Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.siemens.fi/paloturvallisuus Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies"

Transkriptio

1 s Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

2 Yhteystiedot ja aikataulut Kohteen nimi:... Paloilmoitintoteutuksesta vastuullisena asennusliikkeenä kohteessa toimii:... Yhteyshenkilönne Siemens Fire Safety:llä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 1. erä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 2. erä:... Muu tarviketoimitus:... Omantyön tarkastus tehty:... Käyttöönotto aloitetaan:... Asennustarkastus:... Käyttöönottotarkastus:... Loppuselvitys / -katselmus:... Muu sovittu tapahtuma:... Siemens Osakeyhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tässä ohjeessa mainittuja tietoja. Ohjeen kopiointi tai siinä olevan tiedon tai materiaalin käyttö muuhun tarkoitukseen ilman Siemens Osakeyhtiön lupaa on kielletty. 2 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

3 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Paloilmoittimen ensisijainen tehtävä on ilmoittaa alkavasta palosta ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä niin aikaisessa vaiheessa, että pelastautuminen voidaan hoitaa laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Paloilmoitusjärjestelmä voidaan toteuttaa CEN/TS 54-14, CEA 4040 tai Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009-ohjetta noudattaen. Toteutuksesta laaditaan myös kohdekohtainen Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Toteutuspöytäkirjaan voidaan määritellä muita vaatimuksia, jotka tulee huomioida paloilmoitinlaitteiden asennuksissa. Näiden lisäksi tulee huomioida myös laitetoimittajan erillisohjeet. Tämän oppaan esimerkit perustuvat Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009/2010 -ohjeeseen Tarkastukset ja toteutuksesta vastaava asennusliike Ilmaisimet asennetaan niin, että ne ovat helposti huollettavissa ja niiden merkkivalot sekä osoitenumerot ovat selkeästi nähtävissä Ilmaisimet sijoitetaan tasaisesti valvottavalle alueelle yleensä tilan korkeimpiin kohtiin. Ottamalla huomioon ilmaisimen omat asennusohjeet voidaan yhdistelmä- tai savuilmaisinta laskea enintään 20 % ja lämpöilmaisinta 10 % tilan korkeimmasta kohdasta Ilmaisin sijoitetaan enintään 2 m etäisyydelle jokaisesta koneellisen ilmanvaihdon poistoaukosta vaakatasossa mitattuna. Jos valvottavan tilan koko on pienempi kuin käytettävän ilmaisimen suurin valvonta-alue, ei jokaista poistoilma-aukkoa tarvitse ottaa huomioon. Tätä sääntöä ei saa käyttää tiloissa, joissa on suuri erheellisten ilmoitusten mahdollisuus esim. saunalla takalla varustettu majoitushuone, suihkutilan edusta, tupakeittiö ja keittokomerolla varustettu asuinhuoneisto Ilmaisinta ei saa asentaa suoraan tuloilman virtaukseen Ilmaisin asennetaan siten, että sen ympärille jää vähintään 0,5 metriä vapaata tilaa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Ilmaisimien etäisyys kattoon kiinnitettyihin valaisimiin yms. esteisiin on 0,2m. Mikäli tämä ei ole mahdollista asennetaan ilmaisin mahdollisimman vapaaseen ja väljään paikkaan Parvi, välitaso, parveke, ulkokatos tms. alla olevan tilan, jonka syvyys on vähintään 2 m, korkeus vähintään 1,2 m ja pinta-ala yhdistelmäilmaisimilla ja savuilmaisimilla vähintään 10 m2 tai lämpöilmaisimilla vähintään 5 m2, uloin ilmaisinrivi asennetaan 0,5 2 m etäisyydelle vapaasta reunasta. Ilmaisimien keskinäinen etäisyys saa olla yhdistelmä- ja savuilmaisimilla enintään 6 m ja lämpöilmaisimilla enintään 4 m. Muuten pätevät normaalit valvonta-alueet Palkkikatto, jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, palkkikattoa käsitellään ilmaisimien sijoittelussa kuten tasakattoa. Jos palkkien korkeus on enemmän kuin 20 % tilan korkeudesta, käsitellään jokaista palkkiväliä kuten omaa huonetilaansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta paloryhmien muodostamiseen. Jos palkkiväli on yli 1 m, kiinnitetään ilmaisimet palkkiväliin. Jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, saadaan ilmaisimet kiinnittää myös palkin alapintaan tai vastaavaan tasoon. Jos palkkiväli on enintään 1 m, kiinnitetään ilmaisimet aina palkkien alapintaan tai vastaavaan tasoon riippumatta palkkien korkeudesta. Huomioi ilmaisimen ja katon väliin jäävä palokuorma! Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 3

4 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Palopainikkeet sijoitetaan 1,0 1,7 m korkeudelle lattiasta. Painikkeita asennetaan jokaisen ulos johtavan kulkureitin varrelle uloskäynnin läheisyyteen. Etäisyys painikkeelle ei saa olla kulkutietä pitkin mitattuna yli 30 metriä. Automaattiseen paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat on varustettava paloilmoituspainikkein Palohälyttimiä sijoitetaan jokaiseen rakennukseen tai sen osaan jossa on tarve herättää ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä uhkaavasta palonvaarasta. Hälyttimet sijoitetaan siten, että ne ovat selkeästi kuultavissa ja nähtävissä. Riittävää äänitasoa ei yleensä saavuteta, jos huone on erotettu lähimmästä hälyttimestä useammalla kuin yhdellä ovella. Paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat varustetaan palohälyttimin Valvotusta palo-osastosta valvomatta jätettävät tilat Valvottuun palo-osastoon kuuluvat tilat, joita ei tarvitse varustaa paloilmaisimilla: komero, jonka lattiapinta-ala alittaa 0,5 m2 saunan pesu- ja löylyhuone lattiapinta-alaltaan enintään 4 m2 oleva kylpy-, peseytymis- ja WC-tila tai vastaava alue, jossa ei kiinteitä rakenteita lukuun ottamatta ole muuta palokuormaa suljettu kylmiö tai pakastehuone, jossa ei työskennellä (ei kuitenkaan jätekylmiö) rakennuksen käyttämätön ullakkotila, jossa rakenteita lukuun ottamatta ei ole muuta palokuormaa katettu jalkakäytävä tai siihen rinnastettava sisääntulokatos, jossa ei ole palokuormaa pystysuorat kaapelikuilut ja -kanavat, joihin ei ole kulkumahdollisuutta välitilat ja tyhjät tilat (kanavat) jotka ovat -alle 0,80 m korkeita ja -alle 10 m pituisia ja -alle 10 m levyisiä ja -rakenteita lukuun ottamatta palamattomalla materiaalilla päällystettyjä ja -palokuorma on pienempi kuin 25 MJ kuin millä tahansa 1 m x 1 m alueella (kuten esim. 15 kpl syöttökaapeleita 3x1,5 mm2 1 metrin matkalla tai DN100 PVC - viemäriputki). Urakkarajat Urakoitsijalle/tilaajalle kuuluvat tehtävät: Kohteen suunnittelumateriaalin toimitus sähköisenä tai paperilla Tarvikkeiden toimitusaikataulu ja -osoite sekä vastaanottajan tiedot Suunnitelman mukaisen kaapeliverkon toimitus, asennus, kytkentä sekä merkinnät Tilavaraukset ja rakenteellisten ratkaisujen järjestäminen paloilmoitus-järjestelmän laitteille Ilmaisinkantojen asennus ja kytkentä, ilmaisimien liittäminen kantaan, tunnistetietojen tallentaminen (id-lista) sekä osoitemerkintöjen kiinnitys Lisämerkkivalojen asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Painikkeiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Osoite- / ohjausyksiköiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Hälyttimien ja päätepiirien asennus, kytkentä ja merkinnät Ohjauksiin liittyvän kaapeloinnin ja tarvikkeiden asennus, kytkentä sekä merkinnät Päätepiirien kytkentä ja merkitseminen 4 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

5 Keskuskojeiden sekä lisälaitteiden asennus ja merkitseminen Keskuksien ja lisälaitteiden varusteiden asennus Kilpien ja lisäopasteiden asennus Kaapeleiden kuorinta ja niiden läpivienti paloilmoituskeskukseen sekä lisälaitteisiin Järjestelmän liittyvien syöttöjännitteiden kaapelointi ja kytkentä sekä niiden merkinnät Huolehtii ilmoituksensiirtojärjestelmän päätelaitteen sekä siirtoyhteyden hankinnasta yhdessä haltijan kanssa Ilmoituksensiirtolaitteistoon liittyvä kaapelointi ja asennustyö Maadoituksen kaapelointi ja kytkentä Ex-tilojen maadoitusten mittaus Asennettujen laitteiden ja kaapeloinnin dokumentoitu tarkastus Paloilmoitintoteutuksesta vastaavalle asennusliikkeelle kuuluvat tehtävät: Tarkastetun suunnitelman, id-listojen ja ilmaisimien osoitemerkintöjen toimitus työmaalle toteutusta varten Silmukoiden ja lisälaitteiden kaapeleiden kytkentä paloilmoitus-keskukseen Paloilmoituskeskuksen akkujen asennus ja kytkentä Järjestelmän käyttöönotto, toimintakoe sekä asennustarkastus Asennustodistusten laadinta Materiaalin toimitus urakoitsijalle loppudokumentaatiota varten Paloilmoittimen hoitajien käytönopastus Yhteisiä tehtäviä: Jännitteen kytkentä keskukseen yhdessä Siemensin edustajan kanssa Paikantamiskaavioiden toteutus; pohja- ja tarkekuvat toimittaa urakoit-sija tai tilaaja Tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksen tilaaminen ja osallistuminen siihen (sopimuksen mukaan). Asennustarkastus ja järjestelmän käyttöönotto Siemens edellyttää, että kaikki ennalta sovitut kaapelointi-, asennus- ja kytkentätyöt on tehty valmiiksi ennen järjestelmän käyttöönoton aloittamista. Asennusliike tarkastaa sekä dokumentoi työnsä ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tarvittavat tiedot Siemensin edustajalle hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa (ks. 3.Urakkarajat). Järjestelmän käyttöönotto pyritään suorittamaan yhdellä yhtäjaksoisella työkerralla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Käyttöönottotarkastus Paloilmoitusjärjestelmälle tehdään käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen voi suorittaa Turvatekniikan Keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos. Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 5

6 Kenttälaitteet Ilmaisimet S-sarja, ASA technology FDOOTC241-9 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia, kaksi optista savuanturia sekä häkäanturi Tilauskoodi: S54311-F1-A1 FDOOT241-9 / FDOOT241-9M Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia myös kollektiiviseen silmukkaan Tilauskoodi: A5Q Tilauskoodi: A5Q (sisältää kantaosan) FDO241 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT241 DM/M - lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Ilmaisimet C-sarja, interaktiivinen FDOOT221 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia Tilauskoodi: A5Q FDO221 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT221 DM-lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

7 Ilmaisinkannat: FDB201 Kollektiivisille ilmaisimille Liitinrima harmaa, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q FDB221 Osoitteellisille ilmaisimille ja hälyttimille Liitinrima oranssi, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q Pinta-asennuksessa kaapelin halkaisija enintään 6 mm. Lisävarusteet: FDBZ291 Osoitekilpi Osoitteen merkitsemiseksi ilmaisimeen Kiinnitetään kantaan tai korotuskappaleeseen Tilauskoodi: A5Q FDB 291 Lisäkanta Pinta-asennusrengas Asennukseen roiskevedelle alttiissa tiloissa (IP44) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 7

8 Kenttälaitteet FDB293 kostean tilan lisäkanta Asennukseen kosteissa tai märissä tiloissa (IP54) Ilmaisinkanta kiinnittyy jousiliitoksella Käytetään osoitekilpeä DBZ1193 Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) FDB294 märän tilan lisäkanta Hälyttimen asennukseen ulkotiloissa (IP65) Soveltuu myös asennettavaksi seinälle Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) DBZ1194 Suojahäkki Suojaa ilmaisinta kolhuilta käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: BPZ: FDBZ293 Lukitus estää ilmaisimen irrottamisen ilman työkalua Tilauskoodi: A5Q DBZH291 Lämmitin Ulkoasennuksiin käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

9 FDAI91 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille sähköpieleen sopiva ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F9-A1 FDAI91 AI330 FDAI92 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille pinta- tai rasia-asennus ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F3-A1 AI330 pinta-asennuskehys: BPZ: FDAI92 Painikkeet: FDM221 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Yksitoiminen paloilmoituspainike Kotelointiluokka IP44 - Kotelo (pun.) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Varalasi A5Q Suojakansi A5Q Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 9

10 Kenttälaitteet FDM223 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Kaksitoiminen paloilmoituspainike; hälytys aktivoidaan painamalla suojalasin takana olevaa painonappia Suojalasi vaihdetaan avaamalla painikekotelon kansi avaimella. Muista vapauttaa nappi ennen kannen sulkemista! Lisäsuojakansi (DMZ1197-AC) estää painikkeen tahattoman toiminnan Painikkeen kaapelointi aina alakautta IP54 ja lisäosilla IP66 Kostean tilan asennuksessa käytetään tiivistettä (DMZ1197-AD) kannen ja painikkeen runko-osan välissä sekä holkkitiivistettä - Täydellinen A5Q Kotelo (pun) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Suojakansi BPZ: Tiiviste (IP66) BPZ: Holkkitiiviste (M20, 2X5) FI2: Lasi BPZ: Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

11 Osoite- ja ohjausyksiköt: Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään käytetään muiden järjestelmien hälytys- tai toimintatietojen liittämiseksi paloilmoitusjärjestelmään eivät tarvitse erillistä jännitesyöttöä jokaisessa yksikössä ilmaisinväylän oikosulkuerotin kotelointiluokka IP30 ilman lisäosia FDCI221 Osoiteyksikkö Yhden avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: S54312-F1-A1 FDCI222 Osoiteyksikkö Neljän avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: A5Q FDCIO221 I/O-moduuli Yksi sisääntulo potentiaalivapaille kontakteille sekä potentiaalivapaa kosketinlähtö (230VAC/4A) Tilauskoodi: S54312-F2-A1 FDCIO222 I/O-moduuli Neljä sisääntuloa potentiaalivapaille kontakteille sekä neljä potentiaalivapaata kosketinlähtöä (230VAC/4A) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 11

12 Kenttälaitteet FDCIO223 liitäntäyksikkö käytetään kollektiivisten ilmaisinlinjojen kytkentään. kaksi lähtöä, jotka voidaan ohjelmoida sekä kollektiivisille ilmaisin- että hälytinlinjoille. käytetään Ex-tilojen valvonnassa yhdessä SB3 barrier -piirin kanssa. tarvitsee erillisen 24 VDC jännitesyötön Tilauskoodi: S24218-B102-A1 Osoite- ja ohjausyksiköiden lisätarvikkeet FDCH291, asennuskotelo (IP54), Tilauskoodi: A5Q FDCH292, kostean tilan asennuskotelo (IP65) Tilauskoodi: A5Q FDCM291, DIN-kisko asennusjalat Tilauskoodi: A5Q (25kpl) holkkitiiviste: FI2: vastamutteri: FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

13 Hälyttimet: FDS221, osoitteellinen hälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS221, A5Q Kilpi 200*200, FI2: FDS229-R, osoitteellinen yhdistelmähälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa Vilkulla kiinteä välähdystaajuus, (säädettävissä FS20 MP 1.2 eteenpäin) ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS229-R, A5Q Kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 13

14 Kenttälaitteet FDSB291, osoitteellinen akustinen kanta valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 88 db(a). yhteensopiva FDO ja FDOOT ilmaisimien kanssa Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Tilauskoodi: A5Q Roshni, Hälytin kellolinjaan valittavissa 32 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa suurin äänenvoimakkuus 100 db(a). Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Flashni, yhdistelmähälytin kellolinjaan Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Beacon, Vilkkuvalo kellolinjaan Linssejä saatavana erivärisinä Voidaan käyttää yhdessä Roshnin kanssa Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

15 Paloilmoituskeskukset FC2020 Kompakti paloilmoituskeskus 252 osoitteelle pieniin kohteisiin Akut 2*17Ah Mitat 430*796*160 mm - FC2020, A5Q Akku 17Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2030 Vanhojen järjestelmien vaiheittaiseen uusimiseen Keskukseen voidaan liittää nykyaikaisten ilmaisimien lisäksi myös vanhoja ilmaisimia Keskuksen yhteydessä käytetään erillistä paikantamiskaaviokoteloa Akut 2*45Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo 430*796*260 mm - FC2030, S54400-C2-A1 - Akku 45Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 15

16 Paloilmoituskeskukset FC2040 Paloilmoituskeskus 504 osoitteelle keskisuuriin kohteisiin Akut 2*17, 2*24, 2*45 tai 2*65 Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo430*796*260 mm - FC2040, S54400-C3-A2 - Akku 17Ah, A5Q Akku 24 Ah, A5Q Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2060 Paloilmoituskeskus 1512 osoitteelle suuriin kohteisiin Akut 2*45, 2*65 ja 2*100 Ah Mitat 430*796*260 mm Akkujen koosta riippuen voidaan tarvita lisäkoteloita - FC2060, S54400-C4-A2 - Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Akku 100 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Lisävarusteet Paikantamiskaaviokotelo: - Mitat 510*490*120 mm - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttikansio: - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttisalkku: - Mitat 360*265* mm - Voidaan asentaa kiinteästi - Tilauskoodi, FI2:SALKKU 16 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

17 Palokuntapaneelit, käyttö- ja näyttölaitteet FT2040 Paloilmoitusjärjestelmän operointiin ja valvontaan Mahdollisuus eri käyttöoikeustasoihin Mitat 430*398*80 mm Virransyöttö paloilmoittimelta tai paikallinen virransyöttö (akut 2*7 Ah) - FT2040, A5Q Lukkopesä, A5Q Teholähde 70W, A5Q Akku 7Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2010 Pienikokoinen palokuntapaneeli ja näyttölaite järjestelmän hallintaan Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Mahdollisuus erilliseen virransyöttöön Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 - FT2010, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2011 Näyttölaite järjestelmän tilan seuraamiseen Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 FHA2013-A1 Asennuskehys palokuntapaneelille ja näyttölaitteelle Uppoasennetuille kaapeleille Mitat 282*207*46 mm Tilauskoodi, A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 17

18 Ilmaisinlinjat FDnet - Digitaalinen ilmaisinlinja Ilmaisinlinja kaapeloidaan normaalisti silmukaksi käyttämällä KLM 2 x 0,8 kaapelia. Kohteissa, jossa paljon häiriöitä tuottavia sähköisiä laitteita suositellaan KLMA kaapelia. Ilmaisinlinja voi olla päättyvä ja siihen voidaan tehdä haaroja. Päättyvän linjan rakenteeseen kuitenkin sisältyy rajoituksia ja suosittelemme ottamaan yhteyttä henkilökuntaamme, mikäli niitä on tarvetta tehdä. Hälyttimet FDS221 ja FDS229-R voidaan asentaa samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Silmukan maksimipituus on 3,3km riippuen siihen kytkettyjen laitteiden määrästä ja silmukan rakenteesta. Silmukan pituus tulee aina varmistaa Siemensiltä. Kaikissa Sinteso paloilmoitusjärjestelmän osoitteellisissa ilmaisimissa, painikkeissa, osoiteja ohjausyksiköissä sekä muissa kenttälaitteissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Hälytinlinjat Erilliset hälytinlinjat kaapeloidaan KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Hälytinpiirin suurin sallittu virta on 2 A ja linjassa olevien hälyttimien määrä mitoitetaan tämän arvon mukaan. Hälytinlinjat ovat päättyviä linjoja, eikä niitä kaapeloida takaisin keskukselle. Hälytinlinjassa ei saa olla myöskään haaroja linjan vikavalvonnan takia. Hälyttimet voidaan tarvittaessa ohjelmoida soimaan erilailla esim. ennakko- tai palohälytyksissä. Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet kytketään samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Tarvittaessa laitteille tuodaan lisäjännitesyöttö, joka kaapeloidaan paloilmoituskeskukselta KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Jos lisäjännitesyöttö tuodaan useille eri laitteille tulee ne erottaa galvaanisesti. Keskukset ja käyttölaitteet kaapeloidaan esim. Fast Ethernet kaapelilla (CAT 5 tai 6). Kahden laitteiston välinen etäisyys maks m tai kuparivahvistimella 2000 m Paloilmoituskeskus Paloilmoituskeskuksen jännitesyöttöä (230 VAC/10A) varten tuodaan keskukselle MMJ 3 x 1,5S kaapeli ja maadoitusta varten KEVI 6mm² MK tai MKEM. Hälytyksensiirtojärjestelmää varten tarvittavien kaapeleiden tyypit saa kyseisen järjestelmän toimittajalta. 18 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

19 Asennusohjeita Asennuksessa on ensisijaisesti huomioitava toteutuspöytäkirjan määritykset ja toteu-tuksessa käytettävä asennusohje. Huollettavuuden takia on ilmaisimen ympärille jätettävä riittävästi tilaa niin, että se voidaan vaihtaa asennustyökalulla. Ilmai-simen ympärillä on oltava vähintään 20mm vapaata tilaa kiinnityspinnassa ja sen alapuolella ei saa olla esteitä, jotka estävät pääsyn ilmaisimelle. * * * * = min. 2 cm Kuori kaapelit huolellisesti noin 6,5 7,5 mm matkalta; älä vahingoita johdinta! Kytke johtimet kannassa oleviin liittimiin ja tarkista ettei eristämätöntä johdinta jää liiaksi esille liittimen ulkopuolelle. On suositeltavaa kytkeä tuleva johdinpari vasemmanpuoleisiin liittimiin ja lähtevä johdinpari keskellä oleviin liittimiin. Jos ilmaisimelle asennetaan lisämerkkivalo, kytketään sen johtimet oikean puoleisiin liittimiin. Varmista johtimien kiinnittyminen liittimeen vetämällä johtimesta. Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 19

20 Asennusohjeita Osoitemerkintä tehdään aina kaikkiin osoitteellisiin kenttälaitteisiin. Osoitemerkintä on muotoa 1-1, jossa ensimmäinen numero ilmaisee paloryhmän numeron ja toinen laitteen osoitenumeron. Ilmaisimissa osoitemerkintä laitetaan muoviseen osoitekilpeen, joka asennetaan ilmaisin-kantaan. Ilmaisinkannassa on paikka osoitekilven kiinnitystä varten. Lisäkantaa käytettäessä asennetaan osoitekilpi kannan ja katon väliin ilmaisinkannan toisen kiinnitysruuvin alle. Kosteantilan lisäkannassa käytetään siihen tarkoitettua osoitekilpeä. Painikkeiden ja muiden kenttälaitteiden (esim. osoiteyksiköt) osoitemerkintä tehdään tarrakirjoittimella. Osoitemerkinnän on aina oltava selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Se on kiinnitettävä luotettavasti laitteeseen ja sen koko tulee olla riittävä. Yli 5 m korkeissa tiloissa on tarvittaessa käytettävä suurempaa osoitetunnusta, joka asennetaan ilmaisimen viereen. Lisämerkkivalo merkitään tekstillä välitilan ilmaisin ja varustetaan ilmaisimen osoitetunnuksella. Paloilmoitinjärjestelmän kytkentäkotelot, riviliittimet ja muut ulkopuoliset osat merkitään Paloilmoituslaite -tarroilla. 1-1 välitilan ilmaisin 1-1 Paloilmoituslaite Kenttälaitteiden tunnistetiedot kerätään asennuksen yhteydessä. Tunnistetiedot ovat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Tarra irrotetaan laitteesta ja liimataan id -listaan, joka toimitetaan yhdessä muiden dokumenttien mukana. Tarra liimataan Id -listassa olevaan tyhjään sarakkeeseen laitteen osoitteen viereen. Valmiit listat toimitetaan Siemensin edustajalle riittävän ajoissa ennen järjestelmän ohjelmointia. 20 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

21 Asennus- ja kytkentäohjeita FD-NET FDB221/ FDB221-AA FDB LINE DBZ1190-AA/ DBZ1190-AB FDB221/ FDB221-AA FDB222 + DJ119x 2 Ilmaisinkannan asennusohjeita ja mittoja A B FDBZ291 C max. 90 min. 46 max. Ø 21 mm min. 46 max FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm FDX291 S54319-F2-A1 max. Ø 6 mm FDB201 FDB201-AA FDB221 2 FDB221-AA FDX291 3 FDB291 FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm Ø max. 6 mm Summerikannan kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 21

22 Asennus- ja kytkentäohjeita I/O- yksiköt asenna kotelo 2. tuo kaapelit sisään 3. tee kytkennät 4. kiinnitä kansi ja asenna yksikkö I/O- yksiköt IN1 Rp IN1 1 Rs [1] IN2 IN2 IN3 IN3 IN4 Rp IN4 [2] LINE + LINE LINE + LINE Kytke ensin silmukka kaapelit (oranssi liitinrima) ja asenna sitten yksikkö koteloon. Kytke sen jälkeen muut johtimet. 22 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

23 Asennus- ja kytkentäohjeita Keskukset Johdot päätetään keskuksissa aina riviliittimille! SAFEDLINK keskusten ja näyttö-/käyttölaitteiden kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 23

24 Siemens Osakeyhtiö Building Technologies PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Puh Faksi Helsinki PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Oulu Elektroniikkatie Oulu Jyväskylä Vasarakatu 9 C Jyväskylä Kausala Hallitie Kausala Tampere Viinikankatu Tampere Lappeenranta Koulukatu Lappeenranta Kuopio Tehdaskatu Kuopio Turku Puutarhakatu Turku Tämä esite sisältää yleiskuvaukset saatavilla olevista teknisistä vaihtoehdoista, joita kaikkia ei välttämättä käytetä yksittäistapauksissa. Tarvittavat ominaisuudet täytyy siksi määritellä tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Oikeus muutoksiin pidätetään Siemens Osakeyhtiö 2012 All Rights Reserved

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 Muistiinpanot EKE Building Asennusohje - Anturit ja toimilaitteet Varoitukset Mikäli järjestelmä asennetaan väärin, voi seurauksena olla sähköiskun vaara tai muu vakava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Julkaisu 2013-02 Tuote nro. 009. Asennuskäsikirja

Julkaisu 2013-02 Tuote nro. 009. Asennuskäsikirja Julkaisu 00 Tuote nro. 009 Asennuskäsikirja Yhteystiedot: Tuottee Finland/ Honeywell Life Safety P. 00 0 F. 00 9 Helsinki/Uusimaa Metsänneidonkuja 00 Espoo MUU SUOMI KALEVANTIE, (Yliopistonrinne B) 00

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

Esmikko 4 Tuoteluettelo. Esmikko järjestelmän laitteet, tarvikkeet ja ohjelmat

Esmikko 4 Tuoteluettelo. Esmikko järjestelmän laitteet, tarvikkeet ja ohjelmat Tuoteluettelo Esmikko järjestelmän laitteet, tarvikkeet ja ohjelmat Schneider Electric:n kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä Esmikolla autamme sinua luomaan erittäin älykkään ja luotettavan turvajärjestelmän

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

Rautatieasemien staattiset opasteet. vaatimusmäärittely

Rautatieasemien staattiset opasteet. vaatimusmäärittely 4 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Rautatieasemien staattiset opasteet vaatimusmäärittely Rautatieasemien staattiset opasteet Vaatimusmäärittely Liikenneviraston ohjeita 4/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila

Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus 1 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle 2 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus 5 2.1 Itsekantava

Lisätiedot

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen)

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FS20 (MP5.0) Sinteso Modulaarinen mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 5000 osoitteelle Järjestelmä suunniteltu usealla varmennetulla toiminnalla Voidaan

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN-00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358-207 106 600 Fax. +358-207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Protec Algo-Tec TM 6300 INTERAKTIIVINEN, DIGITAALINEN, OSOITTEELLINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ

Protec Algo-Tec TM 6300 INTERAKTIIVINEN, DIGITAALINEN, OSOITTEELLINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Ilmaisimet - Osoitteellinen Protec Algo-Tec TM 6300 INTERAKTIIVINEN, DIGITAALINEN, OSOITTEELLINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Ä L Y K K Ä Ä T, O S O I T T E E L L I S E T T U R V A J Ä R J E S T E L M Ä T

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013

Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013 NSS ry:n ASIANTUNTIJASEMINAARI 28.11.2013 Helsinki Ajankohtaista sähköalalla, katsaus nykyiseen ja tulevaan Havaintoja uudesta SFS 6000 -standardista (painos 2012) Vikavirtasuojien uudet metkut Turvajärjestelmien

Lisätiedot