Kirj. johtaja: Puheenjohtaja todennee kokouksen KuntaL:n 58 :n 2. mom. mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirj. johtaja: Puheenjohtaja todennee kokouksen KuntaL:n 58 :n 2. mom. mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Elämänl. ltk 1 Elämänlaatulautakunta on uusi, kunnan vapaaehtoisesti asettama toimielin ja sen toimintatapoja ei määritellä esimerkiksi kunnan johtosäännössä. voi muodostaa omat toimintaansa koskevat käytännöt. Elämänlaatulautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle lautakunnassa ja kunnanjohtajalle on kokouskutsu esityslistoineen lähetetty Kirj. johtaja: Puheenjohtaja todennee kokouksen KuntaL:n 58 :n 2. mom. mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. päättää pöytäkirjan tarkastamisen tavasta ja aikataulusta. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Elämänl. ltk 2 Pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa, seuraavassa kokouksessa tai valita kaksi tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan määräaikana. Sekä sivistyslautakunnan että liikuntalautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut kaksi vuorottaisperiaatteella erikseen valittua tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien tulee toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kirj. johtaja: päättää tarkastaa pöytäkirjan siten, että kaksi kerralla erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa sen määräaikana. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittanee jäsenet Marika Berg ja Vesa Hirvioja. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Hirvioja ja Sinikka Koskinen.

2 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Elämänl. ltk 3 Lautakunnan tulee päättää kuinka usein se kokoontuu. Tämän lisäksi on päätettävä, missä ja milloin kokousten pöytäkirjat ovat tarkastettavina. Päätettävä on myös, missä ja milloin pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä. Kirj. johtaja: Elämänlaatulautakunta päättää pitää kokouksensa tarpeen mukaan. Lautakunnan pöytäkirja on tarkastettavana kunnankirjastossa kirjaston aukioloaikoina kokousta seuraavana keskiviikkona. päättää pitää pöytäkirjan yleisesti nähtävillä kunnankirjastossa kirjaston aukioloaikoina kuukauden viimeisenä arkitorstaina. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 VELLIKELLOKAS KULTTUURITUNNUSTUKSEN KRITEERIEN UUDELLEEN MÄÄRITTELY Elämänl. ltk 4 Humppilan kunta jakaa vuosittain Humppilapäivänä kulttuuritunnustuksen ansioituneelle kuntavaikuttajalle. Humppilan kunnan kotiseututoimikunta harkitsee vähintään kolme ehdotusta perusteluineen, joista elämänlaatulautakunta valitsee sopivimman. Parin viime vuoden ajan on keskusteltu tunnustuksen perusteiden päivittämisestä. Lautakunnan jäsenet ovat saaneet perusteet tietoonsa (Liite 1) ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista keskustellaan kokouksessa. Kirj. johtaja: Elämänlaatulautakunta keskustelee kulttuuritunnustuksen kriteereistä ja myöntämisperusteista. Päätös: päätti muuttaa tunnustuksen nimeksi Vellikellokas kotiseutu- ja kulttuuritunnustus. Tunnustuksen myöntämiskriteerit päätettiin pitää ennallaan. Vanhaa kriteerilistaa muokataan niiltä osin kuin uusi lautakunta ja tunnustuksen uusi nimi sen vaativat.

4 KAUPPILAN PERINNETILAN UUDET VUOKRAT Elämänl. ltk 5 Kunta on vuokrannut Kauppilan perinnetilaa erilaisten leirien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Tähän saakka tilan vuokra on ollut 50 euroa perjantaista sunnuntaihin. Kunnan työntekijöiltä ei ole peritty tilan vuokrasta maksua. Kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen, myös Kauppilasta perittäviä vuokratuloja olisi syytä tarkistaa. Kunnan johtoryhmä pohti kokouksessaan perinnetilan vuokrien suuruutta sekä tilan vuokrauskäytäntöjä. Koska tilaa on mahdollista vuokrata kesällä kaikkina viikonpäivinä, esitettiin vuokrista seuraavaa: - 50 / vuorokausi / viikonloppu / viikko opistoilta, yhdistyksiltä tms / näyttelyviikko taiteilijoilta - 25 / vuorokausi kunnan työntekijöiltä Kirj. johtaja: päättää hyväksyä esityksen Kauppilan perinnetilan uusista vuokrista. Päätös: päätti hyväksyä esityksen Kauppilan perinnetilan vuokrista sillä poikkeuksella, että taiteilijoilta perittävä vuokra on 50 / näyttelyviikko (maanantai perjantai).

5 MAALISKUUN YHDISTYSKAHVIT Elämänl. ltk 6 on sitoutunut järjestämään 4 kertaa vuodessa yhdistyskahvit alueen yhdistyksille. Nämä tapaamiset ovat tilaisuus alueen yhdistyksille tulla kertomaan omasta toiminnastaan sekä esittämään toiveita siitä, miten haluaisivat kehittää sekä omaa toimintaansa että yhteistyötä kunnan kanssa. Kokouksessa keskustellaan, koska lautakunta järjestää ensimmäiset yhdistyskahvit, missä ne järjestetään ja mitä ne pitävät sisällään. Kirj. johtaja: päättää yhdistyskahvien ajankohdan, missä ne järjestetään ja mitä ne pitävät sisällään. Päätös: päätti järjestää ensimmäiset yhdistyskahvit torstaina klo alkaen valtuustosalissa. Yhdistyksille lähetetään tilaisuudesta kutsu ja heitä pyydetään valmistautumaan kertomaan toiminnastaan lyhyesti tilaisuudessa.

6 VUODEN 2013 PARHAAT URHEILIJAT Elämänl. ltk 7 Urheiluseuroilta on pyydetty esityksiä palkittavista urheilijoista. Palkintoihin on käytetty vuosittain noin 500. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan palkita seuraavat: Nantawat Chalunram 100 Manu Laakso 100 Ville Tuki 100 Tanja Koskinen 100 Lisäksi liikuntalautakunta päätti antaa sekä Humppilan Yrille että Humppilan Veikoille molemmille 50 annettavaksi seuran valinnan mukaan jollekin nuorelle urheilijalle. Kirj. johtaja: Elämänlaatulautakunta keskustelee kokouksessa missä ja miten urheilijat palkitaan. Päätös: päätti palkita vuoden 2013 parhaat urheilijat torstaina järjestettävien yhdistyskahvien yhteydessä.

7 VUODEN 2013 KUNNON KUNTALAINEN Elämänl. ltk 8 Liikuntalautakunta on kokouksessaan valinnut vuoden 2013 Kunnon kuntalaiseksi Kari Rämön Kirj. johtaja: keskustelee kokouksessa missä ja miten Kunnon kuntalainen palkitaan. Päätös: päätti palkita Kunnon kuntalaisen torstaina järjestettävien yhdistyskahvien yhteydessä.

8 KUNNANHALLITUS VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 38 Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodeksi Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vuoden 2014 talousarvio on toimielimittäin sitova sekä määrärahojen että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Talousarvio laadittiin oloissa, joissa kunnan saamat valtionosuudet vähenevät merkittävästi. Samoin verotulojen kertymisen kasvun edellytykset näyttävät heikoilta, koska kunnan työttömyysaste kohosi merkittävästi loppuvuonna Odotettavissa on siis jälleen kerran tiukka ja liikkumavaraton vuosi kunnan taloudessa. Kj: Kunnanhallitus antaa seuraavat talousarvion täytäntöönpanoohjeet: 1. taloudessa noudatetaan tarkkaa ja taloudellista toimintatapaa. Jokaisen toimielimen tulee hillitä menoja ja kartoittaa mahdollisuuksia lisätuloihin sekä tarkastella toimiensa, päätöstensä ja ylipäätään toimialansa talousvaikutuksia pitkällä tähtäimellä. 2. talousarvion sitovuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Jos ilmenee pienintäkään painetta talousarvion ylittämiseen, asia on tuotava välittömästi kunnanhallituksen tietoon. Lisämäärärahoja ei myönnetä, vaan toimielinten tulee tasapainottaa oma taloutensa sisäisin siirroin ja säästöin. 3. määrärahojen tulee kattaa myös teknisen toimen alaiset rakennusten ja alueiden ylläpidon kustannukset täysimääräisesti. 4. kaikki sijaisuus- ja muut rekrytointitarpeet hoitotehtävien äkillistä tarvetta lukuun ottamatta tulee käydä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä läpi keskushallinnon kanssa. Lisäksi kaikki investointien toimeenpanot ja käynnistämiset on tuotava kunnanhallituksen päätettäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Elämänl. ltk 9 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet lautakunnan tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Elämänl. ltk 10 Kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahan ja tuloarvion. Humppilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion määrärahojen ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Elämänlaatulautakunnan taloussuunnitelma vuodelle 2014: Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta Muut myyntituotot Muut opetus- ja kulttuuritoimen tuotot Muut tuotot 930 Palkkakulut Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Koneiden ja laitteiden rak/kunnossapito -150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja opetuspalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet -900 Lääkkeet -50 Kalusto Avustukset yhteisöille -890 Muut avustukset kotitalouksille -500 Muut yhteistoimintaosuudet Hoitotarvikkeet -200 Muu materiaali Rakennusten ja huoneistojen vuokra Sisäinen vuokra Yhteensä Kirj. johtaja: merkitsee valtuuston talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuoden 2014 toimintaa ohjaavaksi käyttösuunnitelmakseen. Päätös: Käyttösuunnitelma vahvistettiin ohjaavaksi käyttösuunnitelmaksi.

10 SOSIAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN JA NIMEÄMINEN Sos.ltk. 56 (jatkoa) PÄÄTÖSEHDOTUS: Humppilan sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 1. Humppilaan perustetaan vanhusneuvosto alkaen 2. kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan 3. kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa, eläkeläisjärjestöjä sekä perusturvavaliokuntaa nimeämään keskuudestaan edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat. Lautakuntien ja perusturvavaliokunnan osalta yksi edustaja ja varaedustaja ja eläkeläisjärjestöjen osalta yhteensä viisi edustajaa ja varaedustajaa. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 345 Riihimäen seudun senioriopettajat ovat pyytäneet kirjeellään kunnanhallitusta nimeämään yhden senioriopettajan Humppilan vanhusneuvostoon. Kj: Kunnanhallitus päättää perustaa vanhusneuvoston alkaen. Lisäksi hallitus päättää - valita edustajansa ja henkilökohtaisen varaedustajan neuvostoon - pyytää lautakuntia, eläkeläisyhdistyksiä ja perusturvavaliokuntaa kutakin nimeämään neuvostoon edustajansa ja varaedustajan sekä Riihimäen senioriopettajia nimeämään yhden humppilalaisen jäsenen ja humppilalaisen varajäsenen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajakseen vanhusneuvostoon Liisa Rämön ja varaedustajaksi Lassi-Antti Haaralan. _

11 SOSIAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN JA NIMEÄMINEN Elämänl. ltk 11 Lautakuntia on pyydetty nimeämään edustajansa perustettuun vanhusneuvostoon. Kirj. johtaja: Elämänlaatulautakunta keskustelee ja nimeää kokouksessaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan vanhusneuvostoon. Päätös: nimesi edustajakseen vanhusneuvostoon Marjut Kallion ja varaedustajaksi Vesa-Pekka Hirviojan.

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Elämänl. ltk 12 Kuntosalin ovien lukot on vaihdettu. Tekninen toimi on laatinut säännöt siitä, kenelle kuntosalin avaimia myönnetään tästä lähtien. Tällä hetkellä avaimen saavat vain urheiluseurojen vastuuhenkilöt. Vesa-Pekka Hirvioja on luvannut laatia yhdessä teknisen toimen kanssa järjestyssäännöt kuntosalille. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Elämänl. ltk 13 Lautakunnan jäsenten keskuudessa esiintyy edelleen epäselvyyttä siitä, mitkä asiat kuuluvat lautakunnan päätösvallan piiriin ja miten asioita tulevaisuudessa tullaan hoitamaan. Päätettiin järjestää tapaaminen kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan kesken, missä lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus kysyä uuden lautakunnan toimintaan liittyviä asioita. Päätös: Ajankohdaksi ehdotettiin tiistaita tai klo alkaen. Pöytäkirjanpitäjä selvittää sopiiko kumpikaan ajankohta edellä mainituille henkilöille ja ilmoittaa siitä lautakunnan jäsenille.

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Elämänl. ltk 14 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 1 Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 25.5.2010 Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEINEN OSA 1 Soveltamisala Kunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-02 16:00

-2, KH 2015-03-02 16:00 -2, KH 2015-03-02 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 2.3.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot