Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua"

Transkriptio

1 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 155 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi NUORUUS Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

2 156 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Kasvu ihmisenä ja urheilijana Asia tarinasta Ilmapiiri Tunteet Vuorovaikutus Itsenäisyys, itsensä johtaminen omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

3 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 157 Harjoittelun ohjelmointi ja seuranta Asia tarinasta Harjoittelun määrä ja laatu Harjoittelun ja levon tasapaino Kehittymisen seuranta Kilpailuttaminen Harjoittelun ohjelmointi omassa toiminnassasi NUORUUS Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

4 158 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Toimintaympäristö Asia Harjoitteluolosuhteet Varusteet ja apuvälineet Valmennustiimi ja muut taustavoimat Koulun, opiskelun, ja urheilun yhdistäminen Perhe, ystävät Urheilun ulkopuoliset harrastukset tarinasta omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

5 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 159 Työkaluja omien valmiuksiesi kehittämiseen Lahjakkuuden/Älykkyyden lajit a. Lahjakkuuden/älykkyyden lajien ilmeneminen ja kehittäminen Tämän lomakkeen tarkoituksena on auttaa tiedostamaan, miten lahjakkuuden/älykkyyden lajit näkyvät urheilijoissa sekä miettimään, miten näitä lahjakkuuden/älykkyyden lajeja voidaan kehittää valmennuksessa ja yleensä. Lahjakkuuden lajit on esitetty tarkemmin kirjan luvussa 6. Lahjakkuuden laji Kielellinen Miten kyseinen lahjakkuuden laji näkyy valmennettavassasi? Miten voit auttaavalmennettaviasi kehittämään kyseistä lahjakkuuden lajia? Looginen/ matemaattinen Musiikillinen NUORUUS Avaruudellinen (spatiaalinen/ visuaalinen) Kinesteettinen (fyysinen) Interpersoonallinen/ sosiaalinen älykkyys Intrapersoonallinen

6 160 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN b. Sisältääkö harjoitus kehittäviä ärsykkeitä lahjakkuuden/älykkyyden lajeille Tämän lomakkeen tarkoitus on auttaa valmentajaa tiedostamaan, antaako harjoitus kehittäviä ärsykkeitä lahjakkuuden/älykkyyden eri lajeille. Kirjaa ylös harjoitteiden toteutus sekä jokaisen harjoitteen sarakkeeseen, mitä lahjakkuuden/älykkyyden lajeja harjoitus kehitti ja miksi. Lahjakkuuden osa-alueet Harjoituksen toteutus: Kielellinen Looginen/ matemaattinen Musiikillinen Avaruudellinen (spatiaalinen/ visuaalinen) Kinesteettinen (fyysinen) Interpersoonallinen/ sosiaalinen älykkyys Intrapersoonallinen Johtopäätökset

7 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 161 Perustekniikka Tämän lomakkeen tarkoituksena on selvittää lajin perustekniikat ja niiden avainasiat sekä pohtia urheilijan vahvuuksia ja kehittämiskohteita näissä. Tämän pohdinnan seurauksena voidaan valita painopisteitä tulevalle harjoituskaudelle sekä hahmottaa toistomäärien tarve eri osa-alueilla. Lajin perustekniikka/ -tekniikat tekniikassa Urheilijan vahvuudet Urheilijan kehittämiskohteet Painopisteet tulevalle jaksolle Toistomäärät painopisteessä tulevalla jaksolle NUORUUS

8 162 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Toistomäärät Tämän lomakkeen avulla voit seurata toistomäärien kertymistä yhdessä harjoituksessa. Kirjaa lomakkeeseen ylös valitut painopisteet perustekniikassa sekä ne tekniikan osa-alueet, joita jakson aikana tullaan ylläpitämään. Laske jokaisesta harjoitteesta toistomäärät, joita tehtiin kyseisen tekniikan osa-alueen kehittämiseen. Toistomäärät yhdessä harjoituksessa: Valitut painopisteet tekniikassa 1: 2: 3: 4: 5: 6: Alkuverryttely: Loppuverryttely: Toistot yhteensä: Painopiste 1: Painopiste 2: Ylläpidettävät tekniikan osaalueet Osa-alue 1: Osa-alue 2:

9 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 163 Toistomäärät jakson aikana jokaisesta harjoituksesta laskettuna: Kirjaa lomakkeeseen ylös jokaisen jakson harjoituksen toistomäärät ja laske ne yhteen. Täyttyikö tavoite toistomäärien suhteen? Toistot jakson aikana Harjoitus Harjoitus Harjoitus Harjoitus Harjoitus Harjoitus Harjoitus Harjoitus Yhteensä Toistot/ harjoitus Saatiinko riittävästi toistoja jakson aikana? Jos saatiin, niin miksi? Jos ei saatu, niin miksi? Toistomäärät jakson aikana arvioituna yhden harjoituksen perusteella: Voit arvioida vuoden aikaisia toistomääriä myös yhden harjoituksen perusteella. Laske yhden harjoituksen toistomäärät ja laske, mitä se tarkoittaa viikko- (montako harjoitusta/viikko), jakso- (montako harjoitusta/jakso) ja vuositasolla (montako harjoitusta/vuosi). Painopiste perustekniikassa Toistomäärät/ harjoitus Toistomäärät/ viikko Toistomäärät/ jakso Toistomäärät/ vuosi NUORUUS Voit käyttää lomaketta myös harjoitusmäärien tarpeen arvioinnissa. Jos tavoitteena on esimerkiksi 5000 toistoa vuodessa ja yhdessä harjoituksessa tehdään 100 toistoa, tarvitaan vuositasolla 50 harjoitusta tähän osa-alueeseen, jotta toistomäärien tarve täyttyy. Oheisharjoittelu Seuraavien kysymyksien kautta voit hahmottaa lajissa tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia sekä lajiharjoitusten fyysisiä vaikutuksia. Tämän pohjalta saat selville, minkälaista oheisharjoittelua lajissa tarvitaan lajiharjoittelun lisäksi. a. Mitä fyysisiä ominaisuuksia lajissasi tarvitaan? b. Mitä fyysisiä ominaisuuksia lajiharjoitukset kehittävät? c. Mitä fyysisiä ominaisuuksia lajiharjoitukset eivät kehitä/heikentävät? d. Millaista oheisharjoittelua tarvitaan lajiharjoittelun lisäksi?

10 164 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Johtaminen ja vuorovaikutus Alla olevaa lomaketta voit käyttää avuksi oman johtamistyylin ja palautteen antamisen seuraamisessa. Pyydä esimerkiksi valmentajakollegaasi seuraamaan seuraavia asioita vetämässäsi harjoituksessa. Laske lomakkeesta yhteen toistokerrat harjoituksessa ja merkitse ne seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen. a. Miten valmentaja/ohjaaja veti harjoituksen? Palaute harjoituksessa Antoi yleistä palautetta Antoi yksilöllistä, tarkkaa palautetta Palaute oli myönteistä Palaute oli kielteistä Toistokerrat Motivointi harjoituksessa Montako kertaa loi innostavaa ilmapiiriä? Montako kertaa antoi kannustusta yleisellä tasolla? Montako kertaa antoi yksilöllistä kannustusta? Montako kertaa hymyili harjoituksessa? Montako kertaa urheilija/urheilijat hymyilivät harjoituksessa? Toistokerrat Johtaminen harjoituksessa Montako kertaa oli käskevä? Montako kertaa oli vetäytyvä? Montako kertaa puuttui tilanteisiin? Montako kertaa kysyi jotain urheilijalta/ urheilijoilta? Toistokerrat Valmennus harjoituksessa Montako kertaa perusteli ohjeiden annon? Montako kertaa nimesi virheen harjoituksessa? Montako kertaa totesi onnistumisen harjoituksessa? Montako kertaa totesi miten tehdään? Montako kertaa totesi näin ei saa tehdä? Montako kertaa otti henkilökohtaista kontaktia? Toistokerrat

11 Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 165 b. Laske edellisestä lomakkeesta toistomäärät yhteen. Mieti, mitä kyseiset asiat kertovat valmennuksestasi. Mitkä asiat parantavat harjoitusten ilmapiiriä ja mitkä heikentävät? Palaute harjoituksessa Yhteensä Vaikutus ilmapiirin kannalta Antoi yleistä palautetta Antoi yksilöllistä, tarkkaa palautetta Palaute oli myönteistä Palaute oli kielteistä Motivointi harjoituksessa Yhteensä Vaikutus ilmapiirin kannalta Montako kertaa loi innostavaa ilmapiiriä? Montako kertaa antoi kannustusta yleisellä tasolla? Montako kertaa antoi yksilöllistä kannustusta? Montako kertaa hymyili harjoituksessa? Montako kertaa urheilija/urheilijat hymyilivät harjoituksessa? Johtaminen harjoituksessa Montako kertaa oli käskevä? Yhteensä Vaikutus ilmapiirin kannalta NUORUUS Montako kertaa oli vetäytyvä? Montako kertaa puuttui tilanteisiin? Montako kertaa kysyi jotain urheilijalta/ urheilijoilta? Valmennus harjoituksessa Yhteensä Vaikutus ilmapiirin kannalta Montako kertaa perusteli ohjeiden annon? Montako kertaa nimesi virheen harjoituksessa? Montako kertaa totesi onnistumisen harjoituksessa? Montako kertaa totesi miten tehdään? Montako kertaa totesi näin ei saa tehdä? Montako kertaa otti henkilökohtaista kontaktia?

12 166 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN c. Laske edellisen lomakkeen perusteella, mitä harjoituksissa ilmenevät johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat tarkoittavat vuositasolla. Ominaisuus TOISTOMÄÄRÄT Harjoituksessa Viikossa Kuukaudessa Vuodessa Palaute oli myönteistä Palaute oli kielteistä Montako kertaa olit käskevä? Montako kertaa kysyit jotain urheilijalta/ urheilijoilta? Montako kertaa annoit kannustusta yleisellä tasolla? Montako kertaa annoit yksilöllistä kannustusta? Montako kertaa perustelit ohjeiden annon? Montako kertaa totesit miten tehdään? Johtopäätökset d. Valitse analyysin perusteella kaksi asiaa, joihin kiinnität huomioon seuraavissa harjoituksissa, jotta ilmapiiri harjoituksissa paranisi. Tee sama analyysi uudelleen kuukauden kuluttua ja vertaile tuloksia. Onko kehitystä tapahtunut?

13 168 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Kokonaisvaltainen valmennus Tämän lomakkeen tarkoituksena on selvittää, saako urheilija riittävästi ärsykkeitä kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Kirjaa ylös, minkälaisia ärsykkeitä lapsi/nuori saa kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueille kotona, koulussa ja harrastuksissa. Kokonaisvaltaisen valmennuksen osa-alue Fyysis-motorinen (taito, fyysiset perusominaisuudet) Kotona Koulussa Harrastuksissa/ urheilussa Tuleeko riittävästi ärsykkeitä osa-alueen kehittymiseen? Kognitiivinen (ajattelu, asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen) Sosiaalinen (ihmissuhdetaidot) Emotionaalinen (tunne-elämysten käsittely ja ihmissuhdetaidot) Johtopäätökset Miten lapsen/nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä voidaan tukea eri osa-alueilla ja eri tahoilla?

14 172 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Esimerkki alppihiihtäjien harjoittelusta kesäkaudella Viikkorytmitys Mennään eteenpäin siten, että joka toinen viikko on ns. kova viikko ja joka toinen ns. helppo viikko. Viikko = kova viikko Viikko = helppo viikko Viikko = kova viikko Viikko = helppo viikko Viikko = kova viikko Kovan viikon harjoitukset Maanantai: Kestävyysharjoitus Tiistai: Hyppely ketteryys nopeus, päivällä jumppaohjelma Keskiviikko: Kestävyysharjoitus Torstai: Rullaluistelu, päivällä jumppaohjelma Perjantai: Koordinaatioharjoitus, päivällä jumppaohjelma Lauantai: Soramonttuharjoitus Sunnuntai: Lepo Helpon viikon harjoitukset Maanantai: Kestävyysharjoitus Tiistai: Rullaluistelu Keskiviikko: Hyppely ketteryys nopeus, päivällä koordinaatiot + jumppaohjelma Torstai: Rullaluistelu Perjantai: Soramonttuharjoitus Lauantai: Päivällä koordinaatiot + jumppaohjelma Sunnuntai: Rullaluistelu Eri harjoitusten sisällöt Kestävyysharjoitukset Tässä muutamia kestävyysharjoitusvaihtoehtoja tee kuitenkin kaikkia jonkin verran - lenkki, kesto 40 min, sisältää 4 x 1 min vedon 90 % teholla - 8 x 1000 m juoksu, jossa syke , palautus juoksujen välillä 90 s - pyöräily, kesto 60 min, koko matka polkien siten, että koko ajan matkalla vaihtelee 4 min lenkkivauhtipoljenta, 1 min kovempaa Harjoitusten päätteeksi hyvä venyttely Hyppely ketteryys nopeusharjoitukset Harjoitus 1 Alkulämmittely 15 minuuttia, juoksua + voimistelua 5 x 10 loikkaa, palautus 2 3 min, aina paras mahdollinen suoritus 5 x 10 tasajalkahyppyä kyykystä eteenpäin, kädet niskan takana, palautus 2 3 min 3 x 60 m juoksu 100 %, palautus 5 min 3 x ketteryysrata 3 x 10 aidan yli hypyt, aidan väli 1 2 neulansilmää, rytmisesti, palautus 2 3 min 3 x 100 % pituushyppysuoritus, palautus niin, ettei tunnu väsyneeltä 3 x 100 % 3-loikkasuoritus, palautus niin, ettei tunnu väsyneeltä Loppujumppa

368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 368 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia Avainasiat tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet Avainasiat omassa toiminnassasi Vahvuutesi

Lisätiedot

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VALMENTAJAN TYÖN TUEKSI

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VALMENTAJAN TYÖN TUEKSI Valmentaja ja ohjaajakoulutus Taso 1 PSYYKKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VALMENTAJAN TYÖN TUEKSI Paula Arajärvi Terhi Lehtoviita wwww.valmentajak oulutuu s.fi PSYYKKISEN VALMENNUKSEN TYÖKIRJA VALMENTAJAN

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot

JÄÄKIEKON LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

JÄÄKIEKON LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI JÄÄKIEKON LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Tommi Rouvali Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaari LBIA016 Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Antti Mero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA Sa m p o 7 URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Urheiluvalmennuksen kurssit 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI JANNE KAINULAINEN Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö LBIA016 Kevät 2013 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Antti Mero

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Golfliitto palvelee sinua Suomen Golfliiton seuratoimintayksikkö palvelee seuroja erityisesti lasten ja nuorten toiminnoissa. Alla

Lisätiedot

Triathlonkoulu Hanna Häkkinen

Triathlonkoulu Hanna Häkkinen Triathlonkoulu Hanna Häkkinen Suomen Urheiluopisto Liikunnanohjauksen perustutkinto Opinnäytetyö Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ 10.4.2014 Tekijä(t) Hanna Häkkinen Ryhmä LPT 12-14 Opinnäytetyön nimi TRIATHLONKOULU

Lisätiedot

Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014

Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014 Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014 SBC Levin pelaajapolku Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä lajivalmennuksen lisäksi on toimia omalla esimerkillään roolimallina lajin harrastajille.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011

SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011 SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011 SIIPEN JUNIORIVALMENTAJAN OPAS VERSIO 1.4 / 29.4.2009 Versio 1.2 hyväksytty Siipen hallituksessa 17.11.2008 2 Esipuhe Sinulla

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT-

URHEILULLISET ELÄMÄNTAVAT- URHEILULLISET ELÄMÄNTAVATvanhempainillan vetäjän opas SISÄLLYS Sisältö 2 Esipuhe 3 Ennen vanhempainiltaa 4 1. Urheilulliset elämäntavat 5 2. Elämänrytmi 7 3. Ravinto 9 4. Urheilu ja liikunta 12 5. Uni

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

KOULUTUSAINEISTOA NUORTEN HIIHDON VALMENNUSOPAS VALMENTAJAKOULUTUS HIIHTO 1 1 - TASO

KOULUTUSAINEISTOA NUORTEN HIIHDON VALMENNUSOPAS VALMENTAJAKOULUTUS HIIHTO 1 1 - TASO * KOULUTUSAINEISTOA NUORTEN HIIHDON VALMENNUSOPAS VALMENTAJAKOULUTUS HIIHTO 1 1 - TASO - Johdanto - Siirtymäkausi 21 2 Mitä valmentaminen on? (Mauri Repo) 2 1 Katsaus hiihdon historiaan (Teuvo Vatanen)

Lisätiedot

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset Ampumaurheilukoulu Sisällysluettelo 1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset 2. Suunnittelu käynnistää toiminnan 2 Uuden toiminnan käynnistäminen

Lisätiedot

Ratsastuksen Lajianalyysi

Ratsastuksen Lajianalyysi Ratsastuksen Lajianalyysi Mitä fyysisiä ominaisuuksia ratsastajalta vaaditaan? Ratsastajan ravinto-opas Anne Hyttinen, valmentajan ammattitutkinnon opinnäytetyö 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. RATSASTUS

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE

JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE Kuva: Jussi Kitusuo Toimittaneet: Marja Elonheimo ja Susanna Surakka 2013 SISÄLLYS 1 Alkusanat... 1 2 Taito... 2 2.1 Yksilötaidot... 2 2.1.1 Kiinniotto... 2 2.1.2 Heittäminen...

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving

Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving Tervetuloa Vantaa Divingin kilpavalmennusryhmään! Vantaa Diving 17.6.2015 Sisällysluettelo Uimahypyt on taitolaji mitä se tarkoittaa?... 2 Kilpavalmennusryhmä mikä se on?... 3 Valmentajat ja valmennustiimi...

Lisätiedot

Pää kirjoitus. Jukka Vakkila puheenjohtaja

Pää kirjoitus. Jukka Vakkila puheenjohtaja Suomen Jalkapallovalmentajat ry Valmentajien jäsenlehti 27. vsk Päätoimittaja Jukka Vakkila Hallitus: Jukka Vakkila, puh.joht. 040 778 5240 jvakkila@elisanet.fi Heikki Altonen 050 596 7714 heikki.altonen@hella.com

Lisätiedot

1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE??

1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE?? SISÄLLYSLUETTELO 1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE?? 2. YHTEISJOUKKUEEN PERUSTAMINEN 2.1. Pelaajavalinnat 2.2. Yhteisjoukkueen valmentajat 2.2.1. VASTUUVALMENTAJA 2.2.2. APUVALMENTAJA 2.3. Yhteisjoukkueen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot