Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Perälä Hanne jäsen Pesonen Eila jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen Poikela Marko varajäsen MUUT SAAPUVILLA Laurila Pauli kunnanjohtaja OLLEET Mustonen Marjo pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 27, 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 27 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kul- lekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kokouksen aluksi Metsähallitus esitteli Itä- ja Länsi-Lapin luonnonvara- suunnitelmaa. Puheenjohtaja avasi varsinaisen valtuuston kokouksen klo Esityslistaan hyväksyttiin yksimielisesti lisättäväksi pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 28 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tar- ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimi- kastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston vat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin valittavaksi Marko Poikela ja Jimmy Perttunen.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 POSION KUNNAN ERO ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄSTÄ Khall 95 Neuvottelujen tuloksena on laadittu sopimus Posion kunnan kanssa. Kopio kuntayhtymän pöytäkirjasta ja luonnos sopimukseksi liitteenä nro 12. Posion kunta on eronnut Itä-Lapin kuntayhtymästä. Eroon liit- tyvät neuvottelut Posion kunnan kanssa on käyty Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Posion kunnan kanssa on tarkoitus neuvotella seutukunnallisen edunval- vonnan ja edunvalvonnan kustannusten järjestelyistä. Posion kunnalle maksettava peruspääoman osuus on ,11, joka peritään myöhemmin jäsenkunnilta. Khall: Kvalt 29 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja saattaa sen tie- doksi kunnanvaltuustolle. Peruspääoman kattamisesta nyt vähenevältä osin päätetään erikseen. Kopio kuntayhtymän pöytäkirjasta ja luonnos sopimukseksi liitteenä nro 1. Merkittiin tiedoksi.

4 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 KIIMASELÄN ASEMAKAAVA-ALUEELLA OLEVIEN RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTIHINNAN TARKISTAMINEN METSÄKURSU, METSÄMIKKI JA KUNNANMETSÄVARPULA- TILOJEN ALUEILLA Tekn.ltk 66 Liite 11. Kunnanvaltuuston päätökset : ja Liite 12. Rakennuspaikkojen hinnat Otsikossa mainitulla asemakaava-alueella olevan rakennuspaikan hinta on ollut alkaen 25 / kerrosneliömetri. Kauppakirjan ehtoihin on kyseisestä ajankohdasta lukien sisällytetty rakentamisvelvoite, jolloin rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. Kunnallistekniikan liittymismaksu on maksettava siinä vaiheessa, kun rakennustyön aloittamisilmoitus on jätetty rakennustarkastajalle. Tonttikauppoja on nykyisen hinnoittelun aikana po. alueelta tehty 9 kpl. Kunnan rakennuspaikkojen hintataso on todella alhainen, kun vastineeksi huomioidaan rakennetun infran valmiudet. Perusteita rakennuspaikan myyntihinnan tarkistamiseen on useampia. Hintataso ja hintapyynnöt Pyhätunturin alueella ovat nousemassa. Poh- tämän myötä ja markkinatilanteen vaikutuksiin kunnan tonttihinnoittelussa varauduttaisiin joisrinteelle suunniteltujen kaavahankkeiden käynnistyminen on hyvin nopeasti käsillä ja Kiimaselän alueen kiinnostavuuden odotetaan kasvavan ennakolta. Rakennuspaikan hintaa esitetään tarkistettavaksi siten, että lukien rakennuspaikan uusi hinta on 35 / kerrosneliömetri. Tämän hin- noittelun mukaan halvin rakennuspaikka maksaa Rakentamisvelvoitteen muuttamiseen ei ole tarvetta. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että otsikossa mainitulla Kiimaselän asemakaava-alueella olevien rakennus- paikkojen hinta on lukien on 35 / kerrosneliömetri. Rakentamisvelvoite säilyy nykyisellään. Khall 137 Liitteenä nro 4 kunnanvaltuuston päätökset :

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 ja ja rakennuspaikkojen hinnat. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää kun- esityksen nanvaltuustolle rakennuspaikkojen hinnankorotusta teknisen lautakunnan mukaisesti. Hinnankorotukset astuvat voimaan lukien. Khall: Kvalt 30 Liitteenä nro 2 kunnanvaltuuston päätökset : ja ja rakennuspaikkojen hinnat. Heikki Honkanen kannatti hallituksen esitystä.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 MÄÄRÄALAN OSTAMINEN PELKOSENNIEMEN KUNNALLE PYHÄMÄNNISTÖ NIMISESTÄ TILASTA RN:O 1:244 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PYHÄJÄRVEN KYLÄSSÄ Khall 142 Teuvo Ensio Pyhäjärvi ja kunnan edustajat ovat neuvotelleet otsikossa mainitun määräalan ostamisesta Pelkosenniemen kunnalle. Tämän jälkeen ovat Teuvo Ensio Pyhäjärvi ja Markku Kan- kaanranta käyneet jatkoneuvottelut. Neuvottelumuistio liitteenä nro 12. Neuvottelujen tuloksena on neuvottelijoiden kesken sovittu kauppahinnak- si Määräalan pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Määräala rajoittuu voimalin- jaan, kunnanrajaan ja Pyhä-Luosto maantiehen. Kartta määräalasta liitteenä nro 13. Määräala on merkitty kartalle tummalla rajauksella. Myyjän kanssa on sovittu, että määräalalle kuuluu osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä muihin yhteisiin. Kemijärven käräjäoikeuden ilmoituksen mukaan Pyhämännistö nimiseen tilaan ei ole vahvistettu kiinnityksiä tai rasiteoikeuksia. Nähtävillä olevassa yleiskaavassa määräala on kaavoitettu pysyvän asutuksen tarpeisiin (kaavamerkintä AP). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta ostaa Teu- määräalan Pyhämännistö nimisetä tilasta Rn:o 1:244 Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä. Kauppahinta on , joka maksetaan vo Ensio Pyhäjärveltä karttaliitteeseen merkityn n. 3,5 hehtaarin suuruisen kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Määräalalle kuuluu osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä muihin yhteisiin. Kauppakirjan laatimisesta, lainhuudosta, lohkomisesta ja muista kaupan yksityiskohdista huolehtii tekninen virasto. Kauppakirjan allekirjoittaa kun- nanjohtaja Pauli Laurila ja hallintosihteeri-sivistystoimenjohtaja Marjo Mus- tonen. Khall: Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että samalla kunnanvaltuusto varaa lisämäärärahaa euroa maan ostoon. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 Hannu Oikarinen esitti, että määräalan ostoa ei hyväksytä. Hanne Perälä kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poik- keava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kunnanjohtajan esi- tys JAA, Hannu Oikarisen esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksi- mielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Uusitalo, Hyötylä, Kiemunki, Kulpakko, Pesonen), EI ääniä 3 kpl (Oikarinen, Perttunen, Perälä). Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. Kvalt 31 Liitteenä nro 3 neuvottelumuistio ja kartta määräalasta. Hannu Oikarinen esitti, että määräalaa ei osteta. Hanne Perälä kannatti Oikarisen esitystä. Tapio Uusitalo kannatti kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kunnanhallituksen esitys JAA, Hannu Oikarisen esitys EI. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä nro 11. Äänin 12-3 päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 MAA-ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN KEMIJÄRVEN KAUPUNGILLE KEMIJÄRVEN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAHINNAKSI Khall 143 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kunnanhallituk- sen esityksen mukaisesti seuraavaa: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kun- yhteishintaan Kauppahinta suoritetaan luovuttamal- la Kemijärven kaupungille kaupungin ja kunnan edustajien ta ostaa Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeita 300 kappaletta välisissä neuvotteluissa sovittava maa-alue Pyhätunturin matkailualueelta. Kunnanvaltuusto oikeuttaa teknisen toimen ja kunnanjohtajan käymään maa-aluetta koskevat neuvottelut. Tekninen toimi oikeutetaan lisäksi huolehtimaan kaupan käytännön järjestelyistä. Lopullisen kauppakirjan/vaihtokirjan sekä muut osakekauppaan liittyvät asiat hyväksyy kunnanhallitus. Kunnan edustaja Kemijärven Kehitys Oy:n hallitukseen päätetään myöhemmin. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseensä että, myöskin rahakorva- selvit- us ja muut vaihtoehdot esim. suurempi osake määrä tulee tää. Kunnanvaltuusto päätös ( 53) liitteenä nro 14. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen neuvottelu on käyty Neuvottelumuistio liitteenä nro 15. Muistiossa todetaan mm: Kemijärven Kehitys Oy:llä on halua satsata Pyhätunturin kehitykseen ensisijaisesti elinkeinopolitiikan ratkaisuilla. Oleellista tällöin on keskeisellä paikalla sijaitsevat maa-alueet ja tavoitetta edistävät kaaval- Pyhän liikekeskukseen ja asuntovaunualueeseen rajoittuvista maista. liset valmiudet. Kiinnostusta Kemijärven Kehitys Oy:llä on eri toten Luovutettava maa-alue tulee kaupan myötä Kemijärven kaupungin omistukseen. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin esitykseen, jonka mukaan Kemijärven kaupungille luovutettavaksi esitettävät alueet sijaitsevat kaupungin omistaman maa-alueen ympärillä (liittyvät kaupungin maihin).

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta Kemijärven Kehitys Oy:llä on mah- dollisuus laajentaa nykyisen liikekeskuksen tiloja ja huolehtia laajen- nuksen edellyttämistä autojen paikoitustiloista ja liikennealueiden muusta riittävyydestä. Liitteenä nro 16 kartat ja luonnos vaihtokirjaksi. Luovutettavien alueiden pinta-ala on yhteensä noin 1,4 hehtaaria. Nähtävillä olevassa yleiskaavassa luovutettavat alueet käsittävät osia seuraavista alueista (merkitty vinoviivoituksella kartalle): - AP/pientalovaltainen asuntoalue - EV/suojaviheralue - LP/yleinen pysäköintialue - P/kaupallisten palvelujen alue - Tie- ja liikennealue sekä latureitti Huomionarvoista lienee, että pientalovaltaisesta asuntoalueesta (AP) vain pieni osa kuuluu luovutettavaksi esitettyyn alueeseen. Kyseenalaista on myös sijoittaa asuntoja lähelle liikerakennuksia tai yleisiä paikoitusalueita. Kopio kaavakartoista ja kaavamääräyksistä liitteenä nro 17. Mikäli luovutus toteutuu on ilmeisen järkevää tarkastella yleiskaavaa ko. alueiden osalta uudessa tilanteessa, jotta liikekeskuksen mahdolliset laajennushankkeet voivat toteutua. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta luovuttaa Kemijärven kaupungille Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevasta Lomakylä Kultakero nimisestä tilasta Rn:o 1:236 noin 1,3 heh- taarin suuruisen määräalan sekä Kunnanpyhä nimisestä tilasta Rn:o 1:217 noin 860 m2:n suuruisen määräalan. Määräalat on merkitty likimäärin liitteenä olevan vaihtokirjaluonnoksen liitekartoille. Määräalat luovutetaan vastikkeena Kemijärven kaupungin Pelkosennie- osakkuu- men kunnalle luovuttamasta 300 osakkeesta, jotka oikeuttavat teen Kemijärven Kehitys Oy:ssä. Tekninen virasto huolehtii vaihtokirjan laatimisesta pääosin liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Vaihtokirjan allekirjoittavat kunnanjohtaja Pauli Laurila ja hallintosihteeri-sivistystoimenjohtaja Marjo Mustonen.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 Kunnanhallitus esittää lisäksi, että mikäli Suomun ja Pyhätunturin alueiden kunnallistekniikat (vesi- viemäri ja tiet) siirretään Kemijärven Kehitys Oy:n omistuksesta Kemijärven kaupungille siten, että Kemijärven Kehitys Oy:n osakepääomaa alennetaan, hyvitetään Pelkosenniemen kuntaa lisäämällä vastaavasti kunnalle tulevaa osake- noin 10 % Kemijärven Kehitys Oy:n osakkeista eli noin 1200 osaketta. Lopullinen osakemäärä saatetaan tiedoksi määrää vastikkeetta. Tämän jälkeen Pelkosenniemen kunta omistaa kunnanvaltuusotolle. Khall: Hannu Oikarinen esitti, että luovutettavasta alueesta poistetaan yleiskaa- merkitty AP-alue. Hanne Perälä kannatti Oikarisen vaan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Kunnanjohtajan esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Uusitalo, Hyötylä, Kiemunki, Kulpakko, Pesonen), EI ääniä 3 kpl (Oikarinen, Perttunen, Perälä). Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. Kvalt 32 Liitteenä nro 4 kunnanvaltuusto päätös ( 53), neuvottelumuistio, kartat, luonnos vaihtokirjaksi, kopio kaavakartoista ja kaavamääräyksistä. Elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho käytti puheenvuoron Kemijärven Kehityksen toiminnasta. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Reeta Hyttinen esitti, että: Valtuusto hyväksyy liittymisen Kemijärven Kehitys Oy:n osakkaaksi. Valtuusto palauttaa vaihtokaupan kunnanhallitukselle edelleen valmisteltavaksi, jotta maan sekä Kemijärven Kehitys Oy:n osak- keiden arvo määritetään uudelleen. Heikki Honkanen kannatti Hyttisen esitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Reeta Hyttisen esityksen.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 KAIRALAN KOULUN (MÄÄRÄALA OLLILA NIMISESTÄ TILASTA) OSTOTARJOUKSEN PERUUTTAMINEN Khall 144 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myydä Panu Leinoselle Kairalan koulurakennukset sekä määräalan Ollila nimisestä tilasta Rn:o 50:17. Koulurakennuksessa suoritetussa tutkimuksessa todettiin useassa eri kohdassa home esiintymiä. Tutkimustuloksista johtuen Panu Leinonen on perunut ostotarjouksen. Tutkimustulokset liitteessä nro 18. Asiasta on tiedotettu opetusministeriölle, joka on poistanut valtionosuuden palauttamista koskevan päätöksen Opetusministeriön päätökset liitteenä nro 18. Kunnanhallitus hyväksyy Panu Leinosen ostotarjouksen peruuttamisen. Samalla kunnanhallitus edellyttää, että tekninen virasto selvittää koulura- kennusten tulevan käytön. Asia saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Khall: Panu Leinonen poistu kokouksesta klo Kvalt 33 Liitteenä nro 5 tutkimustulokset ja opetusministeriön päätökset Merkittiin tiedoksi.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 SUUR-SODANKYLÄN HISTORIAN TOINEN OSA Khall 147 Suur-Sodankylän historian ensimmäinen osa valmistui v ja siinä käsiteltiin Keminkylän, Sodankylän ja Sompion kylien esihistoriallisesta kaudesta vuoteen Toisessa osassa oli tarkoitus jatkaa käsitellä alueen historiaa lu- vulle saakka. Materiaalia jatko-osaan on valmiina noin 300 sivua. Muistio liitteenä nro 20. Pitäjänhistoriatoimikunta päätti pitkän harkinnan jälkeen esit- tää taustayhteisöille, että teoksen toinen osa päätettäisiin suunnitellus- ta poiketen vuoteen 1916, jolloin Suur-Sodankylän yhteinen historia loppui. Mikäli taustayhteisöt (Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat ja seurakunnat) hyväksyvät muutoksen, saataneen vuoteen 1916 päättyvän toisen osan käsikirjoitus valmiiksi kesäksi 2005 ja teos voidaan julkaista alkutalvesta Khall: Toimikunta on suunnitellut, että historiahanketta jatketaan v al- kaen kirjoittamalla erikseen näiden kolmen kunnan ja seurakuntien his- toriat, jotka kuitenkin julkaistaisiin yhtenä niteenä. Kunnanhallitus hyväksyy historiatoimikunnan esityksen Suur- Sodankylän historian toisen osan rajauksesta vuoteen 1916 päättyväk- si. Kunnanjohtaja teki päätösesitykseensä seuraavan lisäyksen (lisäys tummennettuna): Kunnanhallitus hyväksyy historiatoimikunnan esityk- his- sen Suur-Sodankylän historian toisen osan rajauksesta vuoteen 1916 päättyväksi, sekä Pelkosenniemen, Sodankylän ja Savukosken torian kirjoittamisen aloittamisen v lähtien toimikunnan muistiossa esittämällä tavalla. Päätös annetaan tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan tekemällä lisäyksellä. Kvalt 34 Liitteenä nro 6 muistio Merkittiin tiedoksi.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 KUNNAN TOIMINTAA KOSKEVAT ALOITTEET Khall 148 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitet- tava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijänä on vä- tava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otet- asian vireille tulosta. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan kunnanhallituk- sen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaisille lautakunnille niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäviin asioihin aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kunnanhallitukselle saapui vuonna 2004 kolme aloitetta: 1. Pekka Nymanin aloite Pelkosenniemen kunnan liittämisestä Sodankylän kihlakuntaan. Poliisipäällikkö Seppo Kinnuselta pyydettiin aloitteen johdosta lausunto ja jonka perusteella kunnanhallitus totesi, että aloita ei antanut aihetta jatkaa asian valmistelua. 2. Tuula Pyhäjärven ym. kevyenliikenteenväylän ja valaistuksen rakentamisesta Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoisosaan. Kunnanhallitus esitti Lapin tiepiirille, että se tutkisi mahdollisuuden ke- vyenliikenteenväylän ja tievalaistuksen rakentamiseksi terveyskeskuk- sen ja Lapinniementien väliselle valtatie 5:n tieosuudelle.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Lapin tiepiiri on antanut aloitteen johdosta lausunnon Tiepiiri toteaa lausunnossaan, että kummankaan hankeen toteuttaminen lähitulevaisuudessa ei ole mahdollista. 3. Aloite lasten päivähoitopalvelujen parantamisesta Pyhätuntu- rin/pyhäjärven alueella Kunnanhallitus totesi esitetyt asiat ajankohtaisiksi ja kehotti kunnan sosiaalitointa aktiivisesti etsimään ratkaisuja päivähoitotilanteen parantamiseksi Pyhätunturin Pyhäjärven alueella. Kunnanhallitus antaa aloitteet ja niiden vuoksi tehdyt toimenpiteet tiedoksi kunnanvaltuustolle. Khall: Kvalt 35 Merkittiin tiedoksi.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 36 PELKOSENNIEMEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAN JATKOANOMUS Kirje liitteenä nro 7. Kunnanvaltuusto on muuttanut Pelkosenniemen kunnan saatavat vakautetuksi lainaksi, jota ei ole lyhennetty ja josta ei ole peritty korkoa vuosina Lainamäärä on ollut ,60 mk. Khall 151 Pelkosenniemen Vanhustenkotiyhdistys ry anoo kirjeellään , että myönnetylle vakauttamislainalle myönnettäisiin jatkoa vii- deksi vuodeksi eteenpäin. Yhdistys esittää, että laina-aikaa jatketaan viidellä vuodella samoin eh- doin. Liitteenä nro 21 velkakirja, reskontralista ja tuloslaskelma. Yhdistyksen vuosikokous on huhtikuussa, jonka johdosta asia tulisi käsitel- lä kiireellisenä. Khall: Kvalt Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pelkosenniemen Vanhus- tenkotiyhdistys ry:n vakautetun lainan (48.453,60 mk) 8149,31 laina aikaa jatketaan viidellä vuodella entisin lainaehdoin. Liitteenä nro 7 kirje, velkakirja, reskontralista ja tuloslaskelma.

16 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 37 TILINTARKASTUYHTEISÖN JA TARKASTAJAN VALINTA Kvalt 37 Tarkastuslautakunta 7 Pj: Käsitellään tarjoukset ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Päätös: Pekka Tuomivaara poistu kokouksesta ja sihteeriksi valittiin tämän pykälän kohdalle Marjo Mustonen. Pelkosenniemen kunnan tilintarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosi- en hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön. Todettiin saapunut tarjous ja päätettiin esittää kunnanvaltuustolle Oy Au- diator Ab:n tarjouksen hyväksymistä.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 38 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN UUSI TARKASTUSSÄÄNTÖ Khall 118 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsi- tellyt asiaa seuraavasti: Tarkastussääntöä on uudistettu perussopimuksen uudistamisen yhteydes- on liitteenä nro sä. Työvaliokunta ei ehtinyt kokouksessaan käsitellä tarkastussääntöluonnosta. Luonnos Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastussäännöksi 8. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä nro 8 mukaisen Itä- Lapin kuntayhtymän tarkastussäännön ja esittää sitä jäsenkuntien valtuus- tojen hyväksyttäväksi. Hyväksyttyä tarkastussääntöä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2005 hallinnon ja talouden tarkastamisessa. Päätös: Hyväksyttiin siten, että tarkastussäännön kohtaa Tilintarkastajan valinta ( 5) muutettiin niin että Kemijärven kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi hallin- non ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT tilintarkastajan ja yhden JHTT varatilintarkastajan. Luonnos tarkastussäännöksi liitteenä nro 4. Tilintarkastaja Pekka Tuomivaara on tarkastanut tarkastussääntöluonnok- sen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä oleva tarkastussääntö- luonnos hyväksytään. Khall: Kvalt 38 Luonnos tarkastussäännöksi liitteenä nro 8.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 39 TYÖLLISTÄMISTUELLA PALKATTUJEN HENKILÖIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YKSITYISILLE HENKILÖILLE JA TYÖLLISTÄMISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET VUOSINA Khall 91 Lienee tarkoituksenmukaista, että laaditaan säännöt niistä perusteista, joilla kunta välittää työttömänä olevaa työvoimaa kuntalaisten käyttöön. Virastossa on laadittu luonnos periaatteiksi työntekijöitä välitettäessä. Lienee paikallaan, että päätökset otsikossa mainituista asioista tehdään koko valtuustokaudelle eli vuoden 2008 loppuun. Luonnos liitteenä nro 10. Samalla tulisi päättää työllistämispalvelun jatkamisesta ja kustannuksista. Sosiaaliset syyt eivät aina ole kiistatta todettavissa, joten niiden huomioonottaminen on rajattu vain tapauksiin, jolloin työaika on pi- dempi kuin yksi kuukausi. Khall: Kunnanhallitus 120 Lienee perusteltua, että työntekijä voidaan antaa myös muussa kunnas- niemeläinen sa kuin Pelkosenniemellä asuvalle. Työllistetyn tulee aina olla pelkosen- henkilö. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että alusta yksityiseltä peritään 9 /päivä+alv. Henkilön osoittaa työvoimatoimisto. Työntekijä voidaan antaa enintään kahdeksi (2) viikoksi. Mikäli kyse on pidemmästä ajanjaksosta, työllistäminen voi jatkua kuukauden mittaisena vain, jos so- siaalisihteeri puoltaa jatkoaikaa lausunnossaan. Työllistämispalvelu jatkuu vuoden 2008 loppuun ja kunakin vuonna tar- koitukseen varatun määrärahan puitteissa. Päätöksen työllistämisestä tekee ao. hallintokunnan johtava viranhalija mainituin poikkeuksin. Jätettiin pöydälle. Khall 120 Luonnos liitteenä nro 8. Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen on ilmennyt, että hallintokunnat eivät ole varanneet vuodelle 2005 määrärahoja aikaisempina vuosina to- teutettuun ja edellä esittelyssä mainittuun tukityöllistämiseen. Tavoitteeksi on asetettu, että kyläyhdistykset järjestävät ns. kyläpii- ka/kylärenki - järjestelyjen kautta kuntalaisille tarpeellisen työllis-

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 39 tämispalvelun. Saadun selvityksen mukaan Sallan kunta ja Kemijärven kaupunki maksavat yhdistyksille ns. kuntalisää yhdistelmätukityöllistämiseen. Kemijärvellä tuki on sosiaalitoimen alaista ja summa on 8,50 /työssäolopäivä. Mikäli tukea ryhdytään maksamaan em. ns. kuntalisän muodossa, on mahdollista että myös muut kuin Kirkonkylän kyläyhdistys palkkaa kyläpiian/kylärengin. Toisaalta aikaisempien vuosien käytännöstä luopuminen tarjoaa harvemmille työttömille työtilaisuuksia. Mikäli yhdistykset palkkaavat 3-4 henkilöä olisi ns. kuntalisän kokonaiskustannukset n vuodessa. Tähän tarkoitukseen ei ole vuoden 2005 talousarviossa varattu määrärahaa. Päätös olisi hyvä tehdä koko valtuustokautta koskevaksi vuosille Khall: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto varaa kuluvan vuoden talousarvioon 5000 :n suuruisen määräraha myönnettäväksi yhdistyksille, jotka palkkaavat yhdistelmätuella työttömän henkilön tehtäviin, jotka on mainittu liitteenä olevassa periaateasiakirjassa ja siinä mainituilla periaatteilla. Tuki myönnetään yhdistykselle ja se on 8,50 /työssäolopäivä. Käytännön järjestelyistä vastaa hallintosihteeri. Kiemunki poissa klo Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseen, että järjestelmä on voimassa vuoden Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan lisäyksellä. Kvalt 39 Luonnos liitteenä nro 9. Reeta Hyttinen esitti, että kunnanhallituksen esityksestä poistetaan sana yhdistelmätuella. Tapio Uusitalo kannatti Hyttisen esitystä. Reeta Hyttisen muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 40 MALMINÄYTTEIDEN PALKITSEMINEN KAIVOSTOIMINTAAN JOHTAVAN NÄYTTEEN JOHDOSTA Khall 122 Aikaisemman käytännön mukaan kunnanhallitus on vuosittain Lapin liiton esityksestä palkinnut henkilöitä malminäytteiden perusteella. Palkinnot ovat olleet /näyte/henkilö. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että vastaisuudessa kunnanvaltuusto tekisi päätöksen, jonka mukaan Pelkosenniemen kunta palkitsee vain kaivostoimintaan johtavat malminäytteet. Samalla kunnanhallitus päätti poistaa vuoden 2005 talousarviosta määrärahan malminäytteiden palkitsemiseen. Jotta em. uusi järjestely olisi kannustava, tulisi kaivostoimintaan johtavan näytteen palkitsemiseen varautua huomattavalla summalla. Liitteenä nro 10 malmi- ja muita kaivannaisvarantoja kuvaava artikkeli Itä-Lapista. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta palkitsee kaivostoimintaan johtavan malminäytteen :n suuruisella summalla. Näytteen löytäjän tulee olla yksityinen henkilö ja palkkio maksetaan kaivostoiminnan käynnistämisen tultua luotettavasti todetuksi asiantuntijalausunnon muodossa. Samalla kunnanvaltuusto päättää, että nykymuotoisesta näytteiden palkitsemisesta luovutaan. Päätös on voimassa valtuustokauden Khall: Kvalt 40 Liitteenä nro 10 malmi- ja muita kaivannaisvarantoja kuvaava artikkeli Itä-Lapista. Merkittiin tiedoksi Panu Leinosen aloite koulutien kunnostamisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot