Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/ (29)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)"

Transkriptio

1 1 (29) Aika: klo Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Kulttuurityöryhmän asettaminen Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..30

2 2 (29) Kokousaika klo Kokouspaikka Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792, Harviala Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa - Selin Sanna - Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jari Tiainen x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kyösti Arovuori Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (29) 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Kyösti Arovuori (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Arovuori ja Ritva Oinonen. 87 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (29) 88 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella , projektikoodi A30899 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VETOS -projektin tuloksena lisätään yritysten kehittämistä tukevia palveluja ja koulutustarjontaa. Osaamisen kehittäminen toimitusketjujen hallintaan parantaa seudun kilpailukykyä ja tukee yritysten kansainvälistymistä sekä turvaa osaavan työvoiman saantia. Projektin toimenpiteet: 1. Valittujen yritysten toimitusketjujen hallintaan liittyvän osaamisen ja kehitystyön kartoitus. 2. Yritysten toimitusketjuihin liittyvien keskeisten ongelmien tarkastelu ja casekohteiden valinnat. 3. Yritysten toimitusketjujen benchmarking parhaisiin käytäntöihin. 4. Yrityskohtaisten case-projektien toteutus keskeisiksi havaituista kehityskohteista. 5. Yhteisen näkemyksen tuottaminen seudun yritysten toimitusketjujen tilasta, kehittämistarpeista, -mahdollisuuksista ja teknisten ratkaisujen antamista mahdollisuuksista. 6. Toimitusketjuihin liittyvän suunnittelu-, testaus-, oppimis- ja yrityspalveluympäristön kehittäminen. 7. Osaamisen lisääminen tehokkaista tarjoustoimitusketjuista ja yritysyhteistyön kehittäminen. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa Forssan seudun yritysten kilpailukykyä ja kykyä työllistää nyt ja alkavan nousukauden aikana ja lisätä yritysten välistä verkostoitumista ja siten luoda paremmat edellytykset toimia mm. alihankkijoina kansainvälisissä hankkeissa.

5 5 (29) Projektin avulla luodaan uusi palvelukonsepti toimitusketjuihin liittyvään tutkimukseen, koulutukseen ja yrityskohtaisten toimintojen kehittämiseen ja kehitetään palvelukonseptia kattamaan myös uuden teknologian käyttöönottoselvityksiä ja yhteismarkkinointia. Projektin avulla lisätään edellytyksiä yritysten kansainvälistymiselle, lisätään toiminnanohjaukseen ja toimitusketjuihin liittyvää osaamista mm. yrityskohtaisten prosessien ohjausta kehittämällä ja vahvistetaan Hämeen ammattikorkeakoulun pitkäjänteistä aluevaikuttavuutta Forssan seudulla. Uudet työpaikat: 4 uudet yritykset. 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää -myöntää VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,5 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0

6 6 (29) 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Toteutusaika: Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 7 (29) 89 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle , projektikoodi A30900 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35, PL 230, Hämeenlinna Hankekuvaus: VELOG- Vetovoimaa logistiikalla hankkeen avulla vaikutetaan Forssan seudun ja yritysten logistiikkaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1) seudun logististen yhteyksien kehittäminen (infra) 2) uusien palvelujen ja sovellusten kehittäminen (kunnat) ja 3) yritysten toimintaedellytysten parantaminen (yritykset). Forssan seudun rakennemuutosalueella tarvitaan seudun kilpailukykyä ja työllisyyttä lisääviä kehittämistoimenpiteitä. Forssan seudun logistinen asema on hyvä, mutta melko huonosti hyödynnetty. Hankkeen avulla Forssan seudun sijaintia tullaan systemaattisesti kehittämään paremmaksi yritysten sijaintipaikaksi kestävän kehityksen mukaisesti. Tavoitteet: Seudun logististen yhteyksien kehittämisen tuloksena saadaan tutkittua tietoa seudun maantie-, rautatie- ja lentoliikenteen logistisista kehittämistarpeista. Selvitykset toteutetaan seudun ja Hämeen liiton yhteisen näkemyksen mukaisessa toteuttamisjärjestyksessä. Kehittämistä vaativille toimenpiteille pyritään saamaan tarvittava jatkorahoitus. Uusien palvelujen ja sovellusten kehittämisen kokonaisuuden tuloksena on seudun logistisen sijainnin suunnitelmallisempi hyödyntäminen. Hankkeen tuotoksena otetaan käyttöön seudun yhteinen toimintamalli (e-palvelukonsepti). Toimintamallin avulla yritysten sijoittuminen seudulle on mahdollisimman helppoa. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi kartoitetaan yritysten logistiikkaan liittyviä kokonaisuuksia ympäristönäkökohdat huomioiden. Kartoituksen perusteella löydettyihin kehittämiskohteisiin etsitään uusia ja yrityksen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Hankkeessa pyritään lisäämään uusien logistiikkayritysten sijoittumista seudulle. Hankkeessa etsitään myös uusia mahdollisuuksia sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien yritysten logistiikkatarpeista. Hanke lisää Hämeen ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta merkittävästi. Hankkeen tuloksia hyödyntävät Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi mm. seudun kunnat, yritykset ja oppilaitokset.

8 8 (29) Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,3 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot

9 9 (29) Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (29) 90 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi HÄJY 011 hankkeelle Projektin nimi: HÄJY 011 Hankenumero: , projektikoodi A30903 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen pa- Toimintalinja: rantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Lopen kunta Yhdystie 5, Loppi Hankekuvaus: Hämeen Järviylänkö on erämainen luontoalue Hämeenlinnan Riihimäen ja Forssan välisellä alueella. Etelä-Suomen aluerakenne asiakirjassa Hämeen Järviylänkö on valittu ympäristöarvojen ja matkailun kehittämisen kannalta merkittäväksi alueeksi. Hämeen järviylängön matkailijasegmentti koostuu kotimaisista asiakkaista, jotka tulevat lähiympäristöstä ja pääkaupunkiseudulta. Hankkeen toimesta ulkomaanmarkkinointia lisätään ja keskitytään uusien tuotepakettien kehittämiseen sekä kausivaihteluiden tasaamiseen. Kotimaanmarkkinoilla pyritään löytämään uusia kohderyhmiä, markkinoinnin painottuessa kuitenkin metropolialueelle. Merkittävä haaste on luoda ja markkinoida tuotteita ja palveluita loppusyksyn, talven ja kevään matalasesonkiin. Markkinoinnissa hyödynnetään ja kehitetään sähköisiä medioita, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan markkinoinnin myös ulkomaille. Markkinointi toteutetaan lähtökohtaisesti Häme-ilmeellä. Alueelle sopivia tapahtumia haetaan ja kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Matkailupalveluiden tuottajien alueellista yhteistyötä syvennetään ja palveluiden laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on lisätä matkailijoiden määrää ja matkailusta saatavaa tuloa Hämeen Järviylängön alueella. Tavoitteena on tulla Suomen parhaaksi ja monipuolisimmaksi luontomatkailualueeksi pääkaupunkiseudun kupeessa, jolla on myös kansainvälistä tunnettuutta. Matkailijamäärän kasvu lisää alueen hyvinvointia, joka näkyy mm. verotulojen kasvuna, työpaikkojen määrän säilymisenä tai lisääntymisenä ja alueen imagon edelleen parantumisena. Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

11 11 (29) Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää HÄJY 011 -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle ,8 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta enintään euroa - valtion rahoitusta enintään euroa - varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. v v v Yhteensä Hyväksyttävä kustannusarvio: 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä

12 12 (29) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (29) 91 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä -projektille Projektin nimi: epro Tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Ulla Bard Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma tpk 2.1 ja 1.2 Kohdealue: maakunta + kansainvälinen verkosto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea kantahämäläisten pkyritysten liiketoiminnan ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittymistä parantamalla niiden eworking-valmiuksia. Hanke myös kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden osaamista sekä lisää yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä suunniteltu opintokokonaisuus eworkingiin liittyen lisää Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia sekä tukee alueen yritysten kansainvälistymistä. Hankkeessa tehdään esiselvitys, jonka tarkoituksena on kuvata eworkingin, verkkoliiketoiminnan ja toiminnanohjausjärjestelmien tämän hetkinen tilanne Kanta-Hämeessä (miten yritykset hyödyntävät niitä tällä hetkellä, mitä tarpeita niillä on tulevaisuudessa) ja kehitystrendejä Suomessa ja globaalisti. Esiselvityksessä hyödynnetään mm. seudullisten kehittämiskeskusten Harava-hankkeen kautta saatuja tietoja, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin mahdollisia selvityksiä sekä lisäksi elearning Centren olemassa olevaa tutkimus- ja muuta materiaalia. Hankkeessa järjestetään sähköisen liiketoiminnan kehittämisen ja tietoverkkoja hyödyntävän työskentelyn messutapahtuma kantahämäläisille pk-yrityksille. Tapahtuman aihealueina ovat mm. version hallinta, dokumenttien hallinta ja jakaminen, maksupalvelut, sähköiset varausjärjestelmät (reaaliaikaiset), digitaalinen markkinointi, toiminnanohjausjärjestelmät, verkkokauppa, videoneuvottelut yms. ratkaisut, sopivien sähköistä liiketoimintaa tukevien olemassa olevien kaupallisten ratkaisujen kartoittaminen, valitseminen ja käyttö yrityksessä. Esiselvityksestä ja messuilta saadun informaation pohjalta saadaan esille yritysten tarpeet. Näihin tarpeisiin vastataan yrityskohtaisilla eworkingin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisprojekteilla. Projekteissa ohjaava opettaja arvioi, onko projekti toteutettavissa opiskelijatyönä vai vaaditaanko lisäksi asiantuntija-apua. Hanke tekee yhteistyötä myös muiden vastaavien kehittämisprojektien kanssa sekä yritysten kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa.

14 14 (29) Hankkeessa verkotutaan alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta alueen pk-yrityksille voidaan välittää eworkingiin liittyvä uusin tieto ja mahdollisuudet soveltaa sitä liiketoiminnassa. Kansainvälisien partnereiden kanssa suunnitellaan Digital Enterprise-opintokokonaisuus, joka sisältää ERP (toiminnanohjausjärjestelmät) ja e- and mbusiness-opintojaksot. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT YHTEENSÄ

15 15 (29) Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus luontoissuoritukset Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus luontoissuoritukset Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, ettei edellä asiakohdassa esitetylle hankkeelle myönnetä maakunnan kehittämisrahaa.

16 16 (29) Perustelut: Maakuntahallitus katsoi, että hakemuksessa esitetty toiminta ei ole maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavaa ja suositeltiin hoidettavaksi rahoitus seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

17 17 (29) 92 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 17/09 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli ,23 (27,6 %) ja toimintamenojen toteutuma oli ,62 (26,1 %). Menoista vain henkilöstökulut ja vuokrat toteutuvat tasasuuruisina. Tuloista ainoastaan jäsenkuntien maksuosuudet ja kesäyliopiston valtionosuudet kertyvät kuukausittain tasasuuruisina. Toimintakate oli ,61 ja tilikauden ylijäämä oli ,41. Poistot, poistoerojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna. Tuloslaskelmassa korkotulot tulevat jäämään alle puoleen arvioidusta rajun korkokannan laskun vuoksi. Tässä vaiheessa vuoden 2009 talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (29) 93 Hämeen liiton toiminnan painopisteet ja talouden raamit vuodelle 2010 Hämeen liiton vuoden 2010 toiminnan ja talouden lähtökohtana ovat liiton strategia, maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ja Hämeen liiton toimintaja taloussuunnitelma vuosille Liitteenä 18/09 on suunnitelma Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle Suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille ja tarjotaan mahdollisuus etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuuna 2009 loppuun mennessä, jolloin ne olisivat käytettävissä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2010 valmisteltaessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarviot vuodelle 2010 valmistellaan maakuntahallitukselle , minkä jälkeen se toimitetaan perussopimuksen mukaiselle lausunnolle jäsenkuntiin. Perussopimuksen 21 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle mennessä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää suunnitelman Hämeen liiton toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle 2010 tiedoksi jäsenkunnille ja tarjoaa mahdollisuuden etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi elokuun 2009 loppuun mennessä. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että Talouden raamit vuodelle 2010 (liite 18/09) luvun viidennen kappaleen neljänneksi lauseeksi lisätään seuraava lause: Jos kuntien jäsenmaksut pidetään ennallaan, joudutaan esitystä karsimaan. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen puheenjohtajan esittämin lisäyksin.

19 19 (29) 94 Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan (82 ). Asia on ollut maakuntahallituksen kestoteema vuosina Erillisellä liitteellä nro 1/09 esitellään tilannekatsaus otsikon asiaan. Asia esitettiin saman liitteen avulla kuntajohtajakokouksessa Maakuntahallitus käsittelee asiaa myös työseminaarissaan Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen asiakohdassa esitetyn katsauksen ja erillisen liitteen nro 1/09 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta (mm. Aluekehitysliittoidean mahdollinen seuraava vaihe) 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn ja valmisteluun, sekä evästää Hämeen liiton neuvottelijoita (Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Juhani Honka, Matti Lipsanen ja Jouko Ylipaavalniemi) pidettäviin yhteistyöneuvotteluihin (3 kpl), ks. erillisen liitteen sivut Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (29) 95 Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kirjeellään lukuisilta eri tahoilta mm. maakunnan liitoilta lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säädösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä, laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta sekä esitys rakennerahastolain muuttamisesta. Ehdotukset on valmistellut TEM:n asettama valmistelutyöryhmä. Voimassa oleva alueiden kehittämislaki ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi erilliseksi laiksi, alueiden kehittämistä koskevaksi laiksi sekä eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamista koskevaksi laiksi. Tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisjärjestelmää ja selkeyttää alueiden kehittämisen roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Lisäksi rakennerahastolakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka johtuvat maakunnan yhteistyöryhmää koskevien säännösten siirtämisestä alueiden kehittämislakiin sekä aluehallinnon uudistamisehdotuksesta (59/2009). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2009 alussa ja lait tulisivat voimaan vuoden 2010 alussa. Lausunnot työryhmän ehdotuksesta pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 25. kesäkuuta Hämeen liiton lausuntoa valmistellaan parhaillaan. Valmistelussa otetaan huomioon jäsenkuntien kuntajohtajien mahdolliset kannanotot sekä kaikkien maakuntien liittojen mahdolliset yhteiset kannanotot (valmistunevat mennessä), ks. erillisen liitteen 1/09 sivu 3. Hämeen liiton lausuntoluonnos toimitetaan sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille viimeistään ti Maakuntahallituksen jäsenet voivat halutessaan pyytää ko. lakipaketin (97 sivua) Kaisa Hemilältä puh tai sp. Asiaa esitellään maakuntahallituksen työseminaarissa ja kokouksessa. Asian valmisteli maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa toimitettavan luonnoksen mukaisen lausunnon asiasta. Maakuntahallituksen jäsenille on toimitettu lausunto sähköpostilla ja jaettiin kokouksessa, liite 19/09, jonka maakuntajohtaja esitteli. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen 1. kohdan muuttamista seuraavaksi: Lakisääteistä maakuntasuunnitelmaa kehitetään joustavammaksi. Yksinkertaisimmillaan se voitaisiin niveltää muuhun suunnitteluun siten, että maakuntaohjelmaan sisällytettäisiin riittävä toimintaympäristön muutosten ja kehitysvaihtoehtojen kuvaus. Esittelijä yhtyi puheenjohtajan muutosesitykseen. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

21 21 (29) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa liitteen 19/09 mukaisen lausunnon puheenjohtajan esittämin muutoksin.

22 22 (29) 96 Hämeen liiton liittyminen PRO YSITIE ry:n jäseneksi Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja voimistaa edunvalvontatyötä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun välisen ysitien ja ratayhteyksien kehittämiseksi. Yhdistys on perustettu vuoden 2009 alussa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa tekee aloitteita, järjestää tiedotus- ja valistustoimintaa ja tekee tutkimuksia sekä esitteitä ja asiaan liittyviä julkaisuja. Yhdistyksen tämän hetkinen vuosittainen jäsenmaksu on 100 euroa. Yhdistyksen jäseneksi on tähän mennessä liittynyt useita tien vaikutusalueen kuntia (mm. Humppila), Varsinais-Suomen liitto. Maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmi on yhdistyksen hallituksen varajäsen. Ysitien kehittäminen vahvistaa osaltaan Kanta- Hämeen liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta. Liiton on perusteltua olla mukana yhteistyöverkostoissa, joiden kautta voidaan edistää maakunnan kehittymiselle tärkeitä asioita. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto liittyy PRO YSITIE ry:n jäseneksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (29) 97 Kulttuurityöryhmän asettaminen Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudekseen kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Alku-hankkeen myötä kulttuurityöryhmälle voi tulla lisätehtävää, jos maakuntien liitoille siirtyy alueellisten taidetoimikuntien ja liikuntaneuvostojen asettamistehtävät. Kulttuuritoimikunta valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuuritoimikuntaan maakuntahallitus nimeää keskuudestaan kolme jäsentä. Toimikunnan sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä varten - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja nimesi kulttuurityöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Jäsen Maija Auvinen Esa Silvennoinen Eeva Nurmi Henkilökohtainen varajäsen Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Markku Leppälahti

24 24 (29) 98 Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen Hämeen liiton yhteistyötoimikuntaa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoimintalain 4 :ssä säädellään yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Yhteistoimintalain 14 :n mukaan jokaisessa kunnassa/kuntayhtymässä pitää olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on ollut yleisesti käytäntönä, että työsuojelun yhteistoimina on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Tämä on mahdollista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) nojalla. Hämeen liitossa on kahdeksanjäseninen yhteistoimintaelin, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojelun yhteistoiminta. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on kytketty työsuojeluorganisaation toimikauteen; nykyinen toimikausi on alkanut ja jatkuu saakka. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustavat Akava/Juko:n pääluottamusmies, Jyty:n pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluvaravaltuutettu. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat ao. ammattiyhdistyksen varaluottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun varamies on työsuojelun varavaltuutettu. Maakuntahallitus on nimennyt työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan maakuntahallituksen jäsen Maire Rissasen (toiminut puheenjohtajana), maakuntajohtajan, yhteyspäällikön / työsuojelupäällikön ja hallintopäällikön. Uuden maakuntahallituksen tulee nimetä hallituksesta edustaja yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntahallituksesta yhden edustajan yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen. Maakuntahallitus nimesi hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksosen yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen.

25 25 (29) 99 Edustajan nimeäminen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Hämeen liitossa käynnistettiin vuoden 2009 alussa Asumisen Häme -niminen maakunnallinen asumisen kehittämishanke. Asuminen muodostaa tärkeän osan jokaisen hämäläisen arkea, asumiseen liittyvät toiminnot vaikuttavat koko muun yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ja asumisen tarpeet ovat viime vuosina ja vuosikymmeninä suuresti muuttuneet. Sen vuoksi Hämeen liitossa päätettiin ottaa asuminen tarkempaan tarkasteluun ja käynnistää erillinen asumisen hanke. Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan asumisen maakunnallinen strategia. Sisällöllisiä alatavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja maakunnallisen vetovoiman kasvattaminen. Asuminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi kuntien välisessä kiristyvässä kilpailussa. Hanketyöskentely on osittain seminaarimuotoista ja perustuu tarkoitusta varten kootun yhteistyöryhmän työskentelyyn. Yhteistyöryhmään kuuluu 26 asumisen, yhdyskuntarakenteen ja tiedottamisen asiantuntijaa maakunnan eri osista. Seminaareja on tarkoitus järjestää syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana kuusi kappaletta. Käsiteltävät, asumiseen liittyvät ajankohtaiset teemat ovat seuraavanlaisia: : Tulevaisuusverstas: Hämeen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat : Hämeen asema metropolialueen osana : Ilmasto muuttuu, miten muuttuu asuminen? : Asumisen suhde palveluihin: liikenne, kauppa ja julkiset palvelut : Uusi urbaani kestävä asuminen : Maaseudun ekologiset asumisratkaisut Hankkeen budjetissa on varauduttu siihen, että seminaaritilaisuuksiin voidaan kutsua puhujiksi kustakin aiheesta alan suomalaisia kärkinimiä. Lisäksi seminaareissa käsitellään aiheita keskustellen ja yhteistyöryhmän omaa asiantuntemusta hyödyntäen. Aiheen tärkeyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista nimetä maakuntahallituksen keskuudesta yksi edustaja Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään. Edustajan tehtävänä on sekä osallistua seminaaritilaisuuksiin että välittää tietoa hankkeen tuloksista hallituksen suuntaan yhdessä hankkeen projektipäällikön maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahosen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyvä asumisen maakunnallinen strategia-asiakirja tuodaan hankkeen päätteeksi sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston käsittelyyn. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh Mkj: Maakuntahallitus valitsee keskuudestaan edustajan Asumisen Häme - hankkeen yhteistyöryhmään. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Asumisen Häme -hankkeen yhteistyöryhmään Timo Silvánin ja varalle Ilkka Joenpalon. Mikäli hallituksen jäsenistä jo-

26 26 (29) ku osallistuu edellä johonkin asiakohdassa esitettyyn tilaisuuteen, liitto maksaa matkakustannukset.

27 27 (29) 100 Maakunnan liittojen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien työseminaari Suomen Kuntaliitto järjestää kevään 2009 aikana valituille maakunnan liitojen hallitusten ja valtuustojen ykköspuheenjohtajille sekä maakuntajohtajille (yhteensä 3 osallistujaa/liitto) työseminaarin. Seminaarin tavoitteena on käsitellä maan johtavien alueellisten luottamushenkilöiden joukolla ajankohtaisia aluehallintoon liittyviä kysymyksiä sekä luoda verkostoa ko. tehtävissä toimivien välillä. Seminaari järjestetään laivamatkana Tallinnaan. Ohjelmarungon mukaan kokoontuminen Katajanokalla klo ja paluu klo Länsisatamaan. Osallistumismaksu on 340 /hlö, minkä lisäksi osallistujille maksetaan päivärahat ja kotimaan matkakulut sekä hakemuksesta ansionmenetysten korvauksia. Kuntaliitto pyytää maakunnan liittoja päättämään osallistumisestaan ja ilmoittamaan osallistujat mennessä. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus nimeää maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja maakuntahallituksen puheenjohtajan osallistujiksi asiakohdassa esitettyyn työseminaariin ja päättää, että Hämeen liitto maksaa osallistumismaksun ja muut kulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Maakuntahallitus nimesi maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalon ja hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen osallistujiksi pidettävään Kuntaliiton työseminaariin. Varalle nimettiin hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen. Virastosta työseminaariin osallistuu maakuntajohtajan toinen varamies, suunnittelupäällikkö Heikki Pusa.

28 28 (29) 101 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ( :t 15 29) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 102 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/09. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 103 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös (13/508/2009): Erityisavustuksen myöntäminen. Opetushallitus on myöntänyt hakemuksesta Hämeen kesäyliopistolle opintosetelityyppisenä valtionavustuksena euroa. Päätöksen mukaan avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa ja avoimessa yliopistokoulutuksessa. Tiliselvitys ja raportointi opetushallitukselle mennessä. 2. Maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja kuntajohtajien työseminaarin yhdistetty matkaraportti ja seminaarimuistio on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/ Jäsenkuntien kunnanhallitusvierailuaikoja Hämeen liittoon on tähän mennessä sovittu seuraavasti: Hämeenlinna alustava (liiton valtuustoseminaari samana päivänä), Hattula , Humppila , Hausjärvi , Jokioinen , Forssa, Janakkala, Loppi ja Tammela. Tilaisuudet pidetään klo

29 29 (29) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Merkittiin tiedoksi. 104 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS ESITYSLISTA 12.10.2012 Kokousaika pe 12.10.2012 klo 9.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Caterina, Kabinetti 1 Jäsenet Jari

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18) 1 (18) Aika: 22.9.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 139 Kokouksen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot