FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen Matala Ei tietoa Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Velvollisuudet ja vastuut Aluejohdon vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Urakoitsijan vastuut Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi PRCS-sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet PRCS-valvojan velvollisuudet PRCS-sisäänmenijän velvollisuudet Menetelmät Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimukset Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi Ilmanvalvontavaatimukset Ilmanvalvontalaitteisto Hyväksyttävät ilmavalvontatasot Ilmanvalvontamenetelmät Laitteisto Ilmanvaihto Välittömästi hengelle tai terveydelle vaaralliset (IDLH) ilmapiirit Välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisen sisäänmenon vaatimukset muuhun kuin pelastustarpeeseen Suljetun tilan koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liite A Merkittävien riskien viiteopas Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 Liite B- Suljetun tilan lomakkeet ja luvat Käytäntö Tämä asiakirja vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja -menetelmät Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiden ja urakointihenkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle, kun he työskentelevät suljetuissa tiloissa tai yhteydessä niihin Käytäntö Kaikilta Freeport-McMoRan Copper & Goldin työntekijöiltä ja urakointihenkilöstöltä on pääsy kielletty lupaa vaativiin tai ilman lupaa käytettäviin suljettuihin tiloihin, paitsi jos heidät on asianmukaisesti koulutettu ja varustettu vähintään tässä käytännössä kuvatulla tavalla. Suljettu tila Suljettu tila on tila, joka vastaa kaikkia alla olevaa kolmea ehtoa: 1. Se on riittävän suuri ja konfiguroitu siten, että yksi henkilö voi mennä tilaan sisään kokonaan ja suorittaa hänelle määrätyn työn 2. Tilassa on rajoitetut pääsy- ja uloskäyntimahdollisuudet (esim. tankit, säiliöt, siilot, säilytysastiat, suppilot, holvit jne.) 3. Tilaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön (esim. henkilö ei voi jäädä tilaan normaaleissa käyttöolosuhteissa) Suljetut tilatyypit: Luvan vaativat ja ilman lupaa käytettävät Suljettu tila luokitellaan seuraavasti: joko Luvan vaativat suljetut tilat (PRCS) tai Ilman lupaa käytettävät suljetut tilat (NPRCS). Luvan vaativat suljetut tilat (PRCS) ovat suljettuja tiloja, joita koskee yksi tai useampi alla olevista ominaisuuksista: 1. Suljetun tilan ilma on tai voi mahdollisesti olla vaarallinen 2. Sisältää materiaalia, joka voi mahdollisesti peittää sisäänkäynnin 3. Tilan sisäinen konfigurointi saattaa olla sellainen, että sisäänkäynti voi mennä kiinni tai tukahtua lähentyvien seinien tai lattian vuoksi, joka kallistuu alaspäin ja kaventuu pienemmäksi halkileikkaukseltaan 4. Sisältää muun tunnistetun vakavan terveys- ja turvallisuusriskin Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Velvollisuudet ja vastuut 2.1 Aluejohdon vastuut Aluejohdon vastuulla on varmistaa ohjeiden noudattaminen tämän käytännön, menetelmän ja alla kuvattujen odotusten kanssa. Suljetun tilan merkitsemisen ja rajoitusten ylläpito Varmistaa, että kaikki aluejohdon vastuun alla olevat suljetut tilat on asianmukaisesti tunnistettavissa ja merkitty (esim. vaarallisissa suljetuissa tiloissa noudatetaan suljetun tilan menetelmiä) FCXkoulutusvaatimusten noudattaminen Varmistaa, että koko suljetun tilan sisäänpääsyohjelman kanssa tekemisissä oleva henkilöstö koulutetaan asianmukaisella tavalla tämän asiakirjan sisältämien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan vaatimusten tarkastus Varmistaa, että suljetuissa tiloissa työskentelevät urakoitsijat noudattavat tai ylittävät tämän asiakirjan vaatimukset. Suljetun tilan pääsyyn liittyvät riskit ja valvonta Varmistaa alla olevien seikkojen täyttäminen, ylläpitäminen ja käyttö: Suljettujen (luvan vaativien ja ilman lupaa käytettävien) tilojen inventaario Riskin tarkastus (esim. HIRADC, riskirekisteri) ja tarkastussuunnitelman seuranta Varmistaa, että työntekijät ymmärtävät riskit ja käyttävät tarkastuksia Ohjeiden noudattamisen varmistamistarkastukset Laitteiston ja lähdemateriaalin toimitus Asiakirjavalvonnan ylläpito Toimittaa kaiken tarvittavan laitteiston ja lähdemateriaalin, joita tarvitaan suljetun tilan sisäänpääsyohjelman toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Ylläpitää kaikki täytetyt suljetun tilan pääsyluvat FCX-rekisterien säilytyskäytännön mukaisesti vuosittaista suljetun tilaohjelman katsausta varten. Vuosittaisen suljetun tilakatsauksen Yhdessä Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa vuosittain: Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 suorittaminen Tarkastaa suljettujen tilojen olemassa oleva inventaario aluejohdon tarkastusalueella ja sen luvan vaativat/ilman lupaa käytettävät tilat sekä varmistaa, että kaikki suljettuihin tiloihin liittyvät riskitarkastukset ovat ajankohtaisia Tarkastaa kaikki luvan vaativien suljettujen tilojen pääsyä koskevat luvat Tunnistaa ongelmat tai kysymykset, jotka ovat tulleet esille ja jotka tulee selvittää Asiakirjatarkastusten tulokset ja tiedostojen paperityö Terveys- ja turvallisuusosaston kanssa Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 2.2 Terveys- ja turvallisuusosaston vastuut Terveys- ja turvallisuusosaston vastuulla on tukea ohjeiden noudattamista tämän käytännön, menetelmän ja alla kuvattujen odotusten kanssa. Ohjelmatuen tarjoaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tukee suljetun tilan merkitsemisen, inventaarion, riskitarkistuksen (HIRADC) ja vuosittaisen katsauksen hallintoa ja ylläpitoa sekä tarjoaa pääsyihin liittyviä ohjeita. Säännöllisten ohjelmatarkastusten suorittaminen Terveys- ja turvallisuusosasto tarkastaa suljettujen tilojen pääsyjen yhdenmukaisuuden säännöllisellä aikataululla jokaisen työalueen terveys- ja turvallisuusesimiehen laatiman tarkastusaikataulun mukaisesti. Ilmavalvontalaitteiston valinta, ylläpito ja koulutuksen tarjoaminen Terveys- ja turvallisuusosasto varmistaa, että ilmavalvontalaitteisto on asianmukaisesti valittu, kalibroitu ja ylläpidetty. Lisäksi se koordinoi alueidensa kanssa erityiskoulutustarjonnan aluekohtaista ilmantestausta ja suljettujen tilojen pääsyyn liittyviä terveysriskejä varten. Pelastustiimin kyvykkyyden ylläpitäminen Terveys- ja turvallisuusosasto ylläpitää työalueen johdon kanssa asianmukaista pelastuskapasiteettia (paikan päällä oleva tiimi tai kolmannen osapuolen tiimi) kaikille kiinteistöjen sisällä oleville suljetuille tiloille, ja varmistaa että nämä tiimit saavat koulutusta, joka on tämän asiakirjan vaatimusten mukaista. HUOMAUTUS: Jos työalue on riippuvainen kolmannen osapuolen pelastustiimistä, terveys- ja turvallisuusosaston tulee tarkastaa kolmannen osapuolen koulutus- ja pelastuskapasiteetit. Terveys- ja turvallisuusosasto ja aluejohto suorittavat vuosittain suljetun tilaohjelman tarkastuksen. Aluejohdon tarkastukseen osallistuminen Osallistua aluejohdon ohjelman ja peruutettujen lupien tarkastukseen. Pelastustiimin tarkastus Pelastustiimin koulutuksen tarkastaminen Pelastustiimin käytännön harjoitusten tarkastaminen Arvioida, kuinka hyvin pelastustiimi tuntee kiinteistöjen useat suljetut tilat tai työalueen saattojärjestelmän, joka ohjaa pelastustiimiä hätäpaikkoihin Arvioida pelastajien kyky vastata suunnittelemattomaan suljetun tilan hätätilannesimulaatioon (koskee myös kolmannen osapuolen pelastajia) Suljetun tilan Arvioida viestintätavat, joita käytetään kaikissa suljetun tilaohjelman Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 viestinnän arvioiminen aspekteissa: Valvojan-sisäänmenijän viestintä Sisällä olevan tiimin-pelastustiimin viestintä Tulosten kerääminen tarkastusta varten Kerätä kaikki tulokset ja suosittelut suljetun tilaohjelman parantamiseksi aluejohdon tarkastusta varten Suljetun tilan pääsyjen tarkastus Suorittaa nykyisille suljetuille tiloille säännölliset tarkastukset ja samalla arvioida ohjeiden noudattaminen ja työntekijöiden ymmärtämys. 2.3 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan vastuulla on vastata tähän käytäntöön, menetelmään ja alla oleviin odotuksiin. FCXohjelmavaatimusten noudattaminen Urakoitsijan koulutettujen työntekijöiden toimittaminen Kalibroidun ilmavalvontalaitteiston tarjoaminen Kaikkien Freeport-McMoRan Copper & Goldille työskentelevien urakoitsijoiden tulee vastata tai ylittää tämän asiakirjan vaatimukset. Urakoitsijat toimittavat työntekijöitä, joilla on dokumentoitu koulutus suljettuihin tiloihin pääsystä, joita pidetään "pätevinä" tai osaavina, ja jotka vastaavat kaikkiin tässä asiakirjassa nimettyihin vaatimuksiin. Urakoitsijat suorittavat ilmanvalvonnan käyttämällä omia laitteistojaan ja tarjoavat valvontalaitteiston kalibrointitodisteen ennen käyttöä. Huomautus: Työalueen henkilöstö voi suorittaa ilmanvalvonnan, jos; järjestelyt on suoritettu etukäteen työalueen johto on hyväksynyt tämän toiminnon suorittamisen lähdemateriaali on saatavilla 2.4 Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi Suljetun tilan pääsytiimillä tarkoitetaan ryhmää henkilöitä, joiden on määrä suorittaa tehtävä suljetussa tilassa. Tyypillinen pääsytiimi koostuu sisäänmenijästä, valvojasta ja sisäänpääsyn työnjohtajasta. Kaikkiin luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsyihin tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Nämä henkilöt voidaan luokitella seuraavalla tavalla: Sisäänmenijä (henkilö, joka menee suljettuun tilaan sisään) Valvoja (henkilö, joka on ulkopuolella ja valvoo suljettua tilaa) Yhden henkilön voi nimetä myös sisäänpääsyn työnjohtajaksi (valvoja voi olla myös sisäänpääsyn työnjohtaja), ja hän on vastuussa suljetun tilan sisäänpääsystä. Hänen tehtävänään on myös Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 varmistaa, että kaikkia turvavarotoimenpiteitä noudatetaan. Riippumatta roolista kaikkien sisäänpääsytiimin jäsenten, valvojien, sisäänmenijöiden ja sisäänpääsyn työnjohtajien tulee: vastata koulutusvaatimuksiin tuntea käytäntö ja menetelmä Kaikilla suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenillä tulee olla ajankohtainen sisäänpääsyyn liittyvä suljetun tilan koulutus. Kaikkien suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenten tulee tuntea ja noudattaa tämän käytännön ja menetelmän vaatimuksia. tuntea suljetun tilan riskit ja valvonta Kaikkien suljetun tilan sisäänpääsytiimin jäsenten tulee tuntea hallitut tai mahdolliset suljetun tilan vaarat sisäänpääsyn aikana, mukaan lukien altistumisväylät kemiallisille vaaroille (esim. sisäänhengittäminen, imeytyminen ihoon jne.); sekä ylialtistuksen merkit, oireet ja seuraukset PRCS-sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet Sisäänpääsyn työnjohtajalla saattaa olla, mutta ei välttämättä, työnjohtajan virallinen nimike. Hän voi myös toimia valvojana, mutta EI sisäänmenijänä. Lisäksi sisäänpääsyn työnjohtajan velvollisuudet voidaan siirtää henkilöltä toiselle sisäänpääsyoperaation aikana. Sisäänpääsyn työnjohtaja on vastuussa sisäänpääsytiimin turvallisuuden varmistamisesta, sisäänpääsyn sallimisesta ja sisäänpääsyoperaatioiden valvomisesta alla määritetyllä tavalla. Riskien ja valvonnan määrittäminen Tapaamisen järjestäminen ennen sisäänpääsyä Kattavan ilmantestauksen varmistaminen Sisäänpääsytiimin koulutuksen tarkistaminen Pelastustiimin viestinnän varmistaminen Laatia kirjallisesti kaikki hyväksyttävät pääsyehdot luettelemalla kaikki vaarat ja menetelmät, toiminnat, valvonnat ja laitteistot joita tarvitaan luvallisen ja turvallisen pääsyn varmistamiseksi. (Sisältää kaikki vaarat, jotka saattavat aiheutua suoritettavasta työstä.) Järjestää tapaaminen ennen sisäänpääsyä varmistaakseen, että kaikki vaarat ja niihin liittyvät valvonnat on todettu ja että niistä on ilmoitettu kaikille sisäänpääsyyn osallistuville tai vaikuttaville henkilöille. Varmistaa, että vaaditut ilmatestit on: suoritettu ja tallennettu kappaleen 4.3 Ilmavalvonnan menetelmät mukaan Suoritettu välittömästi ennen sisäänpääsyä, jotta ne heijastavat täsmällisesti olosuhteita sisäänpääsyn aikana suoritettu koko sisäänpääsyssä tarvittaessa Varmistaa, että kaikkiin tietyn suljetun tilan sisäänpääsyyn liittyviin koulutusvaatimuksiin on vastattu. Varmista, että pelastuspalveluille on ilmoitettu ja että ne ovat saatavilla. Varmista myös, että niiden koollekutsumiseen tarvittavat menetelmät ovat käytössä. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 Turvallisten sisäänpääsyolosuhteiden tarkistaminen Suljetun tilan luvan ylläpitäminen Evakuoi tila, mikäli IDLHolosuhteet ovat voimassa Varmista, että hyväksyttävät sisäänpääsyolosuhteet (menetelmät, laitteisto ja lähdemateriaalit) ovat käytössä, ennen kuin kukaan menee sisään suljettuun tilaan ja että olosuhteet säilyvät turvallisina koko sisäänpääsyn ajan. Suljetun tilan luvan ylläpitäminen: Salli sisäänpääsy allekirjoittamalla sisäänpääsylupa, kun kaikkia turvallisuutta koskevia olosuhteita on noudatettu Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lupa tilan sisäänkäynnille Päätä sisäänmeno ja peruuta lupa, kun sisäänpääsyoperaatiot on suoritettu tai kun hallitsemattomat vaarat ilmaantuvat sisällä tai lähellä lupa-aluetta Arkistoi alkuperäinen peruutettu lupa asianmukaiselle osastolle Mikäli vaarallisia olosuhteita ilmenee, jotka ovat Välittömästi hengelle ja terveydelle vaarallisia (IDLH), evakuoi alue välittömästi ja katso lisäohjeita kappaleesta 7.0 Välittömästi hengelle ja terveydelle vaaralliset (IDLH) ilmapiirit PRCS-valvojan velvollisuudet Valvojien (aukkovahdit, vartijat) tulee olla suljetun tilan sisäänpääsyn/uloskäyntipisteen välittömässä läheisyydessä eivätkä he saa suorittaa mitään muita työtehtäviä, jotka saattavat häiritä heidän ensisijaisia velvollisuuksiaan (sallittujen sisäänmenijöiden valvonta ja suojelu), kuten alla on kuvattu. Paitsi jo toinen valvoja päästää hänet tehtävästään ja/tai työtehtävät on suoritettu ja kaikki tilan sisäänmenijät on evakuoitu. Valvoja on vastuussa sisäänmenijöiden valvomisesta ja suojelemisesta alla kuvatulla tavalla. PRCS-pääsyn valvonta Viestiminen sisäänmenijöiden kanssa Sisäänmenijöiden toimintojen valvonta Jäljitysköyden Valvo PRCS-tilan pääsyä: Ylläpidä jatkuvasti tarkka luku sallittujen sisäänmenijöiden nimistä PRCS-tilassa Älä anna valtuuttamattomien henkilöiden päästä tilaan Kommunikoi valtuutettujen sisäänmenijöiden kanssa koko ajan valvoaksesi sisäänmenijän tilaa ja varoittaaksesi sisäänmenijöitä tilan evakuoimistarpeista. Valvo sisäänmenijöitä ja työaluetta varmistuaksesi hyväksyttävien sisäänmenoolosuhteiden ylläpidosta. Tarkkaile: mahdollisia vaaroja suljetun tilan sisä- ja ulkopuolella sisäänmenijöitä, jotka näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta Huolehdi sisäänmenossa mahdollisesti käytetyistä jäljitysköysistä ja varmista, Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 ylläpitäminen Lopeta työskentely ja evakuoi tila Hätätilanteiden hallinta että turvaköysi pysyy jännitettynä sisäänmenijöiden mennessä säiliöihin, bunkkereihin, siiloihin ja jännitepaaluihin, joissa säilytetään, käsitellään tai joihin siirretään liikkuvaa materiaalia. Lopeta työskentely ja evakuoi tila välittömästi, kun yksi seuraavista tapahtuu: Valvoja havaitsee hyväksymättömän sisäänpääsyolosuhteen Valvoja havaitsee sisäänmenijöiden käyttäytymisessä muutoksia Valvoja havaitsee suljetun tilan ulkopuolella tilanteen, joka saattaa vaarantaa sisäänmenotiimin Valvoja ei voi suorittaa tehokkaasti kaikkia velvollisuuksiaan Ilmavalvonta hälyttää Kun havaitaan "punaisia lippuja" Huomautus:Jos sisäänmenotiimi epäilee ilmavalvonnan hälyttävän toimintahäiriön vuoksi, evakuoi tila kunnes asiasta on päätetty toisin. Mikäli hätätilanne ilmenee: Pyydä sisäänmenijöitä evakuoimaan tila välittömästi Soita hätäapua tarvittaessa Aloita ei-sisäänpääsypelastus Estä valtuuttamattomia pelastajia pääsemästä tilaan Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 PRCS-sisäänmenijän velvollisuudet Sisäänmenijällä tarkoitetaan henkilöä, joka menee sisään tilaan ja suorittaa työn. Alla lueteltujen velvollisuuksien lisäksi sisäänmenijöillä tulee olla sopiva tietämys, ja heidän tulee olla asianmukaisesti koulutettuja allekirjoitetulla dokumentaatiolla kyseiseen tehtävään tai osata tunnistaa vaarat työskentelytilassa. Sisäänmenijä on vastuussa työn suorittamisesta, oman turvallisuutensa varmistamisesta, kaikkien vaarojen kommunikoimisesta valvojan kanssa ja tilan evakuoimisesta välittömästi, mikäli vaaroja on tunnistettu. Kommunikointi valvojan kanssa Tutki vaarat Lopeta työskentely ja evakuoi tila Käytä määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita Ylläpidä kommunikointia valvojan kanssa koko sisäänmenon ajan, varoita valvojaa ja tule ulos tilasta, kun huomaat varoitusmerkkejä tai oireita vaaralliselle tilanteelle altistumisesta tai mikäli havaitset "punaisia lippuja". Tutki vaarat, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu alkuperäisen sisäänmenon aikana, ja mikäli vaaroja ilmenee, pyydä sisäänmenotiimiä evakuoimaan tila, kunnes heille on tiedotettu ja heidät on tarkastettu. Tule pois suljetusta tilasta välittömästi, mikäli: Ilmavalvonta hälyttää Ilmavalvonta lakkaa toimimasta normaalisti Epäillään tai havaitaan hallitsematon vaara Sisäänmenijät näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta Sisäänmenijän ja valvojan välinen viestintälinkki on katkennut Tilan ulkopuoliset olosuhteet uhkaavat sisäänmenijöitä tai valvojaa Valvoja pyytää evakuoimaan tilan Kuhunkin lupaan tarvittavaan suljettuun tilaan sallitun sisäänmenijän tulee: käyttää oikein määrättyjä varusteita käyttää kokovartalovaljaita jatkuvasti käyttää turvavaljaisiin kiinnitettyä jäljitysköyttä käyttää vaadittuja henkilökohtaisia suojavarusteita Huomautus: Katso tämän käytännön kappaleesta 5.0. Laitteisto lisätietoja Huomautus: Älä mene sisään tilaan tai aloita työskentelyä, jos tarkastuksia ei ole suoritettu ja lopeta työskentely ja evakuoi tila välittömästi, jos tarkastuksia ei enää tehdä tai jos ne ovat tehottomia suljetun tilan sisäänmenon aikana. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 3.0 Menetelmät Kun sisäänpääsyä vaaditaan luvan vaativaan tai ilman lupaa käytettävään suljettuun tilaan, noudata kappaleen 3.1 Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimuksia. Kun olet suorittanut nämä vaiheet ja suljettu tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, noudata kappaleen 3.2 Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille ohjeita (jos olet epävarma, käytä tätä ylimääräistä luvan vaativaa menetelmää). Huomautus: Kaikki suljettuun tilaan menevät työntekijät tulee kouluttaa kappaleen 8.0 Suljetun tilan koulutus ohjeiden mukaisesti. 3.1 Yleiset suljetun tilan sisäänpääsyvaatimukset Vaihe 1: Suljetun tilan vaarojen arvioiminen Vaarojen tunnistaminen Suunnitelman laatiminen ja hahmottaminen Sisäänpääsytiimin tulee arvioida tila käyttämällä vaarojen tarkastuslistaa suljetun tilan sisäänpääsyluvassa tai työalueen riskinarvioinnissa tai HIRADC:ssa varmistaakseen, että tilasta ei löydy mahdollisia tai olemassa olevia vaaroja. Tunnista ja arvioi mahdolliset tai olemassa olevat tilan vaarat ennen sisäänmenoa. Laadi suunnitelma hahmottamalla: Hyväksyttävät sisäänpääsyehdot kaikkien vaarojen/energialähteiden eristäminen tarvittava liputus, merkitseminen ja sulut luvattoman tai tahattoman sisäänpääsyn estämiseksi tilaan Vaihe 2: Luvattoman sisäänpääsyn estäminen Huomautus: Mikäli mahdolliset tai olemassa olevat vaarat ovat olemassa tai muu työ voi muuttaa olosuhteita (esim. hitsaaminen tai leikkaaminen, liuottimien käyttö tilassa), tila luokitellaan luvan vaativaksi tilaksi ja sinun tulee noudattaa kappaleen 3.2 Luvan vaativan suljetun tilan ylimääräiset vaatimukset ohjeita. Liputa, merkitse ja/tai sulje tila Estä luvaton tai tahaton pääsy tilaan asettamalla väliaikaiset kaiteet, liput, kartiot tai muut laitteet tilan sisäänpääsyaukon ympärille. Katso kohdasta FCXvartiointi- ja liputusohjeet lisätietoja. Vaihe 3: Kaikkien energialähteiden eristäminen/poistaminen Valvo energiaa seuraavia LOTOTOkäytäntöjä Tunnista ja eristä tai poista kaikki energialähteet, jotka voivat päästä tilaan Lockout/Tagout (LOTOTO) - Vaarallisten energialähteiden valvonta (FCX-04) - ohjeiden mukaisesti ennen sisäänmenoa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Huomautus: Energia ei rajoitu vain sähköön, vaan siihen kuuluu myös nesteet, mekaniikka, varastoitu energia jne. Tuki, katkaise tai kaksoissulje kaikki kaapelit Vaihe 4: Ilmanvalvonta Kaikki tilaan pääsevät putket, joissa kulkee kaasua, nestettä tai muita materiaaleja, tulee eristää tehokkaasti, kuten tukkia tai katkaista kaapelit. Kun laitteisto, toiminnot tai olosuhteet eivät salli linjojen tukkimista tai katkaisemista, kaksoissulkemista poistojohdolla (joka sijaitsee tukeventtiilien välissä) voidaan käyttää putkistojen eristämiseen. Kun mitään näistä ei voida suorittaa, pätevän henkilön tulee täyttää ja tarkastaa vapautuslupa, jonka jälkeen alue-esimiehen tai muun vastaavan henkilön tulee hyväksyä lupa allekirjoittamalla se. Käytä ilmanvalvontaa vaarojen havaitsemiseksi Testaa ilma välittömästi ennen sisäänmenoa ja suorita valvonta tavalla, joka on kuvattu kohdassa 4.3 Ilmanvalvontamenetelmät. Kun yllä olevat vaiheet on suoritettu ja suljettu tila on määritelty ilman lupaa käytettäväksi tilaksi, katso kappale 3.3 Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi, tilaan voi mennä sisään. Noudata aina kaikkia suljettua tilaa koskevia turvatoimintamenetelmiä (kun ne soveltuvat tilaan). Jos olosuhteet muuttuvat tilan sisä- tai ulkopuolella, poistu tilasta ja arvioi tila uudelleen. Jos tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, mene seuraavaan vaiheeseen. 3.2 Vaatimukset luvan vaativille suljetuille tiloille Jos suljettu tila on määritelty luvan vaativaksi tilaksi, täytä suljetun tilan lupa; katso tämän asiakirjan osio Lomakkeet/Luvat - ja noudata näitä ylimääräisiä vaiheita. Vaihe 5: Sisäänmenotiimin roolien määrittäminen Määrittäminen Määritä valtuutetut sisäänmenijät, valvojat ja sisäänmenon työnjohtaja. Katso näiden ohjeiden kappaleesta 2.4 Luvan vaativien suljettujen tilojen (PRCS) pääsytiimi kunkin tiimihenkilön velvollisuudet. Vaihe 6: Tapaamisen järjestäminen ennen sisäänpääsyä Vaaroista kommunikoiminen Sisäänmenon työnjohtaja järjestää tapaamisen ennen sisäänmenoa, jossa varmistetaan että alla olevat kohdat on laadittu ja kommunikoitu kaikille sisäänmenijöille, valvojille ja muille työntekijöille, joita suljetun tilan olosuhteet voivat koskea. Tämän tulisi koskea henkilöitä, jotka työskentelevät suljetussa tilassa tai sen ympäristössä (ylläpito-, operaatio-, turva- ja pelastustiimit jne.) Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 Vaaratarkastukset Tarkasta sisäänmeno-olosuhteiden asianmukaisuus: Kaikki vaarat /riskit ja niihin liittyvät tarkastukset Tarkasta sovellettavissa olevat käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS/SDS) ja laita ne esille tilan sisäänmenoon Vaaditut henkilökohtaiset suojalaitteistot Ilman testaus Viestintämenetelmät Vaihe 7: Ilmoita pelastuspalveluille Tiedota pelastustiimille sisäänmenosta Jos pelastuspalvelut eivät ole käytettävissä, älä mene tilaan sisään Ilmoita pelastuspalveluille suunnitellusta sisäänmenosta varmistaaksesi niiden käytettävyyden. Ilmoita heille myös sisäänmenon sijainti ja siihen kuuluvat vaarat. Mikäli pelastuspalvelut eivät ole käytettävissä, suljetun tilan sisäänmeno tulee keskeyttää. Vaihe 8: Tuuleta asianmukaisella tavalla Ilmanvaihdon ylläpito Huolehdi ilmanvaihdosta sisäänmenon ajan, mikäli on mahdollista että suljetun tilan ilmaolosuhteet voivat muuttua epäsopiviksi. Evakuoi tila välittömästi, mikäli ilmanvaihtolaitteisto lakkaa toimimasta. Vaihe 9: Laitteistovaihe Määritä laitteistot sisäänmenoa varten Toimita kaikki tarvittava laitteisto turvallista sisäänmenoa varten luvallisiin tiloihin osiossa 5.0 Laitteisto kuvatulla tavalla. Vaihe 10: Suljetun tilan käytäntö Tarkasta, julkaise ja päivitä lupa Jokaista lupaa vaativaa suljettua tilaa varten: Täytä lupa ja lähetä kopio suljetulle tila-alueelle. Täytä uusi lupa jokaisen vuoron alussa, kun tila jätetään ilman vartiointia tai kun sisäänmenoryhmä vaihtuu. Vaihe 11: Tilaan sisäänmeno Lupa päivitetään aina, kun suljetun tilan sisäpuolen turvallisuus- tai terveysolosuhteet muuttuvat. Aloita sisäänmeno ja varmista turvallisuus Mene sisään tilaan samalla kun valvoja valvoo tilaa ja varmistaa, että kaikki hyväksyttävät turvallisen sisäänmenon olosuhteet ovat voimassa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 Vaihe 12: Tilan evakuointi Jos... Niin... Ilmavalvonta havaitsee, että ilmaolosuhteet eivät ole enää hyväksyttävässä tilassa... Ilmavalvonta lakkaa toimimasta normaalisti... Epäilet tai havaitset hallitsemattoman vaaran... Sisäänmenijät näyttävät merkkejä tai oireita vaaralle altistumisesta... Evakuoi tila Sisäänmenijän ja valvojan välinen viestintälinkki on katkennut... Tilan ulkopuoliset olosuhteet uhkaavat sisäänmenijöitä tai valvojaa... Valvoja pyytää evakuoimaan tilan... Valvoja käynnistää hätäpelastusmenetelmän ja yrittää pelastusta ilman sisäänmenoa jäljitysjärjestelmällä. Pelastus on välttämätön... Kaikkien henkilöiden tulee pysytellä tilan ulkopuolella Pelastushenkilökunta yrittää jäljitystä ilman sisäänmenoa, mikäli mahdollista. Pelastushenkilökunnan tulee mennä sisään... Vain asianmukaisesti koulutetut ja varustetut pelastushenkilöt voivat mennä tilaan sisään. HUOMAUTUS Jos tila on evakuoitu, tilaan ei saa mennä sisään uudelleen, ennen kuin evakuointi on kokonaan päättynyt ja evakuoinnin syy on määritetty ja siihen liittyvät riskit on käsitelty. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Vaihe 13: Tarkasta, päätä tilanne ja ilmoita asianmukaisille osastoille Ilmoita pelastustiimille Tarkasta sisäänmeno Päätä lupa Ilmoita asianmukaisille osastoille ja pelastustiimille, kun sisäänmeno-operaatiot on saatu päätökseen. Kun sisäänmenon tarkastus on suoritettu loppuun, tarkasta koko sisäänmenooperaatio määrittääksesi, onko työntekijöiden suojelemiseksi käytetty sopivia menetelmiä. Viimeistele lupa ja arkistoi se asianmukaiselle osastolle 3.3 Vaatimukset luvan vaativan suljetun tilan luokittamiseksi ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi Oleta aina aluksi, että suljettu tila vaatii lupaa. Kun luokittelet tilan uudelleen ilman lupaa käytettäväksi tilaksi, varmista että kaikki vaarat tilan sisällä on eliminoitu. Käytä suljetun tilan sisäänmenoluvan ensimmäistä vaihetta, työalueen riskiarviointia, HIRADC:ia tai muuta lomaketta, joka sisältää: Päivämäärän Tilan sijainnin Päätöksen syyt Päätöksen tehneen henkilön allekirjoituksen Tämä asiakirja tulee olla kaikkien tilaan menevien henkilöiden saatavilla. Jos... Niin... Lupatilassa ei ole yhtään nykyistä tai mahdollista ilmaan liittyvää vaaraa... Kaikki tilan vaarat eliminoidaan menemättä tilaan sisään... Kaikki vaarat, liittyen ilmaan tai ei, eliminoidaan ennen sisäänmenoa... Tilan olosuhteiden muutos saa aikaan uusia vaaroja... Tilan lupa voidaan luokitella uudelleen ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi niin kauan, kun vaaroja ei ole. (Ilmavaarojen valvontaa koneellisen ilmanvaihdon kautta ei lasketa vaarojen poistamiseksi.) Inventaariossa lueteltu PRCS-tila voidaan "luokitella uudelleen" ei-prcs-tilaksi sisäänmenon työnjohtajan puolesta Välitön tilan uudelleenarviointi ennen sisäänmenoa Huomautus: Pätevä henkilö voi luokitella suljetun tilan joko luvan vaativaksi suljetuksi tilaksi (PRCS) tai ilman lupaa käytettäväksi suljetuksi tilaksi (NPCS) vaarojen arvioinnin mukaan. Kaikkia suljettuja tiloja tulee pitää luvan vaativina tiloina, kunnes toisin määritellään. Kaikki ilman lupaa käytettävät suljetut Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 tilat tulee arvioida säännöllisesti uudelleen niiden oikeanlaisen luokituksen varmistamiseksi. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 4.0 Ilmanvalvontavaatimukset 4.1 Ilmanvalvontalaitteisto Henkilöstöosasto valitsee ja ylläpitää ilmanvalvontalaitteistoa, paitsi jos kaikki osalliset osapuolet päättävät asiasta toisin. Ilmavalvonnan valinta Ilmavalvonnan kalibrointi Pätevä henkilö tekee ilmavalvontalaitteiston valinnan sisäänmenon vaarojen mukaan. Koska valvonnan anturit ovat kaasukohtaisia, nämä päätökset tulee kirjata alueen vakiotoimintomenetelmiin (SOP)/riskirekistereihin/HIRADC:iin/työturva-analyysiin (JSA). Kalibrointi tulee suorittaa valmistajan teknisten tietojen mukaisesti, ja rekistereitä tulee pitää rekisterin säilytysohjelman mukaisesti 4.2 Hyväksyttävät ilmavalvontatasot Kaikkien suljettujen tilojen ilma tulee testata seuraavassa järjestyksessä: Hapen puute tai rikastuminen Helposti syttyvät kaasut Happea koskevat hyväksyttävät suljettujen tilojen sisäänmeno-olosuhteet ovat välillä 19,5-23,5 % Suljetut tilat, joissa on: Hapenpuute (alle 19,5 % happea) pidetään vaarallisena o Suljettuun tilaan ei saa mennä sisään ilman itsenäistä hengityslaitetta (katso kappale 7.0 Välittömästi hengelle tai terveydelle vaaralliset ilmapiirit) Hapen rikastuminen (yli 23,5 % happea) pidetään vaarallisena o Suljettuun tilaan ei saa mennä sisään, ennen kuin hapen taso on alennettu hyväksyttävälle tasolle Ilmaa, jossa syttyvän kaasun pitoisuus on yli 10 % alemmasta syttymisrajasta (LEL), pidetään helposti syttyvänä tai mahdollisesti helposti syttyvänä tai räjähdysherkkänä. Tällainen tila tulee evakuoida välittömästi. Ilmavalvonta tulee kalibroida erityisellä tavalla suljetussa tilassa käytetylle helposti syttyvälle kaasutyypille tai käytetylle muuntokertoimelle. Huomautus: Kun happipitoisuudet ovat alle 10 %, LEL:lle saadut lukemat voivat olla virheellisiä. Katso lisätietoja valmistajan suosituksista asianmukaisten toimintojen suorittamiseen tällaisissa tapauksissa. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Myrkyllisyys Jos suljetussa tilassa on määritelty myrkyllistä ainetta, sinun tulee katsoa lisäohjeita käyttöturvallisuustiedotteesta (MSDS) tai muusta kemiallisesta tiedotteesta määrittääksesi: vaadittujen henkilökohtaisten suojavarusteiden tyyppi mahdolliset terveysvaikutukset luvalliset altistumisrajat kaikki muut tiedot, joita tarvitaan työn turvalliseen suorittamiseen Huomautus: Valvontalaitteiden hälytykset tulee säätää vastaamaan hyväksyttäviä sisäänmenoehtoja. Jos esimerkiksi rikkidioksidia varten käytössä on puolen kasvon hengityslaitteet ja hyväksyttävässä sisäänmenoehdossa altistusriski rikkidioksidille on määritelty 10-kertaiseksi, hälytyspiste tulee säätää sen mukaiseksi. Muussa tapauksessa hälytys saattaa kuulua jatkuvasti. Katso lisätietoja altistusrajoista FCX IH -kenttäoppaasta. Joissakin tapauksissa FCX on ottanut käyttöön altistumisrajan, joka on regulatiivisia vaatimuksia alempi. 4.3 Ilmanvalvontamenetelmät Ilmanvalvonta saatetaan suorittaa monissa eri vaiheissa suljetun tilan sisäänmenon aikana (kuten ilmassa olevien vaarojen poistoon tarkoitetun ilmanvaihdon aikana), mutta se tulee tehdä heti ennen sisäänmenoa. Lisäksi kaikkien suljettujen tilojen ilma tulee testata vähintään kolmella tasolla (ylhäällä, keskellä, alhaalla). Tämä on välttämätöntä mahdollisten raskaiden ja kevyiden kaasujen ja höyryjen kerrostumisen varalta. Vaihe 1: Tarkastus ennen käyttöä Ilmanvalvontalaitteiston tutkiminen Ennen käyttöä: Tarkista nykyinen kalibrointi Tarkista akun lataus Ilmanvalvonta-antureiden nollaus - Vahvista, että kaikki anturit toimivat ja ovat normaalitasolla. Nollatessasi laitetta varmista, että siinä on saastumatonta tuoretta ilmaa Puskuritesti - Altista laite kaasulle ja varmista, että se vastaa oikein valmistajan tietojen mukaisesti Vaihe 2: Ennen tilan aukaisemista Testaa tilan ulkopuolinen alue Pura painetta, mikäli tarpeen Mikäli tilan sisäilma on mahdollisesti vaarallinen, testaa sisäänmenoaukon ympärillä oleva ilma ennen kannen aukaisua Jos tila on paineen alla, varmista että paine puretaan ennen tilan avaamista. Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19 Vaihe 3: Avaa tilan sisäänmeno Tarkista vaarat Avaa sisäänmenoaukko vähitellen testauksen ollessa käynnissä mikäli olosuhteet ilmaisevat riskin arviointia suorittavalle henkilölle, mene takaisin turvapisteeseen ja nollaa testaus, kun arvot ovat laskeutuneet turvalliselle tasolle. Huomautus: Ilman testaus ennen sisäänmenoa tulisi suorittaa kannen pienten aukkojen kautta tai tekemällä kolon kanteen ja käyttämällä näytteenotto-osaa valvontalaitteen kanssa. Vaihe 4: Testi sisäänmenijöiden edessä Kerrostunut ilma Hidas näytteenotto ilmavalvontareaktiolle Kun sisäänmenojen valvontaan kuuluu laskeutuminen mahdollisesti kerrostuneeseen ilmaan, ilmaverho tulee testata noin 1,22 m etäisyydellä työn suuntaisesti ja molemmilta sivuilta. Kun käytetään näytteenotinta, sisäänmenijän kulkua tulee hidastaa niin, että se sopii otantanopeuteen ja ilmavalvontavastaukseen. Vaihe 5: Jatka valvontaa Jatkuva valvonta saattaa olla tarpeen Valvonnan keskeyttäminen Jatkuva valvonta on tarpeellista, jos: ilmavaaroja ei ole eliminoitu kokonaan uudet tai lisäilmavaarat ilmestyvät tilassa tehtyjen tehtävien seurauksena Ilmaan voi ilmestyä hyväksymättömiä olosuhteita, jotka johtuvat esimerkiksi lähellä suoritettavista tehtävistä tai toiminnoista tai tilassa suoritetusta työstä Voit keskeyttää valvonnan, jos mikään kolmesta ilmaolosuhteesta (hapen rikastuminen/puute; myrkyllisyys; >10 % LEL/LFL-arvosta) ei ole olemassa tai sillä ei ole mahdollisuutta syntyä. Suuremmissa tai monimutkaisemmissa tilanteissa on mahdollista käyttää itsenäisiä valvontalaitteita, jotka sisäänmenijä vie tilaan. Vaihe 6: Reagointi hälytyksiin Jos ilmassa havaitaan vaara Ota käyttöön uudet tarkastukset sisäänmenojen suojaamiseksi Tarkista Jos ilmassa havaitaan vaara sisäänmenon aikana: evakuoi tila välittömästi määritä miten vaara kehittyi ilmaan Ota käyttöön toimenpiteitä, jotka suojelevat työntekijöitä vaaralliselta ilmalta, ennen seuraavia sisäänmenoja Sisäänmenon työnjohtajan tai valvojan tulee tarkistaa, että tilaan voi mennä Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.19

20 tarkastustoimenpiteet turvallisesti ja että ennen sisäänmenoa tehtävät toimenpiteet on suoritettu ja uusi suljetun tilan lupa on täytetty Intranetin kautta lähetetty asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.20

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

Linja-auton turvallisuuskäytäntö

Linja-auton turvallisuuskäytäntö Terveys- ja turvallisuusosasto HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ Elokuu 2013 Linja-auton turvallisuuskäytäntö Käytäntö NRO. FCX 16 KORJATTU VERSIO 3 NRO. KORVAA VERSION Erittäin TEHTÄVÄN LUOKITUS kriittinen Kriittinen Ei-kriittinen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot