Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008

2 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Hyväksytty koulutuslautakunnan jaostossa Astuu voimaan Milloin opintonsa aloittaneita koskee Korvaa opetussuunnitelman, joka on hyväksytty koulutuslautakunnan jaostossa Näyttösuunnitelmia koskeva osuus hyväksytty ammattiosaamisen näyttötoimikunnassa Yhteiseen osaan liittyvät muut asiakirjat jälkeen uudistettaviin opetussuunnitelmiin alkaen voimaan astuvien uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan opintonsa aloittavia , luku Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää lisäksi seuraavat erikseen hyväksytettävät asiakirjat: Erityisopetuksen suunnitelma Kansainvälisyys-strategia Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kriisitoimintamalli Opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuollon suunnitelma Päihdetoimintamalli Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Toimintamalli kiusaamiseen ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Tasa-arvosuunnitelma

3 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo.... Sivu 1. JOHDANTO KESKEISET ARVOT JA TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA Missio Visio Arvot Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tieto- ja oppimiskäsitys KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET SEKÄ YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA Opetussuunnitelmien laadinta ja hyväksyntä Koulutuksen opetusjärjestelyt Ammatilliset perustutkinnot Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat Maahanmuuttajien opetus ammatillisissa perustutkinnoissa Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Valinnaisten opintojen tarjonta Perustutkinnot Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus TYÖSSÄOPPIMINEN Ammatilliset perustutkinnot Yleistä Sopimukset, täyttöohjeet ja arkistointi Työturvallisuus, työsuojelu ja terveydenhuolto Osapuolten tehtävät ja vastuut Yhteydenpito ja seuranta Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus OPINTO-OHJAUS Orientaatio-opinnot OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUS HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arviointimenetelmät Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Arvosanasta päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen... 30

4 4 Opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällysluettelo 9.8. Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Arviointi erityisopetuksessa Maahanmuuttajien arviointi Äidinkielen arviointi Toisen kotimaisen kielen arviointi Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Ammattiosaamisen näytön arvioinnin toteuttaminen Arviointiin osallistuvien vastuut ja tehtävät Opiskelijan ohjaus ja tukeminen ammattiosaamisen näytöissä Opiskelijan itsearviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottaminen ja uusiminen Ammattiosaamisen näytön vaikutus päättötodistuksen tutkinnon osan arvosanaan Näyttöjen arviointitiedon tallentaminen ja säilyttäminen Perustutkintojen todistukset Tutkintotodistus Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja opinnoista Erotodistus Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen liite OPISKELIJAN ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Todistukset HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA. 42 Liite 1: Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Liite 2: Käsitteistöä Tekstissä esiintyy seuraavia lyhenteitä: AMK Ammattikorkeakoulu HOJKS Opiskelijan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOPS Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma OPH Opetushallitus OPS Opetussuunnitelma OV Opintoviikko VAO Vaasan ammattiopisto, oppilaitos, joka toteuttaa koulutuksen

5 Opetussuunnitelman yhteinen osa 5 1. Johdanto 1. JOHDANTO Yhteinen osa (kaikille koulutuksille yhteinen) Tutkinto- tai koulutuskohtainen osa Opetussuunnitelmat koostuvat kolmesta osasta: opetussuunnitelman yhteinen osa, joka on Vaasan ammattiopiston kaikille koulutuksille yhteinen tutkinto- tai koulutuskohtainen osa; jokaiselle tutkinnolle ja koulutukselle on oma suunnitelmansa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS); jokaisen opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma Yhteiseen osaan on koottu kaikki ne asiat, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita ja kaikkia ammattiopiston koulutuksia. Yhteinen osa sisältää lisäksi seuraavat suunnitelmat, jotka hyväksytään erikseen: Erityisopetuksen suunnitelma Kansainvälisyys-strategia Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kriisitoimintamalli Opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuollon suunnitelma Päihdetoimintamalli Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Toimintamalli kiusaamiseen ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Toimintaohje todistuksien arviointimerkinnöistä Tasa-arvosuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) (opiskelijan suunnitelma) Tutkinto- tai koulutuskohtaisessa osassa on kuvattuna ne asiat, jotka koskevat juuri sitä koulutusta, jota opiskellaan. Opetussuunnitelmat perustuvat aina opetushallituksen määräykseen koulutuksen tai tutkinnon perusteista. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää suunnitelmat opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien ja valintojen pohjalta. Suunnitelmaa päivitetään koko koulutuksen ajan. Ks. tarkemmin luku Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tämä on opetussuunnitelman yhteinen osa. Yhteinen osa sisältää linjaukset siitä, miten tutkinnon tai koulutuksen suorittaminen ja opiskelu Vaasan ammattiopistossa tapahtuu. Yhteinen osa koskee allaolevia koulutuksia. Niissä sovelletaan yhteisen osan linjauksia, ellei niitä ole erikseen kuvattu. - Ammatilliset perustutkinnot - Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus - Valmentava ja valmistava koulutus - Kotitalousopetus

6 6 Opetussuunnitelman yhteinen osa 2. Keskeiset arvot ja toiminnan kehittämisstrategia 2. KESKEISET ARVOT JA TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2.1. Missio Vaasan ammattiopiston tehtävänä on turvata alueellinen työvoimantarve ja toimia alueellisen kehityksen turvaamisessa edustamillaan toimialoilla yhteistyössä lukioiden kanssa. Vaasan ammattiopisto huolehtii koko ikäluokan kouluttamisesta. Toiminta on vaikutusalueellaan esimerkillistä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin Visio Vaasan ammattiopisto on kansallisesti ja yhteistyökumppaneiden parissa kansainvälisestikin arvostettu ja tunnustettu monialainen kouluttaja. Se on laaja-alainen ja sen ammatillinen peruskoulutus sekä yhdistelmäopinnot turvaavat työllistymisen ja jatko-opintokelpoisuuden tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät tai jatkavat opintojaan sekä saavat eväitä elämänhallintaan. Alueen työelämä tunnustaa oppilaitoksen omaksi, hyödylliseksi yhteistyökumppanikseen Arvot Tukea ja tekemistä Koulutuksessa sovelletaan ja käytetään edistyksellisiä ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä, järjestelyitä ja välineitä. Opettajat huolehtivat oppituntien pitämisestä siten, että kukin opiskelija saa tarvitsemansa määrän tekemistä ja tuen saavuttaakseen tavoitteensa. Ammattitaitoa ja ammattiylpeyttä Henkilöstö arvostaa omaa ammattiaan ja niitä ammatteja, joihin oppilaitoksessa koulutetaan. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on kouluttaa korkean ammattitaidon omaavia ihmisiä, jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja arvostavat sitä. Oppilaitos kantaa vastuuta opiskelijoiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin hakeutumisesta. Henkilöstön ammatillista kehittymistä ja työmotivaatioita ylläpidetään ja tuetaan. Oppilaitoksella on ammattitaitoinen henkilöstö, joka on sitoutunut oppilaitoksen arvoihin. Kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksia antamalla tuetaan ja parannetaan sitoutumista. Hyvät työelämäyhteydet ovat tärkeät koulutustarpeen ennakoimiseksi ja koulutuksen ajanmukaisuuden takaamiseksi. Yrittäjyys on osa oppilaitoksen toimintaa. Jämäkkää välittämistä Toiminnalle on ominaista suvaitsevaisuus, avoimuus, toisen kunnioittaminen ja elämänhallinnan tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksilöllisyys. Ammattiopisto on kaksikielinen oppilaitos, joka toiminnassaan ottaa huomioon kulttuurierot ja arvot. Oppilaitoksessa huolehditaan ja välitetään opiskelijasta jämäkällä otteella. Vastuun kantamista Toiminta on toiminnallisesti ja taloudellisesti läpinäkyvää ja se toteutetaan hankittujen resurssien ja tavoitteiden

7 Opetussuunnitelman yhteinen osa 7 2. Keskeiset arvot ja toiminnan kehittämisstrategia puitteissa. Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelijoille annetaan edellytykset elämänhallintaan ja hyvän elämisen mahdollisuuteen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutus tuottaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Ks. tarkemmin liite Tieto- ja oppimiskäsitys Uusi tieto rakentuu vanhan tiedon varaan. Opiskelijoita ohjataan löytämään ja käyttämään sellaista tarkoituksenmukaista tietoa, joka tukee yksilön kasvua ja oppimista. Oppilaitoksessa tieto pyritään liittämään laajoiksi kokonaisuuksiksi tai tarkoituksenmukaisiksi osiksi ammattia ja/tai ammatillista osaamista Käytännöllisellä tiedolla on erityistä merkitystä ammatilliselle koulutukselle. Ammatillinen koulutus on aina arvostanutkin taitoja ja niiden hallintaa, koska tietoyhteiskunnassa selviytyminen edellyttää taitojen osaamista. Edelliset asiat huomioiden oppilaitoksessa halutaan kehittää oppimistilanteita niin, että ne mahdollistavat aktiivisen oppimistoiminnan. Oppimiskäsitykseen liittyy kiinteästi opettamiskäsitys. Opettaminen on oppimisen tukemista ja ohjaamista. Oppilaitoksessa korostetaan oppijalähtöistä toimintaa. Painopistealueena on myös työn ja koulutuksen joustava yhteistyö. Opettajan on oltava tietoinen muuttuneesta roolistaan. Ketään ei voi pakottaa eikä määrätä oppimaan. Onnistuneen oppimisen taustalla on hyvä opettajan ja opiskelijan yhteistyö, se on sosiaalista toimintaa. Oppimisessa pyritään suuntautumaan siihen, että opiskelijat ymmärtävät oppimansa, opiskelu ei saa perustua suorittamiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat koulutuksen aikana sisäistävät elinikäisen oppimisen idean omalla kohdallaan. Oppiminen korostuu opettamisen sijaan. Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia, mutta toisaalta hän on myös itse vastuussa omasta oppimisestaan. Tärkein motivaatiotekijä on halu oppia.

8 8 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3. KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET SEKÄ YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA Koulutustoiminnan ja tämän opetussuunnitelman keskeisinä lainsäädännöllisinä lähtökohtina ovat laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muutoksineen (L 630/1998, L 479/2003, L 601/2005, A 811/1998, A 603/2005) sekä opetushallituksen määräykset opetussuunnitelmista. Yleiset puitteet koulutuksen järjestämiselle on asetettu opetusministeriön Vaasan kaupungille myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Koulutus kohdennetaan alueen työvoimatarpeita vastaavaksi. Ennakointi tapahtuu yhteistyössä Pohjanmaan liiton sekä TE-keskuksen kanssa Opetussuunnitelmien laadinta ja hyväksyntä Opetussuunnitelman yhteinen osa laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen koulutusalojen kesken. Tutkinto- ja koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan koulutusaloilla. Suunnittelutyö tapahtuu tarkoituksenmukaisten kokoonpanojen omaavissa työryhmissä. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnittelmat laaditaan työelämälähtöisesti. Niihin voi koulutuksen järjestäjä laatia valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin itse työelämän alueellisten tai paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, jotka laaditaan ja nimetään työkokonaisuuksien mukaan. Opetussuunnitelmien laadinnassa käytetään VAO:n yhtenäisiä mallipohjia. Opetussuunnitelmat vahvistetaan Vaasan kaupungin toisen asteen koulutuslautakunnan jaostoissa (suomenkielinen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto), joille Vaasan kaupunki tältä osin on delegoinut koulutuksen järjestäjän valtuudet. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyvät näyttösuunnitelmat hyväksyy ammattiosaamisen näyttötoimikunta Koulutuksen opetusjärjestelyt Oppilaitos järjestää koulutusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille on erilliset opetusryhmät tai ylioppilaiden opetus on integroitu muihin ryhmiin. Opetus ajoitetaan lukuvuositasolla 6 jaksoon elokuusta toukokuuhun. Kukin jakso on noin 6 viikon mittainen ja ne ovat samat koko oppilaitoksessa. Lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivämäärät päätetään erikseen vuosittain. Koko koulutuksen ajalle laaditaan ns. jaksokaavio, mistä selviää opintojen ajoitus. Jaksokaavio suunnitellaan ammattiopiston yhteisten linjausten mukaisesti. Ammatillisten perustutkintojen jaksotuksessa huomioidaan se, että tutkinto tulee olla mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Jaksosuunnitelmat hyväksyy koulutusalajohtaja. Lähiopetus Koulutukset toteutetaan opetussuunnitelmaperusteisena, opetusmenetelmänä pääasiassa lähiopetus. Lähituntimäärä päätetään vuosittain. Ammatilliset perustutkinnot suoritetaan työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava tutkinnon osa kerrallaan. Näin opiskelija voi elämäntilanteestaan riippuen keskeyttää opintonsa tilapäisesti ja tulla myöhemmin jatkamaan opintonsa loppuun. Näissä tapauksissa opiskelijalle laaditaan aina henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Opintoja voi jatkaa myös eri koulutusmuodoilla kuten näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Vaasan ammattiopiston yhteistyötahoja ovat Vaasan lyseon lukio, Vasa Gymnasium, Vasa svenska aftonläroverk, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Yrkesakademin i Ös-

9 Opetussuunnitelman yhteinen osa 9 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa terbotten, Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto. Työssäoppiminen Osa opetussuunnitelman mukaisista taidoista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työssäoppiminen on ajoitettu samoille jaksoille kuin muukin opetus. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat noudattavat työnantajan kanssa sovittuja työaikoja ja kyseisen alan käytäntöjä. Tällöin työn tekeminen voi tapahtua myös iltaisin, viikonloppuisin ja pyhisin. Verkko-opinnot VAO:ssa verkko-opinnoilla tarkoitetaan sellaisia opintoja, jotka opiskelija voi suorittaa kokonaan verkossa. Verkkoopinnot ovat aina ohjattuja ja ne arvioidaan. Vaasan ammattiopistossa verkko-opintojen tarjonta päätetään erikseen vuosittain ja ne laaditaan yhteisen pedagogisen mallin mukaisesti. Koulutuksen toteutustavat Tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan, mitkä ovat kyseisen koulutuksen toteutustavat. Jokaiseen tutkinnon tai koulutuksen osan yhteyteen laaditaan allaolevan mukaisesti suunnitelma siitä, miten se arvioidaan ja mitkä ovat sen opetusjärjestelyt. Arvioinnista kuvataan erikseen osaamisen arviointi ja oppimisen arviointi. Oppimisen arvioinnin yhteyteen kirjoitetaan, mistä työskentelystä palautetta annetaan, missä muodossa sitä annetaan sekä miten opiskelijan itsearviointitaitoja kehitetään. Opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Silloin kun isot kokonaisuudet jaetaan pienempiin opintojaksoihin, tulee pyrkiä vähintään 5 ov:n laajuisiin opintojaksoihin. Opetusjärjestelyistä tulee selvitä käytettävät oppimateriaalit, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt sekä muodostuvatko opinnot yhdestä vai useammasta opintojaksosta. Käytettävät opetusmenetelmät kuvataan tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa. Opetusmenetelminä käytetään lähtökohtaisesti aina lähiopetusta ja verkko-opetusta. Tässä verkkoopetuksella tarkoitetaan lähiopetuksen yhteydessä tapahtuvaa verkko-opetusta. Muita opetusmenetelmiä ovat mm. työvaltainen opetusmenetelmä tai erityisopetus. Työvaltaisella opetusmenetelmällä tarkoitetaan, että oppimisessa painottuu tekemällä oppiminen. Erityisopetus opetusmenetelmänä mainitaan vain silloin, kun koulutus toteutetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksessa tavoitteena on aina, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muillakin opetusmenetelmillä. Erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Ks. tarkemmin kappale Erityisopetus. Oppimisympäristöinä on opiskeluun tarkoitettujen koulun tilojen lisäksi aina myös työelämä ja tietoverkko. Myös muita oppimisympäristöjä voidaan käyttää ja ne kuvataan tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset perustutkinnot, joiden tutkintojen perusteet on uudistettu jälkeen, toteutetaan opintopolkuina. Opintopolut muodostuvat erilaisista väylistä, jotka

10 10 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa päätetään ja tarkistetaan vuosittain. Väylät toteutetaan seuraavista lähtökohdista: A Opintojen sisältöön liittyvät väylät: - Opiskelija tähtää tietylle ammatilliselle työuralle - Opiskelija tähtää jatko-opintoihin Jos opinnot tähtäävät tietylle työuralle, sisältyy opintoihin sellaisia tutkinnon osia, jotka tukevat tavoitteita. Painopisteenä voi olla esim. yrittäjyysopinnot, kansainvälisyysopinnot tai tutkinnon osa toisesta Vaasan ammattiopiston perustutkinnosta. Opintoihin voi sisältyä myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Tutkintoon voi myös sisältyä tutkinnon osia yli tutkinnon nimellislaajuuden, jos tavoitteena on syventää ammattipätevyyttä. Jatko-opintoihin tähtäävät opinnot muodostuvat kahdesta erilaisesta väylästä: Opiskelija suorittaa ns. yhdistelmäopinnot. Yhdistelmäopiskelija suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Yhteistyöoppilaitokset näissä opinnoissa ovat Vaasan lyseon lukio ja Vasa svenska aftonläroverk. Kaikkia lukion kursseja ei suoriteta, sillä opinnot tähtäävät ylioppilaskirjoituksiin. Ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävä opiskelija sisällyttää opintoihinsa näitä tavoitetta tukevia opintoja. Tällaisia opintoja ovat mm. kielten ja matematiikan opinnot tai muut amk-opintoja tukevat opinnot. Viimeksi mainitut suunnitellaan erikseen tutkintokohtaisesti yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun - Vasa yrkeshögskolanin ja ja Yrkeshogskolan Novia kanssa. B Opintojen suoritusaikaan liittyvät väylät: - Opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista - Tutkinnon suorittaminen tutkinnon osa kerrallaan Jos opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista, ei hänen opintojaan pidä tarpeettomasti pitkittää. Hänen opiskeluaikaansa voidaan lyhentää seuraavilla ratkaisuilla: Osaamisen tunnustamisella hyväksiluetaan ne opinnot, joista opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan verkko-opintoina. Työssäoppimista laajennetaan Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvista ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista on oppilaitoksella yhteiset suunnitelmat. Toteuttamissuunnitelmat sisältävät tutkinnon osan opetusjärjestelyt, arvioinnin sekä ohjeellisia toteutustapoja, jotka ovat kaikille perustutkinnoille yhteiset. Suunnitelmissa on tutkinnon osien tavoitteet, arviointi, arvioinnin kohteet ja kriteerit kirjoitettu kaikkiin tutkintoihin sopivaksi. Opetuksessa tavoitteet tutkintokohtaistetaan. Tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan liitetään nämä VAO:lle yhteisesti laaditut suunnitelmat. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat hyväksytään jaostossa tutkintokohtaisen opetussuunnitelman yhteydessä.

11 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Maahanmuuttajien opetus ammatillisissa perustutkinnoissa Yleistä Maahanmuuttajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomeen muuttaneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon maahanmuuton syy, maassaoloaika sekä kehittyvä suomen kielen taito. Opinnot tukevat opiskelijan kasvua sekä suomalaisen että hänen oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajaopiskelijoiden ammattitaitovaatimukset ovat pääsääntöisesti samat kuin muidenkin opiskelijoiden. Opetuksessa noudatetaan ammatillisen perustutkinnon perusteita. Opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli, tuetaan kielten opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon opiskelijoiden tausta, kuten äidinkieli, kulttuuri ja koulutuksen aikana kehittyvä kielitaito. Opetusjärjestelyillä tuetaan opiskelijoiden omaa kielellistä identiteettiä enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla. Kielten opetuksen järjestelyt Vaasan ammattiopistossa maahanmuuttajaopiskelijoiden kielten opetusjärjestelyt toteutetaan seuraavasti (valtioneuvoston päätös VnP 213/1999): Suomen kieli Maahanmuuttajaopiskelijat voivat opiskella suomen kieltä joko äidinkieli, suomi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti tai äidinkieli, suomi -tavoitteiden mukaisesti, jos opiskelijan suomen kielen taidon arvioidaan olevan äidinkielisen tasoinen. Opiskelija, jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoista kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opiskelee suomi toisena kielenä tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Suomi toisena kielenä tarkoittaa kieltä, joka on opittu äidinkielen jälkeen suomenkielisessä ympäristössä. Opiskelijan suomen kielen osaaminen arvioidaan näiden tavoitteiden mukaisesti huolimatta siitä, onko hän osallistunut suomi toisena kielenä opetukseen. Opiskelija voi siirtyä kesken suomi toisena kielenä opintojen opiskelemaan suomen kieltä äidinkieli, suomi tavoitteiden mukaisesti. Toinen kotimainen kieli Maahanmuuttajaopiskelijoiden toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opetus järjestetään toisen kotimaisen kielen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon opiskelijoiden kielitaidon taso. Tarvittaessa opetus järjestetään toisen kotimaisen kielen alkeisopetuksena opiskelijan ja alan tarpeista riippuen. Opetussuunnitelma hyväksytään keskitetysti oppilaitoksessa. Vieras kieli Opiskelijan opintoihin on kuuluttava myös vieraan kielen opintoja. Opintoihin kuuluu vieraan kielen opintoja kuten opetussuunnitelman perusteissa määrätään. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvan opiskelijan vieras kieli voi olla myös hänen äidinkieltään.

12 12 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3.4. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylä selkiytyvät. Opintoihin kuuluu vähintään kahden alan ammatilliseen opiskeluun tutustumista, mikä pyritään toteuttamaan yhteistyössä oman oppilaitoksen koulutusalojen kanssa. Valmistavan koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulee olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta. Valmiuksilla tarkoitetaan kielellisiä valmiuksia, suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta, tietoa työllistymismahdollisuuksista. 40 ov Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus nuorille, joiden koulutustausta on peruskoulu 120 ov Ammatillinen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena Valmiudet siirtyä ammatillisiin opintoihin

13 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Vaasan ammattiopiston järjestämän maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen painopisteet ovat seuraavat: Tavoitteena on, että opiskelija valmistavan koulutuksen jälkeen siirtyy suorittamaan ammatillista perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena. Kohderyhmänä on nuoret maahanmuuttajat, joiden koulutustausta on peruskoulu tai vastaavat tiedot eikä heillä ole vielä kielellisiä valmiuksia siirtyä suoraan ammatilliseen perustutkintoon. Mikäli maahanmuuttajaopiskelijalla ei ole riittäviä luku- ja kirjoitustaidon valmiuksia suoriutua valmistavasta koulutuksesta, tehdään hänelle HOPS:issa suunnitelma kielellisten valmiuksien saavuttamiseksi, niin että hän suoriutuu valmistavasta koulutuksesta Valinnaisten opintojen tarjonta Perustutkinnot Koulutuksiin sisältyy valinnaisia opintoja siten kuin opetushallituksen määräyksissä määrätään. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy valinnaisia opintoja seuraavasti: Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat määrä vaihtelee tutkinnoittain 0 4 ov 10 ov Ammattitaitoa täydentävien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien valinnaisopinnot laaditaan ja hyväksytään keskitetysti oppilaitoksessa ja tarjonta toteutetaan vuosittaisen suunnitelman mukaan. Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat suunnitellaan tutkinnoittain joko koulutusalalla tai yhteistyössä oppilaitoksen koulutusalojen kesken. Viimeksi mainitut laaditaan ja hyväksytään keskitetysti VAO:ssa. Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perusteissa määrätään. Tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin kirjoitetaan opintojen toteuttamissuunnitelma. Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat voivat olla koulutusohjelmittain valinnaiset tutkinnon osat tutkintokohtaisia ammatillisia tutkinnon osia, jotka ovat yhteisiä kaikille koulutusohjelmille saman tutkinnon muiden koulutusohjelmien pakollisia tutkinnon osia osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai amk-tutkinnoista työelämän alueellisten tai paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, jotka koulutuksen järjestäjä itse laatii yrittäjyys 10 ov työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia lukio-opintoja Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentäviin valinnaisiin tutkinnon osiin (0-4 ov) sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perus-

14 14 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa teissa määrätään. Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat voivat olla äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia, yritystoiminta Näitä valinnaisia tutkinnon osia sisältyy opintoihin yhteensä 4 ov. Opinnot toteutetaan VAO:n vuosittaisen yhteistarjonnan mukaan. Jos opiskelija suorittaa opintoja tietyn väylän mukaan, muodostuvat valinnaiset opinnot kyseisen väylän opinnoista Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen laajuus Vaasan ammattiopistossa on 40 ov. Valinnaisia opintoja koulutukseen voi sisältyä 0 4 ov. Valinnaiset opinnot järjestetään oppilaitoksen vuosittaisen tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan. Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi yrittäjyyttä, taito- ja taideaineita, atk-ajokortti, hygieniapassi tai työturvallisuuskoulutusta. Yhteistyöoppilaitos valinnaisten opintojen tarjonnassa on Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Vapaasti valittavat tutkinnon osat Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perusteissa määrätään. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tutkinnon osia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia jatko-opintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja työkokemusta harrastustavoitteisia opintoja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen yleisiä tavoitteita Vapaasti valittavia tutkinnon osia sisältyy opintoihin yhteensä 10 ov. Opinnot toteutetaan VAO:n vuosittaisen yhteistarjonnan mukaan. Jos opiskelija suorittaa opintoja tietyn väylän mukaan, muodostuvat vapaasti valittavat opinnot kyseisen väylän opinnoista.

15 Opetussuunnitelman yhteinen osa Työssäoppiminen 4. TYÖSSÄOPPIMINEN 4.1. Ammatilliset perustutkinnot Yleistä Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 5, VNA muutos 603/2005, 3 ja 5 ) on säädetty, työssäoppimisessa noudatetaan seuraavaa: Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteistyöllä varmistetaan työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus. Työssäoppimisen toteutuksesta vastaa oppilaitos. Toteutukseen sisältyy suunnittelua, opiskelijan ohjausta ja arviointia. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan ohjaukseen ja palautteen antamiseen. Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset edut niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Kun työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä otetaan huomioon myös paikalliset määräykset. Työssäoppimisen laajuudesta on määrätty tutkinnon perusteissa. Työssäoppimis- ja teoriajaksojen tulee vuorotella läpi koulutuksen ajan tasaisesti. Jaksotus ja järjestelyt selviävät tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista. Perustutkinnoissa työssäoppimista on vähintään 20 opintoviikkoa. Ammatillisissa perustutkinnoissa tavoitteena on, että ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työssäoppimisen yhteydessä. Ks. tarkemmin myös luku Arviointi, ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Sopimukset, täyttöohjeet ja arkistointi Työssäoppimisen sopimuksia varten on oppilaitoksella käytössä omat lomakkeensa.työssäoppimisesta tehdään aina työpaikan ja oppilaitoksen välinen sopimus eli sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Tästä käytetään myös nimitystä puitesopimus. Puitesopimus sisältää tiedot myös siitä, mitä tutkinnon osia työpaikalla voi olla työssäoppimassa ja minkä tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjä siellä voi suorittaa. opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus eli opiskelijan sopimus työssäoppimisesta. Opiskelijan sopimus sisältää myös näyttösuunnitelman, mikäli opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimisen yhteydessä. Sopimusten täyttöohjeet: 1. Puitesopimus Oppilaitos varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimisen ja/tai ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseksi ja tekee puitesopimukset työnantajan kanssa. Oppilaitos tekee puitesopimuksia yrityksiin tai muihin työpaikkoihin, jotka täyttävät työssäoppimiselle asetetut vaatimukset. Puitesopimuksista pidetään koulutusalakohtaista luetteloa, mistä selviää työpaikan lisäksi, mitä tutkinnon osia

16 16 Opetussuunnitelman yhteinen osa 4. Työssäoppiminen siellä voi olla työssäoppimassa ja minkä tutkinnon osan näyttöjä suorittaa. Puitesopimus käydään läpi huolellisesti työnantajan kanssa ja jokaiseen kohtaan kirjoitetaan tarkasti työnantajan kanssa sovitut asiat. Sopimus tehdään kahtena kappaleena ja allekirjoittajina ovat koulutusalajohtaja ja työnantajan edustaja. Toinen kappale puitesopimuksesta jää työpaikkaan ja toinen oppilaitokseen. Puitesopimukset arkistoidaan oppilaitoksen käytännön mukaisesti koulutusaloilla. 2. Opiskelijan sopimus työssäoppimisesta Oppilaitos järjestää jokaiselle opiskelijalle opettajan, joka ohjaa hänen työssäoppimistaan. Ohjaavan opettajan tai työssäoppimisen koordinaattorin toimesta opiskelijalle hankitaan työssäoppimispaikka niistä työpaikoista, joihin on tehty puitesopimus. Puitesopimuksen perusteella tehdään ennen työssäoppimisjakson alkua sopimus opiskelijan työssäoppimisesta. Opiskelijan sopimukseen kirjataan aina työssäoppimisen tavoitteet ja näyttöjärjestelyt, mikäli opiskelija suorittaa työssäoppimisen yhteydessä myös ammattiosaamisen näytön. Sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja ja se tehdään kolmena kappaleena, yksi kullekin osapuolelle. VAO:n kappale arkistoidaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti koulutusaloilla Työturvallisuus, työsuojelu ja terveydenhuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 19, 28 ) ja voimassa olevissa työturvallisuussäädöksissä on säädetty, työturvallisuusasioissa noudatetaan seuraavaa: Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta (ja ammattiosaamisen näytöistä) Opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus työssäoppimisesta (ja näyttösuunnitelma) ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 :n 1 momentin mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla. Mikäli työssäoppimispaikassa on jotakin työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioonotettavaa, on tästä tehtävä merkintä oppilaitoksen ja työpaikan väliseen puitesopimukseen. Puitesopimuksen työturvallisuutta koskeva kohta on käsiteltävä hyvin huolellisesti.

17 Opetussuunnitelman yhteinen osa Työssäoppiminen Opiskelija on perehdytettävä huolellisesti työturvallisuuteen ja työsuojeluun (Työturvallisuuslaki ja Laki nuorista työntekijöistä) oppilaitos perehdyttää opiskelijan työturvallisuutta ja työsuojelua koskeviin perusasioihin ennen työssäoppimisjaksoa työssäoppimispaikka perehdyttää opiskelijan työpaikan työturvallisuus- ja työsuojeluohjeisiin sekä määräyksiin. Opiskelijalle sattuneesta tapaturmasta on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian. Tapaturmailmoitus on lähetettävä välittömästi opiskelijan oppilaitokseen. Opiskelijat ovat oman oppilaitoksensa terveydenhuollon alaisia. Ensiapua ja ensihoitoa vaativat tapaukset hoidetaan työssäoppimispaikan käytännön mukaan. Opiskelijan on ilmoitettava sairastumisestaan välittömästi työpaikkaohjaajalleen tai vastaavalle. Tarvittaessa hänen on hankittava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Todistus on toimitettava työpaikalle. Suomessa olevaan oppilaitokseen opiskelijaksi hyväksytyltä ja tilapäisen opiskeluluvan saaneelta opiskelijalta edellytetään luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämää voimassaolevaa vakuutusta, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset (KL Y 22/80/2007, sisäasiainministeriön tiedote oppilaitoksille) Osapuolten tehtävät ja vastuut Oppilaitos hyväksyy työssäoppimispaikat tekee puitesopimuksen työnantajan kanssa hankkii pysyvän yhteistyöyritysten verkoston huolehtii opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutuksesta luo vakiintuneet työssäoppimisen käytänteet yhteistyökumppaneiden kanssa ottaa vastuuvakuutuksen työssäoppijoitaan varten kehittää työssäoppimisen käytäntöjä, ohjausta ja arviointia yhdessä työpaikkojen kanssa Työnantaja tekee puitesopimuksen oppilaitoksen kanssa nimeää vastuuhenkilön ja työpaikkaohjaajan tiedottaa yrityksen henkilöstölle ja luottamusmiehille työssäoppimisesta ilmoittaa mahdolliset puitesopimukseen liittyvät muutokset Työssäoppija (opiskelija) työssäoppimispaikat hankkii opiskelija, ohjaava opettaja tai työssäoppimisen koordinaattori tai vastaava siten kuin koulutusaloilla on sovittu noudattaa puitesopimuksessa sekä opiskelijan että työpaikan välisessä sopimuksessa mainittuja asioita noudattaa työpaikan järjestystä, työaikoja sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita noudattaa työssäoppimisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteita arvioi omaa oppimistaan noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuutta korvaa aiheuttamansa tahallisen vahingon

18 18 Opetussuunnitelman yhteinen osa 4. Työssäoppiminen Työpaikkaohjaaja suunnittelee ja toteuttaa ohjaavan opettajan kanssa työssäoppimisen perehdyttää ja ohjaa työssäoppijaa opastaa työssäoppijaa työpaikan työturvallisuus- ja työsuojelukysymyksissä arvioi työssäoppimista yhdessä työssäoppijan ja ohjaavan opettajan kanssa Ohjaava opettaja valmentaa ja perehdyttää opiskelijaa työssäoppimiseen tukee ja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankkimisessa suunnittelee ja toteuttaa työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa työssäoppimisen varmistaa työssäoppimispaikan laadun perehtyy ja tutustuu työpaikkaan pitää yhteyttä opiskelijaan työssäoppimisen aikana arvioi työssäoppimista yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa Yhteydenpito ja seuranta Yhteydenpidon tavoitteena on seurata opiskelijan oppimisen edistymistä työssäoppimisen aikana. Ohjaava opettaja auttaa ja tukee työssäoppijaa ja työpaikkaohjaajaa esille tulevissa ongelmatilanteissa sekä osallistuu oppimisen arviointiin työssäoppimisen aikana. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sopivat yhdessä keskinäisestä yhteydenpidosta. Käynneistä työssäoppimispaikoilla ja tapaamisista opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa opettaja pitää päiväkirjaa. Ohjaava opettaja käy työssäoppimispaikalla etukäteen sovittuna ajankohtana seuraavasti: heti työssäoppimisjakson alkaessa, jolloin tarkistetaan tavoitteet ja sovitut asiat työssäoppimisjakson lopussa, jolloin käydään seuraavat arviointikeskustelut: työssäoppimisen arviointi (ks. myös luku Oppimisen arviointi ) ammattiosaamisen näytön arviointi, mikäli opiskelija on suorittanut ammattiosaamisen näytön Tarpeen mukaan opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan useamminkin käymällä työpaikalla tai olemalla yhteydessä sähköpostin avulla, puhelimitse tai kirjeitse Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus Opiskelu- ja ammatinvalintataidot -opintoihin sisältyy vähintään 4 opintoviikkoa työssäoppimiseen valmentautumista, vähintään kahden alan ammatilliseen opiskeluun tutustumista ja opinto-ohjausta. Työssäoppimisen toteutuksessa noudatetaan ammatillisen perustutkinnon työssäoppimisen käytänteitä soveltuvin osin.

19 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opinto-ohjaus 5. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tulee tietää koulutukseensa sisältyvät opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Hän osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Hän osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Hän tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. Hän osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Tavoitteiden saavuttamista tukee koulutuksen järjestäjän velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Opinto-ohjauksesta oppilaitoksella on erillinen suunnitelma, mistä selviää tarkemmin opinto-ohjauksen käytänteet Orientaatio-opinnot Orientaatio-opinnot ovat osa opinto-ohjausta ja ne ovat laajuudeltaan 2 ov seuraavasti: ensimmäisenä opiskeluvuonna toteutetaan 1 ov toisena ja kolmantena opiskeluvuonna kumpanakin ½ ov (peruskoulupohjaiset ryhmät) tai toisena opiskeluvuonna 1 ov (ylioppilaspohjaiset ryhmät). Orientaatio-opinnot toteutetaan ammatillisten opintojen yhteydessä eikä niitä arvioida erikseen. Näkökulmana asioiden läpikäynnissä on aina ammatti, ammattiin opiskelu ja siihen valmistuminen. Orientaatio-opintoja varten laaditaan VAO:n tasolla tarkennettu perehdyttämisohjelma, joka tarkistetaan vuosittain. Ensimmäisenä opiskeluvuonna perehdytään pääsääntöisesti opiskeluympäristöön, opiskelutapoihin ja menetelmiin, arviointiin, itsearviointiin, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna painottuu urasuunnittelu, kesätyöpaikkojen haku, oma urasuunnittelu valmistumisen jälkeen sekä työllistymistä ja jatko-opiskelua koskevat asiat. Koulutusaloilla päätetään tutkinnoittain, kuka ja milloin käy läpi nämä asiat opiskelijoiden kanssa. Toteutustapa kirjataan tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan.

20 20 Opetussuunnitelman yhteinen osa 6. Opiskelijahuolto 6. OPISKELIJAHUOLTO Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelijahuolto edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisee koulutuksen keskeytymistä. Nuorten opiskelijoiden kohdalla tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen. Kaikilla opiskelijoiden kanssa työskentelevillä on vastuuta opiskelijahuollosta. Opiskelijahuollosta oppilaitoksella on erillinen suunnitelma, mistä selviää tarkemmin opiskelijahuollon käytänteet.

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Vammaisten opiskelijoiden valmenatva ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Opetussuunnitelman perusteet 2010 Opetushallitus 3.12.2009 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala 5.2.2014 Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Tutkimusyhteistyö ja opiskelumateriaalin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot