LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE"

Transkriptio

1 LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE YLEISKUVAUS FFC:n laboratorion laskenta ja tietojen hallintasovelluksilla voit tehostaa ja varmistaa laboratoriosi tietojen käsittelyn. Sovellukset voidaan muokata täysin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Sovellus voi olla minisovellus, joka laskee vain analyysituloksista keskiarvon tai täydellinen laboratorion tietojen hallintasovellus tai jotain siltä väliltä. Laboratorion tietojen käsittely ja laskentasovelluksia jokaiseen tarpeeseen Sovellus saatavana kaikille yleisesti käytetyille analyysimenetelmille Helppokäyttöinen Hyvin suojattu Kaikki tiedot yhdessä paikassa Säilyttää kaikki historiatiedot Kaikki tarvittava tieto yhden hiiren klikkauksen ulottuvilla Poistaa inhimillisen laskentavirheen mahdollisuuden Perusteellisesti testattu 10 vuoden aikana Virallisesti hyväksytty Peruslaskennasta täydelliseen laboratorion tietojen hallintaan Toimii Excel 2003 tai sitä uudemmissa versioissa Täyttää hyvän laboratoriokäytännön periaatteet (GLP) Voit halutessasi tulostaa kaikesta myös paperikopion Sivu 1 / 18

2 Sovelluksen käyttö ei edellytä Excel taulukkolaskennan osaamista eikä sen käytön hallitsemista. Syötät vain analyysiin liittyvät tiedot sovellus hoitaa kaiken muun puolestasi. Yrityksemme laboratorion on akkreditoinut Suomen Mittatekniikan Finas yksikön toimesta (linkki akkreditoinnin todistukseen ). Akkreditoinnin arvioinnissa on myös tarkistettu laskentamenetelmiemme oikeellisuus. Näiden pitää olla myös tieteellisesti hyväksyttyjä ja päteviä. Nämä viranomaisen hyväksymät laskentamenetelmät ovat nyt käytettävissänne tässä sovelluksessa. HUOM 1: Tämän sovelluksen ohje on tehty ph analyysille, mutta soveltuu käytettäväksi myös muille analyysimenetelmille. Tämä sovellus voidaan siis muokata helposti myös muille analyysimenetelmille soveltuvaksi. HUOM 2: Sovellus tallentaa kaiken siihen kirjoittamasi tiedot, muutokset ja lisäykset. Näin sinulla on yhdessä tiedostossa kaikki tiedot saatavilla kätevästi yhdellä hiiren klikkauksella. Muista ottaa varmuuskopio säännöllisesti esim. ulkoiselle kovalevylle. HUOM 3: Analyysipöytäkirja taulukko on täysin suojattu, voit tehdä kirjauksia vain niille varattuihin soluihin. Historia taulukko on suojattu salasanalla, jotta siihen tallennettuja tietoja ei voi vahingossa muuttaa. Saat tarvittaessa meiltä salasanan suojauksen poistamiseksi. Muita taulukoita ei ole suojattu, joten ole huolellinen niiden käytössä. Sivu 2 / 18

3 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ Sovellus koostuu seuraavista taulukoista: Analyysiohje. Ohje analyysin suorittamiseksi. Kemikaalit 1). Kirjataan analyysissä käytettävät kemikaalit. Laiteluettelo 1). Kirjataan analyysissä käytettävät laitteet ja tarvikkeet. Analyysipöytäkirja 1). Varsinainen analyysitulosten käsittely ja tuloskirjaukset. Huomautukset. Voidaan kirjata erillisiä huomioita, esim. jokin poikkeavuus analyysin suorituksessa. Historia. Tässä taulukossa kaikkien tehtyjen analyysien tiedot. 1) Jos sovelluksesta halutaan hyödyntää kaikki ominaisuudet, täytä taulukkoon tarvitsemasi tiedot (näistä taulukoista käytetään tietoja sovelluksen laskentaan ja kaikki analyysiin liittyvä tieto tallentuu Historia taulukkoon). Kaikissa tämän ohjeen taulukoissa on täytetty annettavat tiedot esimerkein, joiden mallin mukaisesti voit täyttää oman laboratoriosi tiedot. Toimimalla ohjeen mukaan, saat sovelluksesta parhaan hyödyn laboratoriosi käyttöön. Ensimmäisellä käyttökerralla täytä sovellukseen tiedot tämän ohjeen mukaisessa järjestyksessä. Seuraavilla kerroilla lisäät vain uudet laitteet/välineet ja kemikaalit ja kirjaat mittaustulokset. Sivu 3 / 18

4 Analyysiohje taulukko: Tähän taulukkoon voit kirjoittaa analyysiohjeen, jonka mukaan analyysi tulee suorittaa. Tämän taulukon käyttäminen ei ole pakollista, koska sen tietoja ei käytetä sovelluksen laskennassa eikä tämän tietoja siirretä Historia taulukkoon. Suosittelemme kuitenkin ohjeen kirjaamista, koska tällöin analyysi tulee suoritettua aina samalla tavalla ja on hyvän laboratoriokäytännön mukaista. Sivu 4 / 18

5 Kemikaalit taulukko: Kirjaa tiedot taulukkoon mallin mukaan. Tätä taulukkoa ei ole suojattu, joten ole varovainen poistaessasi tai muuttaessasi jo kirjattuja tietoja. HUOM! Merkitse Tuotekoodi/Erä sarakkeeseen A mallin mukaan, siis tuotekoodi/erä. Tämä tieto tallentuu Historia taulukkoon, näin voit myöhemmin tarvittaessa jäljittää käytetyn kemikaalin tiedot erän tarkkuudella. Sivu 5 / 18

6 Laiteluettelo taulukko Kirjaa tiedot taulukkoon mallin mukaan. Tätä taulukkoa ei ole suojattu, joten ole varovainen poistaessasi tai muuttaessasi jo kirjattuja tietoja. HUOM! Merkitse Yksilömerkintä sarakkeeseen A mallin mukaan tai laboratoriosi käytännön vaatimalla tavalla. Tämä tieto tallentuu Historia taulukkoon, näin voit myöhemmin tarvittaessa jäljittää käytettyjen laitteiden ja välineiden tiedot yksilömerkinnän tarkkuudella. Sivu 6 / 18

7 Analyysipöytäkirja taulukko Tämä taulukko on varsinainen tietojen käsittely ja laskentataulukko. Tässä taulukossa voit valita ja tehdä merkintöjä vain E sarakkeen keltaisiksi maalattuihin soluihin, näin et vahingossa pääse muuttamaan esim. laskentaa sisältäviä tietoja. Tämä ominaisuus tekee tästä sovelluksesta luotettavan ja turvallisen käyttää. Taulukon laajuuden vuoksi käydään tämä taulukko osissa läpi. Sivu 7 / 18

8 Tallennus painike Tämä painike on koko sovelluksen tallennuspainike. Paina Tallennuspainiketta vasta kun olet tehnyt kaikki analyysiin liittyvät kirjaukset. Tämä toiminto siirtää E sarakkeen tiedot Historia taulukkoon, poistaa tehdyn analyysin analysitulokseen vaikuttavat tiedot (näin ei vahingossa jää vanhoja tietoja kun aloitetaan uuden analyysin tulosten kirjaus) ja tallentaa sovelluksen kaikki tiedot (myös muihin taulukoihin tehdyt kirjaukset). Taulukon yläosa on ns. yleistieto ja näyteosa. Kuvassa teksti on esimerkinomaista. Kirjaa merkinnät toimipaikkasi käytännön mukaisesti. Kaikkia kohtia ei ole välttämätön täyttää, mutta hyvän laboratoriokäytännön mukaisesti se on suositeltavaa. Tästä osasta Historiataulukkoon tallentuvat E sarakkeesta; Näyte, Näytteenotto pvm, Muuta näytetietoa, Analyysin huomautukset ja Analyysi pvm. kohdat. Sivu 8 / 18

9 Tähän osaan voidaan haluttaessa kirjata analyysitulokselle erilaisia vaatimuksia. Kuvan esimerkin mukaan näytteen ph pitää olla vähintään 6,995 ja se saa maksimissaan olla 7,005, tulosten keskihajonta saa olla maksimissaan 0,010 ja näytteen lämpötilan tulee olla mittausten alussa ja lopussa 19,50 ⁰C 20,50 ⁰C. Vaatimusrajoja ei ole pakollista kirjata, mutta hyvän laboratoriokäytännön mukaan se on suositeltavaa. Tästä osasta Historia taulukkoon tallentuvat E sarakkeesta kaikki kohdat. Sivu 9 / 18

10 Tähän osaan voidaan kirjata analyysissä käytetyt laitteet ja välineet. Käytetty laite tai väline valitaan avautuvasta valintaluettelosta. Kuvan esimerkissä luettelosta valitaan PH5, valinnan jälkeen sen tiedot ilmestyy soluun A 70. valinnan jälkeen valitun laitteen tiedot näkyy saman rivin A sarakkeessa. HUOM! Jos valintaluettelossa ei näy haluttua laitteen/välineen yksilömerkintää, se puuttuu Laiteluettelo taulukosta. Tee lisäys, ks. tämän ohjeen kohta; Laiteluettelo taulukko Tästä taulukosta tallentuu Sarakkeen E Yksilömerkinnät Historia taulukkoon. Sivu 10 / 18

11 Tähän osaan valitaan analyysissä käytettävät kemikaalit ja soluun E109 Mittausmenetelmän tarkkuus. Tässä kemikaalien valinta ja muut toiminnot tapahtuu samalla tavalla kuin edellä mainitussa Laiteluettelo osassa. Tästä taulukosta tallentuu Sarakkeen E Yksilömerkinnät Historia taulukkoon. HUOM! Jos valintaluettelossa ei näy haluttua kemikaalin Tuote/erätietoa, se puuttuu Kemikaalit taulukosta. Tee lisäys, ks. tämän ohjeen kohta; Kemikaali taulukko HUOM! Rivin 109 tiedot (Mittausmenetelmän tarkkuus) ei tallennu Historia taulukkoon, koska tämä tieto pysyy muuttumattomana, ellei menetelmän mihinkään osaan tehdä muutoksia. Sivu 11 / 18 Mittausmenetelmän tarkkuus saadaan luotettavimmin tekemällä validointi. Meiltä voit hankkia ohjeet täydellisen validoinnin tai minivalidoinnin tekemiseen. Voit myös käyttää oman erikoisalan julkaisuista saatuja menetelmä tarkkuuksia, esim. APHA (American Public Health Association) 20e 4500 H+B:n mukaan se on 0,05 ph yksikköä

12 Sivu 12 / 18 Tähän osaan kirjataan varsinaiset mittaustulokset. Kaikkiin keltaiseksi maalattuihin soluihin kirjataan mittarin näyttämät arvot. Soluissa E114 ja E133 on lämpömittarin korjatut ( oikeat ) lämpötilat ja soluissa E115 ja E134 kerrotaan sanallisesti, onko näytelämpötila sallituissa rajoissa. Solussa E138 on mittaustulosten 1 6 keskiarvo, eli analyysin tulos ja solussa E139 mittaustulosten keskihajonta. Soluissa E207 ja E209 kerrotaan sanallisesti, täyttääkö analyysin tulokset vaatimukset. Soluun E210 kirjataan tieto siitä, että analyysin vaatimustenmukaisuus on tarkistettu. Tästä taulukosta tallentuu kaikki E sarakkeen tiedot Historiataulukkoon, lukuun ottamatta solujen E112 ja E131 lämpömittarien lukemia (Historia taulukkoon niiden sijasta tallentuu niiden korjatut lukemat)

13 Tässä osassa nähdään mittausepävarmuustekijät, analyysin tulos ja sen laajennettu mittausepävarmuus. Jos laboratoriossa on käytäntö, että analyysin tekijä ei voi hyväksyä analyysiä, niin tähän osaan analyysin hyväksyjä tekee merkintänsä. Tästä osasta Historiataulukossa näkyvät kaikki E sarakkeen merkinnät. Laajennettu Mittausepävarmuus (MEV) kertoo saadun analyysituloksen vaihteluvälin 95%: luottamustasolla. Esim. Jos analyysitulos on ph 7,00 ja sen MEV on ± 0,01 ph yks. tarkoittaa tämä sitä, että todellinen ph on 95%:n todennäköisyydellä välillä 6,99 7,01. Näin kaikki saman analyysin analyysitulokset ovat keskenään täysin vertailukelpoisia, riippumatta siitä, missä laboratoriossa ne on tehty (esim. laboratorioiden välinen arviointi). Lisäksi analyysituloksen hyväksyntä tulee yksiselitteiseksi MEV:n ansiosta. Halutessasi saat lisätietoja meiltä Sivu 13 / 18

14 Huomautukset taulukko Tähän osaan kirjataan analyysissä mahdollisesti tehdyt havainnot. Kopioi A sarakkeeseen (tässä esimerkissä A4) Analyysipöytäkirjaan, soluun E19 tehty merkintä (ks. tämän ohjeen sivulta 8 kuva/solu E19). Kirjaa sarakkeeseen B selitys tehdystä havainnosta, kommentista tai muusta tärkeäksi katsotusta tiedosta. Historia taulukon Analyysin huomautukset sarakkeen merkinnän perusteella voit halutessasi katsoa tästä taulukosta sen selityksen. Sivu 14 / 18

15 Historia taulukko Tähän taulukkoon tallentuu analyysipöytäkirjassa Tallenna painikkeen käytön jälkeen tehdyn analyysin kaikki rivillä 3 mainitut, kirjatut tiedot. Tämä on erittäin hyödyllinen taulukko, tähän tallentuu kaikki tehtyjen analyysien tulokset. Tämä taulukko toimii siis tavallista arkistomappia vastaavana tietojen tallennuspaikkana. Alla vielä tämän taulukon kuvat isompina pilkottuina osiin. Sivu 15 / 18

16 Sivu 16 / 18

17 Sivu 17 / 18

18 Sivu 18 / 18

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Käyttöohjeet 2012-04-26

Käyttöohjeet 2012-04-26 2012-04-26 Vaihe 1: Kirjautuminen Jos koulusi on liittynyt Kouluruoka-sovellukseen, sinulle on toimitettu kirjautumistiedot sovellukseen. Jos et ole saanut kirjautumistietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE 2 1 YLEISTÄ MELAN TILAKÄYNTIREKISTERISTÄ... 3 1.1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ... 3 1.2 VERSIOVAATIMUKSET... 3 1.3 KÄYTTÖOIKEUDET... 3 1.4 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTAPERIAATTEET... 4 2 NÄYTÖT... 4 2.1 SOVELLUKSEEN

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2008 ISBN 978-952-5610-46-8 ISSN 1235-3655 Alkusanat FINAS-oppaan S21/2008 tarkoituksena on yhtenäistää tietojärjestelmien

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Mendor Balance Professional Käyttöopas

Mendor Balance Professional Käyttöopas Mendor Balance Professional Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Balance? Mendor Balance Professional

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot