Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina 2010-2014 rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut"

Transkriptio

1 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma PL 18 (Snellmaninkatu 10) Helsingin yliopisto P: (09) Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut Dokumentin ensimmäiseen osaan listattu kaikki Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman vuosina rahoittamat viisikymmentä tutkimus-, kehittämis- sekä muut hankkeet sekä vuosien aikana hankkeiden tuottamat tieteelliset julkaisut. Hankkeet on listattu ohjelman teema-alueiden, hankkeiden vastuullisten johtajien sekä niiden toteutusvuosien mukaisesti. Sisällys Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain Elinympäristö ja kaupunkirakenne Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Hyvinvointipolitiikat ja -palvelut Talous ja kilpailukyky... 5 Muut rahoitetut hankkeet... 6 Rahoitettujen hankkeiden jakauma teema-alueittain... 7 Hankehauissa jätettyjen hakemusten sekä rahoitettujen hankkeiden suhde... 7 Ohjelman rahoittamien hankkeiden tuottamat julkaisut vuosina Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut... 8 Konferenssipaperit Opinnäytetyöt Muut julkaisut Lisätiedot: Projektikoordinaattori Jussi Kulonpalo Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos PL 18 (Snellmaninkatu 10) Helsingin yliopisto Puh GSM

2 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain 1. Elinympäristö ja kaupunkirakenne (kaupunkirakenteen muutos ja sen vaikutukset, kestävät rakenteet ja infrastruktuurit, elinympäristön suunnittelu ja muutoksen hallinta sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut elinympäristöjen kehittämisessä) Prof. Peter Clark (Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos): Green Space Issues and the Metropolitan City (2011) Green Space Issues and the Metropolitan City : Phase II" (2012) Prof. Harry Schulman (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Alue ja yhdyskuntarakenteen kehityspiirteet Helsingin metropolialueella (2011) Kansainvälinen vertailututkimus Helsingin kokoluokkaa olevien metropolialueiden alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä (2012) Prof. Heikki Setälä (Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Lahti): Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning (2011, 2012, 2013) Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna (2014) Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): SaavuMetro! Metropolialueenmoniulotteinen saavutettavuus - käytännön työkaluja suunnittelun tueksi (2011) SaavuMetro2! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus spatio-temporaalisia työkaluja suunnittelun tueksi (2012) SaavuMetro3! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus spatio-temporaalisia työkaluja ja ymmärrystä suunnittelun tueksi (2013) SaavuMetro / MetropAccess4! Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa avoimella datalla ja kansainvälisellä vertailulla ymmärrystä suunnittelun tueksi (2014) Prof. Peter Ache (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): 2

3 Rosoinen urbaani - Historialliset ja sosiaaliset kerrostumat resurssina urbaanin alueidentiteetin luomisessa ja vahvistamisessa (2011) Prof. Christer Bengs (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): KIVIJALKA Kadunvarsiliikkeiden renessanssi urbaanin alueidentiteetin kehityksen ja kehittämisen resurssina (2012) Prof. Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä ja Arkkitehtuurin laitos sekä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos): Ostoskeskuksesta lähipalvelukeskukseksi Selviytymisestä kukoistukseen muuttuvassa maailmassa (2011) Lähipalvelua ja arjen rakennusperintöä Metropolialueen ostoskeskukset kaupunkirakenteen ja - kehittämisen muutospaineissa (2012) URBAANI REGIIMI: Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet metropolialueiden kaupungissa. Helsingin metropolialue, Lahti ja Uppsala (2013) Tuire Ranta-Meyer (Metropolia Ammattikorkeakoulu): Kokemus kaupungista draamamenetelmät tiedon risteyttäjänä (2011) Sirkku Juhola (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): Ilmastonmuutokseen sopeutuminen viherrakentamista kehittämällä Viherkerroinajattelun soveltamisen mahdollisuudet Helsingin metropolialueella (VIHERKEHÄ) (2013) Professori Kauko Viitanen (Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos): Kohti innovatiivisia elinkaarimalleja (2014) Dosentti Susanna Lehvävirta (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Viherkatot osana kaupunkisuunnittelua: uudenlaista, laadukasta ja kestävää kaupunkitilaa sekä hyvinvointia kaupunkilaisille (2014) Professori Marketta Kyttä (Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): Kuninkaankolmion asukkaiden kävely- ja pyöräily-ympäristöt laatukriteeristöjen ja kokemustiedon valossa (LAATUREITTI) (2014) 3

4 2. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto (maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan meillä ja muualla, maahanmuuttajien asuminen, palvelujärjestelmän toimivuus monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä ulkomaalaisten kulttuuritapahtumat) Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Maahanmuutto- ja monikulttuurista työtä tukevan käyttäjälähtöisen tietotuotannon kehittämishanke(2010) Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Monikulttuurisuus ja maahanmuutto (2011) 1.) Käyttäjälähtöisen tiedontuotannon mallin edelleen kehittäminen 2.) Arjesta voimaa lastensuojelun merkitys kotoutumisessa 3.) Sopuisa Metropoli Terhi Laine (DIAK ammattikorkeakoulu ja HDL): Monikulttuurinen metropoli tutkimusta ja kehittämistä monimuotoisesta arjesta (2012) Marja Katisko (DIAK ammattikorkeakoulu): Asunnottomat maahanmuuttajat Metropolialueella (2013): 1) Asunnottomuuspolitiikkaa sääntelevä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän kehittyminen 2) Maahanmuuttajataustaiset nuoret Metropolialueella Terhi Laine (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Johtaminen ja palvelujärjestelmät osaamisalue) Nuoret asunnottomat maahanmuuttajat (2014) 3. Hyvinvointipolitiikat ja -palvelut (metropolialueen sisäinen erilaistuminen ja sen vaikutukset, hyvinvointipalvelujen turvaaminen ja palvelutarpeet, asuminen ja asuntopolitiikka) Dos. Arja Häggmann-Laitila (Metropolia ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi): Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueellakehittämishankkeiden metatason arviointi (2010, 2011, 2012) 4

5 Elina Eriksson (Metropolia ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi): Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design- toimintamallin pilotointi ja juurrutus (2013) Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin pilotointi ja juurrutus (2014) Prof. Matti Kortteinen ja prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos sekä Geotieteiden ja maantieteen laitos): Helsingin seudun metropolisoituminen ja hyvinvointierot vuosina (2010, 2011) Prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Urbaani moninaisuus ja sosiaalinen koheesio: Koheesion toteutumisedellytykset sekoitetuilla alueilla ja sosiaalisen sekoittamisen parhaat käytänteet (2013) Janne Varjo (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos): Koulumarkkinat ja segregaatio - kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta (2013) Professori Hannu Simola (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Koulutuksen uusi politiikka, hallinta ja vuorovaikutus (KUPOLI) tutkimusyksikkö: Odotettua paremmat oppimistulokset - haasteellisten alueiden menestyskoulujen puhe- ja toimintatavat 4. Talous ja kilpailukyky (metropolialueen taloudellinen kilpailukyky, koulutustarpeen ennakointi ja työmarkkinoiden toiminta metropolialueella, maahanmuutto ja etninen monimuotoisuus voimavarana, kulttuurin kuluttajat, kulttuuripalvelut ja tapahtumat) Tarja Koskinen-Nisula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu): Metropolibrändi - Korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat ja tutkijat ja metropolialueen vetovoima (2010) Metropolibrändi 2: Innovatiiviset viestintäratkaisut - avain metropolibrändin kehittämiseen (2011) Metropolibrändi: Innovatiiviset viestintäratkaisut 2 - avain metropolibrändin kehittämiseen (2012) 5

6 Pekka Lahti (HAAGA-HELIA ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu): Metropolibrändi: Metropolibrändin kehittäminen ja alueen toimijoiden merkitys (2013) Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu): Kohti Hyvää elämää : kolme tutkimusnäkökulmaa ja tutkimusympäristöä Helsingin metropolialueen asuntomarkkinoihin ja kiinteistövälittäjätoimialaan erilaisten kaupunginosien identiteettien kontekstissa. (2014) Prof. Eero Vaara (HANKEN Svenska handelshögskolan): Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: Käytäntöteoreettinen näkökulma (2011) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: strategia verkostoissa ja maineenhallintavalta (2012) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: kilpailu, yhteistyö ja maineenhallinta (2013) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: elinvoima, maineenhallinta ja jatkuva kehittyminen (2014) Professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma (2014) Muut rahoitetut hankkeet Edellisten tutkimus ja kehittämishankkeiden lisäksi Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelma on rahoittanut myös seuraavia hankkeita: Professori Heikki Loikkanen (Helsingin yliopisto): "METROPOLIALUEEN TALOUS - Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin" kokoomateoksen toimittaminen ja julkaisu yhteistyössä Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa (2013) Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): Kaupunkiakatemia Professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, YTK): Professori Lawrence Susskindin Suomen vierailun osarahoitus 6

7 Rahoitettujen hankkeiden jakauma teema-alueittain Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain Elinympäristö ja kaupunkirakenne 2. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto 3. Hyvinvointipolitiikat ja - palvelut 4. Talous ja kilpailukyky (n=50) Hankehauissa jätettyjen hakemusten sekä rahoitettujen hankkeiden suhde Hankehauissa jätetyt ja rahoitetut hankehakemukset vuosina

8 Ohjelman rahoittamien hankkeiden tuottamat julkaisut vuosina Alle on listattu Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamien hankkeiden vuosina tuottamia julkaisuja. Edelleen käynnissä olevien vuoden 2013 hankkeiden sekä kaikkien vuoden 2014 hankkeiden osalta tiedot ovat täydennettävissä vuoden lopussa. Lista on osin epätäydellinen hankkeiden vaihtelevista raportointikäytännöistä johtuen. On myös huomioitava, että julkaisuja syntyy hankkeiden jo virallisesti päätyttyä ja loppuraporttien jättämisen jälkeen. Huomattava osa rahoitetuista hankkeista on käytännössä osa laajempia, usein monivuotisia hankekokonaisuuksia jotka tuottavat julkaisuja koko elinkaarensa ajan eikä tieteellisten julkaisujen tuottaminen ole suoraan sidottu rajattuihin rahoituskausiin. Julkaisut on ryhmitelty vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin (artikkelit tieteellisissä lehdissä, kokoomajulkaisuissa ja kirjoissa sekä muut toimitetut julkaisut), julkaistaviin konferenssipapereihin, opinnäytetöihin sekä muihin julkaisuihin. Tieteellisen julkaisuprosessin monivaiheisuudesta johtuen osa listatuista artikkeleista on toistaiseksi arvioinnissa tai odottavat julkaisua. Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut Akkila, I. (2014) "Combining assemblage with regime theory - tracing associations and making inferences", lähetetty City-journaaliin, arvioitavana. Akkila, I. (2014) " Kaupunkiuudistuksen hallinta suomalaisessa kontekstissa: case Lahti", arvioinnissa, lähetetty Yhdyskuntasuunnittelulehteen julkaistavaksi. Akkila, Ilona (2013) Urbaani kivijalkakauppa Lahden keskustan elävöittäjänä? Julkaisussa Ilmonen, Mervi (ed.) Hyvät kaupat. Kivijalka ja ostari rakennemuutoksessa. Espoo: Aaltoyliopisto. URL: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/ /11199 Balogun, J., Jacobs, C., Jarzabkowski, P., Mantere, S. and Vaara, E. (2013) Placing strategy discourse in context: Sociomateriality, sensemaking and power. Journal of Management Studies, 51(2): Clark, P.: ed., Metropolitan Cities and Green Space (forthcoming Ashgate, 2014) Clark, P. ed., The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford, 2013), 900 pp. Forsius M, Anttila S, Arvola L, Bergström I, Hakola H, Heikkinen HI, Helenius J, Hyvärinen M, Jylhä K, Karjalainen J, Keskinen T, Laine K, Nikinmaa E, Peltonen-Sainio P, Pulkkanen M, Rankinen K, Reinikainen M, Setälä H & Vuorenmaa J (2013) Impacts and adaptation options of climate change on ecosystem services in Finland: a model based study. Current Opinion in Environmental Sustainability 5(1): Häggman-Laitila A, Liinamo A, Rekola L. Järjestelmällinen katsaus terveyden edistämisen arviointimalleihin ja -mittareihin. (Hyväksytty julkaistavaksi Hallinnon tutkimus -lehdessä.) 8

9 Jalonen, Kari & Schildt, Henri & Vaara, Eero Language Games And Strategic Concepts: Crystallization, Appropriation, Fragmentation, Politicization. Academy of Management Proceedings. Jäppinen, S., Toivonen T. & Salonen M. Modelling the potential effect of shared bicycles onpublic transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. (Journal of Transport Geographyyn on hyväksytty julkaisu) Jäppinen, S., Toivonen, T. & Salonen, M Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. Applied Geography, 43, Katisko Marja (2013) Families of immigrant background as clients of child protection services. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (toim) Empowering social work: reseach and practice. Palmenia Centre for Continuing Education. University of Helsinki: Kotka Unit., (http://hdl.handle.net/10138/41105). Katisko Marja (2013) Kulttuurinen sensitiivisyys. Teoksessa Eveliina Heino & Minna Veistilä & Päivi Hännikäinen & Teemu Vauhkonen & Nadezda Kärmeniemi (toim) Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä. Empowerment of Families with Children -hanke Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö: Kopijyvä, Katisko Marja (2013) Maahanmuuttajien asunnottomuus metropolialueella. Teoksessa Susanna Hyväri & Sakari Kainulainen (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A Tutkimuksia 39. Tampere: Juvenes Print., Krebs G, Kokkonen T, Valtanen M & Setälä H (2013) A high resolution application of a stormwater management model (SWMM) using genetic parameter optimization. Urban Water Journal 10(6): Krebs K, Kokkonen T, Valtanen M, Setälä H & Koivusalo H (2014) Spatial resolution considerations for urban hydrological modelling. Journal of Hydrology (submitted) Lahtinen, J., Salonen, M. & Toivonen, T Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2- emissions. Applied Geography, 44, Pataki DE, Alberti M, Cadenasso ML, Felson AJ, McDonnell MJ, Pincetl S, Pouyat RV, Setälä H & Whitlow TH (2013) City trees: Urban greening needs better data. Nature 502, 624. Salonen, M. & Toivonen, T Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography, 31, Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012) Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/12. Setälä H, Viippola V, Rantalainen A-L, Pennanen A & Yli-Pelkonen V (2012) Does urban 9

10 vegetation mitigate air pollution in northern conditions? Environmental Pollution, in press. Setälä H, Viippola V, Rantalainen A-L, Pennanen A & Yli-Pelkonen V (2013) Does urban vegetation mitigate air pollution in northern conditions? Environmental Pollution 183: Sorsa, Virpi (2014) Strategists in Trouble? An analysis of a disagreement in strategy formulation meeting. Forthcoming in Härmänmaa, M.; M. Vuorinen; N. Kotilainen; Huhtinen, A.-M. (Eds.) Binaries in Battle. Cambridge Scholar. Sorsa, Virpi; Pekka Pälli, Piia Mikkola (2014) Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews. Management Communication Quarterly, 28: Söderström, Panu & Harry Schulman (toim.): Pääkaupunkiseudun keskukset ja kaupunkiympäristön laatu. Department of geosciences and geography C6. 99 s. Vaara, E. and Durand, R How to make strategy research connect with broader issues that matter? Strategic Organization, 10(3): Vaara, E. and Pedersen, A. R. Strategy and chronotopes: A Bakhtinian perspective on the construction of strategy narratives. forthcoming. Vaara, E. and Whittington, R Strategy as Practice: Taking social practices seriously. Academy of Management Annals, 6(1): Valtanen M, Sillanpää N & Setälä H (2013) Effects of land use intensity on stormwater runoff and its temporal occurrence in cold climates. Hydrological Processes, painossa. Valtanen M, Sillanpää N & Setälä H (2014) The effects of urbanization on runoff quality under cold climates. Water, Air and Soil Pollution (submitted) Yli-Pelkonen, Vesa (2011) Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ekosysteemipalvelut. Teoksessa: Näkökulmia kaupunkirakenteen tiivistymiseen Helsingin seudulla. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 7/2011, ss Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Espoo. 10

11 Konferenssipaperit Akkila, Ilona (2013) The Relevance of Actor- Network Theory for Studying Urban Processes A Review of the Recent Debate. Vertaisarvioitu konferenssipaperi, ilmestyy 2014 aikana. Akkila, Ilona (2013): The Relevance of Actor-Network Theory for Studying Urban Processes A Review of the Recent Debate. Arkkitehtuuritutkimuksen päivät (konferenssijulkaisu tulossa) Jyrämä, Annukka ja Kajalo, Sami (2013) Building a Strong Brand for an Arts Organization: the Role of Contribution to Local Communities and Social Responsibility, 39th Annual Social Theory, Politics and the Arts Conference, Seattle, USA October 24-26, Konferenssipaperi. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Jyrämä, Annukka ja Kajalo, Sami (2014) CITY BRANDING: INTRODUCING A NEW THEORETICAL FRAMEWORK WITH SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE CITY AND CONTRIBUTION OF THE CITY TO THE METROPOLITAN AREA. Konferenssipaperi, tulossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Haanpää, S & Juhola, S Adapting to and mitigating climate change by promoting urban green using the Green Factor -model as a tool in Helsinki, Finland. Seminaariesitelmä 6th Nordic Planning Research Symposium (PLANNORD)on Scandinavian experiences of planning for sustainability. Reykjavik, Islanti Jalonen, Kari & Schildt, Henri & Vaara, Eero Language Games And Strate-gic Concepts: Crystallization, Appropriation, Fragmentation, Politicization. Conference paper presented at the Academy of Management Annual Meeting in Lake Buena Vista, August 12th-16th, Jalonen, Kari Self-Responsibility in a Welfare State: Municipal Strategy as Dialogism. Conference paper presented at the 28th Critical Management Studies Conference at the University of Manchester, July 10th 12th, Tuomi, Lauri ja Lahti, Pekka (2014) The SMEs and Their Strategic Relationship to the Region case Helsinki Metropolitan Region. Konferenssipaperi, arvioitu: 5/2014, HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulu. Tuomi, Lauri ja Lahti, Pekka (2014) The Impacts of Corporate Social Responsibility and Contribution to Local Communities on Brand Identification, Corporate Reputation and Brand Loyalty. Konferenssipaperi, tulossa (Ethics and Social Responsibility of the WMC ESAN conference) Salonen, M., Toivonen, T. & Paksula M. (2011) Open Accessibility? Modelling spatial accessibility using data from open-access interfaces. Abstrakti: GI Norden Conference:ssa kesäkuuta 2011, Turku. Sorsa, Virpi & Pälli, Pekka & Mikkola, Piia (2011) Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews. CMS 7. The 7th International Critical Management Studies Conference. Naples (ITA), Lähetetty referee-julkaisuun: Management Communication Quarterly 11

12 Sorsa, Virpi & Pälli, Pekka & Mikkola, Piia (2011) How strategy texts travel in organizations? 71st Academy of Management Annual Meeting. San Antonio, Texas, Sorsa, Virpi & Vaara, Eero: Strategic planning as authoring: A critical discursive analysis of influence and agency in strategic planning meetings. Strategic Discourse Days / Journées du discours stratégiques, Montreal, Canada, Vaara, Eero & Sorsa, Virpi & Langley, Ann: The Interplay of Political Action, Discourses and Textual Agency in Strategy Formation: A Processual Case Study of Strategic Planning in a City Organization. Cardiff University, Vaara, Eero & Sorsa, Virpi & Langley, Ann: The Interplay of Political, Textual and Discursive Agency in Strategy Formation: A Processual Case Study of Strategic Planning in a City Organization. EGOS Colloquium 2011, Göteborg, Sweden Opinnäytetyöt Kaisa Hauru, väitöskirjatyö Experiences in urban forests - theoretical and empirical perspectives, arvioitu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Marjo Valtanen, väitöskirjatyö Impacts of land use intensity on the quality and quantity of urban runoff water along an urban-rural gradient, valmistuu vuoden 2014 aikana. Ilona Akkkila: Families Residing in Kallio- A Lifestyle Choice? Pro Gradu, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos (tammikuu 2012). Aleksi Karhula: Korkeakoulutetun väestön sijoittuminen pääkaupunkiseudulla. Pro Gradu, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos (syyskuu 2011). Jaakkola, T. (2013) Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatkaaikojen mallintamiseen esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro Gradu tutkielma, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42212 Minna Nuutinen (2013). Päivittäistavarakaupan koettu saavutettavuus Helsingissä. Julkaisematon Pro Gradu tutkielma. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40880?show=full Ranta, Elisa: Muuttuva keskusrakenne Helsingin metropolialueella. Pro Gradu tutkielma. Söderström, Panu: Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostoituvan kaupunkiseudun keskuksissa. Pro Gradu tutkielma. Jäppinen, S. (2011) Pyöräily osana joukkoliikennettä kaupunkipyörien vaikutus alueiden saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. ennett%c3%a4_kaupunkipy%c3%b6rien_vaikutus_alueiden_saavutettavuuteen_p%c3%a4%c 3%A4kaupunkiseudulla.pdf Ranta, Elisa: Muuttuva keskusrakenne Helsingin metropolialueella. Pro Gradu tutkielma. 12

13 Söderström, Panu: Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostoituvan kaupunkiseudun keskuksissa. Pro Gradu tutkielma. Laura Leskelä (2014) Lived experience of a place - a phenomenological exploration of place brand creation by consumers. Pro Gradu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Vilma Ahonen (2014) Helsinki by the sea consumer perceptions in place brand construction. Pro Gradu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Ville Vierimaa (2013): Attracting international degree students to Finnish higher education institutions: a study on decision making processes of Chinese and South Korean students. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pro Gradu: Chabbi Neupane (2013): Use of biochar as improving the quality of urban landfill air and water. Pro Gradu, Helsingin yliopisto. Susanna Turunen (2013): The carbon sequestration and storage capacity of urban parks in the City of Helsinki. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Viljami Viippola (2013): Kaupunkiviheralueiden vaikutus ilman laatuun. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Matti Mäkilä (2012): Kaupungistumisen vaikutus maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) esiintymiseen. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Zharoui Qu (2012): Identity work of Chinese university students Interpreting local and global discourses. Pro Gradu tutkielma, Aalto yliopisto. Kimmo Jukuri: Identity projects of Design professionals identity construction using social media. Pro Gradu, Aalto yliopisto. Arpalahti-Kolu Jaana (2014) Maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus. Perheen ja lapsen hyvinvoinnin näkökulma. Opinäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Helsinki. Tarkastetaan Diakoniaammattikorkeakoulussa Helsinki by the sea consumer perceptions in place brand construction Vilma Ahonen, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu Pro Gradu (Arvioitu valmistuminen 2/2014) Sveta Silvennoinen, pro gradu -työ: Economic valuation of ecosystem services in relation to stormwater absorption, arvioitu valmistuminen v alussa Hanna Eskelinen, pro gradu -työ: Asukkaiden käsityksiä lähimetsien tarjoamista ekosysteemipalveluista Lahdessa, aloitettu syksyllä 2012, arvioitu valmistuminen vuoden 2014 keväällä. Wenlin Zhao, pro gradu -työ: The effect of urban vegetation on the spatial distribution of traffic-related air pollution, aloitettu keväällä

14 Yaying Wang, pro gradu -työ, The role of urban vegetation and green structures in trafficrelated noise mitigation, aloitettu keväällä Steven Collins, pro gradu -työ, Green roofs as mitigating storm water problems, aloitettu kesällä Peatta Tervo, pro gradu -työ, Effects of urban green infrastructure on purifying urbanisationderived polyaromatic hydrocarbons (PAHs) in the air, aloitettu kesällä Linda Berner-Strandman: Auktoritet och inflytande Strategiplaneringsmöten ur ett diskursanalytiskt perspektiv: Hur strateger utnyttjar retoriska argumentationsstrategier vid utformningen av ett strategidokument. Hanken gradu avhandling. Saarsalmi P. (2011) Helsingin kaupunginkirjastojen saavutettavuus joukkoliikenteen näkökulmasta. Kandityö Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella, 50 s. Muut julkaisut Ekholm Elina & Katisko Marja (2012) Yhteiseloa metropolissa kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B Raportteja 52. Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan. Hyvinvointikatsaus 2/2012, ss Ilmonen, Mervi (toim.) Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Espoo: Aaltoyliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2013. [myös verkkojulkaisuna] Mäntysalo, Raine, Joutsiniemi, Anssi, Nenonen, Suvi ja Syrman, Simo (toim.) Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Espoo: Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/ Laitinen, Karitta (2012a). Helsingin ostoskeskukset. Uutta, modernia ja kadonnutta. Espoo: Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 12/2012 Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012b). Espoon ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 15/2012. [verkkojulkaisu] https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/.../isbn pdf Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012c). Lahden ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 17/2012. [verkkojulkaisu] 14

15 Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012d). Vantaan ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 18/2012. [verkkojulkaisu] https://aaltodoc.aalto.fi/handle/ /6082 Malla Paajanen & Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, CEMAT: Helsingin metropolialue kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisen näkökulmasta: Kymmenen kaupungin benchmarking-tutkimus, TIEKE Toivonen, T. & Lehtomäki, J. Tutkimusaineistojen avaaminen on taitolaji, HS Pekka Lahti (toim), Annukka Jyrämä, Laura Leskelä ja Vilma Ahonen. METROPOLIBRÄNDInäkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella osa 2. Pekka Lahti (toim) Arvioitu julkaisuajankohta: 4/2014. Julkaisumuoto: verkkojulkaisu. Puustinen, S. & Akkila, I. (2014) Regiimistä toimijaverkkoon? Regiimiteorian ja toimijaverkkoteorian mahdollisuudet kaupunkiseutujen kehityksen hallinnan analyysissä. Artikkeli Katumetro-hankkeen julkaisussa. Ekholm Elina & Katisko Marja (2012) Yhteiseloa metropolissa kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B Raportteja 52. Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan. Hyvinvointikatsaus 2/2012, ss Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Riita ja ratkaisu sovittelu auttaa naapuruuskiistoissa. Kvartti 2/2012, ss Kaisa Granqvist: Helsinki-Lahti -akseli kehitysvyöhykkeenä? (Julkaisematon käsikirjoitus) Söderström, Panu & Harry Schulman (toim.): Pääkaupunkiseudun keskukset ja kaupunkiympäristön laatu. Department of geosciences and geography C6. 99 s. 10 liitettä. Söderström, Panu: Liikennesolmuja vai kaupunkikeskuksia kaupunkiympäristön laatu monikeskuksisella kaupunkiseudulla. (Toistaiseksi julkaisematon käsikirjoitus). Sorsa, Virpi (2011): Kun strategia tuli kaupunkiin - Kuntasektori strategiaopin areenana. Kirjassa Suominen et al. (toim.) Toisinajattelua strategiatyöstä. WSOYpro, Helsinki. Suominen, Kimmo & Mantere, Saku & Vaara, Eero (toim.) Toisinajattelua strategiatyöstä. 181 s. WSOYpro, Helsinki. Sorsa, Virpi; Pekka Pälli (2012) Miten strategia näkyy ja kuuluu kehityskeskusteluissa? Raportti Lahden kaupungin johtoryhmälle 15

Työkaluja metropolialueen kehittämiseen - Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelman tuloksia vuosina

Työkaluja metropolialueen kehittämiseen - Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelman tuloksia vuosina Työkaluja metropolialueen kehittämiseen - Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelman tuloksia vuosina 2010-2014 Pääosa artikkeleista sisältää hankkeiden tuloksista johdettuja politiikkasuosituksia.

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa

Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Maria Salonen, Jaani Lahtinen, Timo Jaakkola, Sakari Jäppinen, Juha Järvi, Perttu

Lisätiedot

Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet

Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet Urbaani Regiimi Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet TkT, prof. Raine Mäntysalo TkT, VTM Sari Puustinen VTM Ilona Akkila YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Maankäyttötieteiden

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Hulevedet ja biohiilen merkitys

Hulevedet ja biohiilen merkitys ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15, Helsingin Messukeskus VIHERKATTOSEMINAARI III - STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN Hulevedet ja biohiilen merkitys Kirsi Kuoppamäki Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut METROPOLITUTKIMUSSEMINAARI Hyvinvointi ja ympäristö, talous, kilpailukyky Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut Heikki Setälä HY, Ympäristötieteiden laitos Lahden Kampus TILAISUUDEN MUUT AIHEET: Eriytyminen

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: strategia verkostoissa ja maineenhallintavalta

Toimintakertomus 2012 Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: strategia verkostoissa ja maineenhallintavalta Toimintakertomus 2012 Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: Toimintakertomuksen on laatinut tutkimusryhmän johtaja Eero Vaara ja tutkijat Virpi Sorsa ja Kari Jalonen. 1 (6) Strateginen johtaminen

Lisätiedot

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Mikä on paras kulkumuoto?

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS KATUMETRO 2012

TOIMINTAKERTOMUS KATUMETRO 2012 Metropolibrändi: Innovatiiviset viestintäratkaisut 2 - avain metropolibrändin kehittämiseen TOIMINTAKERTOMUS KATUMETRO 2012 Teema 4: Talous ja kilpailukyky, HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu Metropolialueen

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Case: Lahden kaupunki Juhani Järveläinen Aalto-yliopisto Lahden Keskus Helsingin Yliopisto ympäristötieteiden laitos

Lisätiedot

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Tutkimushanke osa Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka kehittämis- ja tutkimusohjelmaa Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa

Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa Sirkka Heinonen Johtava tutkija, VTT Tulevaisuudentutkimuksen dosentti Asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelman esittely Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari "Asuminen

Lisätiedot

MetropAccesssaavutettavuusseminaari. MetropAccess-hankkeen ( ) menetelmiä ja tuloksia

MetropAccesssaavutettavuusseminaari. MetropAccess-hankkeen ( ) menetelmiä ja tuloksia MetropAccesssaavutettavuusseminaari 2013 MetropAccess-hankkeen (2011-2014) menetelmiä ja tuloksia Keitä me olemme? Tuuli Toivonen Maria Salonen JaaniLahtinen Sakari Jäppinen (nyk. Helsingin KSV) Timo Jaakkola

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia

Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia Kuva: Niina Ala-Fossi Oma Piha -messut 29.3.2012 Dos. Susanna Lehvävirta, LTKM & UERG Viikki. www.helsinki.fi/yliopisto www.luomus.fi/viherkatot Osasto /

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT)

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) jaoston tutkimuskokonaisuus "Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Monikeskuksisuuden monet Raine Mäntysalo

Lisätiedot

Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista

Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista Tutkija Marja Katisko (VTT) Diakonia-ammattikorkeakoulu Metropolialue muutoksessa KatuMetro/Helsingin yliopisto 31.3.2015

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa YLIOPETTAJA EEVA AARREVAARA 1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio hanke Hankkeen kesto 01/2012 06/2014 EAKR-rahoitus Tavoite: tutkimuksellisena

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Maahanmuuttajien asunnottomuus kasvanut pääkaupunkiseudulla (ARA:n tilastot; Kostiainen

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Publications List of principal publications

Publications List of principal publications Publications List of principal publications Saku Mantere Papers published in international journals with referee practice 1. Mantere, S., Schildt, H. & Sillince, J.A.A. The Reversal of Strategic Change.

Lisätiedot

KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke

KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke Kaupunginosien kehittäjäverkoston tausta PKS-kaup.ohjelma 2002-2004 (2,1 M /21 hanketta) Idean kehittely KaKe-verkko/Helka & Kulke Kirja Neloskierrettä kaupunginosiin

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

MAL- ja KARA-verkostotapaaminen Tampereella 15.3.2011. Harry Schulman Ajankohtaista KARA-verkostossa

MAL- ja KARA-verkostotapaaminen Tampereella 15.3.2011. Harry Schulman Ajankohtaista KARA-verkostossa MAL- ja KARA-verkostotapaaminen Tampereella 15.3.2011 Harry Schulman Ajankohtaista KARA-verkostossa KARA-verkosto ja sen tavoitteet KARA-tutkimuksesta lyhyesti KatuMetro -tutkimus käynnistymässä Yhteistyössä:

Lisätiedot

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Annukka Jyrämä KTT, dosentti, Kehittämispäällikkö innovatiivinenkaupunki.aalto.fi 29.11.12 Annukka Jyrämä Innovative city Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

Lisätiedot

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Helsinki, 7.6.2013 Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto Jatko-opinnot ja tutkimustyö Kai Sirén Aalto yliopisto Aalto-yliopiston strategia Visio Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin kehittäminen

Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin kehittäminen Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveys - ja hoitoala: Arja Liinamo, TtT, yliopettaja, Leena Rekola, FT, yliopettaja,

Lisätiedot

Mitä maanmittarille kuuluu tulevaisuudessa Aalto-yliopiston kuulumiset

Mitä maanmittarille kuuluu tulevaisuudessa Aalto-yliopiston kuulumiset Mitä maanmittarille kuuluu tulevaisuudessa Aalto-yliopiston kuulumiset Prof. Kauko Viitanen Maankäyttötieteiden laitos, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittauspäivät 21.3.2014 Seinäjoki

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa

Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa Maahanmuuttajat metropolissa Asumisen keskittymä vai ei? Kimmo Lapintie Yhdyskuntasuunnittelun professori Biopoliittisesta kulttuuriseen ja posthumanistiseen

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Lahopuutarha: kaupunkiekologiaa käytännössä

Lahopuutarha: kaupunkiekologiaa käytännössä Lahopuutarha: kaupunkiekologiaa käytännössä Jari Niemelä Kaupunkiekologian professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto 9.4.2013 1 Mitä kaupunkiekologia on? Urban ecology integrates both basic

Lisätiedot

Nimi: Henkilötunnus: Valintakokeen yhteispistemäärä:

Nimi: Henkilötunnus: Valintakokeen yhteispistemäärä: TAMPEREEN YLIOPISTO Valintakoe 2013 Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohde 5.6.2013 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen aikana. Vastauksen

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea 2 ESITYKSEN ETENEMINEN Mikä on FUAS-liittoutuma? FUAS:n YAMK-tunnuslukuja Mikä on FUAS Graduate School?

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutus ekosysteemipalveluihin ja adaptaatio

Ilmastonmuutoksen vaikutus ekosysteemipalveluihin ja adaptaatio Ilmastonmuutoksen vaikutus ekosysteemipalveluihin ja adaptaatio Irina Bergström Suomen ympäristökeskus SYKE Luontoympäristökeskus/Ekosysteemien toiminta LYNETin tutkimuspäivät 2016 4.10.2016 Ilmastonmuutos:

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Aamupäivän teema: Pääkaupunkiseudun kehittämisen uudet näkökulmat

Aamupäivän teema: Pääkaupunkiseudun kehittämisen uudet näkökulmat Maunulan XVII kesäseminaari 7.6.2013 Kaupungin muutoksen hallinta - miten kehitystä ja erilaisia intressejä hallitaan kaupunkikehittämisessä? OHJELMA Aamupäivän teema: Pääkaupunkiseudun kehittämisen uudet

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista

Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista Koditta kotoutujat Tutkimus maahanmuuttajataustaisista asunnottomista nuorista VTT, Tutkija Marja Katisko Diakonia-ammattikorkeakoulu Olisinpa kotona! NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYHANKKEEN PÄÄTÖSTILAISUUS

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot