LIFE HASCO. Task PID Konsultointi, johtaminen ja raportointi HASCO. Peltorivi FISKARS FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIFE HASCO. Task PID 4101. Konsultointi, johtaminen ja raportointi HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND"

Transkriptio

1 FT-Transport Oy Ab Peltorivi FISKARS FINLAND Puh: Fax: Toimitusjohtaja Stig Monthén Puh: Gsm: LIFE Task PID 4101 Konsultointi, johtaminen ja raportointi FT-Transport Oy Ab 1

2 ANNEX2 Fiskars, Esimerkkiluettelo LI F E 02 E NV/EE/ projektin toimintaan liittyvistä matkoista ja kokouksista Projektineuvottelu Fiskarsissa, mukan Toom Pungas Projektipalaveri Virossa, Toila. Stig Month~n, Kari Arvoja, Johanna Korhonen Tapaaminen Tallinnassa Stig Month~n ja Toom Pungas Projektipalaveri Tallinnassa, Stig Month~n, Paavo Hoim, Kari Arvola, Johanna Korhonen, mukana Toom Pungas ja Matti Hakkarainen, Metsäliitto Projektineuvottelu Virossa, Sondan kunnassa, Kari Arvola, Paavo Hoim, Matti Reinikainen, Neoforest Oyja Johanna Korhonen Tapaaminen, Toom Pungas, Maves AS Tallinnassa, Stig Month~n Palaveri Tallinnassa, Viru Ramm Oci, Stig Month~n ja Toom Pungas Palaveri Toom Pungaksen kanssa Tallinnassa, Stig Month~n ja Johanna Korhonen Palaveri Tallinnassa, Toom Pungas, Stig Month~n ja Johanna Korhonen Tapaaminen Toilassa, projektikohteisiin tutustuminen Kiviölissä ja Maidlassa mukana Toom Pungas, Stig Monthön, Paavo HoIm, Kari Arvola, Johanna Korhonen Tapaaminen Tallinnassa, LIFE Toom Pungas Suomessa tutustumassa LIFE -projektien suunnitteluun ja johtamiseen, Kari Arvola organisoi Toom Pungas Suomessa, osallistui Suomen ympäristöministeriön LIFEseminaariin, Kari Arvola organisoi Tapaaminen Tallinnassa, Stig Month~n Projektityötä Virossa, kompostikentän suunnittelua ja mittausta, Kari Arvola Projektitehtäviin liittyviä tapaamisia Jöhvissaja Kiviölissa, Stig Monthön ja Paavo Hoim Projektityötä, Stig Month~n, Paavo HoIm, Johanna Korhonen Palaveri Tallinnassa, Stig Monthen ja Toom Pungas Life-kokous Kalvin kartanossa, Stig Monthön, Folke Lindqvist ja Johanna Korhonen Life-tapaam inen Tallinnassa, Kari Arvola, Life-tapaaminen Tallinnassa, Kari Arvola ja Johanna Korhonen Life-tapaaminen Tallinnassa, Kari Arvola Sondan kunnan edustajat Fiskarsissa Sondan edustajat, Ivo Teder, Toom Pungas ja Haljalan kunnan edustaja Fiskarsissa, Kari Arvola ja Folke Lindqvist Life-tapaaminen, Essu ja Haljalan kunta, Stig Month~n, Paavo HoIm ja Folke Lindqvist FT-Transport Oy Ab 2

3 ESITYSLISTAEI-{DOTUS PALAVERIIN ENSI VIIKOLLA KUN TOOM TULEE SUOMEEN 1. Peedu Erm toimii virallisesti LIFE hankkeen projektijohtajana, mutta on suurilta osin delegoinut projektijohtajuuden Synestille. Synestin alaisena tulisi palkata tekninen projektinjohtaja kun Toom siirtyy kehittämään seuraavaa hanketta. 2. FT, Viru Ramm, Synest: mitä haluamme saavuttaa LIFEhankeella 3. Projektibudjetti josta käy ilmi inkindit ja rahoituksen 4. Käytännön työsopimusten tekeminen jotta hankkeen eri vaiheet tulevat tehdyksi 5. Valmiit sopimusmallit edellisiin (saadaan Arvolan kautta suomalaiselta LIFE asiantuntijalta) 6. Työryhmien tämänhetkinen tilanne, ovatko perustettu, mitä on sovittu 7. Parnerien kanssa sovitut kuviot 8. Johtoryhmän nimet ja enirnmäinen kokous sovittava (ehdotus) FT-Transport Oy Ab 3

4 FT-Transport Oy Ab 4

5 LIITE LIFE-HANKEEN PROKTIORGANISAATIOEHDOTUKSEEN NIMIEHDOTUKSET OHJAUSKOMITEA JOHTORYHMÄ Urmas Maivel Madis Metsur Ivar Rooks Jaak Jurgenson Rein Munter Marina Trapido Olo Eerik Veiko Uri ReinVeski + Suomalaiset Agro lactiksen työnjohtaja Peedu Erm Synestin tekninen projektikoordinaattori Synestin edustaja Viru Rammin edustaja ReinMunter Urmas Maivel Mavesin edustaja FT-Transport Oy Ab 5

6 Itä-Vironmaan Life-projekti Alkoi Päättyy Projekti kuuluuu Life-luokituksessa Pohjaveden suojelu otsikon alle. Projektin päätavoite on demonstroida konkreettisten esittely-ja testikohteiden avulla menetelmä, jolla haitallista puolikoksia voidaan muuttaa maanparannusaineeksi 100 tlh. Menetelmä perustuu TP:n patentteihin ja projektin kuluessa sille on tarkoitus saada virallinen status Eestissä YM:n tuella. Projektin aktiviteetit Puolikoksin käsittely Projektin aikana puolikoksia käsitellään t sekoittamalla siihen t turvetta. Lisäksi stabiloidaan saman prosessin osana t lietettä. Näistä materiaaleista valmistettu maanparannusaine levitetään useaan eri esittelykohteeseen (pilottialueet), joiden lukumäärä nyt 8, yhteensä 200 ha. Kohteet ovat Esittelykohteet, Toomin ehdotus Kiviölin tuhkavuoren läntinen lieve (kompostointikenttä) Kuttejoun avolouhos Kiviölin teollisuusalue Maanalaisten kaivosten päällä olevat painuma-al ueet, jotka ovat Soonurme Varinurme Maidia Aidun avolouhos Hiiesoon turvesuon kaivetulla osalla Yhteensä 200 ha Kysymys: Voisiko Lactiksen alueelta löytyä esittelykohde? 10 ha 40 ha 20 ha 70 ha 20 ha 20 ha 10 ha 10 ha Taimitarha Kun alueet on tarkoitus verhoilla kasvillisuudella (haapa ja muut nopeakasvuiset puut), tarvitaan taimia tuottava tarha. Sen tavoitteena on tuottaa projektin aikana tainta. Vetäjä nimetty, työryhmä nimeämättä. Kompostointikenttä Toiminta alkaa kompostointikentän rakentamisella Kiviölin vanhan vuoren kupeeseen. Tämä on ensimmäinen demonstraatiokohde. Muiden kohteiden käyttöön saanti on neuvottelujen kohteena. Toom neuvotellut, ryhmä nimeämättä. Koulutuskeskus Menetelmän esittelyäja koulutustehtäviä varten perustetaan kestävän kehityksen koulutus- ja tiedotuskeskus, jossa projektin aikana erilaisia tilaisuuksia ja kursseja. Jää pysyvästi toimintaan. Vetäjä, työryhmä? FT-Transport Oy Ab 6

7 Menetelmän kehittäminen Käytetty tietotaito ja teknologia dokumentoidaan, patentit ja olemassaolevan tieto tsekataan. Vetäjä Toom, ryhmä nimeämättä. Tieteellinen seuranta Tutkijaryhmä, joka seuraa prosessointia, menetelmän kehittämistä, toimenpiteiden ympäristövaikutuksia jne sekä tuottaa materiaalia. Nimilista. Ympäristövaikutusten seuranta Asiantuntijaverkosto, jossa mukana pohjaveden, maaperän ja ilman saastumiseen erikoistuneita tutkijoita. Nimilista. Projektin operatiivinen johto Seuranta Projektia johtaa eri osapuolista koottu johtoryhmä. Kokoonpanon määrittely kesken, ei järjestäytynyt (nimilista liitteessä). Johtoryhmän työtä seuraa ja valvoo ohjauskomitea, johon kutsutaan tiedemiehiä, viranomaisten edustus jne. Kokoonpanon määrittely kesken, ei järjestäytynyt (nimilista liitteenä). Työorganisaatio Ei sisälly viralliseen organisaatioon. Kunkin toimenpiteen ympärille rakennetaan työryhmä, jossa vetäjänä yhteistyökumppanin edustaja ja kutsuttuja asiantuntijajäseniä. Kts. edellä; ei valmis. Yhteistyökumppanit (partnerit) ovat Nimi Osaamisalue, tehtävät Atlantic Balsver Kasvustimulaattorin kehittäjä; koulutus, julkaisut, web-sivut Ecoman Ympäristöongelmat, metsitysprojektit kaivosalueella, ongelma-alueiden metsitys Erra Aed Paikallinen taimitarha, toimii Synestin kanssa. Haavan monistus, taimituotanto. FT Orgaanisen jätteen käsittely, metsitys, tiedotus ja raportointi INDC Linkki tiedeyhteisöön, Eestin hallitukseen ja EU:n suuntaan. Yleinen kehitystyö, johtotyöhön osallistuminen Kiviölin kemiantehdas Kuljetuksetja puolikoksin toimitus Synest Kehitystyö, koordinointi, partnerien työn patistelu, raportointi, teknologian kehitys Viru Ramm Puolikoksin käsittely ja lietteen stabilointi, uusi teknologia, koulutus, metodiset ohjeet, yhteistyö suomalaisten spesialistien kanssa, kokoukset, konferenssitja symposiumit Parnerien täsmällinen työnjako ja todelliset tehtävät määrittelemättä, jaettu budjetissa palasiksi eri kustannus- ja maksatusosioihin. Rahallinen kokonaisosuus (lnkind ja tuki) lyöty lukkoon. FT:n, VR:n ja Synestin keskinäinen työnjako konkretisoitava. FT Konsultointi, lnkind Koneet ja laitteet, inkind EU:n tuki yht Yht VR TyöpaIkat, inkind FT-Transport Oy Ab 7

8 Matkat Konsultointi lnfrastruktuuri Kalusto Protot Tarvikkeet yms Yleiskulut Yht EU-tuki Yht EU:n tuki yhteensä (3,18 milj, mk) Tarkastuskomissio Projektin rahaliikennettä ohjaa ja valvoo tarkastuskomissio, jossa eri osapuolten (hakija, partnerit) edustus. Käytännössä tilintarkastaja hoitaa? Rahaliikenne Rahaliikenne kulkee Sondan kunnan pankkitilin kautta, Hansapankki tili no Mahdollinen lainarahoitus Jos toiminnan alkurahoitus tapahtuu pankkilainalla, FT:n riski muuttuu olemattomaksi. FT:n ja Viru Rammin rooliksi tulisi hankesuunnitelmassa määriteltyjen tehtävien suoritus siten, että kuitei Ila näytetään inkind-kulut ja laskutus tapahtuu projektisuunnitelman mukaisilla otsikoilla. Tehtävät tulisi rajata tarkoin ennen kuin ne otetaan suoritettavaksi. Laitehankinnat tapahtuvat suunnitelman antamissa raameissa. Projektin kannalta lienee mahdollista myös vaihtaa partnereita siten, että FT:n ja VR:n tilalle tulisivat aivan eri yritykset. Lähiajan tehtävät Projektin kesäajan ja alkusyksyn tehtävistä tärkeimmät mm. ovat sopimukset kumppaneiden kanssa, iäteluvan hankinta (elokuu), kompostointikentän suunnittelu ia perustaminen (heinäelokuu), taimitarhan suunnittelu ia rakentaminen sekä tuotannon käynnistäminen (on meneillään), ensimmäisten taimien istutus (syyskuu). Osa syksyn maksatushakemukseen keväälle osoitetuista tehtävistä on jo tehty (tutkimus, patenttiselvitykset, taimien monistuksen käynnistys). FT-Transport Oy Ab 8

9 ltä-vironmaan kuntapaättajien vierailu Suomeen Vierailun ohjelma Ti Vierailuryhmä saapuu Helsingin Länsisatamaan klo t7.00 Majoittuminen hotelliin Tammisaaressa n. klo Iltapala, keskusteluja eri osapuolia kiinnostavista kysymyksista Yöpuulle Ke Aamu pala 7.45 Matka Turkuun alkaa. Oppaana KA 9.30 Saapuminen Turkuun Tutustuminen keskeisiin kohteisiin saakka 1.30 Lounas matkan varrella Siirtyminen Raisioon Tutustuminen lsosuon kompostointikenttään n. 45 min Matka jatkuu Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolle Kahvitauko Saapuminen opistolle Tutustuminen tyrniviljelyyn puutarhuri Risto Vil~nin johdolla. Tyrnin jatkojalostus, esittely opettaja Ilkka Boberg. Vieraat saavat projektiraportin, jossa esitellään viljelykokeiluja ja tuloksia Paluumatka Tammisaareen alkaa Iltaruokailu hotellissa Neuvotteluja ja yhteistyösuunnitelmien hiomista hotellin neuvotteluhuoneessa, SM osallistuu Yöpuulle To Aamupala 8.00 Tutustuminen Horsbäckin jäteasemaan yksikönjohtaja Paavo Holmin johdolla 8.30 Siirtyminen Fiskarsiin, matkalla Aminnen kentän esittely 9.30 Tutustuminen FT-Transportin toimintaan jatkuu Neuvottelut yhteistyöstä projektissa, Fiskars Design Center yhteistyösopimuksen viimeistely, mahd. allekirjoitus Lounas Fiskarsin kuparipajassa Pohjan kunnanjohtaja Gretel Johanssonin tapaaminen Pohjan kunnan esittely Virolaisten kuntajohtajien esittely Informaatio Life-projektista, Toom Pungas Keskustelua Tapaaminen kunnanjohtajan kanssa päättyy Lehdistötilaisuus Life-projektista, Pohjan kunnan valtuustosah Paluu Tammisaareen Vapaata aikaa Päivällinen lftaohjelma Hans Rehnströmin opastuksella, Tammisaaren luontokeskus Pe Aamupala 8.30 Siirtyminen Fiskarsiin (matkavarusteet mukaan), tutustuminen Laatupuun sahaan ja metsäkohteeseen Lounas Paluumatka Helsinkiin, tutustumiskohteita vieraiden toiveiden mukaan Vierailu päättyy, lähtö Länsisatamasta Tallinnaan Nägemi sen! FT-Transport Oy Ab 9

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

LIFE HASCO. Task PID 4085. Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND

LIFE HASCO. Task PID 4085. Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND FT-Transport Oy Ab Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND Puh: +358 19 277 277 Fax: +358 19 237 270 Email: ft-transport@dlc.fi Toimitusjohtaja Stig Monthé Puh: +35819 277 233 Gsm: +358 500 488 533 LIFE Task PID

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA 12.5.2010 1. PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA 12.5.2010 1. PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA 12.5.2010 1. 1. HANKKEEN TAVOITE Hankkeen tavoite on Suomen riistakeskuksen johtamis- ja toimintaorganisaation suunnittelu, perustaminen ja käynnistäminen. Riistakeskuksen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.05.2010 Diaarinumero 193/10, EU10004 Käsittelijä Eero

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1 C o n s u lt i n g P e o p l e 2 2012 Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan

Lisätiedot

Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI

Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI sisältö JOHDANTO Ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Vasarainen... 3 1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...4

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI Loppuraportti projektisihteerit: Pertti Vuorio Ari Myllyviita 28.2.1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 PROJEKTIN TOIMENPIDE-ESITYKSET 5 SAK - Liitot Lainsäädäntö 5 Työkykyä

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta Y M P Ä R I S T Ö N L I F E S U O M E S S A 5 6 8 10 12 14 16 Alkusanat ECOREG-hankehaastattelu Karjaanjoki-hankehaastattelu Demo-MNA-hankehaastattelu ECOTRA-hankehaastattelu ENVIFACILITATE-hankehaastattelu

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti

Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti Numero 5/2000 Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti 7.12.2000 Pääkirjoitus Satakunnan teollisen kehityksen haasteet Joulu 2000 Tässä numerossa Satakunnan teollisen kehityksen

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot