OM:n historia ja päätöksenteko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM:n historia ja päätöksenteko"

Transkriptio

1 L u e n t o Teollinen vallankumous OM:n historia ja päätöksenteko Adam Smith K&R: soveltaen kpl 1 ja 2 Luennon sisältö OM:n historia OM:n strateginen ja operatiivinen päätöksenteko James Watt Eli Whitney TUTA 15 Luento 2 6 Käsityötalous Teollinen vallankumous 1769 Höyrykone James Watt 1776 Division of labour Adam Smith 1790 Standardiosat Eli Whitney Scientific management 1911 Periaatteet Frederick W. Taylor 1911 Time/motion study Frank & Lillian Gilbreth 1912 Gant-kaavio Henry Gantt 1913 Massatuotanto Henry Ford 1927 Joustava massatuot. Alfred Sloan Henkilöstöhallinto 1930 Hawthorne studies Elton Mayo 1940s Motivaatioteoriat Abraham Maslow 1950s Frederick Herzberg OM:n historia Management Science 1947 Lineaarinen ohjelmointi George Dantzig 1951 Digital computer Remington Rand 1960 Simulointi, PERT/CPM, jonoteoriat 1960s MRP Joseph Orlicky,IBM vallankumous 1930s SPQ (Tilast.valvonta) 1970s Lean-tuotanto 1980s JIT-toiminta 1980s TQM 1990s Walter Shewhart Taiichi Ohno & Toyota W.Edwards Deming mm. Joseph Juran Informaatio ja globaalisuus 1970s EDI 1980s CAD/CAM ja CIM 1990s Internet ja e-kauppa 1990s Reengineering 1990s Massaräätälöinti, SCM (Tim Berners-Lee) Hammer, Champy TUTA 15 Luento 2 4 Scientific management Frank & Lillian Gilbreth Frederick W. Taylor Henry Ford Henry Gantt Alfred Sloan TUTA 15 Luento 2 8

2 Henkilöstöhallinto Yrityksissä lukemattomia OM-kysymyksiä - case ruokakauppa - Elton Mayo Abraham Maslow Frederick Herzberg strategia tuote- ja palveluvalikoima kapasiteetti prosessit ja suoritusmittarit teknologia sijainti tilaratkaisu kysynnän ennustus varaston hallinta huolto ja ylläpito työntekijät (työsuunnittelu ja ajoitus) logistiikka vertikaalinen integraatio, SCM hinnoittelu laadun takaaminen rahoitus jne. Suunnittelua, luonnostelua, operoimista, valvomista ja kehittämistä TUTA 15 Luento 2 9 TUTA 15 Luento 2 16 Joitakin tämän vuosikymmenen kysymyksiä Yritysten ja toimitusketjujen verkostoituminen miten globalisaatiota ja kansainvälistä tuotantoverkostoa ohjataan? Nopeuden ja joustavuuden tavoittelu miten uusia tuotteita saataisiin nopeammin markkinoille? millaisia joustavia tuotantomenetelmiä voisi olla? Voimakas teknologinen kehitys miten uudet tuotantoteknologiat integroidaan vanhoihin? - teknologioiden ramp-up ja ramp-down miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa operaatioihin? Toimintaympäristön lisääntyvät haasteet miten monikulttuurista työntekijäjoukkoa johdetaan? miten yritysostojen jälkeinen toimintojen yhdistäminen hoidetaan? vihreät arvot, lisääntyvät rajoitukset, tuottajan vastuu, eettisyys jne. TUTA 15 Luento 2 12 Päätöksenteossa kaksi eri tasoa Strateginen päätöksentekotaso Yrityksen operaatiot ovat joko kilpailullinen ase tai myllynkivi. Ne ovat harvoin neutraaleja - Skinner 69 Operatiivinen päätöksentekotaso Uudelleen suunnittelemalla Austinin tehtaan tilankäytön ja siirtymällä solutuotantoon IBM - pudotti tuotteen kulkeman matkan 2,5 kilometristä 200 metriin - pudotti tilatarpeen puoleen - kolminkertaisti työntekijöiden tuottavuuden TUTA 15 Luento 2 17

3 Yritysstrategia Pitkäaikaisten suunnitelmien ja systeemien kehittämistä joiden avulla yritys menestyy (tavoitteet ja suunnitelma miten niihin päästään). Sisäinen analyysi Strategian kehittämisprosessi Ulkoinen analyysi Kilpailijaanalyysi Ympäristöanalyysi miten yritys kilpailee; tuotteet, asiakkaat, kilpailuetu asiakkaiden arvostama kyky, joka antaa yritykselle etua sen kilpailijoihin verrattuna (usein operaatiopohjainen) Visio ja missio Yhtymästrategia (eng. corporate) Yritysstrategia (eng. business) Funktionaaliset strategiat (esim. oper.strategia) Taktiikat Operaatiot strategiaprosessin osana Operaatioilla ei kauheasti merkitystä strategiaprosessissa 50- ja 60-luvulla Gailbraith: The problem of production has been solved tuotantokysymyksiä pohdittiin ainoastaan tehtaissa Globaali kilpailu nosti merkitystä 70-luvulla japanilaisten menestykselle kaivattiin selityksiä Noussut arvostetuksi 80-luvulta lähtien hbr: competing on the eight dimensions of quality hbr: zero defections: quality comes to services hbr: time - the next source of competitive advantage hbr: competing on capabilities hbr: what really makes factories flexible hbr: four faces of mass customization TUTA 15 Luento 2 19 TUTA 15 Luento 2 21 Operaatiot strategiaprosessin osana Operaatioiden strateginen rooli on korostunut Yritysten menestys riippuu entistä enemmän kyvystä kilpailla markkinoilla kustannusten, laadun, nopeuden ja joustavuuden avulla TUTA 15 Luento 2 20 TUTA 15 Luento 2 22

4 Operaatiostrategia Vastaa kysymykseen: Mitä pitää tehdä hyvin jotta päästään (strategisiin) tavoitteisiin määrittelee tavoitteet, luonteen ja kilpailuedun alueet - osa-alueina mm. prosessit, kapasiteetti, sijainti, laatu, teknologia ohjaa sisäisten kyvykkyyksien kehitystä antaa pohjan taktisille päätöksille - esim. tuotannonsuunnittelu, valmista vai osta aktiivinen vs. passiivinen rooli meet customers short-haul travel needs at fares competitive with the cost of automobile travel Steve Case: Visio ilman toteuttamiskykyä on hallusinaatio no-frills, low cost service using secondary airports, no meals or entertainment, simplified booking system TUTA 15 Luento 2 23 TUTA 15 Luento 2 26 Yritysstrategiasta funktionaaliset strategiat Monien asioiden pitää sopia yhteen - case Southwest Airlines - Markkinat Yritysstrategia Ystävällinen, mutta rajoitettu asiakaspalvelu Markkinointistrategia Operaatiostrategia Rahoitusstrategia Niukka, aikaansaava henkilöstö Lyhyet, suorat lennot usein kakkostason lentokentille Operations management Ihmiset Tehtaat Osat Prosessit Korkea lentokoneiden käyttöaste Standardoitu laivue Boeing 737:ja Tiheät, luotettavat aikataulut Materiaali & asiakkaat Suunnittelu ja valvonta Tuotteet & palvelut Input Jalostusprosessi Output TUTA 15 Luento 2 24 TUTA 15 Luento 2 27

5 Operaatiostrategian alastrategioita Jalostusprosessi tuotantotyyppi, suhtautuminen tuotteiden elinkaariin, laatustrategia Kapasiteetti kapasiteetin määrä, yleinen sijoittelu, kasvattamisstrategia Sijainti sijaintipaikka, sijaintien/toimipisteiden määrä, kansainvälisyys Henkilöstö rooli, yhteensopivuus muiden osa-alueiden kanssa, koulutus, työkierto Teknologia (koneet, ihmiset, prosessit) yleinen teknologiataso (vaikuttaa moneen asiaan) teknologian kehittäminen ja hyväksikäyttö, ulkoistamisen rooli Informaatio (IT) datan hyväksikäyttö; tuotekehitys, valikoimat, tuotannonsuunnittelu jne. Miten operaatiostrategia pitäisi kehittää? Markkinointistrategia tuotteet, markkinat, hinnoittelu/jakelu/promot, palvelut Yritysstrategia tuotteet, markkinat, kilpailuvaltit Asiakas Ei voida kehittää irrallaan! Operaatiostrategia hinta/laatu/nopeus/joustavuus prosessi ja teknologia kapasiteetti, sijainti, työntekijät TUTA 15 Luento 2 28 TUTA 15 Luento 2 30 Disney World, Orlando koko perheen lomaelämys + tuotteen omalaatuisuus + laatu Kapasiteettistrategia tarvetta isompi maapala, tasainen kapasiteetin kasvatus kysynnän perässä Sijaintistrategia paljon tilaa, lämmin sää, kaukana Disneylandistä, ei byrokratiaa, turisteille sopiva, mahdollisesti muitakin ajanviettopaikkoja lähellä Tilasuunnittelustrategia convenience to spend money, eri ryhmät erotettu toisistaan, poikittaisliikenne järjestetty, ravintoloiden ja pelihuoneiden tiivis sijoittelu, puistot ja järvet viihdykkeinä ja äänivalleina Henkilöstöstrategia lahjakkaimmat, jatkuva koulutus, palvelualttius strategia siisteys, toimivuus, turvallisuus Teknologiastrategia vahva sisäinen teknologiaosaaminen, jonojen hallinta Informaatiostrategia jatkuva radioliikenne, elektroniset kyltit, yhdistetyt varausjärjestelmät TUTA 15 Luento 2 29 Kapasiteetti Jakelu/varastointi Tuotevalikoima Kustannukset Tuoteuutuudet Huoltotoimet

6 Sisäisen koordinaation tärkeys - case AOL - Yritykset kilpailevat eri painotuksilla - case raskaat työkoneet - Nopeasti kasvavat markkinat tuotto riippuvainen asiakasmääristä asiakasmäärillä ja -palvelulla käänteinen suhde Markkinointi muutti hinnoittelun aikaperusteisesta kiinteään kk-taksaan viestintää vähennettiin asiakasmäärien kasvun hallitsemiseksi Kysynnän kasvun paha aliarviointi johti kapasiteettivajeeseen lisäksi läpipäässeet käyttäjät jäivät langoille yhteysongelmia välttääkseen Tuotanto joutui hankkimaan nopeasti kallista lisäkapasiteettia ja tekemään ylitöitä suuret investoinnit uudesta kapasiteetista asennuskatkot vihastuttivat asiakkaita entisestään Käyttökustannukset, kestävyys, palvelu Hinta ja luotettavuus TUTA 15 Luento 2 32 TUTA 15 Luento 2 34 Operatiiviset vahvuudet kilpailuetuna Vahvuuksien keskinäinen suhde - perinteinen suhtautuminen - Joustavuus räätälöinti, tuotevalikoima, -volyymit Kustannus Koko laaja tuotevalikoima skaalaedut Kustannus valmistus, jakelu, palvelu Luotettavuus esim. toimitusvarmuus Sijainti helppous tuotekehitys tilaus - toimitus Prosessiosaaminen huippu tai tasalaatu (tuotteet ja palvelu) Tuoteosaaminen Joustavuus yksilöllinen räätälöinti tuotevalikoima, -volyymit suunnittelu, valmistus, toimitus insinöörilaatu asiakkaan kokema Kilpailuetu keskittymällä! A Joustavuus B TUTA 15 Luento 2 33 TUTA 15 Luento 2 36

7 Kilpailuedun lähteiden yleinen kehittyminen Kaikki ei ole kuitenkaan muuttunut! < 1960s n s 1980s Fokusoituneet tehtaat Kustannukset ja skaala 1990s Joustavuus ja valikoimien laajuus ideologiana A car for every taste and purse ideologiana You can have any color you want as long as it is black Palvelu ja aika We love your product but where is it? Don t sell what you produce. Produce what sells. Quality is free????? TUTA 15 Luento s Trade-offit ovat vieläkin olemassa Differointi Kustannusjohtajuus Mitä tämä tarkoittaa? Asiakassegmenttien arvostuksissa eroja - case lentoliikenne - Minimivaatimukset Kohde Turvallisuus Kilpailuetu Hinta Joustavuus jne. TUTA 15 Luento 2 39 Vahvuuksien keskinäinen suhde - uusi suhtautuminen - Order Qualifiers minimivaatimukset Kustannus Joustavuus Order Winners kilpailuetumuuttujat Palvelu??? A Higher performance curves A2 B2 Joustavuus World-class operaatiot! B Menestyvät yritykset fokusoituvat Mikään yritys ei pärjää yrittämällä olla kaikkea kaikille operatiivisesti mahdotonta (ristiriitaiset tavoitteet) taloudellisesti mahdotonta (investoinnit ja skaala) osaamisen kannalta mahdotonta asiakas pitää mahdottomana (skeptismi) Yrityksen löydettävä oma markkinalupauksensa ja pystyttävä toimittamaan se tuote, hinta, palvelu, elämys, kätevyys - erinomainen yhdessä ominaisuudessa - hyvä toisessa ominaisuudessa - vähintään keskitasoa lopuissa TUTA 15 Luento 2 38 TUTA 15 Luento 2 41

8 Valitettava käytännön kokemus... OM-strategian päivittäminen työlästä Rakenteet (hardware) tuotantotyyppi kapasiteetti tilat hankintatoimi Prosessit ja systeemit (software) työntekijät suunnittelu ja skedulointi johtaminen laatu Kehitystyö (upgrades) T&K tuote- ja prosessikehitys teknologiavalinnat Operatiivinen fokus tuppaa katoamaan ajan kanssa TUTA 15 Luento 2 42 TUTA 15 Luento 2 45 Operaatiostrategiaa pitää välillä päivittää Operatiivista tasoa ei saa unohtaa Sisäinen loss of focus Tuotteiden elinkaari Markkinat Yritysstrategia Markkinointistrategia Operaatiostrategia Rahoitusstrategia Markkinointi / uusi strategia Operations arvioi, valmistaudu, mukaudu Kilpailuetumuuttujat Operations management Ihmiset Tehtaat Osat Prosessit Ympäristö Kilpailijat Materiaali & asiakkaat Input Suunnittelu ja valvonta Jalostusprosessi Tuotteet & palvelut Output TUTA 15 Luento 2 44 TUTA 15 Luento 2 46

9 OM-päätösten jako hieman teennäinen OM-päätökset menestyksen takana - case Wal-Mart vs. Kmart - Suunnittelutyyppi Aikajänne Esim. Kmart selvä markkinajohtaja 80-luvulle asti Strateginen Pitkä Tehtaan valmistusprosessi, koko, sijainti vuoden 1987 myynti: Wal-Mart $16B vs. Kmart $26B - kumpikin kauppaketju perustettu vuonna vuodessa Wal-Mart ajoi selvästi ohi Taktinen Suunnittelu ja valvonta Keskipitkä Lyhyt Henkilöstön määrä, materiaalitarpeet, layout, uudet tuotteet, laatu, valmista vai osta Päivittäinen henkilöiden, töiden ja koneiden organisoiminen, varaston hallinta, laadun valvonta, huolto vuoden 1998 myynti: Wal-Mart $137B vs. Kmart $37B Operaatiot merkittävin selitystekijä Wal-Mart panosti operaatioihin ja kustannusten alentamiseen - painopiste tietojärjestelmissä (EDI), varaston paremmassa hallinnassa ja kuljetusjärjestelmissä (nopeampi toimitus ja tavaraa aina hyllyssä) - varaston kierto ja myynti/m kertaa Kmartia parempia Kmart panosti vahvasti markkinointiin - painopiste televisiomainonnassa ja tuotevalikoimissa - esim. Jacklyn Smithin sai oman tuotemerkkinsä TUTA 15 Luento 2 47 TUTA 15 Luento 2 49 Päätökset liittyvät vahvasti toisiinsa OM-päätökset liittyvät vahvasti toisiinsa - case Wal-Mart - Strateginen päätöksenteko Yritysstrategia Kilpailuedun saavuttaminen tarjoamalla asiakkaille hyvälaatuisia tuotteita kilpailukykyisin hinnoin Taktinen päätöksenteko Operatiivinen suunnittelu ja valvonta Operaatiostrategia Lyhyet läpimenoajat Alhaiset varastotasot Operaatiorakenne Terminaalitoiminta EDI Kuljetusjärjestelmä Sijaintipäätökset Sisäinen tiedonvälitys TUTA 15 Luento 2 48 TUTA 15 Luento 2 50

10 Onko ytimessä olosta mitään hyötyä? Koneiden käyttö OM-ongelmien ratkaisussa? - case klassinen kaupparatsuongelma - Rahoitusmarkkinat, osakkeenomistajat Kaupparatsuongelma: 100 asiakasta, minimoitava kuljettu matka Toimittajat Ostotoiminta Rahoitus Operaatiot Markkinointi Henkilöstö Työntekijät paikat ja paikkojen väliset etäisyydet tiedossa vaihtoehtoisia reittejä 100! eli 9* Kuinka kauan ongelman ratkaiseminen vie? prosessorin tehokkuus laskua per sekunti molekyylejä mahtuisi universumiin (teoreettinen) maailman ikä sekuntia Asiakkaat * *10 17 = (< 9* ) Suojassa epävarmuudelta ja vaihtelulta? OM-ongelmat usein hyvin samankaltaisia managerial judgment needed: choose wisely TUTA 15 Luento 2 54 TUTA 15 Luento 2 56 Koneiden käyttö OM-ongelmien ratkaisussa? - case klassinen kaupparatsuongelma - Päätöksenteko käytännössä haastavaa - lisäarvon tuottaminen vaatii todellisia taitoja - Monimutkaisuus Input Output Epävarmuus Kauanko lyhimmän reitin optimointi vie 100 asiakkaan tapauksessa? TUTA 15 Luento 2 55 TUTA 15 Luento 2 58

Tuotannon perustyypit

Tuotannon perustyypit L u e n t o Tuotannon perustyypit Luennon sisältö K&R: soveltaen kpl 3 4 Prosessisuunnittelu Tuotannon perustyypit Prosessisuunnittelu Tuotantoprosessit Tavoitteena ihmisten tarpeiden täyttäminen Luennot

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot