Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, JYVÄSKYLÄ Varjus, Mia Tahir, Rizwan este, tilalla Lindholm, Samuel Roiha, Taija Muhonen, Riikkamari Huttunen, Marjukka Virtanen, Joonatan Hosia, Iiris Linnera, Jarno Mansikkamäki, Akseli Isomursu, Aleksi Eskelinen, Matti Ikävalko, Joonas Nousiainen, Henri Tikkanen, Juho Koivisto, Kerttuli Meronen, Jaakko este, tilalla Jokinen, Kalle Hemminki, Markus Lintula, Juha Myller, Eero este, tilalla Ruuska, Mikko Silosaari, Jonne Manninen, Johanna Huovinen, Roosa Kentala, Kaisa Talasniemi, Jussi este, tilalla Mäkeläinen, Annika Laine, Sini Haaparinne, Zachris Heiska, Eetu Siivinen, Tuomo Varjus, Annakaisa Ylikulju, Kyösti Diarra, Fatim Niskanen, Petra Elomäki, Aino Tikkanen, Anneli este, tilalla Eskelinen, Satu Pihlajaniemi, Noona Kirkonpelto, Heidi Könttä, Joonas Honkonen, Petri este, tilalla Juvonen, Elvi Kosunen, Anni Kaaja, Maaria Väisänen, Miika MUUT LÄSNÄOLIJAT: ALLEKIRJOITUKSET Sami Tuori sihteeri Joonas Könttä puheenjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 2/13 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. 25 Kokousvirkailijoiden valinta 25.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 3/13 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello Ylioppilastalolla Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 26 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 27 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset 3 Muut opiskelijaedustajien raportit 4 Muut ilmoitusasiat

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 4/13 28 Jyväskylän Ylioppilaslehden päätoimittaja JYYn perussäännön 11 :n mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu Jyväskylän Ylioppilaslehden päätoimittajan valinta. Ylioppilaslehden nykyinen päätoimittaja Jarno Liski on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään. Kuukauden irtisanomisajan jälkeen työsuhde päättyi JYYn sääntöjen mukaisesti hallitus on avannut julkisen päätoimittajan toimen haun väliselle ajalle. Hakuajan puutteissa toimitettiin yhteensä yhdeksän hakemusta. Paikkaa hakivat Johanna Hurme, Petri Kaikosuo, Katariina Kalmari, Minna Kurvinen, Riitta Nikkarikoski, Ilpo Puhakka, Maaret Räikkönen, Tiina Saari ja Minna Tiainen. Rekrytointiprosessia varten koottiin ryhmä, johon kuului edustajat kaikista edustajiston ryhmistä, ylioppilaskunnan puheenjohtaja, hallituksen ylioppilaslehdestä vastaava jäsen ja pääsihteeri. Ryhmä tutustui hakijoiden hakemuksiin ja päätti kutsua työhönottohaastatteluun Katariina Kalmarin, Minna Kurvisen, Ilpo Puhakan ja Minna Tiaisen. Rekrytointia varten nimetty ryhmä on kutsunut hakijat haastatteluihin , jota ennen ryhmä tutustuu hakijoilla teetettäviin ennakkotehtäviin Hakijat saapuvat edustajiston kokoukseen esittäytymään ja vastamaan lyhyesti muutamaan kysymykseen. LIITE (hakuilmoitus) E 29/2011 Edustajisto valitsi Jyväskylän ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi Jarno Liskin ja varalle Juha Korhosen siltä varalta, ettei Liski ota tehtävää vastaan. H 33/2013 Hallitus vahvistaa iltakoulumenettelyllä tekemänsä päätöksen avata päätoimittajan tehtävän haku ajalle siten, että tehtävä alkaa tai sopimuksen mukaan. Edustajisto valitsee Jyväskylän Ylioppilaslehden päätoimittajan paikkaa määräajan puitteissa hakeneiden joukosta. Lisäksi edustajisto valitsee hakijoiden joukosta varahenkilön, mikäli päätoimittajaksi valittu ei ottaisi tehtävää vastaan.

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 5/13 29 Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunta Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) valtuuskuntaan kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä. JYYllä on valtuuskunnassa kahdeksan jäsentä, joista puolet ovat vuosittain erovuorossa. JYY on hakenut neljää opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaisia jäseniä KOAS:n valtuuskuntaan toimikaudelle erovuoroisten tilalle. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla. Hakemuksia tehtävään saapui hakuajan puitteissa yhdeksän. Tehtävää hakivat: Ekman Heikki, Ihalainen Sara, Ikonen Pasi, Koskenniemi Janne, Könttä Joonas, Rázuri Julian, Tanskanen Jani, Vähäkangas Nora ja Yli-Tainio Antti. Hakijat täyttävät yliopiston hallinnon opiskelijaedustajan kelpoisuusehdot (valintaohjesääntö 3 ). Ylioppilaskunnan ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta 12 :n 1 momentin mukaisesti ehdotuksen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinnasta tekee yleinen valintatoimikunta. Edustajisto on kokouksessaan 5/2011 asettanut yleisen valintatoimikunnan (E 80/2011). LIITE (yleisen valintatoimikunnan pöytäkirja) --- Yleinen valintatoimikunta 6/2013: Yleinen valintatoimikunta päättää esittää edustajistolle, että se nimeäisi varsinaisiksi jäseniksi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiöön seuraavat henkilöt. Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet: Vähäkangas Nora (Ihalainen Sara), Yli-Tainio Antti (Rázuri Julian), Könttä Joonas (Ekman Heikki) sekä Ikonen Pasi (Tanskanen Jani). --- KOAS Säännöt 8 Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä. Valtuuskuntaan valitsee Jyväskylän kaupunki kahdeksan edustajaa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kahdeksan edustajaa ja Jyväskylän ammattikorkeakouluopiskelijat - JAMKO ry viisi edustajaa sekä kukin valtuuskunnan nimeämä muu Keski-Suomessa toimivan oppilaitoksen kaikkia opiskelijoita edustava opiskelijayhteisö yhden edustajan. [...] Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. --- E103/2010 Edustajisto valitsi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle seuraavat neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen (Hkvj) Hämäläinen Jyri (Ahola Tiina) Yli-Tainio Antti (Heiska Eetu) Pihlajanniemi Noona (Hosia Iiris) Kauppinen Ida (Järvisalo Sameli) --- E35/2012 Edustajisto valitsi Keski Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi alkavalle ja päättyvälle kaudelle seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen (Hkvj) Näsi, Dorrit (Mäkeläinen Annika) Heiska, Eetu (Ruuth Janne) Liinalampi, Tommi (Aranko Arno) Hurula, Jori (Vähäkangas Nora) --- E34/2012 Edustajisto myöntää Eetu Heiskalle eron Keski Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) valtuuskunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Tuomo Siivisen vuoden 2012 loppuun saakka.

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 6/13 Edustajisto päättää valita opiskelijaedustajiksi Keski-Suomen opiskelijaasuntosäätiöön alkavalle ja päättyvälle toimikaudelle Vähäkangas Noran (varalle Ihalainen Sara), Yli-Tainio Antin (varalle Rázuri Julian), Könttä Joonaksen (varalle Ekman Heikki) sekä Ikonen Pasin (varalle Tanskanen Jani) yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 7/13 30 Yliopistokollegio Eero Myller on pyytänyt eroa yliopistokollegion varajäsenen tehtävästä. Varajäsenen tehtävä on ollut julkisesti haettavana Siihen mennessä tuli kolme hakemusta seuraavilta henkilöiltä: Veera Leppänen, Julian Rázuri ja Eija Sipilä. Tehtävän toimikausi kestää saakka. Yleinen valintatoimikunta käsitteli hakemukset. LIITE (yleisen valintatoimikunnan pöytäkirja) E 115/2011 Jyväkylän yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenet toimikaudelle Edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäseniksi alkavalle ja päättyvälle toimikaudelle yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen perusteella seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen: Koski, Timo (MLTK) Myller, Eero (JKKK) Punkari, Mikko (ITK) Tiira, Tommi (ITK) Ylikulju, Kyösti (HTK) Isomäki, Hilla (HTK) Pietiläinen, Anna (KTK) Torsti, Ilari (KTK) Jokinen, Kalle (JKKK) Meronen, Jaakko (JKKK) Aissa Baccouche, Karim (HTK) Järvistö, Hannu (HTK) Wiik, Heini (YTK) Savolainen, Hanna-Mari (YTK) Lahdenmäki, Matti (JKKK, YTK) Ruokanen, Jukka (YTK) Kratochvil, Joachim (YTK) Ala-Keturi, Terhi (YTK) Pihlajaniemi, Noona (LTTK) Ojamies, Anna (YTK) E 48/2012 Yliopistokollegio Edustajisto myöntää Karim Aissa Baccouchelle eron yliopistokollegion varsinaisen opiskelijajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Hannu Järvistön. Edustajisto valitsee Järvistön tilalle yliopistokollegion varajäseneksi Juha- Pekka Laurosen. E 68/2012 Yliopistokollegio Edustajisto myöntää Joachim Kratochvilille eron yliopistokollegion varsinaisen opiskelijajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Terhi Ala-Keturin. Edustajisto valitsee Ala-Keturin tilalle yliopistokollegion varajäseneksi Jori Hurulan. H176/2012 Yliopistokollegio Hallitus myöntää Hannu Järvistölle eron yliopistokollegion varsinaisen opiskelijajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Jani Tanskasen. E 7/2013 Edustajisto myöntää eron Heini Wiikille ja nimittää Hanna-Mari Savolaisen hänen tilalleen yliopistokollegioon. Lisäksi edustajisto nimittää Savolaisen tilalle yliopistokollegion varajäseneksi Susanna Koistisen. Edustajisto myöntää eron Eero Myllerille yliopistokollegion varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Eija Sipilän yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 8/13 31 Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvosto Eero Myller on pyytänyt eroa kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston varajäsenen tehtävästä. Varajäsenen tehtävä on ollut julkisesti haettavana Tänä aikana tehtävään on tullut viisi hakemusta seuraavilta henkilöiltä: Jori Hurula, Sanna Koistinen, Veera Leppänen, Eija Sipilä ja Nora Vähäkangas. Tehtävän toimikausi kestää saakka. LIITE (yleisen valintatoimikunnan pöytäkirja) E 99.4/2011 Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvosto Edustajisto nimeää kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi kestävälle toimikaudelle: Varsinainen jäsen Myller, Eero Jokinen, Kalle Lehtinen, Nette Henkilökohtainen varajäsen Anttonen, Jenna Hämäläinen, Saara Kauppila, Sanna E 69/2012 Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvosto Edustajisto myöntää Nette Lehtiselle eron kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston varsinaisen opiskelijajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Sanna Kauppilan. Edustajisto valitsee Kauppilan tilalle tiedekuntaneuvoston varajäseneksi yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Heidi Niemisen. Edustajisto myöntää eron Eero Myllerille kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä ja nimittää Nora Vähäkankaan hänen tilalleen yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 9/13 32 Sääntötyöryhmä Edustajisto päätti kokouksessaan 9/2012 hyväksyä toimintasuunnitelman, jossa oli seuraavanlainen kirjaus sääntötyöryhmästä: JYYllä on perussäännön lisäksi 14 toimintaa määrittävää ohjesääntöä tai vastaavaa dokumenttia. Niistä useissa on havaittu virheitä ja puutteita, jotka eivät suoranaisesti haittaa toimintaa, mutta jotka olisi tärkeää korjata. Edustajiston puheenjohtaja kokoaa kaikista edustajistoryhmistä koostuvan työryhmän, joka tekee ohjesääntöihin tarvittavat korjaukset ja esittää niitä edustajistolle. Edustajiston puheenjohtaja on toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisesti pyytänyt kaikkia ryhmiä nimeämään edustajansa sääntötyöryhmää. Ryhmää kokoaa ehdotuksia sääntömuutoksista ja tuo ne edustajiston käsittelyyn. E 113/2012 Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen toimintasuunnitelman lukuvuodelle Edustajisto nimeää toimintasuunnitelman mukaisen sääntötyöryhmän edustajistoryhmien esitysten pohjalta.

10 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 10/13 33 Ylioppilastalo Ilokiven peruskorjaus Alvar Aallon JYYlle suunnittelema ylioppilastalo Ilokivi valmistui Rakennuksen viimeisin peruskorjaus on toteutettu Peruskorjauksen yhteydessä Ilokivestä vuokrattiin tutkimus- ja opetustiloja yliopistolle sopimuskaudeksi Vuokrattavat tilat peruskorjattiin soveltumaan vuokralaisen käyttöön. Vuokrasopimus Ilokiven tiloista päättyy 2015, jolloin JYYllä on mahdollisuus peruskorjata Ilokivi sekä tehdä sen sisätiloihin muutoksia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ilokiven peruskorjausta on pohdittu pidemmän aikaa. Valmistelua on tehnyt muun muassa erityinen Ilokiven visiointityöryhmä, jonka raporttia hallitus on käsitellyt muun muassa elokuun kokouksessaan. Valmistelua on jatkettu Kiinteistö Oy Ylioppilastalon hallituksen vetämänä, jonka myötä muun muassa on kuultu ylioppilastalossa työskenteleviä työntekijöitä ja käyty keskusteluja Ilokiven iltaravintolan yrittäjien kanssa. Edustajistolle järjestettiin asiaa koskeva iltakoulu Edustajisto käsitteli peruskorjausta edellisen kerran kokouksessaan 1/2013 joulukuun 2012 alussa. Tuolloin edustajisto päätti nimittää työryhmän selvittämään eri kulttuuritilavaihtoehtoja. Työryhmän tehtäväksi annettiin toimittaa edustajistolle lisäselvitys päätöksessä esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyivät suurelta osin Ylioppilastalon kulttuuritilan järjestämiseen remontin jälkeen. Kulttuuritiloja kartoittava työryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa pohtiakseen vastauksia sille esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi työryhmä vieraili Opinkiven alakerrassa ääni- ja elokuva-asiantuntijoiden kanssa. Työryhmä myös järjesti avoimen keskustelutilaisuuden Ylioppilastalon peruskorjauksesta Keskustelutilaisuudessa pohdittiin monipuolisesti talon nykyistä ja tulevaa käyttöä. Työryhmä on nyt saanut lisäselvityksensä valmiiksi ja käsittely siirtyy edustajistolle. Esityslistan liitteenä on työryhmän lisäselvitys ja selvitystä tarkentavia dokumentteja. Lisäksi liitteenä on alkuperäiset laskelmat eri peruskorjausskenaarioiden jäsenmaksuvaikutuksista. Alkuperäisiä laskelmia on työryhmän työn tuloksen osin selvennetty. Kun edustajisto tekee päätöksen Ilokiven peruskorjauksen suuntaviivoista, on asia syytä saattaa rakennustoimikunnan käsittelyyn. Rakennustoimikunnan asettamista käsitellään edustajistossa (JYYn perussääntö 9 4. mom.) kevään 2013 aikana. Rakennustoimikunta valmistelee peruskorjaushanketta muun muassa teknisen toteutuksen ja aikataulun osalta rakennustoimikunnan ohjesäännön mukaisesti. LIITE H 271/2012 Hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi Ylioppilastalo Ilokiven peruskorjauksen suuntaviivoista. E10/2012 Edustajisto asettaa työryhmän selvittämään eri kulttuuritila-vaihtoehtoja. Työryhmään nimetään Kalle Jokinen, Pekka Ihatsu, Osmo Kääriäinen, Anniina Hartikainen, Sami Tuori, Kyösti Ylikulju, Jyri Hämäläinen ja Taija Roiha. Edustajisto päättää ylioppilastalo Ilokiven peruskorjauksen valmistelusta seuraavaa: 1. Selvitetään, onko kinotoiminnan jatkaminen Opinkiven kellariin sijoitettavassa kulttuuritilassa (vaihtoehdot 1 ja 2) mahdollista ja miten.

11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 11/13 2. Selvitetään, miten Opinkiven kellariin voitaisiin sijoittaa kulttuuritilan peruselementit (mm. esiintymislava, baaritiski, takahuonetilat), miten tila voitaisiin remontoida akustisesti toimivaksi ja miten tiloja voitaisiin yleisesti jakaa. 3. Lasketaan vaihtoehtojen 1, 2 ja 4 kustannusarvioihin ja jäsenmaksuvaikutuksiin Opinkiven kellarin remontoinnista ja Opinkiven vuokrajärjestelyjen muutoksesta aiheutuvat kustannukset. 4. Selvitetään ilmastoinnin uusimisen vaatima lisätila ja sen vaikutukset Ilokiven kellarikerroksen tilankäyttöön (vaihtoehdot 1, 2 ja 4) 5. Selvitetään kulttuuritilojen sijoittamista väistötiloihin Ilokiven peruskorjauksen ajaksi sekä vaihtoehtoisten tilojen että kustannusten osalta (vaihtoehto 4). 6. Tehdään edustajistolle selvitys siitä, mistä peruskorjauksen jäsenkohtaiset kustannukset koostuvat. Vaihtoehdolle 4. laskettu jäsenmaksuvaikutus on huomattavasti suurempi kuin visiotyöryhmän raportissa, joka esitti samanlaista ratkaisua, ja jossa vaikutuksen oli laskettu olevan v jäsenmaksuun 94,50 suhteutettuna +15,31. Uudessa laskelmassa vaikutus on vuoden 2013 jäsenmaksuun 99,50 suhteutettuna +32,50. Tätä kustannusarvion merkittävää nousua on selitettävä. 7. Selvitetään vaihtoehtojen 2. ja 4. yhdistelmää, jossa kult-tuuritila sijoitetaan Ilokiven kellarikerrokseen (vaihtoehdon 4. tapaan) ja lounasravintolaa laajennetaan 1. kerrokseen sekä osaan 2. kerrosta (vaihtoehdon 2. tapaan). Visiotyöryhmän raportin mukaan 2. kerrokseen sijoitettavat varsinaisen toiminnan palvelut eivät edellytä koko kerrosta toimintaansa. Tätä selvitystyötä tehdään sekä tilankäytöstä että kustannuksista. Työryhmä tuo nämä lisäselvitykset edustajistolle. Edustajisto päättää jatkotoimenpiteistä. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto merkitsee Ilokiven kulttuuritiloja kartoittaneen työryhmän lisäselvityksen tiedoksi ja päättää Ylioppilastalo Ilokiven peruskorjauksen suuntaviivoista. 34 Muut esille otettavat asiat

12 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 12/13 35 Erot edustajistosta ja edustajiston kokoonpano Viivi Hyppönen on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston varajäsenyydestä ajalle ulkomaan harjoittelun vuoksi. Petri Honkonen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä muulla paikkakunnalla asumisen vuoksi. Hanna Mäkinen on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston varajäsenyydestä ajalle vaihto-opiskelun vuoksi. Jaakko Meronen on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston jäsenyydestä saakka vaihto-opiskelun vuoksi. Eero Myller on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Mia Varjus on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston jäsenyydestä ajalle maasta poistumisen vuoksi. Erno Mähönen on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston varajäsenyydestä ajalle vaihto-opiskelun vuoksi. Roosa Huovinen on pyytänyt määräaikaista eroa edustajiston jäsenyydestä ajalle vaihto-opiskelun vuoksi. Joonas Kauppinen on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä esteiden vuoksi. LIITE Edustajisto myöntää Viivi Hyppöselle määräaikaisen eron edustajiston varajäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Niko Aution. Edustajisto myöntää Petri Honkoselle eron edustajiston jäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan Elvi Juvosen ja varajäseneksi nousevan Heidi Seppäsen. Edustajisto myöntää Hanna Mäkiselle määräaikaisen eron edustajiston varajäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Mikko Viitamäen. Edustajisto myöntää Jaakko Meroselle määräaikaisen eron edustajiston jäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Kalle Jokisen ja varajäseneksi nousevan Veli-Pekka Pajusen. Edustajisto myöntää Eero Myllerille eron edustajiston jäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan Riikka Heittolan ja varajäseneksi nousevan Juuso Mattilan.

13 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 2/2013 esityslista ( ) 13/13 Edustajisto myöntää Mia Varjukselle määräaikaisen eron edustajiston jäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Samuel Lindholmin ja varajäseneksi nousevan Jukka Ruokasen. Edustajisto myöntää Erno Mähöselle määräaikaisen eron edustajiston varajäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Jani Kokon. Edustajisto myöntää Roosa Huoviselle määräaikaisen eron edustajiston jäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan kyseiselle ajalle Annika Mäkeläisen. Edustajisto toteaa, että Poikkitieteilijät-edustajistoryhmän varajäseniä muista edustajistoryhmistä ovat tämän myötä Noora Penttinen (PresSure), Mia Heinänen (PresSure), Teppo Salminen (Luonnontieteilijät), Ruusu Kiekara (Luonnontieteilijät), Reija Stenroos (Pörssi & Dumppi) ja Jouni Poutila (Luonnontieteilijät). Edustajisto myöntää Joonas Kauppiselle eron edustajiston varajäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Irina Herneahon.

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5. EDUSTAJISTON TAMMIKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 29.1.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 18 Kokouksen avaus 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot