ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

2 Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa laattojen oikean laiseen vastaanottoon, varastointiin ja asennukseen. Tutustu ohjeisiin etukäteen, ja ota yhteyttä jos jokin osio laattojen käsittelyssä tai asentamisessa jää epäselväksi. sisällys ANSION SEMENTTIVALIMON TUOTTEET JA MERKINNÄT...3 Ontelolaattojen merkinnät...3 Tekniset tiedot...3 ASENNUKSEN SUUNNITTELU, TILAUS JA TOIMITUS...4 Asennusjärjestysilmoitus...4 Tilaus ja toimitus...4 Kuorman purkaminen ja nostokalusto...4 Ontelolaattojen vastaanottotarkastus...4 Ontelolaattojen välivarastointi...5 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS...6 Ontelolaattojen käsittely työmaalla...6 Asennuskalusto...6 Laattojen nostaminen...6 Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät...7 Asennuspalojen käyttö...8 Kylpyhuonelaatat...8 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta...9 Laattojen tasaus...9 Rajoituksia tasaukseen Kiinnikkeet Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Reikien ja varausten teko Vesireiät...11 Onteloiden täyttö...11 PUTKIASENNUKSET ONTELOLAATTOIHIN...12 Sähköputket...12 Vesijohdot...12 Viemäriputket...12 LAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT...13 Saumaustyö ja -tarvikkeet...13 Saumaus kylmään vuodenaikaan...13 Saumaus pintalaatan yhteydessä...13 Saumauksen jälkeiset työt...13 TASOITE- JA PINTABETONITYÖT...13 PIKAOHJETAULUKKO...14

3 Ansion sementtivalimon tuotteet ja merkinnät ASV:n ontelolaattaryhmät on merkitty kirjaimella A sekä numerolla, joka kertoo laattojen korkeuden (esim. A37). Kylpyhuonelaatoissa käytetään numerotunnuksen jälkeen tunnusta K (esim. A32K). Eristetyistä laatoista käytetään tunnusta EA (esim. EA20). Eristetyyppi valitaan tapauskohtaisesti ja eriste voidaan kiinnittää liimaamalla, mekaanisesti tai näiden yhdistelmällä. Kiinnitys voidaan tehdä joko valmiiksi tehtaalla tai vasta työmaalla. Ontelolaattojen merkinnät Yksittäiset ontelolaatat on merkitty kolmiosaisella tunnisteella (esim. A ), joista ensimmäinen kertoo valmistajan ja laattojen korkeuden, keskimmäinen on punosmäärä (raudoitteet) ja viimeinen yksilöllinen laattatunnus. Punosmäärän yhteydessä voi olla lisämerkintä x (esim. A20-4x-01), jolloin x osoittaa jännepunoksen paksuutta ø = 9,3 mm, muulloin jännepunoksen paksuus ø = 12,5 mm. A Valmistaja ja onteloiden lukumäärä Raudoituksen punosmäärä Laattatunnus Tekniset tiedot ASV:n ontelolaatat valmistetaan pitkillä valualustoilla liukuvalu koneilla. Valu suoritetaan jännepunosten esijännittämisen jälkeen jäykällä betonimassalla. Laattojen katkaisu, joka samalla vapauttaa esijännityksen tapahtuu automaattisahalla betonin kovetuttua. Betoni: C40/50-1, C50/60-1, C57/70-1 tai C65/80-1 Laukaisulujuus raudoitussuunnitelman mukaan. Esijännitysteräkset: SUP-P 1640/1860 Relaksaatio (20 C, 1000 h) 2,5 % tai valmistajan mukaan. Lämmöneriste: Polystyreeni tai mineraalivilla Laattatunnuksen jälkeen voidaan käyttää vielä ontelotäyttöön liittyviä erikoismerkintöjä T ja ST: T = yli 50 mm tulppaus, eli perustulppausta syvempi ontelotäyttö ST = erikoissyvä ontelotäyttö, tehdään erikoispiirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 3

4 Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Jokaista ontelolaattojen asennusta varten on tehtävä asennussuunnitelma, jossa määritetään tarvittavat elementit sekä työn aikataulu ja asennusjärjestys. Tuotannon suunnittelu voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun asennusviikko on tiedossa ja tietoja voidaan täydentää projektin kuluessa. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää laatta-asennuksen suunnittelusta tai tilauksesta. Asennusjärjestysilmoitus Koska ontelolaatat valmistetaan yleensä kohteen mukaan tiettyyn asennusjärjestykseen, tulee tilaajan ilmoittaa asennusjärjestys tehtaalle hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen toimitusta. Tehtaalle ilmoitettu asennusjärjestys on sitova. Tilaus ja toimitus Laattojen tilaus tulee tehdä kirjallisesti noin viikkoa ennen toimituksen alkamista, ellei asiasta ole aiemmin toisin sovittu. Toimitusta varten tulee selvittää työmaalle johtavien teiden ja siltojen kantokyky ja kunto sekä järjestää riittävästi tilaa kuorman purkamiseen ja auton kääntämiseen itse työmaalla. Kuorman purkaminen ja nostokalusto Nostokaluston kapasiteetin on oltava riittävä. Tämä merkitsee vähintään 15 % tarvetta suurempaa nostokapasiteettia verrattuna taakan painoon epäedullisimmassa nostosuunnassa. Kapasiteetin selvittämiseksi tulee tietää: laattojen suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus) eri laattatyyppien suurimmat nostopainot sekä laatta, jolla on asennettaessa pisin nostoetäisyys (Huom. nostopuomin paino 100 kg/m on laskettava mukaan) nostoetäisyydet nostokorkeudet mahdolliset esteet, kuten sähkölinjat tms. maapohjan kantavuus Ontelolaattojen vastaanottotarkastus Ennen kuin laatat voidaan asentaa, on kuormalle tehtävä vastaanottotarkastus, jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: Alennettu punosmäärä 4 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

5 laatat täyttävät niille asetetut vaatimukset mittapoikkeamien osalta laatat ovat selvinneet kuljetuksesta vaurioitumattomina laattojen valutulpat ovat hyvin paikoillaan punosliukumat eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tehtaalla havaitut punosliukumat on merkitty ympyröimällä liukunut punos ja merkitsemällä kyseisen laatan päähän alennettu punosmäärä. Sallitut punosliukumat: Punoskoko Sallittu liukuma ø 9,3 mm 1,6 mm ø 12,5 mm 2,2 mm Jos työmaalla havaitaan punosliukumia, joita ei ole tehtaalla merkitty, tulee siitä ilmoittaa tehtaalle välittömästi. Ontelolaattojen välivarastointi Ontelolaatat pyritään pääsääntöisesti nostamaan ja asentamaan kuormasta suoraan paikoilleen, mistä syystä kuormat on lastattu asennusjärjestykseen. Lyhyet ja kavennetut laatat ovat kuitenkin yleensä kuorman päällimmäisinä, joten ne joudutaan usein välivarastoimaan. Kun laattoja välivarastoidaan, ne tulee asettaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle aluspuiden varaan. Alimman laatan ja alustan välissä tulee olla vähintään 200 mm vapaata tilaa. Laattoja voidaan varastoida pääsääntöisesti neljä (4 kpl) päällekkäin. Laattojen väliin laitetaan välipuut, esim. 100x25 mm. Alus- ja välipuut asetetaan tarkkaan päällekkäin n. 300 mm laatan päästä. Kun laatat ovat erimittaisia, suoritetaan varastointi oheisen periaatepiirroksen mukaan. Laattojen välivarastointi. Mikäli laatat ovat erimittaisia, varastoidaan lyhimmät laatat päällimmäisiksi. Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Kts. pikaohje tämän oppaan lopussa Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 5

6 Ontelolaattojen asennus Laatat toimitetaan tavallisesti ennalta toimitetun asennusjärjestyksen mukaisesti ja asennetaan suoraan paikoilleen. Lyhyet ja kavennetut laatat poikkeavat tästä järjestyksestä, koska ne joudutaan yleensä toimittamaan kuorman päällä. Laattojen lopullinen järjestys kuormassa selviää kuormakirjasta. Ontelolaattojen käsittely työmaalla Ontelolaattoja siirrettäessä käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyjä nostosaksia, joita varten laattoihin on tehty nostoura. Nostosakset ja -puomit sisältyvät toimitukseen ja ne toimitetaan työmaalle ensimmäisen kuorman mukana. Sakset palautetaan ASV:lle, kun laatta-asennus on valmis. Asennuskalusto Ontelolaattojen nostossa tulee käyttää nostopuomia. Puomin kapasiteetti on merkitty sen merkkikilpeen eikä sitä saa ylittää. Nostopuomia käytettäessä ketjujen haarakulma saa olla enintään 90. Jos laatan pituus on alle 3 metriä, ei puomia välttämättä tarvita. Haarakulman on tuolloin oltava 10 ja nostosaksien ketjujen pituuden vähintään 10 metriä. Asennustyön turvallisuuden varmistamiseksi tulee nostettaessa käyttää aina nostosaksien varmuusketjua. Ketju on kiristettävä ja sen lukitus varmistettava ennen nostoa. Varmuusketjun saa irrottaa vasta, kun laatta on alle 100 mm korkeudella tukipinnasta. Laattojen nostaminen Asennussakset on asetettava mahdollisimman lähelle laatan päätä. Nostosaksien ja laatan pään väliin on kuitenkin jätettävä vähintään 200 mm vapaa väli. Sakset on asetettava huolellisesti laatan nostouraan, jonka on oltava nostokohdasta ehjä. Kavennetut laatat nostetaan nostoliinoilla tai niihin asennetuista nostolenkeistä. Nostoliinat asennetaan mm päähän laatan päästä ja liinan ja laatan välissä on käytettävä kulmasuojia. Vinoon asennettavia laattoja ei voi asentaa nostoliinoilla, vaan niihin on aina asennettava nostolenkit ja käytettävä erillisiä nostoketjuja. On ehdottoman kiellettyä nostaa laattoja pelkästään nosto saksien turvaketjujen varassa. Laattojen nosto nostosaksilla 6 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

7 Laattojen nosto ilman puomia Laattojen nosto puomilla Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät Elementtien asennus voidaan tehdä ainoastaan raudoitussuunnittelijan merkinnöin täydennettyjen tasopiirustusten pohjalta. Piirustuksesta selviävät myös tarvittavat asennusaikaiset tuennat, laatoissa olevat nostokannakset ja mahdollisten syvien valutulppien sijainti. Jos laatta on varustettu syvillä valutulpilla ainoastaan toisesta päästään, on kiinni- tettävä huomiota siihen, että se asennetaan oikein päin. Asennettavien laattojen tunnusten on vastattava kaikilta osin piirustuksiin merkittyä elementtitunnusta. Ulkomitoiltaan täysin identtiset laatat voivat olla eri tavoin raudoitettuja tai tulpattuja. Vaikka laatta voi sopia paikoilleen, sen kapasiteetti saattaa olla täysin riittämätön. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tehdä asennus tarkalleen piirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 7

8 Ontelolaattojen asennus Asennuspalojen käyttö Ennen asennusta Laattojen paikat merkitään alustarakenteeseen. Laatat asennetaan yleensä asennuspalojen tai neopreeninauhan varaan. Asennuspalat ovat kooltaan 50x70x10 20 mm. Ne voivat olla vaneria, muovia tai terästä. Asennuspalat mitataan oikeaan korkoon ennen laattojen asennusta esimerkiksi tasolaserin avulla. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. Valusauman suositeltava kokonaiskorkeus on vähintään 20 mm, jolloin saumabetoni saadaan täryttämällä täyttämään koko sauma luotettavasti. Kylpyhuonelaatat Kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa käytettäviin laattoihin on jo tehtaalla tehty märkätilasyvennykset, jotka mahdollistavat kaatojen ja kylpyhuoneissa tarvittavan talotekniikan kuten viemäröinnin asennuksen. Kylpyhuonelaattaan tehtävä syvennys voi olla joko koko laatan levyinen tai laatan reunassa. Samassa laatassa voi olla useampia syvennyksiä. Kylpyhuonelaattaan tehdään usein viemäröinnin vaatimia lisävarauksia. Ne pienentävät laatan kapasiteettia, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Laattojen pienin sallittu tukipinnan pituus asennettaessa laattatyypeillä A20, A27, A32 ja A37 = 40 mm. Pienin sallittu tukipinnan pituus laattatyypillä A40 = 80 mm. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Asennuspalojen sijoitus. Raudoitus- ja rakennesuunnitelmien mukaiset asennustuet saadaan poistaa vasta saumavalujen kovetuttua. Asennuspalojen sijoitus. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. 8 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

9 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta Asennettavien laattojen käyryys voi vaihdella jonkin verran muun muassa laattojen pituuseroista, punosmääristä, rei istä ja loveuksista johtuen. Lisäksi päistään kavennetut tai betoni- ja teräspylväiden varaan asennettavat laatat saattavat tarvita asennuksenaikaista tuentaa. Laattojen tasaus Laattojen kaarevuuserot aiheuttavat alapintaan hammastuksia, jotka pitää tasata jos laataston alapinta jää näkyviin ja se tasoitetaan. Tasauksessa tulee muistaa, ettei rakentamistoleransseja saa ylittää. Vierekkäisten laattojen kaarevuuseroja voidaan tasoittaa muun muassa seuraavilla keinoilla: Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja Nostamalla laattaa alhaaltapäin, joko: jännevälin keskeltä tai laatan päästä, toisen kannaksen kohdalta Pakottamalla laattaa alaspäin kiristyspultilla laatan saumasta Huom! Jos laattaa nostetaan alhaaltapäin jännevälin keskeltä, on varottava ettei laattaa katkaista liian suurella nostolla. Laatan tuenta Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 9

10 Ontelolaattojen asennus Rajoituksia tasaukseen Laattoja tasattaessa on varmistettava, etteivät ne liiku pituussuunnassa esimerkiksi kiiloilla. Tasaus saa olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä, eli 1 mm/laatan pituusmetri, joillain laattatyypeillä vähemmän. Laattojen tuet poistetaan saumavalujen kovetuttua. Kiinnikkeet Asennustyössä saatetaan tarvita erilaisia kiinnikkeitä. Laattoihin tehtävät rakenteelliset kiinnitykset tulee ottaa huomioon jo punostusta määritettäessä. Ne tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Jos laattoihin tarvitaan työnaikaisia kiinnityksiä, noudatetaan valmistajan ohjeita. kohdalle erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa, että laatta suunnitellaan siten ettei ko. kannaksessa ole punoksia. Laattojen yläpinnalle suositellaan lyöntiankkureita. Alapintaan voidaan kiinnittää tartuntoja myös ampumalla nauloja onteloiden kohdalle valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien ja varausten teko Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Laattatyypeillä A20, A27 ja A37 voi olla 3 reikää samassa poikkileikkauksessa. Laattatyypeillä A32 ja A40 2 reikää samassa poikkileikkauksessa. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Kevyet kiinnikkeet tehdään pääsääntöisesti onteloiden kohdalle ja raskaammat ontelolaattojen saumaan tai ontelon kohdalle valettuun vahvikkeeseen. Kannasten kohdalle ei kiinnikkeitä yleensä tehdä punosten vaurioitumisen välttämiseksi. Erityistapauksissa kiinnityksiä voidaan tehdä myös kannasten Työmaalla tehty varaus 10 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

11 ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Punoksille on lisäksi varmistettava riittävä suojabetonipeite. Reikiä ja varauksia tehtäessä on suositeltavaa tukea käsiteltävät ontelolaatat alapuolelta. Varaus on suositeltavaa tehdä timanttisahauksella. Vesireiät Laatan jokaiseen onteloon tehdään tehtaalla vesireiät poraamalla laattaan ~ ø 10 mm reiät laatan molempiin päihin. Vesireiät sijaitsevat mm laatan päistä. Mikäli laatta asennetaan vinoon tai ontelon jälkivalu tms. tukkii vesireikiä, on ne avattava tai porattava uudet vesireiät työmaalla. Vesireikien auki pysyminen on ehdottomasti varmistettava heti saumabetonin kovettumisen jälkeen. Jos vesireiät tukkeutuvat, voi onteloihin jäätyvä vesi aiheuttaa laatan vaurioitumisen. Lisäksi laatan kuivuminen nopeutuu, kun vesireiät ovat auki. Vesireiät tukitaan vasta juuri ennen kattopinnoitteen asentamista. Mikäli laatat jäävät ulkotilaan, vesireikiä ei saa tukkia. Tarvittaessa vesireiät voi tehdä myös jännevälin keskelle. Onteloiden täyttö Laatastoon voi jäädä onteloon tulevista tartunnoista, nostolenkeistä tai lähekkäin olevista hormin läpivienneistä johtuen lyhyitä umpinaisia ontelonpätkiä. Tällaiset ontelot kannattaa usein valaa kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja kantavan seinän välissä. Myös asuinrakennuksen ulkoseinänpuoleinen reunimmainen ontelo on usein perusteltua valaa umpeen, varsinkin jos siihen tulee parvekekiinnityksiä. Muita yleisiä syitä onteloiden umpeen valamiseen ovat mm. äänieristys tai talotekniset vedot. Kun onteloita valetaan umpeen tehdään niiden yläpintaan n. puolen metrin välein tarkistus- ja ilmanpoistoreikiä, joista voidaan tarkistaa ontelon täyttyminen kokonaan. Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 11

12 Putkiasennukset ontelolaattoihin Ontelolaattoihin tehtävät asennukset tehdään aina suunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Putket voidaan asentaa joko laattojen väliseen saumaan, onteloihin tai laattaan tehtaalla valmiiksi tehtyyn varaukseen. Sähköputket Sähköputkituksia voidaan tehdä laattojen saumoihin ja onteloihin. Saumoihin voidaan asentaa korkeintaan sellainen määrä sähköputkia, että sauman toiminta ei häiriinny ja saumabetoni voidaan luotettavasti tiivistää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että laattojen saumoihin voi asentaa korkeintaan kolme sähköputkea. Sähköputket asennetaan sauman yläosaan, jolloin saumaraudoitukset mahtuvat saumaan ja saumausbetoni saadaan tiivistettyä kunnolla. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja ääneneristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. Vesijohdot Vesijohtojen nousuputket voidaan asentaa laataston reunalla esimerkiksi seinän ja laataston väliseen jälkivalusaumaan, työmaalla porattuihin reikiin tai tehtaalla tehtyihin varauksiin. Viemäriputket Viemäriputkia varten voidaan tarvittaessa tehdä urat ontelolaattojen yläpintaan jo tehtaalla. Työmaalla ei saa missään tapauksessa tehdä laattoihin nähden poikittaisia uria ilman ontelolaattojen raudoitussuunnittelijan lupaa. Tyypillinen sähköputkitus ontelolaatan saumassa ja päätysaumassa. Sähköputket on asennettava sauman yläosaan saumabetonin tiivistymisen varmistamiseksi. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja äänen eristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. 12 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

13 Laataston saumaus ja jälkivalut Laatasto on puhdistettava huolellisesti ennen saumausta. Lumi, jää tai öljy voivat heikentää saumabetonin tarttumista. Ennen saumausta varmistetaan, että valutulpat ovat paikoillaan ja että ontelot on tukittu myös reikien ja varausten kohdilta. Saumaustyö ja -tarvikkeet Saumabetonissa tulee aina käyttää notkistimia työstettävyyden parantamiseksi ja veden vähentämiseksi. Saumabetonin raekoko on yleensä 8 mm ja betonointi tehdään yleensä pumppaamalla tai valusuppilolla. Tiivistäminen tapahtuu sauvatäryttimellä. Saumaus kylmään vuodenaikaan Kylmänä vuodenaikana saumaukseen käytetään joko pakkasbetonia tai sitten lämmitystä, kunnes saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Lämmitys on aloitettava hyvissä ajoin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä ennen valua. Saumaus pintalaatan yhteydessä Mikäli laataston päälle valetaan pintalaatta, jätetään laataston saumaus vajaaksi siten, että saumaus ulottuu laatan reunassa olevan pontin yläreunaan. Sauma valetaan lopullisesti umpeen pintavalun yhteydessä. Näin pintalaatan tartuntaa saadaan parannettua. Lattiatasoitetta käytettäessä sauman yläpinta on tasoitettava huolellisesti tasoitemenekin pienentämiseksi. Saumauksen jälkeen laataston yläpinta puhdistetaan taas huolellisesti pintalaatan tms. tarttumisen varmistamiseksi ja alapinnasta poistetaan tarpeen vaatiessa valumat esimerkiksi harjaamalla. Saumauksenjälkeiset työt Laatastoa saa kuormittaa ja asennuskannakset sekä tuet poistaa sen jälkeen, kun saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Esimerkiksi tiiliseinien muuraus tai muu pistekuormittaminen voidaan aloittaa vasta saumabetonin kovettumisen jälkeen. Tasoite- ja pintabetonityöt Tasoitetyöt voidaan tehdä saumavalujen kovetuttua, kun runkorakenteet ovat kuivat. Kuivausjakson on oltava riittävän pitkä, yleensä vähintään 6 viikkoa laattojen kosteudesta riippuen. Jos alusta ei kuivu riittävästi saattaa tasoite halkeilla rakenteiden eläessä. Tasoitetyötä tehdessä tulee rakennuksessa olla vesikatto, kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen tulee olla suljettu sekä lattian ja sisäilman lämpötilan yli +10 C (mieluiten C). Betonilattian sallittu maksimikosteus on 95 % RH. Ennen tasoitetyötä laataston pinta puhdistetaan ja laattasaumat ja painumat esioikaistaan tarvittaessa. Mahdolliset reiät tiivistetään ja aukot rajataan tasoitteen valumisen estämiseksi. Tasoitetyö sujuu parhaiten pumpattavilla tasoitteilla. Huolellinen laattaasennus vähentää tasoitemenekkiä huomattavasti. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 13

14 pikaohjetaulukko Tilaajan tehtävä Toimenpide Yhteyshenkilö Aikataulu Yleinen aikataulu ja punossuunnittelun perustiedot Asennussuunnitelma Valmistuspiirustustilanne ASV:lle Asennusaikataulu ja asennusjärjestys sekä näiden muutokset Aikataulujen varmistus Kuljetusreitin ja työmaan selvitys Laatta-asennuksen ja työmaan valmistelutyöt Laattakuormien tilaus Reklamaatiot ja huomautukset Reklamaatioista johtuvat jälkityöt Tilaaja ilmoittaa työmaan asennustöiden aikataulun ja suunnitteluohjeen mukaiset punostiedot ASV:lle. Työmaalle laaditaan elementtiasennuksista asennussuunnitelma Tilaaja toimittaa ASV:lle työmaan ontelolaattaasennuksen taso- ja mittapiirustukset Tilaaja toimittaa ASV:lle aikataulun, johon on kirjattu laattojen asennusajat päivän tarkkuudella sekä asennusjärjestyksen. Jatkossa tilaaja ilmoittaa myös mahdolliset muutokset Tilaaja varmistaa, että ASV pystyy tuottamaan ja toimittamaan laatat sovitun aikataulun mukaan. Tilaaja varmistaa, että raskas kalusto pääsee työmaalle ja että työmaalla on tilaa kuorman käsittelyyn. Tilaaja tarkistaa aikataulut, suunnitelmat ja erikoislaattojen sekä työnaikaisten tuentojen tms. tarpeen. Tilaaja sopii ASV:n kanssa kuormien järjestyksen, purkuajat, kaluston ja työssä käytettävät työkalut. Tilausta tehdessä käytetään asennuspiirustukseen merkittyjä kuormanumeroita. Tuotevirheistä tai toistuvista mittavirheistä tehdään huomautus kuormakirjaan tai tilaaja on suoraan yhteydessä ASV:lle. Tilaaja sopii ASV:n kanssa reklamoitujen virheiden korjauksen. ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n lähettämö ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu n. 6 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta Aikataulu ja asennusjärjestys n. 3 viikkoa ennen asennusta, muutokset välittömästi. n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta 3 työpäivää ennen toimitusta. Jos kuorma joudutaan peruuttamaan, on se tehtävä sovittua toimitusta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Heti, tai viikon sisällä toimituksesta, mittavirheistä heti. Sopimuksen mukaan 14 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

15

16 Yhteystiedot MYYNTI Ansion Sementtivalimo Oy Ari-Pekka Ansio gsm KÄYNTIOSOITE Lohipurontie Paimio POSTIOSOITE PL Paimio p. (02) faksi (02) TUOTANTO Ansion Sementtivalimo Oy Tapio Kylä-Raula gsm Mikko Niitynperä gsm Lohipurontie Paimio PL 48, Paimio SUUNNITTELU Insinööritoimisto Laaturakenne Oy Ari Korhonen p Ansion Sementtivalimo Oy Lohipurontie 2 PL Paimio Puh. (02) Fax (02)

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

Betonielementtien nostot

Betonielementtien nostot Betonielementtien nostot Tuomas Palolahti, DI Tutkija, Mittaviiva Oy tuomas.palolahti@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit

Lisätiedot

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan Betoniteollisuus ry Kesäkuu 2011 Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan 1. PCs- konsoli, Peikko Finland PCs konsolijärjestelmä soveltuu teräsbetoni- ja jännebetonipalkkien sekä teräspalkkien

Lisätiedot

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 Asennusohjeet Savon Talo ja Kalusto Oy Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 www.stkloghomes.com 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSLUPA...3 HIRSIRAKENNUKSEN VARASTOINTI...3

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Fenestra Oy 6/2013, oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisällysluettelo Lue nämä ohjeet ja varustekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE...1 1. YLEISTÄ...3 2. VÄLISEINÄHARKKOJEN OMINAISUUDET...3 3. TYÖVAIHEET...4 3.1. Harkkojen toimitus, vastaanotto ja varastointi työmaalla...4 3.2. asennuksen

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet VALMISPIIPPU RONDO PLUS ASENNUSPÖYTÄKIRJA Asiakkaan yhteystiedot: Nimi Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköposti Rakennuspaikan osoite: Katuosoite

Lisätiedot

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA KUVAILULEHTI KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA Jyväskylän Ratapihan opiskelija-asuntojen kylpyhuone-elementtirakentaminen Elmeri Sorsa Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ TEKNINEN OHJE 2014 WARMIA-tekniikka 2 WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ Perusedellytykset laadukkaalle lattialämmitykselle 3 Lattiarakenteet 3 WARMIA-lattialämmityksen rakentamisen

Lisätiedot

TULISIJOJEN ASENNUSOHJE

TULISIJOJEN ASENNUSOHJE TULISIJOJEN ASENNUSOHJE SISÄLTÖ ENNEN ASENNUSTA...2 TOIMITUS...2 ASENNUSTARVIKKEET...3 ASENNUS...4 ASENNUKSEN JÄLKEEN...5 VINKKEJÄ AMMATTILAISILTA...6 LIITTEET...7 Tämä yleisasennusohje on pätevä jokaisen

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto 1 1 Vesikaton mitoitus 1.1 Vesikaton mitoitus Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan.

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Lappi teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot