Toimijoiden verkostoituminen. Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimijoiden verkostoituminen. Sivu 1"

Transkriptio

1 Toimijoiden verkostoituminen Sivu 1

2 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet Alustus Tieto maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista lisääntyy ohjelman toimijoiden, potentiaalisten tuensaajien ja suuren yleisön keskuudessa. Ohjelmaa toteuttavien viranomaisten ja sidosryhmien välinen tiedonkulku paranee. Osaaminen lisääntyy kokemusten vaihdon kautta. Sivu 2

3 Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Alustus Tavoitteet: - yhteistyön ja yhteisen ymmärryksen lisääminen viranomaisten ja sidosryhmien välillä Toimenpiteet: - koulutukset, seminaarit, messut, muut tapahtumat Sivu 3

4 Kansainvälistymisen edistäminen ja alueiden välinen yhteistyö Alustus Tavoitteet: - luoda mahdollisuuksia potentiaalisten hankekumppaneiden kohtaamiselle - tehdä tunnetuksi ja lisätä yhteistyötä ja keskinäistä kanssakäymistä Suomen ja muiden Euroopan maiden maaseututoimijoiden välillä - asiantuntijavaihto Sivu 4

5 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila kentällä on vielä vähän tietoa eläinten hyvinvointituesta ohjeet ovat selkeitä, mutta todelliset vaatimukset olisi hyvä esittää tiiviissä paketissa tuen hakijan osalta herää monesti pelko siitä, täyttyvätkö vaaditut tuen vaatimukset kunnilla on hyvä kosketuspinta tuottajiin ja kunnat ovat järjestäneet koulutuksia tieto leviää myös koulutushankkeiden kautta Sivu 5

6 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila tukihaun yhteydessä käynti maataloustoimistolla edes kerran vuodessa koetaan hyväksi. Tämä suosii tuen hakua paperilla eläinten hyvinvoinnin valmistelutyöryhmä toimii laajan edustavuutensa kautta myös tärkeänä verkostona käytäntö ja teoria eivät välttämättä aina kohtaa eläinten hyvinvointituen valmistelussa valmistelijoiden olisi hyvä tutustua käytännön olosuhteisiin valmistelussa olisi tärkeä huomioida, kuinka tuen ehtojen valvonta käytännössä voidaan toteuttaa tietoa tulee, joskus jopa liikaa Sivu 6

7 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila kysymys-vastaus listat hallinnossa ovat toimineet hyvin eläinlääkärien ja valvonnan välillä tieto kyllä liikkuu valmistelutyöryhmiin mukaan "oikeita" viljelijöitä ja "oikea" valvojia, ei yksikön johtajia Varsinais-Suomessa tiedotushankkeen kautta tieto kulkee toimijoiden välillä, valvojat, kunta, ely-keskukset ym. Uudenmaan osalta koulutuksia hoitaa ely-keskukset, neuvojille enemmän koulutusta, samoin itse tuenhakijat Satakunnassa myös tiedotushanke, kouluttaa yhteistyössä Ely:n kanssa. Tavoittaako kaikki osapuolet Sivu 7

8 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila Koulutukset monesti myöhään, eikä kouluttajallakaan aina ole vielä viimeisin tieto saatavilla kouluksessa käy ne, jotka jo muutenkin osaavat tuki on kustannusperusteinen, ei aina tiedetä, mihin sitoudutaan Kaakkois-Suomessa yhteistyö toimii eläinlääkärit, hallinto, neuvojat ym. monesti valvontaa pelätään liikaa ja niissä on tietty pakollisuus Sivu 8

9 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila viljelijät ovat joskus haluttomia lähtemään työkiireiden ym. vuoksi tilaisuuksiin, jotka kuitenkin monesti koetaan hyviksi koulutuksissa ei aina uskalleta tuoda esiin kysymyksiä hyvinvointituen valvonnassa valvonnan seuraamukset kohdistuvat vain eläinten hyvinvointitukeen sikayrittäjien koulutuskierroksella valvontaa on avattu käytännön tasolla, mikä selkeyttää valvontaan liittyviä ennakkoluuloja Sivu 9

10 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila ympäristötuen osalta on järjestetty pienryhmäkoulutusta, josta on hyviä kokemuksia tilakohtaisesti olisi hyvä miettiä, onko tuen hakuun todelliset edellytykset. Aina ei tiedetä, mihin sitoudutaan valvonnasta on monesti tehty peikko kuinka laiduntaminen todetaan ja merkitään?! Merkitty tilan käyttämään kalenteriin (alku ja loppuaika) vanhat tuotantorakennukset eivät pääse monestikaan mukaan hyvinvointitukeen Sivu 10

11 Eläinten hyvinvointi; Olemassa olevat verkostot Nykytila palo- ja pelastussuunnitelma on tilaa varten ja se löytyy ainoastaan tilalta. Hätätapauksessa palolaitoksella ei ole suunnitelmaa mukaan otettavaksi. Uusissa isoissa yksiköissä suunnitelma vaaditaan rakentamisen yhteydessä. palo- ja pelastussuunnitelman teon yhteydessä on jo ajateltu, mikä hädän hetkellä pitää tehdä. Tämä auttaa sisäistämään, miten toimia hätätilanteessa tieto valvonnasta ei tullut tilalle vaan tilan piti itse perätä maksatusta, jonka kautta tuli tieto siitä, että tila maksukiellossa elintarvikepuolella esimerkkinä elintarvikehankkeiden koordinointihanke, Pohjois-Pohjanmaan alueella toimii myös koordinointihanke Sivu 11

12 Tavoitteet kannustava asenne (tämä tärkeää!) tiedonvälitystä voisi kehittää myös esim. koulutusten ja yhteisten kokouksen kautta muutoinkin kuin ongelmien pohtimiseksi tiedonvälitystä tuen hakijoille neuvojien ja EUtukiavustajien kentälle jalkautumisen sekä paikallisten toimijoiden järjestämien koulutusten kautta sähköisen tukihaun kehittäminen tärkeää olisi myös valvojien palaute hyvien käytäntöjen välittämisessä täydentävät ehdot, tuettu rakentaminen, eläinten hyvinvointituki sekä eläinlainsäädännön vaatimukset menevät monesti sekaisin eri toimijatahoilla. Kokonaisuutta pitäisi selkeyttää ja tuoda esiin koulutuksissa kokonaisuuksina Sivu 12

13 Tavoitteet talonpoikaisjärjen käyttö tukijärjestelmien joustavuus mistä maksetaan; tämä olisi syytä perustella hyvin. Tuen hakijan olisi hyvä tutustua sitoumusehtoihin säädökset, ohjeet, oppaat ajoissa ennen tuen hakua tiedotussysteemi, jossa valvonnan tulokset ja valvonnan kautta esiin tulleet hyvät käytännöt olisi hyvä tuoda esiin. Eli missä ongelmat käytännön tasolla esiintyvät jos tukiehdot ovat selkeät, on valvontakin selkeää Sivu 13

14 Tavoitteet suunnittelu mukaan eläinten hyvinvointituen kokonaisuuteen lyhyempi sitoutumisaika, paperityöt yksinkertaisemmiksi esitteeseen/nettiin tietoa, mistä löytyy esim. palo- ja pelastussuunnitelma tulipalon jälkihoito olisi hyvä ottaa huomioon suunnitelmaa tehdessä ymmärrys siitä, miksi esim. suunnitelma tehdään, itse tilaa ja tuotantoa, ei valvontaa varten Sivu 14

15 Tavoitteet koulutuksiin liittyviä kysymyksiä olisi hyvä voida lähettää etukäteen usein kysyttyä vastauslista nettiin keskitetty foorumi, missä ajantasainen tieto esillä sääntöjä tulkitaan valvontahetken mukaan, ei vanhojen käyntien perusteella, jonka perusteella on kenties syntynyt käsitys jostain tulkintatavasta ohjeet yksiselitteisiksi, jolloin ei tule valvonnassa tulkintoja pitäisikö tuen hakijan käydä "pakollinen" koulutus, jotta tiedetään mihin oikeasti sitoudutaan päätöksen mukana lisätietoa siitä, mistä oikeasti maksetaan Sivu 15

16 Tavoitteet palo- ja pelastussuunnitelman tiedot olisi hyvä käydä läpi myös muiden tilalla toimivien kanssa (lomittajat ym.) EHT-koulutuksia tulisi järjestää alueellisesti. Asiakokonaisuus on kuitenkin melko suuri koulutus EHT:n osalta omana päivänä ja koulutusta mukaan myös hankkeiden koulutuksiin kokoava päivä hanketoimijoille, jossa yhdessä katsotaan hankkeiden tehtävien jako verkkoluennot täydentämään tulevan kevään toimeenpanoa mieluummin kannustavia lehtikirjoituksia kuin raskaita oppaita Sivu 16

17 Toimenpiteet neuvojat ja muut tilalla käyvät tahot markkinoivat tukea tuottajille hyvien käytäntöjen jakaminen tärkeää verkostosta puuttuvat rakennusten suunnittelijat, nämä tahot mukaan koulutuksiin positiivisen palautteen ja hyvien käytäntöjen välittäminen investoivien tilojen tiimejä mukaan suunnitteluun, (esim. tuenhakijan lisäksi talousneuvoja, rakennussuunnittelijat, tuotantoneuvoja ja eläinlääkäri). Tiimejä ei ole vielä joka alueella. Sivu 17

18 Toimenpiteet sivustolle osio eläinten hyvinvointiin liittyen sähköisen tukihaun kehittäminen yleisiä koulutuksia jo ennen tuen hakua helppolukuiset oppaat (olemassa olevien oppaiden täydentäminen) tulevia viljelijäkoulutuksia varten valmismateriaalia ETH osioon maaseutu.fi sivustolle Sivu 18

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009.

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009. Viestintäsuunnitelma Liite x 1(17) Maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhdistetty viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012 2013 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009 Suomen maaseutuverkosto 2012 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2012... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 # 42712 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

KYSYMYS 1. Jos tapahtuma ei vastannut odotuksiasi, kerro miksi? Voit kirjata tähän myös muita kommentteja ja ehdotuksia.

KYSYMYS 1. Jos tapahtuma ei vastannut odotuksiasi, kerro miksi? Voit kirjata tähän myös muita kommentteja ja ehdotuksia. KYSYMYS 1. Jos tapahtuma ei vastannut odotuksiasi, kerro miksi? Voit kirjata tähän myös muita kommentteja ja ehdotuksia. Hyvä tilaisuus Liian tiivis asiakokonaisuus yhdelle päivälle. Ei kaikkea jaksanut

Lisätiedot

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä Eviran luomuvalvonnan asiakaskysely 2011, vapaat vastaukset 1. Mikä on mielestäsi luomuvalvonnan tavoite? täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Helmikuu 2009 Luonnos MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2008... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2008... 5 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 6 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Osallistujien tausta

Osallistujien tausta ELSA-toimijatapaaminen 16.-17.1.2014, Tampere-talo OSALLISTUJAPALAUTE (N=78), ryhmitellyt avoimet vastaukset 5.2.2014 1 ( 8) Osallistujien tausta Rahoittaja Hanketoimija muu 8% 35% 57% Vastaajien jakauma

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

YVI! -hankkeen itsearviointikysely

YVI! -hankkeen itsearviointikysely YVI! hankkeen itsearviotikysely 1. Hankekokonaisuus Arvioi miten hanke on edennyt kokonaisuutena tähän saakka Vastaajien määrä: 36 Eteneen toivottuun suuntaan 1 5 24 8 1 39 3,08 Tavoitteiden saavuttaen

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2015 Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Timo Karhula, Kauko Koikkalainen, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittäminen -hankkeen loppuraportti Krista Huhta-aho TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2012

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

08 tammi-kesäkuu PUOLIVUOSIKERTOMUS. Suomen maaseutuverkosto. Elokuu 2008. Elokuu 2008 MAASEUTUVERKOSTO 2008 1

08 tammi-kesäkuu PUOLIVUOSIKERTOMUS. Suomen maaseutuverkosto. Elokuu 2008. Elokuu 2008 MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 08 tammi-kesäkuu Suomen maaseutuverkosto Elokuu 2008 PUOLIVUOSIKERTOMUS Elokuu 2008 MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 01/2008... 3 2. TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN... 5 3. HALLINTO JA

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön yhdistetty

Maa ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön yhdistetty 1 (17) TIEDOKSI Esitetään tiedoksi seurantakomitealle maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön viestintäsuunnitelmat vuodelle 2009. 2 (17) Maa ja metsätalousministeriön,

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators National implementation scenario of ICT DRV quality indicators for: FINLAND prepared by: Teemu Lähde, TTS WP 5 del: 13 last update: May 2015 contact: teemu.lahde@tts.fi, www.project ictdrv.eu Indikaattori

Lisätiedot