TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007"

Transkriptio

1 Sivu 1/6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 RUL:n painopisteet RUL on ilmoittanut painopistealueikseen vuonna 2007: Reservin päällystön koulutusjärjestelmän kehittäminen - johtamisen peruskurssit käynnistyvät sotilasjohtamisen jatkotason koulutuksen suunnittelu - sotilasammattitaidollisen koulutuksen ja johtamiskoulutuksen nivominen Tärkeitä päivämääriä Järjestökoulutus - uusimuotoinen järjestökoulutus aloitetaan järjestösihteerin rekrytointi - kerhokansion päivitys Kenttäkelpoisuus - kenttäkelpoisuustapahtumista kiinteä osa piirien ja yhdistysten toimintaa Talous - liittomaksut ja Reserviläinen-lehtimaksu ennallaan - kannustepalkkiot ja projektituet ennallaan Veteraanikeräyksen tempauspäivä Kesäyön Marssi, Tuusula RUL:n ampumamestaruuskilpailut Liittokokous (puheenjohtajan ja valtuuston vaali), Turku Uudenmaan piirin toiminta Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallitus on ehdottanut piirin painopisteiksi vuonna 2007: Jäsenhankinnan ja huollon osalta: - jatketaan jäsenhankintaa toimintamallin mukaisesti. - valvotaan jäsenistön etuja. - osallistutaan RUL:n päällystö- ja järjestökoulutukseen. - säilytetään jäsenmaksut ennallaan Kenttäkelpoisuuden ylläpidon osalta: - järjestetään kenttäkelpoisuutta edistäviä tapahtumia. - jatketaan kenttäkelpoisuuskokeita yhdessä Res-piirin kanssa ResUL:n ohjeiden mukaisesti

2 Sivu 2/6 Toimintaympäristön muutosten osalta: - yhteistyön luominen Helsingin sotilasläänin/aluetoimistojen kanssa - yhteistyön kehittäminen Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa. Tuusulan Reserviupseerikerhon tavoitteet Tuusulan kerho pyrkii aktivoimaan jäsentensä osanottoa piiritason tapahtumiin. Sektorivastaavat tulevat huolehtimaan siitä, että tiedossa olevat potentiaaliset osanottajat saavat henkilökohtaisella tasolla hyvissä ajoin tiedon sellaisista tapahtumista, joihin halutaan osallistua. Tuusulan Res Ups kerhoja samoin kuin reserviläiskerhoja koskettaa Tuusulassa järjestettävä maanpuolustusviikonloppu samoin kuin maanpuolustusjuhla lokakuussa. (7.10.) Kerho osallistuu vastuullisena järjestäjänä ResUL:n ampumasuunnistusmestaruuskilpailun järjestelytehtäviin Tuusulan ampumahiihtostadionilla. Lisäksi järjestämme piirin ampumahiihtoviesti- ja ilma-asemestaruuskilpailut sekä piirin partiomestaruuskilpailun. Kerho osallistuu vastuullisena järjestäjänä Vapauden Viesti 2007 tapahtumaan. Tuusulan Reserviupseerikerhon lähtökohdat HelItR:n toiminta on lakannut. Sotilasyksiköitä jää paikkakunnalle MPKK:n yksikkö taistelukoulun alueelle, BUK yksikkö Hyrylän varuskunta alueelle, mahdollisesti kansainvälisen koulutustoiminnan suunnitteluyksikkö ja MPKy:n yksikkö. Etelä-Suomen sotilasläänin perustamisen yhteydessä on sanottu, että läänin alueyksikkö perustetaan Tuusulaan. Varuskunnan ampumaradan toiminta lakkaa suurella todennäköisyydellä. MPKK:n sisäampumarata jatkaa toimintaansa. Samoin uimahallin kellarissa on K-UAS:n ilma aserata. Ampumatoiminta siirtyy Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradalle ja mahdollisesti osittain Santahaminaan. Hyrylän varuskuntakerhon toiminta lakkaa ja samoin sotilaskodin toiminta. Sotilaskoti perustaa pienen toimintayksikön IT museolle. Kerhon jäsenkunta on pysynyt suunnilleen ennallaan. Syyskuussa julkistetun jäsenluettelon mukaan jäseniä oli 177. Resurssimme ovat kohtuullisen hyvät: - vahva jäsenistö, lähes 180 jäsentä, josta nuorien osuus on yli viidennes. - olosuhteet mahdollistavat kaiken toiminnan toteutuksen reserviläisammuntoja lukuun ottamatta, uimahalli, uudet suunnistuskartat kattaen laajat maastoalueet, jne. Tulevalle vuodelle hallitus haluaa panostaa piirin kilpailujen järjestämiseen, jäsenhuoltoon, jäsenistön kouluttamiseen ja ns. hikilajeihin perehdyttämiseen sekä perhetapahtumiin:

3 Sivu 3/6 - voimavarojen keskittämiseksi operatiivinen toiminta eri painopistealueilla, kuten ammunnat, kilpailut, koulutus jne, toteutetaan yhteistyössä alueen reserviläis-, ampuma- ja urheiluseurojen kanssa. - tavoitteemme on edelleenkin Osuuspankkimaljan voitto osallistumalla piirien mestaruuskilpailuihin omalla joukkueella tai vähintään yhteisjoukkueella Tuusulan Reserviläisten kanssa. - hallitus kutsuu avukseen Keski-Uudenmaan kerhojen yhteisen koulutustoimikunnan jatkamaan hyvin alkanutta työtään. - sotilaallisen koulutuksen lisäksi järjestetään perehdyttämistilaisuuksia reserviläistoiminnan eri osalajeihin kiinnostuksen herättämiseksi ja osanottokynnyksen madaltamiseksi. - historiikkitoimikunta ja mitalitoimikunta jatkavat myös tulevana vuonna. Varuskunnassa tapahtuvat muutokset aiheuttavat käytännön muutoksia kerhon toimintaan sekä hallinnollisella puolella, että varsinkin ampumatapahtumien järjestelyissä. Reserviläisaseilla suoritettavat ammunnat voivat osoittautua lähialueella mahdottomiksi, jolloin näiden tapahtumien järjestelyt ja niihin harjoittelu vaikeutuu huomattavasti. Myös matalapaineaseilla tapahtuvien ammuntojen järjestäminen ja harjoitusten järjestäminen vaikeutuvat siten, että osanoton väheneminen on todennäköistä, ellei Hyrylän varuskunnan ampumaratojen jatkokäytöstä saada sopimusta kunnan myötävaikutuksella. PAINOPISTEALUE 1: AMPUMATOIMINTA Kerho pyrkii aktivoimaan jäsentensä ammunnan harrastus- ja harjoittelutoimintaa. 1. Kerho järjestää omat mestaruuskilpailut mahdollisuuksien mukaan sekä ampuma-harjoituksia ratavuorojensa puitteissa ja kannustaa jäseniään osallistumaan alueen muiden seurojen ampumatapahtumiin. 2. Järjestämme piirin ilma-asemestaruuskilpailut. 3. Kerho huolehtii osaltaan piirin SRA- kilpailuista ja koulutuksesta. 4. Osallistutaan aktiivisesti lokakuussa Upinniemessä järjestettävään Heikki Tuokko ampumakisaan (sotilaskivääri m 39 Pystykorva ) ja perinnepistoolikilpailuun. PAINOPISTEALUE 2: URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA Kohotetaan jäsenten kenttäkelpoisuutta järjestämällä sitä tukevia liikuntatapahtumia sekä osallistumalla paikkakunta- ja piirikohtaisiin tapahtumiin yhteistoiminnassa muiden alueen kerhojen kanssa. 1. Vastataan osaltamme ResUL:n ampumasuunnistus mestaruuskilpailujen järjestelyistä 20.5.

4 Sivu 4/6 2. Järjestämme URP:n ampumaviestihiihtomestaruuskilpailut ja partiokilpailun. 3. Lustilan hölkkä haastekilpailuna. 4. Pyritään saamaan vähintään yksi partio mukaan Kaukopartio-hiihtoon ja jotoksiin. 5. Järjestetään jäsenistölle kenttäkelpoisuuskokeita kiinnostuksen mukaan. 6. Rohkaistaan jäsenistöä osallistumaan järjestettyihin urheilukilpailuihin. 7. Osallistutaan 6 kerhon pistooliampumahiihtoon ja marssiammuntakilpailuun. PAINOPISTEALUE 3: KERHON KOULUTUSTOIMINTA 1. Toteutetaan yhteistoiminnassa muiden Keski-Uusimaan reserviupseeri- ja reserviläiskerhojen kanssa seuraavat MPK r.y:n järjestämät kurssit: a) Taistelijan kertauskurssi (Sotilaalliset taidot n:o 1) kesäkuussa b) Taistelijan kertauskurssi (Sotilaalliset taidot n:o 2) tai SAvääpelikurssi syksyllä c) Suunnistuksen peruskurssi sisältäen kompassin käytön ja kartan luvun harjoituksineen 2. Osallistutaan aktiivisesti MPK ry:n järjestämiin kursseihin ja tapahtumiin. 3. Osallistutaan aktiivisesti TKKK:ssa keväisin ja syksyisin kuukausittain eri reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen järjestämiin maanpuolustusaiheisiin luentoihin. PAINOPISTEALUE 4: NUORTEN UPSEERIEN TOIMINTA Innostetaan nuoret upseerit mukaan erilaisiin ammunta- ja liikuntatapahtumiin nuorten upseerien tarpeet huomioonottaen tapahtumien suunnittelussa. 1. Nuorten ammuntatapahtuma, jossa väkeä koetetaan saada liikkeelle mahdollisuudella tutustua useisiin erilaisiin rynnäkkökivääriä muistuttaviin puoliautomaattikivääreihin. Tilaisuus järjestetään muiden ampumatapahtumien yhteydessä. 2. Saunailta oheisohjelmineen. Mahdollisesti ammuntatapahtuman yhteydessä.

5 Sivu 5/6 PAINOPISTEALUE 5: JÄSEN- JA VARAINHANKINTA 1. Osallistuvien jäsenten määrä nousee. 2. Jäsenhankinnassa jatketaan vuonna 2003 aloitettua uusien jäsenten sisäänoton tehostamislinjaa entisestään parannettuna. Tämä merkitsee parannettua tiedotusaineistoa uusille jäsenille, uuden jäsenen huomioimista liittymisen yhteydessä ja kummitoimintaa. 3. Varainhankinnan tavoite on kohtuullinen ylijäämä vuoden lopulla järkevää toimintaa supistamatta. Kerhon perustulo muodostuu jäsenmaksuista, joista kerho saa käyttöönsä vajaan neljänneksen. Muita tulonlähteitä ovat kunnan järjestötuki, erilaiset projektit, kuten Tuusulan taiteiden yön järjestysmiehinä oleminen ja muut samantyyliset aktiviteetit, RUL:n projektituki jne. Vuonna 2007 aloitetaan varainhankinta valmisteilla olevan historian julkaisua varten. Tavoite on hankkia puolet arvioiduista painokustannuksista (n 3000 ) v PAINOPISTEALUE 6: YHTEISTYÖ JA TIEDOTUS 1. Toimitaan yhteistyössä paikallisten reserviläis-, ampuma- ja urheiluseurojen sekä muiden sidosjärjestöjen kanssa. 2. Osallistutaan VETRES toimintaan. 3. Osallistutaan aktiivisesti järjestettävän maanpuolustusjuhlan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä Jokelan Res Ups kerhon ja Tuusulan reserviläiskerhojen kanssa. 4. Kerhon sisäistä ja ulkoista tiedotusta jatketaan vähintään entisellä tavalla sekä sähköisessä että painetussa muodossa. Jäsentiedotteiden aikaansaaminen on tulevana vuonna entistä enemmän sektorivastaavien vastuulla ja sisäinen tiedottaja huolehtii lähinnä tiedottamisen teknisestä suorittamisesta. Toimitetaan ja postitetaan 4 jäsentiedotetta. Lisäksi sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille lähetetään välitiedotteita sähköpostitse. 5. Ylläpidetään kerhon WEB sivuja ja kehitetään niiden luettavuutta. 6. Jatketaan VETRES Keski Uusimaan WEB sivujen teknistä toimittamista vuoden 2005 tasolla. 7. Ulkoinen tiedotustoimintaa jatketaan aiemmalla linjaa, jos mahdollista tehostettuna Oltermannin lisäksi paikallisissa lehdissä.

6 Sivu 6/6 PAINOPISTEALUE 7: PERINTEIDEN YLLÄPITÄMINEN JA MUU TOIMINTA 1. Ylläpidetään perinteitä: - laskemalla seppeleet sankarihaudoille kaatuneiden- ja itsenäisyyspäivänä. - sytytetään kynttilät jääkäreiden ja Mannerheimristin ritareiden haudoille itsenäisyyspäivänä - osallistutaan joulun tapahtumiin sankarihaudoilla - osallistutaan maanpuolustustapahtumiin ja paraateihin seuraajina, osallistujina ja lipunkantajina. - jatketaan kerhon historiikin kokoamista - järjestetään Lustilan perinteiset tapahtumat, kuten laskiainen ja talkoot - tuetaan veteraanitapahtumia - osallistutaan veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän tapahtumiin ja niiden järjestelyihin - Vapauden Viesti 2. Tehdään uusille jäsenille tunnetuksi RUL:n, piirin ja kerhon toiminnan tarkoitusperät, toimintatavat ja kerhon perinteet.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 2/2014

RESUL tiedottaa 2/2014 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 2/2014 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1(6) Toimintasuunnitelma 2015 Yleistä Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Maanpuolustuskoulutus vaikeutui yllättäen Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta piti selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(7) Toimintasuunnitelma 2015 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Lisätiedot

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

2/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.6.2008

2/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.6.2008 2/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.6.2008 Reserviläisliiton kevätkokouksen lippulinna Kuusamossa. Sotilaskotityötä Suomessa...s. 3 Rele... s. 4 Yli-Iin reserviläisten kuulumisia... s. 5 Kotikylä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen.

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen. 3/2012 pohjois-pohjanmaan MAANPUOLUSTUSlehti 21.9.2012 RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa 45 vuoden jälkeen RUK:n kurssin 124 veteraanit kokoontuivat elokuussa Oulussa. Paikalle saapui 70 kokelasta. Koollekutsujana

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ 10 22 26 2 SAVON VASAMA 2 2011 51. vuosikerta, lokakuu 2011 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon

Lisätiedot