Järki ja tunteet lammastaloudessa -hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järki ja tunteet lammastaloudessa -hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Järki ja tunteet lammastaloudessa -hankkeen loppuraportti 1. Hankkeen tavoitteet Lampaanlihan jäljitettävyys -selvitys: 1) tehdä malli tai mallit /toimenpide-ehdotukset tuotantosuunnan toimintatavoista jäljitettävyyden varmistamiseksi 2) Ketjuinformaation sisällön ja kulun tämänhetkiset puutteet ja ehdotus niiden korjaamiseksi. Vastuullinen tuotanto, terveydenhuolto: 1) kouluttaa eläinlääkäriä terveydenhuoltotyöhön lampolassa 2) nostaa noin 50 eläinlääkärin tietotasoa lammastaloudesta ja lammasterveydenhuollosta. (Liitteessä I tiedot koulutuksista) 2. Hankkeen hallinnointi ja yhteistyötahot Hankkeen hallinnoijana oli ProAgria Etelä-Suomi Pirkanmaan toimipiste (aiemmin ProAgria Pirkanmaa). Hankkeen terveydenhuolto-osiossa hanketoimijan tärkeänä apuna ja yhteistyötahona oli hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmä työsti hanketyöntekijä Johanna Rautiaisen kanssa terveydenhuollon dokumentteja. Yhteistyötahot tässä työssä olivat erityisesti Helsingin yliopisto Saaren klinikat/ ELL Eeva Mustonen; EVIRA/ELL Päivikki Perko-Mäkelä ja ELL Tuula Hyyrynen; ETT ry/hannele Nauholz; lampurit/ Susanna Nuutinen; Suomen lammasyhdistys ja ProAgria Keskustenliitto/ Pia Parikka, sekä Vainion teurastamo Oy/Miikka Deepner ja Citymarket Lahti/Marko Laaksonen 1

2 Terveydenhuollon dokumenttien työstämisessä oli suuri apu myös muiden tuotantosuuntien terveydenhuoltotyöstä ja ETT:n materiaaleista. Samoin Ruotsin lammasterveydenhuollon esimerkit, materiaalit sekä yhteistyö eläinlääkäreiden Ulrika König ja Katariina Gustafsson kanssa on ollut hyvänä apuna terveydenhuolto-osion sisällön laatimisessa. Koulutusten järjestelyissä tehtiin yhteistyötä erityisesti Eviran kanssa, Ahlman-instituutin kanssa (Tampere) ja Ruotsin Fårhälsovårdin kanssa (Svenska djurhälsovård). Lammassektorin toimijat ovat yleensä hyvin pieniä yrityksiä, perhelampoloita tai maaseudun pieniä yrityksiä tai mikroyrityksiä. Tästä syystä on toimijoiden usein vaikea irrottautua työn äärestä kokoustamaan ja työstämään lammasasioita. Tulevaisuudessa tähän varmasti saadaan enemmän apua tietotekniikasta. Samoin tuotantoeläinpraktiikkaa tekevien eläinlääkäreiden on usein haasteellista löytää aikaa koulutuksiin. Eviran kanssa yhdessä järjestetty STREAM-kolulutus saikin hyvää palautetta. 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti Toukokuu-syyskuun 2012 aikana sekä terveydenhuolto-osiossa että jäljitettävyysosiossa selvitettiin tämän hetken tilannetta lampureiden, teurastamoiden, tarkastuseläinlääkäreiden, leikkaamoiden, muutaman jatkojalostajan ja kauppiaan avulla. Samalla tehtiin ohjelma ja materiaali talven informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Aikavälillä lokakuu 2012 maaliskuu 2013 järjestettiin 5 informaatio- ja koulutustilaisuutta ympäri maata. Helmikuun 2013 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana järjestettiin eläinlääkäreille 2,5 päivää syventävää koulutusta lammasterveydenhuollosta. Lisäksi jäljitettävyysinformaatiota ja terveydenhuoltoon liittyvää koulutusta on jaettu Meri- Lapin 10 v. - juhlaseminaarissa ja Suomen lammasyhdistyksen järjestämillä valtakunnallisilla lammaspäivillä Kemissä sekä muiden lammashankkeiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa (yhteensä 8 tilaisuutta eläinlääkäreille ja lampureille). Koulutustilaisuudet otettiin hyvin vastaan. Hankaluutta tuotti lähinnä se, miten kaikki potentiaaliset kiinnostuneet saadaan informoitua. Liitteeseen I on listattu hankkeen koulutuspäivät sekä muiden hankkeiden yhteydessä toteutetut tilaisuudet. 2

3 4. Tulokset ja niiden arviointi Jäljitettävyysosio: selvityksessä saatiin esille jäljitettävyyden hyvät nykyiset toimintatavat sekä puutteet ja toimintaehdotukset. Hanketilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua, jossa mm. todettiin erittäin hedelmälliseksi se, että sekä tuottajat, tarkastuseläinlääkärit ja teurastamojen edustajat pääsevät saman pöydän ääreen kehittämään asioita ja kertomaan oman työnsä sisällöistä ja tavoitteista. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Jäljitettävyys, karitsanlihantuotantotilat: Lisätään päämerkin numerosarjaan myös tilatunnusosio Valmisteluaste: asia Lammasyhdistyksen käsittelyssä Otetaan rohkeammin käyttöön erivärisiä korvamerkkejä (tilat /ryhmät) Peruste näille: helpottaa tila- ja teurastamotyöskentelyä oleellisesti Valmisteluaste: asia neuvonnan harkinnassa Muutetaan elektroninen päämerkki luvalliseksi myös Suomessa *) Peruste: kustannussäästö, työn ja kivun väheneminen Valmisteluaste: asia Lammasyhdistyksen käsittelyssä Tehdään asetusmuutosehdotus ryhmämerkinnästä Peruste: helpottaa arkea, säästää kustannuksia, lisää läpinäkyvyyttä lisää eläinten hyvinvointia (laumakäyttäytyminen) Valmisteluaste: Tanskaan on tehty kysely heidän asiassa käyttämistään perusteista, asia Lammasyhdistyksen käsittelyssä Jäljitettävyys, ketju: Teurastamokohtaisesti tulee sopia toimintatavasta, jossa tila saa aina teurastilityksen yhteydessä teurasraportin, josta löytyvät ruhopainot, ruhokommentti (teurastaja) ja laatupoikkeamaselvitys (tarkastuseläinlääkäri). Tämä tukee mahdollisuutta keventää lihantarkastuskäytäntöjä jatkossa, tukee ketjun markkina-argumentointia sekä vahvistaa yhteistyötä. Valmisteluaste: asia esillä hankkeen koulutuksissa Ala panee alulle pakkausinformaation kehittämistyön: Myyntipakkausten informaatio on kuluttajan ensisijainen tietolähde. 3

4 Sähköisen tiedonhallintajärjestelmän avulla suomalainen karitsanlihantuotanto pystyisi informoimaan kuluttajaa huomattavasti tarkemmin, mielenkiintoisemmin ja värikkäämmin. Tämä on selvä markkinaetu pienelle alalle. Valmisteluaste: Lammasyhdistyksen käsittelyssä Ala hakee rahoituksen lammastalouden elektronisten järjestelmien rajapintaohjelmien kehittämiseen ja tilojen elektronisen työvälineistön haltuun ottamiseen (investoinnit, käyttökoulutus). Peruste: ala kehittyy, tilat ja katraskoot kasvavat, elektroniset seurantamahdollisuudet kiinnostavat yhä useampaa lampuria. Elektroninen seuranta on myös eläimen luontaisen käyttäytymisen kannalta perusteltua, sillä se helpottaa ja nopeuttaa laumana liikkuvien lampaiden käsittelyä. Valmisteluaste: Lammasyhdistyksen käsittelyssä Ketjuinformaatio, tilat Käytettävä ketjuinformaatiolomake tulisi yhtenäistää ja selkiyttää. Käytettyjen termien ja ilmaisuiden tulee olla yksiselitteisiä ja yksinkertaisia. Tuottajan ei tule allekirjoittaa rooliinsa kuulumattomia asioita esim. lista käytetystä lääkkeistä tulee saada eläinlääkäriltä. (Ohjausryhmässä marraskuussa esillä oli malli, jossa aluejohtajat kouluttavat alueensa tarkastuseläinlääkärit toimimaan samalla tavalla lähtien. Tähän aikatauluun ei toki enää ylletä) Valmisteluaste: asia esillä hankkeen koulutuksissa ja Lammasyhdistyksessä. Ketjuinformaatio, eläinlääkärit: Tuotantoeläinlääkärien (tulevaisuudessa terveydenhuoltoeläinlääkärien) toimintatavaksi tulee ottaa myös ketjuinformaatioon liitettävissä oleva tuloste katraassa tehdyistä toimenpiteistä ja jaetuista lääkkeistä (helpottaa lampurien työtä ja selkeyttää työnjakoa). Tarkastuseläinlääkärien ketjuinformaatiopalautekäytäntöä tulisi kehittää aktiiviseksi ja tuotantoa edistäväksi. Tavoitteena on karsia kaikki eläinsuojelullisesti kyseenalaista toimintaa harjoittavat lammaskasvattajat joukosta ja edistää lammasalan terveydenhuoltoa. Hyvä toimintatapa: Aina, kun lihatarkastuksessa havaitaan oleellinen poikkeus, joka johtaa osaliha- tai kokoruhohylkäykseen, asiassa otetaan yhteyttä kasvattajatilalle + th-eläinlääkärille (yhteydenottaja voi olla esim. teurastamon hankintamies tarkastuseläinlääkäriltä saadun palautteen jälkeen). Kyseessä on myös lampurin oikeus saada tuotantoonsa liittyvä oleellista tietoa (EY) N:o 854/2004, Liite I, II jakso, I luku, tarkastustuloksista ilmoittaminen 4

5 Valmisteluaste: asia esillä hankkeen koulutuksissa ja edelleen terveydenhuoltoeläinlääkärikoulutuksen kehittämisessä Terveydenhuolto-osio: Koulutukset eläinlääkäreille, neuvojille ja lampureille: kts. liite I. Keskustelu koulutustilaisuudessa oli vilkasta ja kaivattiin lisää tietoa lammastaloudesta sekä lampaiden sairauksista. Osallistujat olivat tyytyväisiä siihen, että tilaisuuksissa oli läsnä sekä eläinlääkäreitä että tuottajia ja neuvojia; ymmärrys toisen työhön kasvoi ja motivoi. Dokumentit lammasterveydenhuollon käyttöön, liitteet II-IV: terveydenhuoltosopimus, terveydenhuoltokartoituslomake + lomakkeen käytön ohjeistus, terveydenhuoltokäyntilomake + lomakkeen käytön ohjeistus katraan terveystodistus elävän eläimen kauppaa varten Koulutusmateriaalit on jaettu koulutusten yhteydessä, ja syventävien koulutusten sisältö on jaettu eläinlääkäreille sähköisessä muodossa. Terveydenhuoltotyöhön tarkoitetut dokumentit ovat ProAgria Etelä-Suomen sivuilta tulostettavissa ja myöhemmin syksyllä myös Eviran sivuilla ja sieltä tulostettavissa. Terveydenhuoltodokumentit käännettiin hankkeen toimesta ruotsiksi. Dokumentit esitellään syksyn 2013 aikana ProAgrian lammastilaneuvojille sekä syksyn 2013 Eläinlääkäripäivillä pidettävien ( ) luentojen yhteydessä eläinlääkäreille. Hankkeen jälkeen iso osa eläinlääkäreistä on valmiimpia aloittamaan terveydenhuoltotyön lampolassa - varsinkin, kun heille on laadittu apuvälineet. Monessa yhteydessä todettiin kuitenkin, että terveydenhuollon jatkuvuus vaatisi jonkun koordinoivan tahon, joka huolehtisi myös eläinlääkäreiden lammaskoulutuksista. Hankkeessa tehtiin suunnitelma siitä, miten lammasterveydenhuoltotyön koordinointi voitaisiin hyvin kevyellä mallilla aloittaa (kts liite VI). 5. Jatkotoimet ProAgria Etelä-Suomi koettaa aloittaa lammasterveydenhuollon koordinoinnin vuonna 2013 /2014 yhdessä EVIRA:n kanssa, mikäli elinkeino siihen sitoutuu. 5

6 Hankkeen aikana keskusteluissa tulleet seikat korvamerkeistä, tilatunnisteista, ketjuinformaatiolomakkeista ja lammassektorin toimijoiden tiedontarpeista viedään eteenpäin yhteistyötahoille, valtakunnallisen lammasstrategian työryhmälle ja viranomaisille. 6. Järki ja tunteet lammastaloudessa - hankkeen loppuraportin tiivistelmä Hankkeessa edistettiin lammastalouden jäljitettävyyttä, ketjuinformaatiota, terveydenhuoltoa ja muita vastuullisuuden tuotannon osa-alueita. Hankkeessa koulutettiin tuottajia, neuvojia ja eläinlääkäreitä vastuulliseen tuotantoon pääpainona lammaskatraan terveydenhuolto. Hankkeessa tuotettiin katraan terveydenhuoltotyöhön tarkoitetut lomakkeet ja niiden käyttöohjeet sekä malli siitä, miten terveydenhuoltotyötä lammastaloudessa voitaisiin alkaa koordinoida. Hankkeen avulla saatiin aikaan useita toimenpide-ehdotuksia siitä, millä tavoin jäljitettävyyden ja ketjuinformaation toteutuminen olisi yhä parempaa ja motivoivampaa sekä siitä, miten jäljitettävyyttä ja ketjuinformaatiota voidaan hyödyntää, kun lammastuotantoketjulle tavoitellaan parempaa kannattavuutta. 6

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen Auli Pitkänen, suunnittelija Loppuraportti Alumnius-hanke Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 Loppuraportti Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 MMM Diaarinumero 1685/325/2012 Hankeaika: 1.1.2013 30.6.2014 Toteuttajatahot: Vilja-alan yhteistyöryhmä, Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility Hankkeen loppuraportti 13.5.2013 Kotro Jaana, Penttilä Katriina, Back Pia,

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi TA M P E R E E N T E K N I L L I N E N Y L I O P I S TO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tur vallisuustekniikan laitos. Rapor tti 95 Institute of Occupational Safety Engineering. Repor t 95 Noora Hintikka,

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmät

Kasvisten laatujärjestelmät Kasvisten laatujärjestelmät Loppuraportti 10.09.2014 Anne Piirainen, Sari Iivonen ja Katarina Lassheikki Sisällys 1. Hankkeen tavoitteet... 2 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö... 2 2.1 Hanketoimijat... 2

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1 (14) Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankesuunnitelma toimitettiin ELY-keskukseen 1.11.2010

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Aitoja makuja - Äkta smak - Eakti smáhkat

Aitoja makuja - Äkta smak - Eakti smáhkat M 3 2007 7. - 9.11.2007 9. - 11.11.2007 20.11.2007 20. - 22.11.2007 23. - 25.11.2007 5. 6.2.2008 21. 24.2.2008 13. - 15.3.2008 14. 19.3.2008 14. 16.5.2008 14. - 16.5.2008 31.7. - 3.8.2008 Tuore on mahdollista!

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624 ISSN 0781-8645 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 2. HANKKEEN HALLINTO... 3 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT...3 4. HANKKEEN PÄÄTAVOITTEET... 4 5. HANKKEEN TOTEUTUNEET TOIMET... 5 5.1 SELVITYS KIINTEISTÖKOHTAISTEN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI

Lisätiedot