EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4"

Transkriptio

1 1/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttö puhutti ministereitä...s.7 Neuvosto pääsi sopuun yhtenäisestä ilmatilasta...s.10 Merenkulun turvallisuus EU:ssa ja Itämerellä...s.14, esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...s.21 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...17

2 TOIMITUS Liikenne- ja viestintäministeriö/ tiedotus PL 31, Valtioneuvosto päätoimittaja Janne Hauta puhelin (09) tilaukset ja osoitteenmuutokset faksi (09) puhelin (09) Lisätietojen antajat ovat liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, ellei toisin mainita. sähköposti: ULKOASU JA TAITTO Sinari Oy Minna Rekola KUVAT Antero Aaltonen KANNEN KUVA Merenkulkulaitos ISSN EU-vaihde on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta osoitteesta Tekstin lainaaminen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

3 EU-vaihde 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Liikenteen ja viestinnän EU-tietoa NÄKÖKULMA Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa...4 TELEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin teleministerit...5 Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta...5 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta...6 Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin...6 MODINIS:lle suuntaviivat...7 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin...7 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma...8 ICANN:in hallinnointia halutaan uudistaa...8 Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa...8 Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa...9 Sähköistä hallintoa kehitetään...9 Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa...9 MERENKULKU Öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella...17 Ympäristöministeritkin haluavat vähentää yksirunkoisia aluksia...18 Meriturvallisuusviraston johtaja tulee Hollannista...18 IMO:ssa sopimukseen merenkulun turvatoimien tiukennuksesta...19 Uuraan satama vielä epävarma...19 Uusi laivaseuranta alkaa Suomenlahdella LENTOLIIKENNE Tuomioistuin: Open skies sopimukset vastoin EU-oikeutta...20 EU-kansalaiset kaipaavat parannusta paikallisliikenteen palveluihin...20 LIIKENNETURVALLISUUS esafety - uusi teknologia turvallisuuden lisäämiseksi...21 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin liikenneministerit...10 Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta...10 Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun...11 Open Sky -tiedonanto komissiolta...11 YMPÄRISTÖ Liikenne rasittaa yhä enemmän ympäristöä Euroopassa...22 Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät EU:n ehdokasmaissa...23 Romuajoneuvojen jätehuolto tuottajan vastuulle...24 Ympäristötiedon saatavuus paranee...24 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen...12 Tinayhdisteet kiellettiin...12 Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Marco Polo -ohjelman rahoista sopu...13 Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta...13 Sopu Galileon palveluista...14 Yksirunkoisten alusten poistamiseen tiukennettu aikataulu...14 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS Kreikka keskittyy ilmailuun ja TEN-liikenneverkkoon...15 Kreikka pyrkii saamaan aikaan päätöksen tietoturvayksiköstä...16 Merenkulussa keskitytään turvallisuuteen...16 TIETOYHTEISKUNTA Komissio tukisi telealan tutkimusta...25 Numeronsiirto voimaan...25 EU-kansalaiset tyytyväisiä postin palveluihin ja hintoihin...25 MATKAN VARRELTA Parlamentti keskusteli eurooppalaisen liikennepolitiikan turvallisuudesta...26 CEMT ja EU lähekkäin...26 Ministeri Sasi keskusteli Saksassa UMTS-luvista...26 JULKAISUJA EU-vaihde

4 NÄKÖKULMA EU-vaihde 1/2003 Näkökulma Kimmo Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa Monen EU-maan teleyritykset ovat viime vuoden aikana ajautuneet pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin jättimäisten velkojen vuoksi. Yksi yhteinen syy näiden suuryritysten, kuten France Telecomin ja Deutche Telecomin, huonoon taloudelliseen tilanteeseen on vuonna 2000 Euroopassa järjestetyt kolmannen sukupolven UMTS-huutokaupat. Suomessa on kiinnitetty huomiota maamme suurimman teleyrityksen Soneran Saksassa tekemiin UMTShuutokauppoihin. Viime kesänä Suomessa kohistiin Soneran tekemistä huutokauppojen tilinpidollisista alaskirjauksista. Suomi vastusti EU:ssa UMTS-lupien jakotapaa. Edeltäjäni Olli-Pekka Heinonen toi useaan otteeseen lupaehtojen jakamisesta keskusteltaessa esille sen, että Suomi vastustaa lupien huutokauppaamista. Suomi painotti mielipiteessään sitä, että huutokauppojen järjestäminen aiheuttaa alan yrityksille niin paljon ylimääräisiä kustannuksia, että Eurooppa menettää telealalla kilpailuasemiaan. Näin on nyt, ikävä kyllä, kovaa vauhtia käymässä. Suomen mielestä ei ole, eikä ollut, pitkällä tähtäimellä järkevää rasittaa teleyrityksiä ylimääräisillä veroilla. Näistähän huutokaupoissa oli kysymys. Suomessa kolmannen suku- polven luvat jaettiin nk. kauneuskilpailun avulla. Osallistuin joulukuussa Brysselissä EU:n teleministerien illalliselle, jossa keskustelun aiheena oli telesektorin tilanne Euroopassa. Tapaamisen loppupäätelmissä todettiin, että EU:n tulee kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Totesimme, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Keskustelun päätelmistä tuli kompromissi. Päätelmissä todettiin, että jatkossa etsitään konkreettisia keinoja, joilla parannetaan matkapuhelinalan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Saksan vastustuksen vuoksi ei nimenomaisesti mainittu, että tällä tarkoitetaan toteutettujen UMTS-huutokauppaehtojen joustavoittamista. Mielestäni EU:n on kuitenkin ryhdyttävä todellisiin toimiin, jotta telealalla kilpailukyky säilyisi. Tärkeänä tekijänä kilpailukyvyn varmistamisessa on, että annetaan yrityksille kolmannen sukupolven taajuuksien jälleenmyyntioikeus niissä maissa, joissa niiden lupaehdot sen kieltävät. Tämä toisi monelle teleyritykselle pelivaraa ja estäisi valtioiden taajuuksien kahdenkertaisen rahastuksen. Myös lupaehdoissa olevia verkon rakentamiseen liittyviä vaatimuksia olisi tarkistettava. Päällekkäisille verkkoinvestoinneille ei ole perusteita. EU-maiden hallitukset ovat viime kuukausien aikana osallistuneet kansallisten teleyritystensä kriisirahoitukseen. Saksa antoi ensimmäisenä tukea pelastaakseen Mobilcom-yhtiön. Ranska antoi, joidenkin tilastojen mukaan maailman velkaisimmalle teleyritykselle France Telecomille, usean miljardin taloudellisen tuen heti joulukuun ministeritapaamisen jälkeen. Komissio ei ole vielä antanut päätöstään siitä, rikkovatko tuet EU:n kilpailulainsäädäntöä. EU-vaihde 4

5 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Valtion tuki, oli se sitten suoraa tai jollain tavalla naamioitua, on kuitenkin aina kyseenalaistettava. Jos valtiot alkavat tukea suoraan omia valtioenemmistöisiä teleyhtiöitään, on tie loputon. Markkinoiden toimivuuden kannalta huomattavasti parempi ratkaisu olisi, että puututaan alkuperäiseen ongelmaan. Kolmannen sukupolven taajuuksien huutokauppa oli väärä ratkaisu. Vaikka kauppoja ei pitäisikään purkaa, voi niiden ehtoja aina järkiperäistää. Seuraavan kerran teleyritysten ongelmista keskustellaan EU:ssa ministeritasolla maaliskuussa. Tuolloin teleministerit saavat käsiteltäväkseen komission raportin teleyritysten tilanteesta Euroopassa. Teleyrityksen ongelmat on todettu niin merkittäväksi asiaksi, että siitä on tullut Eurooppa-neuvostossakin pysyvä keskustelunaihe. Teleyritysten tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä puhutaan jälleen, kun yhteisön johtajat kohtaavat maaliskuun lopussa. Asiassa olisi kuitenkin hyvä myös ryhtyä pelkän keskustelun sijasta päätöksentekoon, sillä ala kehittyy kovaa vauhtia ja Euroopan asema alan globaalina johtajana on vahvasti uhattu. Suurena uhkana onkin se, että jos päätöksiä ei pian tehdä, ei EU:sta tule maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri Euroopan unionin teleministerit Euroopan unionin teleministerit totesivat, että televiestintäalan kehitykseen Euroopan unionin alueella tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ministerit muistuttivat, että televiestintäala on ollut viime vuosien aikana yksi keskeinen EU-alueen kasvutekijä ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. EU:n teleministerit kokoontuivat Brysselissä 4. ja 5. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Kokouksen aikana EU:n viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeurope 2005 toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta päätöslauselmasta. Lisäksi neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeurope toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Ministerit sopuun eeuroopan täytäntöönpanosta Viestintäministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen eeuroppa toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Asiasta käydyssä lyhyessä keskustelussa Saksa toi esille maansa teollisuuden näkemykset. Saksassa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pelkäävät, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet tuottavat ylimääräistä työtä ja näin lisäävät yrityksen kustannuksia. Portugali oli huolissaan siitä, että toimintasuunnitelman raportointivelvollisuudet jäävät voimaan toimintasuunnitelman päättymisen jälkeen. Telekomissaari Erkki Liikanen vakuutti Saksalle, ettei toimintasuunnitelmasta koidu uusia rasitteita teollisuudelle. eeurooppa toimintasuunnitelman aikana raportointi tehdään vain keskitetymmin ja näin tuloksista saadaan EU-tasolla vertailukelpoisempia. Komissaari Liikanen painotti, että indikaattorit ovat käytössä vain toimintasuunnitelman elinkaaren ajan eli kolme vuotta. Suomi pitää eeurooppa 2005 toimintasuunnitelmaa keskeisenä välineenä EU:n kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämisessä. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) EU-vaihde

6 EU-vaihde 1/2003 Ministerit keskustelivat televiestintäalan nykytilasta Varsinaista neuvoston kokousta edeltäneenä iltana ministerit kokoontuivat puheenjohtajamaa Tanskan järjestämälle illalliselle, jonka aikana käytiin epävirallinen keskustelu televiestintäalan nykytilasta. Ministerit totesivat keskustelun päätelmissä, että Euroopan unionissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota televiestintäalan kehitykseen. Ministerit totesivat, että alan taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään ja että teleala tarjoaa edelleen huomattavia kasvumahdollisuuksia siitä huolimatta, että alan kehitystä haittaavat tällä hetkellä taloudelliset vaikeudet. Ministerit painottivat, että EU:n tulisi edistää kolmannen sukupolven matkaviestintäteknologian käyttöönottoa sekä kehittämistä. Eniten keskustelua käytiin kolmannen sukupolven matkapuhelintaajuuksien jälleenmyynnistä. Erityisesti Saksa suhtautui ajatukseen varauksellisesti. Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi totesi puheenvuoroissaan, että 3G-taajuuksien jälleenmyynti on eräs keskeisistä kysymyksistä, kun mietitään keinoja, joilla televiestintäalan tilannetta voitaisiin parantaa. Lisäksi Sasi toivoi, ettei informaatiosektorille asetettaisi ylimääräisiä veroja, jotka voisivat haitata televiestintäalan kehitystä. Ministerit keskustelivat Ranskan aloitteesta teleyritysten taloudellisesta tukemisesta. Jäsenmaiden enemmistön mukaan suorat valtiontuet taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille televiestintäalan yrityksille eivät ole oikea tapa tilanteen korjaamiseksi. Sen sijaan pitäisi käynnistää keskustelut verkkoinfrastruktuurin yhteiskäytöstä. Päätelmissä korostetaan, että teleja tietoyhteiskunta-asioiden tulisi olla yksi keskeisimmistä asiakohdista ensi kevään Eurooppa-neuvostossa. Komission on tarkoitus raportoida teleoperaattoreiden tilanteesta viestintäministereille hyvissä ajoin ennen EU-maiden johtajien kokousta sekä esittää asiaan liittyviä mahdollisia ehdotuksia. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Tietoturvallisuuden yksiköstä kerrottiin Komissaari Erkki Liikanen esitti neuvostolle, että komissioon perustettaisiin verkko- ja tietoturvallisuuteen keskittyvä yksikkö. Liikanen kertoi, että komissio hyväksyy yleisehdotuksen virastojen perustamista koskeviksi suuntaviivoiksi. Tässä yhtenä osana on ehdotus asetukseksi verkko- ja tie- toturvallisuutta koskevan yksikön perustamiseksi. Liikanen totesi, että yksikön perustamista koskeva asetusehdotus käsitellään vasta kun yleisehdotus on julkaistu. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) EU-vaihde 6

7 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO MODINIS:lle suuntaviivat Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen eeuroppa 2005 toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta MODINIS-ohjelmasta. Suomen mukaan on tärkeää, että on olemassa oma ohjelma, jonka avulla pystytään seuraamaan ja koordinoimaan eeurooppa 2005 toimenpideohjelman toteutumista. Neuvosto hyväksyi ohjelman budjetiksi 20 miljoonaa euroa vuosille MODINIS-ohjelma rahoitetaan EU:n budjetista, joten siitä ei koidu jäsenmaille suoria taloudellisia kustannuksia. Euroopan parlamentti ei ole vielä ilmaissut kantaansa asiassa. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Ministerit keskustelivat pitkään julkisen sektorin asiakirjojen käytön avoimuudesta. Direktiivillä on tarkoitus luoda Euroopan laajuiset vähimmäissäännöt julkisen sektorin tuottaman tiedon uudelleen käytölle ja sen kaupalliselle hyödyntämiselle. Keskustelua käytiin erityisesti hinnoittelusta sekä uudelleenkäytön ja kaupallisen hyödyntämisen suhteesta julkisen sektorin omiin tekijänoikeuksiin. Puheenjohtajana toiminut Tanskan viestintäministeri Helge Sander totesi, että eurooppalainen tietoyhteiskuntakehitys kärsii huomattavan takaiskun, ellei julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä päästä ratkaisuun. Komissaari Erkki Liikanen painotti, että tietoyhteiskuntakehityksessä on tärkeintä panostaa sisällöntuotantoon. Asiakirjojen avoin hyödyntäminen toisi huomattavasti lisää sisältöä kaikkien tarjolle. Lisäksi julkinen sektori voisi tämän direktiivin toimeenpanon kautta täyttää osan sille asetetuista odotuksista. Liikanen painotti myös, että tietojen avoin saavutettavuus lisäisi hallinnon läpinäkyvyyttä. Liikanen huomautti, että direktiivi ei vaikuta tekijänoikeuksiin, se ainoastaan selventäisi nykyistä tilannetta. Useat jäsenvaltiot myönsivät puheenvuoroissaan, että direktiivillä olisi hyvin myönteisiä vaikutuksia tietoyhteiskuntakehitykseen. Yleinen suhtautuminen direktiiviin oli myönteinen, mutta jotkut jäsenvaltiot haluavat vielä selvittää tarkemmin direktiivin mahdollisia vaikutuksia julkisen sektorin toimintaan. Erityisesti esitetyn hinnoittelumallin vaikutukset julkiseen budjettiin halutaan selvittää. Ministeri Sasi painotti, että asiakirjojen julkisuus on tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää. -Direktiiviin tulisi sisällyttää konkreettisia toimia, joilla pyritään kaupallisesti nopeuttamaan ja rohkaisemaan Euroopan televiestintäsektorin kehitystä. Nämä päätökset ovat tärkeitä, kun pyritään viemään EU:ta lähemmäksi Lissabonin strategian tavoitteita, ministeri Sasi painotti puheessaan. Suomi kannattaa virallisten tekstien maksutonta uudelleenkäyttöä. Tekijänoikeudet eivät muodosta ongelmaa, koska direktiivi ei Suomen näkemyksen mukaan vaikuta niihin. Telekomissaari Liikanen toivoi, että asiasta voitaisiin tehdä päätös seuraavassa televiestintäneuvoston kokouksessa ensi vuoden maaliskuussa. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että huomattavaa edistystä asiassa on jo saavutettu. Tanskan mukaan tulisi vielä kuitenkin tarkemmin selvittää direktiivin suhdetta niihin asiakirjoihin, joihin liittyy julkisen sektorin omia tekijänoikeuksia. Neuvosto odottaa Euroopan parlamentin kantaa asiassa. Samalla neuvosto pyrkii oman yhteisen kannan löytämiseen. Asiassa on tarkoitus saada aikaan neuvoston yhteinen kanta vuoden 2003 alkupuolella. neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö puh. (09) EU-vaihde

8 TELEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Tietoturvallisuuskulttuurista päätöslauselma ICANNin hallinnointia halutaan uudistaa Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen verkko- ja tietoturvakulttuuria koskevasta eurooppalaisesta lähestymistavasta. Päätöslauselma velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoturvakoulutusta. Lisäksi tietoturvaloukkausten ennakoimiseen ja torjumiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tietotekniikan osaaminen halutaan varmistaa Ministerit hyväksyivät päätelmät, joilla pyritään varmistamaan jatkossa tieto-ja viestintätekniikan sekä sähköisen liiketoiminnan osaaminen Euroopassa. Päätelmissä korostetaan, että tulevaisuudessa tietoteknisten taitojen kysyntä ja tarjonta tulisi saada vastaamaan entistä paremmin toisiaan. Asiakirjassa esitetään, että vuonna 2003 perustettaisiin eurooppalainen eskills-foorumi. Puheenjohtajamaa Tanskan teleministeri Helge Sanders painotti, että koulutuksen sisältöä ja tarjontaa pitäisi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten Puheenjohtaja Tanska totesi, että eurooppalaisen verkko- ja tietoturvallisuuskulttuurin edistämiseen liittyy monia haasteita. Lisäksi Tanska painotti, että toimenpiteiden tulee tällä sektorilla olla mahdollisimman kattavia, jotta saatavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) ja työnantajien tarpeet kohtaisivat aiempaa paremmin toisensa. Ministerit kehottivat komissiota analysoimaan vuoden 2004 loppuun mennessä tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen sekä ammattitaitojen vajeet. Jäsenmaiden tulisi edistää teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyötä tämän vajeen poistamiseksi. opetusneuvos Jari Jokinen, opetusministeriö puh. (09) Komissaari Erkki Liikanen kertoi neuvostolle, miten komissio on toiminut Internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANN-yhteisön sääntöjen muuttamiseksi. Maaliskuussa ja kesäkuussa 2002 pidetyissä televiestintäneuvoston kokouksissa sovittiin EU:n yhteisistä tavoitteista ICANNin uudistamisen suhteen. Nämä tavoitteet saivat kannatusta Shanghaissa lokakuussa pidetyssä ICANNin kokouksessa. ICANNin toiminnassa EU tulee kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota yhteisen edun valvontaan. ICANNin puitteissa on myös hyväksytty yhteiset säännöt, jotka antavat toiminnalle selkeämmät ohjeet. ICANNin seurantaa tullaan myös lisäämään. EU aloittaa keskustelut Internetin kansainvälisestä hallinnoinnista vuoden 2003 kuluessa. Keskusteluiden tehokas toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kesken. neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) EU-vaihde 8

9 EU-vaihde 1/2003 TELEMINISTERINEUVOSTO Televiestintäalan kasvu EU-alueella hiipumassa Sähköistä hallintoa kehitetään Komissaari Erkki Liikanen esitteli komission kahdeksannen kertomuksen televiestintäalan sääntelyn täytäntöönpanosta. Televiestintäalan kasvu on ollut edellisvuosiin verrattuna laskussa. Tästä trendistä huolimatta televiestintäsektorin kehitys on ollut hyvä verrattuna muihin sektoreihin. Yleisesti ottaen televiestinnän hinnat ovat EU:n alueella laskeneet, verkkojen kattavuusalueet ovat laajenneet ja käyttäjien määrä on kasvanut. Internetin laajakaistayhteyksien osalta EUmaat ovat parantaneet asemaansa suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta silti alue on yhä jäljessä Yhdysvalloista. Unionin haasteena on saada uusi televiestintää koskeva sääntelypaketti aikataulun mukaisesti voimaan. viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisestä hallinnosta ja sähköisistä varmennusmenetelmistä. Komissaari Liikanen esitteli viestintäministereille väliaikatietoja raportista. Asian käsittely jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti, jonka jälkeen raportti tuodaan neuvoston käsiteltäväksi. neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen, puh. (09) Digi-tv:n ja 3G:n ongelmista tietoa Viime vuoden kesäkuussa Sevillan Eurooppa-neuvosto pyysi komissiolta raportin esteistä, jotka rajoittavat pääsyä tietoyhteiskunnan uusiin palveluihin ja sovellutuksiin. Erityisesti tämä ongelma koskee digitaalisen television ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän alalla olevia avoimia järjestelmiä. Ministereille esiteltiin lopullinen raportti asiassa. Julkinen kuuleminen asiassa jatkuu vielä helmikuun 2003 alkuun asti. Kun julkinen kuuleminen on saatettu loppuun, voidaan raportti tuoda neuvoston käsiteltäväksi. viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) EU-vaihde

10 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Euroopan unionin liikenneministerit Prestige-nimisen öljytankkerin aiheuttaman ympäristökatastrofin vuoksi Euroopan unionin liikenneministerien pääpuheenaiheeksi nousi öljykuljetusten turvallisuus. Ministerit päättivät useista toimista, joilla pyritään estämään Prestigen kaltaisten onnettomuuksien uusiutuminen. Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 6. joulukuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Lentoliikenteen puolella ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan muodostamisesta sekä niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Ministerit sopivat yhtenäisen ilmatilan perustamisesta EU:n liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta. Neuvosto hyväksyi poliittisen yhteisymmärryksen neljästä asetuksesta. Lisäksi hyväksyttiin sotilasilmailukysymyksiä koskeva julkilausuma. Asetuspaketti sisältää ilmatilan puiteasetuksen, lennonvarmistuspalveluasetuksen, ilmatila-asetuksen ja ilmaliikenteen hallintaverkkoasetuksen. Jatkuvasti lisääntynyt lentoliikenne on johtanut mm. ilmatilan ruuhkautumiseen ja lentoliikenteen myöhästymisiin. Tästä on aiheutunut merkittäviä ongelmia lähinnä Keski-Euroopassa, jossa sijaitsee useita vilkkaasti liikennöityjen lentoreittien solmukohtia ja suuria lentoasemia. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila asetuskokonaisuuden tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa näitä haittoja. Puiteasetuksessa täsmennetään, ettei asetuspaketilla ole vaikutusta jäsenvaltioiden suvereniteettiin oman ilmatilansa osalta. Myöskään jäsenvaltioiden yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puolustusta koskevia vaatimuksia ei asetuspaketilla muuteta. Asetuskokonaisuuden säännökset eivät kata sotilastoimintaa eikä harjoittelua. Lennonvarmistuspalveluasetus velvoittaa kehittämään lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmän, joka on tasapuolinen, läpinäkyvä ja kustannussidonnainen. Hallintaverkkoasetuksen tavoitteena on, että eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkot ovat keskenään yhteentoimivia. Yhteisön liittymisellä Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin jäseneksi on keskeinen merkitys yhtenäinen eurooppalainen ilmatila hankkeen toteutumisen kannalta. Neuvosto ja komissio liittivät päätökseen yhteisen lausuman siitä, että eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen perustaminen kuuluu jäsenvaltioiden ja yhteisön jaettuun toimivaltaan. vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) EU-vaihde 10

11 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Ylivarauksen korvauksista päästiin sopuun Ministerit pääsivät yksimielisyyteen niin sanotusta ylivarausasetuksesta. Asetus koskee lentomatkustajien suojaa ylivarausten, lentojen peruutusten ja pitkien myöhästymisten tapahtuessa. Lentoliikenteen harjoittajalla tai matkanjärjestäjällä on ylivaraustilanteessa velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka haluavat luopua varauksistaan sovittavia korvauksia vastaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä voi evätä matkustajalta pääsyn koneeseen. Liikuntarajoitteisille matkustajille, heidän saattajilleen sekä lapsille, joilla ei ole saattajaa, tulee kuitenkin aina antaa etusija. Ministerit sopivat matkustajille maksettavista korvaussummista. Alle kilometrin mittaisista lennoista matkustaja saa 250 euron korvauksen. Korvaussumma nousee 400 euroon, kun EU:n sisäinen matka on yli kilometriä. Lisäksi matkustajalle korvataan 400 euroa niissä tapauksissa, joissa matka on yli mutta alle kilometriä. Yli kilometrin lentojen peruuntumisista korvataan 600 euroa. Korvausvelvollisuus koskettaa reittilentojen lisäksi myös tilauslentoja. Jos lentoyhtiö ilmoittaa peruuttamisesta 15 vuorokautta ennen lentopäivää, vapautuu yhtiö korvausvelvollisuudesta. Neuvosto velvoitti komission selvittämään vuoteen 2006 mennessä, miten asetusta voitaisiin soveltaa Euroopan ulkopuolelta tehtäviin paluulentoihin. Asetus velvoittaa operoivan lentoyhtiön huolehtimaan siitä, että jokaisessa tarkastuspisteessä ilmoitetaan näkyvällä ilmoituksella lentomatkustajan oikeudesta korvaukseen lennolle pääsyn epäämisestä. Kunkin jäsenmaan on lisäksi nimettävä elin, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltion alueella. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) Open Sky -tiedonanto komissiolta Komissio antoi selostuksen tuomioistuimen päätöksestä jäsenmaiden kahdenkeskisistä Yhdysvaltojen kanssa solmimista ns. open skies -tyyppisistä lentoliikennesopimuksista. Osa tuomion saaneista maista tuki ajatusta antaa komissiolle oikeus neuvotella lentoliikennesopimukset Yhdysvaltain kanssa. Jäsenmaat edellyttivät, että siihen asti kun yhteisön sopimus saadaan aikaan, jäsenvaltiot voivat jatkaa sopimustensa voimassaoloa. Puheenjohtaja totesi, että jäsenmaat ovat valmiit työskentelemään rakentavasti komission kanssa. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-vaihde

12 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Alppien kauttakulusta ei päästy sopimukseen Tinayhdisteet kiellettiin Ministerit yrittivät päästä sopimukseen Alppien kauttakulusta. Jäsenmaat panivat myönteisesti merkille Itävallan, Saksan ja Italian laatiman toimintasuunnitelman rautatie- ja yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseksi Alppien läpimenevässä liikenteessä. Itävalta ei kuitenkaan voinut hyväksyä maantieliikenteen kuljettamiseen tehtyjä kompromisseja. Itävalta katsoi, että pitemmällä tähtäyksellä ne tarkoittaisivat läpikulkuliikenteen vapauttamista kokonaan määrällisistä rajoituksista. Komissio muistutti, että ekopistejärjestelmä loppuu kokonaisuudessaan vuonna Tämän jälkeen liikenne on vapaata, ellei muuta sovita. Puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta yritetään löytää ratkaisu vuoden loppuun mennessä. liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen orgaaniset tinayhdisteet kieltävästä asetusehdotuksesta. Asetusehdotuksen tarkoituksensa on vähentää tai poistaa alusten kiinnittymisenestojärjestelmissä käytettävien orgaanisten tinayhdisteiden (TBT-yhdisteet) meriympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Tämän vuoksi TBT-yhdisteiden käyttö kielletään yhteisön jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta sekä kaikilta yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvilta aluksilta. Toisesta rautatiepaketista vain keskustelua Asetusehdotusta sovelletaan vuoteen 2008 jatkuvan siirtymäkauden aikana ainoastaan jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Puheenjohtajamaa Tanskan tarkoituksena oli pyrkiä saavuttamaan puheenjohtajakaudellaan neuvoston poliittinen yhteisymmärrys toisesta rautatiepaketista. Tanska kuitenkin joutui luopumaan tavoitteestaan. Neuvostossa ministerit keskustelivat rautatiepaketista puheenjohtajan esittämien kysymysten pohjalta. Turvallisuusdirektiivistä keskusteltaessa eniten kannatusta sai linjaus, joka antaisi turvallisuusasioissa vastuun jäsenmaille. Ehdotuksessa jäsenmaat vastaisivat siitä, että yhteisten turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusmenetelmien asettamat vaatimukset täytetään. Jäsenmaat voivat myös ylläpitää tai ottaa käyttöön tiukempia turvallisuustasoja ja edellyttää niitä kaikilta rataverkolle haluavilta rautatieyrityksiltä. Yhteentoimivuusdirektiivin osalta valtaosa ministereistä kannatti linjausta, jossa yhteentoimivuutta sovellettaisiin koko eurooppalaiseen rataverkkoon lähi- ja keskipitkällä aikajaksolla. hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) EU-vaihde 12

13 EU-vaihde 1/2003 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Marco Polo -ohjelman rahoista sopu Liikenneministerit pääsivät sopuun ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen lisäämiseen pyrkivän Marco Polo -hankkeen rahoituksesta. Ohjelman kokonaisbudjetiksi vuosille sovittiin 75 miljoonaa euroa. Marco Polo -ohjelman päämääränä on siirtää tiekuljetusten odotettu kasvu muihin liikennemuotoihin, kuten lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesikuljetuksiin. Marco Polo -ohjelmaan sisältyy kolmentyyppisiä hankkeita: liikennemuotosiirtymään liittyvät hankkeet, katalyyttiset hankkeet ja yhteiset oppimistoimet. Neuvoston 75 miljoonan euron summalle on saatu alustavasti myös Euroopan parlamentin hyväksyntä. Komission alkuperäinen ehdotus Marco Polo -ohjelman kokonaisbudjetiksi oli 115 miljoonaa euroa vuosille ylitarkastaja Helena Vänskä, puh. (09) Raportti liikenteen ympäristöpolitiikasta Puheenjohtajamaa antoi ympäristöä ja kestävää kehitystä liikennepolitiikkaan integroivan strategian tarkistusehdotuksen. Esitys perustuu komission alaisen liikenne- ja ympäristöasiantuntijoiden työryhmän (JEG- TE) sekä jäsenvaltioiden kanssa kesän 2002 aikana tehtyyn valmistelutyöhön. Päätöslauselmassa todettiin, että moderni liikennejärjestelmä on tärkeä edellytys yhteisön taloudelliselle kehitykselle. Järjestelmän täytyy olla ympäristöystävällinen, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä ja sen täytyy tukea EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Päätöslauselmassa todettiin, että liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on tärkeää, että jäsenmaat täyttävät Kioton sopimuksen velvoitteet. Neuvoston mielestä yhteisötasolla ja jäsenmaissa saavutetusta liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisestä huolimatta myös lähitulevaisuudessa on saatava aikaan merkittävää edistymistä. Neuvosto painotti, että yhteisössä tarvitaan uusia toimenpiteitä erityisesti maantieliikenteen, merenkulun ja lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Merenkulussa ja lentoliikenteessä on otettava kuitenkin huomioon IMOssa ja ICAOssa tehtävä työ. Päätelmissä kannustettiin komissiota jatkamaan liikenteen hinnoittelussa ja ympäristötavoitteissa kaikkien liikennemuotojen ympäristömyötäisyyden tukemiseksi. liikenneneuvos Raisa Valli, puh. (09) EU-vaihde

14 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2003 Sopu Galileon palveluista Yksirunkoisten alusten poistamiseen tiukennettu aikataulu Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa määritellään mitä erilaisia palveluja Galileo-sateliittijärjestelmään sisällytetään. Ministerit hyväksyivät palveluiksi kansalaisten käyttöön tarkoitetun avoimen palvelun ja ammattisovelluksia varten tarkoitetun kaupallisen palvelun. Kaksi muuta palveluryhmää ovat ihmishengen turvaava palvelu, joka sisältää operaattorin palvelutakuun ja julkisesti säännellyn palvelun. Lopullinen päätös palveluista tehdään vuoden 2003 lopulla. Ministerit korostivat, että Galileojärjestelmästä on tehtävä sellainen, että se on yhteensovitettavissa Yhdysvaltain hallinnoiman GPS-järjestelmän kanssa. Neuvosto päätti uuden Galileo-turvallisuusviranomaisen perustamisesta. Lisäksi komissio velvoitettiin jatkamaan yhteistyöneuvotteluja Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja muiden kolmansien maiden kanssa. Euroopan unionin liikenneministerit päättivät eliminoida kaikin mahdollisin keinoin yksirunkoisten säiliöalusten aiheuttamat ympäristöriskit. EUministerit olivat yksimielisiä siitä, että toimiin Prestige-öljytankkerionnettomuuden kaltaisten katastrofien estämiseksi on ryhdyttävä heti. Kaikki jäsenvaltiot osallistuivat keskusteluun ja useimmat tekivät muutosehdotuksia alkuperäiseen ehdotukseen. Espanja vaati nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Puheenvuorossaan Espanja kiitti öljyntorjuntaan ja puhdistustöihin osallistuneita maita, mainiten nimeltä myös Suomen. Ministeri Kimmo Sasi teki kokouksessa ehdotuksen, jonka mukaan komission on ryhdyttävä heti neuvottelemaan hakijamaiden lisäksi myös Venäjän kanssa yksirunkoisten säiliöalusten käytön rajoituksista. Sasin ehdotus hyväksyttiin neuvostossa. - On tärkeää, että yksirunkoisten säiliöalusten käytön rajoittamiseen saadaan mukaan myös EU:n hakijamaat ja EU:n ulkopuoliset maat Itämerellä ja Välimerellä. Venäjän saaminen mukaan on erityisen tärkeä. Vain tällä tavoin pystytään EU:n jäsenmaiden rannikoita suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, ministeri Sasi korosti Suomen kannanotossa. alueellisen rahaston perustamiseen. Suomen kanta hyväksyttiin neuvostossa. Suomi ei tukenut vaarallisten alusten satamatarkastusten tihentämistä, vaan piti sitä epärealistisena. Suomi kiirehti pyrkimyksiä kohottaa hakijamaiden ja Venäjän satamavalvonnan tasoa teknisen yhteistyön avulla. Ministerit hyväksyivät puheenjohtajan tekemän uuden ehdotuksen päätelmiksi. Uudistetuissa päätelmissä mainittiin mm. yksirunkoaluksilla kuljetettavien kiellettyjen öljylaatujen määrittely raskaaksi raakaöljyksi, raskaaksi polttoöljyksi ja bitumiksi. Lisäksi sovittiin muiden ympäristöä pilaavien aineiden kuljetusten rajoittaminen jäsenvaltioiden rannikkoalueilla ja ehdotuksen laatiminen rangaistusten asettamisesta piittaamattomalle toiminnalle. Komissio lupasi lopuksi liittää yksirunkoisten säiliöalusten kieltämistä koskevaan ehdotukseensa analyysin käytettävissä olevasta säiliöaluskapasiteetista. liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Suomi tuki IMO:ssa neuvoteltavan öljyvahinkojen korvausrahaston perustamista. Päätös pitäisi saada aikaan toukokuussa Sen sijaan Suomi suhtautui varauksellisesti EU:n omaan hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) EU-vaihde 14

15 EU-vaihde 1/2003 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS Kreikan puheenjohtajuus Kreikka keskittyy ilmailuun ja TEN-liikenneverkkoon Vuoden alusta neuvoston puheenjohtajuuden haltuunsa ottanut Kreikka pyrkii puolivuotiskautensa aikana löytämään ratkaisuja lentoliikennettä koskeviin kysymyksiin. Jäsenmaiden kahdenväliset lentoliikennesopimukset kolmansien maiden kanssa on Kreikan listan kärkipäässä. Erityisesti Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisten lentoliikennesopimusten tilanteeseen aiotaan löytää ratkaisu. Kreikan on tarkoitus kevään aikana järjestää kaksi laajaa tapaamista, joissa keskustellaan lentoliikennesopimusten tilanteesta. Näissä kokouksissa on mukana jäsenmaiden edustajien lisäksi komissio ja eri asiantuntijaryhmiä. Lisäksi Kreikka aikoo kartoittaa lentoyhtiöiden mielipiteet tässä asiassa. Lentoliikennepuolella Kreikan on tarkoitus ratkaista vakuutuksiin, kansainväliseen lentoliikennejärjestö ICAO:oon ja slottien jakoon liittyviä ongelmia. Euroopan kattavan TEN-liikenneverkon uudelleen arviointi on Kreikan liikennepuolen prioriteetteja. Kreikka odottaa, että entisen liikennekomissaari van Mierten, korkean tason laajenemisen vaikutuksia TEN-liikenneverkkoihin pohtinut työryhmä saa mietintönsä valmiiksi. Laajenemisen myötä yhteiseurooppalaisten liikennehankkeiden listaan on tulossa muutoksia. Kreikka aikoo nostaa esille myös liikennejärjestelmien nykyaikaistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kreikka nostaa puheenjohtajuutensa aikana tieliikenteen turvallisuusasiat esille. Liikenteen valkoisessa kirjassa esitettiin kunnianhimoinen tavoite puolittaa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä tämän vuosikymmenen aikana. Liikenneturvallisuusasioissa Kreikka esittää viiden vuoden toimintasuunnitelmaa, jossa korostettaisiin erityisesti asennekasvatuksen ja koulutuksen merkitystä. Myös liikenteen uudet maksujärjestelmät ja niiden kehittäminen ovat Kreikan puheenjohtajuuden kärkipään asioina. Komissiolta on tulossa kevään aikana ehdotus kaikkien liikennemuotojen maksujen uudistamisesta. Kreikka on kertonut ottavansa tämän asian käsittelyyn. Kreikka aikoo myös ottaa työryhmäkäsittelyyn toisen rautatiepaketin. Puheenjohtajamaa suhtautuu kuitenkin epäillen esityksen läpimenoon Belgi- an, Luxemburgin ja erityisesti Ranskan vastustuksen vuoksi. Muita Kreikalle tärkeitä liikennepuolen asioita ovat ekopisteet, tunnelien turvallisuusasiat, Galileo ja kaupunkien liikennejärjestelmät. apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) EU-vaihde

16 KREIKAN PUHEENJOHTAJUUS EU-vaihde 1/2003 Kreikka pyrkii saamaan aikaan päätöksen tietoturvayksiköstä Kreikka keskittyy puheenjohtajakaudellaan telesektorilla lähinnä kahteen asiaan. Sen tavoitteena on saavuttaa yhteinen kanta julkisen sektorin tietodirektiivistä sekä tietoturvayksikön perustamisasetuksesta. Lisäksi Kreikka aikoo seurata tiiviisti telesektorin tilannetta. Kevään teleneuvosto pidetään alustavan aikataulun mukaan jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Näin ministerit voivat keskustella telesektorin tilanteeseen liittyvästä raportista jo ennen 21. maaliskuuta kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa. Kesän neuvoston alustava ajankohta on kesäkuun 5. tai 6. päivä. Kreikan on tarkoitus käsitellä alkuvuodesta myös julkisen sektorin tietojen julkisuutta käsittelevää direktiiviä, Modinis-ohjelmaa sekä esafe-ohjelmaa. Kreikalla ei ole suunnitelmia siitä miten se aikoo käsitellä komissiolta kevään aikana tulevia aloitteita. Komission maaliskuussa annettavaa digitaaliseen televisioon siirtymistä käsittelevää tiedonantoa Kreikka ei aio ottaa neuvostossa käsittelyyn, vaan jättää asian suosiolla Italian kaudelle. Kreikka aikoo järjestää kolme epävirallista tietoyhteiskuntatapahtumaa. einclusion tapahtuma pidetään ennen pääsiäistä Kreetalla, egovernment on aiheena pääsiäisen jälkeen Ateenassa ja ehealth-tapahtuman pitopaikkana on Bryssel toukokuun lopussa. ylitarkastaja Antti Paasilehto, puh. (09) Merenkulussa keskitytään turvallisuuteen Kreikka on nostamassa puheenjohtajakaudellaan erityisesti esille merenkulun turvallisuuden. Erityisesti öljykuljetusten turvallisuuden varmistaminen on Kreikan puheenjohtajuuden suuria kysymyksiä liikennepuolella. Erityisesti Kreikka haluaa lisätä turvallisten alusten osuutta EU-maiden rekistereissä olevien öljytankkereiden osalta. Myös merenkulkuammattien imagon parantaminen ja merikuljetusten osuuden nostaminen ovat Kreikalle tärkeitä. Kreikan merenkulkuministeri George Anomeritiksen mukaan laajenemisen myötä merenkulun turvallisuus, kilpailukyky ja siitä huolehtiminen ovat erityisen tärkeitä asioita. Myös satamien turvallisuuskysymykset ovat esillä ministerineuvoston kokouksissa Kreikan puheenjohtajuuden aikana, ministeri Anomeritis lupasi. EU:n ulkomaanviennistä 90 prosenttia ja sisäisistä kuljetuksista 41 prosenttia kulkee meriteitse. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde 16

17 EU-vaihde 1/2003 MERENKULKU Merenkulku Öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella Joulukuussa Euroopan unionin liikenneministerit pääsivät yksimielisyyteen siitä, että toimiin Prestige-turman kaltaisten katastrofien ehkäisemiseksi on ryhdyttävä heti. Suomen kannalta asia on erittäin tärkeä, sillä öljykuljetukset tulevat kaksinkertaistumaan Suomenlahdella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tulevia toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi ovat uuden merenkulun valvontajärjestelmän käyttöönotto, pyrkimys yksirunkoisten alusten nopeaan poistamiseen myös Viron ja Venäjän liikenteestä sekä öljyntorjuntakaluston riittävän määrän ja laadun turvaaminen. Suomenlahden öljykuljetukset olivat vuonna miljoonaa tonnia vuodessa ja vuonna 2000 jo yli 40 miljoonaa tonnia. Meriliikenteen on ennustettu kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 mennessä, ja tästä öljykuljetuksien osuus tulee olemaan noin 80 miljoonaan tonnia vuodessa. Alusliikenteen kasvu johtuu etenkin Venäjän ja Viron uusista satamahankkeista sekä nykyisten satamien uudistamisesta. Esimerkiksi Primorskin öljysataman kautta voitaisiin vuosittain kuljettaa 12 miljoonaa tonnia öljyä, mikä on Suomenlahden olosuhteissa paljon. Tulevaisuudessa vuosikapasiteetin arvioidaan olevan miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Määrä on kolminkertainen Suomen öljynkuljetuksiin verrattuna. Suomenlahdella liikennöi vielä paljon yksirunkoisia öljytankkereita. Vaikka pientä kehitystä onkin havaittavissa kaksoisrunkoisten alusten lisääntymisessä, niin esimerkiksi kesällä 2001 Tallinnan ja Pietarin satamissa käyneistä aluksista yli kolmannes oli yksirunkoisia. Venäjäkin rajoittamaan yksirunkoisilla kuljetuksia Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi painotti joulukuun ministerineuvostossa sitä, että komission tulee jäsenvaltioiden tuella tehdä kaikkensa, että hakijamaat ja naapurimaat saadaan mukaan yksirunkoiset säiliöalukset kieltävään sitoumukseen. - On pyrittävä aikaansaamaan vastaava yksirunkoisia säiliöaluksia koskeva kielto lähialueiden lisäksi myös kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Jäsenvaltioiden ja komission tulee yhdessä toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ministeri Sasi sanoi. Sasi keskusteli Venäjän liikenneministerin Sergei Frankin kanssa Prestigeonnettomuudesta ja yksirunkoisten öljytankkereiden nopeutetusta poistosta vieraillessaan Moskovassa 16. joulukuuta. Suomenlahden öljykuljetukset olivat vuonna miljoonaa tonnia vuodessa ja vuonna 2000 jo yli 40 miljoonaa tonnia. Ministeri Frank oli huolestunut EUministerien nopeasti tekemistä Prestige-onnettomuuden syitä koskevista johtopäätöksistä. Frank korosti IMO:n keskeistä roolia yksirunkoisten tankkereiden käytöstä poistamisessa. Kansainvälisen aikataulun mukaan yksirunkoiset säiliöalukset poistetaan asteittain liikenteestä vuosina Suomen kannalta olisi kuitenkin erityisen tärkeää, että Venäjä ja muut Itämeren maat sitoutuisivat yksirunkoisten alusten nopeutettuun liikenteestä poistamiseen. Neuvotteluja tullaan käymään komission johdolla. Suomi ja muut jäsenmaat pyrkivät tukemaan prosessia parhaansa mukaan. Itämeren maiden kesken asioista neuvotellaan kesäkuussa Itämeren alueen maiden liikenneministerineuvostossa. Öljyntorjuntakaluston riittävyys kysymysmerkki Prestige-säiliöaluksen haaksirikkoutuminen Suomenlahdella olisi ylittänyt reilusti Suomen, Viron ja Venäjän öl- 17 EU-vaihde

18 MERENKULKU EU-vaihde 1/2003 jyntorjuntakaluston kapasiteetin. Suomen ympäristökeskuksen yli-insinööri Kalervo Jolman mukaan nykykalusto on riittämätön yli tonnin raakaöljyvahinkoihin. Merihätään joutuessaan yksirunkoisella Prestigellä oli lastinaan tonnia öljyä. Ympäristöministeriö teki marraskuussa 2002 mittavan avustuspäätöksen öljyntorjuntalaitteiden toimituksesta Venäjälle, Pietariin ja Kaliningradiin. Nykyaikaiset laitteet korvaavat vuotta vanhaa pääosin venäläistä kalustoa ja niitä voidaan käyttää yhdessä Suomenlahdella jo olevien öljyntorjuntalaitteistojen kanssa. Laitetoimitukset kuuluvat Venäjän viranomaisten hyväksymään öljyntorjuntasuunnitelmaan, jota avustaa Suomen lisäksi myös Tanska. Vaikka laitetoimitukset parantavat öljyntorjuntavalmiutta itäisellä Suomenlahdella, uusia suuria investointeja tarvittaisiin tulevaisuudessa kipeästi. Ministeri Sasi ja ministeri Frank ottivatkin tapaamisessaan esille sen kuinka tärkeää on, että Suomenlahden öljyntorjuntakaluston määrän ja kunnon riittävyys varmistetaan ja maiden välistä viranomaisyhteistyötä tiivistetään. Tarkoituksena on laatia Suomen ja Venäjän yhteinen suunnitelma riittävän öljyntorjuntakapasiteetin varmistamiseksi Suomenlahdella. Ympäristöministeritkin haluavat vähentää yksirunkoisia aluksia Myös ympäristöministerit keskustelivat ympäristöneuvostossa Espanjan rannikolla uponneen Prestigealuksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista. Ministereiden asiasta antama lausuma myötäilee EU:n liikenneministereiden neuvostossa tekemiä linjauksia. Suomen aloitteesta ympäristöministereiden lausumaan lisättiin vaatimus siitä, että myös EU:n hakijamaat sekä Venäjä on saatava rajoittamaan Meriturvallisuusviraston johtaja tulee Hollannista Willem de Ruiter on Euroopan unionin meriturvallisuusviraston ensimmäinen pääjohtaja. Hollantilaisen De Ruiterin nimitti tehtävään viraston hallintoneuvosto 29. tammikuuta. Willem de Ruiter siirtyy tehtävään EU:n komission meriturvallisuusyksikön päällikön paikalta. kulkua yksirunkoisilla säiliöaluksilla Välimerellä ja Itämerellä. Vain siten EU:n rannikoita voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristöministeri Jouni Backman totesi, että erityisesti Venäjän merkitys tässä yhteistyössä korostuu, sillä öljynkuljetusten on arvioitu lisääntyvän huomattavasti Itämerellä Venäjän uusien satamahankkeiden johdosta. Virasto aloitti toimintansa viime vuoden lopulla. Toistaiseksi meriturvallisuusvirasto toimii Brysselissä. Virasto kuuluu niihin EU-elimiin, joiden sijoituspaikasta ei ole vielä päästy jäsenmaiden kesken sopuun. Viraston isännyyttä ovat tavoitelleet mm. Portugali ja Ranska. Pääjohtajan toimikausi on viisivuotinen. merenkulkuneuvos Kurki Raimo, puh. (09) hallitussihteeri Jaana Heikkinen, puh. (09) Viraston tehtävä on parantaa EU:n meriturvallisuutta, ehkäistä onnettomuuksia sekä vähentää ihmishenkien menetyksiä meriliikenteessä. Virasto pyrkii myös tehostamaan alusten valvontaa. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde 18

19 EU-vaihde 1/2003 MERENKULKU IMO:ssa sopimukseen merenkulun turvatoimien tiukennuksesta Uuraan satama vielä epävarma IMO:n meriturvallisuuskomitea on valmistellut ja diplomaattikonferenssi hyväksynyt merenkululle uudet tiukennetut turvatoimet, jotka tulevat voimaan heinäkuusta 2004 alkaen. Muutokset tuovat velvoitteita niin aluksille, laivaisännille kuin satamille. Vuoden 2004 heinäkuussa aluksilla on muun muassa oltava turvasuunnitelma, turvapäällikkö sekä hälytysjärjestelmien ja valvontakameroiden kaltaisia teknisiä turvajärjestelyjä. Isommilta satamilta vaaditaan riskikartoitus ja sen pohjalta laadittu turvasuunnitelma. Satamilla tulee jatkossa myös olla oma turvapäällikkö. Turvatoimia tehostavat määräykset sisältyvät erityiseen satamien ja alusten turvasäännöstöön. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on työstänyt uusia määräyksiä koko vuoden. Valmistelut käynnistyivät pian New Yorkin terrori-iskun jälkeen syksyllä Muutokset hyväksyi joulukuuta kokoontunut diplomaattikonferenssi, johon osallistui edustajia 109 SOLAS-yleissopimuksen allekirjoittajavaltiosta sekä tarkkailijoita kuudesta valtiosta. Lisäksi kokoukseen osallistui keskeisimpien merenkulkualan järjestöjen edustajia. Ihmishengen turvallisuutta käsittelevä SOLAS-yleissopimus on meriturvallisuuden perusta. Nyt sovittujen SOLAS-muutosten lisäksi hyväksyttiin 11 merenkulun turvatoimien toteuttamista ja jatkotoimia koskevaa päätöslauselmaa. merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) Suomi ei ole edelleenkään saanut selkeää ja varmaa tietoa Uuraan öljysataman rakentamisesta Viipurin edustalle. Venäjän liikenneministeriö ja liikenneministeri ovat kirjoittaneet Uuraan satamasta yhteistyösopimuksen Lukoilin kanssa. Uusimman tiedon mukaan Venäjän luonnonvarainministeriö on kuitenkin käskenyt keskeyttää Uuraan öljysataman rakennustyöt, koska rakentamis- ja ympäristöluvat eivät ole kunnossa. neuvotteleva virkamies Martti Poutanen, puh. (09) Uusi laivaseuranta alkaa Suomenlahdella 2004 Valvonta-alueelle tulevien alusten pitää ilmoittautua viranomaisille, jotka antavat alukselle luvan yksisuuntaisen kaistan käyttöön. Itään menevä liikenne ilmoittautuu Tallinnan VTS-keskukselle ja länteen menevä Helsingin VTSkeskukselle. Keskukset välittävät aluksille myös tietoa ajankohtaisesta liikenteestä ja muista seikoista, jotka alusten tulee ottaa huomioon liikkuessaan alueella. Suomi, Venäjä ja Viro kehittävät parhaillaan merenkulun seurantajärjestelmää, jolla parannetaan Suomenlahden alusliikenteen turvallisuutta. VTMIS:ksi kutsuttu järjestelmä (Vessel Traffic Management and Information Service) toimii periaatteessa samalla tavalla kuin lennonjohtojärjestelmä ilmailuliikenteessä. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön pian Viron EU-jäsenyyden alkamisen jälkeen kesällä merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) EU-vaihde

20 LENTOLIIKENNE JA RAUTATIET EU-vaihde 1/2003 Lentoliikenne ja rautatiet Tuomioistuin: Open skies sopimukset vastoin EU-oikeutta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin puolsi antamassaan tuomiossa komission näkemystä, jonka mukaan Suomen ja seitsemän muun jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen kahdenväliset open skies -sopimukset ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Sopimukset sisältävät tiettyjä kohtia, jotka on neuvotteluteitse poistettava, tuomioistuin totesi omassa päätöksessään. Lisäksi lentoyhtiöiden omistusta ja valvontaa koskeva kansallisuuslauseke on yhteisön oikeuden vastaista syrjintää. Useimpien EU-maiden ja USA:n välisten sopimusten mukaan sopimusehdoin USA:han liikennöivien eurooppalaisten lentoyhtiöiden osake-enemmistön on oltava oman maansa kansalaisten hallussa. Jos tästä poikettaisiin, yritykset menettäisivät kansainväliset liikennöintioikeutensa. Tuomioistuin totesikin, että nämä sopimusehdot ovat EU:n perustamissopimuksen vastaisia, sillä ne merkitsevät EU:n yritysten välistä syrjintää niiden omistajan kansallisuuden perusteella. Tuomioistuimen päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että EU-valtioiden on tavalla tai toisella uusittava lähes kaikkien lentoliikennesopimustensa kansallisuuslausekkeet. hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-kansalaiset kaipaavat parannusta paikallisliikenteen palveluihin Kaupunkien paikallisliikenne ja erityisesti paikallisjunaliikenne saavat Euroopan unionin kansalaisilta moitteita. EU:n väestöstä 25 prosenttia on tyytymätön paikallisjunien toimintaan ja 23 prosenttia haluaisi parannuksia muuhun paikallisliikenteeseen. Liikennepalveluiden hintatasokaan ei tyydytä kuluttajia, sillä lähes puolet paikallisjunien käyttäjistä pitää matkustamista liian kalliina. Paikallisliikenteen hintatasoon tyytymättömiä on 45 prosenttia. Tiedot tulevat esille komission tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa on tiedusteltu kaikkien EU-maiden kansalaisten mielipidettä yhteiskunnan infrastuktuuripalveluiden tasosta. tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) EU-vaihde 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaiset asiat Hallituksen esitys 13/2015 vp rautatielain ja ratalain muuttamisesta (rautatiemarkkinadirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EU-vaihde 2/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA

EU-vaihde 2/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA 2/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Tuore ministeri Leena Luhtanen linjaa: Merenkulun turvallisuus ja tietoyhteiskunta EU-politiikan suuria kysymyksiä... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EU-vaihde 1/2004 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Palamentin ja komission kanssa on luotavissa uudenlaisia toimintatapoja... s.

EU-vaihde 1/2004 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Palamentin ja komission kanssa on luotavissa uudenlaisia toimintatapoja... s. 1/2004 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Palamentin ja komission kanssa on luotavissa uudenlaisia toimintatapoja... s.4-5 Tietoturvaviraston kotipaikaksi varmistui Kreikka...s.6 TEN-verkon kärkihankkeista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Lolan Eriksson Hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Matala murtovesiallas, jossa vesi vaihtuu hitaasti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Meriympäristön suojelua koskeva sääntely Tarvitaan kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

EU-vaihde 3/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. TEN-työryhmän työ tyydytti Suomea... s.4-5

EU-vaihde 3/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. TEN-työryhmän työ tyydytti Suomea... s.4-5 3/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA TEN-työryhmän työ tyydytti Suomea... s.4-5 Ministerit sopivat tietoturvaviraston perustamisesta...s.6 Komissio aloittaa lentoliikenneneuvottelut...s.10,

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA EU:N ITÄMERI-STRATEGIA 2014-2015 Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö EU:n 2012 uudistetun Itämeri-strategian päämäärät 1) Meren pelastaminen - kirkas vesi - luonnon monimuotoisuus -

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi

Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet. Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi Energia ja Itämeri haasteet ja mahdollisuudet Nina Tynkkynen 23.5.2008 nina.tynkkynen@upi-fiia.fi The research problem - Itämeri on energiasilta Venäjän ja EU:n välillä energiakysymysten osalta Itämerestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murros ja lentoliikenteen turvallisuus

Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murros ja lentoliikenteen turvallisuus Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murros ja lentoliikenteen turvallisuus Taustainfo medialle 26.10.2012 Trafin auditorio Erityisasiantuntija Mette Vuola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot