Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa"

Transkriptio

1 Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa Taekwondo on nopeustaitavuuslaji, jossa menestyminen edellyttää riittäviä nopeusominaisuuksia ja pitkälle vietyä lajitaitavuutta. Näiden ominaisuuksien kehittämisen lisäksi on huomioitava kestävyysominaisuuksien kehittäminen lihastasapainoa ja liikkuvuutta unohtamatta. Valmennuksellisesti fyysismotoristen ominaisuuksien kehittämisessä on kyse siis vaativan kokonaisuuden hallitsemisesta, jossa eri elinjärjestelmien kuormittamisen lainalaisuuksien tunteminen on keskeinen edellytys onnistumiselle. Huipulle päästääkseen on harjoiteltava valtavia määriä, mutta liiallisen tai väärin rytmitetyn kuormituksen myötä kova työ valuu hukkaan. Kuormituksen jälkeen on palauduttava tai kehitystä ei tapahdu. Palautumisesta yleisesti Palautumiseen käytetään useita erilaisia keinoja, koska palautumiseen liittyy hyvin erilaisia prosesseja. Harjoituksen päätteeksi tehtävällä jäähdyttelyllä, samoin kuin erillisellä palauttavalla kestävyys- tai voimaharjoituksella, poistetaan harjoituksessa kehoon kertyneitä metaboliitteja (aineenvaihduntatuotteita) ja huolletaan kudoksia. Näissä harjoitteissa olennaista on kuormittaa kehoa riittävästi, jotta haluttu palautusvaikutus saadaan aikaan, mutta ei liikaa, jotta ei tuoteta lisää kuonaa. Erilliset palauttavat kestävyysharjoitukset tehdään syketasolla joko hölkkäämällä tai muulla rauhallisella liikunnalla (esim. kuntopyörä). Tällainen tekeminen lisää hiussuonia, poistaa happoja, korjaa hormonitasoja, poistaa yleistä stressiä ja vähentää vammariskiä. Palauttavan voimaharjoittelun liikkeet kannattaa tehdä täysillä lihaspituuksilla ja ilman suuria vastuksia noin minuutin ajan. Tällöin "lihaspumppu" pumppaa verta ja kuona-aineita, mikä edistää palautumista. Vedessä tehtävä palauttava harjoittelu on erittäin tehokasta, koska veden hydrostaattinen paine ajaa kuona-aineita pois kehon ääriosista. Lisäksi vedessä liikkeet eivät ole eksentrisiä, joten lihastyö on luonteeltaan rakentavaa ja huoltavaa. Lihasten elastisuuden ja lepopituuden palauttamiseksi valmennuskeskuksessa tehdään säännöllisesti liikkuvuusharjoittelua, sekä loppuverryttelyn yhteydessä että erillisinä harjoituksina. Lisäksi hyödynnetään tarpeen mukaan hierontaa ja muita fysioterapian tarjoamia apukeinoja. Huippuryhmän urheilijoille nämä palvelut ovat käytettävissä maksutta. Hermostollisen ja hormonaalisen tasapainon palautumiseen eniten vaikuttavat säännöllinen ja riittävä uni sekä terveellinen ruokavalio. Palautumisen voi pilata yhdenkin tekijän puuttuminen yllä kuvatusta kokonaisuudesta.

2 Väsymismekanismit Nopeustaitavuutta korostavassa lajissa on tärkeää tuntea kehon väsymismekanismien teoria että hallita niiden tunnistaminen käytännön harjoituksessa. Jälkimmäinen vaatii paljon kokemusta! Kuormituksen alkaessa keho saa energiaa nk. välittömistä energianlähteistä (KP, ATP) ensimmäisten sekuntien ajan. Kuitenkin jo 7-8 sekunnin täysitehoisen työn jälkeen nämä energiavarastot kuluvat loppuun ja ponnistelu alkaa tuottamaan laktaattia. Tämä tuntuu lihaksissa lisääntyvänä painon ja väsymisen tunteena. Kun harjoitusvaikutus halutaan kohdistaa nimenomaan nopeusominaisuuksien kehittämiseen, niin harjoitteiden keston pitää olla pääosin välittömien energianlähteiden sallimissa rajoissa. Kun aineenvaihduntatuotteet alkavat vaikuttaa energiantuottoon, siirrytään nopeudesta kohti kestävyysharjoittelua. Silloin ei enää kyetä harjoittamaan nopeutta, vaan siirrytään harjoittamaan elimistön kykyä vastustaa väsymistä. Välittömät energianlähteet palautuvat nopeasti levossa, joten lyhyitä intensiivisiä työjaksoja voi olla yhdessä harjoituksessa useita; olennaista on kuitenkin pitää niiden välissä riittävä lepo ( sekuntia) työn tehosta ja kestosta riippuen. Taekwondossa sekä maitohapottoman että maitohapollisen nopeuskestävyyden kehittäminen on tärkeässä roolissa puhtaan nopeusharjoittelun ohella. Energiantuoton lisäksi taekwondo-valmennuksessa on huomioitava hermostollinen väsymys. Kun lihaksia hermottavat hermosolut eli motoneuronit väsyvät, tapahtuu merkittävää räjähtävän voimantuoton heikkenemistä. Esimerkiksi yksittäisten potkujenlähtöjen räjähtävyys laskee silminnähden. Taekwondolle tyypillisissä nopeita refleksejä vaativissa harjoitteissa tapahtuu vääjäämättä ääreishermostollista väsymistä. Tämän huomaa käytännössä siitä, että reaktiot ja potkuihin lähdöt hidastuvat, vaikka aivot kuinka yrittäisivät komentaa lihaksia ponnistamaan nopeammin. Syy on se, että aivojen ja lihasten välillä olevien hermoyhteyksien väsymisen vuoksi "viesti ei kulje". Keskushermostollinen väsyminen taas liittyy enemmän koviin maitohappoharjoituksiin. Tämä näkyy ensin komentokeskuksen eli aivojen käskyjen heikentymisenä, ja uupumuksen kasvaessa lopulta suorituksen päättymisenä. Kovalla tahdonvoimalla ja kivunsietokyvyllä pääsee pitkälle, mutta enemmin tai myöhemmin urheilija on niin "puhki", että ei saa itsestään enää enempää irti. Taitosuoritusten kannalta tämä näkyy siinä, että oikea ja hallittu tekeminen päättyy jo paljon aikaisemmin kuin urheilija on "puhki" tai kun suoritus päättyy kokonaan uupumuksen vuoksi.

3 Taekwondon tyypilliset kuormitustavat Taekwondossa käytetään ainakin kolmea erilaista kuormitustapaa lajiharjoittelussa: 1) Puhtaat nopeusharjoitteet, 2) Nopeuskestävyysharjoitteet ja 3) Maksimikestävyysharjoitteet. Niillä jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä harjoittelun kokonaisuudessa. Lajianalyysin perusteella harjoitteiden tärkeysjärjestys on juuri yllä kuvatun kaltainen. Yleisimmin käytetty jaksotus lajiharjoitteissa on lyhyet kovatehoiset (1-15 s) työjaksot ja pitkät ( s) palautukset, jolloin laktaattia ei synny tai ainakaan sen pitoisuudet eivät nouse korkealle. Tällainen harjoittelu parantaa hermo-lihas-järjestelmän toimintaa ja sitä kautta suoritusnopeutta, kun yksittäiset lihassolut sekä toisaalta eri lihasryhmät oppivat toimimaan tehokkaammin yhdessä. Parempi hermo-lihas-järjestelmän toiminta näkyy lajisuorituksessa parempana rentouden hallintana, korkeampana potkufrekvenssinä ja myös voimakkaampina potkuina. Toinen tyypillinen jaksotus on sekunnin työjaksot, joiden aikana intensiteetti on lähellä maksimia, eli tekeminen on niin sanottua rentoa täyttä. Työjakson loppua kohden sydämen syke, hengitys ja hapenkulutus saavuttavat maksimitason, samoin laktaatti nousee erittäin korkealle. Kun tällaisia työjaksoja toistetaan useita kertoja hieman vajaalla palautumisella, kehitetään laktaatin kierrätysjärjestelmän kapasiteettia ja lihasten kykyä toimia happamassa tilassa. Harjoittelua kutsutaan (maitohapolliseksi) nopeuskestävyysharjoitteluksi ja sen jaksotus etenee harjoituskauden aikana hitaammasta vauhdista, pidemmistä työjaksoista ja suuremmasta työjaksojen yhteismäärästä kohti kovempaa tehoa, lyhyempiä työjaksoja ja pienempää yhteismäärää. Tämän harjoitustavan tärkein tavoite on tehdä ottelemisesta taloudellisempaa, mikä puolestaan mahdollistaa taktisten ratkaisujen ja taitosuoritusten toteuttamisen myös erien loppupuolella. Taekwondo-urheilijat tekevät myös maksimaalisen kestävyyden harjoittelua kerran tai kaksi viikossa. Kovatehoisilla 1-3 minuutin työjaksoilla kehitetään laktaatin puskurointikapasiteettia ja voimistetaan keuhkojen toimintakykyä. Samalla koulutetaan nopeat lihassoluja käyttämään tehokkaammin veressä olevaa happea ja lisätään energiavarastojen hyödyntämiseen osallistuvien entsyymien määrää. Taekwondo-ottelun lisäksi maksimaalista kestävyyttä kehitetään lajiin sovelletulla crosstraining-harjoittelulla, joka kuormittaa kehon kaikkia lihasryhmiä ottelua monipuolisemmin. Onnistuneen maksimikestävyysharjoittelun tuloksena urheilija tottuu hengittämään voimakkaasti ilman, että alkaa haukkomaan henkeään. Lisäksi parantunut maitohappokestävyys näkyy kykynä potkia kovempaan pidempiä aikoja, mikä mahdollistaa "kirimisen" tiukoissa tilanteissa. Näitä kolmea lajityypillistä harjoitusmetodia täydennetään aerobisella peruskestävyysharjoittelulla, jota tehdään AINA vähintään kerran viikossa, mielellään kuitenkin enemmänkin.

4 Kuormituksesta palautuminen Vaikka valmentajat suunnittelevat valmennuskeskuksen harjoitusohjelmat, myös urheilijan kannattaa opiskella perusasioita harjoittelemisesta. Esimerkiksi on tärkeää ymmärtää, että erilaisista kuormituksista palautuminen tapahtuu hyvin eri tavoilla. Kehittävä harjoitus suistaa aina kehon hetkellisesti tasapainotilasta, sen jokainen tietää omasta kokemuksestakin, mutta kauanko palautuminen kestää? Energiavarastot palautuvat nopeasti minuutteja (KP, ATP) tunteja (ravinto) Kuona-aineet poistuvat myös melko nopeasti, muutaman tunnin aikana riippuu eniten jäähdyttelyn onnistumisesta ja lihashuollosta Tulehdustilan paraneminen kestää yleensä muutamia päiviä lievä tulehdus paranee vuorokaudessa, vakavampi yleensä parissa päivässä Lihassoluvauriot korjaantuvat päivissä kevyen voimaharjoituksen palautuminen tapahtuu 24 tunnissa, mutta kovan treenin palautuminen vie jopa 72 tuntia eli kolme vuorokautta Perifeerisen eli ääreishermoston palautuminen on hyvin vaihtelevaa yleensä palautuminen tapahtuu muutamissa tunneissa, mutta poikkeuksellisen kova perifeerisen hermoston kuormitus esim. rajut pudotushypyt voivat vaikuttaa kehossa jopa viikon ajan! Sentraalisen eli keskushermoston palautuminen on hidasta normaalissa tapauksessa 4-36 h, mutta ylikuormituksesta jopa kuukausia

5 Kuormituksen vaikutus immuniteettiin Kehon immuunijärjestelmä eli vastustuskyky on herkkä harjoittelun aiheuttamalle stressille. Liian yksitoikkoinen harjoittelu kuukausikaupalla heikentää immuniteettia, kun taas sopivasti jaksotettu (4-6 vkoa) harjoittelu vahvistaa kehoa. Suhteellisen lyhyet ja teholtaan matalat (palauttavat) harjoitukset tukevat immuniteettia ja siten vähentävät esimerkiksi tulehdusten syntymisen riskiä. Pitkäkestoiset tai kovatehoiset (maitohappoa tuottavat) harjoitukset, samoin kuin lihassoluvaurioita tuottavat voimaharjoitukset, puolestaan heikentävät kehon immuniteettia. Vastustuskyvyn kannalta tärkeässä roolissa ovat myös oikea ravinto, uni sekä yleinen stressitaso. Kuormituksen rytmittäminen Harjoitusten kuormitus voi siis kohdistua kolmeen eri elinjärjestelmään: 1) lihaskudokseen, 2) periferiseen tai sentraaliseen hermostoon sekä 3) aineenvaihduntaan ja hormonitoimintaan. Peräkkäisinä päivinä ei ole järkevää kuormittaa samaa elinjärjestelmää voimakkaasti, joten viikkorytmi määräytyy tältä pohjalta. ESIMERKKI VIIKKORYTMISTÄ (sisältäen päivittäin vähintään 45 min aerobista työtä, mm. verryttelyt ja arkiliikunta) Maanantai hermosto + maitohapoton anaerobinen aineenvaihdunta - maksimivoima (rinnalleveto, kyykky) - nopeus (koko vartalo) + kimmoisuus Tiistai lihassolut eli lihaskudos - maksimivoima (ylä ja keskivartalo) - jalat nopeuskestävyys Keskiviikko aerobinen aineenvaihdunta - aerobinen lenkki + lihaskunto ( koko vartalo ) Torstai hermosto + lihassolut - perusvoima (ylävartalo) - jalat nopeuskestävyys + kimmoisuus Perjantai maitohapollinen aineenvaihdunta - perusvoima (alavartalo) + kuntopallonheitot - anaerobinen (kova tyhjennysharjoitus) Lauantai aerobinen aineenvaihdunta - aerobinen lenkki tms. - venyttelyt Sunnuntai Lepopäivä

NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA

NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA Taisteluihin liittyy: elektroninen sodankäynti erikoisjoukkojen käyttö ja niiden häikäilemättömät iskut maahanlaskut ilma-aseen voimakas, jatkuva ja syvyyteen ulottuva

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA TEORIAA

TOIMINNALLISTA TEORIAA TOIMINNALLISTA TEORIAA -Teoria 1- Toiminnallisuuden 368 koodi 3 = Kolme liikkeen tasoa tai suuntaa Toiminnallinen harjoittelu korostaa liikkeen harjoittelua useammassa suunnassa. Nämä tasot ovat sagitaalitaso,

Lisätiedot

Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO

Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO Soudussa kuten muissakin urheilumuodoissa, tulos on riippuvainen sekä fysiikasta että fysiologiasta. Nämä kaksi aluetta laajasti ottaen sekä

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA MYLLY, JYRKI OHTONEN, KIMMO SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne

Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne 16 Vaaralliset vaistot Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne tulevat suunnittelematta, refleksinomaisesti, ennen kuin

Lisätiedot

OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE

OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Uloshengityksen sekuntikapasiteetin kehitys Lähde: Peto ym.

Lisätiedot

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö 1 Kirjoittaja: Jyrki Kononen & Mari Paananen, maripaa@hotmail.com Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö Tässä tarkastellaan olympialaisten ainoan voimalajin eli klassisen

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä...3 Uni...4 Terve uni...4 Univaje ja valvominen...4 Mitkä ovat uniapnean oireet?...6 Öisin esiintyvät oireet...6 Päivisin esiintyvät oireet...6

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo Suvi Laru, Riikka Riihonen, Juulia Ukkonen opas vanhemmille Toimittanut Anja Saloheimo [2] Itkuinen vauva ja koliikki opas vanhemmille sisällysluettelo

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013 OULUN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Tekijä Emilia Ainasoja Työn nimi Ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytön piirteet, riskitekijät sekä ohjaajien suhtautuminen äänenkäyttöön

Lisätiedot