TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen, poistui :n 243 aikana. Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra poistui :n 243 aikana. kirkkoherra vt.kirkkoherra poistui :n 243 ai- kirkkoherra kappalainen vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Toljamo Outi kana Öhman Björn Kokkola Meeri Kuoppala Tatu Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Rinne Katri kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 229 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 231 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 232 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 233 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Paasio, Pekka Saarela ja Mirjo Kanervavuori. 234 ILMOITUSASIAT 1. Turun Katariinanseurakunnan piispantarkastus maaliskuussa Kirkkohallituksen yleiskirje nro 14/ Pöytäkirjoja Hallintojohtaja tulee valmistelemaan syyskauden alkuun esityksen kirjeessä mainituista käsittelyajoista. yhteisen diakoniatyön johtokunta 3/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 235 DIAKONIAN VIRKAJÄRJESTELYT MARTINSEURAKUNNASSA Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset sillä edellytyksellä, että kirkkoneuvosto myöntää luvan päätöksessä esitettyihin virkajärjestelyihin: Johtavan diakoniatyöntekijän Pirkko Larkelan jäätyä maaliskuun alusta vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle seurakuntaneuvosto nimesi Noora Nurmen väliseksi ajaksi vs. johtavaksi diakoniatyöntekijäksi ja lukien sisäisen haun perusteella hoitamaan jatkossa johtavan diakoniatyöntekijän virkaa sitä seuraavin palkkaeduin. tehtiin seurakuntaneuvostossa :n kohdalla. Päätöksenteon yhteydessä keskusteltiin siitä, että diakoniatyön resurssien muuttuessa ja Noora Nurmen aloittaessa uutena johtavana olisi perusteltua palkata ylimenokaudeksi, 6 kuukauden ajaksi sijainen. Ratkaisu auttaisi muutostilanteessa. Sijaispäätöksen voi määrärahojen puitteissa tehdä kirkkoherra, mutta nykyisessä taloustilanteessa on hyvä käydä sijaisuuksien täyttämisestä keskustelu seurakuntaneuvostossa. Määräaikaiseen viransijaisuuteen olisi käytettävissä Martissa harjoittelijanakin ollut Johanna Holma, joka voisi aloittaa lukien ja olla siis välisen ajan. Noora Nurmen jäädessä opintovapaalle 101 tehdyn päätöksen mukaan syntyy tilanne, jossa yksi diakonian virka on täyttämättä (pois lukien em. määräaikainen sijaisuus), ja lisäksi nykyinen johtava työntekijä on opintovapaalla välisen ajan. Näin ollen seurakunnalla olisi vain yksi vakituinen diakonian viranhaltija. Ratkaisuvaihtoehdot johtavan työntekijän virkajärjestelyihin olisivat periaatteessa seuraavat: 1. palkataan määräaikainen johtava viranhaltija seurakunnan ulkopuolelta ajalle ; 2. nimetään Jan Hirvilahti ainoana vakituisena viranhaltijana vs. johtavaksi viranhaltijaksi ajalle ; 3. palkataan viransijainen asti ja kirkkoherra vastaa työparin työnjohdosta On huomioitava myös se, että yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti kaikki yli 6 kuukautta pitempien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Vaihtoehto 1 olisi johdonmukainen, mutta hankaluutena on kesää vasten saada rekrytoitua julkisella hakuprosessilla sijainen, jolla olisi kokemusta johtavan työntekijän tehtävien hoitamisesta. Johtamiskokemus kuitenkin on

4 Yhteinen kirkkoneuvosto sijaisella välttämätön, jotta määräaikaiseen sijaisuuteen perehdyttäminen saataisiin hoidettua mahdollisimman pian. Vaihtoehdot 2. ja 3. ovat nekin mahdolliset, mutta edellyttävät vielä neuvottelua diakoniatyön työryhmän kanssa ennen päätöksentekoa. Kirkkoherra tapasi työryhmän työneuvottelussa. Esittelyn täydennys (tehty ): Kirkkoherra on tiedustellut entiseltä johtavalta viranhaltijalta Pirkko Larkelalta, olisiko hän käytettävissä sijaisuuteen. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä 60%:n viranhoitovelvoitteella eli kolmena (3) työpäivänä viikossa. Nykyinen johtavan tehtäviä hoitava Noora Nurmi hoitaa osittaisen virkavapaan vuoksi johtavan tehtäviä 60% viranhoitovelvoitteella. Kun johtavan rekrytointi mm. aikataulu- ja perehdyttämissyistä johtuen on tässä tilanteessa ongelmallinen, Pirkko Larkelan palkkaaminen on perusteltua. Työkenttä ja käytännöt ovat hänelle entuudestaan tutut. Kirkkoherra on keskustellut Noora Nurmen kanssa Johanna Holman sijaisuudesta. Alun perin Holman kanssa on keskusteltu 6 kuukauden sijaisuudesta, mutta joulun alusaikaan liittyen olisi perusteltua palkata hänet Martinseurakunnassa on tällä hetkellä 1,6 työntekijää toisen työntekijän asti jatkuvan osittaisen virkavapaan johdosta, joten sijaistyönvoiman käyttö määräaikaisesti on perusteltua. Edellä mainitut virkajärjestelyt edellyttävät yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Seurakuntaneuvosto päättää 1. palkata Pirkko Larkelan Noora Nurmen opintovapaan sijaiseksi ajalle %:n viranhoitovelvoitteella eli kolme (3) työpäivää viikossa; 2. määrittää Pirkko Larkelan palkkausperusteeksi vaativuusryhmän 503 mukaisen palkan huomioiden, mitä kohdassa 1 on päätetty. 3. palkata diakoniatyöntekijä Johanna Holman määräaikaisesti hoitamaan täyttämättä jätettyä diakonian virkaa ajalla huomioiden, että avoimeksi jääneen viran johtavan tehtävistä vastaa Noora Nurmi ja hänen opintovapaansa ajan sijainen kohdassa 1-2 määritellyin perustein. 4. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa kohdissa 1-3 mainittuihin diakoniatyön virkajärjestelyihin luvan. Kirkkoneuvosto myöntää Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan 1. palkata Pirkko Larkelan Noora Nurmen opintovapaan sijaiseksi ajalle %:n viranhoitovelvoitteella eli kolme (3) työ-

5 Yhteinen kirkkoneuvosto päivää viikossa; 2. määrittää Pirkko Larkelan palkkausperusteeksi vaativuusryhmän 503 mukaisen palkan huomioiden, mitä kohdassa 1 on päätetty. 3. palkata diakoniatyöntekijä Johanna Holman määräaikaisesti hoitamaan täyttämättä jätettyä diakonian virkaa ajalla huomioiden, että avoimeksi jääneen viran johtavan tehtävistä vastaa Noora Nurmi ja hänen opintovapaansa ajan sijainen kohdassa 1-2 määritellyin perustein. Ilmoitus Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Pirkko Larkelalle, Noora Nurmelle, Johanna Holmalle, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 236 TALOUSTOIMISTON, KESKUSREKISTERIN JA SEURAKUNTATOIMISTON ASIAKASPAL- VELUN KESKITTÄMINEN YHTEEN PALVELUPISTEESEEN Taloustoimistossa, keskusrekisterissä ja sen yhteydessä olevassa seurakuntatoimistossa on suunnitteilla palvelu-uudistus, jonka tavoitteena on seurakuntalaisten palvelun parantaminen ja kaikkien seurakunnallisten virastopalvelujen, hautatoimipalvelujen ja varauspalvelun kokoaminen yhden palvelutiskin yhteyteen. Myös seurakuntayhtymän puhelinkeskus sijoitetaan samaan palvelukokonaisuuteen. Uudistettujen palvelujen on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2015 alusta lähtien. Uudistus on tarkoitus toteuttaa asiakaspalvelunäkökulmasta lähtien, jolloin ensimmäiseksi hahmotellaan tuleva palvelukokonaisuus ja siihen osallistuvat henkilöt ja vasta näiden asioiden selkiytymisen jälkeen aloitetaan tilojen remontti tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön mukaiseksi. Palvelutiskikokonaisuus on tarkoitus sijoittaa nykyisen keskusrekisterin tiloihin. Uudistuksen myötä pystytään myös kehittämään nykyaikaista sähköistä asiakaspalvelujen kokonaisuutta toimintojen yhtenäistämisen kautta. Nykyisin hautatoimisto, kassa ja puhelinkeskus sijaitsevat toimitalon ensimmäisessä kerroksessa taloustoimistossa. Seurakuntalaisilla ei ole tarkoituksenmukaisia rauhallisia odotustiloja tullessaan asioimaan esimerkiksi hautausasioissa. Keskusrekisterin palvelut ovat myös katutasossa, mutta eri tiloissa, joihin on eri sisäänkäynti kuin taloustoimistoon. Seurakunnallisten toimitusten varauspalvelu sijaitsee seurakunnittain eri huoneissa keskusrekisterin takana olevan käytävän varrella. Seurakunnan vuokra-asuntojen välitystä palvelee kiinteistötoimisto toimitalon kolmannessa kerroksessa. On harkittava, tulisiko myös osa vuokra-asuntoihin liittyvästä asioinnista keskittää uudistettuun palvelupisteeseen.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kaikkien virastopalvelujen keskittäminen asiakaslähtöisesti yhdessä tilassa sijaitsevaan palvelutiskiin edellyttää taloustoimiston, keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen määrittelyä. Mainittujen yksiköiden henkilöstölle on pidetty keskustelutilaisuus, jossa suunnitteilla olevasta uudistuksesta ovat kertoneet ja sitä koskeviin kysymyksiin vastanneet hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Irma Hokka, keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Henkilöstölle on kerrottu suunnitteilla olevan uudistuksen mahdollisesti edellyttävän tehtävänkuvausten uudelleen määrittelyä, työaikojen tarkistamista ja työpisteiden sijainnin muutoksia. Toimenkuvien muutoksista ei ole olemassa vielä ehdotuksia, uudistuksessa tullaan huomioimaan henkilökunnan esitykset ja näkemykset entistä asiakaslähtöisemmästä toimintatavasta. Kirkon yhteistoimintasopimuksen 4 :n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 3 :ssa tarkoitetun asian, sen on käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden tai heidän 1 :n 3 momentissa tarkoitettujen edustajien kanssa. Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3 :n 1 momentin 4) kuuluu seuraavasti: Työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niihin olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat, jotka vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn. 3 :n 2 momentti 1) henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla on olennaisia henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä edustavat pääluottamusmiehet Pirjo Sydänmaanaho ja Katja Koskinen talousosastolta. Talousosastolta osallistuu myös yksi puhelinvaihteen työntekijä. Keskusrekisteri ja seurakuntatoimisto valitsevat omat kaksi edustajaansa neuvotteluihin siten, että yksi edustaja on keskusrekisterin henkilöstöä ja yksi edustaja seurakuntasihteereistä. Työntekijöiden edustus YT-neuvotteluissa on koostettu niin, että asiantuntemus eri työtehtävistä on käytettävissä. Työnantajan edustajina neuvotteluihin osallistuvat Hannu Kallio, Heikki Arikka, Salla Tenkanen, Irma Hokka ja Mia Wikström, Tekla Määttänen ja tilaratkaisukysymyksissä myös Seppo Kosola. Yhteistoimintaneuvottelujen lisäksi asiaa käsitellään myös yhteistyötoimikunnassa ja kirkkoherrainkokouksessa. Kirkkoneuvosto myöntää luvan aloittaa syyskuussa 2014 kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut seurakunnallisten virastopalvelujen, hautatoimen palvelujen sekä varauspalvelun uudelleen järjestämiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat taloustoimiston, keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston koko henkilöstöä.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus taloustoimiston, keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston henkilöstölle, yhteistyötoimikunnalle, kirkkoherrainkokoukselle, henkilöstöpäällikölle ja pääluottamusmiehille. Ei muutoksenhakuoikeutta hyväksyttiin. 237 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN JA KIRJAAJAN VIRAN LAKKAUT- TAMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (540 ) käsitellyt hallintoviraston työtapoja ja työn organisointia. Kirjaajan paikka on tällöin ollut väliaikaisesti täytettynä vakinaisen viranhaltijan eläkkeelle lähdön jälkeen. Kirkkoneuvosto päätti tuolloin jättää kirjaajan viran täyttämättä ja sen sijaan perustettiin määräaikaisen asianhallintasihteerin virka saakka. Määräaikaisen asianhallintasihteerin ollessa virassa toukokuun alusta 2012 lähtien, on selkeästi monessa yhteydessä tullut esille, että hallintoviraston ohjesäännön mukainen, nyt täyttämättömänä oleva kirjaajan virka on toimenkuvaltaan ja pätevyysvaatimukseltaan sähköisen asianhallintajärjestelmän kannalta epätarkoituksenmukainen. Kirjaajan virka olisi aiheellista lakkauttaa ja perustaa sen sijaan asianhallintasihteerin virka. Määräaikaisen asianhallintasihteerin viran tehtäviksi määriteltiin virkaa perustettaessa 1) Seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän suunnittelu kirkkoneuvoston päätettäväksi. 2) Asianhallintajärjestelmän vaatiman koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. 3) Seurakuntayhtymän arkistojärjestelmien yhtenäistäminen ja käytännön arkistonhoito. 4) Toimiminen asiantuntijana väestökirjanpidon muutosprosessissa. 5) Vastaaminen kirjaamon toiminnasta. 6) Muut hallintojohtajan antamat tehtävät. Virkaan valittavalta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja arkistonhoitotutkintoa ja tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta riittävää molempien kotimaisten kielten taitoa. Viran palkkaus määriteltiin vaativuusryhmän 601/20 mukaiseksi. Tällä hetkellä asianhallintajärjestelmän hankintapäätös on tehty ja järjestelmä saadaan käyttöön syksyllä Henkilökunnan kouluttaminen järjestelmän käyttämiseen on tarkoitus aloittaa vaiheittain loppuvuonna ja jatkaa kouluttamista vuoden 2015 aikana. Asianhallintasihteeri on työssään keskittynyt asianhallintajärjestelmän hankintaan liittyviin työtehtäviin sekä ylläpitämään arkistoja ja rekisterejä. Tällä hetkellä arkistoituina olevien asiakirjojen järjestelmien yhtenäistämiseen ei ole ollut asianhallintajärjestelmän hankintaprosessin aikana resursseja. Seurakuntayhtymän arkistot ovat monelta osin järjestämättä ja esimerkiksi

8 Yhteinen kirkkoneuvosto henkilöstön nimikirjatiedoissa ja luottamushenkilörekisterissä on puutteita. Asianhallintasihteeri vastaa ainoana henkilönä seurakuntayhtymän henkilöstön nimikirjatietojen ylläpitämisestä ja tarkoituksenmukaista olisi käydä läpi myös nimikirja-arkisto ja saattaa nykyisen henkilöstön osalta monen henkilön puutteelliset nimikirjatiedot ajan tasalle. Seurakuntien arkistot ovat tällä hetkellä kirkkoherrojen vastuulla ja niiden mahdollinen tuominen yhtenäiseen arkistojärjestelmään ja arkistojen ylläpitäminen tulee lisäämään huomattavasti asianhallintasihteerin työmäärää. Myös väestökirjanpidossa tapahtuvat mahdolliset lainsäädännölliset muutokset edellyttävät asianhallintasihteerin työpanosta. Muissa suurissa seurakuntayhtymissä asianhallintaan käytetty resursseja seuraavasti: Helsingin seurakuntayhtymässä on neljä vakinaista ja kaksi projektityössä olevaa asianhallintaan liittyviä tehtäviä tekevää henkilöä, Espoon seurakuntayhtymässä on kolme vakinaista ja yksi osa-aikainen asianhallintatehtävissä, Oulun seurakuntayhtymässä yksi vakinainen ja yksi projektityöntekijä sekä Lahden ja Tampereen seurakuntayhtymissä yksi vakituinen arkistosihteeri ja lisäksi osa asianhallintatehtävistä kuuluu muille sihteereille. Pääsääntöisesti yhdellä asianhallinnasta vastaavalla henkilöllä suurissa seurakuntayhtymissä on pätevyysvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja palkkaus on 600-sarjassa. Seurakuntayhtymässä on asianhallintasihteerin virassa ollessa saatu asiakirjojen kulkeminen keskitetysti kirjaamon kautta toimimaan entistä paremmin ja myös kirjaamon kautta kulkeva sähköpostiliikenne on sujuvaa. Sähköiseen asianhallintajärjestelmään siirtymisen jälkeenkään ei perinteinen asioiden ja asiakirjojen hallinnointi kirjaamossa lopu kokonaan, tämä edellyttää jatkuvasti henkilöresurssia kirjaamotoimintojen ylläpitämiseen. Sähköiseen asianhallintaan siirtymisen myötä henkilökunta tulee jatkossa tarvitsemaan ohjausta ja neuvontaa siinä, miten asiat laitetaan vireille ja miten ne kulkevat järjestelmässä. Asianhallintasihteeri valvoo sähköisiä asiakirjaprosesseja ja vastaa koko järjestelmän toimivuudesta pääkäyttäjänä. Kuten kirkkoneuvosto asianhallintasihteerin viran tarpeellisuutta arvioidessaan totesi, asianhallintajärjestelmän käyttämisen tarvitaan riittävästi koulutettu ja perehdytetty henkilö eli tarve asianhallinnasta vastaavaan henkilöön todettiin jo määräaikaisen viran perustamisvaiheessa. Sähköiset järjestelmät ovat luonteeltaan kehittyviä, niiden pitämisen ajan tasalla tarvitaan henkilö, jolla on asianhallinnan osaamista ja aikaresurssia tähän tehtävään. Asianhallintasihteerin toimenkuvan merkittävä osa on myös julkisuuslain säädösten noudattamisen valvonta seurakuntayhtymän asiakirjojen osalta. Hän toimii koko seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä tehtävissä. Kuten oheisesta asianhallintasihteerin toimenkuvaan kuuluvista tehtävistä on nähtävissä, tehtävään on tarkoituksenmukaista palkata päätoiminen henkilö, jolla on tehtävään soveltuva koulutus ja osaaminen.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite ) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle asianhallintasihteerin viran perustamista. Viran pätevyysvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Viranhaltijan tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varaus- yms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa. 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirjaajan viran lakkauttamista. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 238 KOLMIVUOTISEN KOKEILUN KÄYNNISTÄMINEN LEIRITOIMINNAN PALVELUTUOTAN- NON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI AJALLE Kasvatusasiain johtokunta esittää kirkkoneuvostolle leiritoiminnan palvelutuotannon uudelleenjärjestämisen kokeilua ajalla Kirkkoneuvosto on myöntänyt Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle virkavapaata ajalle Suomen merimieskirkon palveluvastaavana Rotterdamissa toimimista varten. Päätökseen kirjattiin seuraavat reunaehdot: a) myönnettyä virkavapautta ei voi keskeyttää ja b) leirityön uudistamisprosessin johdosta Kallio ei voi edellyttää, että hänelle virkavapaan jälkeen on osoitettavissa täsmälleen sama tehtävä, josta hän virkavapaalle on lähtenyt. Kallion virkavapaus osuu leirikeskustyön osalta erittäin haastavaan aikaan. Sinapin kurssikeskuksen hoitajan, Elina Lahtonen-Ruohon erottua yhtymän palveluksesta kesällä 2013, on johtokunnan asettama työryhmä laatinut o ganisaatiomallia, jossa leirikeskukset nähtäisiin kolmen sijaan yhtenä ja jo

10 Yhteinen kirkkoneuvosto den vetämisestä vastaisi leirikeskustyön johtajan (leirikeskustyöstä vasta van nuorisosihteerin muokattu virka), kahden kurssikeskuksen johtajan (He nänokka ja Kunstenniemi) ja yhden emännän (Sinappi) johtama tiimi. Mallia rakennettaessa on huomioitu nykyisen henkilökunnan erityisosaaminen ja uuteen malliin esittämät toiveet. Samuli Kallion virkavapaus vie tästä kok naisuudesta pois oleellisen palan. Myös muutoin leirikeskusten henkilöstöt lanne on haastava: Heinänokka Samuli Kallio Virkavapaa Mira Reilimo Työvapaa asti Anna Päivärinta Työvapaa asti Sinappi Kurssikeskuksen hoitaja Avoin. Sijainen keittäjä Heidi Heikonen. Kunstenniemi Hanna Arhi-Sahlsten Virkavapaalla ja lomalla syksyyn 2014 Kallion lähdettyä kolmesta vakinaisesta kurssikeskuksen hoitajasta ei hetkeen ole töissä ainuttakaan. Kymmenestä keittäjästä kaksi on samaan aikaan työvapaalla. Samalla kun tilanne on haastava, se myös tarjoaa mahdollisuuden uudistumiseen. Leirikeskusorganisaation uudistamista pohtineen työryhmän eräänä ajatuksena oli toiminnan saattaminen vahvemman keskusjohdon alaisuuteen perustamalla uusi leirikeskustyön johtajan virka, jossa vähimmäispätevyysvaatimuksena olisi restonomin tutkinto. Ajatuksena oli myös, että kurssikeskuksen hoitajien tehtävien aikanaan vapautuessa nämä korvattaisiin emännän tehtävillä. Nyt, kun yksi kurssikeskuksen hoitajan virka on täyttämättä, toinen vapautuu kolmeksi vuodeksi ja myös kolmannen viranhaltija on virkavapaalla, tarjoutuu kolmen vuoden ajaksi mahdollisuus restonomi-vetoisen johtamismallin testaamiseen. Samalla leirikeskustyöstä nyt vastaava nuorisosihteeri pääsisi takaisin alkuperäisiin tehtäviinsä nuorisotyön parissa kuitenkin niin, että hän edelleen vastaisi leirikeskusten toiminnallisten palvelujen (kuten luontopolut ja vastaavat) suunnittelusta. Kolmen vuoden projektin aikainen hallintomalli olisi seuraava: YLEISJOHTO HEINÄNOKKA Leirikeskustyön johtaja (601). Korvaa Heinänokan kurssikeskuksen hoitajan 502 viran, mutta vastaa Heinänokan sijaan koko leirikeskustoiminnasta. Vähimmäiskoulutusvaatimus: restonomi Emäntä 501 (korvaa kurssikeskuksen hoitajan 502). Tehtävään nimitetään yksi yhtymän keittäjistä.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto KUNSTENNIEMI SINAPPI TIIMI Kurssikeskuksen hoitaja 502 (toimii johtajan sijaisena ja työparina). Viran joskus vapautuessa voidaan harkita myös sen muuttamista emännän tehtäväksi. Emäntä 501 (korvaa kurssikeskuksen hoitajan 502). Tehtävään nimitetään yksi yhtymän keittäjistä. Johtaja, kurssikeskuksen hoitaja ja kaksi emäntää KEITTÄJÄT Yleisjohdon käytössä 8 keittäjää nykyisen 10 sijaan, koska kaksi on siirretty hoitamaan emännän tehtäviä. Kustannusvaikutukset ilman välillisiä kustannuksia: Leirikeskustyön johtaja Heinänokan kurssikeskuksen hoitajan virka muutetaan leirikeskus- työn johtajan viraksi Lisäkuluja 601>502 noin euroa/v Heinänokan emäntä Keittäjän toimi muutetaan emännän toimeksi. Muutos 401>501 aiheuttaa vuositasolla lisäkuluja noin 1000 euroa. Sinapin emäntä Kurssikeskuksen hoitajan (502) virka jää täyttämättä. Säästöä noin euroa/v Keittäjän toimi muutetaan emännän toimeksi. Muutos 401>501 aiheuttaa vuositasolla lisäkuluja noin 800 euroa. Säästövaikutus vuodessa noin Henkilöstön kokonaismäärä vähenee kahdella henkilöllä: NYT Leiritoiminnasta vastaava nuorisosihteeri 3 kurssikeskuksen hoitajaa 10 keittäjää = 14 PROJEKTIMALLISSA Leirikeskustyön johtaja Kurssikeskuksen hoitaja 2 emäntää 8 keittäjää = 12

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Henkilöstön määrän supistumisesta seuraa ruuhka-aikoihin tarve lisäresurssien palkkaamiseen. Organisaatiotyöryhmän laatimiin työnkuviin on tehty edellä esitetyn mallin mukaiset korjaukset. Uudet mallit ja työn vaativuuden arvioinnin lomakkeet ovat liitteinä. Liitteet /2014 Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leiritoiminnassa käynnistetään kolmivuotinen projekti , jonka tarkoituksena on esittelyn esittämällä tavalla testata ja kehittää leirikeskustyön organisaatiota ja palveluja yhden keskuksen mallin mukaiseksi. Projektin toteuttamiseksi johtokunta esittää, että: 1. Heinänokan kurssikeskuksen hoitajan virka muutetaan määräaikaiseksi ( ) leirikeskustyön johtajan viraksi hinnoitteluryhmään 601. Viran vähimmäiskoulutusvaatimus on restonomin tutkinto. Virka täytetään julkisen hakumenettelyn kautta. 2. Leiritoiminnasta nyt vastannut nuorisosihteeri Marja Ruusu palaa nuorisotyön tehtäviin, mutta vastaa edelleen leirialueiden toiminnallisesta kehittämisestä. 3. Sinapin kurssikeskuksen hoitajan virka jätetään täyttämättä. 4. Kaksi nykyistä keittäjän työsopimussuhteista tointa (402) muutetaan kahdeksi emännän määräaikaiseksi ( ) toimeksi hinnoitteluryhmään 501. Johtokunta esittää, että näihin toimiin nimitetään Heinänokkaan keittäjä Janne Toivonen ja Sinappiin keittäjä Heidi Heikonen. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt kasvatusasiain johtokunnan esitystä. Palkkatyöryhmän lausunto päätösesityksestä on seuraava: 1. Seurakuntayhtymän virat perustaa kirkkovaltuusto, joten aikataulullisesti kokeilua ei voida käynnistää kesällä 2014, mikäli on tarpeen perustaa kolmivuotinen määräaikainen virka kokeilun toteuttamista varten. Palkkatyöryhmä esittää kurssikeskuksen hoitajan viran jättämistä täyttämättä Samuli Kallion virkavapauden ajaksi ja leirikeskustyön johtajan määräaikaisen työsuhteen perustamista ajalle Pätevyysvaatimuksen (restonomi AMK), tehtävänkuvauksen ja vaativuuskriteerien mukaan palkkatyöryhmän kanta on leirikeskustyön johtajan työsuhteen sijoittaminen vaativuusryhmään 503/ Palkkatyöryhmän kanta nuorisosihteeri Marja Ruusun määräaikaisesta toimenkuvan muuttamisesta on, että kokeilun aikana hänen tehtävänkuvauksensa ja viran vaativuuskriteerit oikeuttavat vaativuusryhmän 503/20 mukaiseen palkkaan. Marja Ruusun palkka on tällä hetkellä vaativuusryhmän 503/40 mukainen. Mikäli leirikeskustyön johtajan määräaikainen työsuhde perustetaan, Marja Ruusun toimenkuvan henkilöstöhallinnollisista tehtävistä olennainen osa siirtyy määräaikaisesti leirikes-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto kustyön johtajalle ja Marja Ruusulle jää henkilöstöjohtaminen ainoastaan muun kausityövoiman kuin keittiöhenkilökunnan tai kiinteistötoimen alaisuudessa olevan henkilöstön osalta. 3. Sinapin kurssikeskuksen hoitajan viran täyttämättä jättäminen ei kuulu palkkatyöryhmän käsittelemiin asioihin. 4. Keittäjän työsuhteen muuttamisesta määräaikaisesti emännän työsuhteeksi palkkatyöryhmä toteaa palkkaukseen liittyen seuraavaa: Kurssikeskuksen hoitajan viran (502) ja emännän työsuhteen (501) vaativuuskriteerien ja niiden myötä palkkauksen oikeudenmukaisuudesta ja suhteesta toisiinsa palkkatyöryhmä toteaa olevansa muilta osin olevansa kasvatusasiain johtokunnan esityksen kannalla, mutta emännän työsuhteen vaativuuskriteerien kohdassa 3. Ohjaus, palkkatyöryhmän kanta eroaa kasvatusasiain johtokunnan kannasta seuraavasti: 3. Ohjaus Miten työtä ohjataan? 3.1. Annetut menettelytavat Vaihtoehtoiset, mutta pääosin ohjeistetut tai säädellyt menettelytavat Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat Toiminnon strategian toteuttaminen tehtävässä Organisaation strategian toteuttaminen tehtävässä. Kasvatusasiain johtokunta on katsonut tehtävän vaativuuden olevan kohdan 3.3. mukainen, kun taas palkkatyöryhmän kanta on, että tehtävään soveltuu 3.2. kohdan mukainen vaativuustaso. Kirkkoneuvosto päättää 1. Perustaa leirikeskustyön johtajan määräaikaisen työsuhteen ajalle Tehtävän pätevyysvaatimuksena on restonomi (AMK) ja palkkaus määräytyy 503/80 mukaisesti. (Liite ) Työsuhteen täyttämisen käytännön toimeenpano annetaan kasvatustoimen johtajan tehtäväksi. Heinänokan kurssikeskuksen hoitajan virka jätetään täyttämättä Samuli kallion virkavapauden ajaksi Nuorisosihteeri Marja Ruusun työtehtävät ja palkkaus (503/20) määrittyvät kokeilun ajan liitteessä esitetyllä tavalla. Liite Sinapin kurssikeskuksen hoitajan virka jätetään täyttämättä ajalla Leirikeskuksiin palkataan kaksi henkilöä määräaikaisiin emännän työsuhteisiin. Emännän palkkaus määritellään vaativuusryhmän 501 mukaisesti. (Liite ) Emännän tehtäviin palkataan ajalle Janne Toivonen ja Heidi Heikonen. Määräaikaisiin emännän työsuhteisiin siirtyneillä keittäjä Heidi Heikosella ja keittäjä Janne Toivosella on mahdollisuus palata keittäjän työsuhteeseen uudistuskokeilun päättyessä

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää pyytää selvityksen leirikeskusuudistuksen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista vuoden 2017 keväällä, jotta uudistuskokeilun vaikutuksia voidaan arvioida ja mahdollisista jatkotoimista päättää kesällä 2017 ennen kokeilun päättymistä. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle, palkkatoimistoon, henkilöstöpäällikölle, Marja Ruusulle, Heidi Heikoselle ja Janne Toivoselle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 239 VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti merkitä saaduksi vuokrauspäällikkö Leo Saarisen irtisanoutumisilmoituksen. Edelleen kirkkoneuvosto päätti julistaa viran haettavaksi. Seuraavansisältöinen hakuilmoitus julkaistiin evl-rekrytoinnissa, oikotiellä, TE-palvelujen sivuilla, sisäisessä haussa sekä ilmoitustaululla: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN virka Vuokrauspäällikkö toimii kiinteistötoimiston vuokraustiimin sekä asuinkiinteistöjen huoltohenkilöstön esimiehenä. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistohuoneistojen sekä maaalueiden ja tonttien vuokrauksesta. Hän toimii seurakuntayhtymän edustajana asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Vuokrauspäällikkö laatii veroilmoitukset, tarkastaa kiinteistöverot jne. Aiempi kokemus vastuullisista alan tehtävistä on välttämätön. Tehtävän hoitamiseen antaa tukea aikaisempi esimieskokemus, AIT ja/tai ISA-tutkinto. Vuokrauspäällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat kaupallinen tai teknillinen koulutus (merkonomi, tradenomi tai amk-insinööri tai aikaisempi vastaava tutkinto), hyvä kokemus isännöinnistä ja talousasioista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava peruspalkka 2.784,83 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää -palvelun kautta viimeistään Kirkkoneuvosto Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin lyhennettynä Turun Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä Määräaikaan mennessä saapui 22 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: Carita Vuori, Esa Vuori, Jani Lehenberg, Päivi Sainio ja Anne Långström-Lainio. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen haastattelivat kutsutut Näistä viidestä kutsuttiin Carita Vuori ja Esa Vuori toiseen haastatteluun Haastattelijoina toimivat hallintojohtaja Hannu Kallio ja kiinteistöjohtaja. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuokrauspäällikön virkaan valitaan merkonomi Carita Vuori. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Carita Vuori on valmistunut merkonomiksi v Hän on suorittanut erilaisia kiinteistöalan tutkintoja, mm. vuokravälittäjän tutkinnon v. 1999, asuntopalvelututkinnon 2005 ja isännöitsijän ammattitutkinnon Hän on toiminut erilaisissa kiinteistöalan tehtävissä vuoden 1993 lopusta lähtien. Kirkkoneuvosto päättää valita vuokrauspäällikön virkaan merkonomi Carita Vuoren. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti, mutta tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava peruspalkka 2.784,83 /kk. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään alkaen. Ilmoitus virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 240 ERITYISAMMATTIMIES NIKU VAINION VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS Erityisammattimies Niku Vainio anoo päiväämällään kirjeellä vuorotteluvapaata ajalle Kiinteistöjohtaja puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta eläkkeen edellyttämää työtä ja, että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos vuorotteluvapaata on jo kertaalleen käytetty, pitää työssä olla vähintään viisi vuotta saadakseen oikeuden uuteen vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Erityisammattimies Niku Vainion kohdalla edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Kirkkoneuvosto päättää myöntää erityisammattimies Niku Vainiolle palkatonta vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Edelleen kirkkoneuvosto velvoittaa kiinteistötoimiston palkkaamaan vuorotteluvapaasijaiseksi työttömän työnhakijan. Ilmoitus Niku Vainiolle, Antti Lehtikankareelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto VAHTIMESTARI MAARIT KAUPPISEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS Vahtimestari Maarit Kauppinen anoo päiväämällään kirjeellä vuorotteluvapaata ajalle Lähiesimies Minna Männikkö puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta eläkkeen edellyttämää työtä ja, että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos vuorotteluvapaata on jo kertaalleen käytetty, pitää työssä olla vähintään viisi vuotta saadakseen oikeuden uuteen vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Vahtimestari Maarit Kauppisen kohdalla edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Kirkkoneuvosto päättää myöntää vahtimestari Maarit Kauppiselle palkatonta vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Edelleen kirkkoneuvosto velvoittaa kiinteistötoimiston palkkaamaan vuorotteluvapaasijaiseksi työttömän työnhakijan. Ilmoitus Maarit Kauppiselle, Minna Männikölle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto KANTTORIEN TOIMITUSVELVOLLISUUS TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTY- MÄN ALUEELLA Kirkkoneuvoston kokouksessa oli käsittelyssä kanttorien toimitusvelvollisuutta koskeva Juhani Pulkkisen kirje. Asiakohta 108/ Asian esittely esityksineen ja sitä seurannut käsittely kokouksessa toisesta kappaleesta lähtien kuuluu seuraavasti: Martin seurakunnan jäsen Juhani Pulkkinen on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kirjeen, jossa hän tiedustelee seurakuntalaisen oikeutta saada Turun linnan kirkossa tapahtuvaan vihkimiseen seurakuntayhtymän kanttori veloituksetta. Kirjeessään hän ottaa esille myös Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin ja kanttorikysymyksen siellä tapahtuvissa kirkollisissa toimituksissa sekä laajentaa kysymystään koskemaan muitakin asiaan liittyviä seikkoja. Kirjeessään Juhani Pulkkinen siteeraa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuja koskien Turun linnan kirkossa tapahtuvia toimituksia: Huomaathan, että kirkollisen toimituksen varaaja huolehtii itse siitä, että tarvittavat henkilöt (pappi ja kanttori) ovat saapuvilla. Turun ja Kaarinan seurakuntien papit hoitavat omien seurakuntalaistensa toimitukset seurakuntien käytännön mukaisesti. Kanttorin palkkaa asianomainen varaaja itse. Kanttoriksi voi kysyä esimerkiksi Turun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoita. Juhani Pulkkinen haluaa seurakuntayhtymältä vastauksen seuraaviin kysymyksiin: 1. Milloin tällainen päätös on tehty ja millä tasolla se on päätetty? 2. Miten seurakuntayhtymä perustelee sitä, että seurakuntien kanttorit eivät hoida toimituksia kuin seurakuntayhtymän kirkoissa? 3. Mitä lisäkustannuksia seurakuntayhtymälle syntyisi, jos kanttorit hoitaisivat vihkitoimituksia myös Turun linnan kirkossa? 4. Mistä seurakuntalainen voi saada tutkinnon suorittaneen (muun kuin konservatorion opiskelija) kanttorin soittamaan? 5. Onko tämä käytäntö kirkkojärjestyksen 26 :n mukainen? 6. Koskeeko edellä kuvattu käytäntö myös hautajaisia ja muita kirkollisia toimituksia? Juhani Pulkkisen lausuntopyyntö liitteenä. Liite Jotta seurakuntayhtymä voi vastata Juhani Pulkkisen kirjelmään, on tarpeen saada seurakunnista vastaus kohdissa 1,2 ja 6 esitettyihin kysymyk-

19 Yhteinen kirkkoneuvosto siin. Hallintojohtaja valmistelee vastausten saamisen jälkeen kirkkoneuvostolle vastauskirjeen Juhani Pulkkiselle. Hallintojohtajan käsityksen mukaan kirkkoneuvosto saa samassa yhteydessä hyödyllistä tietoa siitä, mitä käytäntöjä seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa noudatetaan. Seurakuntaneuvostojen on hyvä tietää, että Turun Linnan kirkon urut ovat seurakuntayhtymän sinne maksamat. Myös huoltotöistä vastaa seurakuntayhtymä. : Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoilta vastausta Juhani Pulkkisen kirjelmän kysymyksiin 1,2 ja 6. Vastaukset pyydetään toimittamaan kirkkoneuvostolle viimeistään Ilmoitus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely: Kirkkoneuvoston jäsen Pertti Paasio esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Paasion esitys hyväksyttiin yksimielisesti. : Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Palauttamispäätöksen syynä oli hallintojohtajan mukaan se, että kaikkien seurakuntaneuvostojen valjastaminen lausuntopyynnössä tarkoitetun asian käsittelyä varten olisi liian työllistävää. Palauttamisen jälkeisessä valmistelussa on hankittu vastaukset Juhani Pulkkisen esittämiin kysymyksiin. Jotta vastaus olisi ymmärrettävissä, on hyvä selvittää kaksi perusasiaa nykykäytännön perusajattelusta: Kanttorit pysyvät omassa kirkossaan riippumatta toimituksen tilaajan seurakunnasta, jolloin he soittavat tuttuja urkuja. (Hautausmaiden kappelit ovat kävelyetäisyydellä, jolloin kanttori hoitaa oman seurakuntansa toimitukset, vaikka urut vaihtuvatkin.) Pastorit hoitavat toimitukset seurakuntalaisen jäsenyyden mukaan, minkä vuoksi he liikkuvat paikasta toiseen. Eri tahoilta saadun informaation mukaiset vastaukset ovat seuraavat: 1. siitä, että kanttoreita ei velvoiteta työskentelemään seurakuntayhtymän omien toimitilojen ulkopuolella tapahtuvissa kappeleissa tms. on tehty kirkkoherrainkokouksessa Kirkkoherrainkokous ei ole seurakuntayhtymän, eikä seurakuntienkaan virallinen päätöksentekoelin. Ohjesääntönsä mukaan kirkkoherrainkokouksen.. tarkoituksena on hoitaa kirkkoherrojen toimialaan kuuluvia yhteisiä tehtäviä seurakuntatyön piirissä sekä toimia kirkkoherrojen neuvottelu-, tiedotus- ja aloitekokouksena. Kirkkoherrat toimivat seurakunnissaan kanttoreiden, kuten muunkin seurakunnan henkilöstön esimiehenä. Kirkkoherrainkokouksen päätös on kollektiivisesti tehty ketään sitomaton päätös,

20 Yhteinen kirkkoneuvosto mutta päätöksen jälkeen kunkin kirkkoherran ryhdyttyä noudattamaan yhteistä linjausta, siitä on tullut sitä kautta jokaista seurakuntaa koskeva linjaus. 2. Kun päätös on kunkin kirkkoherran oma päätös, ei seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolla ole mahdollisuutta perustella päätöstä, jota se ei ole tehnyt. koskee vain kanttoreita, ei pappeja, jotka suorittavat virkavelvollisuuksiaan entiseen tapaan. Selvittelytyössä on noussut eteen kaksi pääperustetta omaksutulle käytännölle. Ensimmäinen peruste on varausjärjestelmään liittyvät perusteet: kun kirkollisia toimituksia varten varataan aika, on suunnitelmallisuuden vuoksi tila- ja henkilöresurssit hyvä varata samalla kertaa. Tällöin voidaan huomioida eri toimitustyyppeihin kuluva normaaliaika sekä omien tilojen osalta tiedossa olevat siirtymäajat paikasta toiseen. Toinen peruste on se, että perjantaisin ja lauantaisin, jolloin suurin osa kirkollisista toimituksista tapahtuu, toiminnot on jaettu siten, että hautajaiset ajoittuvat aamuaikoihin ja häät ja muut vastaavat ajoittuvat hautajaisten jälkeen. Tällä voidaan mm. välttää se, että vaikkapa häitä ja hautajaisia vietettäisiin lähitiloissa samaan aikaan. Ulkopuolisten tilojen varausajat, mm. suosituimmat hääajat ajoittuvat samaan aikaan kun meidän omissa tiloissa on vielä menossa hautajaisia. Asia olisi ratkaistavissa sillä, että kanttoreiden määrää kasvatettaisiin kesäaikana nykyisestään, mutta toimitusten määrä per henkilö päivää kohti vähenisi. Tämä johtaisi siihen, että nykyisellä toimitusmäärällä henkilöstökustannukset kasvaisivat, kun yhdelläkin toimituksella saa kuitenkin kokonaisen vapaapäivän. Ulkopuolisten tilojen käyttö voisi joskus tehostaa seurakunnan kanttoreiden työtä ja olla muutenkin edullista. Esimerkiksi kanttorit voivat siirtyä kaupunkialueelta edellisestä toimituksesta Kakskerran kirkkoon, mutta huomattavasti lähempänä olevaan Ekumeeniseen taidekappeliin ei mennä, vaikka toimituksen tilannut seurakuntalainen maksaa siellä kaikki tilakustannukset. Tältä osin linjaus ei ole ymmärrettävä. 3. Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien toimitusmäärät pysyvät vakiona, eikä toimitusten määrä kasva, mikäli toimitaan muissa kuin omissa tiloissa. Kirkkoherrojen päätökselle määritellä kanttoreiden virantoimitusvelvollisuus koskemaan omia tiloja lienee se peruste, että toimituspaikkojen määrän kasvaessa paikasta toiseen kulkemisen aiheuttama tyhjäkäynti kasvaa. Tämän aiheuttama lisäkustannus ei ole kuitenkaan laskettavissa, koska yleensä vain hautajaisia saattaa olla peräkkäin samoissa tiloissa, muuten joudutaan joka tapauksessa siirtymään uuteen tilaan. Ennen kirkkoherrainkokouksen linjausta Mikaelinseurakunta vastasi Linnan kirkon toimituksista. Kesäkuukausina se oli palkannut Linnan kirkkoon kesäkanttorin, jonka palkkauskustannuksia katettiin 5-6 tuhannella eurolla yhtymän varoista. Seurakuntayhtymän siirryttyä 2007 uuteen määrärahojen jakomalliin, tämä erilliserä poistui. Samalla Mikaelinseurakunnan toimintaan käytettävissä oleva kokonaismääräraha kasvoi n euroa, mutta erilliskorvauksen poistuminen vaikutti ilmeisesti vetäytymiseen Linnan kirkon kanttoripalveluiden antamisesta. Seurakuntayhtymä vastaa edelleenkin

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Linnan kirkon urkujen ylläpidosta ja kirkko on aikanaan 1960-luvun alussa vihitty kirkkotilaksi, mihin liittyy aikanaan tapahtunut urkujen hankinta. 4. Tähän kysymykseen ei ole valitettavasti annettavissa yksiselitteistä vastausta, etenkin kun Turun konservatorio ei enää kouluta kirkkomuusikkoja. 5. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 26 mukaan kirkollisen toimituksen suorittamisesta ei saa ottaa palkkiota. Seurakunnan puolesta toimitusta suorittamaan kutsutulle papille, lehtorille ja kanttorille voi seurakunta kuitenkin suorittaa palkkiota. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa oleva kanttori ei voi ottaa palkkiota, mikäli tulee toimittamaan kirkollista toimitusta esimerkiksi Turun Linnan kirkkoon. Esittelijä ymmärtää, että tämä velvoite koskenee myös muitakin Suomen evankelis- luterilaisen kirkon kanttoreita, mutta käytettävissä olevan valmisteluajan puitteissa tähän asiaan ei oteta esittelyssä kantaa. 6. Kanttoreiden liikkuminen seurakuntayhtymän ulkopuolisiin tiloihin koskee normaalisti myös muita kirkollisia toimituksia kuin häitä. Juhani Pulkkisen kirje tuo esille tärkeän asian, jäsenten mahdollisimman hyvän ja joustavan palvelun periaatteen. Valitettavasti kirkkoneuvosto ei pysty saamaan aikaan kysyjän tarkoittamia muutoksia omilla toimillaan nyt käsillä olevan perhejuhlan osalta, mutta pitää asian jatkoselvittelyä tärkeänä muidenkin seurakuntalaisten vuoksi. 1.Kirkkoneuvosto päättää antaa edellä olevan kuusiosaisen vastauksen Juhani Pulkkiselle. 2. Kirkkoneuvosto lähettää Pulkkisen kirjeen tiedoksi kirkkoherrainkokoukselle ja pyytää kirkkoherrainkokouksen lausuntoa asiaan. 3. Kirkkoneuvosto lähettää Pulkkisen kirjeen tiedoksi asetetulle ohjausryhmälle, sen puheenjohtaja Björn Nalle Öhmanin kautta. Ilmoitus Juhani Pulkkiselle, kirkkoherrainkokoukselle ja Björn Nalle Öhmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Käsittelyn aikana kysyjälle annettavan vastauksen konkretisoimiseksi hallintojohtaja täydensi esittelyosan kohtaa 4 kuulumaan seuraavaksi: Tähän kysymykseen ei ole valitettavasti annettavissa yksiselitteistä vastausta, etenkin kun Turun konservatorio ei enää kouluta kirkkomuusikkoja. Seurakuntasihteereille tullaan järjestämään tarvittava ohjaus kanttoriresursseista. Lisäksi hallintojohtaja muutti päätösesityksen kohdan 2 kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto lähettää Pulkkisen kirjeen tiedoksi kirkkoherrainkokoukselle ja pyytää kirkkoherrainkokousta käsittelemään asiaa mahdollisen uuden linjauksen aikaansaamiseksi.

22 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää antaa edellä olevan kuusiosaisen vastauksen Juhani Pulkkiselle käsittelyn mukaisin muutoksin. 2. Kirkkoneuvosto lähettää Pulkkisen kirjeen tiedoksi kirkkoherrainkokoukselle ja pyytää kirkkoherrainkokousta käsittelemään asiaa mahdollisen uuden linjauksen aikaansaamiseksi. 3. Kirkkoneuvosto lähettää Pulkkisen kirjeen tiedoksi asetetulle ohjausryhmälle, sen puheenjohtaja Björn Nalle Öhmanin kautta. Ilmoitus Juhani Pulkkiselle, kirkkoherrainkokoukselle ja Björn Nalle Öhmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 243 PASTORI LEENA KAIRAVUON PALKKAUS KANSAINVÄLISEN VASTUUN KEHITTÄMIS- PROJEKTIIN MÄÄRÄAIKAISEKSI PROJEKTISIHTEERIKSI Kirkkoneuvoston kokouksessa valittiin pastori Leena Kairavuo määräaikaiseen kehittämishankkeen projektityöntekijän työsuhteeseen ajalle Valinnan jälkeen on tullut ilmi, että päästäkseen 100% työllistymiseen, Leena Kairavuo on harkinnut ottavansa vastaan seurakuntarakennetta koskevan selvitystehtävän toisesta seurakuntataloudesta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän näkökulmasta yhtymän vastuulla olevassa hengellisessä työssä ei ollut kokouksen päätöstä valmistellessa sopivaksi katsottavaa 20 % työajan työtä. Valmistelussa oletettiin, että seurakuntien joutuessa muuttamaan eri virkojen hoitotapaa, löytyy Leena Kairavuolle sopiva täydentävä työtehtävä jostakin seurakunnasta. Kun Leena Kairavuo joutuu ottamaan kantaa toisesta seurakuntataloudesta tulevaan työtarjoukseen varsin pian, on asiaa valmisteltu kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja hallintojohtajan toimesta edellisen päätöksen jälkeen. Työn jakautuminen kahdelle organisaatiolle ei ole lähtökohtaisesti hyvä ratkaisu. Suomen Lähetysseuran muuttaessa toimintastrategiaansa, tulee suureen osaan lähetystyötä ja sen taustatuen organisointia seurakunnissa muutos. Lähetysseura pyrkii vastuuttamaan seurakuntayhtymämuodossa toimiville seurakunnille yhtenäisen, mutta toisiinsa kytkeytyvistä osavastuualueista koostuvan tavan tukea lähetystyötä. Kun lähetystyön ja kansainvälisen vastuun organisointi on jäänyt seurakuntayhtymän lähetyssihteerin viran haltijan eläkkeelle lähdön jälkeen uudelleen organisoimatta, olisi tarkoituksenmukaista antaa Leena Kairavuolle erillisenä toimeksiantona, yhteistyössä yhteisen lähetystoimikunnan kanssa ja pohjautuen jo tehtyyn kansainvälisen vastuun hoitamisesta tehtyyn mietintöön, työ selvittää, 1) Minkälainen lähetystyön ja kansainvälisen vastuun tuleva organisointi palvelisi parhaiten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän piirissä tehtävää työtä sekä 2) Miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tulisi muuttaa toi-

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Marita Kiviranta ja Esa Malkamäki. 1 ILMOITUSASIAT 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Marita Kiviranta ja Esa Malkamäki. 1 ILMOITUSASIAT 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2014 Aika Paikka 2.9.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.11.2016 klo 17.45, kahvit klo 17.15 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Niittynen, Ville

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00- Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2. krs, taloustoimiston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 14

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6)

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6) SEURAKUNTANEUVOSTO 4.5.2015 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika ja paikka: maanantaina 4.5.2015 klo 18 20.40 Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TOIMISTOSIHTEERIEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TOIMISTOSIHTEERIEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2/2012 Aika Paikka 13.3.2012 klo 16.00 (HUOM alkamisaika!) Tapiolan kirkon seurakuntasali Talvisodan päättymisen muistotilaisuus klo 18 kirkkosalissa. KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

29.1.2014. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

29.1.2014. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 29.1.2013 klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (10) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 5. kesäkuuta 2017 klo 18 18.50 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 15.3.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 15.3.2017 klo 18.10-20.05 Paikka Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo 17

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 1.6.2016 1 ( 5 ) Kokousaika 1.6.2016 kello 18.00 20.35. Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen -"- Jukka

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00. JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00 Kokouspaikka Luhangan talvikirkko Käsiteltävät asiat 56 Nuorisonohjaajan viransijaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot