Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)"

Transkriptio

1 1(40) Aika: klo Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ALKU -hanke Kanta Hämeen näkökulmasta ja maakunnan yhteistoiminta-alueen muodostaminen, tilannekatsaus Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja lähettäminen jäsenkunnille Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen käynnistäminen ja hankkeen projektitalousarvion hyväksyminen Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -hankkeelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi SPIRIT -hankkeelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Huonekalujen hyötykäyttöprojekti -hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Nostolaitesimulaattori -hankkeelle Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Sopivan lähellä -hankkeelle Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva Hämeen, Päijät Hämeen ja Itä Uudenmaan liittojen EU toimiston tulevaisuus...34

2 1(40) 215 Vuoden 2010 Häme-päivän valinta Suomen Kuntaliiton ja Hämeen liiton Kanta-Hämeen alueellinen kuntapäivä keväällä Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Tarkastuslautakunnan pöytäkirja...40 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..41

3 2 (40) Kokousaika klo Kokouspaikka Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6, Turenki Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva - Mikkola Ansa x Oinonen Ritva - Martikainen Reijo x Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen, Matti x x Pusa, Heikki x x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 3 (40) 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Katriina Laaksonen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Katriina Laaksonen. 197 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Esittelijä ilmoitti, että ilmoitusasioihin (219 ) tulee kaksi uutta asiaa ja koko pykälä on jaettu pöydälle. Lisäksi käsittelyyn tulee uusi 221, jossa merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja, mikä on jaettu pöydälle. Hyväksyttiin esitys täydennettynä.

5 4 (40) 198 ALKU -hanke Kanta Hämeen näkökulmasta ja maakunnan yhteistoimintaalueen muodostaminen, tilannekatsaus Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa jokaisessa kokouksessaan vuosina , edellisen kerran (186 ) jolloin hallitus laati asiasta selonteon kokoontuneelle maakuntavaltuustolle. Erillisenä liitteenä nro 1/09 on viimeisin Valtiovarainministeriön uutiskirje: Hallinnon kehittäminen, 23 /2009, (yht. 5 sivua). Maakuntajohtaja on maakuntahallitukselle lähettämässään sähköpostissa kuvannut mm. maakuntien yhteistoiminta alueen muodostamisen vaihetta. Yhteistoimintasopimus Uudetmaat ja Hämeet on valmis allekirjoitettavaksi. Allekirjoitustilaisuus on eduskunnassa Samassa yhteydessä pidetään vuoden 2010 ensimmäinen yhteistoiminta alueen kokous Hämeen liiton johdolla. Asiaa esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen ja käy asiasta tarvittavan keskustelun - toteaa, että Hämeen liitto toimii puheenjohtajamaakuntana yhteistoimintaa (Uudetmaat Hämeet) koskevissa asioissa vuonna päättää, että yhteistoiminta alueen kokouksiin osallistuvat pääsääntöisesti Johannes Koskinen ja /tai Katriina Laaksonen sekä Timo Saviniemi ja/tai Ilkka Joenpalo ja/tai Markku Leppälahti sekä Juhani Honka ja Jouko Ylipaavalniemi ja/tai Matti Lipsanen. Kokouksiin pyritään osallistumaan aina täydellä kokoonpanolla eli kaksi luottamushenkilöä ja kaksi virkamiestä. Käsittely: Kokouksessa maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että jäsenkunnat ovat lausunnoissaan hyväksyneet Hämeen, Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittojen sopimusluonnoksen yhteistoiminta-alueesta. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun seuraavan aineiston: - päivitetty Sopimus yhteistoiminta-alueesta (lisätty 10 :ään irtisanoutuminen sopimuksesta) ja - Pekka Savolaisen laatima esitelmä: Hämeen ELY-keskuksen valmistelutilanne Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 5 (40) 199 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 6 (40) 200 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2010 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2010 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä vuodelle Liitteenä 42/09 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä euroa. Vuonna 2010 maksuosuuksia kannetaan saman verran kuin vuonna 2009 eli korotus on 0 %. Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2010 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2008 kunnallisverotietojen perusteella, joten maakuntavaltuuston hyväksymässä maksuosuustaulukossa esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2010 ovat lopullisia. Verovuoden 2008 kunnallisverotiedot kunnittain saatiin Verohallinnon verosaajapalvelusta Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 kannetaan liitteen 42/09 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 7 (40) 201 Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2010 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2010, mikä on toimitettu maakuntahallituksen esityslistan liitteenä ja maakuntavaltuuston esityslistan liitteenä 12/09. Julkaisuna se jaetaan maakuntahallitukselle myöhemmin (käsittely kesken). Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat luvussa B.1. Maakuntavaltuusto (sivuilla 8-9). Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivulla 24) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot ja toimintakate. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 43/09 on Hämeen liiton vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Käyttösuunnitelma I:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma I:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma I:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma II) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n vuodelle 2010 (pl. tarkastuslautakunta) liitteen 43/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 8 (40) 202 Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä 201 on esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma Iiitteen 43/09 mukaisena. Kun maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelma I:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma II:n vuodelle Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. Menotositteiden hyväksyminen: 1.1. Maakuntavaltuuston - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka. - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Operatiivinen toiminta - Yli euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaan virkamatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja

10 9 (40) - viraston henkilökunnan (myös kesäyliopiston ja projektien) ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - henkilöstön koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta (myös kesäyliopiston ja projektien) päättää maakuntajohtaja. Lisäksi vastuualueen päällikkö voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - operatiivisen toiminnan terveys- ja henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut operatiivisen toiminnan osalta hyväksyy yhteyspäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy vastuualueittain laadittavan suunnitelman puitteissa euroon asti ao. vastuualueen päällikkö. Maakuntajohtaja päättää ja hyväksyy asiantuntija- /konsulttipalvelujen ostot eurosta euroon ja kaikki tutkimus- ja kehittämisrahastosta katettavat ostot. - operatiivisen toiminnan (myös projektien) kalusto ja konehankinnat euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - rakennusten kunnossapitomenot hyväksyy maakuntajohtaja - maakuntajohtajan käytössä olevan Hämeen liiton leasingauton kustannukset hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - operatiivisen toiminnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -tilin kulut hyväksyy maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan em. menojen osalta hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja. - Ennakointi ja elinkeinopolitiikka -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimintaympäristöt -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimeenpanopolitiikka -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja euron menot maakuntajohtaja. - Talous- ja yleishallinto -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja euron menot maakuntajohtaja. - maankäyttöpäällikkö Hannu Raittisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtajan II sijainen Heikki Pusa

11 10 (40) - neuvotteleva virkamies Hannu Saarisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi Edellä kohdat : Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Heikki Pusa - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta maakuntajohtajan sijainen, kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euroon asti, euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euron osalta, euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kuin em. menot euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti:

12 11 (40) - Asumisen Häme projekti: Menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki EAKR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki ESR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HämePro projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC/Ennakointi projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Häme Open Campus (HOC) -projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK -projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen / projektin menot hyväkyy hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja 2. Pankkitilin avaa ja lopettaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai Anne Salminen tai koulutussihteeri Elina Rantala. Tämä päätös tulee voimaan alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 12 (40) 203 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja lähettäminen jäsenkunnille Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta edellisen kerran siten, sopimus on tullut voimaan alkaen. Kuntayhtymästä käytetään nimeä Hämeen liitto. Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 :ssä seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Hämeen liiton perussopimuksen muutostarpeet johtuvat siitä, että laki alueiden kehittämisestä (HE 146/2009) edellyttää maakuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisen osalta seuraavia toimenpiteitä: 11 Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteistoiminta-alueisiin siten kuin tässä laissa säädetään. Maakunnan liitto voi kuulua 12 :ssä tarkoitettujen tehtävien osalta vain yhteen yhteistoiminta-alueeseen. Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen on muodostettava toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistoiminnan kohteena olevien tehtävien hoitamiseksi. Yhteistoiminta-aluejako tulee ottaa huomioon muodostettaessa sellaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueita, joissa hoidetaan kaikkia keskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 12 Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät Maakunnan liittojen yhteistoiminnan piiriin kuuluu sellaisten 10 :ssä tarkoitettujen tehtävien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka: 1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä; 2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin; sekä 3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jäsenkunnat voivat yhtäpitävin päätöksin tai perussopimuksessa antaa muitakin alueiden kehittämiseen tai maakunnan suunnitteluun liittyviä tehtäviä yhteistoiminnassa käsiteltäviksi ja päätettäviksi. 13 Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä joko siten, että päätösvaltaa käyttää maakunnan liittojen yhteinen toimielin, tai siten, että päätösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen on sovittava yhteistoiminnassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden valmistelusta ja sitä koskevista vastuista. 15 Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen velvoittaminen

14 13 (40) Suunnitellulla yhteistoiminta-alueella olevien maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava :ssä tarkoitetuista asioista viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ja 3. momenttia ei tässä siteerata. 16 Maakunnan liitojen muu yhteistyö Maakunnan liitot voivat sopia yhteistyöstä muita kuin 12 :ssä tarkoitettuja tehtäviä koskevissa asioissa, jos se on 10 :n 1 momentin mukaisten tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista. Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Itä-Uudenmaan liitto ja Uudenmaan liitto muodostavat lain 11 :n mukaisen yhteistoiminta-alueen. Liittojen yhteisessä valmistelussa on päädytty esittämään, että lain edellyttämät päätökset tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin. Tämä on hallinnollisesti kevein ja joustavin ratkaisu. Päätöksentekoon liittyvät muutoksenhaut ym. juridiikka säilyvät ennallaan ja maakunnat säilyttävät tasavertaisen asemansa. Hämeen liiton perussopimukseen esitettävät muutokset ilmenevät ns. työstöperussopimuksesta liitteeltä 44/09, johon on jätetty näkyviin nykyiset tekstit ja esitettävät uudet lisäykset/muutokset. Aluekehityslaista tulevien muutosten lisäksi tässä yhteydessä esitetään tehtäväksi myös muita muutoksia, jotka ilmenevät em. työstöliitteeltä. Liitteenä 45/09 on muutettu Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus, joka lähetetään jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi. Jäsenkuntia pyydetään käsittelemään muutettu perussopimus siten, että kaikkien kuntien päätökset olisivat lainvoimaisia ennen muutetun perussopimuksen voimaantuloa alkaen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Maakuntahallitus päättää lähettää muutetun Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 45/09) jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyytää toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset mennessä maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 14 (40) 204 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa on valmistelu maakuntahallituksen kokousaikataulu vuodelle 2010 seuraavaksi: , , , (valtuustoasiat), , , , , (valtuustoasiat) ja Kokoukset alkavat klo ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan kanssa on valmisteltu maakuntavaltuuston kokouspäiviksi ja sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää maakuntahallituksen kokousaikataulun vuodelle 2010 seuraavaksi: 8.2., 15.3., 19.4., 10.5., 21.6., 16.8., 20.9., , (valtuustoasiat) ja Kokoukset alkavat klo ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Lisäksi maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään ja sekä maakuntavaltuuston seminaari Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 15 (40) 205 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen käynnistäminen ja hankkeen projektitalousarvion hyväksyminen Hanke tähtää ensimmäisessä vaiheessa Vanajavesikeskuksen perustamiseen. Vanajavesikeskus tulisi vastaamaan pitkän tähtäimen työstä Vanajaveden hyväksi. Tavoitteena on saada käyntiin työ, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada Vanajavesi ja sen valuma-alueen vedet hyvään tilaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös saada vahvistettua muita ympäristö- ja kulttuuriarvoja sekä lisätä vesiin liittyvää matkailua ja virkistyskäyttöä sekä lisätä Vanajaveden vaikutusalueen vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös saada lisättyä ympäristöalan osaamista maakunnassa sekä luoda monialaista yhteistyötä. Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liiton hakemuksen mukaisesti euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa, josta kuntarahoitus euroa ja hakijan oma rahoitus euroa. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 on liitteenä 46/09. Hankkeen menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa puh Mkj: Maakuntahallitus päättää käynnistää Vanajavesikeskuksen perustaminen - hankkeen ja hyväksyy sille talousarvion vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 16 (40) 206 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -hankkeelle Sisäasiainministeriö ja sittemmin työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle vuosina yhteensä euroa Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman toteuttamiseen. Myönnetyistä varoista kertyneet korkorahat ovat käytettävissä aluekeskusohjelman mukaiseen toimintaan. Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen koskien ohjelman korkorahoja. Projektin nimi: Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Aluekeskusohjelma. Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Aluekeskusohjelman korkorahat käytetään vuoden 2009 toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Toimialojen kehittämisen kokonaisuudessa jatketaan Pietarin palveluliiketoiminnan kehittämistä, jossa toimenpiteenä on Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Jykeskin välinen sopimus, jolla resurssoidaan Kanta-Hämeen toimijoiden käyttöön henkilö Jykesin Pietarin toimistoon. Toisena toimenpiteenä toimialojen kehittämisessä on Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian päivitys. Tavoitteet: Pietarin palveluliiketoimintakonsepti toimii asiakastarpeita vastaavasti ja laadukkaasti. Palvelun yhteistyöverkosto on laajennettu vähintään maakunnan kattavaksi. Kansainvälisten verkostoja hyödynnetään tehokkaasti. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v Toimisto- ja vuokrakustannukset 0

18 17 (40) Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 Palkka- ja henkilöstökulut 0 Matkakulut 0 Ostopalvelut Poistot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus 0 - laskennallinen rahoitus 0 Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

19 18 (40) Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 19 (40) 207 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi SPIRIT - hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina 222/2009 (Satakuntaliitto) Vastuuviranomainen: Satakuntaliitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: SPR, Satakunnan piiri Hanna Holm Sepänpellontie 2 A PORI Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 5.3 ja tpk: Palvelurakenteet ja hyvinvointi. Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat Hankekuvaus: Hankkeen tarkoituksena on: - Edistää suvaitsevan ja keskustelevan monikulttuurisen asenneilmapiirin syntymistä hankealueella - Käynnistää ja kehittää pakolaisten vastaanottoon soveltuvia, kotoutumista tukevia toimintamuotoja Hankkeessa kokeillaan vuoropuhelun ja vaikuttamistyön käynnistämistä kuntatasolla. Asennetyössä pyritään vaikuttamaan kunnallisiin päättäjiin ja saamaan aikaan keskustelua valtuustoryhmissä. Tarkoituksena on rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja tuottaa niille ja niiden kanssa pakolais- ja asennetyössä tarvittavaa koulutusta ja ohjausta sekä viranomaisille että järjestöille. Toisena päätavoitteena on kotoutumista tukevien toimintojen käynnistäminen ja siihen liittyen vapaaehtoistoimijoiden valmentaminen ja kouluttaminen. SPR:n osastojen osaamista lisätään erityisesti vastatulleiden pakolaisten kotoutumisen tueksi. Samoin pyritään takaamaan se, että nopeitakin toimenpiteita edellyttävissä tilanteissa on alueellisia valmiuksia vastaanoton toteuttamiseksi. Tavoitteet: Asenneilmapiiriin vaikuttaminen: Hanke järjestää yhdessä pakolaisasioista vastaavien viranomaisten kanssa tiedotustilaisuuksia, kunta-infoja ja tapahtumia, joilla vaikutetaan paikallistason asenteisiin ja kehitetään asenneilmapiiriä erilaisuutta hyväksyväksi. Hankkeen aikana selkeytetään viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen rooleja sekä luodaan malli kuntavastaanoton yhteistyöstä. Kotoutuksen tukeminen: Hankkeella luodaan ja käynnistetään kotoutumista tukevia toimintoja ja siihen liittyen järjestetään vapaaehtoistoimijoiden valmentamista ja kouluttamista. Kotout-

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot