EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4"

Transkriptio

1 1/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttö puhutti ministereitä...s.7 Neuvosto pääsi sopuun yhtenäisestä ilmatilasta...s.10 Merenkulun turvallisuus EU:ssa ja Itämerellä...s.14, esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...s.21 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...17

2 TOIMITUS Liikenne- ja viestintäministeriö/ tiedotus PL 31, Valtioneuvosto päätoimittaja Janne Hauta puhelin (09) tilaukset ja osoitteenmuutokset faksi (09) puhelin (09) Lisätietojen antajat ovat liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, ellei toisin mainita. sähköposti: ULKOASU JA TAITTO Sinari Oy Minna Rekola KUVAT Antero Aaltonen KANNEN KUVA Merenkulkulaitos ISSN EU-vaihde on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta osoitteesta Tekstin lainaaminen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

3 EU-vaihde 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Liikenteen ja viestinnän EU-tietoa NÄKÖKULMA Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa...4 TELEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin teleministerit...5 Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta...5 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta...6 Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin...6 MODINIS:lle suuntaviivat...7 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin...7 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma...8 ICANN:in hallinnointia halutaan uudistaa...8 Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa...8 Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa...9 Sähköistä hallintoa kehitetään...9 Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa...9 MERENKULKU Öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella...17 Ympäristöministeritkin haluavat vähentää yksirunkoisia aluksia...18 Meriturvallisuusviraston johtaja tulee Hollannista...18 IMO:ssa sopimukseen merenkulun turvatoimien tiukennuksesta...19 Uuraan satama vielä epävarma...19 Uusi laivaseuranta alkaa Suomenlahdella LENTOLIIKENNE Tuomioistuin: Open skies sopimukset vastoin EU-oikeutta...20 EU-kansalaiset kaipaavat parannusta paikallisliikenteen palveluihin...20 LIIKENNETURVALLISUUS esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...21 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin liikenneministerit...10 Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta...10 Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun...11 Open Sky -tiedonanto komissiolta...11 YMPÄRISTÖ Liikenne rasittaa yhä enemmän ympäristöä Euroopassa...22 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...23 Romuajoneuvojen jätehuolto tuottajan vastuulle...24 Ympäristötiedon saatavuus paranee...24 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen...12 Tinayhdisteet kiellettiin...12 Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Marco Polo -ohjelman rahoista sopu...13 Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta...13 Sopu Galileon palveluista...14 Yksirunkoisten alusten poistamiseen tiukennettu aikataulu...14 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS Kreikka keskittyy ilmailuun ja TEN-liikenneverkkoon...15 Kreikka pyrkii saamaan aikaan päätöksen tietoturvayksiköstä...16 Merenkulussa keskitytään turvallisuuteen...16 TIETOYHTEISKUNTA Komissio tukisi telealan tutkimusta...25 Numeronsiirto voimaan...25 EU-kansalaiset tyytyväisiä postin palveluihin ja hintoihin...25 MATKAN VARRELTA Parlamentti keskusteli eurooppalaisen liikennepolitiikan turvallisuudesta...26 CEMT ja EU lähekkäin...26 Ministeri Sasi keskusteli Saksassa UMTS-luvista...26 JULKAISUJA EU-vaihde

4 NÄKÖKULMA EU-vaihde 1/2003 Näkökulma Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa Monen EU-maan teleyritykset ovat viime vuoden aikana ajautuneet pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin jättimäisten velkojen vuoksi. Yksi yhteinen syy näiden suuryritysten, kuten France Telecomin ja Deutche Telecomin, huonoon taloudelliseen tilanteeseen on vuonna 2000 Euroopassa järjestetyt kolmannen sukupolven UMTS-huutokaupat. Suomessa on kiinnitetty huomiota maamme suurimman teleyrityksen Soneran Saksassa tekemiin UMTShuutokauppoihin. Viime kesänä Suomessa kohistiin Soneran tekemistä huutokauppojen tilinpidollisista alaskirjauksista. Suomi vastusti EU:ssa UMTS-lupien jakotapaa. Edeltäjäni Olli-Pekka Heinonen toi useaan otteeseen lupaehtojen jakamisesta keskusteltaessa esille sen, että Suomi vastustaa lupien huutokauppaamista. Suomi painotti mielipiteessään sitä, että huutokauppojen järjestäminen aiheuttaa alan yrityksille niin paljon ylimääräisiä kustannuksia, että Eurooppa menettää telealalla kilpailuasemiaan. Näin on nyt, ikävä kyllä, kovaa vauhtia käymässä. Suomen mielestä ei ole, eikä ollut, pitkällä tähtäimellä järkevää rasittaa teleyrityksiä ylimääräisillä veroilla. Näistähän huutokaupoissa oli kysymys. Suomessa kolmannen suku- polven luvat jaettiin nk. kauneuskilpailun avulla. Osallistuin joulukuussa Brysselissä EU:n teleministerien illalliselle, jossa keskustelun aiheena oli telesektorin tilanne Euroopassa. Tapaamisen loppupäätelmissä todettiin, että EU:n tulee kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Totesimme, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Keskustelun päätelmistä tuli kompromissi. Päätelmissä todettiin, että jatkossa etsitään konkreettisia keinoja, joilla parannetaan matkapuhelinalan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Saksan vastustuksen vuoksi ei nimenomaisesti mainittu, että tällä tarkoitetaan toteutettujen UMTS-huutokauppaehtojen joustavoittamista. Mielestäni EU:n on kuitenkin ryhdyttävä todellisiin toimiin, jotta telealalla kilpailukyky säilyisi. Tärkeänä tekijänä kilpailukyvyn varmistamisessa on, että annetaan yrityksille kolmannen sukupolven taajuuksien jälleenmyyntioikeus niissä maissa, joissa niiden lupaehdot sen kieltävät. Tämä toisi monelle teleyritykselle pelivaraa ja estäisi valtioiden taajuuksien kahdenkertaisen rahastuksen. Myös lupaehdoissa olevia verkon rakentamiseen liittyviä vaatimuksia olisi tarkistettava. Päällekkäisille verkkoinvestoinneille ei ole perusteita. EU-maiden hallitukset ovat viime kuukausien aikana osallistuneet kansallisten teleyritystensä kriisirahoitukseen. Saksa antoi ensimmäisenä tukea pelastaakseen Mobilcom-yhtiön. Ranska antoi, joidenkin tilastojen mukaan maailman velkaisimmalle teleyritykselle France Telecomille, usean miljardin taloudellisen tuen heti joulukuun ministeritapaamisen jälkeen. Komissio ei ole vielä antanut päätöstään siitä, rikkovatko tuet EU:n kilpailulainsäädäntöä. EU-vaihde 4

5 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Valtion tuki, oli se sitten suoraa tai jollain tavalla naamioitua, on kuitenkin aina kyseenalaistettava. Jos valtiot alkavat tukea suoraan omia valtioenemmistöisiä teleyhtiöitään, on tie loputon. Markkinoiden toimivuuden kannalta huomattavasti parempi ratkaisu olisi, että puututaan alkuperäiseen ongelmaan. Kolmannen sukupolven taajuuksien huutokauppa oli väärä ratkaisu. Vaikka kauppoja ei pitäisikään purkaa, voi niiden ehtoja aina järkiperäistää. Seuraavan kerran teleyritysten ongelmista keskustellaan EU:ssa ministeritasolla maaliskuussa. Tuolloin teleministerit saavat käsiteltäväkseen komission raportin teleyritysten tilanteesta Euroopassa. Teleyrityksen ongelmat on todettu niin merkittäväksi asiaksi, että siitä on tullut Eurooppa-neuvostossakin pysyvä keskustelunaihe. Teleyritysten tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä puhutaan jälleen, kun yhteisön johtajat kohtaavat maaliskuun lopussa. Asiassa olisi kuitenkin hyvä myös ryhtyä pelkän keskustelun sijasta päätöksentekoon, sillä ala kehittyy kovaa vauhtia ja Euroopan asema alan globaalina johtajana on vahvasti uhattu. Suurena uhkana onkin se, että jos päätöksiä ei pian tehdä, ei EU:sta tule maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri Euroopan unionin teleministerit Euroopan unionin teleministerit totesivat, että televiestintäalan kehitykseen Euroopan unionin alueella tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ministerit muistuttivat, että televiestintäala on ollut viime vuosien aikana yksi keskeinen EU-alueen kasvutekijä ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. EU:n teleministerit kokoontuivat Brysselissä 4. ja 5. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Kokouksen aikana EU:n viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeurope 2005 toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta päätöslauselmasta. Lisäksi neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeurope toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta Viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeuroppa toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Asiasta käydyssä lyhyessä keskustelussa Saksa toi esille maansa teollisuuden näkemykset. Saksassa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pelkäävät, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet tuottavat ylimääräistä työtä ja näin lisäävät yrityksen kustannuksia. Portugali oli huolissaan siitä, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet jäävät voimaan toimintasuunnitelman päättymisen jälkeen. Telekomissaari Erkki Liikanen vakuutti Saksalle, ettei toimintasuunnitelmasta koidu uusia rasitteita teollisuudelle. eeurooppa toimintasuunnitelman aikana raportointi tehdään vain keskitetymmin ja näin tuloksista saadaan EU-tasolla vertailukelpoisempia. Komissaari Liikanen painotti, että indikaattorit ovat käytössä vain toimintasuunnitelman elinkaaren ajan eli kolme vuotta. Suomi pitää eeurooppa 2005 toimintasuunnitelmaa keskeisenä välineenä EU:n kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämisessä. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) EU-vaihde

6 EU-vaihde 1/2003 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta Varsinaista neuvoston kokousta edeltäneenä iltana ministerit kokoontuivat puheenjohtajamaa Tanskan järjestämälle illalliselle, jonka aikana käytiin epävirallinen keskustelu televiestintäalan nykytilasta. Ministerit totesivat keskustelun päätelmissä, että Euroopan unionissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Ministerit totesivat, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Ministerit painottivat, että EU:n tulisi edistää kolmannen sukupolven matkaviestintäteknologian käyttöönottoa sekä kehittämistä. Eniten keskustelua käytiin kolmannen sukupolven matkapuhelintaajuuksien jälleenmyynnistä. Erityisesti Saksa suhtautui ajatukseen varauksellisesti. Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi totesi puheenvuoroissaan, että 3G-taajuuksien jälleenmyynti on eräs keskeisistä kysymyksistä, kun mietitään keinoja, joilla televiestintäalan tilannetta voitaisiin parantaa. Lisäksi Sasi toivoi, ettei informaatiosektorille asetettaisi ylimääräisiä veroja, jotka voisivat haitata televiestintäalan kehitystä. Ministerit keskustelivat Ranskan aloitteesta teleyritysten taloudellisesta tukemisesta. Jäsenmaiden enemmistön mukaan suorat valtiontuet taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille televiestintäalan yrityksille eivät ole oikea tapa tilanteen korjaamiseksi. Sen sijaan pitäisi käynnistää keskustelut verkkoinfrastruktuurin yhteiskäytöstä. Päätelmissä korostetaan, että teleja tietoyhteiskunta-asioiden tulisi olla yksi keskeisimmistä asiakohdista ensi kevään Eurooppa-neuvostossa. Komission on tarkoitus raportoida teleoperaattoreiden tilanteesta viestintäministereille hyvissä ajoin ennen EU-maiden johtajien kokousta sekä esittää asiaan liittyviä mahdollisia ehdotuksia. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin Komissaari Erkki Liikanen esitti neuvostolle, että komissioon perustettaisiin verkko- ja tietoturvallisuuteen keskittyvä yksikkö. Liikanen kertoi, että komissio hyväksyy yleisehdotuksen virastojen perustamista koskeviksi suuntaviivoiksi. Tässä yhtenä osana on ehdotus asetukseksi verkko- ja tie- toturvallisuutta koskevan yksikön perustamiseksi. Liikanen totesi, että yksikön perustamista koskeva asetusehdotus käsitellään vasta kun yleisehdotus on julkaistu. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) EU-vaihde 6

7 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO MODINIS:lle suuntaviivat Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeuroppa 2005 toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Suomen mukaan on tärkeää, että on olemassa oma ohjelma, jonka avulla pystytään seuraamaan ja koordinoimaan eeurooppa 2005 toimenpideohjelman toteutumista. Neuvosto hyväksyi ohjelman budjetiksi 20 miljoonaa euroa vuosille MODINIS-ohjelma rahoitetaan EU:n budjetista, joten siitä ei koidu jäsenmaille suoria taloudellisia kustannuksia. Euroopan parlamentti ei ole vielä ilmaissut kantaansa asiassa. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Ministerit keskustelivat pitkään julkisen sektorin asiakirjojen käytön avoimuudesta. Direktiivillä on tarkoitus luoda Euroopan laajuiset vähimmäissäännöt julkisen sektorin tuottaman tiedon uudelleen käytölle ja sen kaupalliselle hyödyntämiselle. Keskustelua käytiin erityisesti hinnoittelusta sekä uudelleenkäytön ja kaupallisen hyödyntämisen suhteesta julkisen sektorin omiin tekijänoikeuksiin. Puheenjohtajana toiminut Tanskan viestintäministeri Helge Sander totesi, että eurooppalainen tietoyhteiskuntakehitys kärsii huomattavan takaiskun, ellei julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä päästä ratkaisuun. Komissaari Erkki Liikanen painotti, että tietoyhteiskuntakehityksessä on tärkeintä panostaa sisällöntuotantoon. Asiakirjojen avoin hyödyntäminen toisi huomattavasti lisää sisältöä kaikkien tarjolle. Lisäksi julkinen sektori voisi tämän direktiivin toimeenpanon kautta täyttää osan sille asetetuista odotuksista. Liikanen painotti myös, että tietojen avoin saavutettavuus lisäisi hallinnon läpinäkyvyyttä. Liikanen huomautti, että direktiivi ei vaikuta tekijänoikeuksiin, se ainoastaan selventäisi nykyistä tilannetta. Useat jäsenvaltiot myönsivät puheenvuoroissaan, että direktiivillä olisi hyvin myönteisiä vaikutuksia tietoyhteiskuntakehitykseen. Yleinen suhtautuminen direktiiviin oli myönteinen, mutta jotkut jäsenvaltiot haluavat vielä selvittää tarkemmin direktiivin mahdollisia vaikutuksia julkisen sektorin toimintaan. Erityisesti esitetyn hinnoittelumallin vaikutukset julkiseen budjettiin halutaan selvittää. Ministeri Sasi painotti, että asiakirjojen julkisuus on tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää. -Direktiiviin tulisi sisällyttää konkreettisia toimia, joilla pyritään kaupallisesti nopeuttamaan ja rohkaisemaan Euroopan televiestintäsektorin kehitystä. Nämä päätökset ovat tärkeitä, kun pyritään viemään EU:ta lähemmäksi Lissabonin strategian tavoitteita, ministeri Sasi painotti puheessaan. Suomi kannattaa virallisten tekstien maksutonta uudelleenkäyttöä. Tekijänoikeudet eivät muodosta ongelmaa, koska direktiivi ei Suomen näkemyksen mukaan vaikuta niihin. Telekomissaari Liikanen toivoi, että asiasta voitaisiin tehdä päätös seuraavassa televiestintäneuvoston kokouksessa ensi vuoden maaliskuussa. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että huomattavaa edistystä asiassa on jo saavutettu. Tanskan mukaan tulisi vielä kuitenkin tarkemmin selvittää direktiivin suhdetta niihin asiakirjoihin, joihin liittyy julkisen sektorin omia tekijänoikeuksia. Neuvosto odottaa Euroopan parlamentin kantaa asiassa. Samalla neuvosto pyrkii oman yhteisen kannan löytämiseen. Asiassa on tarkoitus saada aikaan neuvoston yhteinen kanta vuoden 2003 alkupuolella. neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö puh. (09) EU-vaihde

8 TELEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma ICANNin hallinnointia halutaan uudistaa Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen verkko- ja tietoturvakulttuuria koskevasta eurooppalaisesta lähestymistavasta. Päätöslauselma velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoturvakoulutusta. Lisäksi tietoturvaloukkausten ennakoimiseen ja torjumiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa Ministerit hyväksyivät päätelmät, joilla pyritään varmistamaan jatkossa tieto-ja viestintätekniikan sekä sähköisen liiketoiminnan osaaminen Euroopassa. Päätelmissä korostetaan, että tulevaisuudessa tietoteknisten taitojen kysyntä ja tarjonta tulisi saada vastaamaan entistä paremmin toisiaan. Asiakirjassa esitetään, että vuonna 2003 perustettaisiin eurooppalainen eskills-foorumi. Puheenjohtajamaa Tanskan teleministeri Helge Sanders painotti, että koulutuksen sisältöä ja tarjontaa pitäisi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten Puheenjohtaja Tanska totesi, että eurooppalaisen verkko- ja tietoturvallisuuskulttuurin edistämiseen liittyy monia haasteita. Lisäksi Tanska painotti, että toimenpiteiden tulee tällä sektorilla olla mahdollisimman kattavia, jotta saatavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) ja työnantajien tarpeet kohtaisivat aiempaa paremmin toisensa. Ministerit kehottivat komissiota analysoimaan vuoden 2004 loppuun mennessä tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen sekä ammattitaitojen vajeet. Jäsenmaiden tulisi edistää teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyötä tämän vajeen poistamiseksi. opetusneuvos Jari Jokinen, opetusministeriö puh. (09) Komissaari Erkki Liikanen kertoi neuvostolle, miten komissio on toiminut Internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANN-yhteisön sääntöjen muuttamiseksi. Maaliskuussa ja kesäkuussa 2002 pidetyissä televiestintäneuvoston kokouksissa sovittiin EU:n yhteisistä tavoitteista ICANNin uudistamisen suhteen. Nämä tavoitteet saivat kannatusta Shanghaissa lokakuussa pidetyssä ICANNin kokouksessa. ICANNin toiminnassa EU tulee kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota yhteisen edun valvontaan. ICANNin puitteissa on myös hyväksytty yhteiset säännöt, jotka antavat toiminnalle selkeämmät ohjeet. ICANNin seurantaa tullaan myös lisäämään. EU aloittaa keskustelut Internetin kansainvälisestä hallinnoinnista vuoden 2003 kuluessa. Keskusteluiden tehokas toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kesken. neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) EU-vaihde 8

9 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa Sähköistä hallintoa kehitetään Komissaari Erkki Liikanen esitteli komission kahdeksannen kertomuksen televiestintäalan sääntelyn täytäntöönpanosta. Televiestintäalan kasvu on ollut edellisvuosiin verrattuna laskussa. Tästä trendistä huolimatta televiestintäsektorin kehitys on ollut hyvä verrattuna muihin sektoreihin. Yleisesti ottaen televiestinnän hinnat ovat EU:n alueella laskeneet, verkkojen kattavuusalueet ovat laajenneet ja käyttäjien määrä on kasvanut. Internetin laajakaistayhteyksien osalta EUmaat ovat parantaneet asemaansa suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta silti alue on yhä jäljessä Yhdysvalloista. Unionin haasteena on saada uusi televiestintää koskeva sääntelypaketti aikataulun mukaisesti voimaan. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisestä hallinnosta ja sähköisistä varmennusmenetelmistä. Komissaari Liikanen esitteli viestintäministereille väliaikatietoja raportista. Asian käsittely jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti, jonka jälkeen raportti tuodaan neuvoston käsiteltäväksi. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa Viime vuoden kesäkuussa Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin esteistä, jotka rajoittavat pääsyä tietoyhteiskunnan uusiin palveluihin ja sovellutuksiin. Erityisesti tämä ongelma koskee digitaalisen television ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän alalla olevia avoimia järjestelmiä. Ministereille esiteltiin lopullinen raportti asiassa. Julkinen kuuleminen asiassa jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti. Kun julkinen kuuleminen on saatettu loppuun, voidaan raportti tuoda neuvoston käsiteltäväksi. viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) EU-vaihde

10 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Euroopan unionin liikenneministerit Prestige-nimisen öljytankkerin aiheuttaman ympäristökatastrofin vuoksi Euroopan unionin liikenneministerien pääpuheenaiheeksi nousi öljykuljetusten turvallisuus. Ministerit päättivät useista toimista, joilla pyritään estämään Prestigen kaltaisten onnettomuuksien uusiutuminen. Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 6. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Lentoliikenteen puolella ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan muodostamisesta sekä niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta EU:n liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta. Neuvosto hyväksyi poliittisen yhteisymmärryksen neljästä asetuksesta. Lisäksi hyväksyttiin sotilasilmailukysymyksiä koskeva julkilausuma. Asetuspaketti sisältää ilmatilan puiteasetuksen, lennonvarmistuspalveluasetuksen, ilmatila-asetuksen ja ilmaliikenteen hallintaverkkoasetuksen. Jatkuvasti lisääntynyt lentoliikenne on johtanut mm. ilmatilan ruuhkautumiseen ja lentoliikenteen myöhästymisiin. Tästä on aiheutunut merkittäviä ongelmia lähinnä Keski-Euroopassa, jossa sijaitsee useita vilkkaasti liikennöityjen lentoreittien solmukohtia ja suuria lentoasemia. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila asetuskokonaisuuden tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa näitä haittoja. Puiteasetuksessa täsmennetään, ettei asetuspaketilla ole vaikutusta jäsenvaltioiden suvereniteettiin oman ilmatilansa osalta. Myöskään jäsenvaltioiden yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puolustusta koskevia vaatimuksia ei asetuspaketilla muuteta. Asetuskokonaisuuden säännökset eivät kata sotilastoimintaa eikä harjoittelua. Lennonvarmistuspalveluasetus velvoittaa kehittämään lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmän, joka on tasapuolinen, läpinäkyvä ja kustannussidonnainen. Hallintaverkkoasetuksen tavoitteena on, että eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkot ovat keskenään yhteentoimivia. Yhteisön liittymisellä Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin jäseneksi on keskeinen merkitys yhtenäinen eurooppalainen ilmatila hankkeen toteutumisen kannalta. Neuvosto ja komissio liittivät päätökseen yhteisen lausuman siitä, että eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen perustaminen kuuluu jäsenvaltioiden ja yhteisön jaettuun toimivaltaan. vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) EU-vaihde 10

11 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun Ministerit pääsivät yksimielisyyteen niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Lentoliikenteen harjoittajalla tai matkanjärjestäjällä on ylivaraustilanteessa velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka haluavat luopua varauksistaan sovittavia korvauksia vastaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä voi evätä matkustajalta pääsyn koneeseen. Liikuntarajoitteisille matkustajille, heidän saattajilleen sekä lapsille, joilla ei ole saattajaa, tulee kuitenkin aina antaa etusija. Ministerit sopivat matkustajille maksettavista korvaussummista. Alle kilometrin mittaisista lennoista matkustaja saa 250 euron korvauksen. Korvaussumma nousee 400 euroon, kun EU:n sisäinen matka on yli kilometriä. Lisäksi matkustajalle korvataan 400 euroa niissä tapauksissa, joissa matka on yli mutta alle kilometriä. Yli kilometrin lentojen peruuntumisista korvataan 600 euroa. Korvausvelvollisuus koskettaa reittilentojen lisäksi myös tilauslentoja. Jos lentoyhtiö ilmoittaa peruuttamisesta 15 vuorokautta ennen lentopäivää, vapautuu yhtiö korvausvelvollisuudesta. Neuvosto velvoitti komission selvittämään vuoteen 2006 mennessä, miten asetusta voitaisiin soveltaa Euroopan ulkopuolelta tehtäviin paluulentoihin. Asetus velvoittaa operoivan lentoyhtiön huolehtimaan siitä, että jokaisessa tarkastuspisteessä ilmoitetaan näkyvällä ilmoituksella lentomatkustajan oikeudesta korvaukseen lennolle pääsyn epäämisestä. Kunkin jäsenmaan on lisäksi nimettävä elin, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltion alueella. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) Open Sky -tiedonanto komissiolta Komissio antoi selostuksen tuomioistuimen päätöksestä jäsenmaiden kahdenkeskisistä Yhdysvaltojen kanssa solmimista ns. open skies -tyyppisistä lentoliikennesopimuksista. Osa tuomion saaneista maista tuki ajatusta antaa komissiolle oikeus neuvotella lentoliikennesopimukset Yhdysvaltain kanssa. Jäsenmaat edellyttivät, että siihen asti kun yhteisön sopimus saadaan aikaan, jäsenvaltiot voivat jatkaa sopimustensa voimassaoloa. Puheenjohtaja totesi, että jäsenmaat ovat valmiit työskentelemään rakentavasti komission kanssa. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-vaihde

12 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen Tinayhdisteet kiellettiin Ministerit yrittivät päästä sopimukseen Alppien kauttakulusta. Jäsenmaat panivat myönteisesti merkille Itävallan, Saksan ja Italian laatiman toimintasuunnitelman rautatie- ja yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseksi Alppien läpimenevässä liikenteessä. Itävalta ei kuitenkaan voinut hyväksyä maantieliikenteen kuljettamiseen tehtyjä kompromisseja. Itävalta katsoi, että pitemmällä tähtäyksellä ne tarkoittaisivat läpikulkuliikenteen vapauttamista kokonaan määrällisistä rajoituksista. Komissio muistutti, että ekopistejärjestelmä loppuu kokonaisuudessaan vuonna Tämän jälkeen liikenne on vapaata, ellei muuta sovita. Puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta yritetään löytää ratkaisu vuoden loppuun mennessä. liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen orgaaniset tinayhdisteet kieltävästä asetusehdotuksesta. Asetusehdotuksen tarkoituksensa on vähentää tai poistaa alusten kiinnittymisenestojärjestelmissä käytettävien orgaanisten tinayhdisteiden (TBT-yhdisteet) meriympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Tämän vuoksi TBT-yhdisteiden käyttö kielletään yhteisön jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta sekä kaikilta yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvilta aluksilta. Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Asetusehdotusta sovelletaan vuoteen 2008 jatkuvan siirtymäkauden aikana ainoastaan jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Puheenjohtajamaa Tanskan tarkoituksena oli pyrkiä saavuttamaan puheenjohtajakaudellaan neuvoston poliittinen yhteisymmärrys toisesta rautatiepaketista. Tanska kuitenkin joutui luopumaan tavoitteestaan. Neuvostossa ministerit keskustelivat rautatiepaketista puheenjohtajan esittämien kysymysten pohjalta. Turvallisuusdirektiivistä keskusteltaessa eniten kannatusta sai linjaus, joka antaisi turvallisuusasioissa vastuun jäsenmaille. Ehdotuksessa jäsenmaat vastaisivat siitä, että yhteisten turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusmenetelmien asettamat vaatimukset täytetään. Jäsenmaat voivat myös ylläpitää tai ottaa käyttöön tiukempia turvallisuustasoja ja edellyttää niitä kaikilta rataverkolle haluavilta rautatieyrityksiltä. Yhteentoimivuusdirektiivin osalta valtaosa ministereistä kannatti linjausta, jossa yhteentoimivuutta sovellettaisiin koko eurooppalaiseen rataverkkoon lähi- ja keskipitkällä aikajaksolla. hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) EU-vaihde 12

13 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Marco Polo -ohjelman rahoista sopu Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo -hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Marco Polo -ohjelman päämääränä on siirtää tiekuljetusten odotettu kasvu muihin liikennemuotoihin, kuten lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesikuljetuksiin. Marco Polo -ohjelmaan sisältyy kolmentyyppisiä hankkeita: liikennemuotosiirtymään liittyvät hankkeet, katalyyttiset hankkeet ja yhteiset oppimistoimet. Neuvoston 75 miljoonan euron summalle on saatu alustavasti myös Euroopan parlamentin hyväksyntä. Komission alkuperäinen ehdotus Marco Polo -ohjelman kokonaisbudjetiksi oli 115 miljoonaa euroa vuosille ylitarkastaja Helena Vänskä, puh. (09) Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta Puheenjohtajamaa antoi ympäristöä ja kestävää kehitystä liikennepolitiikkaan integroivan strategian tarkistusehdotuksen. Esitys perustuu komission alaisen liikenne- ja ympäristöasiantuntijoiden työryhmän (JEG- TE) sekä jäsenvaltioiden kanssa kesän 2002 aikana tehtyyn valmistelutyöhön. Päätöslauselmassa todettiin, että moderni liikennejärjestelmä on tärkeä edellytys yhteisön taloudelliselle kehitykselle. Järjestelmän täytyy olla ympäristöystävällinen, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä ja sen täytyy tukea EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Päätöslauselmassa todettiin, että liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on tärkeää, että jäsenmaat täyttävät Kioton sopimuksen velvoitteet. Neuvoston mielestä yhteisötasolla ja jäsenmaissa saavutetusta liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisestä huolimatta myös lähitulevaisuudessa on saatava aikaan merkittävää edistymistä. Neuvosto painotti, että yhteisössä tarvitaan uusia toimenpiteitä erityisesti maantieliikenteen, merenkulun ja lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Merenkulussa ja lentoliikenteessä on otettava kuitenkin huomioon IMOssa ja ICAOssa tehtävä työ. Päätelmissä kannustettiin komissiota jatkamaan liikenteen hinnoittelussa ja ympäristötavoitteissa kaikkien liikennemuotojen ympäristömyötäisyyden tukemiseksi. liikenneneuvos Raisa Valli, puh. (09) EU-vaihde

EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA

EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA 4/2005 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Hallitusneuvos Minna Kivimäki: Komissiolta uusia suunnitelmia tieturvallisuuden parantamiseen...s. 4 Liikkumisesteisten matkustaminen helpottuu...s.

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN 1458-8919 Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto

Lisätiedot

Liikenne. Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Liikenne. Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Liikenne Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä Kilpailukykyiset liikennejärjestelmät ovat edellytys EU:n maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle, talouskasvulle,

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 10. 2007 17.12.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4.

Lisätiedot

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen.

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen. Elinkeinoelämän keskusliiton EU-uutiskirje / 20.4.2011 Hyvä lukija, EU haluaa lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoonsa. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin tarkoituksena on ottaa ensi kesänä käyttöön

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s.

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 4/2007 Energiatehokkuussopimukset 2008 2016 s. 1 Säädösehdotuksia energiasisämarkkinoista s. 4 Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 8 Sisältö 1 Energia-alalla tapahtuu Uutisosion aiheita ovat uudet

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia

Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia 22.12.2006 Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia 1. HORISONTAALISET KYSYMYKSET Laajentuminen - Romanian ja Bulgarian EU-jäsenyyden ajankohdaksi varmistui Suomen puheenjohtajakaudella 1. tammikuuta 2007.

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot