Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Työsuojelujaoston järjestäytyminen 3 2 Vakuutusyhtiö Pohjantähden työturvallisuusasiantuntija 5 Erkka Holopaisen tapaaminen / koulutusyhtymän tapaturmat 3 Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet 6 4 Tiedoksi saatettavat asiat 8 5 Työsuojelujaoston toimintasuunnitelma vuodelle Toimitilojen investointiohjelma Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen 11 8 PRO24 tilannekatsaus 12 9 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Aika klo 12:00-16:12 Paikka Ammattikampus / Aitta Läsnä Heikkilä Mikko Työsuojelupäällikkö Joki Juha Työsuojeluvaltuutettu Landin Juha Työsuojeluvaltuutettu Pohjonen Markku Työsuojeluvaltuutettu Varpaluoma Matti Työsuojeluvaltuutettu Lehto Timo Varatyösuojelupäällikkö Seppä-Jokela Elina Henkilöstöpäällikkö Poissa Eteläaho Anne Opiskelijahuollon Sadeharju Liisa Johtaja Hylkilä Marja Yt-ryhmän pj. koo rdi naa ttor i Käsitellyt asiat 1-9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Joki ja Juha Landin. Juha Joen tilalle asioiden 8 ja 9 kohdalle valittiin Matti Varpaluoma Allekirjoitukset Markku Pohjonen puheenjohtaja Mikko Heikkilä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja saatettu henkilöstölle tiedoksi intranetissä Mikko Heikkilä työsuojelupäällikkö

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Työsuojelujaoston järjestäytyminen TYÖSJAOS 1 Työsuojelujaoksen kokoonpano muodostuu neljästä työsuojeluvaltuutetus ta ja työsuojelupäälliköstä. Kokouksiin osallistuu myös oppilashuollon koordinaattori Anne Eteläaho ja varatyösuojelupäällikkö Timo Lehto. Työsuojeluvaltuutetut on valittu kaudelle Työsuojeluvaltuutetut ja heidän henkilökohtaiset varavaltuutetut ovat: Opetushenkilöstä / kanta-kokkolan alue Matti Varpaluoma hänen varatyösuojeluvaltuutetut Kirsti Wack lin ja Vesa Tarkka Opetushenkilöstö / maakunta hänen varatyösuojeluvaltuutetut Muu henkilöstö / toimihenkilöt hänen varatyösuojeluvaltuutetut Muu henkilöstö / työntekijät hänen varatyösuojeluvaltuutetut Juha Landin Ari Haapamäki ja Jorma Koivuniemi Markku Pohjonen Sanna Siirilä-Hyyppä ja Heidi Heinonen Juha Joki Antti Blom ja Marianne Haapala Työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 30 :n mukaan työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan toimikautensa ajaksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut, että kukin työsuojeluvaltuutet tu toimii vuorotteluperiaatteen mukaan yhden vuoden puheenjohtajana ja vara puheenjohtajana. Työsuojelupäällikkö on toiminut sihteerinä. Työsuojelupäällikön esitys Työsuojelujaos valitsee vuodelle 2014 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatteella siten, että kukin työsuojeluvaltuutettu toimii vuo rollaan yhden vuoden valitussa tehtävässään. Sihteeriksi va li taan työsuo jelu pääl likkö, jo ka toi mii sa malla esittelijänä. Edellisvuosien puheenjohtajuudet ovat olleet seuraavat: v oli puheejohajana Raakel Solvin ja vpj Juha Landin v oli puheenjohtajana Juha Landin ja vpj Juha Joki v oli puheenjohtajana Juha Joki ja vpj Matti Varpaluoma

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos v oli puheenjohtajana Matti Varpaluoma ja vpj Markku Pohjonen Päätös Vuodelle 2013 puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjonen, varapuheenjohtajaksi Juha Landin ja sihteeriksi sekä esittelijäksi Mikko Heikkilä.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Vakuutusyhtiö Pohjantähden työturvallisuusasiantuntija Erkka Holopaisen tapaaminen / koulutusyhtymän tapaturmat TYÖSJAOS 2 Koulutusyhtymän lakisääteinen tapaturmavakuutus on ollut alkaen Vakuutusyhtiö Pohjantähdessä. Vakuutusyhtiön työturvallisuusasiantuntija Erkka Holopainen esittelee kokouksessa koulutusyhtymän tapaturmatilannetta vakuutusyhtiön näkökulmasta. Työsuojelupäällikön esitys Keskustellaan vakuutusyhtiön edustajan kanssa tapaturmatilanteesta. Päätös Käytiin vilkas keskustelu. Todettiin tapaturmien estämistoimenpiteiden merkitys. Työssäoppimispaikkojen osalta tärkeää on tunnistaa koulutuksenjärjestäjän ja työssäoppimispaikkojen työturvallisuuteen liittyvät vastuujaot. Riskien ja vaarojen kartoitus ja arviointi on jatkuvaa, ei kertaluontoinen toimenpide. Vakuutusyhtiön tilastoistakin selvisi työsuojelujaostossa tunnistettu eläinten aiheuttamat suhteellisen suuret tapaturmamäärät. Oikeanlaisten henkilökohtaisten suojainten käyttö ja niiden valvonta nähtiin yhdeksi merkittävimmistä tapaturmien ehkäisytoimenpiteistä. Todettiin myös, että uudessa organisaatiossa tulee vastuuttaa toimipaikkakohtaisesti tapaturmailmoitusten laatijat ja asia tiedottaa henkilöstölle. Vanhassa organisaatioissa tehtävä kuului toimistosihteereille. Keskustelussa oli mukana myös Pohjantähdestä korvauskäsittelijä Pauliina Tomminen. Merkittiin, että Elina Seppä-Jokela poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 13:45.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet TYÖSJAOS 3 Työsuojelupäällikön esitys Työsuojelun toimintaohjelman mukaan tulee tapaturmatilanteissa toi mia seu raavasti: Vakavista työtapaturmista ilmoitetaan aina välittö mästi poliisille ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluhallintovirastoon (ent. työsuojelupiiri). Ilmoituskynnys pidetään tarkoi tuk sel li ses ti mie lum min lii an ma ta lalla kuin liian korkealla. Kaikista työta patur mista ja am matti tau deista il moi te taan työ suoje lupäällikölle, joka pitää tilas toa sat tuneis ta ta patur mista. Mui den kuin va ka vien ta paturmien tutkimisesta vas taa va hin goittu neen lä hin esimies. Ta pa tur mista laadi taan muistio, jossa arvioi daan se, mi ten ta paturma olisi voitu vält tää. Myös lähel tä piti tilanteista on il moi tetta va, jotta voidaan miettiä toi men piteet uusien tilan teiden välttä miseksi. Työta patur mat ja läheltä pi ti -tilan teet käydään läpi työsuojelujaoksessa. Käsitellään työsuojelupäällikölle viime kokouksen jälkeen tulleet ilmoitukset työtapaturmista ja läheltäpititilanteista ja todetaan niiden johdosta tehdyt jatkotoimenpiteet: , ID 5097, Terveystie 1:ssä opiskelija oli asentamassa piirtoheittimen pistorasiaa jolloin tuli oikosulku , ID 5069, ammattiopiston auto- ja kuljetusalan opiskelijan sormi jäi kelojen väliin kuormauksessa lastauspaikalla kaupungilla , ID 5087, Kannuksen toimipaikan navetassa opiskelijan käsi loukkaantui lehmän ja metalliputken välissä , ID 5086, Kannuksen toimipaikan opiskelija harvennushakkuutyömaalla opiskelijalta kaatui puu sähkölinjan päälle. Sähköisku , ID 5082, ammattiopiston auto- ja kuljetusalan opiskelija kolarissa Närvilänkadun ja Talonpojankadun risteyksessä. Poliisi tutkinut asian.ei henkilövahinkoja , ID 5083, Talonpojankatu 8A ammattiopiston opiskelija nosti luvattomasti työvälinepakin siltanosturilla. Vaaratilanne , ID 5088, Kannuksen toimipaikassa Ollikkalan portaikossa opiskelija loukkasi jalkansa. Lääkäri todennut venähdysvammaksi , ID 5063, Närvilänkatu 8 ravintolakeittiössä roiskahti kokkiopiskelijan silmään kuumaa öljyä. Huhtelu silmähuuhteella ei vaatinut jatkotoimia , ID 5060, Talonpojankatu 6, ammattiopiston talotekniikan opiskelija loukkasi käteänsä kulmahiomakoneella , ID 5062, Talonpojankatu 8A liikuntasalissa ammattiopiston opiskelija pallo osui oppilaan kasvoihin , ID 5068, Talonpojankatu 8A, ATK-luokassa ammattiopiston opiskelijan tietokoneen virtapistokkeen "ilkivaltaisesta" irroittamisesta johtuva sähköiskun vaara , ID 5064, Kaustisen toimipaikassa hevonen astui opiskelijan varmaan sivulle , ID 5070, Kokkolinnan keittiössä täydessä kuormassa oleva keittiövaunun pyörä irtosi. Vaaratilanne , ID 5067, Talonpojankatu 10, autosta noustaessa muutaman

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos askeleen jälkeen liukastui veden liukastamalla jäällä , ID 5071, ammattiopiston opiskelija koulumatkalla Kokkolinnaan liukastui Isollakadulla, oikea käsi murtui , ID 5081, Talonpojankatu 8B Oslossa ammattiopiston talotekniikan opiskelijalle ilmanvaihtokanvavien purkutöissä haava sormeen, kolme tikkiä terveyskeskuksessa , ID 5089, Kaustisen toimipaikassa opetustilanteessa teuraskavioita vuollessaan opiskelija viilsi peukaloon haavan. Ommeltu terveyskeskuksessa , ID 5094, ammattiopiston vaatetusalan opiskelija työssäoppimispaikassaan ESE-Pukineella ompeli sormensa läpi. Sormi kuvattu ja antibioottikuuri , ID 5100, Närvilänkatu 8 opetustilassa 153 opiskelijan polvi osui pulpetinkulmaan , ID 5101, Sateenkaaren ok-työmaalla ammattiopiston opiskelija loukkasi työmaasirkkelissä sormeaan joka sidotiin terveyskeskuksessa , ID 5102, Närvilänkatu 8 sähköosaston automaatio työsalissa opiskelija venttiiliasennustilanteessa haava sormeen. Ommeltu ensiavussa , ID 5104, Kaustisen toimipaikassa kengitystilanteessa hevonen astui opiskelijan jalalle. Terveyskeskuksessa todettiin murtuma , ID Kälviän toimipaikassa ulkopuolinen mieshenkilö tunkeutui parvekkeen kautta tyttöjen asuntosoluun. Poliisille on asiasta tehty rikosilmoitus , ID 5112, Kaustisen toimipaikassa kengityspajalla kengitysopetustunnilla hevonen huitaisi jalallaan oppilasta leukaan. Haava teipattu terveyskeskuksessa ID 5108, Talonpojankatu 8A liikuntasalissa ammattiopiston opiskelijan varvas vääntyi liikuntatunnilla futsalissa , ID 5110, lähihoitaja-alan opiskelija pisti opetustunnilla steriilillä neulalla sormeensa poistaessaan neulan suojaa , ID 5111, Liikenneonnettomuus (kevyt moottoripyörä ja henkilöauto) ammattiopiston opiskelijoille Talonpojankatu 10 kohdalla 28. Reykjavikin tieliittymässä. Poliisistutkinta , ID 5121, Kaustisen toimipaikassa hevonen potkaisi opiskelijaa jalkaan , ID 5118, Terveystie 1 luokka C336, normaalin loppujäteroskapussissa olleen neulan pisto työtehtävissä , ID 5119, Opettaja liukastui Närvilänkatu 8 Madridin käytävällä, nilkka vääntyi. Työterveyshuollossa käynti , ID 5128, Kaustisen toimipaikkan opiskelijan silmäkulmaan hevosen etujalan polvi. Päätös Hyväksyttiin

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Tiedoksi saatettavat asiat TYÖSJAOS 4 1. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus / Sateenkaari pientalon rakennustyömaa / Terex onnettomuus (puomin katkeaminen). 2. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen / ylin johto tarkastuskertomus. 3. Aluehallintoviraston Kaustisen toimipaikan työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. 4. Selvitys tarkastuskertomuksen nro 13/2247 johdosta koskien Perhon toimipaikan keittiön työsuojeltarkastuksessa todettua pesukoneen meluasiaa. 5. Aluehallintoviraston / Raija Jääskelän sähköpostiviesti Perhon toimipaikan keittiö melua koskevassa selvitysasiasta. Vastaus riittää tässä vaiheessa. Kohtien 1-5 mukaiset asiat on sähköpostilla toimitettu tiedoksi asiaomaisille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työsuojelupäällikön esitys Työsuojelujaos toteaa asiat tietoonsa saatetuiksi Päätös Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Työsuojelujaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 TYÖSJAOS 5 Työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 29 :n mukaan toimikunnan tulee laatia vuosittain toimin tasuunnitelma ottaen huomioon työpaikan työsuojelun toimintaohjelma sa moin kuin muu työsuojelua koskeva suunnittelu kehittämisesityksineen. Toimintasuunnitelma vuodelle Kokouksia pidetään vähintään neljä. Ko koukset py ri tään pi tä mään eri opistoissa / yksi köissä si ten, että ko kous ajoit tuu sa maan ai kaan Aluehallintoviraston tar kastajan pitä män tar kastuksen kanssa ja tarkas ta jalla on mah dol lisuus osallis tua ko koukseen. Ko kouksiin kutsutaan myös ky sei sen opiston / yksi kön työterveyshoidon edustaja ja opiston oma ter vey denhoitaja ja opiskelijoiden edustaja 2. Päivitetään työsuojelun toimintaohjelma vuosille Työsuojelujaoston ja työsuojelutarkastajan tarkastuskohteiden painopisteeksi otetaan "henkilöstön psykososiaalinen kuormittuminen" 4. Riskien arvioinnin toteutumisen kartoitus ja seuranta 5. Työssajaksamisasiaan kiinnitetään erityistä huomioita jossa työvälineenä henkilöstökyselyn tulokset 6. Jaoston kokouksissa käsitellään omana pykälänään yhtymän turvallisuussuunnittelun sen hetkistä tilannetta ja turvallisuuden kehittämistarpeita. 7. Toteutetaan työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 29 työsuoje lutoimikunnalle määrättyjä tehtäviä, joista painopistealueeksi otetaan henkilöstön työturvallisuustietouden lisääminen 8. Tiivistetään vuoropuhelua turvallisuusasioista johtoryhmän kanssa 9. Kokouksissa tarkennetaan vuoden mittaan tarvittaessa suunni telmaa Työsuojelupäällikön esitys Keskustellaan ja täydennetään esityslistassa olevaa toimintasuunnitelmaa. Hyväksytään toimin ta suun ni tel ma vuo delle 2014 Päätös Hyväksyttiin

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Toimitilojen investointiohjelma 2014 TYÖSJAOS 6 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014 ja yhtymäsuunnitelman vuosille Suunnitelmaan sisältyy investointiohjelma. Yhtymähallitus on hyväksynyt toimitilojen kunnossapito-ohjelman Lähes jokaisessa hankkeessa korjataan turvallisuuteen liittyviä asioita, joista useat ovat olleet esillä myös työsuojelutarkstuksissa. Kokouskutsun oheisaineistoja investointiohjelma ja kunnossapito-ohjelma, jotka esitellään tarkemmin kokouksessa. Työsuojelupäällikkön esitys Työsuojelujaos toteaa ohjelmat tietoonsa saatetuiksi Päätös Hyväksyttiin

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen TYÖSJAOS 7 Työsuojelutarkastusvuorossa ajankohtaan perustuvan seurantalistan mukaan seuraavana vuorossa on K-P:n maaseutuopiston Kannuksen yksikkö jossa edellinen on pidetty Tarkastaja Raija Jääskelä tarkasti keittiön Kannuksen jälkeen seuraavaksi olisi K-P:n Opiston vuoro jossa on pidetty viimeksi Keittiön osalta AVI:n tarkastus oli Työsuojelupäällikön esitys Seuraava työsuojelujaoston kokous pidetään Kannuksen toimipaikassa huhti- toukokuussa Kokouksen jälkeen aluehallintoviraston tarkastaja tekee toimipaikan työsuojelutarkastukseksen, johon työsuojelujaos osallistuu. Kevään aikana työsuojelujaos osallistuu johtoryhmän turvallisuusasioita käsittelevään kokoukseen. Päätös Hyväksyttiin

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos PRO24 tilannekatsaus TYÖSJAOS 8 Timo Lehto: Pro24 ohjelma on ollut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä käytössä vuoden 2010 alusta lähtien. Ohjelmaan on tehty 230 ilmoitusta/poikkeamaa. Niistä 68% on ollut erilaisia tapaturmia. Läheltä-piti-tilanteita on 11% ja vaaratilanteita 5%. Lisäksi on ilmoitettu ilkivallasta, murrosta, uhkatilanteista, vaaratilanteista, tulipaloista, liikennevahingoista ja työriskeistä. Pro24-ohjelma on toiminut hyvin työsuojelujaoksen näkökulmasta ja sinne kirjautuneet asiat on ollut helppo käsitellä kokouksissa. Käyttäjien kokemuksen mukaan ohjelma on kuitenkin kankeahko ja ohjelmaan kirjatut viellä keskeneräiset tekemättömät omat työt tahtovat jäädä loppuun suorittamatta. Osasyynä on myös epäselvyys käyttäjien vastuista ja velvollisuuksista. Taitekohtana on tutkintavaihe. Esimiehet eivät sisäistä, että heidän olisi asioita tutkittava ilmoituksen tehneen kanssa ja määriteltävä niille aikataulutettuja korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä toimintaprosessien parantamiseksi. SK Protectin, ohjelman toimittajan, kanssa on säännöllisesti käyty läpi ohjelmassa havaittuja ongelmia ja puutteita. Marraskuun 2013 lopussa Pro24:stä tuli uusi versio, jossa parannettiin mm. tietoturvatasoa ja ohjelman käytettävyyttä. Ohjelmaa on pidetty melko kalliina muihin koko yhtymän käytössä oleviin ohjelmiin verrattuna. Käyttöä on päätetty kuitenkin jatkaa ja tehostaa uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Perusrakenteiden muutoksista on käyty keskusteluja SK Protectin kanssa. Myös ohjelman kuukausiveloitukseen on tulossa huomattava alennus, mikäli Ammattikorkeakoulu ottaa Pro24:n käyttöön. Suunnitelmissa on myös koulutusta esimiesasemassa oleville henkilöille ohjelman käytön tehostamiseksi. SK Protect tarjoaa koulutusta JOHDON ROOLIT JA VASTUUT. Koulutuksessa annettaisiin tietoisku lainsäädännön työnantajavelvotteista ja käytäisiin läpi turvallisuuden tavoitetila pieni katsaus alan tilastoihin vahinkojen seurauksia turvallisuuden kehittämisen edellytyksiä prosessien tunnistaminen lainsäädännön vaatimukset vastuut ja velvollisuudet

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos työkaluja johtamiseen Työsuojelupäällikön esitys Esitetään koulutusyhtymän johdolle, että PRO24 ohjelman käytön tehdostamiseksi esimiesasemassa oleville henkilöille järjestetään / neuvotellaan SK Protect Oy:n tarjoama koulutus "Roolit ja vastuut" Päätös Hyväksyttiin Merkittiin, että Juha Joki poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15:57.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Työterveyshuollon toimintasuunnitelma TYÖSJAOS 9 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on allekirjoitettu Toimintasuunnitelman päivittämisestä vuosille on pidetty neuvottelutilaisuus koulutusyhtymän johdon ja Työplussan edustajien kanssa Työsuojelujaostosta tilaisuudessa oli työsuojeluvaltuutettu Markku Pohjonen ja työsuojelupäällikkö Mikko Heikkilä. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu v työsuojelutarkastuksissa esillä olleet työpaikkaselvitykset ja psykososiaalinen kuormitus. Esitys Käydään päivitetty toimintasuunnitelma läpi Päätös Työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa päivitettyyn terveyshuollon toimintasuunnitelmaan

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 TOB-työyhteisökysely 4 11 Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet 6 12 Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen 8 13 Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot