YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3"

Transkriptio

1 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely 6 YHTEISVALINTAKOE Valintakoekirjat 7 Valintakoepaikka 8 Mukaan valintakokeeseen 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa 8 Valintakoepäivänä HAKIJALLE ANNETTAVAT PISTEET Pisteiden määräytyminen 10 Suomalainen ylioppilastutkinto 11 International Baccalaureate (IB) -tutkinto 12 European Baccalaureate (EB) -tutkinto 12 Reifeprüfung (RP) -tutkinto 13 YHTEISVALINNAN VALINTAMENETTELY Valinnan lähtökohdat 14 Valinnan eteneminen 15 Haastatteluvalinnat 15 Varasijat 16 YLIOPISTOT JA HAKUKOHTEET Aalto-yliopisto 18 Itä-Suomen yliopisto 20 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 22 Oulun yliopisto 24 Tampereen yliopisto 25 Turun yliopisto 26 Vaasan yliopisto 29 YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN PAIKAN SÄÄNNÖS 31 YHTEISVALINNAN AIKATAULUT 33 YHTEENVETO HAKUKOHTEISTA 34 YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN YHTEISHAKU Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen 35 Hakemuksen lähettäminen 36 Liitteet ja niiden toimittaminen 36 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

2 Yleistä yhteisvalinnasta Hyvä lukija, tämä opas kertoo kauppatieteellisen alan yhteisvalinnasta. Yhteisvalintaan kuuluvat Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Suomessa on meneillään voimakas yliopistolaitoksen uudistusprosessi. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan osalta oleellisia ovat Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi, Turun kauppakorkeakoulun yhdistyminen osaksi Turun yliopistoa ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistyminen Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kanssa osaksi Aaltoyliopistoa. Yliopistojen sähköisestä hakujärjestelmästä ja tästä oppaasta koulutustiedot löytyvät uusien yliopistojen nimien avulla. Valintaopas on syytä käydä läpi huolella. Erityisesti kannattaa huomioida valinnan eteneminen ja varasijamenettely. Tässä valintaoppaassa käydään ensin läpi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kaikille hakijoille yhteiset asiat. Sen jälkeen esitellään yliopistokohtaiset asiat. Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan haetaan yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän avulla. Tässä valtakunnallisessa yhteishaussa haetaan kaikkiin yliopistojen päävalintoihin osoitteessa Näin ollen tämän valintaoppaan liitteenä ei ole erillistä paperista hakulomaketta. Huomaa, että yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun myötä hakuaika on lyhentynyt ja päättyy jo Valintaoppaan lopussa on hyödyllisiä ohjeita hakulomakkeen täyttämistä ja tarvittavien liitteiden toimittamista varten. Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoja. Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan kohteista. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea enintään kolmeen yliopistoon kerrallaan. Haku tapahtuu yhdellä hakulomakkeella, jossa hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen. Osa yliopistoista ottaa opiskelijat suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Toisissa yliopistoissa pääaine tai ohjelma tulee puolestaan valittavaksi myöhemmin opintojen kuluessa. Tästä riippuen kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi yliopiston sisäinen hakukohde. Silloin kun hakea voi useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, hakija asettaa nämäkin ensisijaisuusjärjestykseen. Valintakoe tehdään kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ensimmäiseksi hakukohteeksi asetetun yliopiston koesalissa. Yhteisvalinnassa mukana olevat yksiköt ovat päättäneet antaa pisteet ylioppilastutkinnoista aina samalla tavalla. Tämän seurauksena ns. esivalintaa ei enää ole. Haastatteluvalintoihin hakijat kuitenkin kutsutaan entiseen tapaan. Huomaa, että valintakoe on aiempaan nähden viikkoa aikaisemmin. Valintakoekirjoja on neljä eli yksi aiempaa vähemmän. Tästä oppaasta löydät vain kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat tiedot. Yhteisvalinnassa mukana olevilla yliopistoilla on myös muita valintoja. Niitä koskevat tiedot on esitetty yliopistojen julkaisemissa muissa oppaissa. Tietoja yhteisvalinnasta löydät myös verkko-osoitteesta 2 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

3 KAUPPATIETEELLISEN ALAN PERUSTUTKINNOT Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijat hyväksytään suorittamaan kauppatieteellisen alan perustutkintoja, joita ovat kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja kauppatieteiden maisterin tutkinto. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen voi edetä maisterin tutkintoon. Tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, kieliopintoja sekä joko yhden tai useamman aineen muodostamia opintokokonaisuuksia. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto antaa laajan talous- ja kauppatieteellisen yleisosaamisen ja kauppatieteiden maisterin tutkinto jonkin osa-alueen syvemmän hallinnan. Kauppatieteellisen alan koulutus on suunniteltu erityisesti talous- ja elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Koulutuksessa korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä ja yrittäjyyden kentässä. Opiskelijoille pyritään antamaan oman erikoistumisalueen käytännönläheinen osaaminen, taloudellisen käsitteistön ja menetelmien hallinta, hyvät kommunikaatio- ja esiintymistaidot sekä riittävä vieraiden kielten taito. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti yritysten monipuolisiin asiantuntijatehtäviin, yleisimmin taloudellishallinnollisiin tehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla. Laaja-alaisuutensa vuoksi kauppatieteellinen koulutus antaa hyvät mahdollisuudet sijoittua myös yritysmaailman ulkopuolelle järjestötoimintaan ja julkishallintoon. Lisää tietoa kauppatieteellisen alan opinnosta ja valmistuneiden sijoittumisesta työelämään löydät yliopistojen kotisivujen lisäksi osoitteesta Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

4 Yhteisvalinnan yleisohjeet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea Aaltoyliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakouluihin, Itä- Suomen, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistoihin sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta kattaa yhteisen valintakokeen avulla tapahtuvan valinnan sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon. HAKEMINEN Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan haetaan yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa verkko-osoitteessa Mikäli hakulomakkeen täyttäminen Internetissä ei ole mahdollista, voi paperisen hakulomakkeen tilata opetushallituksesta (ks. ohje luvusta Yliopistojen sähköinen yhteishaku). Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan osallistuessaan hakija ilmoittaa hakulomakkeessaan ensisijaisuusjärjestyksessä ne yliopistot, joihin hän hakee. Hakija ilmoittaa samalla ensisijaisuusjärjestyksessä ne yliopiston sisäiset hakukohteet, joihin hän pyrkii. Osalla yliopistoista on vain yksi sisäinen hakukohde. Silloin yliopisto ottaa uudet opiskelijat suorittamaan tutkintoa, jonka pääaine tai ohjelma valitaan myöhemmin opintojen aikana. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kohdalla hakukohde määrittää myös opiskelupaikkakuntaa. Osa yliopistoista ottaa uudet opiskelijat joko kokonaan tai osittain suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Tällöin yliopiston sisäisiä hakukohteita on enemmän kuin yksi. Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, kohteet ilmoitetaan hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestyksessä yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Yliopisto on esimerkiksi voinut rajoittaa haettavien hakukohteidensa määrää siten, että kaikkiin tarjolla oleviin kohteisiin ei voi hakea. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä on tarpeen tutustua tämän hakuoppaan ohjeisiin valintamenettelystä, varasijoista ja hakulomakkeen täyttämisestä. 4 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

5 HAASTATTELUT Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yliopistojen sisäisiin hakukohteisiin pyrkiminen voi tapahtua kokeen lisäksi haastattelun avulla. Yliopisto kutsuu hakijat haastatteluihin, joiden ajankohdat kerrotaan tässä oppaassa yliopistojen esittelyjen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet annetaan haastattelukutsun mukana. Huomattavaa on, että haastatteluihin kutsutaan vain niitä hakijoita, jotka ovat asettaneet kyseisen sisäisen hakukohteen ko. yliopiston osalta ensimmäiseksi sisäiseksi hakukohteeksi. Katso yksityiskohdat luvusta Yliopistot ja hakukohteet. HAKUKELPOISUUS Kelpoisuus opiskelijaksi suorittamaan alempaa tai sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa määritellään yliopistolaissa. Sen mukaan kelpoinen hakemaan on mm. henkilö, joka on tehnyt ylioppilastutkintoasetuksessa tarkoitetun tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. Kelpoinen hakemaan on myös henkilö, jolla on ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Henkilö, joka katsoo omaavansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa ensisijaiseksi hakukohteeksi asetettuun yliopistoon. Tarkemmat ohjeet ja aikataulu tulee tarkistaa ao. yliopistosta. HAKUAIKA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakulomake tulee olla tallennettuna (lähetettynä) yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä hakuajan päättymiseen mennessä. Jos käytät paperista hakulomaketta, sen tulee olla perillä opetushallituksessa hakuajan päättymiseen mennessä. Älä siis jätä lomakkeen täyttämistä viime hetkeen. HAKULOMAKE JA SEN LIITTEET Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan haetaan yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa verkko-osoitteessa Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää hakulomaketta Internetissä, voit tilata paperisen hakulomakkeen opetushallituksesta (ks. ohje luvusta Yliopistojen sähköinen yhteishaku). Paperinen hakulomake myös palautetaan opetushallitukseen. Kaikki tässä pyydetyt hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen viimeistään , ellei muuta ilmoiteta. Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL Aalto Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

6 Laita toimittamiesi liitteiden mukaan kopio hakulomakkeestasi. Jos se ei ole mahdollista, merkitse lähettämiisi liitteisiin (tai erilliselle paperille) nimesi, hakulomaketunnuksesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi sekä valinta, johon liitteet kuuluvat. Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden sekä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, European Baccalaureate (EB) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tehneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa todistusta. Heidän tutkintotietonsa saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta. RP-tutkinnon keväällä 2010 suorittavien tulee toimittaa koulun antama erillinen todistus arvosanoista (kirjalliset/ suulliset kokeet ja paras muu kieli), ellei tutkintotodistus ole vielä käytettävissä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2010 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai erillinen todistus lopullisista arvosanoista viimeistään voidakseen tulla huomioon otetuksi yhteispistevalinnassa. Mikäli IB-, EB- tai RP-tutkinnon keväällä 2010 suorittava hakee hakukohteeseen, johon valittaessa käytetään haastattelua, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa luotettava ennakkotieto tai arvio (esimerkiksi koulun antama erillinen todistus tai kopio viimeisimmästä välitodistuksesta) tutkinnon arvosanoiksi. Mikäli tällaista ennakkotietoa ei toimiteta, hakijaa ei voida kutsua haastatteluun. Jos hakija on tehnyt useamman kuin yhden yllä mainituista ylioppilastutkinnoista, tulee hakulomakkeessa ilmoittaa, mitä niistä käyttää yhteisvalinnan haun perusteena. Valinnassa käytettävät pisteet valintaa varten lasketaan tämän ilmoituksen perusteella. TULOKSET JA OIKAISUMENETTELY Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään ilmoitus valinnan tuloksista. Lisäksi yliopistot julkaisevat tulokset omien käytäntöjensä mukaisesti, joista kerrotaan tässä valintaoppaassa yliopistojen esittelyissä. Valintaan tyytymätön voi pyytää oikaisua tulokseen. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Ohjeet oikaisupyyntöön annetaan valintapäätöstä koskevassa kirjeessä. Oikaisupyyntö tulee jättää niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta. Opiskelija voi saada lykkäystä opintojen aloittamiseen perustellusta syystä, esimerkiksi varusmiespalvelun perusteella. Yliopistokohtaiset menettelytavat poikkeavat tässä asiassa toisistaan. Se yliopisto, johon hakija on valittu, lähettää lykkäystä koskevat ohjeet hyväksytyille toimitettavan materiaalin mukana. Lykkäyksen hakeminen ei vaikuta opiskelupaikan vastaanottamiseen. Hyväksytyn opiskelijan kirjataan ottaneen opiskelupaikan vastaan, vaikka hän olisi hakenut lykkäystä. Lykkäyksen saanti ei anna mahdollisuutta ottaa vastaan samana lukukautena jotakin toista päävalinnasta saatua opiskelupaikkaa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). 6 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

7 Yhteisvalintakoe Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe pidetään tiistaina klo Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä) voidakseen tulla hyväksytyksi yhteisvalinnassa. Kokeen pituus on neljä tuntia, ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeessa voidaan esittää sekä monivalintakysymyksiä että oikein tai väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Korkein mahdollinen pistemäärä valintakokeesta on 40 pistettä. Valintakoe arvostellaan aina samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Valintakoe perustuu siis aina koko koemateriaaliin. Valintakokeessa pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja taitoa soveltaa sitä. Kysymykset koskevat neljää alaa ja niiden eri osa-alueita, jotka kerrotaan valintakoekirjojen kohdalla. Osa kokeesta (v laskentatoimi) toteutetaan aineistokokeena, joka pohjautuu koekirjallisuuteen ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Muilta osin koe pohjautuu ilmoitettuun kirjallisuuteen. VALINTAKOEKIRJAT Organisaatiot ja johtaminen Tienari, Janne & Meriläinen, Susan Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa WSOYpro 2009, ISBN Markkinointi Tikkanen, Henrikki & Vassinen, Antti SratMark: Strateginen markkinointiosaaminen Talentum 2009 (myös 2010 käy), ISBN Laskentatoimi Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Leppiniemi, Jarmo & Puttonen, Vesa Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen KY-Palvelu Oy, Keuruu 2007 (myös 2009 käy), ISBN Kansantaloustiede Pohjola, Matti Taloustieteen oppikirja, painos WSOY Oppimateriaalit Oy, ISBN Tämä koeosio (laskentatoimi) toteutetaan aineistokokeena, joka pohjautuu tässä mainittuun kirjaan sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

8 VALINTAKOEPAIKKA Hakija tekee kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen sen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa, jonka hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. Itä-Suomen yliopiston kohdalla koepaikka määräytyy ensimmäisen sisäisen hakukohteen perusteella. Jos se on Kauppatieteet, Joensuu, on koepaikka Joensuu. Jos ensimmäinen hakukohde on Kauppatieteet, Kuopio, on koepaikka Kuopio. Valintakokeen paikka tulee ilmoittaa hakulomakkeessa vain, jos sitä erikseen kysytään. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettamassaan yliopistossa. Yliopistot järjestävät kokeen seuraavissa osoitteissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Runeberginkatu 14-16, Helsinki Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus: Carelia-rakennus, sali C1, Yliopistokatu 4, Joensuu Kuopion kampus: Snellmania-rakennus, sali SL, Yliopistonranta 1 E, Kuopio Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Skinnarilankatu 34, Lappeenranta Oulun yliopisto: Linnanmaa, salit L1-L6, Oulu Tampereen yliopisto: Kalevantie 4, Tampere Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Turun yksikkö: Rehtorinpellonkatu 3, Turku Porin yksikkö: Pohjoisranta 11a, Pori. Vaasan yliopisto: Tervahovi-rakennus, Wolffintie 34, Vaasa MUKAAN VALINTAKOKEESEEN Valintakokeessa tarvitaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle vastauslomakkeelle mustaamalla vastausta vastaava ruutu, joten lyijykynä (puolikova HB), kynänteroitin ja pyyhekumi ovat välttämättömät. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä. Valintakokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita. Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty. Omien muistiinpanojen ja suttupapereiden tuonti saliin on kielletty. Koesaliin ei saa tuoda sähköisiä viestimiä (esimerkiksi kännykkä) eikä juomia tai muita eväitä. Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa ainoastaan terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella. ERITYISJÄRJESTELYT VALINTAKOKEESSA Valintakokeeseen osallistuva voi saada vammansa tai sairautensa perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt. Esimerkiksi lukihäiriöiset voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Erityisjärjestelyjä varten tulee ottaa yhteyttä siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. 8 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

9 VALINTAKOEPÄIVÄNÄ Hakija tekee valintakokeen sen yliopiston koesalissa, jonka hän on asettanut ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. Valintakoe järjestetään tavallisesti useassa salissa ja joillakin paikkakunnilla myös useassa eri rakennuksessa. Yliopistoilla on omia käytäntöjä kokeeseen saapumisesta. Yliopisto saattaa esimerkiksi edellyttää hakijan ilmoittautuvan koepäivänä ennen koetta erikseen määrätyssä paikassa, jossa annetaan kokeeseen liittyviä ohjeita. Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 10. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 15 asti. Tarkemmat ohjeet löydät kunkin yliopiston esittelyn yhteydestä luvussa Yliopistot ja hakukohteet. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

10 Hakijalle annettavat pisteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan pääsääntöisesti sekä yhteispistevalintapistein että koepistevalintapistein. Poikkeuksen muodostaa haastattelua käyttävät valinnat. Pisteet valintakokeesta ja ylioppilastutkintojen arvosanoista annetaan kaikkien hakukohteiden valintoja varten samalla tavalla. PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Yhteispistevalintaa varten pisteet (eli yhteispistevalintapisteet) koostuvat useasta osasta. Pisteiden yhteinen summa lasketaan ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden ja ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Koepistevalintaa varten pisteet (eli koepistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden ja koepisteiden summasta. Haastattelua käyttävien hakukohteiden lopullinen valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden, koepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden summaan. Hakijalle annetaan ensisijaisuuspisteitä siten, että hän saa ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettamansa yliopiston valinnassa kaksi lisäpistettä ja toiseksi hakukohteeksi asettamansa yliopiston valinnassa yhden lisäpisteen. Ensisijaisuuspisteet lasketaan yliopiston kaikkien sisäisten hakukohteiden valintapisteisiin. Valintakoe arvostellaan kaikkien sisäisten hakukohteiden valintoja varten samalla tavalla. Korkein mahdollinen pistemäärä valintakokeesta on 40 pistettä. Taulukossa 1 tiivistetään kokonaispisteiden muodostuminen. Taulukko 1: Pisteiden muodostuminen yhteispistevalinta koepistevalinta Yliopiston ensisijaisuuspisteet (ensimmäinen/toinen/kolmas) 2/1/0 2/1/0 Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (max) 40 0 Valintakoe (max) Yhteensä (max) Taulukoissa 2, 3, 4 ja 5 selvitetään ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella annettavat pisteet. Yhteispistevalintaa varten sekä haastatteluihin perustuviin valintoihin hakijoita kutsuttaessa ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella annetaan enintään 40 pistettä. Pisteitä laskiessa otetaan huomioon vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet. Näin ollen jos hakija on tehnyt esimerkiksi IB-tutkinnon ja sen lisäksi suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsin kielen kokeen, ei tuota ruotsin kielen koetta huomioida pisteitä annettaessa. Jos hakijalla on enemmän kuin yksi mainituista tutkinnoista, hänen tulee hakulomakkeessa ilmoittaa se tutkinto, jonka perusteella valintapisteet haluaa laskettavan. Korotetut arvosanat ja ylimääräiset tutkintokokeet otetaan huomioon pisteitä annettaessa. 10 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

11 SUOMALAINEN YLIOPPILASTUTKINTO Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen koetta. Reaaliaineen kokeen arvosanasta pisteet annetaan kuten pitkän oppimäärän kokeesta. Äidinkielen kokeen sijasta tehdystä suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeesta saa pisteitä samalla tavalla kuin äidinkielen kokeesta. Taulukko 2: Suomalainen ylioppilastutkinto L E M C B Äidinkieli Matematiikka, pitkä oppimäärä Matematiikka, muu oppimäärä Muu koe, pitkä oppimäärä Muu koe, muu oppimäärä Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

12 INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) -TUTKINTO Huomioon otetaan A1-kieli ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Taulukko 3: IB-tutkinto Kieli A1, HL Kieli A1, SL Matematiikka, HL Matematiikka, SL Muu koe HL Muu koe SL SL=Standard level, HL=Higher level EUROPEAN BACCALAUREATE (EB) -TUTKINTO Huomioon otetaan tutkintoon kuuluvat pakolliset kirjalliset kokeet. Taulukko 4: EB-tutkinto ,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 Äidinkielen (L1) kirjallinen koe Matematiikan kirjallinen koe Muu kirjallinen koe Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

13 REIFEPRÜFUNG (RP) -TUTKINTO Huomioon otetaan pakolliset neljä koetta (kirjallista tai suullista) ja näiden lisäksi yksi minkä tahansa parhaat pisteet antavan kielen arvosana. Viimeksi mainittu otetaan huomioon kahden vuoden arvosanojen keskiarvon perusteella. Taulukko 5: RP-tutkinto , ,99-8 7,99-7 6,99-5 Kielen koe* Matematiikan koe Mikä hyvänsä muu koe Muu kuin edellä oleva kieli** * Voi olla myös jokin muu kieli kuin saksa. Tässä otetaan huomioon parhaat pisteet antava kielen kirjallinen/suullinen koe. ** On tutkintotodistuksesta löytyvä minkä tahansa kielen arvosana. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

14 Yhteisvalinnan valintamenettely VALINNAN LÄHTÖKOHDAT Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan osallistuva voi hakea yhteisvalinnassa enintään kolmeen yliopistoon. Hakija ilmoittaa yliopistot ensisijaisuusjärjestyksessä. Yliopistolla voi olla yksi tai useampi sisäinen hakukohde. Silloin kun hakija hakee useaan yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, hän asettaa nämäkin ensisijaisuusjärjestykseen. Valintajärjestys määräytyy hakulomakkeessa ilmoitetun ensisijaisuusjärjestyksen ja valintapisteiden perusteella. Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan hakukohteista. Valintakokeeseen osallistuvan on saatava kokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Kuhunkin yliopistoon ja niiden sisäisiin hakukohteisiin valittavista uusista opiskelijoista noin 60 prosenttia määräytyy valintaperusteiden mukaisesti määriteltyjen yhteispistevalintapisteiden perusteella ja noin 40 prosenttia valintaperusteiden mukaisesti määriteltyjen koepistevalintapisteiden perusteella. Lopullinen valinta hakukohteeseen tapahtuu hakukohteiden ensisijaisuusjärjestyksen ja valintapisteiden osoittaman järjestyksen mukaisesti. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistevalinnassa tai vain koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. 14 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

15 Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Yhteispistevalinnassa valituksi voi tulla vuonna 2010 tai aikaisemmin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon tai International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittanut hakija. Ylioppilastutkintoa vastaavan muun ulkomaisen tutkinnon kuin IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittanut otetaan siis huomioon vain koepistevalinnassa. International Baccalaureate -tutkinnon ja European Baccalaureate -tutkinnon keväällä 2010 suorittavien osalta yhteispistevalinta tehdään muita myöhemmin. Tätä varten näiden hakijoiden tulee toimittaa todistukset lopullisista arvosanoista viimeistään Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Tällainen hakija tulee valituksi yhteispistevalinnassa, jos hänen pisteensä ovat vähintään yhtä hyvät kuin aiemmin yhteispistevalintapistein viimeisenä valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny. Valinnan tulos julkistetaan perjantaina klo Keväällä 2010 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tutkintotodistuksen päiväys tulee olla tai aikaisempi. Tästä seuraa, että keväällä 2010 IB- tai EB-tutkinnon suorittanut hakija saattaa tulla hyväksytyksi sekä koepistevalinnassa että yhteispistevalinnassa. Tässä tapauksessa hakija saa päättää kumman saamistaan paikoista hän ottaa vastaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, hakeeko useampaan kuin yhteen yliopistoon tai useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, ja mihin järjestykseen vaihtoehtonsa asettaa. Valituksi voi tulla mihin tahansa hakemistaan yliopistoista (myös viimeiselle sijalle asettamaansa sisäiseen hakukohteeseen) eikä enää sen jälkeen mihinkään muuhun. Jo hakuvaiheessa on tarpeellista miettiä, onko halukas ottamaan vastaan minkä tahansa hakemistaan opiskelupaikoista. Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että on tullut valituksi hakemaansa hakukohteeseen. Hyväksyminen ei siis anna oikeutta anoa siirtoa toiseen yliopistoyksikköön, vaikka pisteet siihen riittäisivätkin. Noudatettavan käytännön mukaan yhteisvalinnassa hyväksytty opiskelija voi vaihtaa toiseen yhteisvalinnan piirissä olevaan yliopistoon vain normaalin valintaprosessin kautta, mikä yleensä tarkoittaa uutta valintakokeeseen osallistumista. VALINNAN ETENEMINEN Valinta etenee siten, että ensin tutkitaan sijoittuuko hakija valintaperusteiden mukaisesti ensimmäiselle sijalle asettamaansa yliopiston ensimmäiselle sijalle asettamaansa sisäiseen hakukohteeseen yhteispistevalintapistein (ylioppilastutkinnon suorittaneet). Jos ei sijoitu, katsotaan sijoittuuko hän tähän hakukohteeseen koepistevalintapistein (ylioppilastutkinnon suorittaneet ja ei-yloppilaat). Jos ei sijoitu, katsotaan samalla tavalla sijoittuuko hän seuraavalle sijalle asettamaansa yliopiston sisäiseen hakukohteeseen. Jos hakija ei sijoitu mihinkään yliopiston sisäisistä hakukohteista, tarkastellaan sijoittuuko hakija yhteispistevalintapistein seuraavalle sijalle asettamansa yliopiston ensimmäiseksi asettamaansa sisäiseen hakukohteeseen ja niin edelleen. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan valintakokeessa enemmän koepisteitä saanut, seuraavaksi valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ko. hakukohteen valinnassa. HAASTATTELUVALINNAT Poikkeuksena edellä todettuun ovat haastatteluihin perustuvat valinnat. Kun yliopiston sisäisen hakukohteen valinnassa käytetään haastatteluja, kutsutaan hakijat haastatteluun ensisijaisuuspisteiden ja ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien sekä mahdollisten hakukohdekohtaisten pisteiden summan osoittamassa järjestyksessä. IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja RP-tutkinnon hakuvuonna suorittavat kutsutaan haastatteluihin ennakkotietojen perusteella, elleivät lopulliset tutkintokokeiden arvosanat ole tiedossa. Tätä varten haastatteluun perustuviin kohteisiin hakevien tulee toimittaa hakulomakkeen liitteeksi luotettava ennakkoarvio tutkinnon arvosanoiksi. Tällaiseksi kelpaa esimerkiksi koulun antama ennakkoarvio tai oikeaksi todistettu kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta. Haastattelua käyttävien hakukohteiden lopullinen valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden, koepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden summaan. Haastatteluihin perustuvat hakukohteet on esitelty luvussa Yliopistot ja hakukohteet. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

16 VARASIJAT Ne hakijat, jotka eivät ole kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin hakukohteeseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä hän siten voi tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen. On siis huomioitava hakukäyttäytymisen merkitys varasijalta valitsemiseen: kun hakija hyväksytään kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa johonkin hakulomakkeessa ilmoittamistaan hakukohteista, häntä ei voida valita enää muihin yhteisvalinnan yliopistoihin varasijalta. Varasijalta voi siis tulla valituksi vain sellainen hakija, joka ei ole tullut lainkaan hyväksytyksi. Hakija voi tulla valituksi varasijalta vain ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaansa yliopistoon. Yhteisvalinnassa hyväksytty ei voi jonottaa mihinkään toiseen yhteisvalinnassa hakemistaan hakukohteista. Varasijalta ei välttämättä valita lainkaan. Se on kunkin yliopiston omassa harkinnassa (ks. esimerkki 1). Hakija, joka on hakenut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan lisäksi jossakin muussa valinnassa, saattaa saada tiedon hyväksymisestään tuossa toisessa valinnassa ja saa sitä varten ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseksi ennen kuin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset ovat tiedossa. Tässä tapauksessa hakija saattaa haluta jonottaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan paikkaa. Valtakunnallisen hakija- ja opinto-oikeusrekisterin (HAREK) toteutustavasta johtuen suositellaan, että hakija odottaisi mahdollisimman pitkään tietoa mahdollisesta hyväksymisestä (ml. varasijalta valinta) yhteisvalinnassa ennen kuin tekee ilmoituksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. Katso myös Yhden korkeakoulututkintoon johtavan paikan säännös, sivu Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

17 Esimerkki 1 Matti Meikäläinen ja Maija Muukalainen ovat molemmat hakeneet kolmeen yliopistoon asettaen ensimmäiseksi hakukohteeksi Vaasan yliopiston, toiseksi hakukohteeksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja kolmanneksi hakukohteeksi Itä-Suomen yliopiston. Maijan koepisteet ovat 30 pistettä ja Matin 29 pistettä. Maija tulee valituksi yhteispistevalintapistein Itä-Suomen yliopistoon. Matti ei tule valituksi lainkaan. Koska Maija on tullut hyväksytyksi yhteen hakemistaan yliopistoista, häntä ei aseteta minkään yliopiston varasijalistalle. Maija ei myöskään voi tulla yhteisvalinnassa valituksi mihinkään muuhun yliopistoon. Matti puolestaan asetetaan Vaasan yliopiston varasijalistalle ja sijoittuu siinä ensimmäiseksi. Jos joku Vaasan yliopistoon hyväksytyistä jättää ottamatta paikan vastaan ja jonosta otetaan uusia opiskelijoita, Matti tulee hyväksytyksi varasijalta. Tilanne ei muutu Maijan osalta, vaikka hän jättäisi ottamatta paikan Itä-Suomen yliopistosta vastaan. Jos Maija taas olisi hakenut vain Vaasan yliopistoon, hän ei olisi tullut hyväksytyksi ja hänet olisi sijoitettu Vaasan yliopiston varasijalistalla Matin edelle. Tässä tapauksessa Maija tulisi valituksi ennen Mattia varasijalta, jos Vaasan yliopistoon otetaan jonosta uusia opiskelijoita. Jos hakee useampaan kuin yhteen yliopistoon hakija hyväksyy sen, että jos tulee valituksi muuhun kuin ensimmäiselle sijalle asettamaansa yliopistoon, ei voi tulla enää valituksi ensimmäiselle sijalle asettamaansa yliopistoon varasijaltakaan. Jos haluaa varata mahdollisuuden tulla valituksi varasijalta, ei tule hakea kuin yhteen yliopistoon (ensimmäiseksi asetettu yliopisto). Tässäkään tapauksessa hyväksytty hakija ei voi tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yliopiston sisäisistä hakukohteista (ks. esimerkki 2). Esimerkki 2 Noora Neito on hakenut vain Turun kauppakorkeakouluun ja sisäisissä hakukohteissa ensisijaisesti hakukohteeseen Kauppatieteet ja toissijaisesti hakukohteeseen Kauppatieteet, Pori. Nooran pisteet eivät riitä hakukohteeseen Kauppatieteet ja hän tulee valituksi hakukohteeseen Kauppatieteet, Pori. Noora on koepistein arvioituna ensimmäinen joka karsiutui hakukohteesta Kauppatieteet. Toisena siitä karsiutui Tuomo Toiveikas, joka haki vain tähän hakukohteeseen eikä tullut hyväksytyksi. Hakukohteeseen Kauppatieteet viimeisenä hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan. Koska Noora on jo tullut hyväksytyksi hakukohteeseen Kauppatieteet, Pori, varasijalta hakukohteeseen Kauppatieteet tulee valituksi Tuomo. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

18 Yliopistot ja hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea kolmeen yliopistoon ja niin moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen kuin kunkin yliopiston kohdalla on todettu. Seuraavaksi esitellään kunkin yliopiston sisäiset hakukohteet ja niihin liittyvät rajoitteet. Yliopistokohtaisesti kerrotaan myös mahdollisista erityismenettelyistä koepäivän ja haastattelujen osalta. AALTO-YLIOPISTO Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE), Taideteollinen korkeakoulu (TaiK) ja Teknillinen korkeakoulu (TKK) muodostivat alkaen Aalto-yliopiston. Kevään 2010 valinta kauppakorkeakoulun koulutukseen löytyy yliopistojen sähköisestä hakujärjestelmästä Aalto-yliopiston alta. Uudistus ei vaikuta tutkintonimikkeisiin. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ottaa uudet opiskelijat edelleen suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. (ks. lisätiedot ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta Helsingissä ja Mikkelissä. Mikkelin yksikön valinnat eivät ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu valitsee opiskelijoita Helsingin yksikköön. Koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijasta ohjelmapohjaisena. Helsingissä opiskelija suorittaa ensin KTK -tutkinnon jossakin viidestä seuraavassa mainitusta kandidaattitason koulutusohjelmasta. Tämän jälkeen opiskelija voi jatkaa Helsingissä jossakin maisteriohjelmassa. Ohjelmat tulevat valittaviksi opintojen kuluessa. Kandidaattiohjelmat: Johtaminen Kansantaloustiede Business Technology * Markkinointi Taloushallinto ** Maisteriohjelmat: Finance * Information and Service Management * International Business * International Business Communication * Johtaminen Kansantaloustiede/Economics ** Kaupan strateginen johtaminen Laskentatoimi/Accounting * Logistiikka ja palvelutalous/logistics and Service Management ** Markkinointi/Marketing ** Talouselämän viestintä Yritysjuridiikka Yrittäjyys/Entrepreneurship ** Master s degree program in International Design Business Management * Master s degree program in Strategy * Master s degree program in Creative Sustainability * * koulutusohjelma suoritetaan englanniksi ** koulutusohjelma on mahdollista suorittaa englanniksi 18 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

19 Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun voi hakea yhteen sisäiseen hakukohteeseen. Hakukohteeseen Kauppatieteet valitaan 300 opiskelijaa. Hyväksytyt valitsevat tutkinnon ohjelman myöhemmin opintojen kuluessa. Valintamenettely Valinta etenee siten, että ensin valitaan 180 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 120 opiskelijaa koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväksytyksi kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Valintakoeaika ja -paikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Kauppakorkeakoulun järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Kauppakorkeakoulun kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina kello Kauppakorkeakoulun omien tilojen lisäksi käytetään lähialueiden kouluja. Hakijat sijoitetaan koesaleihin pääsääntöisesti aakkosten mukaan. Tämä jako on nähtävissä koepäivänä ennen koetta Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14 16, Helsinki. Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun valittujen osalta valinnan lopulliset tulokset ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun päärakennuksen ilmoitustaululla. Hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös yliopiston www-sivuilla (osoite siltä osin kuin hakija on hakulomakkeen tiedoissa antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Kauppakorkeakoulun opintotoimistossa sen aukioloaikoina. Valintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnöt lähetetään osoitteeseen: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, kirjaamo, Lapuankatu 6, Helsinki, PL 21230, Aalto. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Opintoasiaintoimisto Runeberginkatu 14 16, Helsinki PL 21210, Aalto Puhelin: (09) Sähköposti: Internet: Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

20 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä- Suomen yliopistoksi. Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa hakija otetaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen toteuttamisesta vastaa kahdella kampuksella (Joensuu ja Kuopio) sijaitseva kauppatieteiden laitos. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi sisäistä hakukohdetta: Kauppatieteet, Joensuu sekä Kauppatieteet, Kuopio. Aloituspaikkoja on molemmilla kampuksilla 50, yhteensä 100. Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelevat kaikille yhteiset kandidaatin tutkinnon opinnot, jotka painottavat laajan liiketoimintanäkemyksen lisäksi talousosaamista. Kandidaatin opintojen loppuvaiheessa opiskelija valitsee oman kampuksensa maisterikoulutuksesta teema-alueen, johon erikoistuu. Maisterikoulutuksen teema-alueet Joensuun kampuksella: Palvelujohtaminen Yritysoikeus ja -talous Maisterikoulutuksen teema-alueet Kuopion kampuksella: Innovaatiojohtaminen Taloushallinto ja rahoitus Valintamenettely Valinta etenee siten, että molemmille kampuksille valitaan ensin 30 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 20 opiskelijaa koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväk- sytyksi kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Valintakoeaika ja -paikka Kauppatieteellisen alan yhteisvalintakoe järjestetään tiistaina klo Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Itä-Suomen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa, ensisijaisen sisäisen hakukohteensa mukaisesti joko Joensuun tai Kuopion kampuksella. Joensuun kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään salissa C1, Carelia-rakennus, Yliopistonkatu 4, Joensuu. Kuopion kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään Snellmania-rakennuksessa salissa SL, osoite Yliopistonranta 1 E, Kuopio. Valintakokeeseen osallistuvien on saavuttava noin puoli tuntia ennen valintakokeen alkua. 20 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

21 Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Valinnan tulokset julkistetaan Itä-Suomen yliopiston osalta kauppatieteiden laitoksen ilmoitustaululla sekä Joensuun (Aurora-rakennus, B-rappu, Yliopistokatu 2) että Kuopion kampuksilla. Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös Internetissä osoitteessa siltä osin kuin hakija on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Valinnan tulokseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnasta lähetetään Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut vastaa hakemista ja valintoja koskeviin kysymyksiin, kauppatieteiden laitos vastaa kauppatieteelliseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut Kauppatieteiden laitos Joensuun kampus hakijapalvelut: puh. (013) , (013) , (013) kauppatieteiden laitos: puh. (013) , (013) , Kuopion kampus hakijapalvelut: puh , , , kauppatieteiden laitos: puh , kauppatieteet_ Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

22 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on tekniikkaan ja kauppatieteisiin erikoistunut tiedeyliopisto. Kauppatieteellisestä koulutuksesta vastaa yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Hakukohteet Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on Kauppatieteet. Opiskelijoita valitaan yhteisvalinnan kautta yhteensä 135. Pääainevalinnat tehdään toisen opintovuoden alussa. Pääainevaihtoehdot: Hankintojen johtaminen Johtaminen ja organisaatiot Kansainvälinen markkinointi Laskentatoimi Rahoitus Strategiatutkimus Yritysjuridiikka Lisäksi pääaineet/maisteriohjelmat, joihin voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen: - Tietojohtaminen/Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma - Master s Degree Program in Business and Administration, International Technology and Innovation Management (MITIM), englanninkielinen maisteriohjelma Valintamenettely Valinta etenee siten, että ensin valitaan 81 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 54 opiskelijaa koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväksytyksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Huom! Yliopisto päättää kuitenkin erikseen mahdollisten varasijojen käyttöönotosta. 22 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

23 Valintakoeaika ja -paikka Lappeenrannan teknillisen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Lappeenrannan teknillisen yliopiston valintakoetilaisuudessa. Valintakoe järjestetään tiistaina kello , osoitteessa Skinnarilankatu 34, Lappeenranta. Tarkka salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston sisääntuloaulassa, missä myös ilmoittaudutaan kokeeseen klo 8.00 alkaen. Valintakokeeseen osallistuvien on oltava paikalla viimeistään tuntia ennen kokeen alkua. Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Lappeenrannan teknillisen yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävillä yliopiston päärakennuksen (Skinnarilankatu 34) sisääntuloaulan ilmoitustaululla. Lisäksi hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös Internetissä osoitteessa niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan yliopiston opintotoimistossa sen aukioloaikoina. Valintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon lähetetään osoitteeseen Opintotoimisto, PL 20, Lappeenranta. Tarkemmat ohjeet annetaan valintakoepäivänä ja valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Hakijapalvelut Puhelin: (05) ja Faksi (05) Sähköposti: Internet: Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

24 OULUN YLIOPISTO Oulun yliopistossa kauppatieteellisen alan tutkintoihin johtava koulutus järjestetään taloustieteiden tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekuntaan haetaan suoraan pääaineisiin. Pääaineita (sisäisiä hakukohteita) on kuusi. Hakija voi hakea enintään kolmeen pääaineeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Pääainevaihtoehdot ja sisäänottomäärät: Johtaminen ja organisaatio 30 aloituspaikkaa Kansantaloustiede 35 aloituspaikkaa Laskentatoimi 50 aloituspaikkaa Markkinointi 50 aloituspaikkaa Kansainvälinen liiketoiminta 20 aloituspaikkaa Rahoitus 20 aloituspaikkaa Lisäksi tiedekunnassa on kolme englanninkielistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Financial and Management Accounting (FMA), International Business (IB) ja Finance and Economics (FE). Näihin voi hakea kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valintamenettely Kunkin hakukohteen valinta etenee samalla tavalla. Ensin valitaan noin 60 % yhteispistevalintapistein ja sitten noin 40 % koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväksytyksi Oulun yliopistoon kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Valintakoeaika ja -paikka Oulun yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Oulun yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Yliopistossa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina kello Oulussa Linnanmaalla saleissa L1, L2, L3, L4, L5 ja L6 (salitietoja voidaan joutua muuttamaan, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin). Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Oulun yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävissä Linnanmaalla taloustieteiden tiedekunnan opintotoimiston ilmoitustauluilla. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa, julkistetaan taloustieteiden tiedekunnan www-sivuilla. Oulun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet 24 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

25 ovat nähtävissä valitusajan Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistossa sen aukioloaikoina. Valintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö Oulun yliopistoon lähetetään osoitteella Taloustieteiden tiedekunta, Opintotoimisto, PL 4600, Oulun yliopisto. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Taloustieteiden tiedekunnan opintotoimisto Osoite: Taloustieteiden tiedekunta, PL Oulun yliopisto Puhelin: (08) , , Oulun yliopiston hakijapalvelut Osoite: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, Linnanmaa, PL Oulun yliopisto Puhelin: (08) Internet: TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppatieteellisen alan koulutusta annetaan Tampereen yliopistossa kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa. Hakukohteet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin Tampereen yliopistoon otetaan vuonna 2010 yhteisvalinnan kautta yhteensä 135 opiskelijaa. Hakija voi hakea kahteen hakukohteeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteet ja sisäänottomäärät: Kansantaloustiede 30 aloituspaikkaa Laskentatoimi 26 aloituspaikkaa Markkinointi 20 aloituspaikkaa Vakuutustiede 17 aloituspaikkaa Yrityksen hallinto 20 aloituspaikkaa Yritysjuridiikka ja vero-oikeus 22 aloituspaikkaa Hakukohteen Yritysjuridiikka ja vero-oikeus sisällä pääainevalinta tapahtuu ensimmäisen opintovuoden lopulla. Valintamenettely Kunkin hakukohteen valinta etenee samalla tavalla. Ensin valitaan noin 60 % yhteispistevalintapistein ja sitten noin 40 % koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväksytyksi Tampereen yliopistoon kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

26 Valintakoeaika ja -paikka Tampereen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Tampereen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Yliopistossa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina kello Yliopiston päärakennuksen aulassa, Kalevantie 4, Tampere olevat opasteet ohjaavat eri saleihin. Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Tampereen yliopistoon hyväksyttyjen nimilista on nähtävissä kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan ilmoitustauluilla Kalevantie 4 ja Kanslerinrinne 1. Lisäksi Tampereen yliopistoon hyväksyttyjen nimilista julkaistaan Internetissä osoitteessa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Tampereen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan osoitteessa Kalevantie 4, Tampere (luentosali C 7/hakijapalvelut). Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta viimeistään 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö Tampereen yliopistoon lähetetään yliopiston kirjaamoon, Tampereen yliopisto. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Tampereen yliopiston yleinen opintoneuvonta: Puhelin: (03) Sähköposti: Internet: TURUN YLIOPISTO Turun kauppakorkeakoulu yhdistyi osaksi Turun yliopistoa Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK) järjestää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin (KTK/KTM) tutkintoon johtavaa koulutusta Turussa ja Porissa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö Porin yliopistokeskuksessa tarjoaa mah- dollisuuden sisällyttää tutkintoon myös poikkitieteellisiä opintoja yliopistokeskuksen muiden yksiköiden tarjonnasta. Turun kauppakorkeakoulun valintatiedot löytyvät yliopistojen sähköisestä hakujärjestelmästä Turun yliopiston alta. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun voi hakea kolmeen eri hakukohteeseen: - Kauppatieteet (Turku) - Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta - Kauppatieteet, Pori Turkuun valitaan yhteensä noin 240 ja Porin yksikköön noin 50 uutta opiskelijaa. Kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteessa haetaan suoraan pääaineeseen kansainvälinen liiketoiminta. Muut kauppatieteitä Turkuun ja Poriin opiskelemaan hyväksytyt valitsevat pääaineensa ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. 26 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

27 Pääainevaihtoehdot Turussa: Johtaminen ja organisointi Kansainvälinen liiketoiminta Laskentatoimi ja rahoitus Logistiikka Markkinointi Yrittäjyys Kansantaloustiede Talousmaantiede Taloussosiologia Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Tietojärjestelmätiede Yritysjuridiikka Porin hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi valita pääaineekseen laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin tai tietojärjestelmätieteen. Valintamenettely Sisäänotto KTK/KTM -tutkintoon Turkuun on yhteensä n. 240 ja Porin yksikköön yhteensä n. 50 uutta opiskelijaa. Valinta etenee siten, että ensin valitaan 50 uutta opiskelijaa haastattelujen ja valintakokeen perusteella kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Sitten valitaan Turkuun 115 ja Poriin 30 hakijaa yhteispistevalintapistein ja 75 hakijaa Turkuun ja 20 Poriin koepistevalintapistein KTK/KTM -tutkintoon. Voidakseen tulla hyväksytyksi Turun kauppakorkeakouluun hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Turun kauppakorkeakouluun valitaan varasijalta yhteisvalinnan varasijamenettelyjen mukaisesti koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä niitä hakijoita, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista ja jotka ovat asettaneet Turun kauppakorkeakoulun ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. Hakukohde Kauppatieteet (Turku) Ensin valitaan 115 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 75 opiskelijaa koepistevalintapistein. Hakukohde Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta Kansainväliseen liiketoimintaan valitaan noin 50 uutta opiskelijaa haastattelujen ja valintakokeen avulla. Kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteeseen voi hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneet. Haastatteluihin kutsutaan noin 240 hakijaa ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella niiden hakijoiden joukosta, jotka asettavat kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteen ensisijaiseksi TuKKK:n sisäisistä hakukohteista. Hakija saa haastatteluihin valittaessa kaksi lisäpistettä valitessaan haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Haastatteluihin valittaessa tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hakijat. Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

28 Kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteeseen pyrkivien ylioppilastutkintoa vastaavan muun ulkomaisen tutkinnon kuin IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta opiskelijavalintatoimikunnalla on oikeus ratkaista, vastaako muu ulkomainen tutkinto suomalaista ylioppilastutkintoa ja vastaavatko ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan arvosanat tasoltaan haastatteluihin kutsuttujen suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden arvosanoja. Tätä arviointia varten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lukion suorittaneilta vaaditaan SAT Reasoning Testin suorittamista, Mathematics ja Critical Reading osioista pitää olla yhteensä vähintään 1050 ja Writing osasta vähintään 500 pistettä. Ylioppilastutkintoa vastaavan muun ulkomaisen tutkinnon kuin IB-, EB- tai RPtutkinnon suorittaneiden hakijoiden valinta hakukohteisiin Kauppatieteet (Turku) ja Kauppatieteet, Pori tapahtuu vain valintakokeen perusteella koepistevalintapistein eikä sitä varten vaadita SAT Reasoning testin suorittamista. Lisätietoja voi kysyä suoraan opintotoimistosta. Haastatteluun valituille lähetetään viimeistään erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään Turussa. Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa. Kansainvälisten valmiuksien arviointi perustuu ryhmäkeskusteluun, joka käydään suomeksi (max. 20 pistettä). Kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä parihaastatteluna toisen hakijan kanssa (max. 20 pistettä). Haastattelujen arviointi perustuu toisaalta hakijan kansainvälisiin valmiuksiin (kiinnostus kansainväliseen liiketoimintaan sekä kommunikaatiokyky ja -halukkuus), toisaalta hänen kielitaitoonsa (asiasisältö ja sanaston laajuus, sujuvuus, ääntäminen, oikeakielisyys ja rakenteet). Molemmista haastatteluosioista on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi kansainvälisen liiketoiminnan pääaineeseen. Haastatteluista saadut yhteispisteet skaalataan kertomalla hakijan saavuttama pistemäärä kertoimella 40/paras kansainvälisen liiketoimintaan hakeneen haastattelupistemäärä (eli skaalauskerroin). Opiskelijoiden lopullinen valinta tapahtuu niiden yhteispisteiden perusteella, jotka saadaan haastattelusta, valintakokeesta ja (TuKKK:n) ensisijaisuuspisteistä. Haastattelujen aikataulu: Ma Englanti, espanja, ruotsi, venäjä Ke Englanti, saksa, ranska To Englanti Hakukohde Kauppatieteet, Pori Ensin valitaan 30 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 20 opiskelijaa koepistevalintapistein. Valintakoeaika ja -paikka Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Turun kauppakorkeakoulun järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina kello Jokaisella Turun kauppakorkeakouluun ensisijaisesti pyrkivällä on mahdollisuus valita, suorittaako hän valintakokeen Turussa vai Porissa. Hakija ilmoittaa valintakoepaikan hakulomakkeella. Koepaikat: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Pohjoisranta 11a, Pori Hakijoita, jotka suorittavat valintakokeen Turussa, kehotetaan saapumaan vähintään puoli tuntia ennen valintakokeen alkua, sillä suuren hakijamäärän johdosta osa hakijoista suorittaa kokeen muissa kuin TuKKK:n tiloissa. 28 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

29 Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Turun kauppakorkeakoulun osalta valinnan tulokset ovat nähtävissä kauppakorkeakoulun pääovessa ja internetissä osoitteessa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet luvan opiskelijavalintatuloksensa julkistamiseen. Turun kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistossa sen aukioloaikoina. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää tulokseen kirjallisesti oikaisua Turun kauppakorkeakoulun johtajalta viimeistään 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö lähetetään TuKKK:n kirjaamoon osoitteella Rehtorinpellonkatu 3, Turku. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Turun kauppakorkeakoulu, opintotoimisto Osoite: Rehtorinpellonkatu 3, Turku Puhelin: (02) Sähköposti: Internet: Lisätietoja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä löytyy osoitteesta VAASAN YLIOPISTO Vaasan yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa kahdessa eri tiedekunnassa, kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja teknillisessä tiedekunnassa. Yliopiston kauppatieteellisen alan koulutuksessa pääaineina ovat johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus, kansantaloustiede, markkinointi, talousoikeus, tietotekniikka ja tuotantotalous. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Vaasan yliopistoon voi hakea kahteen hakukohteeseen: KTM-tutkintoon kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja tuotantotalouden pääaineeseen teknillisessä tiedekunnassa. Hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakukohteet ja sisäänottomäärät: Kauppatieteet 200 aloituspaikkaa Tuotantotalous, kauppatieteet 30 aloituspaikkaa Kauppatieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat valitaan kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinnon pääaine valitaan ensimmäisen opintovuoden lopulla. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

30 Pääaineet: Johtaminen ja organisaatiot Laskentatoimi ja rahoitus Markkinointi Kansantaloustiede Talousoikeus Kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi lisäksi suorittaa International Business maisteriopinnoissa. Teknillisessä tiedekunnassa opiskelijat valitaan suoraan tuotantotalouden pääaineeseen. Koulutuksen keskeisenä ideana on teknillisen ja liiketaloustieteellisen koulutuksen yhdistäminen. Valintamenettely Kummankin hakukohteen valinta etenee samalla tavalla. Ensin valitaan noin 60 % yhteispistevalintapistein ja sitten noin 40 % koepistevalintapistein. Voidakseen tulla hyväk- sytyksi Vaasan yliopistoon kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä). Valintakoeaika- ja paikka Vaasan yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi valintakohteeksi asettaneet osallistuvat Vaasan yliopiston järjestämään valintakoetilaisuuteen. Yliopistossa valintakoe järjestetään tiistaina klo Palosaaren kampusalueella Tervahovi-rakennuksessa. Koesalit ilmoitetaan valintakoepäivänä päärakennus Tervahovin pääovessa, Wolffintie 34, Vaasa. Hakijoiden on syytä saapua ajoissa koepaikalle. Koepaikoilla on opasteet, joista selviävät tarkemmin koesalit. Valinnan tulokset Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset julkistetaan perjantaina (IB/EB ). Ilmoitus valinnan tuloksista lähetetään kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Valinnan tulokset Vaasan yliopiston osalta ovat nähtävillä hakijapalveluissa, Wolffintie 34 sekä Internetissä osoitteessa Vaasan yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Vaasan yliopiston Hakijapalveluissa (Luotsi-rakennus, Wolffintie 34) sen aukioloaikoina. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta. Vaasan yliopistoon oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen Vaasan yliopisto, Kirjaamo, PL 700, Vaasa. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Hakijapalvelut Osoite: Wolffintie 34, Luotsi, PL 700, Vaasa Puhelin: (06) , (06) Sähköposti: Internet: 30 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

31 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan paikan säännös Yhden korkeakoulututkintoon johtavan paikan säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saa korkeakoulupaikan. Säännös muuttuu lukukausikohtaiseksi. Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (päävalinnat mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Säännöksen toteutuksessa keskeinen rajaus on lukukausi ( ja ): säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka opintojen aloittamista siirrettäisiin tai opinnot keskeytyisivät, toista opiskelupaikkaa ei voi silti vastaanottaa samana lukukautena alkaviin opintoihin. Opiskelupaikan vastaanottaminen Syksyllä 2010 alkavien päävalintoja koskevien koulutusten tulokset julkistetaan viimeistään Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana toimitetaan opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus. Huolehdi, että ilmoitus on perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen ilmoituksen tekemistä. Tee vastaanottamisilmoitus vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Huom! Voit ottaa opiskelupaikan vastaan klo mennessä myös valtakunnallisen hakijapalvelun kautta osoitteessa Näin toimiessasi sinun on kuitenkin toimitettava yliopistoon määräaikaan mennessä muut pyydetyt asiapaperit. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on toimitettava allekirjoitettu vastaanottoilmoitus siihen korkeakouluun, josta ottaa paikan vastaan tai tehtävä vaihtoehtoisesti vastaanottoilmoitus osoitteessa viimeistään klo Opiskelupaikan jonotus Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voiko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon on jäänyt varasijalle. Jonottaa voi vain jos on tullut hyväksytyksi viimeistään Jonotus on voimassa saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole hyväksytty jonottamaasi opiskelupaikkaan. Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

32 Huomattavaa on, että kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ja joillakin aloilla yliopistoissa käytössä olevissa yhteishauissa ja -valinnoissa koulutukset asetetaan suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, eikä jonotuskohteeksi voi merkitä kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen. Kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Säännöksen toteutuksessa käytettävät rekisterit Säännöksen toteutumista seurataan yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisterin (HAREK) sekä ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisterin (AMKOREK) avulla. Rekistereitä ylläpitää Opetushallitus. Hakijalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekistereihin tallennetut tiedot. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Hakija tai opiskelijaksi hyväksytty voi tarkastaa itseään koskevat tiedot siitä korkeakoulusta, johon hän on hakenut tai tullut valituksi. Mikäli hakija on hakenut useampaan kuin yhteen korkeakouluun, hän voi tarkastaa tietonsa rekisterinpitäjältä. Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja opetusviranomaisille, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, työvoimaviranomaisille ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäjille. Sen lisäksi rekisterinpitäjä voi rekisteristä luovuttaa hakijan suostumuksella nimi- ja osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa löytyy tietosuojavaltuutetun kotisivuilta ( Lisätietoja Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Opetushallitus, puhelin > Miten opiskelijat valitaan? > Yhden korkeakoulupaikan säännös 32 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2010

33 Yhteisvalinnan aikataulut Hakuaika alkaa klo Hakuaika päättyy klo Valintakoe klo 9.00 Valinnan tulokset julkistetaan klo Yhteispistevalintaan osallistuvien IB/EB -hakijoiden todistukset lopullisista arvosanoista oltava Aalto-yliopiston hakijapalveluissa klo 9.00 Yhteispistevalinnan tulokset julkistetaan IB/EB -hakijoiden osalta klo Ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta klo Yhteispistevalinnassa hyväksyttyjen IB/EB -hakijoiden ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus

Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus 9.11.2018 Opintopäällikkö Katja Arola Opiskelijavalinta 2019 Valinta 2019 Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan tilannekatsaus

Opiskelijavalinnan tilannekatsaus Opiskelijavalinnan tilannekatsaus Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta 2019 Itä-Suomen yliopiston abi-päivät, 12.11.2018 Kuopio ja 16.11.2018 Joensuu Opiskelijavalinta 2019 Ensikertalaisuus: hakija

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon 2019 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2 Hakuprosessi...

Lisätiedot

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Oposeminaari 6.11.2015 Paula Nuorteva hakukoordinaattori Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto paula.nuorteva@aalto.fi 050 410 7811 1 Ensikertalaiskiintiöt: - Tekniikan ala:

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Mikä DIA-yhteisvalinnassa muuttuu? 2019 ja 2020

Mikä DIA-yhteisvalinnassa muuttuu? 2019 ja 2020 Mikä DIA-yhteisvalinnassa muuttuu? 2019 ja 2020 DIA-webinaari 10.9.2018 Aalto-yliopisto (koordinoiva yliopisto) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto (1.1.2019

Lisätiedot

Erikoistumisalueen opinnot

Erikoistumisalueen opinnot en opinnot 2017-2018 en valinta valintaan osallistuvat kaikki Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voit saada, jos olet suorittanut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto n koulutustarjonta ja valintaperusteet Sisällys 1. Opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet 2017-2020 2. Hakukohteet kevään 2020 yhteishaussa 3. Kevään 2020 aikataulu 4. Ota yhteyttä! 2 Opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot