Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/ (29)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)"

Transkriptio

1 1 (29) Aika: klo Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Kulttuurityöryhmän asettaminen Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..30

2 2 (29) Kokousaika klo Kokouspaikka Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792, Harviala Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa - Selin Sanna - Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jari Tiainen x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kyösti Arovuori Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (29) 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Kyösti Arovuori (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Arovuori ja Ritva Oinonen. 87 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (29) 88 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella , projektikoodi A30899 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VETOS -projektin tuloksena lisätään yritysten kehittämistä tukevia palveluja ja koulutustarjontaa. Osaamisen kehittäminen toimitusketjujen hallintaan parantaa seudun kilpailukykyä ja tukee yritysten kansainvälistymistä sekä turvaa osaavan työvoiman saantia. Projektin toimenpiteet: 1. Valittujen yritysten toimitusketjujen hallintaan liittyvän osaamisen ja kehitystyön kartoitus. 2. Yritysten toimitusketjuihin liittyvien keskeisten ongelmien tarkastelu ja casekohteiden valinnat. 3. Yritysten toimitusketjujen benchmarking parhaisiin käytäntöihin. 4. Yrityskohtaisten case-projektien toteutus keskeisiksi havaituista kehityskohteista. 5. Yhteisen näkemyksen tuottaminen seudun yritysten toimitusketjujen tilasta, kehittämistarpeista, -mahdollisuuksista ja teknisten ratkaisujen antamista mahdollisuuksista. 6. Toimitusketjuihin liittyvän suunnittelu-, testaus-, oppimis- ja yrityspalveluympäristön kehittäminen. 7. Osaamisen lisääminen tehokkaista tarjoustoimitusketjuista ja yritysyhteistyön kehittäminen. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa Forssan seudun yritysten kilpailukykyä ja kykyä työllistää nyt ja alkavan nousukauden aikana ja lisätä yritysten välistä verkostoitumista ja siten luoda paremmat edellytykset toimia mm. alihankkijoina kansainvälisissä hankkeissa.

5 5 (29) Projektin avulla luodaan uusi palvelukonsepti toimitusketjuihin liittyvään tutkimukseen, koulutukseen ja yrityskohtaisten toimintojen kehittämiseen ja kehitetään palvelukonseptia kattamaan myös uuden teknologian käyttöönottoselvityksiä ja yhteismarkkinointia. Projektin avulla lisätään edellytyksiä yritysten kansainvälistymiselle, lisätään toiminnanohjaukseen ja toimitusketjuihin liittyvää osaamista mm. yrityskohtaisten prosessien ohjausta kehittämällä ja vahvistetaan Hämeen ammattikorkeakoulun pitkäjänteistä aluevaikuttavuutta Forssan seudulla. Uudet työpaikat: 4 uudet yritykset. 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää -myöntää VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,5 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0

6 6 (29) 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Toteutusaika: Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 7 (29) 89 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle , projektikoodi A30900 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla hankkeen avulla vaikutetaan Forssan seudun ja yritysten logistiikkaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1) seudun logististen yhteyksien kehittäminen (infra) 2) uusien palvelujen ja sovellusten kehittäminen (kunnat) ja 3) yritysten toimintaedellytysten parantaminen (yritykset). Forssan seudun rakennemuutosalueella tarvitaan seudun kilpailukykyä ja työllisyyttä lisääviä kehittämistoimenpiteitä. Forssan seudun logistinen asema on hyvä, mutta melko huonosti hyödynnetty. Hankkeen avulla Forssan seudun sijaintia tullaan systemaattisesti kehittämään paremmaksi yritysten sijaintipaikaksi kestävän kehityksen mukaisesti. Tavoitteet: Seudun logististen yhteyksien kehittämisen tuloksena saadaan tutkittua tietoa seudun maantie-, rautatie- ja lentoliikenteen logistisista kehittämistarpeista. Selvitykset toteutetaan seudun ja Hämeen liiton yhteisen näkemyksen mukaisessa toteuttamisjärjestyksessä. Kehittämistä vaativille toimenpiteille pyritään saamaan tarvittava jatkorahoitus. Uusien palvelujen ja sovellusten kehittämisen kokonaisuuden tuloksena on seudun logistisen sijainnin suunnitelmallisempi hyödyntäminen. Hankkeen tuotoksena otetaan käyttöön seudun yhteinen toimintamalli (e-palvelukonsepti). Toimintamallin avulla yritysten sijoittuminen seudulle on mahdollisimman helppoa. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi kartoitetaan yritysten logistiikkaan liittyviä kokonaisuuksia ympäristönäkökohdat huomioiden. Kartoituksen perusteella löydettyihin kehittämiskohteisiin etsitään uusia ja yrityksen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Hankkeessa pyritään lisäämään uusien logistiikkayritysten sijoittumista seudulle. Hankkeessa etsitään myös uusia mahdollisuuksia sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien yritysten logistiikkatarpeista. Hanke lisää Hämeen ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta merkittävästi. Hankkeen tuloksia hyödyntävät Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi mm. seudun kunnat, yritykset ja oppilaitokset.

8 8 (29) Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,3 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot

9 9 (29) Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (29) 90 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Projektin nimi: HÄJY 011 Hankenumero: , projektikoodi A30903 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Lopen kunta Yhdystie 5, Loppi Hankekuvaus: Hämeen Järviylänkö on erämainen luontoalue Hämeenlinnan Riihimäen ja Forssan välisellä alueella. Etelä-Suomen aluerakenne asiakirjassa Hämeen Järviylänkö on valittu ympäristöarvojen ja matkailun kehittämisen kannalta merkittäväksi alueeksi. Hämeen järviylängön matkailijasegmentti koostuu kotimaisista asiakkaista, jotka tulevat lähiympäristöstä ja pääkaupunkiseudulta. Hankkeen toimesta ulkomaanmarkkinointia lisätään ja keskitytään uusien tuotepakettien kehittämiseen sekä kausivaihteluiden tasaamiseen. Kotimaanmarkkinoilla pyritään löytämään uusia kohderyhmiä, markkinoinnin painottuessa kuitenkin metropolialueelle. Merkittävä haaste on luoda ja markkinoida tuotteita ja palveluita loppusyksyn, talven ja kevään matalasesonkiin. Markkinoinnissa hyödynnetään ja kehitetään sähköisiä medioita, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan markkinoinnin myös ulkomaille. Markkinointi toteutetaan lähtökohtaisesti Häme-ilmeellä. Alueelle sopivia tapahtumia haetaan ja kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Matkailupalveluiden tuottajien alueellista yhteistyötä syvennetään ja palveluiden laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on lisätä matkailijoiden määrää ja matkailusta saatavaa tuloa Hämeen Järviylängön alueella. Tavoitteena on tulla Suomen parhaaksi ja monipuolisimmaksi luontomatkailualueeksi pääkaupunkiseudun kupeessa, jolla on myös kansainvälistä tunnettuutta. Matkailijamäärän kasvu lisää alueen hyvinvointia, joka näkyy mm. verotulojen kasvuna, työpaikkojen määrän säilymisenä tai lisääntymisenä ja alueen imagon edelleen parantumisena. Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

11 11 (29) Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää HÄJY 011 -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,8 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. v v v Yhteensä Hyväksyttävä kustannusarvio: 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä

12 12 (29) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (29) 91 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Projektin nimi: epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Ulla Bard Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma tpk 2.1 ja 1.2 Kohdealue: maakunta + kansainvälinen verkosto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea kantahämäläisten pkyritysten liiketoiminnan ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittymistä parantamalla niiden eworking-valmiuksia. Hanke myös kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden osaamista sekä lisää yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä suunniteltu opintokokonaisuus eworkingiin liittyen lisää Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia sekä tukee alueen yritysten kansainvälistymistä. Hankkeessa tehdään esiselvitys, jonka tarkoituksena on kuvata eworkingin, verkkoliiketoiminnan ja toiminnanohjausjärjestelmien tämän hetkinen tilanne Kanta-Hämeessä (miten yritykset hyödyntävät niitä tällä hetkellä, mitä tarpeita niillä on tulevaisuudessa) ja kehitystrendejä Suomessa ja globaalisti. Esiselvityksessä hyödynnetään mm. seudullisten kehittämiskeskusten Harava-hankkeen kautta saatuja tietoja, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin mahdollisia selvityksiä sekä lisäksi elearning Centren olemassa olevaa tutkimus- ja muuta materiaalia. Hankkeessa järjestetään sähköisen liiketoiminnan kehittämisen ja tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn messutapahtuma kantahämäläisille pk-yrityksille. Tapahtuman aihealueina ovat mm. version hallinta, dokumenttien hallinta ja jakaminen, maksupalvelut, sähköiset varausjärjestelmät (reaaliaikaiset), digitaalinen markkinointi, toiminnanohjausjärjestelmät, verkkokauppa, videoneuvottelut yms. ratkaisut, sopivien sähköistä liiketoimintaa tukevien olemassa olevien kaupallisten ratkaisujen kartoittaminen, valitseminen ja käyttö yrityksessä. Esiselvityksestä ja messuilta saadun informaation pohjalta saadaan esille yritysten tarpeet. Näihin tarpeisiin vastataan yrityskohtaisilla eworkingin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisprojekteilla. Projekteissa ohjaava opettaja arvioi, onko projekti toteutettavissa opiskelijatyönä vai vaaditaanko lisäksi asiantuntija-apua. Hanke tekee yhteistyötä myös muiden vastaavien kehittämisprojektien kanssa sekä yritysten kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa.

14 14 (29) Hankkeessa verkotutaan alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta alueen pk-yrityksille voidaan välittää eworkingiin liittyvä uusin tieto ja mahdollisuudet soveltaa sitä liiketoiminnassa. Kansainvälisien partnereiden kanssa suunnitellaan Digital Enterprise-opintokokonaisuus, joka sisältää ERP (toiminnanohjausjärjestelmät) ja e- and mbusiness-opintojaksot. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT YHTEENSÄ

15 15 (29) Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus luontoissuoritukset Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus luontoissuoritukset Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, ettei edellä asiakohdassa esitetylle hankkeelle myönnetä maakunnan kehittämisrahaa.

16 16 (29) Perustelut: Maakuntahallitus katsoi, että hakemuksessa esitetty toiminta ei ole maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavaa ja suositeltiin hoidettavaksi rahoitus seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

17 17 (29) 92 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 17/09 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli ,23 (27,6 %) ja toimintamenojen toteutuma oli ,62 (26,1 %). Menoista vain henkilöstökulut ja vuokrat toteutuvat tasasuuruisina. Tuloista ainoastaan jäsenkuntien maksuosuudet ja kesäyliopiston valtionosuudet kertyvät kuukausittain tasasuuruisina. Toimintakate oli ,61 ja tilikauden ylijäämä oli ,41. Poistot, poistoerojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna. Tuloslaskelmassa korkotulot tulevat jäämään alle puoleen arvioidusta rajun korkokannan laskun vuoksi. Tässä vaiheessa vuoden 2009 talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (29) 93 Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle 2010 Hämeen liiton vuoden 2010 toiminnan ja talouden lähtökohtana ovat liiton strategia, maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ja Hämeen liiton toimintaja taloussuunnitelma vuosille Liitteenä 18/09 on suunnitelma Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle Suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille ja tarjotaan mahdollisuus etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuuna 2009 loppuun mennessä, jolloin ne olisivat käytettävissä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2010 valmisteltaessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarviot vuodelle 2010 valmistellaan maakuntahallitukselle , minkä jälkeen se toimitetaan perussopimuksen mukaiselle lausunnolle jäsenkuntiin. Perussopimuksen 21 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle mennessä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää suunnitelman Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle 2010 tiedoksi jäsenkunnille ja tarjoaa mahdollisuuden etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuun 2009 loppuun mennessä. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että Talouden raamit vuodelle 2010 (liite 18/09) luvun viidennen kappaleen neljänneksi lauseeksi lisätään seuraava lause: Jos kuntien jäsenmaksut pidetään ennallaan, joudutaan esitystä karsimaan. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen puheenjohtajan esittämin lisäyksin.

19 19 (29) 94 Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan (82 ). Asia on ollut maakuntahallituksen kestoteema vuosina Erillisellä liitteellä nro 1/09 esitellään tilannekatsaus otsikon asiaan. Asia esitettiin saman liitteen avulla kuntajohtajakokouksessa Maakuntahallitus käsittelee asiaa myös työseminaarissaan Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen asiakohdassa esitetyn katsauksen ja erillisen liitteen nro 1/09 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta (mm. Aluekehitysliittoidean mahdollinen seuraava vaihe) 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn ja valmisteluun, sekä evästää Hämeen liiton neuvottelijoita (Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Juhani Honka, Matti Lipsanen ja Jouko Ylipaavalniemi) pidettäviin yhteistyöneuvotteluihin (3 kpl), ks. erillisen liitteen sivut Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (29) 95 Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kirjeellään lukuisilta eri tahoilta mm. maakunnan liitoilta lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säädösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä, laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta sekä esitys rakennerahastolain muuttamisesta. Ehdotukset on valmistellut TEM:n asettama valmistelutyöryhmä. Voimassa oleva alueiden kehittämislaki ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi erilliseksi laiksi, alueiden kehittämistä koskevaksi laiksi sekä eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamista koskevaksi laiksi. Tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisjärjestelmää ja selkeyttää alueiden kehittämisen roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Lisäksi rakennerahastolakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka johtuvat maakunnan yhteistyöryhmää koskevien säännösten siirtämisestä alueiden kehittämislakiin sekä aluehallinnon uudistamisehdotuksesta (59/2009). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2009 alussa ja lait tulisivat voimaan vuoden 2010 alussa. Lausunnot työryhmän ehdotuksesta pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 25. kesäkuuta Hämeen liiton lausuntoa valmistellaan parhaillaan. Valmistelussa otetaan huomioon jäsenkuntien kuntajohtajien mahdolliset kannanotot sekä kaikkien maakuntien liittojen mahdolliset yhteiset kannanotot (valmistunevat mennessä), ks. erillisen liitteen 1/09 sivu 3. Hämeen liiton lausuntoluonnos toimitetaan sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille viimeistään ti Maakuntahallituksen jäsenet voivat halutessaan pyytää ko. lakipaketin (97 sivua) Kaisa Hemilältä puh tai sp. Asiaa esitellään maakuntahallituksen työseminaarissa ja kokouksessa. Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa toimitettavan luonnoksen mukaisen lausunnon asiasta. Maakuntahallituksen jäsenille on toimitettu lausunto sähköpostilla ja jaettiin kokouksessa, liite 19/09, jonka maakuntajohtaja esitteli. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen 1. kohdan muuttamista seuraavaksi: Lakisääteistä maakuntasuunnitelmaa kehitetään joustavammaksi. Yksinkertaisimmillaan se voitaisiin niveltää muuhun suunnitteluun siten, että maakuntaohjelmaan sisällytettäisiin riittävä toimintaympäristön muutosten ja kehitysvaihtoehtojen kuvaus. Esittelijä yhtyi puheenjohtajan muutosesitykseen. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

21 21 (29) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa liitteen 19/09 mukaisen lausunnon puheenjohtajan esittämin muutoksin.

22 22 (29) 96 Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja voimistaa edunvalvontatyötä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun välisen ysitien ja ratayhteyksien kehittämiseksi. Yhdistys on perustettu vuoden 2009 alussa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa tekee aloitteita, järjestää tiedotus- ja valistustoimintaa ja tekee tutkimuksia sekä esitteitä ja asiaan liittyviä julkaisuja. Yhdistyksen tämän hetkinen vuosittainen jäsenmaksu on 100 euroa. Yhdistyksen jäseneksi on tähän mennessä liittynyt useita tien vaikutusalueen kuntia (mm. Humppila), Varsinais-Suomen liitto. Maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmi on yhdistyksen hallituksen varajäsen. Ysitien kehittäminen vahvistaa osaltaan Kanta- Hämeen liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta. Liiton on perusteltua olla mukana yhteistyöverkostoissa, joiden kautta voidaan edistää maakunnan kehittymiselle tärkeitä asioita. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto liittyy PRO YSITIE ry:n jäseneksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (29) 97 Kulttuurityöryhmän asettaminen Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudekseen kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Alku-hankkeen myötä kulttuurityöryhmälle voi tulla lisätehtävää, jos maakuntien liitoille siirtyy alueellisten taidetoimikuntien ja liikuntaneuvostojen asettamistehtävät. Kulttuuritoimikunta valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuuritoimikuntaan maakuntahallitus nimeää keskuudestaan kolme jäsentä. Toimikunnan sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä varten - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja nimesi kulttuurityöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Jäsen Maija Auvinen Esa Silvennoinen Eeva Nurmi Henkilökohtainen varajäsen Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Markku Leppälahti

24 24 (29) 98 Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoimintalain 4 :ssä säädellään yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Yhteistoimintalain 14 :n mukaan jokaisessa kunnassa/kuntayhtymässä pitää olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on ollut yleisesti käytäntönä, että työsuojelun yhteistoimina on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Tämä on mahdollista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) nojalla. Hämeen liitossa on kahdeksanjäseninen yhteistoimintaelin, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojelun yhteistoiminta. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on kytketty työsuojeluorganisaation toimikauteen; nykyinen toimikausi on alkanut ja jatkuu saakka. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustavat Akava/Juko:n pääluottamusmies, Jyty:n pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluvaravaltuutettu. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat ao. ammattiyhdistyksen varaluottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun varamies on työsuojelun varavaltuutettu. Maakuntahallitus on nimennyt työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan maakuntahallituksen jäsen Maire Rissasen (toiminut puheenjohtajana), maakuntajohtajan, yhteyspäällikön / työsuojelupäällikön ja hallintopäällikön. Uuden maakuntahallituksen tulee nimetä hallituksesta edustaja yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntahallituksesta yhden edustajan yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Maakuntahallitus nimesi hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksosen yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen.

25 25 (29) 99 Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Hämeen liitossa käynnistettiin vuoden 2009 alussa Asumisen Häme -niminen maakunnallinen asumisen kehittämishanke. Asuminen muodostaa tärkeän osan jokaisen hämäläisen arkea, asumiseen liittyvät toiminnot vaikuttavat koko muun yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ja asumisen tarpeet ovat viime vuosina ja vuosikymmeninä suuresti muuttuneet. Sen vuoksi Hämeen liitossa päätettiin ottaa asuminen tarkempaan tarkasteluun ja käynnistää erillinen asumisen hanke. Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan asumisen maakunnallinen strategia. Sisällöllisiä alatavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja maakunnallisen vetovoiman kasvattaminen. Asuminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi kuntien välisessä kiristyvässä kilpailussa. Hanketyöskentely on osittain seminaarimuotoista ja perustuu tarkoitusta varten kootun yhteistyöryhmän työskentelyyn. Yhteistyöryhmään kuuluu 26 asumisen, yhdyskuntarakenteen ja tiedottamisen asiantuntijaa maakunnan eri osista. Seminaareja on tarkoitus järjestää syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana kuusi kappaletta. Käsiteltävät, asumiseen liittyvät ajankohtaiset teemat ovat seuraavanlaisia: : Tulevaisuusverstas: Hämeen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat : Hämeen asema metropolialueen osana : Ilmasto muuttuu, miten muuttuu asuminen? : Asumisen suhde palveluihin: liikenne, kauppa ja julkiset palvelut : Uusi urbaani kestävä asuminen : Maaseudun ekologiset asumisratkaisut Hankkeen budjetissa on varauduttu siihen, että seminaaritilaisuuksiin voidaan kutsua puhujiksi kustakin aiheesta alan suomalaisia kärkinimiä. Lisäksi seminaareissa käsitellään aiheita keskustellen ja yhteistyöryhmän omaa asiantuntemusta hyödyntäen. Aiheen tärkeyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista nimetä maakuntahallituksen keskuudesta yksi edustaja Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään. Edustajan tehtävänä on sekä osallistua seminaaritilaisuuksiin että välittää tietoa hankkeen tuloksista hallituksen suuntaan yhdessä hankkeen projektipäällikön maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahosen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyvä asumisen maakunnallinen strategia-asiakirja tuodaan hankkeen päätteeksi sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston käsittelyyn. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh Mkj: Maakuntahallitus valitsee keskuudestaan edustajan Asumisen Häme - hankkeen yhteistyöryhmään. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Timo Silvánin ja varalle Ilkka Joenpalon. Mikäli hallituksen jäsenistä jo-

26 26 (29) ku osallistuu edellä johonkin asiakohdassa esitettyyn tilaisuuteen, liitto maksaa matkakustannukset.

27 27 (29) 100 Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Suomen Kuntaliitto järjestää kevään 2009 aikana valituille maakunnan liitojen hallitusten ja valtuustojen ykköspuheenjohtajille sekä maakuntajohtajille (yhteensä 3 osallistujaa/liitto) työseminaarin. Seminaarin tavoitteena on käsitellä maan johtavien alueellisten luottamushenkilöiden joukolla ajankohtaisia aluehallintoon liittyviä kysymyksiä sekä luoda verkostoa ko. tehtävissä toimivien välillä. Seminaari järjestetään laivamatkana Tallinnaan. Ohjelmarungon mukaan kokoontuminen Katajanokalla klo ja paluu klo Länsisatamaan. Osallistumismaksu on 340 /hlö, minkä lisäksi osallistujille maksetaan päivärahat ja kotimaan matkakulut sekä hakemuksesta ansionmenetysten korvauksia. Kuntaliitto pyytää maakunnan liittoja päättämään osallistumisestaan ja ilmoittamaan osallistujat mennessä. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja maakuntahallituksen puheenjohtajan osallistujiksi asiakohdassa esitettyyn työseminaariin ja päättää, että Hämeen liitto maksaa osallistumismaksun ja muut kulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Maakuntahallitus nimesi maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalon ja hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen osallistujiksi pidettävään Kuntaliiton työseminaariin. Varalle nimettiin hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen. Virastosta työseminaariin osallistuu maakuntajohtajan toinen varamies, suunnittelupäällikkö Heikki Pusa.

28 28 (29) 101 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ( :t 15 29) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 102 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/09. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 103 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös (13/508/2009): Erityisavustuksen myöntäminen. Opetushallitus on myöntänyt hakemuksesta Hämeen kesäyliopistolle opintosetelityyppisenä valtionavustuksena euroa. Päätöksen mukaan avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa ja avoimessa yliopistokoulutuksessa. Tiliselvitys ja raportointi opetushallitukselle mennessä. 2. Maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja kuntajohtajien työseminaarin yhdistetty matkaraportti ja seminaarimuistio on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/ Jäsenkuntien kunnanhallitusvierailuaikoja Hämeen liittoon on tähän mennessä sovittu seuraavasti: Hämeenlinna alustava (liiton valtuustoseminaari samana päivänä), Hattula , Humppila , Hausjärvi , Jokioinen , Forssa, Janakkala, Loppi ja Tammela. Tilaisuudet pidetään klo

29 29 (29) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Merkittiin tiedoksi. 104 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Maakuntahallitus 14.10.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.10.2013 klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 1/2015 Kokousaika: 16.2.2015 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot