Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello 17:00 Paikka: Agoran auditorio 2, Mattilanniemi 2, JYVÄSKYLÄ Varjus, Mia Tahir, Rizwan Roiha, Taija Huttunen, Marjukka Kauppinen, Ida este, tilalla Marttunen, Markus Virtanen, Joonatan este, tilalla Aranko, Arno Hosia, Iiris Linnera, Jarno Mansikkamäki, Akseli Isomursu, Aleksi Eskelinen, Matti Ikävalko, Joonas Hyppönen, Viivi Tikkanen, Juho Koivisto, Kerttuli Meronen, Jaakko Hemminki, Markus Jokinen, Kalle Ruuska, Mikko Silonsaari, Jonne Manninen, Johanna Huovinen, Roosa Kentala, Kaisa Talasniemi, Jussi Laine, Sini Haaparinne, Zachris Heiska, Eetu Siivinen, Tuomo Varjus, Annakaisa Ylikulju, Kyösti Arvio, Ville Elomäki, Aino Tikkanen Anneli Eskelinen, Satu Kirkonpelto, Heidi Mähönen, Erno Könttä, Joonas Juvonen, Elvi Hänninen, Jaakko este, tilalla Heinänen, Miia Kaaja, Maaria Väisänen, Miika MUUT LÄSNÄOLIJAT: ALLEKIRJOITUKSET Joonas Könttä puheenjohtaja Sami Tuori sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello 13:00 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello 11:00-

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 2/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. 105 Kokousvirkailijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 3/20 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello 13:00 Ylioppilastalolla Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 106 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 107 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset 3 Muut opiskelijaedustajien raportit 4 Rakennustoimikunnan raportti toiminnastaan 5 Muut ilmoitusasiat

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 4/ JYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella Liittokokous käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. JYYllä on jäsenmääränsä mukaisesti SYL:n liittokokouksessa kaksitoista (12) ääntä. Lisäksi liittokokoukseen on mahdollista lähettää varaedustajia joko henkilökohtaisiksi varoiksi tai yleisvaraedustajiksi (ns. liikkuviksi varoiksi) sekä tarkkailijoiksi. Halvin osallistumismaksu on varsinaisilla edustajilla, seuraavaksi halvin varaedustajilla ja kallein tarkkailijoilla. Tarkkailijalla ei ole missään tilanteessa käytettävissään ääntä kokouksessa. Yleisvaraedustajat nousevat järjestyksessä käyttämään ääntä poissaolevien varsinaisten edustajien puolesta. JYY on lähettänyt lähivuosina yleisvaraedustajia varmistaakseen, ettei JYYn ääni jäisi missään tilanteessa käyttämättä. Äänen käyttämättä jääminen olisi mahdollista esimerkiksi varsinaisen edustajan ja hänen henkilökohtaisen varaedustajansa sairastuttua äkillisesti. Puheenjohtaja on laatinut esityksen liittokokousedustajien paikkojen jakamisesta ja se on edellisvuosien kaltainen. Esityksessä esitetään liittokokoukseen lähetettäväksi 12 varsinaisen edustajan lisäksi 7 yleisvaraedustajaa. Kaksi viimeistä yleisvaraedustajaa, pääsihteeri Tuori ja Kalle Jokinen, ovat neuvottelijat ehdokkaillemme SYL:n hallituksen jäseneksi. Edustajistoryhmiä pyydetään tuomaan ehdotuksensa liittokokousedustajistaan ryhmävastaavien kokoukseen tai viimeistään edustajiston kokouksen alkuun mennessä puheenjohtajalle. Varsinaisten liittokokousedustajien ja yleisvaraedustajien lisäksi ehdokkaamme SYL:n hallitukseen, Mari Kröger ja Teppo Suominen, on syytä lähettää liittokokoukseen tarkkailijoina. Puheenjohtajan ehdotus liittokokousedustajien paikkojen jakamisesta: Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto 2 Luonnontieteilijät 2 Pörssi & Dumppi 2 Poikkitieteilijät yleisvaraedustaja Kokoomusopiskelijat yleisvaraedustaja Yhdistyneet kieltenlukijat yleisvaraedustaja Grönioni 1 Demariopiskelijat 1 Kristilliset opiskelijat 1 Keskustaopiskelijat yleisvaraedustaja PresSure yleisvaraedustaja Yleisvaraedustajat järjestyksessä: 1. Keskustaopiskelijat 2. Poikkitieteilijät 3. Pressure 4. Kokoomusopiskelijat 5. Yhdistyneet kieltenlukijat 6. pääsihteeri Tuori 7. Kalle Jokinen SYL:n säännöt 6

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 5/20 Jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi liittokokousedustaja jäsenmääränsä alkavaa tuhatta jäsentä kohti. Jäsenmäärällä tarkoitetaan jäsenyhteisön tai sen jäsenyhteisöjen henkilöjäsenmäärää sellaisena kuin se on ollut viimeksi kuluneena lukuvuotena laskettuna marraskuun ensimmäisenä päivänä. E 95/2013 JYYn esitys SYL:n hallitukseen vuodelle 2014 Edustajisto nimeää Mari Krögerin JYYn ehdokkaaksi SYL:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Teppo Suomisen JYYn ehdokkaaksi SYL:n hallituksen jäseneksi vuodelle Edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä JYYn liittokokousedustajista SYL:n liittokokoukseen JYYn edustajat OLL:n liittokokoukseen OLL:n säännöt SYL on vuonna 2008 liittynyt Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäseneksi, jonka myötä kaikki ylioppilaskunnat ovat mukana liitossa. OLL:n liittokokous järjestetään tänä vuonna Vierumäellä. Liittokokous käyttää liiton ylintä valtaa. SYL lähettänee lähiaikoina ylioppilaskuntiin pyynnön antaa esitys OLL:n liittokokousedustajiksi. Jäsenmääräänsä perustuen JYYllä on kokouksessa käytössään kuusi (6) ääntä. Yksi edustaja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä, joten jos JYY haluaa käyttää kaikki äänensä, on liittokokoukseen lähetettävä vähintään kaksi äänivaltaista edustajaa. Äänivaltaisten lisäksi kokoukseen voidaan lähettää tarkkailijoita. Puheenjohtaja on hallituksen kannan kuultuaan päätynyt esittämään edustajistolle OLL:n liittokoukseen lähetettäviä edustajia. Esityksessä äänivaltaisena lähetettäisiin Amélie Martikainen ja Hanna Huumonen, jonka edustajisto on nimennyt JYYn ehdokkaaksi OLL:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Viitamäen puolesta neuvotteluja käymään lähetetään tarkkailijana Markus Hemminki. Äänioikeus 6 Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti [...] Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mikäli varsinainen jäsen lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tulee varsinaisen jäsenen antamassa valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeutettu käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. E 96/2013 JYYn esitys OLL:n hallitukseen vuodelle 2014 Edustajisto nimeää Hanna Huumosen JYYn ehdokkaaksi OLL:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä esittää SYL:lle, että se lähettäisi OLL:n liittokokousedustajiksi Amélie Martikaisen ja Hanna Huumosen, joilla molemmilla on käytössään kolme ääntä. Lisäksi edustajisto päättää puheenjohtajan esityksestä lähettää OLL:n liittokokoukseen tarkkailijana Elvi Juvosen.

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 6/ Jyväkylän yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenet toimikaudelle E30/2013 Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 ) mukaan yliopistossa on yliopistokollegio, jonka 32 jäsenestä 10 on opiskelijoita. Jokaisella yliopistokollegion jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Yliopiston hallintokeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa valitsemaan 10 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä yliopistokollegioon kestävälle toimikaudelle. Yliopistokollegion opiskelijajäsenten tehtävät ovat olleet julkisesti haettavina Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Koska hakemuksia ei saapunut hakuajan puitteissa riittävästi, on lisäksi järjestetty täydennyshaku, joka päättyi Hakemuksia saapui hakuajan puitteissa kaksikymmentä. Hakijat olivat: Anttonen Jenna, Haapakoski Meeri, Haaparinne Zachris, Hemminki Markus, Hurula Jori, Koistinen Susanna, Kujanpää Johanna, Louko Antti, Marttunen Markus, Nieminen Heidi, Paakkinen Petja, Pietiläinen Anna, Puolitaival Johanna, Romppainen Jaana, Rytkönen Maria, Seppänen Antti, Sääksvuori Juuso, Tanskanen Jani, Varjus Annakaisa ja Ylikulju Kyösti. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Yleinen valintatoimikunta on laatinut ehdotuksensa yliopistokollegion opiskelijajäseniksi tutustuttuaan hakijoiden hakemuksiin ja kuultuaan heidän esittäytymisiä. Valintatoimikunta käsitteli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valintaa kokouksissaan 30.9., 3.10., ja Lopullisen ehdotuksensa valintatoimikunta antoi kokouksessaan Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE Edustajisto nimeää yleiseen valintatoimikuntaan vuodelle 2013 seuraavat henkilöt: Kalle Jokinen (puheenjohtaja) Otto Tuomela Petra Niskanen Miika Väisänen Anni Kosunen Dorrit Hämäläinen

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 7/20 Annakaisa Varjus Anna Pietiläinen Tatu Heinonen Kaisa Kentala Konsta Kalenius Frans Valli Yvtk 57/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle yliopistokollegioon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinaiset jäsenet: Hemminki Markus (ITK) Haaparinne Zachris (HTK) Koistinen Susanna (HTK) Pietiläinen Anna (KTK) Rytkönen Maria (KTK/YTK) Seppänen Antti (YTK) Marttunen Markus (YTK) Paakkinen Petja (MLTK) Romppainen Jaana (MLTK) Nieminen Heidi (JKK) Varajäsenet: Louko Antti (ITK/MLTK) Ylikulju Kyösti (HTK) Tanskanen Jani (HTK) Kujanpää Johanna (HTK) Varjus Annakaisa (YTK) Haapakoski Meeri (YTK) Puolitaival Johanna (HTK) Sääksvuori Juuso (Matlu) Hurula Jori (JKK) Anttonen Jenna (JKK) Edustajisto päättää valita yliopistokollegion opiskelijajäseniksi toimikaudelle yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Hemminki Markus (ITK) Haaparinne Zachris (HTK) Koistinen Susanna (HTK) Pietiläinen Anna (KTK) Rytkönen Maria (KTK/YTK) Seppänen Antti (YTK) Marttunen Markus (YTK) Paakkinen Petja (MLTK) Romppainen Jaana (MLTK) Nieminen Heidi (JKK) Varajäsenet: Louko Antti (ITK/MLTK) Ylikulju Kyösti (HTK) Tanskanen Jani (HTK) Kujanpää Johanna (HTK) Varjus Annakaisa (YTK) Haapakoski Meeri (YTK) Puolitaival Johanna (HTK) Sääksvuori Juuso (Matlu) Hurula Jori (JKK) Anttonen Jenna (JKK)

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 8/ Jyväkylän yliopiston tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosääntö 18 : Humanistisen ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on kuusi professoria, neljä jäsentä muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä ja neljä opiskelijaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostossa on neljä professoria, kolme jäsentä muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä ja kolme opiskelijaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston jäseneksi, professoreiden määrä kasvaa yhdellä. [...] Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet. Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan ylioppilaskunta valitsee tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet. Hallinnon opiskelijaedustajat valitaan kaudelle Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 11 :n momentin mukaan tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet nimeää edustajisto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Edustajisto on asettanut yleisen valintatoimikunnan (E 30/2013). Tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajien paikat ovat olleet julkisesti haettavissa Humanistisen tiedekunnan ja liikuntatieteellisen tiedekunnan hakuja jouduttiin jatkamaan, koska hakijoita ei ollut tarvittavaa määrää. Humanistisen tiedekunnan haku loppui ja liikuntatieteellisen Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Liikuntatieteellisen tiedekunnan osalta valintatoimikunnan ehdotus tuodaan suoraan edustajistoon. Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 9/ Humanistinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta: Ahola Emmi, Alanko Maija, Heinänen Miia, Kujanpää Johanna, Nykänen Nooa, Ruuskanen Suvi, Soininen Jutta, Tanskanen Jani. Yvtk 56/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa edustajistolle humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Heinänen Miia Nykänen Nooa Ahola Emmi Tanskanen Jani Vara: Alanko Maija Soininen Jutta Ruuskanen Suvi Kujanpää Johanna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Heinänen Miia Nykänen Nooa Ahola Emmi Tanskanen Jani Henkilökohtainen varajäsen: Alanko Maija Soininen Jutta Ruuskanen Suvi Kujanpää Johanna

10 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 10/ Informaatioteknologian tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä it-tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon tuli kahdeksan hakemusta: Helasvuo Kristo, Hemminki Markus, Lindfors Emma, Rantakangas Eetu, Rantalainen Laura, Saarnisto Mikko, Uusi-Mäkelä Samuel, Örnmark Otto. Rantakangas jouduttiin kuitenkin toteamaan epäkelvoksi hakijaksi johtuen hänen työsuhteestaan yliopistoon. Yvtk 35/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi varsinaisiksi ja varajäseniksi: Varsinaiset: Hemminki Markus Rantalainen Laura Uusi-Mäkelä Samuel Vara: Saarnisto Mikko Lindfors Emma-Liisa Örnmark Otto Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Hemminki Markus Rantalainen Laura Uusi-Mäkelä Samuel Henkilökohtainen varajäsen: Saarnisto Mikko Lindfors Emma-Liisa Örnmark Otto

11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 11/ Kauppakorkeakoulun tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kuusi kappaletta: Anttonen Jenna, Hämäläinen Saara, Kauppila Sanna, Lavaste Konsta, Nieminen Heidi, Saraste Anna. Yvtk 36/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää esittää edustajistolle kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinaiset: Kauppila Sanna Hämäläinen Saara Anttonen Jenna Varat: Nieminen Heidi Lavaste Konsta Saraste Anna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Kauppila Sanna Hämäläinen Saara Anttonen Jenna Henkilökohtainen varajäsen: Nieminen Heidi Lavaste Konsta Saraste Anna

12 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 12/ Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta: Hyppönen Viivi, Kilkkilä Miikka, Lamminaho Toni, Linnera Jarno, Martikkala Riku, Mäkelä Pyry, Salminen Teppo, Sorri Elina. Yvtk 37/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi varsinaisiksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Hyppönen Viivi Linnera Jarno Mäkelä Pyry Sorri Elina Vara: Lamminaho Toni Kilkkilä Miikka Salminen Teppo Martikkala Riku Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Hyppönen Viivi Linnera Jarno Mäkelä Pyry Sorri Elina Henkilökohtainen varajäsen: Lamminaho Toni Kilkkilä Miikka Salminen Teppo Martikkala Riku

13 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 13/ Kasvatustieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä tuli yhdeksän hakemusta: Alfthan Tuomas, Karjula Johanna, Kilkkilä Miikka, Pietiläinen Anna, Rautiainen Heidi, Sirkiä Anne, Solla Heli, Vainio Anni, Yliluoma Heidi. Miikka Kilkkilän hakemus jätettiin käsittelemättä, sillä hänellä ei ollut tutkinto-oikeutta kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Yvtk 47/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittavaksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Alftan Tuomas Vainio Anni Pietiläinen Anna Vara: Karjula Johanna Yliluoma Heidi Sirkiä Anne Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Alftan Tuomas Vainio Anni Pietiläinen Anna Henkilökohtainen varajäsen: Karjula Johanna Yliluoma Heidi Sirkiä Anne Liikuntatieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kuusi: Alastalo Viliina, Harmanen Suvi-Marja, Kallinen Ville, Kauppi Eero, Saari Lasse, Temonen Jonna. Yvtk 68 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Saari Lasse Alastalo Viliina Kallinen Ville Varat: Harmanen Suvi-Marja Temonen Jonna Kauppi Eero Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Saari Lasse Alastalo Viliina Kallinen Ville Henkilökohtainen varajäsen: Harmanen Suvi-Marja Temonen Jonna Kauppi Eero

14 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 14/ Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta: Ala-Keturi Terhi, Haapakoski Meeri, Korhonen Armi, Maukkonen Vilma, Mikkonen Anna, Rytkönen Maria, Salo Juho, Seppänen Antti, Varjus Annakaisa. Maukkonen Vilma veti hakemuksensa pois hakuajan päättymisen jälkeen. Yvtk 48/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi: Varsinainen: Rytkönen Maria Seppänen Antti Varjus Annakaisa Vara: Haapakoski Meeri Korhonen Armi Mikkonen Anna Edustajisto valitsee yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Rytkönen Maria Seppänen Antti Varjus Annakaisa Henkilökohtainen varajäsen: Haapakoski Meeri Korhonen Armi Mikkonen Anna

15 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 15/ Erillis- ja palvelulaitosten opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on erillis- ja palvelulaitoksia, joissa hallintoa hoitaa monijäsenisenä toimielimenä johtokunta. Johtosäännön 32 ja 37 :n mukaan erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien jäsenet nimeää yliopiston rehtori. JYYn sääntöjen 11 :n mukaan esityksen valittavista erillislaitosten johtokuntien opiskelijaedustajista rehtorille tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Yliopiston hallintakeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa antamaan esityksensä yhden opiskelijaedustajan ja yhden henkilökohtaisen varaedustajan valinnasta kuhunkin seuraavaan Jyväskylän yliopiston erillis- ja palvelulaitoksen johtokuntaan: avoimen yliopiston johtokunta, kirjaston johtokunta, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, museon johtokunta ja yliopiston kielikeskus. Esitykset opiskelijaedustajiksi pyydetään toimikaudelle Avoimen yliopiston johtokunnan, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, museon ja kielikeskuksen haut ovat olleet auki Koska hakemuksia ei tullut tarpeeksi, museon ja kielikeskuksen hakua jatkettiin asti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakua jouduttiin jatkamaan asti. Yliopiston kirjaston haku on ollut auki Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta (12 ) määrittää, että ehdotuksen valittavista opiskelijaedustajista tekee hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa aina yleinen valintatoimikunta paitsi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä valittaessa, jolloin ehdotuksen tekee erityinen valintatoimikunta. Edustajisto on asettanut yleisen valintatoimikunnan (E 30/2013). Hallinnon opiskelijaedustajista päätettäessä on huomioitava JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Yleinen valintatoimikunta on laatinut ehdotuksensa erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien opiskelijajäseniksi tutustuttuaan hakijoiden hakemuksiin ja kuultuaan heidän esittäytymisiä. Valintatoimikunta käsitteli erillis- ja palvelulaitosten johtokuntien opiskelijajäsenten valintaa kokouksissaan ja Kirjaston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntien valinnat käsiteltiin Esityslistan liitteenä on koonti hakijoista, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja yleisen valintatoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Lisäksi kokoukseen tuodaan luottamuksellinen liite yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteluksi. LIITE

16 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 16/ Avoin yliopisto Hakuajan päättymiseen mennessä avoimen yliopiston johtokuntaan tuli kaksi hakemusta: Helasvuo Kristo ja Seppänen Antti. Yvtk34/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Jyväskylän avoimen yliopiston johtokunnan jäseneksi valittavaksi Antti Seppästä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kristo Helasvuota. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän avoimen yliopiston johtokunnan jäseneksi Antti Seppästä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kristo Helasvuota Kielikeskus Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia kielikeskuksen johtokuntaan tuli kolme: Nurmela Janne, Nurmi Tuomas ja Vainio Olli. Yvtk45/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan valittavaksi jäseneksi Olli Vainiota ja varajäseneksi Tuomas Nurmea. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen johtokunnan jäseneksi Olli Vainiota ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tuomas Nurmea Yliopiston museo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia museon johtokuntaan tuli kolme: Alanko Maija, Heinänen Miia ja Mastokangas Juhani. Yvtk46/2013 Yleinen valintatoimikunta päättää ehdottaa Jyväskylän yliopiston museon johtokunnan jäseneksi Miia Heinosta ja varajäseneksi Maija Alankoa. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston museon johtokunnan jäseneksi Miia Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maija Alankoa.

17 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 17/ Yliopiston kirjasto Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kaksi: Nivalainen Markku ja Sivula Elina. Yvtk 67/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle kirjaston johtokunnan jäseneksi valittavaksi Markku Nivalaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Elina Sivulan. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yliopiston kirjaston johtokunnan jäseneksi Markku Nivalaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Elina Sivulaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia Chydeniuksen johtokuntaan tuli kaksi: Kaakkinen Heikki ja Korpela-Sahlgren Maarit. Yvtk 66/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan ehdotettavaksi jäseneksi Heikki Kaakista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Korpela-Sahlgrenia. Edustajisto ehdottaa yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan Heikki Kaakista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Korpela-Sahlgrenia.

18 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 8/2013 esityslista ( ) 18/ Jyväskylän normaalikoulun johtokunnan opiskelijajäsenet toimikaudelle Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan Jyväskylän yliopistossa toimii harjoittelukoulu (normaalikoulu), jolla on oma johtosääntö. Johtosäännön 3 :n mukaan johtokunnan nimittää kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Normaalikoulu on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimittämään ehdotukset tiedekuntaneuvostolle varsinaiseksi ja varajäseneksi kaudelle Haku oli auki Hausta ilmoitettiin JYYn ilmoitustaululla. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kaksi kappaletta: Hiekkavirta Anni ja Ryösä Helmi. LIITE Yvtk 33/2013 Yleinen valintatoimikunta ehdottaa edustajistolle Jyväskylän normaalikoulun johtokunnan jäseneksi valittavaksi Helmi Ryösää ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anni Hiekkavirtaa. Edustajisto päättää ehdottaa Jyväskylän normaalikoulun johtokuntaan kaudelle jäseneksi Helmi Ryösää ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anni Hiekkavirtaa. 114 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Edustajisto on viime vuosina hyväksynyt hallituksen esityksestä toimintasuunnitelman, jossa kuvataan suunnitelmia JYYn ja hallituksen toiminnasta seuraavana vuotena. Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelmaa sektoreilla ja yhteisissä ilta - kouluissaan. Toimintasuunnitelmasta pidetään edustajistolle iltakoulu Hallitus päättää toimintasuunnitelmaesityksestään iltakoulumenettelyllä ennen edustajiston kokousta. Hallituksen päätös esityksestä vahvistetaan virallisesti edustajiston kokouksen ja toimintasuunnitelman edustajistokäsittelyn jälkeen. Liite hallituksen esitykseksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi lähetetään edustajistolle ennen kokousta ja tuodaan kokoukseen. Edustajisto päättää hallituksen esityksestä hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Yleiset säännökset 1 Määräysten soveltaminen Tämän työjärjestyksen määräykset täydentävät Opiskelijakunta METKAn sääntöjä. Näitä sääntöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

TOIMINTA- KERTOMUS. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- KERTOMUS 2 11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SISÄLLYSLUETTELO Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret

Lisätiedot

s i Toimintakertomus 2013 JYY

s i Toimintakertomus 2013 JYY laskunta ppi kylän y s ä v Jy ton yli s i p o lio Toimintakertomus 2013 JYY Kuva: Lasse Mettovaara Mikä JYY? J Kuva: Katriina Pikkarainen Taitto: Oskari Rantala Kansien kuvat: opintotukimielenosoitus,

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot