ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui :n 89 käsittelyn ajaksi) varapj (pj :n 89 käsittelyn ajan) Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Kimmo Niukkanen saapui klo 1720 Asko Peuraniemi Simo Rahtu Leena Saraste Hannele Simonen Raimo Miettunen varajäsen (Heikki Salo) Pirjo Pyhäjärvi Raili Kerola Antti Jääskeläinen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri Poissa Jouni Riipinen kirkkoherra Heikki Salo jäsen Jaakko Saranki jäsen 1 asia 79 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 125 Vs kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja, vs kirkkoherra Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 80 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Simo Rahtu Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Rahtu ja Leena Saraste

2 Kirkkoneuvosto asia 81 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään tiedotuspäällikkö Kari Yliräisäsen virkavapausanomus ja kuullaan Hannele Simosen asia 4 asia 82 Rovaniemen seurakunnan kappalaisen viran (Keskikaupungin piiri) hoitaminen / virkamääräyksen pyytäminen pastori Sari Kuirinlahdelle vt kappalaisen virkaan ajalle Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, ettei Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa (Keskikaupungin piiri) julisteta haettavaksi on voimassa enintään saakka Tuomiokapituli on antanut pastori Sari Kuirinlahdelle viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan vt kappalaiseksi (Keskikaupungin piiri) ajalle Tämän lisäksi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kirkkoneuvoston esityksestä, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa (Korkalovaara-Ylikylä) ei julisteta haettavaksi saakka Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto 1 esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa (Keskikaupungin piiri) ei julisteta haettavaksi saakka 2 pyytää pastori Sari Kuirinlahdelle virkamääräyksen vt kappalaiseksi (Keskikaupungin piiri) ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

3 Kirkkoneuvosto asia 83 Lähetysjuhlat Rovaniemellä / pääsihteerin, johtoryhmän edustajien ja toimikuntien nimeäminen Kirkkoneuvosto on vahvistanut, että Rovaniemen seurakunta järjestää yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa valtakunnalliset lähetysjuhlat Rovaniemellä Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto päättää, että 1 Lähetysjuhlien pääsihteeriksi palkataan nuorisotyönohjaaja Pirita Bucht ajalle Nuorisotyönohjaajan Pirita Buchtille myönnetään virkavapautta nuorisotyönohjaajan virasta em ajalle 3 Johtoryhmän edustajina toimivat Kirkkoherra Jouni Riipinen Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen Tiedotuspäällikkö Kari Yliräisänen Pääsihteeri Pirita Bucht 4 Järjestelytoimikuntaan nimetään o Kansliatoimikunta Tarja Ahopelto, talouspäällikkö o Majoitusvastaava Mari Laakso, toimistosihteeri o Ruokapalveluvastaava Timo Eskelinen o Liikenne- ja turvallisuustoimikunta turvallisuus Pentti Puuronen, kiinteistöpalvelupäällikkö liikenne Jarmo Rastas, Lions Club Lainas o Ensiapuvastaava Marja-Liisa Anttila, diakoniatyöntekijä yhteistyössä SPR:n kanssa o Rakennustoimikunta/ tekniikka- ja ympäristötoimikunta Kalle Kenttälä, rakennuspäällikkö o Talkootoimikunta Sari Kuirinlahti, vt kappalainen o Viestintäryhmä Kari Yliräisänen, tiedotuspäällikkö o Musiikkityöryhmä Ruusu Tervaskanto, kanttori o Sielunhoitotyöryhmä Anne Lehmus, kappalainen o Lähetystorivastaava Hannele Simonen 5 Ohjelmatoimikuntaan nimetään - Jouni Riipinen, kirkkoherra - Kari Yliräisänen, tiedotuspäällikkö - Liisa Alanne, lähetyssihteeri - Ruusu Tervaskanto, kanttori - Sanna Kerola, pastori ja - Seija Luomaranta, lapsityönohjaaja (tyttöjen ja poikien ohjelma) - Paula Päivinen, nuorisotyönohjaaja ja - Merita Orell-Kiviniemi, nuorisotyönohjaaja (nuorten ohjelma) - Tanja ja Mika Raappana, seurakuntalaisten edustus - Pirita Bucht, pääsihteeri Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 84 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle Mikäli nuorisotyönohjaaja Pirita Bucht nimetään lähetysjuhlien pääsihteeriksi ajalle , tulee hänelle palkata sijainen nuorisotyönohjaajan virkaan Paula Päivinen on toiminut nuorisotyönohjaajan viransijaisena alkaen Pirita Buchtin toimiessa osa-aikaisena lähetyssihteerinä Ehdotus, vskhra Nuorisotyönohjaaja Paula Päivinen palkataan Pirita Buchtin viransijaiseksi ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 7 asia 85 Ainaishautojen hoitamattomuuden kuulutusmenettely Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain 17 luvun 5 mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija Hautausmailla on tehty kartoitustyötä dokumentoimalla ja valokuvaamalla ainaishautoja vuosina Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti (kokous 10/10; 5 asia 114) hoitamattoman haudan kriteerit, joita kartoitustyössä on käytetty ohjeena Koska materiaalia on kertynyt paljon ja kuulutettavien hautojen määrä on suuri, on työjärjestelyjen kannalta toivottavaa toteuttaa kuulutuksia pienemmissä osissa Ensimmäinen kuulutus toteutetaan IV hautausmaan A- hautalohkolla ja nk laajennusalueella (hautalohkot 1-7) Näillä alueilla on yhteensä hieman alle 200 hautaa, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty Keväällä 2013 haudat kuulutetaan ilmoittamalla kunnostuskehotus lehdessä Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä (KL 24 luku 11 ) Hautaoikeuden haltijoihin otetaan yhteyttä kirjeitse, jos sellainen haudalle on nimetty Samaan aikaan haudoille asetetaan tiedoksianto, mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa Antamalla kunnostuskehotus hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa hautaoikeuden menetyksen uhalla Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajan umpeutumiseen mennessä, kuulutetaan hautojen hautaoikeus menetetyksi Mahdolliset hautaoikeuden menetykset tuodaan aikanaan johtokunnan päätettäväksi Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy kuulutusmenettelyn toimintaehdotuksen ja liitteiden mukaiset lehti-ilmoituksen, kirjeen ja tiedoksiannon haudalle Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto (7 asia 85 Ainaishautojen hoitamattomuuden kuulutusmenettely) Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Toukokuussa 2013 kuulutettiin johtokunnan kokouksessa (9/12) päätetyt hoitamattomat ainaishaudat IV hautausmaan A- sekä 1-7 hautalohkoilta Määräaikaan mennessä hyvin monta kuulutettua hautaa sai uuden hautaoikeuden haltijan sekä useaa hautaa alettiin omaisten toimesta jälleen hoitaa Liitteessä 1 on lueteltu kuulutetuista haudoista ne, jotka ovat edelleen määriteltyjen kriteerien perusteella hoitamattomia KL 17 luku 5 mukaan seurakunnan Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, ellei hautaoikeuden haltija ole kunnostuskehotuksesta huolimatta vuoden määräaikaan mennessä kunnostanut hautaa Päätöksestä tulee tiedottaa KL 24 luvun 11 mukaan hautaoikeuden haltijaa kirjeitse tai haudalle laitettavalla tiedotteella (ellei hautaoikeuden haltijaa ole nimetty tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy kuulutusmenettelyn jälkeen edelleen hoitamattomat ainaishaudat liitteen 2 mukaan sekä lähettää edelleen kirkkoneuvostolle julistettavaksi hautaoikeuden menetetyksi kyseessä olevilta haudoilta Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösesityksen IVhautausmaan kuulutukset Kirkkoneuvosto Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto julistaa KL 17 luvun 5 nojalla liitteessä (LIITE 1) mainittujen hautojen osalta hautaoikeuden menetetyksi Kimmo Niukkanen saapui kokoukseen klo 1720 tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 86 Oikaisuvaatimus / Seurakuntalehti Pääsky-lehden kustantaminen Kirkkoneuvosto Seurakuntalehti Pääskyn kustantaja on kilpailutettu aika ajoin, viimeksi vuonna 2007 Avoin tarjouskilpailu järjestettiin marraskuulla 2013 Tarjouspyyntö julkaistiin HILMAssa siten, että tarjousten jättöaika päättyi klo 1500 Tarjouspyyntö sisälsi lehden kustantamisen vuosille Tarjous pyydettiin ns julkaisija kustantaja sopimusmallilla, jossa seurakunta on julkaisija ja kilpailun voittanut tarjoaja kustantaja Tarjouspyynnössä kerrottiin hankinnan valintaperusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostuu hinnasta (65 %) ja laadusta (35 %) Hintaa arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti yhden vuoden aikana ilmestyvien lehtien arvonlisäverollisella kokonaishinnalla Tarjouksessa oli ilmoitettava myös käytettävä arvonlisäverokanta Laatua arvioitiin 1) toimitusvarmuudella (10 %), 2) kirkollisella asiantuntemuksella (10 %), 3) jakelun toteutuksella (10 %), 4) ympäristötekijöillä (5 %) Määräaikaan mennessä tarjouksia kustantamisesta tuli kaksi: Kotimaa Oy:ltä sekä konsortiolta, jonka muodostavat Privat Medi Oy ja Suomalainen lehtipaino Oy Laatukriteereiden osalta tarjoukset olivat tasavertaiset, molemmat saivat laadusta 35 pistettä Hinnassa Kotimaa Oy:n tarjous oli 51 % kalliimpi (alv 24 %) kuin konsortion tarjous (alv 10 %) Korkein hallinto-oikeus on antanut /4119 ratkaisun arvonlisäverolain tulkinnasta koskien asiakaslehtien julkaisija-kustantaja sopimussuhdetta Tulkinnan mukaan julkaisija-kustantaja sopimussuhteessa sovellettava verokanta tulisi olla 24 % Tätä arvonlisäverolain tulkinnassa tehtyä muutosta tarjoajat eivät ole perustellusti voineet ottaa huomioon, joten hankinta voidaan tältä osin keskeyttää Toisena syynä hankinnan keskeyttämiseen voidaan pitää sitä, että jakeluyhtiöt ovat muuttaneet palvelutarjontaa merkittävästi vuoden vaihteessa, joten jakelun tärkeys olisi tullut ottaa eri tavoin huomioon kuin se nyt olleessa tarjouspyynnössä on osattu ottaa Tässä vaiheessa voidaan katsoa perustelluksi, että avoin hankintamenettely keskeytetään ja tarjouspyyntöä korjataan vastamaan muuttunutta laintulkintaa sekä jakelukäytäntöjen muutosta Rovaniemellä

7 Kirkkoneuvosto (8 asia 86 Oikaisuvaatimus / Seurakuntalehti Pääsky-lehden kustantaminen ) Ehdotus, hntoj Pääsky-lehden kustantamisesta järjestetty avoin hankintamenettely keskeytetään ja tarjouspyyntöä korjataan vastaamaan muuttunutta laintulkintaa sekä jakelukäytäntöjen muutosta Rovaniemellä Terttu Luoma-aho esitti Simo Rahtun ja Asko Peuraniemen kannattamana, että hankintamenettelyä ei keskeytetä, vaan tarjouksiin pyydetään tarkennuksia Asiasta äänestettiin Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys Ne, jotka kannattivat päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Terttu Luoma-ahon esitystä, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän JAA -ääntä, kolme EI ääntä, kaksi äänesti tyhjää, yksi oli poissa Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt hallintojohtajan päätösehdotuksen Konsortio Privat Medi Oy ja Suomalainen Lehtipaino Oy ovat jättäneet asiasta oikaisuvaatimuksen (liite) Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja alkuperäisen tarjouskilpailun ratkaisemista tarvittaessa tarkennettavin tiedoin Pääsky-lehden kustantamista koskevassa alkuperäisessä tarjouspyynnössä jakelusta todetaan seuraavaa: Lehden jakelun järjestää kustantaja tarjouspyynnön mukaisesti erillisenä lehtenä, ei toisen lehden sisällä Todellinen painos- ja jakelumäärä saattaa kuitenkin seurakunnan jäsenmäärän ja kaupungin asukasmäärän muutoksista yms syistä johtuen vaihdella Tilaus koskee myös peruspainoksen ylittävää tai alittavaa painosmäärää jakelusta vastaavan ilmoituksen mukaan Lisäksi Tilaajalla on oikeus tilata lehteä laitoksiin ja yhteisöihin samalla tilaushinnalla Lisäksi tarjouspyynnössä todetaan kohdassa tarjousten arviointi seuraavaa: jakelun osuus pisteytyksestä on 10 % Tarjoajan tulee selvittää: - jakelija sekä - jakelun toteutus Rovaniemen alueen jokaiseen talouteen Alkuperäisessä tarjouksessaan Privat Medi Oy ja Suomalainen Lehtipaino Oy toteavat jakelusta näin: Tarjoukseemme sisältyy jakelu osoitteettomana keskiviikkoisin ja tai jokaiseen talouteen Rovaniemen talouteen jakeluorganisaation ilmoituksen mukaan, myös niihin talouksiin, joissa on mainosjakelun kielto Jakeluorganisaatio P-S Suorajakelu Oy on ammattimainen jakeluyritys ja kuuluu Suomen Suoramainonta Oy:n ryhmään Jakeluorganisaation ilmoituksen mukaan jakelumäärä on nyt yhdessä alihankintana olevan ns haja-asutusalueen kylien kanssa

8 Kirkkoneuvosto (8 asia 86 Oikaisuvaatimus / Seurakuntalehti Pääsky-lehden kustantaminen ) kpl Ensi vuoden 2014 alussa määrää on jakeluorganisaation ilmoituksen mukaan vähintään 900 kappaletta enemmän eli vähintään kappaletta Suomen Suoramainonta Oy:n ryhmään kuuluvan jakelun luotettavuutta lisää ensi vuoden 2014 alussa se, että johtava kaupunkilehti Uusi Rovaniemi siirtyy käyttämään P-S Suorajakelu Oy:n jakelua Myös Rovaniemen kaupungin tiedotuslehti jaetaan 2014 Uusi Rovaniemi-lehden mukana P-S Suorajakelu Oy:n jakelussa Alkuperäisessä tarjouksessa on myös P-S Suorajakelu Oy:n aluepäällikön selostus asiaan Asiakirja on luokiteltu liikesalaisuudeksi ja on siten ei-julkinen asiakirja (liite) Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että jakelun toteuttaa PS Suorajakelu Samoin oikaisuvaatimuksessa myönnetään, että PS Suorajakelu Oy:n kattavuudessa on puutteita Privat Medi Oy ja Suomalainen Lehtipaino Oy ovat täydentäneet oikaisuvaatimustaan vielä sähköpostilla, jossa todetaan, että konsortion tarjouksessa tarkistettu jakelun määrä on kappaletta Ehdotus, hntoj Muutettu ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa on riittävän luotettavasti selvitetty, että jakelu voidaan tarjouksessa mainittujen alihankkijoiden avulla toteuttaa jokaiseen talouteen Koska Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n on ollut kokonaistaloudellisesti edullisempi, Rovaniemen seurakunta valitsee Pääsky-lehden kustantajaksi vuosiksi yhteenliittymä Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n, mikäli se tarkistaa tarjoushintaansa voimassaolevaa arvonlisäverokantaa (alv 24 %) vastaavaksi Kirkkoneuvosto pyytää Kotimaa Oy:ltä lausunnon Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n tekemästä oikaisuvaatimuksesta Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto Ohessa on Kotimaa Oy lausunto (LIITE 2) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy itseoikaisuna Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa on riittävän luotettavasti selvitetty, että jakelu voidaan tarjouksessa mainittujen alihankkijoiden avulla toteuttaa jokaiseen talouteen Koska Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n on ollut kokonaistaloudellisesti edullisempi, Rovaniemen seurakunta valitsee Pääsky-lehden kustantajaksi vuosiksi yhteenliittymä Privat Medi Oy:n ja Suomalainen Lehtipaino Oy:n, mikäli se tarkistaa tarjoushintaansa voimassaolevaa arvonlisäverokantaa (alv 24 %) vastaavaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

9 Kirkkoneuvosto asia 87 Säästötyöryhmän ehdotukset Kirkkoneuvosto Työryhmän perustaminen säästöohjelman laatimiseksi Kirkkoneuvosto päätti käynnistää euron säästöohjelman laatimisen talousarviovuodesta 2015 alkaen Säästöohjelman laatimiseksi on perusteltua perustaa kirkkoneuvoston jäsenistä ja johtavista viranhaltijoista koostuva työryhmä, missä kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuina Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto perustaa säästöohjelman laatimiseksi työryhmän, johon kirkkoneuvosto nimeää viisi jäsentä Työryhmään kuuluvat lisäksi kirkkoherra ja hallintojohtaja Työryhmän sihteeriksi kutsutaan talouspäällikkö Työryhmän kokoonkutsuja on kirkkoherra Työryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan Kirkkoneuvosto päätti, että säästöohjelman laatimiseksi nimetään työryhmä, johon kuuluvat kirkkoneuvoston varajäsen Samuli Korteniemi, kirkkoneuvoston jäsenet Terttu Luoma-aho, Kimmo Niukkanen, Simo Rahtu, Heikki Salo ja kirkkovaltuuston pj Pirjo Pyhäjärvi Työryhmään kuuluvat lisäksi kirkkoherra ja hallintojohtaja Sihteeriksi kutsutaan talouspäällikkö Kokoonkutsuja on kirkkoherra Työryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan Kirkkoneuvosto Työryhmä on ottanut nimekseen säästötyöryhmä Puheenjohtajaksi ryhmä nimesi Pirjo Pyhäjärven ja varapuheenjohtajaksi Terttu Luomaahon Työryhmä on kokoontunut 161, 72,132, 272,103, 203, 273,104 sekä Ohessa työryhmän ehdotus säästöohjelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi (liite) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto Muutettu ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 merkitsee työryhmän ehdotukset säästöohjelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi tiedokseen 2 pyytää henkilöstöltä, yhteistyötoimikunnalta, piirineuvostoilta ja johtokunnilta lausunnon ohjelmista 3 saattaa työryhmän ehdotuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi 1 merkitsee työryhmän ehdotukset säästöohjelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi tiedokseen 2 pyytää henkilöstöltä, yhteistyötoimikunnalta, piirineuvostoilta ja johtokunnilta lausunnon ohjelmista 3 toteaa, että ehdotus säästöohjelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi on valmisteluasiakirja ja sen vuoksi se ei ole julkinen asiakirja Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

10 Kirkkoneuvosto (9 asia 87 Säästötyöryhmän ehdotukset) Kirkkoneuvosto Ohessa on säästötyöryhmän ehdotuksista annetut lausunnot sekä kokoukseen toimitetut kolme lausuntoa (LIITE 3, ei julkinen) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 merkitsee tiedokseen ja keskustelee annetuista lausunnoista 2 päättää, että säästötyöryhmän ehdotukset pannaan täytäntöön vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016 ja 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnan yhteydessä Muutettu ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 merkitsee tiedokseen ja keskustelee annetuista lausunnoista 2 toimittaa säästötyöryhmän ehdotukset ja annetut lausunnot kaikille kirkkovaltuuston jäsenille tiedoksi 3 pyytää työaloilta vaihtoehtoisia säästöehdotuksia säästötyöryhmälle mennessä 4 jatkaa säästötyöryhmän työskentelyaikaa pidettävään kirkkoneuvoston kokoukseen saakka Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen 10 asia 88 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: kasvatustyön johtokunta 225, palvelutyön johtokunta 265, Alakemijoen piirineuvosto 285, Keskikaupungin piirineuvosto 135, Yläkemijoen piirineuvosto 285, johtava diakonianviranhaltija vko 13, kiinteistöpalvelupäällikkö 20-23, rakennuspäällikkö 21, hautaustoimen päällikkö 22, lapsityön pastori 22, hallintojohtaja 22, kirkkoherra Ehdotus, vskhra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen

11 Kirkkoneuvosto asia 89 Tiedotuspäällikkö Kari Yliräisäsen virkavapausanomus Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut rovasti Kari Yliräisäselle väliaikaisen viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle Ehdotus Kirkkoneuvosto hyväksyy Kari Yliräisäsen jättämän virkavapausanomuksen (LIITE 4) tiedotuspäällikön virasta Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran tehtävien hoitamiseksi kirkkoherra Jouni Riipisen virkavapauden ajaksi Kari Yliräisänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Terttu Lehtola Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 12 asia 90 Muut asiat Kuultiin Hannele Simosen terveiset TM Mikko Reijosen pappisvihkimysjuhlasta Oulussa 13 asia 91 Seuraavat kokoukset Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 268 ja klo 17 ja kirkkovaltuuston kokous klo asia 92 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

12 Kirkkoneuvosto asia 93 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1920 Laulettiin virsi 571:1,3,4 Puheenjohtaja vs kirkkoherra Kari Yliräisänen toivotti levollista ja siunattua kesäaikaa Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Terttu Lehtola puheenjohtaja 89 Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Simo Rahtu Leena Saraste

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot