KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016"

Transkriptio

1 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty piirin syyskokouksessa

2 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet 2016 C. Toiminta Toiminnan päätapahtumat 2. Piirin työvaliokunta ja PYT 3. Ampumatoimikunta 4. Kenttäkelpoisuustoimikunta 5. Veteraani- ja perinnetoimikunta 6. Tiedotustoimikunta D. Talous E. Viestintä ja tiedottaminen F. Liitteet 1. Talousarvio Ampumatoimikunnan TOSU Kenttäkelpoisuustoimikunnan TOSU Tiedotustoimikunnan TOSU Veteraani- ja perinnetoimikunnan TOSU RUL:n toimintakalenteri RESUL toimintakalenteri KSALTSTO maanpuolustuskalenteri MPK K-S KOTU yksikön kurssikalenteri 2016 Liitteet 6-9 ovat luettavissa ao. toimijoiden verkkosivuilta.

3 A. KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TAVOITTEET 2016 Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toiminta pohjautuu Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) asettamiin painopisteisiin, joita ovat: Ø Ammu! Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta Ø Kouluttaudu! Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään Ø Liiku! Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu turvata maatamme ja tarpeen vaatiessa myös puolustaa sitä. Kunnioitamme isiemme taistelua itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät yhteistyötaidot omaava ihmisten johtaja niin sodan kuin rauhankin aikana. Keskisuomalainen reserviupseeri puolustaa puolustusvoimien rakennemuutoksenkin aikana yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa myös muutoksien jälkeen koko Suomen puolustamisen. TOIMINTA-AJATUS Keski-Suomen reserviupseeripiiri on alueellaan reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Keski-Suomen reserviupseeripiiri edistää toiminnallaan Keski-Suomen alueen ja sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta. Piirin toiminnassa tärkeintä on alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten sekä niiden jäsenistön maanpuolustuksellisen toiminnan tukeminen aatteellisesti ja taloudellisesti reservipiirien toimikuntien avulla. B. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2016 Reserviupseeripiirin toimintaa toteutetaan piirin toimintakalenterin, ampumatoimikunnan, kenttäkelpoisuus-liikuntatoimikunnan, veteraani- ja perinnetoimikunnan sekä tiedotustoimikunnan laatimien suunnitelmien sekä kilpailukalenterin mukaisesti. Edellisten lisäksi KSALTSTO:n laatiman Keski- Suomen maanpuolustustapahtumien kalenterin 2016 mukaisesti sekä MPK:n Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssisuunnitelmiin osallistuen. K-S Reserviupseeripiirin tavoitteita vuoden 2016 toiminnalle Ø Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset Ø Edistetään ampumataidon ja mahdollisuuksien kehittämistä Ø Piirin jäsenmäärä kasvaa Ø Piirin verkkosivut ja uusi jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä Piiri jatkaa yhteistoimintaa toimintavuonna 2016 Keski-Suomen Aluetoimiston, Ilmasotakoulun, MPK:n KOTU -yksikön, Keski-Suomen Reserviläispiirin, Keski- Suomen veteraanijärjestöjen, Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin, Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen osaston ja muiden maanpuolustustahojen kanssa. Tiedottamisen medioina ovat Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti, piirien verkkosivut ja mahdollisesti piirien Facebook-sivut.

4 C. TOIMINTA 2016 Kenttäkelpoisuuden testaamiseen halukkaiden reserviläisten kouluttamista Suomen Reserviläisurheiluliiton kanssa jatketaan yhteistyössä Keski-Suomen KOTU -yksikön kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen tarkoittaa vahvaa panostusta ammuntaan, liikuntaan ja kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen. Piiri osallistuu yhdessä reserviläispiirin kanssa messutapahtumiin (vast.) toimintansa esittelemiseksi. Reservipiirit rakentavat yhteisen esittelyosaston - Wilma-markkinoille Viitasaarelle kesäkuussa - maakunnalliseen maanpuolustusjuhlaan Muuramessa TupaswillaOy:n perinneviikonloppuun Reserviupseeripiiri on mukana yhdessä reserviläispiirin kanssa yhteisessä kehittämistyöryhmässä, jonka työn tavoitteena on toimintamalli, jota toteutetaan niissä tilaisuuksissa, joissa molemmat piirit esittelevät toimintaansa yhdessä. Piiri panostaa alueensa yhdistysten järjestötoiminnan sekä nuorten aktivointiin yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa vuonna Piirihallitus edellyttää jokaiselta syyskokouksessa 2015 valitulta toimikunnalta tulostavoitteellista toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2017 elokuun 2016 loppuun mennessä. 1. Päätapahtumat vuonna 2016 Piiri järjestää tai osallistuu seuraaviin tapahtumiin: (osa tapahtumista järjestetään yhdessä K-S reserviläispiirin kanssa) - IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 1/ piirin paikallisyhdistys osallistuu kotiutuvien varusmiesten infotilaisuuksiin IlmaSK:lla - K-S RUP kevätkokous 3/ Varuskuntavierailu yhdessä reserviläispiirin kanssa - Vänrikkipäivä - Toimintapäivä - Wilma-markkinat Viitasaarella 6/ Reservipiirien yhteinen sota- ja kulttuurihistoriallinen matka 6/ IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 7/ Keski-Suomen maanpuolustusjuhla 8/ K-S RUP syyskokous 10/ osallistuminen kansallisten juhlapäivien tilaisuuksiin mp-kalenterin mukaan. Keski-Suomen reservipiirien eri toimikuntien toimintasuunnitelmat ovat tämän suunnitelman liitteinä. Keski-Suomen reserviupseeripiiri valvoo ja tukee toimikuntien laatimien suunnitelmien toteutumista.

5 2. Piirin työvaliokunta ja piirien yhteistyötoimikunta 3. Ampumatoimikunta Keski-Suomen Reserviupseeripiirin työvaliokunta on piirin puheenjohtajan johtama ryhmä jonka puheenjohtaja kutsuu kokoon. Työvaliokunta valmistelee asioita piirihallituksen ja piirien yhteistyötoimikunnan käsiteltäviksi. Piirihallitus ohjaa ja valvoo piirien toimikuntien toimintaa piirien yhteistyötoimikunnan ja työvaliokunnan esitysten pohjalta. Keski-Suomen reservipiirien yhteinen työvaliokunta (PYT) koordinoi reservipiirien yhteisesti valmisteltavia asioita. Yhteisellä työvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat piirien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja piirilehden päätoimittaja. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan piirin toimikuntien puheenjohtajat ja eri projektien toimijoita. Työvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2016 työvaliokunnan puheenjohtajuus on reserviupseeripiirillä. Ampumatoimikunta johtaa ja kehittää piirin ampumatoimintaa. Tavoitteena on edistää aselain tuntemusta, reserviläisammuntalajien harrastusta, koulutusta, aseen käyttöön liittyvää turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja. Ampumatoimikunta pitää yhteyttä Keuruun ampumaratayhdistykseen, joka ryhtyy hallinnoimaan Pioneerirykmentiltä jäänyttä ampumarata-aluetta. Toimikunta tukee yhdistyksiä ampumakilpailujen ja tapahtumien järjestelyissä. Toimikunta vastaa pistooli-, kivääri- ja sotilasampumalajien ampumatuomareiden ja ammuttajien kouluttamisesta yhteistyössä valtakunnallisten ammunnan lajiliittojen kanssa. Toimikunta lähettää ammunnasta kiinnostunutta jäsenistöä toimialansa koulutuspäiville. Toimikunta kehittää piirin sisäistä valintamenettelyä reservin ampumakilpailuun, valitsee ja ilmoittaa piirien edustusampujat kilpailuihin sekä tekee esitykset toimintavuoden parhaista ampujista. Ampumatoimikunta esittää piirihallitukselle K-S RU-piirin vuoden ampuja arvonimen saajan ennen kevätkokousta. Ampumatoimikunta osallistuu yhdessä kenttäkelpoisuustoimikunnan kanssa työhön, jonka tuloksena julkaistaan piirien kilpailukalenteri piirien verkkosivuilla huhtikuun loppuun mennessä. Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun mennessä ja vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun loppuun mennessä 4. Kenttäkelpoisuustoimikunta Keski-Suomen reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunnan ydintehtävänä on piirien reserviläisten sotilas- ja maastotaitojen sekä kenttäkelpoisuuden

6 parantaminen, testaaminen, toiminnan kehittäminen sekä kenttäkelpoisuustestien tulosten kerääminen kaikilta kenttäkelpoisuuden sektoreilta. Kenttäkelpoisuustoimikunta toimii kiinteässä yhteistyössä RUL:n ja RESUL:n ja MPK:n kenttäkelpoisuudesta huolehtivien tahojen kanssa ja hyödyntää liittojen ja puolustusvoimien tarjoamaa alan koulutusta ja kursseja. Kenttäkelpoisuustoimikunnan toimialueelle kuuluvat piirin maasto-, jotosgeokätkentä- ja liikuntatoiminta. Toimikunta tukee yhdistyksiä reserviläisten kuntoilutoiminnan kehittämisessä. Toimikunta esittää koulutettavat henkilöt kenttäkelpoisuustestien vastaanottajille suunnatuille puolustusvoimien, RESUL:n ja MPK:n kursseille. Toimikunta valitsee (liikuntavastaava) piirien edustusurheilijat ja huolehtii heidän ilmoittamisestaan piirin ulkopuolisiin kilpailuihin ja huolehtii henkilöiden ilmoittamisesta RESUL:n koulutustilaisuuksiin. Liikuntavastaavan tehtävänä on tiedottaa piirien ja valtakunnan tason liikuntatapahtumista ja kilpailuista. Toimikunta valmistautuu jalkauttamaan uuden kenttäkelpoisuusjärjestelmän piirin alueella sen valmistuttua. Toimikunta tekee esityksen vuoden reserviläisurheilijasta K-S RU piirin hallitukselle. Yhdessä ampumatoimikunnan kanssa toimikunta kokoaa piirien kilpailukalenterin, mikä julkaistaan huhtikuussa reservipiirien verkkosivuilla. Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun mennessä ja vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun loppuun mennessä. 5. Veteraani- ja perinnetoimikunta Toimikunta koordinoi piirien ja yhdistysten veteraani- ja perinnetyötä lähivuosien tavoitteen ollessa veteraanien perinnön siirtäminen nuoremmille sukupolville. Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu reservipiirien jäsenistön sotahistoriallisen tiedon ylläpitäminen ja lisääminen esitelmä- ja luentotilaisuuksin ja sotahistoriallisia matkoja järjestämällä. Toimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa arvioimaan perinteen keruuseen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä veteraanijärjestöjen ja kiltapiirin edustajien kanssa. Toimikunta tukee piirin alueella tapahtuvaa piirin yhdistysten järjestämää veteraanien tukemista, johon kuuluu mm. veteraanikeräyksiin osallistuminen, veteraanien auttaminen yhteistoiminnassa veteraanijärjestöjen/yhdistysten, seurakuntien ja reservipiirien jäsenyhdistysten kanssa. Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun mennessä ja vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun loppuun mennessä.

7 6. Tiedotustoimikunta D. Talous Tiedotustoimikunta johtaa ja kehittää piirien julkaisu- ja tiedotustoimintaa piirilehdessä ja verkkosivuilla Toimikunta järjestää järjestö- ja tiedotustoimintaan liittyvää koulutusta tavoitteena tuoreen aineiston saaminen piirilehteen ja verkkosivuille. Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljä kertaa vuonna Tiedotustoimikunta toimii lehden ohjaus- ja kehittämisryhmänä sekä tukee päätoimittajaa ja verkkotoimittajaa. Toimikunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa, jolloin voidaan tehdä tarvittavia linjauksia aineistoon. Tiedotustoimikunta valitsee vuosittain reservipiirien tiedotuspalkinnon saajan ja luovuttaa Majurin Mediamalja palkinnon alueellisessa maanpuolustusjuhlassa. Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun mennessä ja vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun loppuun mennessä. Reserviupseeripiirin talouden tuotto muodostuu jäsenmaksuista ja saatavista säännöllisistä avustuksista (RUL ja Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö). Jäsenmaksu ja avustukset kuluvat piirin jäsenyhdistyksille tarjoamiin palveluihin sekä piirin hallinnon kuluihin. Laskevan jäsenkehityksen vuoksi joudutaan jäsenmaksua korottamaan. Piirien taloudenhoitaja laatii piirihallitukselle välitilinpäätöksen tilanteesta ja talousarvioehdotuksen seuraavalle toimintavuodelle syyskuun puoliväliin mennessä. Talousarvioehdotus vuodelle 2016 on toimintasuunnitelman liitteenä 1. E. Viestintä ja tiedottaminen Piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljästi vuodessa jäsenlehtenä. Lehti toimitetaan jäsenistön lisäksi mm. KSALTSTO:n yleisöpalveluun, MPK:n maanpuolustuspiirille, Keski-Suomen alueen joukkoosastoihin ja muille yhteistoimintakumppaneille. Verkkotoimittaja vastaa reservipiirien verkkosivuston ajan tasalla pitämisestä. Jäsenyhdistykset vastaavat tapahtumakalenteriin lisättävien tapahtumien lähettämisestä verkkotoimittajalle. Reservipiirien alueella tapahtuvien kilpailujen tulokset julkaistaan verkkosivuilla. Piirilehdessä keskitytään valtakunnallisen tason urheilumenestyksen tiedottamiseen. Piirihallitus hoitaa piirin sisäisen tiedottamisen sähköpostin avulla. Kaikilta piirihallituksen jäseniltä ja piirin yhdistyksiltä edellytetään sähköisen viestinnän mahdollisuutta.

8 Reserviupseeripiiri lähettää piirikirjeitä sekä piiritiedotteita jäsenyhdistysten puheenjohtajille (vast.) toimintavuoden kuluessa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Piirikirjeet lähetetään sähköpostitse niille, joilla sellainen on käytössään, muille lähetetään kirjeitse. Piirikirjeet ovat luettavissa myös piirien kotisivulta Piiri tutkii mahdollisuudet ja ottaa toimintavuoden aikana käyttöön sosiaalisen median toimintamuotoja. Piirihallitus TALOUSARVIO 2015 LIITE 1 KESKI%SUOMEN*RESERVIUPSEERIPIIRI*RY /HJ EHDOTUS*TALOUSARVIOKSI*2016,*PÄÄTETTY*PIIRIHALLITUKSESSA* TULOT B*2016 Arvio*2015 Jäsenmaksut Säätiö RUL*tuki MENOT TJ TJ:n*kulut Vuokrat Julkaisutuki Kilpailu mitalit 518 kilpkortit 227 vars.amm. 390 Kenttäkelpoisuus*tmk 555 amp%hiihto*yms Aate 700 tied.tmk 740 perinnetmk 370 järjestötuki 1000 Hallinto kokous matkat ulkop.palvelut muut TULOS 2775 Liitto 14 Reserviläinen* 8,5 Piiri 9 yht 31,5 yhdistys?

9 AMPUMATOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 LIITE 2 1. YLEISTÄ, TAUSTAA Ampumatoimikunnan tavoitteena on edistää reserviläisammuntalajien tuntemusta, koulutusta, aseen käyttöön liittyvä turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja. 2. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO, YHTEYSTIEDOT JA ROOLIT/VASTUUALUEET Puheenjohtaja: Antti Mustonen Sihteeri: Aleksi Isomursu Jäsenet: Juha Dahlman Oskari Kettinen Jami Siukola Aarre Karja Kari Laitinen Korpilahden Reserviläiset ry , Jyväskylän Reserviupseerit ry , Ääneseudun Reserviläiset ry , Jyväskylän Reserviupseerit ry , Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry Haapamäen Seudun Reserviläiset ry , Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry , Ampumatoimikunta täydentää tarvittaessa toimintavuoden aikana kokoonpanoaan asiantuntijajäsenillä haluamassaan laajuudessa. 3. TMK:N TOIMINTA-ALUE JA PAINOPISTEET Ampumatoimikunnan painopisteet vuonna 2016 ovat ampumatoiminnan edellytysten turvaaminen Keski-Suomessa ja maakunnallisen tason ampumakilpailujen tukeminen. Ampumatoimikunta esittää piirihallituksille ja syyskokouksille seuraavia hankkeita ja toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi: - Rajataan valtakunnallisten RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen korvaamista jäsenille siten, että kullekin kilpailijalle korvataan korkeintaan yhden kilpailun kulut/vuosi. Joukkueiden osallistumismaksut korvataan jatkossakin täysimääräisinä. Jälki-ilmoittautumisista aiheutuneita lisäkuluja ei korvata.

10 - Tuetaan piirien mestaruuskilpailujen ja muiden maakunnan sisäisten ampumatapahtumien järjestämistä. Tuki voi olla rahallista tai erikseen sovittaessa esimerkiksi kalustotukea. Ampumatoimikunta määrittelee tuen myöntämiselle yksiselitteiset perusteet ja ilmoittaa näistä piirien verkkosivuilla. - Harkinnanvaraisesti voidaan tukea myös esimerkiksi maakunnan nykyisiä ja tulevia ampumaratahankkeita. Tällainen tuki on ensisijaisesti lajituntemukseen yms. liittyvää. - Tiedotetaan ampumatapahtumista. 4. TMK:N TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 2016 Toimikunta hoitaa keskitetysti kilpailijoiden ilmoittautumiset ja osallistumismaksut valtakunnallisiin RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailuihin. Mikäli kilpailija ei ole oikeutettu osallistumismaksun korvaukseen tai hän ei halua vastaanottaa tukea, tulee osallistumismaksu maksaa henkilökohtaisen ilmoittautumisen yhteydessä piirin tilille. Toimikunta pyrkii edesauttamaan edustusjoukkueen kokoamista vuoden 2016 valtakunnallisiin reservin ampumamestaruuskilpailuihin. Toimikunta myöntää tukea piirien mestaruuskilpailujen ja muiden alueellisten ampumakilpailujen ja - tapahtumien järjestämiseen. Toimikunta tiedottaa Keski-Suomen harrastusmahdollisuuksista, kannustaa yhdistyksiä yhteistoimintaan ja edesauttaa näin ampumaharrastuksen leviämistä. Alueen yhdistykset järjestävät Keski-Suomen SRA Cupin. Jyväskylän Reserviupseerit järjestää palvelusammunnan harjoitukset Tikkakoskella. Alueen yhdistykset järjestävät pienoiskiväärisarjakilpailun ja ampumatoimikunta tukee sarjakilpailun tulospalvelua. Ampumakalenteria ylläpidetään ja tarkennetaan vuoden mittaan piirien verkkosivuilla. 5. VIESTINTÄ Toimikunnan pääasiallisina ja ajantasaisimpina viestintäkanavina toimivat piirien verkkosivut ja sähköposti. Kilpailukalenteri ja -kutsut julkaistaan myös K-S Maanpuolustaja -lehdessä. 6. TALOUSARVIO Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen korvausten rajaaminen laskee vuonna 2016 ampumatoimikunnan toimintamenoja. Näin säästyneet varat kohdennetaan toiminnan uuteen painopisteeseen, maakunnallisen tason ampumatoiminnan tukemiseen. Toiminnan kokonaiskulut vuonna 2016 ovat noin 4000.

11 LIITE 3 KENTTÄKELPOISUUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä - Tavoitteena reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. 2. Toimikunnan kokoonpano, yhteystiedot ja vastuualueet. - Jari Pekkanen, puheenjohtaja , RUP - Petri Ruotsalainen, varapuheenjohtaja , RUP - Jouko Hyppönen, sihteeri, , RES - Markku Riipinen, , RES - Mika Pakkanen, , 3. TMK:n toimiala ja painopisteet - Reserviläisten säännölliseen liikuntaharrastukseen kannustaminen eli peruskunnon kehittäminen - Sotilasosaamista kehittävien lajien harrastaminen eli toiminnalliset ammunnat, jotokset, maantiemarssit ja sotilasmoniottelut. - Ampumaharrastuksen lisääminen 4. TMK:n toiminta ja tapahtumat ottelun järjestäminen KUNTOMETSO - Kenttäkelpoisuusoppaan jalkauttaminen yhdistyksiin ja kannustus-/palkitsemisjärjestelmän luominen - sähköinen kuntokortti - yhteistyö MPK:n kanssa - kestävyystestit ja lihaskuntotestit, koulutus - kesäyönmarssi - jotokset, vaellukset, kaukopartiot ym. - JARU:n kanssa yhteistyö - suunnistus - ammunta - Finlandia Marathon ja -hiihto - Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla 5. Tapahtumien organisointi - tapahtumat suunnittelee ja valmistelee koko tmk yhdessä. 6. Taloussuunnitelma - Kenttäkelpoisuusoppaan tunnetuksi tekeminen ja tuki yhdistyksille. - yhteensä 1500 e 7. Koulutus - Kuntotestaajakoulutus 3 pv. PV. - Kuntotestaajakoulutus 1 pv. - Kuntotestaajien koulutuspäivät - RESUL:n koulutus, MPK:n koulutus, ResL:n koulutukset. - sähköinen kuntokortti

12 8. Tiedottaminen - Sähköposti - Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti - Yhteistyökumppanit, järjestöt, tapahtumat. - Puolustusvoimat, RUL, RESUL, palkitseminen ja ylennykset. 9. Raportointi - Piirille jatkuvaa LIITE 4 TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tiedotustoimikunta toimii neljästi vuodessa ilmestyvän Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehden sekä reservipiirien verkkosivujen ohjaus- ja kehittämisryhmänä sekä tukee päätoimittajaa ja verkkovastaavaa. Vuonna 2016 käynnistetään Keski-Suomen Maanpuolustajan paperilehtien digitointi sekä reservipiirien Facebook-sivujen perustaminen. Digitointi tuo vanhat numerot helposti saataville ja Facebook-sivut tukevat K-S Maanpuolustajaa sekä piirien verkkosivuja, koska näiden aineistoa on nopea ja helppo tuoda esiin Fb-seinällä ja vastavuoroisesti Facebook ohjaa kävijöitä verkkosivuille. Hanke vaatii myös taloudellista panostusta ja Facebook-sivut ylläpitoryhmää, johon tarvitaan sitoutumista myös jäsenyhdistystasolla. Edistetään piirilehden ja verkkosivujen juttujen tekokoulutusta. Kehitetään yhteistyötä Keski-Suomen Aluetoimiston kanssa. Jatketaan kuvien arkistopankin kokoamista. Toimikunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa, pääsääntöisesti ennen Maanpuolustaja-lehden ilmestymistä. Toimikunta käy läpi edellisestä lehdestä ja verkosta saadut palautteet, tulevan lehden juttuaineiston, ilmoitusmyyntitilanteen sekä tekee mahdollisia linjauksia tulevista asioista ja aineistosta. Ennen lehden painoon menoa toimikunnan jäsenillä on mahdollisuus vielä tutustua sähköisesti lehden sisältöön ja tehdä mahdollisia korjausehdotuksia. Maanpuolustustiedotusta edistetään myös Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlassa, vapaa-ajan messuilla sekä muissa reserviläistapahtumissa sekä kotiuttamistilaisuuksissa. Toimikunta päättää vuotuisen Majurin mediamalja kiertopalkinnon saajan. Henkilöstösuunnitelma Toimikunnan kokoonpano päätetään piirien syyskokouksessa. Vuonna 2015 toimikuntaan kuuluivat Hannu Karjalainen (puheenjohtaja), päätoimittaja/toiminnanjohtaja Tapio Paappanen, verkkotoimittaja Kari Löfgren, Jouko Hyppönen, Kari Hämäläinen, Eila Keinonen, Hannu Kivi-Mannila ja Kari Salomäki, joka menehtyi äkillisesti keväällä. Hänen tilalleen kutsuttiin Panu Moilanen. Toimikunta voi täydentää jäsenistöään ja/tai kutsua asiantuntijajäseniä. Taloussuunnitelma Toimikunta esittää vuotuista 2000 euron tukibudjettia.

13 LIITE 5 VETERAANI- JA PERINNETOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Veteraani- ja perinnetoimikunta järjestää tavanomaisen sota- ja kulttuurihistoriallisen kesäretken. Käymättömät kohteet kohtuullisten matkojen päässä alkavat olla loppuun koluttuja, joten reviiriä on hieman laajennettu. Tarkoituksena on matkata Suomenlahden pohjukkaa kiertäen Karjalan kannaksen ja Pietarin kautta Viroon pääkohteina Narva ja Tartto. Sotahistoriallisia kohteita matka tarjoaa runsaasti aina Kaarle XII:n ajoista 2. maailmansotaan, mutta kulttuuripuoltakaan ei unohdeta. Ajankohdaksi on suunniteltu kesäkuun alkua pe 3. ma 6.6. Suomen puolella menoreitti on Jämsä-Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta-Imatra- raja sekä paluu Tallinnan laivalla Helsingin kautta Jyväskylään. Oppaana toimii tutun täsmälliseen tapaansa evl evp Hannu Koskinen. Toimikunnan määrärahaesitys on 1000 euroa.

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (16) KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Käsitelty ja vahvistettu Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n syyskokouksessa 8.10.2014. 2 (16) Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Asiakirja sisältää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n 10.10.2012 vahvistetun toimintasuunnitelman vuodelle 2013. www.ksrespiirit.fi 2 (15) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PIIRITIEDOTE

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PIIRITIEDOTE KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PIIRITIEDOTE 25.1.2017 HYVÄÄ UUDEN TOIMINTAVUODEN ALKUA PIIRITOIMISTOLTA! Alkaneen vuoden toiminnoissa tulee näkymään vahvasti Suomi 100 vuotta teema. Tapahtumia on paljon

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Asiakirja sisältää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n syyskokouksessa 12.10.2011 vahvistetun toimintasuunnitelma vuodelle 2012. www.ksrespiirit.fi 2 (24) KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen paroni sali. Kokouskahvit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 Paikka ja aika: Keuruun varuskunnan kerho Viikinhovi 6.3.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus: Santeri Heinonen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus Vahvistettu piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus Vahvistettu piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus 2014 Vahvistettu 25.3.2015 piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus Vahvistettu piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus Vahvistettu piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Toimintakertomus 2016 Vahvistettu 29.3.2017 piirin kevätkokouksessa Tikkakoskella 2 (26) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Paikka ja aika: Ravintola Idea piippukabinetti 6.6.2012 klo 18.00 1. Kokouksen avaus Pj Timo Salo toivotti

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00.

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: 1.2.2012 klo 18 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00. 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Gummeruksenkatu Jyväskylä 1 (6)

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Gummeruksenkatu Jyväskylä  1 (6) www.ksrespiirit.fi 1 (6) K-S Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 01/2015 pidettiin keskiviikkona 4.3.2015 klo 18.00 alkaen Tikkakosken kerholla. Ennen piirihallituksen kokouksen alkua nautittiin kahvit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2014

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2014 KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2014 1. Yleistä Vuosi 2014 oli vuonna 5.2.1959 perustetun piirin 55. toimintavuosi. Piiri oli esillä ja osallistui - Pioneerirykmentin viimeiseen paraatiin

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 12.12.2012 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/

PÖYTÄKIRJA 1/ www.ksrespiirit.fi 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1/2016 11.2.2016 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Heinonen avasi kokouksen klo 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Paappanen.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 Paikka ja aika: 11.12.2013 klo 18.00- ravintola Aimo Luoti-kabinetti, Asekatu 3, Jyväskylä. Kokouksen aluksi

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA 5/15 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12.2015 kello 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PÖYTÄKIRJA SIVU 1/6 Piirihallitus Gummeruksenkatu Jyväskylä 28.9.

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PÖYTÄKIRJA SIVU 1/6 Piirihallitus Gummeruksenkatu Jyväskylä 28.9. KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY PÖYTÄKIRJA SIVU 1/6 PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 24.9.2015 klo 18.10 21.01 Paikka: Laukaan Tupaswilla Oy 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 4.3.2014 klo 18.15 20.28 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 18.15. 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Torstai 18.9.2014 klo 18.23 20.32 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Tikkakoski KÄSITELLYT ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 6/12 Vanha piirihallitus Aika: 19.12.2012 klo 18 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 18.00. 2. Kokouksen

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 Paikka ja aika: Ravintola Idea kokouskabinetti 19.3.2012 klo 18.00 1. Kokouksen avaus Pj Timo Salo toivotti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

6. Kokouksen työjärjestys Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Kokouksen työjärjestys Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 Aika: 11.12.2013 klo 19.35-19.58 Paikka: Ravintola Aimo, Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012 Arvoisat reservinupseerit! Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhlavuosi on huipentumassa koko perheen viihdekonserttiin,

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2016

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2016 KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2016 1. Yleistä Vuosi 2016 oli vuonna 5.2.1959 perustetun piirin 57. toimintavuosi ja se kirjautuu historiaan varsina tavanomaisena toimintavuotena. Piiri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Gummeruksenkatu Jyväskylä 1 (6)

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Gummeruksenkatu Jyväskylä  1 (6) www.ksrespiirit.fi 1 (6) KOKOUSKUTSU K-S Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 03/2015 pidetään 23.9.2015 klo 18.00- alkaen Tupaswilla Oy:n tiloissa Laukaassa, osoite Ränssintie 5, Kuusa. Ennen varsinaisen

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 3/2012 Aika: 7.3.2012 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 18.21. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tehtävänä on kohottaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 1/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 1/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 21.5.2011 KESKI-SUOMEN RU PIIRIN ALKUVUODEN TOIMINTAA Arvoisat reservinupseerit! Kevät on edennyt vauhdilla, saunavastan tekoon päästäneen totuttua aikaisemmin! Kuten tiedämme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

N:o 2/2011 syyskuu 2011

N:o 2/2011 syyskuu 2011 N:o 2/2011 syyskuu 2011 Pistoolilla kilven suojasta (kuva Oskari Kettisen arkistosta) Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen erittäin mukavaa syksyä! Tämä tiedote sisältää mm:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Toimintastrategia

Toimintastrategia Toiminta-ajatus: Toimintastrategia 2013-2015 Reserviläisurheiluliitto on vapaaehtoisen maanpuolustusliikunnan valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat liiton

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

MAAILMAN MUUTOS, TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA SUOMEN PUOLUSTUS

MAAILMAN MUUTOS, TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA SUOMEN PUOLUSTUS www.ksrespiirit.fi 1 (7) MAAILMAN MUUTOS, TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA SUOMEN PUOLUSTUS Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö järjestää esitelmätilaisuuden tiistaina 19.3.2013 kello 18.00 Jyväskylän Lyseolla os.

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Kokouksen alussa luovutettiin Keski-Suomen reservipiirien maanpuolustuspuukko reservin vääpeli Martti Pentikäiselle.

Kokouksen alussa luovutettiin Keski-Suomen reservipiirien maanpuolustuspuukko reservin vääpeli Martti Pentikäiselle. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: Paikka: 8.5.2013 klo 18 alkaen. Luonetjärven varuskuntakerho, Tikkakoski. Kokouksen alussa luovutettiin Keski-Suomen reservipiirien maanpuolustuspuukko reservin vääpeli

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 1. YLEISTÄ 2. HUOMIONOSOITUKSET 2.1 Yleistä Ohjeella määritetään muistamiseen ja palkitsemiseen liittyvät säännöt ja periaatteet Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

N:o 2/2013 Syyskuu 2013

N:o 2/2013 Syyskuu 2013 N:o 2/2013 Syyskuu 2013 Maakuntajoukot harjoittelemassa Kuva: Perttu Hietanen Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen erittäin mukavaa syksyä! Tämä tiedote sisältää yhdistyksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2012

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2012 KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTA VUONNA 2012 1. Yleistä Vuosi 2012 oli vuonna 5.2.1959 perustetun piirin 53. toimintavuosi. Piiri oli esillä Keuruun Markkinoilla heinäkuussa ja alueellisessa maanpuolustusjuhlassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 oli Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n 64. toimintakausi. Piiri on perustettu 23.9.1951 ja merkitty yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

N:o 1/2014 Maaliskuu 2014

N:o 1/2014 Maaliskuu 2014 N:o 1/2014 Maaliskuu 2014 Jyväskylän Reserviupseerit 2014 Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen erittäin mukavaa kevättä! Tämä tiedote sisältää yhdistyksen kokouskutsun (s.4)

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hanu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hanu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 5/2012 Aika: 19.9.2012 klo 18 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hanu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18. 2. Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2010

SR ry. Jäsentiedote 1/2010 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2010 Kesä kolkuttelee jo ovilla. Kesällä ja etenkin syksyllä on tiedossa paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa pieni

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 3/ (7)

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 3/ (7) 1 (7) 2 (7) Arvoisat reservinupseerit! Reserviupseerilehden 12. vuosikerran marras-joulukuun N:o 11-12 vuodelta 1944 sisältää juttuja jotka ovat otsikoitu mm. Tehtävän vaihdos, Tämän hetken yhteiskunta

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Toimintalomake. Kirjautuminen:

Toimintalomake. Kirjautuminen: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot