Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu KOKOUSTIEDOT Aika: torstai kello Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, JYVÄSKYLÄ Aalto Touko Uuttana Tero Lantela Talvikki Napari Mari Koskenniemi Janne Liinalampi Tommi Yli-Tainio Antti Ylikulju Kyösti Paakkinen Petja Järvisalo Sameli Aissa Baccouche Karim Pihlajaniemi Noona Piipponen Liisa Ojamies Anna Strömsholm Sonja Suortti Juho Jokinen Eemeli este, tilalla Seppo Kaisa Kukkonen Kati Jääskeläinen Jonne este, tilalla Hämäläinen Jyri Parkkinen Sanni este, tilalla Rissanen Riku Rautasalo Tommi este, tilalla Hemmenki Markus MUUT LÄSNÄOLIJAT: Lintula Juha Koivisto Kerttuli Kaartinen Susanna Lahdenmäki Matti este, tilalla Hummastenniemi Heidi Kaján Anna-Mari Sírén Aino Miettinen Jarno Pulkka Ville-Veikko Talasniemi Jussi Abdulla Ali Lehtinen Jere Haaparinne Zachris Rytkölä Sebastian Toivola Petri Juvonen Elvi Syrjä Minna Vidgren Piia-Maria Lahti Henna Erkkilä Samppa Jäppinen Saara este, tilalla Koriseva Soile ALLEKIRJOITUKSET Minna Oinas (os. Hautamäki) sihteeri Antti Yli-Tainio puheenjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Keskustoimistossa kello pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimistossa kello Todistaa Maria Lilja OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Viran puolesta Minna Oinas (os. Hautamäki) Jyväskylässä pääsihteeri

2 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 2/14 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edustajiston työjärjestys edellyttää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavaa: 5 Kokouskutsu 1. ja 2. momentti Edustajiston kokouskutsun laativat yhdessä puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja, ja pääsihteeri. Mikäli pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hänen sijallaan kokouskutsua laatii toimistopäällikkö tai toimi-iältään vanhin varsinaisen toiminnan sihteeristöstä. Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä lähettävä edustajistolle ja hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien ja samalla on mainittava esille tulevat asiat. Esityslista on lähetettävä edustajiston jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien, pyhäpäivät pois lukien. Esityslista laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Edustajiston työjärjestys toteaa päätösvaltaisuudesta: 7 Kokouksen päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä on läsnä (perussääntö 12 3 mom.). Edustajiston päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Nimenhuudon aikana varajäsen kutsutaan estyneen tilalle. Kesken kokouksen poistuvan tai esteellisen edustajan tilalle kutsutaan välittömästi varajäsen. Kesken kokouksen saapuva edustajiston jäsen kutsutaan varajäsenensä tilalle. 38 Kokousvirkailijoiden valinta 38.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajiston työjärjestys edellyttää pöytäkirjan tarkastajista seuraavaa: 11 Pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnäolevaa edustajaa, jotka eivät voi olla samasta edustajistoryhmästä. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

3 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 3/14 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokoukseen osallistujista ja sopii pöytäkirjantarkastajien kanssa pöytäkirjantarkastustilaisuuden pitämisestä kello Ylioppilastalolla Ääntenlaskijoiden valinta Edustajisto valitsee kolme ääntenlaskijaa kokoukseen osallistujista, joista yksi nimetään ääntenlaskijoiden vanhimmaksi. 39 Esityslistan hyväksyminen Edustajisto hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 40 Ilmoitusasiat 1 Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta 2 Yliopiston hallituksen kuulumiset 3 Muut opiskelijaedustajien raportit 4 Muut ilmoitusasiat

4 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 4/14 41 Ylioppilaskunnan tilinpäätös Ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2010 on valmistunut, ja se toimitetaan esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää kertomuksen ylioppilaskunnan taloudesta, tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Talouspäällikko Maija Saarnisto tulee kokoukseen esittelemään tilinpäätöstä kokoukselle yhdessä talousvastaavan kanssa, mutta ennen kokousta kysymyksiä voi esittää suoraan talouspäällikölle. H 64 Hallitus päätti esittää, että edustajisto vahvistaisi liitteen mukaisen ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vuodelta Edustajisto vahvistaa liitteen mukaisen ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vuodelta Vastuuvapauden myöntäminen Tilintarkastus järjestetty ja tilintarkastuskertomus toimitetaan esityslistan liitteenä. Myös JYYn sisäiset tilintarkastajat ovat käyneet kirjanpitoaineistoa läpi ja jättäneet oman kertomuksensa. Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 5/14 43 Toimintakertomus Hallitus on koonnut jokaiselta toiminnan sektorilta kertomukset viime vuodesta ja laatinut toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen rakennetta on pyritty hieman kehittämään, mutta se vaatii jatkossakin lisähuomiota ja kehitystyötä onkin tarkoitus jatkaa eteenpäin tavoitteena helpompi luettavuus. H 73 Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodesta Edustajisto hyväksyy liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodesta 2010.

6 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 6/14 44 Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvosto Vaaleilla valituiksi tulivat Mäkinen Panu, Yli-Tainio Antti, Närhi Vesa ja Keiski Ville. Vaaleihin osallistui neljä vaaliliittoa: Kortepohjan vaikuttajat Kortepohja Values, Vihreä kylä, Demariopiskelijat ja JYYn vihreä vasemmisto. Edustajisto nimesi järjestäytymiskokouksessaan Qvist Villen, Kratochvil Joachimin, Ahola Tiinan, Kekkin ja Torikan. Jarkko Kekki on hakenut eroa asukasneuvostosta, sillä ei enää asu Kortepohjassa. Ahola Tiina on hakenut määräaikaista eroa asukasneuvostosta ajalle Syynä on paikkakunnalta muutto työn vuoksi. Jukka Torikka on hakenut eroa myös määräaikaista eroa saakka. JYYn perussääntö: 11 Edustajiston tehtävät 3) asettaa ylioppilaskylälle asukasneuvosto tämän säännön 26 mukaisesti 25 Asukasneuvoston jäsenet Asukasneuvostoon kuuluu yhteensä yhdeksän (9) jäsentä, joista 4 valitaan ylioppilaskunnan asuntoloiden asukkaiden keskuudessa toimitettavalla yleisellä, yhtäläisellä ja salaisella vaalilla JYYn asuntoloiden itsehallinnon ohjesäännössä tarkemmin määrättävällä tavalla ja aikana, noudattaen JYYn asuntoloiden vaalijärjestystä.... Edustajisto asettaa järjestäytymiskokouksessaan asukasneuvoston, johon nimeää samassa yhteydessä 5 jäsentä ylioppilaskunnan ylioppilaskylässä asuvien jäsenten joukosta vaaleilla valittujen 4 asukasjäsenen lisäksi. E 18 Edustajisto vahvisti asukasneuvoston vaalien tuloksen sekä valitsi asukasneuvostoon Qvist Villen, Kratochvil Joachimin, Ahola Tiinan, Kekkin ja Torikan. Edustajisto myöntää Jarkko Kekille eron asukasneuvostosta ja nimeää hänen tilalleen toisen henkilön. Edustajisto myöntää Tiina Aholalle määräaikaisen eron asukasneuvostosta ajalle ja nimeää hänen tilalleen kyseiseksi määräajaksi toisen henkilön. Edustajisto myöntää Jukka Torikalle määräaikaisen eron asukasneuvostosta saakka ja nimeää hänen tilalleen kyseiseksi määräajaksi toisen henkilön.

7 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 7/14 45 Hallituksen vastaus Demariopiskelijoiden aloitteeseen JYY tutummaksi opiskelijoille Edustajisto lähetti kokouksessaan 7/2010 Demariopiskelijoiden aloitteen JYY tutummaksi opiskelijoille hallitukselle toimenpiteitä varten. Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun viestintäsektorille. Vuoden 2010 hallitus antoi kautensa lopulla vastauksen aloitteeseen, mutta kiireellisempien kokousasioiden vuoksi se on jätetty kevään edustajiston kokoukseen. E 94.1/2010 Aloite lähetettiin hallitukselle toimenpiteitä varten. H 251/2010 Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun viestintäsektorille. H 273/2010 Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaisi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Edustajisto toteaa aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet riittäviksi.

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 8/14 46 Jyväskylän yliopiston yliopistokollegio Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion varsinainen jäsen Aarne Töllinen on hakenut eroa valmistumisensa vuoksi 2.3. Paikka on ollut julkisesti haettavissa 3.3. lähtien ja haku päättyy klo Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla sekä sähköpostilistoilla. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä Hanna Kauppila on vastaavasti hakenut eroa yliopistokollegion varajäsenyydestä 7.3. Paikka on ollut julkisesti haettavissa JYYn virallisella ilmoitustaululla sekä sähköpostilistoilla 7.3. lähtien. Varajäsenen haku päättyy klo Yliopistokollegion varsinaista jäsenyyttä klo 8 mennessä hakivat siis Tiina Sihto, Sanna Kauppila, Kalle Jokinen ja Anna Ojamies. Sihdon hakemus oli jo hallituksen papereiden mukana. Siitä huolimatta kaikki yhtenä könttänä liitteissä. Sihto ja Kauppila ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä myös varajäsenen paikkaa täytettäessä. Jokiselta ja Ojamieheltä varmistusta asiaan ei ole vielä saatu listojen lähettämisen aikaan. Pörssi ry kannattaa tehtävään Sanna Kauppilaa. JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Kyseisen hallintoelimen opiskelijaedustajista enemmistö on tällä hetkellä miehiä, mikä tulee huomioida valintaa tehdessä. --- E 106/2009 Edustajisto päätti ottaa tehtäväkseen nimetä opiskelijaedustajat yliopistokollegioon ja nimesi opiskelijaedustajiksi kaudelle : Jäsen Johanna Pietiläinen Mikko Huhtiniemi Joachim Kratochvil Matti Tyynysniemi Pirkka Pelttari Aarne Töllinen Kristiina Tamminen Sami Tuori Hanna Käyrä Sebastian Rytkölä Henkilökohtainen varajäsen Joel Lehtonen Michaël Vanamo Hanna Heiskanen Juho Kankaala Riikka Korpiluoma Hanna Kauppila Jarno Parttimaa Maria Vuorinen Heini Wiik Jere Lehtinen

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 9/14 Edustajisto myöntää erot Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion jäsenyydestä Aarne Tölliselle ja varajäsenyydestä Hanna Kauppilalle ja valitsee heidän tilalleen päättyvälle kaudelle varsinainen-vara parin tehtävää määräaikana hakeneiden joukosta. 47 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvosto Juho Kankaala on hakenut eroa Jyväskylän yliopiston 9.2.Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston varsinaisen opiskelijajäsenen tehtävästä. Paikka on ollut julkisesti haettavissa välisenä aikana ja siitä on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla ja postituslistoilla. Tehtävää ovat määräajassa hakeneet Kauppakorkeakoulun opiskelijat Kalle Jokinen ja Juho Tikkanen. JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma edellyttää, että hallinnon opiskelijaedustajia valittaessa tehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Koska tiedekuntaneuvostossa enemmistö on tällä hetkellä naisia, miehen valinta tehtävään on suotavaa. E 107.6/2009 Edustajisto nimesi taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajiksi kaudelle seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Varajäsen Kankaala Juho Savolainen Jaana Nevalainen Marjo Korpiluoma Riikka Ikonen Marjo Kauppila Sanna H 74/2011 Hallitus päättiesittää, että edustajisto myöntäisi Juho Kankaalalle eron Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen päättyvälle kaudelle tehtävää määräaikanahakeneen henkilön. Edustajisto myöntää Juho Kankaalalle eron Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen päättyvälle kaudelle tehtävää määräaikana hakeneen henkilön.

10 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 10/14 48 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Paula Kinanen on hakenut eroa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä Paikka on ollut julkisesti haettavissa 1.3. lähtien ja haku päättyy klo Hausta on ilmoitettu JYYn virallisella ilmoitustaululla sekä sähköpostilistoilla. Määräaikaan mennessä paikkaa haki Timo Koski. -- E 107.5/2009 Edustajisto nimesi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajiksi kaudelle seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varaedustaja Parttimaa Jarno Hartikainen Jarno Hämäläinen Jyri Berg Ville Latvala Siiri Nurmi Maija Vasko Petra Kinanen Paula H 75/2011 Hallitus päätti esittää, että edustajisto myöntäisi Paula Kinaselle eron Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen päättyvälle kaudelle Timo Kosken. Edustajisto myöntää Paula Kinaselle eron Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen päättyvälle kaudelle Timo Kosken.

11 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 11/14 49 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta Yliopistokeskuksen johtokunnan varsinainen jäsen Jorma Tuorila on hakenut eroa Chydeniuksen johtokunnasta alkaen mutta ylioppilaskunnalle tieto eronpyynnöstä on saapunut vasta Paikka on ollut julkisesti avoinna yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelijoiden ilmoitustaululla ja ainejärjestölistalla. Määräajassa paikkaa on hakenut yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen opiskelija Outi Olli. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Chydisco Ry:n (Luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijajärjestö) hallitus suosittelee yliopistokeskuksen johtokunnan opiskelijajäseneksi Outi Ollia jäljellä olevalle kaudelle vuoden 2011 loppuun saakka. --- E 125.3/2009 Edustajisto päätti esittää Tuorila Jormaa varsinaiseksi jäseneksi ja Peltoniemi Tarjaa Varajäseneksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan kaudelle H 76/2011 Hallitus päätti esittää, että edustajisto myöntäisi eron Jorma Tuorilalle yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Outi Ollin. Edustajisto myöntää eron Jorma Tuorilalle yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Outi Ollin. 50 Muut esille otettavat asiat

12 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 12/14 51 Aloitteet ja kyselyt 51.1 Pörssin & Dumpin aloite Tarvikevarasto JYYn järjestöjen ja jäsenistön käyttöön! Edustajistoryhmä on jättänyt helmikuussa aloitteen, joka ei aivan ennättänyt edelliseen kokoukseen käsittelyyn. Edustajisto keskustelee aloitteesta ja tekee tarvittavat päätökset Kokoomusopiskelijoiden aloite Opiskelijoiden työllistymistä ja työharjoittelumahdollisuuksia tuettava aktiivisesti Edustajistoryhmä on jättänyt helmikuussa aloitteen. Edustajisto keskustelee aloitteesta ja tekee tarvittavat päätökset Gradupiirin jäsenaloite Cafe Libriin liittyen Veli-Matti Soukka on jättänyt jäsenaloitteen Edustajisto keskustelee aloitteesta ja tekee tarvittavat päätökset.

13 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 13/ Grönionin aloite Jätekeräyspisteiden perustaminen ylioppilastalolle Edustajistoryhmä on jättänyt helmikuussa aloitteen. Edustajisto keskustelee aloitteesta ja tekee tarvittavat päätökset. 52 Jyväskylän ylioppilaslehden johtokunta Henna Lahti hakee eroa ylioppilaslehden johtokunnasta. Järjestäytymiskokoukseen joulukussa edustajisto valitsi Jyväskylän ylioppilaslehden kuusijäseniseen johtokuntaan vuodeksi 2011 Ylikulju Kyöstin, Jokinen Kallen, Koho Saaran, Piipponen Liisan ja Lahti Hennan. Hallitus nimeää johtokuntaan yhden jäsenen. Ylioppilaslehden ohjesääntö 4 : "Edustajisto valitsee lehdelle 6-jäsenisen johtokuntaan kalenterivuodeksi viisi jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan johtokuntaan yhden jäsenen." E 16/2011 Edustajisto valitsi Jyväskylän ylioppilaslehden kuusijäseniseen johtokuntaan vuodeksi 2011 Ylikulju Kyöstin, Jokinen Kallen, Koho Saaran, Piipponen Liisan ja Lahti Hennan. Hallitus nimeää johtokuntaan yhden jäsenen. Edustajisto myöntää Henna Lahdelle eron johtokunnasta ja nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen.

14 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 3/2011 esityslista ( ) 14/14 53 Edustajiston kokoonpano ja erot edustajistosta Rautasalo Tommi on hakenut eroa edustajiston jäsenyydestä työestedien vuoksi. Henna Lahti on hakenut eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumisen ja työesteen vuoksi. Edustajisto myöntää Rautasalo Tommille eron edustajiston jäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan Seppo Kaisan ja varajäseneksi nousevan Vehniäinen Hannun. Edustajisto myöntää Lahti Hennalle eron edustajiston jäsenyydestä ja toteaa hänen tilalleen edustajiston jäseneksi nousevan Koho Saaran ja varajäseneksi nousevan Hämäläinen Oton.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 17.10.2013 kello 17:00 Paikka: Agoran auditorio 2, Mattilanniemi 2, 40100 JYVÄSKYLÄ Varjus,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.45 20.13 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-23 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Toimintakertomus 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1 Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT LIITE 1 1(6) Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, ja siitä voidaan käyttää lyhennettä OSAKO.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT Edustajisto on hyväksynyt säännöt toisen kerran 11.11.2008 Rehtori on vahvistanut säännöt 18.11.2008 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Saimaan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 KOKOUSAIKA: 26.5.2015 ALKAMISAIKA: klo 19.00 20.28 PÄÄTTYMISAIKA: KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot