SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat"

Transkriptio

1 SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla Tommi Alanko Työterveyslaitos Työympäristön kehittäminen Uudet teknologiat ja riskit SM-direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/40/EY) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 184, 2004 Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

2 Väestöä koskeva suositus ja asetus Euroopan Unionin Neuvoston suositus (1999/519/EY) väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz 300 GHz) altistumisen rajoittamisesta Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L199, 59-70, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (294/2002) ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta Työterveyslaitos / Tommi Alanko / SM-direktiivin perusteet Direktiivin altistumisrajat perustuvat Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komission (ICNIRP) laatimiin ohjearvoihin työntekijöiden ja väestön altistumisen perusrajoiksi ja vertailuarvoiksi Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz) Health Physics 74(4): , Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

3 ICNIRP Kansainvälinen riippumaton tieteellinen järjestö Laatii ohjearvoja ja opastusta ionisoimattoman säteilyn terveysriskien ehkäisemiseksi Rekisteröity Saksassa Rahoitus IRPA:lta ja eri maiden ministeriöiltä Työterveyslaitos / Tommi Alanko / ICNIRP Chairperson Dr. Paolo Vecchia, Italy Vice-Chairperson Dr. Maila Hietanen, Finland Members Prof. Dr. Anders Ahlbom, Sweden Prof. Dr. Eckhard Breitbart, Germany Dr. Frank de Gruijl, Netherlands Prof. Dr. James Lin, USA Mr. Rüdiger Matthes, M.E., Germany Mrs. Agnette Peralta, M.Sc., Philippines Dr. Richard Saunders, United Kingdom Prof. Dr. Per Söderberg, Sweden Mr. Bruce Stuck, M.Sc., USA Prof. Dr. Anthony Swerdlow, United Kingdom Prof. Dr. Masao Taki, Japan Dr. Bernard Veyret, France Chairman Emeritus Dr. Michael Repacholi, Australia Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

4 Ohjearvojen perusteet Tutkimusaineisto vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut tekniset raportit (altistumisen arviointi) kliiniset tutkimusselosteet Biologinen vaikutus ilman tunnistettua terveydellistä haittaa ei ole peruste altistumisen rajoittamiseksi Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Kolmiportainen arviointiprosessi Erilliset arvioinnit ihmisiin, eläimiin ja solutasolla tehtyihin tutkimukseen Kriittinen analyysi yksittäisten tutkimusten relevanssista ja laadusta Yhdistetty kokonaisarviointi Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

5 ICNIRP perusrajoitukset Taajuus 1 Hz 10 MHz Suure ja yksikkö Virrantiheys, Am -2 Vaikutus Hermostimulaatio 100 khz 10 GHz GHz Ominaisabsorptionopeus SAR, Wkg -1 Tehotiheys, Wm -2 Paikallinen tai koko kehon lämpökuormitus Kehon pintakudosten lämpeneminen Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Virrantiheys Yli 100 ma/m 2 indusoitunut virrantiheys aiheuttaa akuutteja vaikutuksia (4 Hz 1 khz) Tieteelliseen epävarmuuteen liittyvä turvakerroin 10 ammatillisen altistumisen virrantiheys = 10 ma/m 2 Yleisöön sovellettava turvakerroin 5 väestön altistumisen virrantiheys = 2 ma/m 2 Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

6 SM-direktiivin soveltaminen Vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisesta säteilystä aiheutuvilta riskeiltä Riskit liittyvät indusoituneen virran, energian absorboitumisen sekä kosketusvirtojen aiheuttamiin akuutteihin haittavaikutuksiin Ei koske pitkäaikaisvaikutuksia eikä kontakteja jännitteisiin johteisiin Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Altistumisrajoitukset Altistumisen raja-arvot perustuvat suoraan osoitettuihin terveysvaikutuksiin ja biologisiin tekijöihin virrantiheys ominaisabsorptionopeus SAR (Specific Absorption Rate) tehotiheys Toiminta-arvot suoraan mitattavia kenttäsuureiden arvoja sähkökentän voimakkuus, magneettivuon tiheys näiden noudattamisella varmistetaan altistumisen rajaarvojen alittaminen Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

7 Altistumisen raja-arvot Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Virrantiheyteen perustuvat altistumisen raja-arvot Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

8 Altistumisen raja-arvot 1 Hz asti (virrantiheys) estää sydämen ja hermoston stimulaation 1 Hz to 10 MHz (virrantiheys) estää hermoston stimulaation 100 khz 10 GHz (SAR-arvo) estää koko kehon lämpörasitus sekä liiallinen kudosten paikallinen kuumeneminen GHz (tehotiheys) estää kehon pinnalla tai lähellä pintaa olevien kudosten kuumeneminen Virrantiheyden raja-arvot tarkoitettu suojelemaan akuuteilta vaikutuksilta ei muunneltuja arvoja lyhyelle altistumisajalle muissa kudoksissa kuin keskushermostossa voidaan sallia suurempia virrantiheyksiä Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Toiminta-arvot Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

9 Magneettivuon tiheyteen perustuvat toiminta-arvot Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Sähkökentät voimakkuuteen perustuvat toiminta-arvot Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

10 Toiminta-arvot Annetaan mitattujen arvojen vertailuarvoiksi Toiminta-arvojen alittaminen varmistaa altistumisen raja-arvojen alittumisen Jos mitatut arvot ovat toiminta-arvoja suurempia, altistumisen raja-arvot eivät välttämättä ylity Tarkempi arviointi on tarpeellinen Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Toiminta-arvot Taajuuksille 100 khz asti huippu toiminta-arvot saadaan kertomalla tehollisarvo 2 ½ :lla Pulssin kestolla t vastaava taajuus saadaan laskemalla f=1/(2t) Taajuuksilla 100 khz 10 GHz E, H ja B tulee laskea keskiarvona minkä tahansa 6 minuutin ajanjakson yli Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

11 Epäsuorat vaikutukset Lääkinnälliset laitteiden häiriintyminen (esim. sydäntahdistin ja muut implantoidut laitteet) Ferromagneettisten esineiden sinkoutumisvaara staattisissa kentissä (> 3 mt) Sähköisesti ohjattavien räjähtävien laitteiden laukeaminen (sytyttimet) Indusoituneiden kenttien ja kipinäpurkausten aiheuttamat tulipalot Työterveyslaitos / Tommi Alanko / Uusia oppaita Sähkömagneettiset kentät työympäristössä Opaskirja työntekijöiden altistumisen arvioimiseksi, Työterveyslaitos 2005 Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä Opasvihko, Työterveyslaitos 2006 Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

12 NIVA kurssi 5-9. maaliskuuta 2007, Hotelli Riekonlinna, Saariselkä Pääsisältö Yleiskuva sähkömagneettisten kenttien lähteistä ja työperäisestä altistumisesta Nykyisten ja tulevien teknologioiden ominaispiirteet Terveysvaikutukset Altistumisen mittaaminen ja terveysriskien arviointi Tosielämän tilanteiden arviointeja työympäristössä Erityiset ongelmat SM-direktiivin käyttöönotossa (terveysseuranta, herkät työntekijät) Työterveyslaitos / Tommi Alanko /

Sähkömagneettiset kentät työympäristössä

Sähkömagneettiset kentät työympäristössä Sähkömagneettiset kentät työympäristössä Opaskirja työntekijöiden altistumisen arvioimiseksi Maila Hietanen Patrick von Nandelstadh Tommi Alanko TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 14 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tommi Alanko Harri Lindholm

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003 Rakennusten magneettikenttien mittaaminen Sisältö Lukijalle... 1 1. Johdatus aiheeseen... 2 2. Magneettikentän lähteet rakennuksissa... 3 3. Pientaajuisten magneettikenttien

Lisätiedot

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s.

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s. Kirjallisuusviitteet Adato Energia Oy. 2001. Sähkö ja Kaukolämpö 2001. 64 s. Ahlbom A., Feychting M., Koskenvuo M., Olsen J.H., Pukkala E., Schulgen G., Verkasalo P. 1993. Electromagnetic fields and childhood

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta www.leenakorpinen.fi Tämä Tilannekatsaus on luettavissa myös html-muodossa. Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta Tilannekatsaus: 1 / 2011 - julkaistu 30. kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Magneettikuvauslaitteet, niiden käyttö ja turvallisuus Suomessa 1993

Magneettikuvauslaitteet, niiden käyttö ja turvallisuus Suomessa 1993 STUK-A111 HEINÄKUU 1993 Magneettikuvauslaitteet, niiden käyttö ja turvallisuus Suomessa 1993 L. Huurto, K. Jokela, A. Servomaa K.--^ v ^ '. ^_ Bli _ 5TUK SÄTEILYTURVAKESKUS Strölsäkerhetscentralen Finnish

Lisätiedot

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu www.leenakorpinen.fi Tämä Tilannekatsaus on luettavissa myös html-muodossa. Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu Tilannekatsaus: 1 / 2012 - julkaistu 14. kesäkuuta

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET COST 244 Kotimainen projekti TUTKIMUSOHJELMA SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET Tutkimuksen yhteenveto 21.5.1997 Kuopion Yliopisto Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Valtion teknillinen

Lisätiedot

1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD

1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD & Luxemburg, 8. kesäkuuta 1999 8876/99 (Presse 185) 1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(

Lisätiedot

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen - Langattomat verkot yleistyvät - Raja-arvoja tarkistettava - Lapset ovat herkempiä - Luonto vastaa meille Ihminen

Lisätiedot

Langattoman teknologian riskit

Langattoman teknologian riskit Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista turhaa? Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn

Lisätiedot

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2014/1 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Lisäys tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen...4 Ympäristöherkkyydelle ehdotetaan omaa diagnoosinumeroa tautiluokitukseen...8 Matkapuhelinteknologia

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

TUTKIMUS Tutkimus 11

TUTKIMUS Tutkimus 11 TUTKIMUS Tutkimus 11 Valta määrittelee totuuksia ja tieto vallan pyrkimyksiä Michel Foucault Matkapuhelinsäteily mitkä ovat terveysriskit? Seppo Kinnunen, Työterveyshuollon erikoislääkäri, Tampere Historia

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot

SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA

SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA B - STO 4 1 Toukokuu 2000 SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA Vuosiraportti 1999 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRALSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY &STUK FI0000035

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen Katsaus Säteilyriskit ja niiden torjuminen Tapio Rytömaa Altistuminen ionisoivalle säteilylle ja myös eräille muille säteilylajeille aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Riski ei yksilötasolla yleensä ole

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2011 KOM(2011) 593 lopullinen 2011/0254 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Sähköpostia 2013/2. Sähköpostia 2013/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2013/2. Sähköpostia 2013/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2013/2 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Matalaenergiatalojen teknologiaratkaisut sähköherkkien kannalta...4 OUR CHILDREN DESERVE SAFER TECHNOLOGY THAN WIRELESS...7 Toukokuu on säteilytietoisuus-kuukausi...9

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2 Sähköpostia 2014/2 1 Sisällys Suomen Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Hyvä Perustuslakivaliokunnan jäsen...4 Kannanottomme hallituksen esitykseen ietoyhteiskuntakaareksi...5

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2 Sähköpostia 2015/2 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Radiotaajuisen säteilyn altistusta tulisi vähentää kiireellisesti...4 Lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/3 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/3

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/3 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/3 Sähköpostia 2014/3 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Arvoisa ministeri Krista Kiuru,...4 Sähköyliherkkyyden huomioiminen infrastruktuurin rakentamisessa...5 Sähköherkät

Lisätiedot