Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky"

Transkriptio

1 A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO JA OHJAUS Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska puh. (08) fax (08) Unto Koskinen, Rakennuspäällikkö Sähköposti: Käyttäjä Hilkka Vuolteenaho, Palveluohjaaja/Kehitysvammaisten työ-ja päivätoiminta Sähköposti: 1/18 B021 B022 B02 SUUNNITTELU Arkkitehtisuunnittelu Nimi: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Osoite: Kyöstintie 29, Ylivieska Puhelin: (08) Yhteyshenkilö: Kimmo Heikkilä, Sähköposti: Rakennesuunnittelu Nimi: Osoite: Puhelin: (08) Fax: (08) Suunnittelu Laukka Oy Toripiha 1, Nivala Yhdyshenkilö: Jouko Suutari, Sähköposti:

2 B023 B024 B028 Työkeskus Kipinä, Ylivieska LVI - suunnittelu Nimi: Osoite: Puhelin: (08) Fax: (08) Insinööritoimisto Eero Jaatinen Oy Urheilutie 49, Haapavesi Yhteyshenkilö: Eero Jaatinen, Sähköposti: Sähkösuunnittelu Nimi: Sähköinsinööritoimisto Ratex Oy Osoite: Pitkänsillankatu 20B, Kokkola Puhelin: Yhdyshenkilö: Olga Delgado Sähköposti: Kopiointi ja ATK Urakoitsijoiden laatimien työ-, ja loppupiirustusten ja urakoitsijan toimittamien käyttöohjeiden kopiointikulut sisältyvät urakkaan. 2/18 B03 B032 B033 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN Sähkölaitos Kiinteistö liitetään Herrfors Oy :n pienjänniteverkkoon. Telelaitos Kiinteistö liitetään Elisa Oy:n verkkoon. B06 LIITTYMISMAKSUT Rakennuttaja suorittaa tarvittavat liittymismaksut suoraan ao. laitokselle. Sähköliittymä Uusi sähköliittymä piirustuksien mukaan. Puhelinliittymä Uusi valokuituliittymä piirustuksien mukaan. H0 H01 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET URAKAN LAAJUUS Rakennuskohde : Työkeskus Kipinä, uudisrakennus. Urakka on urakkarajaliitteessä ja tässä sähköselostuksessa rajattu, ja se käsittää sähköselostuksessa mainittujen järjestelmien hankinnat ja työt. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään lyhennettä urakoitsija.

3 H011 Työkeskus Kipinä, Ylivieska Suoritusvelvollisuus uusittavien ja uusien asennusten osalta 3/18 Urakka sisältää kaikkien urakkarajaliitteessä, sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden ja järjestelmien hankinnat ja asennukset täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritelty. Rakennuksen sähkö- ja telejärjestelmät rakennetaan normaaleja asennustapoja ja menetelmiä käyttäen. Asennuksissa noudatetaan standardin SFS 6000 sähköturvallisuutta koskevia ohjeita. H013 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet Urakkarajaliitteen ja urakkaohjelman mukaisesti. H03 SÄADÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Rakennuttajan tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan kaikkiin tarkastuksiin urakkaan kuuluvana. Viranomaisten suorittamat tarkastukset on oltava hyväksytysti toimitettu ennen rakennuttajan vastaanottotarkastusta. Käyttöönottotarkastukset Urakoitsija suorittaa itse sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen ja luovuttaa pöytäkirjan rakennuttajalle mittauspöytäkirjoineen. Varmennustarkastukset Kolmas osapuoli suorittaa varmennustarkastuksen. Tarkastusmaksut kuuluvat urakkaan, urakoitsijasta johtuvista syistä suoritetut uusintatarkastukset mukaan lukien. Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle. Muut tarkastukset Urakoitsija tarkastuttaa merkki ja turvavalaistus-, paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmän suunnitelmat paloviranomaiselta ennen rakennusaikaisten toteutuspiirustusten laatimista. H04 VASTAANOTTO Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille järjestelmille on tehtävä toimintakoe. Yksinkertaisimmillaan toimintakoe on valmiiksi kytketyn laitteiston toiminnan kokeilu käyttöpaikalla. Monimutkaisille järjestelmille tehdään ennalta suunniteltu ja ajoitettu toimintakoe, jossa ovat läsnä : - rakennuttajan edustaja - laitteiston tuleva hoitaja tai käytönjohtaja - sähköurakoitsija - alaurakoitsijat Toimintakokeista ja koekäytöstä laaditaan pöytäkirjat. Kojekäyttö Lvi-laitteille suoritetaan koekäyttö. Sähköurakoitsija on velvollinen osallistumaan myös lvi ja säätölaitteiden toimintakokeisiin ja koekäyttöihin.

4 4/18 Käytön opastus Käyttö ja huoltohenkilökunnalle järjestetään käytönopastus valmiissa laitoksessa. Urakkaan sisältyy seuraavien järjestelmien käytönopastustilaisuuksien järjestäminen : - merkki ja turvavalaistusjärjestelmä - paloilmoitinjärjestelmä - rikosilmoitusjärjestelmä - rakennusautomaatiojärjestelmä - äänentoistojärjestelmä H05 H051 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU JA TOTEUTUSVAIHEESSA Yleistä Tässä sähköselityksessä : TILAAJA URAKKA SUUNNITTELIJA URAKOITSIJA PÄÄURAKOITSIJA LVI-URAKOITSIJA SÄÄTÖLAITE- URAKOITSIJA tarkoittaa rakennuttaja tarkoittaa sähköurakkaa tarkoittaa sähkösuunnittelijaa tarkoittaa sähköurakoitsijaa tarkoittaa rakennusurakoitsijaa tarkoittaa ilmanvaihto-, putki ja säätölaiteurakoitsijaa tarkoittaa säätö ja valvontalaiteurakoitsijaa Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Jokainen sähköselityksessä esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti : YLEISKUVAUS JA JÄRJESTELMÄN TOIMINTA Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus. HANKINTARAJAT H052 Suunnitelma asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus Suunnitelmapiirustukset on laadittu ryhmiteltyinä cads ohjelmistolla. Kaikki rakennuksen työ ja loppupiirustukset tulee laatia em. ohjelman soveltuvassa muodossa (dwg). Suunnitelma asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukainen, kuitenkin siten täsmennettynä, että sähköurakan asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä : - sähköselostus - määrälasketut kaaviot ja taulukot - muut kaaviot ja taulukot - asennuspiirustukset ( tasopiirustukset) - muista tarjouspyyntö tai sopimusasiakirjoista ilmenevät tiedot Mikäli suunnitelma asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä.

5 H053 H054 Työkeskus Kipinä, Ylivieska Työpiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus Sähköurakoitsija laatii tarvittavat työpiirustukset. Työpiirustuksia kopioidaan eri osapuolille tilaajan kanssa sovittavassa laajuudessa. Urakoitsijan on tarkistettava valaisintaulukko viimeistään työpiirustusten yhteydessä. Poikkeavuudet on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Urakoitsija tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat työpiirustukset eri viranomaisilla ao. viranomaisten laatimien erillisohjeiden mukaan. Käyttö ja luovutuspiirustusasiakirjat 5/18 Luovutuspiirustuksina toimitetaan kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUS sekä varustetaan päiväyksellä. Työstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelot. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista. Tarkepiirustussarjaa säilyttää työmaan sähkötöiden työnjohtaja. Tarkepiirustuksiin merkitään kaikki sähköasennuksissa tehdyt poikkeamat välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Esimerkki keskukseen liittyvien piirustuksien numeroinnista : , keskuksen pääkaavio , keskukseen liittyvät virtapiirikaaviot , keskuksen kokoonpanopiirustus , keskukseen liittyvät kytkentäkaaviot Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti : Paperikopiosarja rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna seuraavasti. - 2 sarja rakennuttajalle ( seläkkeillä rengaskansiossa, arkistosarja ) - 1 sarja kiinteistön pääkeskukseen ( seläkkeillä rengaskansiossa) - 1 sarja sähkösuunnittelijalle ( seläkkeillä rengaskansiossa ) - Pääkeskustiloihin muovisuojatut seinätaulut pääkeskus-, pääjohto ja maadoituskaavioista. - Jakokeskustiloihin hankitaan seinälle luja kovamuovikotelo ( A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4 kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. - Paperikopioita eri viranomaisille ja laitoksille niiden esittämien erillisvaatimusten mukaisesti. Luovutuspiirustukset laatii sähkösuunnittelija sähköurakoitsijan laskuun. Luovutuspiirustusten toimittaminen kuuluu kokonaisuudessaan urakoitsijalle, riippumatta siitä kuka yksittäiset piirustukset on laatinut. Käyttö ja huolto - ohjeet Urakoitsija tekee selostuksen kaikkien sähkölaitteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Asiakirjoja toimitetaan seuraavasti :

6 Paperikopiosarjat kansiossa A4-kokoon taitettuna : - 2 sarjaa käyttö ja huoltohenkilöstölle - Käyttöohjeiden tulee sisältää : - tekniset tiedot - valmistajan nimi - käyttöohjeet - säätö- ja asetusarvot - sisäiset kytkentäpiirustukset - huolto-ohjeet - takuutodistukset 6/18 H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava niitä koskevien normien ja määräysten sekä suunnitelman mukaisia. Mikäli tulee tarvetta poiketa suunnitelmasta, muutokset hyväksytetään rakennuttajalta, suunnittelijalta sekä muilta asianosaisilta. Kalusteet (pistorasiat, kytkimet jne.) Kalusteina käytetään valkoisia Strömfors Artic kalusteita. Johtokouruissa käytetään kourun omat kalusteet, esim. Thorsman kalusteita. Kylmät ja kosteat tilat - IP44 kalusteet. Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Asennuskorkeudet Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty. Huonetiloissa, joista on laadittu kalustopiirustus tai seinäprojektiot, kytkimet, pistorasiat ja seinävalopisteet asennetaan näiden piirustusten mukaan. H062 Merkinnät Sähköurakoitsijan hankinnat ja asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST esitetyllä tavalla, mikäli sähköselityksessä, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusta. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkinnällä ( kaapelipannalla). Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 2749 mukaisesti. Valaisinryhmäjohdot merkitään keskuksen luona, sekä jokaisen jakorasia luona kilvellä, missä on keskuslähtö ja ryhmänumero. Jokaisen pistorasian luo asennetaan valkoiseen kerrosmuoviin kaiverrettu kilpi, jossa on keskustunnus ja ryhmänumero. ATK-verkon pistorasiat merkitään merkintätunnuksina, esim ( 1 = paneelin nro, 15 = kytkentäpaikan nro paneelissa).

7 H1 H11 Työkeskus Kipinä, Ylivieska ALUESÄHKÖISTYS Aluevalaistus 7/18 Aluevalaistus toteutetaan pylväsvalaisimilla. Asemakuvassa on esitetty uudet asennettavat pylväsvalaisimet. Ulkovalaistusta ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmän aikaohjelman mukaisesti. Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, pylväineen, kiinnitystarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H2 H20 H22 H221 KOJEISTOT JA JAKOKESKUKSET YM. Yleistä Sähköjärjestelmät toteutetaan TN-S -järjestelmän mukaisesti standardin SFS 6000 määrittelemällä tavalla. Pienjännitejakelu 0,4 kv liittymisjohdot Rakennus liitetään energialaitoksen verkkoon piirustuksen mukaisella liittymiskaapelilla AXMK 4x240S. Liittymisjohdon laskentapituus 100m. Urakkatarjouksessa annetaan liittymisjohdon AXMK 4x240S yksikköhinta : /metri, töineen. Liittymisjohdon hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H222 Pääkeskukset 2. Pääkeskus asennetaan 201 tekniseen tilaan, 2krs. Pääkeskus varustetaan kwh-, kvar-, A- ja V- mittauksilla, sekä ylijännitesuojilla. Pääkeskukseen asennetaan vaihevahti esim. Omron K8AB-PH tai vastaava josta lähtee tieto turvavalokeskukselle. Keskukseen viereen asennetaan varasulakekotelo ja hankitaan varasulakkeita 5 kpl kutakin kiinteistössä käyttävää kokoa. Keskuksen pääkaaviossa on esitetty keskuksen yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Jakeluverkonhaltija toimittaa ja asentaa kwh-ja kvar mittarit.

8 H223 Muut keskukset Ryhmäkeskukset Työkeskus Kipinä, Ylivieska 8/18 Rakennuksiin asennetaan piirustuksen mukaiset ryhmäkeskukset RK11, RK12, RK13, RK-IV. Kaikissa ryhmäkeskuksissa 4-napainen pääkytkin. Ryhmäkeskuksiin RK11, RK12, RK13 asennetaan vaihevahti esim. Omron K8AB- PH tai vastaava josta lähtee tieto turvavalokeskukselle. Keskuksien pääkaavioissa on esitetty keskuksien yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksien hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Nykyisten keskuksien purkutyöt sisältyvät urakkaan. H23 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitukset ja potentiaalitasaukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti. Suojajohtimien ja potentiaalitasausjohtimien jatkuvuutta on testattava A2-94 kohdan mukaisesti. Päämaadoituskisko MEB asennetaan pääkeskuksen yhteyteen. Maadoituselektrodina käytetään Cu köysi CU35. Ryhmäkeskuksen RK11 yhteyteen ja tekniseen tilaan 136 asennetaan piirustuksien mukaiset potentiaalintasauskiskot EB1, EB2. Maadoitukseen ja potentiaalitasaukseen liittyvät laitteet ja keskukset on esitetty maadoituskaaviossa. Urakkaan sisältyvät piirustuksen mukaiset maadoitukset ja potentiaalintasaukset. H24 Kompensointi Uusi 43,8 kvar kompensointiparisto asennetaan pääkeskuksen yhteyteen. Pariston tyyppi on esitetty piirustuksessa. Pariston hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H3 H31 JOHTOTIET Kaapelihyllyt Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt hyllyt. Teknisissä tiloissa ja alakaton tilassa käytetään tikashyllyt. Näkyvillä osilla, teknisiä tiloja lukuun ottamatta hyllyjen tulee olla valkeaksi maalattuja umpipohjaisia levyhyllyjä. Kaikkien kaapelihyllyjen ja niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Palokatkojen kohdalla tulee hyllyt kiinnittää riittävän lähelle läpimenoa. Kaapelit asennetaan oikaistuna hyllylle. Kaikki kaapelitarvikkeet kiinnitetään hyllylle. Hyllytyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksessa.

9 9/18 Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on tarkistettava lopulliset sijoitukset ja korkeudet muiden urakoitsijoiden kanssa huomioiden iv kanavat yms. asennukseen vaikuttavat seikat. Hyllyjen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H32 Johtokanavat ja sähkölistat Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt johtokanavat. Johtokanavissa tulee olla erillinen kanava telekaapeleille. Johtokanavien väri on valkoinen. Tyypit on esitetty piirustuksessa. Pinta-asennuksissa käytetään sähkölistoja. Tele ja vahvavirtayhdistelmät asennetaan eri peitelevyjen alle. Pistorasioita yms. kalusteina käytetään johtokanavaan tarkoitettuja kalusteita. Kaikkien johtokanavien ja niiden osien tulee olla alumiinisia tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Johtokanavan katkaisut on tehtävä tarkoitukseen sopivalla työkalulla ( esim. sirkkelillä), jolla saadaan siisti ja suora leikkausjälki. Kiinnityksessä tulee käyttää kanavaan kuuluvia kiinnikkeitä ja seinälävistyksessä peitelaippoja. Johtokanavien hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H34 Valaisinripustuskiskot 125 maalaustilaan asennetaan valaisinkiskot, väri valkoinen. Kiskot asennetaan IVkanavien alapuolelle, asennuskorkeus on noin Kiskojen ja niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia ja tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyä. Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on tarkistettava lopulliset sijoitukset ja korkeudet muiden urakoitsijoiden kanssa huomioiden iv kanavat yms. asennukseen vaikuttavat seikat. Valaisinkiskojen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H36 Läpiviennit Läpivientikohdissa johdot suojataan putkella mekaanista vaurioitumista vastaan. Kaikki kaapeleiden läpiviennit tiivistetään lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi. Paloalueiden väliset läpiviennit tiivistetään palokatkomassalla. Sähköurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 25 mm tai pienemmät reiät tekee reikää tarvitseva urakoitsija, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Rakennusurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Rakennusteknisten töiden urakoitsija tekee paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat yli 25 mm suuremmat reiät, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputkien hankinta, asennus ja tiivistys.

10 Tiivistää lattia- ja seinärakenteiden läpi menevät putki- ja ilmanvaihtokanavien asennus- ja rakennusosien väliset saumat tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Tiiveysvaatimus on 1. Jokaiseen läpivientikohtaan kohtaan asennetaan varalle M40/1 kpl, M32/ 3kpl, M25/ 4kpl (RU) Putkien hankinta ja läpivientien tiivistys rakennusurakassa. 10/18 JOHDOT JA VARUSTEET H41 Nousujohdot Keskusten väliset nousujohtokaapelit asennetaan TN-S järjestelmän mukaisena. Nousujohtoina käytetään 5 - johdin kaapeleita. Nousujohtokaapeleiden tiedot on esitetty piirustuksessa. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H42 Voimaryhmäjohdot Voimaryhmäjohtoina käytetään MMJ ja MCMK tyyppisiä kaapeleita. Häiriöitä aiheuttavat laitteet, mm. taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla MCCMK. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H44 Valaistus ja pistorasiaryhmät Kiinteistöön asennetaan piirustuksiin merkityt sähköpisteet ja niille ryhmähohdot. Asennukset suoritetaan kaapelihyllyjä sekä normaalia uppoasennustapaa käyttäen pääosin muovivaippakaapelein. Putkiasennuksissa voidaan käyttää vaipatonta johtoa. Kaikki asennukset tehdään putkittamalla lukuun ottamatta kaapelihyllyllä olevat asennukset. Kaapelihyllyillä kaapelit asennetaan oikaistuna hyllylle risteilyä välttäen. Yleisesti asennustavat määritellään paikan päällä tilanteen mukaan. Pinta-asennuksessa käytetään valkoista sähkölistaa. Kaapeleiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H45 Ohjaus-, säätö-, mittaus ja hälytysjohdot Rakennukseen asennetaan piirustuksiin merkityt ohjaus-, säätö-, mittaus ja hälytysjohdot. LVI- laitteille asennetaan MMJ-, MMO-, NOMAK-, JAMAK ja KLM- tyyppiset ohjaus ja hälytysjohdot LVI-säätökaavioiden mukaisesti

11 Kaapeleiden hankinta ja asennus kytkentöineen sisältyy urakkaan. 11/18 H46 Putkitus ja rasiointi Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat 25 mm tai pienemmät reiät tekee reikää tarvitseva urakoitsija, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Rakennusurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat: Rakennusteknisten töiden urakoitsija tekee paikalla valettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin tulevat yli 25 mm suuremmat reiät, sekä hankkii läpivientien tiivistystarvikkeet tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Kaapeleiden (>50 mm) läpäisyputkien hankinta, asennus ja tiivistys. Tiivistää lattia- ja seinärakenteiden läpi menevät putki- ja ilmanvaihtokanavien asennus- ja rakennusosien väliset saumat tiiveysvaatimuksen mukaisiksi. Kaikki asennusputket kiinnitetään noin 2 m välein, sekä aina jatkosten ja liitosten lähellä. Taipuisat muoviputket kiinnitetään kaarien molemmin puolin, sekä suorilla osuuksilla noin metrin välein. Tiloissa, joihin tulee alakatot, jakorasiat asennetaan kaapelihyllylle ja haaroitukset tehdään katon välitilassa. Hyllyille ja ripustuskiskoihin asennettavien jakorasioiden alustojen pitää olla tehdasvalmisteisia. Jakorasialta lähtevien kaapeleiden pitää olla kiinnitettyinä alustaan vedonpoiston varmistamiseksi. Tarvikkeiden hankinta ja asennus kytkentöineen sisältyy urakkaan. H5 H51 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT Pistorasiat Rakennukseen asennetaan piirustuksien mukaiset sähköpisteet. Kalusteina käytetään valkoisia Strömfors Artic kalusteita. Johtokanavissa omat kalusteet. Kylmät ja kosteat tilat - IP44 kalusteet. Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty. ATEX- tilat 125 Maalaus ja 126 Maalivaraston asennustarvikkeet soveltuvat ATEX tilaluokkiin 2 ja 22, 3GD. H53 Autolämmityspistorasiat Parkkipaikkoihin asennetaan autolämmityspistorasiapylväät PIKE PRO 2T2A2V, jotka varustetaan avaimellisella lukolla.

12 12/18 H54 Sisävalaistus Valaisinluettelossa esitetyt valaisimet on numeroitu piirustuksiin valaisinkohtaisesti. Loisteputkien värisävy on Osram 830, ellei piirustuksissa ja taulukoissa toisin mainita. Valaisimet varustetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla. Käytävien ja aulatilojen valaisimet sytytetään ja sammutetaan työajan alkaessa ja päättyessä kiinteistöautomaation kautta aika ohjelman mukaisesti, muina aikoina liiketunnistimilla tarpeen mukaan. Inva WC tilojen tilojen valaistusta ohjataan huonekohtaisella liiketunnistimella. Muiden tilojen valaistusta ohjataan manuaalisesti paikallisilla kytkimillä. ATEX- tilat 125 Maalaus ja 126 Maalivaraston valaisimet soveltuvat ATEX tilaluokkiin 2 ja 22, 3GD. Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, kiinnitys- ja ripustustarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H55 Ulkovalaistus Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukaiset pylväs- ja katoksien valaisimet. Ulkovalaistuksen ohjauskiinteistöautomaatiojärjestelmän aikaohjelman mukaisesti Urakkaan sisältyvät valaisinluettelon mukaiset valaisimet, liitäntälaiteineen, valonlähteineen, kiinnitystarvikkeineen sekä asennuksineen täyteen käyttökuntoon. H56 Turvavalaistusjärjestelmä 2. Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen turvavalokeskus. Laitetiedot on esitetty piirustuksissa. Ryhmäkeskuksiin asennetaan vaihevahdit, jotka kaapeloidaan turvavalokeskukselle. Merkki ja turvavalaisimien jakorasiat merkataan tekstillä Merkkivalaistus / Turvavalaistus. Rasioina käytetään silumiinirasiat. Kaapelointi toteutetaan palokestävällä kaapelilla FRH 3x1,5. Turvavalokeskukseen toimitetaan huoltopäiväkirja, johon merkitään laitteiden käyttöönottopäivämäärät ja toimintakoe. Käytöstä vastaavalle huoltomiehelle annetaan käytönopastus. Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelman paloilmoitinliikkeellä kustannuksellaan, ennen asennusten aloittamista. Asennukset suoritetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

13 H6 H61 Työkeskus Kipinä, Ylivieska LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET Rakennuksen lämmitysjärjestelmä 13/18 Rakennukseen asennetaan vesikierteinen kaukolämpöjärjestelmä. Kaapelointi ja kytkennät sähkökaavioiden ja lvi-toimintakaavioiden mukaisesti. H62 Sulanapitojärjestelmät Räystäskourut ja syöksytorvet Rakennuksen räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itserajoittuvalla kaapelilla PST 20, 20W/m. Ulkoalueiden sulanapito Piirustuksessa esitetyt sisääntulo alueet ja luiskat varustetaan 1- johdinlämpökaapelilla 25W/m. Kolmivaiheisessa järjestelmässä lämpökaapelit mitoitetaan 400V:n jännitteelle. Lämmitystä ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Sähköinen pyyhekuivain Siivoustiloihin 123 j 109 asennetaan sähköiset pyyhekuivaimet Tango EH 50744, 60W,230V tai vastaavat. Virtakytkin / säädinyhdistelmä laitteessa. Sähköliitäntä on kiinteä. Lämmityslaitteiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. Pyyhekuivaimen hankinta ja asennus sisältyy urakkaan. H66 Kiinteistön varusteet Teknisten tilojen koneet ja laitteet Lukuun ottamatta vannesaha ja purunpoistokeskusta (ks. koneluettelo) puutyötilan koneet ovat nykyiset. Puutyötilan koneiden ja laitteiden lopulliset tehot ja kytkentätavat hyväksytetään rakennuttajalta ennen asennuksien aloittamista. Mikäli koneiden liitäntä ei ole kiinteä kuten piirustuksessa on esitetty, vaan pistotulppaliitäntä, ko. syöttökaapelin ryhmä varustetaan vikavirtasuojalla. Keittiökoneet Keittiön suunnitelma piirustuksen mukaisesti. Laitteiden lopulliset sijoituspaikat ja tekniset tiedot hyväksytetään rakennuttajalta ennen asennuksien aloittamista. J J0 TIETOJÄRJESTELMÄT Yleistiedot Tietojärjestelmät asennetaan Viestintäviraston määräyksen 25E/2008M mukaisesti. Asennuskorkeudet ST - ohjeiden mukaan, ellei piirustukseen toisin merkitty.

14 Vahvavirta ja tietojärjestelmien rasioinnit asennetaan kumpikin omien peitelevyyhdistelmien alle. Tietojärjestelmän johdotus on asennettava erilleen vahvavirtajohdoista. 14/18 J1 Puhelin ja atk- järjestelmät 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Teleoperaattori asentaa kiinteistöön uusi valokuituliittymä. Kiinteistön puhelinjärjestelmä toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmän osana. Yleiskaapelointijärjestelmä Yleiskaapelointijärjestelmä rakennetaan KAT6 UTP täyttäväksi kaikilta osin. Päätalojakamo ATK1 sijoitetaan 201 IV-konehuone tilaan. ATK jakamo kootaan 19`` laitekaappeihin. Jakamon varustus on esitetty piirustuksessa Pistorasiat Atk- pistorasioiden oltava pölyluukullista mallia. Vastaanottomenettely Kaikki kerroskaapelit merkitään kummastakin päästään työpistetunnuksella. Pistorasiat merkataan kaiverretuin kilvin. Järjestelmän mittaus suoritetaan cat 6 vaatimusten mukaisesti sekä datajakamossa, että työpisteen päässä. Mittauspöytäkirjat liitetään myös luovutusasiakirjoihin. Atk-kaappiin toimitetaan järjestelmän asennuspiirustukset ja mittauspöytäkirjat. Puhelinkaapeleiden ristikytkennät talojakamossa suorittaa puhelinlaitos rakennuttajan laskuun. Muut ristikytkennät atk- jakamossa suorittaa urakoitsija, työt sisältyvät urakkaan. Urakkaan ei sisälly : - atk-jakamoiden aktiivilaitteiden : palvelimien, kytkimien, PoE- laitteiden jne. muiden laitteiden hankinta, asennus ja kytkentä. J12 Langaton puhelin ja atk- järjestelmä Rakennuksiin asennetaan varaukset WLAN järjestelmälle piirustuksissa merkittyihin tiloihin. Piirustuksen mukainen tukiasemien kaapelointi ja rasiat sisältyvät urakkaan. Tukiasemien hankinta on rakennuttajan erillishankinnassa. J2 J21 VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT Antennijärjestelmä Kiinteistöön asennetaan Tähti 800 ( MHz) yhteisantennijärjestelmä. Järjestelmällä välitetään maanpäälliset Digi-TV-kanavat sekä ULA - radiokanavat. Antennivahvistin sijoitetaan pääkeskus tilaan. Verkon rakenneperiaate ja laitetyypit on esitetty piirustuksessa. Ennen antennien asentamista suoritetaan antennipaikan koemittaus.

15 Mittauksista laaditaan pöytäkirja, joka liitetään luovutusdokumentointiin ennen vastaanottotarkastusta. 15/18 J22 Äänentoistojärjestelmä 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen kuulutusjärjestelmä. Äänentoistokeskus asennetaan 142 toimisto tilaan. Äänentoistokeskusyksikön taakse asennetaan liitäntäkotelo pinta tai uppoasennuksena seinään. Kenttäkaapelit kytketään äänentoistokeskukseen liitäntäkotelon kautta. Liitäntäkotelo varustetaan tarvittavilla hv-rasioilla ja riviliittimillä. Kenttäkaapelit kytketään liitäntäkotelon asennuspohjan riviliittimille, ei suoraan kansiosan liittimille ilman riviliitinpohjaa. Laitetiedot ja verkon rakenneperiaate on esitetty piirustuksessa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : mittaa verkoston kunnon, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J24 Informaatiopalvelujärjestelmät Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen verkkopohjainen Avack Oy Info - TV järjestelmä. Info-esitysnäyttöjen 32`` paikat on esitetty piirustuksessa. Ennen asennuksien aloittamista urakoitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalta näyttöjen lopulliset asennuspaikat ja koot. Huom! Tarjouksessa urakoitsija antaa Info-järjestelmästä erillisen hinnan, joka sisältää hankinnat töineen. J3 J32 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT Avunpyyntöjärjestelmä 1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta Inva - WC:hin asennetaan inva - WC järjestelmä. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa.

16 J4 J42 Työkeskus Kipinä, Ylivieska TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Kulunvalvontajärjestelmä ja sähköinen lukitus 16/18 Rakennukseen asennetaan Hedsam kulunvalvontajärjestelmä. Kaikki ulko-ovet, sekä piirustuksessa esitetyt sisäovet varustetaan oviohjainkorteilla. Kaikki ulko-ovet liitetään lukituksen valvontaan. Lisäksi piirustuksen mukaiset ovet liitetään lukituksen valvontaan ja ohjaukseen. Ulko-ovet 101 ja 138 varustetaan etälukijoilla. Ulko-ovet 101, 112 ja 138 varustetaan ovikoneistolla. Oviympäristön laitteet kaapeloidaan oviohjainkortille. Oviohjainkortit kaapeloidaan CC-keskittimelle. Kulunvalvontajärjestelmän integraatio rikosilmoitinkeskukseen HHL-32+ toteutetaan CC-keskittimen kautta. Hedsam-CC Cluster Controller keskitin asennetaan 201 IV-konehuoneeseen. Ovien ohjaustoiminnot määritellään järjestelmän palvelimessa. Lisäksi 142 toimistoon asennetaan lukituksen pakko-ohjauspainike, jolla voidaan lukita ja vastaavasti avata halutut ovet. Järjestelmän palvelin ohjelmistoineen sijoitetaan rakennuttajan määräämään paikkaan. Laitteiden tyypit, sijaintitiedot ja kaapelointi on esitetty piirustuksissa. Oviympäristö laitteiden urakkarajat esitetty piirustuksissa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : tekee järjestelmän mittaukset ja testaus, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J43 Rikosilmoitinjärjestelmä Rakennukseen asennetaan rikosilmoitinjärjestelmä. Rikosilmoitinkeskus HHL-32+ asennetaan 201 IV-konehuoneeseen. Kentälle asennetaan MC rikosilmoittimen kytkentärasiat. Jokainen ilmaisin kaapeloidaan kytkentärasiaan omalla kaapelilla (ei ketjutuksia). Tuulikaappeihin 101 ja 138 asennetaan käyttölaitteet ja työaikapäätteet. Laitteiden tyypit, sijaintitiedot ja kaapelointi on esitetty piirustuksissa. Laitetoimittaja tekee SU:n laskuun : tekee järjestelmän mittaukset ja testaus, tekee dokumenttimapin laitteistosta, jossa esitteet tuotteista ja suomen kielinen käyttöohje. Antaa käytön opastuksen. J44 Videovalvontajärjestelmä Rakennukseen asennetaan piirustuksen mukainen uusi IP verkkopohjainen videovalvontajärjestelmä. Kamerat kaapeloidaan ATK jakamoon, johon sijoitetaan myös videotallennin. Tallennin kytketään verkkoon ja tallentimelle annetaan oma IPosoite. Videovalvontaverkko rakennetaan omaksi osaksi. Client ohjelmisto asennetaan rakennuttajan määräämään PC:hen. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa. Laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksissa.

17 Laitteiden hankinta ja asennus sisältyy urakkaan, sekä laitteiston mittaukset, testaukset, dokumentointi ja käytön opastus. Huom! Tarjouksessa urakoitsija antaa sisä- ja ulkokameralle erillisen a`hinnan asennuksineen. 17/18 J44 Paloilmoitinjärjestelmä Rakennukseen asennetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Paloilmoitin sijoitetaan 101 tuulikaappiin. Paloilmoittimen kokoonpano, sekä laitteiden tyypit ja sijaintitiedot on esitetty piirustuksessa. Ilmaisimet Pääosin käytetään savuilmaisimet. Kosteissa tiloissa käytetään kosteiden tilojen osoitteellisia lämpöilmaisimia. Ulkokatokset valvotaan osoitteellisilla lämpöilmaisilla. Ilmaisimille asennetaan kostean tilan asennusrasiat ja kaapelointiin asennetaan riittävät tippuvesilenkit. Välitilat (alakattojen yläpuoliset ) varustetaan ilmaisimilla. Ilmaisin varustetaan rinnakkaismerkkivalolla. Rinnakkaismerkkivalo asennetaan ilmaisimen lähelle. Hälyttimet Koko kiinteistössä käytetään hälyttiminä osoitteellisia sireeneitä. Ulkotiloihin asennetaan palokellot. Ohjaukset Palotilanteessa ilmastointi pakkopysäytys ilmastoinnin hätä-seis painikkeilla. Ilmastoinnin hätä-seis painikkeet ketjutetaan ja kaapeloidaan suoraan VAK:iin. Ilmoituksensiirto Paloilmoittimen antamat palo- ja vikailmoitukset siirretään välittimellä hätäkeskukseen. Välitin asennetaan paloilmoitinkeskuksen alapuolelle sijoitettavaan kaaviokoteloon FX-MAP. Paloilmoittimesta välitetään seuraavat tiedot kiinteistöautomaatioon: - palo - vika - ennakkovaroitus - huoltoilmoitus Toteutus Toteutuksessa noudatetaan määräystä: Sisäasiainministeriön määräys A:60. Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus ja aiemmin mainittua suunnittelu- ja asennusohjetta, toteutuspöytäkirjaa sekä valmistajan toimittamia ohjeita. Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelman paloilmoitinliikkeellä kustannuksellaan, ennen asennusten aloittamista. Asennukset suoritetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Urakoitsija tekee työpiirustukset huomioiden muut kiinteistön suunnitelmat. Työpiirustuksiin kuuluvat seuraavat piirustukset ja dokumentit - tasopiirustukset täydennettynä kaapeloinnilla ja ilmaisinosoitteilla - tasopiirustuksiin merkittynä paloryhmät ja niiden rajat - kaavio täydennettynä toteutusta vastaavaksi Vastaanottomenettely Urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksen pöytäkirja liitetään loppudokumentointiin.

18 Urakoitsija tilaa urakkaan kuuluvana varmennustarkastuksen. Tarkastuksen pöytäkirja liitetään loppudokumentointiin. Urakoitsija laatii paikantamiskaaviot. Paloilmoitinliike kytkee keskusyksikön ja testaa sen. 18/18 Käyttökoulutus Urakoitsija antaa tilaajan nimeämille henkilöille käyttö-, huolto- ja ylläpitokoulutuksen ennen varmennustarkastusta. Urakkaan sisältyy laitteiden hankinnat ja asennukset kytkentöineen täyteen käyttökuntoon, tarkastukset ja paloilmoitinliikkeen palvelut mukaan lukien. J7 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ Rakennukseen asennetaan LVI suunnitelman mukainen keskitetty ohjaus ja valvontajärjestelmä. Luettelossa, kaavioissa ja tasopiirustuksissa esitetyille lvi-kojeille kaapeloinnit sekä käynnistin ja liitäntälaitteet. Häiriöitä aiheuttavat laitteet, mm. taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla. Kaikkiin laitteisiin oletetaan kiinteä liitäntä, jos pistotulppa tai puolikiinteää liitäntää ei ole piirustuksissa esitetty. Kaapeleihin merkitään kaavion mukaiset tunnukset kumpaakin päähän. Taajuusmuuttaja käytössä turvakytkimet tulee olla EMC - suojattuja. Kaapeleiden alasottojen asennustapana hyllyltä käytetään Al putkea tai kaapelihyllyä. Ilmastoinnin hätä-seis painikkeet asennetaan piirustuksessa esitettyihin paikkoihin ja kaapeloidaan suoraan VAK:iin.. Piirustuksissa esitettyjen LVI-laitteiden vahvavirtakaapeloinnit kytkentöineen sisältyvät urakkaan. LVI laitteiden heikkovirtakaapeloinnit ja hankinnat LVItoimintakaavion mukaisesti. Taajuusmuuttajien hankinta ei sisälly urakkaan. IV-hätä-seis painikkeiden, turvakytkimien jne. piirustuksiin merkittyjen laitteiden hankinta sisältyy urakkaan. Kokkola Olga Delgado

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E.

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400 960 626 Sähköposti:

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA 1 (42) ESPOO 13.05.2015 JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 4 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA...

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010 Versio 1 01.03.2010 MUUTOKSET Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1. versio 01.03.2010 Kimmo Heljomaa/ Sirpa Siekkinen 01.03.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 SÄH-CAD toimintatapaohjeen

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot