LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION"

Transkriptio

1 LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio, kuten on esitetty U.S.A:n Internal Revenuen 1954 koodissa, osassa 501 (c) (3). LCIF rekisteröitiin Yhdysvalloissa 13. kesäkuuta 1968 Lions Clubs Internationalin hyväntekeväisyyspuolena. LCIF on väline, joka saa suuria ja pieniä lahjoituksia ja jakaa ne lionien avuksi maailmanlaajuisesti humanitaarisiin palvelutoimintoihin. b. Säätiön tehtävä on tukea eri puolilla maailmaa toimivia lionsklubeja paikallisten ja globaalien yhteisöjen palvelemisessa rahoittamalla humanitaarisia palveluhankkeita. 2. Säätiön jäsenet a. Jäsenet, joilla ei ole äänioikeutta - Non-voting members (contributing members) ovat yksilöitä, jotka lahjoittavat US$20 rajoittamattomia varoja yhtenä toimintavuonna. b. Äänioikeutetut jäsenet - Tämän korporaation hallituksen jäsenet, jotka kulloinkin muodostavat sen, ovat virkansa perusteella tämän korporaation äänioikeutettuja jäseniä; ja siitä syystä he muodostavat koko äänestävän jäsenistön. Jokainen, jonka toimikausi hallituksessa päättyy, menettää myös tämän korporaation jäsenelle kuuluvan äänioikeuden. Lions Clubs Internationalin piirikuvernöörit ovat virkavuotensa aikana Lions Clubs Internationalin säätion ei-äänivaltaisia hallituksen jäseniä. 3. LCIF:n hallitus Hallituksen muodostavat kaikki Lions Clubs Internationalin hallituksen äänioikeutetut jäsenet sekä kaksi (2) muuta järjestön presidentin nimittämää lionia, jotka on valittu järjestön entisistä virkailijoista, joista yhden (1) on oltava järjestön entinen presidentti. LCI:n presidentti nimittää nämä kaksi LCIF:n hallituksen suostumuksella, ja he ovat mainitun hallituksen äänioikeutettuja jäseniä. Jokainen nimitetty hallituksen jäsen palvelee nimityksen jälkeen tehtävässään säätiön seuraavan vuosikokouksen loppuun tai siihen asti, kunnes hänelle on nimitetty ja hyväksytty seuraaja, kumpi tahansa on ensin. Entiset virkailijat voidaan nimittää uudelleen, mutta he voivat palvella tehtävässään enintään kaksi (2) perättäistä yksivuotista toimikautta. 4. Virkailijat Sivu 1

2 a. Toimeenpanevat virkailijat - Säätiön toimeenpanevat virkailijat ovat sen puheenjohtaja, jonka tulee olla Lionsklubien kansainvälisen järjestön edellinen kansainvälinen presidentti, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Sama henkilö voi palvella useammassa kuin yhdessä virassa, mutta ei puheenjohtajana ja sihteerinä. b. Hallintovirkailijat - Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallintojohtaja toimii LCIF:n vanhempana hallintojohtajana, avustavana sihteerinä ja avustavana rahastonhoitajana. 5. Toimikunnat (1) Hallintojohtaja, avustavat sihteeri ja avustava rahastonhoitaja Alkaen 1. heinäkuuta 2014, Rebecca Daou ottaa vastaan Lions Clubs International Foundationin hallintojohtajan tittelin, vastuut ja velvollisuudet. Toimeenpanevalla toimikunnalla on oikeus sopia Rebecca Daoun kanssa tehtävästä sopimuksesta, sen ehdoista ja etuuksista. (2) International Association of Lions Clubs järjestön hallintojohtaja toimii LCIF:n avustavana sihteerinä. (3) LCIF:n taloudellinen analyytikko toimii LCIF:n avustavana rahastonhoitajana. a. Työvaliokunta. Säätiön puheenjohtaja, Kansainvälisen lionsjärjestön ensimmäinen varapresidentti ja kahdeksan (8) muuta lionia, joista kaksi (2) palvelee järjestön hallituksessa johtajina toista vuotta, kaksi (2) hallituksessa johtajina ensimmäistä vuotta, kaksi (2) toimivat luottamusmiehinä säätiössä ja kuusi (6) jäsentä jotka järjestön presidetti on nimittänyt ja kaksi (2) jäsentä Säätiön valmisteluvaliokunnassa, joista yksi (1) on valmisteluvaliokunnan puheenjohtaja ja yksi (1) valmisteluvaliokunnan varapuheenjohtaja, muodostavat Säätiön hallituksen työvaliokunnan, tämän hallituksen hyväksynnällä, ja joka voi toimia kyseisen hallituksen puolesta vain tilanteissa joissa hallitus ei ole kokoontuneena yhdessä paikassa. Työvaliokunta ei voi muuttaa, korjata tai kumota mitään hallituksen päätöstä. Työvaliokunnan kokous on päätösvaltainen, kun kuusi (6) sen jäsentä on läsnä. Kokouksen jäsenten enemmistön kanta tulee päätökseksi. Työvaliokunta voi pitää myös puhelinkokouksen tai päättää asioista kirjeitse (postitse, sähköpostitse, faksilla, tai muulla viestintävälineellä) vain, jos vähintään kuusi (6) jäsentä osallistuu ja kokouksen päätökseksi tulee siihen osallistuvien jäsenten enemmistön mielipide. Työvaliokunta kokoontuu aina välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen sekä myös järjestön hallituksen kokousten yhteydessä jos tarpeellista, valmistellakseen suosituksia hallituksen harkittavaksi. b. Valmisteluvaliokunta. Valmisteluvaliokunnan muodostaa 15 jäsentä ja sen tehtävänä on avustaa työvaliokuntaa. Jäseniä ovat yksi (1) edustaja jokaisesta kansainvälisestä Sivu 2

3 vaalipiiristä, yksi (1) edustaja Afrikasta, yksi (1) jäsen niistä kahdesta maasta joissa on eniten järjestön jäseniä kuten määritelty Säätiön hallituksen säännöissä, yksi (1) kustakin kahdesta maasta jotka ovat lahjoittaneet Säätiölle eniten varoja kuten määritelty Säätiön hallituksen säännöissä, Säätiön edellinen puheenjohtaja sekä kaksi ulkojäsentä. Valmisteluvaliokunta ei voi muuttaa, korjata tai kumota mitään hallituksen päätöstä. c. Tilintarkastusvaliokunta. Lions Clubs Internationalin säätiön tilintarkastustoimikunta muodostuu jäsenistä, kuten on mainittu Luvussa II, Kohdassa A, Sivulla II-1 Hallituksen sääntökokoelmassa: Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International säätiön tilintarkastustoimikunta. d. Talousvaliokunta. Säätiön varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, LCI:n toinen varapresidentti ja säätiön puheenjohtaja ovat LCIF:n talousvaliokunnan äänivaltaisia jäseniä. Säätiön varapuheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana ja vähintään kaksi LCIF:n valmisteluvaliokunnan jäsentä, hallintojohtaja ja LCI:n rahastonhoitajan tulee olla valiokunnan äänioikeudettomia jäseniä. e. Muut toimikunnat. Puheenjohtaja voi tarvittaessa nimittää muita toimikuntia hoitamaan Säätiön liiketoimintaa. 6. Moninkertaispiirien ja piirien LCIF-koordinaattorit a. Moninkertaispiirin koordinaattorit Kolmen vuoden välein jokaisen kansainvälisen vaalipiirin edustajat LCIF:n neuvoa-antavassa toimikunnassa tulevat asettamaan ehdolle lionin palvelemaan LCIF:n moninkertaispiirin koordinaattorin tehtävässä omalla alueellaan. Nimitys tehdään yhdessä paikallisen kuvernöörineuvoston ja muiden lionjohtajien kanssa kuten kansainvälisten johtajien tai edellisen kansainvälisen virkailijan kanssa, jos mahdollista. Tähän tehtävään tulee valita lion, joka on osoittanut kiinnostusta, ymmärrystä, sitoutuneisuutta ja johtamistaitoja LCIF:n asioissa moninkertaispiirin, piirin ja klubin tasoilla. Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja suorittavat virallisen nimityksen, jota voidaan tarvittaessa muuttaa. b. Piirin koordinaattorit Kolmen vuoden välein jokainen moninkertaispiirin koordinaattori neuvonpidossa piirikuvernöörin ja varapiirikuvernööritiimin kanssa, mikäli tarpeellista, nimittää kullekin piirille LCIF-piirikoordinaattorin. Piirikoordinaattoriksi tulee valita lion, joka on osoittanut kiinnostusta, ymmärrystä, sitoutuneisuutta ja johtamistaitoja LCIF:n asioissa piirin ja klubin tasoilla. LCIF puheenjohtaja suorittaa viralliset nimitykset, joita voidaan tarvittaessa muuttaa. B. APURAHAOHJELMAT 1. Apurahojen myöntämistarkoitus ja laajuus Sivu 3

4 a. Lions Clubs Internationalin säätiön mandaattina ja haasteena on tarjota merkittäviä humanitäärisiä etuja ja saavutuksia käyttämällä harkiten saatavissa olevia varoja. Jokaisen projektin, johon apuraha hyväksytään, tulee vastata tärkeään inhimilliseen tai yhteiskunnalliseen tarpeeseen. b. Kaikkien säätiön apurahaohjelmien ja apurahojen tulee vastata yhteen tai useampaan säätiön kolmesta päätarkoituksesta humanitaarinen palvelu, suurtuhoapu ja ammattiavustusohjelmat. LCIF:n hallituksen tulee ohjata ja hyväksyä säätiön apuraha-aloitteiden kehitystä, mukaan lukien myöntämisperusteiden asettamista ja rahoituksen rajoituksia. Kaikkiin yli dollarin yksittäisiin apurahoihin, paitsi määrättyihin apurahoihin samoin kuin suurtuhoapurahoihin, jotka ovat enintään dollaria, tarvitaan LCIF:n hallituksen tai määrätyn (määrättyjen) alatoimikunnan (alatoimikuntien) tai asianmukaisesti hyväksyttyjen neuvoa-antavien toimikuntien hyväksyntä. 2. Apurahojen valvonta ja arviointi Henkilöstön tulee suorittaa LCIF:n puheenjohtajan hyväksynnällä vierailuja paikan päällä valittuihin apurahoilla rahoitettuihin projekteihin edistyksen varmistamiseksi ja myönnettyjen apurahavarojen asianmukaisen käytön vahvistamiseksi. Hallituksen jäseniä voidaan myös pyytää tekemään valvontavierailuja LCIF:n puheenjohtajan hyväksynnällä. Jos pidetään tarpeellisena, säätiö voi ryhtyä laaja-alaisiin projektin ja ohjelman arviointeihin käyttämällä henkilöstöä, neuvonantajia ja hallituksen jäseniä. Valvonta- ja arviointiaktiviteettien vuotuisen budjetin tulee olla sama kuin enintään kaksi (2) prosenttia aikaisemman toimivuoden apurahoista. 3. Humanitääristen apurahojen käyttöä koskevat säännöt Määritelmä Kirjalliset ohjeet joissa määrätään humanitääristen apurahojen ohjelmista toimivuosittain. Tarkoitus Maksimoida lahjoitukset, jotta vastataan nykyisiin apurahaohjelmien rahoitustarpeisiin ja säätiön kustannuksiin, joko vastaavien säätiöiden menojen mukaisesti tai niiden alle, ja samalla säilytetään rahaston elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä vastaamaan säätiön tulevia tarpeita. Menettelytapa Maksimimäärä rahoitusta per vuosi humanitäärisiin tarkoituksiin: 50% viimeisimmän tilivuoden rajoitetuista lahjoituksista 50% viimeisimmän tilivuoden rajoitetuista lahjoituksista, edellisen vuoden 30. kesäkuuta tilanteen mukaisesti, jotka on annettu seuraavissa luokissa: katastrofiapu, humanitääriset tarpeet, näköohjelmat ja nuoriso-ohjelmat Plus 80% rajoittamattomien lahjoitusten keskiarvosta kolmen edellisen vuoden ajalta. Sivu 4

5 Varojen kulutusta koskevat säännöt tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi LCIF:n työvaliokunnan kokouksessa ja hyväksytetään LCIF:n hallituksella aika ajoin LCIF:n hallituksessa. Tarkastukseen voidaan sisällyttää muutoksia sääntöihin, mukaan lukien käytettävissä olevien varojen määrään, mikäli muutokset taloudellisessa tilanteessa, markkinataloudessa tai apurahaohjelmien tarpeissa sitä vaativat. Hallinto- ja kehityskulut tarkistetaan ajoittain, jotta varmistetaan että tulot ovat tarpeeksi suuret jokavuotisten menojen kattamiseen. LCIF:n henkilökunta ylläpitää tiedostoa hyväksytyistä apurahoista sekä vielä käytettävissä olevista varoista. Näistä tiedoista raportoidaan jokaisessa LCIF:n työvaliokunnan kokouksessa ja muina aikoina tarpeen mukaan. 4. Apurahoihin liittyvät pyynnöt hätäavusta Hallituksen sääntökokoelman luvun XV, kappaleen A.2.f. mukaan kansainvälinen hallitus oikeuttaa täten kansainvälisen presidentin pyytämään varoja tai apua tai mitä tahansa materiaalia tai kaupallista arvoa miltä tahansa ja kaikilta lionsklubeilta ja/tai lionspiireiltä, mutta vain erityisen hätäapuvetoomuksen yhteydessä, jonka LCIF:n puheenjohtaja on hyväksynyt. C. LIONS QUEST -OHJELMA 1. Yleiskatsaus Lions Quest on LCIF:n kouluissa tapahtuva ohjelma, joka keskittyy elämäntietojen antamiseen oppilaille lastentarhasta lukion loppuun asti. Tähän kuuluu tietoja, jotka opettavat jokapäiväiseen elämään tarvittavia taitoja, mukaan lukien vastuun hyväksyminen, tehokas kommunikointi, tavoitteiden asettaminen, terveellisten päätösten tekeminen ja painostuksen vastustaminen huumeiden ja alkoholin käytössä. Koulut, jotka hyväksyvät Lions Questin, liittävät opinto-ohjelman koulupäivään erillisenä kurssina. Lions Questin opettajien täytyy osallistua workshopeihin, jotka ohjelma järjestää, perehtyäkseen riittävästi opinto-ohjelmaan ja suositellakseen toteuttamismetodeja. 2. Hallinto Lions Quest-osaston välityksellä LCIF on vastuussa Lions Quest-ohjelmien hallinnosta ja hoidosta. LCIF voi sopia kolmannen osapuolen kanssa asiakkaiden Lions Questohjelman materiaalitilausten täyttämisestä. Voidaan myös pitää neuvonantajia antamaan markkinointipalveluja, teknistä tukea tai ohjelman suunnittelupalveluja LCIF:n hallintojohtajan jaostonjohtajan ja LCIF:n puheenjohtajan harkinnan mukaan. 3. Tulot ja ohjelman kulut Sivu 5

6 Lions Quest -ohjelman välityksellä LCIF saa tuloja ohjelmasta. Nämä tulot käytetään maksamaan Lions Quest -ohjelman ohjelma- ja hallintokuluja, jotka pidetään erillään muista säätiön hallintokuluista. 4. Budjetti Lions Questin budjettia pidetään erillään LCIF:n yleisbudjetista, mutta se noudattaa samaa hyväksyntä-, ennakkoarvio- ja tarkasteluprosessia. D. TOIMINTA 1. Hallinto Säätiön hallinnossa noudatetaan LCIF:n perustamiskirjassa, ohjesäännössä ja toimintaohjeissa annettuja määräyksiä. 2. Avustusten pyytäminen ja rahaston kehitys a. Hallituksen sääntökokoelman XV luvun, kappaleen A.2.f. momentin mukaan kansainvälinen hallitus antaa täten Lions Clubs Internationalin säätiölle valtuudet pyytää laillisiin yritystarkoituksiinsa varoja ja/tai apua tai mitä tahansa muuta, millä on materiaalista tai kaupallista arvoa, kaikilta lionsklubeilta, jäseneltä tai jäseniltä ja/tai lionspiireiltä (yksittäis-, osa ja/tai moninkertaispiireiltä). b. Vaikka paikallisia lionsjärjestöjä kannatetaankin pyytämään varoja paikallisiin palvelutavoitteisiin yhtiöiltä ja säätiöiltä, on välttämätöntä, että ne ottavat yhteyden LCIF:n kehitysosastoon ennen kuin ne pyytävät varoja monikansallisen yhtiön tai säätiön yrityksen päämajalta, jotta varmistetaan toiminnan koordinointi ja vältetään toimintaa, joka voi tehdä tyhjäksi mahdolliset suurlahjoitukset LCIF:lle. c. LCIF:n kehityshenkilöstö yhdessä LCIF:n hallituksen kanssa voi aktiivisesti pyytää lahjoituksia yhtiöiltä, säätiöiltä, hallituksen elimiltä ja suurelta yleisöltä. Säätiö, hallitus ja henkilöstö käyttävät valtuuksiaan tunnustettujen menettelytapojen, sääntöjen ja ohjesäännön sekä säätiön toimenpiteiden suhteen, kun ne liittyvät sen nimen ja tunnuksen suojeluun. 3. Suuret varainkeräyskampanjat a. Hallituksen hyväksynnällä säätiö voi järjestää ajoittain suuria varainkeräyskampanjoita lahjoitusten ja lahjoituslupausten pyytämiseksi lioneilta ja muilta rahoituslähteiltä LCIF:n suurten humanitaaristen aloitteiden tukemiseksi, kuten on määritelty alla olevassa b-kappaleessa. Mainituista kampanjoista tulevat lahjat ja lahjoitukset, mukaan lukien mainituista varoista saadut sijoitustulot, tulee rajoittaa siihen ohjelmaan ja tarkoitukseen, johon niitä kerättiin. Sivu 6

7 b. Suurkampanja määritellään miksi tahansa varainkeräysaloitteeksi, jonka tavoitteena on kerätä vähintään US$ rajoitettuina varoina. Säätiön tulee järjestää sellaisia kampanjoita vain tukeakseen ohjelmia ja aloitteita, jotka (1) ovat yhdenmukaisia LCIF:n suurten palvelupyrkimysten kanssa, kuten määritellään LCIF:n ohjesäännön artiklassa 1 tai (2) jotka tukevat Lions Clubs Internationalin suurta kansainvälistä palvelusitoumusta. c. LCIF:n hallituksen hyväksyminen tarvitaan jokaisen suuren varainkeräyskampanjan valtuuttamiseen. Varsinainen elin, joka on vastuussa suurkampanjojen suunnittelusta, on LCIF:n työvaliokunta tai asianmukaisesti valtuutettu (valtuutetut) alatoimikunta (alatoimikunnat). Ennen suunnittelun alkamista LCIF:n työvaliokunta neuvottelee LCI:n pitkän tähtäyksen suunnittelutoimikunnan kanssa varmistaakseen, ettei ehdotettu kampanja ole ristiriidassa LCI:n nykyisten pitkäaikaisten palvelualoitteiden kanssa. Ottaen huomioon, että lionsjäsenillä on myös taloudellisia velvollisuuksia LCI:lle, ja ottaen huomioon, että kampanja voi asettaa ylimääräisiä vaatimuksia päämajan toimintoihin, minkä tahansa kampanjan ajoituksen on huomioitava tulojen rajoitukset, joita LCI:lla voi olla edessä, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti kampanjaan. d. LCIF:n hallituksen tulee valtuuttaa kampanjan -suunnitteluvaiheet, joihin tulee kuulua seuraavat aktiviteetit tässä järjestyksessä: 1) henkilöstön tai palkatun neuvonantajan suorittama ennakkotutkimus lionsjäsenten vastaanottavuuden arvioimiseksi kampanjan suhteen, mahdollinen varainkeräystavoite ja ulkopuoliset näkökohdat, kuten globaaliset talousmarkkinat, jotka voivat vaikuttaa kampanjaan; 2) tapauslausunnon laatiminen (esim. asiakirja, joka hahmottelee tarkoituksen, mihin rahat kerätään ja odotetut tulokset; ja 3) toimintasuunnitelma ja budjetti, joka käsittelee kaikkia menestyksellisen kampanjan pääasioita, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tarvittava henkilöstö, aikataulu kampanjan loppuun suorittamiseksi ja jokaisesta päävaiheesta varainkeräysstrategioiden tyyppi ja tapa sekä käytettävät kampanjan tunnustukset ja kaikkien johtotoimikuntien kokoonpano, jotka on muodostettu auttamaan kampanjan toimeenpanossa. LCIF:n työvaliokunta hallituksen valtuutuksella on vastuussa yllä olevien suunnitteluasiakirjojen ja suunnitteluvaiheiden valvomisesta. e. Koska säätiön tulee myös jatkaa sen tavallisen apuraha-aktiviteettien rahoittamista kampanjan aikana, tulee ryhtyä toimenpiteisiin, että varmistetaan riittävien apurahabudjettivarojen varaaminen tavallisen apurahatoiminnan rahoittamiseksi kampanjan aktiivisen kauden aikana, kun rajoittamattomat lahjoitukset pyrkivät merkittävästi vähenemään. f. Ottaen huomioon suurten kampanjoitten monimutkaisuus, kannustetaan ulkopuolisten neuvonantajien käyttöä, joilla on erityinen asiantuntemus suurissa pääomakampanjoissa, varsinkin vaiheisiin, joihin kuuluvat ennakkotutkimus ja tapauslausuntomateriaalien kehitys. 4. Lahjoitusten hyväksymisperiaatteet Sivu 7

8 LCIF:n kehitysosaston tulee LCIF:n hallituksen ohjauksessa ylläpitää ja säännöllisesti tarkastella monipuolista lahjoitusten hyväksymisperiaatetta, joka koskee testamenteista, kuolinpesistä ja testamenttilahjoituksista, elinkoroista ja rahastoista, osakkeista ja kiinteistöistä saatuja lahjoituksia, samoin kuin luontoislahjoitusten hyväksymistä. 5. LCIF:N OHJEET YHTEISTYÖSUHTEEN PERUSTAMISEKSI LIIKEYRITYSTEN JA YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN KANSSA a. Yhteistyötä harkitaan vain sellaisten kansainvälisten tai paikallisten yritysten kanssa, jotka suostuvat noudattamaan Lions Clubs Internationalin säätiön tehtävää. b. Yhteistyön tulee sisältää selvästi määritellyt, yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka tulee saavuttaa aikana, mikä ei ylitä kolmea vuotta, ellei LCIF:n työvaliokunta ole sopinut asiasta erikseen. Yhteistyö raukeaa LCIF:n budjettivuoden loppuessa. c. Yhteistyöehdotukset, mukaan lukien täydellinen raportti tavoitteista ja mahdollisista yhteistyön eduista tulee lähettää LCIF:n työvaliokunnalle. Ehdotukset yhteistyöstä tulee antaa LCIF:n työvaliokunnan jäsenille kolme viikkoa ennen seuraavaa kokousta. d. LCIF:n työvaliokunnan tulee käydä läpi yhteistyösopimukset ainakin kerran vuodessa lokakuun/marraskuun kokouksessa. e. Osa yhteistyöehdotusta on budjetti, jossa tulee antaa arvioidut menot, hallintotyöntekijöiden tarve sekä muut rahoitusvaatimukset. Jos yhteistyöehdotus hyväksytään, budjettiraportti tulee antaa joka vuosi lokakuun/marraskuun kokouksessa. f. Yhteistyöehdotuksen tulee sisältää kuvaus suunnitelmasta jonka mukaan yhteistyötä ja sen pyrkimyksiä tullaan mainostamaan yleisölle. g. Yhteistyötä tekevät organisaatiot eivät saa ottaa yhteyttä tai muuten kommunikoida lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien kanssa ilman LCIF:n kirjallista lupaa. h. Kaiken yhteistyön tulee edistää LCIF:n globaalia tunnettavuutta ja sen tulee sisältää tunnustuksen antamisen LCIF:lle (esimerkiksi LCIF:n logon näkyvä käyttäminen). i. LCIF:n alunperin ennakkoon maksamien varojen takaisinottoa voidaan harkita tarpeen mukaan. E. Yleiset korvaussäännöt 1. Kulukorvauksia koskevat yleiset säännöt Sivu 8

9 Seuraavat säännöt koskevat järjestön virkoihin nimitettyjen virkailijoiden kulukorvauksia, sekä tilanteen mukaan säätiön LCIF:n työvaliokuntaan sekä valmisteluvaliokuntaan nimitettyjen sekä LCIF moninkertaispiiriin koordinaattoreiden ja piirikoordinaattoreiden ja joidenkin SightFirst ja Lions Quest työryhmiin nimitettyjen matkoja heidän edustaessaan säätiötä. Säätiötä ei tule laskuttaa mistään muista edustusmatkoihin liittyvistä kuluista, kuin niistä jotka on säännöissä katettu. Matkustajien odotetaan käyttävän säätiön varoja säästeliäästi ja suunnittelemaan matkansa huolellisesti, jotta budjettien ylityksiltä vältyttäisiin. On matkustajan vastuulla raportoida hänelle aiheutuneet kulut kulukorvaussääntöjen mukaisesti. a. Kulukorvaukset tulee toimittaa asianomaiselle osastolle säätiössä 90 päivän kuluttua matkan päättymisestä. Jos kululasku toimitetaan 90 päivän aikarajan jälkeen, voidaan kulut korvata ainoastaan hallintovirkailijan hyväksynnällä ja viiveeseen tulee antaa pätevä syy. 120 päivää matkustusajankohdan jälkeen saatuja kululaskuja ei harkita maksettavaksi. (1) Saadakseen matkakulukorvauksia säätiöön liittyvistä matkoista, tulee virkailijan toimittaa säätiöön allekirjoitettu virallinen kulukorvauslasku. (2) Alkuperäiset kuitit vaaditaan kaikista yli 25 dollaria ylittävistä kuluista. (3) Matkanjärjestäjän tai lentoyhtiön virallinen matka-aikataulu sekä muut mahdolliset tositteet vaaditaan. 2. LCIF:n työvaliokunnassa palvelevat lionit LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien, jotka eivät palvele Lions Clubs Internationalin hallituksen työryhmissä, ja heidän aikuiskummpaninsa matkat, yöpyminen ja muut LCIF:n työvaliokunnan kokousmatkaan liittyvät kulut tarkastetaan ja korvataan seuraavien sääntöjen mukaan: a. Kuljetukset: (1) Lentomatkustus: LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien ja heidän aikuiskumppaninsa turistiluokan lentoliput korvataan. Businessluokan matkalippu hyväksytään niissä tapauksissa, joissa edestakaisen lentomatkan kesto ylittää kymmenen tuntia, lukuunottamatta maakuljetuksia. Jos businessluokan paikkaa ei ole saatavilla, perustuu kulukorvaus turistiluokan lipun hintaan. Entisillä kansianvälisillä presidenteillä ja heidän aikuiskumppaneillaan on lupa matkustaa businessluokassa. Ylempään matkustusluokkaan siirtyminen voidaan hyväksyä heidän matkustaessaan yli kymmenen tuntia, lukuunottamatta aikaa lentojen välillä. Päivärahan määrä on lipun varsinaisen hinnan ja edullisimman businessluokan lipun hinnan erotus ja siitä tulee tehdä asianmukaiset veroilmoitukset. 1. luokan matkat sallitaan johtaville virkailijoille, koska heidän vaaditaan matkustavan runsaasti. Sivu 9

10 Matkajärjestelyt tulee aina hoitaa järjestön valitseman matkanjärjestäjän kautta. Jos järjestöllä ei ole jossakin maassa paikallista matkanjärjestäjää, tulee matkustajan hankkia etukäteen hyväksyntä matkan hinnalle järjestön matkustusosastolta. Hinta ei saa ylittää 1000 US dollaria. Alle 1000 US dollarin hintainen lentolippu tulee varata alhaisimmalla mahdollisella hinnalla, suorinta reittiä, ennalta hyväksytyssä matkustusluokassa ja hyväksytyille matkustuspäiville. (2) Automatkustus: Standardi kilometrikorvaus on 0,25 dollaria kilometriltä (0,45 dollaria per maili), US$.31 per kilometri (US$.50 per maili), mihin sisältyy paitsi bensan hinta, myös auton käyttö ja kulutus, kuten renkaiden kuluminen, auton arvon alentuminen, vakuutus, yms. [Harmaalla merkityt muutokset astuvat voimaan 1. Heinäkuuta 2015] Autoa voi käyttää, jos se on joustavampi vaihtoehto sekä edullisin. Matkan aikana aiheutuneet aterioiden, yöpymisen, pysäköintikulujen, kilometrikulujen, tiemaksujen, taksi- ja lauttamatkojen kulut voidaan korvata mikäli niiden yhteishinta ei ylitä edestakaisen lentolipun hintaa. Tällaisissa tapauksissa tulee pyytää hyväksyntä matkasuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa niiden korvauskelpoisuus. (3) Vuokra-autot: Ajoneuvon vuokraaminen sallitaan silloin kun se tulee säätiölle taksimatkoja tai muita järjestelyjä edullisemmaksi. Varaukset tulee tehdä aina mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja vuokra-auton on oltava ekonominen malli. Matkustajan vastuulla on saada paras mahdollinen vuokrahinta joka on suhteellinen matkan kuluihin. Yhdysvalloissa vuokrattuihin ajoneuvoihin tulee sisältyä vapautus kolarivahingoista. Nämä kulut eivät saa ylittää edestakaisen lentolipun hintaa sallitussa matkustusluokassa. (4) Muut matkustusmuodot: Junaa tai linja-autoa voi käyttää milloin mahdollista ja kun se on edullisin saatavilla oleva matkustusmuoto. Tällaisissa tapauksissa tulee pyytää hyväksyntä matkasuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa niiden korvauskelpoisuus. Taksimatkat korvataan aiheutuneiden kulujen mukaan, sisältäen juomarahan. b. Hotelli: Virkailijat ja heidän aikuiskumppaninsa yöpymismuotona hyväksytään kahden hengen huone. Kohtuulliset pyykinpesu, kuivapesula ja huoneen siivouspalvelumaksut sekä internetin käytöstä koituvat kulut voidaan korvata. c. Ateriat: Korvaukset suoritetaan aiheutuneiden kulujen perusteella lukuun ottamatta alkoholijuomia, joita ei korvata. Jokaisen aterian kulut tulee merkitä järjestön viralliselle kululomakkeelle. Eritellyt kuitit vaaditaan kaikista ateriakuluista. d. Henkilökohtaiset kulut: Niissä tapauksissa jolloin säätiö joutuu maksamaan LCIF:n työvaliokunnassa palvelevan tai hänen aikuiskumppaninsa henkilökohtaisia kuluja, tulee säätiö laskuttamaan kyseistä lionia jälkeenpäin. Tällaiset kulut voidaan myös Sivu 10

11 vähentää tulevista kulukorvauksista. Mikäli kyseisellä lionilla ei ole avoimia kulukorvauksia, lähettää säätiö henkilökohtaisista kuluista laskun. e. Yleiset säännöt kulukorvauskelpoisuudesta ja ehdoista: (1) Kulut virkakauden aikana: LCIF-työvaliokunnan virkailijoiden edestakaiset matkat ja muut kulut vuosikokoukseen korvataan kokonaisuudessaan yleisten korvaussääntöjen mukaisesti heidän virkakausiensa päättyessä. (2) Kokouspäivämäärät: LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien lioneiden kulut maksetaan matkalla ja hotellit ja ateriat alkaen päivästä jolloin kokous pidetään ja päättyen päivänä jolloin kokous päättyy. Näillä lioneilla on oikeus jäädä kuuntelemaan LCIF:n puheenjohtajan raporttia hallituksen kokouksessa ja tämä otetaan huomioon kuluja korvattaessa. Tämän lisäksi huomioidaan, että jäsenen kulut koskien Kansainvälisen vuosikokouksen yhteydessä järjestettyä LCIF:n työvaliokunnan kokousta alkavat päivältä jolloin kokous alkaa ja päättyvän kokouksen päättymistä seuraavaan päivään. (3) Peruutetut liput ja hotellikuitit: Kuluja kuljetuksista (paitsi autolla matkustettaessa) ja hotelleista korvataan ainoastaan käytettyjä lippuja ja maksutositteita vastaan (lasku hotellista ja esim. luottokorttikuitti). (4) Kulukorvausvaluutta: Korvaukset suoritetaan LCIF:n työvaliokunnan jäsenen kotimaan valuutassa, paitsi silloin kun korvaus muussa valuutassa on säätiön etujen mukaista. (5) Vakuutus: LCIF-työvaliokunnassa palvelevilla virkailijoilla, jotka eivät ole hallituksen työryhmien jäseniä, on säätiön kustantama vakuutus dollariin asti kuolemantapauksen ja raajojen menetyksen varalta. (6) Maat joissa järjestön varojen siirtäminen on rajoitettua: Sellaisissa tapauksissa joissa järjestön varojen siirtäminen on rajoitettua ja jos rajoitus kyseisessa lionsmaassa kestää vuotta kauemmin, tullaan LCIF:n työvaliokunnan kyseisen jäsenen kulukorvaukset maksamaan ainoastaan järjestön varoista jotka on rajoitettu tämän lionin maahan. 3. LCIF-valmisteluvaliokunnan, LCIF-moninkertaispiirin ja piirikoordinaattorit, SightFirst neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet, Lions Quest neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet ja muut Lionjohtajat säätiön edustusmatkoilla LCIF:n pyynnöstä: Samat yleiset korvaussäännöt, jotka pätevät LCIF:n työvaliokunnassa palveleviin jäseniin (luku XVI, kappale E hallituksen sääntökokoelmassa) pätevät myös LCIF:n valmisteluvaliokunnan, LCIF:n moninkertaispiirien koordinaattoreihin, piirikoordinaattoreihin, SightFirst neuvoa-antavan työryhmän jäseniin, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäseniin ja muihin lionsjohtajiin, jotka edustavat säätiötä matkoilla LCIF:n pyynnöstä, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Sivu 11

12 a. Aikuiskumppanin matkakuljetukset: LCIF:n valmisteluvaliokunnan, moninkertaispiirien koordinaattoreiden, piirikoordinaattoreiden, SightFirst neuvoaantavan työryhmän jäsenten, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäsenten ja muiden lionsjohtajien LCIF:n vaatimilla matkoilla mukana matkustavien aikuiskumppaneiden matkakuluja ei korvata. b. Vakuutus: Vakuutuksen kattavuus, kuten mainittu kohdassa 2. e.(5) yllä, ei päde LCIF:n valmisteluvaliokunnan jäseniin, moninkertaispiirien koordinaattoreihin, piirikoordinaattoreihin, SightFirst neuvoa-antavan työryhmän jäseniin, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäseniin ja muihin lionsjohtajiin, jotka edustavat säätiötä matkoilla LCIF:n pyynnöstä. 4. Matkustusoikeus: LCIF:n puheenjohtaja voi valtuuttaa matkan LCIF:n nimissä, sekä omat matkansa, kunhan kyseiset matkat noudattavat yleisiä korvaussääntöjä ja niille on varoja varattuna LCIF:n budjetissa. LCIF:n puheenjohtajan tulee huolehtia, että matkat eivät mene päällekkäin Lions Clubs Internationalin presidentin matkojen kanssa. F. LAHJOITUSRAHASTON VARAT 1. Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyy lahjoitusten vastaanottamisen, jotka on rajoitettu lahjoitusrahaston tarkoitukseen. Nämä varat voidaan rajoittaa vain aktiviteetteihin, joita Lions Clubs International normaalisti suorittaa tai Lions Clubs Internationalin säätiö rahoittaa. Sellaisiin aktiviteetteihin kuuluvat Lions Clubs Internationalin hallituksen sääntökokoelman ensimmäisessä luvussa luetellut järjestön aktiviteetit. 2. Lahjoitusrahaston lahjoitusten pääoma pidetään yllä pysyvästi tai sellaiseen ajankohtaan tai sellaiseen tapahtumaan asti, josta sekä lahjoittaja että säätiö ovat kirjallisesti määränneet tai sopineet lahjoituksen aikaan. 3. Tulot lahjoitusrahaston lahjoituksista käytetään säätiön rajoittamattomiin tarkoituksiin, jollei muuten ole määrätty lahjoituksen aikaan, ja ne kuuluvat säätiön normaalien ja yleisesti hyväksyttyjen aktiviteettien piiriin. 4. Rajoitukset ja toimenpiteet ei-käteislahjoitusten hyväksymiseksi säätiön lahjoitusrahastoosuuden rahoitustarkoitukseen ovat samat kuin säätiölle annettujen rajoittamattomien eikäteislahjoitusten hyväksymisessä. 5. Sijoitustarkoituksessa lahjoitusrahaston varat voidaan yhdistää muihin rajoitettuihin varoihin, mutta ei säätiön yleistarkoitusvaroihin säätiön tavallisten sijoitusperiaatteiden ja -käytäntöjen valvonnassa. 6. Jos yksityinen lahjoittaja määrää lahjoituksen antamisen aikaan, mikä tahansa vähintään US$ :n suuruinen lahjoitusrahaston lahjoitus voidaan rajoittaa "nimettyyn tiliin". Sivu 12

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5. AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI Perustamissopimus LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.2015 1 Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot, jotka OTTAVAT HUOMIOON,

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut.

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut. TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito, tilisaatavat, budjetointi ja tilintarkastus. Talousjaosto pyrkii auttamaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti Luku 9 TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito ja tilisaatavat. Talousjaosto pyrkii auttamaan piirikuvernöörejä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT LIONS CLUB Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Tampere/Lassinlinna r.y. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

International Inner Wheel

International Inner Wheel International Inner Wheel Säännöt / Constitution 2009 / Kota Kinabalu International Inner Wheel Suite 2.3 MyBuro Altrincham Cheshire WA14 1PF UNITED KINGDOM Puhelin:+44 161 927 3116, Faksi: +44 161 927

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

LUKU XII KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA

LUKU XII KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA A. LCI:N PALKKAHALLINTO-OHJELMA LCI hallinnoi palkkahallintoa kussakin maassa sen omien lakien ja/tai tapojen mukaisesti. Palkkahallinnon ohjelmassa huomioidaan

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake JOHDANTO Huhtikuun 1996 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyi uuden apurahaohjelman

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT

SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI JA SÄÄNNÖT LUONNOS SÄÄNNÖT 1 SUDBURYN SUOMALAISEN LEPOKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY,

Lisätiedot