HAKUOPAS. Koulumaitotuki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS. Koulumaitotuki 1.1.2015"

Transkriptio

1 HAKUOPAS Koulumaitotuki

2 Sisältö 1 JOHDANTO TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ Tukeen oikeutettu enimmäislitramäärä Tukitasot REKISTERÖITYMINEN TUKIOHJELMAAN Rekisteröitävät asiakkaat ja toimipisteet Rekisteröinnin merkitys tukihakemuksessa Rekisteröintihakemus Sitoutuminen tuen ehtoihin Rekisteröintitietoihin liittyvät muutokset Uudelleen rekisteröinti TUEN HAKEMINEN Toimittaja hakee tuen Toimittajavaltuutus Lukuvuosi-ilmoitus Tuotemäärien seuranta Tuettomat ostot Kunta hakee tuen Tukihakemus Tuotemäärien koostaminen Lukuvuositiedot Yksityinen koulu/päiväkoti hakee tuen Tukihakemus Tuotemäärien koostaminen Lukuvuositiedot TUKEEN OIKEUTTAMATTOMAT RUOKAILIJAT Säännöllisesti koulussa tai päiväkodissa ruokailevat henkilöt Satunnaisesti koulussa tai päiväkodissa ruokailevat henkilöt

3 6.3 Jakelupisteen ulkopuoliset ruokailijat RUOANVALMISTUKSEN OSUUDEN HUOMIOIMINEN TUEN HAKEMINEN, KUN RUOKALAN YLLÄPITÄJÄ ON ATERIAPALVELUYRITYS TAI MUU ULKOPUOLINEN TAHO TUEN HAKIJAN MUUTOKSET Toimittajahakija vaihtuu Kunta- tai itsehakija siirtyy toimittajahakuun tai päinvastoin TUKIHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA MÄÄRÄAJAT Tukihakemuksen täyttäminen ja korjaaminen Määräajat tuen hakemiselle Tukipäätös TUEN HEIJASTUMINEN Tuen välittäminen edunsaajalle Koulumaitotukijuliste VALVONTA Tarkastettavat tiedot ja asiakirjat Tarkastuksista ilmoittaminen Asiakirjojen säilyttäminen Tarkastustulosten seuraamukset SANASTO YHTEYSTIEDOT HAKUOPAS # Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405 (Alvar Aallon katu 5), Seinäjoki Puh , faksi , Markkinatukiosasto Koulujakelu ja kauppamekanismit -yksikkö 01/2015 Tässä oppaassa annetut ohjeet eivät ole tyhjentäviä selvityksiä alan lainsäädännöstä, eikä niillä ole oikeudellista sitovuutta. EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön tehdään muutoksia, joten huolimatta tähän julkaisuun tehdyistä päivityksistä, tiedot eivät ole aina ajan tasalla. Kaikki oikeudelliset vaateet on tehtävä asetusten perusteella. Tuen hakija voi halutessaan vedota viranomaisen toimenpiteiden laillisuuteen. Viime kädessä EU:n tuomioistuin ratkaisee oikeustulkinnat. 3

4 4

5 1 JOHDANTO Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa Euroopan unionin koulumaitotukiohjelman toimeenpanosta Suomessa. Koulumaitotuen tarkoituksena on edistää maidon ja maitovalmisteiden käyttöä jäsenvaltioiden kouluissa ja päiväkodeissa. Tuki maksetaan kokonaisuudessaan Euroopan unionin varoista. Koulumaitotuki ja tässä julkaisussa esitetyt ohjeet perustuvat Euroopan unionin säädöksiin, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 1308/2013 ja 1306/2013 sekä komission asetukseen (EY) N:o 657/2008, jotka muutoksineen ovat sellaisenaan sitovia Suomessa. Tämän lisäksi sovelletaan lakia maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012, valtioneuvoston asetusta 314/2013 ja Maaseutuviraston määräystä 1/09 muutoksineen. Suomessa koulumaitotuen tukipolitiikasta vastaa maa- ja metsätalousministeriön markkinayksikkö ja toimeenpanosta Maaseutuviraston markkinatukiosasto. Maaseutuviraston valvontaosasto vastaa koulumaitotukiasetuksen mukaisista tarkastuksista. Maaseutuvirasto julkaisee vuosittain oikeushenkilöille maksetut tuet www-sivuillaan. Koulumaitotuki sisältyy EU:n maataloustukirahastosta maksettaviin muihin tukiin, joiden osalta julkaistaan tuensaajan nimi, verotuskunta sekä kalenteri- tai varainhoitovuoden ( ) aikana maksetun tuen kokonaismäärä. Tukien julkaiseminen perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1290/2005 ja komission asetukseen (EY) N:o 259/2008. Lisäksi tukitietoja käytetään valvontatarkoituksiin. Valvontaa suorittavat sekä EU:n että Suomen valvontaviranomaiset ja valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tuet on maksettu oikein perustein. 5

6 2 TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS Koulumaitotukeen ovat oikeutettuja seuraavanlaisessa päivähoidossa tai koulutuksessa lukukauden alussa kirjoilla olevat lapset tai oppilaat: Päivähoito Päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, jossa on joko vakituinen tai kiertävä lastentarhanopettaja. Esiasteen koulutus Koulun, päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin esiopetus. Perusasteen koulutus Peruskoulun luokat Toisen asteen koulutus Lukio ja ammatilliseen perustutkintoon johtava ammatillinen koulutus. Päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja koulut voivat olla joko kunnan, valtion tai yksityisen ylläpitämiä. Päivähoidon ja koulutuksen tulee olla niistä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen järjestämää tai hyväksymää. Koulumaitotukeen ei ole oikeutettua muun muassa: koululaisten iltapäiväkerhot korkea-asteen koulutus aikuiskoulutus monimuotokoulutus työvoimakoulutus jatko- ja täydennyskoulutus kerhotoiminta. Tuen piiriin ei myöskään kuulu missään tilanteessa koulun/päiväkodin henkilökunnan tai ylipäätään muiden kuin tukeen oikeutettujen lasten/oppilaiden kuluttamat maitotuotteiden määrät. Päivähoidon tai koulutuksen tukikelpoisuudesta saa lisätietoa Maaseutuvirastosta. 6

7 3 TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ Koulumaitotukea voi hakea vain tukeen oikeutetuille maitotuotteille. Tukikelpoiset tuotteet esitellään alla olevassa taulukko. Tuotteiden tulee olla alkuperältään Euroopan unionin alueella tuotettuja ja ostettu Suomessa. Kaikkien tuettujen tuotteiden on täytettävä koulumaito-ohjelmasta säädettyjen asetusten lisäksi muissa EU:n lainsäädännössä ja kansallisissa säädöksissä maidolle ja maitovalmisteille asetetut laatuvaatimukset mukaan lukien tunnistusmerkkiin liittyvät vaatimukset. Luokka Tuote nro Tuote Tuki /kg I 1001 Ykkösmaito, enintään 1 % rasvaa, lämpökäsitelty Rasvaton maito, lämpökäsitelty 1211 Piimä ja muut hapanmaitojuomat, enintään 1 % rasvaa, lämpökäsitelty 1221 Maustetut tai maustamattomat jogurtit, viilit ja rahkat, enintään 1 % rasvaa, myös hedelmämehua sisältävät, joissa on maitoa vähintään 90 paino-% ja enintään 7 % lisättyä sokeria ja/tai hunajaa. II 1501 Hedelmillä ja/tai marjoilla maustetut jogurtit, viilit ja rahkat, enintään 1 % rasvaa, maitoa vähintään 75 paino-% ja enintään 7 % lisättyä sokeria ja/tai hunajaa, johon on sisällyttävä myös hedelmään lisätty sokeri. Hedelmää sisältävien tuotteiden on aina sisällettävä hedelmää, hedelmälihaa, hedelmäsosetta tai hedelmämehua. III 2001 Maustetut tai maustamattomat tuore- ja sulatejuustot, enintään 17 % rasvaa ja 1,3 % suolaa, enintään 10 % muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia. V 3001 Muut maustetut ja maustamattomat juustot kuin tuore- ja sulatejuustot, enintään 17 % rasvaa ja 1,3 % suolaa, enintään 10 % muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia. 0,1815 0,1634 0,5445 1,3885 Koulumaitotukeen eivät ole oikeutettuja yli 1 % rasvaa sisältävät maidot, piimät, jogurtit, viilit ja rahkat eivätkä yli 17 % rasvaa ja/tai yli 1,3 % suolaa sisältävät juustot. Tukeen oikeutettuja eivät ole myöskään tilamaito, maitojauhe, voi eikä kerma. 7

8 Tukea ei makseta ruoanvalmistukseen käytetyille maitotuotteille. Poikkeuksen säännöstä muodostavat kylmät, koulun/päiväkodin omissa tiloissa ruokailun yhteydessä valmistetut tai sekoitetut ruoat, kuten: hedelmä- tai marjarahka, puuroon, muroihin tai kiisseliin ruokailun yhteydessä lisättävä maito tai piimä, kaakao, joka voidaan valmistaa joko kylmään tai kuumaan maitoon. 3.1 Tukeen oikeutettu enimmäislitramäärä Tukea voidaan maksaa enintään sille määrälle maitoa ja maitovalmisteita, joka vastaa 0,25 muunnettua maitolitraa oppilasta/lasta kohden koulu- tai toimintapäivänä. Tuotteiden ostajan tai tuen hakijan ei tarvitse pääsääntöisesti huolehtia itse enimmäislitramäärän laskennasta tai sen ylittymisestä, sillä Maaseutuvirasto vähentää tarvittaessa ylimenevän osan myönnettävistä tuotemääristä tukipäätöksellä (kunta- ja itsehakijat). Jos koulu/päiväkoti saa tuen toimittajan kautta alennettuina ostohintoina (toimittajahakija), seurannan tarve kannattaa tarkistaa toimittajalta. Enimmäislitramäärän alittuessa tuki tulee aina hakea toteutuneille tuotemäärille, jotka voidaan mahdollisen tarkastuksen yhteydessä laskuilta ja tarvittaessa kuormakirjoilta todentaa. Toimipistekohtaisen enimmäislitramäärän voi laskea seuraavan kaavan mukaan: 0,25 x lasten/oppilaiden määrä lukukauden alussa x koulu-/toimintapäivien määrä hakukauden aikana. Kaikki tuetut tuotteet lasketaan mukaan päivittäiseen 0,25 muunnetun maitolitran enimmäismäärään. Luokkaan I kuuluvat maito- ja piimälitrat lasketaan enimmäislitramäärään sellaisenaan, mutta kg:na ilmoitettavat tuotteet muunnetaan maitolitroiksi seuraavien kaavojen mukaisesti: Luokan I jogurtti-, rahka- ja viilikg:t jaetaan luvulla 1,03. Luokan II jogurtti-, rahka- ja viilikg vastaa 0,9 kg maitoa. Kg:t kerrotaan ensin 0,9:llä ja saatu luku jaetaan 1,03:lla. Kg:t voidaan myös kertoa suoraan luvulla 0,8738. Luokan III juusto-kg vastaa 3,0 kg:a maitoa. Kg:t kerrotaan ensin 3,0:lla ja saatu luku jaetaan 1,03:lla. Kg:t voidaan myös kertoa suoraan luvulla 2,9127. Luokan V juusto-kg vastaa 7,65 kg:a maitoa. Kg:t kerrotaan ensin 7,65:llä ja saatu luku jaetaan 1,03:lla. Kg:t voidaan myös kertoa suoraan luvulla 7, Tukitasot Tuen määrä perustuu EU:n komission asetuksessa määriteltyihin tukitasoihin. EU:n komissio voi päätöksellään muuttaa näitä tukitasoja. Tuki määräytyy hakukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan tuen määrän mukaan. Tukitasot tuoteluokittain on kuvattu luvun 3 taulukossa. Maito- ja piimälitrat muunnetaan kilogrammoiksi kertomalla ne luvulla 1,03. 8

9 4 REKISTERÖITYMINEN TUKIOHJELMAAN Tuen hakijoiden sekä kaikkien edunsaajina olevien koulujen ja päiväkotien sekä jakelupisteiden on oltava rekisteröity ja hyväksytty Maaseutuviraston koulumaitotukiohjelmaan ennen tuenalaisen toiminnan aloittamista. Hyväksyminen tukiohjelmaan tapahtuu rekisteröinnin yhteydessä. 4.1 Rekisteröitävät asiakkaat ja toimipisteet Toimittajahakijan tulee rekisteröityä ennen kuin se voi välittää tuetulla hinnalla tuotteita valtuutuksen antaneille kouluille ja päiväkodeille. Kuntahakijan eli kunnan, joka hakee tuen oman kuntansa yhdelle tai useammalle kunnalliselle koululle, päiväkodille, keskuskeittiölle ja/tai jakelupisteelle, tulee rekisteröityä. Kuntahakijaksi voidaan hyväksyä myös yksittäisen kunnan omistuksessa oleva liikelaitos, mikäli sillä on sama y-tunnus kuin kunnalla. Koulut ja päiväkodit, jotka tulevat käyttämään tuettuja tuotteita, tulee kaikki rekisteröidä riippumatta siitä, saavatko ne tuen toimittajan tai kunnan kautta vai hakevatko ne tuen itse. Yhdellä rekisteröintihakemuksella voi rekisteröidä yhden koulun tai päiväkodin. Kaikkien rekisteröitävien koulujen/päiväkotien tulee olla tukeen oikeutettuja. Esikoululaiset voidaan laskea tapauskohtaisesti mukaan joko koulun tai päiväkodin oppilasmääriin tai heidät voi rekisteröidä erikseen omaksi ryhmäkseen, mikäli toimintapäivien määrä ei ole sama kuin koululla/päiväkodilla. Vuorohoitoryhmät rekisteröidään erikseen, jos niiden toimintapäivät poikkeavat normaaleina työpäivinä auki olevan päiväkodin toimintapäivistä. Jakelupiste eli kunnallinen valmistuskeittiö, joka toimittaa tukeen oikeutettuja maitotuotteita myös muualle kuin tukeen oikeutettuihin kouluihin/päiväkoteihin, on rekisteröitävä. Erillinen rekisteröinti mahdollistaa sen, että jakelupisteelle voidaan määritellä erikseen ulkopuoliset, tukeen oikeuttamattomat ruokailijat. Jakelupisteen toimintaa on selitetty tarkemmin luvussa 13. Keskuskeittiötä eli valmistuskeittiötä, joka toimittaa tukeen oikeutettuja maitotuotteita vain tukeen oikeutettuihin kouluihin/päiväkoteihin, ei tarvitse rekisteröidä erikseen, vaan keittiö käyttää lähtökohtaisesti sen koulun tai päiväkodin rekisterinumeroa, jossa se sijaitsee. Jos vaihtoehtoja on useita, keskuskeittiö voi valita minkä tahansa alaisen toimipisteensä rekisterinumeron. Ulkopuolista ateriapalvelujen tuottajaa ei voida hyväksyä koulumaitotuen hakijaksi, joten sitä ei voi rekisteröidä. 4.2 Rekisteröinnin merkitys tukihakemuksessa Rekisteröinti luo perustan tukihakemuksen rakenteelle. Rakenteen ja siihen liittyvien tarkisteiden kuten enimmäislitramäärän laskennan avulla varmistetaan tuen ehtojen täyttyminen mahdollisimman kattavasti ennen tuen maksamista. Lisäksi rekisterinumeron avulla varmistetaan muun muassa, että samalle asiakkaalle tai toimipisteelle ei makseta tukea kuin yhden kerran hakukautta kohden. 9

10 Seuraavassa esimerkissä on kuvattu tukihakemuksen rakenne pääpiirteissään: Tuen hakija Koulu A Koulu B Keskuskeittiö C Jakelupiste A Koulu C Päiväkoti A Päiväkoti B Koulu D Päiväkoti C Esimerkissä tuen hakijana on joko tuotteiden toimittaja tai kunta. Tuenalaisia tuotteita on toimitettu/ostettu kouluihin A ja B sekä keskuskeittiöön C ja jakelupisteeseen A. Näistä koulut A ja B ovat yksittäisiä toimipisteitä, eli niissä valmistetaan ruokaa tai tarjotaan maitotuotteet ainoastaan oman koulun oppilaille. Keskuskeittiö C sijaitsee koulussa C, mutta toimittaa ruoat, mukaan lukien maitotuotteet, myös päiväkoteihin A ja B. Jakelupiste A sijaitsee koulussa D, mutta koska se toimittaa ruoat, mukaan lukien maitotuotteet, koulun D ja päiväkoti C:n lisäksi vanhainkotiin, sillä on oma rekisterinumero. 4.3 Rekisteröintihakemus Rekisteröintiä haetaan palauttamalla kolmisivuinen rekisteröintihakemus (Lnro ) Maaseutuvirastoon. Hakemusta täytettäessä on muistettava allekirjoittaa sekä rekisteröintihakemus että sen liitesivu. Rekisteröintihakemuksen voi lähettää faksilla tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen jos siinä ei ole tilitietoja. Jos rekisteröintihakemuksessa on tilitietoja, se on toimitettava postitse tilitietojen ja allekirjoituksen varmentamiseksi. Rekisteröinti tulee voimaan sen kuukauden 1. päivästä, kun rekisteröintihakemus liitteineen on saapunut Maaseutuvirastoon. Asiointi rekisteröitymisen jälkeen tapahtuu rekisterinumeron perusteella. Rekisterinumeroa on käytettävä tuen haussa ja tuen haun perusteena olevissa ilmoituksissa. Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi. Maaseutuvirasto lähettää asiakkaalle rekisteröintipäätöksen ja mahdollisen liitteen voimassaolevista valtuutuksista. Jos rekisteröintihakemuksen yhteydessä on annettu toimittajavaltuutus, Maaseutuvirasto lähettää kopion koulun tai päiväkodin alkuperäisestä rekisteröintipäätöksestä ja valtuutusliitteestä myös toimittajalle. 10

11 4.4 Sitoutuminen tuen ehtoihin Rekisteröintilomakkeen ja sen liitteen allekirjoittamalla rekisteröinnin hakija antaa komission asetuksen (EY) N:o 657/2008 mukaisen kirjallisen sitoumuksen siitä, että: Tukea saavia tuotteita käyttävät vain oppilaat/lapset tukeen oikeutetuissa kouluissa ja päiväkodeissa. Aiheettomasti maksettu tuki palautetaan kyseisten määrien osalta, jos todetaan, että tuotteita on luovutettu muille kuin varsinaisille edunsaajille, enimmäislitramäärä on ylittynyt tai tukea on muutoin myönnetty virheellisin perustein. Toimivaltaisten viranomaisten käyttöön annetaan näiden pyynnöstä tositteet. Kaikkiin toimivaltaisen viranomaisen päättämiin tarkastuksiin suostutaan, mukaan luettuina erityisesti kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset, paikan päällä tehtävät tarkastukset. Toimittajahakijalta edellytetään edellä mainittujen sitoumusten lisäksi kirjallista sitoumusta siitä, että kirjanpidosta käy ilmi: maitotuotteiden valmistaja, koulujen, päiväkotien ja jakelupisteiden sekä tarvittaessa näistä vastaavien viranomaisten nimet ja osoitteet, oppilas-/lapsimäärät, tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrät, kuukausikohtaiset koulu-/toimintapäivät sekä keskuskeittiökokoonpanot, näille kouluille/päiväkodeille myydyt tai luovutetut tuotteet ja niiden määrät. 4.5 Rekisteröintitietoihin liittyvät muutokset Rekisteröintitiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Maaseutuvirastoon. Rekisteröintitietojen muutosilmoituksella (Lnro B) ilmoitetaan seuraavista muutoksista: Nimi muuttuu toiminnan pysyessä samana. Osoite muuttuu. Yhteyshenkilö ja/tai yhteystiedot muuttuvat. Tilinumero muuttuu. Oppilaat/lapset siirtyvät esimerkiksi remontin alkamisen tai päättymisen vuoksi yhteen tai useampaan muuhun toimipisteeseen lukukauden vaihteessa. Kaksi tai useampi rekisteröity toimipiste yhdistyy lukukauden vaihteessa. Jos yhdistyminen tapahtuu kesken lukukauden, uusi toimipiste on rekisteröitävä uudelleen. Toiminta loppuu. Lisätiedoissa ilmoitetaan tällöin myös toiminnan päättymispäivä. Lomakkeen voi toimittaa Maaseutuvirastoon faksilla, pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Tilinumeron muutoksen yhteydessä muutosilmoitus tulee aina lähettää allekirjoitettuna postitse. Lisätietoa rekisteröinnistä eri tilanteissa voi kysyä Maaseutuvirastosta. 11

12 4.6 Uudelleen rekisteröinti ja väliaikainen rekisteröinti Asiakkaan on täytettävä rekisteröintihakemus uudelleen rekisteröintiä varten, jos muutokset koskevat seuraavia tietoja: Omistaja muuttuu. Oppilaat/lapset siirtyvät esimerkiksi remontin alkamisen tai päättymisen vuoksi yhteen tai useampaan muuhun toimipisteeseen kesken lukukauden. Kaksi tai useampi rekisteröity toimipiste yhdistyy kesken lukukauden. Kunnan nimi muuttuu esimerkiksi kuntaliitoksen seurauksena. Uudelleen rekisteröinnissä ja väliaikaisessa rekisteröinnissä käytetään samaa lomaketta kuin ensirekisteröinnissäkin eli rekisteröintihakemusta (Lnro ). Rekisteröintihakemus on toimitettava Maaseutuvirastoon ennen muutoksen alkua, mikäli tukea halutaan vastaanottaa muutoksen alusta alkaen. Uudelleen rekisteröitäessä merkitään ajankohta, jolloin muutos on tapahtunut ja asiakas/toimipiste saa uuden rekisterinumeron. Väliaikaisia rekisteröintejä tehdään, jos toimipiste siirtyy tilapäisesti remontin ajaksi muihin tiloihin tai oppilasmäärässä tapahtuu huomattavia muutoksia kesken lukukauden. Lisätietoa rekisteröinnistä eri tilanteissa voi kysyä Maaseutuvirastosta. 12

13 5 TUEN HAKEMINEN Koulu tai päiväkoti voi saada tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille koulumaitotukea: toimittajan eli meijeri- tai kaupan alan yrityksen kautta (toimittajahakija). kunnan kautta, jos koulu/päiväkoti on kunnallinen (kuntahakija). hakemalla itse, jos koulu/päiväkoti on yksityinen tai kuntayhtymän omistuksessa (itsehakija). Jos koulu/päiväkoti tai niistä vastaava kunta saa tuen toimittajan kautta, tukihakemuksen laatii toimittaja. Jos koulu/päiväkoti saa tuen siitä vastaavan kunnan kautta, tukihakemus laaditaan keskitetysti kunnassa. 5.1 Toimittaja hakee tuen Koulumaitotukea voi hakea koulun/päiväkodin puolesta meijeri- tai kaupan alan yritys. Koulu/päiväkoti saa tällöin koulumaitotuen suoraan tukeen oikeutettujen tuotteiden oston yhteydessä joko alennettuina ostohintoina tai jälkihyvityksenä. Koulumaitotuen hakukausi on toimittajalle yksi kuukausi. Koulu/päiväkoti voi saada tukea vain yhden toimittajahakijan kautta ostetuille tuotteille hakukautta kohden. Toimittaja voi hakea koulumaitotukea myös niissä tapauksissa, joissa ruokalan ylläpitäjä ei ole sama kuin koulun/päiväkodin ylläpitäjä. Edellä mainittuja tapauksia ovat muun muassa yksityiseltä yritykseltä tai kuntayhtymän liikelaitokselta kunnallisille kouluille/päiväkodeille ostetut ateriapalvelut. Asiaa on selvitetty luvussa Toimittajavaltuutus Koulu/päiväkoti, joka haluaa valtuuttaa toimittajan hakemaan koulumaitotuen puolestaan, tulee antaa kyseiselle toimittajalle toimittajavaltuutus. Valtuutus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Valtuutuksen voi tehdä rekisteröintihakemuksen (Lnro ) liitteellä. Muussa tapauksessa valtuutus voi olla vapaamuotoinen asiakirja tai koulumaitotuen www-sivuilta tulostettava valtuutuslomakemalli. Tällöin koulu/päiväkoti antaa valtuutuksen toimittajalle, joka lähettää valtuutuksesta kopion Maaseutuvirastoon. Valtuutuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: valtuutetun toimittajan/nimi, valtuutuksen alkamisajankohta, valtuutuksen päättymisajankohta määräaikaisissa valtuutuksissa, tiedot valtuutettujen koulujen ja päiväkotien nimistä ja rekisterinumeroista, 13

14 tarvittaessa tieto ulkopuolisesta ruokapalveluyrityksestä, jos tämä tulee olemaan laskujen maksaja ja näin välillisesti tuen saaja, päiväys ja allekirjoitus. Toimittajan vaihtuessa tai valtuutuksen päättyessä on muistettava: ilmoittaa päättymisestä toimittajalle, jonka valtuutus päättyy, ennen uuden valtuutuksen voimaantuloa, viitata valtuutuksen päättämistä koskevassa ilmoituksessa alkuperäiseen valtuutukseen, mainita uudessa valtuutuksessa, että aiempi valtuutus on päätetty, jos kyseessä on toimittajan vaihtaminen. Valtuutuksen voi tehdä koulun/päiväkodin puolesta myös tästä vastaavan kunnan edustaja Lukuvuosi-ilmoitus Toimittajahaussa olevien koulujen/päiväkotien on ilmoitettava toimittajalle tuenhakua varten seuraavat tiedot lukuvuosi-ilmoituksella: oppilaiden/lasten määrät lukukausien alussa, tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrät lukukausien alussa, lukuvuoden koulu-/toimintapäivien määrä kuukausittain eriteltynä, mahdolliset keskuskeittiö- ja jakelupistekokoonpanot. Lukuvuosi-ilmoituksessa annettuja tietoja käytetään tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden osuuden ja enimmäislitramäärien laskentaan. Oppilaiden/lasten ja tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden laskennasta on kerrottu tarkemmin luvussa 6. Koulujen ja päiväkotien oppilaat, tukeen oikeuttamattomat ruokailijat sekä koulu- ja toimintapäivät kirjataan lukuvuosi-ilmoitukseen aina kyseisen koulun tai päiväkodin kohdalle. Keskuskeittiö- tai jakelupistekokoonpano muodostuu keittiöstä ja sen alaisista toimipisteistä eli tukeen oikeutetuista kouluista ja päiväkodeista. Jakelupisteen tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määräksi merkitään tukeen oikeuttamattomien yksiköiden (muun muassa palvelukeskuksen, vanhainkodin, terveyskeskuksen, ryhmäperhepäivähoidon, iltapäivähoidon ja ateriapalvelun) ateriamäärien mukaisesti lasketut henkilömäärät. Jakelupisteelle ei merkitä oppilaita eikä toimintapäiviä. Perusopetuksen koulupäiviin Maaseutuvirasto soveltaa perusopetuslaissa (628/1998) säädettyä 190 koulupäivän enimmäismäärää. Todelliset koulupäivät tulee kuitenkin ilmoittaa lukuvuosi-ilmoituksessa. Koska henkilömäärät ilmoitetaan lukuvuosi-ilmoituksessa aina lukukauden ensimmäisen koulu- tai toimintapäivän mukaisina, lukukauden aikana määriin tulevia muutoksia ei tarvitse ottaa huomioon. Toimipisteiden lakkauttamisista, yhdistämisistä ja muista muutoksista sen sijaan tulee aina ilmoittaa toimittajalle ja Maaseutuvirastoon. Lukukauden aikana tapahtuvat kokoonpanojen muutokset tulee ilmoittaa toimittajalle viipymättä ja ne voidaan ottaa huomioon kuukauden vaihtuessa. 14

15 Lukuvuosi-ilmoitus täytetään ja lähetetään toimittajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja annettuun määräpäivään mennessä. Jos toimittaja ei ole antanut erillistä ohjeistusta palautuspäivästä, on se syyslukukauden osalta elokuun viimeinen päivä. Lukuvuosi-ilmoitus on allekirjoitettava. Toimittaja lähettää kopiot lukuvuosi-ilmoituksista edelleen Maaseutuvirastoon. Lukuvuosi-ilmoituksella voi ilmoittaa enintään yhden lukuvuoden ( ) tiedot kerralla. Jos kevätlukukauden tietoja ei ole ilmoitettu jo syyslukukauden alussa tai jos jo ilmoitettuihin kevätlukukauden tietoihin tulee muutoksia, on kevätlukukaudesta toimitettava uusi lukuvuosi-ilmoitus toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos toimittaja ei ole antanut erillisiä ohjeita, kevätlukukauden tiedot on oltava toimittajalla tammikuun loppuun mennessä. Päiväkotien kesän toimintapäivät tulee ilmoittaa heti kun ne on vahvistettu. Toimittaja ei voi myydä tuotteita tuettuun hintaan ilman koulun/päiväkodin ilmoittamia lukuvuositietoja. Jos tuotteita on kuitenkin myyty ilman koulun/päiväkodin määräaikaan toimittamia tietoja, toimittaja voi periä jo maksetun elokuun tai tammikuun koulumaitotuen takaisin. Toimittaja voi jatkaa tuettujen tuotteiden toimittamista vasta, kun on saanut tiedot koululta/päiväkodilta. Lukuvuosi-ilmoituksella ilmoitetut tiedot tulee voida todentaa mahdollisen tarkastuksen yhteydessä erillisellä selvityksellä tai vapaaehtoisesti täytettävällä apulomakkeella (Lnro ), jonka on päivännyt ja allekirjoittanut koulun/päiväkodin johtaja tai muu tiedoista vastaava henkilö. Lisätietoja määrien kirjaamisesta löytyy lomakkeiden täyttöohjeista Tuotemäärien seuranta Tuen maksaminen perustuu yksittäisiin toimipisteisiin, keskuskeittiöihin ja jakelupisteisiin toimitettujen tukikelpoisten tuotteiden määriin. Toimittajahakijalle maksetaan tuki niille määrille, jotka tämä on tukihakemuksessa ilmoittanut myyneensä alennetulla eli tuetulla hinnalla. Toimittajahaussa olevan keittiön tai siitä vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että toimittajan tukihakemuksessaan myydyiksi ilmoittamat tuotemäärät voidaan valvonnan yhteydessä todentaa laskuilta ja tarvittaessa kuormakirjoilta tai muista tositteista, mikäli laskut eivät sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa. Todentavat asiakirjat on arkistoitava siten, että tarkastus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa. Seurannan ja arkistoinnin apuvälineenä on suositeltavaa käyttää vapaaehtoisesti täytettävää koontilomaketta (Lnro ja ), johon kirjataan kalenterikuukauden aikana ostettujen tukikelpoisten tuotteiden määrät ja niitä vastaavat laskujen/kuormakirjojen tunnistetiedot. Vastaavan yhteenvedon voi joissain tapauksissa saada myös toimittajalta valmiina raporttina. Toimittajahakijat laativat lukukausittain luettelon kauttaan ostettavissa olevista koulumaitotukeen oikeuttavista tuotteista. Maaseutuvirasto hyväksyy tuoteluettelon toimittajan pyynnöstä ennen lukukauden alkua. 15

16 5.1.4 Tuettomat ostot Tuettomilla ostoilla tarkoitetaan sellaisia tukikelpoisten tuotteiden ostoja, jotka kattavat tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden osuuden ja joille ei toimittajahaussa haeta tukea lainkaan. Toimittajahakijalla voi olla käytössään järjestelmä, joka jakaa tehdyn tilauksen automaattisesti tuettomaan ja tuelliseen osuuteen lukuvuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen henkilömäärien mukaisesti. Tällöin tuotteiden tilaajan ei tarvitse huolehtia tuettomien ostojen riittävyyden seurannasta. Muissa tapauksissa tuotteiden ostajan on pääsääntöisesti itse huolehdittava siitä, että tuotteita ostetaan tuettomilla hinnoilla vähintään tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden prosentuaalista osuutta vastaava määrä. Seurannassa voi hyödyntää vapaaehtoisesti käytettävää koontilomaketta. Tukeen oikeuttamattomien prosentuaalisen osuuden vaikutus ostoihin on selvitetty alla olevassa esimerkissä 1. Lisäksi tuettomana on ostettava satunnaisten ruokailijoiden kuluttamat määrät sekä ruoanvalmistukseen käytetyt määrät. Jos tukeen oikeutettuja tuotteita ostetaan myös muualta kuin toimittajahakijalta, näistä ei voi hakea tukea, koska tukea voi saada vain yhden toimittajahakijan kautta kuukaudessa. Ulkopuolisten ostojen tositteet kannattaa kuitenkin arkistoida mahdollista tarkastusta varten, sillä niillä voidaan todentaa yksittäisten, tukeen oikeuttamattomien ryhmien maitotuotteiden kulutus. Erillisen kirjanpidon ansiosta näitä ulkopuolisia, tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määriä ei siten tarvitse huomioida ilmoitettaessa tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden lukumääriä tukihakemuksella. Esimerkki 1: Koulussa on 360 oppilasta eli tukeen oikeutettua ruokailijaa ja 25 tukeen oikeuttamatonta ruokailijaa, joten ruokailijoita on yhteensä 385. Tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden prosenttiosuus (25/385 x 100) = 6. Vähennysprosentti ilmoitetaan kokonaislukuna normaaleja pyöristyssääntöjä noudattaen. Tuettomat ostot voidaan tehdä seuraavasti: Tuotteet Kokonaisostot Tuettomat ostot (6 %) = 0,06 x kokonaisostot Tuetut ostot (94 %) = 0,94 x kokonaisostot 1001 Ykkösmaito 600 ltr 36 ltr 564 ltr 1211 Piimä 34 ltr 2 ltr 32 ltr 2001 Tuore- ja sulatejuustot 6,4 kg 0,4 kg 6 kg 3001 Muut juustot 8 kg 0,5 kg 7,5 kg Esimerkkikuukautena koulussa ei ole ollut muita tukeen oikeuttamattomia ulkopuolisia ruokailijoita, esimerkiksi vierailijaryhmiä. 16

17 5.2 Kunta hakee tuen Tukihakemus Kunnallinen koulu/päiväkoti voi saada tuen joko kunnan (kuntahakija) tai toimittajan kautta. Kuntahaussa kunnalliset koulut/päiväkodit ostavat tukeen oikeutetut tuotteet tuettomalla hinnalla ja kunta hakee koulumaitotuen näiden koulujen/päiväkotien puolesta lukukausittain jälkikäteen. Koulumaitotuen hakukaudet ovat kuntahakijalle elo-joulukuu ( ) ja tammi-heinäkuu ( ). Tukihakemuksessa ilmoitettu hakukausi voi olla lyhyempikin, jos esimerkiksi kaikkien koulujen/päiväkotien toiminta päättyy aiemmin tai jos kaikki koulut/päiväkodit siirtyvät toimittajahakuun kesken lukukauden. Kuntahakija voi kuitenkin esittää vain yhden tukihakemuksen yhtä lukukautta kohden. Kunta voi hakea koulumaitotukea sähköisen asiointipalvelun kautta (https://korpi.mmm.fi). Lisätietoa sähköisestä hakupalvelusta saa Maaseutuviraston www-sivuilta. Vaihtoehtoisesti koulumaitotukea voi hakea myös paperilomakkeilla eli tukihakemuspaketilla (Lnro ), johon on oheistettu valmiiksi kouluja keskuskeittiöliitteitä (Lnro ja ). Kuntayhtymän koulut ja päiväkodit hakevat koulumaitotuen toimittajan kautta tai itse Tuotemäärien koostaminen Tuen hakeminen perustuu hakukautena yksittäisiin toimipisteisiin, keskuskeittiöihin ja jakelupisteisiin toimitettujen tukikelpoisten tuotteiden määriin. Kuntahakija ilmoittaa nämä määrät tukihakemuksen liitteissä. Varsinaisella tukihakemuksella ilmoitetaan yhteenlasketut kokonaismäärät koko kunnan osalta. Kunnan tai tarvittaessa yksittäisen keittiön (mikäli kunta näin päättää) on huolehdittava siitä, että tukihakemuksessa hankituiksi ilmoitetut tuotemäärät voidaan valvonnan yhteydessä todentaa laskuilta ja tarvittaessa kuormakirjoilta tai muista tositteista, mikäli laskut eivät sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa. Todentavat asiakirjat on arkistoitava siten, että tarkastus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa. Jos ruokapalvelut ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, on myös näiden tuen hakua varten antamat todistukset, laskukopiot ja muut asiakirjat säilytettävä ja arkistoitava asianmukaisesti. Tuotemäärien koostamiseksi tukihakemukselle sekä seurannan ja arkistoinnin apuvälineenä on suositeltavaa käyttää vapaaehtoisesti täytettävää koontilomaketta (Lnro tai ). Tällöin kukin yksittäinen toimipiste/keskuskeittiö/jakelupiste kirjaa koontilomakkeelle hakukauden aikana ostettujen tukikelpoisten tuotteiden määrät sekä niitä vastaavat laskujen/kuormakirjojen tunnistetiedot. Vastaavan yhteenvedon voi joissain tapauksissa saada myös tuotteiden myyjältä valmiina raporttina. Maaseutuviraston www-sivuilta tulostettavan koontilomakkeen voi täyttää joko sähköisesti (= automaattinen tukeen oikeuttamattomien osuuden, määrien ja tuen laskenta) tai käsin (= tulostus ja käsin täyttö). Koontilomaketta tai muuta vastaavaa yhteenvetoa ei lähetetä Maaseutuvirastoon. Kunta- ja itsehakijat voivat ostaa tuotteet keneltä tahansa tavarantoimittajalta riippumatta siitä, onko tämä Maaseutuviraston hyväksymä toimittajahakija vai ei. Jos tukea haetaan juustoista, piimistä, maustamattomista jogurteista, viileistä ja rahkoista, tulee tuenhakijalla olla kirjallinen selvitys, että tuote täyttää koulumaitotuen edellytykset. Tällainen selvitys on esimerkiksi toimittajan lista koulumaitotukeen oikeuttavista 17

18 tuotteista tai valmistajan kirjallinen ilmoitus tuotteen koostumuksesta. Lisätietoa saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä Maaseutuvirastoon. Selvityksiä ei lähetetä tukihakemuksen liitteenä Maaseutuvirastoon, mutta ne tulee säilyttää mahdollisia tarkastuksia varten Lukuvuositiedot Kuntahakija ilmoittaa tukihakemuksen liitteissä tuotemäärien lisäksi seuraavat tiedot: oppilaiden/lasten määrät lukukauden alussa, tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrät lukukauden alussa, koulu-/toimintapäivien määrät hakukautena. Lukuvuositietojen perusteella Maaseutuvirasto laskee ja myöntää tuen suoraan tukeen oikeutettujen ruokailijoiden osuudelle ja huomioi mahdollisen enimmäislitramäärän ylityksen. Kuntahakijan ei siis tarvitse laskea tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden prosenttiosuutta itse, eikä vähentää tätä osuutta tuotemääristä tukea hakiessaan. Oppilaiden/lasten ja tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden lukumääränä käytetään lukukauden ensimmäisenä päivänä koulussa/päiväkodissa kirjoilla olevien henkilöiden määrää. Tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden laskennasta on kerrottu tarkemmin luvussa 6. Henkilömäärät tulee voida todentaa mahdollisen tarkastuksen yhteydessä erillisellä selvityksellä tai vapaaehtoisesti täytettävällä apulomakkeella (Lnro ), jonka on päivännyt ja allekirjoittanut koulun/päiväkodin johtaja tai muu tiedoista vastaava henkilö. Koulu-/toimintapäivien määränä käytetään lukukaudella toteutuneita päiviä. Perusopetuksen koulupäiviin Maaseutuvirasto soveltaa perusopetuslaissa (628/1998) säädettyä 190 koulupäivän enimmäismäärää. Todelliset koulupäivät tulee silti ilmoittaa tukihakemuksessa. Jos kunnan koulut/päiväkodit siirtyvät kuntahausta toimittajahakuun, tulee koulujen/päiväkotien toimittaa toimittajalle ennen tuettujen tuotteiden oston aloittamista lukuvuosi-ilmoitus. Keskuskeittiö- tai jakelupistekokoonpano muodostuu keittiöstä ja sen alaisista toimipisteistä eli tukeen oikeutetuista kouluista ja päiväkodeista. Keskuskeittiö-/jakelupistekokoonpanot ja niiden alaisten koulujen/päiväkotien lukuvuositiedot ilmoitetaan tukihakemuksen keskuskeittiö-/jakelupiste-liitteellä (Lnro ). Jakelupisteen tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määräksi merkitään tukeen oikeuttamattomien yksiköiden (muun muassa palvelukeskuksen, vanhainkodin, terveyskeskuksen, ryhmäperhepäivähoidon, iltapäivähoidon ja ateriapalvelun) ateriamäärien mukaisesti lasketut henkilömäärät. Jakelupisteelle ei merkitä oppilaita eikä toimintapäiviä. Jos jakelupisteen tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden maitotuotteet toimitetaan erillisellä laskulla ja koulujen/päiväkotien maitotuotteet toimitetaan omilla laskuillaan, silloin tukeen oikeuttamattomia ruokailijoita ei tarvitse ilmoittaa jakelupisteelle. 18

19 5.3 Yksityinen koulu/päiväkoti hakee tuen Tukihakemus Yksityinen tai koulutuskuntayhtymän omistama koulu tai päiväkoti voi saada tuen joko hakemalla itse (itsehaku) tai toimittajan kautta (toimittajahaku). Itsehaussa koulu/päiväkoti ostaa tukeen oikeutetut tuotteet tuettomalla hinnalla ja hakee tuen ostamilleen tuotteille jälkikäteen. Koulumaitotuen hakukaudet ovat itsehakijoille elo-joulukuu ( ) ja tammi-heinäkuu ( ). Tukihakemuksessa ilmoitettu hakukausi voi olla lyhyempikin, jos esimerkiksi koulun/päiväkodin toiminta päättyy aiemmin tai jos koulu/päiväkoti siirtyy toimittajahakuun kesken lukukauden. Itsehakija voi kuitenkin esittää vain yhden tukihakemuksen yhtä lukukautta kohden. Poikkeuksen säännöstä muodostavat muun muassa kesken lukukautta tapahtuvat tuen hakijan muutokset tai poikkeuksellinen hakukausi. Itsehakija voi hakea koulumaitotukea sähköisen asiointipalvelun kautta (https://korpi.mmm.fi). Lisätietoa sähköisestä hakupalvelusta saa Maaseutuviraston www-sivuilta. Vaihtoehtoisesti koulumaitotukea voi hakea myös paperilomakkeella (Lnro ). Yksityisen koulun tai päiväkodin tukihakemus voi sisältää vain yhden koulun tai päiväkodin tiedot Tuotemäärien koostaminen Tuen hakeminen perustuu hakukautena toimitettujen tukikelpoisten tuotteiden määriin. Itsehakija ilmoittaa nämä määrät tukihakemuksessa. Tuenhakijan on huolehdittava siitä, että tukihakemuksessa ostetuiksi ilmoitetut tuotemäärät voidaan valvonnan yhteydessä todentaa laskuilta ja tarvittaessa kuormakirjoilta tai muista tositteista, mikäli laskut eivät sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa. Todentavat asiakirjat on arkistoitava siten, että tarkastus voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Jos ruokapalvelut ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, on myös näiden tuen hakua varten antamat todistukset, laskukopiot ja muut asiakirjat säilytettävä ja arkistoitava asianmukaisesti. Tuotemäärien koostamiseksi tukihakemukselle sekä seurannan ja arkistoinnin apuvälineenä on suositeltavaa käyttää vapaaehtoisesti täytettävää koontilomaketta (Lnro tai ). Koontilomakkeelle kirjataan hakukauden aikana ostettujen tukikelpoisten tuotteiden määrät ja niitä vastaavat laskujen/kuormakirjojen tunnistetiedot. Vastaavan yhteenvedon voi joissain tapauksissa saada myös tuotteiden myyjältä valmiina raporttina. Maaseutuviraston www-sivuilta tulostettavan koontilomakkeen voi täyttää joko sähköisesti (= automaattinen tukeen oikeuttamattomien osuuden, määrien ja tuen laskenta) tai käsin (= tulostus ja käsin täyttö). Koontilomaketta tai muuta vastaavaa yhteenvetoa ei lähetetä Maaseutuvirastoon. Jos tukea haetaan juustoista, piimistä, maustamattomista jogurteista, viileistä ja rahkoista, tulee tuenhakijalla olla kirjallinen selvitys, että tuote täyttää koulumaitotuen edellytykset. Tällainen selvitys on esimerkiksi toimittajan lista koulumaitotukeen oikeuttavista tuotteista tai valmistajan kirjallinen ilmoitus tuotteen koostumuksesta. Lisätietoa saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä Maaseutuvirastoon. Selvityksiä ei lähetetä tukihakemuksen liitteenä Maaseutuvirastoon, mutta ne tulee säilyttää mahdollisia tarkastuksia varten. 19

20 5.3.3 Lukuvuositiedot Itsehakija ilmoittaa tukihakemuksessa tuotemäärien lisäksi seuraavat tiedot: oppilaiden/lasten määrä lukukauden alussa tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrä lukukauden alussa koulu-/toimintapäivien määrä hakukautena. Lukuvuositietojen perusteella Maaseutuvirasto laskee ja myöntää tuen suoraan tukeen oikeutettujen ruokailijoiden osuudelle ja huomioi mahdollisen enimmäislitramäärän ylityksen. Itsehakijan ei siis tarvitse laskea tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden prosenttiosuutta itse eikä vähentää tätä osuutta tuotemääristä tukea hakiessaan. Oppilaiden/lasten ja tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden lukumääränä käytetään lukukauden ensimmäisenä päivänä koulussa/päiväkodissa kirjoilla olevien henkilöiden määrää. Tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden laskennasta on kerrottu tarkemmin luvussa 6. Henkilömäärät tulee voida todentaa mahdollisen tarkastuksen yhteydessä erillisellä selvityksellä tai vapaaehtoisesti täytettävällä apulomakkeella (Lnro ), jonka on päivännyt ja allekirjoittanut koulun/päiväkodin johtaja tai muu tiedoista vastaava henkilö. Koulu-/toimintapäivien määränä käytetään lukukaudella toteutuneita päiviä. Perusopetuksen koulupäiviin Maaseutuvirasto soveltaa perusopetuslaissa (628/1998) säädettyä 190 koulupäivän enimmäismäärää. Todelliset koulupäivät tulee silti ilmoittaa tukihakemuksessa. Jos koulu/päiväkoti siirtyy toimittajahakuun, tulee toimittajalle toimittaa ennen tuettujen tuotteiden oston aloittamista lukuvuosi-ilmoitus. 20

HAKUOPAS. Koulumaitotuki Lukuvuosi 2015-2016 päivitetty 1.8.2015

HAKUOPAS. Koulumaitotuki Lukuvuosi 2015-2016 päivitetty 1.8.2015 HAKUOPAS Koulumaitotuki Lukuvuosi 2015-2016 päivitetty 1.8.2015 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS... 5 3 TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ... 6 3.1 Tukeen oikeutettu

Lisätiedot

HAKUOPAS. Koulumaitotuki

HAKUOPAS. Koulumaitotuki HAKUOPAS Koulumaitotuki 1.8.2012 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS... 5 3 TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ... 6 3.1 Tukeen oikeutettu enimmäislitramäärä... 7 3.2

Lisätiedot

HAKUOPAS. Koulumaitotuki. Lukuvuosi päivitetty

HAKUOPAS. Koulumaitotuki. Lukuvuosi päivitetty HAKUOPAS Koulumaitotuki Lukuvuosi 2016-2017 päivitetty 1.8.2016 Sisältö 2 1 JOHDANTO... 5 2 TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS... 6 3 TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ... 7 3.1 Tukeen oikeutettu

Lisätiedot

HAKUOPAS. Koulumaitotuki ja kouluhedelmätuki Lukuvuosi Voimassa alkaen

HAKUOPAS. Koulumaitotuki ja kouluhedelmätuki Lukuvuosi Voimassa alkaen HAKUOPAS Koulumaitotuki ja kouluhedelmätuki Lukuvuosi 2017 2018 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisältö 2 1 JOHDANTO... 4 2 TUKEEN OIKEUTETUT LAPSET JA TUKIKELPOISET TUOTTEET... 5 2.1 Koulumaitotuen tukikelpoiset

Lisätiedot

SUOMEN KOULUMAITOSTRATEGIA 26.6.2015

SUOMEN KOULUMAITOSTRATEGIA 26.6.2015 1015/012/2015 SUOMEN KOULUMAITOSTRATEGIA 26.6.2015 VISIO 2020 Suomalaiset lapset ja nuoret päiväkodeissa ja oppilaitoksissa syövät maukasta, Suomalaiset täysipainoista, lapset kestävästi ja nuoret tuotettua

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje 12.05.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU I MAASEUTUVIRASTON YHTEYSTIEDOT 3 II MUUT YHTEYSTIEDOT 3 1 YLEISTÄ 4 2 REKISTERÖITYMINEN SÄHKÖISEN HAKUPALVELUN ASIAKKAAKSI

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

1 (5) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA

1 (5) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA 1 (5) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA Voimassa 1.1.2017 alkaen. Korvaa 1.8.2016 päivitetyn listan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) no:1308/2013 ja 1306/2013

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

1 (6) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA

1 (6) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA 1 (6) KOULUMAITOTUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET VALIO OY:n VALIKOIMASSA Voimassa 1.1.2015 alkaen. Korvaa 1.8.2014 päivitetyn listan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 1308/2013 ja 1306/2013

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #91949 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Heureka, Vantaa 12.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto

Lisätiedot

KOULUMAITOTUEN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU Käyttöohje asiakkaille

KOULUMAITOTUEN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU Käyttöohje asiakkaille KOULUMAITOTUEN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU Käyttöohje asiakkaille 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ KOULUMAITOTUEN SÄHKÖISESTÄ ASIOINTIPALVELUSTA...3 1.1. LAITTEISTOVAATIMUKSET...3 1.2. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 77/00 Maatalousosasto 27.6.2000 Dnro 2432/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 Muutos 1.3.2015 alkaen Akaan valtuusto on kokouksessaan 17.12.2014 talousarviokäsittelyn

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #99622 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Oulu 20.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto seija.oikarinen@mavi.fi

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset HAKUOPAS Oliiviöljyalan tuontitodistukset Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ja ohjeita Sisältö Yhteystiedot...3 1. Yleistä...4 2. Yleistä tuontitodistusten hakemisesta, myöntämisestä ja palauttamisesta...4

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Tuenhakija ja hanke. Yleiset indikaattorit

Tuenhakija ja hanke. Yleiset indikaattorit Arviointilomake 2.6.2017 Painopiste I Kestävä kalastus Moottorin korvaaminen tai nykyaikaistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 41 artiklan 2 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipavlelut oy Ateriapalvelut Liite 3 / taulukko1 Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Tavoite Ateriapalvelu Palvelun sisältö Tarjoilu Ravintosisältö

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Energiamarkkinavirasto Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 1.2.2013 2 Sisällysluettelo 1 Määräajat... 3 2 Syöttötariffin

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJAT KUNTOON hankkeen seminaari 4.5.2017 Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus Peruskuivatushanke vai kunnossapito Peruskuivatushanke: - Peruskuivatustyö, joka

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohje asiakkaille 1.8.2015. Koulumaitotuen sähköinen asiointipalvelu

Käyttöohje asiakkaille 1.8.2015. Koulumaitotuen sähköinen asiointipalvelu Käyttöohje asiakkaille 1.8.2015 Koulumaitotuen sähköinen asiointipalvelu Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Siirtyminen näytöltä toiselle... 4 3 Etusivun toiminnot... 5 3.1 Etusivu... 5 3.2 Ylänavigaatiopalkki...

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 947/702/2013 1.1.2014 Versiohistoria Version Pvm numero 1 1.1.2014 Keskeisimmät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot