Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli"

Transkriptio

1 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki

2

3 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2002

4 Oulu 2002 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Tiehallinto Oulu tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelinvaihde

5 Tiivistelmä Valtatiestä 20 on Oulu-Kiiminki välille laadittu useita suunnitelmia vuodesta 1969 saakka. Viimeisin laadittu selvitys on vuodelta 1999 Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki. Valtatien 20 kehittämistavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Maankäytöllisenä tavoitteena on liikenneyhteyksien kehittäminen ja maankäytön kehittämisedellytyksien turvaaminen. Suunnittelujakson alkuun liittyy valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena esitetty valtatien 20 kehittämien välillä Hintta - Korvenkylä. Kehittämishankkeen on arvioitu toteutuvan vuoden 2007 jälkeen. Hankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja siihen sisältyy Korvenkylän kohdalla Ylikiimingintien rakentaminen uuteen paikaan ja liittymän siirto. Jo nykyisin on suunniteltavan tiejakson liikenne jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy jo nykyisin arkipäivisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä ja liittymien toimivuusongelmia. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liikenneturvallisuuspuutteita esiintyy eniten Ylikiimingintien nykyisessä liittymässä. Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Valtatien 20 liikennemäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä %. Tässä valtatien 20 toimenpideselvityksessä on selvitetty Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle (Yrityspuiston kohta) sekä Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot. Lisäksi on selvitetty kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset. Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan kohdalle on tutkittu eri vaihtoehtoja sekä tehty vaihtoehtojen vaikutustarkastelut ja vertailut. Lopuksi on tehty esitys liittymien parantamisratkaisuista sekä selvitetty liittymien rakentamiskustannukset. Ylikiimingintien nykypaikan liittymään ei esitetä parantamistoimenpiteitä. Mikäli kuitenkin valtatien 20 Hintta-Korvenkylä välin kehittämishanke ja Ylikiimingintien uuteen paikaan rakentaminen kuitenkin jostain syystä viivästyvät, niin parantamisratkaisuna voisi tulla kyseeseen lyhyet pääsuunnan kääntymiskaistat ja liikennevalo-ohjaus (turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen). Ylikiimingintien uuden liittymäpaikan lähivuosien parantamisratkaisuksi esitetään liikennevalo-ohjattua nelihaaraliittymää. Jäälin molempien nykyisten kanavoitujen liittymien parantamisratkaisuna esitetään liikennevaloohjausten rakentamista. Ratkaisut ovat edullisia ja liikenteellisesti toimivia. Jäälin kohdalle jää pitemmän aikavalin kehittämisvaihtoehtona yleissuunnitelman mukainen ohikulkutie. Jäälin liittymien liikennevalo-ohjausten osalta tulee käynnistää tarkempi jatkosuunnittelu ja selvittää hankkeen tarkempi toteutusaikataulu. Ylikiimingintien liittymän parantaminen liittyy ja ajoittuu pääosin valtatien 20 Hintta- Korvenkylä kehittämishankkeen toteutumiseen

6

7 Esipuhe Tämä laadittu toimenpideselvitys on aikaisempia suunnitelmia täydentävä selvitys. Suunnitelman laatiminen käynnistyi keväällä 2002 liikennelaskennoilla. Työn tavoitteena on selvittää Ylikiimingintien, Yrityspuiston ja Jäälin tasoliittymin lähivuosien parantamistoimenpiteet ja kehittämispolku. Suunnittelua varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet seuraavat tiepiirin ja konsultin edustajat: Risto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Heino Heikkinen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jussi Sääskilahti Tiehallinto, Oulun tiepiiri Juha Raappana Plaana Oy. Selvitys on laadittu Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimeksiannosta Plaana Oy:ssä. Tilaajan puolelta selvitystä on ohjannut Risto Leppänen. Plaana Oy:ssä työn päätekijänä on ollut Juha Raappana. Oulussa, joulukuussa 2002 Tiehallinto Oulun tiepiiri

8

9 Valtatie 20 välillä Korvenkylä Jääli 7 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelutilanne Suunnittelun tavoitteet Lähtötiedot Liikenneverkko Liikenneturvallisuus Maankäyttö Ympäristö 20 2 KEHITTÄMISTARPEET 21 3 VALTATIEN 20 TASOLIITTYMIEN PARANTAMINEN Yleistä Vaihtoehtotarkastelujen lähtökohdat Ylikiimingintien (mt 833) liittymän parantaminen Kehittäminen nykypaikalla Liittymän kehittäminen uuteen paikkaan Jäälin liittymien parantaminen 28 4 JATKOSUUNNITTELU 30 LIITTEET 31 Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymän nykypaikan parantamisesitys (varaus)

10 8 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

11 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 9 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue Selvityksessä käsiteltävän Ylikiimingintien ja Jäälin välisen valtatien 20 tiejakson pituus on noin 6,5 km. Valtatie 20 eli Kuusamontie toimii Oulun sisääntuloväylänä ja palvelee sekä paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä että Koillismaalle suuntautuvaa pitkämatkaista liikennettä Kiiminkijoki Kiiminki Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki Rusko Hönttämäki Korvensuora Kynsilehto Hintta Hiukkavaara Korvenkylä Ylikiimingintie Kiimingin kunta Oulun kaupunki Kuva 1. Suunnittelualueen nykyinen tieverkko. 1.2 Suunnittelutilanne Tie- ja liikenne Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatielle 20 laaditut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset. Valtatielle 20 laadittu on vuosien varrella mm. seuraavia suunnitelmia: Päätie - ja pääkatuverkon yleissuunnitelma v Päätie- ja pääkatuverkon kehittämissuunnitelma v v Vaikutusselvitys v Yleissuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Yleissuunnitelma Korvenkylä - Kiiminki v. 1992

12 10 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Hintta - Korvenkylä v Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä Korvenkylä - Kiiminki v.1994 Tiesuunnitelma Hintta - Korvenkylä v Tiesuunnitelma Korvenkylän tiejärjestelyt (sis. liittymäsuunnitelman) v Hönttämäen kohdan tiejärjestelyiden rakennussuunnitelma v Välikylän kohdan liittymien parantaminen, TS ja RS v Jäälin kohdan tiejärjestelyt, TS ja RS v Valtatien 20 tarveselvitys Oulu - Kiiminki v Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti on valtatielle toteutettu Hönttämäen eritasoliittymä tiejärjestelyineen, Välikylän liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt sekä Jäälin liittymäjärjestelyt. Lisäksi on rakennettu meluesteitä Jäälin kohdalle Kiiminkijoki Kiiminki YLEISUUNNITELMA KORVENKYLÄ - KIIMINKI 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi 4 Kuivasjärvi TIESUUNNITELMA HINTTA - KORVENKYLÄ Oulu Pyykösjärvi Haukiputaan kunta Oulujoki Rusko 20 Yrityspuisto Hönttämäki Korvensuora Hintta Kynsilehto Hiukkavaara Korvenkylä Jääli Välikylä Kiimingin kunta Oulun kaupunki Ylikiimingintie AIKAISEMPIEN VALTATIEN 20 KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN RATKAISUT Kuva 2. Valtatien 20 yleissuunnitelman tavoitetieverkko. Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille ei sisällä valtatielle 20 kehittämisinvestointeja. Valtakunnallisena kaupunkiseutujen kehittämishankkeena on esitetty välin Hintta (mt 8300) - Korvenkylä (mt 833) kehittäminen seuraavasti: Valtatielle rakennetaan noin 5 km matkalle toinen ajorata ja sekä kaksi eritasoliittymää (Raitotie ja Liitintie) Kevyen liikenteen väylästöä täydennetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vaalantien (mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen liikenteen alikulkukäytävällä Ylikiimingintie (mt 833) ja liittymä valtatielle 20 siirretään noin 1 km idemmäksi, jolloin liittymän turvallisuutta saadaan parannettua. Ylikiimingintie rakennetaan uudelle linjalle noin 4 km:n matkalla

13 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 11 Asutus suojataan liikennemelulta valtatien 20 varteen rakennettavilla meluesteillä. Em. kehittämishankkeen kustannusarvio on 22,1 M (MAKU 1995 = 100; 118,5) ja laskennallinen H/K-suhde on 2,6. Hankkeen rakentamiskustannuksista Oulun kaupungin kustannusosuus on noin 3,2 M. Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuosina , mutta niitä on eräiltä osin vielä täydennettävä mm. Liitintien kohdalla. Syksyllä 2002 käynnistyi Ruskon kohdan asemakaavan tarkistaminen sekä valtatien 20 ja Liitintien eritasoliittymän alustava yleissuunnittelu Oulun kaupungin ja Oulun tiepiirin toimeksiannosta. Suunnittelun puolesta valtatie 20, välillä Hintta - Korvenkylä, hankkeen arvioidaan olevan toteutusvalmis vuonna Hankkeeseen ei liity erityisiä kiistakysymyksiä. Myöhemmin toteuttavaksi jää valtatien 20 kehittäminen välillä Korvenkylä - Kiiminki, josta tullaan laatimaan jatkoissa yleissuunnitelmaa tarkentavia suunnitelmia. Kaavoitus Tarkasteltava tiejakso sijaitsee Oulun ja Kiimingin kuntien alueella. Suunnittelualueella on parhaillaan laadittavana Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaava ja Oulun seutuyleiskaava. Oulun seutuyleiskaavaan liittyen on tarkistettu Oulun seudun liikennemallia ja liikenne-ennustetta. Kiimingin taajama-alueiden osayleiskaava on vuodelta 1992 ja se käsittää Kirkonkylän, Jäälin ja Välikylän taajamat ympäristöineen. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Katuverkon osalta suunnittelu on käynnistynyt kesällä Kiimingin yleiskaavan tarkistamistyö on käynnistymässä. 1.3 Suunnittelun tavoitteet Valtatien 20 toimenpideselvityksessä on tavoitteena: Selvittää Yli-Kiimingintien (mt 833) liittymän parantamisvaihtoehdot nykypaikalle ja uudelle paikalle Selvittää Jäälin nykyisten kanavoitujen pääliittymien (eteläinen ja pohjoinen liittymä) parantamisvaihtoehdot Selvittää kaikkien liittymien parantamisvaihtoehtojen liikenne- ja kustannusvaikutukset sekä vertailla liittymäkohtaisia parantamisvaihtoehtoja keskenään Valita liittymien parantamisratkaisut sekä selvittää liittymien vaiheittain rakentaminen ja kustannukset.

14 12 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.4 Lähtötiedot Suunnittelun lähtötietoina selvitettiin valtatien 20 ominaisuustietojen lisäksi liikenteen osalta valtatien ja sen liittymien nykyiset liikennemäärät. Liikenneturvallisuuden osalta on selvitetty poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosilta Lähtötiedot on selvitetty pääosin Tiehallinnon paikkatietorekistereistä. Valtatien ja liittymien liikennemäärät on tarkistettu keväällä 2002 suoritettujen liikennelaskentojen avulla. 1.5 Liikenneverkko Valtatiehen 20 liittyy yleisenä tienä Ylikiimingintie (mt 833). Muut valtatiehen 20 liittyvät tiet ovat yksityisteitä ja katuja. Nykyisen valtatien 20 leveys on pääosin valtatien ohjeleveyttä 10,5 m vastaava, paitsi Korvenkylän kohdalla, jossa tien leveys on 9 m noin 3 km:n matkalla. Tien kunto ja kantavuus on hyvä koko suunnittelujaksolla. Ylikiimingintien tasoliittymässä ei ole kääntymiskaistoja ja liittymän sijainti on liikenneturvallisuuden kannalta huono. Välikylän tasoliittymä on pääsuunnassa kanavoitu kuten myös molemmat Jäälin liittymät. Kuva 3. Valtatien 20 ja nykyisen Ylikiimingintien (mt 833) liittymä. Valtatien 20 nopeustaso on 80 km/h mutta Ylikiimingintien ja Jäälin liittymien kohdilla on nopeusrajoitus turvallisuussyistä alennettu 60 km/h:ssa keväällä Valtatien 20 geometria on suunnittelujaksolla hyvä ja tiejakso on valaistu. Valtatien 20 varressa kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä aina Kiiminkiin saakka. Raitotien liittymän ja Korvenkylän välillä kevyen liikenteen väylä on rakennettu valtatien molemmille puolille. Vilkkaimmat kevyen liikenteen ja valtatien 20 risteämiskohdat on järjestetty pääosin eritasoon.

15 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 13 Kuva 4. Valtatien 20 ja Jäälin eteläinen liittymä (Laivakankaantie) Liikennemäärät Liittymien huipputuntien liikennevirrat selvitettiin tarkemmin erillisillä liittymien aamu- ja iltahuipputuntien liittymäkohtaisilla liikennelaskennoilla keväällä Samalla laskettiin tien poikkileikkausliikennemäärät liittymien ympäristössä. Valtatien 20 suunnittelujakson liikenteellisesti vilkkain osuus on Korvenkylän kohta, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2002) on keskimäärin noin ajon/vrk. Välikylän ja Jäälin välillä liikennemäärä vaihtelee ajon/vrk. Tiejakson raskaan liikenteen osuus vaihtelee 5-9 %:iin (kuva 6). Välikylän liikenteen automaattisella mittauspisteellä (LAM) valtatien 20 liikennemäärä on laskenut hieman 1990-luvun alkupuoliskolla, ollen pienimmillään vuonna Tämän jälkeen liikenne on kasvanut 25 % vuoteen 2001 eli noin 5 % vuodessa. Raskaan liikenteen määrä on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2001 noin 32 %. Liikennemäärien viime vuosien kehitys ja nykyiset liikennemäärät on esitetty kuvissa 5 ja 6. Liikenne-ennuste Valtatien 20 varren lähivuosien maankäytön kasvun vaikutus liikennemääriin tulee olemaan aiemmin arvioitua voimakkaampaa. Oulun seudun liikenne-ennustemallin mukaan valtatien 20 liikennemäärä on vuonna 2020 Korvenkylän kohdalla ajon/vrk ja Jäälin kohdalla ajon/vrk (kuva 6). Tiejakson liikennemäärien keskimääräinen kasvu nykyisestä vuoteen 2020 on liikenne-ennusteen mukaan %. Huipputuntiliikenteellä kasvu on arviolta jonkin verran vähäisempää ollen arviolta noin %:ia vuoteen 2020 mennessä.

16 14 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Vt20 Välikylä, LAM (ajon/vrk) KVL ajon/vrk rask. KVL ajon/vrk vuosi Kuva 5. Valtatien 20 liikennemäärien kehitys vuosina Välikylän LAMpisteellä. Valtatien 20 palvelutaso Nykyisin valtatien 20 palvelutaso on Oulun puolella huono. Liikenne on etenkin huipputuntien aikaan ruuhkautunutta ja tasoliittymien toimivuudessa on puutteita. Jaksolla esiintyy jatkuvia jonoja ja sivusta päätielle pääsy on vaikeaa. Suunniteltavalla tiejaksolla liikenne on jonoontunutta ja häiriöherkkää sekä ohittaminen on vaikeaa. Lähivuosina liikenteen ja maankäytön kasvaessa ongelmat korostuvat entisestään. Etenkin Jäälin kohdalla esiintyy arkisin ja viikonloppuisin liikennehäiriöitä. Valtatiellä 20 on jatkuvia autojonoja ja täten sivusta päätielle pääsy on ajoittain vaikeaa. Liittymien toimivuus Valo-ohjaamattomien tasoliittymien toimivuutta on tarkasteltu laskennallisesti nykytilanteessa ja kasvattamalla liikennevirtoja tasaisesti kaikilla tulosuunnilla. Liittymäjärjestelyt ovat nykyiset. Laskennat on tehty capcal-laskentaohjelmalla käyttäen lähtökohtana todellisia laskettuja vuoden 2002 aamu - ja iltahuipputuntiliikennevirtoja. Lisäksi on tehty nopeustasoon ja liikenteen kasvuun liittyvä herkkyystarkastelu siten, että valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h tai aikaisemmin voimassa ollut 80 km/h nopeusrajoitus. Tasoliittymien kuormitusasteet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 7. Taulukossa 1 on lisäksi esitetty liikennemäärien kasvun vaikutus liittymien toimivuuteen.

17 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 15 E75 E8 Pyykösjärvi 4 Aamuhuipputunti Hintta Oulujoki 2. Raitotie % 11% 1% 8 12 Aamuhuipputunti Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 3% 11% 1% % 4% 16 8 Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara 5 60 lltahuipputunti 6% Yrityspuisto Korvenkylä % 3% 1. (2700) (19 000) (19 000) 8% 60 (17 700) 9400 (15 500) 2. Välikylä Ylikiimingintie Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki 1. (5400) 3400 (4100) Aamuhuipputunti 0% 4% % 4% lltahuipputunti 0% 5% % 2% Merkintöjen selitykset: m.ajon/h m.ajon/vrk v.2002 Liittymälaskentapiste (19 000) m.ajon/vrk v % 15 Kevyen liikenteen määrä (jk+pp+mpo) Raskaan liikenteen osuus Nyk. nopeusrajoitus Kuva 6. Valtatien 20 ja liittymien poikkileikkausliikenteen määrät, liikennevirrat vuonna 2002 sekä liikenne-ennuste vuodelle Yhteenvetoa Mikäli valtatiellä 20 on liittymien kohdilla nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus, saadaan laskennallisesti (capcal) liittymien sivusuuntien toimivuutta ja palvelutaso jonkin verran parannettua verrattuna valtatien 80 km/h nopeusrajoitukseen. Liittymien toimivuuden paraneminen johtuu pääosin siitä, että sivusuunnista päästään liittymään hieman paremmin mukaan päätien liikennevirtaan. Käytännössä kuitenkin pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h:sta 60 km/h:ssa ei laske päätien nopeustasoa 20 km/h, jolloin liittymän toimivuus jää laskennallista arvoa jonkin verran huonommaksi. Liikenteen kasvun kannalta kriittisin liittymä on Jäälin eteläinen liittymä, jossa vähäinenkin liikenteen kasvu lisää sivusuunnan viivytyksiä ja heikentää liittymän toimivuutta. Herkkyystarkasteluna selvitettiin myös tasoliittymien laskennalliset toimivuudet ns. maksimihuipputunnin (15min*4) liikennevirroilla päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. Näin saadut maksimi huipputuntivirrat ja toimivuudet eivät kuitenkaan poikenneet juurikaan todellisista lasketuista aamu- ja iltahuipputuntivirroista.

18 16 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Taulukko 1. Liittymien sivusuuntien aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen laskennalliset kuormitusasteet vuonna 2002 eri nopeustasoilla ja ennustetilanteessa eri liikenteen kasvulla. Liittymien sivusuuntien laskennallinen toimivuus nykyjärjestelyillä vuoden 2002 ja vuoden 2020 ennusteliikennevirroilla Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 60 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,28 0,28 0,34 0,36 0,56 0,64 0,74 0,89 Jääli eteläinen 0,63 0,31 0,77 0,39 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. 0,96 Jääli pohjoinen 0,46 0,22 0,56 0,28 0,82 0,47 kapas.ylitt. 0,64 Kuormitusasteet Valtatiellä nopeusrajoitus 80 km/h v aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. aamuh. iltah. Liittymä liikennevirrat 2002 liikent. kasvu +10 % liikent.kasvu + 35 % liikent. kasvu +45 % Ylikiimingintie 0,38 0,4 0,49 0,53 0,84 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli eteläinen 0,82 0,42 kapas.ylitt. 0,56 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt. Jääli pohjoinen 0,59 0,3 0,72 0,38 kapas.ylitt. 0,69 kapas.ylitt. kapas.ylitt. kapas.ylitt = tulosuunnan kapasiteetti ylittyy Huipputuntiliikenteen kasvu noin 10 %:lla vastaa vuoden 2005 jälkeistä liikennetilannetta. Noin 35 %:n liikenteen kasvu vastaa vuoden 2015 liikennetilannetta ja noin 45 %:n liikenteen kasvu vuoden 2015 jälkeistä liikennetilannetta. Taulukko 2. Valo-ohjaamattoman tasoliittymän toimivuuden palvelutasoluokitus kuormitusasteen perusteella. Palvelutaso ja -luokka KUORMITUSASTE Hyvä (A - B) 0-0,5 Tyydyttävä (C) 0,5-0,7 Välttävä (D) 0,7-0,85 Huono (E) 0,85-1,0 Erittäin huono / ei toimi (F) yli 1,0

19 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 17 Jääli pohjoinen Aamuhuipputunti lltahuipputunti E75 E8 Haukiputaan kunta Pyykösjärvi 4 Jääli etelä Aamuhuipputunti 26sek/D/0.63 (63sek/E/0.82) Hintta Oulujoki Raitotie Rusko Kuusamontie Kynsilehto lltahuipputunti 20sek/D/0.31 (29sek/D/0.42) 15sek/C/0.46 (21sek/D/0.59) Hönttämäki Korvensuora Hiukkavaara Yrityspuisto 1. 12sek/A/0.22 (15sek/C/0.30) 80 Korvenkylä Välikylä Ylikiimingintie 3. 22sek/C/0.28 (31sek/D/0.38) Jääli Jäälinjärvi Kiimingin kunta Oulun kaupunki Mt 833 / (Ylikiimingintie) Aamuhuipputunti lltahuipputunti 0.40 (0.40) sek/D/0.28 (0.49) (38sek/E/0.40) Merkintöjen selitykset: 1. Liittymälaskentapiste 0.28 (0.38) Kuormitetuimpien tulosuuntien kuormitusaste v.2002 vt:n nopeustasolla 60 km/h ja vt:n nopeustasolla 80 km/h 60 Nyk. nopeusrajoitus 18sek/C Viivytys/Palvelutasoluokka Kuva 7. Valtatien 20 tasoliittymien aamu- ja iltahuipputuntien laskennalliset toimivuudet vuonna 2002 päätien nopeustasolla 60 km/h ja 80 km/h. 1.6 Liikenneturvallisuus Valtatiellä 20 Korvenkylän ja Jäälin välisellä tiejaksolla tapahtui vuosina (5 vuotta) yhteensä 37 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 6 kpl (17 %) johti henkilövahinkoihin (heva-onnettomuus). Täten suunnitteluvälillä on keskimäärin tapahtunut 7 onnettomuutta vuodessa ja 1 heva-onnettomuus vuodessa. Suunnittelujaksolla on tapahtunut ainoastaan yksi kevyen liikenteen heva-onnettomuus Jäälin pohjoisessa liittymässä. Onnettomuuksia on tapahtunut eniten vuosina 1999 ja Suunnittelualueen ulkopuolella, Jäälinjärven kohdalla, on tapahtunut kolme henkilövahinko-onnettomuutta, joista kaksi on johtanut kuolemaan. Nämä onnettomuudet ovat olleet peräänajo- ja kohtaamisonnettomuuksia. Suunnitteluvälin onnettomuudet ovat keskittyneet pääosin liittymiin, etenkin henkilövahinko-onnettomuudet. Ylikiimingintien liittymässä on tapahtunut viiden vuoden aikana viisi onnettomuutta, joista kaksi heva-onnettomuutta. Yri-

20 18 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT tyspuiston (Välikylän) liittymässä on tapahtunut vastaavana aikana myös viisi onnettomuutta, joista yksi heva-onnettomuus. Jäälin kummassakin liittymässä on tapahtunut kolme onnettomuutta, joista molemmissa yksi hevaonnettomuus (kuva 8). Korvenkylän ja Välikylän välillä on tapahtunut viidessä vuodessa 7 yksittäisonnettomuutta. Korvenkylän ja Jäälin välillä on tapahtunut 6 hirvionnettomuutta. Liittymäonnettomuudet ovat olleet tyypiltään pääasiassa kääntymisonnettomuuksia (7 kpl) ja risteämisonnettomuuksia (9 kpl). Näistä on kolme johtanut henkilövahinkoihin. Muut suunnittelujakson onnettomuuksista ovat pääasiassa olleet aineellisiin vahinkoihin johtaneita yksittäisonnettomuuksia (9 kpl) ja hirvionnettomuuksia (6 kpl) luvulla on Hönttämäen kohdan tiejärjestelyjen sekä Välikylän ja Jäälin tasoliittymien parantamisella saatu valtatien 20 turvallisuustilannetta paikallisesti jonkin verran parannettua. Taulukko 3. Valtatien 20 suunnittelujaksolla vuosina tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet Vuosi kaikki onnettomuudet joista hevaonnettomuuksia Yhteensä v Tiejakson henkilövahinko-onnettomuusaste on 5,8 heva.onn./10 8 autokm/v., joka vastaa keskimäärin nopeustasolla 80 km/h maaseudun leveän päätien heva-onnettomuusastetta (7 heva.onn./10 8 autokm/v.). Taajamien pääteiden heva-onnettomuusaste on keskimäärin 8. Tiejakson liittymien henkilövahinko-onnettomuusaste on keskimääräistä 5,1 arvoa suurempi Ylikiimingintien liittymässä ollen 7,9 heva.onn./10 8 auto/v. Henkilövahinko-onnettomuudet (6 kpl, 5 vuotta) ovat tapahtuneet kaikki talvella marras-joulu-helmikuun aikana, arkipäivisin ja pääasiassa iltapäivällä klo (yksi klo 7.00). Tällöin ilman lämpötila on ollut pääasiassa -1 ja -9 ºC asteen välillä, yksi onnettomuus -24 ºC:ssa ja yksi +2 ºC:ssa. Aineelliseen vahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin 40 % on tapahtunut talvella, loka-helmikuun välisenä aikana, arkipäivisin (ma pe) ja myös sunnuntaisin, pääasiassa päivällä ja illalla (2 yöllä). Aamulla ei onnettomuuksia ole sattunut. Muut aineelliseen vahinkoon johtaneet onnettomuudet (noin 60 %) ovat tapahtuneet tasaisesti koko vuoden aikana, pääosin arkipäivisin (sunnuntaisin 2 kpl) sekä pääasiassa aamulla ja illalla.

21 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 19 Kuva 8. Valtatien 20 liikenneonnettomuudet vuosina (5 vuotta). 1.7 Maankäyttö Valtatien 20 varren maankäyttö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Talvikankaan uusi asuntoalue on rakentumassa ja sinne sijoittuu noin 2300 asukasta lähivuosina. Ruskonselän alueelle on lähivuosina tulossa merkittävästi lisää uusia työpaikkoja ( tp). Oulun puolella Heikinharjun ja Korvenkylän asukasmäärän arvioidaan kasvavan 1300:lla. Vuonna 2001 Kiimingin asukasmäärä oli asukasta. Kirkonkylässä asui 3460 asukasta sekä Jäälissä ja Välikylässä yhteensä 3855 asukasta. Kunnan asukasmäärän on edellisvuodesta kasvanut 365 asukkaalla (+ 3,5 %) Kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä :een (+ 15 %). Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue Välikylässä on laajenemassa ja siitä on valmistumassa kaavaehdotus. Laajennusalueen teoreettinen työpaikkamäärä on noin Syksyllä 2002 on tarkoitus asettaa luonnosalueesta osa ehdotuksena nähtäville. Tämän osan työpaikkamäärä on noin Nykyään Yrityspuiston alueella on noin 200 työpaikkaa. Välikylän alueelle on valmistunut muutama vuosi sitten asemakaava. Välikylän asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 200:lla. Lähivuosina Jäälissä täydennetään nykyistä kaava-aluetta sekä otetaan uusina alueina käyttöön Laivakangas ja Myllykorpi. Jäälin alueelle on tulossa

22 20 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT lisää noin 1800 asukasta. Pitemmällä tähtäimellä on osayleiskaavassa varattu valtatien varteen, sen länsipuolelle, 700 asukkaan asuntoalue. Alueen rakentuminen edellyttää kuitenkin yleissuunnitelman mukaisen Jäälin ohikulkutien toteuttamisen. Oulun ja Kiimingin rajalla Korvenkylän alue on kuntien yhteissuunnittelualuetta (uusi Ylikiimingintien varsi). Alueelle on arvioitu sijoittuvan noin 1100 asukasta. 1.8 Ympäristö Korvenkylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Kalimenojan laakso on luonnonympäristöltään arvokas alue. Jäälissä sijaitsee Pyyryväisharju - Jääli - Laivakankaan pohjavesialue. Jäälin vanha koulu Valtatien 20 itäpuolella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Jäälin kohdalla valtatie kulkee noin 1,2 km:n matkalla pohjavesialueella. Alueella ei tällä hetkellä ole vedenottoa. Suurimmat liikennemeluongelmat ovat Hintan, Kynsilehdon, Jäälin ja Kiimingin kirkonkylän kohdilla. Meluesteitä on rakennettu viime vuosina Jäälin kohdalle. 500 as. I-II Asuinalue / asukasmäärän lisäys Toteutumisvaiheet I - III 700 tp Työpaikkamäärän lisäys Pohjavesialue Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde / alue 1. Korvenkylä 2. Possakka 3. Jäälin koulu 4. Kylmäniemi 5. Jäälin hautausmaa 6. Ukkola 7. Pappila 700 tp I-II 700 as. 5. I as. 500 as. I II II I 1200 as. 350 as. 650 as. I II as. 7. II I 300 as. 700 as. I II 90 as. 500 as. 350 as tp Ruskonselkä 210 as. Heikinharju 1. I-II as as. Kiimingin kunta Oulun kaupunki 3000 tp 400 as. I 1200 as. II 1100 as. 833 I 850 as Hiukkavaaran alue n as. Oulu (vt:n 20 varsi) Asukkaita vuonna 1998 Työpaikkoja vuonna Kiiminki Kuva 9. Valtatien 20 varren maankäytön kasvualueet ja ympäristökohteet

23 Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 21 KEHITTÄMISTARPEET 2 KEHITTÄMISTARPEET Liittymien kehittämistarpeet on määritetty ilmenneiden puutteiden sekä työlle asetettujen tavoitteiden perusteella. Lähivuosien voimakkaan maankäytön kasvun vuoksi on kehittämistarpeita liittymäjärjestelyjen lisäksi myös maankäyttöyhteyksissä ja valtatien liikennöitävyydessä. Liikennöitävyys Valtatien ja liittymien liikennöitävyyspuutteita on nykyisin Oulun puolella etenkin Hintan ja Hönttämäen välillä. Liikennöintiongelmat korostuvat lähivuosina entisestään ja tasoliittymien toimivuus on enää välttävä. Kiimingin puolella valtatien ja sen liittymien liikennöitävyys on nykytilanteessa tyydyttävä. Ennustetilanteessa v Kiimingin puolella liikenneolosuhteet huipputunnin aikana vastaavat Oulun puolen nykyisiä olosuhteita. Valtatien liikenne ruuhkautuu Kiiminkiin saakka, esiintyy jatkuvia jonoja ja sivutieltä päätielle pääsy on vaikeaa. Suunnittelualueella on etenkin Jäälin kanavoitujen tasoliittymien toimivuuksissa jo nykyisin huipputuntiliikenteen aikoina toimivuusongelmia ja ongelmat korostuvat lähivuosina mikäli toimenpiteitä ei tehdä. Välikylän kanavoidun tasoliittymän toimivuus on nykyisin vielä hyvä sekä ennustetilanteessakin tyydyttävä. Liikenneturvallisuus Tiejaksolla turvallisuuspuutteita on Korvenkylän (Ylikiimingintien ympäristö) ja Jäälin kohdilla. Korvenkylän kohdalla turvallisuuspuutteita aiheuttavat mm. yksityistieliittymät ja Ylikiimingintien (mt 833) liittymän huono sijainti. Ylikiimingintien liittymän heva-onnettomuusaste on keskimääräistä suurempi. Turvallisuusongelmat tulevat korostumaan Ylikiimingintien lisäksi lähivuosina myös muissa valtatien 20 tasoliittymissä. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen yhteyksiä on tarpeen kehittää Jäälin kohdalla etenkin valtatien risteämisten osalta. Kevyen liikenteen yhteyksien puutteet ja kehittämistarpeet selvitetään käynnissä olevassa Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Maankäyttö ja ympäristö Oulun puolella liikenteen kasvu tulee lähivuosina olemaan valtatiellä 20 voimakasta johtuen Hintan, Talvikankaan, Ruskonselän teollisuusalueen ja Heikinharjun maankäytön kasvusta. Kiimingin puolella Yrityspuiston teollisuusalue laajenee lähivuosina. Jäälin maankäyttö ei voi laajentua voimakkaasti valtatien 20 länsipuolelle liikenteellisistä syistä (tasoliittymät / toimivuus / kevyt liikenteen tasoylitys). Yrityspuiston teollisuusalueen laajentuessa Oulun suuntaan on tarvetta kehittää teollisuusalueen yhteyksiä valtatielle (uusi liittymä). Melusuojaustarpeita on Korvenkylän, Jäälin ja Kiimingin kohdilla. Kiimingin kiireisimmät kohteet ovat Jäälin kohdalla, joista pääosa on jo kuitenkin jo toteutettu. Jäälin kohdalla valtatie sijaitsee pohjavesialueella, mikä on mahdollisten alikulujen rakentamisessa huomioitava.

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset 20.11.2013 Palvelutasopuutteiden analyysi Tarkastellaan palvelutasopuutteita ja ongelmia

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Vt4 Kello vt20 Välikylä tieyhteys. Haukipudas - Kiiminki. Tarveselvitys. Luonnos 26.1.2010 Plaana Oy

Vt4 Kello vt20 Välikylä tieyhteys. Haukipudas - Kiiminki. Tarveselvitys. Luonnos 26.1.2010 Plaana Oy Vt4 Kello vt20 Välikylä tieyhteys Haukipudas - Kiiminki Luonnos 26.1.2010 Plaana Oy Vt4 Kello vt20 Välikylä tieyhteys Haukipudas - Kiiminki Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-., liikenne- ja ympäristökeskus,

Lisätiedot

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA 16T2 FCG Finnish Consulting Group Oy VLTTIE 15, KELTKNKN LIITTYMÄN PRNTMINEN ERITSOLIITTYMÄKSI, KOUVOL TIESUUNNITELM Liikenteelliset tarkastelut KaakkoisSuomen ELYkeskus FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot