EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, JYVÄSKYLÄ Tahir, Rizwan este, tilalla Lahdenmäki, Matti este, tilalla Kalliola, Petri Roiha, Taija Muhonen, Riikkamari Huttunen, Marjukka Kauppinen, Ida Virtanen, Joonatan Hosia, Iiris este, tilalla Hummastenniemi, Heidi Linnera, Jarno Mansikkamäki, Akseli Eskelinen, Matti Ikävalko, Joonas Nousiainen, Henri Ruuth, Janne Tikkanen, Juho Koivisto, Kerttuli este, tilalla Vähäkangas, Nora Lintula, Juha este, tilalla Keisanen, Janne Jokinen, Kalle Ruuska, Mikko este, tilalla Turunen, Samu Valli, Frans este, tilalla Tyrväinen, Tommi Silonsaari, Jonne este Manninen, Johanna Kentala, Kaisa este, tilalla Savolainen, Hanna- Mari Talasniemi, Jussi Mäkeläinen, Annika Laine, Sini este, tilalla Kalenius, Konsta Haaparinne, Zachris este Heiska, Eetu este Siivinen, Tuomo Varjus, Annakaisa Ylikulju, Kyösti Pardo, Lucas este, tilalla Paakkinen, Petja Niskanen, Petra este, tilalla Eskelinen, Satu Elomäki, Aino Tikkanen, Anneli Pihlajaniemi, Noona Kirkonpelto, Heidi este, tilalla Punkari, Mikko Könttä, Joonas Juvonen, Elvi Kosunen, Anni Kaaja, Maaria Väisänen, Miika MUUT LÄSNÄOLIJAT: Suvi-Maarit Miettinen, Anna Pietiläinen, Mari Kröger, Amélie Martikainen, Sanna Koistinen, Ville Ranta, Teppo Suominen, Tommi Liinalampi, Jenna Anttonen, Hanna Huumonen, Teemu Myllärinen, Jyrki Eriksson, Jaana Romppainen, Antti Seppänen, Timo Rusanen ALLEKIRJOITUKSET Joonas Könttä puheenjohtaja Sami Tuori sihteeri Kalle Jokinen pöytäkirjantarkastaja Joonatan Virtanen pöytäkirjantarkastaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello 13:00 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello 11:00-16:00 Todistaa Maija Valkeapää OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Viran puolesta Sami Tuori, pääsihteeri Jyväskylässä. 2013

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 2/9 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä olevan 38 edustajiston äänivaltaista jäsentä. 68 Kokousvirkailijoiden valinta 68.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 3/9 Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello 13:00 Ylioppilastalolla. Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Jokisen ja Joonatan Virtasen Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. Valittiin ääntenlaskijoiksi Juho Tikkanen, Taija Roiha ja Jarno Linnera, joista Linnera ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 69 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 4/9 70 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta Hallituksen puheenjohtaja Mari Kröger ja muut hallituksen jäsenet kertoivat toimintasuunnitelman etenemisestä ja muista hallituksen kuulumisista. 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset Hallituksen jäsen Joonatan Virtanen esitteli hallituksen kuulumisia ja kertoi hallituksen opiskelijajäsenen roolista ennakoiden ensi syksyllä eteen tulevaa uuden toimikauden opiskelijaedustajan valintaa. 3 Muut opiskelijaedustajien raportit Opiskelijoiden liikuntaliiton toimijat Teemu Myllärinen ja Jyrki Eriksson kertoivat kutsuttuna liiton toiminnasta. 4 Muut ilmoitusasiat Timo Rusanen, JYYn kummivirkamies Jyväskylän kaupungilta, kertoi kokouksella kaupungin kuulumisista ja vastaili esitettyihin kysymyksiin. Työjärjestys: Haaparinne, Zachris saapui kokoukseen klo 17:25 tämän asiakohdan käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen läsnä oli 39 edustajiston äänivaltaista jäsentä. Talasniemi, Jussi poistui kokouksesta klo 18:24 tämän asiakohdan käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen läsnä oli 38 edustajiston äänivaltaista jäsentä. Eskelinen, Satu poistui kokouksesta klo 18:39 tämän asiakohdan käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen läsnä oli 37 edustajiston äänivaltaista jäsentä. Kalenius, Konsta poistui kokouksesta klo 18:47 tämän asiakohdan käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen läsnä oli 36 edustajiston äänivaltaista jäsentä. Mäkeläinen, Annika poistui kokouksesta klo 19:05 tämän asiakohdan käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen läsnä oli 35 edustajiston äänivaltaista jäsentä.

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 5/9 71 Keskusvaalilautakunta Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto nimeää ylioppilaskunnan puheenjohtajan esityksestä keskusvaalilautakunnan edustajiston vaaleja varten. Lautakunnan tehtävänä on toimittaa vaalit. Käytännössä lautakunta hoitaa monipuolisesti vaaleihin liittyviä käytännön järjestelyjä kuten päättää vaalien aikatauluista ja äänestyspaikoista, asettaa vaalilautakunnat, kerää ehdokasilmoitukset ja seuraa vaalin kulkua. Edellinen keskusvaalilautakunta nimettiin vuodeksi eteenpäin toukokuussa 2012 saman vuoden asukasneuvostovaaleja varten. Tällä kertaa keskusvaalilautakunta perustetaan syksyn edustajistovaaleihin, jotka järjestetään ennakkosuunnitelmien mukaan Keskusvaalilautakunta voi toimittaa myös asukasneuvostovaalit, mikäli asukasneuvosto niin esittää. Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan keskusvaalilautakunnassa on puheenjohtajan lisäksi 4 6 jäsentä, jotka ovat ylioppilaskunnan äänioikeutettuja jäseniä ja edustavat mahdollisuuksien mukaan edellisessä vaalissa esiintyneitä mielipideryhmiä. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai muu pääsihteerin nimeämä henkilö. Lautakunnan puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä 500 euron palkkio. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja on pyytänyt edustajistoryhmiä toimittamaan esityksensä keskusvaalilautakunnan jäseniksi ryhmävastaavien maanantaina järjestettävään kokoukseen tai viimeistään edustajiston kokoukseen mennessä. JYYn perussääntö 11 Edustajiston tehtävänä on: 5. valita keskusvaalilautakunta ylioppilaskunnan puheenjohtajan esityksestä ja nimetä sen puheenjohtaja JYYn vaalijärjestys 7 Vaalin toimittamista varten asetetaan ylioppilaskuntaan keskusvaalilautakunta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tekee edustajistolle esityksen keskusvaalilautakunnaksi ja joko toimii itse keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana tai nimeää sille puheenjohtajan. Puheenjohtajan lisäksi keskusvaalilautakuntaan kuuluu 4-6 jäsentä, jotka ylioppilaskunnan puheenjohtaja kutsuu ylioppilaskunnan äänioikeutetuista jäsenistä siten, että edellisessä vaalissa esiintyneet mielipideryhmät mikäli mahdollista tulevat keskusvaalilautakunnassa edustetuiksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai muu pääsihteerin nimeämä henkilö. Asukasneuvoston esityksestä voi ylioppilaskunnan edustajistovaalien keskusvaalilautakunta toimia myös Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvostovaalien keskusvaalilautakuntana. Edustajiston nimeää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja esitti, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettäisiin Niina Kallio (Kokoomusopiskelijat) ja muiksi jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Nora Vähäkangas (Pörssi & Dumppi) Taija Roiha (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto)

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 6/9 Veli Hemming (Demariopiskelijat) Silja Silvasti (Keskustaopiskelijat) Henkilökohtainen varajäsen: Antti Väisänen (Luonnontieteilijät) Taimo Halme (Yhdistyneet kieltenlukijat) Amélie Martikainen (Poikkitieteilijät) Suvi-Maarit Miettinen (Kristilliset opiskelijat) Edustajisto nimesi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Niina Kallion (Kokoomusopiskelijat) ja muiksi jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Nora Vähäkangas (Pörssi & Dumppi) Taija Roiha (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto) Veli Hemming (Demariopiskelijat) Silja Silvasti (Keskustaopiskelijat) Henkilökohtainen varajäsen: Antti Väisänen (Luonnontieteilijät) Taimo Halme (Yhdistyneet kieltenlukijat) Amélie Martikainen (Poikkitieteilijät) Suvi-Maarit Miettinen (Kristilliset opiskelijat)

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 7/9 72 Hallituksen vastaus Luonnontieteilijät-edustajistoryhmän aloitteeseen Opinkiven av-laitteiden ja kiukaiden uusiminen Edustajisto lähetti kokouksessaan 4/2012 ( ) Luonnontieteilijätedustajistoryhmän aloitteen Opinkiven av-laitteiden ja kiukaiden uusiminen hallitukselle toimenpiteitä varten. Edustajisto päätti aloitetta käsitellessään liittää päätökseen seuraavat ponnet: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto haluaa, että opinkiven kaluston uudistamista arvioidaan kokonaisuutena myös aiemmat aloitteet (esim. palju) ja investointipäätökset huomioon ottaen. Investointipäätökset tulee toteuttaa laadittavien suunnitelmien mukaisesti. ja Samalla kun uusitaan välineistöä, tutkaillaan myös akustiikka kuntoon niin kuuleekin jotain. Esim ryijyjä, akustiikkalevyä jne.. Aloite jäi epähuomiossa pääsihteerin vaihtuessa keväällä 2012 tuomatta hallituksen käsittelyyn, joten hallituksen vastaus edustajistolle myöhästyi. Hallitus käsitteli aloitteen toimenpiteitä kokouksessaan 9/2013. Aloitteen ehdottamiin toimenpiteisiin ryhdyttiin kuitenkin ennen hallituksen käsittelyä. Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun järjestösektorille ja esittää nyt, että edustajisto katsoisi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Aloitevastaus on esityslistan liitteenä. LIITE E 62.1/2012 Edustajisto päätti lähettää Luonnontieteilijöiden aloitteen: Opinkiven av-laitteiden ja kiukaiden uusiminen hallitukselle toimenpiteitä varten ja liittää siihen Koivisto Kerttulin sekä Yhdistyneiden kieltenlukijoiden ponnet. H 104/2013 Hallitus päätti yksimielisesti lähettää aloitteen järjestösektorille jatkovalmisteluun. H 113/2013 Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se toteaisi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto toteaa aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Esityksen mukaan.

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 8/9 73 Hallituksen vastaus Kristillisten Opiskelijoiden aloitteeseen Opiskelijan kouluikäisen lapsen iltapäiväkerhon hinta kohtuulliseksi! Edustajisto lähetti kokouksessaan 7/2012 ( ) Kristillisten opiskelijoiden aloitteen Opiskelijan kouluikäisen lapsen iltapäiväkerhon hinta kohtuulliseksi! hallitukselle toimenpiteitä varten. Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun sosiaali- ja kuntasektoreille ja esittää nyt, että edustajisto katsoisi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. LIITE E 97.4//2012 Edustajisto päätti lähettää aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten. H 206/2012 Hallitus päätti lähettää aloitteen jatkovalmisteluun sosiaali- ja kuntasektoreille. H 105/2013 Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaisi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto toteaa aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Esityksen mukaan.

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 5/2013 pöytäkirja ( ) 9/9 74 Muut esille otettavat asiat Amélie Martikainen jakoi kokoukselle kondomeja. Teppo Suominen muistutti kokousta siitä, että vappu on ensi viikolla. 75 Erot edustajistosta ja edustajiston kokoonpano Noona Pihlajaniemi on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä lähestyvän valmistumisen vuoksi. Otto Tuomela on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä. Edustajisto myöntää Noona Pihlajaniemelle eron edustajiston jäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan Ulla Sipolan ja varajäseneksi nousevan Eetu Kinnusen. Edustajisto myöntää Otto Tuomelalle eron edustajiston varajäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Annika Hinkkasen. Esityksen mukaan.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TOIMIKAUDELLA 2013 AIKA 27.11.2012, klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2006 KUTSUTUT Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Ari Reunanen pääsihteeri VARSINAISET

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot