Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Uusitalo Tapio pj. (kesk) Karila Juhani (kesk) toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu vpj (vas) Oikarinen Antti (vas) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino (sit) Pöntiö Jouni (kesk) Perttunen Jimmy (vas) Romo Päivi (kok) Perälä Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Pesonen Eila (sit) Hietala Eija (sit) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka kvalt:n pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapio Uusitalo Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Aino Kulpakko PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Jimmy Perttunen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 198, 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 198 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 199 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Aino Kulpakon ja Jimmy Perttusen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Päätettiin ottaa käsittelyyn kolme lisäasiaa.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 200 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2005 Khall 200 Sisäasiainministeriön kirjeen mukaan harkinnanvaraista avustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avustukseen on varattu n. 30 milj. (v n. 48 milj. ). Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne kesäkuun, kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hakemusta on mahdollista täydentää elokuun loppuun mennessä. Hakemukseen pyydetään yksilöimään ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talousvaikeuksiinsa. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Sisäasiainministeriön kirje liitteenä nro 1. Kuntien avustuksista päättää sisäasiainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Myönnetyt avustukset maksetaan kunnille viimeistään joulukuun 11 päivänä Lomakkeet 1-3 sekä hakemus liitteet liitteenä nro 2. Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2005 liitelomakkeissa 1-3 ja hakemuksessa sekä sen liitteissä esitetyillä perusteilla. Kunnanjohtaja oikeutetaan täydentämään hakemusasiakirjoja.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 MAA-ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN KEMIJÄRVEN KAUPUNGILLE KEMIJÄRVEN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAHINNAKSI Khall 143 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti seuraavaa: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta ostaa Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeita 300 kappaletta yhteishintaan Kauppahinta suoritetaan luovuttamalla Kemijärven kaupungille kaupungin ja kunnan edustajien välisissä neuvotteluissa sovittava maa-alue Pyhätunturin matkailualueelta. Kunnanvaltuusto oikeuttaa teknisen toimen ja kunnanjohtajan käymään maa-aluetta koskevat neuvottelut. Tekninen toimi oikeutetaan lisäksi huolehtimaan kaupan käytännön järjestelyistä. Lopullisen kauppakirjan/vaihtokirjan sekä muut osakekauppaan liittyvät asiat hyväksyy kunnanhallitus. Kunnan edustaja Kemijärven Kehitys Oy:n hallitukseen päätetään myöhemmin. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseensä että, myöskin rahakorvaus ja muut vaihtoehdot esim. suurempi osake määrä tulee selvittää. Kunnanvaltuusto päätös ( 53) liitteenä nro 14. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen neuvottelu on käyty Neuvottelumuistio liitteenä nro 15. Muistiossa todetaan mm: Kemijärven Kehitys Oy:llä on halua satsata Pyhätunturin kehitykseen ensisijaisesti elinkeinopolitiikan ratkaisuilla. Oleellista tällöin on keskeisellä paikalla sijaitsevat maa-alueet ja tavoitetta edistävät kaavalliset valmiudet. Kiinnostusta Kemijärven Kehitys Oy:llä on eritoten Pyhän liikekeskukseen ja asuntovaunualueeseen rajoittuvista maista. Luovutettava maa-alue tulee kaupan myötä Kemijärven kaupungin omistukseen. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin esitykseen, jonka mukaan Kemijärven kaupungille luovutettavaksi esitettävät alueet sijaitsevat kaupungin omistaman maa-alueen ympärillä (liittyvät kaupungin maihin).

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta Kemijärven Kehitys Oy:llä on mahdollisuus laajentaa nykyisen liikekeskuksen tiloja ja huolehtia laajennuksen edellyttämistä autojen paikoitustiloista ja liikennealueiden muusta riittävyydestä. Liitteenä nro 16 kartat ja luonnos vaihtokirjaksi. Luovutettavien alueiden pinta-ala on yhteensä noin 1,4 hehtaaria. Nähtävillä olevassa yleiskaavassa luovutettavat alueet käsittävät osia seuraavista alueista (merkitty vinoviivoituksella kartalle): - AP/pientalovaltainen asuntoalue - EV/suojaviheralue - LP/yleinen pysäköintialue - P/kaupallisten palvelujen alue - Tie- ja liikennealue sekä latureitti Huomionarvoista lienee, että pientalovaltaisesta asuntoalueesta (AP) vain pieni osa kuuluu luovutettavaksi esitettyyn alueeseen. Kyseenalaista on myös sijoittaa asuntoja lähelle liikerakennuksia tai yleisiä paikoitusalueita. Kopio kaavakartoista ja kaavamääräyksistä liitteenä nro 17. Mikäli luovutus toteutuu on ilmeisen järkevää tarkastella yleiskaavaa ko. alueiden osalta uudessa tilanteessa, jotta liikekeskuksen mahdolliset laajennushankkeet voivat toteutua. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta luovuttaa Kemijärven kaupungille Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevasta Lomakylä Kultakero nimisestä tilasta Rn:o 1:236 noin 1,3 hehtaarin suuruisen määräalan sekä Kunnanpyhä nimisestä tilasta Rn:o 1:217 noin 860 m2:n suuruisen määräalan. Määräalat on merkitty likimäärin liitteenä olevan vaihtokirjaluonnoksen liitekartoille. Määräalat luovutetaan vastikkeena Kemijärven kaupungin Pelkosenniemen kunnalle luovuttamasta 300 osakkeesta, jotka oikeuttavat osakkuuteen Kemijärven Kehitys Oy:ssä. Tekninen virasto huolehtii vaihtokirjan laatimisesta pääosin liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Vaihtokirjan allekirjoittavat kunnanjohtaja Pauli Laurila ja hallintosihteeri-sivistystoimenjohtaja Marjo Mustonen.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 Kunnanhallitus esittää lisäksi, että mikäli Suomun ja Pyhätunturin alueiden kunnallistekniikat (vesi- viemäri ja tiet) siirretään Kemijärven Kehitys Oy:n omistuksesta Kemijärven kaupungille siten, että Kemijärven Kehitys Oy:n osakepääomaa alennetaan, hyvitetään Pelkosenniemen kuntaa lisäämällä vastaavasti kunnalle tulevaa osakemäärää vastikkeetta. Tämän jälkeen Pelkosenniemen kunta omistaa noin 10 % Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeista eli noin 1200 osaketta. Lopullinen osakemäärä saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Hannu Oikarinen esitti, että luovutettavasta alueesta poistetaan yleiskaavaan merkitty AP-alue. Hanne Perälä kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kunnanjohtajan esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Uusitalo, Hyötylä, Kiemunki, Kulpakko, Pesonen), EI ääniä 3 kpl (Oikarinen, Perttunen, Perälä). Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. * * * Kvalt 32 Kvalt: Liitteenä nro 4 kunnanvaltuuston päätös ( 53), neuvottelumuistio, kartat, luonnos vaihtokirjaksi, kopio kaavakartoista ja kaavamääräyksistä. Elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho käytti puheenvuoron Kemijärven Kehityksen toiminnasta. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Reeta Hyttinen esitti, että: Valtuusto hyväksyy liittymisen Kemijärven Kehitys Oy:n osakkaaksi. Valtuusto palauttaa vaihtokaupan kunnanhallitukselle edelleen valmisteltavaksi, jotta maan sekä Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeiden arvo määritetään uudelleen. Heikki Honkanen kannatti Hyttisen esitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Reeta Hyttisen esityksen. * * *

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 Khall 177 Liitteenä nro 1 kunnanvaltuuston päätös ( 53), neuvottelumuistio, kartat, luonnos vaihtokirjaksi, kopio kaavakartoista ja kaavamääräyksistä. Kunnanvaltuuston päätöksen edellyttämä neuvottelu on pidetty Muistio liitteenä nro 2. Muistiossa on selvitetty mm. valtuuston edellyttämä osakkeen hinta (60,99 ), jolloin yhteen hallituspaikkaan tulee laskennallisesti olla omistuksessa 1774 osaketta. Osakkeiden hintana määriteltyä maa-aluetta on neuvottelun mukaisesti pienennetty noin 800m2, jolloin kunnan mahdollisuudet toteuttaa esim. pysyvän asutuksen rakennuksia ovat parantuneet. Muistion kohdassa 3. on todettu mm. että kyseessä on ostohinnan rahakorvauksen korvaaminen maa-alueiden luovutuksella Pyhätunturin matkailualuetta kehittävälle toimijalle. Uudistaa aikaisemman päätösesityksen siten muutettuna, että Lomakylä Kultakero nimisestä tilasta Rn:o 1:236 luovutettavan alueen pinta-ala on noin 1,22 hehtaaria (liitekartan uusi rajaus). Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa, että nyt hankitut osakkeet oikeuttavat yhteen (1) hallituspaikkaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksessa aikaisemmissa neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Hannu Oikarinen esitti, että järjestetään uusi neuvottelu, jossa määritellään maanarvo, hinnoittelu olisi pitänyt tehdä jo nyt käydyissä neuvotteluissa valtuuston aiemman päätöksen mukaan. Hanne Perälä ja Aino Kulpakko kannattivat Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kunnanjohtajan esitys JAA, Hannu Oikarisen esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2kpl (Hyötylä, Kiemunki), EI ääniä 5 kpl (Oikarinen, Kulpakko, Romo, Perälä, Hietala). Äänin 2-5 päätökseksi tuli Oikarisen esitys.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 Kunnanjohtaja esitti, että neuvottelijoiksi nimetään Hannu Oikarinen, Hanne Perälä ja Pekka Nyman. Unto Kiemunki esitti, että neuvottelijoiksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Aino Kulpakko kannatti Kiemungin esitystä. Kiemunki lisäsi esitykseensä neuvottelijaksi Aino Kulpakon. Pirkko Hyötylä kannatti Kiemungin lisäesitystä. Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti neuvottelijoiksi Tapio Uusitalon, Hannu Oikarisen, Pauli Laurilan ja Aino Kulpakon. Khall 201 * * * Liitteenä nro 3 kunnanvaltuuston päätös ( 53), neuvottelumuistio, kartat, luonnos vaihtokirjaksi, kopio kaavakartoista, kaavamääräyksistä ja muistio Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti, että Kemijärven kaupunki ei jatka keskusteluja Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeiden myynnistä Pelkosenniemen kunnalle. Päätös nähtävänä Kemijärven kotisivuilla. Päätöksen sanamuoto on tulkittavissa siten, että tähänastinen neuvottelutulos on hyväksyttävissä, mutta uusia neuvotteluja ei katsota tarpeelliseksi käydä. Uudistaa aikaisemman päätösesityksen. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia saatetaan valtuuston päätettäväksi osakemerkinnän suorittamistavan osalta edellä esittelyssä kuvattu neuvottelutulos huomioiden. Hannu Oikarinen uudisti aikaisemman esityksensä neuvottelujen käymisestä. Esitys kannattamattomana raukesi. Hannu Oikarinen esitti, että kauppahinnalla ( e) vaihdetaan n. 600 Kemijärven Kehitys Oy:n osaketta osakkeen laskennallisen hinnan (n. 60 euroa) perusteella. Jimmy Perttunen kannatti Oikarisen esitystä. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Puheenjohtaja totesi, että koska asiata on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 201 Äänestys menettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: kunnanjohtajan esitys JAA, Hannu Oikarisen esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2 kpl (Tervo, Perälä), EI ääniä 6 kpl (Uusitalo, Oikarinen, Hyötylä, Kulpakko, Perttunen, Pesonen). Päätökseksi tuli Hannu Oikarisen esitys. Päätös saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

10 Kunnanhallitus Hallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 TALTEEN OTETUT ELÄIMET Hall 110 Eläinsuojelulain 15 velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueilla talteen otetuille eläimille ei ole osoitettavissa asianmukaisia tilapäishoitotiloja. Kunnat voivat järjestää kyseiset tilat joko erikseen tai sopia yhteisestä hoitotilasta. Terveysvalvonnan johtaja esittää, että yhtymähallitus velvoittaa jäsenkunnat omalla kustannuksellaan viipymättä järjestämään lakisääteiset, asianmukaiset hoitotilat talteen otetuille eläimille. Kunnat ilmoittavat järjestelyistään kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoon, joka välittää tiedon edelleen lääninhallitukselle ja poliisille. Ehdotus: Jl. Päätös: Khall 220 Hallitus velvoittaa jäsenkunnat omalla kustannuksellaan viipymättä järjestämään lakisääteiset, asianmukaiset hoitotilat talteen otetuille eläimille. Kunnat ilmoittavat järjestelyistään kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoon, joka välittää tiedon edelleen lääninhallitukselle ja poliisille. Hallitus velvoittaa jäsenkunnat omalla kustannuksellaan viipymättä järjestämään lakisääteiset, asianmukaiset hoitotilat talteen otetuille eläimille. Kuntien on ilmoitettava järjestelyistään kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoon, joka välittää tiedon edelleen lääninhallitukselle ja poliisille. * * * Kunnanhallitus toteaa, että sen tiedossa ei ole viimeksi kuluneilta vuosilta eläinsuojelulain 15 :n mukaisia talteenottotarpeita. Pelkosenniemen kunnalla ei ole taloudellisia resursseja hoitaa esillä olevaa asiaa. Asia jätetään pöydälle ja siihen palataan, mikäli em. lainkohdan mukaisia ongelmia ilmenee.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 * * * Khall 185 Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan kiinnittänyt esillä olevaan asiaan huomiota. Kopio päätöksestä liitteenä nro 6. Asiaan liittyvissä olosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta jälkeen. Uudistaa aikaisemman päätösesityksen. * * * Khall 192 Kopio päätöksestä liitteenä nro 14. Terveysvalvonnan johtaja, eläinlääkäri Hanna Nurmi on kirjeellään ehdottanut, että kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn. Kirje liitteenä nro 15. Virastossa on valmisteltu luonnos irtoeläinten hoidon järjestämisestä sekä luonnos lehti-ilmoitukseksi toiminnan kilpailuttamiseksi. Luonnokset liitteenä nro 16. Alustavia neuvotteluja koppien, häkkien ja pieneläinten säilytystilojen rakentamisesta ns. YTY-töinä on käyty keskusteluja. Näin lienee mahdollista toteuttaa em. rakentamiset ns. täytetöinä kesäaikana. Hankintalain, kilpailuttamissäännösten ja kunnan hankintaohjeen mukaa toiminta on kilpailutettava. Khall 202 Kunnanhallitus päättää järjestää irtokoirien hoidon järjestämisestä tarjouskilpailun liitteenä olevan lehti-ilmoitusluonnoksen mukaisesti. Irtoeläinten hoidon järjestämisestä päätetään lopullisesti kunnanhallituksen kokouksessa * * * Liitteenä nro 6 kopio päätöksestä, kirje ja luonnokset

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 202 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti on liitteenä oleva lehti-ilmoitus julkaistu Sanomalehti Koti-Kympissä Tarjoukset on pyydetty mennessä. Tarjoukset ja niistä tehty yhdistelmä esitellään kokouksessa ja ne otetaan tämän pykälän liitteeksi. Määräaikaan mennessä ( ) jätettiin yksi (1) tarjous. Tarjous avattiin hankintasäännön edellyttämällä tavalla. Tarjous liitteenä nro 6a. Tarjouksen vuosikorvaus on 1000, mikä on käytännössä sama kuin Sallan kunnassa ja Kemijärven kaupungissa sovellettu korvaus. Sopimusluonnoksen kohdan 14. osalta on todettava, että siinä on tarkoitettu, että kunnalle ei aiheudu kustannuksia lemmikkieläinhoitolatoiminnasta ja että kunnan omistamia koppeja ja häkkejä voi korvauksetta käyttää ko. toimintaan. Kunnanhallitus valitsee talteen otettujen/irtoeläinten hoitajan kunnanjohtajan tekemän esityksen mukaisesti. Käytännön järjestelyistä huolehtii tekninen toimi ja hoidon tason tms. valvonnasta terveysvalvonnan johtaja. Uudistaa aikaisemman päätösesityksen siten muutettuna, että Maarit Tervon tarjous hyväksytään ja että sopimuksen kohdan 14 sanamuotoa täsmennetään kunnan kustannusten osalta. Jari Tervo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 203 LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT PELKOSENNIEMELLÄ Khall 203 Lapin kyläasiain neuvottelukunta järjestää Lapin 16. kylätoimintapäivät Pelkosenniemen Pyhätunturilla Kirjeellään anoo Lapin kyläasiain neuvottelukunta Pelkosenniemen kunnalta avustusta päivien käytännön järjestelyihin Kirje ja ohjelma liitteenä nro 7. Päivien teemana on tänä vuonna Kylätoiminnan kansainvälistäminen. Kunnanjohtaja on keskustellut Lapin kyläasiain neuvottelukunnan sihteerin Sirpa Riipin kanssa avustuksen suuruudesta. Kunnanhallitus myöntää kylätoimintapäivien käytännön järjestelyihin 700 :n suuruisen avustuksen (avustukset yhteisöille). Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että kunnanedustajana tilaisuudessa toimii Reeta Hyttinen.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 204 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 204 Asialista liitteenä nro 8. Kunnanvaltuuston kokous on pidetty Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 208 POHJOLAN OSUUSPANKIN TARJOUS PANKKIPALVELUISTA Khall 208 Liitteenä nro 22 Pohjolan Osuuspankin tarjous pankkipalveluista Kunnan maksuvalmiuden suunnittelun ja kassanhallinnan vuoksi on perusteltua liittää kunnan yritystiliin shekkiluottomahdollisuus. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 22 olevan Pohjolan Osuuspankin tarjouksen pankkipalveluista.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 210 KUNNANVAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS LUPAHAKEMUS Khall 210 Genimap Oy on kirjeellään pyytänyt lupaa käyttää Pelkosenniemen kunnan vaakunaa kuvaa sekä tarvittaessa vaakunan selitettä tuotteissaan. Kunnanhallitus myöntää Genimap Oy:lle luvan käyttää Pelkosenniemen kunnanvaakunaa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.09.2005 kello 15.00-17.34 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 5/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 22.05.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot