Hämeen liitto Esityslista 4/ (16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)"

Transkriptio

1 1 (16) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosille Hämeen maakuntaohjelma Etelä-Suomen EU-toimiston tulevaisuus Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Kanta-Hämeen Yrittäjämäinen Toimintamalli -hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Jokioisten osaamiskeskus projektille HämePro -raportteja Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja arviointikertomus vuodelta 2009 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...16

2 2 (16) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (16) 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Alijärvi (Ritva Oinonen) ja Kyösti Arovuori (Katriina Laaksonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (16) 73 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosille Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Vuonna 2009 oli maakuntavaltuuston puheenjohtajana Timo Saviniemi Hämeenlinnasta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ilkka Joenpalo Forssasta ja toisena varapuheenjohtajana Markku Leppälahti Ypäjältä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosille

5 5 (16) 74 Hämeen maakuntaohjelma Maakuntaohjelma nojautuu maakuntavaltuuston marraskuussa 2009 hyväksymään maakuntasuunnitelmaan. Ohjelma jakautuu viiteen maakuntasuunnitelmaan perustuvaan toimintalinjaan: Uusiutumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen ja ympäristö. Hankkeiden ja niiden rahoituksen osalta ohjelma on tavoitteellinen. Ohjelma nostaa esille ne seutujen ja maakunnan myönteisen kehityksen kannalta tärkeät toimenpiteet ja hankkeet, joita pyritään eri tavoin yhdessä viemään eteenpäin ja toteuttamaan ne suunnitellussa aikataulussa. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan käynnistää maakuntaohjelman valmistelun. Maakuntahallitus on linjannut useassa kokouksessaan ohjelmatyötä. Maakuntavaltuusto käsitteli ohjelmatyötä seminaarissaan syyskuussa Marraskuussa 2009 järjestettiin seutukunnittaiset valmistelukokoukset ja neuvottelut yhteistyöosapuolten kanssa. Ohjelman aineisto on ollut valmistelun aikana täydentyvänä luonnoksena nähtävänä ja kommentoitavana Hämeen liiton www-sivuilla. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta helmikuussa Ohjelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton jäsenkunnissa, liiton virastossa ja Hämeen liiton www-sivuilla Nähtävillä olosta kuulutettiin Aamupostissa, Forssan lehdessä ja Hämeen Sanomissa. Lausuntoja pyydettiin 59 taholta ja lausuntoja saatiin 39 kpl. Maakuntaohjelmasta annettujen lausuntojen perusvire oli myönteinen. Useissa lausunnoissa kiiteltiin maakuntaohjelman yhteistä, avointa ja sitouttavaa valmistelua. Erityisesti kuntien ja seutujen lausunnoissa näkyi yhteinen taustakeskustelu. Maakuntaohjelman painotukset ja tulokulmat nähtiin oikean suuntaisina. Yleensä lausunnon antajat, kuten kunnat, aluehallinto ja muut maakunnan toimijat korostivat ja toivat esille kehittämisen kysymyksiä omista seudullisista tai toiminnallisista näkökohdistaan. Maakuntahallitus käsitteli ohjelmaluonnoksesta saadun palautteen ja Lausunnoissa ja palautteissa esitetyt näkökohdat on pääosin voitu ottaa huomioon ohjelmassa. Maakuntaohjelma on erillisenä liitteenä 1/10 (arkistoidaan erikseen). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia.

6 6 (16) 75 Etelä-Suomen EU-toimiston tulevaisuus Vuodesta 1999 lähtien toiminut Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa yhteinen EU-toimisto tekee edunvalvontatyötä, tiedottaa rahoitus- ja muista mahdollisuuksista, avustaa yhteyksien solmimisessa ja hoitaa maakunnan markkinointia Brysselissä. Toimisto on kaikkien hämäläisten toimijoiden käytettävissä. Brysselin toimiston kannattaa hoitaa sellaisia töitä ja tehtäviä, joita on vaikea tai mahdoton toimittaa Suomesta käsin. Toimiston ylläpitäjäpohja muuttuu vuoden 2011 alussa, kun Itä-Uudenmaan kunnat liittyvät Uudenmaan liittoon. Hämeen liitto jää Päijät-Hämeen liiton kanssa kaksin toimiston omistajaksi. Kanta-Hämeen läsnäolo Brysselissä on nähty tärkeäksi ja hyödylliseksi, mutta toimiston taloudellinen rasitus ei saisi nousta merkittävästi. Etelä-Suomen EU-toimiston tulevaisuudesta keskusteltaessa tavoitteeksi on noussut uudenlainen, verkostomaisesti toimiva toimistorakenne, joka voisi koota yhteistyöhön sovittujen teemojen äärelle alueita ja kaupunkeja Suomesta ja mahdollisesti muista maista. Tavoitteena on kustannustehokas ja joustava toimintatapa. Verkostotoimiston rakentaminen on kuitenkin haastavaa, eikä valmiita malleja tai esimerkkejä juuri ole. Käytännössä EU-toimiston ensisijaiset kehittämisvaihtoehdot lähitulevaisuudessa ovat: 0. Jatkaminen toimintaa nykyiseen tapaan kahden Päijät-Hämeen kanssa, kustannusten minimoiminen (mm. harjoittelijasta luopuminen). 1. Verkostotoimiston rakentaminen mahdollisimman nopeasti ja hakeutuminen toimimaan esimerkiksi House of the Cities, Municipalities and Regions talon suojissa. 2. Verkostotoimiston rakentaminen ulkopuolisen projektirahoituksen turvin, jolloin vähintään nykyisen tasoiset palvelut voidaan varmistaa parin vuoden projektikauden ajaksi. Maakuntahallitus perehtyi seminaarissaan Brysselin toimiston nykytilaan ja tulevaisuuteen. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus keskustelee Etelä-Suomen EU-toimiston kehittämisvaihtoehdoista ja evästää toimivaa johtoa jatkotoimiin nähden.

7 7 (16) 76 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Kanta-Hämeen Yrittäjämäinen Toimintamalli -hankkeelle Projektin nimi: Kanta-Hämeen Yrittäjämäinen Toimintamalli Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Yrittäjät Ry Juha Haukka Sibeliuksenkatu 11 A, Hämeenlinna Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.3, yrityspalvelujen ohjelmallinen kehittäminen. Kanta-Häme Hankekuvaus: HämePro-työskentelyn yhteydessä käynnistyi vuonna 2009 Hämeen Yrittäjät Ry:n vetämänä Kohti Yrittäjyysmaakuntaa -niminen hanke, jossa maakunnan jokaiseen kuntaan on laadittu yritysten toimintaympäristön parantumiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma. Kokemukset kunnallishallinnon ja kuntakohtaisten yrittäjäyhdistysten yhteistyöstä tässä yhteydessä ovat olleet myönteisiä. Nyt on tarkoituksena käynnistää toinen vaihe, joka jalkauttaa ensimmäisen vaiheen kehittämissuunnitelmat. Keskeinen osa on yrittäjyysvaikutusten arviointimallien kuntakohtainen räätälöinti ja kehittämispolut, joilla päätöksenteko helpottuu ja vaikuttaa positiivisesti yritysten toimintaympäristöön. Hankkeessa ovat hakijakumppaneina MTK Häme, Hämeen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Hämeenlinnan Nuorkauppakamari. Tavoitteet: Tavoitteena on tehdä Kanta-Hämeestä Suomen vahvin alue yrittää. Tavoitteeseen sisältyy Yrittäjyysmaakuntaohjelman keskeisten osioiden toteuttaminen, kuntakohtaisten yrittäjyysarviointimallien kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto kunnissa, elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmapiirin kehittyminen, yrittäjyysaktiivisuuden lisääntyminen, tahattomien yrittämisen esteiden väheneminen ja kuntakuvan kirkastuminen, yritysten määrän nettokasvu sekä työllisyyden parantuminen yritysten kilpailukyvyn parantuessa. Uudet työpaikat: Hankkeessa ei synnytetä välittömiä uusia työpaikkoja, mutta uusien työpaikkojen syntyminen on hankkeen keskeinen välillinen tavoite ja tarkoitus. Säilytettävät työpaikat: Kilpailukyvyn parantuminen vaikuttaa myönteisesti työpaikkojen säilymiseen. Uudet yritykset: Hanke ei synnytä välittömiä uusia yrityksiä, mutta yritystoiminnan edellytysten parantuminen vaikuttaa myönteisesti uusien yritysten syntyyn.

8 8 (16) Koulutettavien määrä: Hanke ei järjestä varsinaista koulutusta, mutta kuntakohtainen kehitysprosessi on oppimisen paikka hankkeen osapuolille. Asian on valmistellut elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään , vuosien 2010 ja 2011 hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT

9 9 (16) Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Matti Lipsanen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

10 10 (16) 77 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Jokioisten osaamiskeskus projektille Projektin nimi: Jokioisten osaamiskeskus 2010 Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Agropolis Oy Erkki Vasara Humppilantie 9 A, Jokioinen Osaamiskeskusohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Jokioisten osaamiskeskus jatkaa edelleen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) toteutettavien keihäänkärkihankkeiden kautta tutkimustulosten hyödynnytettävyyden tehostamista. Tavoitteena on, että kärkien kautta tuloksena syntyy laajempia yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Vuonna 2010 on tarkoitus toteuttaa kaksi tutkimuskärkihanketta: 1. Viljojen ja marjojen arvojakeiden eristäminen (ingredientit) ja 2. Kapselointiteknologioihin liittyvät kärjet. Huippuosaamisen siirto kentälle tapahtuu aktivaatiotoiminnan kautta. Tutkimuksensiirtomekanismista vastaa Agropolis Oy. Uusia tuotanto ja liiketoimintamahdollisuuksia etsitään erityisesti pienille elintarvikeketjun yrityksille. Tämän lisäksi Agropolis Oy vastaa Luomutuotteiden ympärille rakennettavasta sateenvarjohankkeesta, joka kattaa kansainvälistymissuunnitelman ja yrityskohtaisia toimenpidekokonaisuuksia. Uutena avauksena selvitetään Sitran vuonna 2010 alkavan "Maamerkit" ohjelman mahdollisuudet luonnonvaroja hyödyntävän pienen ja keskisuuren teollisuuden pääomasijoittajana. Agropolis Oy toimii myös elintarvikekehityksen klusterin rajapintayhteistyön käynnistäjänä ympäristöklusterin suuntaan. Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n päätös TEM/491/ /2010). Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) 2010 Yht.

11 11 (16) Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 0 Luontoissuoritukset 0 0 Muut menot 0 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) 2010 Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus

12 12 (16) Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

13 13 (16) 78 HämePro -raportteja Kanta-Hämeessä toimivat aluekehittäjät ovat HämePro -prosessin yhteydessä tarkastelleet aluekehitystyön toimintatapoja. Tarkastelun tuloksena on valmistunut kaksi HämePro:n raporttia: Organisaatiokohtaiset strategiat ja strategioiden syventäminen erillinen liite 2/10 ja Aluekehittämisen instituutiot Kanta Hämeessä: Maakunnan aluekehittäjille tammikuussa 2010 tehdyn kyselyn tuloksia erillinen liite 3/10. Asian on valmistellut elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi HämePro -raportit: Organisaatiokohtaiset strategiat ja strategioiden syventäminen sekä Aluekehittämisen instituutiot Kanta-Hämeessä: Maakunnan aluekehittäjille tammikuussa 2010 tehdyn kyselyn tuloksia.

14 14 (16) 79 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja arviointikertomus vuodelta 2009 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/10 (arkistoidaan erikseen). Tarkastuslautakunnan pöytäkirja , arviointikertomus vuodelta 2009 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 5/10 (arkistoidaan erikseen). Tarkastuslautakunta : Tarkastuslautakunta on 1. merkinnyt tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtynyt tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittänyt tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittänyt valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittänyt valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja , tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009.

15 15 (16) 80 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 6/10. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat 1. Maakuntahallituksen kokous siirretään pidettäväksi viikkoa myöhemmin eli klo Ryhmät alkavat klo Asiasta on sovittu puheenjohtajiston kanssa. 2. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös : Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden jako maakunnan liittojen käytettäväksi vuodelle Etelä-suomen EAKR-ohjelma, vuoden 2010 arviomäärärahasta voi Hämeen liitto käyttää (EAKR +valtio). Vuodelle 2010 jaettavaa arviomäärärahaa voidaan käyttää Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden vuosien myöntämisvaltuuksista vuonna 2010 aiheutuviin maksatuksiin. Vuoden 2010 määrärahat jaetaan maakunnan liitoille Valtteri-järjestelmän kautta. Arviomäärärahan käytössä on noudatettava annettuja ohjelmakauden varojen käytön ehtoja. 3. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös : Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusosuuden jako maakunnan liittojen käytettäväksi vuodelle Manner-Suomen ESR-ohjelma, vuoden 2010 arviomäärärahasta voi Hämeen liitto käyttää (ESR+valtio). Vuodelle 2010 jaettavaa arviomäärärahaa voidaan käyttää Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusosuuden vuosien myöntämisvaltuuksista vuonna 2010 aiheutuviin maksatuksiin. Vuoden 2010 määrärahat jaetaan maakunnan liitoille Valtteri-järjestelmän kautta. Arviomäärärahan käytössä on noudatettava annettuja ohjelmakauden varojen käytön ehtoja. 4. Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston päätös : Päätös aluehallinnon uudistukseen liittyvien uusien tehtävien korvaamisesta maakunnan liitoille. Valtion vuoden 2010 talousarvioon sisältyy alue- ja paikallishallinnon tukitoimien momentille erikseen osoitettu euron määräraha, joka on tarkoitettu aluehallinnon uudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä johtuvien uusien tehtävien kustannusten korvaamiseen maakunnan liitoille. Kuultuaan maakunnan liitojen johtajia, valtiovarainministeriö on päättänyt maksaa maakunnan liitoille uusista tehtävistä aiheutuvaa korvausta ,79 /maakunnan liitto. Em. summa maksetaan asianomaisen maakunnan liiton pankkitilille.

16 16 (16) 5. Valtioneuvosto päätti valtion maksaman laajakaistatuen jakautumisesta maakuntien kesken. Eniten tukea saavat Lappi 17 miljoonaa euroa ja Kainuu 9,5 miljoonaa euroa. Keski-Suomen hankkeisiin kohdennetaan 6,8 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo saavat kumpikin 4,8 miljoonaa. Hämeelle osoitettiin laajakaistatukea Tukisumma on noin puolet maakuntaan laaditun hankeohjelman mukaisesta tuesta. Kanta- Hämeen hankeohjelmaan sisältyy kuntien sitoumuksiin perustuen kohteet Hämeenlinnasta, Lopelta, Tammelasta ja Ypäjältä. 6. Vuoden 2010 Häme päivä on Riihimäen Asematapahtuma, jota vietetään sunnuntaina Liitto järjestää yhdessä Riihimäen kaupungin kanssa Häme päivän VIP tilaisuuden, joka alkaa noin puolenpäivän aikaan. Lisäksi liitto on esillä Asematapahtumatorilla omalla messuteltalla. Asematapahtuman ohjelma tarkentuu toukokuun aikana ja Häme-päivän ennakkokutsut postitetaan ennen kesää. 7. Maakuntahallitus vastuutti yhteistyötoimikunnan esityksestä, kokouksessaan liiton johdon viemään eteenpäin viiden kohdan kehittämistoimenpidepakettia. Kehittämistoimenpiteitä työstettiin koko henkilökunnan toimesta kahdessa työpaikkakokouksessa. Yhteistyötoimikunta käsitteli työpaikkakokousten työn tuloksia Yt toimikunnan käsittelyn tulos tuodaan hallitukselle tiedoksi kokouksessa. 8. Työterveys Mehiläinen on toimittanut Hämeen liiton työterveyshuollon vuosiraportin 2009, joka jaetaan ja esitellään kokouksessa. Mehiläinen tuottaa Hämeen liiton henkilöstön työterveyspalvelut (lakisääteisen ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon). Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 82 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat:

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot