Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.siemens.fi/paloturvallisuus Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies"

Transkriptio

1 s Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

2 Yhteystiedot ja aikataulut Kohteen nimi:... Paloilmoitintoteutuksesta vastuullisena asennusliikkeenä kohteessa toimii:... Yhteyshenkilönne Siemens Fire Safety:llä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 1. erä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 2. erä:... Muu tarviketoimitus:... Omantyön tarkastus tehty:... Käyttöönotto aloitetaan:... Asennustarkastus:... Käyttöönottotarkastus:... Loppuselvitys / -katselmus:... Muu sovittu tapahtuma:... Siemens Osakeyhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tässä ohjeessa mainittuja tietoja. Ohjeen kopiointi tai siinä olevan tiedon tai materiaalin käyttö muuhun tarkoitukseen ilman Siemens Osakeyhtiön lupaa on kielletty. 2 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

3 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Paloilmoittimen ensisijainen tehtävä on ilmoittaa alkavasta palosta ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä niin aikaisessa vaiheessa, että pelastautuminen voidaan hoitaa laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Paloilmoitusjärjestelmä voidaan toteuttaa CEN/TS 54-14, CEA 4040 tai Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009-ohjetta noudattaen. Toteutuksesta laaditaan myös kohdekohtainen Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Toteutuspöytäkirjaan voidaan määritellä muita vaatimuksia, jotka tulee huomioida paloilmoitinlaitteiden asennuksissa. Näiden lisäksi tulee huomioida myös laitetoimittajan erillisohjeet. Tämän oppaan esimerkit perustuvat Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009/2010 -ohjeeseen Tarkastukset ja toteutuksesta vastaava asennusliike Ilmaisimet asennetaan niin, että ne ovat helposti huollettavissa ja niiden merkkivalot sekä osoitenumerot ovat selkeästi nähtävissä Ilmaisimet sijoitetaan tasaisesti valvottavalle alueelle yleensä tilan korkeimpiin kohtiin. Ottamalla huomioon ilmaisimen omat asennusohjeet voidaan yhdistelmä- tai savuilmaisinta laskea enintään 20 % ja lämpöilmaisinta 10 % tilan korkeimmasta kohdasta Ilmaisin sijoitetaan enintään 2 m etäisyydelle jokaisesta koneellisen ilmanvaihdon poistoaukosta vaakatasossa mitattuna. Jos valvottavan tilan koko on pienempi kuin käytettävän ilmaisimen suurin valvonta-alue, ei jokaista poistoilma-aukkoa tarvitse ottaa huomioon. Tätä sääntöä ei saa käyttää tiloissa, joissa on suuri erheellisten ilmoitusten mahdollisuus esim. saunalla takalla varustettu majoitushuone, suihkutilan edusta, tupakeittiö ja keittokomerolla varustettu asuinhuoneisto Ilmaisinta ei saa asentaa suoraan tuloilman virtaukseen Ilmaisin asennetaan siten, että sen ympärille jää vähintään 0,5 metriä vapaata tilaa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Ilmaisimien etäisyys kattoon kiinnitettyihin valaisimiin yms. esteisiin on 0,2m. Mikäli tämä ei ole mahdollista asennetaan ilmaisin mahdollisimman vapaaseen ja väljään paikkaan Parvi, välitaso, parveke, ulkokatos tms. alla olevan tilan, jonka syvyys on vähintään 2 m, korkeus vähintään 1,2 m ja pinta-ala yhdistelmäilmaisimilla ja savuilmaisimilla vähintään 10 m2 tai lämpöilmaisimilla vähintään 5 m2, uloin ilmaisinrivi asennetaan 0,5 2 m etäisyydelle vapaasta reunasta. Ilmaisimien keskinäinen etäisyys saa olla yhdistelmä- ja savuilmaisimilla enintään 6 m ja lämpöilmaisimilla enintään 4 m. Muuten pätevät normaalit valvonta-alueet Palkkikatto, jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, palkkikattoa käsitellään ilmaisimien sijoittelussa kuten tasakattoa. Jos palkkien korkeus on enemmän kuin 20 % tilan korkeudesta, käsitellään jokaista palkkiväliä kuten omaa huonetilaansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta paloryhmien muodostamiseen. Jos palkkiväli on yli 1 m, kiinnitetään ilmaisimet palkkiväliin. Jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, saadaan ilmaisimet kiinnittää myös palkin alapintaan tai vastaavaan tasoon. Jos palkkiväli on enintään 1 m, kiinnitetään ilmaisimet aina palkkien alapintaan tai vastaavaan tasoon riippumatta palkkien korkeudesta. Huomioi ilmaisimen ja katon väliin jäävä palokuorma! Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 3

4 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Palopainikkeet sijoitetaan 1,0 1,7 m korkeudelle lattiasta. Painikkeita asennetaan jokaisen ulos johtavan kulkureitin varrelle uloskäynnin läheisyyteen. Etäisyys painikkeelle ei saa olla kulkutietä pitkin mitattuna yli 30 metriä. Automaattiseen paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat on varustettava paloilmoituspainikkein Palohälyttimiä sijoitetaan jokaiseen rakennukseen tai sen osaan jossa on tarve herättää ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä uhkaavasta palonvaarasta. Hälyttimet sijoitetaan siten, että ne ovat selkeästi kuultavissa ja nähtävissä. Riittävää äänitasoa ei yleensä saavuteta, jos huone on erotettu lähimmästä hälyttimestä useammalla kuin yhdellä ovella. Paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat varustetaan palohälyttimin Valvotusta palo-osastosta valvomatta jätettävät tilat Valvottuun palo-osastoon kuuluvat tilat, joita ei tarvitse varustaa paloilmaisimilla: komero, jonka lattiapinta-ala alittaa 0,5 m2 saunan pesu- ja löylyhuone lattiapinta-alaltaan enintään 4 m2 oleva kylpy-, peseytymis- ja WC-tila tai vastaava alue, jossa ei kiinteitä rakenteita lukuun ottamatta ole muuta palokuormaa suljettu kylmiö tai pakastehuone, jossa ei työskennellä (ei kuitenkaan jätekylmiö) rakennuksen käyttämätön ullakkotila, jossa rakenteita lukuun ottamatta ei ole muuta palokuormaa katettu jalkakäytävä tai siihen rinnastettava sisääntulokatos, jossa ei ole palokuormaa pystysuorat kaapelikuilut ja -kanavat, joihin ei ole kulkumahdollisuutta välitilat ja tyhjät tilat (kanavat) jotka ovat -alle 0,80 m korkeita ja -alle 10 m pituisia ja -alle 10 m levyisiä ja -rakenteita lukuun ottamatta palamattomalla materiaalilla päällystettyjä ja -palokuorma on pienempi kuin 25 MJ kuin millä tahansa 1 m x 1 m alueella (kuten esim. 15 kpl syöttökaapeleita 3x1,5 mm2 1 metrin matkalla tai DN100 PVC - viemäriputki). Urakkarajat Urakoitsijalle/tilaajalle kuuluvat tehtävät: Kohteen suunnittelumateriaalin toimitus sähköisenä tai paperilla Tarvikkeiden toimitusaikataulu ja -osoite sekä vastaanottajan tiedot Suunnitelman mukaisen kaapeliverkon toimitus, asennus, kytkentä sekä merkinnät Tilavaraukset ja rakenteellisten ratkaisujen järjestäminen paloilmoitus-järjestelmän laitteille Ilmaisinkantojen asennus ja kytkentä, ilmaisimien liittäminen kantaan, tunnistetietojen tallentaminen (id-lista) sekä osoitemerkintöjen kiinnitys Lisämerkkivalojen asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Painikkeiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Osoite- / ohjausyksiköiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Hälyttimien ja päätepiirien asennus, kytkentä ja merkinnät Ohjauksiin liittyvän kaapeloinnin ja tarvikkeiden asennus, kytkentä sekä merkinnät Päätepiirien kytkentä ja merkitseminen 4 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

5 Keskuskojeiden sekä lisälaitteiden asennus ja merkitseminen Keskuksien ja lisälaitteiden varusteiden asennus Kilpien ja lisäopasteiden asennus Kaapeleiden kuorinta ja niiden läpivienti paloilmoituskeskukseen sekä lisälaitteisiin Järjestelmän liittyvien syöttöjännitteiden kaapelointi ja kytkentä sekä niiden merkinnät Huolehtii ilmoituksensiirtojärjestelmän päätelaitteen sekä siirtoyhteyden hankinnasta yhdessä haltijan kanssa Ilmoituksensiirtolaitteistoon liittyvä kaapelointi ja asennustyö Maadoituksen kaapelointi ja kytkentä Ex-tilojen maadoitusten mittaus Asennettujen laitteiden ja kaapeloinnin dokumentoitu tarkastus Paloilmoitintoteutuksesta vastaavalle asennusliikkeelle kuuluvat tehtävät: Tarkastetun suunnitelman, id-listojen ja ilmaisimien osoitemerkintöjen toimitus työmaalle toteutusta varten Silmukoiden ja lisälaitteiden kaapeleiden kytkentä paloilmoitus-keskukseen Paloilmoituskeskuksen akkujen asennus ja kytkentä Järjestelmän käyttöönotto, toimintakoe sekä asennustarkastus Asennustodistusten laadinta Materiaalin toimitus urakoitsijalle loppudokumentaatiota varten Paloilmoittimen hoitajien käytönopastus Yhteisiä tehtäviä: Jännitteen kytkentä keskukseen yhdessä Siemensin edustajan kanssa Paikantamiskaavioiden toteutus; pohja- ja tarkekuvat toimittaa urakoit-sija tai tilaaja Tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksen tilaaminen ja osallistuminen siihen (sopimuksen mukaan). Asennustarkastus ja järjestelmän käyttöönotto Siemens edellyttää, että kaikki ennalta sovitut kaapelointi-, asennus- ja kytkentätyöt on tehty valmiiksi ennen järjestelmän käyttöönoton aloittamista. Asennusliike tarkastaa sekä dokumentoi työnsä ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tarvittavat tiedot Siemensin edustajalle hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa (ks. 3.Urakkarajat). Järjestelmän käyttöönotto pyritään suorittamaan yhdellä yhtäjaksoisella työkerralla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Käyttöönottotarkastus Paloilmoitusjärjestelmälle tehdään käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen voi suorittaa Turvatekniikan Keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos. Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 5

6 Kenttälaitteet Ilmaisimet S-sarja, ASA technology FDOOTC241-9 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia, kaksi optista savuanturia sekä häkäanturi Tilauskoodi: S54311-F1-A1 FDOOT241-9 / FDOOT241-9M Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia myös kollektiiviseen silmukkaan Tilauskoodi: A5Q Tilauskoodi: A5Q (sisältää kantaosan) FDO241 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT241 DM/M - lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Ilmaisimet C-sarja, interaktiivinen FDOOT221 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia Tilauskoodi: A5Q FDO221 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT221 DM-lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

7 Ilmaisinkannat: FDB201 Kollektiivisille ilmaisimille Liitinrima harmaa, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q FDB221 Osoitteellisille ilmaisimille ja hälyttimille Liitinrima oranssi, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q Pinta-asennuksessa kaapelin halkaisija enintään 6 mm. Lisävarusteet: FDBZ291 Osoitekilpi Osoitteen merkitsemiseksi ilmaisimeen Kiinnitetään kantaan tai korotuskappaleeseen Tilauskoodi: A5Q FDB 291 Lisäkanta Pinta-asennusrengas Asennukseen roiskevedelle alttiissa tiloissa (IP44) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 7

8 Kenttälaitteet FDB293 kostean tilan lisäkanta Asennukseen kosteissa tai märissä tiloissa (IP54) Ilmaisinkanta kiinnittyy jousiliitoksella Käytetään osoitekilpeä DBZ1193 Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) FDB294 märän tilan lisäkanta Hälyttimen asennukseen ulkotiloissa (IP65) Soveltuu myös asennettavaksi seinälle Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) DBZ1194 Suojahäkki Suojaa ilmaisinta kolhuilta käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: BPZ: FDBZ293 Lukitus estää ilmaisimen irrottamisen ilman työkalua Tilauskoodi: A5Q DBZH291 Lämmitin Ulkoasennuksiin käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

9 FDAI91 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille sähköpieleen sopiva ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F9-A1 FDAI91 AI330 FDAI92 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille pinta- tai rasia-asennus ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F3-A1 AI330 pinta-asennuskehys: BPZ: FDAI92 Painikkeet: FDM221 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Yksitoiminen paloilmoituspainike Kotelointiluokka IP44 - Kotelo (pun.) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Varalasi A5Q Suojakansi A5Q Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 9

10 Kenttälaitteet FDM223 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Kaksitoiminen paloilmoituspainike; hälytys aktivoidaan painamalla suojalasin takana olevaa painonappia Suojalasi vaihdetaan avaamalla painikekotelon kansi avaimella. Muista vapauttaa nappi ennen kannen sulkemista! Lisäsuojakansi (DMZ1197-AC) estää painikkeen tahattoman toiminnan Painikkeen kaapelointi aina alakautta IP54 ja lisäosilla IP66 Kostean tilan asennuksessa käytetään tiivistettä (DMZ1197-AD) kannen ja painikkeen runko-osan välissä sekä holkkitiivistettä - Täydellinen A5Q Kotelo (pun) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Suojakansi BPZ: Tiiviste (IP66) BPZ: Holkkitiiviste (M20, 2X5) FI2: Lasi BPZ: Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

11 Osoite- ja ohjausyksiköt: Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään käytetään muiden järjestelmien hälytys- tai toimintatietojen liittämiseksi paloilmoitusjärjestelmään eivät tarvitse erillistä jännitesyöttöä jokaisessa yksikössä ilmaisinväylän oikosulkuerotin kotelointiluokka IP30 ilman lisäosia FDCI221 Osoiteyksikkö Yhden avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: S54312-F1-A1 FDCI222 Osoiteyksikkö Neljän avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: A5Q FDCIO221 I/O-moduuli Yksi sisääntulo potentiaalivapaille kontakteille sekä potentiaalivapaa kosketinlähtö (230VAC/4A) Tilauskoodi: S54312-F2-A1 FDCIO222 I/O-moduuli Neljä sisääntuloa potentiaalivapaille kontakteille sekä neljä potentiaalivapaata kosketinlähtöä (230VAC/4A) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 11

12 Kenttälaitteet FDCIO223 liitäntäyksikkö käytetään kollektiivisten ilmaisinlinjojen kytkentään. kaksi lähtöä, jotka voidaan ohjelmoida sekä kollektiivisille ilmaisin- että hälytinlinjoille. käytetään Ex-tilojen valvonnassa yhdessä SB3 barrier -piirin kanssa. tarvitsee erillisen 24 VDC jännitesyötön Tilauskoodi: S24218-B102-A1 Osoite- ja ohjausyksiköiden lisätarvikkeet FDCH291, asennuskotelo (IP54), Tilauskoodi: A5Q FDCH292, kostean tilan asennuskotelo (IP65) Tilauskoodi: A5Q FDCM291, DIN-kisko asennusjalat Tilauskoodi: A5Q (25kpl) holkkitiiviste: FI2: vastamutteri: FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

13 Hälyttimet: FDS221, osoitteellinen hälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS221, A5Q Kilpi 200*200, FI2: FDS229-R, osoitteellinen yhdistelmähälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa Vilkulla kiinteä välähdystaajuus, (säädettävissä FS20 MP 1.2 eteenpäin) ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS229-R, A5Q Kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 13

14 Kenttälaitteet FDSB291, osoitteellinen akustinen kanta valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 88 db(a). yhteensopiva FDO ja FDOOT ilmaisimien kanssa Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Tilauskoodi: A5Q Roshni, Hälytin kellolinjaan valittavissa 32 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa suurin äänenvoimakkuus 100 db(a). Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Flashni, yhdistelmähälytin kellolinjaan Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Beacon, Vilkkuvalo kellolinjaan Linssejä saatavana erivärisinä Voidaan käyttää yhdessä Roshnin kanssa Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

15 Paloilmoituskeskukset FC2020 Kompakti paloilmoituskeskus 252 osoitteelle pieniin kohteisiin Akut 2*17Ah Mitat 430*796*160 mm - FC2020, A5Q Akku 17Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2030 Vanhojen järjestelmien vaiheittaiseen uusimiseen Keskukseen voidaan liittää nykyaikaisten ilmaisimien lisäksi myös vanhoja ilmaisimia Keskuksen yhteydessä käytetään erillistä paikantamiskaaviokoteloa Akut 2*45Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo 430*796*260 mm - FC2030, S54400-C2-A1 - Akku 45Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 15

16 Paloilmoituskeskukset FC2040 Paloilmoituskeskus 504 osoitteelle keskisuuriin kohteisiin Akut 2*17, 2*24, 2*45 tai 2*65 Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo430*796*260 mm - FC2040, S54400-C3-A2 - Akku 17Ah, A5Q Akku 24 Ah, A5Q Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2060 Paloilmoituskeskus 1512 osoitteelle suuriin kohteisiin Akut 2*45, 2*65 ja 2*100 Ah Mitat 430*796*260 mm Akkujen koosta riippuen voidaan tarvita lisäkoteloita - FC2060, S54400-C4-A2 - Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Akku 100 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Lisävarusteet Paikantamiskaaviokotelo: - Mitat 510*490*120 mm - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttikansio: - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttisalkku: - Mitat 360*265* mm - Voidaan asentaa kiinteästi - Tilauskoodi, FI2:SALKKU 16 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

17 Palokuntapaneelit, käyttö- ja näyttölaitteet FT2040 Paloilmoitusjärjestelmän operointiin ja valvontaan Mahdollisuus eri käyttöoikeustasoihin Mitat 430*398*80 mm Virransyöttö paloilmoittimelta tai paikallinen virransyöttö (akut 2*7 Ah) - FT2040, A5Q Lukkopesä, A5Q Teholähde 70W, A5Q Akku 7Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2010 Pienikokoinen palokuntapaneeli ja näyttölaite järjestelmän hallintaan Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Mahdollisuus erilliseen virransyöttöön Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 - FT2010, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2011 Näyttölaite järjestelmän tilan seuraamiseen Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 FHA2013-A1 Asennuskehys palokuntapaneelille ja näyttölaitteelle Uppoasennetuille kaapeleille Mitat 282*207*46 mm Tilauskoodi, A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 17

18 Ilmaisinlinjat FDnet - Digitaalinen ilmaisinlinja Ilmaisinlinja kaapeloidaan normaalisti silmukaksi käyttämällä KLM 2 x 0,8 kaapelia. Kohteissa, jossa paljon häiriöitä tuottavia sähköisiä laitteita suositellaan KLMA kaapelia. Ilmaisinlinja voi olla päättyvä ja siihen voidaan tehdä haaroja. Päättyvän linjan rakenteeseen kuitenkin sisältyy rajoituksia ja suosittelemme ottamaan yhteyttä henkilökuntaamme, mikäli niitä on tarvetta tehdä. Hälyttimet FDS221 ja FDS229-R voidaan asentaa samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Silmukan maksimipituus on 3,3km riippuen siihen kytkettyjen laitteiden määrästä ja silmukan rakenteesta. Silmukan pituus tulee aina varmistaa Siemensiltä. Kaikissa Sinteso paloilmoitusjärjestelmän osoitteellisissa ilmaisimissa, painikkeissa, osoiteja ohjausyksiköissä sekä muissa kenttälaitteissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Hälytinlinjat Erilliset hälytinlinjat kaapeloidaan KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Hälytinpiirin suurin sallittu virta on 2 A ja linjassa olevien hälyttimien määrä mitoitetaan tämän arvon mukaan. Hälytinlinjat ovat päättyviä linjoja, eikä niitä kaapeloida takaisin keskukselle. Hälytinlinjassa ei saa olla myöskään haaroja linjan vikavalvonnan takia. Hälyttimet voidaan tarvittaessa ohjelmoida soimaan erilailla esim. ennakko- tai palohälytyksissä. Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet kytketään samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Tarvittaessa laitteille tuodaan lisäjännitesyöttö, joka kaapeloidaan paloilmoituskeskukselta KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Jos lisäjännitesyöttö tuodaan useille eri laitteille tulee ne erottaa galvaanisesti. Keskukset ja käyttölaitteet kaapeloidaan esim. Fast Ethernet kaapelilla (CAT 5 tai 6). Kahden laitteiston välinen etäisyys maks m tai kuparivahvistimella 2000 m Paloilmoituskeskus Paloilmoituskeskuksen jännitesyöttöä (230 VAC/10A) varten tuodaan keskukselle MMJ 3 x 1,5S kaapeli ja maadoitusta varten KEVI 6mm² MK tai MKEM. Hälytyksensiirtojärjestelmää varten tarvittavien kaapeleiden tyypit saa kyseisen järjestelmän toimittajalta. 18 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

19 Asennusohjeita Asennuksessa on ensisijaisesti huomioitava toteutuspöytäkirjan määritykset ja toteu-tuksessa käytettävä asennusohje. Huollettavuuden takia on ilmaisimen ympärille jätettävä riittävästi tilaa niin, että se voidaan vaihtaa asennustyökalulla. Ilmai-simen ympärillä on oltava vähintään 20mm vapaata tilaa kiinnityspinnassa ja sen alapuolella ei saa olla esteitä, jotka estävät pääsyn ilmaisimelle. * * * * = min. 2 cm Kuori kaapelit huolellisesti noin 6,5 7,5 mm matkalta; älä vahingoita johdinta! Kytke johtimet kannassa oleviin liittimiin ja tarkista ettei eristämätöntä johdinta jää liiaksi esille liittimen ulkopuolelle. On suositeltavaa kytkeä tuleva johdinpari vasemmanpuoleisiin liittimiin ja lähtevä johdinpari keskellä oleviin liittimiin. Jos ilmaisimelle asennetaan lisämerkkivalo, kytketään sen johtimet oikean puoleisiin liittimiin. Varmista johtimien kiinnittyminen liittimeen vetämällä johtimesta. Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 19

20 Asennusohjeita Osoitemerkintä tehdään aina kaikkiin osoitteellisiin kenttälaitteisiin. Osoitemerkintä on muotoa 1-1, jossa ensimmäinen numero ilmaisee paloryhmän numeron ja toinen laitteen osoitenumeron. Ilmaisimissa osoitemerkintä laitetaan muoviseen osoitekilpeen, joka asennetaan ilmaisin-kantaan. Ilmaisinkannassa on paikka osoitekilven kiinnitystä varten. Lisäkantaa käytettäessä asennetaan osoitekilpi kannan ja katon väliin ilmaisinkannan toisen kiinnitysruuvin alle. Kosteantilan lisäkannassa käytetään siihen tarkoitettua osoitekilpeä. Painikkeiden ja muiden kenttälaitteiden (esim. osoiteyksiköt) osoitemerkintä tehdään tarrakirjoittimella. Osoitemerkinnän on aina oltava selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Se on kiinnitettävä luotettavasti laitteeseen ja sen koko tulee olla riittävä. Yli 5 m korkeissa tiloissa on tarvittaessa käytettävä suurempaa osoitetunnusta, joka asennetaan ilmaisimen viereen. Lisämerkkivalo merkitään tekstillä välitilan ilmaisin ja varustetaan ilmaisimen osoitetunnuksella. Paloilmoitinjärjestelmän kytkentäkotelot, riviliittimet ja muut ulkopuoliset osat merkitään Paloilmoituslaite -tarroilla. 1-1 välitilan ilmaisin 1-1 Paloilmoituslaite Kenttälaitteiden tunnistetiedot kerätään asennuksen yhteydessä. Tunnistetiedot ovat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Tarra irrotetaan laitteesta ja liimataan id -listaan, joka toimitetaan yhdessä muiden dokumenttien mukana. Tarra liimataan Id -listassa olevaan tyhjään sarakkeeseen laitteen osoitteen viereen. Valmiit listat toimitetaan Siemensin edustajalle riittävän ajoissa ennen järjestelmän ohjelmointia. 20 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

21 Asennus- ja kytkentäohjeita FD-NET FDB221/ FDB221-AA FDB LINE DBZ1190-AA/ DBZ1190-AB FDB221/ FDB221-AA FDB222 + DJ119x 2 Ilmaisinkannan asennusohjeita ja mittoja A B FDBZ291 C max. 90 min. 46 max. Ø 21 mm min. 46 max FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm FDX291 S54319-F2-A1 max. Ø 6 mm FDB201 FDB201-AA FDB221 2 FDB221-AA FDX291 3 FDB291 FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm Ø max. 6 mm Summerikannan kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 21

22 Asennus- ja kytkentäohjeita I/O- yksiköt asenna kotelo 2. tuo kaapelit sisään 3. tee kytkennät 4. kiinnitä kansi ja asenna yksikkö I/O- yksiköt IN1 Rp IN1 1 Rs [1] IN2 IN2 IN3 IN3 IN4 Rp IN4 [2] LINE + LINE LINE + LINE Kytke ensin silmukka kaapelit (oranssi liitinrima) ja asenna sitten yksikkö koteloon. Kytke sen jälkeen muut johtimet. 22 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

23 Asennus- ja kytkentäohjeita Keskukset Johdot päätetään keskuksissa aina riviliittimille! SAFEDLINK keskusten ja näyttö-/käyttölaitteiden kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 23

24 Siemens Osakeyhtiö Building Technologies PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Puh Faksi Helsinki PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Oulu Elektroniikkatie Oulu Jyväskylä Vasarakatu 9 C Jyväskylä Kausala Hallitie Kausala Tampere Viinikankatu Tampere Lappeenranta Koulukatu Lappeenranta Kuopio Tehdaskatu Kuopio Turku Puutarhakatu Turku Tämä esite sisältää yleiskuvaukset saatavilla olevista teknisistä vaihtoehdoista, joita kaikkia ei välttämättä käytetä yksittäistapauksissa. Tarvittavat ominaisuudet täytyy siksi määritellä tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Oikeus muutoksiin pidätetään Siemens Osakeyhtiö 2012 All Rights Reserved

FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet)

FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet) FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet) Sinteso Hälytinkanta FDSB221 ja Yhdistelmähälytinkanta FDBS229 11 valittavaa ääntä, 2 ohjelmoitavaa aktivointitasoa Äänen voimakkuus

Lisätiedot

Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä

Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä Asennusohje 1. Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusperusteita 1.2. Otteita Paloilmoittimen suunnittelu- ja

Lisätiedot

Ympäristö Ekologinen valmistusprosessi Kierrätettävät materiaalit Elektroniset ja synteettiset materiaalit helposti erotettavissa

Ympäristö Ekologinen valmistusprosessi Kierrätettävät materiaalit Elektroniset ja synteettiset materiaalit helposti erotettavissa OH110, OP110, HI110, HI112 Automaattiset paloilmaisimet Kollektiivisiin ja perinteisiin ilmaisinlinjoihin Cerberus PRO Signaalin käsittely ilmaisinalgoritmeilla Valinnaiset parametriasetukset Kolmivärinen

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 26.2.2010

Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 26.2.2010 Korjauslehti ST-ohjeistoon 1 sivu 1 (5) KORJAUSLEHTI Korjaus 1: Johdanto, 2. sarake (4. painoksessa): Edellisten lisäksi paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta eurooppalaisia EN 54

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

FC2060 Paloilmoituskeskus

FC2060 Paloilmoituskeskus FC2060 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Modulaarinen, esirakennettu mikroprosessoriohjattu paloilmoituskeskus integroidulla käyttäjäystävällisellä käyttölaitteella 1512 osoitteelle Käsittelee signaaleja

Lisätiedot

FC2060 Paloilmoituskeskus

FC2060 Paloilmoituskeskus FC2060 Paloilmoituskeskus Sarjaa FS20 (MP2.1) Sinteso Modulaarinen, esirakennettu mikroprosessoriohjattu paloilmoituskeskus integroidulla käyttäjäystävällisellä käyttölaitteella 1512 osoitteelle Käsittelee

Lisätiedot

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille

Lisätiedot

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1)

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1) FT2040 Käyttölaite Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1) Sinteso Paloilmoitusjärjestelmän operointi ja valvonta Suuri taustavalolla varustettu näyttö (8 riviä, 40 merkkiä kussakin) Selvätekstinen

Lisätiedot

FC2040 Paloilmoituskeskus

FC2040 Paloilmoituskeskus FC2040 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 504 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä

FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä osoitteellinen (FDnet) TM Sinteso Täydellinen integrointi FS20 paloilmoitusjärjestelmään Langattomien ja kaapeloitujen paloilmaisimien

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

FC2020 Paloilmoituskeskus

FC2020 Paloilmoituskeskus FC2020 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 252 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA Paloilmotuskeskus

FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA Paloilmotuskeskus FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA Paloilmotuskeskus Series FC120 Cerberus FIT Kompakti, esiohjelmoitu mikroprosessori-ohjattu paloilmoituskeskus Voidaan käyttää palovaroitinkeskuksena kaksi, neljä,

Lisätiedot

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. FS20 paloilmoituskeskuksille (MP5.0)

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. FS20 paloilmoituskeskuksille (MP5.0) FT2040 Käyttölaite FS20 paloilmoituskeskuksille (MP5.0) Sinteso Paloilmoitusjärjestelmän operointi ja valvonta Suuri taustavalolla varustettu näyttö (8 riviä, 40 merkkiä kussakin) Selvätekstinen näyttö

Lisätiedot

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen)

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FS20 (MP5.0) Sinteso Modulaarinen mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 5000 osoitteelle Järjestelmä suunniteltu usealla varmennetulla toiminnalla Voidaan

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

FDOOT271, FDCW241 SWING Langaton paloilmaisin

FDOOT271, FDCW241 SWING Langaton paloilmaisin FDOOT271, FDCW241 SWING Langaton paloilmaisin Osoitteellinen (FDnet) Sinteso Multihop (monihyppely) -teknologia Yhteensopiva FS20 paloilmoitusjärjestelmiin Langattomien ja kaapeloitujen ilmaisimien yhtäaikainen

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot:

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot: Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä SÄLE 10 hälytyskeskus S.no.71 150 01 SLY 10 silmukkakortti S.no.71 150 19 SA 2 akkuyksikkö S.no.71 150 11 SL 1 alahälytyskoje S.no.71 150 05 SL 2 alahälytyskoje S.no.71

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin

FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin ASAtechnology TM Räjähdysvaarallisille alueille Sinteso Signaalin käsittely ASAtechnology- teknologian avulla Multiprotokolla ilmaisin (kollektiivinen/osoitteellinen)

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Paloilmoituskeskus FC10

Paloilmoituskeskus FC10 Paloilmoituskeskus FC0 Päiväkirja Building Technologies Fire Safety & Security Products Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin / Pidätämme oikeudet myös muutoksiin.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asennukset erilaissa tiloissa

Asennukset erilaissa tiloissa Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita,

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä SÄLE 10 plus hälytyskeskus Sno.71 150 20 SLY 10 plus silmukkakortti Sno.71 150 22 SA 10 akkuyksikkö Sno.71 150 24 SL 11 alahälytyskoje Sno.71 150 25 SL 12 alahälytyskoje

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

FDA241, FDA221 Siemens näytteenottojärjestelmät

FDA241, FDA221 Siemens näytteenottojärjestelmät FDA241, FDA221 Siemens näytteenottojärjestelmät Yhteensopiva Siemens FDnet/C-NET väylään (FDCC221S verkkokortti) Kaksi optista anturia (sininen ja infrapuna) Itsenäisen yksikön ohjelmointi USB portin kautta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Kaba mini delta 5:11. - Ohjauskeskus valittavissa (DC-1 tai DC-3) vastaamaan eri asennusvaatimuksia.

Kaba mini delta 5:11. - Ohjauskeskus valittavissa (DC-1 tai DC-3) vastaamaan eri asennusvaatimuksia. R Kaba mini delta Moottorilukko Motorisoitu vastarauta, joka tarjoaa joustavan vakio lukitusratkaisun. Erilaiset lukkorungot voidaan voidaan sovittaa -erilaisten lukitus- ja ovitoimintojen kanssa (profiiliovet,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Kodin sähköjärjestelmän asennusohje

Kodin sähköjärjestelmän asennusohje Kodin sähköjärjestelmän asennusohje SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOMAT-TALOAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 3 2. TALOMAT-OHJAUSKESKUS 4 3. TALOMAT-JÄRJESTELMÄKAAVIO 5 4. TALOMAT-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT 6 5.1 M95-JAKOKESKUS

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

Lyhyesti Paloluokka E60 (ve i<->o) S Koot Ø100-630 mm 24V tai 230V turvatoimilaite asennettuna Asennetaan kanavaan

Lyhyesti Paloluokka E60 (ve i<->o) S Koot Ø100-630 mm 24V tai 230V turvatoimilaite asennettuna Asennetaan kanavaan Paloluokka E60 Paloluokka EI60 RABC täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava eristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohjeet sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot Ø00-60

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

KARIpintakytkin. käyttöohje. Hälytys. Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta

KARIpintakytkin. käyttöohje. Hälytys. Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta KARIpintakytkin käyttöohje M1C M1H M1L Hälytys Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. M1 Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta Kompakti KARI-pintakytkin on luotettava KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEIDEN KYTKENTÄ 1. NTC-lämpötila-anturi (tuotenro 800-023) Lämpötila-anturi on integroitu käyttövalmiiksi n. 4 m pitkän

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PALOILMOITUS- JÄRJESTELMÄT

KIINTEISTÖJEN PALOILMOITUS- JÄRJESTELMÄT Opinnäytetyö (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Käyttöpainotteinen auto- ja kuljetustekniikka 2012 Jarmo Lindqvist KIINTEISTÖJEN PALOILMOITUS- JÄRJESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome ABB-Welcome Omakotitalon ovipuhelinjärjestelmä Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

FC2030 Paloilmoituskeskus modernisointiin

FC2030 Paloilmoituskeskus modernisointiin FC2030 Paloilmoituskeskus modernisointiin FS20, MP6 Sinteso Modulaarinen, esirakennettu mikroprosessoriohjattu paloilmoituskeskus integroidulla käyttäjäystävällisellä käyttölaitteella vaiheittaiseen modernisointiin

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi TUKES Koulutuspäivä Pelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille Palonilmaisualan yhdistys ry Tapani Perttula 1 Palonilmaisualan

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot