Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.siemens.fi/paloturvallisuus Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies"

Transkriptio

1 s Sinteso TM paloilmoitusjärjestelmä Asennusohje Building Technologies

2 Yhteystiedot ja aikataulut Kohteen nimi:... Paloilmoitintoteutuksesta vastuullisena asennusliikkeenä kohteessa toimii:... Yhteyshenkilönne Siemens Fire Safety:llä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 1. erä:... Paloilmoitintarvikkeiden toimitus, 2. erä:... Muu tarviketoimitus:... Omantyön tarkastus tehty:... Käyttöönotto aloitetaan:... Asennustarkastus:... Käyttöönottotarkastus:... Loppuselvitys / -katselmus:... Muu sovittu tapahtuma:... Siemens Osakeyhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tässä ohjeessa mainittuja tietoja. Ohjeen kopiointi tai siinä olevan tiedon tai materiaalin käyttö muuhun tarkoitukseen ilman Siemens Osakeyhtiön lupaa on kielletty. 2 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

3 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Paloilmoittimen ensisijainen tehtävä on ilmoittaa alkavasta palosta ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä niin aikaisessa vaiheessa, että pelastautuminen voidaan hoitaa laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Paloilmoitusjärjestelmä voidaan toteuttaa CEN/TS 54-14, CEA 4040 tai Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009-ohjetta noudattaen. Toteutuksesta laaditaan myös kohdekohtainen Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Toteutuspöytäkirjaan voidaan määritellä muita vaatimuksia, jotka tulee huomioida paloilmoitinlaitteiden asennuksissa. Näiden lisäksi tulee huomioida myös laitetoimittajan erillisohjeet. Tämän oppaan esimerkit perustuvat Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009/2010 -ohjeeseen Tarkastukset ja toteutuksesta vastaava asennusliike Ilmaisimet asennetaan niin, että ne ovat helposti huollettavissa ja niiden merkkivalot sekä osoitenumerot ovat selkeästi nähtävissä Ilmaisimet sijoitetaan tasaisesti valvottavalle alueelle yleensä tilan korkeimpiin kohtiin. Ottamalla huomioon ilmaisimen omat asennusohjeet voidaan yhdistelmä- tai savuilmaisinta laskea enintään 20 % ja lämpöilmaisinta 10 % tilan korkeimmasta kohdasta Ilmaisin sijoitetaan enintään 2 m etäisyydelle jokaisesta koneellisen ilmanvaihdon poistoaukosta vaakatasossa mitattuna. Jos valvottavan tilan koko on pienempi kuin käytettävän ilmaisimen suurin valvonta-alue, ei jokaista poistoilma-aukkoa tarvitse ottaa huomioon. Tätä sääntöä ei saa käyttää tiloissa, joissa on suuri erheellisten ilmoitusten mahdollisuus esim. saunalla takalla varustettu majoitushuone, suihkutilan edusta, tupakeittiö ja keittokomerolla varustettu asuinhuoneisto Ilmaisinta ei saa asentaa suoraan tuloilman virtaukseen Ilmaisin asennetaan siten, että sen ympärille jää vähintään 0,5 metriä vapaata tilaa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Ilmaisimien etäisyys kattoon kiinnitettyihin valaisimiin yms. esteisiin on 0,2m. Mikäli tämä ei ole mahdollista asennetaan ilmaisin mahdollisimman vapaaseen ja väljään paikkaan Parvi, välitaso, parveke, ulkokatos tms. alla olevan tilan, jonka syvyys on vähintään 2 m, korkeus vähintään 1,2 m ja pinta-ala yhdistelmäilmaisimilla ja savuilmaisimilla vähintään 10 m2 tai lämpöilmaisimilla vähintään 5 m2, uloin ilmaisinrivi asennetaan 0,5 2 m etäisyydelle vapaasta reunasta. Ilmaisimien keskinäinen etäisyys saa olla yhdistelmä- ja savuilmaisimilla enintään 6 m ja lämpöilmaisimilla enintään 4 m. Muuten pätevät normaalit valvonta-alueet Palkkikatto, jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, palkkikattoa käsitellään ilmaisimien sijoittelussa kuten tasakattoa. Jos palkkien korkeus on enemmän kuin 20 % tilan korkeudesta, käsitellään jokaista palkkiväliä kuten omaa huonetilaansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta paloryhmien muodostamiseen. Jos palkkiväli on yli 1 m, kiinnitetään ilmaisimet palkkiväliin. Jos palkkien korkeus on enintään 20 % tilan korkeudesta, saadaan ilmaisimet kiinnittää myös palkin alapintaan tai vastaavaan tasoon. Jos palkkiväli on enintään 1 m, kiinnitetään ilmaisimet aina palkkien alapintaan tai vastaavaan tasoon riippumatta palkkien korkeudesta. Huomioi ilmaisimen ja katon väliin jäävä palokuorma! Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 3

4 Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeita Palopainikkeet sijoitetaan 1,0 1,7 m korkeudelle lattiasta. Painikkeita asennetaan jokaisen ulos johtavan kulkureitin varrelle uloskäynnin läheisyyteen. Etäisyys painikkeelle ei saa olla kulkutietä pitkin mitattuna yli 30 metriä. Automaattiseen paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat on varustettava paloilmoituspainikkein Palohälyttimiä sijoitetaan jokaiseen rakennukseen tai sen osaan jossa on tarve herättää ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä uhkaavasta palonvaarasta. Hälyttimet sijoitetaan siten, että ne ovat selkeästi kuultavissa ja nähtävissä. Riittävää äänitasoa ei yleensä saavuteta, jos huone on erotettu lähimmästä hälyttimestä useammalla kuin yhdellä ovella. Paloilmoittimeen liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat varustetaan palohälyttimin Valvotusta palo-osastosta valvomatta jätettävät tilat Valvottuun palo-osastoon kuuluvat tilat, joita ei tarvitse varustaa paloilmaisimilla: komero, jonka lattiapinta-ala alittaa 0,5 m2 saunan pesu- ja löylyhuone lattiapinta-alaltaan enintään 4 m2 oleva kylpy-, peseytymis- ja WC-tila tai vastaava alue, jossa ei kiinteitä rakenteita lukuun ottamatta ole muuta palokuormaa suljettu kylmiö tai pakastehuone, jossa ei työskennellä (ei kuitenkaan jätekylmiö) rakennuksen käyttämätön ullakkotila, jossa rakenteita lukuun ottamatta ei ole muuta palokuormaa katettu jalkakäytävä tai siihen rinnastettava sisääntulokatos, jossa ei ole palokuormaa pystysuorat kaapelikuilut ja -kanavat, joihin ei ole kulkumahdollisuutta välitilat ja tyhjät tilat (kanavat) jotka ovat -alle 0,80 m korkeita ja -alle 10 m pituisia ja -alle 10 m levyisiä ja -rakenteita lukuun ottamatta palamattomalla materiaalilla päällystettyjä ja -palokuorma on pienempi kuin 25 MJ kuin millä tahansa 1 m x 1 m alueella (kuten esim. 15 kpl syöttökaapeleita 3x1,5 mm2 1 metrin matkalla tai DN100 PVC - viemäriputki). Urakkarajat Urakoitsijalle/tilaajalle kuuluvat tehtävät: Kohteen suunnittelumateriaalin toimitus sähköisenä tai paperilla Tarvikkeiden toimitusaikataulu ja -osoite sekä vastaanottajan tiedot Suunnitelman mukaisen kaapeliverkon toimitus, asennus, kytkentä sekä merkinnät Tilavaraukset ja rakenteellisten ratkaisujen järjestäminen paloilmoitus-järjestelmän laitteille Ilmaisinkantojen asennus ja kytkentä, ilmaisimien liittäminen kantaan, tunnistetietojen tallentaminen (id-lista) sekä osoitemerkintöjen kiinnitys Lisämerkkivalojen asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Painikkeiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Osoite- / ohjausyksiköiden asennus, kytkentä ja osoitemerkinnät Hälyttimien ja päätepiirien asennus, kytkentä ja merkinnät Ohjauksiin liittyvän kaapeloinnin ja tarvikkeiden asennus, kytkentä sekä merkinnät Päätepiirien kytkentä ja merkitseminen 4 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

5 Keskuskojeiden sekä lisälaitteiden asennus ja merkitseminen Keskuksien ja lisälaitteiden varusteiden asennus Kilpien ja lisäopasteiden asennus Kaapeleiden kuorinta ja niiden läpivienti paloilmoituskeskukseen sekä lisälaitteisiin Järjestelmän liittyvien syöttöjännitteiden kaapelointi ja kytkentä sekä niiden merkinnät Huolehtii ilmoituksensiirtojärjestelmän päätelaitteen sekä siirtoyhteyden hankinnasta yhdessä haltijan kanssa Ilmoituksensiirtolaitteistoon liittyvä kaapelointi ja asennustyö Maadoituksen kaapelointi ja kytkentä Ex-tilojen maadoitusten mittaus Asennettujen laitteiden ja kaapeloinnin dokumentoitu tarkastus Paloilmoitintoteutuksesta vastaavalle asennusliikkeelle kuuluvat tehtävät: Tarkastetun suunnitelman, id-listojen ja ilmaisimien osoitemerkintöjen toimitus työmaalle toteutusta varten Silmukoiden ja lisälaitteiden kaapeleiden kytkentä paloilmoitus-keskukseen Paloilmoituskeskuksen akkujen asennus ja kytkentä Järjestelmän käyttöönotto, toimintakoe sekä asennustarkastus Asennustodistusten laadinta Materiaalin toimitus urakoitsijalle loppudokumentaatiota varten Paloilmoittimen hoitajien käytönopastus Yhteisiä tehtäviä: Jännitteen kytkentä keskukseen yhdessä Siemensin edustajan kanssa Paikantamiskaavioiden toteutus; pohja- ja tarkekuvat toimittaa urakoit-sija tai tilaaja Tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksen tilaaminen ja osallistuminen siihen (sopimuksen mukaan). Asennustarkastus ja järjestelmän käyttöönotto Siemens edellyttää, että kaikki ennalta sovitut kaapelointi-, asennus- ja kytkentätyöt on tehty valmiiksi ennen järjestelmän käyttöönoton aloittamista. Asennusliike tarkastaa sekä dokumentoi työnsä ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tarvittavat tiedot Siemensin edustajalle hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa (ks. 3.Urakkarajat). Järjestelmän käyttöönotto pyritään suorittamaan yhdellä yhtäjaksoisella työkerralla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Käyttöönottotarkastus Paloilmoitusjärjestelmälle tehdään käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen voi suorittaa Turvatekniikan Keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos. Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 5

6 Kenttälaitteet Ilmaisimet S-sarja, ASA technology FDOOTC241-9 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia, kaksi optista savuanturia sekä häkäanturi Tilauskoodi: S54311-F1-A1 FDOOT241-9 / FDOOT241-9M Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia myös kollektiiviseen silmukkaan Tilauskoodi: A5Q Tilauskoodi: A5Q (sisältää kantaosan) FDO241 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT241 DM/M - lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Ilmaisimet C-sarja, interaktiivinen FDOOT221 Multianturi-ilmaisin (yhdistelmäilmaisin); kaksi lämpöanturia ja kaksi optista savuanturia Tilauskoodi: A5Q FDO221 Savuilmaisin Tilauskoodi: A5Q FDT221 DM-lämpöilmaisin Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

7 Ilmaisinkannat: FDB201 Kollektiivisille ilmaisimille Liitinrima harmaa, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q FDB221 Osoitteellisille ilmaisimille ja hälyttimille Liitinrima oranssi, johtojen poikkipinta 0,8 mm² (KLM) Tilauskoodi: A5Q Pinta-asennuksessa kaapelin halkaisija enintään 6 mm. Lisävarusteet: FDBZ291 Osoitekilpi Osoitteen merkitsemiseksi ilmaisimeen Kiinnitetään kantaan tai korotuskappaleeseen Tilauskoodi: A5Q FDB 291 Lisäkanta Pinta-asennusrengas Asennukseen roiskevedelle alttiissa tiloissa (IP44) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 7

8 Kenttälaitteet FDB293 kostean tilan lisäkanta Asennukseen kosteissa tai märissä tiloissa (IP54) Ilmaisinkanta kiinnittyy jousiliitoksella Käytetään osoitekilpeä DBZ1193 Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) FDB294 märän tilan lisäkanta Hälyttimen asennukseen ulkotiloissa (IP65) Soveltuu myös asennettavaksi seinälle Tilauskoodi: A5Q Holkkitiivisteen tilauskoodit: - FI2:54710 (M12 MVP) - FI2:54711 (KRM20-12) DBZ1194 Suojahäkki Suojaa ilmaisinta kolhuilta käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: BPZ: FDBZ293 Lukitus estää ilmaisimen irrottamisen ilman työkalua Tilauskoodi: A5Q DBZH291 Lämmitin Ulkoasennuksiin käytetään vain kostean tilan lisäkannan FDB293 kanssa Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

9 FDAI91 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille sähköpieleen sopiva ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F9-A1 FDAI91 AI330 FDAI92 Lisämerkkivalo välitilan ilmaisimille pinta- tai rasia-asennus ruuvittomat liittimet Tilauskoodi: S54370-F3-A1 AI330 pinta-asennuskehys: BPZ: FDAI92 Painikkeet: FDM221 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Yksitoiminen paloilmoituspainike Kotelointiluokka IP44 - Kotelo (pun.) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Varalasi A5Q Suojakansi A5Q Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 9

10 Kenttälaitteet FDM223 Osoitteellinen paloilmoituspainike Sinteso paloilmoitusjärjestelmälle Kaksitoiminen paloilmoituspainike; hälytys aktivoidaan painamalla suojalasin takana olevaa painonappia Suojalasi vaihdetaan avaamalla painikekotelon kansi avaimella. Muista vapauttaa nappi ennen kannen sulkemista! Lisäsuojakansi (DMZ1197-AC) estää painikkeen tahattoman toiminnan Painikkeen kaapelointi aina alakautta IP54 ja lisäosilla IP66 Kostean tilan asennuksessa käytetään tiivistettä (DMZ1197-AD) kannen ja painikkeen runko-osan välissä sekä holkkitiivistettä - Täydellinen A5Q Kotelo (pun) A5Q Elektroniikkaosa A5Q Suojakansi BPZ: Tiiviste (IP66) BPZ: Holkkitiiviste (M20, 2X5) FI2: Lasi BPZ: Kilpi 200*200 FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

11 Osoite- ja ohjausyksiköt: Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään käytetään muiden järjestelmien hälytys- tai toimintatietojen liittämiseksi paloilmoitusjärjestelmään eivät tarvitse erillistä jännitesyöttöä jokaisessa yksikössä ilmaisinväylän oikosulkuerotin kotelointiluokka IP30 ilman lisäosia FDCI221 Osoiteyksikkö Yhden avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: S54312-F1-A1 FDCI222 Osoiteyksikkö Neljän avautuvan tai sulkeutuvan potentiaalivapaan kosketintiedon vastaanottoon Tilauskoodi: A5Q FDCIO221 I/O-moduuli Yksi sisääntulo potentiaalivapaille kontakteille sekä potentiaalivapaa kosketinlähtö (230VAC/4A) Tilauskoodi: S54312-F2-A1 FDCIO222 I/O-moduuli Neljä sisääntuloa potentiaalivapaille kontakteille sekä neljä potentiaalivapaata kosketinlähtöä (230VAC/4A) Tilauskoodi: A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 11

12 Kenttälaitteet FDCIO223 liitäntäyksikkö käytetään kollektiivisten ilmaisinlinjojen kytkentään. kaksi lähtöä, jotka voidaan ohjelmoida sekä kollektiivisille ilmaisin- että hälytinlinjoille. käytetään Ex-tilojen valvonnassa yhdessä SB3 barrier -piirin kanssa. tarvitsee erillisen 24 VDC jännitesyötön Tilauskoodi: S24218-B102-A1 Osoite- ja ohjausyksiköiden lisätarvikkeet FDCH291, asennuskotelo (IP54), Tilauskoodi: A5Q FDCH292, kostean tilan asennuskotelo (IP65) Tilauskoodi: A5Q FDCM291, DIN-kisko asennusjalat Tilauskoodi: A5Q (25kpl) holkkitiiviste: FI2: vastamutteri: FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

13 Hälyttimet: FDS221, osoitteellinen hälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS221, A5Q Kilpi 200*200, FI2: FDS229-R, osoitteellinen yhdistelmähälytin valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 99 db(a). yhteensopiva osoitteellisen ilmaisinkannan kanssa Vilkulla kiinteä välähdystaajuus, (säädettävissä FS20 MP 1.2 eteenpäin) ulko- ja kostean tilan asennuksissa käytetään lisäkantaa FDB294 tai 293 Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään - FDS229-R, A5Q Kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 13

14 Kenttälaitteet FDSB291, osoitteellinen akustinen kanta valittavissa 11 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdessa tasossa suurin äänenvoimakkuus 88 db(a). yhteensopiva FDO ja FDOOT ilmaisimien kanssa Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Tilauskoodi: A5Q Roshni, Hälytin kellolinjaan valittavissa 32 erilaista ääntä kaksi ohjelmoitavaa hälytystasoa suurin äänenvoimakkuus 100 db(a). Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Flashni, yhdistelmähälytin kellolinjaan Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Beacon, Vilkkuvalo kellolinjaan Linssejä saatavana erivärisinä Voidaan käyttää yhdessä Roshnin kanssa Pieni virrankulutus Kytketään hälytinlinjaan - sisätiloihin, FI2: ulos, FI2: kilpi 200*200, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

15 Paloilmoituskeskukset FC2020 Kompakti paloilmoituskeskus 252 osoitteelle pieniin kohteisiin Akut 2*17Ah Mitat 430*796*160 mm - FC2020, A5Q Akku 17Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2030 Vanhojen järjestelmien vaiheittaiseen uusimiseen Keskukseen voidaan liittää nykyaikaisten ilmaisimien lisäksi myös vanhoja ilmaisimia Keskuksen yhteydessä käytetään erillistä paikantamiskaaviokoteloa Akut 2*45Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo 430*796*260 mm - FC2030, S54400-C2-A1 - Akku 45Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 15

16 Paloilmoituskeskukset FC2040 Paloilmoituskeskus 504 osoitteelle keskisuuriin kohteisiin Akut 2*17, 2*24, 2*45 tai 2*65 Ah Mitat 430*796*160 mm Suuri kotelo430*796*260 mm - FC2040, S54400-C3-A2 - Akku 17Ah, A5Q Akku 24 Ah, A5Q Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FC2060 Paloilmoituskeskus 1512 osoitteelle suuriin kohteisiin Akut 2*45, 2*65 ja 2*100 Ah Mitat 430*796*260 mm Akkujen koosta riippuen voidaan tarvita lisäkoteloita - FC2060, S54400-C4-A2 - Akku 45 Ah, A5Q Akku 65 Ah, A5Q Akku 100 Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: Lisävarusteet Paikantamiskaaviokotelo: - Mitat 510*490*120 mm - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttikansio: - Tilauskoodi, FI2: Dokumenttisalkku: - Mitat 360*265* mm - Voidaan asentaa kiinteästi - Tilauskoodi, FI2:SALKKU 16 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

17 Palokuntapaneelit, käyttö- ja näyttölaitteet FT2040 Paloilmoitusjärjestelmän operointiin ja valvontaan Mahdollisuus eri käyttöoikeustasoihin Mitat 430*398*80 mm Virransyöttö paloilmoittimelta tai paikallinen virransyöttö (akut 2*7 Ah) - FT2040, A5Q Lukkopesä, A5Q Teholähde 70W, A5Q Akku 7Ah, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2010 Pienikokoinen palokuntapaneeli ja näyttölaite järjestelmän hallintaan Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Mahdollisuus erilliseen virransyöttöön Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 - FT2010, A5Q Paloilmoitin -tarra, FI2: Dokumenttikansio, FI2: FT2011 Näyttölaite järjestelmän tilan seuraamiseen Mitat 282*207*79 mm Kytketään suoraan osoitteelliseen FDnet- ilmaisinväylään Lisävarusteena asennuskehys FHA2013-A1 FHA2013-A1 Asennuskehys palokuntapaneelille ja näyttölaitteelle Uppoasennetuille kaapeleille Mitat 282*207*46 mm Tilauskoodi, A5Q Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 17

18 Ilmaisinlinjat FDnet - Digitaalinen ilmaisinlinja Ilmaisinlinja kaapeloidaan normaalisti silmukaksi käyttämällä KLM 2 x 0,8 kaapelia. Kohteissa, jossa paljon häiriöitä tuottavia sähköisiä laitteita suositellaan KLMA kaapelia. Ilmaisinlinja voi olla päättyvä ja siihen voidaan tehdä haaroja. Päättyvän linjan rakenteeseen kuitenkin sisältyy rajoituksia ja suosittelemme ottamaan yhteyttä henkilökuntaamme, mikäli niitä on tarvetta tehdä. Hälyttimet FDS221 ja FDS229-R voidaan asentaa samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Silmukan maksimipituus on 3,3km riippuen siihen kytkettyjen laitteiden määrästä ja silmukan rakenteesta. Silmukan pituus tulee aina varmistaa Siemensiltä. Kaikissa Sinteso paloilmoitusjärjestelmän osoitteellisissa ilmaisimissa, painikkeissa, osoiteja ohjausyksiköissä sekä muissa kenttälaitteissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Hälytinlinjat Erilliset hälytinlinjat kaapeloidaan KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Hälytinpiirin suurin sallittu virta on 2 A ja linjassa olevien hälyttimien määrä mitoitetaan tämän arvon mukaan. Hälytinlinjat ovat päättyviä linjoja, eikä niitä kaapeloida takaisin keskukselle. Hälytinlinjassa ei saa olla myöskään haaroja linjan vikavalvonnan takia. Hälyttimet voidaan tarvittaessa ohjelmoida soimaan erilailla esim. ennakko- tai palohälytyksissä. Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet Palokuntapaneeli ja näyttölaitteet kytketään samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa. Tarvittaessa laitteille tuodaan lisäjännitesyöttö, joka kaapeloidaan paloilmoituskeskukselta KLM 2 x 0,8 kaapelilla. Jos lisäjännitesyöttö tuodaan useille eri laitteille tulee ne erottaa galvaanisesti. Keskukset ja käyttölaitteet kaapeloidaan esim. Fast Ethernet kaapelilla (CAT 5 tai 6). Kahden laitteiston välinen etäisyys maks m tai kuparivahvistimella 2000 m Paloilmoituskeskus Paloilmoituskeskuksen jännitesyöttöä (230 VAC/10A) varten tuodaan keskukselle MMJ 3 x 1,5S kaapeli ja maadoitusta varten KEVI 6mm² MK tai MKEM. Hälytyksensiirtojärjestelmää varten tarvittavien kaapeleiden tyypit saa kyseisen järjestelmän toimittajalta. 18 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

19 Asennusohjeita Asennuksessa on ensisijaisesti huomioitava toteutuspöytäkirjan määritykset ja toteu-tuksessa käytettävä asennusohje. Huollettavuuden takia on ilmaisimen ympärille jätettävä riittävästi tilaa niin, että se voidaan vaihtaa asennustyökalulla. Ilmai-simen ympärillä on oltava vähintään 20mm vapaata tilaa kiinnityspinnassa ja sen alapuolella ei saa olla esteitä, jotka estävät pääsyn ilmaisimelle. * * * * = min. 2 cm Kuori kaapelit huolellisesti noin 6,5 7,5 mm matkalta; älä vahingoita johdinta! Kytke johtimet kannassa oleviin liittimiin ja tarkista ettei eristämätöntä johdinta jää liiaksi esille liittimen ulkopuolelle. On suositeltavaa kytkeä tuleva johdinpari vasemmanpuoleisiin liittimiin ja lähtevä johdinpari keskellä oleviin liittimiin. Jos ilmaisimelle asennetaan lisämerkkivalo, kytketään sen johtimet oikean puoleisiin liittimiin. Varmista johtimien kiinnittyminen liittimeen vetämällä johtimesta. Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 19

20 Asennusohjeita Osoitemerkintä tehdään aina kaikkiin osoitteellisiin kenttälaitteisiin. Osoitemerkintä on muotoa 1-1, jossa ensimmäinen numero ilmaisee paloryhmän numeron ja toinen laitteen osoitenumeron. Ilmaisimissa osoitemerkintä laitetaan muoviseen osoitekilpeen, joka asennetaan ilmaisin-kantaan. Ilmaisinkannassa on paikka osoitekilven kiinnitystä varten. Lisäkantaa käytettäessä asennetaan osoitekilpi kannan ja katon väliin ilmaisinkannan toisen kiinnitysruuvin alle. Kosteantilan lisäkannassa käytetään siihen tarkoitettua osoitekilpeä. Painikkeiden ja muiden kenttälaitteiden (esim. osoiteyksiköt) osoitemerkintä tehdään tarrakirjoittimella. Osoitemerkinnän on aina oltava selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Se on kiinnitettävä luotettavasti laitteeseen ja sen koko tulee olla riittävä. Yli 5 m korkeissa tiloissa on tarvittaessa käytettävä suurempaa osoitetunnusta, joka asennetaan ilmaisimen viereen. Lisämerkkivalo merkitään tekstillä välitilan ilmaisin ja varustetaan ilmaisimen osoitetunnuksella. Paloilmoitinjärjestelmän kytkentäkotelot, riviliittimet ja muut ulkopuoliset osat merkitään Paloilmoituslaite -tarroilla. 1-1 välitilan ilmaisin 1-1 Paloilmoituslaite Kenttälaitteiden tunnistetiedot kerätään asennuksen yhteydessä. Tunnistetiedot ovat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Tarra irrotetaan laitteesta ja liimataan id -listaan, joka toimitetaan yhdessä muiden dokumenttien mukana. Tarra liimataan Id -listassa olevaan tyhjään sarakkeeseen laitteen osoitteen viereen. Valmiit listat toimitetaan Siemensin edustajalle riittävän ajoissa ennen järjestelmän ohjelmointia. 20 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

21 Asennus- ja kytkentäohjeita FD-NET FDB221/ FDB221-AA FDB LINE DBZ1190-AA/ DBZ1190-AB FDB221/ FDB221-AA FDB222 + DJ119x 2 Ilmaisinkannan asennusohjeita ja mittoja A B FDBZ291 C max. 90 min. 46 max. Ø 21 mm min. 46 max FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm FDX291 S54319-F2-A1 max. Ø 6 mm FDB201 FDB201-AA FDB221 2 FDB221-AA FDX291 3 FDB291 FDB20x FDB22x FDB201-AA FDB221-AA max. Ø 4 mm Ø max. 6 mm Summerikannan kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 21

22 Asennus- ja kytkentäohjeita I/O- yksiköt asenna kotelo 2. tuo kaapelit sisään 3. tee kytkennät 4. kiinnitä kansi ja asenna yksikkö I/O- yksiköt IN1 Rp IN1 1 Rs [1] IN2 IN2 IN3 IN3 IN4 Rp IN4 [2] LINE + LINE LINE + LINE Kytke ensin silmukka kaapelit (oranssi liitinrima) ja asenna sitten yksikkö koteloon. Kytke sen jälkeen muut johtimet. 22 Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved

23 Asennus- ja kytkentäohjeita Keskukset Johdot päätetään keskuksissa aina riviliittimille! SAFEDLINK keskusten ja näyttö-/käyttölaitteiden kytkentä Siemens Osakeyhtiö, 2012 All Rights Reserved 23

24 Siemens Osakeyhtiö Building Technologies PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Puh Faksi Helsinki PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Oulu Elektroniikkatie Oulu Jyväskylä Vasarakatu 9 C Jyväskylä Kausala Hallitie Kausala Tampere Viinikankatu Tampere Lappeenranta Koulukatu Lappeenranta Kuopio Tehdaskatu Kuopio Turku Puutarhakatu Turku Tämä esite sisältää yleiskuvaukset saatavilla olevista teknisistä vaihtoehdoista, joita kaikkia ei välttämättä käytetä yksittäistapauksissa. Tarvittavat ominaisuudet täytyy siksi määritellä tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Oikeus muutoksiin pidätetään Siemens Osakeyhtiö 2012 All Rights Reserved

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Sinteso FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Kannat valmistettu iskuja kestävästä ja naarmuuntumattomasta synteettisestä materiaalista

Lisätiedot

FDB221, FDB222, FDB221-AA, FDB201, FDB202, FDB201-AA Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet

FDB221, FDB222, FDB221-AA, FDB201, FDB202, FDB201-AA Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet FDB1, FDB, FDB1-AA, FDB01, FDB0, FDB01-AA Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen TM Sinteso Kannat valmistettu iskunkestävästä ja naarmuuntumattomasta synteettisestä materiaalista

Lisätiedot

FDOOT241-A3, FDOOT241-A9 Multikriteeri-ilmaisimet paloilmoitusjärjestelmien

FDOOT241-A3, FDOOT241-A9 Multikriteeri-ilmaisimet paloilmoitusjärjestelmien FDOOT241-A3, FDOOT241-A9 Multikriteeri-ilmaisimet paloilmoitusjärjestelmien modernisointiin ASAtechnology TM Sinteso S-SARJA AlgoRex AnalogPLUS ja kollektiivisten linjojen modernisointi Sinteso FDnet ilmaisinlinjoihin

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille

Lisätiedot

FC2040 Paloilmoituskeskus

FC2040 Paloilmoituskeskus FC2040 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 504 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

FC2020 Paloilmoituskeskus

FC2020 Paloilmoituskeskus FC2020 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 252 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä

FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä osoitteellinen (FDnet) TM Sinteso Täydellinen integrointi FS20 paloilmoitusjärjestelmään Langattomien ja kaapeloitujen paloilmaisimien

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

FDOOT241-A3, FDOOT241-A5, FDOOT241-A9

FDOOT241-A3, FDOOT241-A5, FDOOT241-A9 Sinteso SLINE FDOOT241A3, FDOOT241A5, FDOOT241A9 Multianturipaloilmaisimet modernisointiin ASAtechnology Multianturipaloilmaisimet modenisointiin Kollektiivisten/GMT/SynoLINE300, AlgoRex AnalogPLUS ja

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

FC2020 Paloilmoituskeskus

FC2020 Paloilmoituskeskus FC2020 Paloilmoituskeskus Sarjaa FS20 (MP2.) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 252 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

FC2040 Paloilmoituskeskus

FC2040 Paloilmoituskeskus FC2040 Paloilmoituskeskus Sarjaa FS20 (MP2.1) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 504 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä

Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä Interaktiivinen ja itseään analysoiva Panasonic EBL512 G3 ja EBL128 paloilmoitinjärjestelmä Asennusohje 1. Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusperusteita 1.2. Otteita Paloilmoittimen suunnittelu- ja

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin

FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin FDOOT241-A9-Ex Multianturi paloilmaisin ASAtechnology TM Räjähdysvaarallisille alueille Sinteso Signaalin käsittely ASAtechnology- teknologian avulla Multiprotokolla ilmaisin (kollektiivinen/osoitteellinen)

Lisätiedot

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo 0V 0V REM EV Vin Vin SNDR & V - hälytinulostulo 00mA 0kohm päätevastus LOOP LOOP SNDR SNDR Okärkitiedot VIKAkärkitiedot AUX AUX FAULT RS AUX SUPPLY LOOP LOOP SNDR SNDR MINI- MPX REP AUX AUX FAULT 0V 0V

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot