Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/ (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)"

Transkriptio

1 1 (29) Aika: klo Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Kulttuurityöryhmän asettaminen Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..30

2 2 (29) Kokousaika klo Kokouspaikka Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792, Harviala Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa - Selin Sanna - Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jari Tiainen x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kyösti Arovuori Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (29) 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Kyösti Arovuori (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Arovuori ja Ritva Oinonen. 87 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (29) 88 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella , projektikoodi A30899 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VETOS -projektin tuloksena lisätään yritysten kehittämistä tukevia palveluja ja koulutustarjontaa. Osaamisen kehittäminen toimitusketjujen hallintaan parantaa seudun kilpailukykyä ja tukee yritysten kansainvälistymistä sekä turvaa osaavan työvoiman saantia. Projektin toimenpiteet: 1. Valittujen yritysten toimitusketjujen hallintaan liittyvän osaamisen ja kehitystyön kartoitus. 2. Yritysten toimitusketjuihin liittyvien keskeisten ongelmien tarkastelu ja casekohteiden valinnat. 3. Yritysten toimitusketjujen benchmarking parhaisiin käytäntöihin. 4. Yrityskohtaisten case-projektien toteutus keskeisiksi havaituista kehityskohteista. 5. Yhteisen näkemyksen tuottaminen seudun yritysten toimitusketjujen tilasta, kehittämistarpeista, -mahdollisuuksista ja teknisten ratkaisujen antamista mahdollisuuksista. 6. Toimitusketjuihin liittyvän suunnittelu-, testaus-, oppimis- ja yrityspalveluympäristön kehittäminen. 7. Osaamisen lisääminen tehokkaista tarjoustoimitusketjuista ja yritysyhteistyön kehittäminen. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa Forssan seudun yritysten kilpailukykyä ja kykyä työllistää nyt ja alkavan nousukauden aikana ja lisätä yritysten välistä verkostoitumista ja siten luoda paremmat edellytykset toimia mm. alihankkijoina kansainvälisissä hankkeissa.

5 5 (29) Projektin avulla luodaan uusi palvelukonsepti toimitusketjuihin liittyvään tutkimukseen, koulutukseen ja yrityskohtaisten toimintojen kehittämiseen ja kehitetään palvelukonseptia kattamaan myös uuden teknologian käyttöönottoselvityksiä ja yhteismarkkinointia. Projektin avulla lisätään edellytyksiä yritysten kansainvälistymiselle, lisätään toiminnanohjaukseen ja toimitusketjuihin liittyvää osaamista mm. yrityskohtaisten prosessien ohjausta kehittämällä ja vahvistetaan Hämeen ammattikorkeakoulun pitkäjänteistä aluevaikuttavuutta Forssan seudulla. Uudet työpaikat: 4 uudet yritykset. 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää -myöntää VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,5 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0

6 6 (29) 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Toteutusaika: Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 7 (29) 89 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle , projektikoodi A30900 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla hankkeen avulla vaikutetaan Forssan seudun ja yritysten logistiikkaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1) seudun logististen yhteyksien kehittäminen (infra) 2) uusien palvelujen ja sovellusten kehittäminen (kunnat) ja 3) yritysten toimintaedellytysten parantaminen (yritykset). Forssan seudun rakennemuutosalueella tarvitaan seudun kilpailukykyä ja työllisyyttä lisääviä kehittämistoimenpiteitä. Forssan seudun logistinen asema on hyvä, mutta melko huonosti hyödynnetty. Hankkeen avulla Forssan seudun sijaintia tullaan systemaattisesti kehittämään paremmaksi yritysten sijaintipaikaksi kestävän kehityksen mukaisesti. Tavoitteet: Seudun logististen yhteyksien kehittämisen tuloksena saadaan tutkittua tietoa seudun maantie-, rautatie- ja lentoliikenteen logistisista kehittämistarpeista. Selvitykset toteutetaan seudun ja Hämeen liiton yhteisen näkemyksen mukaisessa toteuttamisjärjestyksessä. Kehittämistä vaativille toimenpiteille pyritään saamaan tarvittava jatkorahoitus. Uusien palvelujen ja sovellusten kehittämisen kokonaisuuden tuloksena on seudun logistisen sijainnin suunnitelmallisempi hyödyntäminen. Hankkeen tuotoksena otetaan käyttöön seudun yhteinen toimintamalli (e-palvelukonsepti). Toimintamallin avulla yritysten sijoittuminen seudulle on mahdollisimman helppoa. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi kartoitetaan yritysten logistiikkaan liittyviä kokonaisuuksia ympäristönäkökohdat huomioiden. Kartoituksen perusteella löydettyihin kehittämiskohteisiin etsitään uusia ja yrityksen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Hankkeessa pyritään lisäämään uusien logistiikkayritysten sijoittumista seudulle. Hankkeessa etsitään myös uusia mahdollisuuksia sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien yritysten logistiikkatarpeista. Hanke lisää Hämeen ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta merkittävästi. Hankkeen tuloksia hyödyntävät Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi mm. seudun kunnat, yritykset ja oppilaitokset.

8 8 (29) Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,3 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot

9 9 (29) Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (29) 90 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Projektin nimi: HÄJY 011 Hankenumero: , projektikoodi A30903 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Lopen kunta Yhdystie 5, Loppi Hankekuvaus: Hämeen Järviylänkö on erämainen luontoalue Hämeenlinnan Riihimäen ja Forssan välisellä alueella. Etelä-Suomen aluerakenne asiakirjassa Hämeen Järviylänkö on valittu ympäristöarvojen ja matkailun kehittämisen kannalta merkittäväksi alueeksi. Hämeen järviylängön matkailijasegmentti koostuu kotimaisista asiakkaista, jotka tulevat lähiympäristöstä ja pääkaupunkiseudulta. Hankkeen toimesta ulkomaanmarkkinointia lisätään ja keskitytään uusien tuotepakettien kehittämiseen sekä kausivaihteluiden tasaamiseen. Kotimaanmarkkinoilla pyritään löytämään uusia kohderyhmiä, markkinoinnin painottuessa kuitenkin metropolialueelle. Merkittävä haaste on luoda ja markkinoida tuotteita ja palveluita loppusyksyn, talven ja kevään matalasesonkiin. Markkinoinnissa hyödynnetään ja kehitetään sähköisiä medioita, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan markkinoinnin myös ulkomaille. Markkinointi toteutetaan lähtökohtaisesti Häme-ilmeellä. Alueelle sopivia tapahtumia haetaan ja kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Matkailupalveluiden tuottajien alueellista yhteistyötä syvennetään ja palveluiden laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on lisätä matkailijoiden määrää ja matkailusta saatavaa tuloa Hämeen Järviylängön alueella. Tavoitteena on tulla Suomen parhaaksi ja monipuolisimmaksi luontomatkailualueeksi pääkaupunkiseudun kupeessa, jolla on myös kansainvälistä tunnettuutta. Matkailijamäärän kasvu lisää alueen hyvinvointia, joka näkyy mm. verotulojen kasvuna, työpaikkojen määrän säilymisenä tai lisääntymisenä ja alueen imagon edelleen parantumisena. Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

11 11 (29) Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää HÄJY 011 -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,8 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. v v v Yhteensä Hyväksyttävä kustannusarvio: 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä

12 12 (29) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (29) 91 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Projektin nimi: epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Ulla Bard Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma tpk 2.1 ja 1.2 Kohdealue: maakunta + kansainvälinen verkosto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea kantahämäläisten pkyritysten liiketoiminnan ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittymistä parantamalla niiden eworking-valmiuksia. Hanke myös kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden osaamista sekä lisää yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä suunniteltu opintokokonaisuus eworkingiin liittyen lisää Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia sekä tukee alueen yritysten kansainvälistymistä. Hankkeessa tehdään esiselvitys, jonka tarkoituksena on kuvata eworkingin, verkkoliiketoiminnan ja toiminnanohjausjärjestelmien tämän hetkinen tilanne Kanta-Hämeessä (miten yritykset hyödyntävät niitä tällä hetkellä, mitä tarpeita niillä on tulevaisuudessa) ja kehitystrendejä Suomessa ja globaalisti. Esiselvityksessä hyödynnetään mm. seudullisten kehittämiskeskusten Harava-hankkeen kautta saatuja tietoja, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin mahdollisia selvityksiä sekä lisäksi elearning Centren olemassa olevaa tutkimus- ja muuta materiaalia. Hankkeessa järjestetään sähköisen liiketoiminnan kehittämisen ja tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn messutapahtuma kantahämäläisille pk-yrityksille. Tapahtuman aihealueina ovat mm. version hallinta, dokumenttien hallinta ja jakaminen, maksupalvelut, sähköiset varausjärjestelmät (reaaliaikaiset), digitaalinen markkinointi, toiminnanohjausjärjestelmät, verkkokauppa, videoneuvottelut yms. ratkaisut, sopivien sähköistä liiketoimintaa tukevien olemassa olevien kaupallisten ratkaisujen kartoittaminen, valitseminen ja käyttö yrityksessä. Esiselvityksestä ja messuilta saadun informaation pohjalta saadaan esille yritysten tarpeet. Näihin tarpeisiin vastataan yrityskohtaisilla eworkingin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisprojekteilla. Projekteissa ohjaava opettaja arvioi, onko projekti toteutettavissa opiskelijatyönä vai vaaditaanko lisäksi asiantuntija-apua. Hanke tekee yhteistyötä myös muiden vastaavien kehittämisprojektien kanssa sekä yritysten kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa.

14 14 (29) Hankkeessa verkotutaan alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta alueen pk-yrityksille voidaan välittää eworkingiin liittyvä uusin tieto ja mahdollisuudet soveltaa sitä liiketoiminnassa. Kansainvälisien partnereiden kanssa suunnitellaan Digital Enterprise-opintokokonaisuus, joka sisältää ERP (toiminnanohjausjärjestelmät) ja e- and mbusiness-opintojaksot. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT YHTEENSÄ

15 15 (29) Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus luontoissuoritukset Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus luontoissuoritukset Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, ettei edellä asiakohdassa esitetylle hankkeelle myönnetä maakunnan kehittämisrahaa.

16 16 (29) Perustelut: Maakuntahallitus katsoi, että hakemuksessa esitetty toiminta ei ole maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavaa ja suositeltiin hoidettavaksi rahoitus seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

17 17 (29) 92 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 17/09 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli ,23 (27,6 %) ja toimintamenojen toteutuma oli ,62 (26,1 %). Menoista vain henkilöstökulut ja vuokrat toteutuvat tasasuuruisina. Tuloista ainoastaan jäsenkuntien maksuosuudet ja kesäyliopiston valtionosuudet kertyvät kuukausittain tasasuuruisina. Toimintakate oli ,61 ja tilikauden ylijäämä oli ,41. Poistot, poistoerojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna. Tuloslaskelmassa korkotulot tulevat jäämään alle puoleen arvioidusta rajun korkokannan laskun vuoksi. Tässä vaiheessa vuoden 2009 talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (29) 93 Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle 2010 Hämeen liiton vuoden 2010 toiminnan ja talouden lähtökohtana ovat liiton strategia, maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ja Hämeen liiton toimintaja taloussuunnitelma vuosille Liitteenä 18/09 on suunnitelma Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle Suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille ja tarjotaan mahdollisuus etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuuna 2009 loppuun mennessä, jolloin ne olisivat käytettävissä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2010 valmisteltaessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarviot vuodelle 2010 valmistellaan maakuntahallitukselle , minkä jälkeen se toimitetaan perussopimuksen mukaiselle lausunnolle jäsenkuntiin. Perussopimuksen 21 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle mennessä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää suunnitelman Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle 2010 tiedoksi jäsenkunnille ja tarjoaa mahdollisuuden etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuun 2009 loppuun mennessä. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että Talouden raamit vuodelle 2010 (liite 18/09) luvun viidennen kappaleen neljänneksi lauseeksi lisätään seuraava lause: Jos kuntien jäsenmaksut pidetään ennallaan, joudutaan esitystä karsimaan. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen puheenjohtajan esittämin lisäyksin.

19 19 (29) 94 Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan (82 ). Asia on ollut maakuntahallituksen kestoteema vuosina Erillisellä liitteellä nro 1/09 esitellään tilannekatsaus otsikon asiaan. Asia esitettiin saman liitteen avulla kuntajohtajakokouksessa Maakuntahallitus käsittelee asiaa myös työseminaarissaan Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen asiakohdassa esitetyn katsauksen ja erillisen liitteen nro 1/09 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta (mm. Aluekehitysliittoidean mahdollinen seuraava vaihe) 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn ja valmisteluun, sekä evästää Hämeen liiton neuvottelijoita (Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Juhani Honka, Matti Lipsanen ja Jouko Ylipaavalniemi) pidettäviin yhteistyöneuvotteluihin (3 kpl), ks. erillisen liitteen sivut Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (29) 95 Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kirjeellään lukuisilta eri tahoilta mm. maakunnan liitoilta lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säädösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä, laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta sekä esitys rakennerahastolain muuttamisesta. Ehdotukset on valmistellut TEM:n asettama valmistelutyöryhmä. Voimassa oleva alueiden kehittämislaki ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi erilliseksi laiksi, alueiden kehittämistä koskevaksi laiksi sekä eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamista koskevaksi laiksi. Tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisjärjestelmää ja selkeyttää alueiden kehittämisen roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Lisäksi rakennerahastolakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka johtuvat maakunnan yhteistyöryhmää koskevien säännösten siirtämisestä alueiden kehittämislakiin sekä aluehallinnon uudistamisehdotuksesta (59/2009). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2009 alussa ja lait tulisivat voimaan vuoden 2010 alussa. Lausunnot työryhmän ehdotuksesta pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 25. kesäkuuta Hämeen liiton lausuntoa valmistellaan parhaillaan. Valmistelussa otetaan huomioon jäsenkuntien kuntajohtajien mahdolliset kannanotot sekä kaikkien maakuntien liittojen mahdolliset yhteiset kannanotot (valmistunevat mennessä), ks. erillisen liitteen 1/09 sivu 3. Hämeen liiton lausuntoluonnos toimitetaan sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille viimeistään ti Maakuntahallituksen jäsenet voivat halutessaan pyytää ko. lakipaketin (97 sivua) Kaisa Hemilältä puh tai sp. Asiaa esitellään maakuntahallituksen työseminaarissa ja kokouksessa. Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa toimitettavan luonnoksen mukaisen lausunnon asiasta. Maakuntahallituksen jäsenille on toimitettu lausunto sähköpostilla ja jaettiin kokouksessa, liite 19/09, jonka maakuntajohtaja esitteli. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen 1. kohdan muuttamista seuraavaksi: Lakisääteistä maakuntasuunnitelmaa kehitetään joustavammaksi. Yksinkertaisimmillaan se voitaisiin niveltää muuhun suunnitteluun siten, että maakuntaohjelmaan sisällytettäisiin riittävä toimintaympäristön muutosten ja kehitysvaihtoehtojen kuvaus. Esittelijä yhtyi puheenjohtajan muutosesitykseen. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

21 21 (29) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa liitteen 19/09 mukaisen lausunnon puheenjohtajan esittämin muutoksin.

22 22 (29) 96 Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja voimistaa edunvalvontatyötä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun välisen ysitien ja ratayhteyksien kehittämiseksi. Yhdistys on perustettu vuoden 2009 alussa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa tekee aloitteita, järjestää tiedotus- ja valistustoimintaa ja tekee tutkimuksia sekä esitteitä ja asiaan liittyviä julkaisuja. Yhdistyksen tämän hetkinen vuosittainen jäsenmaksu on 100 euroa. Yhdistyksen jäseneksi on tähän mennessä liittynyt useita tien vaikutusalueen kuntia (mm. Humppila), Varsinais-Suomen liitto. Maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmi on yhdistyksen hallituksen varajäsen. Ysitien kehittäminen vahvistaa osaltaan Kanta- Hämeen liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta. Liiton on perusteltua olla mukana yhteistyöverkostoissa, joiden kautta voidaan edistää maakunnan kehittymiselle tärkeitä asioita. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto liittyy PRO YSITIE ry:n jäseneksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (29) 97 Kulttuurityöryhmän asettaminen Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudekseen kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Alku-hankkeen myötä kulttuurityöryhmälle voi tulla lisätehtävää, jos maakuntien liitoille siirtyy alueellisten taidetoimikuntien ja liikuntaneuvostojen asettamistehtävät. Kulttuuritoimikunta valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuuritoimikuntaan maakuntahallitus nimeää keskuudestaan kolme jäsentä. Toimikunnan sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä varten - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja nimesi kulttuurityöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Jäsen Maija Auvinen Esa Silvennoinen Eeva Nurmi Henkilökohtainen varajäsen Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Markku Leppälahti

24 24 (29) 98 Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoimintalain 4 :ssä säädellään yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Yhteistoimintalain 14 :n mukaan jokaisessa kunnassa/kuntayhtymässä pitää olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on ollut yleisesti käytäntönä, että työsuojelun yhteistoimina on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Tämä on mahdollista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) nojalla. Hämeen liitossa on kahdeksanjäseninen yhteistoimintaelin, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojelun yhteistoiminta. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on kytketty työsuojeluorganisaation toimikauteen; nykyinen toimikausi on alkanut ja jatkuu saakka. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustavat Akava/Juko:n pääluottamusmies, Jyty:n pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluvaravaltuutettu. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat ao. ammattiyhdistyksen varaluottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun varamies on työsuojelun varavaltuutettu. Maakuntahallitus on nimennyt työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan maakuntahallituksen jäsen Maire Rissasen (toiminut puheenjohtajana), maakuntajohtajan, yhteyspäällikön / työsuojelupäällikön ja hallintopäällikön. Uuden maakuntahallituksen tulee nimetä hallituksesta edustaja yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntahallituksesta yhden edustajan yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Maakuntahallitus nimesi hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksosen yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen.

25 25 (29) 99 Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Hämeen liitossa käynnistettiin vuoden 2009 alussa Asumisen Häme -niminen maakunnallinen asumisen kehittämishanke. Asuminen muodostaa tärkeän osan jokaisen hämäläisen arkea, asumiseen liittyvät toiminnot vaikuttavat koko muun yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ja asumisen tarpeet ovat viime vuosina ja vuosikymmeninä suuresti muuttuneet. Sen vuoksi Hämeen liitossa päätettiin ottaa asuminen tarkempaan tarkasteluun ja käynnistää erillinen asumisen hanke. Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan asumisen maakunnallinen strategia. Sisällöllisiä alatavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja maakunnallisen vetovoiman kasvattaminen. Asuminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi kuntien välisessä kiristyvässä kilpailussa. Hanketyöskentely on osittain seminaarimuotoista ja perustuu tarkoitusta varten kootun yhteistyöryhmän työskentelyyn. Yhteistyöryhmään kuuluu 26 asumisen, yhdyskuntarakenteen ja tiedottamisen asiantuntijaa maakunnan eri osista. Seminaareja on tarkoitus järjestää syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana kuusi kappaletta. Käsiteltävät, asumiseen liittyvät ajankohtaiset teemat ovat seuraavanlaisia: : Tulevaisuusverstas: Hämeen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat : Hämeen asema metropolialueen osana : Ilmasto muuttuu, miten muuttuu asuminen? : Asumisen suhde palveluihin: liikenne, kauppa ja julkiset palvelut : Uusi urbaani kestävä asuminen : Maaseudun ekologiset asumisratkaisut Hankkeen budjetissa on varauduttu siihen, että seminaaritilaisuuksiin voidaan kutsua puhujiksi kustakin aiheesta alan suomalaisia kärkinimiä. Lisäksi seminaareissa käsitellään aiheita keskustellen ja yhteistyöryhmän omaa asiantuntemusta hyödyntäen. Aiheen tärkeyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista nimetä maakuntahallituksen keskuudesta yksi edustaja Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään. Edustajan tehtävänä on sekä osallistua seminaaritilaisuuksiin että välittää tietoa hankkeen tuloksista hallituksen suuntaan yhdessä hankkeen projektipäällikön maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahosen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyvä asumisen maakunnallinen strategia-asiakirja tuodaan hankkeen päätteeksi sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston käsittelyyn. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh Mkj: Maakuntahallitus valitsee keskuudestaan edustajan Asumisen Häme - hankkeen yhteistyöryhmään. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Timo Silvánin ja varalle Ilkka Joenpalon. Mikäli hallituksen jäsenistä jo-

26 26 (29) ku osallistuu edellä johonkin asiakohdassa esitettyyn tilaisuuteen, liitto maksaa matkakustannukset.

27 27 (29) 100 Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Suomen Kuntaliitto järjestää kevään 2009 aikana valituille maakunnan liitojen hallitusten ja valtuustojen ykköspuheenjohtajille sekä maakuntajohtajille (yhteensä 3 osallistujaa/liitto) työseminaarin. Seminaarin tavoitteena on käsitellä maan johtavien alueellisten luottamushenkilöiden joukolla ajankohtaisia aluehallintoon liittyviä kysymyksiä sekä luoda verkostoa ko. tehtävissä toimivien välillä. Seminaari järjestetään laivamatkana Tallinnaan. Ohjelmarungon mukaan kokoontuminen Katajanokalla klo ja paluu klo Länsisatamaan. Osallistumismaksu on 340 /hlö, minkä lisäksi osallistujille maksetaan päivärahat ja kotimaan matkakulut sekä hakemuksesta ansionmenetysten korvauksia. Kuntaliitto pyytää maakunnan liittoja päättämään osallistumisestaan ja ilmoittamaan osallistujat mennessä. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja maakuntahallituksen puheenjohtajan osallistujiksi asiakohdassa esitettyyn työseminaariin ja päättää, että Hämeen liitto maksaa osallistumismaksun ja muut kulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Maakuntahallitus nimesi maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalon ja hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen osallistujiksi pidettävään Kuntaliiton työseminaariin. Varalle nimettiin hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen. Virastosta työseminaariin osallistuu maakuntajohtajan toinen varamies, suunnittelupäällikkö Heikki Pusa.

28 28 (29) 101 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ( :t 15 29) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 102 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/09. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 103 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös (13/508/2009): Erityisavustuksen myöntäminen. Opetushallitus on myöntänyt hakemuksesta Hämeen kesäyliopistolle opintosetelityyppisenä valtionavustuksena euroa. Päätöksen mukaan avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa ja avoimessa yliopistokoulutuksessa. Tiliselvitys ja raportointi opetushallitukselle mennessä. 2. Maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja kuntajohtajien työseminaarin yhdistetty matkaraportti ja seminaarimuistio on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/ Jäsenkuntien kunnanhallitusvierailuaikoja Hämeen liittoon on tähän mennessä sovittu seuraavasti: Hämeenlinna alustava (liiton valtuustoseminaari samana päivänä), Hattula , Humppila , Hausjärvi , Jokioinen , Forssa, Janakkala, Loppi ja Tammela. Tilaisuudet pidetään klo

29 29 (29) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Merkittiin tiedoksi. 104 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26) 1 (26) Aika: 16.6.2008 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 92 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka

Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka 22.03.2010 1 Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka Hyväksytty Velog- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeen ohjausryhmässä 13.1.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu, Kirsi Sippola 14.1.2010

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 19.2.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) 6 Vuoden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 9/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 9/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 9/2012 1 (18) Aika: 17.9.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 126 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 5/2013 10.06.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 5/2013 10.06.2013 pöytäkirja 5/2013 Kokoustiedot... 1 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 90 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 91 Maakuntahallituksen kokousaikataulu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18) 1 (18) Aika: 22.9.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 139 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (26) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 5/

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 5/ esityslista 5/2013 Kokoustiedot... 1 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 90 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 91 Maakuntahallituksen kokousaikataulu

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot