Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello 17:00 Paikka: Agoran auditorio 2, Mattilanniemi 2, JYVÄSKYLÄ Varjus, Mia Tahir, Rizwan Roiha, Taija Huttunen, Marjukka Kauppinen, Ida este, tilalla Marttunen, Markus Virtanen, Joonatan este, tilalla Aranko, Arno Hosia, Iiris Linnera, Jarno Mansikkamäki, Akseli Isomursu, Aleksi Eskelinen, Matti Ikävalko, Joonas Hyppönen, Viivi Tikkanen, Juho Koivisto, Kerttuli Meronen, Jaakko Hemminki, Markus Jokinen, Kalle Ruuska, Mikko Silonsaari, Jonne Manninen, Johanna Huovinen, Roosa Kentala, Kaisa Talasniemi, Jussi Laine, Sini Haaparinne, Zachris Heiska, Eetu Siivinen, Tuomo Varjus, Annakaisa Ylikulju, Kyösti Arvio, Ville Elomäki, Aino Tikkanen Anneli Eskelinen, Satu Kirkonpelto, Heidi Mähönen, Erno Könttä, Joonas Juvonen, Elvi Hänninen, Jaakko este, tilalla Heinänen, Miia Kaaja, Maaria Väisänen, Miika MUUT LÄSNÄOLIJAT: ALLEKIRJOITUKSET Joonas Könttä puheenjohtaja Sami Tuori sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello 13:00 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello 11:00-

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 2/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. 105 Kokousvirkailijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 3/20 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello 13:00 Ylioppilastalolla Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 106 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 107 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset 3 Muut opiskelijaedustajien raportit 4 Rakennustoimikunnan raportti toiminnastaan 5 Muut ilmoitusasiat

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 4/ JYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella Liittokokous käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. JYYllä on jäsenmääränsä mukaisesti SYL:n liittokokouksessa kaksitoista (12) ääntä. Lisäksi liittokokoukseen on mahdollista lähettää varaedustajia joko henkilökohtaisiksi varoiksi tai yleisvaraedustajiksi (ns. liikkuviksi varoiksi) sekä tarkkailijoiksi. Halvin osallistumismaksu on varsinaisilla edustajilla, seuraavaksi halvin varaedustajilla ja kallein tarkkailijoilla. Tarkkailijalla ei ole missään tilanteessa käytettävissään ääntä kokouksessa. Yleisvaraedustajat nousevat järjestyksessä käyttämään ääntä poissaolevien varsinaisten edustajien puolesta. JYY on lähettänyt lähivuosina yleisvaraedustajia varmistaakseen, ettei JYYn ääni jäisi missään tilanteessa käyttämättä. Äänen käyttämättä jääminen olisi mahdollista esimerkiksi varsinaisen edustajan ja hänen henkilökohtaisen varaedustajansa sairastuttua äkillisesti. Puheenjohtaja on laatinut esityksen liittokokousedustajien paikkojen jakamisesta ja se on edellisvuosien kaltainen. Esityksessä esitetään liittokokoukseen lähetettäväksi 12 varsinaisen edustajan lisäksi 7 yleisvaraedustajaa. Kaksi viimeistä yleisvaraedustajaa, pääsihteeri Tuori ja Kalle Jokinen, ovat neuvottelijat ehdokkaillemme SYL:n hallituksen jäseneksi. Edustajistoryhmiä pyydetään tuomaan ehdotuksensa liittokokousedustajistaan ryhmävastaavien kokoukseen tai viimeistään edustajiston kokouksen alkuun mennessä puheenjohtajalle. Varsinaisten liittokokousedustajien ja yleisvaraedustajien lisäksi ehdokkaamme SYL:n hallitukseen, Mari Kröger ja Teppo Suominen, on syytä lähettää liittokokoukseen tarkkailijoina. Puheenjohtajan ehdotus liittokokousedustajien paikkojen jakamisesta: Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto 2 Luonnontieteilijät 2 Pörssi & Dumppi 2 Poikkitieteilijät yleisvaraedustaja Kokoomusopiskelijat yleisvaraedustaja Yhdistyneet kieltenlukijat yleisvaraedustaja Grönioni 1 Demariopiskelijat 1 Kristilliset opiskelijat 1 Keskustaopiskelijat yleisvaraedustaja PresSure yleisvaraedustaja Yleisvaraedustajat järjestyksessä: 1. Keskustaopiskelijat 2. Poikkitieteilijät 3. Pressure 4. Kokoomusopiskelijat 5. Yhdistyneet kieltenlukijat 6. pääsihteeri Tuori 7. Kalle Jokinen SYL:n säännöt 6

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 5/20 Jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi liittokokousedustaja jäsenmääränsä alkavaa tuhatta jäsentä kohti. Jäsenmäärällä tarkoitetaan jäsenyhteisön tai sen jäsenyhteisöjen henkilöjäsenmäärää sellaisena kuin se on ollut viimeksi kuluneena lukuvuotena laskettuna marraskuun ensimmäisenä päivänä. E 95/2013 JYYn esitys SYL:n hallitukseen vuodelle 2014 Edustajisto nimeää Mari Krögerin JYYn ehdokkaaksi SYL:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Teppo Suomisen JYYn ehdokkaaksi SYL:n hallituksen jäseneksi vuodelle Edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä JYYn liittokokousedustajista SYL:n liittokokoukseen JYYn edustajat OLL:n liittokokoukseen OLL:n säännöt SYL on vuonna 2008 liittynyt Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäseneksi, jonka myötä kaikki ylioppilaskunnat ovat mukana liitossa. OLL:n liittokokous järjestetään tänä vuonna Vierumäellä. Liittokokous käyttää liiton ylintä valtaa. SYL lähettänee lähiaikoina ylioppilaskuntiin pyynnön antaa esitys OLL:n liittokokousedustajiksi. Jäsenmääräänsä perustuen JYYllä on kokouksessa käytössään kuusi (6) ääntä. Yksi edustaja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä, joten jos JYY haluaa käyttää kaikki äänensä, on liittokokoukseen lähetettävä vähintään kaksi äänivaltaista edustajaa. Äänivaltaisten lisäksi kokoukseen voidaan lähettää tarkkailijoita. Puheenjohtaja on hallituksen kannan kuultuaan päätynyt esittämään edustajistolle OLL:n liittokoukseen lähetettäviä edustajia. Esityksessä äänivaltaisena lähetettäisiin Amélie Martikainen ja Hanna Huumonen, jonka edustajisto on nimennyt JYYn ehdokkaaksi OLL:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Viitamäen puolesta neuvotteluja käymään lähetetään tarkkailijana Markus Hemminki. Äänioikeus 6 Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti [...] Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mikäli varsinainen jäsen lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tulee varsinaisen jäsenen antamassa valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeutettu käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. E 96/2013 JYYn esitys OLL:n hallitukseen vuodelle 2014 Edustajisto nimeää Hanna Huumosen JYYn ehdokkaaksi OLL:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä esittää SYL:lle, että se lähettäisi OLL:n liittokokousedustajiksi Amélie Martikaisen ja Hanna Huumosen, joilla molemmilla on käytössään kolme ääntä. Lisäksi edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä lähettää OLL:n liittokokoukseen tarkkailijana Elvi Juvosen.

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 6/ Jyväkylän yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenet toimikaudelle E30/2013 Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 ) mukaan yliopistossa on yliopistokollegio, jonka 32 jäsenestä 10 on opiskelijoita. Jokaisella yliopistokollegion jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Yliopiston hallintokeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa valitsemaan 10 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä yliopistokollegioon kestävälle toimikaudelle. Yliopistokollegion opiskelijajäsenten tehtävät ovat olleet julkisesti haettavina Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Koska hakemuksia ei saapunut hakuajan puitteissa riittävästi, on lisäksi järjestetty täydennyshaku, joka päättyi Hakemuksia saapui hakuajan puitteissa kaksikymmentä. Hakijat olivat: Anttonen Jenna, Haapakoski Meeri, Haaparinne Zachris, Hemminki Markus, Hurula Jori, Koistinen Susanna, Kujanpää Johanna, Louko Antti, Marttunen Markus, Nieminen Heidi, Paakkinen Petja, Pietiläinen Anna, Puolitaival Johanna, Romppainen Jaana, Rytkönen Maria, Seppänen Antti, Sääksvuori Juuso, Tanskanen Jani, Varjus Annakaisa ja Ylikulju Kyösti. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Yleinen valintatoimikunta on laatinut ehdotuksensa yliopistokollegion opiskelijajäseniksi tutustuttuaan hakijoiden hakemuksiin ja kuultuaan heidän esittäytymisiä. Valintatoimikunta käsitteli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valintaa kokouksissaan 30.9., 3.10., ja Lopullisen ehdotuksensa valintatoimikunta antoi kokouksessaan Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE Edustajisto nimeää yleiseen valintatoimikuntaan vuodelle 2013 seuraavat henkilöt: Kalle Jokinen (puheenjohtaja) Otto Tuomela Petra Niskanen Miika Väisänen Anni Kosunen Dorrit Hämäläinen

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 7/20 Annakaisa Varjus Anna Pietiläinen Tatu Heinonen Kaisa Kentala Konsta Kalenius Frans Valli Yvtk 57/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle yliopistokollegioon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinaiset jäsenet: Hemminki Markus (ITK) Haaparinne Zachris (HTK) Koistinen Susanna (HTK) Pietiläinen Anna (KTK) Rytkönen Maria (KTK/YTK) Seppänen Antti (YTK) Marttunen Markus (YTK) Paakkinen Petja (MLTK) Romppainen Jaana (MLTK) Nieminen Heidi (JKK) Varajäsenet: Louko Antti (ITK/MLTK) Ylikulju Kyösti (HTK) Tanskanen Jani (HTK) Kujanpää Johanna (HTK) Varjus Annakaisa (YTK) Haapakoski Meeri (YTK) Puolitaival Johanna (HTK) Sääksvuori Juuso (Matlu) Hurula Jori (JKK) Anttonen Jenna (JKK) Edustajisto päättää valita yliopistokollegion opiskelijajäseniksi toimikaudelle yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Hemminki Markus (ITK) Haaparinne Zachris (HTK) Koistinen Susanna (HTK) Pietiläinen Anna (KTK) Rytkönen Maria (KTK/YTK) Seppänen Antti (YTK) Marttunen Markus (YTK) Paakkinen Petja (MLTK) Romppainen Jaana (MLTK) Nieminen Heidi (JKK) Varajäsenet: Louko Antti (ITK/MLTK) Ylikulju Kyösti (HTK) Tanskanen Jani (HTK) Kujanpää Johanna (HTK) Varjus Annakaisa (YTK) Haapakoski Meeri (YTK) Puolitaival Johanna (HTK) Sääksvuori Juuso (Matlu) Hurula Jori (JKK) Anttonen Jenna (JKK)

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 8/ Jyväkylän yliopiston tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosääntö 18 : Humanistisen ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on kuusi professoria, neljä jäsentä muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä ja neljä opiskelijaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostossa on neljä professoria, kolme jäsentä muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä ja kolme opiskelijaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston jäseneksi, professoreiden määrä kasvaa yhdellä. [...] Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet. Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan ylioppilaskunta valitsee tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet. Hallinnon opiskelijaedustajat valitaan kaudelle Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 11 :n momentin mukaan tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet nimeää edustajisto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Edustajisto on asettanut yleisen valintatoimikunnan (E 30/2013). Tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajien paikat ovat olleet julkisesti haettavissa Humanistisen tiedekunnan ja liikuntatieteellisen tiedekunnan hakuja jouduttiin jatkamaan, koska hakijoita ei ollut tarvittavaa määrää. Humanistisen tiedekunnan haku loppui ja liikuntatieteellisen Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Liikuntatieteellisen tiedekunnan osalta valintatoimikunnan ehdotus tuodaan suoraan edustajistoon. Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 9/ Humanistinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta: Ahola Emmi, Alanko Maija, Heinänen Miia, Kujanpää Johanna, Nykänen Nooa, Ruuskanen Suvi, Soininen Jutta, Tanskanen Jani. Yvtk 56/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa edustajistolle humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Heinänen Miia Nykänen Nooa Ahola Emmi Tanskanen Jani Vara: Alanko Maija Soininen Jutta Ruuskanen Suvi Kujanpää Johanna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Heinänen Miia Nykänen Nooa Ahola Emmi Tanskanen Jani Henkilökohtainen varajäsen: Alanko Maija Soininen Jutta Ruuskanen Suvi Kujanpää Johanna

10 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 10/ Informaatioteknologian tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä it-tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon tuli kahdeksan hakemusta: Helasvuo Kristo, Hemminki Markus, Lindfors Emma, Rantakangas Eetu, Rantalainen Laura, Saarnisto Mikko, Uusi-Mäkelä Samuel, Örnmark Otto. Rantakangas jouduttiin kuitenkin toteamaan epäkelvoksi hakijaksi johtuen hänen työsuhteestaan yliopistoon. Yvtk 35/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi varsinaisiksi ja varajäseniksi: Varsinaiset: Hemminki Markus Rantalainen Laura Uusi-Mäkelä Samuel Vara: Saarnisto Mikko Lindfors Emma-Liisa Örnmark Otto Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Hemminki Markus Rantalainen Laura Uusi-Mäkelä Samuel Henkilökohtainen varajäsen: Saarnisto Mikko Lindfors Emma-Liisa Örnmark Otto

11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 11/ Kauppakorkeakoulun tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kuusi kappaletta: Anttonen Jenna, Hämäläinen Saara, Kauppila Sanna, Lavaste Konsta, Nieminen Heidi, Saraste Anna. Yvtk 36/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää esittää edustajistolle kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinaiset: Kauppila Sanna Hämäläinen Saara Anttonen Jenna Varat: Nieminen Heidi Lavaste Konsta Saraste Anna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Kauppila Sanna Hämäläinen Saara Anttonen Jenna Henkilökohtainen varajäsen: Nieminen Heidi Lavaste Konsta Saraste Anna

12 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 12/ Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta: Hyppönen Viivi, Kilkkilä Miikka, Lamminaho Toni, Linnera Jarno, Martikkala Riku, Mäkelä Pyry, Salminen Teppo, Sorri Elina. Yvtk 37/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi varsinaisiksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Hyppönen Viivi Linnera Jarno Mäkelä Pyry Sorri Elina Vara: Lamminaho Toni Kilkkilä Miikka Salminen Teppo Martikkala Riku Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Hyppönen Viivi Linnera Jarno Mäkelä Pyry Sorri Elina Henkilökohtainen varajäsen: Lamminaho Toni Kilkkilä Miikka Salminen Teppo Martikkala Riku

13 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 13/ Kasvatustieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä tuli yhdeksän hakemusta: Alfthan Tuomas, Karjula Johanna, Kilkkilä Miikka, Pietiläinen Anna, Rautiainen Heidi, Sirkiä Anne, Solla Heli, Vainio Anni, Yliluoma Heidi. Miikka Kilkkilän hakemus jätettiin käsittelemättä, sillä hänellä ei ollut tutkinto-oikeutta kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Yvtk 47/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittavaksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Alftan Tuomas Vainio Anni Pietiläinen Anna Vara: Karjula Johanna Yliluoma Heidi Sirkiä Anne Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Alftan Tuomas Vainio Anni Pietiläinen Anna Henkilökohtainen varajäsen: Karjula Johanna Yliluoma Heidi Sirkiä Anne Liikuntatieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kuusi: Alastalo Viliina, Harmanen Suvi-Marja, Kallinen Ville, Kauppi Eero, Saari Lasse, Temonen Jonna. Yvtk 68 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Saari Lasse Alastalo Viliina Kallinen Ville Varat: Harmanen Suvi-Marja Temonen Jonna Kauppi Eero Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Saari Lasse Alastalo Viliina Kallinen Ville Henkilökohtainen varajäsen: Harmanen Suvi-Marja Temonen Jonna Kauppi Eero

14 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 14/ Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta: Ala-Keturi Terhi, Haapakoski Meeri, Korhonen Armi, Maukkonen Vilma, Mikkonen Anna, Rytkönen Maria, Salo Juho, Seppänen Antti, Varjus Annakaisa. Maukkonen Vilma veti hakemuksensa pois hakuajan päättymisen jälkeen. Yvtk 48/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Rytkönen Maria Seppänen Antti Varjus Annakaisa Vara: Haapakoski Meeri Korhonen Armi Mikkonen Anna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Rytkönen Maria Seppänen Antti Varjus Annakaisa Henkilökohtainen varajäsen: Haapakoski Meeri Korhonen Armi Mikkonen Anna

15 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 15/ Erillis- ja palvelulaitosten opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on erillis- ja palvelulaitoksia, joissa hallintoa hoitaa monijäsenisenä toimielimenä johtokunta. Johtosäännön 32 ja 37 :n mukaan erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien jäsenet nimeää yliopiston rehtori. JYYn sääntöjen 11 :n mukaan esityksen valittavista erillislaitosten johtokuntien opiskelijaedustajista rehtorille tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Yliopiston hallintakeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa antamaan esityksensä yhden opiskelijaedustajan ja yhden henkilökohtaisen varaedustajan valinnasta kuhunkin seuraavaan Jyväskylän yliopiston erillis- ja palvelulaitoksen johtokuntaan: avoimen yliopiston johtokunta, kirjaston johtokunta, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, museon johtokunta ja yliopiston kielikeskus. Esitykset opiskelijaedustajiksi pyydetään toimikaudelle Avoimen yliopiston johtokunnan, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, museon ja kielikeskuksen haut ovat olleet auki Koska hakemuksia ei tullut tarpeeksi, museon ja kielikeskuksen hakua jatkettiin asti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakua jouduttiin jatkamaan asti. Yliopiston kirjaston haku on ollut auki Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Edustajisto on asettanut yleisen valintatoimikunnan (E 30/2013). Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Yleinen valintatoimikunta on laatinut ehdotuksensa erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien opiskelijajäseniksi tutustuttuaan hakijoiden hakemuksiin ja kuultuaan heidän esittäytymisiä. Valintatoimikunta käsitteli erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien opiskelijajäsenten valintaa kokouksissaan ja Kirjaston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntien valinnat käsiteltiin Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE

16 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 16/ Avoin yliopisto Hakuajan päättymiseen mennessä avoimen yliopiston johtokuntaan tuli kaksi hakemusta: Helasvuo Kristo ja Seppänen Antti. Yvtk34/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Jyväskylän avoimen yliopiston johtokunnan jäseneksi valittavaksi Antti Seppästä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kristo Helasvuota. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän avoimen yliopiston johtokunnan jäseneksi Antti Seppästä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kristo Helasvuota Kielikeskus Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia kielikeskuksen johtokuntaan tuli kolme: Nurmela Janne, Nurmi Tuomas ja Vainio Olli. Yvtk45/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan valittavaksi jäseneksi Olli Vainiota ja varajäseneksi Tuomas Nurmea. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen johtokunnan jäseneksi Olli Vainiota ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tuomas Nurmea Yliopiston museo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia museon johtokuntaan tuli kolme: Alanko Maija, Heinänen Miia ja Mastokangas Juhani. Yvtk46/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa Jyväskylän yliopiston museon johtokunnan jäseneksi Miia Heinosta ja varajäseneksi Maija Alankoa. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston museon johtokunnan jäseneksi Miia Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maija Alankoa.

17 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 17/ Yliopiston kirjasto Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kaksi: Nivalainen Markku ja Sivula Elina. Yvtk 67/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle kirjaston johtokunnan jäseneksi valittavaksi Markku Nivalaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Elina Sivulan. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yliopiston kirjaston johtokunnan jäseneksi Markku Nivalaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Elina Sivulaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia Chydeniuksen johtokuntaan tuli kaksi: Kaakkinen Heikki ja Korpela-Sahlgren Maarit. Yvtk 66/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan ehdotettavaksi jäseneksi Heikki Kaakista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Korpela-Sahlgrenia. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan Heikki Kaakista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Korpela-Sahlgrenia.

18 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 18/ Jyväskylän normaalikoulun johtokunnan opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan Jyväskylän yliopistossa toimii harjoittelukoulu (normaalikoulu), jolla on oma johtosääntö. Johtosäännön 3 :n mukaan johtokunnan nimittää kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Normaalikoulu on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimittämään ehdotukset tiedekuntaneuvostolle varsinaiseksi ja varajäseneksi kaudelle Haku oli auki Hausta ilmoitettiin JYYn ilmoitustaululla. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kaksi kappaletta: Hiekkavirta Anni ja Ryösä Helmi. LIITE Yvtk 33/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Jyväskylän normaalikoulun johtokunnan jäseneksi valittavaksi Helmi Ryösää ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anni Hiekkavirtaa. Edustajisto päättää ehdottaa Jyväskylän normaalikoulun johtokuntaan kaudelle jäseneksi Helmi Ryösää ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anni Hiekkavirtaa. 114 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Edustajisto on viime vuosina hyväksynyt hallituksen esityksestä toimintasuunnitelman, jossa kuvataan suunnitelmia JYYn ja hallituksen toiminnasta seuraavana vuotena. Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelmaa sektoreilla ja yhteisissä ilta - kouluissaan. Toimintasuunnitelmasta pidetään edustajistolle iltakoulu Hallitus päättää toimintasuunnitelmaesityksestään iltakoulumenettelyllä ennen edustajiston kokousta. Hallituksen päätös esityksestä vahvistetaan virallisesti edustajiston kokouksen ja toimintasuunnitelman edustajistokäsittelyn jälkeen. Liite hallituksen esitykseksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi lähetetään edustajistolle ennen kokousta ja tuodaan kokoukseen. Edustajisto päättää hallituksen esityksestä hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

19 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 19/ Grönionin, Jyvivan ja Demariopiskelijoiden aloite: Avoimuutta lisättävä ylioppilaskunnan päätöksenteossa Edustajistoryhmät Grönioni, Jyviva ja Demariopiskelijat ovat jättäneet edustajistoaloitteen. LIITE Edustajisto keskustelee aloitteesta ja tekee tarvittavat päätökset. 116 Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvoston kokoonpano Anniina Runtuvuori on muuttanut pois menettänyt kelpoisuutensa toimia Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvostossa. Runtuvuoren vaaliliitto on Kortepohjan vaikuttajat (KoVa). Seuraavaksi suurin vertausluku kyseisessä vaaliliitossa vuoden 2012 kylävaaleissa oli Riku Rissasella, joka nyt nousee Runtuvuoren tilalle. Rissanen asuu ylioppilaskylässä ja on näin ollen kelpoinen toimimaan asukasneuvoston jäsenenä. Asuntoloiden itsehallinnon ohjesääntö 12 Jos asukasneuvoston vaalilla valittu jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa asukasneuvostosta on edustajiston kutsuttava hänen tilalleen uusi jäsen Kortepohjan ylioppilaskylän vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla. Kortepohjan ylioppilaskylän vaalijärjestys 47 Milloin asukasneuvoston vaalilla valittu jäsen eroaa, on edustajiston kutsuttava hänen tilalleen jäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, tai ellei se ole mahdollista siitä vaalirenkaasta, jossa eronnut on ollut ehdokkaana. Mikäli tästä syntyisi tilanne, jossa asukasneuvoston enemmistö ei olisi ylioppilaskunnan jäseniä, valitsee edustajisto eronneiden tilalle uudet jäsenet. Ellei jäsentä voida eron tai esteen jälkeen määrätä samasta vaaliliitosta tai vaalirenkaasta, tulee siksi se ehdokas, jolla vaalissa oli valituksi tulleiden ja jäseniksi jo ehkä määrättyjen jälkeen suurin vertausluku. Edustajisto toteaa Anniina Runtuvuoren menettäneen kelpoisuutensa toimia asukasneuvoston jäsenenä ja kutsuu hänen tilalleen Riku Rissasen neuvoston jäseneksi. 117 Muut esille otettavat asiat

20 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 20/ Erot edustajistosta ja edustajiston kokoonpano Eetu Kinnunen ei ole läsnä oleva perustutkinto-opiskelija syyslukukautena. Joachim Kratochvil ei ole läsnä oleva perustutkinto-opiskelija syyslukukautena. Oleksii Kyslytsyn on valmistunut maisteriksi ja ei ole läsnä oleva perustutkintoopiskelija syyslukukautena. Edustajisto toteaa Eetu Kinnusen menettäneen kelpoisuutensa toimia edustajiston varajäsenenä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Maria Rytkösen. Edustajisto toteaa Joachim Kratochvilin menettäneen kelpoisuutensa toimia edustajiston varajäsenenä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Anni Pursiaisen. Edustajisto toteaa Oleksii Kyslytsynin menettäneen kelpoisuutensa toimia edustajiston varajäsenenä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Jori Hurulan.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 19.4.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 19.4.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 19.4.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 6/2012 laadittu 16.5.2012

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 6/2012 laadittu 16.5.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 6/2012 laadittu 16.5.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 24.5.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2012 laadittu 18.10.2012

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2012 laadittu 18.10.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 8/2012 laadittu 18.10.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.10.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 9/2012 laadittu 12.10.2012

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 9/2012 laadittu 12.10.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 9/2012 laadittu 12.10.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 15.11.2012 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 6/2011 laadittu 22.9. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 6/2011 laadittu 22.9. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 6/2011 laadittu 22.9. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 29.9.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 7/2012 laadittu 19.5.2012

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 7/2012 laadittu 19.5.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 7/2012 laadittu 19.5.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 26.9.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu 3.11. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu 3.11. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu 3.11. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 10.11.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 24.3.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 5/2012 laadittu 10.5.2012

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 5/2012 laadittu 10.5.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2012 laadittu 10.5.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 3.5.2012 kello 17:11-21:59 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 4/2013 laadittu

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 4/2013 laadittu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 4/2013 laadittu 21.3.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 27.3.2013 kello 17:00 Paikka: Yliopiston vanha juhlasali, Seminarium S 212, Seminaarinkatu

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu 11.3.2013

EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu 11.3.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu 11.3.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 28.2.2013 kello 17:07 19:16 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2013 laadittu 21.2.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 28.2.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 29.3.2011

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 29.3.2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 29.3.2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 24.3.2011 kello 17.10-20:06 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2011 laadittu 2.2. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2011 laadittu 2.2. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2011 laadittu 2.2. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 10.2.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 8.11.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 AIKA: 15.11.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet:

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TOIMIKAUDELLA 2013 AIKA 27.11.2012, klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2006 KUTSUTUT Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Ari Reunanen pääsihteeri VARSINAISET

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu Jääskeläinen Jonne este, tilalla Rissanen Riku Uuttana Tero

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu Jääskeläinen Jonne este, tilalla Rissanen Riku Uuttana Tero Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 7/2011 laadittu 11.11.2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 10.11.2011 kello 17.20-22:52 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 8.9.2016 Aika: 15.9.2016 klo 18.00 ESITYSLISTA Paikka: Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 Edustajiston varsinaiset jäsenet: Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen,

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 5.2.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 5.2.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 5.2.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:02 20:40 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu 24.11. 2010

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu 24.11. 2010 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu 24.11. 2010 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 2.12.2010 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 9 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 9 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 9 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Maanantai 30.3.2015 klo 16:20-19:02. Paikka: Syrenius F118, Fabriikki, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-15 Läsnä jäsenet: Lindman Rasmus Giga ja Tutti Tilvis

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 17 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 29.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

JYKO Molander Olli (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat Valtanen Pinja

JYKO Molander Olli (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat Valtanen Pinja ESITYSLISTA 1 (5) N EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 8 / 2012

PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 8 / 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.3.2013 Edustajiston kokous 8/2012 Edustajiston kokous 8 / 2012 Aika: 8.12.2012 klo 12.00 Paikka: TTA (Tietoteknian auditorio), Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Edustajiston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 6 / 2013

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 6 / 2013 KOKOUSKUTSU 29.11.2013 KOKOUSKUTSU Aika: 7.12.2013 klo 9.30 Paikka: L22, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Asikainen, Katja Aukee, Sonja Elomaa, Antti-Pekka

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 11.9.2014 klo 17:00 Paikka Oamkin sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Paasi, luokka D1191 Kiviharjuntie 8, Oulu Paikalla Noora Nousiainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

JYKO Molander Olli (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat Valtanen Pinja

JYKO Molander Olli (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat Valtanen Pinja ESITYSLISTA 1 (5) N EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Keskiviikko 22.4.2014 klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 PÖYTÄKIRJA 1.12.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 AIKA: 8.12.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: 1. Amanda

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA maanantai 2.3.2015 klo 16.45 KOKOUSPAIKKA Auditorio Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 19.9.2015 Edustajiston kokous 4 / 2015 Aika: 19.9.2015 klo 10.57-12.00 JA 13.06-14.38 Paikka: Tanhuvaaran urheiluopisto, auditorio Ahokas, Iina Alho, Emmi Arosanervo,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 25.5.2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 19.5.2011 kello 17.08-20.10 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ 9.11.2016 Sivu 1(8) PÖYTÄKIRJA 6/2016 3.10.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA: 29.9.2016, klo 17.00 PAIKKA: LUT, sali 4304-4305 LÄSNÄ: Penttinen Kimmo (SLUT-E), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN) Ezeanowi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35.

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35. 1(5) Aika: 21.3.2015, klo. 12.00 16.00 Paikka: Wanha Walimo, kokoushuone Winssi (Vesijärvenkatu 25,15140 Lahti) Päätöksentekijät: Sonja Pukkila, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg, poistui kohdassa

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1 Kirkkovaltuusto 1 Aika ja paikka Jäsenet = läsnä Muut läsnäolijat Ke 11.3.2015 klo 18.45-19.40 srk-kodilla Ahopelto, Hannu Heiska, Tuomo Karanta, Janne Kauppinen, Markku Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/

PÖYTÄKIRJA 1/ 10.12.2015 Sivu 1(10) PÖYTÄKIRJA 1/2016 9.12.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 2.12.2015, klo 17.00 PAIKKA: Yliopiston sali 1382 LÄSNÄ: Ahmad Kafi (KESKEISET) Ahmadi Sepideh (KESKEISET) Ezeanowi Nnmaemeka

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot