20 laadittu on vuosien varrella mm. seuraavia suunnitelmia: Päätie - ja pääkatuverkon yleissuunnitelma v Päätie- ja pääkatuverkon kehittämissuunnitelma v v Vaikutusselvitys v Yleissuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Yleissuunnitelma Korvenkylä - Kiiminki v. 1992

12 10 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Hintta - Korvenkylä v Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Korvenkylä - Kiiminki v.1994 Tiesuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Tiesuunnitelma Korvenkylän tiejärjestelyt (sis. liittymäsuunnitelman) v Hönttämäen kohdan tiejärjestelyiden rakennussuunnitelma v Välikylän kohdan liittymien parantaminen, TS ja RS v Jäälin kohdan tiejärjestelyt, TS ja RS v Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki v Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti on valtatielle toteutettu Hönttämäen eritasoliittymä tiejärjestelyineen, Välikylän liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt sekä Jäälin liittymäjärjestelyt. Lisäksi on rakennettu meluesteitä Jäälin kohdalle Kiiminkijoki Kiiminki YLEISUUNNITELMA KORVENKYLÄ - KIIMINKI 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi 4 Kuivasjärvi TIESUUNNITELMA HINTTA - KORVENKYLÄ Oulu Pyykösjärvi Haukiputaan kunta Oulujoki Rusko 20 Yrityspuisto Hönttämäki Korvensuora Hintta Kynsilehto Hiukkavaara Korvenkylä Jääli Välikylä Kiimingin kunta Oulun kaupunki Ylikiimingintie AIKAISEMPIEN VALTATIEN 20 KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN RATKAISUT Kuva 2. Valtatien 20 yleissuunnitelman tavoitetieverkko. Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille ei sisällä valtatielle 20 kehittämisinvestointeja. Valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena on esitetty välin Hintta (mt 8300) - Korvenkylä (mt 833) kehittäminen seuraavasti: Valtatielle rakennetaan noin 5 km matkalle toinen ajorata ja sekä kaksi eritasoliittymää (Raitotie ja Liitintie) Kevyen liikenteen väylästöä täydennetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vaalantien (mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen liikenteen alikulkukäytävällä Ylikiimingintie (mt 833) ja liittymä valtatielle 20 siirretään noin 1 km idemmäksi, jolloin liittymän turvallisuutta saadaan parannettua. Ylikiimingintie rakennetaan uudelle linjalle noin 4 km:n matkalla

13 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 11 Asutus suojataan liikennemelulta valtatien 20 varteen rakennettavilla meluesteillä. Em. kehittämishankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja laskennallinen H/K-suhde on 2,6. Hankkeen rakentamiskustannuksista Oulun kaupungin kustannusosuus on noin 3,2 M. Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuosina , mutta niitä on eräiltä osin vielä täydennettävä mm. Liitintien kohdalla. Syksyllä 2002 käynnistyi Ruskon kohdan asemakaavan tarkistaminen sekä valtatien 20 ja Liitintien eritasoliittymän alustava yleissuunnittelu Oulun kaupungin ja Oulun tiepiirin toimeksiannosta. Suunnittelun puolesta valtatie 20, välillä Hintta - Korvenkylä, hankkeen arvioidaan olevan toteutusvalmis vuonna Hankkeeseen ei liity erityisiä kiistakysymyksiä. Myöhemmin toteuttavaksi jää valtatien 20 kehittäminen välillä Korvenkylä - Kiiminki, josta tullaan laatimaan jatkoissa yleissuunnitelmaa tarkentavia suunnitelmia. Kaavoitus Tarkasteltava tiejakso sijaitsee Oulun ja Kiimingin kuntien alueella. Suunnittelualueella on parhaillaan laadittavana Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaava ja Oulun seutuyleiskaava. Oulun seutuyleiskaavaan liittyen on tarkistettu Oulun seudun liikennemallia ja liikenne-ennustetta. Kiimingin taajama-alueiden osayleiskaava on vuodelta 1992 ja se käsittää Kirkonkylän, Jäälin ja Välikylän taajamat ympäristöineen. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Katuverkon osalta suunnittelu on käynnistynyt kesällä Kiimingin yleiskaavan tarkistamistyö on käynnistymässä. 1.3 Suunnittelun tavoitteet Valtatien 20 toimenpideselvityksessä on tavoitteena: Selvittää Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle Selvittää Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot Selvittää kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset sekä vertailla liittymäkohtaisia parantamisvaihtoehtoja keskenään Valita liittymien parantamisratkaisut sekä selvittää liittymien vaiheittain rakentaminen ja kustannukset.

14 12 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.4 Lähtötiedot Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatien 20 ominaisuustietojen lisäksi liikenteen osalta valtatien ja sen liittymien nykyiset liikennemäärät. Liikenneturvallisuuden osalta on selvitetty poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosilta Lähtötiedot on selvitetty pääosin Tiehallinnon paikkatietorekistereistä. Valtatien ja liittymien liikennemäärät on tarkistettu keväällä 2002 suoritettujen liikennelaskentojen avulla. 1.5 Liikenneverkko Valtatiehen 20 liittyy yleisenä tienä Ylikiimingintie (mt 833). Muut valtatiehen 20 liittyvät tiet ovat yksityisteitä ja katuja. Nykyisen valtatien 20 leveys on pääosin valtatien ohjeleveyttä 10,5 m vastaava, paitsi Korvenkylän kohdalla, jossa tien leveys on 9 m noin 3 km:n matkalla. Tien kunto ja kantavuus on hyvä koko suunnittelujaksolla. Ylikiimingintien tasoliittymässä ei ole kääntymiskaistoja ja liittymän sijainti on liikenneturvallisuuden kannalta huono. Välikylän tasoliittymä on pääsuunnassa kanavoitu kuten myös molemmat Jäälin liittymät. Kuva 3. Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymä. Valtatien 20 nopeustaso on 80 km/h mutta Ylikiimingintien ja Jäälin liittymien kohdilla on nopeusrajoitus turvallisuussyistä alennettu 60 km/h:ssa keväällä Valtatien 20 geometria on suunnittelujaksolla hyvä ja tiejakso on valaistu. Valtatien 20 varressa kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä aina Kiiminkiin saakka. Raitotien liittymän ja Korvenkylän välillä kevyen liikenteen väylä on rakennettu valtatien molemmille puolille. Vilkkaimmat kevyen liikenteen ja valtatien 20 risteämiskohdat on järjestetty pääosin eritasoon.

15 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 13 Kuva 4. Valtatien 20 ja Jäälin eteläinen liittymä (Laivakankaantie) Liikennemäärät Liittymien huipputuntien liikennevirrat selvitettiin tarkemmin erillisillä liittymien aamu- ja iltahuipputuntien liittymäkohtaisilla liikennelaskennoilla keväällä Samalla laskettiin tien poikkileikkausliikennemäärät liittymien ympäristössä. Valtatien 20 suunnittelujakson liikenteellisesti vilkkain osuus on Korvenkylän kohta, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2002) on keskimäärin noin ajon/vrk. Välikylän ja Jäälin välillä liikennemäärä vaihtelee ajon/vrk. Tiejakson raskaan liikenteen osuus vaihtelee 5-9 %:iin (kuva 6). Välikylän liikenteen automaattisella mittauspisteellä (LAM) valtatien 20 liikennemäärä on laskenut hieman 1990-luvun alkupuoliskolla, ollen pienimmillään vuonna Tämän jälkeen liikenne on kasvanut 25 % vuoteen 2001 eli noin 5 % vuodessa. Raskaan liikenteen määrä on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2001 noin 32 %. Liikennemäärien viime vuosien kehitys ja nykyiset liikennemäärät on esitetty kuvissa 5 ja 6. Liikenne-ennuste Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Oulun seudun liikenne-ennustemallin mukaan valtatien 20 liikennemäärä on vuonna 2020 Korvenkylän kohdalla ajon/vrk ja Jäälin kohdalla ajon/vrk (kuva 6). Tiejakson liikennemäärien keskimääräinen kasvu nykyisestä vuoteen 2020 on liikenne-ennusteen mukaan %. Huipputuntiliikenteellä kasvu on arviolta jonkin verran vähäisempää ollen arviolta noin %:ia vuoteen 2020 mennessä.

16 14 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vt20 Välikylä, LAM (ajon/vrk) KVL ajon/vrk rask. KVL ajon/vrk vuosi Kuva 5. Valtatien 20 liikennemäärien kehitys vuosina Välikylän LAMpisteellä. Valtatien 20 palvelutaso Nykyisin valtatien 20 palvelutaso on Oulun puolella huono. Liikenne on etenkin huipputuntien aikaan ruuhkautunutta ja tasoliittymien toimivuudessa on puutteita. Jaksolla esiintyy jatkuvia jonoja ja sivusta päätielle pääsy on vaikeaa. Suunniteltavalla tiejaksolla liikenne on jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy arkisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liittymien toimivuus Valo-ohjaamattomien tasoliittymien toimivuutta on tarkasteltu laskennallisesti nykytilanteessa ja kasvattamalla liikennevirtoja tasaisesti kaikilla tulosuunnilla. Liittymäjärjestelyt ovat nykyiset. Laskennat on tehty capcal-laskentaohjelmalla käyttäen lähtökohtana todellisia laskettuja vuoden 2002 aamu - ja iltahuipputuntiliikennevirtoja. Lisäksi on tehty nopeustasoon ja liikenteen kasvuun liittyvä herkkyystarkastelu siten, että valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h tai aikaisemmin voimassa ollut 80 km/h nopeusrajoitus. Tasoliittymien kuormitusasteet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 7. Taulukossa 1 on lisäksi esitetty liikennemäärien kasvun vaikutus liittymien toimivuuteen.

17 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 15 E75 E8 Pyykösjärvi 4 Aamuhuipputunti Hintta Oulujoki 2. Raitotie % 11% 1% 8 12 Aamuhuipputunti Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 3% 11% 1% % 4% 16 8 Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara 5 60 lltahuipputunti 6% Yrityspuisto Korvenkylä % 3% 1. (2700) (19 000) (19 000) 8% 60 (17 700) 9400 (15 500) 2. Välikylä Ylikiimingintie Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki 1. (5400) 3400 (4100) Aamuhuipputunti 0% 4% % 4% lltahuipputunti 0% 5% % 2% Merkintöjen selitykset: m.ajon/h m.ajon/vrk v.2002 Liittymälaskentapiste (19 000) m.ajon/vrk v % 15 Kevyen liikenteen määrä (jk+pp+mpo) Raskaan liikenteen osuus Nyk. nopeusrajoitus Kuva 6. Valtatien 20 ja liittymien poikkileikkausliikenteen määrät, liikennevirrat vuonna 2002 sekä liikenne-ennuste vuodelle Yhteenvetoa Mikäli valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus, saadaan laskennallisesti (capcal) liittymien sivusuuntien toimivuutta ja palvelutaso jonkin verran parannettua verrattuna valtatien 80 km/h nopeusrajoitukseen. Liittymien toimivuuden paraneminen johtuu pääosin siitä, että sivusuunnista päästään liittymään hieman paremmin mukaan päätien liikennevirtaan. Käytännössä kuitenkin pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h:sta 60 km/h:ssa ei laske päätien nopeustasoa 20 km/h, jolloin liittymän toimivuus jää laskennallista arvoa jonkin verran huonommaksi. Liikenteen kasvun kannalta kriittisin liittymä on Jäälin eteläinen liittymä, jossa vähäinenkin liikenteen kasvu lisää sivusuunnan viivytyksiä ja heikentää liittymän toimivuutta. Herkkyystarkasteluna selvitettiin myös tasoliittymien laskennalliset toimivuudet ns. maksimihuipputunnin (15min*4) liikennevirroilla päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. Näin saadut maksimi huipputuntivirrat ja toimivuudet eivät kuitenkaan poikenneet juurikaan todellisista lasketuista aamu- ja iltahuipputuntivirroista.

18 16 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Taulukko 1. Liittymien sivusuuntien aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen laskennalliset kuormitusasteet vuonna 2002 eri nopeustasoilla ja ennustetilanteessa eri liikenteen kasvulla. Liittymien sivusuuntien laskennallinen toimivuus nykyjärjestelyillä vuoden 2002 ja vuoden 2020 ennusteliikennevirroilla Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 60 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,28 0,28 0,34 0,36 0,56 0,64 0,74 0,89 Jääli eteläinen 0,63 0,31 0,77 0,39 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. 0,96 Jääli pohjoinen 0,46 0,22 0,56 0,28 0,82 0,47 kapas.ylitt. 0,64 Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 80 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,38 0,4 0,49 0,53 0,84 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli eteläinen 0,82 0,42 kapas.ylitt. 0,56 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli pohjoinen 0,59 0,3 0,72 0,38 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt = tulosuunnan kapasiteetti ylittyy Huipputuntiliikenteen kasvu noin 10 %:lla vastaa vuoden 2005 jälkeistä liikennetilannetta. Noin 35 %:n liikenteen kasvu vastaa vuoden 2015 liikennetilannetta ja noin 45 %:n liikenteen kasvu vuoden 2015 jälkeistä liikennetilannetta. Taulukko 2. Valo-ohjaamattoman tasoliittymän toimivuuden palvelutasoluokitus kuormitusasteen perusteella. Palvelutaso ja -luokka KUORMITUSASTE Hyvä (A - B) 0-0,5 Tyydyttävä (C) 0,5-0,7 Välttävä (D) 0,7-0,85 Huono (E) 0,85-1,0 Erittäin huono / ei toimi (F) yli 1,0

19 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 17 Jääli pohjoinen Aamuhuipputunti lltahuipputunti E75 E8 Haukiputaan kunta Pyykösjärvi 4 Jääli etelä Aamuhuipputunti 26sek/D/0.63 (63sek/E/0.82) Hintta Oulujoki Raitotie Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 20sek/D/0.31 (29sek/D/0.42) 15sek/C/0.46 (21sek/D/0.59) Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara Yrityspuisto 1. 12sek/A/0.22 (15sek/C/0.30) 80 Korvenkylä Välikylä Ylikiimingintie 3. 22sek/C/0.28 (31sek/D/0.38) Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki Mt 833 / (Ylikiimingintie) Aamuhuipputunti lltahuipputunti 0.40 (0.40) sek/D/0.28 (0.49) (38sek/E/0.40) Merkintöjen selitykset: 1. Liittymälaskentapiste 0.28 (0.38) Kuormitetuimpien tulosuuntien kuormitusaste v.2002 vt:n nopeustasolla 60 km/h ja vt:n nopeustasolla 80 km/h 60 Nyk. nopeusrajoitus 18sek/C Viivytys/Palvelutasoluokka Kuva 7. Valtatien 20 tasoliittymien aamu- ja iltahuipputuntien laskennalliset toimivuudet vuonna 2002 päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. 1.6 Liikenneturvallisuus Valtatiellä 20 Korvenkylän ja Jäälin välisellä tiejaksolla tapahtui vuosina (5 vuotta) yhteensä 37 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 6 kpl (17 %) johti henkilövahinkoihin (heva-onnettomuus). Täten suunnitteluvälillä on keskimäärin tapahtunut 7 onnettomuutta vuodessa ja 1 heva-onnettomuus vuodessa. Suunnittelujaksolla on tapahtunut ainoastaan yksi kevyen liikenteen heva-onnettomuus Jäälin pohjoisessa liittymässä. Onnettomuuksia on tapahtunut eniten vuosina 1999 ja Suunnittelualueen ulkopuolella, Jäälinjärven kohdalla, on tapahtunut kolme henkilövahinko-onnettomuutta, joista kaksi on johtanut kuolemaan. Nämä onnettomuudet ovat olleet peräänajo- ja kohtaamisonnettomuuksia. Suunnitteluvälin onnettomuudet ovat keskittyneet pääosin liittymiin, etenkin henkilövahinko-onnettomuudet. Ylikiimingintien liittymässä on tapahtunut viiden vuoden aikana viisi onnettomuutta, joista kaksi heva-onnettomuutta. Yri-

20 18 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT tyspuiston (Välikylän) liittymässä on tapahtunut vastaavana aikana myös viisi onnettomuutta, joista yksi heva-onnettomuus. Jäälin kummassakin liittymässä on tapahtunut kolme onnettomuutta, joista molemmissa yksi hevaonnettomuus (kuva 8). Korvenkylän ja Välikylän välillä on tapahtunut viidessä vuodessa 7 yksittäisonnettomuutta. Korvenkylän ja Jäälin välillä on tapahtunut 6 hirvionnettomuutta. Liittymäonnettomuudet ovat olleet tyypiltään pääasiassa kääntymisonnettomuuksia (7 kpl) ja risteämisonnettomuuksia (9 kpl). Näistä on kolme johtanut henkilövahinkoihin. Muut suunnittelujakson onnettomuuksista ovat pääasiassa olleet aineellisiin vahinkoihin johtaneita yksittäisonnettomuuksia (9 kpl) ja hirvionnettomuuksia (6 kpl) luvulla on Hönttämäen kohdan tiejärjestelyjen sekä Välikylän ja Jäälin tasoliittymien parantamisella saatu valtatien 20 turvallisuustilannetta paikallisesti jonkin verran parannettua. Taulukko 3. Valtatien 20 suunnittelujaksolla vuosina tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet Vuosi kaikki onnettomuudet joista hevaonnettomuuksia Yhteensä v Tiejakson henkilövahinko-onnettomuusaste on 5,8 heva.onn./10 8 autokm/v., joka vastaa keskimäärin nopeustasolla 80 km/h maaseudun leveän päätien heva-onnettomuusastetta (7 heva.onn./10 8 autokm/v.). Taajamien pääteiden heva-onnettomuusaste on keskimäärin 8. Tiejakson liittymien henkilövahinko-onnettomuusaste on keskimääräistä 5,1 arvoa suurempi Ylikiimingintien liittymässä ollen 7,9 heva.onn./10 8 auto/v. Henkilövahinko-onnettomuudet (6 kpl, 5 vuotta) ovat tapahtuneet kaikki talvella marras-joulu-helmikuun aikana, arkipäivisin ja pääasiassa iltapäivällä klo (yksi klo 7.00). Tällöin ilman lämpötila on ollut pääasiassa -1 ja -9 ºC asteen välillä, yksi onnettomuus -24 ºC:ssa ja yksi +2 ºC:ssa. Aineelliseen vahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin 40 % on tapahtunut talvella, loka-helmikuun välisenä aikana, arkipäivisin (ma pe) ja myös sunnuntaisin, pääasiassa päivällä ja illalla (2 yöllä). Aamulla ei onnettomuuksia ole sattunut. Muut aineelliseen vahinkoon johtaneet onnettomuudet (noin 60 %) ovat tapahtuneet tasaisesti koko vuoden aikana, pääosin arkipäivisin (sunnuntaisin 2 kpl) sekä pääasiassa aamulla ja illalla.

21 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 19 Kuva 8. Valtatien 20 liikenneonnettomuudet vuosina (5 vuotta). 1.7 Maankäyttö Valtatien 20 varren maankäyttö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Talvikankaan uusi asuntoalue on rakentumassa ja sinne sijoittuu noin 2300 asukasta lähivuosina. Ruskonselän alueelle on lähivuosina tulossa merkittävästi lisää uusia työpaikkoja ( tp). Oulun puolella Heikinharjun ja Korvenkylän asukasmäärän arvioidaan kasvavan 1300:lla. Vuonna 2001 Kiimingin asukasmäärä oli asukasta. Kirkonkylässä asui 3460 asukasta sekä Jäälissä ja Välikylässä yhteensä 3855 asukasta. Kunnan asukasmäärän on edellisvuodesta kasvanut 365 asukkaalla (+ 3,5 %) Kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä :een (+ 15 %). Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Laajennusalueen teoreettinen työpaikkamäärä on noin Syksyllä 2002 on tarkoitus asettaa luonnosalueesta osa ehdotuksena nähtäville. Tämän osan työpaikkamäärä on noin Nykyään Yrityspuiston alueella on noin 200 työpaikkaa. Välikylän alueelle on valmistunut muutama vuosi sitten asemakaava. Välikylän asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 200:lla. Lähivuosina Jäälissä täydennetään nykyistä kaava-aluetta sekä otetaan uusina alueina käyttöön Laivakangas ja Myllykorpi. Jäälin alueelle on tulossa

22 20 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT lisää noin 1800 asukasta. Pitemmällä tähtäimellä on osayleiskaavassa varattu valtatien varteen, sen länsipuolelle, 700 asukkaan asuntoalue. Alueen rakentuminen edellyttää kuitenkin yleissuunnitelman mukaisen Jäälin ohikulkutien toteuttamisen. Oulun ja Kiimingin rajalla Korvenkylän alue on kuntien yhteissuunnittelualuetta (uusi Ylikiimingintien varsi). Alueelle on arvioitu sijoittuvan noin 1100 asukasta. 1.8 Ympäristö Korvenkylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Kalimenojan laakso on luonnonympäristöltään arvokas alue. Jäälissä sijaitsee Pyyryväisharju - Jääli - Laivakankaan pohjavesialue. Jäälin vanha koulu Valtatien 20 itäpuolella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Jäälin kohdalla valtatie kulkee noin 1,2 km:n matkalla pohjavesialueella. Alueella ei tällä hetkellä ole vedenottoa. Suurimmat liikennemeluongelmat ovat Hintan, Kynsilehdon, Jäälin ja Kiimingin kirkonkylän kohdilla. Meluesteitä on rakennettu viime vuosina Jäälin kohdalle. 500 as. I-II Asuinalue / asukasmäärän lisäys Toteutumisvaiheet I - III 700 tp Työpaikkamäärän lisäys Pohjavesialue Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde / alue 1. Korvenkylä 2. Possakka 3. Jäälin koulu 4. Kylmäniemi 5. Jäälin hautausmaa 6. Ukkola 7. Pappila 700 tp I-II 700 as. 5. I as. 500 as. I II II I 1200 as. 350 as. 650 as. I II as. 7. II I 300 as. 700 as. I II 90 as. 500 as. 350 as tp Ruskonselkä 210 as. Heikinharju 1. I-II as as. Kiimingin kunta Oulun kaupunki 3000 tp 400 as. I 1200 as. II 1100 as. 833 I 850 as Hiukkavaaran alue n as. Oulu (vt:n 20 varsi) Asukkaita vuonna 1998 Työpaikkoja vuonna Kiiminki Kuva 9. Valtatien 20 varren maankäytön kasvualueet ja ympäristökohteet

23 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 21 KEHITTÄMISTARPEET 2 KEHITTÄMISTARPEET Liittymien kehittämistarpeet on määritetty ilmenneiden puutteiden sekä työlle asetettujen tavoitteiden perusteella. Lähivuosien voimakkaan maankäytön kasvun vuoksi on kehittämistarpeita liittymäjärjestelyjen lisäksi myös maankäyttöyhteyksissä ja valtatien liikennöitävyydessä. Liikennöitävyys Valtatien ja liittymien liikennöitävyyspuutteita on nykyisin Oulun puolella etenkin Hintan ja Hönttämäen välillä. Liikennöintiongelmat korostuvat lähivuosina entisestään ja tasoliittymien toimivuus on enää välttävä. Kiimingin puolella valtatien ja sen liittymien liikennöitävyys on nykytilanteessa tyydyttävä. Ennustetilanteessa v Kiimingin puolella liikenneolosuhteet huipputunnin aikana vastaavat Oulun puolen nykyisiä olosuhteita. Valtatien liikenne ruuhkautuu Kiiminkiin saakka, esiintyy jatkuvia jonoja ja sivutieltä päätielle pääsy on vaikeaa. Suunnittelualueella on etenkin Jäälin kanavoitujen tasoliittymien toimivuuksissa jo nykyisin huipputuntiliikenteen aikoina toimivuusongelmia ja ongelmat korostuvat lähivuosina mikäli toimenpiteitä ei tehdä. Välikylän kanavoidun tasoliittymän toimivuus on nykyisin vielä hyvä sekä ennustetilanteessakin tyydyttävä. Liikenneturvallisuus Tiejaksolla turvallisuuspuutteita on Korvenkylän (Ylikiimingintien ympäristö) ja Jäälin kohdilla. Korvenkylän kohdalla turvallisuuspuutteita aiheuttavat mm. yksityistieliittymät ja Ylikiimingintien (mt 833) liittymän huono sijainti. Ylikiimingintien liittymän heva-onnettomuusaste on keskimääräistä suurempi. Turvallisuusongelmat tulevat korostumaan Ylikiimingintien lisäksi lähivuosina myös muissa valtatien 20 tasoliittymissä. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen yhteyksiä on tarpeen kehittää Jäälin kohdalla etenkin valtatien risteämisten osalta. Kevyen liikenteen yhteyksien puutteet ja kehittämistarpeet selvitetään käynnissä olevassa Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Maankäyttö ja ympäristö Oulun puolella liikenteen kasvu tulee lähivuosina olemaan valtatiellä 20 voimakasta johtuen Hintan, Talvikankaan, Ruskonselän teollisuusalueen ja Heikinharjun maankäytön kasvusta. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue laajenee lähivuosina. Jäälin maankäyttö ei voi laajentua voimakkaasti valtatien 20 länsipuolelle liikenteellisistä syistä (tasoliittymät / toimivuus / kevyt liikenteen tasoylitys). Yrityspuiston teollisuusalueen laajentuessa Oulun suuntaan on tarvetta kehittää teollisuusalueen yhteyksiä valtatielle (uusi liittymä). Melusuojaustarpeita on Korvenkylän, Jäälin ja Kiimingin kohdilla. Kiimingin kiireisimmät kohteet ovat Jäälin kohdalla, joista pääosa on jo kuitenkin jo toteutettu. Jäälin kohdalla valtatie sijaitsee pohjavesialueella, mikä on mahdollisten alikulujen rakentamisessa huomioitava.

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot