Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu 24.11. 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 1/2011 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, JYVÄSKYLÄ Aalto Touko Wiik Heini Uuttana Tero Diarra Fatim Lantela Talvikki Napari Mari este, tilalla Kumpulainen Janne Ylikulju Kyösti Paakinen Petja Kalenius Konsta Järvisalo Sameli Aissa Baccouche Karim Pihlajaniemi Noona Kirkonpelto Heidi Piipponen Liisa Punkari Mikko Strömsholm Sonja Jokinen Eemeli Töllinen Aarne Kauppila Hanna Jääskeläinen Jonne este, tilalla Seppo Kaisa Parkkinen Sanni este, tilalla Hämäläinen Jyri MUUT LÄSNÄOLIJAT: Rautasalo Tommi Lintula Juha Rantala Oskari Sírén Aino Miettinen Jarno Pulkka Ville-Veikko Hummastenniemi Heidi Kallunki Anna Talasniemi Jussi Abdulla Ali Lehtinen Jere este, tilalla Rytkölä Sebastian Haaparinne Zachris Nahkala Andrei Toivola Petri Juvonen Elvi Vidgren Piia-Maria Pietiläinen Marja Moisio Nina Erkkilä Samppa Jäppinen Saara ALLEKIRJOITUKSET Minna Oinas (os. Hautamäki) Jarno Miettinen sihteeri puheenjohtaja 1-9 puheenjohtaja 9-21 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello Todistaa Maria Lilja OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Viran puolesta Minna Oinas (os. Hautamäki) Jyväskylässä pääsihteeri

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 2/15 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. 2 Kokousvirkailijoiden valinta 2.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 3/15 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello Ylioppilastalolla. 2.2 Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 4 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset 3 Muut opiskelijaedustajien raportit 4 Muut ilmoitusasiat

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 4/15 5 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Kasvatustieteen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen Jari Satka sekä varajäsen Teemu Veijola ovat esittäneet eronpyyntönsä korkeakoulupoliittiselle sihteerille sähköpostitse Tehtävät ovat olleet julkisesti haettavina klo klo Lisäksi saman tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen Jorma Hoikkala esitti eronpyyntönsä sähköpostitse ja paikka oli julkisesti haettavana klo klo 7.00 välisenä aikana. Tehtäviä määräaikaan mennessä ovat hakeneet Marttila Eemeli ja Hoikkala Jorma. Ainejärjestö on toimittanut suositukset molemmille hakijoille. JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. LIITE E 107.3/2009 Edustajisto nimesi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajiksi kaudelle seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varaedustaja Pölkki Satu Hoikkala Jorma Satka Jari Veijala Teemu Laukkarinen Elisa Rantala Ville H 272 Hallitus päätti esittää, että edustajisto myöntäisi Jari Satkalle, Jorma Hoikkalalle (varajäsen) ja Teemu Veijalaiselle (varajäsen) erot Kasvatustieteen tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta ja valitsee heidän tilalleen uudet jäsenet. ESITYS: Edustajisto myöntää Jari Satkalle, Jorma Hoikkalalle (varajäsen) ja Teemu Veijalaiselle (varajäsen) erot Kasvatustieteen tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta ja valitsee heidän tilalleen uudet jäsenet.

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 5/15 6 Jäsenmaksu lukuvuodelle Jäsenmaksu on teknisesti päätettävä ennen talousarvion hyväksymistä, sillä jäsenmaksu on talousarvion laskelmien pohjalla. Hallitus on laatinut talousarvioesityksensä siltä pohjalta, ettei jäsenmaksua nostettaisi seuraavana lukuvuonna. H 264 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättäisi lukuvuoden jäsenmaksuksi 92,30 euroa perustutkinto-opiskelijoille ja 40 euroa jatko-opiskelijoille, siten että perustutkinto-opiskelijoiden syksyn jäsenmaksu on 45,50 ja kevään 46,80. ESITYS: Edustajisto päättää koko lukuvuoden jäsenmaksuksi 92,30 euroa perustutkinto-opiskelijoille ja 40 euroa jatko- opiskelijoille, siten että perustutkinto-opiskelijoiden syksyn jäsenmaksu on 45,50 ja kevään 46,80. 7 Talousarvio vuodelle 2011 Hallitus on esitellyt talousarvioluonnostaan edustajistolle iltakoulussa maanantaina Talouspäällikkö Saarnisto on tulossa kokoukseen esittelemään talousarviota ja vastailemaan kysymyksiin. LIITE H 265 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle Antti Yli-Tainio jätti eriävän mielipiteen. ESITYS: Edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2011.

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 6/15 8 Talousarvion investointiosa vuodelle 2011 LIITE H 266 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi liitteen mukaisen talousarvion investointiosan vuodelle ESITYS: Edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion investointiosan vuodelle 2011.

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 7/15 9 Ylioppilaskunnan puheenjohtajan vaali JYY:n perussääntö: 6 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Edustajisto valitsee edustajistovaaleissa ehdolla olleiden täysi-ikäisten ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimitetaan ylioppilaskunnan edustajistossa kumpikin erikseen. Puheenjohtajan vaali, kuten muutkin ylioppilaskunnan vaalit, joissa valitaan yksi henkilö, toimitetaan enemmistövaalina, jollei valinnasta saavuteta yksimielisyyttä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Jos vaalissa kukaan ei ensimmäisellä kerralla saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 7 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa heti edustajiston järjestäytymiskokouksessa valinnan jälkeen ja kestää seuraavaan edustajiston järjestäytymiskokoukseen asti. Mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja joutuu eroamaan toimestaan kesken toimikauden tai menettää vaalikelpoisuutensa, on edustajiston kokoonnuttava valitsemaan uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi ajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on nautittava edustajiston luottamusta. Edustajisto voi antaa puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle epäluottamuslauseen 2/3 ääntenenemmistöllä. Epäluottamuslauseen saatuaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsotaan eronneeksi toimestaan. 10 Edustajiston jäsenet ja toimikausi Edustajistoon kuuluu neljäkymmentäyksi (41) ylioppilaskunnan vaalikelpoista jäsentä. Edustajiston jäsenille valitaan enintään kaksinkertainen määrä varajäseniä. Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Edustajiston toimikausi alkaa joulukuun l. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Toimikausi jatkuu kuitenkin siihen asti, kunnes uusi edustajisto on valittu ja järjestäytynyt. Edustajiston järjestäytymiskokous pidetään vuosittain. Vuonna 2010 ylioppilaskunnan puheenjohtajana on toiminut Jarno Miettinen. Edustajiston tulee järjestäytymiskokouksessaan valita itselleen puheenjohtaja edustajistovaaleissa 2009 ehdolla olleiden joukosta. Uuden ylioppilaskunnan puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi päätöksenteon jälkeen ja kestää vuonna 2011 järjestettävään vuoden 2012 järjestäytymiskokoukseen saakka. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan puheenjohtajan.

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 8/15 10 Ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan vaali Vuonna 2010 ylioppilaskunnan varapuheenjohtajana on toiminut Kati Kukkonen ja ajan varapuheenjohtajana on toiminut Jussi Talasniemi. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan. 11 Edustajistoryhmävastaavien toteamien Edustajistoryhmiä ovat tällä hetkellä Demariopiskelijat, Pörssi&Dumppi, Jyväskylän keskustaopiskelijat, Kokoomusopiskelijat, Kristilliset opiskelijat, Poikkitieteilijät, PresSure, Grönioni ja Jyväskylän vihreä vasemmisto. Edustajiston työjärjestys: 54 Edustajistoryhmät Edustajistoryhmän muodostavat ne edustajat ja varaedustajat, jotka on valittu samasta vaaliliitosta. Samassa vaalirenkaassa olleet ryhmät voivat halutessaan toimia yhtenä edustajistoryhmänä. Edustajistoryhmä valitsee itselleen vastaavan ja tarvittaessa varavastaavia. Edustajistoryhmien vastaavat ilmoitetaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Jos ryhmä ei ilmoita vastaavaansa, edustajiston puheenjohtaja kutsuu ryhmän vastaavaksi vaaliliitosta suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saaneen edustajan. Ryhmän varavastaava toimii vastaavana vastaavan ollessa estynyt. Ryhmien kokoonpanojen tai vastaavien vaihtuessa niistä ilmoitetaan edustajistolle. Ryhmän vaihtaminen ei muuta varaedustajien määräytymisjärjestystä. Edustajisto toteaa ryhmien ilmoittamat ryhmävastaavat ja varavastaavat.

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 9/15 12 Ylioppilaskunnan hallituksen vaali Vuonna 2010 ylioppilaskunnan hallituksen ovat muodostaneet Pietiläinen Johanna (pj), Kaján Anna-Mari, Koskenniemi Janne, Lahdenmäki Matti, Lahti Henna, Ojamies Anna, Syrjä Minna ja Yli-Tainio Antti. JYY:n perussääntö: 12 Edustajiston tehtävät Edustajiston tehtävänä on: 1) valita ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2) valita ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja 13 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu: 1) vuosittain järjestäytymiskokoukseen joulukuun 1. ja 7. päivien välisenä aikana, jolloin päätetään 12 :n 1, 2, 3, 4 ja 9 kohdissa mainituista asioista. 17 Hallitus Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) ylioppilaskunnan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii sisäisestä tehtäväjaosta. 18 Hallituksen toimikausi Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan hallituksen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan suorittaneen kokouksen jälkeen ja päättyy toimikauden loppuessa. Hallitus jatkaa kuitenkin toimintaansa siihen asti, kunnes sen seuraaja on valittu. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen järjestäytymiskokoukseen 7 vuorokauden kuluessa hallituksen valinnasta. Hallituksen ja sen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston enemmistön luottamusta. Hallituksen puheenjohtajaan kohdistuva epäluottamus koskee koko hallitusta. Hallituksen pyytäessä itse eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen, katsotaan hallitus eronneeksi sen edustajiston kokouksen päättyessä, jossa edustajisto on valinnut uuden hallituksen. Kesken toimikautta valittu uusi hallitus valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 19 Hallituksen jäsenten vaali Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa on kussakin mainittava hallitukseen ehdotettavien jäsenten nimet ja kuka heistä on puheenjohtaja. Listat on aina esitettävä täydellisinä. Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampi kuin kaksi eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, edustajisto päättää hallituksen täydentämisestä. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen.

10 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 10/15 13 Tilintarkastajien vaali Tilintarkastajayhteisö kilpailutettiin tänä syksynä. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle tilintarkastuyhteistölle ja siihen vastasi neljä, joista edullisimman tarjouksen jätti SYS Audit Oy HTM. Sopimus heidän kanssaan tehtäisiin kolmeksi vuodeksi. Vuonna 2010 tilintarkastusyhteisönä on toiminut aiempina vuosina KPMG Oy Ab. Vastuullisena tarkastajana on toiminut KHT Pertti Keskisnn, toisena tarkastajana HTM, JHTT Seppo Lindholm, varalla HTM Isto Lehtinen ja kolmantena tarkastajana kansanedustaja Aila Paloniemi, varalla (KTM Marko Huttunen). JYYn perussääntö 33 Tilintarkastajat Jokaisen tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan kolme (3) vuositilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), tai julkishallinnon tilintarkastaja (JHTT) ja yhden ylioppilaskunnan toimintaa tunteva henkilö sekä heille tarvittaessa henkilökohtaiset varamiehet. Vuositilintarkastaja voi olla tilintarkastusyhteisö. Vuositilintarkastajat valitsevat ylioppilaskunnalle valvontatilintarkastajan. Edustajisto valitsee vuoden 2011 tilintarkastusyhteisöksi SYS Audit Oy HTM:n. Vastuulliseksi tarkastajaksi edustajisto valitsee KHT, CISA Jukka Sorjosen, toiseksi tarkastajaksi HTM Raija Väisäsen ja kolmantenneksi kansanedustaja Aila Paloniemen, varalle (KTM Marko Huttusen). 14 Sisäisten tilintarkastajien vaali Ylioppilaskunnan säännöt eivät edellytä sisäisten tilintarkastajien valintaa. Vuonna 2010 sisäisinä tilintarkastajina ovat toimineet Kati Kukkonen ja Riikka Korpiluoma. Edustajisto päättää sisäisten tilintarkastajien valitsemisesta vuodelle 2011.

11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 11/15 15 Julkaisusarjan toimitusneuvoston vaali Vuonna 2010 toimitusneuvostossa ovat toimineet Keiski Ville, Alkkiomäki Outi, Antila Päivi, Dufva Lotta, Holma Maija, Jousi Jenni, Lehtonen Jaana, Lohi Nita, Nivalainen Markku, Paakkolanvaara Juha, Rajahonka Tytti ja Vallittu Marjo. Puheenjohtajana on toiminut Holma Maija. Toimikunnan nykyisistä jäsenistä kahdeksan on ilmaissut halunsa jatkaa ensi vuonna: Holma Maija, Vallittu Marjo, Nivalainen Markku, Lohi Nita, Alkkiomäki Outi, Antila Päivi, Jousi Jenni ja Keiski Ville. Lisäksi yhdeksän muuta henkilö on ilmaissut kiinnostuksensa toimia toimitusneuvostossa ensi vuonna: Nikulainen Hannu, Oksanen Annika, Embe Barbara, Kuivalahti Laura, Sorri Elina, Holopainen Jonna, Viik Marja, Koski Mari ja Mucsi Tímea. Julkaisusarjan ohjesääntö 3 : "Julkaisusarjan hallinnosta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava julkaisusarjan toimitusneeuvosto. Edustajisto valitsee korkeintaan neljätoista (14) jäsentä ja hallitus yhden (1) jäsenen. Toimitusneuvoton jäsenistä vähintään puolet tulee olla myös ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla myös ylioppilaskunnan jäseniä. E 14/2010 Edustajisto valitsi julkaisusarjan toimitusneuvostoon seuraavaksi toimikaudeksi vuodelle 2010: Keiski Villen, Alkkiomäki Outin, Antila Päivin, Dufva Lotan, Holma Maijan, Jousi Jennin, Lehtonen Jaanan, Lohi Nitan, Nivalainen Markun, Paakkolanvaara Juhan, Rajahonka Tytin ja Vallittu Marjon. LIITE Edustajisto valitsee jäsenet (maksimissaan 14) julkaisusarjan toimitusneuvostoon seuraavaksi toimikaudeksi vuodelle 2011.

12 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 12/15 16 Jyväskylän ylioppilaslehden johtokunnan vaali Vuonna 2010 ylioppilaslehden johtokunnassa ovat toimineet Holopainen Ville, Kirkonpelto Heidi, Ylikulju Kyösti, Koho Saara ja Kukkonen Kati. Koho on toiminut johtokunnan puheenjohtajana. Hallituksen nimeämänä jäsenenä on toiminut Lahti Henna. Ylioppilaslehden ohjesääntö 4 : "Edustajisto valitsee lehdelle 6-jäsenisen johtokuntaan kalenterivuodeksi viisi jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan johtokuntaan yhden jäsenen." Edustajisto valitsee lehdelle kuusijäseniseen johtokuntaan vuodeksi 2011 viisi jäsentä. Vähintään yhden jäsenistä täytyy olla edustajiston jäsen. Hallitus nimeää johtokuntaan yhden jäsenen.

13 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 13/15 17 Rakennustoimikunta Edustajisto perusti rakennustoimikunnan ja se on jatkanut toimintaansa vuosien 2009 ja 2010 ajan. Rakennustoimikunnan on syytä jatkaa vielä toimintaansa uudisrakentamisen projektien ympärillä. Rakennustoimikunnan ohjesääntö: 1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen korjaus- tai rakennushankkeita varten voidaan asettaa rakennustoimikunta, joka toimii tämän ohjesäännön edellyttämällä tavalla. Toimikunnan asettamisesta päättää edustajisto vuosittain järjestäytymiskokouksessaan tai kesken toimintavuotensa kiinteistöpäällikön esityksestä. Edustajisto vahvistaa kiinteistöpäällikön esityksestä rakennustoimikunnan kokoonpanon, mikäli katsoo elimen tarpeelliseksi asettaa. 2 Rakennustoimikunnan tarkoituksena on huolehtia ylioppilaskunnan kiinteistöjen pitämisestä käyttötarkoitukseen soveltuvassa kunnossa. 3 Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee toimikuntaan, jos sen päättää asettaa, jäsentä siten, että tekninen ja taloudellinen asiantuntemus ja toisaalta ylioppilaskunnan päätöksentekijät ovat tasapuolisesti edustettuina. Toimikunnan puheenjohtajan sekä enemmistön toimikunnan jäsenistä tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. E 81/2008 Edustajisto päätti perustaa JYYlle rakennustoimikunnan ja nimesi sen jäseniksi JYYn puolelta: Osmo Kääriäisen, Pekka Ihatsun, Minna Hautamäen, Olli-Pekka Koljonsen, Ville Qvistin ja Heikki Sivosen sekä JYYn ulkopuolelta: rakennusmestari Olavi Tikkasen, LVI-insinööri Esko Helinin, sähköinsinööri Pertti Mantsisen, museonjohtaja Vesa Järvisen ja erityisavustaja Ahti Ruoppilan. E 14/2009 Edustajisto totesi keväällä perustetun rakennustoimikunnan jatkavan työtään vuonna E 28/2010 Edustajisto totesi rakennustoimikunnan jatkavan työtään vuonna 2010 siten että Koljosen ja Sivosen tilalle toimikuntaan valitaan Plattonen Hanna, Pietiläinen Johanna ja Napari Mari. Edustajisto toteaa rakennustoimikunnan jatkavan työtään vuonna 2011.

14 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 14/15 18 Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvosto Asukasneuvostovaalien ennakkoäänestys järjestettiin Varsinainen äänestyspäivä oli Lopullinen tulos tuodaan tiedoksi kokoukseen, mutta ennen varmistuslaskentaa tulos valituiksi tulleiden osalta näyttää selvältä. Valituksi näyttävät tulleen Mäkinen Panu, Yli-Tainio Antti, Närhi Vesa ja Keiski Ville. Vaaleihin osallistui neljä vaaliliittoa: Kortepohjan vaikuttajat Kortepohja Values, Vihreä kylä, Demariopiskelijat ja JYYn vihreä vasemmisto. Vuonna 2010 asukasneuvossa toimi edustajiston nimeäminä jäseninä Hämäläinen Heli, Oikari Päivi, Qvist Ville, Ahonen Timo ja Jalonen Sanna-Mari. JYYn perussääntö: 11 Edustajiston tehtävät 3) asettaa ylioppilaskylälle asukasneuvosto tämän säännön 26 mukaisesti 25 Asukasneuvoston jäsenet Asukasneuvostoon kuuluu yhteensä yhdeksän (9) jäsentä, joista 4 valitaan ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden keskuudessa toimitettavalla yleisellä, yhtäläisellä ja salaisella vaalilla JYYn asuntoloiden itsehallinnon ohjesäännössä tarkemmin määrättävällä tavalla ja aikana, noudattaen JYYn asuntoloiden vaalijärjestystä. Äänioikeutettuja asukasneuvoston asukasjäsenten vaalissa ovat yli 16 vuotta täyttäneet ylioppilaskylän asukkaat. Vaalikelpoisia asukasneuvoston asukasjäsenten vaalissa ovat täysi-ikäiset ylioppilaskylän asukkaat lukuun ottamatta ylioppilaskunnan toimihenkilöitä. Asuntoloiden työntekijöiden edustajat nimeävät asukasneuvostoon kaksi (2) jäsentä, joilla on vain läsnäolo-,puhe- ja esitysoikeus. Edustajisto asettaa järjestäytymiskokouksessaan asukasneuvoston, johon nimeää samassa yhteydessä 5 jäsentä ylioppilaskunnan ylioppilaskylässä asuvien jäsenten joukosta vaaleilla valittujen 4 asukasjäsenen lisäksi. Asukasneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ylioppilaskunnan jäsenten joukosta. Kortepohjan ylioppilaskylän vaalijärjestys: 46 Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertauslukujensa mukaan. Saman vertausluvun saaneiden kesken ratkaisee arpa. Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman vertausluvun saaneista lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja. 47 Milloin asukasneuvoston vaalilla valittu jäsen eroaa, on edustajiston kutsuttava hänen tilalleen jäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, tai ellei se ole mahdollista siitä vaalirenkaasta, jossa eronnut on ollut ehdokkaana. Ellei jäsentä voida eron tai esteen jälkeen määrätä samasta vaaliliitosta tai vaalirenkaasta, tulee siksi se ehdokas, jolla vaalissa oli valituksi tulleiden ja jäseniksi jo ehkä määrättyjen jälkeen suurin vertausluku.

15 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 1/2011 esityslista ( ) 15/15 Edustajisto vahvistaa asukasneuvoston vaalien tuloksen sekä valitsee viisi jäsentä asukasneuvostoon ylioppilaskunnan ylioppilaskylässä asuvien jäsenten joukosta. 19 Muut esille otettavat asiat 20 Aloitteet ja kyselyt 21 Edustajiston kokoonpano ja erot edustajistosta Kauppila Hanna on hakenut määräaikaista eroa edustajiston jäsenyydestä ajalle vaihtoopiskeluvuoden vuoksi. Lisäksi Kuusinen Tuomo on jo aiemmin pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä, mutta koska hän ei sillä hetkellä toiminut varajäsenenä, ei eronpyyntöä tuotu kokouksen käsittelyyn. Kuusinen on kuitenkin jälleen noussut varajäseneksi ja siksi eronpyyntö on nyt syytä käsitellä. Moisio Nina on hakenut määräaikaista eroa edustajiston jäsenyydestä ajalle , sillä on estynyt osallistumaan edustajiston toimintaan. LIITE Edustajisto myöntää Kauppila Hannalle määräaikaisen eron edustajiston jäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi kyseiselle ajalle nousevan Koivisto Kerttulin ja varajäseneksi nousevan Kauppila Sannan. Edustajisto myöntää Kuusinen Tuomolle eron edustajiston varajäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston varajäseneksi nousevan Hankasalo Lindan. Edustajisto myöntää Moisio Ninalle määräaikaisen eron edustajiston jäsenyydestä ajalle ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi kyseiselle ajalle nousevan Koho Saaran ja varajäseneksi nousevan Hämäläinen Oton.

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot