Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina 2010-2014 rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut"

Transkriptio

1 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma PL 18 (Snellmaninkatu 10) Helsingin yliopisto P: (09) Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus ja yhteistyöohjelman vuosina rahoittamat hankkeet ja hankkeiden julkaisut Dokumentin ensimmäiseen osaan listattu kaikki Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman vuosina rahoittamat viisikymmentä tutkimus-, kehittämis- sekä muut hankkeet sekä vuosien aikana hankkeiden tuottamat tieteelliset julkaisut. Hankkeet on listattu ohjelman teema-alueiden, hankkeiden vastuullisten johtajien sekä niiden toteutusvuosien mukaisesti. Sisällys Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain Elinympäristö ja kaupunkirakenne Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Hyvinvointipolitiikat ja -palvelut Talous ja kilpailukyky... 5 Muut rahoitetut hankkeet... 6 Rahoitettujen hankkeiden jakauma teema-alueittain... 7 Hankehauissa jätettyjen hakemusten sekä rahoitettujen hankkeiden suhde... 7 Ohjelman rahoittamien hankkeiden tuottamat julkaisut vuosina Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut... 8 Konferenssipaperit Opinnäytetyöt Muut julkaisut Lisätiedot: Projektikoordinaattori Jussi Kulonpalo Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos PL 18 (Snellmaninkatu 10) Helsingin yliopisto Puh GSM

2 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain 1. Elinympäristö ja kaupunkirakenne (kaupunkirakenteen muutos ja sen vaikutukset, kestävät rakenteet ja infrastruktuurit, elinympäristön suunnittelu ja muutoksen hallinta sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut elinympäristöjen kehittämisessä) Prof. Peter Clark (Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos): Green Space Issues and the Metropolitan City (2011) Green Space Issues and the Metropolitan City : Phase II" (2012) Prof. Harry Schulman (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Alue ja yhdyskuntarakenteen kehityspiirteet Helsingin metropolialueella (2011) Kansainvälinen vertailututkimus Helsingin kokoluokkaa olevien metropolialueiden alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä (2012) Prof. Heikki Setälä (Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Lahti): Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning (2011, 2012, 2013) Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna (2014) Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): SaavuMetro! Metropolialueenmoniulotteinen saavutettavuus - käytännön työkaluja suunnittelun tueksi (2011) SaavuMetro2! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus spatio-temporaalisia työkaluja suunnittelun tueksi (2012) SaavuMetro3! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus spatio-temporaalisia työkaluja ja ymmärrystä suunnittelun tueksi (2013) SaavuMetro / MetropAccess4! Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa avoimella datalla ja kansainvälisellä vertailulla ymmärrystä suunnittelun tueksi (2014) Prof. Peter Ache (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): 2

3 Rosoinen urbaani - Historialliset ja sosiaaliset kerrostumat resurssina urbaanin alueidentiteetin luomisessa ja vahvistamisessa (2011) Prof. Christer Bengs (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): KIVIJALKA Kadunvarsiliikkeiden renessanssi urbaanin alueidentiteetin kehityksen ja kehittämisen resurssina (2012) Prof. Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä ja Arkkitehtuurin laitos sekä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos): Ostoskeskuksesta lähipalvelukeskukseksi Selviytymisestä kukoistukseen muuttuvassa maailmassa (2011) Lähipalvelua ja arjen rakennusperintöä Metropolialueen ostoskeskukset kaupunkirakenteen ja - kehittämisen muutospaineissa (2012) URBAANI REGIIMI: Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet metropolialueiden kaupungissa. Helsingin metropolialue, Lahti ja Uppsala (2013) Tuire Ranta-Meyer (Metropolia Ammattikorkeakoulu): Kokemus kaupungista draamamenetelmät tiedon risteyttäjänä (2011) Sirkku Juhola (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): Ilmastonmuutokseen sopeutuminen viherrakentamista kehittämällä Viherkerroinajattelun soveltamisen mahdollisuudet Helsingin metropolialueella (VIHERKEHÄ) (2013) Professori Kauko Viitanen (Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos): Kohti innovatiivisia elinkaarimalleja (2014) Dosentti Susanna Lehvävirta (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Viherkatot osana kaupunkisuunnittelua: uudenlaista, laadukasta ja kestävää kaupunkitilaa sekä hyvinvointia kaupunkilaisille (2014) Professori Marketta Kyttä (Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä): Kuninkaankolmion asukkaiden kävely- ja pyöräily-ympäristöt laatukriteeristöjen ja kokemustiedon valossa (LAATUREITTI) (2014) 3

4 2. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto (maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan meillä ja muualla, maahanmuuttajien asuminen, palvelujärjestelmän toimivuus monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä ulkomaalaisten kulttuuritapahtumat) Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Maahanmuutto- ja monikulttuurista työtä tukevan käyttäjälähtöisen tietotuotannon kehittämishanke(2010) Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Monikulttuurisuus ja maahanmuutto (2011) 1.) Käyttäjälähtöisen tiedontuotannon mallin edelleen kehittäminen 2.) Arjesta voimaa lastensuojelun merkitys kotoutumisessa 3.) Sopuisa Metropoli Terhi Laine (DIAK ammattikorkeakoulu ja HDL): Monikulttuurinen metropoli tutkimusta ja kehittämistä monimuotoisesta arjesta (2012) Marja Katisko (DIAK ammattikorkeakoulu): Asunnottomat maahanmuuttajat Metropolialueella (2013): 1) Asunnottomuuspolitiikkaa sääntelevä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän kehittyminen 2) Maahanmuuttajataustaiset nuoret Metropolialueella Terhi Laine (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Johtaminen ja palvelujärjestelmät osaamisalue) Nuoret asunnottomat maahanmuuttajat (2014) 3. Hyvinvointipolitiikat ja -palvelut (metropolialueen sisäinen erilaistuminen ja sen vaikutukset, hyvinvointipalvelujen turvaaminen ja palvelutarpeet, asuminen ja asuntopolitiikka) Dos. Arja Häggmann-Laitila (Metropolia ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi): Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueellakehittämishankkeiden metatason arviointi (2010, 2011, 2012) 4

5 Elina Eriksson (Metropolia ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi): Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design- toimintamallin pilotointi ja juurrutus (2013) Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin pilotointi ja juurrutus (2014) Prof. Matti Kortteinen ja prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos sekä Geotieteiden ja maantieteen laitos): Helsingin seudun metropolisoituminen ja hyvinvointierot vuosina (2010, 2011) Prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Urbaani moninaisuus ja sosiaalinen koheesio: Koheesion toteutumisedellytykset sekoitetuilla alueilla ja sosiaalisen sekoittamisen parhaat käytänteet (2013) Janne Varjo (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos): Koulumarkkinat ja segregaatio - kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta (2013) Professori Hannu Simola (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Koulutuksen uusi politiikka, hallinta ja vuorovaikutus (KUPOLI) tutkimusyksikkö: Odotettua paremmat oppimistulokset - haasteellisten alueiden menestyskoulujen puhe- ja toimintatavat 4. Talous ja kilpailukyky (metropolialueen taloudellinen kilpailukyky, koulutustarpeen ennakointi ja työmarkkinoiden toiminta metropolialueella, maahanmuutto ja etninen monimuotoisuus voimavarana, kulttuurin kuluttajat, kulttuuripalvelut ja tapahtumat) Tarja Koskinen-Nisula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu): Metropolibrändi - Korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat ja tutkijat ja metropolialueen vetovoima (2010) Metropolibrändi 2: Innovatiiviset viestintäratkaisut - avain metropolibrändin kehittämiseen (2011) Metropolibrändi: Innovatiiviset viestintäratkaisut 2 - avain metropolibrändin kehittämiseen (2012) 5

6 Pekka Lahti (HAAGA-HELIA ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu): Metropolibrändi: Metropolibrändin kehittäminen ja alueen toimijoiden merkitys (2013) Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu): Kohti Hyvää elämää : kolme tutkimusnäkökulmaa ja tutkimusympäristöä Helsingin metropolialueen asuntomarkkinoihin ja kiinteistövälittäjätoimialaan erilaisten kaupunginosien identiteettien kontekstissa. (2014) Prof. Eero Vaara (HANKEN Svenska handelshögskolan): Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: Käytäntöteoreettinen näkökulma (2011) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: strategia verkostoissa ja maineenhallintavalta (2012) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: kilpailu, yhteistyö ja maineenhallinta (2013) Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: elinvoima, maineenhallinta ja jatkuva kehittyminen (2014) Professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos): Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma (2014) Muut rahoitetut hankkeet Edellisten tutkimus ja kehittämishankkeiden lisäksi Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelma on rahoittanut myös seuraavia hankkeita: Professori Heikki Loikkanen (Helsingin yliopisto): "METROPOLIALUEEN TALOUS - Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin" kokoomateoksen toimittaminen ja julkaisu yhteistyössä Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa (2013) Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): Kaupunkiakatemia Professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, YTK): Professori Lawrence Susskindin Suomen vierailun osarahoitus 6

7 Rahoitettujen hankkeiden jakauma teema-alueittain Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoittamat hankkeet teema-alueittain Elinympäristö ja kaupunkirakenne 2. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto 3. Hyvinvointipolitiikat ja - palvelut 4. Talous ja kilpailukyky (n=50) Hankehauissa jätettyjen hakemusten sekä rahoitettujen hankkeiden suhde Hankehauissa jätetyt ja rahoitetut hankehakemukset vuosina

8 Ohjelman rahoittamien hankkeiden tuottamat julkaisut vuosina Alle on listattu Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman rahoittamien hankkeiden vuosina tuottamia julkaisuja. Edelleen käynnissä olevien vuoden 2013 hankkeiden sekä kaikkien vuoden 2014 hankkeiden osalta tiedot ovat täydennettävissä vuoden lopussa. Lista on osin epätäydellinen hankkeiden vaihtelevista raportointikäytännöistä johtuen. On myös huomioitava, että julkaisuja syntyy hankkeiden jo virallisesti päätyttyä ja loppuraporttien jättämisen jälkeen. Huomattava osa rahoitetuista hankkeista on käytännössä osa laajempia, usein monivuotisia hankekokonaisuuksia jotka tuottavat julkaisuja koko elinkaarensa ajan eikä tieteellisten julkaisujen tuottaminen ole suoraan sidottu rajattuihin rahoituskausiin. Julkaisut on ryhmitelty vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin (artikkelit tieteellisissä lehdissä, kokoomajulkaisuissa ja kirjoissa sekä muut toimitetut julkaisut), julkaistaviin konferenssipapereihin, opinnäytetöihin sekä muihin julkaisuihin. Tieteellisen julkaisuprosessin monivaiheisuudesta johtuen osa listatuista artikkeleista on toistaiseksi arvioinnissa tai odottavat julkaisua. Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut Akkila, I. (2014) "Combining assemblage with regime theory - tracing associations and making inferences", lähetetty City-journaaliin, arvioitavana. Akkila, I. (2014) " Kaupunkiuudistuksen hallinta suomalaisessa kontekstissa: case Lahti", arvioinnissa, lähetetty Yhdyskuntasuunnittelulehteen julkaistavaksi. Akkila, Ilona (2013) Urbaani kivijalkakauppa Lahden keskustan elävöittäjänä? Julkaisussa Ilmonen, Mervi (ed.) Hyvät kaupat. Kivijalka ja ostari rakennemuutoksessa. Espoo: Aaltoyliopisto. URL: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/ /11199 Balogun, J., Jacobs, C., Jarzabkowski, P., Mantere, S. and Vaara, E. (2013) Placing strategy discourse in context: Sociomateriality, sensemaking and power. Journal of Management Studies, 51(2): Clark, P.: ed., Metropolitan Cities and Green Space (forthcoming Ashgate, 2014) Clark, P. ed., The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford, 2013), 900 pp. Forsius M, Anttila S, Arvola L, Bergström I, Hakola H, Heikkinen HI, Helenius J, Hyvärinen M, Jylhä K, Karjalainen J, Keskinen T, Laine K, Nikinmaa E, Peltonen-Sainio P, Pulkkanen M, Rankinen K, Reinikainen M, Setälä H & Vuorenmaa J (2013) Impacts and adaptation options of climate change on ecosystem services in Finland: a model based study. Current Opinion in Environmental Sustainability 5(1): Häggman-Laitila A, Liinamo A, Rekola L. Järjestelmällinen katsaus terveyden edistämisen arviointimalleihin ja -mittareihin. (Hyväksytty julkaistavaksi Hallinnon tutkimus -lehdessä.) 8

9 Jalonen, Kari & Schildt, Henri & Vaara, Eero Language Games And Strategic Concepts: Crystallization, Appropriation, Fragmentation, Politicization. Academy of Management Proceedings. Jäppinen, S., Toivonen T. & Salonen M. Modelling the potential effect of shared bicycles onpublic transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. (Journal of Transport Geographyyn on hyväksytty julkaisu) Jäppinen, S., Toivonen, T. & Salonen, M Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. Applied Geography, 43, Katisko Marja (2013) Families of immigrant background as clients of child protection services. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (toim) Empowering social work: reseach and practice. Palmenia Centre for Continuing Education. University of Helsinki: Kotka Unit., (http://hdl.handle.net/10138/41105). Katisko Marja (2013) Kulttuurinen sensitiivisyys. Teoksessa Eveliina Heino & Minna Veistilä & Päivi Hännikäinen & Teemu Vauhkonen & Nadezda Kärmeniemi (toim) Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä. Empowerment of Families with Children -hanke Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö: Kopijyvä, Katisko Marja (2013) Maahanmuuttajien asunnottomuus metropolialueella. Teoksessa Susanna Hyväri & Sakari Kainulainen (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A Tutkimuksia 39. Tampere: Juvenes Print., Krebs G, Kokkonen T, Valtanen M & Setälä H (2013) A high resolution application of a stormwater management model (SWMM) using genetic parameter optimization. Urban Water Journal 10(6): Krebs K, Kokkonen T, Valtanen M, Setälä H & Koivusalo H (2014) Spatial resolution considerations for urban hydrological modelling. Journal of Hydrology (submitted) Lahtinen, J., Salonen, M. & Toivonen, T Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2- emissions. Applied Geography, 44, Pataki DE, Alberti M, Cadenasso ML, Felson AJ, McDonnell MJ, Pincetl S, Pouyat RV, Setälä H & Whitlow TH (2013) City trees: Urban greening needs better data. Nature 502, 624. Salonen, M. & Toivonen, T Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography, 31, Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012) Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/12. Setälä H, Viippola V, Rantalainen A-L, Pennanen A & Yli-Pelkonen V (2012) Does urban 9

10 vegetation mitigate air pollution in northern conditions? Environmental Pollution, in press. Setälä H, Viippola V, Rantalainen A-L, Pennanen A & Yli-Pelkonen V (2013) Does urban vegetation mitigate air pollution in northern conditions? Environmental Pollution 183: Sorsa, Virpi (2014) Strategists in Trouble? An analysis of a disagreement in strategy formulation meeting. Forthcoming in Härmänmaa, M.; M. Vuorinen; N. Kotilainen; Huhtinen, A.-M. (Eds.) Binaries in Battle. Cambridge Scholar. Sorsa, Virpi; Pekka Pälli, Piia Mikkola (2014) Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews. Management Communication Quarterly, 28: Söderström, Panu & Harry Schulman (toim.): Pääkaupunkiseudun keskukset ja kaupunkiympäristön laatu. Department of geosciences and geography C6. 99 s. Vaara, E. and Durand, R How to make strategy research connect with broader issues that matter? Strategic Organization, 10(3): Vaara, E. and Pedersen, A. R. Strategy and chronotopes: A Bakhtinian perspective on the construction of strategy narratives. forthcoming. Vaara, E. and Whittington, R Strategy as Practice: Taking social practices seriously. Academy of Management Annals, 6(1): Valtanen M, Sillanpää N & Setälä H (2013) Effects of land use intensity on stormwater runoff and its temporal occurrence in cold climates. Hydrological Processes, painossa. Valtanen M, Sillanpää N & Setälä H (2014) The effects of urbanization on runoff quality under cold climates. Water, Air and Soil Pollution (submitted) Yli-Pelkonen, Vesa (2011) Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ekosysteemipalvelut. Teoksessa: Näkökulmia kaupunkirakenteen tiivistymiseen Helsingin seudulla. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 7/2011, ss Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Espoo. 10

11 Konferenssipaperit Akkila, Ilona (2013) The Relevance of Actor- Network Theory for Studying Urban Processes A Review of the Recent Debate. Vertaisarvioitu konferenssipaperi, ilmestyy 2014 aikana. Akkila, Ilona (2013): The Relevance of Actor-Network Theory for Studying Urban Processes A Review of the Recent Debate. Arkkitehtuuritutkimuksen päivät (konferenssijulkaisu tulossa) Jyrämä, Annukka ja Kajalo, Sami (2013) Building a Strong Brand for an Arts Organization: the Role of Contribution to Local Communities and Social Responsibility, 39th Annual Social Theory, Politics and the Arts Conference, Seattle, USA October 24-26, Konferenssipaperi. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Jyrämä, Annukka ja Kajalo, Sami (2014) CITY BRANDING: INTRODUCING A NEW THEORETICAL FRAMEWORK WITH SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE CITY AND CONTRIBUTION OF THE CITY TO THE METROPOLITAN AREA. Konferenssipaperi, tulossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Haanpää, S & Juhola, S Adapting to and mitigating climate change by promoting urban green using the Green Factor -model as a tool in Helsinki, Finland. Seminaariesitelmä 6th Nordic Planning Research Symposium (PLANNORD)on Scandinavian experiences of planning for sustainability. Reykjavik, Islanti Jalonen, Kari & Schildt, Henri & Vaara, Eero Language Games And Strate-gic Concepts: Crystallization, Appropriation, Fragmentation, Politicization. Conference paper presented at the Academy of Management Annual Meeting in Lake Buena Vista, August 12th-16th, Jalonen, Kari Self-Responsibility in a Welfare State: Municipal Strategy as Dialogism. Conference paper presented at the 28th Critical Management Studies Conference at the University of Manchester, July 10th 12th, Tuomi, Lauri ja Lahti, Pekka (2014) The SMEs and Their Strategic Relationship to the Region case Helsinki Metropolitan Region. Konferenssipaperi, arvioitu: 5/2014, HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulu. Tuomi, Lauri ja Lahti, Pekka (2014) The Impacts of Corporate Social Responsibility and Contribution to Local Communities on Brand Identification, Corporate Reputation and Brand Loyalty. Konferenssipaperi, tulossa (Ethics and Social Responsibility of the WMC ESAN conference) Salonen, M., Toivonen, T. & Paksula M. (2011) Open Accessibility? Modelling spatial accessibility using data from open-access interfaces. Abstrakti: GI Norden Conference:ssa kesäkuuta 2011, Turku. Sorsa, Virpi & Pälli, Pekka & Mikkola, Piia (2011) Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews. CMS 7. The 7th International Critical Management Studies Conference. Naples (ITA), Lähetetty referee-julkaisuun: Management Communication Quarterly 11

12 Sorsa, Virpi & Pälli, Pekka & Mikkola, Piia (2011) How strategy texts travel in organizations? 71st Academy of Management Annual Meeting. San Antonio, Texas, Sorsa, Virpi & Vaara, Eero: Strategic planning as authoring: A critical discursive analysis of influence and agency in strategic planning meetings. Strategic Discourse Days / Journées du discours stratégiques, Montreal, Canada, Vaara, Eero & Sorsa, Virpi & Langley, Ann: The Interplay of Political Action, Discourses and Textual Agency in Strategy Formation: A Processual Case Study of Strategic Planning in a City Organization. Cardiff University, Vaara, Eero & Sorsa, Virpi & Langley, Ann: The Interplay of Political, Textual and Discursive Agency in Strategy Formation: A Processual Case Study of Strategic Planning in a City Organization. EGOS Colloquium 2011, Göteborg, Sweden Opinnäytetyöt Kaisa Hauru, väitöskirjatyö Experiences in urban forests - theoretical and empirical perspectives, arvioitu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Marjo Valtanen, väitöskirjatyö Impacts of land use intensity on the quality and quantity of urban runoff water along an urban-rural gradient, valmistuu vuoden 2014 aikana. Ilona Akkkila: Families Residing in Kallio- A Lifestyle Choice? Pro Gradu, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos (tammikuu 2012). Aleksi Karhula: Korkeakoulutetun väestön sijoittuminen pääkaupunkiseudulla. Pro Gradu, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos (syyskuu 2011). Jaakkola, T. (2013) Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatkaaikojen mallintamiseen esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro Gradu tutkielma, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42212 Minna Nuutinen (2013). Päivittäistavarakaupan koettu saavutettavuus Helsingissä. Julkaisematon Pro Gradu tutkielma. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40880?show=full Ranta, Elisa: Muuttuva keskusrakenne Helsingin metropolialueella. Pro Gradu tutkielma. Söderström, Panu: Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostoituvan kaupunkiseudun keskuksissa. Pro Gradu tutkielma. Jäppinen, S. (2011) Pyöräily osana joukkoliikennettä kaupunkipyörien vaikutus alueiden saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. ennett%c3%a4_kaupunkipy%c3%b6rien_vaikutus_alueiden_saavutettavuuteen_p%c3%a4%c 3%A4kaupunkiseudulla.pdf Ranta, Elisa: Muuttuva keskusrakenne Helsingin metropolialueella. Pro Gradu tutkielma. 12

13 Söderström, Panu: Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostoituvan kaupunkiseudun keskuksissa. Pro Gradu tutkielma. Laura Leskelä (2014) Lived experience of a place - a phenomenological exploration of place brand creation by consumers. Pro Gradu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Vilma Ahonen (2014) Helsinki by the sea consumer perceptions in place brand construction. Pro Gradu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Ville Vierimaa (2013): Attracting international degree students to Finnish higher education institutions: a study on decision making processes of Chinese and South Korean students. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pro Gradu: Chabbi Neupane (2013): Use of biochar as improving the quality of urban landfill air and water. Pro Gradu, Helsingin yliopisto. Susanna Turunen (2013): The carbon sequestration and storage capacity of urban parks in the City of Helsinki. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Viljami Viippola (2013): Kaupunkiviheralueiden vaikutus ilman laatuun. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Matti Mäkilä (2012): Kaupungistumisen vaikutus maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) esiintymiseen. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. Zharoui Qu (2012): Identity work of Chinese university students Interpreting local and global discourses. Pro Gradu tutkielma, Aalto yliopisto. Kimmo Jukuri: Identity projects of Design professionals identity construction using social media. Pro Gradu, Aalto yliopisto. Arpalahti-Kolu Jaana (2014) Maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus. Perheen ja lapsen hyvinvoinnin näkökulma. Opinäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Helsinki. Tarkastetaan Diakoniaammattikorkeakoulussa Helsinki by the sea consumer perceptions in place brand construction Vilma Ahonen, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu Pro Gradu (Arvioitu valmistuminen 2/2014) Sveta Silvennoinen, pro gradu -työ: Economic valuation of ecosystem services in relation to stormwater absorption, arvioitu valmistuminen v alussa Hanna Eskelinen, pro gradu -työ: Asukkaiden käsityksiä lähimetsien tarjoamista ekosysteemipalveluista Lahdessa, aloitettu syksyllä 2012, arvioitu valmistuminen vuoden 2014 keväällä. Wenlin Zhao, pro gradu -työ: The effect of urban vegetation on the spatial distribution of traffic-related air pollution, aloitettu keväällä

14 Yaying Wang, pro gradu -työ, The role of urban vegetation and green structures in trafficrelated noise mitigation, aloitettu keväällä Steven Collins, pro gradu -työ, Green roofs as mitigating storm water problems, aloitettu kesällä Peatta Tervo, pro gradu -työ, Effects of urban green infrastructure on purifying urbanisationderived polyaromatic hydrocarbons (PAHs) in the air, aloitettu kesällä Linda Berner-Strandman: Auktoritet och inflytande Strategiplaneringsmöten ur ett diskursanalytiskt perspektiv: Hur strateger utnyttjar retoriska argumentationsstrategier vid utformningen av ett strategidokument. Hanken gradu avhandling. Saarsalmi P. (2011) Helsingin kaupunginkirjastojen saavutettavuus joukkoliikenteen näkökulmasta. Kandityö Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella, 50 s. Muut julkaisut Ekholm Elina & Katisko Marja (2012) Yhteiseloa metropolissa kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B Raportteja 52. Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan. Hyvinvointikatsaus 2/2012, ss Ilmonen, Mervi (toim.) Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Espoo: Aaltoyliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2013. [myös verkkojulkaisuna] Mäntysalo, Raine, Joutsiniemi, Anssi, Nenonen, Suvi ja Syrman, Simo (toim.) Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Espoo: Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/ Laitinen, Karitta (2012a). Helsingin ostoskeskukset. Uutta, modernia ja kadonnutta. Espoo: Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 12/2012 Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012b). Espoon ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 15/2012. [verkkojulkaisu] https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/.../isbn pdf Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012c). Lahden ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 17/2012. [verkkojulkaisu] 14

15 Laitinen, Karitta ja Huuhka, Eija (2012d). Vantaan ostoskeskukset. Aalto-yliopisto. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Raportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 18/2012. [verkkojulkaisu] https://aaltodoc.aalto.fi/handle/ /6082 Malla Paajanen & Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, CEMAT: Helsingin metropolialue kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisen näkökulmasta: Kymmenen kaupungin benchmarking-tutkimus, TIEKE Toivonen, T. & Lehtomäki, J. Tutkimusaineistojen avaaminen on taitolaji, HS Pekka Lahti (toim), Annukka Jyrämä, Laura Leskelä ja Vilma Ahonen. METROPOLIBRÄNDInäkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella osa 2. Pekka Lahti (toim) Arvioitu julkaisuajankohta: 4/2014. Julkaisumuoto: verkkojulkaisu. Puustinen, S. & Akkila, I. (2014) Regiimistä toimijaverkkoon? Regiimiteorian ja toimijaverkkoteorian mahdollisuudet kaupunkiseutujen kehityksen hallinnan analyysissä. Artikkeli Katumetro-hankkeen julkaisussa. Ekholm Elina & Katisko Marja (2012) Yhteiseloa metropolissa kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B Raportteja 52. Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan. Hyvinvointikatsaus 2/2012, ss Ekholm Elina & Joensuu Terhi (2012) Riita ja ratkaisu sovittelu auttaa naapuruuskiistoissa. Kvartti 2/2012, ss Kaisa Granqvist: Helsinki-Lahti -akseli kehitysvyöhykkeenä? (Julkaisematon käsikirjoitus) Söderström, Panu & Harry Schulman (toim.): Pääkaupunkiseudun keskukset ja kaupunkiympäristön laatu. Department of geosciences and geography C6. 99 s. 10 liitettä. Söderström, Panu: Liikennesolmuja vai kaupunkikeskuksia kaupunkiympäristön laatu monikeskuksisella kaupunkiseudulla. (Toistaiseksi julkaisematon käsikirjoitus). Sorsa, Virpi (2011): Kun strategia tuli kaupunkiin - Kuntasektori strategiaopin areenana. Kirjassa Suominen et al. (toim.) Toisinajattelua strategiatyöstä. WSOYpro, Helsinki. Suominen, Kimmo & Mantere, Saku & Vaara, Eero (toim.) Toisinajattelua strategiatyöstä. 181 s. WSOYpro, Helsinki. Sorsa, Virpi; Pekka Pälli (2012) Miten strategia näkyy ja kuuluu kehityskeskusteluissa? Raportti Lahden kaupungin johtoryhmälle 15

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä EAKR-projektin loppuraportti 20.10.2014 Ari Jolma (toim.) Saatesanat Tässä raportissa on esitetty

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Pekka Lahti (toim.) METROPOLIBRÄNDI näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Haaga-Helia kehittämisraportteja 1/2013 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Sente Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2006 Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SISÄLTÖ ESIPUHE 2 SENTEN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 SENTE-FILOSOFIA

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla

peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla geotieteiden ja Maantieteen laitoksen julkaisuja B1 peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla MetrOP-tutkimus 2010 2013 Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa

Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla Maria Salonen, Tuuli Toivonen & Mari Vaattovaara Pääkaupunkiseudun asukkaat

Lisätiedot

Työryhmä 1. Brändit ja visiot kaupunki- ja aluekehittämisessä

Työryhmä 1. Brändit ja visiot kaupunki- ja aluekehittämisessä Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013 Työryhmä 1. Brändit ja visiot kaupunki- ja aluekehittämisessä Torstai 25.4. klo 13:30 17:00 Työryhmän avaus ja osallistujien esittely Vilma Ahonen: Paikkabrändimerkitysten

Lisätiedot

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 Finnish Urban Studies Days 2015

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 Finnish Urban Studies Days 2015 Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 Finnish Urban Studies Days 2015 11. 12.5.2015 Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, Kalevantie 5 University of Tampere, Linna-building, Kalevantie 5 1 Ohjelma / Programme

Lisätiedot

Curriculum vitae. Saku Mantere. Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi. Personal details:

Curriculum vitae. Saku Mantere. Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi. Personal details: Curriculum vitae Saku Mantere Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi Personal details: Born April 3rd, 1974 Married, Two children Academic degrees: o PhD (Doctoral dissertation

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Sosiologipäivät Sociology Days

Sosiologipäivät Sociology Days Sosiologipäivät Sociology Days Kiinnipitävät siteet Ties that bind 27. 28.3.2014 Lapin yliopisto, Rovaniemi ABSTRAKTIKOOSTE ABSTRACT BOOK Työryhmät Sosiologipäivilllä 2014 1. Asumisen sosiologia... 2 2.

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 4.4.2011 1 335 500 euroa Tutkimustyöhön 79 hakijalle yhteensä 771 100 euroa KTT Maria Alaranta Helsinki Organisaatioiden välinen tietämyksen siirtyminen ja kokemusperäisen tiedon häviämisestä selviäminen. Georgia

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot

Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design. - toimintamallin pilotointi ja juurrutus

Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design. - toimintamallin pilotointi ja juurrutus 1 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi Jatkohanke vuosille 2013-2014: Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Joensuun yliopisto. Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET

Joensuun yliopisto. Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET Joensuun yliopisto Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä n:o 34 JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ

Lisätiedot