OM:n historia ja päätöksenteko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM:n historia ja päätöksenteko"

Transkriptio

1 L u e n t o Teollinen vallankumous OM:n historia ja päätöksenteko Adam Smith K&R: soveltaen kpl 1 ja 2 Luennon sisältö OM:n historia OM:n strateginen ja operatiivinen päätöksenteko James Watt Eli Whitney TUTA 15 Luento 2 6 Käsityötalous Teollinen vallankumous 1769 Höyrykone James Watt 1776 Division of labour Adam Smith 1790 Standardiosat Eli Whitney Scientific management 1911 Periaatteet Frederick W. Taylor 1911 Time/motion study Frank & Lillian Gilbreth 1912 Gant-kaavio Henry Gantt 1913 Massatuotanto Henry Ford 1927 Joustava massatuot. Alfred Sloan Henkilöstöhallinto 1930 Hawthorne studies Elton Mayo 1940s Motivaatioteoriat Abraham Maslow 1950s Frederick Herzberg OM:n historia Management Science 1947 Lineaarinen ohjelmointi George Dantzig 1951 Digital computer Remington Rand 1960 Simulointi, PERT/CPM, jonoteoriat 1960s MRP Joseph Orlicky,IBM vallankumous 1930s SPQ (Tilast.valvonta) 1970s Lean-tuotanto 1980s JIT-toiminta 1980s TQM 1990s Walter Shewhart Taiichi Ohno & Toyota W.Edwards Deming mm. Joseph Juran Informaatio ja globaalisuus 1970s EDI 1980s CAD/CAM ja CIM 1990s Internet ja e-kauppa 1990s Reengineering 1990s Massaräätälöinti, SCM (Tim Berners-Lee) Hammer, Champy TUTA 15 Luento 2 4 Scientific management Frank & Lillian Gilbreth Frederick W. Taylor Henry Ford Henry Gantt Alfred Sloan TUTA 15 Luento 2 8

2 Henkilöstöhallinto Yrityksissä lukemattomia OM-kysymyksiä - case ruokakauppa - Elton Mayo Abraham Maslow Frederick Herzberg strategia tuote- ja palveluvalikoima kapasiteetti prosessit ja suoritusmittarit teknologia sijainti tilaratkaisu kysynnän ennustus varaston hallinta huolto ja ylläpito työntekijät (työsuunnittelu ja ajoitus) logistiikka vertikaalinen integraatio, SCM hinnoittelu laadun takaaminen rahoitus jne. Suunnittelua, luonnostelua, operoimista, valvomista ja kehittämistä TUTA 15 Luento 2 9 TUTA 15 Luento 2 16 Joitakin tämän vuosikymmenen kysymyksiä Yritysten ja toimitusketjujen verkostoituminen miten globalisaatiota ja kansainvälistä tuotantoverkostoa ohjataan? Nopeuden ja joustavuuden tavoittelu miten uusia tuotteita saataisiin nopeammin markkinoille? millaisia joustavia tuotantomenetelmiä voisi olla? Voimakas teknologinen kehitys miten uudet tuotantoteknologiat integroidaan vanhoihin? - teknologioiden ramp-up ja ramp-down miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa operaatioihin? Toimintaympäristön lisääntyvät haasteet miten monikulttuurista työntekijäjoukkoa johdetaan? miten yritysostojen jälkeinen toimintojen yhdistäminen hoidetaan? vihreät arvot, lisääntyvät rajoitukset, tuottajan vastuu, eettisyys jne. TUTA 15 Luento 2 12 Päätöksenteossa kaksi eri tasoa Strateginen päätöksentekotaso Yrityksen operaatiot ovat joko kilpailullinen ase tai myllynkivi. Ne ovat harvoin neutraaleja - Skinner 69 Operatiivinen päätöksentekotaso Uudelleen suunnittelemalla Austinin tehtaan tilankäytön ja siirtymällä solutuotantoon IBM - pudotti tuotteen kulkeman matkan 2,5 kilometristä 200 metriin - pudotti tilatarpeen puoleen - kolminkertaisti työntekijöiden tuottavuuden TUTA 15 Luento 2 17

3 Yritysstrategia Pitkäaikaisten suunnitelmien ja systeemien kehittämistä joiden avulla yritys menestyy (tavoitteet ja suunnitelma miten niihin päästään). Sisäinen analyysi Strategian kehittämisprosessi Ulkoinen analyysi Kilpailijaanalyysi Ympäristöanalyysi miten yritys kilpailee; tuotteet, asiakkaat, kilpailuetu asiakkaiden arvostama kyky, joka antaa yritykselle etua sen kilpailijoihin verrattuna (usein operaatiopohjainen) Visio ja missio Yhtymästrategia (eng. corporate) Yritysstrategia (eng. business) Funktionaaliset strategiat (esim. oper.strategia) Taktiikat Operaatiot strategiaprosessin osana Operaatioilla ei kauheasti merkitystä strategiaprosessissa 50- ja 60-luvulla Gailbraith: The problem of production has been solved tuotantokysymyksiä pohdittiin ainoastaan tehtaissa Globaali kilpailu nosti merkitystä 70-luvulla japanilaisten menestykselle kaivattiin selityksiä Noussut arvostetuksi 80-luvulta lähtien hbr: competing on the eight dimensions of quality hbr: zero defections: quality comes to services hbr: time - the next source of competitive advantage hbr: competing on capabilities hbr: what really makes factories flexible hbr: four faces of mass customization TUTA 15 Luento 2 19 TUTA 15 Luento 2 21 Operaatiot strategiaprosessin osana Operaatioiden strateginen rooli on korostunut Yritysten menestys riippuu entistä enemmän kyvystä kilpailla markkinoilla kustannusten, laadun, nopeuden ja joustavuuden avulla TUTA 15 Luento 2 20 TUTA 15 Luento 2 22

4 Operaatiostrategia Vastaa kysymykseen: Mitä pitää tehdä hyvin jotta päästään (strategisiin) tavoitteisiin määrittelee tavoitteet, luonteen ja kilpailuedun alueet - osa-alueina mm. prosessit, kapasiteetti, sijainti, laatu, teknologia ohjaa sisäisten kyvykkyyksien kehitystä antaa pohjan taktisille päätöksille - esim. tuotannonsuunnittelu, valmista vai osta aktiivinen vs. passiivinen rooli meet customers short-haul travel needs at fares competitive with the cost of automobile travel Steve Case: Visio ilman toteuttamiskykyä on hallusinaatio no-frills, low cost service using secondary airports, no meals or entertainment, simplified booking system TUTA 15 Luento 2 23 TUTA 15 Luento 2 26 Yritysstrategiasta funktionaaliset strategiat Monien asioiden pitää sopia yhteen - case Southwest Airlines - Markkinat Yritysstrategia Ystävällinen, mutta rajoitettu asiakaspalvelu Markkinointistrategia Operaatiostrategia Rahoitusstrategia Niukka, aikaansaava henkilöstö Lyhyet, suorat lennot usein kakkostason lentokentille Operations management Ihmiset Tehtaat Osat Prosessit Korkea lentokoneiden käyttöaste Standardoitu laivue Boeing 737:ja Tiheät, luotettavat aikataulut Materiaali & asiakkaat Suunnittelu ja valvonta Tuotteet & palvelut Input Jalostusprosessi Output TUTA 15 Luento 2 24 TUTA 15 Luento 2 27

5 Operaatiostrategian alastrategioita Jalostusprosessi tuotantotyyppi, suhtautuminen tuotteiden elinkaariin, laatustrategia Kapasiteetti kapasiteetin määrä, yleinen sijoittelu, kasvattamisstrategia Sijainti sijaintipaikka, sijaintien/toimipisteiden määrä, kansainvälisyys Henkilöstö rooli, yhteensopivuus muiden osa-alueiden kanssa, koulutus, työkierto Teknologia (koneet, ihmiset, prosessit) yleinen teknologiataso (vaikuttaa moneen asiaan) teknologian kehittäminen ja hyväksikäyttö, ulkoistamisen rooli Informaatio (IT) datan hyväksikäyttö; tuotekehitys, valikoimat, tuotannonsuunnittelu jne. Miten operaatiostrategia pitäisi kehittää? Markkinointistrategia tuotteet, markkinat, hinnoittelu/jakelu/promot, palvelut Yritysstrategia tuotteet, markkinat, kilpailuvaltit Asiakas Ei voida kehittää irrallaan! Operaatiostrategia hinta/laatu/nopeus/joustavuus prosessi ja teknologia kapasiteetti, sijainti, työntekijät TUTA 15 Luento 2 28 TUTA 15 Luento 2 30 Disney World, Orlando koko perheen lomaelämys + tuotteen omalaatuisuus + laatu Kapasiteettistrategia tarvetta isompi maapala, tasainen kapasiteetin kasvatus kysynnän perässä Sijaintistrategia paljon tilaa, lämmin sää, kaukana Disneylandistä, ei byrokratiaa, turisteille sopiva, mahdollisesti muitakin ajanviettopaikkoja lähellä Tilasuunnittelustrategia convenience to spend money, eri ryhmät erotettu toisistaan, poikittaisliikenne järjestetty, ravintoloiden ja pelihuoneiden tiivis sijoittelu, puistot ja järvet viihdykkeinä ja äänivalleina Henkilöstöstrategia lahjakkaimmat, jatkuva koulutus, palvelualttius strategia siisteys, toimivuus, turvallisuus Teknologiastrategia vahva sisäinen teknologiaosaaminen, jonojen hallinta Informaatiostrategia jatkuva radioliikenne, elektroniset kyltit, yhdistetyt varausjärjestelmät TUTA 15 Luento 2 29 Kapasiteetti Jakelu/varastointi Tuotevalikoima Kustannukset Tuoteuutuudet Huoltotoimet

6 Sisäisen koordinaation tärkeys - case AOL - Yritykset kilpailevat eri painotuksilla - case raskaat työkoneet - Nopeasti kasvavat markkinat tuotto riippuvainen asiakasmääristä asiakasmäärillä ja -palvelulla käänteinen suhde Markkinointi muutti hinnoittelun aikaperusteisesta kiinteään kk-taksaan viestintää vähennettiin asiakasmäärien kasvun hallitsemiseksi Kysynnän kasvun paha aliarviointi johti kapasiteettivajeeseen lisäksi läpipäässeet käyttäjät jäivät langoille yhteysongelmia välttääkseen Tuotanto joutui hankkimaan nopeasti kallista lisäkapasiteettia ja tekemään ylitöitä suuret investoinnit uudesta kapasiteetista asennuskatkot vihastuttivat asiakkaita entisestään Käyttökustannukset, kestävyys, palvelu Hinta ja luotettavuus TUTA 15 Luento 2 32 TUTA 15 Luento 2 34 Operatiiviset vahvuudet kilpailuetuna Vahvuuksien keskinäinen suhde - perinteinen suhtautuminen - Joustavuus räätälöinti, tuotevalikoima, -volyymit Kustannus Koko laaja tuotevalikoima skaalaedut Kustannus valmistus, jakelu, palvelu Luotettavuus esim. toimitusvarmuus Sijainti helppous tuotekehitys tilaus - toimitus Prosessiosaaminen huippu tai tasalaatu (tuotteet ja palvelu) Tuoteosaaminen Joustavuus yksilöllinen räätälöinti tuotevalikoima, -volyymit suunnittelu, valmistus, toimitus insinöörilaatu asiakkaan kokema Kilpailuetu keskittymällä! A Joustavuus B TUTA 15 Luento 2 33 TUTA 15 Luento 2 36

7 Kilpailuedun lähteiden yleinen kehittyminen Kaikki ei ole kuitenkaan muuttunut! < 1960s n s 1980s Fokusoituneet tehtaat Kustannukset ja skaala 1990s Joustavuus ja valikoimien laajuus ideologiana A car for every taste and purse ideologiana You can have any color you want as long as it is black Palvelu ja aika We love your product but where is it? Don t sell what you produce. Produce what sells. Quality is free????? TUTA 15 Luento s Trade-offit ovat vieläkin olemassa Differointi Kustannusjohtajuus Mitä tämä tarkoittaa? Asiakassegmenttien arvostuksissa eroja - case lentoliikenne - Minimivaatimukset Kohde Turvallisuus Kilpailuetu Hinta Joustavuus jne. TUTA 15 Luento 2 39 Vahvuuksien keskinäinen suhde - uusi suhtautuminen - Order Qualifiers minimivaatimukset Kustannus Joustavuus Order Winners kilpailuetumuuttujat Palvelu??? A Higher performance curves A2 B2 Joustavuus World-class operaatiot! B Menestyvät yritykset fokusoituvat Mikään yritys ei pärjää yrittämällä olla kaikkea kaikille operatiivisesti mahdotonta (ristiriitaiset tavoitteet) taloudellisesti mahdotonta (investoinnit ja skaala) osaamisen kannalta mahdotonta asiakas pitää mahdottomana (skeptismi) Yrityksen löydettävä oma markkinalupauksensa ja pystyttävä toimittamaan se tuote, hinta, palvelu, elämys, kätevyys - erinomainen yhdessä ominaisuudessa - hyvä toisessa ominaisuudessa - vähintään keskitasoa lopuissa TUTA 15 Luento 2 38 TUTA 15 Luento 2 41

8 Valitettava käytännön kokemus... OM-strategian päivittäminen työlästä Rakenteet (hardware) tuotantotyyppi kapasiteetti tilat hankintatoimi Prosessit ja systeemit (software) työntekijät suunnittelu ja skedulointi johtaminen laatu Kehitystyö (upgrades) T&K tuote- ja prosessikehitys teknologiavalinnat Operatiivinen fokus tuppaa katoamaan ajan kanssa TUTA 15 Luento 2 42 TUTA 15 Luento 2 45 Operaatiostrategiaa pitää välillä päivittää Operatiivista tasoa ei saa unohtaa Sisäinen loss of focus Tuotteiden elinkaari Markkinat Yritysstrategia Markkinointistrategia Operaatiostrategia Rahoitusstrategia Markkinointi / uusi strategia Operations arvioi, valmistaudu, mukaudu Kilpailuetumuuttujat Operations management Ihmiset Tehtaat Osat Prosessit Ympäristö Kilpailijat Materiaali & asiakkaat Input Suunnittelu ja valvonta Jalostusprosessi Tuotteet & palvelut Output TUTA 15 Luento 2 44 TUTA 15 Luento 2 46

9 OM-päätösten jako hieman teennäinen OM-päätökset menestyksen takana - case Wal-Mart vs. Kmart - Suunnittelutyyppi Aikajänne Esim. Kmart selvä markkinajohtaja 80-luvulle asti Strateginen Pitkä Tehtaan valmistusprosessi, koko, sijainti vuoden 1987 myynti: Wal-Mart $16B vs. Kmart $26B - kumpikin kauppaketju perustettu vuonna vuodessa Wal-Mart ajoi selvästi ohi Taktinen Suunnittelu ja valvonta Keskipitkä Lyhyt Henkilöstön määrä, materiaalitarpeet, layout, uudet tuotteet, laatu, valmista vai osta Päivittäinen henkilöiden, töiden ja koneiden organisoiminen, varaston hallinta, laadun valvonta, huolto vuoden 1998 myynti: Wal-Mart $137B vs. Kmart $37B Operaatiot merkittävin selitystekijä Wal-Mart panosti operaatioihin ja kustannusten alentamiseen - painopiste tietojärjestelmissä (EDI), varaston paremmassa hallinnassa ja kuljetusjärjestelmissä (nopeampi toimitus ja tavaraa aina hyllyssä) - varaston kierto ja myynti/m kertaa Kmartia parempia Kmart panosti vahvasti markkinointiin - painopiste televisiomainonnassa ja tuotevalikoimissa - esim. Jacklyn Smithin sai oman tuotemerkkinsä TUTA 15 Luento 2 47 TUTA 15 Luento 2 49 Päätökset liittyvät vahvasti toisiinsa OM-päätökset liittyvät vahvasti toisiinsa - case Wal-Mart - Strateginen päätöksenteko Yritysstrategia Kilpailuedun saavuttaminen tarjoamalla asiakkaille hyvälaatuisia tuotteita kilpailukykyisin hinnoin Taktinen päätöksenteko Operatiivinen suunnittelu ja valvonta Operaatiostrategia Lyhyet läpimenoajat Alhaiset varastotasot Operaatiorakenne Terminaalitoiminta EDI Kuljetusjärjestelmä Sijaintipäätökset Sisäinen tiedonvälitys TUTA 15 Luento 2 48 TUTA 15 Luento 2 50

10 Onko ytimessä olosta mitään hyötyä? Koneiden käyttö OM-ongelmien ratkaisussa? - case klassinen kaupparatsuongelma - Rahoitusmarkkinat, osakkeenomistajat Kaupparatsuongelma: 100 asiakasta, minimoitava kuljettu matka Toimittajat Ostotoiminta Rahoitus Operaatiot Markkinointi Henkilöstö Työntekijät paikat ja paikkojen väliset etäisyydet tiedossa vaihtoehtoisia reittejä 100! eli 9* Kuinka kauan ongelman ratkaiseminen vie? prosessorin tehokkuus laskua per sekunti molekyylejä mahtuisi universumiin (teoreettinen) maailman ikä sekuntia Asiakkaat * *10 17 = (< 9* ) Suojassa epävarmuudelta ja vaihtelulta? OM-ongelmat usein hyvin samankaltaisia managerial judgment needed: choose wisely TUTA 15 Luento 2 54 TUTA 15 Luento 2 56 Koneiden käyttö OM-ongelmien ratkaisussa? - case klassinen kaupparatsuongelma - Päätöksenteko käytännössä haastavaa - lisäarvon tuottaminen vaatii todellisia taitoja - Monimutkaisuus Input Output Epävarmuus Kauanko lyhimmän reitin optimointi vie 100 asiakkaan tapauksessa? TUTA 15 Luento 2 55 TUTA 15 Luento 2 58

OM:n historia ja päätöksenteko

OM:n historia ja päätöksenteko L u e n t o Teollinen vallankumous OM:n historia ja päätöksenteko Adam Smith Luennon sisältö OM:n historia OM:n strateginen ja operatiivinen päätöksenteko James Watt Eli Whitney TUTA 17 Luento 2 6 Käsityötalous

Lisätiedot

OM:n historia ja päätöksenteko

OM:n historia ja päätöksenteko L u e n t o OM:n historia ja päätöksenteko Luennon sisältö OM:n historia OM:n strateginen ja operatiivinen päätöksenteko Operations Managementin historia OM:n historia Käsityötalous Teollinen vallankumous

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Työnsuunnittelu ja mittaaminen

Työnsuunnittelu ja mittaaminen L u e n t o Henkilöstöasiat itse asiassa varsin strategisia Työnsuunnittelu ja mittaaminen Ulkoiset voimat Politiikka Talous Sosiaalinen Teknologia Sisäiset voimat Strategia Rakenne Kulttuuri Politiikka

Lisätiedot

Operaatiot ja teknologia

Operaatiot ja teknologia L u e n t o Operaatiot ja teknologia Luennon sisältö OM-teknologia Teknologian kehittäminen Case yield management, toiminnanohjaus OM-teknologia Operaatioissa ihan konkreettista teknologiaa TUTA 17 Luento

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Operations Managementin esittely

Operations Managementin esittely L u e n t o Mistä OM:ssä on kysymys? (raa asti yksinkertaistaen) Operations Managementin esittely Tavoitteena ihmisten tarpeiden täyttäminen K&R: soveltaen kpl 1 Luennon sisältö Johdanto ja määritelmä

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos STRATEGIAPROSESSI Pysyvää on vain kiihtyvä muutos Perinteisen strategisen suunnittelun merkitys dynaamisissa liiketoiminnoissa jää yhä vähäisemmäksi. Menestymisen edellytyksiä ovat yhä kasvavassa määrin

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle A Basware Presentation Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle Kuinka tehostaa ostoreskontratoimintoja entisestään Basware InvoiceOut - Ostolaskuprosessin ulkoistaminen Esa Tihilä, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Työnsuunnittelu ja mittaaminen

Työnsuunnittelu ja mittaaminen L u e n t o Työnsuunnittelu ja mittaaminen Luennon sisältö Resurssointi Työnsuunnittelu Työn analysointi ja mittaaminen Henkilöstöasiat pehmeitä ja uneliaita? Henkilöstöpuoli ei ole merkityksetöntä Research

Lisätiedot

Työnsuunnittelu ja mittaaminen

Työnsuunnittelu ja mittaaminen L u e n t o Työnsuunnittelu ja mittaaminen Luennon sisältö Resurssointi Työnsuunnittelu Työn analysointi ja mittaaminen Henkilöstöasiat pehmeitä ja uneliaita? Henkilöstöpuoli ei ole merkityksetöntä Research

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut

Globalisaatio ja asiantuntijapalvelut IBM Global Business Services (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) ITviikko Seminaari torstaina 10.5.2007 Pekka Leppänen (Pohjanmaan vaatetus vai H&M) Myytinmurtajat 1. Globalisaatio ei vaikuta korkean osaamisen

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle

Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle Presented by: Presented to: Date: Martti From martti.from@pagero.com Verkkolaskufoorumin syysseminaari Marraskuu 2017 Pagero and Primelog are registered

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo!

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo! Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014 Welcome to SYMFONI IT mene rahan luo! Liiketoimintalähtöinen IT harvinaisen pitkään muodissa ollut klisee STRATEGIA Miten hyvin organisaation strategia on

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot