Döbelninkatu Helsinki Reserviläisurheiluliitto vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Döbelninkatu 2 00260 Helsinki 23.11.2013. 1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2014 2"

Transkriptio

1 Reserviläisurheiluliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Döbelninkatu Helsinki Reserviläisurheiluliitto ry Toimintasuunnitelma Reserviläisurheiluliitto vuonna Tärkeimmät toiminnot Nuorten aikuisten rekrytointi liiton toimintaan RESUL:n kilpailuiden ja tapahtumien toimihenkilöiden osaamisen varmistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen avulla Kenttäkelpoisuusarviointitoiminnan kehittäminen jäsenyhdistyksissä 3 3 Avaintehtäviä vuonna Reserviläisurheiluliiton talous Yhteistyö jäsenliittojen kanssa Edunvalvonta 4 4 Kilpailutoiminta Rata-ammunta Toiminnallinen ammunta Yhdistelmälajit 5 5. Kuntoliikunta Jotosopas Sähköinen kuntokortti Yhdistysten liikuntavastaavat 6 6 Koulutus Testaajien perehdyttämiskoulutus Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivä Sähköisen kuntokortin piirikäyttäjäkoulutus 7 7 Sidosryhmätoiminta Sidosryhmät 7 8 Viestintä 8 9 Hallinto ja talous 9

2 1 Reserviläisurheiluliitto (RESUL) vuonna 2014 Reserviläisurheiluliitto on Reserviläisliitto ry:n (RES), Suomen Reserviupseeriliitto ry:n (RUL) ja näiden piirien, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) yhteinen liikunta- ja urheilujärjestö. Liiton toiminnan piirissä on asevelvollisia reserviläisiä sekä nuoria vuotiaita, eiasevelvollisia henkilöitä (mm. naisia ja asepalveluksesta vapautettuja sekä yli 60-vuotiaita). Lisäksi useat liiton toiminnoista ovat avoimia henkilöille, jotka eivät kuulu liiton jäsenjärjestöihin (mm. jotokset). Liiton toimintastrategiassa toiminnan arvoina ovat reserviläisyys, maanpuolustushenkisyys ja liikunnallisuus. Toiminnallaan liitto edistää fyysistä toimintakykyä, kenttäkelpoisuutta sekä maanpuolustustahtoa jäsenjärjestöjensä keskuudessa. Suomi maailman liikkuvin urheilukansa 2020 on koko VALO-yhteisön visio, johon myös Reserviläisurheiluliitto on sitoutunut. Suomen Sotilasurheiluliiton kanssa on perustettu v työryhmä, jonka tavoitteena on jatkaa Puolustusvoimissa suoritettua sekä palvelus- että vapaa-ajan liikuntaa myös varusmiespalveluksen jälkeen. Liittojen yhteisenä teemana on: Asevelvollisen liikunta ja urheilu keskiössä itse liikkuja. Vuosi 2014 on Reserviläisurheiluliiton 44. toimintavuosi. Toimintavuoden keskeiset teemat ovat: 1) nuorten henkilöiden rekrytoiminen liiton toimintaan yhteistyössä jäsenliittojen sekä Suomen Sotilasurheiluliiton kanssa 2) liiton kilpailuiden ja tapahtumien toimihenkilöiden osaamisen varmistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen avulla 3) reserviläisten kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmän jalkauttaminen kentälle 4) liiton lajivalikoiman läpikäynti ja päätökset tarvittavista muutoksista ml. RUL:n ja RES:n ampumamestaruuskilpailujen yhdistäminen Lisäksi liiton strategiaan kirjattuja tehtäviä ovat: toimiminen jäsenyhdistysten valtakunnallisena ampuma-, liikunta- ja urheilutoimintaa koordinoivana etujärjestönä vaikuttaminen maanpuolustusliikunnan ja jäsenyhdistysten jäsenten ampumatoiminnan edellytysten parantamiseksi (edunvalvonta) 2 Tärkeimmät toiminnot Nuorten aikuisten rekrytointi liiton toimintaan Nuorten aikuisten mukaan saaminen toimintaan on välttämätöntä, ovathan he usein sijoitettu valtakunnan puolustamisen kannalta tärkeisiin sodan ajan joukkoihin ja tehtäviin. Lisäksi heidän merkityksensä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä korostuu, kun uusia toimijoita rekrytoidaan perusyhdistyksiin sekä piiri- ja liittotason organisaatioihin. Liitto keskittyy viestinnässään jäsenliittojen nuoriin aikuisiin ja kohdentaa kilpailujen ja tapahtumien markkinointia suoraan heille nykyaikaisissa viestimissä (sosiaalinen media). Reserviläisurheiluliitto näkee tärkeänä nuorten aikuisten aktivoimisen yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa reserviläisliikunnan aktiivisiksi toimijoiksi ja kehittäjiksi. Tämän 2(9)

3 johdosta liitto rakentaa toimivat yhteistyöverkostot nuorten aikuisten muodostamiin yhteisöihin. Näitä yhteisöjä ovat mm. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry. Näiden yhteistyötahojen kanssa sovitaan pelisäännöt toiminnan esittelyn ja erilaisten aktiviteettien tuottamiseksi ko. yhteistyötahojen käyttöön. Tärkeä yhteistyökumppani tässä työssä on Opiskelijain reserviupseeripiiri (ORUP) RESUL:n kilpailuiden ja tapahtumien toimihenkilöiden osaamisen varmistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen avulla Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja tapahtumat poikkeavat olennaisesti muiden liikunta- ja urheilujärjestöjen vastaavista aktiviteeteistä. Liitto kouluttaa ja ohjeistaa vuonna 2014 rataammuntatoimikunnan alaisten lajien toimihenkilöt. Tavoitteena on toimihenkilöiden osaamisen sekä liiton kilpailujen vaatimusten tasapaino. Toimintavuonna järjestetään lajiseminaareja mm. SRA, joissa käydään läpi kentän palautteet ja niiden pohjalta tehdään tarvittavat sääntömuutosesitykset liiton hallitukselle Kenttäkelpoisuusarviointitoiminnan kehittäminen jäsenyhdistyksissä Kenttäkelpoisuuden kehittäminen on liiton ydintoimintaa. Kenttäkelpoisuuden arviointiin on yhteistyössä puolustusvoimien kanssa suunniteltu käytännönläheinen toimintamalli, joka jalkautetaan kaikkiin liiton jäsenyhdistyksiin. Vuonna 2014 käyttöönotettava uuden arviointijärjestelmän jalkauttaminen aloitetaan välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: - kenttäkelpoisuusoppaan laadinta - kenttäkelpoisuuspäälliköiden koulutus jäsenyhdistyksiin - pilottihankkeen käynnistäminen Päijät-Hämeessä - mahdolliset kenttäkierrokset jäsenyhdistyksissä Lisäksi erittäin tärkeänä tehtävänä on ohjeistaa liiton jäsenyhdistyksiä tuottamaan laajasti kenttäkelpoisuuden kehittämiseen liittyviä liikuntapalveluja. Tämän johdosta liitto tuottaa toimintavuoden aikana ohjeistuksen liikuntatoiminnan järjestämiseksi myös perusyhdistyksille. 3 Avaintehtäviä vuonna Reserviläisurheiluliiton talous Reserviläisurheiluliiton taloutta suunnitellaan siten, että vuoden 2014 taloudellinen tulos on positiivinen ja liitto on solminut yritysyhteistyösopimuksia talousarvion mukaisesti. Taloutta valvoo ja ohjeistaa talousvaliokunta, joka kokoontuu puheenjohtajan koolle kutsumana. Valiokuntaa johtaa liiton puheenjohtaja. 3(9)

4 Lisäksi taloutta seurataan talousohjeella, jonka mukaisesti liiton hallitus on ajan tasalla talouden tilasta (kuukausittainen seuranta) Yhteistyö jäsenliittojen kanssa Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintapöytäkirja, joka on päivitetty vuonna Tämä asiakirja määrittelee RESUL:n toimintaa suhteessa sen jäsenliittoihin. Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen johto kokoontuu kolme (3) kertaa vuodessa ja näissä kokouksissa käydään läpi ajankohtaiset reserviläisliikunnan ja urheilun asiat. Lisäksi RESUL:n hallituksen esityslistat toimitetaan jäsenliitoille hyvissä ajoin ennen kokousta mahdollisia lisäyksiä varten, samoin hallituksen kokouksen pöytäkirjat liitteineen niiden hyväksymisen jälkeen Edunvalvonta Reserviläisliikunnan ja urheilun tehtävien hoitamiseen liittyy toimintaan oleellisesti kuuluva ja merkittävä osa-alue, järjestäytyneiden reserviläisten liikuntaan ja urheiluun liittyvä edunvalvonta. Sen tavoitteena on mm. liiton lajeissa käytettävien aseiden lupakäytäntöjen toimivuus, ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen mahdollisuuksien säilyttäminen eli jokamiehenoikeudet. Lisäksi liitto vaikuttaa reserviläisten liikuntaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön valmisteluun lausunnonantajina sekä osallistumalla työryhmien toimintaan. Reserviläisten liikuntaan liittyvien etujen valvonnassa on suoria liittymiä liiton toimintaedellytyksiin ja näin reserviläisten fyysisen suorituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon, jonka yksi merkittävä osa-alue on ampumataito. Lausunnot ja aloitteet Liitto antaa pyydettäessä lausuntoja omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Luettelo annetuista lausunnoista on liiton verkkopalvelussa. Reserviläisurheiluliitolta pyydettävissä lausunnoissa toimitaan siten, että mikäli ko. lausuntopyyntö on toimitettu pelkästään RESUL:lle, niin se toimitetaan myös jäsenliitoille ja sen jälkeen päätetään yhdessä kuinka toimitaan. Mikäli lausuntopyyntö on tullut myös jäsenliitoille, pyritään saamaan yhteinen lausunto toimitettavaksi lausunnon pyytäjälle, mikäli se on mahdollista. 4 Kilpailutoiminta 4.1. Rata-ammunta Reserviläisurheiluliitossa rata-ammunnasta vastaa rata-ammuntatoimikunta. Toimikunta tekee esityksiä ampumalajien sääntömuutoksista sekä ylläpitää listaa ammuntojen ennätyksistä, vastaa ko. lajien kehittämistyöstä sekä puuttuu kilpailuissa huomattuihin väärinkäytöksiin ja ongelmiin. 4(9)

5 Rata-ammuntatoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit: ampumamestaruuskilpailut (ruutiaseet) reserviläisten palvelusammunta ilma-asekilpailut perinneasekilpailu pystykorva -perinneaseen SM-kilpailut tarkka-ampujakilpailu vakiokivääri 300 m falling plates Lisäksi rata-ammuntatoimikunta antaa asiantuntija-apua kilpailujen järjestäjille, järjestää tarvittaessa lajiseminaareja sekä toimii asiantuntijana RES:n ja RUL:n ampumamestaruuskilpailujen yhdistämisprosessissa Toiminnallinen ammunta Toiminnallisen ammunnan toimikunta vastaa omista lajeistaan niin kuin edellä on esitetty rata-ammuntatoimikunnan kohdalla. Toimikunta järjestää sovelletun reserviläisammunnan (SRA) lajiseminaarin tammi-helmikuussa 2014, aloittaa turvallisen ampujan rekisterin kehittämistyön, jatkaa yhteistyötä lajin osalta Viron suuntaan ja vie omalta osaltaan IDPA yhteistyötä eteenpäin. Toiminnallisen ammunnan toimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit: sovellettu reserviläisammunta (SRA) 4.3. Yhdistelmälajit Kilpaurheilutoimikunta vastaa liiton kilpailukalenterin suunnittelusta ja toteuttamisesta vuosittain sekä yhdistelmälajien säännöistä ja kehitystyöstä. Lisäksi toimikunta tekee esityksiä niistä lajeista, joiden elinkaari on päättymässä. Kilpaurheilutoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat yhdistelmälajit: ampumahiihto ja -viesti ampumasuunnistus pistooliampumajuoksu ja -viesti maastokilpailu neliottelu partiokilpailu pistooliampumahiihto ja -viesti talvikilpailu Liiton kilpailukalenteri 2014 on tämän suunnitelman liitteenä. 5. Kuntoliikunta Reserviläisurheiluliitossa kuntoliikunnasta vastaa kuntoliikuntatoimikunta. Sen vastuulla ovat 5(9)

6 kuntoliikuntapalvelujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Lisäksi toimikunnan vastuulla ovat jotokset (talvi- ja syysjotos), kansainvälinen sotilastaitokilpailu (joka 3. vuosi) ja sähköinen kuntokortti Jotosopas Toimintavuonna julkaistaan jotosopas niin sähköisenä kuin painettunakin versiona. Oppaan tarkoituksena on saada ihmiset kiinnostumaan maastotoiminnasta ja selviytymisestä luonnossa eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Oppaassa on tietoa mm. valmistautumisesta jotokselle, jotostehtävistä, tarvittavista varusteista sekä ravinnosta ja ruoasta. Lisäksi toimikunta vastaa liiton jotossäännöistä ja järjestämisohjeista. Opas tulee olemaan nelivärinen, runsaasti kuvia sisältävä painotuote Sähköinen kuntokortti Liitolla on käytössään RES:n, RUL:n ja MPKL:n jäsenille sähköinen kuntokortti, johon voi kirjata oman liikunta-aktiivisuutensa nykyaikaisella tavalla. Kortissa on myös ampumapäiväkirja sekä mahdollisuus yhdistys- ja piiritasolla havainnoida ja mahdollisuuksien mukaan myös palkita oman yhdistyksen tai piirin jäsenten liikunta-aktiivisuus. Reserviläisurheiluliitto palkitsee sähköisen kuntokortin käytöstä seuraavasti: vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut henkilö saa diplomin ja vyötärönympärysmittanauhan Toimintavuonna liitto kehittää tätä korttia sen mukaan, millaisia päätöksiä puolustusvoimat tekee reserviläisten kenttäkelpoisuuden arvioinnissa. Sähköinen kuntokortti on osoitteessa Yhdistysten liikuntavastaavat Reserviläisurheiluliitto on koonnut informaatiota kentältä piirien ja yhdistysten liikuntavastaavilta ja käynnistää toimintavuonna säännöllisen yhteydenpidon näihin henkilöihin. Tavoitteena on mahdollisimman ajanmukaisen tiedon välittäminen liikuntatapahtumista sekä liikuntatoiminnan kehittämisestä omissa yhdistyksissä. 6 Koulutus RESUL vastaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa sopimusperusteisesti kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvistä koulutustilaisuuksista. Toimintavuonna 2014 järjestetään testaajien perehdyttämiskoulutusta, ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivä sekä tarvittaessa sähköisen kuntokortin piirikäyttäjäkoulutus. Kaikki koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä MPK:n kanssa Testaajien perehdyttämiskoulutus Testaajien perehdyttämiskoulutuksen avulla koulutetaan fyysisen kunnon testaajia perusyhdistyksiin tarpeen mukaan. Perehdyttämiskoulutuksessa käydään läpi Puolustusvoimien normit ja ohjeistus, lihaskunto- ja kestävyystestit, turvallisuusmääräykset, tietosuoja sekä hätäensiapu. 6(9)

7 6.2. Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivä Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivillä RESUL saa palautetta reservipiirien avainhenkilöiltä siitä, miten liiton palvelut on koettu kentällä. Liitto informoi reservipiirejä ajankohtaisilla teemoilla, esim. ampumaratalainsäädäntöön liittyvät asiat, sähköinen kuntokortti ja reserviläisten harrasteliikunta Sähköisen kuntokortin piirikäyttäjäkoulutus Reserviläisurheiluliitto järjestää sähköisen kuntokortin piirikäyttäjille koulutusta tarpeen mukaan. Koulutuksessa käydään läpi piirikäyttäjäoikeuksilla toimivien henkilöiden mahdollisuudet hyödyntää sähköistä kuntokorttia omassa toiminnassaan. 7 Sidosryhmätoiminta Reserviläisurheiluliitto ylläpitää ja kehittää toimintavuoden 2014 aikana yhteistyötään eri sidosryhmiinsä. Liitto toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden organisaatioiden kanssa monenlaisilla foorumeilla. Tärkeimmän sidosryhmän liiton toiminnan kannalta muodostavat liiton jäsenjärjestöt: Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto. Reserviläisurheiluliiton toiminta perustuu jäsenliittojen kanssa laadittujen yhteistoiminta-pöytäkirjojen sisältöihin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoisen maanpuolustustyön keskeinen toimija. RESUL toimii sopimusperusteisesti MPK:n kanssa mm. reserviläisten kenttäkelpoisuuden laaja-alaiseksi kehittämiseksi. Reserviläisurheiluliitto on sopinut MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa yhteisesti järjestettävistä tapahtumista, joihin osallistumalla niin toimihenkilöt kuin osallistujatkin voivat saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Nämä kilpailut ja tapahtumat vuonna 2014 ovat: NIMI PIIRI PAIKKAKUNTA AJANKOHTA Talvijotos Etelä-Karjala Imatra SRA:n SM-kilpailut Satakunta Säkylä Häyhä TA-kilpailu Lappi Rovajärvi Syysjotos Pohjois-Savo Nilsiä Lisäksi perinneasekilpailut järjestetään Helsingissä MPK:n kurssina, koska se on järkevin tapa toimia Santahaminassa. RESUL toimii vuoden aikana aktiivisesti yhteistyöfoorumeissaan, joita ovat ampumaharrastusfoorumi ja ulkoilufoorumi Sidosryhmät Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) RESUL saa vuosittain liikuntalain mukaista valtionapua toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta pyrimme myös vaikuttamaan liikuntapaikkojen rahoitukseen ja käyttöön. Lisäksi liiton toiminnanjohtaja osallistuu OKM:n järjestämiin valtakunnallisiin järjestöpäiviin. 7(9)

8 Sisäasiainministeriö (SM) RESUL:lla on asetuksen mukainen paikka sisäasiainministeriön asettamassa ampumaaselautakunnassa. Lautakunta käsittelee aseiden lupiin ja hankintaan liittyviä asioita, koska lainsäädännöllä ei voida määritellä kaikkia esille tulevia aseisiin liittyviä erityiskysymyksiä. Lautakunta toimii lausunnonantajana lainvalmistelussa. Ympäristöministeriö (YM) Ulkoilufoorumi perustettiin vuonna 2004 varmistamaan, että jokamiehenoikeudet eivät heikkene nykyisestään ja maastoliikuntatapahtumat (esim. jotokset, suunnistus- ja maastokilpailut) voidaan toteuttaa jatkossakin. Suomen Latu toimii foorumin vetäjänä. Tavoitteena on mm. jokamiehenoikeuksien säilyttämiseen, ulkoiluun ja liikuntaan soveltuvien alueiden kaavoittamiseen, rantojen yleiskäyttöön, vesistö- ja jääalueiden käyttöön, ulkoilun tukikohtiin, ulkoilureittien ylläpitoon ja opastukseen sekä ulkoilun rahoitukseen ja hallinnointiin liittyvien haasteiden ratkaiseminen. Pääesikunta (PE) Reserviläisurheiluliitto on mukana reserviläisliikunnan ohjausryhmässä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tavoitteena on kartoittaa ja tehdä esityksiä Reserviläisurheiluliiton kilpailuissa ja tapahtumissa tarvittavalle Puolustusvoimien tuelle. Ohjausryhmä kartoittaa myös koulutustarpeet ja sopii tukimenettelystä. Lisäksi se neuvottelee Puolustusvoimien roolista reserviläisten kansainvälisissä kilpailuissa ja tapahtumissa. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) MPK ja Reserviläisurheiluliitto ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen v Tällä sopimuksella määritellään Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välinen yhteistoiminta. Sopijapuolten välisessä yhteistoiminnassa keskitytään koulutuksen järjestelyihin sekä reserviläisliikunnan liikunta- ja urheilutoiminnan koordinointiin. 8 Viestintä Reserviläisurheiluliitossa viestintää kehittää digitaalisen viestinnän toimikunta. Toimikunnan tärkein tehtävä on luoda liitolle nykyaikainen viestintästrategia, jolla toteutetaan liiton toimintastrategiaa viestinnällisin keinoin. Reserviläisurheiluliiton viestinnän tavoitteena on avoin ja oikea-aikainen viestintä, jossa korostetaan liikunnan merkitystä kenttäkelpoisuudelle ja kansanterveydelle. Liittojen jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsenjärjestöjen jäsentiedotteiden, piirilehtien, Reserviläinen-lehden sekä muiden maanpuolustuslehtien välityksillä. Tiedotusta hoidetaan myös internetin välityksellä entistä tehokkaammin. Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelu on osoitteessa Tätä verkkopalvelua kehitetään toimintavuonna yhä asiakaslähtöisemmäksi integroimalla siihen sähköisen kuntokortin lisäksi myös sosiaalinen media. Liiton tärkein printtimedia on jäsenjärjestöjen julkaisema Reserviläinen-lehti. Liiton toimisto tuottaa jokaiseen numeroon liikunnallista materiaalia, minkä lisäksi aktiivisille kentän kirjoittajille annetaan mahdollisuus saada julkaistuksi artikkeleitaan mm. liiton tapahtumista. 8(9)

9 Kilpailukutsujen ja -tulosten sekä liikuntaa käsittelevien artikkelien saattamisessa yksittäisten reserviläisten tietoon käytetään jäsenjärjestöjen julkaisuja. Myös piirilehtiä käytetään hyväksi tiedon levittämisessä. Liikuntaan liittyviä artikkeleita pyritään saamaan myös muihin kuin omiin lehtiin. Liittotason kilpailutulosten tiedottamista toteutetaan julkaisemalla Reserviläinen -lehdessä tuloksia liiton kilpailuista. Kaikki valtakunnallisten reserviläiskilpailujen tulokset löytyvät lisäksi RESUL:n verkkopalvelusta. 9 Hallinto ja talous Liitto järjestää kevät- ja syyskokouksen. Liiton hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa toimintavuoden aikana. Liiton hallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat vastuualueidensa tarpeiden mukaisesti. Liitolla on yksi täysipäiväinen toimihenkilö: toiminnanjohtaja. Alkuvuodesta 2014 palkataan liitolle järjestösihteeri (mikäli rahoitus järjestyy) lisääntyneen toiminnan johdosta. Tällä ratkaisulla vapautetaan toiminnanjohtajan työpanosta liiton kehittämistyöhön. Liiton taloushallinto on järjestetty sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnoista hoidetaan liiton toimistolla. Asiantuntija-apua käytetään tarvittaessa. SRA-rekisteri on ulkoistettu Bulter Oy:lle myös sopimusperusteisesti. Lisäksi Poutapilvi Oy vastaa sopimusperusteisesti liiton verkkopalvelun (www.resul.fi) sekä sähköisen kuntokortin (www.resul.fi/kuntokortti) toimivuudesta ja sen kehittämisestä. Reserviläisurheiluliitto sai toimintavuonna 2014 vuokratukea Urlus-säätiöltä toimitilojensa vuokriin. Toimitilat, jotka käsittävät kaksi toimistohuonetta, sijaitsevat osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki, 6. kerros. 9(9)