EMC periaatteet ja käytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMC periaatteet ja käytäntö"

Transkriptio

1 1 EMC periaatteet ja käytäntö, prof. Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja Tietoliikennetekniikan osasto Sovelletun elektroniikan laboratorio Kurssin ohjelma 2 EMC-seikkojen huomioonotto suunnittelutyössä EMC-teoriaa Ideaaliset ja todelliset komponentit Signaalin aika- ja taajuusavaruusesitykset Siirtojohto Suojaus Maadoitus Johdotus Suodatus Painettu piirilevy Sähköstaattinen purkaus Ukkonen ja EMP EMC-määräykset 1

2 Systeemisuunnittelu Luennoitsija? on tuotteen suunnittelun lähtökohta 3 Magneettikuvauslaitteisto 4 2

3 MAGNEETTIKUVAUSLAITE 5 Gradientti (x,y,z) kw, ms ~10 mt/m tr~1ms Viritys (kw) ms Signaali (~ktr) ~10-50 ms Magneetti kw epästabiilisuus < Ensimmäinen kuvauslaitteisto Otaniemessä

4 7 Eräs ensimmäisistä pääkuvista Magneettikuvauslaite HYKS:ssä 1982 Suprajohdemagneetti 0,17 T Intel 8080 prosessori 4

5 9 OUTLOOK Magneettikuvauslaite, Picker Nordstar Oy, Helsinki 10 5

6 11 MITÄ TARKOITTAA EMC? EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: ElectroMagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus 12 Ulkoiset häiriöt Laitteen normaali toiminta Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt 6

7 Artikla 4: (vapaa käännös) Laite on toteutettava siten, että sen synnyttämät sähkömagneettiset häiriöt mahdollistavat radio ja tietoliikennelaitteiden sekä muiden laitteiden toiminnan tarkoitetulla tavalla 2. Laite on toteutettava siten, että sillä on ominainen immuniteetti ulkoisia sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. PÄÄVIESTEJÄ 14 EMC-seikat on otettava aina huomioon! EMC-ilmiöt ovat luontainen osa sähköön liittyvien tuotteiden toimintaa Hyvä EMC-suunnittelu ja -toteutus on merkittävä kilpailutekijä 7

8 Systeemisuunnittelu on tuotteen suunnittelun lähtökohta 15 Aiheet 16 Tuotteelle asetetut vaatimukset Laatu ja kustannukset - tuotteen hinta Tuotekehitysprojekti Sähkömagneettinen kytkeytyminen Silmukka: EMC-sunnittelun peruskohde EMC-silmä 8

9 Systeemisuunnittelu 17 Systeemisuunnittelu kiinnittää 80 % projektin kokonaiskustannuksista, vaikka siihen kuluu alle 20 % kokonaiskustannuksista Kaikki rajoitukset on otettava huomioon jo systeemisuunnitteluvaiheessa EMC-vaatimukset ovat otettava huomioon jo systeemisuunnitteluvaiheessa EMC-kysymykset edellyttävät EMC-silmää Yleiskatsaus 18 Direktiivit, Standardit Asiakasvaatimukset Tuotespesifikaatiot Testit Systeemisuunnittelu Laatu 80 % kustannuksista kiinnitetty Viivästymät markkinoille pääsyssä 9

10 SYSTEEMISUUNNITTELU 19 MINIMIVAATIMUKSET TURVALLISUUS MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT MENESTYSTEKIJÄT ARVO ASIAKKAALLE LAATU KUSTANNUS TURVALLISUUSVAATIMUKSET STANDARDIT JA EMC-TASO ASETTAVAT TOIMINTARAJAT 20 TURVALLISUUS STANDARDIT TURVALLISUUS STANDARDIT EMC taso EMC taso KUSTANNUKSET KASVAVAT 10

11 21 Tuoko tiukempi EMC-taso paremman asiakastyytyväisyyden? Ovatko parannukset osoitettavissa? Voidaanko kustannukset siirtää tuotteen hintaan? Varaudutaanko paremmalla EMCtasolla tulevaisuuden muutoksiin? Markkinavoimat 22 Käyttökate PITÄÄ OLLA POSITIIVINEN Muuttuvat kulut Valmistuskulut Myyntikulut Toimituskulut Kiinteät kulut Investoinnit tuotantoon Markkinointikulut T&K kulut Hallinto 11

12 TIME-TO-MARKET A markkinoille B:n menetetty tuotto 23 A B A B markkinoille Aika EPÄONNISTUNUT TUOTEKEHITYSPROJEKTI 24 Useita spesifikaatioiden muutoksia TUOTE SPEKSIT TUOTEKEHITYSPROJEKTI I PROTO II PROTO III PROTO TESTIT MARKKINOLLE TULO 12

13 EPÄONNISTUNUT TUOTEKEHITYSPROJEKTI 25 Useita spesifikaatioiden muutoksia TUOTE SPEKSIT TUOTEKEHITYSPROJEKTI I PROTO II PROTO III PROTO TESTIT MARKKINOLLE TULO Tuntomerkit: Speksaus yhden miehen osapäivätyö Useita prototyyppejä Testejä ennen innovaation huippu Asiakkaalle maanantaikappaleita ONNISTUNUT TUOTEKEHITYSPROJEKTI 26 TUOTE SPEKSIT TUOTEKEHITYSPROJEKTI "SOFT-"I PROTO I PROTO TESTIT MARKKINOLLE TULO 13

14 ONNISTUNUT TUOTEKEHITYSPROJEKTI 27 TUOTE SPEKSIT TUOTEKEHITYSPROJEKTI "SOFT-"I PROTO I PROTO TESTIT MARKKINOLLE TULO Tuntomerkit: Speksaus usean asiantuntijan top-projekti Markkina-aluekohtaiset rajoitukset alusta lähtien mukana Tietokoneavusteisen suunnittelun käyttö Vähän prototyyppejä Testit rutiinilla lävitse Asiakkaalle laatutuote 28 Oleellinen osa tuotespesifikaatioita: Vastaus kysymykseen: Miten tuote liittyy ympäristöönsä? 14

15 DIGITAALINEN RANNEKELLO 29 MATKARADIO 30 15

16 31 SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN EMI: Electromagnetic Interference SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN VÄLITYKSELLÄ KYTKEYTYVÄT HÄIRIÖT V/m, A/m SYNTYVÄT SÄHKÖMAGNEETTISET HÄIRIÖKENTÄT db µ V/m, db µ A/m JOHTUMALLA KYTKEYTYVÄT HÄIRIÖT V, kv 32 SÄHKÖSTAATTINEN PURKAUS kv JOHTUMALLA LÄHTEVÄT HÄIRIÖT db µ V 16

17 33 Peruskohina Avaruusja luonnonilmiökohina Laitelähtöinen kohina N F N S N I KOKONAISKOHINA N T 34 Eri lähteiden kohinan teho db yli ktb (T = 290 K) 0 0 db Ilmakehän kohina Laitelähtöinen kohina kaupunkiympäristössä Avaruuskohina Vastaanottimen kohina MHz 17

18 ELECTRO-SMOG 35 EMC-suunnittelun tarve kasvaa jatkuvasti! 36 Tiheämmät integroidut piirit, pienemmät komponentit Ohuet eristekerrokset Nopeammat logiikat ja prosessorit Nopeat väyläratkaisut Monimutkaisemmat ohjelmistot Kasvava tietokapasiteettitarve Matalat käyttöjännitteet pienemmät virrat Monikerroskovalevyt pienet luku/kirjoituspäät Nopeat, suurikapasiteettiset puolijohdemuistit Järjestelmien kasvava haavoittuvaisuus häiriöille Staattinen sähkö, verkkopiikit, RFI,... 18

19 Kustannukset Kustannusoptimi 37 Kokonaiskustannukset Laatukustannukset Komponenttija suunnittelukustannukset N P Määräykset Kokonaiskohina 38 Laitelähtöinen EMI on vain osa kokonaiskohinasta Luonnonilmiöiden aiheuttama EMI on usein merkittävä EMI:n vaimentamisen tasolla on kustannusoptimi Määräysten vaatimustaso < Optimitaso < Peruskohinataso 19

20 39 EMC-suunnittelun peruslähtökohta: Silmukoiden pinta-alojen minimointi Suojamaa Laitteen elektroniikka kytketty suojamaahan 40 Betoniraudoitus Laitteen elektroniikka kytkeytyy hajakapasitanssin kautta betoniraudoitukseen Suojamaan kytkennän kautta syntyy silmukka. 1 MHz taajuudella pf:n impedanssi on 100 k - 1k.Ω 20

21 Tyypillisessä ruotsalaisessa kodissa on mitattu 50 Hz magneettivuon tiheyden olevan 40 nt (RMS). Muuntoaseman yläpuolella olevassa toimistossa on mitattu 1200 nt 50 Hz magneettivuon tiheys (RMS). 41 Mikä on kummassakin ympäristössä neliön muotoiseen silmukkaan indusoituvan sähkömotorisen voiman suuruus? Silmukan sivunpituus s= 0,1, 1 ja 10 m. Oletetaan silmukan taso kohtisuoraan magneettikentän suuntaan nähden. B A ~ Vn db V = dt s 2 n 42 B 40 nt 1200 nt 0.1m 1m 10m s m 1 m 100m A 130nV 13 µ V 1,3mV 14 µ V 1,4mV 140mV Vn 21

22 Silmukan tehollisen koon pienentäminen 43 Lohkojen välinen galvaaninen yhteys muodostaa suuren silmukan Silmukan tehollisen koon pienentäminen Isolointi 44 Rajoitus Ei-galvaaninen yhteys 22

23 LOHKOJEN JA RAJAPINTOJEN MÄÄRITTELY 45 A K/ analogia A/D D Häiriöt K/ digitaali A A/D D Häiriöt 46 Esimerkki suuresta laitteistosta: Magneettikuvauslaite 23

24 DC Magneetin virtalähde Magneetti Gradienttikelat Signaalikela P Gradienttivirtalähteet Nousuaika < 1ms Toistotaajuus satoja Hz 47 Virityspulssi: kv, kw K Signaali µv, pw f: MHz Etuvahvistin Vaiheilmaisija + vahvistin f: khz A/D A/D Referenssitaajuus DATA Heräte RF Näyttö Herätepulssin ohjaus Magneetin virtalähteen ohjaus Taajuusohjaus Keskustietokone Gradienttiohjaus 48 ESIMERKKI ARVAAMATTOMASTA SILMUKASTA 24

25 MAGNETTIKUVAUS PALOVAMMAT L loop R loop 49 U C skin C air Cskin R skin R skin Radiology 1996; 200: PERUSMALLI HÄIRIÖN KYTKEYTYMISELLE 25

26 51 KYTKENTÄTIE HÄIRIÖLÄHDE KOHDEPIIRI Kytkeytymistavat 52 GALVAANINEN KAPASITIIVINEN INDUKTIIVINEN SÄTEILEMINEN 26

27 53 EMC-ilmiöiden hallinta 54 Teoria Ei hallittavissa Ei hallittavissa CAE Insinöörialue Käytäntö 27

28 EMC SILMÄ 55 Yhteenveto 56 EMC-huomioitava jo systeemisuunnitteluvaiheessa Huomioi kaikki rajoitukset Tuotteen käyttöympäristö on oleellinen suunnitteluparametri Tuotteen kokonaiskustannukset ovat oleellinen suunnitteluparametri EMC-suunnittelu vaatii monen tekijän samanaikaista huomioonottoa - EMC-silmää 28

29 Systeemisuunnittelu TAUKO! on tuotteen suunnittelun lähtökohta 57 29

Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka

Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka Automaatio Elektroniikka Kalusteet Mittalaitteet Ohjaus- ja säätötekniikka Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka 2 Yhteyshenkilöt Iisalmi Tuotantokuja 2, 74120 Iisalmi Puh. (017) 832 31, Fax (017) 8323 570

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

http://www.nikkemedia.fi/juma/old-juma-forum-content/

http://www.nikkemedia.fi/juma/old-juma-forum-content/ http://www.nikkemedia.fi/juma/oldjumaforumcontent/ Page 1 of 102 20111127 Topic Posted by Message Tervetuloa JUMAkeskustelupalstalle Matti Terve, Tänne voit nyt kirjoitella kokemukasia, kommentteja ja

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Oppeja kehitysprojekteista

Oppeja kehitysprojekteista Oppeja kehitysprojekteista jari.paranko@tut.fi 12.12.2014 cost Ability for profit Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma Tilanne

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen

Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen Tarvikkeet Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen pinta-asennukseen tai maapiikin ja jatkoputken helpottamaan ulkovalojen

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot