ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

2 Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa laattojen oikean laiseen vastaanottoon, varastointiin ja asennukseen. Tutustu ohjeisiin etukäteen, ja ota yhteyttä jos jokin osio laattojen käsittelyssä tai asentamisessa jää epäselväksi. sisällys ANSION SEMENTTIVALIMON TUOTTEET JA MERKINNÄT...3 Ontelolaattojen merkinnät...3 Tekniset tiedot...3 ASENNUKSEN SUUNNITTELU, TILAUS JA TOIMITUS...4 Asennusjärjestysilmoitus...4 Tilaus ja toimitus...4 Kuorman purkaminen ja nostokalusto...4 Ontelolaattojen vastaanottotarkastus...4 Ontelolaattojen välivarastointi...5 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS...6 Ontelolaattojen käsittely työmaalla...6 Asennuskalusto...6 Laattojen nostaminen...6 Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät...7 Asennuspalojen käyttö...8 Kylpyhuonelaatat...8 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta...9 Laattojen tasaus...9 Rajoituksia tasaukseen Kiinnikkeet Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Reikien ja varausten teko Vesireiät...11 Onteloiden täyttö...11 PUTKIASENNUKSET ONTELOLAATTOIHIN...12 Sähköputket...12 Vesijohdot...12 Viemäriputket...12 LAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT...13 Saumaustyö ja -tarvikkeet...13 Saumaus kylmään vuodenaikaan...13 Saumaus pintalaatan yhteydessä...13 Saumauksen jälkeiset työt...13 TASOITE- JA PINTABETONITYÖT...13 PIKAOHJETAULUKKO...14

3 Ansion sementtivalimon tuotteet ja merkinnät ASV:n ontelolaattaryhmät on merkitty kirjaimella A sekä numerolla, joka kertoo laattojen korkeuden (esim. A37). Kylpyhuonelaatoissa käytetään numerotunnuksen jälkeen tunnusta K (esim. A32K). Eristetyistä laatoista käytetään tunnusta EA (esim. EA20). Eristetyyppi valitaan tapauskohtaisesti ja eriste voidaan kiinnittää liimaamalla, mekaanisesti tai näiden yhdistelmällä. Kiinnitys voidaan tehdä joko valmiiksi tehtaalla tai vasta työmaalla. Ontelolaattojen merkinnät Yksittäiset ontelolaatat on merkitty kolmiosaisella tunnisteella (esim. A ), joista ensimmäinen kertoo valmistajan ja laattojen korkeuden, keskimmäinen on punosmäärä (raudoitteet) ja viimeinen yksilöllinen laattatunnus. Punosmäärän yhteydessä voi olla lisämerkintä x (esim. A20-4x-01), jolloin x osoittaa jännepunoksen paksuutta ø = 9,3 mm, muulloin jännepunoksen paksuus ø = 12,5 mm. A Valmistaja ja onteloiden lukumäärä Raudoituksen punosmäärä Laattatunnus Tekniset tiedot ASV:n ontelolaatat valmistetaan pitkillä valualustoilla liukuvalu koneilla. Valu suoritetaan jännepunosten esijännittämisen jälkeen jäykällä betonimassalla. Laattojen katkaisu, joka samalla vapauttaa esijännityksen tapahtuu automaattisahalla betonin kovetuttua. Betoni: C40/50-1, C50/60-1, C57/70-1 tai C65/80-1 Laukaisulujuus raudoitussuunnitelman mukaan. Esijännitysteräkset: SUP-P 1640/1860 Relaksaatio (20 C, 1000 h) 2,5 % tai valmistajan mukaan. Lämmöneriste: Polystyreeni tai mineraalivilla Laattatunnuksen jälkeen voidaan käyttää vielä ontelotäyttöön liittyviä erikoismerkintöjä T ja ST: T = yli 50 mm tulppaus, eli perustulppausta syvempi ontelotäyttö ST = erikoissyvä ontelotäyttö, tehdään erikoispiirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 3

4 Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Jokaista ontelolaattojen asennusta varten on tehtävä asennussuunnitelma, jossa määritetään tarvittavat elementit sekä työn aikataulu ja asennusjärjestys. Tuotannon suunnittelu voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun asennusviikko on tiedossa ja tietoja voidaan täydentää projektin kuluessa. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää laatta-asennuksen suunnittelusta tai tilauksesta. Asennusjärjestysilmoitus Koska ontelolaatat valmistetaan yleensä kohteen mukaan tiettyyn asennusjärjestykseen, tulee tilaajan ilmoittaa asennusjärjestys tehtaalle hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen toimitusta. Tehtaalle ilmoitettu asennusjärjestys on sitova. Tilaus ja toimitus Laattojen tilaus tulee tehdä kirjallisesti noin viikkoa ennen toimituksen alkamista, ellei asiasta ole aiemmin toisin sovittu. Toimitusta varten tulee selvittää työmaalle johtavien teiden ja siltojen kantokyky ja kunto sekä järjestää riittävästi tilaa kuorman purkamiseen ja auton kääntämiseen itse työmaalla. Kuorman purkaminen ja nostokalusto Nostokaluston kapasiteetin on oltava riittävä. Tämä merkitsee vähintään 15 % tarvetta suurempaa nostokapasiteettia verrattuna taakan painoon epäedullisimmassa nostosuunnassa. Kapasiteetin selvittämiseksi tulee tietää: laattojen suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus) eri laattatyyppien suurimmat nostopainot sekä laatta, jolla on asennettaessa pisin nostoetäisyys (Huom. nostopuomin paino 100 kg/m on laskettava mukaan) nostoetäisyydet nostokorkeudet mahdolliset esteet, kuten sähkölinjat tms. maapohjan kantavuus Ontelolaattojen vastaanottotarkastus Ennen kuin laatat voidaan asentaa, on kuormalle tehtävä vastaanottotarkastus, jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: Alennettu punosmäärä 4 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

5 laatat täyttävät niille asetetut vaatimukset mittapoikkeamien osalta laatat ovat selvinneet kuljetuksesta vaurioitumattomina laattojen valutulpat ovat hyvin paikoillaan punosliukumat eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tehtaalla havaitut punosliukumat on merkitty ympyröimällä liukunut punos ja merkitsemällä kyseisen laatan päähän alennettu punosmäärä. Sallitut punosliukumat: Punoskoko Sallittu liukuma ø 9,3 mm 1,6 mm ø 12,5 mm 2,2 mm Jos työmaalla havaitaan punosliukumia, joita ei ole tehtaalla merkitty, tulee siitä ilmoittaa tehtaalle välittömästi. Ontelolaattojen välivarastointi Ontelolaatat pyritään pääsääntöisesti nostamaan ja asentamaan kuormasta suoraan paikoilleen, mistä syystä kuormat on lastattu asennusjärjestykseen. Lyhyet ja kavennetut laatat ovat kuitenkin yleensä kuorman päällimmäisinä, joten ne joudutaan usein välivarastoimaan. Kun laattoja välivarastoidaan, ne tulee asettaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle aluspuiden varaan. Alimman laatan ja alustan välissä tulee olla vähintään 200 mm vapaata tilaa. Laattoja voidaan varastoida pääsääntöisesti neljä (4 kpl) päällekkäin. Laattojen väliin laitetaan välipuut, esim. 100x25 mm. Alus- ja välipuut asetetaan tarkkaan päällekkäin n. 300 mm laatan päästä. Kun laatat ovat erimittaisia, suoritetaan varastointi oheisen periaatepiirroksen mukaan. Laattojen välivarastointi. Mikäli laatat ovat erimittaisia, varastoidaan lyhimmät laatat päällimmäisiksi. Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Kts. pikaohje tämän oppaan lopussa Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 5

6 Ontelolaattojen asennus Laatat toimitetaan tavallisesti ennalta toimitetun asennusjärjestyksen mukaisesti ja asennetaan suoraan paikoilleen. Lyhyet ja kavennetut laatat poikkeavat tästä järjestyksestä, koska ne joudutaan yleensä toimittamaan kuorman päällä. Laattojen lopullinen järjestys kuormassa selviää kuormakirjasta. Ontelolaattojen käsittely työmaalla Ontelolaattoja siirrettäessä käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyjä nostosaksia, joita varten laattoihin on tehty nostoura. Nostosakset ja -puomit sisältyvät toimitukseen ja ne toimitetaan työmaalle ensimmäisen kuorman mukana. Sakset palautetaan ASV:lle, kun laatta-asennus on valmis. Asennuskalusto Ontelolaattojen nostossa tulee käyttää nostopuomia. Puomin kapasiteetti on merkitty sen merkkikilpeen eikä sitä saa ylittää. Nostopuomia käytettäessä ketjujen haarakulma saa olla enintään 90. Jos laatan pituus on alle 3 metriä, ei puomia välttämättä tarvita. Haarakulman on tuolloin oltava 10 ja nostosaksien ketjujen pituuden vähintään 10 metriä. Asennustyön turvallisuuden varmistamiseksi tulee nostettaessa käyttää aina nostosaksien varmuusketjua. Ketju on kiristettävä ja sen lukitus varmistettava ennen nostoa. Varmuusketjun saa irrottaa vasta, kun laatta on alle 100 mm korkeudella tukipinnasta. Laattojen nostaminen Asennussakset on asetettava mahdollisimman lähelle laatan päätä. Nostosaksien ja laatan pään väliin on kuitenkin jätettävä vähintään 200 mm vapaa väli. Sakset on asetettava huolellisesti laatan nostouraan, jonka on oltava nostokohdasta ehjä. Kavennetut laatat nostetaan nostoliinoilla tai niihin asennetuista nostolenkeistä. Nostoliinat asennetaan mm päähän laatan päästä ja liinan ja laatan välissä on käytettävä kulmasuojia. Vinoon asennettavia laattoja ei voi asentaa nostoliinoilla, vaan niihin on aina asennettava nostolenkit ja käytettävä erillisiä nostoketjuja. On ehdottoman kiellettyä nostaa laattoja pelkästään nosto saksien turvaketjujen varassa. Laattojen nosto nostosaksilla 6 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

7 Laattojen nosto ilman puomia Laattojen nosto puomilla Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät Elementtien asennus voidaan tehdä ainoastaan raudoitussuunnittelijan merkinnöin täydennettyjen tasopiirustusten pohjalta. Piirustuksesta selviävät myös tarvittavat asennusaikaiset tuennat, laatoissa olevat nostokannakset ja mahdollisten syvien valutulppien sijainti. Jos laatta on varustettu syvillä valutulpilla ainoastaan toisesta päästään, on kiinni- tettävä huomiota siihen, että se asennetaan oikein päin. Asennettavien laattojen tunnusten on vastattava kaikilta osin piirustuksiin merkittyä elementtitunnusta. Ulkomitoiltaan täysin identtiset laatat voivat olla eri tavoin raudoitettuja tai tulpattuja. Vaikka laatta voi sopia paikoilleen, sen kapasiteetti saattaa olla täysin riittämätön. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tehdä asennus tarkalleen piirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 7

8 Ontelolaattojen asennus Asennuspalojen käyttö Ennen asennusta Laattojen paikat merkitään alustarakenteeseen. Laatat asennetaan yleensä asennuspalojen tai neopreeninauhan varaan. Asennuspalat ovat kooltaan 50x70x10 20 mm. Ne voivat olla vaneria, muovia tai terästä. Asennuspalat mitataan oikeaan korkoon ennen laattojen asennusta esimerkiksi tasolaserin avulla. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. Valusauman suositeltava kokonaiskorkeus on vähintään 20 mm, jolloin saumabetoni saadaan täryttämällä täyttämään koko sauma luotettavasti. Kylpyhuonelaatat Kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa käytettäviin laattoihin on jo tehtaalla tehty märkätilasyvennykset, jotka mahdollistavat kaatojen ja kylpyhuoneissa tarvittavan talotekniikan kuten viemäröinnin asennuksen. Kylpyhuonelaattaan tehtävä syvennys voi olla joko koko laatan levyinen tai laatan reunassa. Samassa laatassa voi olla useampia syvennyksiä. Kylpyhuonelaattaan tehdään usein viemäröinnin vaatimia lisävarauksia. Ne pienentävät laatan kapasiteettia, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Laattojen pienin sallittu tukipinnan pituus asennettaessa laattatyypeillä A20, A27, A32 ja A37 = 40 mm. Pienin sallittu tukipinnan pituus laattatyypillä A40 = 80 mm. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Asennuspalojen sijoitus. Raudoitus- ja rakennesuunnitelmien mukaiset asennustuet saadaan poistaa vasta saumavalujen kovetuttua. Asennuspalojen sijoitus. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. 8 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

9 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta Asennettavien laattojen käyryys voi vaihdella jonkin verran muun muassa laattojen pituuseroista, punosmääristä, rei istä ja loveuksista johtuen. Lisäksi päistään kavennetut tai betoni- ja teräspylväiden varaan asennettavat laatat saattavat tarvita asennuksenaikaista tuentaa. Laattojen tasaus Laattojen kaarevuuserot aiheuttavat alapintaan hammastuksia, jotka pitää tasata jos laataston alapinta jää näkyviin ja se tasoitetaan. Tasauksessa tulee muistaa, ettei rakentamistoleransseja saa ylittää. Vierekkäisten laattojen kaarevuuseroja voidaan tasoittaa muun muassa seuraavilla keinoilla: Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja Nostamalla laattaa alhaaltapäin, joko: jännevälin keskeltä tai laatan päästä, toisen kannaksen kohdalta Pakottamalla laattaa alaspäin kiristyspultilla laatan saumasta Huom! Jos laattaa nostetaan alhaaltapäin jännevälin keskeltä, on varottava ettei laattaa katkaista liian suurella nostolla. Laatan tuenta Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 9

10 Ontelolaattojen asennus Rajoituksia tasaukseen Laattoja tasattaessa on varmistettava, etteivät ne liiku pituussuunnassa esimerkiksi kiiloilla. Tasaus saa olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä, eli 1 mm/laatan pituusmetri, joillain laattatyypeillä vähemmän. Laattojen tuet poistetaan saumavalujen kovetuttua. Kiinnikkeet Asennustyössä saatetaan tarvita erilaisia kiinnikkeitä. Laattoihin tehtävät rakenteelliset kiinnitykset tulee ottaa huomioon jo punostusta määritettäessä. Ne tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Jos laattoihin tarvitaan työnaikaisia kiinnityksiä, noudatetaan valmistajan ohjeita. kohdalle erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa, että laatta suunnitellaan siten ettei ko. kannaksessa ole punoksia. Laattojen yläpinnalle suositellaan lyöntiankkureita. Alapintaan voidaan kiinnittää tartuntoja myös ampumalla nauloja onteloiden kohdalle valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien ja varausten teko Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Laattatyypeillä A20, A27 ja A37 voi olla 3 reikää samassa poikkileikkauksessa. Laattatyypeillä A32 ja A40 2 reikää samassa poikkileikkauksessa. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Kevyet kiinnikkeet tehdään pääsääntöisesti onteloiden kohdalle ja raskaammat ontelolaattojen saumaan tai ontelon kohdalle valettuun vahvikkeeseen. Kannasten kohdalle ei kiinnikkeitä yleensä tehdä punosten vaurioitumisen välttämiseksi. Erityistapauksissa kiinnityksiä voidaan tehdä myös kannasten Työmaalla tehty varaus 10 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

11 ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Punoksille on lisäksi varmistettava riittävä suojabetonipeite. Reikiä ja varauksia tehtäessä on suositeltavaa tukea käsiteltävät ontelolaatat alapuolelta. Varaus on suositeltavaa tehdä timanttisahauksella. Vesireiät Laatan jokaiseen onteloon tehdään tehtaalla vesireiät poraamalla laattaan ~ ø 10 mm reiät laatan molempiin päihin. Vesireiät sijaitsevat mm laatan päistä. Mikäli laatta asennetaan vinoon tai ontelon jälkivalu tms. tukkii vesireikiä, on ne avattava tai porattava uudet vesireiät työmaalla. Vesireikien auki pysyminen on ehdottomasti varmistettava heti saumabetonin kovettumisen jälkeen. Jos vesireiät tukkeutuvat, voi onteloihin jäätyvä vesi aiheuttaa laatan vaurioitumisen. Lisäksi laatan kuivuminen nopeutuu, kun vesireiät ovat auki. Vesireiät tukitaan vasta juuri ennen kattopinnoitteen asentamista. Mikäli laatat jäävät ulkotilaan, vesireikiä ei saa tukkia. Tarvittaessa vesireiät voi tehdä myös jännevälin keskelle. Onteloiden täyttö Laatastoon voi jäädä onteloon tulevista tartunnoista, nostolenkeistä tai lähekkäin olevista hormin läpivienneistä johtuen lyhyitä umpinaisia ontelonpätkiä. Tällaiset ontelot kannattaa usein valaa kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja kantavan seinän välissä. Myös asuinrakennuksen ulkoseinänpuoleinen reunimmainen ontelo on usein perusteltua valaa umpeen, varsinkin jos siihen tulee parvekekiinnityksiä. Muita yleisiä syitä onteloiden umpeen valamiseen ovat mm. äänieristys tai talotekniset vedot. Kun onteloita valetaan umpeen tehdään niiden yläpintaan n. puolen metrin välein tarkistus- ja ilmanpoistoreikiä, joista voidaan tarkistaa ontelon täyttyminen kokonaan. Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 11

12 Putkiasennukset ontelolaattoihin Ontelolaattoihin tehtävät asennukset tehdään aina suunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Putket voidaan asentaa joko laattojen väliseen saumaan, onteloihin tai laattaan tehtaalla valmiiksi tehtyyn varaukseen. Sähköputket Sähköputkituksia voidaan tehdä laattojen saumoihin ja onteloihin. Saumoihin voidaan asentaa korkeintaan sellainen määrä sähköputkia, että sauman toiminta ei häiriinny ja saumabetoni voidaan luotettavasti tiivistää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että laattojen saumoihin voi asentaa korkeintaan kolme sähköputkea. Sähköputket asennetaan sauman yläosaan, jolloin saumaraudoitukset mahtuvat saumaan ja saumausbetoni saadaan tiivistettyä kunnolla. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja ääneneristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. Vesijohdot Vesijohtojen nousuputket voidaan asentaa laataston reunalla esimerkiksi seinän ja laataston väliseen jälkivalusaumaan, työmaalla porattuihin reikiin tai tehtaalla tehtyihin varauksiin. Viemäriputket Viemäriputkia varten voidaan tarvittaessa tehdä urat ontelolaattojen yläpintaan jo tehtaalla. Työmaalla ei saa missään tapauksessa tehdä laattoihin nähden poikittaisia uria ilman ontelolaattojen raudoitussuunnittelijan lupaa. Tyypillinen sähköputkitus ontelolaatan saumassa ja päätysaumassa. Sähköputket on asennettava sauman yläosaan saumabetonin tiivistymisen varmistamiseksi. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja äänen eristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. 12 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

13 Laataston saumaus ja jälkivalut Laatasto on puhdistettava huolellisesti ennen saumausta. Lumi, jää tai öljy voivat heikentää saumabetonin tarttumista. Ennen saumausta varmistetaan, että valutulpat ovat paikoillaan ja että ontelot on tukittu myös reikien ja varausten kohdilta. Saumaustyö ja -tarvikkeet Saumabetonissa tulee aina käyttää notkistimia työstettävyyden parantamiseksi ja veden vähentämiseksi. Saumabetonin raekoko on yleensä 8 mm ja betonointi tehdään yleensä pumppaamalla tai valusuppilolla. Tiivistäminen tapahtuu sauvatäryttimellä. Saumaus kylmään vuodenaikaan Kylmänä vuodenaikana saumaukseen käytetään joko pakkasbetonia tai sitten lämmitystä, kunnes saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Lämmitys on aloitettava hyvissä ajoin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä ennen valua. Saumaus pintalaatan yhteydessä Mikäli laataston päälle valetaan pintalaatta, jätetään laataston saumaus vajaaksi siten, että saumaus ulottuu laatan reunassa olevan pontin yläreunaan. Sauma valetaan lopullisesti umpeen pintavalun yhteydessä. Näin pintalaatan tartuntaa saadaan parannettua. Lattiatasoitetta käytettäessä sauman yläpinta on tasoitettava huolellisesti tasoitemenekin pienentämiseksi. Saumauksen jälkeen laataston yläpinta puhdistetaan taas huolellisesti pintalaatan tms. tarttumisen varmistamiseksi ja alapinnasta poistetaan tarpeen vaatiessa valumat esimerkiksi harjaamalla. Saumauksenjälkeiset työt Laatastoa saa kuormittaa ja asennuskannakset sekä tuet poistaa sen jälkeen, kun saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Esimerkiksi tiiliseinien muuraus tai muu pistekuormittaminen voidaan aloittaa vasta saumabetonin kovettumisen jälkeen. Tasoite- ja pintabetonityöt Tasoitetyöt voidaan tehdä saumavalujen kovetuttua, kun runkorakenteet ovat kuivat. Kuivausjakson on oltava riittävän pitkä, yleensä vähintään 6 viikkoa laattojen kosteudesta riippuen. Jos alusta ei kuivu riittävästi saattaa tasoite halkeilla rakenteiden eläessä. Tasoitetyötä tehdessä tulee rakennuksessa olla vesikatto, kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen tulee olla suljettu sekä lattian ja sisäilman lämpötilan yli +10 C (mieluiten C). Betonilattian sallittu maksimikosteus on 95 % RH. Ennen tasoitetyötä laataston pinta puhdistetaan ja laattasaumat ja painumat esioikaistaan tarvittaessa. Mahdolliset reiät tiivistetään ja aukot rajataan tasoitteen valumisen estämiseksi. Tasoitetyö sujuu parhaiten pumpattavilla tasoitteilla. Huolellinen laattaasennus vähentää tasoitemenekkiä huomattavasti. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 13

14 pikaohjetaulukko Tilaajan tehtävä Toimenpide Yhteyshenkilö Aikataulu Yleinen aikataulu ja punossuunnittelun perustiedot Asennussuunnitelma Valmistuspiirustustilanne ASV:lle Asennusaikataulu ja asennusjärjestys sekä näiden muutokset Aikataulujen varmistus Kuljetusreitin ja työmaan selvitys Laatta-asennuksen ja työmaan valmistelutyöt Laattakuormien tilaus Reklamaatiot ja huomautukset Reklamaatioista johtuvat jälkityöt Tilaaja ilmoittaa työmaan asennustöiden aikataulun ja suunnitteluohjeen mukaiset punostiedot ASV:lle. Työmaalle laaditaan elementtiasennuksista asennussuunnitelma Tilaaja toimittaa ASV:lle työmaan ontelolaattaasennuksen taso- ja mittapiirustukset Tilaaja toimittaa ASV:lle aikataulun, johon on kirjattu laattojen asennusajat päivän tarkkuudella sekä asennusjärjestyksen. Jatkossa tilaaja ilmoittaa myös mahdolliset muutokset Tilaaja varmistaa, että ASV pystyy tuottamaan ja toimittamaan laatat sovitun aikataulun mukaan. Tilaaja varmistaa, että raskas kalusto pääsee työmaalle ja että työmaalla on tilaa kuorman käsittelyyn. Tilaaja tarkistaa aikataulut, suunnitelmat ja erikoislaattojen sekä työnaikaisten tuentojen tms. tarpeen. Tilaaja sopii ASV:n kanssa kuormien järjestyksen, purkuajat, kaluston ja työssä käytettävät työkalut. Tilausta tehdessä käytetään asennuspiirustukseen merkittyjä kuormanumeroita. Tuotevirheistä tai toistuvista mittavirheistä tehdään huomautus kuormakirjaan tai tilaaja on suoraan yhteydessä ASV:lle. Tilaaja sopii ASV:n kanssa reklamoitujen virheiden korjauksen. ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n lähettämö ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu n. 6 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta Aikataulu ja asennusjärjestys n. 3 viikkoa ennen asennusta, muutokset välittömästi. n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta 3 työpäivää ennen toimitusta. Jos kuorma joudutaan peruuttamaan, on se tehtävä sovittua toimitusta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Heti, tai viikon sisällä toimituksesta, mittavirheistä heti. Sopimuksen mukaan 14 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

15

16 Yhteystiedot MYYNTI Ansion Sementtivalimo Oy Ari-Pekka Ansio gsm KÄYNTIOSOITE Lohipurontie Paimio POSTIOSOITE PL Paimio p. (02) faksi (02) TUOTANTO Ansion Sementtivalimo Oy Tapio Kylä-Raula gsm Mikko Niitynperä gsm Lohipurontie Paimio PL 48, Paimio SUUNNITTELU Insinööritoimisto Laaturakenne Oy Ari Korhonen p Ansion Sementtivalimo Oy Lohipurontie 2 PL Paimio Puh. (02) Fax (02)

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ALKUSANAT: Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 17.10.2011 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE Ontelolaattojen asennusohje 1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien ontelotaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 05/15 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki l/m

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (9) KUORILAATTOJEN VARASTOINTI- Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä kuorilaattoja. 1.

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 Parman ontelo- ja kuorilaatastot asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Tuotteet ja merkinnät 4 2.1 Tyyppimerkinnät 4 2.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet 5 2.3 Laattojen geometriatunnus

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE Kuorilaattojen asennusohje 1 KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien kuorilaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Pyöreä pilari Säädettävät elementtituet Panta pilarin ympäri Kiila-ankkuri 45 α α Elementin alapään kiinnitys asennusdetaljin mukaan. BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Kotimaista laatubetonia

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA NARMAPINNOITUS OY alsecco- julkisivut 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA BETONIRAKENTEINEN PIENTALO ALSECCO ERISTERAPPAUKSELLA SOKKELIELEMENTIT BETONI 160 mm, ERISTE THERMISOL SEINÄ EPS

Lisätiedot

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat 2 Yleistä Betset Oy:n ontelolaattoja valmistetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ontelolaattoja on valmistettu v. 1989 alkaen. Betset-ontelolaattojen kokonaisvuosituotanto

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Olli Teriö 2003 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Taustaa Taustaa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Betonitieto Oy Tutkimus on osa Teollinen betonirakentaminen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE Ontelolaattojen suunnitteluohje 1 ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 KÄYTTÖKOHTEET Ontelolaatta soveltuu teollisuus-, liike-, asuin- ja pientalorakentamiseen: Rakennusten ylä-, väli- ja alapohjissa yksiaukkoisena

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Yleistä Ohje teräsbetonisen kaide-elementin käsittelemiseen ja asentamiseen. Rudus Step-betonikaiteet ovat törmäystestattu harmonisoidun standardin EN 1317-5:2010+A2:2012

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

MaxFloor Komposiittilautojen asennus

MaxFloor Komposiittilautojen asennus MaxFloor Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T - muovikiinnikkeet (vaiht. RST pikakiinnikkeet) Perustus (Runko) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET

KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuorilaattojen vastaanotto työmaalla 2. Kuorilaattojen nostot 3. Varastointi työmaalla 4. Työmenetelmät kuorilaattaholvin tukien

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET Purus Kouru

ASENNUSOHJEET Purus Kouru ASENNUSOHJEET Purus Kouru! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Asennus valtuutetun LVI-asentajan toimesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka liittyvät tuotantoon, muotoiluun sekä rakenteellisiin

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Composer M-julkisivulevy

Composer M-julkisivulevy Tuote: Composer M-julkisivulevy Tuotekoodi: Composer / M5/ Al / Grid 120-luonnonväriin anodisointi ( tuote/ rakenne (K= komposiittinen M= massiivi) ja raaka-aineen vahvuus, julkisivulevyn materiaali /

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot