HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 listan hyväksyminen 91 Pöytäkirjan tarkastus 92 Hankinta Taitoan palveluiden käyttö 93 Talousarvion ylitys Pitäjäntupa 94 Virolahden hautausmaan huoltorakennuksen lisämääräraha Markkulan leirikeskuksen myynnin keskeyttäminen Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan valinta 97 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 98 Virkavapauden alkamis- ja päättymispäivän muutos 99 Muut esille tulevat asiat 100 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Sivu 49 Aika Tiistai klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Juha Tanska, kirkkoherra Jukka Hyvönen Nina Janes Arto Kivelä Teuvo Niemelä Ritva-Leena Pousi Outi Silander varajäsenet läsnä läsnä Minna Harjumaaskola läsnä Esko Kiri läsnä Tuula Joenpolvi läsnä Liisa Hanski läsnä Raita Hostikka läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Teuvo Niemelä Ritva-Leena Pousi Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 50 KOKOUKSEN AVAUS 88 Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 90 Hyväksytään lähetetty esityslista. lista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 91 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 51 HANKINTA TAITOAN PALVELUIDEN KÄYTTÖ 92 Esittelijä Tarja Partanen p Haminan seurakunta osti aikoinaan Seutulaskenta Oy:n osakkeita ja pääsi näin osalliseksi Seutuhankinnan palveluista. Kaakon Taitoa osti myöhemmin Seutulaskennan. Kaakon Taitoa Oy fyysioitui Kunnan Taitoa Oy:n kanssa vuonna 2014 ja seurakunnat eivät voineet olla Kunnan Taitoa Oy:n jäseniä, joten seurakunta luopui osakkeista. Samalla päätettiin, että Seutuhankinta jatkaa palveluiden tuottamista kaikille entisille osakkaille, myös seurakunnille ainakin vuoden 2015 loppuun. Seutuhankinnan palveluista on tehty päätös ja he ovat alkaen osa Kunnan Taitoa Oy:tä ja he tuottavat palveluita pääasiassa Etelä- Kymenlaakson julkisyhteisöille, myös seurakunnille. Uusi nimi on Hankinta Taitoa. Hankinta Taitoan asiakasjohtoryhmä kokoontui , jossa todettiin, että Kotkan kaupunki on jäämässä Hankinta Taitoa ulkopuolelle, mutta yhteistyötä jatkaa Haminan kaupunki, Pyhtään kunta, Kaakon Kaksikko, EKAMI, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Haminan seurakunta ja Pyhtään seurakunta. - kustannukset pysyvät ennallaan, ei ole odotettavissa merkittävä korotusta tai laskua - kaikkien sopimusosapuolten mukanaolon ehtona on kustannusten pysyminen nykyisellä tasolla - Hankinta Taitoa tuottaa palveluita myös valtakunnallisesti - sopimukset Hankinta Taitoa ja sen palveluiden käyttäjien välillä pitää uusia Hankinta Taitoa (ent. Seutuhankinta) on kilpailuttanut Haminan seurakunnalle mm. kiinteistönhuoltosopimuksia, seurakunta on ollut mukana yhteishankinnoissa (toimistotarvikkeet, elintarvikkeet, pesu- ja puhdistusaineet, kodinkoneet, työvaatteet, katsastuspalvelut jne.) sekä hankinnoista, jotka ovat kattaneet osan sopimuskumppaneista (pankkipalvelut ja sähkön hankinta). Seurakunnan vuosikustannukset ovat olleet euroa. Aikoinaan tehty sopimus Seutuhankinnan ja muiden sopijaosapuolten kesken vaatii päivitystä ja samalla tarkistetaan mitkä tahot ovat vielä mukana Hankinta Taitoan palveluiden käyttäjänä. Päätetään jatkaa yhteistyötä Hankinta Taitoan kanssa vuoden 2016 alusta ja uusitaan yhteistyösopimus.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 52 hyväksyttiin. TALOUSARVIO YLITYS PITÄJÄNTUPA 93 Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Pitäjäntuvan asunnon vesivauriota. Asunnon vesivahinko on nyt kokonaisuudessaan korjattu. Kustannukset yhteensä ovat ,20. Päätetään hyväksyä Pitäjäntuvan tehtäväalueelle 536 ylitysoikeus tilille 4350 rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut yhteensä ,00 euroa. hyväksyttiin. VIROLAHDEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA 94 Virolahden hautausmaan huoltorakennuksen kunnostus aloitettiin vuonna Rakennus todettiin huonokuntoisemmaksi kuin arvioitiin ja lisätöitä jouduttiin tekemään paljon. Urakan piti olla valmiina mennessä. Työt tehtiin ajallaan, mutta loppu- ja vastaanottotarkastus on viivästynyt. Se tehtiin vasta Sen jälkeen erääntyi viimeinen maksuerä euroa sekä osa lisätöistä 3.013,20 euroa yhteensä 9.942,92 euroa. Investointeihin ei ole varattu tälle vuodelle määrärahaa Virolahden hautausmaan huoltorakennukselle. Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointiosaan lisämääräraha ,00 euroa Virolahden hautausmaan huoltorakennuksen loppukustannuksille. hyväksyttiin. Katja Andrejev saapui paikalle. MARKKULAN LEIRIKESKUKSEN MYYNNIN KESKEYTTÄMINEN 95

6 Kirkkoneuvosto Sivu 53 Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan laittaa Markkulan leirikeskus myyntiin. Leirikeskuksesta pyydettiin kiinteistönvälittäjän arviolausunto, jossa hinta-arvio oli noin euroa. Seurakunta on saanut yhden tarjouksen euroa, jonka hylättiin. Leirikeskus on ollut kiinteistön välittäjällä, Asunto Agentit, myynnissä, mutta varteenotettavia tarjouksia ei ole saatu. Koska tarjouksia ei ole tullut, on ollut tarpeellista miettiä, onko vuokraus ulkopuolisille mahdollista. Kiinteistö pitäisi saada vuokralle toukosyyskuun väliseksi ajaksi lähes täydellä kapasiteetilla, jotta toiminta olisi kannattavaa eli tuotot kattaisivat kaikki kulut ja toiminnasta jäisi myös voittoa. Selvityksiä tehdään parhaillaan. Kartoitetaan mm. erilaisten järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden seurakuntien halukkuutta vuokrata Markkulaa kevät-syyskaudeksi Samalla selvitetään, miten olisi mahdollista hoitaa vuokraus ja maksu internetin kautta ilman lisähenkilökunnan palkkausta. Asiasta on keskusteltu Asunto Agenttien Teija Karnaatun kanssa ja hänen mielestään tässä tilanteessa on hyvä kartoittaa kaikki vaihtoehdot. Päätetään 1. lopettaa Markkulan aktiivinen markkinointi 2. selvitetään ja kartoitetaan erilaisia vuokrausvaihtoehtoja ja vuokralaisia seurakunnan ulkopuolelta 3. tarkistetaan tilanne kevättalvella 2016 hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA 96 Haminan seurakunnassa on ollut haettavana nuorisotyönohjaajanvirka. Kirkkoneuvosto : Haminan seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan virka alkaen. Virka on sijoitettu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle. Seurakunnan talouden tasapainosta huolehtiminen edellyttää pidättyvyyttä virkojen täytössä. Toisaalta, rippikoulutyöhön ja isostoimintaan osallistuvien nuorten ikäluokka pysyy lähivuodet edelleen varsin suurena. Aluettamme vaivaava nuorten syrjäytyminen (erityisesti kasvanut huumeiden käyttö) herättää kasvavaa huolta seurakunnan alueella. Tästä näkökulmasta olisi perusteltua voimistaa nuorten parissa tehtävää työtä erityisnuorisotyön alueella ja etsiä talouden tasapainoa muilla toimin. Kirkkoneuvosto on keskustellut virantäytöstä alustavasti kokouksessaan Julistetaan haettavaksi Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka alkaen.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 54 Virka sijoittuu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle yleisen nuoriso- ja rippikoulutyön osalta. Viran tehtäväkuvaukseen sisältyy erityisnuorisotyön kehittäminen ja toteuttaminen koko seurakunnan alueella. Virkaan valittavalta odotetaan pätevyyttä kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan (opistotasoinen tai sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyönohjaajan koulutus) sekä kasvatuksen erityiskoulutuksen (35 op) tai vastaavan suorittamista, tai valmiutta sitoutua erityiskoulutukseen, sekä soveltuvuutta ja halua sitoutua kehittämään ja toteuttamaan kirkon nuorisotyötä. Viran palkkaus pätevälle on vaativuusryhmän 503 peruspalkka sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran koeaika on kuusi kuukautta. Kirkkoneuvosto nimittää virantäyttöä valmistelemaan valintatyöryhmän, johon Miehikkälän ja Virolahden kappelineuvostot nimeävät molemmat oman edustajansa. Lisäksi työryhmään valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes, kasvatustyön lähiesimies Anita Venäläinen sekä kirkkoherra Juha Tanska. hyväksyttiin. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan, joista paperien perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi. Valintatyöryhmä haastatteli hakijat Asiantuntijoina haastattelussa kuultiin nuorisotyönohjaajia Kirsi Hämäläinen ja Anne Kaurala. Valintaehdotus esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Ehdotus Ehdotus Valitaan Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viranhoitaja. Virka sijoittuu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle yleisen nuoriso- ja rippikoulutyön osalta. Viran tehtäväkuvaukseen sisältyy erityisnuorisotyön kehittäminen ja toteuttaminen koko seurakunnan alueella. Virkaan valittavalta edellytetään sitoutumista kirkon kasvatuksen erityiskoulutuksen (35 op) tai vastaavan suorittamiseen. Viran palkkaus pätevälle on vaativuusryhmän 503 peruspalkka sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 55 Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran koeaika on kuusi kuukautta. Nuorisotyönohjaajaksi valittiin Johanna Harjula esityksen mukaisin ehdoin, liite 1.. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 97 Kappalainen Anita Venäläinen Palkattoman lomapäivän myöntäminen 12/ Vuosiloman myöntäminen 13/ Lapsityönohjaajan palkkaaminen 14/ Palkattoman lomapäivän myöntäminen 15/ Työntekijän palkkaaminen kaupunki leireille 16/ Kappalainen Juha Parjanen Virkamatka diakoniatyöntekijät 9/ Seurakuntapuutarhuri Katri Partanen Kesätyöntekijän palkkaaminen Ristiniemen hautausmaalle 5/ Vt. kappalainen Ville Holopainen Virojoen seurakuntatalon kalusteiden siirrot 2/ Vt. lapsityönohjaaja Saila Pärtty Sijaisen palkkaaminen 22/ Talousjohtaja Tarja Partanen Rebekka Kelkan palkkaaminen keittiö/siivous tehtäviin 23/ Erkki Päkin palkkaaminen kiinteistötehtäviin 24/ Virojoen seurakuntatalon alapohjan korjaus 25/ Mobiiliverkon liittymien muutokset 26/ Emäntä Marja-Liisa Pesosen palkka 27/ Tero Ylämäen palkkaus 28/ Kirkkoherra Juha Tanska Leirityöntekijät 2/29../2015 Teol.maist. Emilia Hartikaisen palkkaaminen 5/ Vokaatio (Emilia Hartikainen) 6/

9 Kirkkoneuvosto Sivu 56 Teologiharjoittelijan palkkaaminen 7/ Kesän rippikoulujen työvartija 8/ Asiakirjan luovutuspyyntö (ei julkinen) 9/ Seurakunnan edustajat Meriemiskirkkopäivillä 10/ Kirkon kesäoppaan palkkaaminen 11/ Merkitään yllämainitut pöytäkirjat tiedoksi hyväksyttiin. VIRKAVAPAUDEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄN MUUTOS 98 Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan ( 81) nuorisotyönohjaaja Ville Kerviselle palkatonta virkavapaata ajalle Virkavapaan aika on edellisestä päätöksestä poiketen Oikeus virkavapauteen perustuu sekä lakiin (TSL 4) että kirkon virka- ja työehtosopimukseen: luku 3:2 60. Seurakunnalla ei ole anotun virkavapaan aikana palkanmaksuvelvollisuutta viranhaltijalle ( KirVesTes:n luvussa 3:2, pykälät 62 ja 63). Ehdotus Korjataan tehty päätös ja myönnetään Ville Kerviselle virkavapaa ajalle (anomus nähtävillä kokouksessa). hyväksyttiin. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 99 MUUTOKSENHAKU 100 Muita asioita ei ollut. Liite 2,.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 24.4.2013

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 24.4.2013 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 24.4.2013 klo 18.30 19.50 PAIKKA Virojoen seurakuntatalon sali, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Uotila, Jarmo kappalainen, puheenjohtaja ( x )

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot