Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010"

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo Hämeen maakuntaohjelma Maakuntakaavan uudistaminen / 1. vaihemaakuntakaavan: asuminen, elinkeinot ja logistiikka osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen Lausunto Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto Pirkanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laadinta vuosien perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys Kaste-hanketta varten -hankkeelle Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Hämeen liiton edustus ELY keskusten neuvottelukunnissa Raportti neljän maakunnan yhteistoiminta alueneuvottelusta Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta annettua lausuntoa koskeva oikaisuvaatimus ja lausunnon uudelleen käsittely Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta...25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..27

2 2 (26) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen, Matti x Pusa, Heikki x Ylipaavalniemi,Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Eino Järvinen Esa Sivennoinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (26) 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Kyösti Arovuori). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Järvinen ja Esa Silvennoinen. 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja ilmoitti, että pöydälle on jaettu uusi 69, joka otetaan käsittelyyn. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

4 4 (26) 53 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo Maakuntahallitus päätti lähettää muutetun Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 45/09) jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyysi toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset mennessä maakuntahallitukselle. Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 :ssä seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Hämeen liiton jäsenkuntien kunnanvaltuustot Ypäjää lukuun ottamatta ovat hyväksyneet maakuntahallituksen lähettämän muutetun Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 11/10) sellaisenaan kaupungin- /kunnanvaltuustoissa seuraavasti: Forssan kaupunginvaltuusto Hattulan kunnanvaltuusto Hausjärven kunnanvaltuusto Humppilan kunnanvaltuusto Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto Janakkalan kunnanvaltuusto Jokioisten kunnanvaltuusto Lopen kunnanvaltuusto Riihimäen kaupunginvaltuusto Tammelan kunnanvaltuusto Ypäjän kunnanvaltuusto käsittelee pidettävässä vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa Ypäjän kunnanhallituksen tekemän myönteisen hyväksymisesityksen. Ypäjän kunnanvaltuuston päätös saadaan maakuntahallituksen kokoukseen. Kaupungin- ja kunnanvaltuustojen päätökset ovat nähtävillä Hämeen liiton virastolla ja kokouksessa. Perussopimuksen 34 :n mukaan se tulee voimaan alkaen ja korvaa voimaantulleen perussopimuksen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustojen hyväksymispäätökset, toteaa muutetun perussopimuksen voimaantulleen alkaen ja toimittaa perussopimuksen tiedoksi maakuntavaltuustolle, jäsenkunnille ja eri sidosryhmille.

5 5 (26) Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti, että myös Ypäjän kunnanvaltuusto on hyväksynyt perussopimuksen muutoksen tulevaksi voimaan lukien. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (26) 54 Hämeen maakuntaohjelma Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman luonnosta kokouksessaan Hallitus merkitsi valmistelun nykyvaiheen tiedoksi sekä kävi keskustelun maakuntaohjelman luonnoksen sisällöstä, painopisteistä ja niitä ilmaisevista toimintalinjoista sekä antoi keskustelun pohjalta evästykset jatkotyölle. Hallitus päätti pyytää ohjelmaluonnoksesta lausunnot jäsenkunnilta ja yhteistyötahoilta mennessä. Hallituksen päätöksen mukaisesti ohjelmaluonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton jäsenkunnissa, liiton virastossa ja Hämeen liiton www-sivuilla Nähtävillä olosta kuulutettiin Aamupostissa, Forssan lehdessä ja Hämeen Sanomissa. Lausuntoja pyydettiin 59 taholta ja lausuntoja saatiin 36 kpl (tilanne ). Virasto on laatinut yhteenvedon lausunnoista ja esityksen siitä kuinka lausuntojen palaute otetaan huomioon maakuntaohjelman valmistelussa, liite 12/10. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee esittelyn ja valmistelun nykyvaiheen tiedoksi, - käy keskustelun maakuntaohjelmasta saadusta palautteesta ja antaa sen pohjalta evästykset maakuntaohjelman jatkotyölle, - käsittelee ohjelmaluonnosta kokouksessaan/seminaarissaan ja - tekee kokouksessaan esityksen maakuntavaltuustolle maakuntaohjelman hyväksymisestä. Käsittely: Pöydälle oli jaettu päivätty selvitys Yhteistoiminta-alueen maakuntaohjelmien valmistelun vaihe. Yhdessä edistettävät hankkeet. Suunnittelupäällikkö Heikki Pusa esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja antoi jatkovalmisteluohjeita, jotka pöytäkirjanpitäjä ja suunnittelupäällikkö kirjasivat muistioihinsa.

7 7 (26) 55 Maakuntakaavan uudistaminen / 1. vaihemaakuntakaavan: asuminen, elinkeinot ja logistiikka osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Maakuntahallitus kävi kokouksessaan keskustelun 1. vaihemaakuntakaavan laadinnasta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Maakuntakaavan uudistaminen oli aiheena myös kuntien kaavoittajien ja teknisten johtajien sekä Hämeen liiton yhteistapaamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin Virasto on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ottaen huomioon edellä kuvatut käsittelyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä 13/10. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on tarkoituksenmukaista kuuluttaa kuntien ilmoitustauluilla ja alueen lehdissä: Aamuposti, Forssan lehti ja Hämeen Sanomat, kuulutus on tarkoituksenmukaista julkaista myös Helsingin Sanomissa. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta ja keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Suunnitelmasta saatu palaute tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi Hämeen liiton jäsenkuntiin, liiton virastoon ja Hämeen liiton www-sivuille, - pyytää lausunnot maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 (26) 56 Lausunto Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnoksesta Päijät-Hämeen liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Virasto on sopinut lausunnon toimittamisesta maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen. Yhteistoiminta-alueen liitot neuvottelivat maakuntaohjelmien yhteistyökysymyksistä Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Päijät-Hämeen liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Päijät-Hämeen maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Kanta- Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kanssa. Maakuntaohjelmissa on tärkeätä nostaa esille myös niitä asioita, joita pyritään edistämään yhteistoiminnassa. Päijät-Hämeen ohjelmaluonnoksessa on jo hyvin nostettu esille joitakin yhteistoiminta-alueen painotuksia kuten asuminen, väylät, vesihuolto, metropolialueen yhteiset toimet ja suurkaupunkitoimet. Lausuntonaan Hämeen liitto nostaa esille seuraavat asiat, joita olisi perusteltua edistää yhteistoiminta-alueen puitteissa: - liikennejärjestelmän kehittäminen - metropolialueen aluerakenteen kestävä kehittäminen - luonnonvarojen kestävä käyttö - ennakointi - korkeakouluyhteistyö - osaamiskeskusohjelman toteuttaminen, jossa erityisesti asumisen kysymykset - maahanmuuttopolitiikka. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (26) 57 Lausunto Pirkanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Pirkanmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Pirkanmaan liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Pirkanmaalla ja Hämeellä on useita yhteisiä intressejä, joita on perusteltua edistää liittojen vuorovaikutuksella ja yhteistyössä, muun muassa yhteistyö osaamisen alalla, jossa erityisesti yliopistoyhteistyö korostuu sekä liikenneinfrastruktuurin vahvistaminen ja kehittäminen. Liikennekysymyksissä yhteisiä edistämisen asioita ovat esimerkiksi perustienpidon ja joukkoliikenteen rahoitus sekä raideliikenneyhteyksien kehittäminen. Maakuntien yhteistyö Helsinki Hämeenlinna Tampere vyöhykkeen kehittämisessä on ollut tiivistä. Hämeen liito pitää tärkeänä, että yhteistyö edelleen jatkuu ja vahvistuu. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (26) 58 Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta Kymenlaakson liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Kymenlaakson liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Maakuntaohjelma on valmisteltu osana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan valtakunnallista maakuntien yhteistoimintakokeilua, jota TEM rahoittaa ja jonka yhtenä painopisteenä on mm. maakuntaohjelmien laadinta maakuntien yhteistyönä. Kymenlaakson ohjelmaluonnoksessa on mielenkiintoisia sekä rakenteellisia että sisällöllisiä avauksia. Hämeen liitolla ei ole ohjelmaluonnokseen huomautettavaa. Hämeen liitto tulee ottamaan huomioon oman maakuntaohjelmansa viimeistelyssä maakuntaa koskevat sisällölliset ja rakenteelliset seikat, kuten esimerkiksi itälänsisuuntaisten yhteyksien kehittäminen, rakennemuutos, biotalous ja uusiutuvat energiavarat. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (26) 59 Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laadinta vuosien perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Hämeen liiton esitystä maakunnan koulutuksen järjestäjien tekemien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksestä huhtikuun loppuun mennessä. Liitteeseen (liite 14/10) on koottu maakunnasta vuosille tehdyt valtionosuus hanke-esitykset ja mihin ne OPM:n tai ELY-keskuksen suunniteluissa on sijoittuneet. Ns. elvytyshankkeissa valtionosuus on 75 % normaalista valtionosuudesta ja edellyttävät erityistä kiireellistä tarvetta (kouluverkkouudistus, homevauriot tms.) tai kunnan korkeaa työttömyysastetta. Lisäksi valtionosuuden ehtona on, että rakentaminen aloitetaan vuoden 2010 aikana. Uudenmaan ELYkeskuksella on käytettävissään elvytyshankkeiden valtionosuuksiin yhteensä 30,3 milj. euroa, josta ELY-keskus on jakanut päätöksellään 25,9 milj. euroa. Maakunnan elvytyshanke-esityksistä rahoituksen sai Forssan yhteislyseon peruskorjaus. Ely-keskukselle hanke-esityksen lisäksi Hausjärven kunta suunnittelee Ryttylän koulun saneerausta vuosina , josta ei kuitenkaan ole tehty valtionosuushakemusta. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj. Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Uudenmaan ELYkeskukselle maakunnan koulutuksen järjestäjien tekemien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksestä: Lausunto Dno 10 23/10 Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Opetusministeriön vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan sisältyviin maakunnan yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeisiin. Vuoden 2014 osalta Hämeen liitto asettaa hankeesitykset seuraavaan kiireellisyysjärjestykseen: 1. Riihimäki, Uramon koulun peruskorjaus 2. Riihimäki, Jukolan monitoimitalon peruskorjauksen II vaihe Vapaan sivistystyön hankkeiden osalta Hämeen liitto esittää, ellei Kansanlähetysopiston lisärakennusta voida rahoittaa koulutuksen järjestäjän esittämän mukaisesti vuonna 2011, se otettaisiin rahoitussuunnitelmaan vuodelle Ns. elvytyshankkeiden osalta Hämeen liitto esittää rahoitettavaksi vuoden 2010 valtuuksista seuraavat hankkeet: 1. Hattula, alakoulun lisärakennus, valtionosuus Hanke liittyy kunnan päättämään kouluverkon uudistamiseen. Alun perin tarkoitus oli rakentaa koulu Lehijärvelle suunnitellun palvelukeskuksen yhteyteen, mutta se ei muista syistä ollut mahdollista, joten kunta on päättänyt rakentaa lisärakennuksen Parolan koulutuskeskuksen yhteyteen. Kouluverkkouudistuksen toteuttamisen kannalta hanke on toteutettava kiireellisesti.

12 12 (26) 2. Riihimäki, Harjunrinteen koulun peruskorjaus, valtionosuus Riihimäen kaupunki on päättänyt kahdessa vaiheessa lisätä koulun oppilasmäärän lähes kaksinkertaiseksi. Koululla on todettu homeongelmaa, joka vaatii ehdottomasti peruskorjausta, jotta suunniteltu oppilasmäärä voidaan kouluun sijoittaa. Käsittely: Matti Puotila ja Maija Auvinen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (26) 60 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Projektin nimi: Hämeen osaamiskeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Teknologiakeskus Innopark Oy Mikko Koivulehto Vankanlähde 7, Hämeenlinna Osaamiskeskusohjelma Valtakunnalliset klusterit Hankekuvaus ja tavoitteet: Hämeen osaamiskeskus on osa valtakunnallista, aluelähtöistä klusteriohjelmaa, jota toteutetaan Kanta-Hämeessä Teknologiakeskus Innopark Oy toimesta kolmella osaamisalalla (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet). Osaamisalakohtaiset strategiset painopistealueet ja kehitysteemat ovat: Asuminen: - asumistarpeet rakentamisprosessien ratkaisuiksi - asumisen erityisratkaisujen palvelukonseptit - tiivistyvä kaupunkirakenne erilaistuvan asumisen mahdollistajana - asuntorakentamisen terästuotteet ja järjestelmät Digitaaliset sisällöt / digibusiness: - kansainvälistymisen hankekokonaisuus yrityksille - digitaalisen sisältöalan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen - uusien innovaatioiden synnyttäminen - digibusiness.fi ja digibusiness.eu -verkkopalvelut - toimialatiedon kerääminen ja julkaiseminen - klusterin yhteiset tapahtumat (ITK, MindTrek ja Kites-symposium) - valittuihin kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen Älykkäät koneet: - kevyt- ja kennorakenteiden teknologian kehittäminen ja soveltaminen koko osaamisklusterin käyttöön - erikoisajoneuvojen valmistajien informointi ja aktivointi valtakunnallisesti osaamisklusterin aktiviteeteista - pilotointi- ja oppimisympäristöjen sekä e-oppimisen menetelmien kehittäminen sekä käytäntöön vienti Klusteritason kärkihankkeena Hämeen osaamiskeskuksen alueella toteutetaan ohjelmaa, jossa keskitytään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiseen verkostomaisena uusimman tiedon pilotoijana ja siirtäjänä erityisesti pk-yrityksiin koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.

14 14 (26) Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n päätös TEM/491/ /2010). Vuoden 2010 Hämeen osaamiskeskusohjelman perusrahoitus jakautuu osaamisaloittain seuraavasti: Asuminen , Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet Perusrahoituksen kohdentumista hankkeille voidaan tarvittaessa tarkentaa maakuntajohtajan päätöksillä. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) 2010 Yht. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ

15 15 (26) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) 2010 Yht. Maakunnan kehittämisraha (2010) Maakunnan kehittämisraha (2009) Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus (2010) muu kuntarahoitus (2009) laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sisältävät vuodelta 2009 siirtynyttä käyttämättä jäänyttä vuoden 2009 perusrahoitusta yhteensä Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

16 16 (26) Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja edellytti, että jatkossa projekti raportoi tuloksista ja vaikuttavuudesta.

17 17 (26) 61 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys Kaste-hanketta varten -hankkeelle Projektin nimi: Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE-hanketta varten Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Eteva kuntayhtymä Markku Niemelä PL 43, Mäntsälä Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 3.2, palvelurakenteet ja hyvinvointi Kanta-Häme sekä Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankekuvaus: Esiselvityksen tarkoitus on saada aikaan perusta uudenlaisen toimintamallin rakentamiselle vammaispalveluiden järjestämisessä ja luoda pohja laajalle yhteistyölle kattaen Kanta-Hämeen lisäksi Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan liitot. Hankkeen avulla on mahdollista selvittää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tuen ja avun tarve entistä systemaattisemmin. Luotava malli perustuu ns. palveluintegraattoritoimintamalliin. Keskeinen idea on, että tilaajan ja tuottajan väliin kehitetään ja organisoidaan välittäjätoiminto asiakaslähtöisyyden ja joustavuuden lisäämiseksi sekä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Tavoitteet: Eteva palveluintegraattoriksi esiselvityshanke uudistaa innovatiivisesti vammaispalveluiden palvelurakenteita ja toimintatapoja maakuntaliittojen välisenä yhteistyönä. Lisäksi esiselvitys mahdollistaa seuraavan vaiheen KASTE-rahoituksen hakemisen sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE-hanketta varten -projektille maakunnan kehittämisrahaa 8,6 %, kuitenkin enintään 7 500, hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yhteensä. Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 0 0

18 18 (26) - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus

19 19 (26) - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Päijät Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois Karjalan liittojen maakunnan kehittämisraha Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (26) 62 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt esityksen edustajistaan maakunnan yhteistyöryhmässä. Uudenmaan ELY-keskus esittää, että Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi nimetään yksikön päällikkö Ari Huomo ja hänen varajäsenekseen liikennejärjestelmävastaava Mirja Hyvärinta. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään Uudenmaan ELY-keskuksen edustajina varsinaiseksi jäseneksi Ari Huomon ja varajäseneksi Mirja Hyvärinnan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 21 (26) 63 Hämeen liiton edustus ELY keskusten neuvottelukunnissa Hämeen ja Uudenmaan ELY keskukset ovat pyytäneet Hämeen liittoa nimeämään edustajansa ELY keskusten perustettaviin neuvottelukuntiin. Hämeen ELY keskus pyytää nimeämään sekä varsinaisen, että varajäsenen. Uudenmaan ELY keskus pyytää Päijät Hämeen liittoa ja Hämeen liittoa nimeämään yhteisen edustajan ja varaedustajan. Edustajain nimeämisen valmistelut ovat vielä kesken. Pohdittavana on mm. tuleeko kyseeseen luottamusmies vai virkamiesedustaja. Asiasta neuvotellaan naapurimaakuntien kanssa mm. neljän maakunnan kokouksessa Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka puh ja lisätietoja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys tehdään kokouksessa Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti maakuntien kesken sovitun, että Uudenmaan ELY keskuksen neuvottelukuntaan sekä Päijät-Häme että Kanta-Häme nimeävät oman edustajan ja varaedustajan. Uudenmaan ELY -keskuksen neuvottelukuntaan varaedustajaksi Honka esitti liitossa liikenneasioista vastaavan suunnittelupäällikkö Heikki Pusan. Keskusteltuaan maakuntahallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen seuraavasti: Maakuntahallitus nimesi Hämeen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen ja varaedustajaksi maakuntajohtaja Juhani Hongan. Uudenmaan ELY keskuksen neuvottelukuntaan maakuntahallitus nimesi maakuntajohtaja Juhani Hongan ja varaedustajaksi suunnittelupäällikkö Heikki Pusan.

22 22 (26) 64 Raportti neljän maakunnan yhteistoiminta alueneuvottelusta Kanta Häme, Päijät Häme, Itä Uusimaa ja Uusimaa pitävät seuraavan neuvottelun yhteisistä ylimaakunnallista strategisista asioista (vert. yhteistoiminta alueille säädetyt tehtävät). Kanta Häme on vuoden 2010 puheenjohtajamaakunta. Neuvottelukokouksen esityslista on erillisenä liitteenä 1/10. Neuvottelukokoukseen osallistuvat antavat maakuntahallitukselle raportin kokouksesta. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa saamansa raportin neljän maakunnan yhteiskokouksesta ja käy tarvittavan evästyskeskustelun yhteistoiminta alueen asioista ja niiden hoitamisesta. Maakuntajohtaja esitteli erillisenä liitteenä 1/10 olevalta Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kokouksen asialistalta kokouksen kulun. Lisäksi maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun työ- ja elinkeinoministeriön kirjeen Selvitys maakuntien yhteistoiminnan järjestämisestä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (26) 65 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hämeen liiton tarkastuslautakunnan pöytäkirja on erillisenä liitteenä 2/10. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 66 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/10. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Pöydälle oli jaettu henkilöstöhallinto-osan päätös 61, jonka maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävän päätösesitykseensä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti. 67 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös 8500 euron suuruisen valtionavustuksen myöntämisestä opintosetelityyppisenä valtionavustuksena (vapaa sivistystyö). Avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. 2. Suomen Kuntaliiton kirje : Aluebarometri Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat teettäneet Tilastokeskuksella vuosittaisen aluebarometrin kyselytutkimuksena, jonka vastaajina ovat kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Aluebarometriin voi tutustua Kuntaliiton kotisivuilla osoitteessa: ja elinkeinokehitys > aluekehityksen seuranta, rakennemuutos. 3. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston kirje , jossa ilmoitetaan Taloudellisen katsauksen ilmestyneen Valtiovarainministeriön nettisivuilla Kirjeessä ilmoitetaan, että VM on siirtymässä pelkästään sähköiseen julkaisemiseen, joten katsausta ei enää ole painettuna versiona.

24 24 (26) 4. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2010: Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-10). TS 10:n kustannusvaikutus vuonna 2010 on keskimäärin 0,6 %. 5. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2010: Kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2010: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Sopimusmuutokset nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2010 aikana KVTES-sopimusalalla keskimäärin 0,97 %. Järjestelyerä samanpalkkaisuuden edistämiseksi lukien on tehtäväkohtaisen palkan korottaminen 0,7 %:lla erillisessä liitteessä mainituille ryhmille, joita Hämeen liitossa ovat toimistoalan palkkaryhmiin I ja II kuuluvat. Hinnoittelemattomille, joita on suurin osa liiton henkilöstöstä, 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä lukien. Summa lasketaan hinnoittelemattomien palkkasummasta. Lisäksi tuloksellisuuden edistäminen ja sitä tukeva paikallinen järjestelyerä lukien on 0,7 %. 7. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2010: Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä Kunnan kaikilla sopimusaloilla on käytettävissä lukien paikallisesti 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua. 8. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 1/2010: Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. 9. Työ- ja elinkeinominiteriön kirje: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - tavoitetta toteuttavien EAKR -toimenpideohjelmien vuoden 2010 teknisen tuen varojen jako välittävien toimielinten käytettäväksi. Hämeen liitolle on jaettu ja Hämeen ELY -keskukselle Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun Helsingin kaupungin tapahtumapäällikkö Saila Macherelta maakuntajohtajalle tulleen sähköpostiviestin Maakuntajuhlat Senaatintorilla 2012?. Viestissä todetaan, että vuodeksi 2011 suunnitellut Etelä-Pohjamaan maakuntajuhlat joudutaan siirtämään Senaatintorin remontin vuoksi kesään Näin ollen toivotamme Kanta-Hämeen tervetulleeksi Senaatintorille kesällä Maakuntahallitus merkitsi ilmoitusasiat lisäyksineen tiedoksi. 68 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja totesi, ettei muita mahdollisia asioita ollut.

25 25 (26) 69 Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta annettua lausuntoa koskeva oikaisuvaatimus ja lausunnon uudelleen käsittely Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Hämeen liiton maakuntahallitus antoi lausunnon Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Päätöksestä ei ole annettu oikaisuvaatimusosoitusta eikä valitusosoitusta, koska se koski vain valmistelua (KuntaL 91 ). Jorma Vatsia, Pirjo Tani ja Hannu Koskinen Riihimäeltä ovat toimittaneet oikaisuvaatimuksen (liite 15/10), jossa he pyytävät, että Hämeen maakuntahallituksen kokouksessa pykälänumerolla 37 käsitellyn asian muutoksenhakuohjausta oikaistaan siten, että päätös katsotaan valituskelpoiseksi. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska lausuntopäätös ei sisällä sellaista asiaratkaisua, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla. Lausuntopäätös ei ole lopullinen asiaratkaisu, vaan asian valmistelua, koska lausunnolla ei ole sitovaa vaikutusta pääasian ratkaisuun. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty väite mahdollisesta esteellisyydestä asian käsittelyyn. Kuntalain 52 :n 4 mom. ( /519) mukaan hallintolain 28 :n 1 momentin 5-kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka hän olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa, mikäli kunnan ja kuntayhtymän edut eivät ole ristiriidassa tai asian tasapuolinen käsittely edellytä, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6-kohtaa (jota kirjelmässä ilmeisesti tarkoitetaan, kun mainitaan valvontavelvollisuudesta ja toiseen kertaan 5-kohdan mukaisesta esteellisyydestä) ei sovelleta kunnassa/kuntayhtymässä. Mahdollisen esteellisyyden poistamiseksi on tarkoituksenmukaista päättää kysymyksessä olevasta asiasta esteettömällä kokoonpanolla. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: 1. Maakuntahallitus päättää ottaa käsiteltäväksi tämän ylimääräisenä asiana. 2. Maakuntahallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta perusteella, että päätös ei sisällä sellaista asiaratkaisua, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla. 3. Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa on esitetty väite mahdollisesta esteellisyydestä asian käsittelyyn. Kuntalain 52 :n 4 mom. ( /519) mukaan hallintolain 28 :n 1 momentin 5-kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka hän olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa, mikäli kunnan ja kuntayhtymän edut eivät ole ristiriidassa tai asian tasapuolinen käsittely edellytä, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6-kohtaa ei sovelleta kunnassa/kuntayhtymässä. Mahdollisen esteellisyyden poistamiseksi maakuntahalli-

26 26 (26) tus päättää käsitellä lausunnon Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta uudelleen. 4. Maakuntahallitus hyväksyy maakuntahallituksen aiemmin tekemän päätöksen mukaisen lausunnon Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Käsittely: Jäsen Maija Auvinen ilmoitti esteestään ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Hämeen liitto Esityslista 3/ (24)

Hämeen liitto Esityslista 3/ (24) 1 (24) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2011 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36) 1 (36) Aika: 18.5.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 70 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot