ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

2 ALKUSANAT: Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa laattojen oikean laiseen vastaanottoon, varastointiin ja asennukseen. Tutustu ohjeisiin etukäteen, ja ota yhteyttä jos jokin osio laattojen käsittelyssä tai asentamisessa jää epäselväksi. SISÄLLYS ANSION SEMENTTIVALIMON TUOTTEET JA MERKINNÄT... 3 Ontelolaattojen merkinnät... 3 Tekniset tiedot... 3 ASENNUKSEN SUUNNITTELU, TILAUS JA TOIMITUS... 4 Asennusjärjestysilmoitus... 4 Tilaus ja toimitus... 4 Kuorman purkaminen ja nostokalusto... 4 Ontelolaattojen vastaanottotarkastus... 4 Ontelolaattojen välivarastointi... 5 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS... 6 Ontelolaattojen käsittely työmaalla... 6 Asennuskalusto... 6 Laattojen nostaminen... 6 Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät... 7 Asennuspalojen käyttö... 8 Kylpyhuonelaatat... 8 Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta... 9 Laattojen tasaus... 9 Rajoituksia tasaukseen Kiinnikkeet Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Reikien ja varausten teko Vesireiät Onteloiden täyttö PUTKIASENNUKSET ONTELOLAATTOIHIN Sähköputket Vesijohdot Viemäriputket LAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT Saumaustyö ja -tarvikkeet Saumaus kylmään vuodenaikaan Saumaus pintalaatan yhteydessä Saumauksen jälkeiset työt TASOITE- JA PINTABETONITYÖT PIKAOHJETAULUKKO KUVITETTU PIKAOPAS KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s

3 ANSION SEMENTTIVALIMON TUOTTEET JA MERKINNÄT ASV:n ontelolaattaryhmät on merkitty kirjaimella A sekä numerolla, joka kertoo laattojen korkeuden (esim. A37). Kylpyhuonelaatoissa käytetään numerotunnuksen jälkeen tunnusta K (esim. A32K). Eristetyistä laatoista käytetään tunnusta EA (esim. EA20). Eristetyyppi valitaan tapauskohtaisesti ja eriste voidaan kiinnittää liimaamalla, mekaanisesti tai näiden yhdistelmällä. Kiinnitys voidaan tehdä joko valmiiksi tehtaalla tai vasta työmaalla. Ontelolaattojen merkinnät Yksittäiset ontelolaatat on merkitty kolmiosaisella tunnisteella (esim. A ), joista ensimmäinen kertoo valmistajan ja laattojen korkeuden, keskimmäinen on punosmäärä (raudoitteet) ja viimeinen yksilöllinen laattatunnus. Punosmäärän yhteydessä voi olla lisämerkintä x (esim. A20-4x-01), jolloin x osoittaa jännepunoksen paksuutta ø = 9,3 mm, muulloin jännepunoksen paksuus ø = 12,5 mm. A Valmistaja ja laatan korkeus Raudoituksen punosmäärä Laattatunnus Tekniset tiedot ASV:n ontelolaatat valmistetaan pitkillä valualustoilla liukuvalu koneilla. Valu suoritetaan jännepunosten esijännittämisen jälkeen jäykällä betonimassalla. Laattojen katkaisu, joka samalla vapauttaa esijännityksen tapahtuu automaattisahalla betonin kovetuttua. Betoni: C40/50-1, C50/60-1, C57/70-1 tai C65/80-1 Laukaisulujuus raudoitussuunnitelman mukaan. Esijännitysteräkset: SUP-P 1640/1860 Relaksaatio (20 C, 1000 h) 2,5 % tai valmistajan mukaan. Lämmöneriste: Polystyreeni tai mineraalivilla Laattatunnuksen jälkeen voidaan käyttää vielä ontelotäyttöön liittyviä erikoismerkintöjä T ja ST: T = yli 50 mm tulppaus, eli perustulppausta syvempi ontelotäyttö ST = erikoissyvä ontelotäyttö, tehdään erikoispiirustusten mukaan. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 3

4 ASENNUKSEN SUUNNITTELU, TILAUS JA TOIMITUS Jokaista ontelolaattojen asennusta varten on tehtävä asennussuunnitelma, jossa määritetään tarvittavat elementit sekä työn aikataulu ja asennusjärjestys. Tuotannon suunnittelu voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun asennusviikko on tiedossa ja tietoja voidaan täydentää projektin kuluessa. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää laatta-asennuksen suunnittelusta tai tilauksesta. Asennusjärjestysilmoitus Koska ontelolaatat valmistetaan yleensä kohteen mukaan tiettyyn asennusjärjestykseen, tulee tilaajan ilmoittaa asennusjärjestys tehtaalle hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen toimitusta. Tehtaalle ilmoitettu asennusjärjestys on sitova. Tilaus ja toimitus Laattojen tilaus tulee tehdä kirjallisesti noin viikkoa ennen toimituksen alkamista, ellei asiasta ole aiemmin toisin sovittu. Toimitusta varten tulee selvittää työmaalle johtavien teiden ja siltojen kantokyky ja kunto sekä järjestää riittävästi tilaa kuorman purkamiseen ja auton kääntämiseen itse työmaalla. Kuorman purkaminen ja nostokalusto Nostokaluston kapasiteetin on oltava riittävä. Tämä merkitsee vähintään 15 % tarvetta suurempaa nostokapasiteettia verrattuna taakan painoon epäedullisimmassa nostosuunnassa. Kapasiteetin selvittämiseksi tulee tietää: laattojen suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus) eri laattatyyppien suurimmat nostopainot sekä laatta, jolla on asennettaessa pisin nostoetäisyys (Huom. nostopuomin paino 100 kg/m on laskettava mukaan) nostoetäisyydet nostokorkeudet mahdolliset esteet, kuten sähkölinjat tms. maapohjan kantavuus Ontelolaattojen vastaanottotarkastus Ennen kuin laatat voidaan asentaa, on kuormalle tehtävä vastaanottotarkastus, jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: laatat täyttävät niille asetetut vaatimukset mittapoikkeamien osalta laatat ovat selvinneet kuljetuksesta vaurioitumattomina Alennettu punosmäärä 4 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

5 KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s laattojen valutulpat ovat hyvin paikoillaan punosliukumat eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tehtaalla havaitut punosliukumat on merkitty ympyröimällä liukunut punos ja merkitsemällä kyseisen laatan päähän alennettu punosmäärä. Sallitut punosliukumat: Punoskoko Sallittu liukuma ø 9,3 mm 1,6 mm ø 12,5 mm 2,2 mm Jos työmaalla havaitaan punosliukumia, joita ei ole tehtaalla merkitty, tulee siitä ilmoittaa tehtaalle välittömästi. Ontelolaattojen välivarastointi Ontelolaatat pyritään pääsääntöisesti nostamaan ja asentamaan kuormasta suoraan paikoilleen, mistä syystä kuormat on lastattu asennusjärjestykseen. Lyhyet ja kavennetut laatat ovat kuitenkin yleensä kuorman päällimmäisinä, joten ne joudutaan usein välivarastoimaan. Kun laattoja välivarastoidaan, ne tulee asettaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle aluspuiden varaan. Alimman laatan ja alustan välissä tulee olla vähintään 200 mm vapaata tilaa. Laattoja voidaan varastoida pääsääntöisesti neljä (4 kpl) päällekkäin. Laattojen väliin laitetaan välipuut, esim. 100x25 mm. Alus- ja välipuut asetetaan tarkkaan päällekkäin n. 300 mm laatan päästä. Kun laatat ovat erimittaisia, suoritetaan varastointi oheisen periaatepiirroksen mukaan. Laattojen välivarastointi. Mikäli laatat ovat erimittaisia, varastoidaan lyhimmät laatat päällimmäisiksi. Asennuksen suunnittelu, tilaus ja toimitus Ks. pikaohje tämän oppaan lopussa Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 5

6 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS Laatat toimitetaan tavallisesti ennalta toimitetun asennusjärjestyksen mukaisesti ja asennetaan suoraan paikoilleen. Lyhyet ja kavennetut laatat poikkeavat tästä järjestyksestä, koska ne joudutaan yleensä toimittamaan kuorman päällä. Laattojen lopullinen järjestys kuormassa selviää kuormakirjasta. Ontelolaattojen käsittely työmaalla Ontelolaattoja siirrettäessä käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyjä nostosaksia, joita varten laattoihin on tehty nostoura. Nostosakset ja -puomit sisältyvät toimitukseen ja ne toimitetaan työmaalle ensimmäisen kuorman mukana. Sakset palautetaan ASV:lle, kun laatta-asennus on valmis. Asennuskalusto Ontelolaattojen nostossa tulee käyttää nostopuomia. Puomin kapasiteetti on merkitty sen merkkikilpeen eikä sitä saa ylittää. Nostopuomia käytettäessä ketjujen haarakulma saa olla enintään 90. Jos laatan pituus on alle 3 metriä, ei puomia välttämättä tarvita. Haarakulman on tuolloin oltava 10 ja nostosaksien ketjujen pituuden vähintään 10 metriä. Asennustyön turvallisuuden varmistamiseksi tulee nostettaessa käyttää aina nostosaksien varmuusketjua. Ketju on kiristettävä ja sen lukitus varmistettava ennen nostoa. Varmuusketjun saa irrottaa vasta, kun laatta on alle 100 mm korkeudella tukipinnasta. Laattojen nostaminen Asennussakset on asetettava mahdollisimman lähelle laatan päätä. Nostosaksien ja laatan pään väliin on kuitenkin jätettävä vähintään 200 mm vapaa väli. Sakset on asetettava huolellisesti laatan nostouraan, jonka on oltava nostokohdasta ehjä. Kavennetut laatat nostetaan nostoliinoilla tai niihin asennetuista nostolenkeistä. Nostoliinat asennetaan mm päähän laatan päästä ja liinan ja laatan välissä on käytettävä kulmasuojia. Vinoon asennettavia laattoja ei voi asentaa nostoliinoilla, vaan niihin on aina asennettava nostolenkit ja käytettävä erillisiä nostoketjuja. HUOM! ON EHDOTTOMAN KIELLETTYÄ NOSTAA LAATTOJA PELKÄSTÄÄN NOSTO SAKSIEN TURVAKETJUJEN VARASSA. Laattojen nosto nostosaksilla 6 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

7 KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s Laattojen nosto ilman puomia Laattojen nosto puomilla Tasopiirustusten käyttö ja laattojen merkinnät Elementtien asennus voidaan tehdä ainoastaan raudoitussuunnittelijan merkinnöin täydennettyjen tasopiirustusten pohjalta. Piirustuksesta selviävät myös tarvittavat asennusaikaiset tuennat, laatoissa olevat nostokannakset ja mahdollisten syvien valutulppien sijainti. Jos laatta on varustettu syvillä valutulpilla ainoastaan toisesta päästään, on kiinnitettävä huomiota siihen, että se asennetaan oikein päin. Asennettavien laattojen tunnusten on vastattava kaikilta osin piirustuksiin merkittyä elementtitunnusta. Ulkomitoiltaan täysin identtiset laatat voivat olla eri tavoin raudoitettuja tai tulpattuja. Vaikka laatta voi sopia paikoilleen, sen kapasiteetti saattaa olla täysin riittämätön. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tehdä asennus tarkalleen piirustusten mukaan. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 7

8 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS Asennuspalojen käyttö Ennen asennusta Laattojen paikat merkitään alustarakenteeseen. Laatat asennetaan yleensä asennuspalojen tai neopreeninauhan varaan. Asennuspalat ovat kooltaan 50x70x10 20 mm. Ne voivat olla vaneria, muovia tai terästä. Asennuspalat mitataan oikeaan korkoon ennen laattojen asennusta esimerkiksi tasolaserin avulla. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. Valusauman suositeltava kokonaiskorkeus on vähintään 20 mm, jolloin saumabetoni saadaan täryttämällä täyttämään koko sauma luotettavasti. Kylpyhuonelaatat Kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa käytettäviin laattoihin on jo tehtaalla tehty märkätilasyvennykset, jotka mahdollistavat kaatojen ja kylpyhuoneissa tarvittavan talotekniikan kuten viemäröinnin asennuksen. Kylpyhuonelaattaan tehtävä syvennys voi olla joko koko laatan levyinen tai laatan reunassa. Samassa laatassa voi olla useampia syvennyksiä. Kylpyhuonelaattaan tehdään usein viemäröinnin vaatimia lisävarauksia. Ne pienentävät laatan kapasiteettia, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Laattojen pienin sallittu tukipinnan pituus asennettaessa laattatyypeillä A20, A27, A32 ja A37 = 40 mm. Pienin sallittu tukipinnan pituus laattatyypillä A40 = 80 mm. Asennuspalojen paikka on molemmilla puolilla ontelolaatan toiseksi reunimmaisen kannaksen alla. Asennuspalojen sijoitus. Raudoitus- ja rakennesuunnitelmien mukaiset asennustuet saadaan poistaa vasta saumavalujen kovetuttua. Asennuspalojen sijoitus. Ontelolaatat tuetaan asennuspalojen varaan. Saumabetonin tunkeutuminen laatan alle on varmistettava riittävän tukipinnan saamiseksi. 8 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

9 KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s Kaarevuuserojen tasaus ja laattojen tuenta Asennettavien laattojen käyryys voi vaihdella jonkin verran muun muassa laattojen pituuseroista, punosmääristä, rei istä ja loveuksista johtuen. Lisäksi päistään kavennetut tai betoni- ja teräspylväiden varaan asennettavat laatat saattavat tarvita asennuksenaikaista tuentaa. Laattojen tasaus Laattojen kaarevuuserot aiheuttavat alapintaan hammastuksia, jotka pitää tasata jos laataston alapinta jää näkyviin ja se tasoitetaan. Tasauksessa tulee muistaa, ettei rakentamistoleransseja saa ylittää. Vierekkäisten laattojen kaarevuuseroja voidaan tasoittaa muun muassa seuraavilla keinoilla: Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja Nostamalla laattaa alhaaltapäin, joko: jännevälin keskeltä tai laatan päästä, toisen kannaksen kohdalta Pakottamalla laattaa alaspäin kiristyspultilla laatan saumasta HUOM! Jos laattaa nostetaan alhaaltapäin jännevälin keskeltä, on varottava ettei laattaa katkaista liian suurella nostolla. Laatan tuenta Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 9

10 ONTELOLAATTOJEN ASENNUS Rajoituksia tasaukseen Laattoja tasattaessa on varmistettava, etteivät ne liiku pituussuunnassa esimerkiksi kiiloilla. Tasaus saa olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä, eli 1 mm/laatan pituusmetri, joillain laattatyypeillä vähemmän. Laattojen tuet poistetaan saumavalujen kovetuttua. Kiinnikkeet Asennustyössä saatetaan tarvita erilaisia kiinnikkeitä. Laattoihin tehtävät rakenteelliset kiinnitykset tulee ottaa huomioon jo punostusta määritettäessä. Ne tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Jos laattoihin tarvitaan työnaikaisia kiinnityksiä, noudatetaan valmistajan ohjeita. Työmaalla tehtävät kiinnikkeet Kevyet kiinnikkeet tehdään pääsääntöisesti onteloiden kohdalle ja raskaammat ontelolaattojen saumaan tai ontelon kohdalle valettuun vahvikkeeseen. Kannasten kohdalle ei kiinnikkeitä yleensä tehdä punosten vaurioitumisen välttämiseksi. Erityistapauksissa kiinnityksiä voidaan tehdä myös kannasten kohdalle erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa, että laatta suunnitellaan siten ettei ko. kannaksessa ole punoksia. Laattojen yläpinnalle suositellaan lyöntiankkureita. Alapintaan voidaan kiinnittää tartuntoja myös ampumalla nauloja onteloiden kohdalle valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien ja varausten teko Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Laattatyypeillä A20, A27 ja A37 voi olla 3 reikää samassa poikkileikkauksessa. Laattatyypeillä A32 ja A40 2 reikää samassa poikkileikkauksessa. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Punoksille on lisäksi varmistettava riittävä suojabetonipeite. Työmaalla tehty varaus 10 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

11 KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s Reikiä ja varauksia tehtäessä on suositeltavaa tukea käsiteltävät ontelolaatat alapuolelta. Varaus on suositeltavaa tehdä timanttisahauksella. Vesireiät Laatan jokaiseen onteloon tehdään tehtaalla vesireiät poraamalla laattaan ~ ø 10 mm reiät laatan molempiin päihin. Vesireiät sijaitsevat mm laatan päistä. Mikäli laatta asennetaan vinoon tai ontelon jälkivalu tms. tukkii vesireikiä, on ne avattava tai porattava uudet vesireiät työmaalla. Vesireikien auki pysyminen on ehdottomasti varmistettava heti saumabetonin kovettumisen jälkeen. Jos vesireiät tukkeutuvat, voi onteloihin jäätyvä vesi aiheuttaa laatan vaurioitumisen. Lisäksi laatan kuivuminen nopeutuu, kun vesireiät ovat auki. Vesireiät tukitaan vasta juuri ennen kattopinnoitteen asentamista. Mikäli laatat jäävät ulkotilaan, vesireikiä ei saa tukkia. Tarvittaessa vesireiät voi tehdä myös jännevälin keskelle. Onteloiden täyttö Laatastoon voi jäädä onteloon tulevista tartunnoista, nostolenkeistä tai lähekkäin olevista hormin läpivienneistä johtuen lyhyitä umpinaisia ontelonpätkiä. Tällaiset ontelot kannattaa usein valaa kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja kantavan seinän välissä. Myös asuinrakennuksen ulkoseinänpuoleinen reunimmainen ontelo on usein perusteltua valaa umpeen, varsinkin jos siihen tulee parvekekiinnityksiä. Muita yleisiä syitä onteloiden umpeen valamiseen ovat mm. äänieristys tai talotekniset vedot. Kun onteloita valetaan umpeen tehdään niiden yläpintaan n. puolen metrin välein tarkistus- ja ilmanpoistoreikiä, joista voidaan tarkistaa ontelon täyttyminen kokonaan. Työmaalla voidaan tehdä reikiä pääsääntöisesti vain onteloiden kohdalle. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 11

12 PUTKIASENNUKSET ONTELOLAATTOIHIN Ontelolaattoihin tehtävät asennukset tehdään aina suunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Putket voidaan asentaa joko laattojen väliseen saumaan, onteloihin tai laattaan tehtaalla valmiiksi tehtyyn varaukseen. Sähköputket Sähköputkituksia voidaan tehdä laattojen saumoihin ja onteloihin. Saumoihin voidaan asentaa korkeintaan sellainen määrä sähköputkia, että sauman toiminta ei häiriinny ja saumabetoni voidaan luotettavasti tiivistää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että laattojen saumoihin voi asentaa korkeintaan kolme sähköputkea. Sähköputket asennetaan sauman yläosaan, jolloin saumaraudoitukset mahtuvat saumaan ja saumausbetoni saadaan tiivistettyä kunnolla. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja ääneneristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. Vesijohdot Vesijohtojen nousuputket voidaan asentaa laataston reunalla esimerkiksi seinän ja laataston väliseen jälkivalusaumaan, työmaalla porattuihin reikiin tai tehtaalla tehtyihin varauksiin. Viemäriputket Viemäriputkia varten voidaan tarvittaessa tehdä urat ontelolaattojen yläpintaan jo tehtaalla. Työmaalla ei saa missään tapauksessa tehdä laattoihin nähden poikittaisia uria ilman ontelolaattojen raudoitussuunnittelijan lupaa. Tyypillinen sähköputkitus ontelolaatan saumassa ja päätysaumassa. Sähköputket on asennettava sauman yläosaan saumabetonin tiivistymisen varmistamiseksi. Rakennesuunnittelijan on tutkittava sähköputkien vaikutus kantavuus- ja äänen eristävyysominaisuuksiin tapauskohtaisesti. 12 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

13 LAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT KATSO MYÖS KUVITETTU PIKAOPAS s Laatasto on puhdistettava huolellisesti ennen saumausta. Lumi, jää tai öljy voivat heikentää saumabetonin tarttumista. Ennen saumausta varmistetaan, että valutulpat ovat paikoillaan ja että ontelot on tukittu myös reikien ja varausten kohdilta. Saumaustyö ja -tarvikkeet Saumabetonissa tulee aina käyttää notkistimia työstettävyyden parantamiseksi ja veden vähentämiseksi. Saumabetonin raekoko on yleensä 8 mm ja betonointi tehdään yleensä pumppaamalla tai valusuppilolla. Tiivistäminen tapahtuu sauvatäryttimellä. Saumaus kylmään vuodenaikaan Kylmänä vuodenaikana saumaukseen käytetään joko pakkasbetonia tai sitten lämmitystä, kunnes saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Lämmitys on aloitettava hyvissä ajoin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä ennen valua. Saumaus pintalaatan yhteydessä Mikäli laataston päälle valetaan pintalaatta, jätetään laataston saumaus vajaaksi siten, että saumaus ulottuu laatan reunassa olevan pontin yläreunaan. Sauma valetaan lopullisesti umpeen pintavalun yhteydessä. Näin pintalaatan tartuntaa saadaan parannettua. Lattiatasoitetta käytettäessä sauman yläpinta on tasoitettava huolellisesti tasoitemenekin pienentämiseksi. Saumauksen jälkeen laataston yläpinta puhdistetaan taas huolellisesti pintalaatan tms. tarttumisen varmistamiseksi ja alapinnasta poistetaan tarpeen vaatiessa valumat esimerkiksi harjaamalla. Saumauksenjälkeiset työt Laatastoa saa kuormittaa ja asennuskannakset sekä tuet poistaa sen jälkeen, kun saumabetoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Esimerkiksi tiiliseinien muuraus tai muu pistekuormittaminen voidaan aloittaa vasta saumabetonin kovettumisen jälkeen. TASOITE- JA PINTABETONITYÖT Tasoitetyöt voidaan tehdä saumavalujen kovetuttua, kun runkorakenteet ovat kuivat. Kuivausjakson on oltava riittävän pitkä, yleensä vähintään 6 viikkoa laattojen kosteudesta riippuen. Jos alusta ei kuivu riittävästi saattaa tasoite halkeilla rakenteiden eläessä. Tasoitetyötä tehdessä tulee rakennuksessa olla vesikatto, kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen tulee olla suljettu sekä lattian ja sisäilman lämpötilan yli +10 C (mieluiten C). Betonilattian sallittu maksimikosteus on 95 % RH. Ennen tasoitetyötä laataston pinta puhdistetaan ja laattasaumat ja painumat esioikaistaan tarvittaessa. Mahdolliset reiät tiivistetään ja aukot rajataan tasoitteen valumisen estämiseksi. Tasoitetyö sujuu parhaiten pumpattavilla tasoitteilla. Huolellinen laattaasennus vähentää tasoitemenekkiä huomattavasti. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 13

14 PIKAOHJETAULUKKO Tilaajan tehtävä Toimenpide Yhteyshenkilö Aikataulu Yleinen aikataulu ja punossuunnittelun perustiedot Asennussuunnitelma Valmistuspiirustustilanne ASV:lle Asennusaikataulu ja asennusjärjestys sekä näiden muutokset Aikataulujen varmistus Kuljetusreitin ja työmaan selvitys Laatta-asennuksen ja työmaan valmistelutyöt Laattakuormien tilaus Reklamaatiot ja huomautukset Reklamaatioista johtuvat jälkityöt Tilaaja ilmoittaa työmaan asennustöiden aikataulun ja suunnitteluohjeen mukaiset punostiedot ASV:lle. Työmaalle laaditaan elementtiasennuksista asennussuunnitelma Tilaaja toimittaa ASV:lle työmaan ontelolaattaasennuksen taso- ja mittapiirustukset Tilaaja toimittaa ASV:lle aikataulun, johon on kirjattu laattojen asennusajat päivän tarkkuudella sekä asennusjärjestyksen. Jatkossa tilaaja ilmoittaa myös mahdolliset muutokset Tilaaja varmistaa, että ASV pystyy tuottamaan ja toimittamaan laatat sovitun aikataulun mukaan. Tilaaja varmistaa, että raskas kalusto pääsee työmaalle ja että työmaalla on tilaa kuorman käsittelyyn. Tilaaja tarkistaa aikataulut, suunnitelmat ja erikoislaattojen sekä työnaikaisten tuentojen tms. tarpeen. Tilaaja sopii ASV:n kanssa kuormien järjestyksen, purkuajat, kaluston ja työssä käytettävät työkalut. Tilausta tehdessä käytetään asennuspiirustukseen merkittyjä kuormanumeroita. Tuotevirheistä tai toistuvista mittavirheistä tehdään huomautus kuormakirjaan tai tilaaja on suoraan yhteydessä ASV:lle. Tilaaja sopii ASV:n kanssa reklamoitujen virheiden korjauksen. ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu Työmaan vastaava rakennusmestari Työmaan vastaava rakennusmestari ASV:n lähettämö ASV:n tuotannonsuunnittelu ASV:n tuotannonsuunnittelu n. 6 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta n. 4 viikkoa ennen toimitusta Aikataulu ja asennusjärjestys n. 3 viikkoa ennen asennusta, muutokset välittömästi. n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta n. viikko ennen toimitusta 3 työpäivää ennen toimitusta. Jos kuorma joudutaan peruuttamaan, on se tehtävä sovittua toimitusta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Heti, tai viikon sisällä toimituksesta, mittavirheistä heti. Sopimuksen mukaan 14 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

15 PIKAOPAS Lähde: Betoniteollisuus ry Kuvat: Mikko Marjasalo Tee asennussuunnitelma hyvissä ajoin ja Tee asennussuunnitelma hyvissä ajoin ja e asennussuunnitelma NTELOLAATTA- hyvissä Tee asennussuunnitelma ASENNUkSEN ajoin hyvissä ja ajoin ja valmistelu sovi laattojen sovi laattojen TOiMiTusjärjesTys. TOiMiTusjärjesTys. valitse valitse vi laattojen TOiMiTusjärjesTys. valitse suojavarusteet päällä nostokalusto nostokalusto TyöMaan TyöMaan OlOsuhTeiden OlOsuhTeiden ja ja OsTOKalusTO sovi laattojen TyöMaan TOiMiTusjärjesTys. OlOsuhTeiden ja valitse säällä suojavarusteet Kuin säällä. päällä OnTelOlaaTan OnTelOlaaTan painon painon MuKaan. MuKaan. OnTelOlaaTan nostokalusto painon TyöMaan MuKaan. OlOsuhTeiden ja säällä Kuin säällä. OnTelOlaaTan painon MuKaan. suojavarusteet suojavarusteet päällä päällä säällä säällä Kuin säällä. Kuin säällä. ONTELOLAATTOjEN ONTELOLAATTOjEN TArkASTUS TArkASTUS ja TUENNAT ja TUENNA Tee asennussuunnitelma hyvissä Suojavarusteet päällä säällä kuin Valmistele tasainen, kestävä ja riittävän Huolehdi putoamissuojauksesta. e asennussuunnitelma Tee hyvissä hyvissä ajoin ja ajoin ja valmistele valmistele Tasainen, Tasainen, KesTävä KesTävä ja riittävän ja riittävän ajoin ja sovi laattojen toimitusjärjestys. Valitse säällä. vi laattojen sovi laattojen TOiMiTusjärjesTys. TOiMiTusjärjesTys. valitse valitse suojavarusteet suojavarusteet päällä päällä leveä Tie. leveä varmista tie. Varmista MaapOhjan maapohjan huolehdi putoamissuojauksesta. leveä Tie. varmista MaapOhjan KanTavuus KanTavuus huolehdi putoamissuojauksesta. lmistele Tasainen, KesTävä ja riittävän valmistele nostokalusto TyöMaan nostokalusto Tasainen, TyöMaan OlOsuhTeiden KesTävä OlOsuhTeiden työmaan ja riittävän ja ja kantavuus veä Tie. varmista MaapOhjan KanTavuus huolehdi säällä putoamissuojauksesta. säällä Kuin säällä. Kuin säällä. nosturin nosturin TuKijalan tukijalan alla. alla. nosturin TuKijalan alla. OnTelOlaaTan olosuhteiden leveä OnTelOlaaTan Tie. varmista painon ontelolaatan MaapOhjan painon MuKaan. MuKaan. painon KanTavuus huolehdi putoamissuojauksesta. ONTELOLAATTOjEN vertaa laattaa ja suunnitelmia. TasOpiirusTusTen TArkASTUS ja TUENNAT nosturin ONTELOLAATTOjEN TArkASTUS ja TUENNAT nosturin TuKijalan TuKijalan alla. vertaa laattaa TarKisTa nostoura ja saksien alla. laattatunnukset, ja suunnitelmia. asennusaikaiset TasOpiirusTusTen mukaan. TuennaT, TarKisTa nostoura ja saksien TArkASTUS ja TUENNAT laattatunnukset, nostokannakset, asennusaikaiset punosmäärät, TuennaT, syvien Tulppien nostovaarnan sopivuus uraan. nostokannakset, sijainti punosmäärät, ja punosten syvien liukumat. Tulppien nostovaarnan sopivuus uraan. vaurioitunutta laattaa ei saa nostaa. sijainti ja punosten liukumat. vaurioitunutta laattaa ei saa nostaa. ONTELOLAATTOjEN TArkASTUS ja TUENNA 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm TarKisTa TarKisTa asennuskalusto ennen ennen välivarastoi välivarastoi laatat laatat aina TuKevalle aina TuKevalle lmistele valmistele Tasainen, Tasainen, KesTävä KesTävä ja riittävän ja riittävän Tarkista asennuskalusto ennen töiden Välivarastoi leveä Tie. varmista MaapOhjan KanTavuus huolehdi huolehdi putoamissuojauksesta. laatat aina tukevalle vertaa vertaa laattaa laattaa Vertaa ja Töiden suunnitelmia. laattaa ja veä Tie. varmista MaapOhjan KanTavuus Töiden aloittamista. suunnitelmia. ja aloittamista. suunnitelmia. TasOpiirusTusTen TasOpiirusTusTen pohjalle Tarkista pohjalle nostoura alus- TarKisTa ja alus- ja välipuiden nostoura saksien ja välipuiden nostovaarnan varaan. varaan. TarKisTa asennuskalusto ennen välivarastoi laatat aina TuKevalle laattatunnukset, asennusaikaiset TuennaT, TarKisTa nostoura ja saksien ja saksien nosturin aloittamista. TarKisTa nosturin TuKijalan asennuskalusto TuKijalan alla. alla. ertaa laattaa Töiden aloittamista. ja suunnitelmia. TasOpiirusTusTen ennen pohjalle pohjalle välivarastoi alus- ja välipuiden alus- ja välipuiden laatat varaan. laattatunnukset, aina varaan. TuKevalle Tasopiirustusten asennusaikaiset laattatunnukset, TuennaT, nostokannakset, punosmäärät, syvien Tulppien nostovaarnan sopivuus uraan. Vaurioitunutta TarKisTa laattaa TuKipinnan ei saa nostaa. pituus, sopivuus uraan. aattaa ja suunnitelmia. TasOpiirusTusTen nostokannakset, MerKiTse laattojen paikat ja laita TarKisTa TuKipinnan pituus, laattatunnukset, Töiden asennusaikaiset aloittamista. TuennaT, TarKisTa pohjalle TarKisTa nostoura alus- nostoura ja ja välipuiden saksien ja ONTELOLAATAN MerKiTse punosmäärät, syvien Tulppien nostovaarnan sopivuus uraan. saksien asennusaikaiset laattojen paikat tuennat, ja laita nostokannakset, punosmäärät, Tai neopreeninauha syvien NOSTAmiNEN tulppien asennuspalojen KOrKO ja sijainti punosmäärät, syvien Tulppien nostovaarnan sopivuus uraan. KOhdalleen. KOhdalleen. OnTelOKannasTen OnTelOKannasTen KOhdalla. KOhdalla. varaan. sijainti ja punosten liukumat. vaurioitunutta laattaa ei saa nostaa. atunnukset, asennusaikaiset TuennaT, asennuspalat Tai neopreeninauha NOSTAmiNEN ONTELOLAATAN sijainti punosten liukumat. vaurioitunutta asennuspalojen laattaa ei KOrKO saa nostaa. sijainti nostokannakset, punosmäärät, syvien Tulppien nostovaarnan sopivuus asennuspalat uraan. sijainti ja punosten liukumat. vaurioitunutta laattaa ei saa nostaa. sijainti ja punosten liukumat. sijainti ja punosten liukumat. vaurioitunutta laattaa ei saa nostaa. 500 mm 500 mm TarKisTa TarKisTa asennuskalusto ennen ennen Töiden Töiden aloittamista. aloittamista. Merkitse laattojen paikat ja laita erkitse MerKiTse laattojen laattojen paikat ja paikat laita ja laita asennuspalat tai neopreeninauha sennuspalat asennuspalat Tai neopreeninauha Tai neopreeninauha kohdalleen. KOhdalleen. KOhdalleen. NTELOLAATAN NOSTAmiNEN NOSTAmiNEN välivarastoi välivarastoi laatat laatat aina TuKevalle aina MerKiTse TuKevalle MerKiTse laattojen laattojen paikat paikat ja laita ja laita TarKisTa TarKisTa TuKipinnan TuKipinnan pituus, pituus, pohjalle pohjalle alus- ja alus- välipuiden ja välipuiden varaan. asennuspalat varaan. asennuspalat Tai neopreeninauha asennuspalojen KOrKO sijainti Tee Tai neopreeninauha OlevaT asennuspalojen estä palkkien KOrKO KiepahTaMinen ja sijainti Tarkista tukipinnan pituus, asennuspalojen korko ja sijainti ontelokannas- TyönaiKaiseT aseta aikaiset nostosaksen TuennaT vaarna laattojen TuKeMalla läheltä palkin palkin päätä päätä Tee Tee suunnitelmissa suunnitelmissa TarKisTa TarKisTa TuKipinnan TuKipinnan pituus, pituus, aseta nostosaksen KOhdalleen. olevat OlevaT vaarna työn- Estä estä KirisTä palkkien palkkien OnTelOKannasTen ja kiepahtaminen KiepahTaMinen lukitse varmuusketju tukemalla läheltä Ollessa palkin alle päätä 100 MM:n suunnitel- KOrKeudella. KOhdalla. laatan TyönaiKaiseT KOhdalleen. TuennaT ennen laattojen OnTelOKannasTen TuKeMalla läheltä KOhdalla. asennuspalojen asennuspalojen KOrKO ja KOrKO sijainti sijainti huolellisesti tuennat ennen KirisTä ja lukitse varmuusketju laatan laatan laattojen uraan. ten kohdalla. huolellisesti asennusta. asennusta. laatan asennusta. uraan. Ollessa mien suunnitelmien mukaisesti. alle suunnitelmien 100 MM:n MuKaisesTi. KOrKeudella. MuKaisesTi. OnTelOKannasTen OnTelOKannasTen KOhdalla. KOhdalla. Tee suunnitelmissa Tee suunnitelmissa OlevaT OlevaT estä palkkien estä palkkien KiepahTaMinen KiepahTaMinen TyönaiKaiseT TuennaT ennen laattojen TuKeMalla läheltä palkin päätä Aseta aseta nostosaksen nostosaksen vaarna vaarna huolellisesti laatan uraan. ollessa alle 100 mm:n KäyTTäen. säilytä näkö- Tai suunnitelmien MuKaisesTi. Kiristä KirisTä ja lukitse ja lukitse varmuusketju varmuusketju laatan TyönaiKaiseT OnTelOlaaTaT TuennaT asennetaan ennen laattojen nostopuomia ja TuKeMalla läheltä palkin päätä aseta nostosaksen laatan Tee suunnitelmissa Tee suunnitelmissa vaarna OlevaT KirisTä ja lukitse estä varmuusketju palkkien KiepahTaMinen laatan OnTelOlaaTaT Ontelolaatat asennetaan asennusta. asennetaan varo suunnitelmien heilahtavaa laattaa MuKaisesTi. ja sijoitu huolellisesti laatan OlevaT uraan. estä Ollessa palkkien alle KiepahTaMinen OnTelOsaKsia asennusta. nostopuomia nostopuomia ja KäyTTäen. ontelosaksia säilytä käyttäen. näkö- Säilytä Tai turvallisesti TurvallisesTi laatan sivuille. laatan sivuille. ja Varo heilahtavaa laattaa ja sijoitu huolellisesti 100 korkeudella. varo heilahtavaa laattaa ja sijoitu MM:n KOrKeudella. OnTelOsaKsia naikaiset TyönaiKaiseT laatan TuennaT TuennaT uraan. ennen laattojen ennen laattojen Ollessa alle TuKeMalla TuKeMalla 100 MM:n läheltä läheltä KOrKeudella. palkin päätä palkin päätä radioyhteys nosturinkuljettajaan. TurvallisesTi laatan sivuille. radioyhteys näkö- tai nosturinkuljettajaan. radioyhteys nosturinkuljettajaan. asennusta. asennusta. suunnitelmien suunnitelmien MuKaisesTi. MuKaisesTi. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä < 10 Ontelolaattojen asennusohje < 10 ASV Oy 15

16 PIKAOPAS varo heilahtavaa laattaa ja sijoitu varo heilahtavaa laattaa ja sijoitu ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN TurvallisesTi laatan sivuille. TurvallisesTi laatan sivuille. varmista raskailla laatoilla nosta aina nostolenkeistä Tai ErikOiSLAATTOjEN ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN NOSTAmiNEN TarviTTavien varmista nostosaksien raskailla Tyyppi laatoilla ja nostoankkureista, nosta aina jos nostolenkeistä laatassa On Tai OnTelOlaaTaT asennetaan nostopuomia ja OnTelOsaKsia OnTelOlaaTaT KäyTTäen. asennetaan säilytä näkö- nostopuomia Tai ja radioyhteys OnTelOsaKsia nosturinkuljettajaan. KäyTTäen. säilytä näkö- Tai radioyhteys nosturinkuljettajaan. TarviTTavien Määrä. nostosaksien Tyyppi ja Määrä. nostoankkureista, sellaiset. jos laatassa On sellaiset. < 10 < 10 nostokohdat Nostokohdat valmistajan valmistajan MuKaan. mukaan. nostokohdat valmistajan MuKaan. alle Alle KOlMeMeTrisen kolmemetrisen laatan laatan voi voi nostaa nostaa varmista Varmista varmista raskailla raskailla raskailla laatoilla laatoilla laatoilla tarvittavien nostoketjujen Nostoketjujen haarakulma haarakulma alle alle ilman alle KOlMeMeTrisen laatan TarviTTavien voi nostaa nostoketjujen haarakulma alle 60 nostosaksien Tyyppi ja varmista raskailla laatoilla ilman puomia puomia pitkillä TarviTTavien nostosaksien Tyyppi ja varmista raskailla laatoilla nosta ilman nosta aina nostolenkeistä puomia aina pitkillä rakseilla. nostolenkeistä rakseilla. nosto saksien tyyppi ja määrä. astetta. astetta. pitkillä Tai rakseilla. Kapea Tai laatta Määrä. astetta. Määrä. nostetaan nostoankkureista, jos laatassa On nostoankkureista, jos laatassa On sellaiset. TarviTTavien nostosaksien Tyyppi ja TarviTTavien nostosaksien Tyyppi ja ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN Määrä. Määrä. sellaiset. rikoislaattojen NOSTAmiNEN Nosta nosta aina nosta aina nostolenkeistä aina nostolenkeistä nostolenkeistä tai Tai Tai nostoankkureista, jos laatassa On nostoankkureista, nostoankkureista, jos jos laatassa laatassa On on älä sellaiset. nosta rikkinäistä sellaiset. sellaiset. laattaa. OTa yhteys älä nosta TyönjOhTOOn. rikkinäistä laattaa. OTa yhteys TyönjOhTOOn. nostolenkeistä Kapea Tai nostoankkureista. laatta nostetaan ErikOiSLAATTOjEN nostolenkeistä Tai nostoankkureista. NOSTAmiNEN Kapea laatta nostetaan nostolenkeistä tai nostoankkureista. nostolenkeistä TarKisTa, Tai että KylpyhuOnelaaTTOjen Tai nostoankkureista. Kapea Kapea laatta laatta nostetaan nostetaan TarKisTa, nostourat että KylpyhuOnelaaTTOjen OvaT KelvOlliseT. nostourat OvaT KelvOlliseT. ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN Kapea laatta nostetaan älä nosta rikkinäistä laattaa. OTa Kapea laatta nostetaan älä nosta rikkinäistä laattaa. OTa nostolenkeistä Tai nostoankkureista. yhteys TyönjOhTOOn. Älä nosta rikkinäistä laattaa. nostolenkeistä Tai nostoankkureista. jos KavenneTTu yhteys TyönjOhTOOn. laatan pää On lyhyt, älä nosta älä rikkinäistä nosta rikkinäistä laattaa. laattaa. OTa nosta vinoon Nosta vinoon OTa asennettavat asennettavat laatat laatat Jos kavennettu laatan pää on lyhyt, Ota yhteys työnjohtoon. jos KavenneTTu laatan pää On lyhy yhteys pienet yhteys TyönjOhTOOn. laatat TyönjOhTOOn. nosta vinoon asennettavat laatat nosta saksilla 200 MM loveuksen aina nostolenkeistä aina nostolenkeistä Tai -ankkureista. tai -ankkureista. nosta saksilla 200 mm loveuksen nostetaan nosta saksilla 200 MM loveuksen TarKisTa, aina TarKisTa, että nostolenkeistä että KylpyhuOnelaaTTOjen Tai -ankkureista. reunasta. pienet pienet reunasta. laatat laatat nostetaan nostetaan nostolenkeistä. reunasta. pienet laatat nostetaan nostourat nostourat OvaT KelvOlliseT. OvaT KelvOlliseT. nostolenkeistä. nostolenkeistä. nostolenkeistä. jos KavenneTTu laatan pää On lyhyt nosta vinoon asennettavat laatat jos KavenneTTu laatan pää On lyhyt, nosta vinoon asennettavat laatat nosta saksilla 200 MM loveuksen aina nostolenkeistä Tai -ankkureista. nosta saksilla 200 MM loveuksen jos KavenneTTu laatan pää On lyhyt, aina nostolenkeistä Tai -ankkureista. nosta vinoon asennettavat laatat jos KavenneTTu laatan pää On lyhyt, reunasta. reunasta. nosta vinoon asennettavat laatat nosta saksilla 200 MM loveuksen aina nostolenkeistä vahvistettu pitkä Tai -ankkureista. nosta saksilla 200 MM loveuksen aina uloke voidaan pitkät ulokkeelliset laatat TarKisTa, TarKisTa, Tarkista, nostolenkeistä että KylpyhuOnelaaTTOjen että että kylpyhuonelaattojen KylpyhuOnelaaTTOjen Tai -ankkureista. Pienet pienet laatat laatat nostetaan pienet reunasta. nostetaan laatat reunasta. nostolenkeistä. pitkät nostetaan Vahvistettu nostaa saksilla. nostetaan nostolenkeistä. vahvistettu vahvistettu pitkä pitkä uloke pitkä uloke voidaan uloke voidaan voidaan Pitkät ulokkeelliset pitkät pitkät ulokkeelliset ulokkeelliset laatat nostetaan laatat laatat vahvistettu nostourat nostourat nostourat OvaT pitkä ovat KelvOlliseT. uloke kelvolliset. OvaT voidaan KelvOlliseT. nostolenkeistä. ulokkeelliset nostolenkeistä. laatat nostaa saksilla. nostaa nostaa saksilla. saksilla. ONTELOLAATAN nostolenkeistä. nostetaan nostetaan nostolenkeistä. nostolenkeistä. ASENNUS nostaa saksilla. nostetaan nostolenkeistä. KOlOTun laatan ehjän Osan pitää Olla Nosta nosta nostokannaksella vahvistettu vahvistettu nostokannaksella pitkä uloke pitkä voidaan uloke varustetut voidaan KOlOTun Kolotun pitkät vähintään laatan laatan ulokkeelliset pitkät ehjän ehjän 800 ulokkeelliset osan MM Osan pitää pitkä, laatat pitää olla jotta laatat Olla Kiinnitä tarvittaessa nostettavaan voit KOlOTun Irrota KOlOTun varmuusketju laatan laatan ehjän vasta, Osan ehjän kun pitää Osan laattaolla pitää Ol nosta laatat varustetut nostokannaksella normaalisti. laatat normaalisti. nosta KiinniTä nosta nostokannaksella TarviTTaessa nostokannaksella nostettavaan nostaa nostaa saksilla. saksilla. vähintään vähintään 800 nostetaan nostetaan 800 mm nostolenkeistä. MM pitkä, nostaa pitkä, nostolenkeistä. jotta saksilla. jotta voit KiinniTä voit laattaan TarviTTaessa köysi ohjaamisen nostettavaan helpottamiseksi. On nostaa 100 MM nostaa saksilla. KOrKeudella saksilla. TuesTa. On 100 MM KOrKeudella TuesTa. vähintään irrota vähintään varmuusketju 800 MM 800 pitkä, MM jotta vasta, pitkä, voit jotta Kun laatt voit varustetut laatat normaalisti. varustetut varustetut laattaan laatat Köysi laatat normaalisti. OhjaaMisen irrota on 100 varmuusketju mm korkeudella vasta, tuesta. Kun laatta nostaa saksilla. laattaan Köysi OhjaaMisen normaalisti. nostaa saksilla. helpottamiseksi. 16 Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

17 innitä KiinniTä TarviTTaessa TarviTTaessa nostettavaan nostettavaan irrota varmuusketju vasta, Kun Ohjaa laatta laattaan Köysi OhjaaMisen irrota varmuusketju vasta, Kun laatta asennuskangella laatta laattaan Köysi OhjaaMisen On 100 MM KOrKeudella TuesTa. helpottamiseksi. On 100 MM KOrKeudella TuesTa. helpottamiseksi. AUmAvALU ja jälkityöt mavalu ja jälkityöt paikoilleen. Ohjaa varo asennuskangella liukkautta Talvella. laatta SAUmAvALU paikoilleen. varo liukkautta ja jälkityöt Talvella. SAUmAvALU ja jälkityöt Tue vino laatta paikalleen hitsattavilla Tue asennustoppareilla vino laatta paikalleen Tai hitsattavilla KiilaaMalla. asennustoppareilla Tai KiilaaMalla. Ohjaa Tue vino laatta paikalleen Ohjaa asennuskangella asennuskangella laatta laatta paikoilleen. asennuskangella Varo liukkautta varo liukkautta talvella. laatta Tue Tue vino vino laatta laatta paikalleen paikalleen hitsattavilla Tasaa KaarevuuserOT Tasaa kaarevuuserot suunnitelmien suunnitelmien Ohjaa hitsattavilla asennustoppareilla MuKaisesTi Tai paikoilleen. Talvella. hitsattavilla asennustoppareilla asennustoppareilla tai kiilaamalla. Tai Tasaa mukaisesti Tuilla, KaarevuuserOT tuilla, KiriTyspulTeilla kirityspulteilla suunnitelmien Tai tai Oilleen. AUmAvALU varo liukkautta ja Talvella. jälkityöt KiilaaMalla. ja jälkityöt KiilaaMalla. MuKaisesTi puhdista asennuspaloilla. asennuspaloilla. saumat Tuilla, KiriTyspulTeilla lumesta, jäästä Tai ja puhdista roskista. saumat asennuspaloilla. lumesta, TarKisTa OnTelOiden jäästä ja puhdista saumat lumesta, jäästä ja asenna saumaraudoitukset roskista. ja TarKisTa OnTelOiden TulppauKseT ja MuOTiTa saumat. uhdista roskista. saumat lumesta, TarKisTa jäästä OnTelOiden ja asenna sähköputkitukset saumaraudoitukset suunnitelmien ja TulppauKseT ja MuOTiTa saumat. roskista. TulppauKseT TarKisTa ja OnTelOiden MuOTiTa saumat. sähköputkitukset suunnitelmien MuKaan. TulppauKseT ja MuOTiTa saumat. MuKaan. Asenna kaiteet heti. asenna KaiTeeT heti. asenna asenna saumaraudoitukset KaiTeeT heti. ja asenna sähköputkitukset saumaraudoitukset suunnitelmien ja sähköputkitukset suunnitelmien MuKaan. MuKaan. aa KaarevuuserOT Tasaa KaarevuuserOT suunnitelmien suunnitelmien asenna KaiTeeT heti. KaisesTi MuKaisesTi puhdista Tuilla, saumat Tuilla, KiriTyspulTeilla lumesta, KiriTyspulTeilla jäästä Tai ja Tai asenna KaiTeeT saumaraudoitukset heti. ja hdista Puhdista saumat roskista. asennuspaloilla. saumat lumesta, lumesta, jäästä jäästä ja ja Asenna asenna saumaraudoitukset saumaraudoitukset ja sähköputkitukset suunnitelmien suunnitelmien mukaan. Tee sesti. saumavalu Tee saumavalu ja TiivisTä ja TiivisTä se se ja Tee saumavalu ja tiivistä se huolelli- asennuspaloilla. TarKisTa OnTelOiden sähköputkitukset suunnitelmien roskista. roskista. TarKisTa Tarkista OnTelOiden onteloiden sähköputkitukset TulppauKseT ja MuOTiTa saumat. MuKaan. ulppaukset tulppaukset ja muotita saumat. poista poista ylimääräiset ylimääräiset betonit. betonit. huolellisesti. Tee saumavalu Tee ja saumavalu MuOTiTa saumat. ja TiivisTä ja TiivisTä se se MuKaan. huolellisesti. siisti Myös siisti laatan Myös laatan alapinta. alapinta. Tee suojaus Tee suojaus huolellisesti. huolellisesti. ja jälkihoito ja jälkihoito OlOsuhTeiden OlOsuhTeiden MuKaan. MuKaan. Poista ylimääräiset poista poista ylimääräiset ylimääräiset betonit. Siisti betonit. betonit. myös siisti Myös siisti laatan laatan Myös alapinta. laatan Tee suojaus ja alapinta. alapinta. Tee suojaus Tee suojaus jälkihoito olosuhteiden mukaan. ja jälkihoito ja jälkihoito OlOsuhTeiden OlOsuhTeiden MuKaan. MuKaan. isbn (pdf) isbn isbn (pdf) isbn isbn (pdf) poista ylimääräiset betonit. Tee saumavalu ja TiivisTä se poista ylimääräiset betonit. TarKisTa ja avaa OnTelOiden vesireiät Tee saumavalu ja TiivisTä se siisti Myös laatan alapinta. Tee suojaus TarKisTa ja avaa OnTelOiden vesireiät huolellisesti. siisti Myös laatan alapinta. Tee suojaus saumavalujen jälkeen. rkista ja avaa OnTelOiden vesireiät piikkaa ja nostokannas jälkihoito OlOsuhTeiden pois vasta, Kun MuKaan. TarKisTa Tarkista huolellisesti. ja ja avaa avaa onteloiden OnTelOiden vesireiät vesireiät Piikkaa piikkaa nostokannas nostokannas pois vasta, pois kun saumavalujen jälkeen. ja jälkihoito OlOsuhTeiden MuKaan. vasta, poraa Kun lisäreikiä TarviTTaessa. saumavalujen saumavalujen saumavalujen jälkeen. jälkeen. jälkeen. Poraa lisäreikiä saumavalu saumavalu saumavalu on On kovettunut. KOveTTunuT. On KOveTTunuT. Eristä eristä ja poraa lisäreikiä TarviTTaessa. ja eristä ja poraa tarvittaessa. poraa lisäreikiä lisäreikiä TarviTTaessa. TarviTTaessa. suojaa suojaa alue alapuolelta. suojaa alue alapuolelta. alue alapuolelta. piikkaa piikkaa nostokannas nostokannas pois vasta, pois vasta, Kun Kun saumavalu saumavalu On KOveTTunuT. On KOveTTunuT. eristä ja eristä ja suojaa suojaa alue alapuolelta. alue alapuolelta. TarKisTa ja avaa OnTelOiden vesireiät piikkaa nostokannas pois vasta, Kun KisTa ja avaa OnTelOiden vesireiät piikkaa nostokannas pois vasta, Kun saumavalujen jälkeen. saumavalu On KOveTTunuT. eristä ja saumavalujen jälkeen. saumavalu On KOveTTunuT. eristä ja poraa lisäreikiä TarviTTaessa. suojaa alue alapuolelta. poraa lisäreikiä TarviTTaessa. suojaa alue alapuolelta. Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 17

18 Betonit toimittaa ASV TILAA BETONIA Turku Paimio p p Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy

19 Ontelolaattamme ovat CE-hyväksyttyjä Ontelolaattojen asennusohje ASV Oy 19

20 YHTEYSTIEDOT MYYNTI Ansion Sementtivalimo Oy Ari-Pekka Ansio gsm KÄYNTIOSOITE Lohipurontie Paimio POSTIOSOITE PL Paimio p f TUOTANTO Ansion Sementtivalimo Oy Tapio Kylä-Raula gsm Mikko Niitynperä gsm Lohipurontie Paimio PL 48, Paimio SUUNNITTELU Insinööritoimisto Laaturakenne Oy Ari Korhonen p Lohipurontie 2, PL 48, Paimio, p , f suomalaista betonia

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 17.10.2011 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE Ontelolaattojen asennusohje 1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien ontelotaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 05/15 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki l/m

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 Parman ontelo- ja kuorilaatastot asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Tuotteet ja merkinnät 4 2.1 Tyyppimerkinnät 4 2.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet 5 2.3 Laattojen geometriatunnus

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (9) KUORILAATTOJEN VARASTOINTI- Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä kuorilaattoja. 1.

Lisätiedot

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE Kuorilaattojen asennusohje 1 KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien kuorilaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Pyöreä pilari Säädettävät elementtituet Panta pilarin ympäri Kiila-ankkuri 45 α α Elementin alapään kiinnitys asennusdetaljin mukaan. BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Kotimaista laatubetonia

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Olli Teriö 2003 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Taustaa Taustaa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Betonitieto Oy Tutkimus on osa Teollinen betonirakentaminen

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat 2 Yleistä Betset Oy:n ontelolaattoja valmistetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ontelolaattoja on valmistettu v. 1989 alkaen. Betset-ontelolaattojen kokonaisvuosituotanto

Lisätiedot

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA NARMAPINNOITUS OY alsecco- julkisivut 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA BETONIRAKENTEINEN PIENTALO ALSECCO ERISTERAPPAUKSELLA SOKKELIELEMENTIT BETONI 160 mm, ERISTE THERMISOL SEINÄ EPS

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

MaxFloor Komposiittilautojen asennus

MaxFloor Komposiittilautojen asennus MaxFloor Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T - muovikiinnikkeet (vaiht. RST pikakiinnikkeet) Perustus (Runko) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Yleistä Ohje teräsbetonisen kaide-elementin käsittelemiseen ja asentamiseen. Rudus Step-betonikaiteet ovat törmäystestattu harmonisoidun standardin EN 1317-5:2010+A2:2012

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE Ontelolaattojen suunnitteluohje 1 ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 KÄYTTÖKOHTEET Ontelolaatta soveltuu teollisuus-, liike-, asuin- ja pientalorakentamiseen: Rakennusten ylä-, väli- ja alapohjissa yksiaukkoisena

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET Purus Kouru

ASENNUSOHJEET Purus Kouru ASENNUSOHJEET Purus Kouru! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Asennus valtuutetun LVI-asentajan toimesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka liittyvät tuotantoon, muotoiluun sekä rakenteellisiin

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

A s. Asennusohjeet. Pvc-ikkunat ja terassinovet

A s. Asennusohjeet. Pvc-ikkunat ja terassinovet A s Asennusohjeet Pvc-ikkunat ja terassinovet Onnittelut uusiin ikkunoihin! Toivomme että tulet olemaan tyytyväinen uusien ikkunoiden kanssa monta vuotta eteenpäin. Tästä neuvoja PVC-ikkunoiden asentamiseen

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET

KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET KUORILAATTARAKENTEIDEN VASTAANOTTO- JA ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuorilaattojen vastaanotto työmaalla 2. Kuorilaattojen nostot 3. Varastointi työmaalla 4. Työmenetelmät kuorilaattaholvin tukien

Lisätiedot

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit.

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Karmin ulkoleveys/korkeus = rungon aukkokoko Leveystoleranssi: +0 5 mm Korkeustoleranssi: +5 5 mm Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot