Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008

2 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Hyväksytty koulutuslautakunnan jaostossa Astuu voimaan Milloin opintonsa aloittaneita koskee Korvaa opetussuunnitelman, joka on hyväksytty koulutuslautakunnan jaostossa Näyttösuunnitelmia koskeva osuus hyväksytty ammattiosaamisen näyttötoimikunnassa Yhteiseen osaan liittyvät muut asiakirjat jälkeen uudistettaviin opetussuunnitelmiin alkaen voimaan astuvien uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan opintonsa aloittavia , luku Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää lisäksi seuraavat erikseen hyväksytettävät asiakirjat: Erityisopetuksen suunnitelma Kansainvälisyys-strategia Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kriisitoimintamalli Opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuollon suunnitelma Päihdetoimintamalli Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Toimintamalli kiusaamiseen ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Tasa-arvosuunnitelma

3 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo.... Sivu 1. JOHDANTO KESKEISET ARVOT JA TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA Missio Visio Arvot Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tieto- ja oppimiskäsitys KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET SEKÄ YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA Opetussuunnitelmien laadinta ja hyväksyntä Koulutuksen opetusjärjestelyt Ammatilliset perustutkinnot Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat Maahanmuuttajien opetus ammatillisissa perustutkinnoissa Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Valinnaisten opintojen tarjonta Perustutkinnot Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus TYÖSSÄOPPIMINEN Ammatilliset perustutkinnot Yleistä Sopimukset, täyttöohjeet ja arkistointi Työturvallisuus, työsuojelu ja terveydenhuolto Osapuolten tehtävät ja vastuut Yhteydenpito ja seuranta Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus OPINTO-OHJAUS Orientaatio-opinnot OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUS HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arviointimenetelmät Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Arvosanasta päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen... 30

4 4 Opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällysluettelo 9.8. Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Arviointi erityisopetuksessa Maahanmuuttajien arviointi Äidinkielen arviointi Toisen kotimaisen kielen arviointi Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Ammattiosaamisen näytön arvioinnin toteuttaminen Arviointiin osallistuvien vastuut ja tehtävät Opiskelijan ohjaus ja tukeminen ammattiosaamisen näytöissä Opiskelijan itsearviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottaminen ja uusiminen Ammattiosaamisen näytön vaikutus päättötodistuksen tutkinnon osan arvosanaan Näyttöjen arviointitiedon tallentaminen ja säilyttäminen Perustutkintojen todistukset Tutkintotodistus Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja opinnoista Erotodistus Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen liite OPISKELIJAN ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Todistukset HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA. 42 Liite 1: Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Liite 2: Käsitteistöä Tekstissä esiintyy seuraavia lyhenteitä: AMK Ammattikorkeakoulu HOJKS Opiskelijan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOPS Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma OPH Opetushallitus OPS Opetussuunnitelma OV Opintoviikko VAO Vaasan ammattiopisto, oppilaitos, joka toteuttaa koulutuksen

5 Opetussuunnitelman yhteinen osa 5 1. Johdanto 1. JOHDANTO Yhteinen osa (kaikille koulutuksille yhteinen) Tutkinto- tai koulutuskohtainen osa Opetussuunnitelmat koostuvat kolmesta osasta: opetussuunnitelman yhteinen osa, joka on Vaasan ammattiopiston kaikille koulutuksille yhteinen tutkinto- tai koulutuskohtainen osa; jokaiselle tutkinnolle ja koulutukselle on oma suunnitelmansa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS); jokaisen opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma Yhteiseen osaan on koottu kaikki ne asiat, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita ja kaikkia ammattiopiston koulutuksia. Yhteinen osa sisältää lisäksi seuraavat suunnitelmat, jotka hyväksytään erikseen: Erityisopetuksen suunnitelma Kansainvälisyys-strategia Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kriisitoimintamalli Opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuollon suunnitelma Päihdetoimintamalli Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Toimintamalli kiusaamiseen ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Toimintaohje todistuksien arviointimerkinnöistä Tasa-arvosuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) (opiskelijan suunnitelma) Tutkinto- tai koulutuskohtaisessa osassa on kuvattuna ne asiat, jotka koskevat juuri sitä koulutusta, jota opiskellaan. Opetussuunnitelmat perustuvat aina opetushallituksen määräykseen koulutuksen tai tutkinnon perusteista. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää suunnitelmat opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien ja valintojen pohjalta. Suunnitelmaa päivitetään koko koulutuksen ajan. Ks. tarkemmin luku Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tämä on opetussuunnitelman yhteinen osa. Yhteinen osa sisältää linjaukset siitä, miten tutkinnon tai koulutuksen suorittaminen ja opiskelu Vaasan ammattiopistossa tapahtuu. Yhteinen osa koskee allaolevia koulutuksia. Niissä sovelletaan yhteisen osan linjauksia, ellei niitä ole erikseen kuvattu. - Ammatilliset perustutkinnot - Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus - Valmentava ja valmistava koulutus - Kotitalousopetus

6 6 Opetussuunnitelman yhteinen osa 2. Keskeiset arvot ja toiminnan kehittämisstrategia 2. KESKEISET ARVOT JA TOIMINNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2.1. Missio Vaasan ammattiopiston tehtävänä on turvata alueellinen työvoimantarve ja toimia alueellisen kehityksen turvaamisessa edustamillaan toimialoilla yhteistyössä lukioiden kanssa. Vaasan ammattiopisto huolehtii koko ikäluokan kouluttamisesta. Toiminta on vaikutusalueellaan esimerkillistä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin Visio Vaasan ammattiopisto on kansallisesti ja yhteistyökumppaneiden parissa kansainvälisestikin arvostettu ja tunnustettu monialainen kouluttaja. Se on laaja-alainen ja sen ammatillinen peruskoulutus sekä yhdistelmäopinnot turvaavat työllistymisen ja jatko-opintokelpoisuuden tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät tai jatkavat opintojaan sekä saavat eväitä elämänhallintaan. Alueen työelämä tunnustaa oppilaitoksen omaksi, hyödylliseksi yhteistyökumppanikseen Arvot Tukea ja tekemistä Koulutuksessa sovelletaan ja käytetään edistyksellisiä ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä, järjestelyitä ja välineitä. Opettajat huolehtivat oppituntien pitämisestä siten, että kukin opiskelija saa tarvitsemansa määrän tekemistä ja tuen saavuttaakseen tavoitteensa. Ammattitaitoa ja ammattiylpeyttä Henkilöstö arvostaa omaa ammattiaan ja niitä ammatteja, joihin oppilaitoksessa koulutetaan. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on kouluttaa korkean ammattitaidon omaavia ihmisiä, jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja arvostavat sitä. Oppilaitos kantaa vastuuta opiskelijoiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin hakeutumisesta. Henkilöstön ammatillista kehittymistä ja työmotivaatioita ylläpidetään ja tuetaan. Oppilaitoksella on ammattitaitoinen henkilöstö, joka on sitoutunut oppilaitoksen arvoihin. Kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksia antamalla tuetaan ja parannetaan sitoutumista. Hyvät työelämäyhteydet ovat tärkeät koulutustarpeen ennakoimiseksi ja koulutuksen ajanmukaisuuden takaamiseksi. Yrittäjyys on osa oppilaitoksen toimintaa. Jämäkkää välittämistä Toiminnalle on ominaista suvaitsevaisuus, avoimuus, toisen kunnioittaminen ja elämänhallinnan tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksilöllisyys. Ammattiopisto on kaksikielinen oppilaitos, joka toiminnassaan ottaa huomioon kulttuurierot ja arvot. Oppilaitoksessa huolehditaan ja välitetään opiskelijasta jämäkällä otteella. Vastuun kantamista Toiminta on toiminnallisesti ja taloudellisesti läpinäkyvää ja se toteutetaan hankittujen resurssien ja tavoitteiden

7 Opetussuunnitelman yhteinen osa 7 2. Keskeiset arvot ja toiminnan kehittämisstrategia puitteissa. Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelijoille annetaan edellytykset elämänhallintaan ja hyvän elämisen mahdollisuuteen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutus tuottaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Ks. tarkemmin liite Tieto- ja oppimiskäsitys Uusi tieto rakentuu vanhan tiedon varaan. Opiskelijoita ohjataan löytämään ja käyttämään sellaista tarkoituksenmukaista tietoa, joka tukee yksilön kasvua ja oppimista. Oppilaitoksessa tieto pyritään liittämään laajoiksi kokonaisuuksiksi tai tarkoituksenmukaisiksi osiksi ammattia ja/tai ammatillista osaamista Käytännöllisellä tiedolla on erityistä merkitystä ammatilliselle koulutukselle. Ammatillinen koulutus on aina arvostanutkin taitoja ja niiden hallintaa, koska tietoyhteiskunnassa selviytyminen edellyttää taitojen osaamista. Edelliset asiat huomioiden oppilaitoksessa halutaan kehittää oppimistilanteita niin, että ne mahdollistavat aktiivisen oppimistoiminnan. Oppimiskäsitykseen liittyy kiinteästi opettamiskäsitys. Opettaminen on oppimisen tukemista ja ohjaamista. Oppilaitoksessa korostetaan oppijalähtöistä toimintaa. Painopistealueena on myös työn ja koulutuksen joustava yhteistyö. Opettajan on oltava tietoinen muuttuneesta roolistaan. Ketään ei voi pakottaa eikä määrätä oppimaan. Onnistuneen oppimisen taustalla on hyvä opettajan ja opiskelijan yhteistyö, se on sosiaalista toimintaa. Oppimisessa pyritään suuntautumaan siihen, että opiskelijat ymmärtävät oppimansa, opiskelu ei saa perustua suorittamiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat koulutuksen aikana sisäistävät elinikäisen oppimisen idean omalla kohdallaan. Oppiminen korostuu opettamisen sijaan. Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia, mutta toisaalta hän on myös itse vastuussa omasta oppimisestaan. Tärkein motivaatiotekijä on halu oppia.

8 8 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3. KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET SEKÄ YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA Koulutustoiminnan ja tämän opetussuunnitelman keskeisinä lainsäädännöllisinä lähtökohtina ovat laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muutoksineen (L 630/1998, L 479/2003, L 601/2005, A 811/1998, A 603/2005) sekä opetushallituksen määräykset opetussuunnitelmista. Yleiset puitteet koulutuksen järjestämiselle on asetettu opetusministeriön Vaasan kaupungille myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Koulutus kohdennetaan alueen työvoimatarpeita vastaavaksi. Ennakointi tapahtuu yhteistyössä Pohjanmaan liiton sekä TE-keskuksen kanssa Opetussuunnitelmien laadinta ja hyväksyntä Opetussuunnitelman yhteinen osa laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen koulutusalojen kesken. Tutkinto- ja koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan koulutusaloilla. Suunnittelutyö tapahtuu tarkoituksenmukaisten kokoonpanojen omaavissa työryhmissä. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnittelmat laaditaan työelämälähtöisesti. Niihin voi koulutuksen järjestäjä laatia valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin itse työelämän alueellisten tai paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, jotka laaditaan ja nimetään työkokonaisuuksien mukaan. Opetussuunnitelmien laadinnassa käytetään VAO:n yhtenäisiä mallipohjia. Opetussuunnitelmat vahvistetaan Vaasan kaupungin toisen asteen koulutuslautakunnan jaostoissa (suomenkielinen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto), joille Vaasan kaupunki tältä osin on delegoinut koulutuksen järjestäjän valtuudet. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyvät näyttösuunnitelmat hyväksyy ammattiosaamisen näyttötoimikunta Koulutuksen opetusjärjestelyt Oppilaitos järjestää koulutusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille on erilliset opetusryhmät tai ylioppilaiden opetus on integroitu muihin ryhmiin. Opetus ajoitetaan lukuvuositasolla 6 jaksoon elokuusta toukokuuhun. Kukin jakso on noin 6 viikon mittainen ja ne ovat samat koko oppilaitoksessa. Lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivämäärät päätetään erikseen vuosittain. Koko koulutuksen ajalle laaditaan ns. jaksokaavio, mistä selviää opintojen ajoitus. Jaksokaavio suunnitellaan ammattiopiston yhteisten linjausten mukaisesti. Ammatillisten perustutkintojen jaksotuksessa huomioidaan se, että tutkinto tulee olla mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Jaksosuunnitelmat hyväksyy koulutusalajohtaja. Lähiopetus Koulutukset toteutetaan opetussuunnitelmaperusteisena, opetusmenetelmänä pääasiassa lähiopetus. Lähituntimäärä päätetään vuosittain. Ammatilliset perustutkinnot suoritetaan työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava tutkinnon osa kerrallaan. Näin opiskelija voi elämäntilanteestaan riippuen keskeyttää opintonsa tilapäisesti ja tulla myöhemmin jatkamaan opintonsa loppuun. Näissä tapauksissa opiskelijalle laaditaan aina henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Opintoja voi jatkaa myös eri koulutusmuodoilla kuten näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Vaasan ammattiopiston yhteistyötahoja ovat Vaasan lyseon lukio, Vasa Gymnasium, Vasa svenska aftonläroverk, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Yrkesakademin i Ös-

9 Opetussuunnitelman yhteinen osa 9 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa terbotten, Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto. Työssäoppiminen Osa opetussuunnitelman mukaisista taidoista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työssäoppiminen on ajoitettu samoille jaksoille kuin muukin opetus. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat noudattavat työnantajan kanssa sovittuja työaikoja ja kyseisen alan käytäntöjä. Tällöin työn tekeminen voi tapahtua myös iltaisin, viikonloppuisin ja pyhisin. Verkko-opinnot VAO:ssa verkko-opinnoilla tarkoitetaan sellaisia opintoja, jotka opiskelija voi suorittaa kokonaan verkossa. Verkkoopinnot ovat aina ohjattuja ja ne arvioidaan. Vaasan ammattiopistossa verkko-opintojen tarjonta päätetään erikseen vuosittain ja ne laaditaan yhteisen pedagogisen mallin mukaisesti. Koulutuksen toteutustavat Tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan, mitkä ovat kyseisen koulutuksen toteutustavat. Jokaiseen tutkinnon tai koulutuksen osan yhteyteen laaditaan allaolevan mukaisesti suunnitelma siitä, miten se arvioidaan ja mitkä ovat sen opetusjärjestelyt. Arvioinnista kuvataan erikseen osaamisen arviointi ja oppimisen arviointi. Oppimisen arvioinnin yhteyteen kirjoitetaan, mistä työskentelystä palautetta annetaan, missä muodossa sitä annetaan sekä miten opiskelijan itsearviointitaitoja kehitetään. Opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Silloin kun isot kokonaisuudet jaetaan pienempiin opintojaksoihin, tulee pyrkiä vähintään 5 ov:n laajuisiin opintojaksoihin. Opetusjärjestelyistä tulee selvitä käytettävät oppimateriaalit, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt sekä muodostuvatko opinnot yhdestä vai useammasta opintojaksosta. Käytettävät opetusmenetelmät kuvataan tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa. Opetusmenetelminä käytetään lähtökohtaisesti aina lähiopetusta ja verkko-opetusta. Tässä verkkoopetuksella tarkoitetaan lähiopetuksen yhteydessä tapahtuvaa verkko-opetusta. Muita opetusmenetelmiä ovat mm. työvaltainen opetusmenetelmä tai erityisopetus. Työvaltaisella opetusmenetelmällä tarkoitetaan, että oppimisessa painottuu tekemällä oppiminen. Erityisopetus opetusmenetelmänä mainitaan vain silloin, kun koulutus toteutetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksessa tavoitteena on aina, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muillakin opetusmenetelmillä. Erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Ks. tarkemmin kappale Erityisopetus. Oppimisympäristöinä on opiskeluun tarkoitettujen koulun tilojen lisäksi aina myös työelämä ja tietoverkko. Myös muita oppimisympäristöjä voidaan käyttää ja ne kuvataan tutkinto- ja koulutuskohtaisissa opetussuunnitelmissa Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset perustutkinnot, joiden tutkintojen perusteet on uudistettu jälkeen, toteutetaan opintopolkuina. Opintopolut muodostuvat erilaisista väylistä, jotka

10 10 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa päätetään ja tarkistetaan vuosittain. Väylät toteutetaan seuraavista lähtökohdista: A Opintojen sisältöön liittyvät väylät: - Opiskelija tähtää tietylle ammatilliselle työuralle - Opiskelija tähtää jatko-opintoihin Jos opinnot tähtäävät tietylle työuralle, sisältyy opintoihin sellaisia tutkinnon osia, jotka tukevat tavoitteita. Painopisteenä voi olla esim. yrittäjyysopinnot, kansainvälisyysopinnot tai tutkinnon osa toisesta Vaasan ammattiopiston perustutkinnosta. Opintoihin voi sisältyä myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Tutkintoon voi myös sisältyä tutkinnon osia yli tutkinnon nimellislaajuuden, jos tavoitteena on syventää ammattipätevyyttä. Jatko-opintoihin tähtäävät opinnot muodostuvat kahdesta erilaisesta väylästä: Opiskelija suorittaa ns. yhdistelmäopinnot. Yhdistelmäopiskelija suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Yhteistyöoppilaitokset näissä opinnoissa ovat Vaasan lyseon lukio ja Vasa svenska aftonläroverk. Kaikkia lukion kursseja ei suoriteta, sillä opinnot tähtäävät ylioppilaskirjoituksiin. Ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävä opiskelija sisällyttää opintoihinsa näitä tavoitetta tukevia opintoja. Tällaisia opintoja ovat mm. kielten ja matematiikan opinnot tai muut amk-opintoja tukevat opinnot. Viimeksi mainitut suunnitellaan erikseen tutkintokohtaisesti yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun - Vasa yrkeshögskolanin ja ja Yrkeshogskolan Novia kanssa. B Opintojen suoritusaikaan liittyvät väylät: - Opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista - Tutkinnon suorittaminen tutkinnon osa kerrallaan Jos opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista, ei hänen opintojaan pidä tarpeettomasti pitkittää. Hänen opiskeluaikaansa voidaan lyhentää seuraavilla ratkaisuilla: Osaamisen tunnustamisella hyväksiluetaan ne opinnot, joista opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan verkko-opintoina. Työssäoppimista laajennetaan Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvista ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista on oppilaitoksella yhteiset suunnitelmat. Toteuttamissuunnitelmat sisältävät tutkinnon osan opetusjärjestelyt, arvioinnin sekä ohjeellisia toteutustapoja, jotka ovat kaikille perustutkinnoille yhteiset. Suunnitelmissa on tutkinnon osien tavoitteet, arviointi, arvioinnin kohteet ja kriteerit kirjoitettu kaikkiin tutkintoihin sopivaksi. Opetuksessa tavoitteet tutkintokohtaistetaan. Tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan liitetään nämä VAO:lle yhteisesti laaditut suunnitelmat. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat hyväksytään jaostossa tutkintokohtaisen opetussuunnitelman yhteydessä.

11 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Maahanmuuttajien opetus ammatillisissa perustutkinnoissa Yleistä Maahanmuuttajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomeen muuttaneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon maahanmuuton syy, maassaoloaika sekä kehittyvä suomen kielen taito. Opinnot tukevat opiskelijan kasvua sekä suomalaisen että hänen oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajaopiskelijoiden ammattitaitovaatimukset ovat pääsääntöisesti samat kuin muidenkin opiskelijoiden. Opetuksessa noudatetaan ammatillisen perustutkinnon perusteita. Opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli, tuetaan kielten opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon opiskelijoiden tausta, kuten äidinkieli, kulttuuri ja koulutuksen aikana kehittyvä kielitaito. Opetusjärjestelyillä tuetaan opiskelijoiden omaa kielellistä identiteettiä enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla. Kielten opetuksen järjestelyt Vaasan ammattiopistossa maahanmuuttajaopiskelijoiden kielten opetusjärjestelyt toteutetaan seuraavasti (valtioneuvoston päätös VnP 213/1999): Suomen kieli Maahanmuuttajaopiskelijat voivat opiskella suomen kieltä joko äidinkieli, suomi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti tai äidinkieli, suomi -tavoitteiden mukaisesti, jos opiskelijan suomen kielen taidon arvioidaan olevan äidinkielisen tasoinen. Opiskelija, jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoista kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opiskelee suomi toisena kielenä tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Suomi toisena kielenä tarkoittaa kieltä, joka on opittu äidinkielen jälkeen suomenkielisessä ympäristössä. Opiskelijan suomen kielen osaaminen arvioidaan näiden tavoitteiden mukaisesti huolimatta siitä, onko hän osallistunut suomi toisena kielenä opetukseen. Opiskelija voi siirtyä kesken suomi toisena kielenä opintojen opiskelemaan suomen kieltä äidinkieli, suomi tavoitteiden mukaisesti. Toinen kotimainen kieli Maahanmuuttajaopiskelijoiden toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opetus järjestetään toisen kotimaisen kielen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon opiskelijoiden kielitaidon taso. Tarvittaessa opetus järjestetään toisen kotimaisen kielen alkeisopetuksena opiskelijan ja alan tarpeista riippuen. Opetussuunnitelma hyväksytään keskitetysti oppilaitoksessa. Vieras kieli Opiskelijan opintoihin on kuuluttava myös vieraan kielen opintoja. Opintoihin kuuluu vieraan kielen opintoja kuten opetussuunnitelman perusteissa määrätään. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvan opiskelijan vieras kieli voi olla myös hänen äidinkieltään.

12 12 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 3.4. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylä selkiytyvät. Opintoihin kuuluu vähintään kahden alan ammatilliseen opiskeluun tutustumista, mikä pyritään toteuttamaan yhteistyössä oman oppilaitoksen koulutusalojen kanssa. Valmistavan koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulee olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta. Valmiuksilla tarkoitetaan kielellisiä valmiuksia, suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta, tietoa työllistymismahdollisuuksista. 40 ov Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus nuorille, joiden koulutustausta on peruskoulu 120 ov Ammatillinen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena Valmiudet siirtyä ammatillisiin opintoihin

13 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Vaasan ammattiopiston järjestämän maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen painopisteet ovat seuraavat: Tavoitteena on, että opiskelija valmistavan koulutuksen jälkeen siirtyy suorittamaan ammatillista perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena. Kohderyhmänä on nuoret maahanmuuttajat, joiden koulutustausta on peruskoulu tai vastaavat tiedot eikä heillä ole vielä kielellisiä valmiuksia siirtyä suoraan ammatilliseen perustutkintoon. Mikäli maahanmuuttajaopiskelijalla ei ole riittäviä luku- ja kirjoitustaidon valmiuksia suoriutua valmistavasta koulutuksesta, tehdään hänelle HOPS:issa suunnitelma kielellisten valmiuksien saavuttamiseksi, niin että hän suoriutuu valmistavasta koulutuksesta Valinnaisten opintojen tarjonta Perustutkinnot Koulutuksiin sisältyy valinnaisia opintoja siten kuin opetushallituksen määräyksissä määrätään. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy valinnaisia opintoja seuraavasti: Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat määrä vaihtelee tutkinnoittain 0 4 ov 10 ov Ammattitaitoa täydentävien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien valinnaisopinnot laaditaan ja hyväksytään keskitetysti oppilaitoksessa ja tarjonta toteutetaan vuosittaisen suunnitelman mukaan. Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat suunnitellaan tutkinnoittain joko koulutusalalla tai yhteistyössä oppilaitoksen koulutusalojen kesken. Viimeksi mainitut laaditaan ja hyväksytään keskitetysti VAO:ssa. Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perusteissa määrätään. Tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin kirjoitetaan opintojen toteuttamissuunnitelma. Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat voivat olla koulutusohjelmittain valinnaiset tutkinnon osat tutkintokohtaisia ammatillisia tutkinnon osia, jotka ovat yhteisiä kaikille koulutusohjelmille saman tutkinnon muiden koulutusohjelmien pakollisia tutkinnon osia osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai amk-tutkinnoista työelämän alueellisten tai paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, jotka koulutuksen järjestäjä itse laatii yrittäjyys 10 ov työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia lukio-opintoja Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentäviin valinnaisiin tutkinnon osiin (0-4 ov) sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perus-

14 14 Opetussuunnitelman yhteinen osa 3. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisperiaatteet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa teissa määrätään. Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat voivat olla äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia, yritystoiminta Näitä valinnaisia tutkinnon osia sisältyy opintoihin yhteensä 4 ov. Opinnot toteutetaan VAO:n vuosittaisen yhteistarjonnan mukaan. Jos opiskelija suorittaa opintoja tietyn väylän mukaan, muodostuvat valinnaiset opinnot kyseisen väylän opinnoista Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen laajuus Vaasan ammattiopistossa on 40 ov. Valinnaisia opintoja koulutukseen voi sisältyä 0 4 ov. Valinnaiset opinnot järjestetään oppilaitoksen vuosittaisen tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan. Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi yrittäjyyttä, taito- ja taideaineita, atk-ajokortti, hygieniapassi tai työturvallisuuskoulutusta. Yhteistyöoppilaitos valinnaisten opintojen tarjonnassa on Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Vapaasti valittavat tutkinnon osat Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin sisältyy opintoja siten kuin tutkinnon perusteissa määrätään. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tutkinnon osia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia jatko-opintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja työkokemusta harrastustavoitteisia opintoja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen yleisiä tavoitteita Vapaasti valittavia tutkinnon osia sisältyy opintoihin yhteensä 10 ov. Opinnot toteutetaan VAO:n vuosittaisen yhteistarjonnan mukaan. Jos opiskelija suorittaa opintoja tietyn väylän mukaan, muodostuvat vapaasti valittavat opinnot kyseisen väylän opinnoista.

15 Opetussuunnitelman yhteinen osa Työssäoppiminen 4. TYÖSSÄOPPIMINEN 4.1. Ammatilliset perustutkinnot Yleistä Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 5, VNA muutos 603/2005, 3 ja 5 ) on säädetty, työssäoppimisessa noudatetaan seuraavaa: Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteistyöllä varmistetaan työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus. Työssäoppimisen toteutuksesta vastaa oppilaitos. Toteutukseen sisältyy suunnittelua, opiskelijan ohjausta ja arviointia. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan ohjaukseen ja palautteen antamiseen. Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset edut niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Kun työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä otetaan huomioon myös paikalliset määräykset. Työssäoppimisen laajuudesta on määrätty tutkinnon perusteissa. Työssäoppimis- ja teoriajaksojen tulee vuorotella läpi koulutuksen ajan tasaisesti. Jaksotus ja järjestelyt selviävät tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista. Perustutkinnoissa työssäoppimista on vähintään 20 opintoviikkoa. Ammatillisissa perustutkinnoissa tavoitteena on, että ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työssäoppimisen yhteydessä. Ks. tarkemmin myös luku Arviointi, ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä Sopimukset, täyttöohjeet ja arkistointi Työssäoppimisen sopimuksia varten on oppilaitoksella käytössä omat lomakkeensa.työssäoppimisesta tehdään aina työpaikan ja oppilaitoksen välinen sopimus eli sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Tästä käytetään myös nimitystä puitesopimus. Puitesopimus sisältää tiedot myös siitä, mitä tutkinnon osia työpaikalla voi olla työssäoppimassa ja minkä tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjä siellä voi suorittaa. opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus eli opiskelijan sopimus työssäoppimisesta. Opiskelijan sopimus sisältää myös näyttösuunnitelman, mikäli opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimisen yhteydessä. Sopimusten täyttöohjeet: 1. Puitesopimus Oppilaitos varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimisen ja/tai ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseksi ja tekee puitesopimukset työnantajan kanssa. Oppilaitos tekee puitesopimuksia yrityksiin tai muihin työpaikkoihin, jotka täyttävät työssäoppimiselle asetetut vaatimukset. Puitesopimuksista pidetään koulutusalakohtaista luetteloa, mistä selviää työpaikan lisäksi, mitä tutkinnon osia

16 16 Opetussuunnitelman yhteinen osa 4. Työssäoppiminen siellä voi olla työssäoppimassa ja minkä tutkinnon osan näyttöjä suorittaa. Puitesopimus käydään läpi huolellisesti työnantajan kanssa ja jokaiseen kohtaan kirjoitetaan tarkasti työnantajan kanssa sovitut asiat. Sopimus tehdään kahtena kappaleena ja allekirjoittajina ovat koulutusalajohtaja ja työnantajan edustaja. Toinen kappale puitesopimuksesta jää työpaikkaan ja toinen oppilaitokseen. Puitesopimukset arkistoidaan oppilaitoksen käytännön mukaisesti koulutusaloilla. 2. Opiskelijan sopimus työssäoppimisesta Oppilaitos järjestää jokaiselle opiskelijalle opettajan, joka ohjaa hänen työssäoppimistaan. Ohjaavan opettajan tai työssäoppimisen koordinaattorin toimesta opiskelijalle hankitaan työssäoppimispaikka niistä työpaikoista, joihin on tehty puitesopimus. Puitesopimuksen perusteella tehdään ennen työssäoppimisjakson alkua sopimus opiskelijan työssäoppimisesta. Opiskelijan sopimukseen kirjataan aina työssäoppimisen tavoitteet ja näyttöjärjestelyt, mikäli opiskelija suorittaa työssäoppimisen yhteydessä myös ammattiosaamisen näytön. Sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja ja se tehdään kolmena kappaleena, yksi kullekin osapuolelle. VAO:n kappale arkistoidaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti koulutusaloilla Työturvallisuus, työsuojelu ja terveydenhuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 19, 28 ) ja voimassa olevissa työturvallisuussäädöksissä on säädetty, työturvallisuusasioissa noudatetaan seuraavaa: Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta (ja ammattiosaamisen näytöistä) Opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus työssäoppimisesta (ja näyttösuunnitelma) ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 :n 1 momentin mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla. Mikäli työssäoppimispaikassa on jotakin työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioonotettavaa, on tästä tehtävä merkintä oppilaitoksen ja työpaikan väliseen puitesopimukseen. Puitesopimuksen työturvallisuutta koskeva kohta on käsiteltävä hyvin huolellisesti.

17 Opetussuunnitelman yhteinen osa Työssäoppiminen Opiskelija on perehdytettävä huolellisesti työturvallisuuteen ja työsuojeluun (Työturvallisuuslaki ja Laki nuorista työntekijöistä) oppilaitos perehdyttää opiskelijan työturvallisuutta ja työsuojelua koskeviin perusasioihin ennen työssäoppimisjaksoa työssäoppimispaikka perehdyttää opiskelijan työpaikan työturvallisuus- ja työsuojeluohjeisiin sekä määräyksiin. Opiskelijalle sattuneesta tapaturmasta on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian. Tapaturmailmoitus on lähetettävä välittömästi opiskelijan oppilaitokseen. Opiskelijat ovat oman oppilaitoksensa terveydenhuollon alaisia. Ensiapua ja ensihoitoa vaativat tapaukset hoidetaan työssäoppimispaikan käytännön mukaan. Opiskelijan on ilmoitettava sairastumisestaan välittömästi työpaikkaohjaajalleen tai vastaavalle. Tarvittaessa hänen on hankittava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Todistus on toimitettava työpaikalle. Suomessa olevaan oppilaitokseen opiskelijaksi hyväksytyltä ja tilapäisen opiskeluluvan saaneelta opiskelijalta edellytetään luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämää voimassaolevaa vakuutusta, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset (KL Y 22/80/2007, sisäasiainministeriön tiedote oppilaitoksille) Osapuolten tehtävät ja vastuut Oppilaitos hyväksyy työssäoppimispaikat tekee puitesopimuksen työnantajan kanssa hankkii pysyvän yhteistyöyritysten verkoston huolehtii opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutuksesta luo vakiintuneet työssäoppimisen käytänteet yhteistyökumppaneiden kanssa ottaa vastuuvakuutuksen työssäoppijoitaan varten kehittää työssäoppimisen käytäntöjä, ohjausta ja arviointia yhdessä työpaikkojen kanssa Työnantaja tekee puitesopimuksen oppilaitoksen kanssa nimeää vastuuhenkilön ja työpaikkaohjaajan tiedottaa yrityksen henkilöstölle ja luottamusmiehille työssäoppimisesta ilmoittaa mahdolliset puitesopimukseen liittyvät muutokset Työssäoppija (opiskelija) työssäoppimispaikat hankkii opiskelija, ohjaava opettaja tai työssäoppimisen koordinaattori tai vastaava siten kuin koulutusaloilla on sovittu noudattaa puitesopimuksessa sekä opiskelijan että työpaikan välisessä sopimuksessa mainittuja asioita noudattaa työpaikan järjestystä, työaikoja sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita noudattaa työssäoppimisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteita arvioi omaa oppimistaan noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuutta korvaa aiheuttamansa tahallisen vahingon

18 18 Opetussuunnitelman yhteinen osa 4. Työssäoppiminen Työpaikkaohjaaja suunnittelee ja toteuttaa ohjaavan opettajan kanssa työssäoppimisen perehdyttää ja ohjaa työssäoppijaa opastaa työssäoppijaa työpaikan työturvallisuus- ja työsuojelukysymyksissä arvioi työssäoppimista yhdessä työssäoppijan ja ohjaavan opettajan kanssa Ohjaava opettaja valmentaa ja perehdyttää opiskelijaa työssäoppimiseen tukee ja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankkimisessa suunnittelee ja toteuttaa työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa työssäoppimisen varmistaa työssäoppimispaikan laadun perehtyy ja tutustuu työpaikkaan pitää yhteyttä opiskelijaan työssäoppimisen aikana arvioi työssäoppimista yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa Yhteydenpito ja seuranta Yhteydenpidon tavoitteena on seurata opiskelijan oppimisen edistymistä työssäoppimisen aikana. Ohjaava opettaja auttaa ja tukee työssäoppijaa ja työpaikkaohjaajaa esille tulevissa ongelmatilanteissa sekä osallistuu oppimisen arviointiin työssäoppimisen aikana. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sopivat yhdessä keskinäisestä yhteydenpidosta. Käynneistä työssäoppimispaikoilla ja tapaamisista opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa opettaja pitää päiväkirjaa. Ohjaava opettaja käy työssäoppimispaikalla etukäteen sovittuna ajankohtana seuraavasti: heti työssäoppimisjakson alkaessa, jolloin tarkistetaan tavoitteet ja sovitut asiat työssäoppimisjakson lopussa, jolloin käydään seuraavat arviointikeskustelut: työssäoppimisen arviointi (ks. myös luku Oppimisen arviointi ) ammattiosaamisen näytön arviointi, mikäli opiskelija on suorittanut ammattiosaamisen näytön Tarpeen mukaan opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan useamminkin käymällä työpaikalla tai olemalla yhteydessä sähköpostin avulla, puhelimitse tai kirjeitse Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus Opiskelu- ja ammatinvalintataidot -opintoihin sisältyy vähintään 4 opintoviikkoa työssäoppimiseen valmentautumista, vähintään kahden alan ammatilliseen opiskeluun tutustumista ja opinto-ohjausta. Työssäoppimisen toteutuksessa noudatetaan ammatillisen perustutkinnon työssäoppimisen käytänteitä soveltuvin osin.

19 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opinto-ohjaus 5. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tulee tietää koulutukseensa sisältyvät opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Hän osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Hän osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Hän tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. Hän osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Tavoitteiden saavuttamista tukee koulutuksen järjestäjän velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Opinto-ohjauksesta oppilaitoksella on erillinen suunnitelma, mistä selviää tarkemmin opinto-ohjauksen käytänteet Orientaatio-opinnot Orientaatio-opinnot ovat osa opinto-ohjausta ja ne ovat laajuudeltaan 2 ov seuraavasti: ensimmäisenä opiskeluvuonna toteutetaan 1 ov toisena ja kolmantena opiskeluvuonna kumpanakin ½ ov (peruskoulupohjaiset ryhmät) tai toisena opiskeluvuonna 1 ov (ylioppilaspohjaiset ryhmät). Orientaatio-opinnot toteutetaan ammatillisten opintojen yhteydessä eikä niitä arvioida erikseen. Näkökulmana asioiden läpikäynnissä on aina ammatti, ammattiin opiskelu ja siihen valmistuminen. Orientaatio-opintoja varten laaditaan VAO:n tasolla tarkennettu perehdyttämisohjelma, joka tarkistetaan vuosittain. Ensimmäisenä opiskeluvuonna perehdytään pääsääntöisesti opiskeluympäristöön, opiskelutapoihin ja menetelmiin, arviointiin, itsearviointiin, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna painottuu urasuunnittelu, kesätyöpaikkojen haku, oma urasuunnittelu valmistumisen jälkeen sekä työllistymistä ja jatko-opiskelua koskevat asiat. Koulutusaloilla päätetään tutkinnoittain, kuka ja milloin käy läpi nämä asiat opiskelijoiden kanssa. Toteutustapa kirjataan tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan.

20 20 Opetussuunnitelman yhteinen osa 6. Opiskelijahuolto 6. OPISKELIJAHUOLTO Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelijahuolto edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisee koulutuksen keskeytymistä. Nuorten opiskelijoiden kohdalla tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen. Kaikilla opiskelijoiden kanssa työskentelevillä on vastuuta opiskelijahuollosta. Opiskelijahuollosta oppilaitoksella on erillinen suunnitelma, mistä selviää tarkemmin opiskelijahuollon käytänteet.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ohje opiskelijan arviointiin

Ohje opiskelijan arviointiin Ohje opiskelijan arviointiin Omnian hallitus 14.6.2011 Ohje on voimassa 1.8.2011 alkaen OMNIAN AMMATTIOPISTO ARVIOINTIOHJE 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 OHJEEN KÄYTTÖ JA VOIMASSAOLO... 4 OPISKELIJA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA Vahvistettu 2.1.2010 Rehtorin päätös 1/10/2010 1 Opetussuunnitelman käyttäjille ja lukijoille Opetussuunnitelmaperusteista

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot