Kaikessa luvanhaltijan omassa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikessa luvanhaltijan omassa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä"

Transkriptio

1 KOMMENTTIKOOSTE 1(18) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 2.4 Kohtaan 2 yleistä 2.4: Määräysluonnoksessa oleva teksti: Luvanhaltija saa markkinoida ja mainostaa vain niitä kursseja, joihin hänellä on koulutuslupa. Kaikessa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. On käytettävä luvan haltijan nimeä ja haltijan ilmoittamaa markkinointinimeä joka on mainittu koulutusluvassa. Luvanhaltija saa markkinoida ja mainostaa omissa nimissään vai niitä kursseja joihin hänellä on koulutuslupa, luvanhaltijalla on kuitenkin oikeus markkinoida yhteistyöyritystensä kursseja mikäli nämä kurssit muodostavat luvan haltijan kurssien kanssa kokonaisuuden. Kaikessa luvanhaltijan omassa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. On käytettävä luvanhaltijan nimeä tai haltijan ilmoittamaa markkinointinimeä, joka on mainittu koulutusluvassa. Perusteluna: Asiakkaan suunnitellessa koulutusputkeaan esimerkiksi ammattilentäjäksi ja sen kustannusrakennetta, pitää hänellä olla mahdollisuus realistisesti vertailla erilaisten koulutusvaihtoehtojen kokonaiskustannusta, toteutustapaa ja aikatauluja. TTT Aviation Oy Ltd Kiitos kommenteistanne. Kohtaa on muokattu ja määräystä lievennetty etenkin markkinoinnin ja mainonnan suhteen. Vaatimukseksi on nostettu koulutusluvan haltijan velvollisuus tiedottaa oppilasta siitä, mikä luvanhaltija on vastuussa mistäkin koulutusvaiheesta.

2 2.4 Luonnoksessa sanotaan: Kaikessa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. on käytettävä luvan haltijan nimeä tai haltijan ilmoitta-maa markkinointinimeä, joka on mainittu koulutusluvassa. Lausunto: Kohta on tässä laajuudessa kohtuuton, sillä siinä ei huomioida esimerkiksi erilaisia hallinnon ostopalveluita yms. konserneja tai tytäryhtiöitä joissa joitain toimintoja voi olla yhdistetty tai on tarve organisaatioiden yhteistyöhön. Koulutusluvan haltijan on ainoastaan osoitettava, että koulutettavat tietävät minkä lupaorganisaation vastuulla varsinainen koulutus tapahtuu ja että lupaorganisaatio huolehtii luvan-varaisen toiminnan asianmukaisesta (lupaehtojen mukaisesta) suorittamisesta. Kohta kirjoitettava uudelleen. Kiitos kommenteistanne. 2(18) Kohtaa on muokattu ja määräystä lievennetty etenkin markkinoinnin ja mainonnan suhteen. Vaatimukseksi on nostettu koulutusluvan haltijan velvollisuus tiedottaa oppilasta siitä, mikä luvanhaltija on vastuussa mistäkin koulutusvaiheesta.

3 2.4 Luonnoksessa sanotaan: Kaikessa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. on käytettävä luvan haltijan nimeä tai haltijan ilmoittamaa markkinointinimeä, joka on mainittu koulutusluvassa. Lausunto: Kohta on tässä laajuudessa kohtuuton, sillä siinä ei huomioida esimerkiksi erilaisia hallinnon ostopalveluita yms. konserneja tai tytäryhtiöitä joissa joitain toimintoja voi olla yhdistetty tai on tarve organisaatioiden yhteistyöhön. Koulutusluvan haltijan on ainoastaan osoitettava, että koulutettavat tietävät minkä lupaorganisaation vastuulla varsinainen koulutus tapahtuu ja että lupaorganisaatio huolehtii luvanvaraisen toiminnan asianmukaisesta (lupaehtojen mukaisesta) suorittamisesta. Kohta kirjoitettava uudelleen. Kiitos kommenteistanne. 3(18) Kohtaa on muokattu ja määräystä lievennetty etenkin markkinoinnin ja mainonnan suhteen. Vaatimukseksi on nostettu koulutusluvan haltijan velvollisuus tiedottaa oppilasta siitä, mikä luvanhaltija on vastuussa mistäkin koulutusvaiheesta.

4 2.5 Luonnos; Lentoa, joka tapahtuu tämän määräyksen mukaisessa koulutustarkoituksessa, ei samalla saa suorittaa muuna ansiolentotoimintana. Kohta on selvästikin melko vanhaa perua. Kohdalla mitä ilmeisimmin halutaan nostaa turvallisuustasoa ja esim. estetään yleisön lennättäminen, siten, että lennonopettaja ja oppilas olisivat miehistöä. Nykyisellään yhdelläkään kerholla ei ole AOC:tä ja määräyksestä saa kuvan, että vain ansiolentotoiminta olisi kiellettyä. Entä muut lennot? Toki aiheesta sanotaan jäljempänä, mutta tätä kohtaa voisi muuttaa esim: ansiolentona->muuna lentona. Onhan meillä riitanlaskentalennot palo/sar lennot kerhoissa, jonka tämä nykyinen muoto mahdollistaa. Määryskohta on ajalta jolloin tuo toiminta tarvitsi luvan joten syytä päivittää vastaamaan nykylainsäädäntöä, mikä lieneekin tämän lausuntopyynnön tarkoitus. Kohtaa muokattu ja määräystä selvennetty. 4(18) Määräyksen tavoitteena on, että koululennot lennetään puhtaasti koulutuksellisista syistä. 3.1 Lausunto: Kolmen (3) vuoden lupajakso on perusteeton. Ensimmäinen jakso voi olla esim. 3 vuotta ja siitä eteenpäin toistaiseksi. Kansallisen lainsäädännön ei tulisi olla tiukempi kuin EASA:n. ATO luvat ovat voimassa toistaiseksi. Ainoa perustelu määräaikaisuudelle voisi olla, mikä on tiedossa aika, jolloin kaikkien täytyy siirtyä ATO tai BTO luvan alle. Rajoitus poistettu tarpeettomana. JAR PPL koulutusluvat ovat voimassa vain lentomiehistöasetuksen (komission asetus 1178/2011) salliman siirtymäajan loppuun saakka ( ) ja muut kurssit ovat yksittäisiä luokka- tai tyyppikelpuutuskursseja. Samalla yhdistetty kappaleet 2 Yleistä ja 3 Lentokoulutuslupa.

5 3.1 Lausunto: Kolmen (3) vuoden lupajakso on tarpeettoman lyhyt ja haiskahtaa valtion rahankeruuoperaatiolta. Ensimmäinen jakso voi olla 3 vuotta ja siitä eteenpäin toistaiseksi. Kohta muutettava Kansallisesta luvasta on jälleen tulossa tiukempi kuin ATO-maailmasta. määräysehdotus ei ole edes linjassa trafin omien linjausten kanssa. Trafi vaatii kullekin lentopaikalle oman apukoulutuspäällikön jos koulutettavia on yli kolme. Päälennonopettaja vaaditaan vain Complex ATO:ssa. Vaatimus päälennonopettajasta poistettava kokonaan tai muutettava voidaan nimetä myös päälennonopettaja Koskee koulutuspäällikön ja päälennonopettajan keskinäisiä sijaisuuksia. Jos kohtaa muutetaan, koko lause on turha. Jos ei muuteta; Lausunto: 3 kuukauden sijaisuuden ilmoittaminen Liikenteen turvallisuusviranomaiselle on täysin tarpeetonta kun määräysluonnoskin jo edellyttää toistensa tehtäviin riittäviä pätevyysvaatimuksia. Vain erittäin pitkät sijaisuudet tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusviranomaiselle, esim. yli 9 kk jatkuvat. Kohta kirjoitettava uudelleen, lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdään merkintä koulutuskirjanpitoon organisaation sisällä. Rajoitus poistettu tarpeettomana. 5(18) JAR PPL koulutusluvat ovat voimassa vain lentomiehistöasetuksen (komission asetus 1178/2011) salliman siirtymäajan loppuun saakka ( ) ja muut kurssit ovat yksittäisiä luokka- tai tyyppikelpuutuskursseja. Samalla yhdistetty kappaleet 2 Yleistä ja 3 Lentokoulutuslupa. PPL kouluttajien suhteen TRG M1-1 mahdollistaa sen, että koulutuspäällikkö ja päälennonopettaja ovat yksi ja sama henkilö kun organisaatiossa on enintään 20 opettajaa, siten lisähenkilövaatimusta ei ole. Vaatimus on myös linjassa TRG M1-7 Harrasteilmailun lentokoulutus kanssa. Trafin tekemä linjaus ATOjen osalta koskee tilannetta, jossa koulutusta annetaan useammilla lentopaikoilla. Linjauksen tavoitteena on säilyttää korkea turvallisuustaso ja kouluttajan omavalvonta myös sivutoimipaikoilla. Kohtaa muokattu siten että ilmoitusvelvollisuus Trafille alle 3 kk sijaisuuksista on poistettu. Tämä on kevyempi linjaus kuin muissa koulutusorganisaatioissa. Uusi muotoilu tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 3 kk sijaisuudelle on haettava Trafin lupa.

6 4.1.3 Koskee koulutuspäällikön ja päälennonopettajan keskinäisiä sijaisuuksia. Lausunto: 3 kuukauden sijaisuuden ilmoittaminen Liikenteen turvallisuusviranomaiselle on täysin tarpeetonta kun määräysluonnoskin jo edellyttää toistensa tehtäviin riittäviä pätevyysvaatimuksia. Vain erittäin pitkät sijaisuudet tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusviranomaiselle, esim. yli 9 kk jatkuvat. Kohta kirjoitettava uudelleen, lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdään merkintä koulutuskirjanpitoon organisaation sisällä Kohta Määräysluonnoksessa oleva teksti: Koulutuspäällikön ja päälennonopettajan on täytettävä kohtien ja kelpoisuusvaatimukset ja eikä heitä saa olla rangaistu lento- tai koulutustoimintaan liittyvästä rikkomuksesta kolmen viimeisen vuoden aikana. Koulutuspäällikön ja päälennonopettajan on täytettävä kohtien ja kelpoisuusvaatimukset. Perusteluna Ne bis idem eli kaksinkertaisen rankaisemisen kielto eli henkilöä, joka on suorittanut hänelle annetun rangaistuksen rikkomuksesta ei saa enää rangaistuksen kärsittyään uudelleen sanktioita samasta asiasta, sillä tässä on kysymys uudelleen rankaisemisesta koska henkilön toimintaa tällä säädöksellä rikkomuksen johdosta uudelleen rajoitetaan. TTT Aviation Oy Ltd 6(18) Kohtaa muokattu siten että ilmoitusvelvollisuus Trafille alle 3 kk sijaisuuksista on poistettu. Tämä on kevyempi linjaus kuin muissa koulutusorganisaatioissa. Uusi muotoilu tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 3 kk sijaisuudelle on haettava Trafin lupa. Kohtaa on muokattu. Määräyksen tavoitteena on, että koulutusorganisaation vastuuhenkilöt nauttivat viranomaisen luottamusta.

7 4.1.4 Lausunto: Onko sana rangaista oikea termi ja onko sillä rikosoikeudellinen merkitys tai voidaanko se ymmärtää niin? Rankaisu termin määrittelyä ei tule jättää lle. Aikaisemmin saadut huomautukset tai toimintakiellot eivät voi olla esteenä koulutuspäällikön ja päälennonopettajan tehtäviin hyväksymiselle. Toimintakielto on este vain siinä tapauksessa, että se on voimassa tehtävään lupaa haettaessa tai tehtävään luvan voimassaolon aikana nimettäessä. Kohtaa harkittava uudelleen, talosta saattaa löytyä juristiapua. Määritteiden lisääminen määräyksen alkuun voisi tuoda selvennystä Lausunto: Onko sana rangaista oikea termi ja onko sillä rikosoikeudellinen merkitys tai voidaanko se ymmärtää niin? Rankaisu termin määrittelyä ei tule jättää lle. Aikaisemmin saadut huomautukset tai toimintakiellot eivät voi olla esteenä koulutuspäällikön ja päälennonopettajan tehtäviin hyväksymiselle. Toimintakielto on este vain siinä tapauksessa, että se on voimassa tehtävään lupaa haettaessa tai tehtävään luvan voimassaolon aikana nimettäessä. Lisäksi: Pienissä koulutusorganisaatioissa, esim. alle 5 lennonopettajaa, ei tulisi vaatia päälennonopettajaa lainkaan. Kohtaa harkittava uudelleen, talosta saattaa löytyä juristiapua Kohta Määräysluonnoksessa oleva teksti: Koulutuspäälliköllä on kokonaisvastuu lentokoulutuksen, synteettisen lentokoulutuksen ja teoriakoulutuksen riittävästä yhteensovittamisesta sekä yksittäisen oppilaiden edistymisen valvonnasta. Koulutuspäälliköllä on kokonaisvastuu len- TTT Aviation Oy Ltd Kohtaa on muokattu. 7(18) Määräyksen tavoitteena on, että koulutusorganisaation vastuuhenkilöt nauttivat viranomaisen luottamusta. Kohtaa on muokattu. Määräyksen tavoitteena on, että koulutusorganisaation vastuuhenkilöt nauttivat viranomaisen luottamusta. Päälennonopettajaan liittyvään kommenttiin on vastattu kommentin yhteydessä. Määräyskohdan tarkoituksena ei ole, että koulutuspäällikkö itse valvoo jokaisen yksittäisen oppilaan yksittäisiä teoriatunteja tai koululentoja. Hänen tulee kuitenkin järjestää koulutustoiminta siten, että hän saa tiedon myös yksittäisten oppilaiden koulutuksen edistymisestä ja mahdollisista ongelmista, niihin tarvittaessa puuttuakseen.

8 8(18) tokoulutuksen, synteettisen lentokoulutuksen ja teoriakoulutuksen riittävästä yhteensovittamisesta sekä koulutuksen edistymisen valvonnasta. Perusteluna on se että on kohtuutonta että koulutuspäällikön pitää koko ajan valvoa kaikkien yksittäisten oppilaiden koulutuksen edistymistä, kun oppilaita saattaa olla samaan aikaan useita kymmeniä. Koulutuspäällikkö normaalisti saa tiedon koulutuksen edistymisestä teoria- tai lennonopettajilta raporttien tai neuvotteluiden kautta jolloin hän voi puuttua jonkin oppilaan koulutusasiaan mikäli siinä esiintyy ongelmia. Esimerkiksi lisäkoulutuksen tarpeesta yksittäinen lento- tai teoriaopettaja joutuu joka tapauksessa neuvottelemaan asiasta koulutuspäällikön kanssa ja saamaan häneltä suostumuksen tähän lisäkoulutukseen ja sen tarpeeseen Määräyskohtaan olisi hyvä vastuullistaa myös kouluttava opettaja. Vaikka KP vastaa, miten hän muka voi oikeasti valvoa, että esim. lennolla kaikki menee juuri koulutusohjelman mukaan. Lisättävä: opettaja vastaa osaltaan siitä, että noudattaa koulutusohjelmaa tai vast. lause. Määräyksen tarkoituksena ei ole, että koulutuspäällikkö itse valvoo jokaisen yksittäisen oppilaan yksittäisiä teoriatunteja tai koululentoja. Hänen tulee kuitenkin järjestää koulutustoiminta siten, että hän saa tiedon myös yksittäisten oppilaiden koulutuksen edistymisestä ja mahdollisista ongelmista, niihin tarvittaessa puuttuakseen. Lennonopettaja on vastuussa antamastaan koulutuksesta, koska hän lennonopettajakelpuutuksen haltijana on velvollinen noudattamaan ko. määräyksiä. Lisäksi hän on ilma-aluksen päällikkönä vastuussa ko. lennon turvallisesta suorittamisesta. Koulutusluvan haltijan on puolestaan vastuutettava opettajansa noudattamaan organisaation toimintatapoja, mukaan lukien koulutusohjelmat. Tämän kokonaisuuden toiminnan valvonta on yksi koulutuspäällikön vastuulla oleva asia.

9 4.2.3 Luonnos, kohta: f) teoriaopetukseen käytettävien tilojen lisäykset ja poistot Lausunto: Kyseistä f-kohtaa ei tarvita lainkaan. Teorianopetusta lähiopetuksena voidaan antaa nykyisille pienille koulutusryhmille pätevästi ja joustavasti lähes missä tahansa ja varustukseksi riittää tietokone, dataprojektori ja Internet yhteys. Tällaisten teorianopetustilojen erilliset kirjaamiset eivät ole tätä päivää. Kyseinen f -kohta poistettava. Luonnos: Koulutuspäällikkö on kuitenkin velvollinen tekemään lle ilmoituksen hyväksymistään, edellä olevien kohtien a), c) d) ja e) muutoksista ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä. Lausunto: Mikä ihmeen merkitys tällaisella ilmoitusmenettelyllä on jos koulutuspäälliköllä on kuitenkin oikeus tehdä nämä muutokset? Vaatimus on poistettava tarpeettomana. Ainoastaan lentopaikkojen lisäyksiä ja poistoja voidaan pitää jollain kaukaisella ja hataralla ajatusketjulla perusteltuina. Siihenkin riittäisi, että koulutusorganisaatio itse hankkii kirjallisen luvan uudelta lentopaikalta ja se lupa liitetään koulutuskirjanpitoon. 9(18) Määräyskohta 2.6 määrää että mikäli ne seikat, joiden perusteella koulutuslupa on myönnetty, muuttuvat, on muutoksille saatava Trafin lupa. Kohta keventää tätä vaatimusta listaamalla ne asiat, joista koulutuspäällikkö voi päättää itsenäisesti. Trafi on siis delegoinut toimivaltaansa koulun vastuuhenkilölle, mutta tarvitsee edelleen ilmoitukset muutoksista kokonaiskuvan säilyttämiseksi. Lisäksi Trafi käyttää ilmoitustietoja apuna koulujen valvonnassa. Organisaation edellytetään pitävän omaa kirjanpitoa myös teoriakoulutuspaikoista, jotta sen toiminnan jäljitettävyys säilyisi. Nämä tiedot ovat olennaisia niin yksittäisille opettajille kuin vastuuhenkilöillekin.

10 4.2.3 Luonnos, kohta: f) teoriaopetukseen käytettävien tilojen lisäykset ja poistot Lausunto: Kyseistä f-kohtaa ei tarvita lainkaan. Teorianopetusta lähiopetuksena voidaan antaa nykyisille pienille koulutusryhmille pätevästi ja joustavasti lähes missä tahansa ja varustukseksi riittää tietokone, dataprojektori ja Internet yhteys. Tällaisten teorianopetustilojen erilliset kirjaamiset eivät ole tätä päivää. Kyseinen f -kohta poistettava. Luonnos: Koulutuspäällikkö on kuitenkin velvollinen tekemään lle ilmoituksen hyväksymistään, edellä olevien kohtien a), c) d) ja e) muutoksista ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä. Lausunto: Mikä ihmeen merkitys tällaisella ilmoitusmenettelyllä on jos koulutuspäälliköllä on kuitenkin oikeus tehdä nämä muutokset? Vaatimus on poistettava tarpeettomana. Ainoastaan lentopaikkojen lisäyksiä ja poistoja voidaan pitää jollain kaukaisella ja hataralla ajatusketjulla perustelluina. Siihenkin riittäisi, että koulutusorganisaatio itse hankkii kirjallisen luvan uudelta lentopaikalta ja se lupa liitetään koulutuskirjanpitoon. 10(18) Määräyskohta 2.6 määrää että mikäli ne seikat, joiden perusteella lentokoulutuslupa on myönnetty, muuttuvat, on muutoksille saatava Trafin lupa. Kohta keventää tätä vaatimusta listaamalla ne asiat, joista koulutuspäällikkö voi päättää itsenäisesti. Trafi on siis delegoinut toimivaltaansa koulun vastuuhenkilölle, mutta tarvitsee edelleen ilmoitukset muutoksista kokonaiskuvan säilyttämiseksi. Lisäksi Trafi käyttää ilmoitustietoja apuna koulujen valvonnassa. Organisaation edellytetään pitävän omaa kirjanpitoa myös teoriakoulutuspaikoista, jotta sen toiminnan jäljitettävyys säilyisi. Nämä tiedot ovat olennaisia niin yksittäisille opettajille kuin vastuuhenkilöillekin.

11 11(18) Luonnos: d) teoriakoulutustiloja koskevat käyttösopimukset tai muu osoitus käyttöoikeudesta Lausunto: Edelleen täysin tarpeeton byrokratiakukkanen (kts edeltä 4.2.3). Poistettava. Muistuttaisin menossa olevasta hallituksen byrokratiatalkoista. Lisäksi teoria on tässä yhteydessä virheellinen termi, joskin vakiintunut. Oikeampaa olisi puhua taidon tiedollisesta perustasta Luonnos: d) teoriakoulutustiloja koskevat käyttösopimukset tai muu osoitus käyttöoikeudesta Lausunto: Edelleen täysin tarpeeton byrokratiakukkanen (kts edeltä 4.2.3). Poistettava. Muistuttaisin menossa olevasta hallituksen byrokratiatalkoista. Lisäksi teoria on tässä yhteydessä virheellinen termi, joskin vakiintunut. Oikeampaa olisi puhua taidon tiedollisesta perustasta. 4.3 Jos vaatimus päälennonopettajasta poistetaan, kuten pitäisi, kohta on tarpeeton kokonaisuudessaan Luonnos: Päälennonopettajalla on oltava lentokoulutusta annettaessa voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus asianomaiselle ilma-alusryhmälle. Lausunto: Miksi pitäisi, jos hän ei itse anna opetusta vaan sitä antaa organisaation lennonopettaja? Vaatimus on liiallinen ja karsii mahdollisia päälennonopettajia pois, jolloin koulutusorganisaatioiden muodostaminen ja toiminta vaikeutuu olennaisesti tarpeettoman hallinnon vaatimisesta johtuen. Edelleen harkintaan myös se, tarvitaanko pienissä koulutusorganisaatioissa päälennonopettajaa lainkaan. Kohta siis uudelleen harkintaan! Kohtaa muokattu ja ko. vaatimus poistettu. Kohtaa muokattu ja ko. vaatimus poistettu. PPL kouluttajien suhteen TRG M1-1 mahdollistaa sen, että koulutuspäällikkö ja päälennonopettaja ovat yksi ja sama henkilö kun organisaatiossa on enintään 20 opettajaa, siten lisähenkilövaatimusta ei ole. Vaatimus on myös linjassa TRG M1-7 Harrasteilmailun lentokoulutus kanssa. Koska päälennonopettaja vastaa lennonopettajien valvonnasta sekä lentokoulutuksen ja synteettisen lentokoulutuksen yhdenmukaistamisesta, hänellä on oltava ajantasaiset tiedot ja taidot lennonopettamisesta. PPL kouluttajien suhteen TRG M1-1 mahdollistaa sen, että koulutuspäällikkö ja päälennonopettaja ovat yksi ja sama henkilö kun organisaatiossa on enintään 20 opettajaa, siten lisähenkilövaatimusta ei ole.

12 5.3 Miksei voida puhua ajanmukaisilla termeillä? tässä puhutaan JAR-FCL laatu ja turvallisuudenhallinnasta. Pitäisi puhua kuitenkin EASA 290/2012 ORA.GEN.200 vaatimustenmukaisuuden- ja turvallisuudenhallintajärjestelmästä. 6.4 Miksi koulutusmääräyksessä otetaan AGAmääräyksiin kuuluvia kohteita. Kohta poistettava, tai ainakin muutettava vastaamaan todellisuutta. Ei voi toteutua koskaan mm. vesilentokoulutuksessa. 7.1 Vaatimus maalaskutelineestä poistettava. ATO organisaation on mahdollista kouluttaa PPL vesikoneella. EASA määräyksistä ei löydy tällaista vaatimusta. 7.1 Luonnos: lentokoulutusta saa antaa vain maalaskutelineellä ja. Lausunto: Ei ole mitään estettä kouluttaa esimerkiksi vain vesilentokoneella (amfibio tai kelluke) joten vaatimus on tarpeeton ja poistettava. Myöhempi eroavuuskoulutus maalaskutelineisiin lennonopettajan merkintänä lentopäiväkirjaan. 7.2 Huototoiminta olisi avattava paremmin. Eli: Yleishyödylliset kerhot: koneet valvotussa tai valvomattomassa ympäristössä, omistajhuollot ja mekaanikkohuollot sallittu kaupalliset toimijat (sellaiset, joiden yhtiöjärjestyksestä ei löydy mainintaa yleishyödyllisyydestä, osakeyhtiökin voi olla yleishyödyllinen, eli Oy ei aina automaattisesti kaupallinen ): koneet valvotussa ympäristössä, ei omistajahuoltoja. Huollot F tai PART 145 organisaatiossa. 12(18) Kohtaa on muokattu ja poistettu viittaus JAR-FCL -määräyksiin. Ei ole tarkoituksenmukaista vaatia TRG M1-1 mukaisilta kouluttajilta Part -määräysten tasoista turvallisuudenhallintajärjestelmää nyt kun EASA on laatimassa ko. vaatimuksiin kevennyksiä. Uudella muotoilulla asetetaan vaatimus järjestelmästä, mutta jätetään sen toteuttamistapa joustavaksi. Kohtaa on täsmennetty koskemaan maalentokoulutusta. Vaatimukset ovat vain osittain päällekkäisiä AGA M1-1 vaatimusten kanssa, mistä syystä ko. kohta säilytetään. Määräystä ei tulla muuttamaan vesilentokoulutuksen suhteen. TRG M1-1:n mukaan toimivilla PPL kouluttajilla on oikeus toimia kansallisten määräysten mukaisesti lentomiehistöasetuksen artiklan 10a perusteella saakka. Ko. artikla sallii koulujen oikeuksien laajentamisen vain LAPL lupakirjan kouluttamiseen, mistä syystä he eivät voi jatkossakaan kouluttaa PPL lupakirjaa vesikoneella.. Koululla on oikeus antaa koulutusta SEP SEA luokkakelpuutusta varten, mikäli sillä on ollut ko. oikeus jo ennen Määräystä ei tulla muuttamaan vesilentokoulutuksen suhteen. TRG M1-1:n mukaan toimivilla PPL kouluttajilla on oikeus toimia kansallisten määräysten mukaisesti lentomiehistöasetuksen artiklan 10a perusteella saakka. Ko. artikla sallii koulujen oikeuksien laajentamisen vain LAPL lupakirjan kouluttamiseen, mistä syystä he eivät voi jatkossakaan kouluttaa PPL lupakirjaa vesikoneella.. Koululla on oikeus antaa koulutusta SEP SEA luokkakelpuutusta varten, mikäli sillä on ollut ko. oikeus jo ennen Ei ole tarkoituksenmukaista kirjata kansalliseen määräykseen lyhennelmää huoltotoiminta-asetuksen vaatimuksista, koska koneen omistajan/haltijan on noudatettava itse asetusta.

13 8.1 Luonnos: Jos oppilaan koulutus keskeytetään, on koulutuspäällikön viipymättä keskeyttämisestä ja sen syistä jne Lausunto: Aivan turha pykälä. Voidaan muuttaa esim. muotoon: Jos oppilaan koulutus on ollut keskeytyneenä yli vuoden ajan, koulutuskirjanpitoon tehdään asiasta merkintä. Mahdollinen koulutuksen jatkaminen suoritetaan koulutuspäällikön ja lennonopettajan tarkastelun jälkeen, jossa arvioidaan lisä- ja kertauskoulutuksen tarve sekä huomioidaan teoriakokeiden mahdollinen vanheneminen. 8.1 Luonnos: Jos oppilaan koulutus keskeytetään, on koulutuspäällikön viipymättä keskeyttämisestä ja sen syistä jne Lausunto: Aivan turha pykälä. Voidaan muuttaa esim. muotoon: Jos oppilaan koulutus on ollut keskeytyneenä yli vuoden ajan, koulutuskirjanpitoon tehdään asiasta merkintä. Mahdollinen koulutuksen jatkaminen suoritetaan koulutuspäällikön ja lennonopettajan tarkastelun jälkeen, jossa arvioidaan lisä- ja kertauskoulutuksen tarve sekä huomioidaan teoriakokeiden mahdollinen vanheneminen. 8.2 Jos oppilas on itse keskeyttänyt koulutuksensa ja haluaa jatkaa sitä toisessa lentokoulussa, on koulutusta jatkavan lentokoulutusluvan haltijan ilmoitettava siitä lle. Voisi poistaa tai ainakin muuttaa, että muutoksesta tehdään selvitys, joka voidaan taltioida myöhempää tarkastelua varten. Ilmoitus on aikalailla turhaa työtä kaikille, tämä määryskohta lienee ajalta jolloin oppilailla oli vielä oppilaan lupakirja ja muutos oli tehtävä, kun lupakirjassa luki koulutusorganisaation nimi. Silloin tämän kohdan ymmärsi, nyt siitä ei ole mitään hyötyöä kenellekään. 13(18) Luonnosta on muokattu siten että kohdat 8.1 ja 8.2 on yhdistetty. Lisäksi vaatimus lähettää ilmoitus Trafille rajoitetaan vain tapauksiin, kun keskeytys on tehty lentoturvallisuuteen liittyvistä syistä. Luonnosta on muokattu siten että kohdat 8.1 ja 8.2 on yhdistetty. Lisäksi vaatimus lähettää ilmoitus Trafille rajoitetaan vain tapauksiin, kun keskeytys on tehty lentoturvallisuuteen liittyvistä syistä. Luonnosta on muokattu siten että kohdat 8.1 ja 8.2 on yhdistetty. Lisäksi vaatimus lähettää ilmoitus Trafille rajoitetaan vain tapauksiin, kun keskeytys on tehty lentoturvallisuuteen liittyvistä syistä.

14 9 Luonnos: OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Lausunto: Opettajien vastuuta ei korosteta määräyksessä riittävästi. Koulutuspäällikön vastuu on lähellä kohtuutonta, varsinkin kun hän ei mitenkään voi olla koko aikaa valvoa teorianopetusta eikä lennonopetusta käytännössä lainkaan. Lisättävä kohta: Teorian- ja lennonopettajat vastaavat siitä, että heidän antamansa opetus on kulloinkin vaaditun oppiaineen ja koulutusohjelman mukaista. 9 Luonnos: OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Lausunto: Opettajien vastuuta ei korosteta määräyksessä riittävästi. Koulutuspäällikön vastuu on lähellä kohtuutonta, varsinkin kun hän ei mitenkään voi olla koko aikaa valvoa teorianopetusta eikä lennonopetusta käytännössä lainkaan. Lisättävä kohta: Teorian- ja lennonopettajat vastaavat siitä, että heidän antamansa opetus on kulloinkin vaaditun oppiaineen ja koulutusohjelman mukaista Määräyskohdassa on kovin käskevä sävy: ON tehtävä sitä sun tätä. parempi ja totuudenmukaisempi olisi, ON-> OLISI Jos ON muoto pidetän, kohta on joko tarpeeton tai yhdistettävä kohdan kanssa. Tällaiset ristiinviittaukset määräyksissä tekevät niistä turhaan vaikeita lukea kohtaan on lisättävä, että toimivaan internetyhteyttä voidaan pitää riittävänä. Nyt tuon määräysluonnoksen perusteella on oltava sähköinen tallenne. Painettua AIP:tä ei enää myydä, eikä päivitetä ja FINAVIA on luopunut (18) Lennonopettaja on vastuussa antamastaan koulutuksesta, koska hän lennonopettajakelpuutuksen haltijana on velvollinen noudattamaan ko. määräyksiä. Lisäksi hän on ilma-aluksen päällikkönä vastuussa ko. lennon turvallisesta suorittamisesta. Koulutusluvan haltijan on puolestaan vastuutettava opettajansa noudattamaan organisaation toimintatapoja, mukaan lukien koulutusohjelmat. Tämän kokonaisuuden toiminnan valvonta on yksi koulutuspäällikön vastuulla oleva asia. Katso myös vastaus kommenttiin Lennonopettaja on vastuussa antamastaan koulutuksesta, koska hän lennonopettajakelpuutuksen haltijana on velvollinen noudattamaan ko. määräyksiä. Lisäksi hän on ilma-aluksen päällikkönä vastuussa ko. lennon turvallisesta suorittamisesta. Koulutusluvan haltijan on puolestaan vastuutettava opettajansa noudattamaan organisaation toimintatapoja, mukaan lukien koulutusohjelmat. Tämän kokonaisuuden toiminnan valvonta on yksi koulutuspäällikön vastuulla oleva asia. Katso myös vastaus kommenttiin Kohtaa on muokattu. Kohtaa on muokattu. Kohtaa on muokattu. Koulutusluvan haltija voi itse päättää missä muodossa materiaali jaetaan oppilaalle ja on oppilaan käytettävissä.

15 myös AIP:n CD-levyjen toimittamisesta, joten määräyskohta on kokolailla vanhentunut ja mahdoton noudattaa jo julkaistessa jos sanamuoto pidetään nykyisenkaltaisena. Myös ilmailumääräyskokolmaan ei ole saanut hankittua vuoden 2011 jälkeen painettuna, joten voisikohan tuosta painettu sanasta luopua kokokaan ja siirtyä tälle vuosituhannelle Luonnos: Mikäli oppilas pakottavista syistä joutuu olemaan poissa oppitunneilta muutettava Jos oppilas on poissa tunneilta. Muutoinkin seuraavassa kohdassa (10.2.3) puhutaan integroidusta kurssista ja siitä, ettei poissaoloja sallita lainkaan. Tästä saa kuvan, että jos ollaan poissa, korvata täytyy, mutta ei kuinka paljon. Nyt on siis teoriassa mahdollista, että ihminen valmistuu teoriatunneilta alle 100 tunnin, koska KP ja aineen opettaja näin päättivät. EASA kuitenkin nimenomaan vaatii 100 tuntia PPLää varten ja suosittelee 100 tuntia LAPLia varten. Jos kaveri siis on ollut poissa, eikä korvaa 1:1 poissaoloja, hänelle ei voida kirjoittaa PPL todistusta, eikä ainakaan PPL lupa-kirjaa. yksinkertaisempi olisi, että kohdat ja yhdistetään hengessä. 15(18) Kyseinen määräyskohta ei vapauta oppilasta täyttämästä koulutusohjelman vaatimuksia. Mikäli koulutusohjelma siis edellyttää vähintään 100 h teoriakoulutusta, sen on täytyttävä poissaoloista huolimatta Kohta poistettava, ks yllä. Määräyskohtaa ei ole muokattu, ks. vastaus kommenttiin Luonnos: lentokoulutuksessa oppilaan koulutusaika saa olla vain kaksi tuntia ilma-aikaa yhden vuorokauden aikana, Lausunto: Miksi kohdassa on sana vain. Pitääkö Liikenteen turvallisuusvirasto itsekin tuota annettua kahden tunnin maksimiaikaa liian lyhyenä? Ja tarkoitetaanko tällä yhden vuorokauden aikana itse Kohtaa on muokattu. Vuorokaudella tarkoitetaan tässä yhtä kalenterivuorokautta. Tavoitteena on että oppimistulos pysyisi hyvänä eikä oppilaalla lennätettäisi ylipitkiä ja liian väsyttäviä lentoharjoituksia. Jotta erilaiset koulutustilanteet voitaisiin huomioida, koululla on mahdollisuus poiketa kahden tunnin aikarajasta perustelluista ja koulutuspäällikön hyväksymistä syistä. Näissä tapauksissa opettajan vastuu varmistaa oppilaan vireystila korostuu, mikä on lisätty määräykseen.

16 16(18) asiassa vuorokautta klo 00-24, jolloin seuraavan vuorokauden aikana on käytettävissä taas uusi kaksi tuntia? Luonnos: lentokoulutuksessa oppilaan koulutusaika saa olla vain kaksi tuntia ilma-aikaa yhden vuorokauden aikana, Lausunto: Miksi kohdassa on sana vain. Pitääkö Liikenteen turvallisuusvirasto itsekin tuota annettua kahden tunnin maksimiaikaa liian lyhyenä? Ja tarkoitetaanko tällä yhden vuorokauden aikana itse asiassa vuorokautta klo 00-24, jolloin seuraavan vuorokauden aikana on käytettävissä taas uusi kaksi tuntia? Kohta Määräysluonnoksessa oleva teksti: Kaikille peruskoulutukseen liittyville koulutusohjelman mukaisille matkalennoille on laadittava kirjallinen lentosuunnitelma (FPL) sekä operatiivinen lentosuunnitelma (OFP) paino- ja polttoainelaskelmineen. Kopiot näistä on säilytettävä luvun 12 vaatimusten mukaisesti. Kaikille peruskoulutukseen liittyville koulutusohjelman mukaisille matkalennoille on laadittava lentosuunnitelma (FPL) sekä paino-, suoritusarvo-, tuuli- ja polttoainelaskelmat. Kopiot näistä on lennon jälkeen säilytettävä luvun 12 vaatimusten mukaisesti. Perustelut: Matkalennon valmistelu voidaan tehdä myös valvomattomalta lentopaikalta, jossa ei ole välttämättä mahdollista tulostaa lentosuunnitelmalomaketta (FPL) paperille vaan se on laadittu puhelimella tai radiolla, jolloin lennon jälkeen on mahdollista pyytää lentosuunnitelman kopio Briefingistä omaan sähköpostiin ja tulostaa se sieltä säilytettäväksi luvun 12 vaatimusten mukaisesti. TTT Aviation Oy Ltd Kohtaa on muokattu. Vuorokaudella tarkoitetaan tässä yhtä kalenterivuorokautta. Tavoitteena on että oppimistulos pysyisi hyvänä eikä oppilaalla lennätettäisi ylipitkiä ja liian väsyttäviä lentoharjoituksia. Jotta erilaiset koulutustilanteet voitaisiin huomioida, koululla on mahdollisuus poiketa kahden tunnin aikarajasta perustelluista ja koulutuspäällikön hyväksymistä syistä. Näissä tapauksissa opettajan vastuu varmistaa oppilaan vireystila korostuu, mikä on lisätty määräykseen. Määräyskohtaa on selkeytetty. Huomioitavaa on kuitenkin että kohdan 6.3 mukaan koulutustoimintaan käytettävällä lentopaikalla on oltava käytettävissä lennonvalmistelutilat ja lennonvalmistelussa tarvittava varustus.

17 Näemme myös että suoritusarvo- ja tuulilaskelmat ovat tärkeitä matkalennolle ja ehdotamme näiden lisäystä Luonnos: Vaatimus saman lennonopettajan antamasta peruslentokoulutuksesta oppilaan yksinlentovaiheeseen saakka. Lausunto: Nykykatsannon mukaan tällaisella vaatimuksella ei ole perusteita, koko kohta voidaan poistaa Luonnos: Vaatimus saman lennonopettajan antamasta peruslentokoulutuksesta oppilaan yksinlentovaiheeseen saakka & ja Lausunto: Nykykatsannon mukaan tällaisella vaatimuksella ei ole perusteita, koko kohta voidaan poistaa. kohdat voidaan yhdistää, toistoa. Kohdat yhdistetty. Lausunto: Kohdat voidaan yhdistää. Kohdat yhdistetty Luonnos: n pitämä teoriakoe ja lentokoe trafi ei lähtökohtaisesti järjestä lentokokeita PPL/LAPL lupakirjoja varten. Muutoinkin Liikenteen turvallisuusvirasto olisi hyvä korvata esim. toimivaltainen viranomainen. Näin, jos nimi muuttuu, pysyy määräys ajan tasalla. Muuten kohtaan muutettava esim: lentokoe ja viranomaisen pitämä teoriakoe. Näin sekaantumisen mahdollisuus pienenee Kohdassa puhutaan määräysten mukaisesti, mutta teoriakokeseen ilmoittaudutaan PEL T1-5, eli ohjeen mukaisesti 17(18) Kohtaa ei ole muutettu. Trafin näkemyksen mukaan vaatimus on tarpeen säilyttää, koska saman opettajan koulutuksessa asiat tehdään yhdellä tavalla mikä edesauttaa oppilaan oppimista lentämisen alkuvaiheessa. Lisäksi opettaja pystyy arvioimaan paremmin oppilaan kehittymistä ja päättää missä vaiheessa häntä voi suositella ensimmäistä yksinlentoa edeltävälle välitarkastuslennolle. Kohtaa ei ole muutettu. Trafin näkemyksen mukaan vaatimus on tarpeen säilyttää, koska saman opettajan koulutuksessa asiat tehdään yhdellä tavalla mikä edesauttaa oppilaan oppimista lentämisen alkuvaiheessa. Lisäksi opettaja pystyy arvioimaan paremmin oppilaan kehittymistä ja päättää missä vaiheessa häntä voi suositella ensimmäistä yksinlentoa edeltävälle välitarkastuslennolle. Kohdan muokkaamista ei nähty tarpeellisena. Sana ohje lisätty.

18 12 Luonnos: luvan haltijan on säilytettävä kunkin oppilaan koulutusta koskeva koulutuskirjan-pito vähintään viiden vuoden ajan. Lausunto: Kyseiseen viiden vuoden vaatimukseen ei ole perusteita. EASA:n ATO-vaatimuksissa asiakirjojen säilytysvaatimus on 3 vuotta, joten tämäkin voi olla sen kanssa yhdenmukainen. 12 Luonnos: luvan haltijan on säilytettävä kunkin oppilaan koulutusta koskeva koulutuskirjanpito vähintään viiden vuoden ajan. Lausunto: Kyseiseen viiden vuoden vaatimukseen ei ole perusteita. EASA:n ATO-vaatimuksissa asiakirjojen säilytysvaatimus on 3 vuotta, joten tämäkin voi olla sen kanssa yhdenmukainen. 18(18) Kohtaa on muokattu vastaamaan Part määräyksiä. Oppilaan koulutusta koskeva kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan. Kohtaa on muokattu vastaamaan Part määräyksiä. Oppilaan koulutusta koskeva kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 KUUMAILMAPALLOLENTOKOULUTUS muutos 1 18.1.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lnt-037 27.02.2019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929, s-posti fimaa@mil.fi PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 muutos 1 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS www.lentoturvallisuushallinto.fi Tämä

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL)

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-70 1(8) TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus 1.2 Tarkastuslento-määritelmä puuttuu vaikka siihen viitataan

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos 1 11.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Perustelumuistio 1(6) 27.5.2019 TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Määräyksen tausta ja säädösperusta Ultrakevytlentäjän lupakirjamääräykset kuuluvat edelleen kokonaan

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

DTO vaatimukset organisaatioille

DTO vaatimukset organisaatioille DTO vaatimukset organisaatioille Esimerkkinä FI.DTO.0001 Vesa Lappeteläinen FI.DTO.0001 vastuullinen edustaja Purjelentokerhojen päivä 23.3.2019 Tampere Kansallisesta ympäristöstä EASAympäristöön Purjelentokerhoissa

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Harrastusilmailun koulutus

Harrastusilmailun koulutus Harrastusilmailun koulutus Sakari Kuosmanen Suomen Urheiluilmailuopisto Oy Perusteita Suomen Urheiluilmailuopisto Oy (Opisto) SIL 80%, Lopen kunta 8%, R-S 8%, Jämi-Säätiö 4% Valtakunnallinen kouluttaja;

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009 Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 12.12.2009 1 Luennon aiheet - Muutoksia ilmailuhallinnossa - Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 alkaen - Ilmailumääräysten muutosten

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA LUONNOS 1 (9) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-71 1(8) TRAFI/657758/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus Yleinen kommentti Suomen ilmailuliitto () Yleinen kommentti

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Koulutustoiminnasta ilmoittaminen 3. Lentokoulutusorganisaatio

Lisätiedot

Lentokone- ja helikopterilentokoulutus

Lentokone- ja helikopterilentokoulutus 1 (10) Antopäivä: 17.6.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen moottorilento-

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (8) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Ilmailun keittämisseminaari 19.11.2013, Aila Järveläinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Käydään lävitse Yleiset siirtymää koskevat aikarajat ja periaatteet FTO:n

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Muistio 1(7) 11.4.2013 Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 29.3.2012 päivätyn ohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 14.3.2013 ja

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-70 Ultrakevytlentäjän lupakirja 1(24) 10.10.2014 Määräysluonnoksen kohta Lausuja Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Yleisiä huomioita Suomen Moottorilentäjien

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä.

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä. Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. Sisäministeriö - Suomen Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunta (SIL EUT) LAUSUNTOKOOSTETAULUKKO AIR M5-10 - TRAFI/25028/03.04.00.00/2014

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Ilmailijoiden sääilta

Ilmailijoiden sääilta Ilmailijoiden sääilta Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. DTO

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö STCW uusi kansallinen lainsäädäntö TIEDOTUSTILAISUUS TRAFI/Helsinki 11.3.2013 Jukka Tuomaala Ylitarkastaja Lupakirjat ja Pätevyydet Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miehitystä ja pätevyyksiä koskevat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Risto Lampinen ja Harri Kukka

Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Risto Lampinen ja Harri Kukka Hallituksen esitys yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 204/2017 vp) Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Risto Lampinen ja Harri

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen

HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 7.4.2017 Reetta Timonen Esa Pasanen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

Koulutusilmoitus. Timo Kokkonen Webinaari

Koulutusilmoitus. Timo Kokkonen Webinaari Koulutusilmoitus Timo Kokkonen Webinaari 8.5.2018 Koulutusilmoitus Laskuvarjohyppyorganisaatiolla tai organisaatiolla tarkoitetaan yhdistystä, kerhoa tai muuta tahoa, joka järjestää laskuvarjohyppyjä Koulutusorganisaatiolla

Lisätiedot

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017 Jatkuva lentokelpoisuus ARC ARC-tarkastus ARC-tarkastukseen valmistautuminen ARC-tarkastus D-rekisterissä olevaan koneeseen ARC suositusraportin perusteella ARC:n jatko Valvottu ympäristö / Valvomaton

Lisätiedot

Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot

Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot Määräysmuutoksia - harrasteilmailun koulutusorganisaatiot FI kertausseminaari Nummela, 25.3.2017 Helena Pietilä, johtava asiantuntija, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Disclaimer Huom! Tuleva

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 16.12.1996 päivätyn ohjeen Liidinkoulutus ja ohjaajan kelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila Part M vaiheet kuinka tähän on tultu Part-M ja katsastusjärjestelyt 21.01.2010 Jyrki Laitila Luennon aiheet Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Ilmailutoimialan organisaatio ja sen muutokset Part

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot