FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen Matala Ei tietoa Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Velvollisuudet ja vastuut Aluejohdon vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Urakoitsijan vastuut Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi PRCS-sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet PRCS-valvojan velvollisuudet PRCS-sisäänmenijän velvollisuudet Menetelmät Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimukset Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi Ilmanvalvontavaatimukset Ilmanvalvontalaitteisto Hyväksyttävät ilmavalvontatasot Ilmanvalvontamenetelmät Laitteisto Ilmanvaihto Välittömästi hengelle tai terveydelle vaaralliset (IDLH) ilmapiirit Välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisen sisäänmenon vaatimukset muuhun kuin pelastustarpeeseen Suljetun tilan koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liite A Merkittävien riskien viiteopas Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 Liite B- Suljetun tilan lomakkeet ja luvat Käytäntö Tämä asiakirja vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja -menetelmät Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiden ja urakointihenkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle, kun he työskentelevät suljetuissa tiloissa tai yhteydessä niihin Käytäntö Kaikilta Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiltä ja urakointihenkilöstöltä on pääsy kielletty lupaa vaativiin tai ilman lupaa käytettäviin suljettuihin tiloihin, paitsi jos heidät on asianmukaisesti koulutettu ja varustettu vähintään tässä käytännössä kuvatulla tavalla. Suljettu tila Suljettu tila on tila, joka vastaa kaikkia alla olevaa kolmea ehtoa: 1. Se on riittävän suuri ja konfiguroitu siten, että yksi henkilö voi mennä tilaan sisään kokonaan ja suorittaa hänelle määrätyn työn 2. Tilassa on rajoitetut pääsy- ja uloskäyntimahdollisuudet (esim. tankit, säiliöt, siilot, säilytysastiat, suppilot, holvit jne.) 3. Tilaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön (esim. henkilö ei voi jäädä tilaan normaaleissa käyttöolosuhteissa) Suljetut tilatyypit: Luvan vaativat ja ilman lupaa käytettävät Suljettu tila luokitellaan seuraavasti: joko Luvan vaativat suljetut tilat (PRCS) tai Ilman lupaa käytettävät suljetut tilat (NPRCS). Luvan vaativat suljetut tilat (PRCS) ovat suljettuja tiloja, joita koskee yksi tai useampi alla olevista ominaisuuksista: 1. Suljetun tilan ilma on tai voi mahdollisesti olla vaarallinen 2. Sisältää materiaalia, joka voi mahdollisesti peittää sisäänkäynnin 3. Tilan sisäinen konfigurointi saattaa olla sellainen, että sisäänkäynti voi mennä kiinni tai tukahtua lähentyvien seinien tai lattian vuoksi, joka kallistuu alaspäin ja kaventuu pienemmäksi halkileikkaukseltaan 4. Sisältää muun tunnistetun vakavan terveys- ja turvallisuusriskin Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Velvollisuudet ja vastuut 2.1 Aluejohdon vastuut Aluejohdon vastuulla on varmistaa ohjeiden noudattaminen tämän käytännön, menetelmän ja alla kuvattujen odotusten kanssa. Suljetun tilan merkitsemisen ja rajoitusten ylläpito Varmistaa, että kaikki aluejohdon vastuun alla olevat suljetut tilat on asianmukaisesti tunnistettavissa ja merkitty (esim. vaarallisissa suljetuissa tiloissa noudatetaan suljetun tilan menetelmiä) FCXkoulutusvaatimusten noudattaminen Varmistaa, että koko suljetun tilan sisäänpääsyohjelman kanssa tekemisissä oleva henkilöstö koulutetaan asianmukaisella tavalla tämän asiakirjan sisältämien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan vaatimusten tarkastus Varmistaa, että suljetuissa tiloissa työskentelevät urakoitsijat noudattavat tai ylittävät tämän asiakirjan vaatimukset. Suljetun tilan pääsyyn liittyvät riskit ja valvonta Varmistaa alla olevien seikkojen täyttäminen, ylläpitäminen ja käyttö: Suljettujen (luvan vaativien ja ilman lupaa käytettävien) tilojen inventaario Riskin tarkastus (esim. HIRADC, riskirekisteri) ja tarkastussuunnitelman seuranta Varmistaa, että työntekijät ymmärtävät riskit ja käyttävät tarkastuksia Ohjeiden noudattamisen varmistamistarkastukset Laitteiston ja lähdemateriaalin toimitus Asiakirjavalvonnan ylläpito Toimittaa kaiken tarvittavan laitteiston ja lähdemateriaalin, joita tarvitaan suljetun tilan sisäänpääsyohjelman toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Ylläpitää kaikki täytetyt suljetun tilan pääsyluvat FCX-rekisterien säilytyskäytännön mukaisesti vuosittaista suljetun tilaohjelman katsausta varten. Vuosittaisen suljetun tilakatsauksen Yhdessä Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa vuosittain: Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 suorittaminen Tarkastaa suljettujen tilojen olemassa oleva inventaario aluejohdon tarkastusalueella ja sen luvan vaativat/ilman lupaa käytettävät tilat sekä varmistaa, että kaikki suljettuihin tiloihin liittyvät riskitarkastukset ovat ajankohtaisia Tarkastaa kaikki luvan vaativien suljettujen tilojen pääsyä koskevat luvat Tunnistaa ongelmat tai kysymykset, jotka ovat tulleet esille ja jotka tulee selvittää Asiakirjatarkastusten tulokset ja tiedostojen paperityö Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 2.2 Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuulla on tukea ohjeiden noudattamista tämän käytännön, menetelmän ja alla kuvattujen odotusten kanssa. Ohjelmatuen tarjoaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tukee suljetun tilan merkitsemisen, inventaarion, riskitarkistuksen (HIRADC) ja vuosittaisen katsauksen hallintoa ja ylläpitoa sekä tarjoaa pääsyihin liittyviä ohjeita. Säännöllisten ohjelmatarkastusten suorittaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tarkastaa suljettujen tilojen pääsyjen yhdenmukaisuuden säännöllisellä aikataululla jokaisen työalueen terveys- ja turvallisuusesimiehen laatiman tarkastusaikataulun mukaisesti. Ilmavalvontalaitteiston valinta, ylläpito ja koulutuksen tarjoaminen Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että ilmavalvontalaitteisto on asianmukaisesti valittu, kalibroitu ja ylläpidetty. Lisäksi se koordinoi alueidensa kanssa erityiskoulutustarjonnan aluekohtaista ilmantestausta ja suljettujen tilojen pääsyyn liittyviä terveysriskejä varten. Pelastustiimin kyvykkyyden ylläpitäminen Terveys- ja turvallisuusosasto ylläpitää työalueen johdon kanssa asianmukaista pelastuskapasiteettia (paikan päällä oleva tiimi tai kolmannen osapuolen tiimi) kaikille kiinteistöjen sisällä oleville suljetuille tiloille, ja varmistaa että nämä tiimit saavat koulutusta, joka on tämän asiakirjan vaatimusten mukaista. HUOMAUTUS: Jos työalue on riippuvainen kolmannen osapuolen pelastustiimistä, terveys- ja turvallisuusosaston tulee tarkastaa kolmannen osapuolen koulutus- ja pelastuskapasiteetit. Terveys- ja turvallisuusosasto ja aluejohto suorittavat vuosittain suljetun tilaohjelman tarkastuksen. Aluejohdon tarkastukseen osallistuminen Osallistua aluejohdon ohjelman ja peruutettujen lupien tarkastukseen. Pelastustiimin tarkastus Pelastustiimin koulutuksen tarkastaminen Pelastustiimin käytännön harjoitusten tarkastaminen Arvioida, kuinka hyvin pelastustiimi tuntee kiinteistöjen useat suljetut tilat tai työalueen saattojärjestelmän, joka ohjaa pelastustiimiä hätäpaikkoihin Arvioida pelastajien kyky vastata suunnittelemattomaan suljetun tilan hätätilannesimulaatioon (koskee myös kolmannen osapuolen pelastajia) Suljetun tilan Arvioida viestintätavat, joita käytetään kaikissa suljetun tilaohjelman Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 viestinnän arvioiminen aspekteissa: Valvojan-sisäänmenijän viestintä Sisällä olevan tiimin-pelastustiimin viestintä Tulosten kerääminen tarkastusta varten Kerätä kaikki tulokset ja suosittelut suljetun tilaohjelman parantamiseksi aluejohdon tarkastusta varten Suljetun tilan pääsyjen tarkastus Suorittaa nykyisille suljetuille tiloille säännölliset tarkastukset ja samalla arvioida ohjeiden noudattaminen ja työntekijöiden ymmärtämys. 2.3 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan vastuulla on vastata tähän käytäntöön, menetelmään ja alla oleviin odotuksiin. FCXohjelmavaatimusten noudattaminen Urakoitsijan koulutettujen työntekijöiden toimittaminen Kalibroidun ilmavalvontalaitteiston tarjoaminen Kaikkien Freeport-McMoRan Copper & Goldille työskentelevien urakoitsijoiden tulee vastata tai ylittää tämän asiakirjan vaatimukset. Urakoitsijat toimittavat työntekijöitä, joilla on dokumentoitu koulutus suljettuihin tiloihin pääsystä, joita pidetään "pätevinä" tai osaavina, ja jotka vastaavat kaikkiin tässä asiakirjassa nimettyihin vaatimuksiin. Urakoitsijat suorittavat ilmanvalvonnan käyttämällä omia laitteistojaan ja tarjoavat valvontalaitteiston kalibrointitodisteen ennen käyttöä. Huomautus: Työalueen henkilöstö voi suorittaa ilmanvalvonnan, jos; järjestelyt on suoritettu etukäteen työalueen johto on hyväksynyt tämän toiminnon suorittamisen lähdemateriaali on saatavilla 2.4 Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi Suljetun tilan pääsytiimillä tarkoitetaan ryhmää henkilöitä, joiden on määrä suorittaa tehtävä suljetussa tilassa. Tyypillinen pääsytiimi koostuu sisäänmenijästä, valvojasta ja sisäänpääsyn työnjohtajasta. Kaikkiin luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsyihin tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Nämä henkilöt voidaan luokitella seuraavalla tavalla: Sisäänmenijä (henkilö, joka menee suljettuun tilaan sisään) Valvoja (henkilö, joka on ulkopuolella ja valvoo suljettua tilaa) Yhden henkilön voi nimetä myös sisäänpääsyn työnjohtajaksi (valvoja voi olla myös sisäänpääsyn työnjohtaja), ja hän on vastuussa suljetun tilan sisäänpääsystä. Hänen tehtävänään on myös Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 varmistaa, että kaikkia turvavarotoimenpiteitä noudatetaan. Riippumatta roolista kaikkien sisäänpääsytiimin jäsenten, valvojien, sisäänmenijöiden ja sisäänpääsyn työnjohtajien tulee: vastata koulutusvaatimuksiin tuntea käytäntö ja menetelmä Kaikilla suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenillä tulee olla ajankohtainen sisäänpääsyyn liittyvä suljetun tilan koulutus. Kaikkien suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenten tulee tuntea ja noudattaa tämän käytännön ja menetelmän vaatimuksia. tuntea suljetun tilan riskit ja valvonta Kaikkien suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenten tulee tuntea hallitut tai mahdolliset suljetun tilan vaarat sisäänpääsyn aikana, mukaan lukien altistumisväylät kemiallisille vaaroille (esim. sisäänhengittäminen, imeytyminen ihoon jne.); sekä ylialtistuksen merkit, oireet ja seuraukset PRCS-sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet Sisäänpääsyn työnjohtajalla saattaa olla, mutta ei välttämättä, työnjohtajan virallinen nimike. Hän voi myös toimia valvojana, mutta EI sisäänmenijänä. Lisäksi sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet voidaan siirtää henkilöltä toiselle sisäänpääsyoperaation aikana. Sisäänpääsyn työnjohtaja on vastuussa sisäänpääsytiimin turvallisuuden varmistamisesta, sisäänpääsyn sallimisesta ja sisäänpääsyoperaatioiden valvomisesta alla määritetyllä tavalla. Riskien ja valvonnan määrittäminen Tapaamisen järjestäminen ennen sisäänpääsyä Kattavan ilmantestauksen varmistaminen Sisäänpääsytiimin koulutuksen tarkistaminen Pelastustiimin viestinnän varmistaminen Laatia kirjallisesti kaikki hyväksyttävät pääsyehdot luettelemalla kaikki vaarat ja menetelmät, toiminnat, valvonnat ja laitteistot joita tarvitaan luvallisen ja turvallisen pääsyn varmistamiseksi. (Sisältää kaikki vaarat, jotka saattavat aiheutua suoritettavasta työstä.) Järjestää tapaaminen ennen sisäänpääsyä varmistaakseen, että kaikki vaarat ja niihin liittyvät valvonnat on todettu ja että niistä on ilmoitettu kaikille sisäänpääsyyn osallistuville tai vaikuttaville henkilöille. Varmistaa, että vaaditut ilmatestit on: suoritettu ja tallennettu kappaleen 4.3 Ilmavalvonnan menetelmät mukaan Suoritettu välittömästi ennen sisäänpääsyä, jotta ne heijastavat täsmällisesti olosuhteita sisäänpääsyn aikana suoritettu koko sisäänpääsyssä tarvittaessa Varmistaa, että kaikkiin tietyn suljetun tilan sisäänpääsyyn liittyviin koulutusvaatimuksiin on vastattu. Varmista, että pelastuspalveluille on ilmoitettu ja että ne ovat saatavilla. Varmista myös, että niiden koollekutsumiseen tarvittavat menetelmät ovat käytössä. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 Turvallisten sisäänpääsyolosuhteiden tarkistaminen Suljetun tilan luvan ylläpitäminen Evakuoi tila, mikäli IDLHolosuhteet ovat voimassa Varmista, että hyväksyttävät sisäänpääsyolosuhteet (menetelmät, laitteisto ja lähdemateriaalit) ovat käytössä, ennen kuin kukaan menee sisään suljettuun tilaan ja että olosuhteet säilyvät turvallisina koko sisäänpääsyn ajan. Suljetun tilan luvan ylläpitäminen: Salli sisäänpääsy allekirjoittamalla sisäänpääsylupa, kun kaikkia turvallisuutta koskevia olosuhteita on noudatettu Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lupa tilan sisäänkäynnille Päätä sisäänmeno ja peruuta lupa, kun sisäänpääsyoperaatiot on suoritettu tai kun hallitsemattomat vaarat ilmaantuvat sisällä tai lähellä lupa-aluetta Arkistoi alkuperäinen peruutettu lupa asianmukaiselle osastolle Mikäli vaarallisia olosuhteita ilmenee, jotka ovat Välittömästi hengelle ja terveydelle vaarallisia (IDLH), evakuoi alue välittömästi ja katso lisäohjeita kappaleesta 7.0 Välittömästi hengelle ja terveydelle vaaralliset (IDLH) ilmapiirit PRCS-valvojan velvollisuudet Valvojien (aukkovahdit, vartijat) tulee olla suljetun tilan sisäänpääsyn/uloskäyntipisteen välittömässä läheisyydessä eivätkä he saa suorittaa mitään muita työtehtäviä, jotka saattavat häiritä heidän ensisijaisia velvollisuuksiaan (sallittujen sisäänmenijöiden valvonta ja suojelu), kuten alla on kuvattu. Paitsi jo toinen valvoja päästää hänet tehtävästään ja/tai työtehtävät on suoritettu ja kaikki tilan sisäänmenijät on evakuoitu. Valvoja on vastuussa sisäänmenijöiden valvomisesta ja suojelemisesta alla kuvatulla tavalla. PRCS-pääsyn valvonta Viestiminen sisäänmenijöiden kanssa Sisäänmenijöiden toimintojen valvonta Jäljitysköyden Valvo PRCS-tilan pääsyä: Ylläpidä jatkuvasti tarkka luku sallittujen sisäänmenijöiden nimistä PRCS-tilassa Älä anna valtuuttamattomien henkilöiden päästä tilaan Kommunikoi valtuutettujen sisäänmenijöiden kanssa koko ajan valvoaksesi sisäänmenijän tilaa ja varoittaaksesi sisäänmenijöitä tilan evakuoimistarpeista. Valvo sisäänmenijöitä ja työaluetta varmistuaksesi hyväksyttävien sisäänmenoolosuhteiden ylläpidosta. Tarkkaile: mahdollisia vaaroja suljetun tilan sisä- ja ulkopuolella sisäänmenijöitä, jotka näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta Huolehdi sisäänmenossa mahdollisesti käytetyistä jäljitysköysistä ja varmista, Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 ylläpitäminen Lopeta työskentely ja evakuoi tila Hätätilanteiden hallinta että turvaköysi pysyy jännitettynä sisäänmenijöiden mennessä säiliöihin, bunkkereihin, siiloihin ja jännitepaaluihin, joissa säilytetään, käsitellään tai joihin siirretään liikkuvaa materiaalia. Lopeta työskentely ja evakuoi tila välittömästi, kun yksi seuraavista tapahtuu: Valvoja havaitsee hyväksymättömän sisäänpääsyolosuhteen Valvoja havaitsee sisäänmenijöiden käyttäytymisessä muutoksia Valvoja havaitsee suljetun tilan ulkopuolella tilanteen, joka saattaa vaarantaa sisäänmenotiimin Valvoja ei voi suorittaa tehokkaasti kaikkia velvollisuuksiaan Ilmavalvonta hälyttää Kun havaitaan "punaisia lippuja" Huomautus:Jos sisäänmenotiimi epäilee ilmavalvonnan hälyttävän toimintahäiriön vuoksi, evakuoi tila kunnes asiasta on päätetty toisin. Mikäli hätätilanne ilmenee: Pyydä sisäänmenijöitä evakuoimaan tila välittömästi Soita hätäapua tarvittaessa Aloita ei-sisäänpääsypelastus Estä valtuuttamattomia pelastajia pääsemästä tilaan Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 PRCS-sisäänmenijän velvollisuudet Sisäänmenijällä tarkoitetaan henkilöä, joka menee sisään tilaan ja suorittaa työn. Alla lueteltujen velvollisuuksien lisäksi sisäänmenijöillä tulee olla sopiva tietämys, ja heidän tulee olla asianmukaisesti koulutettuja allekirjoitetulla dokumentaatiolla kyseiseen tehtävään tai osata tunnistaa vaarat työskentelytilassa. Sisäänmenijä on vastuussa työn suorittamisesta, oman turvallisuutensa varmistamisesta, kaikkien vaarojen kommunikoimisesta valvojan kanssa ja tilan evakuoimisesta välittömästi, mikäli vaaroja on tunnistettu. Kommunikointi valvojan kanssa Tutki vaarat Lopeta työskentely ja evakuoi tila Käytä määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita Ylläpidä kommunikointia valvojan kanssa koko sisäänmenon ajan, varoita valvojaa ja tule ulos tilasta, kun huomaat varoitusmerkkejä tai oireita vaaralliselle tilanteelle altistumisesta tai mikäli havaitset "punaisia lippuja". Tutki vaarat, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu alkuperäisen sisäänmenon aikana, ja mikäli vaaroja ilmenee, pyydä sisäänmenotiimiä evakuoimaan tila, kunnes heille on tiedotettu ja heidät on tarkastettu. Tule pois suljetusta tilasta välittömästi, mikäli: Ilmavalvonta hälyttää Ilmavalvonta lakkaa toimimasta normaalisti Epäillään tai havaitaan hallitsematon vaara Sisäänmenijät näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta Sisäänmenijän ja valvojan välinen viestintälinkki on katkennut Tilan ulkopuoliset olosuhteet uhkaavat sisäänmenijöitä tai valvojaa Valvoja pyytää evakuoimaan tilan Kuhunkin lupaan tarvittavaan suljettuun tilaan sallitun sisäänmenijän tulee: käyttää oikein määrättyjä varusteita käyttää kokovartalovaljaita jatkuvasti käyttää turvavaljaisiin kiinnitettyä jäljitysköyttä käyttää vaadittuja henkilökohtaisia suojavarusteita Huomautus: Katso tämän käytännön kappaleesta 5.0. Laitteisto lisätietoja Huomautus: Älä mene sisään tilaan tai aloita työskentelyä, jos tarkastuksia ei ole suoritettu ja lopeta työskentely ja evakuoi tila välittömästi, jos tarkastuksia ei enää tehdä tai jos ne ovat tehottomia suljetun tilan sisäänmenon aikana. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 3.0 Menetelmät Kun sisäänpääsyä vaaditaan luvan vaativaan tai ilman lupaa käytettävään suljettuun tilaan, noudata kappaleen 3.1 Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimuksia. Kun olet suorittanut nämä vaiheet ja suljettu tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, noudata kappaleen 3.2 Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille ohjeita (jos olet epävarma, käytä tätä ylimääräistä luvan vaativaa menetelmää). Huomautus: Kaikki suljettuun tilaan menevät työntekijät tulee kouluttaa kappaleen 8.0 Suljetun tilan koulutus ohjeiden mukaisesti. 3.1 Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimukset Vaihe 1: Suljetun tilan vaarojen arvioiminen Vaarojen tunnistaminen Suunnitelman laatiminen ja hahmottaminen Sisäänpääsytiimin tulee arvioida tila käyttämällä vaarojen tarkastuslistaa suljetun tilan sisäänpääsyluvassa tai työalueen riskinarvioinnissa tai HIRADC:ssa varmistaakseen, että tilasta ei löydy mahdollisia tai olemassa olevia vaaroja. Tunnista ja arvioi mahdolliset tai olemassa olevat tilan vaarat ennen sisäänmenoa. Laadi suunnitelma hahmottamalla: Hyväksyttävät sisäänpääsyehdot kaikkien vaarojen/energialähteiden eristäminen tarvittava liputus, merkitseminen ja sulut luvattoman tai tahattoman sisäänpääsyn estämiseksi tilaan Vaihe 2: Luvattoman sisäänpääsyn estäminen Huomautus: Mikäli mahdolliset tai olemassa olevat vaarat ovat olemassa tai muu työ voi muuttaa olosuhteita (esim. hitsaaminen tai leikkaaminen, liuottimien käyttö tilassa), tila luokitellaan luvan vaativaksi tilaksi ja sinun tulee noudattaa kappaleen 3.2 Luvan vaativan suljetun tilan ylimääräiset vaatimukset ohjeita. Liputa, merkitse ja/tai sulje tila Estä luvaton tai tahaton pääsy tilaan asettamalla väliaikaiset kaiteet, liput, kartiot tai muut laitteet tilan sisäänpääsyaukon ympärille. Katso kohdasta FCXvartiointi- ja liputusohjeet lisätietoja. Vaihe 3: Kaikkien energialähteiden eristäminen/poistaminen Valvo energiaa seuraavia LOTOTOkäytäntöjä Tunnista ja eristä tai poista kaikki energialähteet, jotka voivat päästä tilaan Lockout/Tagout (LOTOTO) - Vaarallisten energialähteiden valvonta (FCX-04) - ohjeiden mukaisesti ennen sisäänmenoa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Huomautus: Energia ei rajoitu vain sähköön, vaan siihen kuuluu myös nesteet, mekaniikka, varastoitu energia jne. Tuki, katkaise tai kaksoissulje kaikki kaapelit Vaihe 4: Ilmanvalvonta Kaikki tilaan pääsevät putket, joissa kulkee kaasua, nestettä tai muita materiaaleja, tulee eristää tehokkaasti, kuten tukkia tai katkaista kaapelit. Kun laitteisto, toiminnot tai olosuhteet eivät salli linjojen tukkimista tai katkaisemista, kaksoissulkemista poistojohdolla (joka sijaitsee tukeventtiilien välissä) voidaan käyttää putkistojen eristämiseen. Kun mitään näistä ei voida suorittaa, pätevän henkilön tulee täyttää ja tarkastaa vapautuslupa, jonka jälkeen alue-esimiehen tai muun vastaavan henkilön tulee hyväksyä lupa allekirjoittamalla se. Käytä ilmanvalvontaa vaarojen havaitsemiseksi Testaa ilma välittömästi ennen sisäänmenoa ja suorita valvonta tavalla, joka on kuvattu kohdassa 4.3 Ilmanvalvontamenetelmät. Kun yllä olevat vaiheet on suoritettu ja suljettu tila on määritelty ilman lupaa käytettäväksi tilaksi, katso kappale 3.3 Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi, tilaan voi mennä sisään. Noudata aina kaikkia suljettua tilaa koskevia turvatoimintamenetelmiä (kun ne soveltuvat tilaan). Jos olosuhteet muuttuvat tilan sisä- tai ulkopuolella, poistu tilasta ja arvioi tila uudelleen. Jos tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, mene seuraavaan vaiheeseen. 3.2 Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille Jos suljettu tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, täytä suljetun tilan lupa; katso tämän asiakirjan osio Lomakkeet/Luvat - ja noudata näitä ylimääräisiä vaiheita. Vaihe 5: Sisäänmenotiimin roolien määrittäminen Määrittäminen Määritä valtuutetut sisäänmenijät, valvojat ja sisäänmenon työnjohtaja. Katso näiden ohjeiden kappaleesta 2.4 Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi kunkin tiimihenkilön velvollisuudet. Vaihe 6: Tapaamisen järjestäminen ennen sisäänpääsyä Vaaroista kommunikoiminen Sisäänmenon työnjohtaja järjestää tapaamisen ennen sisäänmenoa, jossa varmistetaan että alla olevat kohdat on laadittu ja kommunikoitu kaikille sisäänmenijöille, valvojille ja muille työntekijöille, joita suljetun tilan olosuhteet voivat koskea. Tämän tulisi koskea henkilöitä, jotka työskentelevät suljetussa tilassa tai sen ympäristössä (ylläpito-, operaatio-, turva- ja pelastustiimit jne.) Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 Vaaratarkastukset Tarkasta sisäänmeno-olosuhteiden asianmukaisuus: Kaikki vaarat /riskit ja niihin liittyvät tarkastukset Tarkasta sovellettavissa olevat käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS/SDS) ja laita ne esille tilan sisäänmenoon Vaaditut henkilökohtaiset suojalaitteistot Ilman testaus Viestintämenetelmät Vaihe 7: Ilmoita pelastuspalveluille Tiedota pelastustiimille sisäänmenosta Jos pelastuspalvelut eivät ole käytettävissä, älä mene tilaan sisään Ilmoita pelastuspalveluille suunnitellusta sisäänmenosta varmistaaksesi niiden käytettävyyden. Ilmoita heille myös sisäänmenon sijainti ja siihen kuuluvat vaarat. Mikäli pelastuspalvelut eivät ole käytettävissä, suljetun tilan sisäänmeno tulee keskeyttää. Vaihe 8: Tuuleta asianmukaisella tavalla Ilmanvaihdon ylläpito Huolehdi ilmanvaihdosta sisäänmenon ajan, mikäli on mahdollista että suljetun tilan ilmaolosuhteet voivat muuttua epäsopiviksi. Evakuoi tila välittömästi, mikäli ilmanvaihtolaitteisto lakkaa toimimasta. Vaihe 9: Laitteistovaihe Määritä laitteistot sisäänmenoa varten Toimita kaikki tarvittava laitteisto turvallista sisäänmenoa varten luvallisiin tiloihin osiossa 5.0 Laitteisto kuvatulla tavalla. Vaihe 10: Suljetun tilan käytäntö Tarkasta, julkaise ja päivitä lupa Jokaista lupaa vaativaa suljettua tilaa varten: Täytä lupa ja lähetä kopio suljetulle tila-alueelle. Täytä uusi lupa jokaisen vuoron alussa, kun tila jätetään ilman vartiointia tai kun sisäänmenoryhmä vaihtuu. Vaihe 11: Tilaan sisäänmeno Lupa päivitetään aina, kun suljetun tilan sisäpuolen turvallisuus- tai terveysolosuhteet muuttuvat. Aloita sisäänmeno ja varmista turvallisuus Mene sisään tilaan samalla kun valvoja valvoo tilaa ja varmistaa, että kaikki hyväksyttävät turvallisen sisäänmenon olosuhteet ovat voimassa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 Vaihe 12: Tilan evakuointi Jos... Niin... Ilmavalvonta havaitsee, että ilmaolosuhteet eivät ole enää hyväksyttävässä tilassa... Ilmavalvonta lakkaa toimimasta normaalisti... Epäilet tai havaitset hallitsemattoman vaaran... Sisäänmenijät näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta... Evakuoi tila Sisäänmenijän ja valvojan välinen viestintälinkki on katkennut... Tilan ulkopuoliset olosuhteet uhkaavat sisäänmenijöitä tai valvojaa... Valvoja pyytää evakuoimaan tilan... Valvoja käynnistää hätäpelastusmenetelmän ja yrittää pelastusta ilman sisäänmenoa jäljitysjärjestelmällä. Pelastus on välttämätön... Kaikkien henkilöiden tulee pysytellä tilan ulkopuolella Pelastushenkilökunta yrittää jäljitystä ilman sisäänmenoa, mikäli mahdollista. Pelastushenkilökunnan tulee mennä sisään... Vain asianmukaisesti koulutetut ja varustetut pelastushenkilöt voivat mennä tilaan sisään. HUOMAUTUS Jos tila on evakuoitu, tilaan ei saa mennä sisään uudelleen, ennen kuin evakuointi on kokonaan päättynyt ja evakuoinnin syy on määritetty ja siihen liittyvät riskit on käsitelty. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Vaihe 13: Tarkasta, päätä tilanne ja ilmoita asianmukaisille osastoille Ilmoita pelastustiimille Tarkasta sisäänmeno Päätä lupa Ilmoita asianmukaisille osastoille ja pelastustiimille, kun sisäänmeno-operaatiot on saatu päätökseen. Kun sisäänmenon tarkastus on suoritettu loppuun, tarkasta koko sisäänmenooperaatio määrittääksesi, onko työntekijöiden suojelemiseksi käytetty sopivia menetelmiä. Viimeistele lupa ja arkistoi se asianmukaiselle osastolle 3.3 Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi Oleta aina aluksi, että suljettu tila vaatii lupaa. Kun luokittelet tilan uudelleen ilman lupaa käytettäväksi tilaksi, varmista että kaikki vaarat tilan sisällä on eliminoitu. Käytä suljetun tilan sisäänmenoluvan ensimmäistä vaihetta, työalueen riskiarviointia, HIRADC:ia tai muuta lomaketta, joka sisältää: Päivämäärän Tilan sijainnin Päätöksen syyt Päätöksen tehneen henkilön allekirjoituksen Tämä asiakirja tulee olla kaikkien tilaan menevien henkilöiden saatavilla. Jos... Niin... Lupatilassa ei ole yhtään nykyistä tai mahdollista ilmaan liittyvää vaaraa... Kaikki tilan vaarat eliminoidaan menemättä tilaan sisään... Kaikki vaarat, liittyen ilmaan tai ei, eliminoidaan ennen sisäänmenoa... Tilan olosuhteiden muutos saa aikaan uusia vaaroja... Tilan lupa voidaan luokitella uudelleen ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi niin kauan, kun vaaroja ei ole. (Ilmavaarojen valvontaa koneellisen ilmanvaihdon kautta ei lasketa vaarojen poistamiseksi.) Inventaariossa lueteltu PRCS-tila voidaan "luokitella uudelleen" ei-prcs-tilaksi sisäänmenon työnjohtajan puolesta Välitön tilan uudelleenarviointi ennen sisäänmenoa Huomautus: Pätevä henkilö voi luokitella suljetun tilan joko luvan vaativaksi suljetuksi tilaksi (PRCS) tai ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi (NPCS) vaarojen arvioinnin mukaan. Kaikkia suljettuja tiloja tulee pitää luvan vaativina tiloina, kunnes toisin määritellään. Kaikki ilman lupaa käytettävät suljetut Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 tilat tulee arvioida säännöllisesti uudelleen niiden oikeanlaisen luokituksen varmistamiseksi. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 4.0 Ilmanvalvontavaatimukset 4.1 Ilmanvalvontalaitteisto Henkilöstöosasto valitsee ja ylläpitää ilmanvalvontalaitteistoa, paitsi jos kaikki osalliset osapuolet päättävät asiasta toisin. Ilmavalvonnan valinta Ilmavalvonnan kalibrointi Pätevä henkilö tekee ilmavalvontalaitteiston valinnan sisäänmenon vaarojen mukaan. Koska valvonnan anturit ovat kaasukohtaisia, nämä päätökset tulee kirjata alueen vakiotoimintomenetelmiin (SOP)/riskirekistereihin/HIRADC:iin/työturva-analyysiin (JSA). Kalibrointi tulee suorittaa valmistajan teknisten tietojen mukaisesti, ja rekistereitä tulee pitää rekisterin säilytysohjelman mukaisesti 4.2 Hyväksyttävät ilmavalvontatasot Kaikkien suljettujen tilojen ilma tulee testata seuraavassa järjestyksessä: Hapen puute tai rikastuminen Helposti syttyvät kaasut Happea koskevat hyväksyttävät suljettujen tilojen sisäänmeno-olosuhteet ovat välillä 19,5-23,5 % Suljetut tilat, joissa on: Hapenpuute (alle 19,5 % happea) pidetään vaarallisena o Suljettuun tilaan ei saa mennä sisään ilman itsenäistä hengityslaitetta (katso kappale 7.0 Välittömästi hengelle tai terveydelle vaaralliset ilmapiirit) Hapen rikastuminen (yli 23,5 % happea) pidetään vaarallisena o Suljettuun tilaan ei saa mennä sisään, ennen kuin hapen taso on alennettu hyväksyttävälle tasolle Ilmaa, jossa syttyvän kaasun pitoisuus on yli 10 % alemmasta syttymisrajasta (LEL), pidetään helposti syttyvänä tai mahdollisesti helposti syttyvänä tai räjähdysherkkänä. Tällainen tila tulee evakuoida välittömästi. Ilmavalvonta tulee kalibroida erityisellä tavalla suljetussa tilassa käytetylle helposti syttyvälle kaasutyypille tai käytetylle muuntokertoimelle. Huomautus: Kun happipitoisuudet ovat alle 10 %, LEL:lle saadut lukemat voivat olla virheellisiä. Katso lisätietoja valmistajan suosituksista asianmukaisten toimintojen suorittamiseen tällaisissa tapauksissa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Myrkyllisyys Jos suljetussa tilassa on määritelty myrkyllistä ainetta, sinun tulee katsoa lisäohjeita käyttöturvallisuustiedotteesta (MSDS) tai muusta kemiallisesta tiedotteesta määrittääksesi: vaadittujen henkilökohtaisten suojavarusteiden tyyppi mahdolliset terveysvaikutukset luvalliset altistumisrajat kaikki muut tiedot, joita tarvitaan työn turvalliseen suorittamiseen Huomautus: Valvontalaitteiden hälytykset tulee säätää vastaamaan hyväksyttäviä sisäänmenoehtoja. Jos esimerkiksi rikkidioksidia varten käytössä on puolen kasvon hengityslaitteet ja hyväksyttävässä sisäänmenoehdossa altistusriski rikkidioksidille on määritelty 10-kertaiseksi, hälytyspiste tulee säätää sen mukaiseksi. Muussa tapauksessa hälytys saattaa kuulua jatkuvasti. Katso lisätietoja altistusrajoista FCX IH -kenttäoppaasta. Joissakin tapauksissa FCX on ottanut käyttöön altistumisrajan, joka on regulatiivisia vaatimuksia alempi. 4.3 Ilmanvalvontamenetelmät Ilmanvalvonta saatetaan suorittaa monissa eri vaiheissa suljetun tilan sisäänmenon aikana (kuten ilmassa olevien vaarojen poistoon tarkoitetun ilmanvaihdon aikana), mutta se tulee tehdä heti ennen sisäänmenoa. Lisäksi kaikkien suljettujen tilojen ilma tulee testata vähintään kolmella tasolla (ylhäällä, keskellä, alhaalla). Tämä on välttämätöntä mahdollisten raskaiden ja kevyiden kaasujen ja höyryjen kerrostumisen varalta. Vaihe 1: Tarkastus ennen käyttöä Ilmanvalvontalaitteiston tutkiminen Ennen käyttöä: Tarkista nykyinen kalibrointi Tarkista akun lataus Ilmanvalvonta-antureiden nollaus - Vahvista, että kaikki anturit toimivat ja ovat normaalitasolla. Nollatessasi laitetta varmista, että siinä on saastumatonta tuoretta ilmaa Puskuritesti - Altista laite kaasulle ja varmista, että se vastaa oikein valmistajan tietojen mukaisesti Vaihe 2: Ennen tilan aukaisemista Testaa tilan ulkopuolinen alue Pura painetta, mikäli tarpeen Mikäli tilan sisäilma on mahdollisesti vaarallinen, testaa sisäänmenoaukon ympärillä oleva ilma ennen kannen aukaisua Jos tila on paineen alla, varmista että paine puretaan ennen tilan avaamista. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19 Vaihe 3: Avaa tilan sisäänmeno Tarkista vaarat Avaa sisäänmenoaukko vähitellen testauksen ollessa käynnissä mikäli olosuhteet ilmaisevat riskin arviointia suorittavalle henkilölle, mene takaisin turvapisteeseen ja nollaa testaus, kun arvot ovat laskeutuneet turvalliselle tasolle. Huomautus: Ilman testaus ennen sisäänmenoa tulisi suorittaa kannen pienten aukkojen kautta tai tekemällä kolon kanteen ja käyttämällä näytteenotto-osaa valvontalaitteen kanssa. Vaihe 4: Testi sisäänmenijöiden edessä Kerrostunut ilma Hidas näytteenotto ilmavalvontareaktiolle Kun sisäänmenojen valvontaan kuuluu laskeutuminen mahdollisesti kerrostuneeseen ilmaan, ilmaverho tulee testata noin 1,22 m etäisyydellä työn suuntaisesti ja molemmilta sivuilta. Kun käytetään näytteenotinta, sisäänmenijän kulkua tulee hidastaa niin, että se sopii otantanopeuteen ja ilmavalvontavastaukseen. Vaihe 5: Jatka valvontaa Jatkuva valvonta saattaa olla tarpeen Valvonnan keskeyttäminen Jatkuva valvonta on tarpeellista, jos: ilmavaaroja ei ole eliminoitu kokonaan uudet tai lisäilmavaarat ilmestyvät tilassa tehtyjen tehtävien seurauksena Ilmaan voi ilmestyä hyväksymättömiä olosuhteita, jotka johtuvat esimerkiksi lähellä suoritettavista tehtävistä tai toiminnoista tai tilassa suoritetusta työstä Voit keskeyttää valvonnan, jos mikään kolmesta ilmaolosuhteesta (hapen rikastuminen/puute; myrkyllisyys; >10 % LEL/LFL-arvosta) ei ole olemassa tai sillä ei ole mahdollisuutta syntyä. Suuremmissa tai monimutkaisemmissa tilanteissa on mahdollista käyttää itsenäisiä valvontalaitteita, jotka sisäänmenijä vie tilaan. Vaihe 6: Reagointi hälytyksiin Jos ilmassa havaitaan vaara Ota käyttöön uudet tarkastukset sisäänmenojen suojaamiseksi Tarkista Jos ilmassa havaitaan vaara sisäänmenon aikana: evakuoi tila välittömästi määritä miten vaara kehittyi ilmaan Ota käyttöön toimenpiteitä, jotka suojelevat työntekijöitä vaaralliselta ilmalta, ennen seuraavia sisäänmenoja Sisäänmenon työnjohtajan tai valvojan tulee tarkistaa, että tilaan voi mennä Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.19

20 tarkastustoimenpiteet turvallisesti ja että ennen sisäänmenoa tehtävät toimenpiteet on suoritettu ja uusi suljetun tilan lupa on täytetty Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.20

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ABSORBITALL Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 950049; 950098; 950153; 1005077; 950048; 950054;

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

ANALYZER. Pikakäyttöopas

ANALYZER. Pikakäyttöopas ANALYZER Pikakäyttöopas, valmistaja Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen pikakäyttöoppaan käyttöä ASIAKASPALVELU Mikäli analysaattori ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot