VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v ESITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE"

Transkriptio

1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v ESITE 1

2 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy. Koulutuksen tavoitteet: Psykoterapiakoulutusohjelma on hyväksytty Valviran ennakkotarkastuksessa. Se täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994) asetetut vaatimukset sekä Valviran (ent. TEO) julkaisemat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan ET-psykoterapiakoulutuksen hyväksymisperusteet. Koulutusohjelma antaa sellaiset psykoterapeuttiset valmiudet, että sen suorittanut kykenee varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeuttina (ET) tunnistamaan ja hoitamaan varhaisia - siis kohtuvauvan, vauvan tai alle 3-vuotiaan pikkulapsen ja vanhempien vuorovaikutushäiriöitä, sekä käyttämään vuorovaikutuspsykoterapiassa yleisimpiä varhaisen vuorovaikutuksen tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi koulutus antaa riittävät yleiset ja keskeiset, erityistason psykoterapeuttiset tiedot ja valmiudet. Koulutuksessa perehdytään psykoterapian keskeiseen teoriaan ja eri psykoterapiasuuntauksiin niin kirjallisuuden kuin teoriaseminaarien kautta. Koulutuksen sisällöt: Kevät 2012: Varhaisten vuorovaikutussuhteiden rakentumisen ja häiriintymisen keskeiset teoriat Syksy 2012: Raskauden ja synnytysajan vuorovaikutuspsykologia ja -psykoterapia Kevät 2013: Varhainen äitiys ja isyys sekä vauvaperheen dyadi- ja triadisuhteet Syksy 2013: Vauvan kehityspsykologia ja vauvaan fokusoituvat vuorovaikutusongelmat Kevät 2014: Vanhempaan fokusoituvat vuorovaikutusongelmat Syksy 2014: Varhaisen vuorovaikutussuhteen häiriöiden psykoterapeuttinen hoito (I): äitiystilan merkitys sekä vuorovaikutuspsykoterapeuttiset vaikuttamisen väylät, tekniikat ja prosessi Kevät 2015: Varhaisen vuorovaikutussuhteen häiriöiden psykoterapeuttinen hoito (II): vuorovaikutuspsykoterapeuttisten lähestymistapojen integroiva ymmärtäminen Syksy 2015: Opinnäytetyöseminaarit ja koulutuksen päätös 2

3 Kouluttajat: Koulutuksen johtajat, pääkouluttajat ja -koulutustyönohjaajat: LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perhepsykoterapeutti (VET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Elina Savonlahti ja PsL, psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapeutti (YET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Mirja Sarkkinen. Koulutustoimikunta: FL, koulutusanalyytikko (IFPS) Pirkko Siltala; FT, psykologian professori, emerita, psykoanalyytikko (IPA) Pirkko Niemelä; PsM, lastenpsykoterapeutti (VET) Marja Schulman; LKT, lastenpsykiatrian professori, perhepsykoterapeutti (ET) Tuula Tamminen; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapeutti (VET) Jukka Mäkelä; LL Elina Savonlahti (pj) ja PsL Mirja Sarkkinen (siht.). Koulutustoimikunta vastaa asiantuntijatahona koulutuksen rakenteellisista ja sisällöllisistä vaatimuksista. Kukin koulutustoimikunnan jäsen toimii pääkouluttajaparin lisäksi kouluttajana eri teoriaseminaareissa. Koulutuksella on myös eettinen toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii prof. Jussi Kotkavirta. Lisäkouluttajat ja asiantuntijat/koulutus ja teoriasuuntaus: LKT, FM, psykiatrian professori, psykodynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian psykoterapeutti (YET) Hasse Karlsson; FT, yksilöpsykoterapeutti (ET), perhepsykoterapeutti (VET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Florence Schmitt; PsL, psykoterapian erikoispsykologi, perhepsykoterapeutti (ET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Sinikka Mäkelä; PsL, kasvatuksen ja kehityksen erikoispsykologi, lasten ja nuorten psykoterapeutti (YET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Irmeli Kinnunen; PsT, kasvatuksen ja kehityksen erikoispsykologi ja theraplay-kouluttaja Riikka Korja; PsT, perhepsykoterapeutti (ET) ja theraplay-kouluttaja Saara Salo; PsM, PC-ERA-kouluttaja Sari Ahlqvist-Björkroth; PsL, kliinisen neuropsykologian erikoispsykologi Petriina Munck; Terveydenhoitaja ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (ET) Kirsi Juutilainen; Toimintaterapeutti ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (ET) Saara Jaskari. Lisäksi mahd. joku koulutusyhteisön Suomeen kutsuma ulkomaalainen varhaisen vuorovaikutuspsykoterapian kouluttaja/vapaaehtoiset teoriaopinnot. Koulutus- ja työnohjauspaikkakunnat: Helsinki, Turku ja Espoo Osallistujamäärä: 8-12 osallistujaa 3

4 Seminaariopetus: Seminaariopetusta järjestetään lukukausittain 1-2 päivän mittaisina (a 8h) jaksoina kerran kuukaudessa. Koulutusohjelmaan sisältyy 48 seminaaripäivää. Koulutuksen aloitusseminaari ja infotilaisuus vauvahavainnoinnista järjestetään Helsingissä Teoriaseminaarit ja vauvaobservaatio työnohjauksineen käynnistyvät vuonna Seminaariopetukseen sisältyy 4 psykoterapian yleiseen teoriaan sekä keskeisiin psykoterapiasuuntauksiin ja niiden integraatioon liittyvää koulutuspäivää. Seminaariopetuksessa on 5 varhaisen vuorovaikutussuhteen häiriöiden arviointiin keskittyvää koulutuspäivää, joissa perehdytään WMCI-, MASU-, PC-ERA-, LTP-, Bayley Scale ja NBAS/NNNS-menetelmien kliiniseen käyttöön sekä 0-3 -diagnostiikkaan. Koulutettavien omaa tapaa tehdä varhaisen vuorovaikutuksen hoito- ja psykoterapiatyötä sekä psykoterapeutin identiteetin kehittymistä tarkastellaan koulutuksen alussa ns. työkokemusseminaarissa ja koulutusprosessin aikana kolmessa oman psykoterapiatyöotteen reflektio -seminaarissa. Koulutuksen ryhmäprosessia tuetaan kolmessa koulutusprosessin ryhmäreflektiossa. Vauvahavainnointi: Koulutuksen ensimmäisenä vuonna toteutetaan ns. vauvahavainnointiprosessi, jossa kukin opiskelija seuraa tavallisessa, ei-vuorovaikutusriskin vauvaperheessä yhtä vauvaa loppuraskaudesta vajaan vuoden ikäiseksi, noin kerran viikossa, tunnin kerrallaan. Vauvahavainnoinnin pienryhmätyönohjausta järjestetään 35 tuntia, kahdessa työnohjausryhmässä. Opiskelijat laativat vauvahavainnoinnista kirjallisen lopputyön. Perhetaustatyöskentely: Koulutuksen työnohjaukseen kuuluu perhetaustatyöskentelyä (18 tuntia). Siihen sisältyy toisena opintovuotena pienryhmissä tehtävä perhetaustamuovailu. Perhetaustatyöskentelyn ohjaajana toimii perhepsykoterapeutti (VET) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti (VET) Elina Savonlahti. 4

5 Psykoterapiatyön työnohjaus: Opiskelijat aloittavat toisena opintovuotena 3-4 opiskelijan pienryhmissä vuorovaikutuspsykoterapiatyön työnohjausprosessin. Se toteutetaan keskimäärin joka toinen viikko, yhteensä 180 työnohjaustuntia, kolmen vuoden aikana. Osallistujien edellytetään vievän läpi koulutustyönohjauksen aikana vähintään 2 raskauden aikana aloitettua vuorovaikutuspsykoterapiaa ja vähintään 3 vauva- tai taaperovaiheessa aloitettua vuorovaikutuspsykoterapiaa (enintään 1 taaperoiässä aloitettu). Intensiteetti/tapaamisfrekvenssi tulee näissä vuorovaikutuspsykoterapiahoidoissa olla vähintään kertaviikkoinen. Vähintään kahden hoitoprosessin tulee kestää yli puoli vuotta. Vuorovaikutuspsykoterapiatyön työnohjaajina toimivat varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutit (VET) Elina Savonlahti (Turku) ja Mirja Sarkkinen (Espoo). Vuorovaikutuspsykoterapiatyön työnohjaaja vaihtuu 1,5-vuoden kuluttua koulutustyönohjauksen alkamisesta. Työnohjausta voidaan toteuttaa myös ns. suorana työnohjauksena. Oma psykoterapiahoito: Koska kyseessä on varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapian et-psykoterapiakoulutus, tämän psykoterapiasuuntauksen psykoterapeutiksi valmistuvalta vaaditaan erityistä tietoisuutta ja syventyvää ymmärrystä omien varhaisten vuorovaikutussuhteiden ja -kokemusten merkityksestä, myös omassa psykoterapiatyöskentelyssä. Tämän vuoksi koulutettavilta edellytetään omana psykoterapiahoitona tässä et-psykoterapiakoulutuksessa psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa vähintään 2 kertaa viikossa, vähintään tuntia, Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityltä vaativan erityistason psykoterapeutilta. Koulutuksen alkaessa tämän oman psykoanalyyttisen psykoterapiahoidon päättymisestä ei saa olla kulunut yli kahta vuotta. Mikäli opiskelija aloittaa koulutuspsykoterapian tämän etpsykoterapiakoulutuksen aikana, sen tulee alkaa viimeistään toisena opintovuotena. Opinnäytetyö: Koulutuksen viime vaiheessa tehdään kirjallinen opinnäytetyö. Se on tieteellisen tutkimuksen vähimmäisvaatimukset täyttävä, koulutuksessa työnohjatun psykoterapiatapauksen kliininen ja teoreettinen tarkastelu. Koulutusohjelmaan sisältyy kaksi erillistä opinnäytetöiden metodiohjauskertaa ja koulutuksen päätteeksi opiskelijaryhmän koosta riippuen joko 2 tai 3 päivän mittainen opinnäytetyöseminaari. 5

6 Koulutukseen hakeutuminen: Koulutukseen hakeudutaan mennessä hakulomakkeella, minkä perusteella enintään 18 hakijaa kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Valintahaastattelut toteutetaan viikolla 44. Valintaperusteet: sekä hakulomakkeen tietojen että henkilökohtaisen soveltuvuuden mukaan. Koulutettavilta edellytetään: Joko ylempi korkeakoulututkinto: 1. ensisijaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinto, psykologian maisterin tutkinto tai erityistapauksessa muu soveltuva terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi terveysalan maisterin tutkinto) 2. yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinnot, joissa on pääaineena ensisijaisesti sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka 3. soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto (lähinnä teologian maisterin tutkinto tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa on suuntana erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus, erityisopettajakoulutus tai varhaiserityisopettajakoulutus) Ylempään korkeakoulututkintoon pitää sisältyä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai koulutusta täydentäviä psykologian, psykiatrian tai psykoterapiavalmiuksien erikoistumisopintoja, joita on oltava vähintään 30 opintopistettä (800 tuntia). Tai muu kuin ylempi korkeakoulututkinto: 1. soveltuva terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai toimintaterapeutin tutkinto) 2. soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (lähinnä sosionomi AMK edellyttäen, että pääsuuntautumisvaihtoehto on liittynyt sosiaalialan asiakastyöhön) 3. soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon opistotason koulutus, esimerkiksi psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja Kun kysymyksessä on muu kuin ylempi korkeakoulututkinto, koulutettavalla on oltava ennen psykoterapiakoulutusta psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopintoja vähintään 30 opintopistettä (800 tuntia), ja niiden tulee olla Valviran antamien lisäohjeiden mukaiset. Tämä ei kuitenkaan koske opistotason koulutuksen suorittanutta psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa eikä sairaanhoitajaa, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito. Kaikilta koulutettavilta edellytetään lisäksi: 1. Vähintään kahden vuoden työkokemusta hoitotyössä, mielenterveystyössä tai vastaavissa tehtävissä sekä kokemusta hoidollisesta vauvaperhetyöstä. 2. Mahdollisuutta tehdä varhaisen vuorovaikutuksen hoidon kentässä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana. 3. Henkilökohtaista soveltuvuutta, mikä todetaan hakupapereiden, kirjallisen itsereflektion sekä soveltuvuushaastattelun avulla. Ohjeet kirjalliseen itsereflektioon annetaan haastattelukutsussa. 4. Opiskelu edellyttää kykyä lukea ja seurata opetusta myös englanniksi. 6

7 Koulutuksen hinta: Koulutuksen hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan välille. Mikäli osallistujia on 8, lukuvuosimaksu on ja koko 4-vuotisen koulutuksen hinta Tästä teoriakoulutuksen osuus on (sis. alv 23%) ja työnohjauksen osuus Mikäli osallistujia on 12, lukuvuosimaksu on ja koko 4-vuotisen koulutuksen hinta Tästä teoriakoulutuksen osuus on (sis. alv 23%) ja työnohjauksen osuus Hintaan sisältyy seminaariopetus (48 päivää) ja pienryhmissä toteutettavat vauvahavainnoinnin, perhetaustatyöskentelyn ja vuorovaikutuspsykoterapiatyön työnohjaukset (yhteensä 233 tuntia). Lisäksi osallistujien maksettavaksi jäävät valintahaastattelupalkkio sekä pääsääntöisesti kirjallisuus- ja monistuskulut. Teoriakoulutus- ja työnohjausmaksut laskutetaan lukukausittain (eräpäivät 1.1. ja 1.8.). Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden kohtuullisiin hinnan muutoksiin. Lisätietoja ja hakulomakkeita: Koulutuksen johtajat: Elina Savonlahti, gsm Mirja Sarkkinen, gsm

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Finnish Association for Infant Mental Health Pirpana ry Jäsenkirje 1/2012, syyskuu 2012. Tampereella 4.9.2012. Terveiset uudelta puheenjohtajaltanne

Finnish Association for Infant Mental Health Pirpana ry Jäsenkirje 1/2012, syyskuu 2012. Tampereella 4.9.2012. Terveiset uudelta puheenjohtajaltanne Finnish Association for Infant Mental Health Pirpana ry Jäsenkirje 1/2012, syyskuu 2012 Tampereella 4.9.2012 Terveiset uudelta puheenjohtajaltanne Hyvät Pirpanalaiset, Kirjoittaessani teille tätä tervehdystä

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot