Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli"

Transkriptio

1 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki

2

3 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2002

4 Oulu 2002 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Tiehallinto Oulu tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelinvaihde

5 Tiivistelmä Valtatiestä 20 on Oulu-Kiiminki välille laadittu useita suunnitelmia vuodesta 1969 saakka. Viimeisin laadittu selvitys on vuodelta 1999 Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki. Valtatien 20 kehittämistavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Maankäytöllisenä tavoitteena on liikenneyhteyksien kehittäminen ja maankäytön kehittämisedellytyksien turvaaminen. Suunnittelujakson alkuun liittyy valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena esitetty valtatien 20 kehittämien välillä Hintta - Korvenkylä. Kehittämishankkeen on arvioitu toteutuvan vuoden 2007 jälkeen. Hankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja siihen sisältyy Korvenkylän kohdalla Ylikiimingintien rakentaminen uuteen paikaan ja liittymän siirto. Jo nykyisin on suunniteltavan tiejakson liikenne jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy jo nykyisin arkipäivisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä ja liittymien toimivuusongelmia. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liikenneturvallisuuspuutteita esiintyy eniten Ylikiimingintien nykyisessä liittymässä. Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Valtatien 20 liikennemäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä %. Tässä valtatien 20 toimenpideselvityksessä on selvitetty Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle (Yrityspuiston kohta) sekä Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot. Lisäksi on selvitetty kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset. Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan kohdalle on tutkittu eri vaihtoehtoja sekä tehty vaihtoehtojen vaikutustarkastelut ja vertailut. Lopuksi on tehty esitys liittymien parantamisratkaisuista sekä selvitetty liittymien rakentamiskustannukset. Ylikiimingintien nykypaikan liittymään ei esitetä parantamistoimenpiteitä. Mikäli kuitenkin valtatien 20 Hintta-Korvenkylä välin kehittämishanke ja Ylikiimingintien uuteen paikaan rakentaminen kuitenkin jostain syystä viivästyvät, niin parantamisratkaisuna voisi tulla kyseeseen lyhyet pääsuunnan kääntymiskaistat ja liikennevalo-ohjaus (turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen). Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan lähivuosien parantamisratkaisuksi esitetään liikennevalo-ohjattua nelihaaraliittymää. Jäälin molempien nykyisten kanavoitujen liittymien parantamisratkaisuna esitetään liikennevaloohjausten rakentamista. Ratkaisut ovat edullisia ja liikenteellisesti toimivia. Jäälin kohdalle jää pitemmän aikavalin kehittämisvaihtoehtona yleissuunnitelman mukainen ohikulkutie. Jäälin liittymien liikennevalo-ohjausten osalta tulee käynnistää tarkempi jatkosuunnittelu ja selvittää hankkeen tarkempi toteutusaikataulu. Ylikiimingintien liittymän parantaminen liittyy ja ajoittuu pääosin valtatien 20 Hintta- Korvenkylä kehittämishankkeen toteutumiseen

6

7 Esipuhe Tämä laadittu toimenpideselvitys on aikaisempia suunnitelmia täydentävä selvitys. Suunnitelman laatiminen käynnistyi keväällä 2002 liikennelaskennoilla. Työn tavoitteena on selvittää Ylikiimingintien, Yrityspuiston ja Jäälin tasoliittymin lähivuosien parantamistoimenpiteet ja kehittämispolku. Suunnittelua varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet seuraavat tiepiirin ja konsultin edustajat: Risto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Heino Heikkinen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jussi Sääskilahti Tiehallinto, Oulun tiepiiri Juha Raappana Plaana Oy. Selvitys on laadittu Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimeksiannosta Plaana Oy:ssä. Tilaajan puolelta selvitystä on ohjannut Risto Leppänen. Plaana Oy:ssä työn päätekijänä on ollut Juha Raappana. Oulussa, joulukuussa 2002 Tiehallinto Oulun tiepiiri

8

9 Valtatie 20 välillä Korvenkylä Jääli 7 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelutilanne Suunnittelun tavoitteet Lähtötiedot Liikenneverkko Liikenneturvallisuus Maankäyttö Ympäristö 20 2 KEHITTÄMISTARPEET 21 3 VALTATIEN 20 TASOLIITTYMIEN PARANTAMINEN Yleistä Vaihtoehtotarkastelujen lähtökohdat Ylikiimingintien (mt 833) liittymän parantaminen Kehittäminen nykypaikalla Liittymän kehittäminen uuteen paikkaan Jäälin liittymien parantaminen 28 4 JATKOSUUNNITTELU 30 LIITTEET 31 Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymän nykypaikan parantamisesitys (varaus)

10 8 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

11 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 9 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue Selvityksessä käsiteltävän Ylikiimingintien ja Jäälin välisen valtatien 20 tiejakson pituus on noin 6,5 km. Valtatie 20 eli Kuusamontie toimii Oulun sisääntuloväylänä ja palvelee sekä paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä että Koillismaalle suuntautuvaa pitkämatkaista liikennettä Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki Kuva 1. Suunnittelualueen nykyinen tieverkko. 1.2 Suunnittelutilanne Tie- ja liikenne Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatielle 20 laaditut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset. Valtatielle 20 laadittu on vuosien varrella mm. seuraavia suunnitelmia: Päätie - ja pääkatuverkon yleissuunnitelma v Päätie- ja pääkatuverkon kehittämissuunnitelma v v Vaikutusselvitys v Yleissuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Yleissuunnitelma Korvenkylä - Kiiminki v. 1992

12 10 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Hintta - Korvenkylä v Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Korvenkylä - Kiiminki v.1994 Tiesuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Tiesuunnitelma Korvenkylän tiejärjestelyt (sis. liittymäsuunnitelman) v Hönttämäen kohdan tiejärjestelyiden rakennussuunnitelma v Välikylän kohdan liittymien parantaminen, TS ja RS v Jäälin kohdan tiejärjestelyt, TS ja RS v Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki v Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti on valtatielle toteutettu Hönttämäen eritasoliittymä tiejärjestelyineen, Välikylän liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt sekä Jäälin liittymäjärjestelyt. Lisäksi on rakennettu meluesteitä Jäälin kohdalle Kiiminkijoki Kiiminki YLEISUUNNITELMA KORVENKYLÄ - KIIMINKI 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi 4 Kuivasjärvi TIESUUNNITELMA HINTTA - KORVENKYLÄ Oulu Pyykösjärvi Haukiputaan kunta Oulujoki Rusko 20 Yrityspuisto Hönttämäki Korvensuora Hintta Kynsilehto Hiukkavaara Korvenkylä Jääli Välikylä Kiimingin kunta Oulun kaupunki Ylikiimingintie AIKAISEMPIEN VALTATIEN 20 KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN RATKAISUT Kuva 2. Valtatien 20 yleissuunnitelman tavoitetieverkko. Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille ei sisällä valtatielle 20 kehittämisinvestointeja. Valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena on esitetty välin Hintta (mt 8300) - Korvenkylä (mt 833) kehittäminen seuraavasti: Valtatielle rakennetaan noin 5 km matkalle toinen ajorata ja sekä kaksi eritasoliittymää (Raitotie ja Liitintie) Kevyen liikenteen väylästöä täydennetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vaalantien (mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen liikenteen alikulkukäytävällä Ylikiimingintie (mt 833) ja liittymä valtatielle 20 siirretään noin 1 km idemmäksi, jolloin liittymän turvallisuutta saadaan parannettua. Ylikiimingintie rakennetaan uudelle linjalle noin 4 km:n matkalla

13 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 11 Asutus suojataan liikennemelulta valtatien 20 varteen rakennettavilla meluesteillä. Em. kehittämishankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja laskennallinen H/K-suhde on 2,6. Hankkeen rakentamiskustannuksista Oulun kaupungin kustannusosuus on noin 3,2 M. Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuosina , mutta niitä on eräiltä osin vielä täydennettävä mm. Liitintien kohdalla. Syksyllä 2002 käynnistyi Ruskon kohdan asemakaavan tarkistaminen sekä valtatien 20 ja Liitintien eritasoliittymän alustava yleissuunnittelu Oulun kaupungin ja Oulun tiepiirin toimeksiannosta. Suunnittelun puolesta valtatie 20, välillä Hintta - Korvenkylä, hankkeen arvioidaan olevan toteutusvalmis vuonna Hankkeeseen ei liity erityisiä kiistakysymyksiä. Myöhemmin toteuttavaksi jää valtatien 20 kehittäminen välillä Korvenkylä - Kiiminki, josta tullaan laatimaan jatkoissa yleissuunnitelmaa tarkentavia suunnitelmia. Kaavoitus Tarkasteltava tiejakso sijaitsee Oulun ja Kiimingin kuntien alueella. Suunnittelualueella on parhaillaan laadittavana Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaava ja Oulun seutuyleiskaava. Oulun seutuyleiskaavaan liittyen on tarkistettu Oulun seudun liikennemallia ja liikenne-ennustetta. Kiimingin taajama-alueiden osayleiskaava on vuodelta 1992 ja se käsittää Kirkonkylän, Jäälin ja Välikylän taajamat ympäristöineen. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Katuverkon osalta suunnittelu on käynnistynyt kesällä Kiimingin yleiskaavan tarkistamistyö on käynnistymässä. 1.3 Suunnittelun tavoitteet Valtatien 20 toimenpideselvityksessä on tavoitteena: Selvittää Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle Selvittää Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot Selvittää kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset sekä vertailla liittymäkohtaisia parantamisvaihtoehtoja keskenään Valita liittymien parantamisratkaisut sekä selvittää liittymien vaiheittain rakentaminen ja kustannukset.

14 12 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.4 Lähtötiedot Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatien 20 ominaisuustietojen lisäksi liikenteen osalta valtatien ja sen liittymien nykyiset liikennemäärät. Liikenneturvallisuuden osalta on selvitetty poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosilta Lähtötiedot on selvitetty pääosin Tiehallinnon paikkatietorekistereistä. Valtatien ja liittymien liikennemäärät on tarkistettu keväällä 2002 suoritettujen liikennelaskentojen avulla. 1.5 Liikenneverkko Valtatiehen 20 liittyy yleisenä tienä Ylikiimingintie (mt 833). Muut valtatiehen 20 liittyvät tiet ovat yksityisteitä ja katuja. Nykyisen valtatien 20 leveys on pääosin valtatien ohjeleveyttä 10,5 m vastaava, paitsi Korvenkylän kohdalla, jossa tien leveys on 9 m noin 3 km:n matkalla. Tien kunto ja kantavuus on hyvä koko suunnittelujaksolla. Ylikiimingintien tasoliittymässä ei ole kääntymiskaistoja ja liittymän sijainti on liikenneturvallisuuden kannalta huono. Välikylän tasoliittymä on pääsuunnassa kanavoitu kuten myös molemmat Jäälin liittymät. Kuva 3. Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymä. Valtatien 20 nopeustaso on 80 km/h mutta Ylikiimingintien ja Jäälin liittymien kohdilla on nopeusrajoitus turvallisuussyistä alennettu 60 km/h:ssa keväällä Valtatien 20 geometria on suunnittelujaksolla hyvä ja tiejakso on valaistu. Valtatien 20 varressa kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä aina Kiiminkiin saakka. Raitotien liittymän ja Korvenkylän välillä kevyen liikenteen väylä on rakennettu valtatien molemmille puolille. Vilkkaimmat kevyen liikenteen ja valtatien 20 risteämiskohdat on järjestetty pääosin eritasoon.

15 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 13 Kuva 4. Valtatien 20 ja Jäälin eteläinen liittymä (Laivakankaantie) Liikennemäärät Liittymien huipputuntien liikennevirrat selvitettiin tarkemmin erillisillä liittymien aamu- ja iltahuipputuntien liittymäkohtaisilla liikennelaskennoilla keväällä Samalla laskettiin tien poikkileikkausliikennemäärät liittymien ympäristössä. Valtatien 20 suunnittelujakson liikenteellisesti vilkkain osuus on Korvenkylän kohta, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2002) on keskimäärin noin ajon/vrk. Välikylän ja Jäälin välillä liikennemäärä vaihtelee ajon/vrk. Tiejakson raskaan liikenteen osuus vaihtelee 5-9 %:iin (kuva 6). Välikylän liikenteen automaattisella mittauspisteellä (LAM) valtatien 20 liikennemäärä on laskenut hieman 1990-luvun alkupuoliskolla, ollen pienimmillään vuonna Tämän jälkeen liikenne on kasvanut 25 % vuoteen 2001 eli noin 5 % vuodessa. Raskaan liikenteen määrä on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2001 noin 32 %. Liikennemäärien viime vuosien kehitys ja nykyiset liikennemäärät on esitetty kuvissa 5 ja 6. Liikenne-ennuste Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Oulun seudun liikenne-ennustemallin mukaan valtatien 20 liikennemäärä on vuonna 2020 Korvenkylän kohdalla ajon/vrk ja Jäälin kohdalla ajon/vrk (kuva 6). Tiejakson liikennemäärien keskimääräinen kasvu nykyisestä vuoteen 2020 on liikenne-ennusteen mukaan %. Huipputuntiliikenteellä kasvu on arviolta jonkin verran vähäisempää ollen arviolta noin %:ia vuoteen 2020 mennessä.

16 14 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vt20 Välikylä, LAM (ajon/vrk) KVL ajon/vrk rask. KVL ajon/vrk vuosi Kuva 5. Valtatien 20 liikennemäärien kehitys vuosina Välikylän LAMpisteellä. Valtatien 20 palvelutaso Nykyisin valtatien 20 palvelutaso on Oulun puolella huono. Liikenne on etenkin huipputuntien aikaan ruuhkautunutta ja tasoliittymien toimivuudessa on puutteita. Jaksolla esiintyy jatkuvia jonoja ja sivusta päätielle pääsy on vaikeaa. Suunniteltavalla tiejaksolla liikenne on jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy arkisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liittymien toimivuus Valo-ohjaamattomien tasoliittymien toimivuutta on tarkasteltu laskennallisesti nykytilanteessa ja kasvattamalla liikennevirtoja tasaisesti kaikilla tulosuunnilla. Liittymäjärjestelyt ovat nykyiset. Laskennat on tehty capcal-laskentaohjelmalla käyttäen lähtökohtana todellisia laskettuja vuoden 2002 aamu - ja iltahuipputuntiliikennevirtoja. Lisäksi on tehty nopeustasoon ja liikenteen kasvuun liittyvä herkkyystarkastelu siten, että valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h tai aikaisemmin voimassa ollut 80 km/h nopeusrajoitus. Tasoliittymien kuormitusasteet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 7. Taulukossa 1 on lisäksi esitetty liikennemäärien kasvun vaikutus liittymien toimivuuteen.

17 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 15 E75 E8 Pyykösjärvi 4 Aamuhuipputunti Hintta Oulujoki 2. Raitotie % 11% 1% 8 12 Aamuhuipputunti Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 3% 11% 1% % 4% 16 8 Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara 5 60 lltahuipputunti 6% Yrityspuisto Korvenkylä % 3% 1. (2700) (19 000) (19 000) 8% 60 (17 700) 9400 (15 500) 2. Välikylä Ylikiimingintie Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki 1. (5400) 3400 (4100) Aamuhuipputunti 0% 4% % 4% lltahuipputunti 0% 5% % 2% Merkintöjen selitykset: m.ajon/h m.ajon/vrk v.2002 Liittymälaskentapiste (19 000) m.ajon/vrk v % 15 Kevyen liikenteen määrä (jk+pp+mpo) Raskaan liikenteen osuus Nyk. nopeusrajoitus Kuva 6. Valtatien 20 ja liittymien poikkileikkausliikenteen määrät, liikennevirrat vuonna 2002 sekä liikenne-ennuste vuodelle Yhteenvetoa Mikäli valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus, saadaan laskennallisesti (capcal) liittymien sivusuuntien toimivuutta ja palvelutaso jonkin verran parannettua verrattuna valtatien 80 km/h nopeusrajoitukseen. Liittymien toimivuuden paraneminen johtuu pääosin siitä, että sivusuunnista päästään liittymään hieman paremmin mukaan päätien liikennevirtaan. Käytännössä kuitenkin pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h:sta 60 km/h:ssa ei laske päätien nopeustasoa 20 km/h, jolloin liittymän toimivuus jää laskennallista arvoa jonkin verran huonommaksi. Liikenteen kasvun kannalta kriittisin liittymä on Jäälin eteläinen liittymä, jossa vähäinenkin liikenteen kasvu lisää sivusuunnan viivytyksiä ja heikentää liittymän toimivuutta. Herkkyystarkasteluna selvitettiin myös tasoliittymien laskennalliset toimivuudet ns. maksimihuipputunnin (15min*4) liikennevirroilla päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. Näin saadut maksimi huipputuntivirrat ja toimivuudet eivät kuitenkaan poikenneet juurikaan todellisista lasketuista aamu- ja iltahuipputuntivirroista.

18 16 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Taulukko 1. Liittymien sivusuuntien aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen laskennalliset kuormitusasteet vuonna 2002 eri nopeustasoilla ja ennustetilanteessa eri liikenteen kasvulla. Liittymien sivusuuntien laskennallinen toimivuus nykyjärjestelyillä vuoden 2002 ja vuoden 2020 ennusteliikennevirroilla Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 60 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,28 0,28 0,34 0,36 0,56 0,64 0,74 0,89 Jääli eteläinen 0,63 0,31 0,77 0,39 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. 0,96 Jääli pohjoinen 0,46 0,22 0,56 0,28 0,82 0,47 kapas.ylitt. 0,64 Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 80 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,38 0,4 0,49 0,53 0,84 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli eteläinen 0,82 0,42 kapas.ylitt. 0,56 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli pohjoinen 0,59 0,3 0,72 0,38 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt = tulosuunnan kapasiteetti ylittyy Huipputuntiliikenteen kasvu noin 10 %:lla vastaa vuoden 2005 jälkeistä liikennetilannetta. Noin 35 %:n liikenteen kasvu vastaa vuoden 2015 liikennetilannetta ja noin 45 %:n liikenteen kasvu vuoden 2015 jälkeistä liikennetilannetta. Taulukko 2. Valo-ohjaamattoman tasoliittymän toimivuuden palvelutasoluokitus kuormitusasteen perusteella. Palvelutaso ja -luokka KUORMITUSASTE Hyvä (A - B) 0-0,5 Tyydyttävä (C) 0,5-0,7 Välttävä (D) 0,7-0,85 Huono (E) 0,85-1,0 Erittäin huono / ei toimi (F) yli 1,0

19 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 17 Jääli pohjoinen Aamuhuipputunti lltahuipputunti E75 E8 Haukiputaan kunta Pyykösjärvi 4 Jääli etelä Aamuhuipputunti 26sek/D/0.63 (63sek/E/0.82) Hintta Oulujoki Raitotie Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 20sek/D/0.31 (29sek/D/0.42) 15sek/C/0.46 (21sek/D/0.59) Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara Yrityspuisto 1. 12sek/A/0.22 (15sek/C/0.30) 80 Korvenkylä Välikylä Ylikiimingintie 3. 22sek/C/0.28 (31sek/D/0.38) Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki Mt 833 / (Ylikiimingintie) Aamuhuipputunti lltahuipputunti 0.40 (0.40) sek/D/0.28 (0.49) (38sek/E/0.40) Merkintöjen selitykset: 1. Liittymälaskentapiste 0.28 (0.38) Kuormitetuimpien tulosuuntien kuormitusaste v.2002 vt:n nopeustasolla 60 km/h ja vt:n nopeustasolla 80 km/h 60 Nyk. nopeusrajoitus 18sek/C Viivytys/Palvelutasoluokka Kuva 7. Valtatien 20 tasoliittymien aamu- ja iltahuipputuntien laskennalliset toimivuudet vuonna 2002 päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. 1.6 Liikenneturvallisuus Valtatiellä 20 Korvenkylän ja Jäälin välisellä tiejaksolla tapahtui vuosina (5 vuotta) yhteensä 37 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 6 kpl (17 %) johti henkilövahinkoihin (heva-onnettomuus). Täten suunnitteluvälillä on keskimäärin tapahtunut 7 onnettomuutta vuodessa ja 1 heva-onnettomuus vuodessa. Suunnittelujaksolla on tapahtunut ainoastaan yksi kevyen liikenteen heva-onnettomuus Jäälin pohjoisessa liittymässä. Onnettomuuksia on tapahtunut eniten vuosina 1999 ja Suunnittelualueen ulkopuolella, Jäälinjärven kohdalla, on tapahtunut kolme henkilövahinko-onnettomuutta, joista kaksi on johtanut kuolemaan. Nämä onnettomuudet ovat olleet peräänajo- ja kohtaamisonnettomuuksia. Suunnitteluvälin onnettomuudet ovat keskittyneet pääosin liittymiin, etenkin henkilövahinko-onnettomuudet. Ylikiimingintien liittymässä on tapahtunut viiden vuoden aikana viisi onnettomuutta, joista kaksi heva-onnettomuutta. Yri-

20 18 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT tyspuiston (Välikylän) liittymässä on tapahtunut vastaavana aikana myös viisi onnettomuutta, joista yksi heva-onnettomuus. Jäälin kummassakin liittymässä on tapahtunut kolme onnettomuutta, joista molemmissa yksi hevaonnettomuus (kuva 8). Korvenkylän ja Välikylän välillä on tapahtunut viidessä vuodessa 7 yksittäisonnettomuutta. Korvenkylän ja Jäälin välillä on tapahtunut 6 hirvionnettomuutta. Liittymäonnettomuudet ovat olleet tyypiltään pääasiassa kääntymisonnettomuuksia (7 kpl) ja risteämisonnettomuuksia (9 kpl). Näistä on kolme johtanut henkilövahinkoihin. Muut suunnittelujakson onnettomuuksista ovat pääasiassa olleet aineellisiin vahinkoihin johtaneita yksittäisonnettomuuksia (9 kpl) ja hirvionnettomuuksia (6 kpl) luvulla on Hönttämäen kohdan tiejärjestelyjen sekä Välikylän ja Jäälin tasoliittymien parantamisella saatu valtatien 20 turvallisuustilannetta paikallisesti jonkin verran parannettua. Taulukko 3. Valtatien 20 suunnittelujaksolla vuosina tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet Vuosi kaikki onnettomuudet joista hevaonnettomuuksia Yhteensä v Tiejakson henkilövahinko-onnettomuusaste on 5,8 heva.onn./10 8 autokm/v., joka vastaa keskimäärin nopeustasolla 80 km/h maaseudun leveän päätien heva-onnettomuusastetta (7 heva.onn./10 8 autokm/v.). Taajamien pääteiden heva-onnettomuusaste on keskimäärin 8. Tiejakson liittymien henkilövahinko-onnettomuusaste on keskimääräistä 5,1 arvoa suurempi Ylikiimingintien liittymässä ollen 7,9 heva.onn./10 8 auto/v. Henkilövahinko-onnettomuudet (6 kpl, 5 vuotta) ovat tapahtuneet kaikki talvella marras-joulu-helmikuun aikana, arkipäivisin ja pääasiassa iltapäivällä klo (yksi klo 7.00). Tällöin ilman lämpötila on ollut pääasiassa -1 ja -9 ºC asteen välillä, yksi onnettomuus -24 ºC:ssa ja yksi +2 ºC:ssa. Aineelliseen vahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin 40 % on tapahtunut talvella, loka-helmikuun välisenä aikana, arkipäivisin (ma pe) ja myös sunnuntaisin, pääasiassa päivällä ja illalla (2 yöllä). Aamulla ei onnettomuuksia ole sattunut. Muut aineelliseen vahinkoon johtaneet onnettomuudet (noin 60 %) ovat tapahtuneet tasaisesti koko vuoden aikana, pääosin arkipäivisin (sunnuntaisin 2 kpl) sekä pääasiassa aamulla ja illalla.

21 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 19 Kuva 8. Valtatien 20 liikenneonnettomuudet vuosina (5 vuotta). 1.7 Maankäyttö Valtatien 20 varren maankäyttö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Talvikankaan uusi asuntoalue on rakentumassa ja sinne sijoittuu noin 2300 asukasta lähivuosina. Ruskonselän alueelle on lähivuosina tulossa merkittävästi lisää uusia työpaikkoja ( tp). Oulun puolella Heikinharjun ja Korvenkylän asukasmäärän arvioidaan kasvavan 1300:lla. Vuonna 2001 Kiimingin asukasmäärä oli asukasta. Kirkonkylässä asui 3460 asukasta sekä Jäälissä ja Välikylässä yhteensä 3855 asukasta. Kunnan asukasmäärän on edellisvuodesta kasvanut 365 asukkaalla (+ 3,5 %) Kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä :een (+ 15 %). Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Laajennusalueen teoreettinen työpaikkamäärä on noin Syksyllä 2002 on tarkoitus asettaa luonnosalueesta osa ehdotuksena nähtäville. Tämän osan työpaikkamäärä on noin Nykyään Yrityspuiston alueella on noin 200 työpaikkaa. Välikylän alueelle on valmistunut muutama vuosi sitten asemakaava. Välikylän asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 200:lla. Lähivuosina Jäälissä täydennetään nykyistä kaava-aluetta sekä otetaan uusina alueina käyttöön Laivakangas ja Myllykorpi. Jäälin alueelle on tulossa

22 20 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT lisää noin 1800 asukasta. Pitemmällä tähtäimellä on osayleiskaavassa varattu valtatien varteen, sen länsipuolelle, 700 asukkaan asuntoalue. Alueen rakentuminen edellyttää kuitenkin yleissuunnitelman mukaisen Jäälin ohikulkutien toteuttamisen. Oulun ja Kiimingin rajalla Korvenkylän alue on kuntien yhteissuunnittelualuetta (uusi Ylikiimingintien varsi). Alueelle on arvioitu sijoittuvan noin 1100 asukasta. 1.8 Ympäristö Korvenkylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Kalimenojan laakso on luonnonympäristöltään arvokas alue. Jäälissä sijaitsee Pyyryväisharju - Jääli - Laivakankaan pohjavesialue. Jäälin vanha koulu Valtatien 20 itäpuolella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Jäälin kohdalla valtatie kulkee noin 1,2 km:n matkalla pohjavesialueella. Alueella ei tällä hetkellä ole vedenottoa. Suurimmat liikennemeluongelmat ovat Hintan, Kynsilehdon, Jäälin ja Kiimingin kirkonkylän kohdilla. Meluesteitä on rakennettu viime vuosina Jäälin kohdalle. 500 as. I-II Asuinalue / asukasmäärän lisäys Toteutumisvaiheet I - III 700 tp Työpaikkamäärän lisäys Pohjavesialue Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde / alue 1. Korvenkylä 2. Possakka 3. Jäälin koulu 4. Kylmäniemi 5. Jäälin hautausmaa 6. Ukkola 7. Pappila 700 tp I-II 700 as. 5. I as. 500 as. I II II I 1200 as. 350 as. 650 as. I II as. 7. II I 300 as. 700 as. I II 90 as. 500 as. 350 as tp Ruskonselkä 210 as. Heikinharju 1. I-II as as. Kiimingin kunta Oulun kaupunki 3000 tp 400 as. I 1200 as. II 1100 as. 833 I 850 as Hiukkavaaran alue n as. Oulu (vt:n 20 varsi) Asukkaita vuonna 1998 Työpaikkoja vuonna Kiiminki Kuva 9. Valtatien 20 varren maankäytön kasvualueet ja ympäristökohteet

23 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 21 KEHITTÄMISTARPEET 2 KEHITTÄMISTARPEET Liittymien kehittämistarpeet on määritetty ilmenneiden puutteiden sekä työlle asetettujen tavoitteiden perusteella. Lähivuosien voimakkaan maankäytön kasvun vuoksi on kehittämistarpeita liittymäjärjestelyjen lisäksi myös maankäyttöyhteyksissä ja valtatien liikennöitävyydessä. Liikennöitävyys Valtatien ja liittymien liikennöitävyyspuutteita on nykyisin Oulun puolella etenkin Hintan ja Hönttämäen välillä. Liikennöintiongelmat korostuvat lähivuosina entisestään ja tasoliittymien toimivuus on enää välttävä. Kiimingin puolella valtatien ja sen liittymien liikennöitävyys on nykytilanteessa tyydyttävä. Ennustetilanteessa v Kiimingin puolella liikenneolosuhteet huipputunnin aikana vastaavat Oulun puolen nykyisiä olosuhteita. Valtatien liikenne ruuhkautuu Kiiminkiin saakka, esiintyy jatkuvia jonoja ja sivutieltä päätielle pääsy on vaikeaa. Suunnittelualueella on etenkin Jäälin kanavoitujen tasoliittymien toimivuuksissa jo nykyisin huipputuntiliikenteen aikoina toimivuusongelmia ja ongelmat korostuvat lähivuosina mikäli toimenpiteitä ei tehdä. Välikylän kanavoidun tasoliittymän toimivuus on nykyisin vielä hyvä sekä ennustetilanteessakin tyydyttävä. Liikenneturvallisuus Tiejaksolla turvallisuuspuutteita on Korvenkylän (Ylikiimingintien ympäristö) ja Jäälin kohdilla. Korvenkylän kohdalla turvallisuuspuutteita aiheuttavat mm. yksityistieliittymät ja Ylikiimingintien (mt 833) liittymän huono sijainti. Ylikiimingintien liittymän heva-onnettomuusaste on keskimääräistä suurempi. Turvallisuusongelmat tulevat korostumaan Ylikiimingintien lisäksi lähivuosina myös muissa valtatien 20 tasoliittymissä. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen yhteyksiä on tarpeen kehittää Jäälin kohdalla etenkin valtatien risteämisten osalta. Kevyen liikenteen yhteyksien puutteet ja kehittämistarpeet selvitetään käynnissä olevassa Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Maankäyttö ja ympäristö Oulun puolella liikenteen kasvu tulee lähivuosina olemaan valtatiellä 20 voimakasta johtuen Hintan, Talvikankaan, Ruskonselän teollisuusalueen ja Heikinharjun maankäytön kasvusta. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue laajenee lähivuosina. Jäälin maankäyttö ei voi laajentua voimakkaasti valtatien 20 länsipuolelle liikenteellisistä syistä (tasoliittymät / toimivuus / kevyt liikenteen tasoylitys). Yrityspuiston teollisuusalueen laajentuessa Oulun suuntaan on tarvetta kehittää teollisuusalueen yhteyksiä valtatielle (uusi liittymä). Melusuojaustarpeita on Korvenkylän, Jäälin ja Kiimingin kohdilla. Kiimingin kiireisimmät kohteet ovat Jäälin kohdalla, joista pääosa on jo kuitenkin jo toteutettu. Jäälin kohdalla valtatie sijaitsee pohjavesialueella, mikä on mahdollisten alikulujen rakentamisessa huomioitava.

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA 16T2 FCG Finnish Consulting Group Oy VLTTIE 15, KELTKNKN LIITTYMÄN PRNTMINEN ERITSOLIITTYMÄKSI, KOUVOL TIESUUNNITELM Liikenteelliset tarkastelut KaakkoisSuomen ELYkeskus FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/ S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki TIEL 4249 Helsinki Julkaisua myy: Tielaitos,

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Ristikadun jatkeen asemakaava. Yleisötilaisuus

Ristikadun jatkeen asemakaava. Yleisötilaisuus Ristikadun jatkeen asemakaava Yleisötilaisuus 11.12.2008 Järvenpään kaupunki Kaavoitus ja mittaus 1 Vaihtoehto 1 Omakotitontteja (AO) 25 kpl Pientalotontteja (AP) 12 kpl Asuinkortteleiden pinta-ala 5,8

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Valtatie 27, Ylivieska Kehittämissuunnitelma 2010-2030

Valtatie 27, Ylivieska Kehittämissuunnitelma 2010-2030 Valtatie 27, Ylivieska Kehittämissuunnitelma 2010-2030 Valtatie 27, Ylivieska Kehittämissuunnitelma 2010-2030 Oulu 2010 POHJOIS-POHJANMAAN ELINEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Taitto: Tuomo Ojakoski

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot