ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET"

Transkriptio

1 ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

2 Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 05/15 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki l/m O O O O27M O O32M O O O40M O Eristettyjen alapohjalaattojen tunnuksena käytetään lisäkirjainta E (esim. EO27) Kylpyhuonelaatoissa käytetään lisäkirjainta K (esimerkiksi O27K) Paloluokkalaatoissa käytetään lisäkirjainta P tai P2(esim. PO27 = REI 90, 2PO27 = REI 120) Painot vaihtelevat jonkin verran tehdaskohtaisesti. Tarkat painot saa toimittavalta tehtaalta. Ontelolaattoja asennettaessa tulee varmistua siitä, että ontelolaattojen tunnukset täsmäävät viimeisimmän version tasokuvien laattojen tunnusten kanssa. Samalla on tarkistettava mahdollisten syvien valutulppien sijainti tasossa. Asennuksen suunnittelu. O stajan tulee toimittaa kirjallinen asennusaikataulu ja järjestys tehtaan tuotannonsuunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kohteen valmistuksen aloittaminen edellyttää, että erityisesti asennusjärjestys tulee olla tehtaalla tiedossa viimeistään kolme viikkoa ennen toimitusta. Asennusjärjestys on sitova. Tehdas sitoutuu noudattamaan sitä lastaus/kuljetustekniset seikat huomioiden. Tuotannon aloittamisen jälkeen asennusjärjestyksen muuttamisen aiheuttamista kustannuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti. A sennuksen alkamisviikko ja koko asennuksen asentamisnopeus riittää aluksi tuotannonsuunnitteluun. Asentamisaikatauluja voidaan tarkistaa työmaan edetessä toimittavan tehtaan kuljetusjärjestelijän (yhteystiedot loppuosassa) ja työmaan asentajien ja mestareiden 2 kesken. Elementtien tilaus tulee kuitenkin tehdä kirjallisesti viikkoa ennen toimituksen alkamista tai viimeistään kolme päivää ennen toimituksen alkamista mikäli asiasta on alustavasti aiemmin neuvoteltu. A sentajan kannattaa olla yhteydessä toimittavan tehtaan kuljetuspuolelle tai työnjohtoon ennen toimitusta. Tehdas lähettää sovittaessa asennussuunnitelman mukaisesti tehdyt kuormaussuunnitelmat asentajalle. Kuormaussuunnitelmassa näkyy elementtien tunnusten ja purkujärjestyksen lisäksi kyseisen kuorman numero. K uorman numeroa voidaan käyttää kuormia

3 tilatessa. Kohteessa saattaa olla elementtejä joita ei voida laittaa kuormaan asennussuunnitelman mukaiseen järjestykseen (esim. kavennetut ontelolaatat tulevat kuorman päälle). Kuormaussuunnitelmassa kuorman todellinen järjestys tulee ilmi. K uormat toimitetaan aina täysinä kuormina. Minimilaskutuspaino on 26 tonnia /kuorma. 1 tunti purkuaikaa sisältyy rahtiin. Ylimenevältä ajalta veloitetaan yksikköhintaluettelon mukaan. Laatat kuljetetaan normaalisti puoliperävaunulla. Muun kuljetuskaluston käytöstä ja kustannuksista on sovittava erikseen. Puoliperävaunu vaatii kääntymiseen tilaa, mikä tilaajan on huomioitava liittymissä ja piha-alueella. Tien ja piha-alueen on myös oltava riittävän leveät, kantavat ja tasaiset. Näin vältytään lavan kiertymisen aiheuttamilta ongelmilta. Asiakas vastaa työmaan/työmaateiden epätasaisuuksien tmv. aiheuttamista laattojen rikkoontumisista. A sennuspuomi ja sakset toimitetaan ensimmäisen kuorman yhteydessä. Sakset painavat noin 60 kg/kpl ja tavalliset puomit 244 kg ja 400 kg kappaleelta. Nämä painot kannattaa ottaa huomioon laskettaessa tarvittavaa nosturikalustoa. (7 metrin O27-laatan nostoon tarvittavat välineet painavat vähintään 360 kg). Järeämmissä laatoissa nostoapuvälineiden painot nousevat tästä huomattavasti. Yhden saksen maksimikuormitus on kolme tai neljä tonnia (merkintä saksessa). Tarvittava asennussaksien määrä eri laatoille 3 tonnin saksityypillä: Laatan pituus <O O O32R / O O Saksien määrä/laatt a < 12,5 < 11 < 10 < 8,5 2 kpl >12,5 > 11 > 10 > 8,5 4 kpl Tarvittava asennussaksien määrä eri laatoille 4 tonnin saksityypillä: Laatan pituus <O O O32R / O O Saksien määrä /laatta < 16,9 < 14,5 < 13,5 < 11 2 kpl - > 14,5 > 13,5 > 11 4 kpl Tavallisin ontelovälipuomi on 6 tonnin jatkettava puomi. Isoimmalla puomilla voidaan nostaa 16 tonnin ja noin 21 metrin ontelolaattoja (500 mm laatat). Tehdas toimittaa työmaalle kohteeseen sopivan puomin, mahdollisen välilaipan ja tarvittavan määrän saksia asennusta varten. Kahden saksen nostotapa tavallisille ontelolaatoille, Neljän saksen nostotapa painavammille laatoille: 3

4 Vastaanottotarkastus H eti laattojen saavuttua työmaalle tulee tarkastaa, että; laatat ovat toleranssien rajoissa laatat eivät ole vaurioituneet valutulpat ovat paikoillaan mahdolliset liukumat on merkitty tehtaalla seuraavasti; M Päiv. 05/15 ahdolliset huomautukset tulee kirjata kuormakirjaan. Välivarastointi N ormaalisti laatat asennetaan suoraan kuormasta. Mikäli laattoja joudutaan purkamaan maahan työmaalle, on noudatettava kuvan osoittamaa tapaa: Yksittäisellä punoksella saa olla liukumaa punoksen halkaisijan mukaan seuraavasti: Laatat on asennettava vaakasuoralle kantavalle alustalle aluspuiden varaan. Laattojen välissä tulee käyttää välipuita. Laattoja ei ole hyvä varastoida neljää laattaa enempää päällekkäin. Välipuiden ja aluspuiden on oltava tarkalleen kohdakkain. Kaikkien punoksien liukuman keskiarvo ei saa ylittää seuraavia arvoja: Asennus B etset-ontelolaatat on suunniteltu käsiteltäväksi yhdessä vain Betset-nostoapuvälineiden kanssa. Tällä varmistetaan käsittelyn turvallisuus ja esim. laatan nostouran ja asennussaksien yhteensopivuus. Eri valmistajien nostoapuvälineiden ja tuotteiden käytössä käyttäjän tulee varmistua tuotteiden yhteensopivuudesta. Ontelolaattoja nostettaessa käytetään nostopuomia. Nostoketjujen keskinäinen kulma ei saa ylittää 60 astetta. Alle kuusi metriä pitkät laatat voidaan nostaa ilman puomia. Tällöin nostoketjujen pituus tulee olla 1,7 kertaa laatan pituus. 4

5 S ijoita sakset laattaan nähden siten, että laatan päähän jää noin 200 mm tyhjää tilaa. Saksien kiinnityksen on oltava laattaan nähden kohtisuora ja puristuksen on tultava tiiviisti laatan reunaa vasten. Mikäli laatan päässä on kylpyhuonesyvennys, nostetaan tämä pää laattaan valetuista nostolenkeistä tai normaalisti saksilla alemmasta laatassa olevasta nostourasta Alemmasta nostourasta nostettaessa syvennys tulee olla koko laatan leveydellä. Yksittäisen saksen eri puolien kiinnitys tulee aina olla vaakatasossa samalla tasolla olevista nostourista. L aatan päässä saattaa olla kolo, reikä tai lovi jonka vuoksi nostosaksea on siirrettävä etäämmälle laatan päästä kuin normaalisti. Laatan punosmäärät vaikuttavat tällaisessa tapauksessa saksen sijaintiin alla olevan taulukon mukaisesti. Saksen maksimietäisyys laatan päästä: Punosten määrä laatan alapinnassa 5 kpl kpl kpl kpl 1150 a (max) mm 5 9 kpl kpl 750 M Päiv. 05/15 ikäli laatoissa on suuria reikiä, syvennyksiä tmv., joudutaan niihin kuljetus- ja asennuskestävyyden vuoksi jättämään tukikannaksia. Kannakset voi poistaa kun saumat on valettu ja ne ovat saavuttaneet täyden lujuutensa tai kun laatat on muuten tuettu huolellisesti. V armuusketju on laitettava paikoilleen heti kun laatta on irti kuorman pinnasta. Varmuusketju tulee kiinnittää siten, että se voidaan irrottaa holvin päällä seisten. Varmuusketju voidaan irrottaa, kun laatta on noin kymmenen sentin päässä tukipinnasta. Asennuspuomissa on molemmissa päissä kaksihaaraiset ketjuraksit. Niiden avulla voidaan nostaa kavennettuja ontelolaattoja laattoihin asennetuista nostokoukuista. Kavennettujen laattojen nostamiseen voidaan käyttää myös nostoliinoja ketjuraksien tilalla. Varmuusketjua tulee käyttää kaikissa laattanostoissa. Varmuusketjun käyttäminen laattojen nostoon on ehdottomasti kielletty. Nostopuomi ja sakset tulee palauttaa tehtaalle asennustyön päätyttyä viimeisen auton mukana. Mikäli nostoapuvälineet joudutaan jättämään työmaalle, tilaaja palauttaa välineet kustannuksellaan tehtaalle. Palauttamattomista /rikkoontuneista välineistä veloitetaan aina hinnaston mukaisesti. Työmaan tulee ilmoittaa tehtaalle sinne jääneistä nostoapuvälineistä, jaloista ja pankoista. Laattojen asennus vinoon Laattoja voidaan joutua asentamaan vinoon esimerkiksi vinoissa yläpohjissa tai ajoluiskissa. Jos asennuskulma on enemmän kuin 1:5, tulee asentaminen suorittaa nostolenkeistä nostoketjuilla. Vinoon asennettavien laattojen liukuminen tulee estää esim. asennustopparein. Asennusjärjestyksen mukainen valmiskuorma tehtaan varastossa:

6 O15 (150 mm), O20 (200 mm), O27 (265 mm) ja O32, O32R (320 mm) ja O37 (370 mm); 40 mm O40 (400 mm), O50 (500); 80 mm Huomioi, että harkkorakenteinen alusta lisää tukipinta-alan tarvetta huomattavasti. Kuorman päällimmäiseksi saatetaan joutua laittamaan laatta, joka on kavennettu, lyhyt tai jossa on suuri reikä, kuten kuvassa. Valmiskuormavarastoinnista (kuva yllä) johtuen tehtaalle ilmoitetun asennusjärjestyksen muuttaminen jälkeenpäin aiheuttaa useimmiten kuormien uudelleenjärjestelyä josta on aina sovittava tapauskohtaisesti erikseen. Edellisestä aiheutuvat lisäkustannukset veloitetaan täysmääräisesti. Sujuvan toimituksen varmistamiseksi tulee muistaa, että; sitova asennusjärjestys on toimitettava tehtaalle viimeistään kolme viikkoa ennen toimitusta. Mikäli asennusjärjestystä ei ole tehtaalla käytettävissä määräaikaan mennessä, tehdas ei vastaa toimitusjärjestyksessä mahdollisesti ilmenevistä virheistä kuormien tilaus on tehtävä kirjallisena viimeistään viikkoa ennen toimitusta Asennuksessa huomioitavia tärkeitä asioita A sennettavan laatan tunnuksen tulee vastata tasopiirustuksessa esitettyä laatan tunnusta myös punosmäärien osalta. O27 4x 12 : 4 kpl Ø 9,3 mm punoksia O : 4 kpl Ø 12,5 mm punoksia Ontelolaatan minimitukipinta asennettaessa: 6 Laatat on asennettava oikeinpäin. Reikien, syvennyksien ja syvien tulppien sijainti on tarkistettava viimeisimmästä tasopiirustuksesta. Laattojen paikat merkitään alusrakenteeseen ennen asennusta. A sennuskorokkeet mitataan oikeaan korkeuteen ja asennetaan paikoilleen. Asennuspalat tulee sijoittaa peruslaatassa toisen kannaksen kohdalle: Eripituisia laattoja asennettaessa tulee lyhyempien laattojen alle tulevilla erivahvuisilla asennuspaloilla tasoittaa laattojen kaarevuuseroja. Laattojen tukeminen niiden putoamisen estämiseksi M ikäli laatassa on reikä/reikiä, kylpyhuonesyvennys tai kylpyhuone-syvennyksen lisäsyvennys, jotka kokonsa tai sijaintinsa vuoksi aiheuttavat laatan putoamisvaaran, on laatta tuettava kunnes saumat on valettu ja ne ovat saavuttaneet riittävän lujuutensa. Epäselvissä tapauksissa suosittelemme aina laattojen tukemista.

7 Kohta 2 ja 3 - iso reikä laatan keskellä (nostokannakset) Kohta 4 - reikä laatan reunassa laatan päässä/päissä - pilarivaraus (kiepahdusvaara) Kohta 5, 7 ja 8 - reikä kylpyhuonekololaatassa laatan reunassa tai keskellä (nostokannas) Kohta 6 ja 7 - poikkisuuntainen lisäsyvennys kylpyhuonekololaatassa (265/175, 320/200, 370/200) Kohta 9 - vinolle seinälinjalle asennettaessa lohkeamisvaara Muutama esimerkki tuettavista laatoista Kaikkia laattakuviin merkittyjä reikiä ja varauksia ei aina voida tehdä tehtaalla laattojen turvallisen käsittelyn tai kestävyyden vuoksi. Tehtaan kuljetus- ja asennusaikaisen kestävyyden vuoksi jättämät kannakset poistetaan työmaalla saumavalujen saavutettua riittävän lujuuden. Ne merkitään sekä ontelolaattoihin että ontelolaattojen A4-mittalappuihin. Nostokannakset saa poistaa laataston saumavalujen kovettumisen tai ko. kohdalle tehdyn ylimääräisen työnaikaisen tuennan asentamisen jälkeen. Alle 150 mm reikiä ei tehdä tehtaalla. Asennettavuuden vuoksi tehtävät reiät suunniteltava min 150 mm reikämerkinnöillä Kaarevuuserojen tasaus L aattojen kaarevuudet voivat vaihdella laattojen pituudesta, punosmääristä ja rei ityksestä tmv. johtuen. Lisäksi kylpyhuonesyvennyslaatoissa laattojen jäykkyyksien erot lisäävät kaarevuuseroja. Esimerkkikuvan selitykset Kohta 1. - Reikä tai syvennys laatan päässä 7 Erityistä huomiota asennukseen tulee kiinnittää kohteessa, jossa käytetään plaano-tasoitetta

8 laataston viimeistelemiseksi. esim 5 mm kaarevuusero aiheuttaa n. 8,5 kg tasoitemenekkilisäyksen. Vierekkäisten laattojen kaarevuuserot tulee tasata aina tarvittaessa seuraavasti: altapäin säädettävän pystytuen ja poikittaisen tuen avulla jännevälin keskeltä tai pelkällä säädettävällä pystytuella laatan toisen kannaksen kohdalta tai kiristyspultilla sauman läpi tai käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja Tuet poistetaan saumavalujen kovetuttua. Eripituisten laattojen välillä saattaa esiintyä käyryyseroja raudoitusmääristä tmv. johtuen. Tällaisessa tilanteessa on tarvittaessa nostettava lyhyempää laattaa asennuskorokkeilla pidemmän laatan käyryyden saavuttamiseksi. Kylpyhuonesyvennyslaattojen käyryyseroja voidaan säätää alaslaskettujen tilojen kohdalla käyttämällä niissä erivahvuisia asennuspaloja. Kaarevuuserojen tasauksessa on otettava huomioon seuraavat seikat: Tasauksessa ei saa käyttää asennusnosturia Laattojen pituussuuntainen siirtyminen on estettävä ennen tasaamista Laattaa on ehdottomasti varottava nostamasta poikki. Tasaus voi olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä eli 1 mm / laatan pituusmetri, paitsi 320R, 370, O40 ja O50-laatoilla 0,05 % eli 0,5 mm / laatan pituusmetri jälki- ja reunavalujen muotteja tuettaessa tulee huomioida, että laattaa ei käyristetä tarpeettomasti ylöspäin. Eristetyt laatat E ristetyissä laatoissa eristeiden välinen sauma voidaan tarvittaessa tiivistää joko uretaanivaahdolla tai mineraalivillanauhalla. Mineraalivillanauha kiinnitetään eristeeseen esimerkiksi nauloilla ennen viereisen laatan asennusta. Valmiskuormissa eristettä joudutaan poistamaan noin 250 mm matkalta laatan päästä lukien. Myös eristetyissä laatoissa on vesireiät. Työmaalla tulee tarkistaa, että mahdollinen onteloon kulkeutunut vesi pääsee esteettä tulemaan pois onteloista. Laataston saumaus S aumat puhdistetaan ennen laattojen saumausta lumesta, jäästä ja roskista. Ennen saumausta laattojen valutulppien tulee olla paikoillaan. Saumaraudoitus asennetaan siten, että teräkset jäävät irti sauman pohjasta. Rengasteräkset tulee ankkuroida huolellisesti, jotta vältytään saumojen halkeilulta. 8

9 Saumoihin tulevat sähköputket asennetaan suunnitelmien mukaan. Yhteen pitkittäiseen saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea (huom. ääneneristysvaatimukset). varauksen reunoja pitkin ainakin kannaksen kohdalta. 2. puhkaistaan ontelo ylhäältä päin 3. työstetään varaus suorakaiteen muotoiseksi Reikien ja varausten teko N oudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi reikiä ontelolaattoihin työmaalla ja seuraa tarkasti rakennesuunnittelijan ohjeita! Minkäänlaisia kannaksia/punoksia katkaisevia reikiä EI saa tehdä työmaalla, ellei asiaa ole erikseen tarkistettu laattojen raudoitussuunnittelijalta. Työmaalla laattoihin onteloiden kohdalle tehtävät reiät tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Reikiä voi olla enintään 3 kpl samassa poikkileikkauksessa, paitsi O32, O40 ja O50-laatoissa 2 kpl. Onteloiden välisiä kannaksia rikkovia reikiä ei laattaan saa tehdä ilman rakennesuunnittelijan lupaa. Työmaalla tehtävien reikien osalta suosittelemme ko. laattojen tukemista alapuolelta työn ajaksi. Laatan alapintaan tulevat reiät ja varaukset tehdään aina työmaalla. Mikäli laataston reunaan tulevien kiinnityselinten tarvitsemat kolot tehdään työmaalla, on otettava huomioon, että kolon teko ei saa vaurioittaa laattaa eivätkä jänneteräkset saa jäädä näkyviin. Varaus tehdään helpoimmin seuraavasti: Laataston reunalla olevat varaukset joihin tulee pystykuormia, tulee tehdä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan, erityistä huolellisuutta noudattaen. Vesireiät (katso myös s. 12) N ormaalisti vesireiät porataan tehtaalla kovettuneeseen laattaan porauslaitteella alapuolelta n mm laatan päästä. Vesireikien koko on mm. Työmaa tarkistaa kaikki vesireiät ja avaa rakennustöiden aikana tukkeutuneet vesireiät sekä tekee vesireiät seuraaviin: jos laatat asennetaan vinoon ja normaalit vesireiät eivät rakenteessa toimi jokin ontelon jälkivalu estää veden kulkeutumisen tavallisista vesirei istä (s-pistevalut, parveketartunnat) hormien/varausten molemmin puolin kylpyhuonesyvennyksien eteen valettujen nostolenkkien jälkeen 1. puhkaistaan reunimmainen kannas. Ennen reunakannaksen puhkaisua on suositeltavaa leikata betoni timanttilaikalla 9

10 Välittömästi sauma- ja juotosvalujen jälkeen työmaan tulee tarkistaa, että vesireiät ovat auki, sekä tarvittaessa rei ittää jälkivalujen tukkimat ontelot. Työmaa täyttää vesireiät. Ulkotiloissa olevien laattojen vesireikiä ei saa täyttää. Vesireiät tulee tehdä mahdollisimman nopeasti laattojen asennuksen jälkeen jäätymisvaurioiden estämiseksi ja rakennuksen kuivumisen nopeuttamiseksi. Normaalia suuremmat vesireiät porataan aina työmaalla. YHTEYSTIEDOT Tuotanto ja kuljetukset Kyyjärven betonielementtitehdas Kuljetuspäällikkö Juha Huttunen - puh , fax Tuotanto; tehtaanjohtaja Jari Laajala - puh työnjohtaja Jyrki Kainu - puh , fax Hämeenlinnan ontelolaattatehdas Kuljetukset Movere Oy, - kuljetusjärjestelijä p Tuotanto; tehdaspäällikkö Jarmo Puoliväli - puh , fax työnjohtaja Teemu Säteri - puh Nurmijärven betonielementtitehdas, Laatta-Betset Oy - Kuljetukset Movere Oy, - kuljetusjärjestelijä p Tuotanto; tehtaanjohtaja Jukka Heiskanen - puh , fax työnjohtaja Arlis Kahem - puh työnjohtaja Aleksandr Popov - puh Valmisbetonin myynti; - vb-tehdas, Helsinki Viikki - vb-tehdas, Nurmijärvi - vb-tehdas, Hämeenlinna Valmisbetonin alue-/myyntipäällikkö Jari Tast - puh , fax Myynti (pääkonttori Kyyjärvi): vaihde , telefax

11 Ontelolaattojen toleranssit Betonielementtien toleranssit,julkaisun 2003 mukaan. Valmistustoleranssit Mittauksen kohde Normaaliluokka, luvut esitetty millimetreinä Pituus (L) 15 tai L/1000 1) Paksuus (h) 2) 5 tai h/50 1) Leveys (b) - kokonainen laatta + 0; -6 - kavennettu laatta 20 Sivukäyryys (a) L/1000, enintään 10 mm Pään kulmapoikkeama (p) 10 Taipuma(poikkeama suunnitellusta) ennen asennusta ( d) 2) 6 tai L/1000 1), enintään 10 mm Yläpinnan aaltoilu poikkisuunnassa (y) 8, kun h < 400 mm Teräsosat (t), tehtaalla asennetut 20 Reiät ja varaukset (t) - sijainti 15 - teko tuoreeseen betoniin + 50; 0 - teko jälkikäteen + 30; 0 Eristeen sijainti - sivusijainti 10 - poisto tukipinnalta 15 Rakentamistoleranssit Mittauksen kohde Normaaliluokka, luvut esitetty millimetreinä Sivusijainti 25 Sauman leveys alapinnassa + 12; 4 Sauman hammastus alapinnassa - tuella 5 - keskellä 8 Korkeusasema tuella - yläpinnassa tasoite 8 - yläpinnassa pintabetoni 15 Tukipituus (l s) 20, kun h < 400 mm 25, kun h 400 mm 1) Lukuarvoista käytetään aina suurempaa. h:lla tarkoitetaan kunkin laatanosan paksuutta (esim. märkätilojen kololaatat). 2) Paksuus mitataan keskimmäisen ja reunimmaisen ontelokannaksen kohdalta sekä reunimmaisen ontelon keskeltä. 3) Poikkeama ennakkoon suunnitellusta taipumasta, johon sisältyy mahdollinen ennakkokorotus ja laskennallinen taipuma (kuormat, ikä ja olosuhteet huomioonotettuina). 11

12 Vesireiät Päiv. 05/15 Vesireiät (10-12mm) porataan tehtaalla noin mm päähän laatan päästä: Työmaan tehtävänä on vesireikien tarkistus sekä tarvittaessa avata tukkeutuneet vesireiät. Sauma- ja juotosvalujen jälkeen tulee työmaan tarkistaa, että vesireiät ovat auki, sekä tarvittaessa avata tukkeutuneet reiät. Työmaan tehtävänä on seuraavien vesireikien tekeminen: jos laatat asennetaan vinoon ja normaalit vesireiät eivät rakenteessa toimi jokin estää veden kulkeutumisen tavallisista vesirei istä hormien/varausten molemmin puolin kylpyhuonesyvennysten tai muiden valuosien molemmin puolin nostolenkkien jälkeen. Vesireiät tulee tehdä mahdollisimman nopeasti laattojen asennuksen jälkeen jäätymisvaurioiden estämiseksi ja rakennuksen kuivumisen nopeuttamiseksi. Normaalia suuremmat vesireiät porataan työmaalla tilaajan toimesta. Tehtaan kuljetus- ja asennusaikaisen kestävyyden vuoksi tarvittavat nostokannakset poistetaan tilaajan toimesta työmaalla saumavalujen saavutettua riittävän lujuuden. 12

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET

ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET ONTELOLAATTOJEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYOHJEET Betset-ontelolaatat ja niiden ominaisuudet Päiv. 17.10.2011 Tunnus Korkeus mm onteloiden paino kg/m 2 paino saumattuna saumabetoni lukumäärä kg/m 2 menekki

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE Ontelolaattojen asennusohje 1 ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien ontelotaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ALKUSANAT: Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE

KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE Kuorilaattojen asennusohje 1 KUORILAATTOJEN ASENNUSOHJE 2 YLEISTÄ Tämä yleisohje on Pielisen Betoni Oy:n valmistamien kuorilaattojen asennuksesta. Asennustyössä on huomioitava kohteen rakennus- ja elementtisuunnitelmat,

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (9) KUORILAATTOJEN VARASTOINTI- Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä kuorilaattoja. 1.

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015

Parman ontelo- ja kuorilaatastot. asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 Parman ontelo- ja kuorilaatastot asennus- ja työmaaohje 25.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Tuotteet ja merkinnät 4 2.1 Tyyppimerkinnät 4 2.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet 5 2.3 Laattojen geometriatunnus

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat 2 Yleistä Betset Oy:n ontelolaattoja valmistetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ontelolaattoja on valmistettu v. 1989 alkaen. Betset-ontelolaattojen kokonaisvuosituotanto

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT

BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 5 BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2011 6 ESIPUHE Julkaisu korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun Betonielementtien toleranssit vuodelta 2003. Sisällössä on otettu huomioon seuraavat uudet eurooppalaiset

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Yleistä Ohje teräsbetonisen kaide-elementin käsittelemiseen ja asentamiseen. Rudus Step-betonikaiteet ovat törmäystestattu harmonisoidun standardin EN 1317-5:2010+A2:2012

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA NARMAPINNOITUS OY alsecco- julkisivut 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUOTANNOSSA BETONIRAKENTEINEN PIENTALO ALSECCO ERISTERAPPAUKSELLA SOKKELIELEMENTIT BETONI 160 mm, ERISTE THERMISOL SEINÄ EPS

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Olli Teriö 2003 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Taustaa Taustaa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Betonitieto Oy Tutkimus on osa Teollinen betonirakentaminen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Pyöreä pilari Säädettävät elementtituet Panta pilarin ympäri Kiila-ankkuri 45 α α Elementin alapään kiinnitys asennusdetaljin mukaan. BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Kotimaista laatubetonia

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

ELEGRO terassilautojen asennusohje

ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

EMH-400 grafit työohje 01/09/2015

EMH-400 grafit työohje 01/09/2015 EMH-400 grafit työohje 01/09/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen tiivistys..sivu.8 Harkkojen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka karmikulma s. 3 2. Asennus s. 4 3. Karmin kiinnitys s. 12 4. Oviasennus s. 13 5. Lisätietoja s. 13 Karmikulma käyttö- ja suunnitteluohje

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Betonitasojen suunnitteluohjeita

Betonitasojen suunnitteluohjeita Betonitasojen suunnitteluohjeita Valupöytiemme koko on 2400x1200 mm. Näiden äärimittojen sisällä osat voivat olla lähes minkä muotoisia tahansa. Esimerkiksi kulmaosat voivat olla L-muotoisia ja reunat

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE Ontelolaattojen suunnitteluohje 1 ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 KÄYTTÖKOHTEET Ontelolaatta soveltuu teollisuus-, liike-, asuin- ja pientalorakentamiseen: Rakennusten ylä-, väli- ja alapohjissa yksiaukkoisena

Lisätiedot

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot