Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010"

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo Hämeen maakuntaohjelma Maakuntakaavan uudistaminen / 1. vaihemaakuntakaavan: asuminen, elinkeinot ja logistiikka osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen Lausunto Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto Pirkanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laadinta vuosien perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys Kaste-hanketta varten -hankkeelle Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Hämeen liiton edustus ELY keskusten neuvottelukunnissa Raportti neljän maakunnan yhteistoiminta alueneuvottelusta Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta annettua lausuntoa koskeva oikaisuvaatimus ja lausunnon uudelleen käsittely Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta...25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..27

2 2 (26) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen, Matti x Pusa, Heikki x Ylipaavalniemi,Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Eino Järvinen Esa Sivennoinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (26) 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Kyösti Arovuori). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Järvinen ja Esa Silvennoinen. 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja ilmoitti, että pöydälle on jaettu uusi 69, joka otetaan käsittelyyn. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

4 4 (26) 53 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo Maakuntahallitus päätti lähettää muutetun Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 45/09) jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyysi toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset mennessä maakuntahallitukselle. Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 :ssä seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Hämeen liiton jäsenkuntien kunnanvaltuustot Ypäjää lukuun ottamatta ovat hyväksyneet maakuntahallituksen lähettämän muutetun Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 11/10) sellaisenaan kaupungin- /kunnanvaltuustoissa seuraavasti: Forssan kaupunginvaltuusto Hattulan kunnanvaltuusto Hausjärven kunnanvaltuusto Humppilan kunnanvaltuusto Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto Janakkalan kunnanvaltuusto Jokioisten kunnanvaltuusto Lopen kunnanvaltuusto Riihimäen kaupunginvaltuusto Tammelan kunnanvaltuusto Ypäjän kunnanvaltuusto käsittelee pidettävässä vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa Ypäjän kunnanhallituksen tekemän myönteisen hyväksymisesityksen. Ypäjän kunnanvaltuuston päätös saadaan maakuntahallituksen kokoukseen. Kaupungin- ja kunnanvaltuustojen päätökset ovat nähtävillä Hämeen liiton virastolla ja kokouksessa. Perussopimuksen 34 :n mukaan se tulee voimaan alkaen ja korvaa voimaantulleen perussopimuksen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustojen hyväksymispäätökset, toteaa muutetun perussopimuksen voimaantulleen alkaen ja toimittaa perussopimuksen tiedoksi maakuntavaltuustolle, jäsenkunnille ja eri sidosryhmille.

5 5 (26) Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti, että myös Ypäjän kunnanvaltuusto on hyväksynyt perussopimuksen muutoksen tulevaksi voimaan lukien. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (26) 54 Hämeen maakuntaohjelma Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman luonnosta kokouksessaan Hallitus merkitsi valmistelun nykyvaiheen tiedoksi sekä kävi keskustelun maakuntaohjelman luonnoksen sisällöstä, painopisteistä ja niitä ilmaisevista toimintalinjoista sekä antoi keskustelun pohjalta evästykset jatkotyölle. Hallitus päätti pyytää ohjelmaluonnoksesta lausunnot jäsenkunnilta ja yhteistyötahoilta mennessä. Hallituksen päätöksen mukaisesti ohjelmaluonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton jäsenkunnissa, liiton virastossa ja Hämeen liiton www-sivuilla Nähtävillä olosta kuulutettiin Aamupostissa, Forssan lehdessä ja Hämeen Sanomissa. Lausuntoja pyydettiin 59 taholta ja lausuntoja saatiin 36 kpl (tilanne ). Virasto on laatinut yhteenvedon lausunnoista ja esityksen siitä kuinka lausuntojen palaute otetaan huomioon maakuntaohjelman valmistelussa, liite 12/10. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee esittelyn ja valmistelun nykyvaiheen tiedoksi, - käy keskustelun maakuntaohjelmasta saadusta palautteesta ja antaa sen pohjalta evästykset maakuntaohjelman jatkotyölle, - käsittelee ohjelmaluonnosta kokouksessaan/seminaarissaan ja - tekee kokouksessaan esityksen maakuntavaltuustolle maakuntaohjelman hyväksymisestä. Käsittely: Pöydälle oli jaettu päivätty selvitys Yhteistoiminta-alueen maakuntaohjelmien valmistelun vaihe. Yhdessä edistettävät hankkeet. Suunnittelupäällikkö Heikki Pusa esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja antoi jatkovalmisteluohjeita, jotka pöytäkirjanpitäjä ja suunnittelupäällikkö kirjasivat muistioihinsa.

7 7 (26) 55 Maakuntakaavan uudistaminen / 1. vaihemaakuntakaavan: asuminen, elinkeinot ja logistiikka osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Maakuntahallitus kävi kokouksessaan keskustelun 1. vaihemaakuntakaavan laadinnasta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Maakuntakaavan uudistaminen oli aiheena myös kuntien kaavoittajien ja teknisten johtajien sekä Hämeen liiton yhteistapaamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin Virasto on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ottaen huomioon edellä kuvatut käsittelyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä 13/10. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on tarkoituksenmukaista kuuluttaa kuntien ilmoitustauluilla ja alueen lehdissä: Aamuposti, Forssan lehti ja Hämeen Sanomat, kuulutus on tarkoituksenmukaista julkaista myös Helsingin Sanomissa. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta ja keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Suunnitelmasta saatu palaute tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi Hämeen liiton jäsenkuntiin, liiton virastoon ja Hämeen liiton www-sivuille, - pyytää lausunnot maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 (26) 56 Lausunto Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnoksesta Päijät-Hämeen liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Virasto on sopinut lausunnon toimittamisesta maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen. Yhteistoiminta-alueen liitot neuvottelivat maakuntaohjelmien yhteistyökysymyksistä Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Päijät-Hämeen liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Päijät-Hämeen maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Kanta- Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kanssa. Maakuntaohjelmissa on tärkeätä nostaa esille myös niitä asioita, joita pyritään edistämään yhteistoiminnassa. Päijät-Hämeen ohjelmaluonnoksessa on jo hyvin nostettu esille joitakin yhteistoiminta-alueen painotuksia kuten asuminen, väylät, vesihuolto, metropolialueen yhteiset toimet ja suurkaupunkitoimet. Lausuntonaan Hämeen liitto nostaa esille seuraavat asiat, joita olisi perusteltua edistää yhteistoiminta-alueen puitteissa: - liikennejärjestelmän kehittäminen - metropolialueen aluerakenteen kestävä kehittäminen - luonnonvarojen kestävä käyttö - ennakointi - korkeakouluyhteistyö - osaamiskeskusohjelman toteuttaminen, jossa erityisesti asumisen kysymykset - maahanmuuttopolitiikka. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (26) 57 Lausunto Pirkanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Pirkanmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Pirkanmaan liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Pirkanmaalla ja Hämeellä on useita yhteisiä intressejä, joita on perusteltua edistää liittojen vuorovaikutuksella ja yhteistyössä, muun muassa yhteistyö osaamisen alalla, jossa erityisesti yliopistoyhteistyö korostuu sekä liikenneinfrastruktuurin vahvistaminen ja kehittäminen. Liikennekysymyksissä yhteisiä edistämisen asioita ovat esimerkiksi perustienpidon ja joukkoliikenteen rahoitus sekä raideliikenneyhteyksien kehittäminen. Maakuntien yhteistyö Helsinki Hämeenlinna Tampere vyöhykkeen kehittämisessä on ollut tiivistä. Hämeen liito pitää tärkeänä, että yhteistyö edelleen jatkuu ja vahvistuu. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (26) 58 Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta Kymenlaakson liitto pyytää saapuneella kirjeellä liiton lausuntoa maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Kymenlaakson liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Maakuntaohjelma on valmisteltu osana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan valtakunnallista maakuntien yhteistoimintakokeilua, jota TEM rahoittaa ja jonka yhtenä painopisteenä on mm. maakuntaohjelmien laadinta maakuntien yhteistyönä. Kymenlaakson ohjelmaluonnoksessa on mielenkiintoisia sekä rakenteellisia että sisällöllisiä avauksia. Hämeen liitolla ei ole ohjelmaluonnokseen huomautettavaa. Hämeen liitto tulee ottamaan huomioon oman maakuntaohjelmansa viimeistelyssä maakuntaa koskevat sisällölliset ja rakenteelliset seikat, kuten esimerkiksi itälänsisuuntaisten yhteyksien kehittäminen, rakennemuutos, biotalous ja uusiutuvat energiavarat. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (26) 59 Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laadinta vuosien perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Hämeen liiton esitystä maakunnan koulutuksen järjestäjien tekemien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksestä huhtikuun loppuun mennessä. Liitteeseen (liite 14/10) on koottu maakunnasta vuosille tehdyt valtionosuus hanke-esitykset ja mihin ne OPM:n tai ELY-keskuksen suunniteluissa on sijoittuneet. Ns. elvytyshankkeissa valtionosuus on 75 % normaalista valtionosuudesta ja edellyttävät erityistä kiireellistä tarvetta (kouluverkkouudistus, homevauriot tms.) tai kunnan korkeaa työttömyysastetta. Lisäksi valtionosuuden ehtona on, että rakentaminen aloitetaan vuoden 2010 aikana. Uudenmaan ELYkeskuksella on käytettävissään elvytyshankkeiden valtionosuuksiin yhteensä 30,3 milj. euroa, josta ELY-keskus on jakanut päätöksellään 25,9 milj. euroa. Maakunnan elvytyshanke-esityksistä rahoituksen sai Forssan yhteislyseon peruskorjaus. Ely-keskukselle hanke-esityksen lisäksi Hausjärven kunta suunnittelee Ryttylän koulun saneerausta vuosina , josta ei kuitenkaan ole tehty valtionosuushakemusta. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj. Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Uudenmaan ELYkeskukselle maakunnan koulutuksen järjestäjien tekemien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksestä: Lausunto Dno 10 23/10 Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Opetusministeriön vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan sisältyviin maakunnan yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeisiin. Vuoden 2014 osalta Hämeen liitto asettaa hankeesitykset seuraavaan kiireellisyysjärjestykseen: 1. Riihimäki, Uramon koulun peruskorjaus 2. Riihimäki, Jukolan monitoimitalon peruskorjauksen II vaihe Vapaan sivistystyön hankkeiden osalta Hämeen liitto esittää, ellei Kansanlähetysopiston lisärakennusta voida rahoittaa koulutuksen järjestäjän esittämän mukaisesti vuonna 2011, se otettaisiin rahoitussuunnitelmaan vuodelle Ns. elvytyshankkeiden osalta Hämeen liitto esittää rahoitettavaksi vuoden 2010 valtuuksista seuraavat hankkeet: 1. Hattula, alakoulun lisärakennus, valtionosuus Hanke liittyy kunnan päättämään kouluverkon uudistamiseen. Alun perin tarkoitus oli rakentaa koulu Lehijärvelle suunnitellun palvelukeskuksen yhteyteen, mutta se ei muista syistä ollut mahdollista, joten kunta on päättänyt rakentaa lisärakennuksen Parolan koulutuskeskuksen yhteyteen. Kouluverkkouudistuksen toteuttamisen kannalta hanke on toteutettava kiireellisesti.

12 12 (26) 2. Riihimäki, Harjunrinteen koulun peruskorjaus, valtionosuus Riihimäen kaupunki on päättänyt kahdessa vaiheessa lisätä koulun oppilasmäärän lähes kaksinkertaiseksi. Koululla on todettu homeongelmaa, joka vaatii ehdottomasti peruskorjausta, jotta suunniteltu oppilasmäärä voidaan kouluun sijoittaa. Käsittely: Matti Puotila ja Maija Auvinen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (26) 60 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Projektin nimi: Hämeen osaamiskeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Teknologiakeskus Innopark Oy Mikko Koivulehto Vankanlähde 7, Hämeenlinna Osaamiskeskusohjelma Valtakunnalliset klusterit Hankekuvaus ja tavoitteet: Hämeen osaamiskeskus on osa valtakunnallista, aluelähtöistä klusteriohjelmaa, jota toteutetaan Kanta-Hämeessä Teknologiakeskus Innopark Oy toimesta kolmella osaamisalalla (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet). Osaamisalakohtaiset strategiset painopistealueet ja kehitysteemat ovat: Asuminen: - asumistarpeet rakentamisprosessien ratkaisuiksi - asumisen erityisratkaisujen palvelukonseptit - tiivistyvä kaupunkirakenne erilaistuvan asumisen mahdollistajana - asuntorakentamisen terästuotteet ja järjestelmät Digitaaliset sisällöt / digibusiness: - kansainvälistymisen hankekokonaisuus yrityksille - digitaalisen sisältöalan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen - uusien innovaatioiden synnyttäminen - digibusiness.fi ja digibusiness.eu -verkkopalvelut - toimialatiedon kerääminen ja julkaiseminen - klusterin yhteiset tapahtumat (ITK, MindTrek ja Kites-symposium) - valittuihin kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen Älykkäät koneet: - kevyt- ja kennorakenteiden teknologian kehittäminen ja soveltaminen koko osaamisklusterin käyttöön - erikoisajoneuvojen valmistajien informointi ja aktivointi valtakunnallisesti osaamisklusterin aktiviteeteista - pilotointi- ja oppimisympäristöjen sekä e-oppimisen menetelmien kehittäminen sekä käytäntöön vienti Klusteritason kärkihankkeena Hämeen osaamiskeskuksen alueella toteutetaan ohjelmaa, jossa keskitytään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiseen verkostomaisena uusimman tiedon pilotoijana ja siirtäjänä erityisesti pk-yrityksiin koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.

14 14 (26) Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n päätös TEM/491/ /2010). Vuoden 2010 Hämeen osaamiskeskusohjelman perusrahoitus jakautuu osaamisaloittain seuraavasti: Asuminen , Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet Perusrahoituksen kohdentumista hankkeille voidaan tarvittaessa tarkentaa maakuntajohtajan päätöksillä. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) 2010 Yht. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ

15 15 (26) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) 2010 Yht. Maakunnan kehittämisraha (2010) Maakunnan kehittämisraha (2009) Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus (2010) muu kuntarahoitus (2009) laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sisältävät vuodelta 2009 siirtynyttä käyttämättä jäänyttä vuoden 2009 perusrahoitusta yhteensä Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

16 16 (26) Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja edellytti, että jatkossa projekti raportoi tuloksista ja vaikuttavuudesta.

17 17 (26) 61 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys Kaste-hanketta varten -hankkeelle Projektin nimi: Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE-hanketta varten Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Eteva kuntayhtymä Markku Niemelä PL 43, Mäntsälä Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 3.2, palvelurakenteet ja hyvinvointi Kanta-Häme sekä Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankekuvaus: Esiselvityksen tarkoitus on saada aikaan perusta uudenlaisen toimintamallin rakentamiselle vammaispalveluiden järjestämisessä ja luoda pohja laajalle yhteistyölle kattaen Kanta-Hämeen lisäksi Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan liitot. Hankkeen avulla on mahdollista selvittää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tuen ja avun tarve entistä systemaattisemmin. Luotava malli perustuu ns. palveluintegraattoritoimintamalliin. Keskeinen idea on, että tilaajan ja tuottajan väliin kehitetään ja organisoidaan välittäjätoiminto asiakaslähtöisyyden ja joustavuuden lisäämiseksi sekä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Tavoitteet: Eteva palveluintegraattoriksi esiselvityshanke uudistaa innovatiivisesti vammaispalveluiden palvelurakenteita ja toimintatapoja maakuntaliittojen välisenä yhteistyönä. Lisäksi esiselvitys mahdollistaa seuraavan vaiheen KASTE-rahoituksen hakemisen sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE-hanketta varten -projektille maakunnan kehittämisrahaa 8,6 %, kuitenkin enintään 7 500, hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yhteensä. Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 0 0

18 18 (26) - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus

19 19 (26) - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Päijät Hämeen, Uudenmaan ja Pohjois Karjalan liittojen maakunnan kehittämisraha Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (26) 62 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt esityksen edustajistaan maakunnan yhteistyöryhmässä. Uudenmaan ELY-keskus esittää, että Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi nimetään yksikön päällikkö Ari Huomo ja hänen varajäsenekseen liikennejärjestelmävastaava Mirja Hyvärinta. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään Uudenmaan ELY-keskuksen edustajina varsinaiseksi jäseneksi Ari Huomon ja varajäseneksi Mirja Hyvärinnan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 21 (26) 63 Hämeen liiton edustus ELY keskusten neuvottelukunnissa Hämeen ja Uudenmaan ELY keskukset ovat pyytäneet Hämeen liittoa nimeämään edustajansa ELY keskusten perustettaviin neuvottelukuntiin. Hämeen ELY keskus pyytää nimeämään sekä varsinaisen, että varajäsenen. Uudenmaan ELY keskus pyytää Päijät Hämeen liittoa ja Hämeen liittoa nimeämään yhteisen edustajan ja varaedustajan. Edustajain nimeämisen valmistelut ovat vielä kesken. Pohdittavana on mm. tuleeko kyseeseen luottamusmies vai virkamiesedustaja. Asiasta neuvotellaan naapurimaakuntien kanssa mm. neljän maakunnan kokouksessa Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka puh ja lisätietoja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys tehdään kokouksessa Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti maakuntien kesken sovitun, että Uudenmaan ELY keskuksen neuvottelukuntaan sekä Päijät-Häme että Kanta-Häme nimeävät oman edustajan ja varaedustajan. Uudenmaan ELY -keskuksen neuvottelukuntaan varaedustajaksi Honka esitti liitossa liikenneasioista vastaavan suunnittelupäällikkö Heikki Pusan. Keskusteltuaan maakuntahallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen seuraavasti: Maakuntahallitus nimesi Hämeen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen ja varaedustajaksi maakuntajohtaja Juhani Hongan. Uudenmaan ELY keskuksen neuvottelukuntaan maakuntahallitus nimesi maakuntajohtaja Juhani Hongan ja varaedustajaksi suunnittelupäällikkö Heikki Pusan.

22 22 (26) 64 Raportti neljän maakunnan yhteistoiminta alueneuvottelusta Kanta Häme, Päijät Häme, Itä Uusimaa ja Uusimaa pitävät seuraavan neuvottelun yhteisistä ylimaakunnallista strategisista asioista (vert. yhteistoiminta alueille säädetyt tehtävät). Kanta Häme on vuoden 2010 puheenjohtajamaakunta. Neuvottelukokouksen esityslista on erillisenä liitteenä 1/10. Neuvottelukokoukseen osallistuvat antavat maakuntahallitukselle raportin kokouksesta. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa saamansa raportin neljän maakunnan yhteiskokouksesta ja käy tarvittavan evästyskeskustelun yhteistoiminta alueen asioista ja niiden hoitamisesta. Maakuntajohtaja esitteli erillisenä liitteenä 1/10 olevalta Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kokouksen asialistalta kokouksen kulun. Lisäksi maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun työ- ja elinkeinoministeriön kirjeen Selvitys maakuntien yhteistoiminnan järjestämisestä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (26) 65 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hämeen liiton tarkastuslautakunnan pöytäkirja on erillisenä liitteenä 2/10. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 66 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/10. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Pöydälle oli jaettu henkilöstöhallinto-osan päätös 61, jonka maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävän päätösesitykseensä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti. 67 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös 8500 euron suuruisen valtionavustuksen myöntämisestä opintosetelityyppisenä valtionavustuksena (vapaa sivistystyö). Avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet -kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. 2. Suomen Kuntaliiton kirje : Aluebarometri Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat teettäneet Tilastokeskuksella vuosittaisen aluebarometrin kyselytutkimuksena, jonka vastaajina ovat kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Aluebarometriin voi tutustua Kuntaliiton kotisivuilla osoitteessa: ja elinkeinokehitys > aluekehityksen seuranta, rakennemuutos. 3. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston kirje , jossa ilmoitetaan Taloudellisen katsauksen ilmestyneen Valtiovarainministeriön nettisivuilla Kirjeessä ilmoitetaan, että VM on siirtymässä pelkästään sähköiseen julkaisemiseen, joten katsausta ei enää ole painettuna versiona.

24 24 (26) 4. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2010: Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-10). TS 10:n kustannusvaikutus vuonna 2010 on keskimäärin 0,6 %. 5. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2010: Kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2010: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Sopimusmuutokset nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2010 aikana KVTES-sopimusalalla keskimäärin 0,97 %. Järjestelyerä samanpalkkaisuuden edistämiseksi lukien on tehtäväkohtaisen palkan korottaminen 0,7 %:lla erillisessä liitteessä mainituille ryhmille, joita Hämeen liitossa ovat toimistoalan palkkaryhmiin I ja II kuuluvat. Hinnoittelemattomille, joita on suurin osa liiton henkilöstöstä, 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä lukien. Summa lasketaan hinnoittelemattomien palkkasummasta. Lisäksi tuloksellisuuden edistäminen ja sitä tukeva paikallinen järjestelyerä lukien on 0,7 %. 7. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2010: Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä Kunnan kaikilla sopimusaloilla on käytettävissä lukien paikallisesti 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua. 8. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 1/2010: Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. 9. Työ- ja elinkeinominiteriön kirje: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - tavoitetta toteuttavien EAKR -toimenpideohjelmien vuoden 2010 teknisen tuen varojen jako välittävien toimielinten käytettäväksi. Hämeen liitolle on jaettu ja Hämeen ELY -keskukselle Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun Helsingin kaupungin tapahtumapäällikkö Saila Macherelta maakuntajohtajalle tulleen sähköpostiviestin Maakuntajuhlat Senaatintorilla 2012?. Viestissä todetaan, että vuodeksi 2011 suunnitellut Etelä-Pohjamaan maakuntajuhlat joudutaan siirtämään Senaatintorin remontin vuoksi kesään Näin ollen toivotamme Kanta-Hämeen tervetulleeksi Senaatintorille kesällä Maakuntahallitus merkitsi ilmoitusasiat lisäyksineen tiedoksi. 68 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja totesi, ettei muita mahdollisia asioita ollut.

25 25 (26) 69 Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta annettua lausuntoa koskeva oikaisuvaatimus ja lausunnon uudelleen käsittely Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Hämeen liiton maakuntahallitus antoi lausunnon Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Päätöksestä ei ole annettu oikaisuvaatimusosoitusta eikä valitusosoitusta, koska se koski vain valmistelua (KuntaL 91 ). Jorma Vatsia, Pirjo Tani ja Hannu Koskinen Riihimäeltä ovat toimittaneet oikaisuvaatimuksen (liite 15/10), jossa he pyytävät, että Hämeen maakuntahallituksen kokouksessa pykälänumerolla 37 käsitellyn asian muutoksenhakuohjausta oikaistaan siten, että päätös katsotaan valituskelpoiseksi. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska lausuntopäätös ei sisällä sellaista asiaratkaisua, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla. Lausuntopäätös ei ole lopullinen asiaratkaisu, vaan asian valmistelua, koska lausunnolla ei ole sitovaa vaikutusta pääasian ratkaisuun. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty väite mahdollisesta esteellisyydestä asian käsittelyyn. Kuntalain 52 :n 4 mom. ( /519) mukaan hallintolain 28 :n 1 momentin 5-kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka hän olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa, mikäli kunnan ja kuntayhtymän edut eivät ole ristiriidassa tai asian tasapuolinen käsittely edellytä, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6-kohtaa (jota kirjelmässä ilmeisesti tarkoitetaan, kun mainitaan valvontavelvollisuudesta ja toiseen kertaan 5-kohdan mukaisesta esteellisyydestä) ei sovelleta kunnassa/kuntayhtymässä. Mahdollisen esteellisyyden poistamiseksi on tarkoituksenmukaista päättää kysymyksessä olevasta asiasta esteettömällä kokoonpanolla. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: 1. Maakuntahallitus päättää ottaa käsiteltäväksi tämän ylimääräisenä asiana. 2. Maakuntahallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta perusteella, että päätös ei sisällä sellaista asiaratkaisua, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla. 3. Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa on esitetty väite mahdollisesta esteellisyydestä asian käsittelyyn. Kuntalain 52 :n 4 mom. ( /519) mukaan hallintolain 28 :n 1 momentin 5-kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka hän olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa, mikäli kunnan ja kuntayhtymän edut eivät ole ristiriidassa tai asian tasapuolinen käsittely edellytä, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6-kohtaa ei sovelleta kunnassa/kuntayhtymässä. Mahdollisen esteellisyyden poistamiseksi maakuntahalli-

26 26 (26) tus päättää käsitellä lausunnon Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta uudelleen. 4. Maakuntahallitus hyväksyy maakuntahallituksen aiemmin tekemän päätöksen mukaisen lausunnon Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Käsittely: Jäsen Maija Auvinen ilmoitti esteestään ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot