Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky"

Transkriptio

1 A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO JA OHJAUS Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska puh. (08) fax (08) Unto Koskinen, Rakennuspäällikkö Sähköposti: Käyttäjä Hilkka Vuolteenaho, Palveluohjaaja/Kehitysvammaisten työ-ja päivätoiminta Sähköposti: 1/18 B021 B022 B02 SUUNNITTELU Arkkitehtisuunnittelu Nimi: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Osoite: Kyöstintie 29, Ylivieska Puhelin: (08) Yhteyshenkilö: Kimmo Heikkilä, Sähköposti: Rakennesuunnittelu Nimi: Osoite: Puhelin: (08) Fax: (08) Suunnittelu Laukka Oy Toripiha 1, Nivala Yhdyshenkilö: Jouko Suutari, Sähköposti:

2 B023 B024 B028 Työkeskus Kipinä, Ylivieska LVI - suunnittelu Nimi: Osoite: Puhelin: (08) Fax: (08) Insinööritoimisto Eero Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi Yhteyshenkilö: Eero Jaatinen, Sähköposti: Sähkösuunnittelu Nimi: Sähköinsinööritoimisto Ratex Oy Osoite: Pitkänsillankatu 20B, Kokkola Puhelin: Yhdyshenkilö: Olga Delgado Sähköposti: Kopiointi ja ATK Urakoitsijoiden laatimien työ-, ja loppupiirustusten ja urakoitsijan toimittamien käyttöohjeiden kopiointikulut sisältyvät urakkaan. 2/18 B03 B032 B033 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN Sähkölaitos Kiinteistö liitetään Herrfors Oy :n pienjänniteverkkoon. Telelaitos Kiinteistö liitetään Elisa Oy:n verkkoon. B06 LIITTYMISMAKSUT Rakennuttaja suorittaa tarvittavat liittymismaksut suoraan ao. laitokselle. Sähköliittymä Uusi sähköliittymä piirustuksien mukaan. Puhelinliittymä Uusi valokuituliittymä piirustuksien mukaan. H0 H01 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET URAKAN LAAJUUS Rakennuskohde : Työkeskus Kipinä, uudisrakennus. Urakka on urakkarajaliitteessä ja tässä sähköselostuksessa rajattu, ja se käsittää sähköselostuksessa mainittujen järjestelmien hankinnat ja työt. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään lyhennettä urakoitsija.

3 H011 Työkeskus Kipinä, Ylivieska Suoritusvelvollisuus uusittavien ja uusien asennusten osalta 3/18 Urakka sisältää kaikkien urakkarajaliitteessä, sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden ja järjestelmien hankinnat ja asennukset täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritelty. Rakennuksen sähkö- ja telejärjestelmät rakennetaan normaaleja asennustapoja ja menetelmiä käyttäen. Asennuksissa noudatetaan standardin SFS 6000 sähköturvallisuutta koskevia ohjeita. H013 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet Urakkarajaliitteen ja urakkaohjelman mukaisesti. H03 SÄADÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Rakennuttajan tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan kaikkiin tarkastuksiin urakkaan kuuluvana. Viranomaisten suorittamat tarkastukset on oltava hyväksytysti toimitettu ennen rakennuttajan vastaanottotarkastusta. Käyttöönottotarkastukset Urakoitsija suorittaa itse sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen ja luovuttaa pöytäkirjan rakennuttajalle mittauspöytäkirjoineen. Varmennustarkastukset Kolmas osapuoli suorittaa varmennustarkastuksen. Tarkastusmaksut kuuluvat urakkaan, urakoitsijasta johtuvista syistä suoritetut uusintatarkastukset mukaan lukien. Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle. Muut tarkastukset Urakoitsija tarkastuttaa merkki ja turvavalaistus-, paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmän suunnitelmat paloviranomaiselta ennen rakennusaikaisten toteutuspiirustusten laatimista. H04 VASTAANOTTO Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille järjestelmille on tehtävä toimintakoe. Yksinkertaisimmillaan toimintakoe on valmiiksi kytketyn laitteiston toiminnan kokeilu käyttöpaikalla. Monimutkaisille järjestelmille tehdään ennalta suunniteltu ja ajoitettu toimintakoe, jossa ovat läsnä : - rakennuttajan edustaja - laitteiston tuleva hoitaja tai käytönjohtaja - sähköurakoitsija - alaurakoitsijat Toimintakokeista ja koekäytöstä laaditaan pöytäkirjat. Kojekäyttö Lvi-laitteille suoritetaan koekäyttö. Sähköurakoitsija on velvollinen osallistumaan myös lvi ja säätölaitteiden toimintakokeisiin ja koekäyttöihin.

4 4/18 Käytön opastus Käyttö ja huoltohenkilökunnalle järjestetään käytönopastus valmiissa laitoksessa. Urakkaan sisältyy seuraavien järjestelmien käytönopastustilaisuuksien järjestäminen : - merkki ja turvavalaistusjärjestelmä - paloilmoitinjärjestelmä - rikosilmoitusjärjestelmä - rakennusautomaatiojärjestelmä - äänentoistojärjestelmä H05 H051 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU JA TOTEUTUSVAIHEESSA Yleistä Tässä sähköselityksessä : TILAAJA URAKKA SUUNNITTELIJA URAKOITSIJA PÄÄURAKOITSIJA LVI-URAKOITSIJA SÄÄTÖLAITE- URAKOITSIJA tarkoittaa rakennuttaja tarkoittaa sähköurakkaa tarkoittaa sähkösuunnittelijaa tarkoittaa sähköurakoitsijaa tarkoittaa rakennusurakoitsijaa tarkoittaa ilmanvaihto-, putki ja säätölaiteurakoitsijaa tarkoittaa säätö ja valvontalaiteurakoitsijaa Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Jokainen sähköselityksessä esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti : YLEISKUVAUS JA JÄRJESTELMÄN TOIMINTA Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus. HANKINTARAJAT H052 Suunnitelma asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus Suunnitelmapiirustukset on laadittu ryhmiteltyinä cads ohjelmistolla. Kaikki rakennuksen työ ja loppupiirustukset tulee laatia em. ohjelman soveltuvassa muodossa (dwg). Suunnitelma asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukainen, kuitenkin siten täsmennettynä, että sähköurakan asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä : - sähköselostus - määrälasketut kaaviot ja taulukot - muut kaaviot ja taulukot - asennuspiirustukset ( tasopiirustukset) - muista tarjouspyyntö tai sopimusasiakirjoista ilmenevät tiedot Mikäli suunnitelma asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä.

5 H053 H054 Työkeskus Kipinä, Ylivieska Työpiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus Sähköurakoitsija laatii tarvittavat työpiirustukset. Työpiirustuksia kopioidaan eri osapuolille tilaajan kanssa sovittavassa laajuudessa. Urakoitsijan on tarkistettava valaisintaulukko viimeistään työpiirustusten yhteydessä. Poikkeavuudet on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Urakoitsija tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat työpiirustukset eri viranomaisilla ao. viranomaisten laatimien erillisohjeiden mukaan. Käyttö ja luovutuspiirustusasiakirjat 5/18 Luovutuspiirustuksina toimitetaan kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUS sekä varustetaan päiväyksellä. Työstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelot. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista. Tarkepiirustussarjaa säilyttää työmaan sähkötöiden työnjohtaja. Tarkepiirustuksiin merkitään kaikki sähköasennuksissa tehdyt poikkeamat välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Esimerkki keskukseen liittyvien piirustuksien numeroinnista : , keskuksen pääkaavio , keskukseen liittyvät virtapiirikaaviot , keskuksen kokoonpanopiirustus , keskukseen liittyvät kytkentäkaaviot Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti : Paperikopiosarja rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna seuraavasti. - 2 sarja rakennuttajalle ( seläkkeillä rengaskansiossa, arkistosarja ) - 1 sarja kiinteistön pääkeskukseen ( seläkkeillä rengaskansiossa) - 1 sarja sähkösuunnittelijalle ( seläkkeillä rengaskansiossa ) - Pääkeskustiloihin muovisuojatut seinätaulut pääkeskus-, pääjohto ja maadoituskaavioista. - Jakokeskustiloihin hankitaan seinälle luja kovamuovikotelo ( A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4 kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. - Paperikopioita eri viranomaisille ja laitoksille niiden esittämien erillisvaatimusten mukaisesti. Luovutuspiirustukset laatii sähkösuunnittelija sähköurakoitsijan laskuun. Luovutuspiirustusten toimittaminen kuuluu kokonaisuudessaan urakoitsijalle, riippumatta siitä kuka yksittäiset piirustukset on laatinut. Käyttö ja huolto - ohjeet Urakoitsija tekee selostuksen kaikkien sähkölaitteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Asiakirjoja toimitetaan seuraavasti :

6 Paperikopiosarjat kansiossa A4-kokoon taitettuna : - 2 sarjaa käyttö ja huoltohenkilöstölle - Käyttöohjeiden tulee sisältää : - tekniset tiedot - valmistajan nimi - käyttöohjeet - säätö- ja asetusarvot - sisäiset kytkentäpiirustukset - huolto-ohjeet - takuutodistukset 6/18 H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava niitä koskevien normien ja määräysten sekä suunnitelman mukaisia. Mikäli tulee tarvetta poiketa suunnitelmasta, muutokset hyväksytetään rakennuttajalta, suunnittelijalta sekä muilta asianosaisilta. Kalusteet (pistorasiat, kytkimet jne.) Kalusteina käytetään valkoisia Strömfors Artic kalusteita. Johtokouruissa käytetään kourun omat kalusteet, esim. Thorsman kalusteita. Kylmät ja kosteat tilat - IP44 kalusteet. Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Asennuskorkeudet Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty. Huonetiloissa, joista on laadittu kalustopiirustus tai seinäprojektiot, kytkimet, pistorasiat ja seinävalopisteet asennetaan näiden piirustusten mukaan. H062 Merkinnät Sähköurakoitsijan hankinnat ja asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST esitetyllä tavalla, mikäli sähköselityksessä, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusta. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkinnällä ( kaapelipannalla). Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 2749 mukaisesti. Valaisinryhmäjohdot merkitään keskuksen luona, sekä jokaisen jakorasia luona kilvellä, missä on keskuslähtö ja ryhmänumero. Jokaisen pistorasian luo asennetaan valkoiseen kerrosmuoviin kaiverrettu kilpi, jossa on keskustunnus ja ryhmänumero. ATK-verkon pistorasiat merkitään merkintätunnuksina, esim ( 1 = paneelin nro, 15 = kytkentäpaikan nro paneelissa).

7 H1 H11 Työkeskus Kipinä, Ylivieska ALUESÄHKÖISTYS Aluevalaistus 7/18 Aluevalaistus toteutetaan pylväsvalaisimilla. Asemakuvassa on esitetty uudet asennettavat pylväsvalaisimet. Ulkovalaistusta ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmän aikaohjelman mukaisesti. Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, pylväineen, kiinnitystarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H2 H20 H22 H221 KOJEISTOT JA JAKOKESKUKSET YM. Yleistä Sähköjärjestelmät toteutetaan TN-S -järjestelmän mukaisesti standardin SFS 6000 määrittelemällä tavalla. Pienjännitejakelu 0,4 kv liittymisjohdot Rakennus liitetään energialaitoksen verkkoon piirustuksen mukaisella liittymiskaapelilla AXMK 4x240S. Liittymisjohdon laskentapituus 100m. Urakkatarjouksessa annetaan liittymisjohdon AXMK 4x240S yksikköhinta : /metri, töineen. Liittymisjohdon hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H222 Pääkeskukset 2. Pääkeskus asennetaan 201 tekniseen tilaan, 2krs. Pääkeskus varustetaan kwh-, kvar-, A- ja V- mittauksilla, sekä ylijännitesuojilla. Pääkeskukseen asennetaan vaihevahti esim. Omron K8AB-PH tai vastaava josta lähtee tieto turvavalokeskukselle. Keskukseen viereen asennetaan varasulakekotelo ja hankitaan varasulakkeita 5 kpl kutakin kiinteistössä käyttävää kokoa. Keskuksen pääkaaviossa on esitetty keskuksen yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Jakeluverkonhaltija toimittaa ja asentaa kwh-ja kvar mittarit.

8 H223 Muut keskukset Ryhmäkeskukset Työkeskus Kipinä, Ylivieska 8/18 Rakennuksiin asennetaan piirustuksen mukaiset ryhmäkeskukset RK11, RK12, RK13, RK-IV. Kaikissa ryhmäkeskuksissa 4-napainen pääkytkin. Ryhmäkeskuksiin RK11, RK12, RK13 asennetaan vaihevahti esim. Omron K8AB- PH tai vastaava josta lähtee tieto turvavalokeskukselle. Keskuksien pääkaavioissa on esitetty keskuksien yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksien hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Nykyisten keskuksien purkutyöt sisältyvät urakkaan. H23 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitukset ja potentiaalitasaukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti. Suojajohtimien ja potentiaalitasausjohtimien jatkuvuutta on testattava A2-94 kohdan mukaisesti. Päämaadoituskisko MEB asennetaan pääkeskuksen yhteyteen. Maadoituselektrodina käytetään Cu köysi CU35. Ryhmäkeskuksen RK11 yhteyteen ja tekniseen tilaan 136 asennetaan piirustuksien mukaiset potentiaalintasauskiskot EB1, EB2. Maadoitukseen ja potentiaalitasaukseen liittyvät laitteet ja keskukset on esitetty maadoituskaaviossa. Urakkaan sisältyvät piirustuksen mukaiset maadoitukset ja potentiaalintasaukset. H24 Kompensointi Uusi 43,8 kvar kompensointiparisto asennetaan pääkeskuksen yhteyteen. Pariston tyyppi on esitetty piirustuksessa. Pariston hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H3 H31 JOHTOTIET Kaapelihyllyt Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt hyllyt. Teknisissä tiloissa ja alakaton tilassa käytetään tikashyllyt. Näkyvillä osilla, teknisiä tiloja lukuun ottamatta hyllyjen tulee olla valkeaksi maalattuja umpipohjaisia levyhyllyjä. Kaikkien kaapelihyllyjen ja niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Palokatkojen kohdalla tulee hyllyt kiinnittää riittävän lähelle läpimenoa. Kaapelit asennetaan oikaistuna hyllylle. Kaikki kaapelitarvikkeet kiinnitetään hyllylle. Hyllytyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksessa.

9 9/18 Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on tarkistettava lopulliset sijoitukset ja korkeudet muiden urakoitsijoiden kanssa huomioiden iv kanavat yms. asennukseen vaikuttavat seikat. Hyllyjen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H32 Johtokanavat ja sähkölistat Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt johtokanavat. Johtokanavissa tulee olla erillinen kanava telekaapeleille. Johtokanavien väri on valkoinen. Tyypit on esitetty piirustuksessa. Pinta-asennuksissa käytetään sähkölistoja. Tele ja vahvavirtayhdistelmät asennetaan eri peitelevyjen alle. Pistorasioita yms. kalusteina käytetään johtokanavaan tarkoitettuja kalusteita. Kaikkien johtokanavien ja niiden osien tulee olla alumiinisia tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Johtokanavan katkaisut on tehtävä tarkoitukseen sopivalla työkalulla ( esim. sirkkelillä), jolla saadaan siisti ja suora leikkausjälki. Kiinnityksessä tulee käyttää kanavaan kuuluvia kiinnikkeitä ja seinälävistyksessä peitelaippoja. Johtokanavien hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H34 Valaisinripustuskiskot 125 maalaustilaan asennetaan valaisinkiskot, väri valkoinen. Kiskot asennetaan IVkanavien alapuolelle, asennuskorkeus on noin Kiskojen ja niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on tarkistettava lopulliset sijoitukset ja korkeudet muiden urakoitsijoiden kanssa huomioiden iv kanavat yms. asennukseen vaikuttavat seikat. Valaisinkiskojen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H36 Läpiviennit Läpivientikohdissa johdot suojataan putkella mekaanista vaurioitumista vastaan. Kaikki kaapeleiden läpiviennit tiivistetään lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi. Paloalueiden väliset läpiviennit tiivistetään palokatkomassalla. Sähköurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 25 mm tai pienemmät reiät tekee reikää tarvitseva urakoitsija, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Rakennusurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Rakennusteknisten töiden urakoitsija tekee paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat yli 25 mm suuremmat reiät, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputkien hankinta, asennus ja tiivistys.

10 Tiivistää lattia- ja seinärakenteiden läpi menevät putki- ja ilmanvaihtokanavien asennus- ja rakennusosien väliset saumat tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Jokaiseen läpivientikohtaan kohtaan asennetaan varalle M40/1 kpl, M32/ 3kpl, M25/ 4kpl (RU) Putkien hankinta ja läpivientien tiivistys rakennusurakassa. 10/18 JOHDOT JA VARUSTEET H41 Nousujohdot Keskusten väliset nousujohtokaapelit asennetaan TN-S järjestelmän mukaisena. Nousujohtoina käytetään 5 - johdin kaapeleita. Nousujohtokaapeleiden tiedot on esitetty piirustuksessa. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H42 Voimaryhmäjohdot Voimaryhmäjohtoina käytetään MMJ ja MCMK tyyppisiä kaapeleita. Häiriöitä aiheuttavat laitteet, mm. taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla MCCMK. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H44 Valaistus ja pistorasiaryhmät Kiinteistöön asennetaan piirustuksiin merkityt sähköpisteet ja niille ryhmähohdot. Asennukset suoritetaan kaapelihyllyjä sekä normaalia uppoasennustapaa käyttäen pääosin muovivaippakaapelein. Putkiasennuksissa voidaan käyttää vaipatonta johtoa. Kaikki asennukset tehdään putkittamalla lukuun ottamatta kaapelihyllyllä olevat asennukset. Kaapelihyllyillä kaapelit asennetaan oikaistuna hyllylle risteilyä välttäen. Yleisesti asennustavat määritellään paikan päällä tilanteen mukaan. Pinta-asennuksessa käytetään valkoista sähkölistaa. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H45 Ohjaus-, säätö-, mittaus ja hälytysjohdot Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt ohjaus-, säätö-, mittaus ja hälytysjohdot. LVI- laitteille asennetaan MMJ-, MMO-, NOMAK-, JAMAK ja KLM- tyyppiset ohjaus ja hälytysjohdot LVI-säätökaavioiden mukaisesti

11 Kaapeleiden hankinta ja asennus kytkentöineen sisältyy urakkaan. 11/18 H46 Putkitus ja rasiointi Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 25 mm tai pienemmät reiät tekee reikää tarvitseva urakoitsija, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Rakennusurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Rakennusteknisten töiden urakoitsija tekee paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat yli 25 mm suuremmat reiät, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputkien hankinta, asennus ja tiivistys. Tiivistää lattia- ja seinärakenteiden läpi menevät putki- ja ilmanvaihtokanavien asennus- ja rakennusosien väliset saumat tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Kaikki asennusputket kiinnitetään noin 2 m välein, sekä aina jatkosten ja liitosten lähellä. Taipuisat muoviputket kiinnitetään kaarien molemmin puolin, sekä suorilla osuuksilla noin metrin välein. Tiloissa, joihin tulee alakatot, jakorasiat asennetaan kaapelihyllylle ja haaroitukset tehdään katon välitilassa. Hyllyille ja ripustuskiskoihin asennettavien jakorasioiden alustojen pitää olla tehdasvalmisteisia. Jakorasialta lähtevien kaapeleiden pitää olla kiinnitettyinä alustaan vedonpoiston varmistamiseksi. Tarvikkeiden hankinta ja asennus kytkentöineen sisältyy urakkaan. H5 H51 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT Pistorasiat Rakennukseen asennetaan piirustuksien mukaiset sähköpisteet. Kalusteina käytetään valkoisia Strömfors Artic kalusteita. Johtokanavissa omat kalusteet. Kylmät ja kosteat tilat - IP44 kalusteet. Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty. ATEX- tilat 125 Maalaus ja 126 Maalivaraston asennustarvikkeet soveltuvat ATEX tilaluokkiin 2 ja 22, 3GD. H53 Autolämmityspistorasiat Parkkipaikkoihin asennetaan autolämmityspistorasiapylväät PIKE PRO 2T2A2V, jotka varustetaan avaimellisella lukolla.

12 12/18 H54 Sisävalaistus Valaisinluettelossa esitetyt valaisimet on numeroitu piirustuksiin valaisinkohtaisesti. Loisteputkien värisävy on Osram 830, ellei piirustuksissa ja taulukoissa toisin mainita. Valaisimet varustetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla. Käytävien ja aulatilojen valaisimet sytytetään ja sammutetaan työajan alkaessa ja päättyessä kiinteistöautomaation kautta aika ohjelman mukaisesti, muina aikoina liiketunnistimilla tarpeen mukaan. Inva WC tilojen tilojen valaistusta ohjataan huonekohtaisella liiketunnistimella. Muiden tilojen valaistusta ohjataan manuaalisesti paikallisilla kytkimillä. ATEX- tilat 125 Maalaus ja 126 Maalivaraston valaisimet soveltuvat ATEX tilaluokkiin 2 ja 22, 3GD. Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, kiinnitys- ja ripustustarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H55 Ulkovalaistus Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukaiset pylväs- ja katoksien valaisimet. Ulkovalaistuksen ohjauskiinteistöautomaatiojärjestelmän aikaohjelman mukaisesti Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, kiinnitystarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H56 Turvavalaistusjärjestelmä 2. Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen turvavalokeskus. Laitetiedot on esitetty piirustuksissa. Ryhmäkeskuksiin asennetaan vaihevahdit, jotka kaapeloidaan turvavalokeskukselle. Merkki ja turvavalaisimien jakorasiat merkataan tekstillä Merkkivalaistus / Turvavalaistus. Rasioina käytetään silumiinirasiat. Kaapelointi toteutetaan palokestävällä kaapelilla FRH 3x1,5. Turvavalokeskukseen toimitetaan huoltopäiväkirja, johon merkitään laitteiden käyttöönottopäivämäärät ja toimintakoe. Käytöstä vastaavalle huoltomiehelle annetaan käytönopastus. Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelman paloilmoitinliikkeellä kustannuksellaan, ennen asennusten aloittamista. Asennukset suoritetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

13 H6 H61 Työkeskus Kipinä, Ylivieska LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET Rakennuksen lämmitysjärjestelmä 13/18 Rakennukseen asennetaan vesikierteinen kaukolämpöjärjestelmä. Kaapelointi ja kytkennät sähkökaavioiden ja lvi-toimintakaavioiden mukaisesti. H62 Sulanapitojärjestelmät Räystäskourut ja syöksytorvet Rakennuksen räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itserajoittuvalla kaapelilla PST 20, 20W/m. Ulkoalueiden sulanapito Piirustuksessa esitetyt sisääntulo alueet ja luiskat varustetaan 1- johdinlämpökaapelilla 25W/m. Kolmivaiheisessa järjestelmässä lämpökaapelit mitoitetaan 400V:n jännitteelle. Lämmitystä ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Sähköinen pyyhekuivain Siivoustiloihin 123 j 109 asennetaan sähköiset pyyhekuivaimet Tango EH 50744, 60W,230V tai vastaavat. Virtakytkin / säädinyhdistelmä laitteessa. Sähköliitäntä on kiinteä. Lämmityslaitteiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Pyyhekuivaimen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H66 Kiinteistön varusteet Teknisten tilojen koneet ja laitteet Lukuun ottamatta vannesaha ja purunpoistokeskusta (ks. koneluettelo) puutyötilan koneet ovat nykyiset. Puutyötilan koneiden ja laitteiden lopulliset tehot ja kytkentätavat hyväksytetään rakennuttajalta ennen asennuksien aloittamista. Mikäli koneiden liitäntä ei ole kiinteä kuten piirustuksessa on esitetty, vaan pistotulppaliitäntä, ko. syöttökaapelin ryhmä varustetaan vikavirtasuojalla. Keittiökoneet Keittiön suunnitelma piirustuksen mukaisesti. Laitteiden lopulliset sijoituspaikat ja tekniset tiedot hyväksytetään rakennuttajalta ennen asennuksien aloittamista. J J0 TIETOJÄRJESTELMÄT Yleistiedot Tietojärjestelmät asennetaan Viestintäviraston määräyksen 25E/2008M mukaisesti. Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty.

14 Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Tietojärjestelmän johdotus on asennettava erilleen vahvavirtajohdoista. 14/18 J1 Puhelin ja atk- järjestelmät 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Teleoperaattori asentaa kiinteistöön uusi valokuituliittymä. Kiinteistön puhelinjärjestelmä toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmän osana. Yleiskaapelointijärjestelmä Yleiskaapelointijärjestelmä rakennetaan KAT6 UTP täyttäväksi kaikilta osin. Päätalojakamo ATK1 sijoitetaan 201 IV-konehuone tilaan. ATK jakamo kootaan 19`` laitekaappeihin. Jakamon varustus on esitetty piirustuksessa Pistorasiat Atk- pistorasioiden oltava pölyluukullista mallia. Vastaanottomenettely Kaikki kerroskaapelit merkitään kummastakin päästään työpistetunnuksella. Pistorasiat merkataan kaiverretuin kilvin. Järjestelmän mittaus suoritetaan cat 6 vaatimusten mukaisesti sekä datajakamossa, että työpisteen päässä. Mittauspöytäkirjat liitetään myös luovutusasiakirjoihin. Atk-kaappiin toimitetaan järjestelmän asennuspiirustukset ja mittauspöytäkirjat. Puhelinkaapeleiden ristikytkennät talojakamossa suorittaa puhelinlaitos rakennuttajan laskuun. Muut ristikytkennät atk- jakamossa suorittaa urakoitsija, työt sisältyvät urakkaan. Urakkaan ei sisälly : - atk-jakamoiden aktiivilaitteiden : palvelimien, kytkimien, PoE- laitteiden jne. muiden laitteiden hankinta, asennus ja kytkentä. J12 Langaton puhelin ja atk- järjestelmä Rakennuksiin asennetaan varaukset WLAN järjestelmälle piirustuksissa merkittyihin tiloihin. Piirustuksen mukainen tukiasemien kaapelointi ja rasiat sisältyvät urakkaan. Tukiasemien hankinta on rakennuttajan erillishankinnassa. J2 J21 VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT Antennijärjestelmä Kiinteistöön asennetaan Tähti 800 ( MHz) yhteisantennijärjestelmä. Järjestelmällä välitetään maanpäälliset Digi-TV-kanavat sekä ULA - radiokanavat. Antennivahvistin sijoitetaan pääkeskus tilaan. Verkon rakenneperiaate ja laitetyypit on esitetty piirustuksessa. Ennen antennien asentamista suoritetaan antennipaikan koemittaus.

15 Mittauksista laaditaan pöytäkirja, joka liitetään luovutusdokumentointiin ennen vastaanottotarkastusta. 15/18 J22 Äänentoistojärjestelmä 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen kuulutusjärjestelmä. Äänentoistokeskus asennetaan 142 toimisto tilaan. Äänentoistokeskusyksikön taakse asennetaan liitäntäkotelo pinta tai uppoasennuksena seinään. Kenttäkaapelit kytketään äänentoistokeskukseen liitäntäkotelon kautta. Liitäntäkotelo varustetaan tarvittavilla hv-rasioilla ja riviliittimillä. Kenttäkaapelit kytketään liitäntäkotelon asennuspohjan riviliittimille, ei suoraan kansiosan liittimille ilman riviliitinpohjaa. Laitetiedot ja verkon rakenneperiaate on esitetty piirustuksessa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : mittaa verkoston kunnon, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J24 Informaatiopalvelujärjestelmät Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen verkkopohjainen Avack Oy Info - TV järjestelmä. Info-esitysnäyttöjen 32`` paikat on esitetty piirustuksessa. Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalta näyttöjen lopulliset asennuspaikat ja koot. Huom! Tarjouksessa urakoitsija antaa Info-järjestelmästä erillisen hinnan, joka sisältää hankinnat töineen. J3 J32 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT Avunpyyntöjärjestelmä 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Inva - WC:hin asennetaan inva - WC järjestelmä. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa.

16 J4 J42 Työkeskus Kipinä, Ylivieska TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Kulunvalvontajärjestelmä ja sähköinen lukitus 16/18 Rakennukseen asennetaan Hedsam kulunvalvontajärjestelmä. Kaikki ulko-ovet, sekä piirustuksessa esitetyt sisäovet varustetaan oviohjainkorteilla. Kaikki ulko-ovet liitetään lukituksen valvontaan. Lisäksi piirustuksen mukaiset ovet liitetään lukituksen valvontaan ja ohjaukseen. Ulko-ovet 101 ja 138 varustetaan etälukijoilla. Ulko-ovet 101, 112 ja 138 varustetaan ovikoneistolla. Oviympäristön laitteet kaapeloidaan oviohjainkortille. Oviohjainkortit kaapeloidaan CC-keskittimelle. Kulunvalvontajärjestelmän integraatio rikosilmoitinkeskukseen HHL-32+ toteutetaan CC-keskittimen kautta. Hedsam-CC Cluster Controller keskitin asennetaan 201 IV-konehuoneeseen. Ovien ohjaustoiminnot määritellään järjestelmän palvelimessa. Lisäksi 142 toimistoon asennetaan lukituksen pakko-ohjauspainike, jolla voidaan lukita ja vastaavasti avata halutut ovet. Järjestelmän palvelin ohjelmistoineen sijoitetaan rakennuttajan määräämään paikkaan. Laitteiden tyypit, sijaintitiedot ja kaapelointi on esitetty piirustuksissa. Oviympäristö laitteiden urakkarajat esitetty piirustuksissa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : tekee järjestelmän mittaukset ja testaus, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J43 Rikosilmoitinjärjestelmä Rakennukseen asennetaan rikosilmoitinjärjestelmä. Rikosilmoitinkeskus HHL-32+ asennetaan 201 IV-konehuoneeseen. Kentälle asennetaan MC rikosilmoittimen kytkentärasiat. Jokainen ilmaisin kaapeloidaan kytkentärasiaan omalla kaapelilla (ei ketjutuksia). Tuulikaappeihin 101 ja 138 asennetaan käyttölaitteet ja työaikapäätteet. Laitteiden tyypit, sijaintitiedot ja kaapelointi on esitetty piirustuksissa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : tekee järjestelmän mittaukset ja testaus, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J44 Videovalvontajärjestelmä Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen uusi IP verkkopohjainen videovalvontajärjestelmä. Kamerat kaapeloidaan ATK jakamoon, johon sijoitetaan myös videotallennin. Tallennin kytketään verkkoon ja tallentimelle annetaan oma IPosoite. Videovalvontaverkko rakennetaan omaksi osaksi. Client ohjelmisto asennetaan rakennuttajan määräämään PC:hen. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa.

17 Laitteiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan, sekä laitteiston mittaukset, testaukset, dokumentointi ja käytön opastus. Huom! Tarjouksessa urakoitsija antaa sisä- ja ulkokameralle erillisen a`hinnan asennuksineen. 17/18 J44 Paloilmoitinjärjestelmä Rakennukseen asennetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Paloilmoitin sijoitetaan 101 tuulikaappiin. Paloilmoittimen kokoonpano, sekä laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksessa. Ilmaisimet Pääosin käytetään savuilmaisimet. Kosteissa tiloissa käytetään kosteiden tilojen osoitteellisia lämpöilmaisimia. Ulkokatokset valvotaan osoitteellisilla lämpöilmaisilla. Ilmaisimille asennetaan kostean tilan asennusrasiat ja kaapelointiin asennetaan riittävät tippuvesilenkit. Välitilat (alakattojen yläpuoliset ) varustetaan ilmaisimilla. Ilmaisin varustetaan rinnakkaismerkkivalolla. Rinnakkaismerkkivalo asennetaan ilmaisimen lähelle. Hälyttimet Koko kiinteistössä käytetään hälyttiminä osoitteellisia sireeneitä. Ulkotiloihin asennetaan palokellot. Ohjaukset Palotilanteessa ilmastointi pakkopysäytys ilmastoinnin hätä-seis painikkeilla. Ilmastoinnin hätä-seis painikkeet ketjutetaan ja kaapeloidaan suoraan VAK:iin. Ilmoituksensiirto Paloilmoittimen antamat palo- ja vikailmoitukset siirretään välittimellä hätäkeskukseen. Välitin asennetaan paloilmoitinkeskuksen alapuolelle sijoitettavaan kaaviokoteloon FX-MAP. Paloilmoittimesta välitetään seuraavat tiedot kiinteistöautomaatioon: - palo - vika - ennakkovaroitus - huoltoilmoitus Toteutus Toteutuksessa noudatetaan määräystä: Sisäasiainministeriön määräys A:60. Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus ja aiemmin mainittua suunnittelu- ja asennusohjetta, toteutuspöytäkirjaa sekä valmistajan toimittamia ohjeita. Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelman paloilmoitinliikkeellä kustannuksellaan, ennen asennusten aloittamista. Asennukset suoritetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Urakoitsija tekee työpiirustukset huomioiden muut kiinteistön suunnitelmat. Työpiirustuksiin kuuluvat seuraavat piirustukset ja dokumentit - tasopiirustukset täydennettynä kaapeloinnilla ja ilmaisinosoitteilla - tasopiirustuksiin merkittynä paloryhmät ja niiden rajat - kaavio täydennettynä toteutusta vastaavaksi Vastaanottomenettely Urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksen pöytäkirja liitetään loppudokumentointiin.

18 Urakoitsija tilaa urakkaan kuuluvana varmennustarkastuksen. Tarkastuksen pöytäkirja liitetään loppudokumentointiin. Urakoitsija laatii paikantamiskaaviot. Paloilmoitinliike kytkee keskusyksikön ja testaa sen. 18/18 Käyttökoulutus Urakoitsija antaa tilaajan nimeämille henkilöille käyttö-, huolto- ja ylläpitokoulutuksen ennen varmennustarkastusta. Urakkaan sisältyy laitteiden hankinnat ja asennukset kytkentöineen täyteen käyttökuntoon, tarkastukset ja paloilmoitinliikkeen palvelut mukaan lukien. J7 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ Rakennukseen asennetaan LVI suunnitelman mukainen keskitetty ohjaus ja valvontajärjestelmä. Luettelossa, kaavioissa ja tasopiirustuksissa esitetyille lvi-kojeille kaapeloinnit sekä käynnistin ja liitäntälaitteet. Häiriöitä aiheuttavat laitteet, mm. taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla. Kaikkiin laitteisiin oletetaan kiinteä liitäntä, jos pistotulppa tai puolikiinteää liitäntää ei ole piirustuksissa esitetty. Kaapeleihin merkitään kaavion mukaiset tunnukset kumpaakin päähän. Taajuusmuuttaja käytössä turvakytkimet tulee olla EMC - suojattuja. Kaapeleiden alasottojen asennustapana hyllyltä käytetään Al putkea tai kaapelihyllyä. Ilmastoinnin hätä-seis painikkeet asennetaan piirustuksessa esitettyihin paikkoihin ja kaapeloidaan suoraan VAK:iin.. Piirustuksissa esitettyjen LVI-laitteiden vahvavirtakaapeloinnit kytkentöineen sisältyvät urakkaan. LVI laitteiden heikkovirtakaapeloinnit ja hankinnat LVItoimintakaavion mukaisesti. Taajuusmuuttajien hankinta ei sisälly urakkaan. IV-hätä-seis painikkeiden, turvakytkimien jne. piirustuksiin merkittyjen laitteiden hankinta sisältyy urakkaan. Kokkola Olga Delgado

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu

Lisätiedot

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie 3, 02770 Espoo

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie 3, 02770 Espoo Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie, 02770 Espoo Tukiasemat 1. ja 2. kerros 2 Kerros 55 m 20 m Sähkökaappi A-rapun tuulikaapissa 1 Kerros 65 m Talojakamo parkkihallissa C-rapun lähellä 2 21 m 1 Sähkökaappi

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX.

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki 1 Tukiasemien sijainnit Tukiasemien 1 ja 2 kaapelipituudet on laskettu monimittarikeskukselta 1. Tukiaseman 3 kaapelipituus on laskettu sähkökaapilta. Monimittarikeskuksesta

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Urakkalaskentaa varten

Urakkalaskentaa varten 5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu

Lisätiedot

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT LIEKE SUUNNITTELU OY SÄHKÖSELOSTUS Pohjolankatu 30 30.6.2016 87100 KAJAANI puh. 08-625 605 1 TULIKIVI OYJ, SUOMUSSALMEN TEHDAS SAARIKYLÄNTIE 26A 89920 RUHTINANSALMI (TYÖ N:O 2646) H H 0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

SÄHKÖSELITYS. Ortodoksinen seminaari. Torikatu 41 80100 Joensuu JM 15.02.2016 1(78) Urakkalaskenta 15.02.2016

SÄHKÖSELITYS. Ortodoksinen seminaari. Torikatu 41 80100 Joensuu JM 15.02.2016 1(78) Urakkalaskenta 15.02.2016 JM 15.02.2016 1(78) Ortodoksinen seminaari Torikatu 41 80100 Joensuu SÄHKÖSELITYS Urakkalaskenta 15.02.2016 Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset Alkup. 15.02.2016 / JM URAKKALASKENTAAN

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS 1/7 SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS SÄHKÖURAKKA YKSIKKÖHINTALUETTELO URAKOITSIJA: Y-TUNNUS: OSOITE: PUH: E-MAI: 2/7 YLEISTÄ Lisä- ja muutostöiden tarjousperusteena on ensisijaisesti

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SÄHKÖTYÖTAPASELOSTUS Muutostyö Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o 06340.P019 Viimeisin muutos Laadittu 03.03.2017 Laatija POi Tark./Hyv.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ST SÄHKÖSELITYS. Omakotitalo SÄH Känkänen Sarvikunnantie Somero. SÄHKÖSELITYSESIMERKKI Omakotitalo Laadittu

ST SÄHKÖSELITYS. Omakotitalo SÄH Känkänen Sarvikunnantie Somero. SÄHKÖSELITYSESIMERKKI Omakotitalo Laadittu SÄHKÖSELITYS Omakotitalo SÄH 01 1.6.2013 Känkänen Sarvikunnantie 31 31400 Somero A0 RAKENNUTTAMINEN JA SUUNNITTELU 00 YLEISTIEDOT Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Känkänen Osoite: Sarvikunnantie

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel SÄHKÖTYÖSELITYS Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel Sonkajärvi 20.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO A KOHDETIEDOT...4 A.0 Rakennuskohde ja sen sijainti...4 A.0.1 Rakennuskohteen yksikkötiedot...4

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PARIKKALAN KUNTA VESITORNIN SANEERAUS PARIKKALA P25076 SÄHKÖSELOSTUS

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PARIKKALAN KUNTA VESITORNIN SANEERAUS PARIKKALA P25076 SÄHKÖSELOSTUS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PARIKKALAN KUNTA VESITORNIN SANEERAUS PARIKKALA P25076 SÄHKÖSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO B HANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 B1 Rakennushankkeen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 1(22) POHJAN PÄIVÄKOTI TAIKA SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTYÖT Seinäjoen kaupunki SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 2(22) B RAKENNUTTAMINEN B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot