EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4"

Transkriptio

1 1/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttö puhutti ministereitä...s.7 Neuvosto pääsi sopuun yhtenäisestä ilmatilasta...s.10 Merenkulun turvallisuus EU:ssa ja Itämerellä...s.14, esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...s.21 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...17

2 TOIMITUS Liikenne- ja viestintäministeriö/ tiedotus PL 31, Valtioneuvosto päätoimittaja Janne Hauta puhelin (09) tilaukset ja osoitteenmuutokset faksi (09) puhelin (09) Lisätietojen antajat ovat liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, ellei toisin mainita. sähköposti: ULKOASU JA TAITTO Sinari Oy Minna Rekola KUVAT Antero Aaltonen KANNEN KUVA Merenkulkulaitos ISSN EU-vaihde on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta osoitteesta Tekstin lainaaminen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

3 EU-vaihde 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Liikenteen ja viestinnän EU-tietoa NÄKÖKULMA Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa...4 TELEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin teleministerit...5 Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta...5 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta...6 Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin...6 MODINIS:lle suuntaviivat...7 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin...7 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma...8 ICANN:in hallinnointia halutaan uudistaa...8 Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa...8 Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa...9 Sähköistä hallintoa kehitetään...9 Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa...9 MERENKULKU Öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella...17 Ympäristöministeritkin haluavat vähentää yksirunkoisia aluksia...18 Meriturvallisuusviraston johtaja tulee Hollannista...18 IMO:ssa sopimukseen merenkulun turvatoimien tiukennuksesta...19 Uuraan satama vielä epävarma...19 Uusi laivaseuranta alkaa Suomenlahdella LENTOLIIKENNE Tuomioistuin: Open skies sopimukset vastoin EU-oikeutta...20 EU-kansalaiset kaipaavat parannusta paikallisliikenteen palveluihin...20 LIIKENNETURVALLISUUS esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...21 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin liikenneministerit...10 Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta...10 Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun...11 Open Sky -tiedonanto komissiolta...11 YMPÄRISTÖ Liikenne rasittaa yhä enemmän ympäristöä Euroopassa...22 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...23 Romuajoneuvojen jätehuolto tuottajan vastuulle...24 Ympäristötiedon saatavuus paranee...24 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen...12 Tinayhdisteet kiellettiin...12 Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Marco Polo -ohjelman rahoista sopu...13 Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta...13 Sopu Galileon palveluista...14 Yksirunkoisten alusten poistamiseen tiukennettu aikataulu...14 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS Kreikka keskittyy ilmailuun ja TEN-liikenneverkkoon...15 Kreikka pyrkii saamaan aikaan päätöksen tietoturvayksiköstä...16 Merenkulussa keskitytään turvallisuuteen...16 TIETOYHTEISKUNTA Komissio tukisi telealan tutkimusta...25 Numeronsiirto voimaan...25 EU-kansalaiset tyytyväisiä postin palveluihin ja hintoihin...25 MATKAN VARRELTA Parlamentti keskusteli eurooppalaisen liikennepolitiikan turvallisuudesta...26 CEMT ja EU lähekkäin...26 Ministeri Sasi keskusteli Saksassa UMTS-luvista...26 JULKAISUJA EU-vaihde

4 NÄKÖKULMA EU-vaihde 1/2003 Näkökulma Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa Monen EU-maan teleyritykset ovat viime vuoden aikana ajautuneet pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin jättimäisten velkojen vuoksi. Yksi yhteinen syy näiden suuryritysten, kuten France Telecomin ja Deutche Telecomin, huonoon taloudelliseen tilanteeseen on vuonna 2000 Euroopassa järjestetyt kolmannen sukupolven UMTS-huutokaupat. Suomessa on kiinnitetty huomiota maamme suurimman teleyrityksen Soneran Saksassa tekemiin UMTShuutokauppoihin. Viime kesänä Suomessa kohistiin Soneran tekemistä huutokauppojen tilinpidollisista alaskirjauksista. Suomi vastusti EU:ssa UMTS-lupien jakotapaa. Edeltäjäni Olli-Pekka Heinonen toi useaan otteeseen lupaehtojen jakamisesta keskusteltaessa esille sen, että Suomi vastustaa lupien huutokauppaamista. Suomi painotti mielipiteessään sitä, että huutokauppojen järjestäminen aiheuttaa alan yrityksille niin paljon ylimääräisiä kustannuksia, että Eurooppa menettää telealalla kilpailuasemiaan. Näin on nyt, ikävä kyllä, kovaa vauhtia käymässä. Suomen mielestä ei ole, eikä ollut, pitkällä tähtäimellä järkevää rasittaa teleyrityksiä ylimääräisillä veroilla. Näistähän huutokaupoissa oli kysymys. Suomessa kolmannen suku- polven luvat jaettiin nk. kauneuskilpailun avulla. Osallistuin joulukuussa Brysselissä EU:n teleministerien illalliselle, jossa keskustelun aiheena oli telesektorin tilanne Euroopassa. Tapaamisen loppupäätelmissä todettiin, että EU:n tulee kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Totesimme, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Keskustelun päätelmistä tuli kompromissi. Päätelmissä todettiin, että jatkossa etsitään konkreettisia keinoja, joilla parannetaan matkapuhelinalan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Saksan vastustuksen vuoksi ei nimenomaisesti mainittu, että tällä tarkoitetaan toteutettujen UMTS-huutokauppaehtojen joustavoittamista. Mielestäni EU:n on kuitenkin ryhdyttävä todellisiin toimiin, jotta telealalla kilpailukyky säilyisi. Tärkeänä tekijänä kilpailukyvyn varmistamisessa on, että annetaan yrityksille kolmannen sukupolven taajuuksien jälleenmyyntioikeus niissä maissa, joissa niiden lupaehdot sen kieltävät. Tämä toisi monelle teleyritykselle pelivaraa ja estäisi valtioiden taajuuksien kahdenkertaisen rahastuksen. Myös lupaehdoissa olevia verkon rakentamiseen liittyviä vaatimuksia olisi tarkistettava. Päällekkäisille verkkoinvestoinneille ei ole perusteita. EU-maiden hallitukset ovat viime kuukausien aikana osallistuneet kansallisten teleyritystensä kriisirahoitukseen. Saksa antoi ensimmäisenä tukea pelastaakseen Mobilcom-yhtiön. Ranska antoi, joidenkin tilastojen mukaan maailman velkaisimmalle teleyritykselle France Telecomille, usean miljardin taloudellisen tuen heti joulukuun ministeritapaamisen jälkeen. Komissio ei ole vielä antanut päätöstään siitä, rikkovatko tuet EU:n kilpailulainsäädäntöä. EU-vaihde 4

5 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Valtion tuki, oli se sitten suoraa tai jollain tavalla naamioitua, on kuitenkin aina kyseenalaistettava. Jos valtiot alkavat tukea suoraan omia valtioenemmistöisiä teleyhtiöitään, on tie loputon. Markkinoiden toimivuuden kannalta huomattavasti parempi ratkaisu olisi, että puututaan alkuperäiseen ongelmaan. Kolmannen sukupolven taajuuksien huutokauppa oli väärä ratkaisu. Vaikka kauppoja ei pitäisikään purkaa, voi niiden ehtoja aina järkiperäistää. Seuraavan kerran teleyritysten ongelmista keskustellaan EU:ssa ministeritasolla maaliskuussa. Tuolloin teleministerit saavat käsiteltäväkseen komission raportin teleyritysten tilanteesta Euroopassa. Teleyrityksen ongelmat on todettu niin merkittäväksi asiaksi, että siitä on tullut Eurooppa-neuvostossakin pysyvä keskustelunaihe. Teleyritysten tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä puhutaan jälleen, kun yhteisön johtajat kohtaavat maaliskuun lopussa. Asiassa olisi kuitenkin hyvä myös ryhtyä pelkän keskustelun sijasta päätöksentekoon, sillä ala kehittyy kovaa vauhtia ja Euroopan asema alan globaalina johtajana on vahvasti uhattu. Suurena uhkana onkin se, että jos päätöksiä ei pian tehdä, ei EU:sta tule maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri Euroopan unionin teleministerit Euroopan unionin teleministerit totesivat, että televiestintäalan kehitykseen Euroopan unionin alueella tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ministerit muistuttivat, että televiestintäala on ollut viime vuosien aikana yksi keskeinen EU-alueen kasvutekijä ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. EU:n teleministerit kokoontuivat Brysselissä 4. ja 5. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Kokouksen aikana EU:n viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeurope 2005 toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta päätöslauselmasta. Lisäksi neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeurope toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta Viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeuroppa toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Asiasta käydyssä lyhyessä keskustelussa Saksa toi esille maansa teollisuuden näkemykset. Saksassa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pelkäävät, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet tuottavat ylimääräistä työtä ja näin lisäävät yrityksen kustannuksia. Portugali oli huolissaan siitä, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet jäävät voimaan toimintasuunnitelman päättymisen jälkeen. Telekomissaari Erkki Liikanen vakuutti Saksalle, ettei toimintasuunnitelmasta koidu uusia rasitteita teollisuudelle. eeurooppa toimintasuunnitelman aikana raportointi tehdään vain keskitetymmin ja näin tuloksista saadaan EU-tasolla vertailukelpoisempia. Komissaari Liikanen painotti, että indikaattorit ovat käytössä vain toimintasuunnitelman elinkaaren ajan eli kolme vuotta. Suomi pitää eeurooppa 2005 toimintasuunnitelmaa keskeisenä välineenä EU:n kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämisessä. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) EU-vaihde

6 EU-vaihde 1/2003 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta Varsinaista neuvoston kokousta edeltäneenä iltana ministerit kokoontuivat puheenjohtajamaa Tanskan järjestämälle illalliselle, jonka aikana käytiin epävirallinen keskustelu televiestintäalan nykytilasta. Ministerit totesivat keskustelun päätelmissä, että Euroopan unionissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Ministerit totesivat, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Ministerit painottivat, että EU:n tulisi edistää kolmannen sukupolven matkaviestintäteknologian käyttöönottoa sekä kehittämistä. Eniten keskustelua käytiin kolmannen sukupolven matkapuhelintaajuuksien jälleenmyynnistä. Erityisesti Saksa suhtautui ajatukseen varauksellisesti. Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi totesi puheenvuoroissaan, että 3G-taajuuksien jälleenmyynti on eräs keskeisistä kysymyksistä, kun mietitään keinoja, joilla televiestintäalan tilannetta voitaisiin parantaa. Lisäksi Sasi toivoi, ettei informaatiosektorille asetettaisi ylimääräisiä veroja, jotka voisivat haitata televiestintäalan kehitystä. Ministerit keskustelivat Ranskan aloitteesta teleyritysten taloudellisesta tukemisesta. Jäsenmaiden enemmistön mukaan suorat valtiontuet taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille televiestintäalan yrityksille eivät ole oikea tapa tilanteen korjaamiseksi. Sen sijaan pitäisi käynnistää keskustelut verkkoinfrastruktuurin yhteiskäytöstä. Päätelmissä korostetaan, että teleja tietoyhteiskunta-asioiden tulisi olla yksi keskeisimmistä asiakohdista ensi kevään Eurooppa-neuvostossa. Komission on tarkoitus raportoida teleoperaattoreiden tilanteesta viestintäministereille hyvissä ajoin ennen EU-maiden johtajien kokousta sekä esittää asiaan liittyviä mahdollisia ehdotuksia. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin Komissaari Erkki Liikanen esitti neuvostolle, että komissioon perustettaisiin verkko- ja tietoturvallisuuteen keskittyvä yksikkö. Liikanen kertoi, että komissio hyväksyy yleisehdotuksen virastojen perustamista koskeviksi suuntaviivoiksi. Tässä yhtenä osana on ehdotus asetukseksi verkko- ja tie- toturvallisuutta koskevan yksikön perustamiseksi. Liikanen totesi, että yksikön perustamista koskeva asetusehdotus käsitellään vasta kun yleisehdotus on julkaistu. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) EU-vaihde 6

7 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO MODINIS:lle suuntaviivat Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeuroppa 2005 toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Suomen mukaan on tärkeää, että on olemassa oma ohjelma, jonka avulla pystytään seuraamaan ja koordinoimaan eeurooppa 2005 toimenpideohjelman toteutumista. Neuvosto hyväksyi ohjelman budjetiksi 20 miljoonaa euroa vuosille MODINIS-ohjelma rahoitetaan EU:n budjetista, joten siitä ei koidu jäsenmaille suoria taloudellisia kustannuksia. Euroopan parlamentti ei ole vielä ilmaissut kantaansa asiassa. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Ministerit keskustelivat pitkään julkisen sektorin asiakirjojen käytön avoimuudesta. Direktiivillä on tarkoitus luoda Euroopan laajuiset vähimmäissäännöt julkisen sektorin tuottaman tiedon uudelleen käytölle ja sen kaupalliselle hyödyntämiselle. Keskustelua käytiin erityisesti hinnoittelusta sekä uudelleenkäytön ja kaupallisen hyödyntämisen suhteesta julkisen sektorin omiin tekijänoikeuksiin. Puheenjohtajana toiminut Tanskan viestintäministeri Helge Sander totesi, että eurooppalainen tietoyhteiskuntakehitys kärsii huomattavan takaiskun, ellei julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä päästä ratkaisuun. Komissaari Erkki Liikanen painotti, että tietoyhteiskuntakehityksessä on tärkeintä panostaa sisällöntuotantoon. Asiakirjojen avoin hyödyntäminen toisi huomattavasti lisää sisältöä kaikkien tarjolle. Lisäksi julkinen sektori voisi tämän direktiivin toimeenpanon kautta täyttää osan sille asetetuista odotuksista. Liikanen painotti myös, että tietojen avoin saavutettavuus lisäisi hallinnon läpinäkyvyyttä. Liikanen huomautti, että direktiivi ei vaikuta tekijänoikeuksiin, se ainoastaan selventäisi nykyistä tilannetta. Useat jäsenvaltiot myönsivät puheenvuoroissaan, että direktiivillä olisi hyvin myönteisiä vaikutuksia tietoyhteiskuntakehitykseen. Yleinen suhtautuminen direktiiviin oli myönteinen, mutta jotkut jäsenvaltiot haluavat vielä selvittää tarkemmin direktiivin mahdollisia vaikutuksia julkisen sektorin toimintaan. Erityisesti esitetyn hinnoittelumallin vaikutukset julkiseen budjettiin halutaan selvittää. Ministeri Sasi painotti, että asiakirjojen julkisuus on tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää. -Direktiiviin tulisi sisällyttää konkreettisia toimia, joilla pyritään kaupallisesti nopeuttamaan ja rohkaisemaan Euroopan televiestintäsektorin kehitystä. Nämä päätökset ovat tärkeitä, kun pyritään viemään EU:ta lähemmäksi Lissabonin strategian tavoitteita, ministeri Sasi painotti puheessaan. Suomi kannattaa virallisten tekstien maksutonta uudelleenkäyttöä. Tekijänoikeudet eivät muodosta ongelmaa, koska direktiivi ei Suomen näkemyksen mukaan vaikuta niihin. Telekomissaari Liikanen toivoi, että asiasta voitaisiin tehdä päätös seuraavassa televiestintäneuvoston kokouksessa ensi vuoden maaliskuussa. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että huomattavaa edistystä asiassa on jo saavutettu. Tanskan mukaan tulisi vielä kuitenkin tarkemmin selvittää direktiivin suhdetta niihin asiakirjoihin, joihin liittyy julkisen sektorin omia tekijänoikeuksia. Neuvosto odottaa Euroopan parlamentin kantaa asiassa. Samalla neuvosto pyrkii oman yhteisen kannan löytämiseen. Asiassa on tarkoitus saada aikaan neuvoston yhteinen kanta vuoden 2003 alkupuolella. neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö puh. (09) EU-vaihde

8 TELEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma ICANNin hallinnointia halutaan uudistaa Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen verkko- ja tietoturvakulttuuria koskevasta eurooppalaisesta lähestymistavasta. Päätöslauselma velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoturvakoulutusta. Lisäksi tietoturvaloukkausten ennakoimiseen ja torjumiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa Ministerit hyväksyivät päätelmät, joilla pyritään varmistamaan jatkossa tieto-ja viestintätekniikan sekä sähköisen liiketoiminnan osaaminen Euroopassa. Päätelmissä korostetaan, että tulevaisuudessa tietoteknisten taitojen kysyntä ja tarjonta tulisi saada vastaamaan entistä paremmin toisiaan. Asiakirjassa esitetään, että vuonna 2003 perustettaisiin eurooppalainen eskills-foorumi. Puheenjohtajamaa Tanskan teleministeri Helge Sanders painotti, että koulutuksen sisältöä ja tarjontaa pitäisi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten Puheenjohtaja Tanska totesi, että eurooppalaisen verkko- ja tietoturvallisuuskulttuurin edistämiseen liittyy monia haasteita. Lisäksi Tanska painotti, että toimenpiteiden tulee tällä sektorilla olla mahdollisimman kattavia, jotta saatavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) ja työnantajien tarpeet kohtaisivat aiempaa paremmin toisensa. Ministerit kehottivat komissiota analysoimaan vuoden 2004 loppuun mennessä tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen sekä ammattitaitojen vajeet. Jäsenmaiden tulisi edistää teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyötä tämän vajeen poistamiseksi. opetusneuvos Jari Jokinen, opetusministeriö puh. (09) Komissaari Erkki Liikanen kertoi neuvostolle, miten komissio on toiminut Internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANN-yhteisön sääntöjen muuttamiseksi. Maaliskuussa ja kesäkuussa 2002 pidetyissä televiestintäneuvoston kokouksissa sovittiin EU:n yhteisistä tavoitteista ICANNin uudistamisen suhteen. Nämä tavoitteet saivat kannatusta Shanghaissa lokakuussa pidetyssä ICANNin kokouksessa. ICANNin toiminnassa EU tulee kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota yhteisen edun valvontaan. ICANNin puitteissa on myös hyväksytty yhteiset säännöt, jotka antavat toiminnalle selkeämmät ohjeet. ICANNin seurantaa tullaan myös lisäämään. EU aloittaa keskustelut Internetin kansainvälisestä hallinnoinnista vuoden 2003 kuluessa. Keskusteluiden tehokas toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kesken. neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) EU-vaihde 8

9 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa Sähköistä hallintoa kehitetään Komissaari Erkki Liikanen esitteli komission kahdeksannen kertomuksen televiestintäalan sääntelyn täytäntöönpanosta. Televiestintäalan kasvu on ollut edellisvuosiin verrattuna laskussa. Tästä trendistä huolimatta televiestintäsektorin kehitys on ollut hyvä verrattuna muihin sektoreihin. Yleisesti ottaen televiestinnän hinnat ovat EU:n alueella laskeneet, verkkojen kattavuusalueet ovat laajenneet ja käyttäjien määrä on kasvanut. Internetin laajakaistayhteyksien osalta EUmaat ovat parantaneet asemaansa suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta silti alue on yhä jäljessä Yhdysvalloista. Unionin haasteena on saada uusi televiestintää koskeva sääntelypaketti aikataulun mukaisesti voimaan. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisestä hallinnosta ja sähköisistä varmennusmenetelmistä. Komissaari Liikanen esitteli viestintäministereille väliaikatietoja raportista. Asian käsittely jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti, jonka jälkeen raportti tuodaan neuvoston käsiteltäväksi. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa Viime vuoden kesäkuussa Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin esteistä, jotka rajoittavat pääsyä tietoyhteiskunnan uusiin palveluihin ja sovellutuksiin. Erityisesti tämä ongelma koskee digitaalisen television ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän alalla olevia avoimia järjestelmiä. Ministereille esiteltiin lopullinen raportti asiassa. Julkinen kuuleminen asiassa jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti. Kun julkinen kuuleminen on saatettu loppuun, voidaan raportti tuoda neuvoston käsiteltäväksi. viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) EU-vaihde

10 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Euroopan unionin liikenneministerit Prestige-nimisen öljytankkerin aiheuttaman ympäristökatastrofin vuoksi Euroopan unionin liikenneministerien pääpuheenaiheeksi nousi öljykuljetusten turvallisuus. Ministerit päättivät useista toimista, joilla pyritään estämään Prestigen kaltaisten onnettomuuksien uusiutuminen. Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 6. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Lentoliikenteen puolella ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan muodostamisesta sekä niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta EU:n liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta. Neuvosto hyväksyi poliittisen yhteisymmärryksen neljästä asetuksesta. Lisäksi hyväksyttiin sotilasilmailukysymyksiä koskeva julkilausuma. Asetuspaketti sisältää ilmatilan puiteasetuksen, lennonvarmistuspalveluasetuksen, ilmatila-asetuksen ja ilmaliikenteen hallintaverkkoasetuksen. Jatkuvasti lisääntynyt lentoliikenne on johtanut mm. ilmatilan ruuhkautumiseen ja lentoliikenteen myöhästymisiin. Tästä on aiheutunut merkittäviä ongelmia lähinnä Keski-Euroopassa, jossa sijaitsee useita vilkkaasti liikennöityjen lentoreittien solmukohtia ja suuria lentoasemia. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila asetuskokonaisuuden tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa näitä haittoja. Puiteasetuksessa täsmennetään, ettei asetuspaketilla ole vaikutusta jäsenvaltioiden suvereniteettiin oman ilmatilansa osalta. Myöskään jäsenvaltioiden yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puolustusta koskevia vaatimuksia ei asetuspaketilla muuteta. Asetuskokonaisuuden säännökset eivät kata sotilastoimintaa eikä harjoittelua. Lennonvarmistuspalveluasetus velvoittaa kehittämään lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmän, joka on tasapuolinen, läpinäkyvä ja kustannussidonnainen. Hallintaverkkoasetuksen tavoitteena on, että eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkot ovat keskenään yhteentoimivia. Yhteisön liittymisellä Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin jäseneksi on keskeinen merkitys yhtenäinen eurooppalainen ilmatila hankkeen toteutumisen kannalta. Neuvosto ja komissio liittivät päätökseen yhteisen lausuman siitä, että eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen perustaminen kuuluu jäsenvaltioiden ja yhteisön jaettuun toimivaltaan. vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) EU-vaihde 10

11 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun Ministerit pääsivät yksimielisyyteen niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Lentoliikenteen harjoittajalla tai matkanjärjestäjällä on ylivaraustilanteessa velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka haluavat luopua varauksistaan sovittavia korvauksia vastaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä voi evätä matkustajalta pääsyn koneeseen. Liikuntarajoitteisille matkustajille, heidän saattajilleen sekä lapsille, joilla ei ole saattajaa, tulee kuitenkin aina antaa etusija. Ministerit sopivat matkustajille maksettavista korvaussummista. Alle kilometrin mittaisista lennoista matkustaja saa 250 euron korvauksen. Korvaussumma nousee 400 euroon, kun EU:n sisäinen matka on yli kilometriä. Lisäksi matkustajalle korvataan 400 euroa niissä tapauksissa, joissa matka on yli mutta alle kilometriä. Yli kilometrin lentojen peruuntumisista korvataan 600 euroa. Korvausvelvollisuus koskettaa reittilentojen lisäksi myös tilauslentoja. Jos lentoyhtiö ilmoittaa peruuttamisesta 15 vuorokautta ennen lentopäivää, vapautuu yhtiö korvausvelvollisuudesta. Neuvosto velvoitti komission selvittämään vuoteen 2006 mennessä, miten asetusta voitaisiin soveltaa Euroopan ulkopuolelta tehtäviin paluulentoihin. Asetus velvoittaa operoivan lentoyhtiön huolehtimaan siitä, että jokaisessa tarkastuspisteessä ilmoitetaan näkyvällä ilmoituksella lentomatkustajan oikeudesta korvaukseen lennolle pääsyn epäämisestä. Kunkin jäsenmaan on lisäksi nimettävä elin, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltion alueella. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) Open Sky -tiedonanto komissiolta Komissio antoi selostuksen tuomioistuimen päätöksestä jäsenmaiden kahdenkeskisistä Yhdysvaltojen kanssa solmimista ns. open skies -tyyppisistä lentoliikennesopimuksista. Osa tuomion saaneista maista tuki ajatusta antaa komissiolle oikeus neuvotella lentoliikennesopimukset Yhdysvaltain kanssa. Jäsenmaat edellyttivät, että siihen asti kun yhteisön sopimus saadaan aikaan, jäsenvaltiot voivat jatkaa sopimustensa voimassaoloa. Puheenjohtaja totesi, että jäsenmaat ovat valmiit työskentelemään rakentavasti komission kanssa. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-vaihde

12 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen Tinayhdisteet kiellettiin Ministerit yrittivät päästä sopimukseen Alppien kauttakulusta. Jäsenmaat panivat myönteisesti merkille Itävallan, Saksan ja Italian laatiman toimintasuunnitelman rautatie- ja yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseksi Alppien läpimenevässä liikenteessä. Itävalta ei kuitenkaan voinut hyväksyä maantieliikenteen kuljettamiseen tehtyjä kompromisseja. Itävalta katsoi, että pitemmällä tähtäyksellä ne tarkoittaisivat läpikulkuliikenteen vapauttamista kokonaan määrällisistä rajoituksista. Komissio muistutti, että ekopistejärjestelmä loppuu kokonaisuudessaan vuonna Tämän jälkeen liikenne on vapaata, ellei muuta sovita. Puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta yritetään löytää ratkaisu vuoden loppuun mennessä. liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen orgaaniset tinayhdisteet kieltävästä asetusehdotuksesta. Asetusehdotuksen tarkoituksensa on vähentää tai poistaa alusten kiinnittymisenestojärjestelmissä käytettävien orgaanisten tinayhdisteiden (TBT-yhdisteet) meriympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Tämän vuoksi TBT-yhdisteiden käyttö kielletään yhteisön jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta sekä kaikilta yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvilta aluksilta. Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Asetusehdotusta sovelletaan vuoteen 2008 jatkuvan siirtymäkauden aikana ainoastaan jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Puheenjohtajamaa Tanskan tarkoituksena oli pyrkiä saavuttamaan puheenjohtajakaudellaan neuvoston poliittinen yhteisymmärrys toisesta rautatiepaketista. Tanska kuitenkin joutui luopumaan tavoitteestaan. Neuvostossa ministerit keskustelivat rautatiepaketista puheenjohtajan esittämien kysymysten pohjalta. Turvallisuusdirektiivistä keskusteltaessa eniten kannatusta sai linjaus, joka antaisi turvallisuusasioissa vastuun jäsenmaille. Ehdotuksessa jäsenmaat vastaisivat siitä, että yhteisten turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusmenetelmien asettamat vaatimukset täytetään. Jäsenmaat voivat myös ylläpitää tai ottaa käyttöön tiukempia turvallisuustasoja ja edellyttää niitä kaikilta rataverkolle haluavilta rautatieyrityksiltä. Yhteentoimivuusdirektiivin osalta valtaosa ministereistä kannatti linjausta, jossa yhteentoimivuutta sovellettaisiin koko eurooppalaiseen rataverkkoon lähi- ja keskipitkällä aikajaksolla. hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) EU-vaihde 12

13 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Marco Polo -ohjelman rahoista sopu Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo -hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Marco Polo -ohjelman päämääränä on siirtää tiekuljetusten odotettu kasvu muihin liikennemuotoihin, kuten lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesikuljetuksiin. Marco Polo -ohjelmaan sisältyy kolmentyyppisiä hankkeita: liikennemuotosiirtymään liittyvät hankkeet, katalyyttiset hankkeet ja yhteiset oppimistoimet. Neuvoston 75 miljoonan euron summalle on saatu alustavasti myös Euroopan parlamentin hyväksyntä. Komission alkuperäinen ehdotus Marco Polo -ohjelman kokonaisbudjetiksi oli 115 miljoonaa euroa vuosille ylitarkastaja Helena Vänskä, puh. (09) Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta Puheenjohtajamaa antoi ympäristöä ja kestävää kehitystä liikennepolitiikkaan integroivan strategian tarkistusehdotuksen. Esitys perustuu komission alaisen liikenne- ja ympäristöasiantuntijoiden työryhmän (JEG- TE) sekä jäsenvaltioiden kanssa kesän 2002 aikana tehtyyn valmistelutyöhön. Päätöslauselmassa todettiin, että moderni liikennejärjestelmä on tärkeä edellytys yhteisön taloudelliselle kehitykselle. Järjestelmän täytyy olla ympäristöystävällinen, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä ja sen täytyy tukea EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Päätöslauselmassa todettiin, että liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on tärkeää, että jäsenmaat täyttävät Kioton sopimuksen velvoitteet. Neuvoston mielestä yhteisötasolla ja jäsenmaissa saavutetusta liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisestä huolimatta myös lähitulevaisuudessa on saatava aikaan merkittävää edistymistä. Neuvosto painotti, että yhteisössä tarvitaan uusia toimenpiteitä erityisesti maantieliikenteen, merenkulun ja lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Merenkulussa ja lentoliikenteessä on otettava kuitenkin huomioon IMOssa ja ICAOssa tehtävä työ. Päätelmissä kannustettiin komissiota jatkamaan liikenteen hinnoittelussa ja ympäristötavoitteissa kaikkien liikennemuotojen ympäristömyötäisyyden tukemiseksi. liikenneneuvos Raisa Valli, puh. (09) EU-vaihde

14 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Sopu Galileon palveluista Yksirunkoisten alusten poistamiseen tiukennettu aikataulu Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa määritellään mitä erilaisia palveluja Galileo-sateliittijärjestelmään sisällytetään. Ministerit hyväksyivät palveluiksi kansalaisten käyttöön tarkoitetun avoimen palvelun ja ammattisovelluksia varten tarkoitetun kaupallisen palvelun. Kaksi muuta palveluryhmää ovat ihmishengen turvaava palvelu, joka sisältää operaattorin palvelutakuun ja julkisesti säännellyn palvelun. Lopullinen päätös palveluista tehdään vuoden 2003 lopulla. Ministerit korostivat, että Galileojärjestelmästä on tehtävä sellainen, että se on yhteensovitettavissa Yhdysvaltain hallinnoiman GPS-järjestelmän kanssa. Neuvosto päätti uuden Galileo-turvallisuusviranomaisen perustamisesta. Lisäksi komissio velvoitettiin jatkamaan yhteistyöneuvotteluja Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja muiden kolmansien maiden kanssa. Euroopan unionin liikenneministerit päättivät eliminoida kaikin mahdollisin keinoin yksirunkoisten säiliöalusten aiheuttamat ympäristöriskit. EUministerit olivat yksimielisiä siitä, että toimiin Prestige-öljytankkerionnettomuuden kaltaisten katastrofien estämiseksi on ryhdyttävä heti. Kaikki jäsenvaltiot osallistuivat keskusteluun ja useimmat tekivät muutosehdotuksia alkuperäiseen ehdotukseen. Espanja vaati nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Puheenvuorossaan Espanja kiitti öljyntorjuntaan ja puhdistustöihin osallistuneita maita, mainiten nimeltä myös Suomen. Ministeri Kimmo Sasi teki kokouksessa ehdotuksen, jonka mukaan komission on ryhdyttävä heti neuvottelemaan hakijamaiden lisäksi myös Venäjän kanssa yksirunkoisten säiliöalusten käytön rajoituksista. Sasin ehdotus hyväksyttiin neuvostossa. - On tärkeää, että yksirunkoisten säiliöalusten käytön rajoittamiseen saadaan mukaan myös EU:n hakijamaat ja EU:n ulkopuoliset maat Itämerellä ja Välimerellä. Venäjän saaminen mukaan on erityisen tärkeä. Vain tällä tavoin pystytään EU:n jäsenmaiden rannikoita suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, ministeri Sasi korosti Suomen kannanotossa. alueellisen rahaston perustamiseen. Suomen kanta hyväksyttiin neuvostossa. Suomi ei tukenut vaarallisten alusten satamatarkastusten tihentämistä, vaan piti sitä epärealistisena. Suomi kiirehti pyrkimyksiä kohottaa hakijamaiden ja Venäjän satamavalvonnan tasoa teknisen yhteistyön avulla. Ministerit hyväksyivät puheenjohtajan tekemän uuden ehdotuksen päätelmiksi. Uudistetuissa päätelmissä mainittiin mm. yksirunkoaluksilla kuljetettavien kiellettyjen öljylaatujen määrittely raskaaksi raakaöljyksi, raskaaksi polttoöljyksi ja bitumiksi. Lisäksi sovittiin muiden ympäristöä pilaavien aineiden kuljetusten rajoittaminen jäsenvaltioiden rannikkoalueilla ja ehdotuksen laatiminen rangaistusten asettamisesta piittaamattomalle toiminnalle. Komissio lupasi lopuksi liittää yksirunkoisten säiliöalusten kieltämistä koskevaan ehdotukseensa analyysin käytettävissä olevasta säiliöaluskapasiteetista. liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Suomi tuki IMO:ssa neuvoteltavan öljyvahinkojen korvausrahaston perustamista. Päätös pitäisi saada aikaan toukokuussa Sen sijaan Suomi suhtautui varauksellisesti EU:n omaan hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) EU-vaihde 14

15 EU-vaihde 1/2003 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS Kreikan puheenjohtajuus Kreikka keskittyy ilmailuun ja TEN-liikenneverkkoon Vuoden alusta neuvoston puheenjohtajuuden haltuunsa ottanut Kreikka pyrkii puolivuotiskautensa aikana löytämään ratkaisuja lentoliikennettä koskeviin kysymyksiin. Jäsenmaiden kahdenväliset lentoliikennesopimukset kolmansien maiden kanssa on Kreikan listan kärkipäässä. Erityisesti Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisten lentoliikennesopimusten tilanteeseen aiotaan löytää ratkaisu. Kreikan on tarkoitus kevään aikana järjestää kaksi laajaa tapaamista, joissa keskustellaan lentoliikennesopimusten tilanteesta. Näissä kokouksissa on mukana jäsenmaiden edustajien lisäksi komissio ja eri asiantuntijaryhmiä. Lisäksi Kreikka aikoo kartoittaa lentoyhtiöiden mielipiteet tässä asiassa. Lentoliikennepuolella Kreikan on tarkoitus ratkaista vakuutuksiin, kansainväliseen lentoliikennejärjestö ICAO:oon ja slottien jakoon liittyviä ongelmia. Euroopan kattavan TEN-liikenneverkon uudelleen arviointi on Kreikan liikennepuolen prioriteetteja. Kreikka odottaa, että entisen liikennekomissaari van Mierten, korkean tason laajenemisen vaikutuksia TEN-liikenneverkkoihin pohtinut työryhmä saa mietintönsä valmiiksi. Laajenemisen myötä yhteiseurooppalaisten liikennehankkeiden listaan on tulossa muutoksia. Kreikka aikoo nostaa esille myös liikennejärjestelmien nykyaikaistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kreikka nostaa puheenjohtajuutensa aikana tieliikenteen turvallisuusasiat esille. Liikenteen valkoisessa kirjassa esitettiin kunnianhimoinen tavoite puolittaa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä tämän vuosikymmenen aikana. Liikenneturvallisuusasioissa Kreikka esittää viiden vuoden toimintasuunnitelmaa, jossa korostettaisiin erityisesti asennekasvatuksen ja koulutuksen merkitystä. Myös liikenteen uudet maksujärjestelmät ja niiden kehittäminen ovat Kreikan puheenjohtajuuden kärkipään asioina. Komissiolta on tulossa kevään aikana ehdotus kaikkien liikennemuotojen maksujen uudistamisesta. Kreikka on kertonut ottavansa tämän asian käsittelyyn. Kreikka aikoo myös ottaa työryhmäkäsittelyyn toisen rautatiepaketin. Puheenjohtajamaa suhtautuu kuitenkin epäillen esityksen läpimenoon Belgi- an, Luxemburgin ja erityisesti Ranskan vastustuksen vuoksi. Muita Kreikalle tärkeitä liikennepuolen asioita ovat ekopisteet, tunnelien turvallisuusasiat, Galileo ja kaupunkien liikennejärjestelmät. apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) EU-vaihde

16 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS EU-vaihde 1/2003 Kreikka pyrkii saamaan aikaan päätöksen tietoturvayksiköstä Kreikka keskittyy puheenjohtajakaudellaan telesektorilla lähinnä kahteen asiaan. Sen tavoitteena on saavuttaa yhteinen kanta julkisen sektorin tietodirektiivistä sekä tietoturvayksikön perustamisasetuksesta. Lisäksi Kreikka aikoo seurata tiiviisti telesektorin tilannetta. Kevään teleneuvosto pidetään alustavan aikataulun mukaan jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Näin ministerit voivat keskustella telesektorin tilanteeseen liittyvästä raportista jo ennen 21. maaliskuuta kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa. Kesän neuvoston alustava ajankohta on kesäkuun 5. tai 6. päivä. Kreikan on tarkoitus käsitellä alkuvuodesta myös julkisen sektorin tietojen julkisuutta käsittelevää direktiiviä, Modinis-ohjelmaa sekä esafe-ohjelmaa. Kreikalla ei ole suunnitelmia siitä miten se aikoo käsitellä komissiolta kevään aikana tulevia aloitteita. Komission maaliskuussa annettavaa digitaaliseen televisioon siirtymistä käsittelevää tiedonantoa Kreikka ei aio ottaa neuvostossa käsittelyyn, vaan jättää asian suosiolla Italian kaudelle. Kreikka aikoo järjestää kolme epävirallista tietoyhteiskuntatapahtumaa. einclusion tapahtuma pidetään ennen pääsiäistä Kreetalla, egovernment on aiheena pääsiäisen jälkeen Ateenassa ja ehealth-tapahtuman pitopaikkana on Bryssel toukokuun lopussa. ylitarkastaja Antti Paasilehto, puh. (09) Merenkulussa keskitytään turvallisuuteen Kreikka on nostamassa puheenjohtajakaudellaan erityisesti esille merenkulun turvallisuuden. Erityisesti öljykuljetusten turvallisuuden varmistaminen on Kreikan puheenjohtajuuden suuria kysymyksiä liikennepuolella. Erityisesti Kreikka haluaa lisätä turvallisten alusten osuutta EU-maiden rekistereissä olevien öljytankkereiden osalta. Myös merenkulkuammattien imagon parantaminen ja merikuljetusten osuuden nostaminen ovat Kreikalle tärkeitä. Kreikan merenkulkuministeri George Anomeritiksen mukaan laajenemisen myötä merenkulun turvallisuus, kilpailukyky ja siitä huolehtiminen ovat erityisen tärkeitä asioita. Myös satamien turvallisuuskysymykset ovat esillä ministerineuvoston kokouksissa Kreikan puheenjohtajuuden aikana, ministeri Anomeritis lupasi. EU:n ulkomaanviennistä 90 prosenttia ja sisäisistä kuljetuksista 41 prosenttia kulkee meriteitse. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde 16

17 EU-vaihde 1/2003 MERENKULKU Merenkulku Öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella Joulukuussa Euroopan unionin liikenneministerit pääsivät yksimielisyyteen siitä, että toimiin Prestige-turman kaltaisten katastrofien ehkäisemiseksi on ryhdyttävä heti. Suomen kannalta asia on erittäin tärkeä, sillä öljykuljetukset tulevat kaksinkertaistumaan Suomenlahdella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tulevia toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi ovat uuden merenkulun valvontajärjestelmän käyttöönotto, pyrkimys yksirunkoisten alusten nopeaan poistamiseen myös Viron ja Venäjän liikenteestä sekä öljyntorjuntakaluston riittävän määrän ja laadun turvaaminen. Suomenlahden öljykuljetukset olivat vuonna miljoonaa tonnia vuodessa ja vuonna 2000 jo yli 40 miljoonaa tonnia. Meriliikenteen on ennustettu kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 mennessä, ja tästä öljykuljetuksien osuus tulee olemaan noin 80 miljoonaan tonnia vuodessa. Alusliikenteen kasvu johtuu etenkin Venäjän ja Viron uusista satamahankkeista sekä nykyisten satamien uudistamisesta. Esimerkiksi Primorskin öljysataman kautta voitaisiin vuosittain kuljettaa 12 miljoonaa tonnia öljyä, mikä on Suomenlahden olosuhteissa paljon. Tulevaisuudessa vuosikapasiteetin arvioidaan olevan miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Määrä on kolminkertainen Suomen öljynkuljetuksiin verrattuna. Suomenlahdella liikennöi vielä paljon yksirunkoisia öljytankkereita. Vaikka pientä kehitystä onkin havaittavissa kaksoisrunkoisten alusten lisääntymisessä, niin esimerkiksi kesällä 2001 Tallinnan ja Pietarin satamissa käyneistä aluksista yli kolmannes oli yksirunkoisia. Venäjäkin rajoittamaan yksirunkoisilla kuljetuksia Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi painotti joulukuun ministerineuvostossa sitä, että komission tulee jäsenvaltioiden tuella tehdä kaikkensa, että hakijamaat ja naapurimaat saadaan mukaan yksirunkoiset säiliöalukset kieltävään sitoumukseen. - On pyrittävä aikaansaamaan vastaava yksirunkoisia säiliöaluksia koskeva kielto lähialueiden lisäksi myös kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Jäsenvaltioiden ja komission tulee yhdessä toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ministeri Sasi sanoi. Sasi keskusteli Venäjän liikenneministerin Sergei Frankin kanssa Prestigeonnettomuudesta ja yksirunkoisten öljytankkereiden nopeutetusta poistosta vieraillessaan Moskovassa 16. joulukuuta. Suomenlahden öljykuljetukset olivat vuonna miljoonaa tonnia vuodessa ja vuonna 2000 jo yli 40 miljoonaa tonnia. Ministeri Frank oli huolestunut EUministerien nopeasti tekemistä Prestige-onnettomuuden syitä koskevista johtopäätöksistä. Frank korosti IMO:n keskeistä roolia yksirunkoisten tankkereiden käytöstä poistamisessa. Kansainvälisen aikataulun mukaan yksirunkoiset säiliöalukset poistetaan asteittain liikenteestä vuosina Suomen kannalta olisi kuitenkin erityisen tärkeää, että Venäjä ja muut Itämeren maat sitoutuisivat yksirunkoisten alusten nopeutettuun liikenteestä poistamiseen. Neuvotteluja tullaan käymään komission johdolla. Suomi ja muut jäsenmaat pyrkivät tukemaan prosessia parhaansa mukaan. Itämeren maiden kesken asioista neuvotellaan kesäkuussa Itämeren alueen maiden liikenneministerineuvostossa. Öljyntorjuntakaluston riittävyys kysymysmerkki Prestige-säiliöaluksen haaksirikkoutuminen Suomenlahdella olisi ylittänyt reilusti Suomen, Viron ja Venäjän öl- 17 EU-vaihde

18 MERENKULKU EU-vaihde 1/2003 jyntorjuntakaluston kapasiteetin. Suomen ympäristökeskuksen yli-insinööri Kalervo Jolman mukaan nykykalusto on riittämätön yli tonnin raakaöljyvahinkoihin. Merihätään joutuessaan yksirunkoisella Prestigellä oli lastinaan tonnia öljyä. Ympäristöministeriö teki marraskuussa 2002 mittavan avustuspäätöksen öljyntorjuntalaitteiden toimituksesta Venäjälle, Pietariin ja Kaliningradiin. Nykyaikaiset laitteet korvaavat vuotta vanhaa pääosin venäläistä kalustoa ja niitä voidaan käyttää yhdessä Suomenlahdella jo olevien öljyntorjuntalaitteistojen kanssa. Laitetoimitukset kuuluvat Venäjän viranomaisten hyväksymään öljyntorjuntasuunnitelmaan, jota avustaa Suomen lisäksi myös Tanska. Vaikka laitetoimitukset parantavat öljyntorjuntavalmiutta itäisellä Suomenlahdella, uusia suuria investointeja tarvittaisiin tulevaisuudessa kipeästi. Ministeri Sasi ja ministeri Frank ottivatkin tapaamisessaan esille sen kuinka tärkeää on, että Suomenlahden öljyntorjuntakaluston määrän ja kunnon riittävyys varmistetaan ja maiden välistä viranomaisyhteistyötä tiivistetään. Tarkoituksena on laatia Suomen ja Venäjän yhteinen suunnitelma riittävän öljyntorjuntakapasiteetin varmistamiseksi Suomenlahdella. Ympäristöministeritkin haluavat vähentää yksirunkoisia aluksia Myös ympäristöministerit keskustelivat ympäristöneuvostossa Espanjan rannikolla uponneen Prestigealuksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista. Ministereiden asiasta antama lausuma myötäilee EU:n liikenneministereiden neuvostossa tekemiä linjauksia. Suomen aloitteesta ympäristöministereiden lausumaan lisättiin vaatimus siitä, että myös EU:n hakijamaat sekä Venäjä on saatava rajoittamaan Meriturvallisuusviraston johtaja tulee Hollannista Willem de Ruiter on Euroopan unionin meriturvallisuusviraston ensimmäinen pääjohtaja. Hollantilaisen De Ruiterin nimitti tehtävään viraston hallintoneuvosto 29. tammikuuta. Willem de Ruiter siirtyy tehtävään EU:n komission meriturvallisuusyksikön päällikön paikalta. kulkua yksirunkoisilla säiliöaluksilla Välimerellä ja Itämerellä. Vain siten EU:n rannikoita voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristöministeri Jouni Backman totesi, että erityisesti Venäjän merkitys tässä yhteistyössä korostuu, sillä öljynkuljetusten on arvioitu lisääntyvän huomattavasti Itämerellä Venäjän uusien satamahankkeiden johdosta. Virasto aloitti toimintansa viime vuoden lopulla. Toistaiseksi meriturvallisuusvirasto toimii Brysselissä. Virasto kuuluu niihin EU-elimiin, joiden sijoituspaikasta ei ole vielä päästy jäsenmaiden kesken sopuun. Viraston isännyyttä ovat tavoitelleet mm. Portugali ja Ranska. Pääjohtajan toimikausi on viisivuotinen. merenkulkuneuvos Kurki Raimo, puh. (09) hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) Viraston tehtävä on parantaa EU:n meriturvallisuutta, ehkäistä onnettomuuksia sekä vähentää ihmishenkien menetyksiä meriliikenteessä. Virasto pyrkii myös tehostamaan alusten valvontaa. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde 18

19 EU-vaihde 1/2003 MERENKULKU IMO:ssa sopimukseen merenkulun turvatoimien tiukennuksesta Uuraan satama vielä epävarma IMO:n meriturvallisuuskomitea on valmistellut ja diplomaattikonferenssi hyväksynyt merenkululle uudet tiukennetut turvatoimet, jotka tulevat voimaan heinäkuusta 2004 alkaen. Muutokset tuovat velvoitteita niin aluksille, laivaisännille kuin satamille. Vuoden 2004 heinäkuussa aluksilla on muun muassa oltava turvasuunnitelma, turvapäällikkö sekä hälytysjärjestelmien ja valvontakameroiden kaltaisia teknisiä turvajärjestelyjä. Isommilta satamilta vaaditaan riskikartoitus ja sen pohjalta laadittu turvasuunnitelma. Satamilla tulee jatkossa myös olla oma turvapäällikkö. Turvatoimia tehostavat määräykset sisältyvät erityiseen satamien ja alusten turvasäännöstöön. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on työstänyt uusia määräyksiä koko vuoden. Valmistelut käynnistyivät pian New Yorkin terrori-iskun jälkeen syksyllä Muutokset hyväksyi joulukuuta kokoontunut diplomaattikonferenssi, johon osallistui edustajia 109 SOLAS-yleissopimuksen allekirjoittajavaltiosta sekä tarkkailijoita kuudesta valtiosta. Lisäksi kokoukseen osallistui keskeisimpien merenkulkualan järjestöjen edustajia. Ihmishengen turvallisuutta käsittelevä SOLAS-yleissopimus on meriturvallisuuden perusta. Nyt sovittujen SOLAS-muutosten lisäksi hyväksyttiin 11 merenkulun turvatoimien toteuttamista ja jatkotoimia koskevaa päätöslauselmaa. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) Suomi ei ole edelleenkään saanut selkeää ja varmaa tietoa Uuraan öljysataman rakentamisesta Viipurin edustalle. Venäjän liikenneministeriö ja liikenneministeri ovat kirjoittaneet Uuraan satamasta yhteistyösopimuksen Lukoilin kanssa. Uusimman tiedon mukaan Venäjän luonnonvarainministeriö on kuitenkin käskenyt keskeyttää Uuraan öljysataman rakennustyöt, koska rakentamis- ja ympäristöluvat eivät ole kunnossa. neuvotteleva virkamies Martti Poutanen, puh. (09) Uusi laivaseuranta alkaa Suomenlahdella 2004 Valvonta-alueelle tulevien alusten pitää ilmoittautua viranomaisille, jotka antavat alukselle luvan yksisuuntaisen kaistan käyttöön. Itään menevä liikenne ilmoittautuu Tallinnan VTS-keskukselle ja länteen menevä Helsingin VTSkeskukselle. Keskukset välittävät aluksille myös tietoa ajankohtaisesta liikenteestä ja muista seikoista, jotka alusten tulee ottaa huomioon liikkuessaan alueella. Suomi, Venäjä ja Viro kehittävät parhaillaan merenkulun seurantajärjestelmää, jolla parannetaan Suomenlahden alusliikenteen turvallisuutta. VTMIS:ksi kutsuttu järjestelmä (Vessel Traffic Management and Information Service) toimii periaatteessa samalla tavalla kuin lennonjohtojärjestelmä ilmailuliikenteessä. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön pian Viron EU-jäsenyyden alkamisen jälkeen kesällä merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde

20 LENTOLIIKENNE JA RAUTATIET EU-vaihde 1/2003 Lentoliikenne ja rautatiet Tuomioistuin: Open skies sopimukset vastoin EU-oikeutta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin puolsi antamassaan tuomiossa komission näkemystä, jonka mukaan Suomen ja seitsemän muun jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen kahdenväliset open skies -sopimukset ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Sopimukset sisältävät tiettyjä kohtia, jotka on neuvotteluteitse poistettava, tuomioistuin totesi omassa päätöksessään. Lisäksi lentoyhtiöiden omistusta ja valvontaa koskeva kansallisuuslauseke on yhteisön oikeuden vastaista syrjintää. Useimpien EU-maiden ja USA:n välisten sopimusten mukaan sopimusehdoin USA:han liikennöivien eurooppalaisten lentoyhtiöiden osake-enemmistön on oltava oman maansa kansalaisten hallussa. Jos tästä poikettaisiin, yritykset menettäisivät kansainväliset liikennöintioikeutensa. Tuomioistuin totesikin, että nämä sopimusehdot ovat EU:n perustamissopimuksen vastaisia, sillä ne merkitsevät EU:n yritysten välistä syrjintää niiden omistajan kansallisuuden perusteella. Tuomioistuimen päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että EU-valtioiden on tavalla tai toisella uusittava lähes kaikkien lentoliikennesopimustensa kansallisuuslausekkeet. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-kansalaiset kaipaavat parannusta paikallisliikenteen palveluihin Kaupunkien paikallisliikenne ja erityisesti paikallisjunaliikenne saavat Euroopan unionin kansalaisilta moitteita. EU:n väestöstä 25 prosenttia on tyytymätön paikallisjunien toimintaan ja 23 prosenttia haluaisi parannuksia muuhun paikallisliikenteeseen. Liikennepalveluiden hintatasokaan ei tyydytä kuluttajia, sillä lähes puolet paikallisjunien käyttäjistä pitää matkustamista liian kalliina. Paikallisliikenteen hintatasoon tyytymättömiä on 45 prosenttia. Tiedot tulevat esille komission tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa on tiedusteltu kaikkien EU-maiden kansalaisten mielipidettä yhteiskunnan infrastuktuuripalveluiden tasosta. tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) EU-vaihde 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. toukokuuta 1999 (23.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston 2169. istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) 5179/1/01 REV 1 ADD 1 LIMITE MAR 2 CODEC 13 YHTEINEN KANTA Asia: Yhteinen kanta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaiset asiat Hallituksen esitys 13/2015 vp rautatielain ja ratalain muuttamisesta (rautatiemarkkinadirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI MAR 95 CODEC 876

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI MAR 95 CODEC 876 EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. en) 2002/0310 (COD) LEX 450 PE-CONS 3640/1/03 REV 1 MAR 95 CODEC 876 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o.../2003,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri Lentoliikenteen päästökauppa ETS Komission asetusehdotus jatkokaudeksi 2017-2020 Janne Mänttäri 28.3.2017 Lentoliikenteen ETS - Tausta Lentoliikenteen ETS alkoi 1.1.2012 kattaen kaikki ETA-alueen lentoasemille

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EU-vaihde 2/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA

EU-vaihde 2/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA 2/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Tuore ministeri Leena Luhtanen linjaa: Merenkulun turvallisuus ja tietoyhteiskunta EU-politiikan suuria kysymyksiä... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2010-00039 LPA Sirén Topi 29.01.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; lentoliikenteen turvatarkastuksissa käytettävät henkilöskannerit U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15.

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0287 (COD) 7429/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Kom:n asiak. nro: 15251/15

Lisätiedot

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00515 JulkICT Korhonen Juhani 02.10.2017 Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Kokous Epävirallinen sähköisen hallinnon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Komission tiedonanto älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien strategiaksi EU:ssa

Komission tiedonanto älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien strategiaksi EU:ssa Komission tiedonanto älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien strategiaksi EU:ssa E 142/2016 vp Asiantuntijakuuleminen liikenne- ja viestintävaliokunnassa 17.2.2017 Liikenneneuvos, johtava asiantuntija

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) JULKINEN

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) JULKINEN Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00224 JulkICT Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) 20.04.2017 JULKINEN Asia Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet täytäntöönpanostrategia Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

U 23/2017 vp. ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen

U 23/2017 vp. ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Reijo Paajanen /kok Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Reijo Paajanen /kok Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2004 vp Tiistai 13.4.2004 kello 12.00-13.02 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Mikko Alatalo /kesk Leena Harkimo /kok Saara Karhu

Lisätiedot