KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa

2 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet 2015 C. Toiminta Toiminnan päätapahtumat 2. Piirin työvaliokunta ja PYT 3. Ampumatoimikunta 4. Kenttäkelpoisuustoimikunta 5. Veteraani- ja perinnetoimikunta 6. Tiedotustoimikunta D. Talous E. Viestintä ja tiedottaminen F. Liitteet 1. Talousarvio Ampumatoimikunnan TOSU Kenttäkelpoisuustoimikunnan TOSU Tiedotustoimikunnan TOSU Veteraani- ja perinnetoimikunnan TOSU RUL:n toimintakalenteri RESUL toimintakalenteri KSALTSTO maanpuolustuskalenteri MPK K-S KOTU yksikön kurssikalenteri 2015 Liitteet 6-9 ovat luettavissa ao. toimijoiden verkkosivuilta.

3 A. KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TAVOITTEET 2015 Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toiminta pohjautuu Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) asettamiin painopisteisiin, joita ovat: Ø Jäsenhankinta Ø Ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen Ø Reserviupseereiden edunvalvonta Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu turvata maatamme ja tarpeen vaatiessa myös puolustaa sitä. Kunnioitamme isiemme taistelua itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät yhteistyötaidot omaava ihmisten johtaja niin sodan kuin rauhankin aikana. Keskisuomalainen reserviupseeri puolustaa puolustusvoimien rakennemuutoksenkin aikana yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa myös muutoksien jälkeen koko Suomen puolustamisen. TOIMINTA-AJATUS Keski-Suomen Reserviupseeripiiri on alueellaan reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. K-S Reserviupseeripiiri edistää toiminnallaan Keski-Suomen alueen ja sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta. Piirin toiminnassa tärkeintä on alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten sekä niiden jäsenistön maanpuolustuksellisen toiminnan tukeminen aatteellisesti ja taloudellisesti reservipiirien toimikuntien avulla. B. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2015 Reserviupseeripiirin toimintaa toteutetaan piirin toimintakalenterin, ampumatoimikunnan, kenttäkelpoisuus-liikuntatoimikunnan, veteraani- ja perinnetoimikunnan sekä tiedotustoimikunnan laatimien suunnitelmien sekä kilpailukalenterin mukaisesti. Edellisten lisäksi KSALTSTO:n laatiman Keski- Suomen maanpuolustustapahtumien kalenterin 2015 mukaisesti sekä MPK:n Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssisuunnitelmiin osallistuen. K-S Reserviupseeripiirin tavoitteita vuoden 2015 toiminnalle Ø Vänrikkipäivä järjestetään Ø Toimintapäivä järjestetään Ø Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset Ø Edistetään ampumataidon ja mahdollisuuksien kehittämistä Ø Piirin jäsenmäärä kasvaa Ø Piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä

4 C. TOIMINTA 2015 Piiri jatkaa yhteistoimintaa toimintavuonna 2015 Keski-Suomen Aluetoimiston, Ilmasotakoulun, MPK:n, Keski-Suomen Reserviläispiirin, Keski-Suomen veteraanijärjestöjen, Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin, Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen osaston ja muiden maanpuolustustahojen kanssa. Tiedottamisen medioina ovat Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti ja piirien verkkosivut. Kenttäkelpoisuuden testaamiseen halukkaiden reserviläisten kouluttamista Suomen Reserviläisurheiluliiton kanssa jatketaan yhteistyössä Keski-Suomen KOTU -yksikön kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen tarkoittaa vahvaa panostusta kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen, ammuntaan ja liikuntaan. Piiri osallistuu yhdessä reserviläispiirin kanssa messutapahtumiin (vast.) toimintansa esittelemiseksi. Reservipiirit rakentavat yhteisen esittelyosaston maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Jämsässä elokuussa Piiri panostaa alueensa yhdistysten järjestötoiminnan sekä nuorten aktivointiin yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa vuonna Piirihallitus edellyttää jokaiselta syyskokouksessa 2014 valitulta toimikunnalta tulostavoitteellista toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2016 syyskuun 2015 loppuun mennessä. 1. Päätapahtumat vuonna 2015 Piiri järjestää tai osallistuu seuraaviin tapahtumiin: (osa tapahtumista järjestetään yhdessä K-S reserviläispiirin kanssa) - IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 1/ Piirin paikallisyhdistys osallistuu kotiutuvien varusmiesteninfotilaisuuksiin IlmaSK:lla - K-S RUP kevätkokous 3/ Varuskuntavierailu yhdessä reserviläispiirin kanssa - Vänrikkipäivä - Toimintapäivä - Reservipiirien yhteinen sota- ja kulttuurihistoriallinen matka 6/ IlmaSK:n reserviupseerikurssin päätöstilaisuus 7/ Keski-Suomen maanpuolustusjuhla 8/ K-S RUP syyskokous 10/ Osallistuminen kansallisten juhlapäivien tilaisuuksiin mp-kalenterin mukaan Keski-Suomen reservipiirien eri toimikuntien toimintasuunnitelmat ovat tämän toimintasuunnitelman liitteinä. Keski-Suomen Reserviupseeripiiri valvoo ja tukee toimikuntien laatimien suunnitelmien toteutumista. 2. Piirin työvaliokunta ja piirien yhteistyötoimikunta Keski-Suomen Reserviupseeripiirin työvaliokunta on piirin puheenjohtajan johtama ryhmä jonka puheenjohtaja kutsuu kokoon. Työvaliokunta valmistelee asioita piirihallituksen ja piirien yhteistyötoimikunnan käsiteltäviksi. Piirihallitus

5 3. Ampumatoimikunta ohjaa ja valvoo piirien toimikuntien toimintaa piirien yhteistyötoimikunnan ja työvaliokunnan esitysten pohjalta. Keski-Suomen piirien yhteinen työvaliokunta koordinoi reservipiirien yhteisesti valmisteltavia asioita. Keski-Suomen reservipiirien yhteisellä työvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat piirien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja piirilehden päätoimittaja. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan piirin toimikuntien puheenjohtajat ja eri projektien toimijoita. Työvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ampumatoimikunta johtaa ja kehittää piirin ampumatoimintaa. Tavoitteena on edistää aselain tuntemusta, reserviläisammuntalajien harrastusta, koulutusta, aseen käyttöön liittyvää turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja. Keski-Suomen reservipiirien toimesta osallistutaan tarvittaessa Keuruun varuskunnan ampumaratojen uusiokäyttö hankkeeseen. Ampumatoimikunta kantaa työjärjestyksen mukaisesti vastuun em. kilpailujen järjestelyjen onnistumisesta. Toimikunta laatii vuodelle 2016 toimintasuunnitelman sekä tukee yhdistyksiä ampumakilpailujen ja tapahtumien järjestelyissä. Toimikunta laatii taloudenhoitajalle vuotta 2016 varten taloussuunnitelmansa suunniteltu toimintansa huomioiden. Toimikunta tekee alansa suunnitelman ja vastaa pistooli-, kivääri- ja sotilasampumalajien ampumatuomareiden ja ammuttajien kouluttamisesta yhteistyössä valtakunnallisten ammunnan lajiliittojen kanssa. Toimikunta lähettää ammunnasta kiinnostunutta jäsenistöä toimialansa koulutuspäiville. Toimikunta valitsee ja ilmoittaa kilpailuihin piirien edustusampujat sekä tekee esitykset toimintavuoden parhaista ampujista. Ampumatoimikunta esittää piirihallitukselle K-S RU-piirin vuoden ampuja arvonimen saajan ennen kevätkokousta. Toimikunta kertoo toimintakertomuksessaan toimintansa tuloksista. 4. Kenttäkelpoisuustoimikunta Keski-Suomen reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunnan ydintehtävänä on piirien reserviläisten sotilas- ja maastotaitojen sekä kenttäkelpoisuuden parantaminen, testaaminen, toiminnan kehittäminen sekä kenttäkelpoisuustestien tulosten kerääminen kaikilta kenttäkelpoisuuden sektoreilta. Kenttäkelpoisuustoimikunta toimii kiinteässä yhteistyössä RUL:n ja RESUL:n ja MPK:n kenttäkelpoisuudesta huolehtivien tahojen kanssa ja hyödyntää liittojen ja puolustusvoimien tarjoamaa alan koulutusta ja kursseja.

6 Kenttäkelpoisuustmk:n toimialueelle kuuluvat piirin maasto-, jotosgeokätkentä- ja liikuntatoiminta. Toimikunta tukee yhdistyksiä reserviläisten kuntoilutoiminnan kehittämisessä. Toimikunta esittää koulutettavat henkilöt kenttäkelpoisuustestien vastaanottajille suunnatuille puolustusvoimien, RESUL:n ja MPK:n kursseille. Toimikunta valitsee (liikuntavastaava) piirien edustusurheilijat ja huolehtii heidän ilmoittamisestaan piirin ulkopuolisiin kilpailuihin ja huolehtii henkilöiden ilmoittamisesta RESUL:n koulutustilaisuuksiin. Liikuntavastaavan tehtävänä on tiedottaa piirien ja valtakunnan tason liikuntatapahtumista ja kilpailuista. Toimikunta valmistautuu jalkauttamaan uuden kenttäkelpoisuusjärjestelmän piirin alueella sen valmistuttua. Toimikunta tekee esityksen vuoden reserviläisurheilijasta K-S RU piirin hallitukselle. Toimikunta laatii alansa toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016 ja kokoaa toimialaltaan piirien tapahtumakalenterin. 5. Veteraani- ja perinnetoimikunta 6. Tiedotustoimikunta Toimikunta koordinoi piirien ja yhdistysten veteraani- ja perinnetyötä lähivuosien tavoitteen ollessa veteraanien perinnön siirtäminen nuoremmille sukupolville. Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu reservipiirien jäsenistön sotahistoriallisen tiedon ylläpitäminen ja lisääminen esitelmä- ja luentotilaisuuksin ja sotahistoriallisia matkoja järjestämällä. Toimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa arvioimaan perinteen keruuseen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä veteraanijärjestöjen ja kiltapiirin edustajien kanssa. Toimikunta tukee piirin alueella tapahtuvaa piirin yhdistysten järjestämää veteraanien tukemista, johon kuuluu mm. veteraanikeräyksiin osallistuminen, veteraanien auttaminen yhteistoiminnassa veteraanijärjestöjen/yhdistysten, seurakuntien ja reservipiirien jäsenyhdistysten kanssa. Toimikunta laatii alansa toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016 ja kokoaa toimialaltaan tapahtumakalenterin. Tiedotustoimikunta johtaa ja kehittää piirien julkaisu- ja tiedotustoimintaa piirilehdessä ja verkkosivuilla Toimikunta järjestää järjestö- ja tiedotustoimintaan liittyvää koulutusta tavoitteena tuoreen aineiston saaminen piirilehteen ja verkkosivuille. Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljä kertaa vuonna Tiedotustoimikunta toimii lehden ohjaus- ja kehittämisryhmänä sekä tukee

7 päätoimittajaa ja verkkotoimittajaa. Toimikunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa, jolloin voidaan tehdä tarvittavia linjauksia aineistoon. Tiedotustoimikunta valitsee vuosittain reservipiirien tiedotuspalkinnon saajan ja luovuttaa Majurin Mediamalja palkinnon alueellisessa maanpuolustusjuhlassa. Toimikunta laatii alansa toiminta-, henkilö- ja taloussuunnitelman vuodelle D. Talous Reserviupseeripiirin talouden tuotto muodostuu jäsenmaksuista ja saatavista säännöllisistä avustuksista (RUL ja Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö). Jäsenmaksu ja avustukset kuluvat piirin jäsenyhdistyksille tarjoamiin palveluihin sekä piirin hallinnon kuluihin. Laskevan jäsenkehityksen vuoksi joudutaan jäsenmaksua korottamaan. Piirien taloudenhoitaja laatii piirihallitukselle välitilinpäätöksen tilanteesta ja talousarvioehdotuksen seuraavalle toimintavuodelle syyskuun puoliväliin mennessä. Talousarvioehdotus vuodelle 2015 on tämän toimintasuunnitelman liite 1. E. Viestintä ja tiedottaminen Piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljästi vuodessa jäsenlehtenä. Lehteä toimitetaan jäsenistölle ja lisäksi mm. KSALTSTO:n yleisöpalveluun, MPK:n maanpuolustuspiirille, Keski-Suomen alueen joukkoosastoihin ja muille yhteistoimintakumppaneille. Verkkotoimittaja vastaa reservipiirien verkkosivuston ajan tasalla pitämisestä. Jäsenyhdistykset vastaavat tapahtumakalenteriin lisättävien tapahtumien lähettämisestä verkkotoimittajalla. Reservipiirien alueella tapahtuvien kilpailujen tulokset julkaistaan verkkosivuilla. Piirilehdessä keskitytään valtakunnallisen tason urheilumenestyksen tiedottamiseen. Piirihallitus hoitaa piirin sisäisen tiedottamisen sähköpostin avulla. Kaikilta piirihallituksen jäseniltä ja piirin yhdistyksiltä edellytetään sähköisen viestinnän mahdollisuutta. Reserviupseeripiiri lähettää piirikirjeitä sekä piiritiedotteita jäsenyhdistysten puheenjohtajille (vast.) toimintavuoden kuluessa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Piirikirjeet lähetetään sähköpostitse niille, joilla sellainen on käytössään, muille lähetetään kirjeitse. Piirikirjeet ovat luettavissa myös piirien kotisivulta Piirihallitus

8 TALOUSARVIO 2015 LIITE 1 Keski&Suomen,Reserviupseeripiiri TALOUSARVIO, /hj/2.Rev, /3.rev MENOT B2015 Piirilehden,tuki 3700 Toiminnanjohtaja 5580 Matkakulut+,päivärahat 1900 Hallinto 2100 Tsto,vuokra,125,&/kk 1000 Kilpailutoiminta 2100 Aatteellinen,toiminta TULOT Jäsenmaksut 9400 Säätiön,tuki Liiton,tuki TULOS 2420,Kilpailutoiminta,sisältä,apuma&,ja,kenttäkelpoisuustoimikuntien kuluarviot, ,,jakoperuste,38/62.

9 AMPUMATOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LIITE 2 YLEISTÄ, TAUSTAA Ampumatoimikunnan tavoitteena on edistää reserviläisammuntalajien tuntemusta, koulutusta, aseen käyttöön liittyvä turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO, YHTEYSTIEDOT JA ROOLIT/VASTUUALUEET Puheenjohtaja: Antti Mustonen Sihteeri: Aleksi Isomursu Jäsenet: Juha Dahlman Oskari Kettinen Jami Siukola Aarre Karja Kari Laitinen Korpilahden Seudun Reserviläiset ry , Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry , Ääneseudun Reserviläiset ry , Jyväskylän Reserviupseerit ry , Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry Haapamäen Seudun Reserviläiset ry , Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry , Ampumatoimikunta täydentää toimintavuoden aikana tarvittaessa kokoonpanoaan asiantuntijajäsenillä haluamassaan laajuudessa. TMK:N TOIMINTA-ALUE JA PAINOPISTEET Ampumatoimikunnan painopiste on vuonna 2015 ammuntaharrastuksen näkyvyyden lisääminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen. Ampumatoimikunta esittää piirihallituksille ja syyskokouksille seuraavia hankkeita ja toimenpiteitä vuodelle 2015 näiden tavoitteiden toteuttamiseksi: - Jatketaan vuonna 2011 aloitettua käytäntöä kaikkien valtakunnallisten RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen korvaamista jäsenille. Tätä käytäntöä tarkennetaan niin, että jälki-ilmoittautumisesta aiheutuneita kustannuksia ei makseta toimikunnan toimesta. - Tiedotetaan ammuntatapahtumista

10 TMK:N TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 2015 Toimikunta hoitaa keskitetysti kilpailijoiden ilmoittautumiset ja osallistumismaksut valtakunnallisiin RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailuihin. Toimikunta pyrkii tiedottamaan Keski-Suomen harrastusmahdollisuuksista jäsenille, kannustaa yhdistyksiä yhteistoimintaan ja näin edesauttamaan ampumaharrastuksen lisääntymistä. Alueen yhdistykset järjestävät Keski-Suomen SRA Cup:n. Jyväskylän reserviupseerit järjestävät palvelusammunnan harjoitukset Tikkakoskella. Alueen yhdistykset järjestävät pienoiskiväärisarjakilpailun ja ampumatoimikunta tukee sarjakilpailun tulospalvelua. Ampumakalenteria ylläpidetään ja tarkennetaan vuoden mittaan piirien verkkosivuilla. VIESTINTÄ Toimikunnan pääasiallisena ja ajantasaisimpana viestintäkanavana toimii piirien verkkosivut ja sähköposti. Kilpailukalenteri ja kutsut julkaistaan myös K-S Maanpuolustaja-lehdessä. TALOUSARVIO Suunniteltu toiminta vuonna 2015 on vuoden 2014 kaltainen. Toimikunnan kulut vuodelle 2015 ovat arviolta Kulut koostuvat pääsääntöisesti kilpailumaksuista.

11 LIITE 3 KENTTÄKELPOISUUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä - Tavoitteena reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. 2. Toimikunnan kokoonpano, yhteystiedot ja vastuualueet - Jari Pekkanen, puheenjohtaja, , RUP - Petri Ruotsalainen, varapuheenjohtaja, RUP -Jouko Hyppönen, sihteeri, RES - Markku Riipinen, RES - Pirita Leppänen, Mika Pakkanen, TMK:n toimiala ja painopisteet - Reserviläisten säännölliseen liikuntaharrastukseen kannustaminen eli peruskunnon kehittäminen - Sotilasosaamista kehittävien lajien harrastaminen eli toiminnalliset ammunnat, jotokset, maantiemarssit ja sotilasmoniottelut. - Ampumaharrastuksen lisääminen. 4. TMK:n toiminta ja tapahtumat ottelun järjestäminen keväällä 2015 KUNTOMETSO - Kenttäkelpoisuusoppaan jalkauttaminen yhdistyksiin ja kannustus-/palkitsemisjärjestelmän luominen. - Sähköinen kuntokortti. - Yhteistyö MPK:n kanssa -kestävyystestit ja lihaskuntotestit. Koulutus - Kesäyönmarssi - Jotokset, vaellukset, kaukopartiot ym. - JARU:n kanssa yhteistyö - Suunnitus - Ammunta - Finlandia Marathon ja -Hiihto - Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla. 5. Tapahtumien organisointi - Tapahtumat suunnittelee ja valmistelee koko tmk yhdessä.

12 6. Taloussuunnitelma - Kenttäkelpoisuusoppaan tunnetuksi tekeminen ja tuki yhdistyksille. - yhteensä 1500 e 7. Koulutus - Kuntotestaajakoulutus 3 pv. PV. - Kuntotestaajakoulutus 1 pv. - Kuntotestaajien koulutuspäivät - RESUL -koulutukset, MPK-koulutus, Res.koulutukset. - sähköinen kuntokortti 8. Tiedottaminen - Sähköposti - Maanpuolustaja lehti - Yhteistyökumppanit, järjestöt, tapahtumat. - Puolustusvoimat, RUL, RESUL, palkitseminen ja ylennykset. 9. Raportointi - Piirille jatkuvaa...

13 LIITE 4 TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tiedotustoimikunnan vuoden 2015 toimintasuunnitelma noudattelee nykyisiä periaatteita. Tiedotustoimikunta toimi neljästi vuodessa ilmestyvän Keski-Suomen Maanpuolustaja -lehden sekä reservipiirien verkkosivujen ohjaus- ja kehittämisryhmänä sekä tukee päätoimittajaa ja verkkovastaavaa. Vuonna 2015 jatketaan painopistealueena reservipiirien jäsenten aktivointia reserviläistoimintaan ja etsitään osaltamme keinoja kerhojen jäsenkadon pysäyttämiseen. Toimikunta pyrkii jalkautumaan kerhojen ja mahdollisesti aluetoimistonkin tilaisuuksiin, jotta edistetään piirilehden ja verkkosivujen juttujen tekokoulutusta ja innostusta jäsenkunnan keskuudessa. Tiedotustyön yhteydessä aletaan kerätä kuvien arkistopankkia tiedottamisen käyttöön. Toimikunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa, pääsääntöisesti ennen Maanpuolustaja-lehden ilmestymistä. Toimikunta käy läpi edellisestä lehdestä ja verkosta saadut palautteet, tulevan lehden juttuaineiston, ilmoitusmyyntitilanteen sekä tekee mahdollisia linjauksia tulevista asioista ja aineistosta. Ennen lehden painoon menoa toimikunnan jäsenillä on mahdollisuus vielä tutustua sähköisesti lehden sisältöön ja tehdä mahdollisia korjausehdotuksia. Toimikunta pyrkii edistämään verkkosivujen aktiivista käyttöä. Maanpuolustustiedotusta edistetään myös Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlassa, vapaa-ajan messuilla sekä muissa reserviläistapahtumissa sekä kotiuttamistilaisuuksissa. Toimikunta päättää vuotuisen Majurin mediamalja kiertopalkinnon saajan. Henkilöstösuunnitelma Toimikunnan kokoonpano pysyy entisenä ellei jäsenistöstä tai piireistä tule muutosesityksiä. Vuonna 2014 toimikuntaan kuuluvat Hannu Karjalainen (puheenjohtaja), päätoimittaja, toiminnanjohtaja Tapio Paappanen, verkkotoimittaja Kari Löfgren, Jouko Hyppönen, Kari Hämäläinen, Eila Keinonen, Hannu Kivi-Mannila ja Kari Salomäki. Paappanen toimii yhteistyöjäsenenä. Toimikunta voi täydentää jäsenistöään ja/tai kutsua asiantuntijajäseniä. Taloussuunnitelma Toimikunta esittää vuotuista 1000 euron tukibudjettia.

14 LIITE 5 VETERAANI- JA PERINNETOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu reservipiirien jäsenistön sotahistoriallisen tiedon ylläpitäminen ja lisääminen esitelmä- ja luentotilaisuuksin ja sotahistoriallisia matkoja järjestämällä. Vuonna 2015 on piiriretken kohteena on kierros Laatokan ympäri. Ajankohtana tulee olemaan pv:n lippujuhlapäivän ja juhannuksen välinen aika. Asiasta tiedotetaan piirien verkkosivuilla ja piirilehdessä. Toimikunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Jäsenet Pertti Rahikainen Kari Löfgren Tapio Paappanen Taloussuunnitelma Toimikunta esittää vuotuista 500 euron tukibudjettia.

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00.

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: 1.2.2012 klo 18 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Hannu Kivi-Mannila avasi kokouksen klo 18.00. 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa KYMEN SALPA + 3 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2012 Yhteistoiminta takaa menestyksen Kymenlaakson Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat.

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat. Reserviläinen Toukokuu 4/2014 AJANKOHTAISTA Kersantti tulossa miehistöarvoksi Puolustusvoimat valmistelee uudistusta, jossa ylimmäksi miehistöarvoksi tulisi kersantti. Sivu 9 KESKIÖSSÄ Rauma-luokka päivittyi

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY 6.3.2013 1(5)

JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY 6.3.2013 1(5) JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY 6.3.2013 1(5) TOIMINTAKERTOMUS AJALLA 1.1.2012 31.12.2012 1. Yleistä 2. Järjestötoiminta 2.1. Yhdistyksen hallitus 2.2. Yhdistyksen veteraanikunniajäsenet 2.3. Yhdistyksen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 Antti Peltoniemi Taistelupelastaja auttaa jo ennen lääkintämiestä s. 13 Uuden jäsenrekisterin toiminta

Lisätiedot

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajien vaihtoparaati pidettiin Oulun Hiukkavaarassa 29.8.2008 2 Yhteisöllisyys ja yhteiset arvot Pohjanpoika Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot