ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

2 Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa laattojen oikean laiseen vastaanottoon, varastointiin ja asennukseen. Tutustu ohjeisiin etukäteen, ja ota yhteyttä jos jokin osio laattojen käsittelyssä tai asentamisessa jää epäselväksi. sisällys ANSION SEMENTTIVALIMON TUOTTEET JA MERKINNÄT...3 Ontelolaattojen merkinnät...3 Tekniset tiedot...3 ASENNUKSEN SUUNNITTELU, TILAUS JA TOIMITUS...4 Asennusjärjestysilmoitus...4 Tilaus ja toimitus...4 Kuorman purkaminen ja nostokalusto...4 Ontelolaattojen vastaanottotarkastus...4 Ontelolaattojen välivarastointi...5 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS...6 Ontelolaattojen käsittely työmaalla...6 Asennuskalusto...6 Laattojen nostaminen...6 Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät...7 Asennuspalojen käyttö...8 Kylpyhuonelaatat...8 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta...9 Laattojen tasaus...9 Rajoituksia tasaukseen Kiinnikkeet Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Reikien ja varausten teko Vesireiät...11 Onteloiden täyttö...11 PUTKIASENNUKSET ONTELOLAATTOIHIN...12 Sähköputket...12 Vesijohdot...12 Viemäriputket...12 LAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT...13 Saumaustyö ja -tarvikkeet...13 Saumaus kylmään vuodenaikaan...13 Saumaus pintalaatan yhteydessä...13 Saumauksen jälkeiset työt...13 TASOITE- JA PINTABETONITYÖT...13 PIKAOHJETAULUKKO...14

3 Ansion sementtivalimon tuotteet ja merkinnät ASV:n ontelolaattaryhmät on merkitty kirjaimella A sekä numerolla, joka kertoo laattojen korkeuden (esim. A37). Kylpyhuonelaatoissa käytetään numerotunnuksen jälkeen tunnusta K (esim. A32K). Eristetyistä laatoista käytetään tunnusta EA (esim. EA20). Eristetyyppi valitaan tapauskohtaisesti ja eriste voidaan kiinnittää liimaamalla, mekaanisesti tai näiden yhdistelmällä. Kiinnitys voidaan tehdä joko valmiiksi tehtaalla tai vasta työmaalla. Ontelolaattojen merkinnät Yksittäiset ontelolaatat on merkitty kolmiosaisella tunnisteella (esim. A ), joista ensimmäinen kertoo valmistajan ja laattojen korkeuden, keskimmäinen on punosmäärä (raudoitteet) ja viimeinen yksilöllinen laattatunnus. Punosmäärän yhteydessä voi olla lisämerkintä x (esim. A20-4x-01), jolloin x osoittaa jännepunoksen paksuutta ø = 9,3 mm, muulloin jännepunoksen paksuus ø = 12,5 mm. A Valmistaja ja onteloiden lukumäärä Raudoituksen punosmäärä Laattatunnus Tekniset tiedot ASV:n ontelolaatat valmistetaan pitkillä valualustoilla liukuvalu koneilla. Valu suoritetaan jännepunosten esijännittämisen jälkeen jäykällä betonimassalla. Laattojen katkaisu, joka samalla vapauttaa esijännityksen tapahtuu automaattisahalla betonin kovetuttua. Betoni: C40/50-1, C50/60-1, C57/70-1 tai C65/80-1 Laukaisulujuus raudoitussuunnitelman mukaan. Esijännitysteräkset: SUP-P 1640/1860 Relaksaatio (20 C, 1000 h) 2,5 % tai valmistajan mukaan. Lämmöneriste: Polystyreeni tai mineraalivilla Laattatunnuksen jälkeen voidaan käyttää vielä ontelotäyttöön liittyviä erikoismerkintöjä T ja ST: T = yli 50 mm tulppaus, eli perustulppausta syvempi ontelotäyttö ST = erikoissyvä ontelotäyttö, tehdään erikoispiirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 3

4 Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Jokaista ontelolaattojen asennusta varten on tehtävä asennussuunnitelma, jossa määritetään tarvittavat elementit sekä työn aikataulu ja asennusjärjestys. Tuotannon suunnittelu voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun asennusviikko on tiedossa ja tietoja voidaan täydentää projektin kuluessa. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää laatta-asennuksen suunnittelusta tai tilauksesta. Asennusjärjestysilmoitus Koska ontelolaatat valmistetaan yleensä kohteen mukaan tiettyyn asennusjärjestykseen, tulee tilaajan ilmoittaa asennusjärjestys tehtaalle hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen toimitusta. Tehtaalle ilmoitettu asennusjärjestys on sitova. Tilaus ja toimitus Laattojen tilaus tulee tehdä kirjallisesti noin viikkoa ennen toimituksen alkamista, ellei asiasta ole aiemmin toisin sovittu. Toimitusta varten tulee selvittää työmaalle johtavien teiden ja siltojen kantokyky ja kunto sekä järjestää riittävästi tilaa kuorman purkamiseen ja auton kääntämiseen itse työmaalla. Kuorman purkaminen ja nostokalusto Nostokaluston kapasiteetin on oltava riittävä. Tämä merkitsee vähintään 15 % tarvetta suurempaa nostokapasiteettia verrattuna taakan painoon epäedullisimmassa nostosuunnassa. Kapasiteetin selvittämiseksi tulee tietää: laattojen suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus) eri laattatyyppien suurimmat nostopainot sekä laatta, jolla on asennettaessa pisin nostoetäisyys (Huom. nostopuomin paino 100 kg/m on laskettava mukaan) nostoetäisyydet nostokorkeudet mahdolliset esteet, kuten sähkölinjat tms. maapohjan kantavuus Ontelolaattojen vastaanottotarkastus Ennen kuin laatat voidaan asentaa, on kuormalle tehtävä vastaanottotarkastus, jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: Alennettu punosmäärä 4 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

5 laatat täyttävät niille asetetut vaatimukset mittapoikkeamien osalta laatat ovat selvinneet kuljetuksesta vaurioitumattomina laattojen valutulpat ovat hyvin paikoillaan punosliukumat eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tehtaalla havaitut punosliukumat on merkitty ympyröimällä liukunut punos ja merkitsemällä kyseisen laatan päähän alennettu punosmäärä. Sallitut punosliukumat: Punoskoko Sallittu liukuma ø 9,3 mm 1,6 mm ø 12,5 mm 2,2 mm Jos työmaalla havaitaan punosliukumia, joita ei ole tehtaalla merkitty, tulee siitä ilmoittaa tehtaalle välittömästi. Ontelolaattojen välivarastointi Ontelolaatat pyritään pääsääntöisesti nostamaan ja asentamaan kuormasta suoraan paikoilleen, mistä syystä kuormat on lastattu asennusjärjestykseen. Lyhyet ja kavennetut laatat ovat kuitenkin yleensä kuorman päällimmäisinä, joten ne joudutaan usein välivarastoimaan. Kun laattoja välivarastoidaan, ne tulee asettaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle aluspuiden varaan. Alimman laatan ja alustan välissä tulee olla vähintään 200 mm vapaata tilaa. Laattoja voidaan varastoida pääsääntöisesti neljä (4 kpl) päällekkäin. Laattojen väliin laitetaan välipuut, esim. 100x25 mm. Alus- ja välipuut asetetaan tarkkaan päällekkäin n. 300 mm laatan päästä. Kun laatat ovat erimittaisia, suoritetaan varastointi oheisen periaatepiirroksen mukaan. Laattojen välivarastointi. Mikäli laatat ovat erimittaisia, varastoidaan lyhimmät laatat päällimmäisiksi. Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Kts. pikaohje tämän oppaan lopussa Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 5

6 Ontelolaattojen asennus Laatat toimitetaan tavallisesti ennalta toimitetun asennusjärjestyksen mukaisesti ja asennetaan suoraan paikoilleen. Lyhyet ja kavennetut laatat poikkeavat tästä järjestyksestä, koska ne joudutaan yleensä toimittamaan kuorman päällä. Laattojen lopullinen järjestys kuormassa selviää kuormakirjasta. Ontelolaattojen käsittely työmaalla Ontelolaattoja siirrettäessä käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyjä nostosaksia, joita varten laattoihin on tehty nostoura. Nostosakset ja -puomit sisältyvät toimitukseen ja ne toimitetaan työmaalle ensimmäisen kuorman mukana. Sakset palautetaan ASV:lle, kun laatta-asennus on valmis. Asennuskalusto Ontelolaattojen nostossa tulee käyttää nostopuomia. Puomin kapasiteetti on merkitty sen merkkikilpeen eikä sitä saa ylittää. Nostopuomia käytettäessä ketjujen haarakulma saa olla enintään 90. Jos laatan pituus on alle 3 metriä, ei puomia välttämättä tarvita. Haarakulman on tuolloin oltava 10 ja nostosaksien ketjujen pituuden vähintään 10 metriä. Asennustyön turvallisuuden varmistamiseksi tulee nostettaessa käyttää aina nostosaksien varmuusketjua. Ketju on kiristettävä ja sen lukitus varmistettava ennen nostoa. Varmuusketjun saa irrottaa vasta, kun laatta on alle 100 mm korkeudella tukipinnasta. Laattojen nostaminen Asennussakset on asetettava mahdollisimman lähelle laatan päätä. Nostosaksien ja laatan pään väliin on kuitenkin jätettävä vähintään 200 mm vapaa väli. Sakset on asetettava huolellisesti laatan nostouraan, jonka on oltava nostokohdasta ehjä. Kavennetut laatat nostetaan nostoliinoilla tai niihin asennetuista nostolenkeistä. Nostoliinat asennetaan mm päähän laatan päästä ja liinan ja laatan välissä on käytettävä kulmasuojia. Vinoon asennettavia laattoja ei voi asentaa nostoliinoilla, vaan niihin on aina asennettava nostolenkit ja käytettävä erillisiä nostoketjuja. On ehdottoman kiellettyä nostaa laattoja pelkästään nosto saksien turvaketjujen varassa. Laattojen nosto nostosaksilla 6 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

7 Laattojen nosto ilman puomia Laattojen nosto puomilla Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät Elementtien asennus voidaan tehdä ainoastaan raudoitussuunnittelijan merkinnöin täydennettyjen tasopiirustusten pohjalta. Piirustuksesta selviävät myös tarvittavat asennusaikaiset tuennat, laatoissa olevat nostokannakset ja mahdollisten syvien valutulppien sijainti. Jos laatta on varustettu syvillä valutulpilla ainoastaan toisesta päästään, on kiinni- tettävä huomiota siihen, että se asennetaan oikein päin. Asennettavien laattojen tunnusten on vastattava kaikilta osin piirustuksiin merkittyä elementtitunnusta. Ulkomitoiltaan täysin identtiset laatat voivat olla eri tavoin raudoitettuja tai tulpattuja. Vaikka laatta voi sopia paikoilleen, sen kapasiteetti saattaa olla täysin riittämätön. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tehdä asennus tarkalleen piirustusten mukaan. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 7

8 Ontelolaattojen asennus Asennuspalojen käyttö Ennen asennusta Laattojen paikat merkitään alustarakenteeseen. Laatat asennetaan yleensä asennuspalojen tai neopreeninauhan varaan. Asennuspalat ovat kooltaan 50x70x10 20 mm. Ne voivat olla vaneria, muovia tai terästä. Asennuspalat mitataan oikeaan korkoon ennen laattojen asennusta esimerkiksi tasolaserin avulla. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. Valusauman suositeltava kokonaiskorkeus on vähintään 20 mm, jolloin saumabetoni saadaan täryttämällä täyttämään koko sauma luotettavasti. Kylpyhuonelaatat Kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa käytettäviin laattoihin on jo tehtaalla tehty märkätilasyvennykset, jotka mahdollistavat kaatojen ja kylpyhuoneissa tarvittavan talotekniikan kuten viemäröinnin asennuksen. Kylpyhuonelaattaan tehtävä syvennys voi olla joko koko laatan levyinen tai laatan reunassa. Samassa laatassa voi olla useampia syvennyksiä. Kylpyhuonelaattaan tehdään usein viemäröinnin vaatimia lisävarauksia. Ne pienentävät laatan kapasiteettia, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Laattojen pienin sallittu tukipinnan pituus asennettaessa laattatyypeillä A20, A27, A32 ja A37 = 40 mm. Pienin sallittu tukipinnan pituus laattatyypillä A40 = 80 mm. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Asennuspalojen sijoitus. Raudoitus- ja rakennesuunnitelmien mukaiset asennustuet saadaan poistaa vasta saumavalujen kovetuttua. Asennuspalojen sijoitus. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. 8 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

9 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta Asennettavien laattojen käyryys voi vaihdella jonkin verran muun muassa laattojen pituuseroista, punosmääristä, rei istä ja loveuksista johtuen. Lisäksi päistään kavennetut tai betoni- ja teräspylväiden varaan asennettavat laatat saattavat tarvita asennuksenaikaista tuentaa. Laattojen tasaus Laattojen kaarevuuserot aiheuttavat alapintaan hammastuksia, jotka pitää tasata jos laataston alapinta jää näkyviin ja se tasoitetaan. Tasauksessa tulee muistaa, ettei rakentamistoleransseja saa ylittää. Vierekkäisten laattojen kaarevuuseroja voidaan tasoittaa muun muassa seuraavilla keinoilla: Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja Nostamalla laattaa alhaaltapäin, joko: jännevälin keskeltä tai laatan päästä, toisen kannaksen kohdalta Pakottamalla laattaa alaspäin kiristyspultilla laatan saumasta Huom! Jos laattaa nostetaan alhaaltapäin jännevälin keskeltä, on varottava ettei laattaa katkaista liian suurella nostolla. Laatan tuenta Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 9

10 Ontelolaattojen asennus Rajoituksia tasaukseen Laattoja tasattaessa on varmistettava, etteivät ne liiku pituussuunnassa esimerkiksi kiiloilla. Tasaus saa olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä, eli 1 mm/laatan pituusmetri, joillain laattatyypeillä vähemmän. Laattojen tuet poistetaan saumavalujen kovetuttua. Kiinnikkeet Asennustyössä saatetaan tarvita erilaisia kiinnikkeitä. Laattoihin tehtävät rakenteelliset kiinnitykset tulee ottaa huomioon jo punostusta määritettäessä. Ne tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Jos laattoihin tarvitaan työnaikaisia kiinnityksiä, noudatetaan valmistajan ohjeita. kohdalle erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa, että laatta suunnitellaan siten ettei ko. kannaksessa ole punoksia. Laattojen yläpinnalle suositellaan lyöntiankkureita. Alapintaan voidaan kiinnittää tartuntoja myös ampumalla nauloja onteloiden kohdalle valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien ja varausten teko Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Laattatyypeillä A20, A27 ja A37 voi olla 3 reikää samassa poikkileikkauksessa. Laattatyypeillä A32 ja A40 2 reikää samassa poikkileikkauksessa. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Kevyet kiinnikkeet tehdään pääsääntöisesti onteloiden kohdalle ja raskaammat ontelolaattojen saumaan tai ontelon kohdalle valettuun vahvikkeeseen. Kannasten kohdalle ei kiinnikkeitä yleensä tehdä punosten vaurioitumisen välttämiseksi. Erityistapauksissa kiinnityksiä voidaan tehdä myös kannasten Työmaalla tehty varaus 10 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

11 ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Punoksille on lisäksi varmistettava riittävä suojabetonipeite. Reikiä ja varauksia tehtäessä on suositeltavaa tukea käsiteltävät ontelolaatat alapuolelta. Varaus on suositeltavaa tehdä timanttisahauksella. Vesireiät Laatan jokaiseen onteloon tehdään tehtaalla vesireiät poraamalla laattaan ~ ø 10 mm reiät laatan molempiin päihin. Vesireiät sijaitsevat mm laatan päistä. Mikäli laatta asennetaan vinoon tai ontelon jälkivalu tms. tukkii vesireikiä, on ne avattava tai porattava uudet vesireiät työmaalla. Vesireikien auki pysyminen on ehdottomasti varmistettava heti saumabetonin kovettumisen jälkeen. Jos vesireiät tukkeutuvat, voi onteloihin jäätyvä vesi aiheuttaa laatan vaurioitumisen. Lisäksi laatan kuivuminen nopeutuu, kun vesireiät ovat auki. Vesireiät tukitaan vasta juuri ennen kattopinnoitteen asentamista. Mikäli laatat jäävät ulkotilaan, vesireikiä ei saa tukkia. Tarvittaessa vesireiät voi tehdä myös jännevälin keskelle. Onteloiden täyttö Laatastoon voi jäädä onteloon tulevista tartunnoista, nostolenkeistä tai lähekkäin olevista hormin läpivienneistä johtuen lyhyitä umpinaisia ontelonpätkiä. Tällaiset ontelot kannattaa usein valaa kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja kantavan seinän välissä. Myös asuinrakennuksen ulkoseinänpuoleinen reunimmainen ontelo on usein perusteltua valaa umpeen, varsinkin jos siihen tulee parvekekiinnityksiä. Muita yleisiä syitä onteloiden umpeen valamiseen ovat mm. äänieristys tai talotekniset vedot. Kun onteloita valetaan umpeen tehdään niiden yläpintaan n. puolen metrin välein tarkistus- ja ilmanpoistoreikiä, joista voidaan tarkistaa ontelon täyttyminen kokonaan. Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 11

12 Putkiasennukset ontelolaattoihin Ontelolaattoihin tehtävät asennukset tehdään aina suunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Putket voidaan asentaa joko laattojen väliseen saumaan, onteloihin tai laattaan tehtaalla valmiiksi tehtyyn varaukseen. Sähköputket Sähköputkituksia voidaan tehdä laattojen saumoihin ja onteloihin. Saumoihin voidaan asentaa korkeintaan sellainen määrä sähköputkia, että sauman toiminta ei häiriinny ja saumabetoni voidaan luotettavasti tiivistää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että laattojen saumoihin voi asentaa korkeintaan kolme sähköputkea. Sähköputket asennetaan sauman yläosaan, jolloin saumaraudoitukset mahtuvat saumaan ja saumausbetoni saadaan tiivistettyä kunnolla. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja ääneneristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. Vesijohdot Vesijohtojen nousuputket voidaan asentaa laataston reunalla esimerkiksi seinän ja laataston väliseen jälkivalusaumaan, työmaalla porattuihin reikiin tai tehtaalla tehtyihin varauksiin. Viemäriputket Viemäriputkia varten voidaan tarvittaessa tehdä urat ontelolaattojen yläpintaan jo tehtaalla. Työmaalla ei saa missään tapauksessa tehdä laattoihin nähden poikittaisia uria ilman ontelolaattojen raudoitussuunnittelijan lupaa. Tyypillinen sähköputkitus ontelolaatan saumassa ja päätysaumassa. Sähköputket on asennettava sauman yläosaan saumabetonin tiivistymisen varmistamiseksi. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja äänen eristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. 12 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

13 Laataston saumaus ja jälkivalut Laatasto on puhdistettava huolellisesti ennen saumausta. Lumi, jää tai öljy voivat heikentää saumabetonin tarttumista. Ennen saumausta varmistetaan, että valutulpat ovat paikoillaan ja että ontelot on tukittu myös reikien ja varausten kohdilta. Saumaustyö ja -tarvikkeet Saumabetonissa tulee aina käyttää notkistimia työstettävyyden parantamiseksi ja veden vähentämiseksi. Saumabetonin raekoko on yleensä 8 mm ja betonointi tehdään yleensä pumppaamalla tai valusuppilolla. Tiivistäminen tapahtuu sauvatäryttimellä. Saumaus kylmään vuodenaikaan Kylmänä vuodenaikana saumaukseen käytetään joko pakkasbetonia tai sitten lämmitystä, kunnes saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Lämmitys on aloitettava hyvissä ajoin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä ennen valua. Saumaus pintalaatan yhteydessä Mikäli laataston päälle valetaan pintalaatta, jätetään laataston saumaus vajaaksi siten, että saumaus ulottuu laatan reunassa olevan pontin yläreunaan. Sauma valetaan lopullisesti umpeen pintavalun yhteydessä. Näin pintalaatan tartuntaa saadaan parannettua. Lattiatasoitetta käytettäessä sauman yläpinta on tasoitettava huolellisesti tasoitemenekin pienentämiseksi. Saumauksen jälkeen laataston yläpinta puhdistetaan taas huolellisesti pintalaatan tms. tarttumisen varmistamiseksi ja alapinnasta poistetaan tarpeen vaatiessa valumat esimerkiksi harjaamalla. Saumauksenjälkeiset työt Laatastoa saa kuormittaa ja asennuskannakset sekä tuet poistaa sen jälkeen, kun saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Esimerkiksi tiiliseinien muuraus tai muu pistekuormittaminen voidaan aloittaa vasta saumabetonin kovettumisen jälkeen. Tasoite- ja pintabetonityöt Tasoitetyöt voidaan tehdä saumavalujen kovetuttua, kun runkorakenteet ovat kuivat. Kuivausjakson on oltava riittävän pitkä, yleensä vähintään 6 viikkoa laattojen kosteudesta riippuen. Jos alusta ei kuivu riittävästi saattaa tasoite halkeilla rakenteiden eläessä. Tasoitetyötä tehdessä tulee rakennuksessa olla vesikatto, kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen tulee olla suljettu sekä lattian ja sisäilman lämpötilan yli +10 C (mieluiten C). Betonilattian sallittu maksimikosteus on 95 % RH. Ennen tasoitetyötä laataston pinta puhdistetaan ja laattasaumat ja painumat esioikaistaan tarvittaessa. Mahdolliset reiät tiivistetään ja aukot rajataan tasoitteen valumisen estämiseksi. Tasoitetyö sujuu parhaiten pumpattavilla tasoitteilla. Huolellinen laattaasennus vähentää tasoitemenekkiä huomattavasti. Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 13

14 pikaohjetaulukko Tilaajan tehtävä Toimenpide Yhteyshenkilö Aikataulu Yleinen aikataulu ja punossuunnittelun perustiedot Asennussuunnitelma Valmistuspiirustustilanne ASV:lle Asennusaikataulu ja asennusjärjestys sekä näiden muutokset Aikataulujen varmistus Kuljetusreitin ja työmaan selvitys Laatta-asennuksen ja työmaan valmistelutyöt Laattakuormien tilaus Reklamaatiot ja huomautukset Reklamaatioista johtuvat jälkityöt Tilaaja ilmoittaa työmaan asennustöiden aikataulun ja suunnitteluohjeen mukaiset punostiedot ASV:lle. Työmaalle laaditaan elementtiasennuksista asennussuunnitelma Tilaaja toimittaa ASV:lle työmaan ontelolaattaasennuksen taso- ja mittapiirustukset Tilaaja toimittaa ASV:lle aikataulun, johon on kirjattu laattojen asennusajat päivän tarkkuudella sekä asennusjärjestyksen. Jatkossa tilaaja ilmoittaa myös mahdolliset muutokset Tilaaja varmistaa, että ASV pystyy tuottamaan ja toimittamaan laatat sovitun aikataulun mukaan. Tilaaja varmistaa, että raskas kalusto pääsee työmaalle ja että työmaalla on tilaa kuorman käsittelyyn. Tilaaja tarkistaa aikataulut, suunnitelmat ja erikoislaattojen sekä työnaikaisten tuentojen tms. tarpeen. Tilaaja sopii ASV:n kanssa kuormien järjestyksen, purkuajat, kaluston ja työssä käytettävät työkalut. Tilausta tehdessä käytetään asennuspiirustukseen merkittyjä kuormanumeroita. Tuotevirheistä tai toistuvista mittavirheistä tehdään huomautus kuormakirjaan tai tilaaja on suoraan yhteydessä ASV:lle. Tilaaja sopii ASV:n kanssa reklamoitujen virheiden korjauksen. ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n lähettämö ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu n. 6 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta Aikataulu ja asennusjärjestys n. 3 viikkoa ennen asennusta, muutokset välittömästi. n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta 3 työpäivää ennen toimitusta. Jos kuorma joudutaan peruuttamaan, on se tehtävä sovittua toimitusta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Heti, tai viikon sisällä toimituksesta, mittavirheistä heti. Sopimuksen mukaan 14 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

15

16 Yhteystiedot MYYNTI Ansion Sementtivalimo Oy Ari-Pekka Ansio gsm KÄYNTIOSOITE Lohipurontie Paimio POSTIOSOITE PL Paimio p. (02) faksi (02) TUOTANTO Ansion Sementtivalimo Oy Tapio Kylä-Raula gsm Mikko Niitynperä gsm Lohipurontie Paimio PL 48, Paimio SUUNNITTELU Insinööritoimisto Laaturakenne Oy Ari Korhonen p Ansion Sementtivalimo Oy Lohipurontie 2 PL Paimio Puh. (02) Fax (02)

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 17.10.2011 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 Parman ontelo- ja kuorilaatastot asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Tuotteet ja merkinnät 4 2.1 Tyyppimerkinnät 4 2.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet 5 2.3 Laattojen geometriatunnus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Kiinnikeopas. Betonivälipohja, maanvarainen laatta. LK Säätöputki. LK Putkikiinnike UNI. (Tuote nro , )

Kiinnikeopas. Betonivälipohja, maanvarainen laatta. LK Säätöputki. LK Putkikiinnike UNI. (Tuote nro , ) Kiinnikeopas Betonivälipohja, maanvarainen laatta LK Putkikiinnike UNI LK Putkikiinnike UNI k/k 40 (Tuote nro 481 43 92) LK Putkikiinnike UNI k/k 50 (Tuote nro 481 44 03) LK Säätöputki (Tuote nro 481 43

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

MITAT JA MATERIAALIT...3

MITAT JA MATERIAALIT...3 LEPOTASOKANNAKKEET RVK, TSS ja LEPO KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE 20.09.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 RVK...3 2.1.1 Mitat...3

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet

Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet www.wienerberger.fi Sivu 2 / 5 Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitus 1. Palkin toimintatapa Esivalmistettu Terca-runkopalkki toimii Terca-runkoponttitiilistä

Lisätiedot

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 364 Pintos Oy PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje 19.2.2013 Pintos Oy Pysäkintie 12 27510 EURA puh. 02-83 85 200 fax. 02-86 51 755 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot