Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö Pilvi Nummi Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma Espoossa, Palveluntarjoajat: Heidi Hänninen Jussi Nervola Jaakko Vilén

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KÄYTETTÄVYYSKRITEERIT Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa TESTIJÄRJESTELYT Testitehtävät Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Pilottitesti TESTIDATAN KÄSITTELY LÄHDELUETTELO LIITTEET...16 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén

3 1 Johdanto Kehitettävä tuotteemme on opiskelun tueksi tarkoitettu mobiilipalvelu. Tuotteen nimi Mopsi tulee lyhenteenä sanoista mobiili opiskelun suunnittelu. Palvelun on tarkoitus toimia apuvälineenä opiskelussa toteuttaen opiskelun suunnitteluun ja opiskeluun liittyvään viestintään kuuluvia toimintoja. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Tällä hetkellä on tarjolla samantyyppisiä palveluita WWW-verkossa, mutta mobiiliratkaisuna tuote on uusi. Koska kyseessä on uudenlainen yhdistelmä, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luentojen reaaliaikaiseen kommunikaatioon, olemme halunneet ottaa protossa raameiksi uusimman kännykän mallin. Pääkäyttäjäryhmämme on noin vuotiaat mies- ja naispuoliset yliopistojen perusopiskelijat, jotka eivät opiskele tekniikkaa tai luonnontietietä. Heille tietotekniikan ja kännyköiden peruskäyttö on tuttua, mutta he eivät ole teknisesti orientoituneita tai koe erityistä kiinnostusta tekniikkaan. He eivät ole kiinnostuneita uudesta teknologiasta itsessään, mutta sen tuomista eduista kyllä. Lisäksi he työskentelevät yleensä osaaikaisesti opintojen ohessa. Opiskelu on hyvin itsenäistä, mutta ryhmän jäsenillä on merkittävä määrä opiskelukavereita. Valitsimme tämän käyttäjäryhmän pääkäyttäjäryhmäksi, koska sillä olisi palvelulle merkittävintä käyttöä määrällisesti. Mikäli kyseinen palvelu otettaisiin käyttöön, se olisi paras aloittaa tällaisesta suuresta ryhmästä, jonka kanssa aitoja käyttökokemuksia saataisiin hyvin aikaan. Ylioppilaat ja erityisesti uudet opiskelijat ovat hyvä koeryhmä, koska he ovat aktiivisia uusien mallien kokeilijoita. Teknisesti suuntautuneet opiskelijat rajattiin pois, sillä he saattaisivat antaa liian positiivisen kuvan palvelusta ajatellen, että sen käyttö laajennettaisiin kaikenlaisiin korkeakouluihin ja mahdollisesti muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Taulukossa 1 on vaatimusmäärittelyvaiheessa haastatteluiden pohjalta saadut käyttäjävaatimukset. Taulukossa on näkyvillä myös vaatimusten Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 2

4 prioriteetit A, B ja C (A= tärkein), sekä yksittäisille vaatimuksille että vaatimusryhmille 1, 2 ja 3. Taulukko 1. Tuotteen käyttäjävaatimukset. nro vaatimus prioriteetti 1 Ilmoittautumiset (A) 1.1 Luennolle tai kurssille ilmoittautuminen A 1.2 Tenttiin ilmoittautuminen A 1.3 Tieto kurssille pääsystä ilmoittautuessa A 1.4 Lukukausi-ilmoittautuminen B 2 Viestintä (B) 2.1 Tieto luentojen/tenttien paikkojen tai aikojen muutoksista A 2.2 Tieto tenttitulosten valmistumisesta A 2.3 Oman tenttituloksen tarkistaminen B 2.4 Kommunikaatio opettajilta opiskelijoille B 2.5 Yhteydenotto opettajiin / ilmoitus poissaolosta B 2.6 Palautteen antaminen opetuksesta C 2.7 Opiskelijoiden palautteen antaminen tenteistä ja tehtävistä C 3 Opiskelun ja ajankäytön suunnittelu (C) 3.1 Pääsy kurssien aikatauluihin, sisältöihin ja ilmoittautumiseen samanaikaisesti B 3.2 Mukana kulkeva kalenteri B 3.3 Viikkolukujäjestyksen tarkistaminen ja muokkaaminen C 3.4 Opiskelutovereiden yhteystietojen saaminen (puhelinnumerot, sähköpostiosoite) C 3.5 Muiden opiskelijoiden tavoittaminen (mm. ryhmätöissä) C Olemme määrittäneet tärkeimmät käytettävyyskriteerit, metriikat niiden mittauksille, huonoimmat hyväksyttävät tasot, tavoitetasot ja ideaalitasot kappaleessa 2, ja lyhennettynä taulukossa 2. Näiden metriikoiden avulla voimme arvioida proton käytettävyyttä numeerisesti (Faulkner 2000, s. 133). Paperiproton käyttäjätestauksessa aiomme selvittää, miten hyvin proton käytettävyys kohtaa tavoitteet, sekä testauksen jälkeen suoritettavilla haastatteluilla saada käyttäjien näkökulmia proton käytettävyyteen. Testien lisäksi suoritamme heuristisia arviointeja Nielsenin teoriaan ja oppikirjaan (Faulkner 2000) pohjautuen. Testeillä, haastatteluilla ja arvioinneilla aiomme saada selville tuotteen nykyisen tason kvantitatiivisesti metriikoilla, sekä löytää mahdollisia kvalitatiivisia kehitysideoita haastatteluilla (Faulkner 2000, s. 133, 172). Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 3

5 2 Käytettävyyskriteerit Tärkeimmiksi käytettävyysominaisuuksiksi (T kalvot 4.1, 2005) määrittelimme (tärkeysjärjestyksessä) muistettavuuden, opittavuuden, miellyttävyyden ja virheettömyyden. Näitä neljää ominaisuutta arvioimme käyttävyystesteissä. Valinnat pohjautuvat pitkälti käyttäjäryhmän ominaisuuksiin ja kehittämämme tuotteen käyttötarkoitukseen. Kolmen ensimmäisen ominaisuuden tärkeys painottuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti eikä sen käyttö ole ammattimaista. Tästä syystä esimerkiksi tehokkuus ei kuulu tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien piiriin. Tilanne olisi toinen jos tuotteemme käyttäjäryhmään kuuluisivat opettajat ja ylläpitäjät. Tällöin tehokkuudella ja nopeudella olisi huomattavasti suurempi merkitys tuotteen ominaisuuksissa eivätkä satunnaiskäyttäjälle tärkeät ominaisuudet opittavuus ja muistettavuus olisi enää tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien joukossa. 2.1 Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Taulukko 2. Mitattavien ominaisuuksien käytettävyystavoitteet. Käytettävyystekijä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys (kaikki virheet) Virheettömyys (vakavat virheet) Mittaamiskohde Lopussa itsenäisesti suoritettu tehtävä tarvittavat toistot kunnes reitti lähellä optimia Ohjelman yleinen miellyttävyys Kaikkien virheiden määrä Vakavien virheiden määrä Mittayksikkö reitin pituus / optimipituus toistojen määrä vastaajien määrä virheet / kaikki painallukset tehtävässä virheiden määrä Huonoin hyväksyt. taso Suunniteltu taso Paras taso 1,20 1,10 1, % 75 % 100 % 10 % 5 % 3 % 3 % 0 0 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 4

6 2.1.1 Muistettavuus Ominaisuuksista etenkin muistettavuus korostuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti; joskus taukoa käyttökertojen välillä voi olla jopa 6 kk. Tällaisenkin ajan jälkeen on käyttäjän pystyttävä muistamaan järjestelmän käyttölogiikka ja perustoimintojen käytön on onnistuttava ilman suurempia ongelmia. Muistettavuuden testaus näin pienimuotoisessa testauksessa tulee olemaan vaikeaa. Muistettavuuden testausta varten olisi haastateltavat hyvä tavata useammin kuin vain yhden kerran jotta voitaisiin havaita kuinka hyvin laitteen käyttöön liittyvät asiat ovat pysyneet muistissa tauon jälkeen. Omissa testeissämme pyrimme lopussa tarkistamaan ja kyselemään miten hyvin ensimmäisenä suoritettu tehtävä on vielä muistissa. Tämän avulla pitäisi saada joitakin arvioita muistettavuudesta. Mittauksissa jokaiselle tehtävälle on laskettu optimaalisen retin pituus (esim. navikartasta). Käytännössä tämä tarkoittaa pienintä mahdollista painalluksien määrää (click count, käytössä mm. Nokian käyttäjätutkimuksissa, Anttila, 2005) alkutilasta lopputilaan. Mittayksikkönä käytetään käytetyn reitin suhteellista pituutta verrattuna optimaaliseen eli lyhimpään mahdolliseen reittiin ( = painallukset / optimireitin painallukset ). Tavoitetasot (T kalvot 4.2, 2005) näkyvät taulukossa Opittavuus Myös käytön oppimisen on oltava helppoa koska käyttäjäryhmämme (yliopistoopiskelijat) eivät tule saamaan juurikaan koulutusta tuotteen käyttämiseen. Käyttö on siis opittava suhteellisen lyhyessä ajassa ja itsenäisesti. Toki järjestelmälle on olemassa jotain tukipalveluja kuten opastusta internet-sivuilla ja lyhyet ohjeet. Nämä tukipalvelut ovat kuitenkin varsin pienimuotoisia. Opittavuutta mitataan testissä tekemällä toistoja samantyyppisistä tehtävistä. Mitattavana asiana on tarvittavien toistojen lukumäärä siihen, että käytetty reitti (näppäinten painallusten määrä) on lähellä optimia. Näin saadaan tietoja tuotteen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 5

7 perusominaisuuksien opittavuudesta. Tavoitteena toki on, että toistojen määrä pysyy kaikkien testattavien keskuudessa hyvin pienenä (2-3 kertaa). Tällöin tuotteen opittavuus täyttäisi asettamamme tavoitteen. Tarkemmat tavoitetasot ovat taulukossa Miellyttävyys Vaikka tuotteemme ei ole ns. huvipalvelu/tuote on sen käytön oltava miellyttävää jotta tuote saisi käyttäjiä. Moni tuotteemme avulla suoritettavista tehtävistä on myös suoritettavissa vaihtoehtoisilla (=nykyisillä) tavoilla. Tarkoitus on, että nämä tehtävät olisi helpompi ja miellyttävämpi suorittaa uudella järjestelmällä. Jos tuotetta on hankala ja epämiellyttävä käyttää eivät käyttäjät käytä sitä kuin vain pakon edessä. Tällöin suunnittelussa on epäonnistuttu ja järjestelmän tarjoamat hyödyt käyttäjille jäävät vähäisiksi. Myös miellyttävyyden testaus on hankalaa. Objektiivista arviota miellyttävyydestä ei oikeastaan voi saada. Näin ollen käyttäjää havainnoimalla ei ole mahdollista saada kovin hyviä tuloksia siitä onko tuote miellyttävä. Tästä syystä käyttäjältä on kysyttävä suoraan mielipidettä järjestelmästä ja sen käytöstä. Kysymyksinä voidaan kysyä esim. liitteessä 1 olevia kysymyksiä. Näiden avulla saadaan jonkinlainen kuva tuotteen miellyttävyydestä. Toki havainnoinnillakin voi joissakin tilanteissa saada viitteitä miellyttävyydestä: jos käyttäjä näyttää hyvin tuskastuneelta voidaan päätellä, että tuote ei ole kovin miellyttävä. Miellyttävyyden kohdalla mitattavana asiana käytetään kysymyksen nro. 5 ( Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? ) vastauksia: Tavoitetasona on, että 75 % testatuista pitää tuotetta miellyttävänä Virheettömyys Tuotteen käytettävyysominaisuuksista virheettömyys ei ole aivan tärkeimpien ominaisuuksien joukossa koska virheen sattuessa ei (yleensä) tapahdu mitään peruuttamatonta. Myöskään ympäristö ei aiheuta mitään paineita virheiden tapahtuessa vaan virheet voidaan korjata rauhassa. Virheet on siis käytön aikana pystyttävä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 6

8 huomaamaan ja palaaminen virhepainallusta edeltäneeseen tilaan on oltava mahdollista. Vaikka tehokkuus ei olekaan tuotteemme tärkein ominaisuus vähentää liian suuri virheiden määrä järjestelmän miellyttävyyttä ja tehokkuutta. Tämän takia on virheiden määrä pidettävä suhteellisen alhaisena. Virheettömyyttä mitataan virhepainallusten suhteena kaikkiin painalluksiin (=virhepainallukset / kaikki painallukset). Virhe täytyy toki myös määritellä. Edellistä mittayksikköä käytetään kaikille virheille. Tavallinen virhe siis tarkoittaa painallusta, jonka johdosta joudutaan pois optimireitiltä, luokan 2 virheet. Tämän lisäksi mittaamme vakavien virheiden määrää, luokan 1 virheet. Vakavat virheet ovat virhepainalluksia, joiden takia koko tehtävän suorittaminen keskeytyy ja se joudutaan aloittamaan alusta. Vakava virhe on myös sellainen tapahtuma, jonka jälkeen ei enää voida päästä tapahtumaa edeltäneeseen tilaan. Tavoitetasomme vakavien virheiden osalta on 0. Virheiden kokonaismäärän tavoite on 5%. Virheiden luokat ovat näkyvissä taulukossa 3. Virheen luokka 1 2 Taulukko 3. Virheiden luokitus. Virheen tyypin kuvaus Seuraukset Vakava virhe, joka vaatii merkittävää korjaamista tai toiminnon Vaatii käyttäjältä ongelmanselvitystä keskeyttämistä Virhe, joka on pikaisesti korjattavissa, Hidastaa tehtävän suoritusta, mutta vaatii lisäpainalluksia yksittäisenä ei käytännön merkitystä Tehtävien suorittaminen voi keskeytyä myös teknisiin ongelmiin. Näitä ovat mm. akun loppuminen, tukiaseman kentän katoaminen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän kaatuminen/jumiutuminen. Näitä tapahtumia ei voida prototestauksessa testata eivätkä ne ole tuotteen ominaisuuksia vaan pikemmin mobiililaitteen ja verkon ominaisuuksia. Näitä ongelmatilanteita ei siis lueta tuotteemme virheiksi. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 7

9 2.2 Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa Käytettävyyskriteereitä arvioidaan myös muilla menetelmillä kuin pelkästään käytettävyystesteillä. Näitä ovat haastattelut ja heuristinen arviointi. Haastattelujen avulla saadaan sellaista tietoa (esim. miellyttävyydestä), jota ei suoraan käytettävyystestitapahtumaa havainnoimalla saada. Heuristinen arviointi suoritetaan Nielsenin heurististen sääntöjen pohjalta. Heuristisessa arvioinnissa pitäisi käyttää asiantuntijoita arvioijina, mutta sellaisten löytäminen saattaa olla vaikeaa. Tätä varten ajattelimme, että teemme heuristisen arvioinnin itse. Näin saisimme käytännön kokemusta myös heuristisen arvioinnin suorittamisesta. Suoritamme kukin arviot yksin ja tämän jälkeen kokoamme havaitut ongelmat yhteen. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 8

10 3 Testijärjestelyt Pääkäyttäjäryhmämme on vuotiaat yliopiston perusopiskelijat. Testihenkilöitä tarvitsemme kolme, yhden pilottitestiin ja kaksi varsinaisiin testeihin. Koska olemme itse samaa ikäluokkaa, ovat ystävämme hyviä koehenkilöitä ja toisaalta jos heillä ei ole aikaa, niin voimme mennä Helsingin yliopistolle etsimään vapaaehtoisia. Testausmenetelminä aiomme käyttää havainnointia, ääneen ajattelua ja haastattelua. Ääneen ajattelussa testihenkilö selostaa ajatuksensa suorittaessaan tehtävää. Näissä ajatuksissa voi tulla ilmi esimerkiksi käyttöliittymän epäselvyys. Jos käyttäjä joutuu pohtimaan kauan mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä nappia painaa, on tuotteen käyttöliittymä huonosti suunniteltu. Haastattelu [ks. liite 1] suoritetaan testitilanteen jälkeen. Aiomme videoida testitilanteen sekä kirjoittaa samalla muistiinpanoja havainnoistamme. Koska käytössämme on kamerajalusta, emme tarvitse erillistä henkilöä kameran taakse kuvaamaan. Näin saamme enemmän materiaalia havainnoinnista, kun kaksi meistä, Heidi ja Jaakko, voivat kumpikin tehdä muistiinpanoja testitilanteesta. Heidi ja Jaakko myös laskevat tehtävien suoritukseen kuluvien painallusten määrän. Jussin tehtävänä on neuvoa ja ohjata käyttäjää. Ongelmatilanteissa pyrimme neuvomaan mahdollisimman vähän. Ensimmäiseksi pyydämme testihenkilöä määrittelemään mahdollisimman tarkkaan kysymyksensä, johon haluaa meiltä vastauksen. Kysymys voi tällöin koskea esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu jostain tietystä nappulasta, tai miten käyttäjä pääsee jollekin tietylle sivulle. Sitten voimme vielä esimerkiksi muistuttaa sivuvalikon linkeistä, mikäli se auttaa ongelmaan. Tekstinsyöttökohdissa riittää, että käyttäjä kertoo, mitä hän kirjoittaisi ruudulle. Testaus suoritetaan sisätiloissa rauhallisessa paikassa. Koska kyseessä on paperiproto, ei testausta voi suorittaa ulkona, sillä tuulisena päivänä papereiden selaus on lähes mahdotonta. Paikan pitää olla rauhallinen, sillä aiomme videoida testitilanteen ja Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 9

11 testidatan analysointi on helpompaa, jos testihenkilön puheesta saa selvän eikä nauhalla kuulu taustalta hälyääniä. Testipaikalle tarvitaan paperiprototyyppi, kamera, jalusta, paperia, kyniä, tuoleja sekä pöytä jonka ääressä testaus on helpompi suorittaa ja papereita helpompi hallita. Testin aluksi selitetään puhelimen teknologia ja Mopsi-palvelun idea. Testihenkilölle kerrotaan, että kyseessä on palvelu opiskelun tueksi ja selostetaan mitä kaikkea palvelulla voi tehdä. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Palvelun toiminnot selostetaan yleisellä tasolla, jotta voimme paremmin mitata palvelun helppokäyttöisyyttä ja opittavuutta. Lisäksi testihenkilöt opetetaan käyttämään paperiprotoa, eli selitetään eri merkinnät ja miten liikkuminen eri tilojen välillä tapahtuu. Testin jälkeen koehenkilöt saavat tutustua protoon rauhassa. Lopullisen mobiililaitteen ulkonäkö tulee ilmi paperiprototyypistäkin. Kaikki koehenkilöt ovat myös pitäneet matkapuhelinta kädessään, joten he tietävät miltä sellainen tuntuu. Laitteessa on kosketusnäyttö ja tekstintunnistus. Viestit kirjoitetaan muovisella kynällä. Tätä ei voida testata paperiprotolla, mutta se ei ole tärkeää, sillä kirjoitus on mobiililaitteen ominaisuus, ei tarjoamamme palvelun. 3.1 Testitehtävät Testitehtäville pitää suunnitella taustaskenaariot, jotka kertovat millaisessa tilanteessa tehtäviä kuvitellaan suoritettavan. Koska kyseessä on mobiilipalvelu, on mahdotonta määritellä yhtä fyysistä tai sosiaalista ympäristöä jossa palvelua käytetään. Erilaisia ympäristöjä yhdistää se, että käytettävissä on matkapuhelin, käyttäjä on jonkun teleoperaattorin kuuluvuusalueella ja käyttäjätutkimuksen perusteella myös se, ettei tietokonetta tai internetyhteyttä ole siihen hätään saatavissa. Käyttäjätutkimuksessa nimittäin selvisi, että tietokone koettiin miellyttävämpänä kuin matkapuhelimen näppäily. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 10

12 Sosiaalinen ympäristö voi myös vaihdella paljon. Käyttäjä saattaa olla yksin mökillä, tai sitten ystäviensä ympäröimänä luennolla. Toisissa tapauksissa voi siis saada tukea ja apua muilta käyttäjiltä, kun taas toisissa tilanteissa käyttäjä joutuu selviytymään tilanteista yksin. Koska emme aio tehdä paritestejä, on testitehtävien sosiaalinen ympäristö sellainen, että käyttäjän pitää selvitä yksin. Kiirettä emme ota skenaarioihin mukaan. Hätäilyn ja hermostumisen negatiivista vaikutusta pienennämme sillä, että selitämme käyttäjille palvelun käytön olevan kuukausihinnalla laskutettavaa, joten kännykkälasku ei kasva vaikka jonkin toiminnon tekemiseen kuluisikin enemmän aikaa. Kiireen vaikutuksen arvioiminen on myös hankalaa paperiproton ja kuvitteellisen tilanteen takia. Paperiprotoa on jo sinällään hieman outoa käyttää, joten sekin hidastaa toimintaa. Vaikka testitilanteessa sanoisi testattavalle että tällä on kiire, emme usko että sillä olisi vaikutusta suoritukseen, koska tilanne ja kiire eivät ole todellisia Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Olet bussissa matkalla koulusta kotiin. Yhtäkkiä tajuat ettet sopinut Antin kanssa seuraavaa ryhmätyötapaamista. Antti on poika samalta kurssilta, mutta et tunne häntä vielä niin hyvin, että sinulla olisi hänen puhelinnumeronsa. Selvitä Antin puhelinnumero ja soita hänelle. Antin koko nimi on Antti Ilmari Virtanen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen 2. Etusivu 3. Yhteystiedot 4. Henkilöhaku 5. Hakukriteerin täyttö 6. Haku 7. Henkilön valinta listasta (ei tarvitse katsoa erillistä henkilösivua) 8. Soitto Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 11

13 3.1.2 Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Käyt koulussa ruotsin kurssia (Ruotsi R1) suorittaaksesi virkamiesruotsin. Olet mökillä talvilomalla, kun muistat että ruotsin kurssin tentti-ilmoittautuminen sulkeutuu tänään. Ilmoittaudu tenttiin ja merkitse päivämäärä kalenteriin. Tenttiaika: Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti ensimmäisen kerran jälkeen) 2. Etusivu 3. Omat kurssit 4. Kurssin valinta listasta 5. Tentti-ilmoittautuminen 6. Merkitse kalenteriin Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Juttelet koulun käytävällä kaverisi Pasin kanssa. Pasi käy matematiikan kurssia (Matematiikka S1), joka kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta. Päätät osallistua myös kurssille. Koulun tietokoneluokassa on tunti meneillään, joten et mahdu sinne. Ilmoittaudu kurssin luennoille. Kurssia eri tarvitse merkitä lukujärjestykseen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kurssihaku 4. Hakukriteerien täyttö 5. Haku 6. Luentoilmoittautuminen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 12

14 3.1.4 Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Olet sopinut ruotsin kurssin tenttipäivälle aamuksi ryhmätapaamisen ryhmäsi kanssa. Tenttiin lukeminen on kuitenkin jäänyt vähiin, joten sovitte ryhmän kanssa, että tapaamista ei pidetä jotta ehdit vielä valmistautua tenttiin. Poista peruttu tapaaminen kalenteristasi. (Ryhmätapaaminen 4.5. klo ) Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kalenteri 4. Päivän valinta 5. Tapahtuman valinta 6. Tapahtuman poisto 3.2 Pilottitesti Pilottitesti tehdään muutamaa päivää ennen varsinaisia testejä ja siinä testataan testiä ja testijärjestelyjä. Jos testijärjestelyihin ei tehdä suurempia muutoksia pilottitestin jälkeen, voidaan pilottitestinkin tulokset huomioida verrattavina kahteen muuhun testiin. [3] Pilottitestissä testaamme, että kamera toimii ja jalustalla kuvatusta materiaalista tulee tarpeeksi hyvää. Jos materiaali on huonolaatuista eikä siitä saa selvää, voimme vaihtaa roolijakoamme siten, että Jaakosta tulee kuvaaja. Tärkeintä pilottitestissä on selvittää, toimivatko testitehtävämme hyvin. Tehtävien vaikeustasoa on vaikea arvioida etukäteen ja lisäksi selvitetään onko testitehtäviä sopiva määrä. Pilottitestin jälkeen voidaan myös muokata lopussa esitettäviä haastattelukysymyksiä jos huomataan puutteita ja vastaavasti testin alussa annettavia ohjeita voi parantaa, jos ne ovat vaikeaselkoiset. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 13

15 4 Testidatan käsittely Testien jälkeen haastattelemme testihenkilöitä, ja keskustelemme suoritukset yhdessä läpi myös testihenkilön kanssa. Datan purkamisen aloitamme käymällä omalla ryhmällämme läpi muistiinpanot ja mielestämme tärkeimmät merkinnät. Sitten katsomme testit videolta läpi, jolloin tarkkailemme testihenkilön toimintaa erityisesti merkityissä kohdissa, sekä analysoimme testihenkilön yleistä olemusta testin aikana. Todennäköisesti testihenkilöt suhtautuvat aika positiivisesti testin tekoon, joten meidän täytyy pystyä arvioimaan erityisesti tuotteen miellyttävyyttä hyvin kriittisesti. Mikäli testeissä ilmenee minkäänlaista turhautumista, joko testihenkilön osalta tai kokeen järjestäjien osalta, se on luultavasti tärkeä ja huomioonotettava merkki. Varsinaisia vakavia virheitä emme odota testihenkilöiden tekevän. He todennäköisesti joutuvat selaamaan jonkin verran löytääkseen haluamansa, ja saattavat eksyä johonkin tilaan, jota eivät ymmärrä. Tällaiset tilanteet olisivatkin testin kannalta toivottavia, jotta saisimme tietoa, miten käyttäjä toimii odottamattomassa tilassa. Samalla saisimme myös tietoa tapahtuneiden virheiden suuruudesta. Aiomme merkitä muistiin erityisesti kohdat, joissa joku meistä kokeen tekijöistä joutuu auttamaan testihenkilöä. Nämä tilanteet lienevät sellaisia, joissa testihenkilö ei joko uskalla suorittaa toimintoa, koska ei ole varma, mitä on tekemässä, tai sitten ei ymmärrä ollenkaan jotain toimintoa tuotteessa. Oletamme myös tekstinsyötön kynällä tuntuvan erikoiselta, jos testihenkilöt eivät ole käyttäneet sellaista aikaisemmin. Joka tapauksessa listaamme havaitut virheet tuotteen käytössä, laskemme virhepainallusten määrän suhteessa painallusten kokonaismäärään ja selvitämme, miten hyvin testitehtävien teko onnistui. Tehtävät ovat niin tarkkaan määriteltyjä, että pystymme hyvin määrittelemään, milloin tehtävän viimeinen painallus on suoritettu. Listaamme virheiksi kaikki kohdat, joissa käyttäjä teki jotain, joka ei edistänyt tehtävän suoritusta, sekä ongelmakohdat, joihin meni subjektiivisesti arvioiden paljon aikaa. Listaamme virheet niiden vakavuuden mukaan kahteen kategoriaan, jotka ovat näkyvillä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 14

16 taulukossa 3. 1-luokassa ovat vakavat virheet, joissa testihenkilö teki jotain, joka piti peruuttaa tai korjata. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi ilmoittautuminen väärälle kurssille tai muulle suoritukselle, jolloin ilmoittautuminen täytyy peruuttaa. Toinen esimerkki on tilanne, jossa testihenkilö on päätynyt tilaan, josta ei löydä paluuta. 2- luokan virheitä ovat sellaiset, jotka häiritsevät tehtävien suoritusta joko ajallisesti tai lisäävät navigaatiota järjestelmässä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilmoittautuminen väärälle tapahtumalle, mutta oikealle kurssille on 2-luokan virhe, mikäli käyttäjä huomaa ja korjaa sen heti. 2-luokan virheet ovat yksittäisiä virhepainalluksia tai ajatuskatkoja, jotka eivät vaikuta tehtävän suoritukseen kuin hetkellisesti. Nämä virheet voivat olla vain kosmeettisia tapahtumia, joissa käyttäjä ei toiminut ideaalisen tehokkuuden mukaan. Koska tehokkuus ei ole merkittävimpiä käytettävyyskriteerejä tässä tuotteessa, nämä pikkuvirheet voivat pahimmassa tapauksessa vaikuttaa käytännössä vain miellyttävyyteen, jos niitä tulee paljon kerralla. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 15

17 5 Lähdeluettelo [1 ] Anttila, A AS Automaation käyttöliittymät kurssin vierailuluento Teknillinen korkeakoulu. Espoo. [2 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.1 Käytettävyystavoitteet. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet.pdf> [3 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.2 Käytettävyystavoitteiden mittaaminen. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet_mittaus.pdf> [4 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin internetsivut. [Viitattu ] Saatavissa: URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/paperi.htm [5 ] Faulkner, X Usability Engineering. London: Macmillan. 6 Liitteet 1. Haastatteluissa apuna käytetty kysymyskaavake. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 16

18 LIITE 1. Haastattelukysymykset Millainen ensivaikutelma tuotteesta tuli? Oliko järjestelmän toiminnan perusidea helppo oppia? Oliko järjestelmän rakenne selkeä? Olivatko tehtävät liian helppoja / sopivia / vaikeita? Suosittelisitko järjestelmää ystävillesi? Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? Anna järjestelmälle arvosana asteikolla 0 5 (0 = huonoin, 5 = paras) Parannusehdotuksia? Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 17

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY T-121.110 Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 Yleistä Palautus viikolla 10 Vaiheessa palautetaan Prototyypin testaussuunnitelma Prototyypin navigaatiokartta Prototyyppi 1. Paperiprototyyppi

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento Käyttöliittymät t ja käytettävyys T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento 1.3.2006 Ohjeet Kirjoita oma nimesi vastauspaperiin Vain yksi vaihtoehto on oikein monivalintakysymyksissä

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/9 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen demoversion

Lisätiedot

MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma

MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma 23.3.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 1.1 Yleistä harjoitustyöstä...1 1.2 Käyttäjäryhmät...1 1.3 Käytettävyystestin

Lisätiedot

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1 Käyttäjätestaus Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Mika P. Nieminen, TKK 1 Miksi testataan? Sisältö Käytettävyyden arviointitapoja Käytettävyyden mittaus» käytettävyyden määritelmä»

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/11 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2 Syksy 2005, laskari 2 Sisältö 1. Havainnointi 2. Havainnointi käytettävyystestissä 3. Contextual Inquiry Miten valita menetelmä? To study what people: say think SAY Haastattelut Kyselylomakkeet do use

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 6.9.2016 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Esittely...3 1.1. Testattavan prototyypin käyttötarkoitus ja pääkäyttäjäryhmä...error! Bookmark not defined. 1.2. Testin

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

PalloVerkko. Sähköinen pöytäkirja. Erotuomarin ohje. Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen

PalloVerkko. Sähköinen pöytäkirja. Erotuomarin ohje. Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen PalloVerkko Sähköinen pöytäkirja Erotuomarin ohje Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen Ennen ottelua Joukkueet täyttävät kokoonpanonsa PalloVerkkoon ennen ottelua ja tulostavat

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet PYHÄ BIRMAN KISSA RY Sivu 1 / 13 Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet Hotlineen kirjautuminen tapahtuu valitsemalla Kasvatus ja terveys -valikosta Hotline. Avautuvalla sivulla on Kirjaudu sisään palveluun

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Käytettävyys ja sen merkitys

Käytettävyys ja sen merkitys Kuvat kirjasta Sinkkonen, Nuutila, Törmä. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu, 2009 Käytettävyys ja sen merkitys Irmeli Sinkkonen Adage Oy irmeli.sinkkonen@adage.fi www.adage.fi www.adage.fi Sisältö

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Opettajan SoleOps -ohje

Opettajan SoleOps -ohje Opettajan SoleOps -ohje Opettaja käyttää järjestelmää opintojaksoselosteidensa selaamiseen ja muokkaamiseen, työaikasuunnitelmiensa selaamiseen ja tulostamiseen, opintojaksojensa ilmoittautumisten hyväksymiseen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Intro http://www.comlab.hut.fi/studies/1510/etusivu.html 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Ohjelma tänään Kurssin käytännön järjestelyt Katsaus käyttäjäkeskeiseen

Lisätiedot

Opiskelutaidot Tiina Kerola

Opiskelutaidot Tiina Kerola Opiskelutaidot 29.10.2015 Tiina Kerola Opiskelutaidot osana opiskelukykyä Omat voimavarat Persoonallisuus Identiteetti Elämänhallinta Elämäntilanne ja olosuhteet Sosiaaliset suhteet Fyysinen ja psyykkinen

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo.

Sisällysluettelo. 1 Sisällysluettelo www.sihteeriyhdistys.fi Etusivun näkymä 2 Nopein tie ilmoittautumiseen 3 Tapahtumat välilehti avoinna, kaikki jaostot 4 Tapahtumat välilehti avoinna, Helsingin seudun jaosto 5 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot