LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION"

Transkriptio

1 LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio, kuten on esitetty U.S.A:n Internal Revenuen 1954 koodissa, osassa 501 (c) (3). LCIF rekisteröitiin Yhdysvalloissa 13. kesäkuuta 1968 Lions Clubs Internationalin hyväntekeväisyyspuolena. LCIF on väline, joka saa suuria ja pieniä lahjoituksia ja jakaa ne lionien avuksi maailmanlaajuisesti humanitaarisiin palvelutoimintoihin. b. Säätiön tehtävä on tukea eri puolilla maailmaa toimivia lionsklubeja paikallisten ja globaalien yhteisöjen palvelemisessa rahoittamalla humanitaarisia palveluhankkeita. 2. Säätiön jäsenet a. Jäsenet, joilla ei ole äänioikeutta - Non-voting members (contributing members) ovat yksilöitä, jotka lahjoittavat US$20 rajoittamattomia varoja yhtenä toimintavuonna. b. Äänioikeutetut jäsenet - Tämän korporaation hallituksen jäsenet, jotka kulloinkin muodostavat sen, ovat virkansa perusteella tämän korporaation äänioikeutettuja jäseniä; ja siitä syystä he muodostavat koko äänestävän jäsenistön. Jokainen, jonka toimikausi hallituksessa päättyy, menettää myös tämän korporaation jäsenelle kuuluvan äänioikeuden. Lions Clubs Internationalin piirikuvernöörit ovat virkavuotensa aikana Lions Clubs Internationalin säätion ei-äänivaltaisia hallituksen jäseniä. 3. LCIF:n hallitus Hallituksen muodostavat kaikki Lions Clubs Internationalin hallituksen äänioikeutetut jäsenet sekä kaksi (2) muuta järjestön presidentin nimittämää lionia, jotka on valittu järjestön entisistä virkailijoista, joista yhden (1) on oltava järjestön entinen presidentti. LCI:n presidentti nimittää nämä kaksi LCIF:n hallituksen suostumuksella, ja he ovat mainitun hallituksen äänioikeutettuja jäseniä. Jokainen nimitetty hallituksen jäsen palvelee nimityksen jälkeen tehtävässään säätiön seuraavan vuosikokouksen loppuun tai siihen asti, kunnes hänelle on nimitetty ja hyväksytty seuraaja, kumpi tahansa on ensin. Entiset virkailijat voidaan nimittää uudelleen, mutta he voivat palvella tehtävässään enintään kaksi (2) perättäistä yksivuotista toimikautta. 4. Virkailijat Sivu 1

2 a. Toimeenpanevat virkailijat - Säätiön toimeenpanevat virkailijat ovat sen puheenjohtaja, jonka tulee olla Lionsklubien kansainvälisen järjestön edellinen kansainvälinen presidentti, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Sama henkilö voi palvella useammassa kuin yhdessä virassa, mutta ei puheenjohtajana ja sihteerinä. b. Hallintovirkailijat - Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallintojohtaja toimii LCIF:n vanhempana hallintojohtajana, avustavana sihteerinä ja avustavana rahastonhoitajana. 5. Toimikunnat (1) Hallintojohtaja, avustavat sihteeri ja avustava rahastonhoitaja Alkaen 1. heinäkuuta 2014, Rebecca Daou ottaa vastaan Lions Clubs International Foundationin hallintojohtajan tittelin, vastuut ja velvollisuudet. Toimeenpanevalla toimikunnalla on oikeus sopia Rebecca Daoun kanssa tehtävästä sopimuksesta, sen ehdoista ja etuuksista. (2) International Association of Lions Clubs järjestön hallintojohtaja toimii LCIF:n avustavana sihteerinä. (3) LCIF:n taloudellinen analyytikko toimii LCIF:n avustavana rahastonhoitajana. a. Työvaliokunta. Säätiön puheenjohtaja, Kansainvälisen lionsjärjestön ensimmäinen varapresidentti ja kahdeksan (8) muuta lionia, joista kaksi (2) palvelee järjestön hallituksessa johtajina toista vuotta, kaksi (2) hallituksessa johtajina ensimmäistä vuotta, kaksi (2) toimivat luottamusmiehinä säätiössä ja kuusi (6) jäsentä jotka järjestön presidetti on nimittänyt ja kaksi (2) jäsentä Säätiön valmisteluvaliokunnassa, joista yksi (1) on valmisteluvaliokunnan puheenjohtaja ja yksi (1) valmisteluvaliokunnan varapuheenjohtaja, muodostavat Säätiön hallituksen työvaliokunnan, tämän hallituksen hyväksynnällä, ja joka voi toimia kyseisen hallituksen puolesta vain tilanteissa joissa hallitus ei ole kokoontuneena yhdessä paikassa. Työvaliokunta ei voi muuttaa, korjata tai kumota mitään hallituksen päätöstä. Työvaliokunnan kokous on päätösvaltainen, kun kuusi (6) sen jäsentä on läsnä. Kokouksen jäsenten enemmistön kanta tulee päätökseksi. Työvaliokunta voi pitää myös puhelinkokouksen tai päättää asioista kirjeitse (postitse, sähköpostitse, faksilla, tai muulla viestintävälineellä) vain, jos vähintään kuusi (6) jäsentä osallistuu ja kokouksen päätökseksi tulee siihen osallistuvien jäsenten enemmistön mielipide. Työvaliokunta kokoontuu aina välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen sekä myös järjestön hallituksen kokousten yhteydessä jos tarpeellista, valmistellakseen suosituksia hallituksen harkittavaksi. b. Valmisteluvaliokunta. Valmisteluvaliokunnan muodostaa 15 jäsentä ja sen tehtävänä on avustaa työvaliokuntaa. Jäseniä ovat yksi (1) edustaja jokaisesta kansainvälisestä Sivu 2

3 vaalipiiristä, yksi (1) edustaja Afrikasta, yksi (1) jäsen niistä kahdesta maasta joissa on eniten järjestön jäseniä kuten määritelty Säätiön hallituksen säännöissä, yksi (1) kustakin kahdesta maasta jotka ovat lahjoittaneet Säätiölle eniten varoja kuten määritelty Säätiön hallituksen säännöissä, Säätiön edellinen puheenjohtaja sekä kaksi ulkojäsentä. Valmisteluvaliokunta ei voi muuttaa, korjata tai kumota mitään hallituksen päätöstä. c. Tilintarkastusvaliokunta. Lions Clubs Internationalin säätiön tilintarkastustoimikunta muodostuu jäsenistä, kuten on mainittu Luvussa II, Kohdassa A, Sivulla II-1 Hallituksen sääntökokoelmassa: Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International säätiön tilintarkastustoimikunta. d. Talousvaliokunta. Säätiön varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, LCI:n toinen varapresidentti ja säätiön puheenjohtaja ovat LCIF:n talousvaliokunnan äänivaltaisia jäseniä. Säätiön varapuheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana ja vähintään kaksi LCIF:n valmisteluvaliokunnan jäsentä, hallintojohtaja ja LCI:n rahastonhoitajan tulee olla valiokunnan äänioikeudettomia jäseniä. e. Muut toimikunnat. Puheenjohtaja voi tarvittaessa nimittää muita toimikuntia hoitamaan Säätiön liiketoimintaa. 6. Moninkertaispiirien ja piirien LCIF-koordinaattorit a. Moninkertaispiirin koordinaattorit Kolmen vuoden välein jokaisen kansainvälisen vaalipiirin edustajat LCIF:n neuvoa-antavassa toimikunnassa tulevat asettamaan ehdolle lionin palvelemaan LCIF:n moninkertaispiirin koordinaattorin tehtävässä omalla alueellaan. Nimitys tehdään yhdessä paikallisen kuvernöörineuvoston ja muiden lionjohtajien kanssa kuten kansainvälisten johtajien tai edellisen kansainvälisen virkailijan kanssa, jos mahdollista. Tähän tehtävään tulee valita lion, joka on osoittanut kiinnostusta, ymmärrystä, sitoutuneisuutta ja johtamistaitoja LCIF:n asioissa moninkertaispiirin, piirin ja klubin tasoilla. Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja suorittavat virallisen nimityksen, jota voidaan tarvittaessa muuttaa. b. Piirin koordinaattorit Kolmen vuoden välein jokainen moninkertaispiirin koordinaattori neuvonpidossa piirikuvernöörin ja varapiirikuvernööritiimin kanssa, mikäli tarpeellista, nimittää kullekin piirille LCIF-piirikoordinaattorin. Piirikoordinaattoriksi tulee valita lion, joka on osoittanut kiinnostusta, ymmärrystä, sitoutuneisuutta ja johtamistaitoja LCIF:n asioissa piirin ja klubin tasoilla. LCIF puheenjohtaja suorittaa viralliset nimitykset, joita voidaan tarvittaessa muuttaa. B. APURAHAOHJELMAT 1. Apurahojen myöntämistarkoitus ja laajuus Sivu 3

4 a. Lions Clubs Internationalin säätiön mandaattina ja haasteena on tarjota merkittäviä humanitäärisiä etuja ja saavutuksia käyttämällä harkiten saatavissa olevia varoja. Jokaisen projektin, johon apuraha hyväksytään, tulee vastata tärkeään inhimilliseen tai yhteiskunnalliseen tarpeeseen. b. Kaikkien säätiön apurahaohjelmien ja apurahojen tulee vastata yhteen tai useampaan säätiön kolmesta päätarkoituksesta humanitaarinen palvelu, suurtuhoapu ja ammattiavustusohjelmat. LCIF:n hallituksen tulee ohjata ja hyväksyä säätiön apuraha-aloitteiden kehitystä, mukaan lukien myöntämisperusteiden asettamista ja rahoituksen rajoituksia. Kaikkiin yli dollarin yksittäisiin apurahoihin, paitsi määrättyihin apurahoihin samoin kuin suurtuhoapurahoihin, jotka ovat enintään dollaria, tarvitaan LCIF:n hallituksen tai määrätyn (määrättyjen) alatoimikunnan (alatoimikuntien) tai asianmukaisesti hyväksyttyjen neuvoa-antavien toimikuntien hyväksyntä. 2. Apurahojen valvonta ja arviointi Henkilöstön tulee suorittaa LCIF:n puheenjohtajan hyväksynnällä vierailuja paikan päällä valittuihin apurahoilla rahoitettuihin projekteihin edistyksen varmistamiseksi ja myönnettyjen apurahavarojen asianmukaisen käytön vahvistamiseksi. Hallituksen jäseniä voidaan myös pyytää tekemään valvontavierailuja LCIF:n puheenjohtajan hyväksynnällä. Jos pidetään tarpeellisena, säätiö voi ryhtyä laaja-alaisiin projektin ja ohjelman arviointeihin käyttämällä henkilöstöä, neuvonantajia ja hallituksen jäseniä. Valvonta- ja arviointiaktiviteettien vuotuisen budjetin tulee olla sama kuin enintään kaksi (2) prosenttia aikaisemman toimivuoden apurahoista. 3. Humanitääristen apurahojen käyttöä koskevat säännöt Määritelmä Kirjalliset ohjeet joissa määrätään humanitääristen apurahojen ohjelmista toimivuosittain. Tarkoitus Maksimoida lahjoitukset, jotta vastataan nykyisiin apurahaohjelmien rahoitustarpeisiin ja säätiön kustannuksiin, joko vastaavien säätiöiden menojen mukaisesti tai niiden alle, ja samalla säilytetään rahaston elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä vastaamaan säätiön tulevia tarpeita. Menettelytapa Maksimimäärä rahoitusta per vuosi humanitäärisiin tarkoituksiin: 50% viimeisimmän tilivuoden rajoitetuista lahjoituksista 50% viimeisimmän tilivuoden rajoitetuista lahjoituksista, edellisen vuoden 30. kesäkuuta tilanteen mukaisesti, jotka on annettu seuraavissa luokissa: katastrofiapu, humanitääriset tarpeet, näköohjelmat ja nuoriso-ohjelmat Plus 80% rajoittamattomien lahjoitusten keskiarvosta kolmen edellisen vuoden ajalta. Sivu 4

5 Varojen kulutusta koskevat säännöt tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi LCIF:n työvaliokunnan kokouksessa ja hyväksytetään LCIF:n hallituksella aika ajoin LCIF:n hallituksessa. Tarkastukseen voidaan sisällyttää muutoksia sääntöihin, mukaan lukien käytettävissä olevien varojen määrään, mikäli muutokset taloudellisessa tilanteessa, markkinataloudessa tai apurahaohjelmien tarpeissa sitä vaativat. Hallinto- ja kehityskulut tarkistetaan ajoittain, jotta varmistetaan että tulot ovat tarpeeksi suuret jokavuotisten menojen kattamiseen. LCIF:n henkilökunta ylläpitää tiedostoa hyväksytyistä apurahoista sekä vielä käytettävissä olevista varoista. Näistä tiedoista raportoidaan jokaisessa LCIF:n työvaliokunnan kokouksessa ja muina aikoina tarpeen mukaan. 4. Apurahoihin liittyvät pyynnöt hätäavusta Hallituksen sääntökokoelman luvun XV, kappaleen A.2.f. mukaan kansainvälinen hallitus oikeuttaa täten kansainvälisen presidentin pyytämään varoja tai apua tai mitä tahansa materiaalia tai kaupallista arvoa miltä tahansa ja kaikilta lionsklubeilta ja/tai lionspiireiltä, mutta vain erityisen hätäapuvetoomuksen yhteydessä, jonka LCIF:n puheenjohtaja on hyväksynyt. C. LIONS QUEST -OHJELMA 1. Yleiskatsaus Lions Quest on LCIF:n kouluissa tapahtuva ohjelma, joka keskittyy elämäntietojen antamiseen oppilaille lastentarhasta lukion loppuun asti. Tähän kuuluu tietoja, jotka opettavat jokapäiväiseen elämään tarvittavia taitoja, mukaan lukien vastuun hyväksyminen, tehokas kommunikointi, tavoitteiden asettaminen, terveellisten päätösten tekeminen ja painostuksen vastustaminen huumeiden ja alkoholin käytössä. Koulut, jotka hyväksyvät Lions Questin, liittävät opinto-ohjelman koulupäivään erillisenä kurssina. Lions Questin opettajien täytyy osallistua workshopeihin, jotka ohjelma järjestää, perehtyäkseen riittävästi opinto-ohjelmaan ja suositellakseen toteuttamismetodeja. 2. Hallinto Lions Quest-osaston välityksellä LCIF on vastuussa Lions Quest-ohjelmien hallinnosta ja hoidosta. LCIF voi sopia kolmannen osapuolen kanssa asiakkaiden Lions Questohjelman materiaalitilausten täyttämisestä. Voidaan myös pitää neuvonantajia antamaan markkinointipalveluja, teknistä tukea tai ohjelman suunnittelupalveluja LCIF:n hallintojohtajan jaostonjohtajan ja LCIF:n puheenjohtajan harkinnan mukaan. 3. Tulot ja ohjelman kulut Sivu 5

6 Lions Quest -ohjelman välityksellä LCIF saa tuloja ohjelmasta. Nämä tulot käytetään maksamaan Lions Quest -ohjelman ohjelma- ja hallintokuluja, jotka pidetään erillään muista säätiön hallintokuluista. 4. Budjetti Lions Questin budjettia pidetään erillään LCIF:n yleisbudjetista, mutta se noudattaa samaa hyväksyntä-, ennakkoarvio- ja tarkasteluprosessia. D. TOIMINTA 1. Hallinto Säätiön hallinnossa noudatetaan LCIF:n perustamiskirjassa, ohjesäännössä ja toimintaohjeissa annettuja määräyksiä. 2. Avustusten pyytäminen ja rahaston kehitys a. Hallituksen sääntökokoelman XV luvun, kappaleen A.2.f. momentin mukaan kansainvälinen hallitus antaa täten Lions Clubs Internationalin säätiölle valtuudet pyytää laillisiin yritystarkoituksiinsa varoja ja/tai apua tai mitä tahansa muuta, millä on materiaalista tai kaupallista arvoa, kaikilta lionsklubeilta, jäseneltä tai jäseniltä ja/tai lionspiireiltä (yksittäis-, osa ja/tai moninkertaispiireiltä). b. Vaikka paikallisia lionsjärjestöjä kannatetaankin pyytämään varoja paikallisiin palvelutavoitteisiin yhtiöiltä ja säätiöiltä, on välttämätöntä, että ne ottavat yhteyden LCIF:n kehitysosastoon ennen kuin ne pyytävät varoja monikansallisen yhtiön tai säätiön yrityksen päämajalta, jotta varmistetaan toiminnan koordinointi ja vältetään toimintaa, joka voi tehdä tyhjäksi mahdolliset suurlahjoitukset LCIF:lle. c. LCIF:n kehityshenkilöstö yhdessä LCIF:n hallituksen kanssa voi aktiivisesti pyytää lahjoituksia yhtiöiltä, säätiöiltä, hallituksen elimiltä ja suurelta yleisöltä. Säätiö, hallitus ja henkilöstö käyttävät valtuuksiaan tunnustettujen menettelytapojen, sääntöjen ja ohjesäännön sekä säätiön toimenpiteiden suhteen, kun ne liittyvät sen nimen ja tunnuksen suojeluun. 3. Suuret varainkeräyskampanjat a. Hallituksen hyväksynnällä säätiö voi järjestää ajoittain suuria varainkeräyskampanjoita lahjoitusten ja lahjoituslupausten pyytämiseksi lioneilta ja muilta rahoituslähteiltä LCIF:n suurten humanitaaristen aloitteiden tukemiseksi, kuten on määritelty alla olevassa b-kappaleessa. Mainituista kampanjoista tulevat lahjat ja lahjoitukset, mukaan lukien mainituista varoista saadut sijoitustulot, tulee rajoittaa siihen ohjelmaan ja tarkoitukseen, johon niitä kerättiin. Sivu 6

7 b. Suurkampanja määritellään miksi tahansa varainkeräysaloitteeksi, jonka tavoitteena on kerätä vähintään US$ rajoitettuina varoina. Säätiön tulee järjestää sellaisia kampanjoita vain tukeakseen ohjelmia ja aloitteita, jotka (1) ovat yhdenmukaisia LCIF:n suurten palvelupyrkimysten kanssa, kuten määritellään LCIF:n ohjesäännön artiklassa 1 tai (2) jotka tukevat Lions Clubs Internationalin suurta kansainvälistä palvelusitoumusta. c. LCIF:n hallituksen hyväksyminen tarvitaan jokaisen suuren varainkeräyskampanjan valtuuttamiseen. Varsinainen elin, joka on vastuussa suurkampanjojen suunnittelusta, on LCIF:n työvaliokunta tai asianmukaisesti valtuutettu (valtuutetut) alatoimikunta (alatoimikunnat). Ennen suunnittelun alkamista LCIF:n työvaliokunta neuvottelee LCI:n pitkän tähtäyksen suunnittelutoimikunnan kanssa varmistaakseen, ettei ehdotettu kampanja ole ristiriidassa LCI:n nykyisten pitkäaikaisten palvelualoitteiden kanssa. Ottaen huomioon, että lionsjäsenillä on myös taloudellisia velvollisuuksia LCI:lle, ja ottaen huomioon, että kampanja voi asettaa ylimääräisiä vaatimuksia päämajan toimintoihin, minkä tahansa kampanjan ajoituksen on huomioitava tulojen rajoitukset, joita LCI:lla voi olla edessä, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti kampanjaan. d. LCIF:n hallituksen tulee valtuuttaa kampanjan -suunnitteluvaiheet, joihin tulee kuulua seuraavat aktiviteetit tässä järjestyksessä: 1) henkilöstön tai palkatun neuvonantajan suorittama ennakkotutkimus lionsjäsenten vastaanottavuuden arvioimiseksi kampanjan suhteen, mahdollinen varainkeräystavoite ja ulkopuoliset näkökohdat, kuten globaaliset talousmarkkinat, jotka voivat vaikuttaa kampanjaan; 2) tapauslausunnon laatiminen (esim. asiakirja, joka hahmottelee tarkoituksen, mihin rahat kerätään ja odotetut tulokset; ja 3) toimintasuunnitelma ja budjetti, joka käsittelee kaikkia menestyksellisen kampanjan pääasioita, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tarvittava henkilöstö, aikataulu kampanjan loppuun suorittamiseksi ja jokaisesta päävaiheesta varainkeräysstrategioiden tyyppi ja tapa sekä käytettävät kampanjan tunnustukset ja kaikkien johtotoimikuntien kokoonpano, jotka on muodostettu auttamaan kampanjan toimeenpanossa. LCIF:n työvaliokunta hallituksen valtuutuksella on vastuussa yllä olevien suunnitteluasiakirjojen ja suunnitteluvaiheiden valvomisesta. e. Koska säätiön tulee myös jatkaa sen tavallisen apuraha-aktiviteettien rahoittamista kampanjan aikana, tulee ryhtyä toimenpiteisiin, että varmistetaan riittävien apurahabudjettivarojen varaaminen tavallisen apurahatoiminnan rahoittamiseksi kampanjan aktiivisen kauden aikana, kun rajoittamattomat lahjoitukset pyrkivät merkittävästi vähenemään. f. Ottaen huomioon suurten kampanjoitten monimutkaisuus, kannustetaan ulkopuolisten neuvonantajien käyttöä, joilla on erityinen asiantuntemus suurissa pääomakampanjoissa, varsinkin vaiheisiin, joihin kuuluvat ennakkotutkimus ja tapauslausuntomateriaalien kehitys. 4. Lahjoitusten hyväksymisperiaatteet Sivu 7

8 LCIF:n kehitysosaston tulee LCIF:n hallituksen ohjauksessa ylläpitää ja säännöllisesti tarkastella monipuolista lahjoitusten hyväksymisperiaatetta, joka koskee testamenteista, kuolinpesistä ja testamenttilahjoituksista, elinkoroista ja rahastoista, osakkeista ja kiinteistöistä saatuja lahjoituksia, samoin kuin luontoislahjoitusten hyväksymistä. 5. LCIF:N OHJEET YHTEISTYÖSUHTEEN PERUSTAMISEKSI LIIKEYRITYSTEN JA YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN KANSSA a. Yhteistyötä harkitaan vain sellaisten kansainvälisten tai paikallisten yritysten kanssa, jotka suostuvat noudattamaan Lions Clubs Internationalin säätiön tehtävää. b. Yhteistyön tulee sisältää selvästi määritellyt, yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka tulee saavuttaa aikana, mikä ei ylitä kolmea vuotta, ellei LCIF:n työvaliokunta ole sopinut asiasta erikseen. Yhteistyö raukeaa LCIF:n budjettivuoden loppuessa. c. Yhteistyöehdotukset, mukaan lukien täydellinen raportti tavoitteista ja mahdollisista yhteistyön eduista tulee lähettää LCIF:n työvaliokunnalle. Ehdotukset yhteistyöstä tulee antaa LCIF:n työvaliokunnan jäsenille kolme viikkoa ennen seuraavaa kokousta. d. LCIF:n työvaliokunnan tulee käydä läpi yhteistyösopimukset ainakin kerran vuodessa lokakuun/marraskuun kokouksessa. e. Osa yhteistyöehdotusta on budjetti, jossa tulee antaa arvioidut menot, hallintotyöntekijöiden tarve sekä muut rahoitusvaatimukset. Jos yhteistyöehdotus hyväksytään, budjettiraportti tulee antaa joka vuosi lokakuun/marraskuun kokouksessa. f. Yhteistyöehdotuksen tulee sisältää kuvaus suunnitelmasta jonka mukaan yhteistyötä ja sen pyrkimyksiä tullaan mainostamaan yleisölle. g. Yhteistyötä tekevät organisaatiot eivät saa ottaa yhteyttä tai muuten kommunikoida lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien kanssa ilman LCIF:n kirjallista lupaa. h. Kaiken yhteistyön tulee edistää LCIF:n globaalia tunnettavuutta ja sen tulee sisältää tunnustuksen antamisen LCIF:lle (esimerkiksi LCIF:n logon näkyvä käyttäminen). i. LCIF:n alunperin ennakkoon maksamien varojen takaisinottoa voidaan harkita tarpeen mukaan. E. Yleiset korvaussäännöt 1. Kulukorvauksia koskevat yleiset säännöt Sivu 8

9 Seuraavat säännöt koskevat järjestön virkoihin nimitettyjen virkailijoiden kulukorvauksia, sekä tilanteen mukaan säätiön LCIF:n työvaliokuntaan sekä valmisteluvaliokuntaan nimitettyjen sekä LCIF moninkertaispiiriin koordinaattoreiden ja piirikoordinaattoreiden ja joidenkin SightFirst ja Lions Quest työryhmiin nimitettyjen matkoja heidän edustaessaan säätiötä. Säätiötä ei tule laskuttaa mistään muista edustusmatkoihin liittyvistä kuluista, kuin niistä jotka on säännöissä katettu. Matkustajien odotetaan käyttävän säätiön varoja säästeliäästi ja suunnittelemaan matkansa huolellisesti, jotta budjettien ylityksiltä vältyttäisiin. On matkustajan vastuulla raportoida hänelle aiheutuneet kulut kulukorvaussääntöjen mukaisesti. a. Kulukorvaukset tulee toimittaa asianomaiselle osastolle säätiössä 90 päivän kuluttua matkan päättymisestä. Jos kululasku toimitetaan 90 päivän aikarajan jälkeen, voidaan kulut korvata ainoastaan hallintovirkailijan hyväksynnällä ja viiveeseen tulee antaa pätevä syy. 120 päivää matkustusajankohdan jälkeen saatuja kululaskuja ei harkita maksettavaksi. (1) Saadakseen matkakulukorvauksia säätiöön liittyvistä matkoista, tulee virkailijan toimittaa säätiöön allekirjoitettu virallinen kulukorvauslasku. (2) Alkuperäiset kuitit vaaditaan kaikista yli 25 dollaria ylittävistä kuluista. (3) Matkanjärjestäjän tai lentoyhtiön virallinen matka-aikataulu sekä muut mahdolliset tositteet vaaditaan. 2. LCIF:n työvaliokunnassa palvelevat lionit LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien, jotka eivät palvele Lions Clubs Internationalin hallituksen työryhmissä, ja heidän aikuiskummpaninsa matkat, yöpyminen ja muut LCIF:n työvaliokunnan kokousmatkaan liittyvät kulut tarkastetaan ja korvataan seuraavien sääntöjen mukaan: a. Kuljetukset: (1) Lentomatkustus: LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien ja heidän aikuiskumppaninsa turistiluokan lentoliput korvataan. Businessluokan matkalippu hyväksytään niissä tapauksissa, joissa edestakaisen lentomatkan kesto ylittää kymmenen tuntia, lukuunottamatta maakuljetuksia. Jos businessluokan paikkaa ei ole saatavilla, perustuu kulukorvaus turistiluokan lipun hintaan. Entisillä kansianvälisillä presidenteillä ja heidän aikuiskumppaneillaan on lupa matkustaa businessluokassa. Ylempään matkustusluokkaan siirtyminen voidaan hyväksyä heidän matkustaessaan yli kymmenen tuntia, lukuunottamatta aikaa lentojen välillä. Päivärahan määrä on lipun varsinaisen hinnan ja edullisimman businessluokan lipun hinnan erotus ja siitä tulee tehdä asianmukaiset veroilmoitukset. 1. luokan matkat sallitaan johtaville virkailijoille, koska heidän vaaditaan matkustavan runsaasti. Sivu 9

10 Matkajärjestelyt tulee aina hoitaa järjestön valitseman matkanjärjestäjän kautta. Jos järjestöllä ei ole jossakin maassa paikallista matkanjärjestäjää, tulee matkustajan hankkia etukäteen hyväksyntä matkan hinnalle järjestön matkustusosastolta. Hinta ei saa ylittää 1000 US dollaria. Alle 1000 US dollarin hintainen lentolippu tulee varata alhaisimmalla mahdollisella hinnalla, suorinta reittiä, ennalta hyväksytyssä matkustusluokassa ja hyväksytyille matkustuspäiville. (2) Automatkustus: Standardi kilometrikorvaus on 0,25 dollaria kilometriltä (0,45 dollaria per maili), US$.31 per kilometri (US$.50 per maili), mihin sisältyy paitsi bensan hinta, myös auton käyttö ja kulutus, kuten renkaiden kuluminen, auton arvon alentuminen, vakuutus, yms. [Harmaalla merkityt muutokset astuvat voimaan 1. Heinäkuuta 2015] Autoa voi käyttää, jos se on joustavampi vaihtoehto sekä edullisin. Matkan aikana aiheutuneet aterioiden, yöpymisen, pysäköintikulujen, kilometrikulujen, tiemaksujen, taksi- ja lauttamatkojen kulut voidaan korvata mikäli niiden yhteishinta ei ylitä edestakaisen lentolipun hintaa. Tällaisissa tapauksissa tulee pyytää hyväksyntä matkasuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa niiden korvauskelpoisuus. (3) Vuokra-autot: Ajoneuvon vuokraaminen sallitaan silloin kun se tulee säätiölle taksimatkoja tai muita järjestelyjä edullisemmaksi. Varaukset tulee tehdä aina mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja vuokra-auton on oltava ekonominen malli. Matkustajan vastuulla on saada paras mahdollinen vuokrahinta joka on suhteellinen matkan kuluihin. Yhdysvalloissa vuokrattuihin ajoneuvoihin tulee sisältyä vapautus kolarivahingoista. Nämä kulut eivät saa ylittää edestakaisen lentolipun hintaa sallitussa matkustusluokassa. (4) Muut matkustusmuodot: Junaa tai linja-autoa voi käyttää milloin mahdollista ja kun se on edullisin saatavilla oleva matkustusmuoto. Tällaisissa tapauksissa tulee pyytää hyväksyntä matkasuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa niiden korvauskelpoisuus. Taksimatkat korvataan aiheutuneiden kulujen mukaan, sisältäen juomarahan. b. Hotelli: Virkailijat ja heidän aikuiskumppaninsa yöpymismuotona hyväksytään kahden hengen huone. Kohtuulliset pyykinpesu, kuivapesula ja huoneen siivouspalvelumaksut sekä internetin käytöstä koituvat kulut voidaan korvata. c. Ateriat: Korvaukset suoritetaan aiheutuneiden kulujen perusteella lukuun ottamatta alkoholijuomia, joita ei korvata. Jokaisen aterian kulut tulee merkitä järjestön viralliselle kululomakkeelle. Eritellyt kuitit vaaditaan kaikista ateriakuluista. d. Henkilökohtaiset kulut: Niissä tapauksissa jolloin säätiö joutuu maksamaan LCIF:n työvaliokunnassa palvelevan tai hänen aikuiskumppaninsa henkilökohtaisia kuluja, tulee säätiö laskuttamaan kyseistä lionia jälkeenpäin. Tällaiset kulut voidaan myös Sivu 10

11 vähentää tulevista kulukorvauksista. Mikäli kyseisellä lionilla ei ole avoimia kulukorvauksia, lähettää säätiö henkilökohtaisista kuluista laskun. e. Yleiset säännöt kulukorvauskelpoisuudesta ja ehdoista: (1) Kulut virkakauden aikana: LCIF-työvaliokunnan virkailijoiden edestakaiset matkat ja muut kulut vuosikokoukseen korvataan kokonaisuudessaan yleisten korvaussääntöjen mukaisesti heidän virkakausiensa päättyessä. (2) Kokouspäivämäärät: LCIF:n työvaliokunnassa palvelevien lioneiden kulut maksetaan matkalla ja hotellit ja ateriat alkaen päivästä jolloin kokous pidetään ja päättyen päivänä jolloin kokous päättyy. Näillä lioneilla on oikeus jäädä kuuntelemaan LCIF:n puheenjohtajan raporttia hallituksen kokouksessa ja tämä otetaan huomioon kuluja korvattaessa. Tämän lisäksi huomioidaan, että jäsenen kulut koskien Kansainvälisen vuosikokouksen yhteydessä järjestettyä LCIF:n työvaliokunnan kokousta alkavat päivältä jolloin kokous alkaa ja päättyvän kokouksen päättymistä seuraavaan päivään. (3) Peruutetut liput ja hotellikuitit: Kuluja kuljetuksista (paitsi autolla matkustettaessa) ja hotelleista korvataan ainoastaan käytettyjä lippuja ja maksutositteita vastaan (lasku hotellista ja esim. luottokorttikuitti). (4) Kulukorvausvaluutta: Korvaukset suoritetaan LCIF:n työvaliokunnan jäsenen kotimaan valuutassa, paitsi silloin kun korvaus muussa valuutassa on säätiön etujen mukaista. (5) Vakuutus: LCIF-työvaliokunnassa palvelevilla virkailijoilla, jotka eivät ole hallituksen työryhmien jäseniä, on säätiön kustantama vakuutus dollariin asti kuolemantapauksen ja raajojen menetyksen varalta. (6) Maat joissa järjestön varojen siirtäminen on rajoitettua: Sellaisissa tapauksissa joissa järjestön varojen siirtäminen on rajoitettua ja jos rajoitus kyseisessa lionsmaassa kestää vuotta kauemmin, tullaan LCIF:n työvaliokunnan kyseisen jäsenen kulukorvaukset maksamaan ainoastaan järjestön varoista jotka on rajoitettu tämän lionin maahan. 3. LCIF-valmisteluvaliokunnan, LCIF-moninkertaispiirin ja piirikoordinaattorit, SightFirst neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet, Lions Quest neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet ja muut Lionjohtajat säätiön edustusmatkoilla LCIF:n pyynnöstä: Samat yleiset korvaussäännöt, jotka pätevät LCIF:n työvaliokunnassa palveleviin jäseniin (luku XVI, kappale E hallituksen sääntökokoelmassa) pätevät myös LCIF:n valmisteluvaliokunnan, LCIF:n moninkertaispiirien koordinaattoreihin, piirikoordinaattoreihin, SightFirst neuvoa-antavan työryhmän jäseniin, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäseniin ja muihin lionsjohtajiin, jotka edustavat säätiötä matkoilla LCIF:n pyynnöstä, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Sivu 11

12 a. Aikuiskumppanin matkakuljetukset: LCIF:n valmisteluvaliokunnan, moninkertaispiirien koordinaattoreiden, piirikoordinaattoreiden, SightFirst neuvoaantavan työryhmän jäsenten, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäsenten ja muiden lionsjohtajien LCIF:n vaatimilla matkoilla mukana matkustavien aikuiskumppaneiden matkakuluja ei korvata. b. Vakuutus: Vakuutuksen kattavuus, kuten mainittu kohdassa 2. e.(5) yllä, ei päde LCIF:n valmisteluvaliokunnan jäseniin, moninkertaispiirien koordinaattoreihin, piirikoordinaattoreihin, SightFirst neuvoa-antavan työryhmän jäseniin, Lions Quest neuvoa-antavan työryhmän jäseniin ja muihin lionsjohtajiin, jotka edustavat säätiötä matkoilla LCIF:n pyynnöstä. 4. Matkustusoikeus: LCIF:n puheenjohtaja voi valtuuttaa matkan LCIF:n nimissä, sekä omat matkansa, kunhan kyseiset matkat noudattavat yleisiä korvaussääntöjä ja niille on varoja varattuna LCIF:n budjetissa. LCIF:n puheenjohtajan tulee huolehtia, että matkat eivät mene päällekkäin Lions Clubs Internationalin presidentin matkojen kanssa. F. LAHJOITUSRAHASTON VARAT 1. Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyy lahjoitusten vastaanottamisen, jotka on rajoitettu lahjoitusrahaston tarkoitukseen. Nämä varat voidaan rajoittaa vain aktiviteetteihin, joita Lions Clubs International normaalisti suorittaa tai Lions Clubs Internationalin säätiö rahoittaa. Sellaisiin aktiviteetteihin kuuluvat Lions Clubs Internationalin hallituksen sääntökokoelman ensimmäisessä luvussa luetellut järjestön aktiviteetit. 2. Lahjoitusrahaston lahjoitusten pääoma pidetään yllä pysyvästi tai sellaiseen ajankohtaan tai sellaiseen tapahtumaan asti, josta sekä lahjoittaja että säätiö ovat kirjallisesti määränneet tai sopineet lahjoituksen aikaan. 3. Tulot lahjoitusrahaston lahjoituksista käytetään säätiön rajoittamattomiin tarkoituksiin, jollei muuten ole määrätty lahjoituksen aikaan, ja ne kuuluvat säätiön normaalien ja yleisesti hyväksyttyjen aktiviteettien piiriin. 4. Rajoitukset ja toimenpiteet ei-käteislahjoitusten hyväksymiseksi säätiön lahjoitusrahastoosuuden rahoitustarkoitukseen ovat samat kuin säätiölle annettujen rajoittamattomien eikäteislahjoitusten hyväksymisessä. 5. Sijoitustarkoituksessa lahjoitusrahaston varat voidaan yhdistää muihin rajoitettuihin varoihin, mutta ei säätiön yleistarkoitusvaroihin säätiön tavallisten sijoitusperiaatteiden ja -käytäntöjen valvonnassa. 6. Jos yksityinen lahjoittaja määrää lahjoituksen antamisen aikaan, mikä tahansa vähintään US$ :n suuruinen lahjoitusrahaston lahjoitus voidaan rajoittaa "nimettyyn tiliin". Sivu 12

13 a. Lahjoittajaa, joka haluaa rajoittaa lahjoituksen käyttötarkoituksen johonkin tiettyyn kohteeseen tai tarkoitukseen, pyydetään lisäämään sopimukseen kohta jossa hallitus voi ohjata nämä varat toiseen tarkoitukseen, jos alkuperäinen ohjelma lakkautetaan. b. Nimetyt lahjoitukset, joiden tulot tullaan ohjaamaan johonkin säätiön nykyisistä apurahaohjelmaan ja joiden sopimuksessa ei ole kohtaa varojen uudelleen ohjaamisesta, voidaan hyväksyä LCI:n hallintojohtajan, LCIF:n hallintojohtajan ja kehitysohjelman osastonjohtajan hyväksymisellä, jos heidän yhteinen mielipiteensä on, että lahjoituksen suuruus ja ohjelman todennäköinen kesto sallivat tällaisen toimenpiteen. a. Säätiön "nimettyjen tilien" tulot, jotka annettiin säätiön ja/tai järjestön tiettyyn ohjelmaan, voidaan siirtää hallituksen toimenpiteellä toisiin ohjelmiin, jos säätiö tai järjestö ei enää tarjoa yleisölle tai jäsenilleen alkuperäistä ohjelmaa, joihin lahjoitukset oli rajoitettu; b. Kaikilla "nimetyillä tileillä", jotka rajoittivat tuloja käytettäviksi tiettyyn tarkoitukseen, muihin kuin yleisiin, hallituksen hyväksymiin pysyviin lahjoitusrahastovaroihin, on kymmenen vuoden "elinaika" viimeisen lahjoituksen jälkeen nimettyyn rahastoon. Tuon ajan jälkeen voidaan pääoma siirtää säätiön rajoittamattomaan rahastoon ja rahaston tulot käytetään yleisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin, jotka voivat tai eivät voi sisältää alkuperäistä ohjelmaa, johon lahjoitus oli rajoitettu. 7. Kaikki "nimetyt tilit" luetellaan pysyvästi säätiön vuosikertomuksessa, jollei tilin olemassaolo ole lakannut tietyn aikamäärän tai tietyn tapahtuman johdosta, kuten lahjoittaja on rajoittanut tai suostunut lahjoituksen antamisen aikaan. 8. Vähintään US$10 000:n suuruinen lahjoitus voidaan tehdä olemassa olevaan "nimettyyn tiliin", jos lahjoittaja rajoittaa sen lahjoituksen antamisen aikaan. 9. Arvoltaan US$ tai sitä suurempi yhdistetty lahjoitus voidaan rajoittaa "nimetyksi tiliksi", kun sen tekevät suoraan täydessä yhteisymmärryksessä yksittäiset lahjoittajat, eivätkä klubit, piirit ja moninkertaispiirit, eikä sitä ole kerätty suurelta yleisöltä. Vähintään kaksi yksityistä lahjoittajaa voi toimia täydessä yhteisymmärryksessä "nimetyn tilin" rajoittamiseksi, vaikka heidän yksittäiset lahjoituksensa ovatkin vähemmän kuin US$ Mikä tahansa lahjoitusrahaston lahjoitus, joka on vähemmän kuin US$ , ja suuruudesta riippumatta mikä tahansa lahjoitusrahaston lahjoitus, jota lahjoittaja ei halua rajoittaa "nimetyksi tiliksi", sijoitetaan sopivaan yleiseen lahjoitusrahastoon, joka vastaa lahjoittajan valitsemaa aktiviteettia. 11. Säätiön lahjoitusrahasto-ohjelman lahjoittajia on kannustettava rajoittamaan heidän lahjoitustensa tuotto hallituksen hyväksymiin rajoitettuihin aktiviteetteihin. Sivu 13

14 12. Lahjoittajaa, joka haluaa tehdä lahjoitusrahastoon lahjoituksen, jonka tuotto rajoitetaan tiettyyn ohjelmaan tai tarkoitukseen, on kannustettava liittämään ehto, joka sallii hallituksen ohjata sellaisen tuoton muualle, jos alkuperäinen ohjelma tai tarkoitus lakkaa. 13. LCI:n hallintojohtaja, LCIF:n hallintojohtaja ja kehitysosaston johtaja voivat hyväksyä lahjoitusrahastoon lahjoituksia, joiden tuotto on rajoitettava säätiön nykyisiin käynnissä oleviin apurahaohjelmiin, joissa ei ole ehtoa muualle ohjaamisesta, jos heidän yhteinen mielipiteensä on se, että lahjan suuruus ja ohjelman todennäköinen kestoaika oikeuttavat sellaiseen toimenpiteeseen. 14. Lahjoitusrahaston lahjoitukset, joiden tuotto on rajoitettu tiettyyn tarkoitukseen, joka on muu kuin säätiön ja/tai järjestön käynnissä oleva aktiviteetti, voidaan ottaa vastaan vain hallituksen hyväksynnällä ja asiaankuuluvalla päätöksellä. 15. Säätiön lahjoitusrahastovarojen tärkein mutta ei ainoa tulolähde tulisi saada perikunnan käteislahjojen, kuten asiantuntijain neuvoin avustettujen lahjasuunnitelmien, ei-käteisten lahjojen tai testamenttien, säätiöiden, jälkisäädöslahjoitusten tai vakuutuskirjojen välityksellä. 16. Näiden varojen tarkoitus on vahvistaa säätiön taloudellisia varantoja varmistaen siten niiden palvelujen säännönmukaisen jatkuvuuden, joita säätiö tukee. Nykyisen toimintatuen muotojen määräämistä säätiölle lahjoitusrahaston lahjoina tulee voimaperäisesti estää. 17. Riippuen yllä olevista ehdoista lahjoituksia lahjoitusrahastoon voivat säätiön nimissä hyväksyä ketkä tahansa seuraavista kahdesta henkilöstä: LCI:n hallintojohtaja, Lions Clubs Internationalin säätiön hallintojohtaja tai kehitysosaston johtaja; tai joko LCI:n hallintojohtaja, LCIF:n hallintojohtaja Lions Clubs Internationalin säätiön jaostonjohtaja tai kehitysosaston johtaja yhdessä hallituksen jäsenen (jäsenten) kanssa. G. SYRJINTÄKIELTOPERIAATE 6. Syrjintäkieltoperiaate - Työsuhde Lions Clubs Internatiolin säätiö on tasa-arvoa toteuttava työnantaja. Rotuun, uskontoon, ihonväriin, sukupuoleen, ikään, sukupuoleen, kansalliseen alkuperään, invaliditeettiin, vammaan, siviilisäätyyn, syntyperään, veteraaniasemaan tai muuhun suojeltuun asemaan perustuva syrjintä kielletään eikä sitä suvaita. 2. Syrjintäkieltoperiaate - Ohjelma Lions Clubs Internationalin säätiö vahvistaa syrjintäkieltoperiaatteen kaikissa ohjelmissa huolimatta rodusta, uskonnosta, uskontunnustuksesta, ihonväristä, sukupuolesta, iästä, kansallisesta alkuperästä tai vammasta. Hallitus on sitoutunut noudattamaan tätä syrjintäkieltoperiaatetta sekä kehottaa jokaista lionsklubia, joka osallistuu säätiön Sivu 14

15 rahoittamiin projekteihin, vaalimaan lionsperiaatteita ja Lions Clubs Internationalin tarkoituksia siten, että kaikki aktiviteetit kuvastavat ystävyyden ja palvelujen yhteistä tarkoitusperää tavalla, johon ei liity syrjintää. H. PANKKIASIAT 1. Pankkitilit PÄÄTETÄÄN, että kaikki alla mainitut ovat oikeutettuja valitsemaan kussakin maassa, jossa lionsklubeja on olemassa tai voidaan perustaa, seuraavat Lions Clubs International Foundationin puolesta: a. Avata tai sulkea säästötilejä, allekirjoittaa tilisopimuksia ja allekirjoittaa sopimukset liittyen talletuksiin ja muihin palveluihin. b. Allekirjoittaa ja valtuuttaa sekit, tiliotteet, otot, ja muut maksuihin liittyvät tilaukset, paperilla, elektronisesti tai muilla tavoin. c. Sopia verkkopankkiin liittyvät sopimukset Lions Clubs International Foundationin puolesta. 2. Oikeuden omaavat henkilöt Näiden henkilöiden nimet ja alkuperäiset allekirjoitukset, manuaaliset tai faksissa ovat seuraavat: Maryellen Skerik, LCI:n rahastonhoitaja Mark Koerlin, johtaja, LCI:n tilintarkastusosasto Janet Bianchetta, johtaja, LCI:n talousraportoinnin ja seurantaosasto Christine Hastings, LCIF:n talousanalyytikko I. SIJOITUSTOIMINTA 1. Hyväntekeväisyyselinkorkolahjoitukset: PÄÄTETÄÄN, että Säätiön hyväntekeväisyyslahjoitusten vuotuismaksujen (Charitable Gift Annuities, CGA) hoitajaksi tulee Northern Trust. PÄÄTETTÄKÖÖN EDELLEEN, että LCI:n hallintojohtaja, LCIF:n hallintojohtaja, LCI:n rahastonhoitaja tai LCIF:n rahoitusanalyytikko voivat tarpeen vaatiessa toimia tilanteen edellyttämällä tavalla kyseisen sopimuksen tarkoituksen ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Sivu 15

16 PÄÄTETTÄKÖÖN EDELLEEN, että Ketkä tahansa kaksi yllä mainituista Säätiön virkailijoista voivat tilanteen vaatiessa allekirjoituksellaan ja oman harkintakykynsä mukaisesti oikeuttaa Säätiön muun virkailijan toimimaan samalla oikeudella silloin kun tarpeellista. PÄÄTETTÄKÖÖN EDELLEEN, että Northern Trustilla on oikeus olettaa, että edellä mainitut henkilöt ovat mainituissa viroissa ja heillä on mainitut viralliset toimintaoikeudet, kunnes Säätiön sihteeri heille toisin ilmoittaa. PÄÄTETTÄKÖÖN EDELLEEN, että Nämä päätökset vahvistetaan ja ne astuvat voimaan ja sitovat Säätiötä, ellei niitä kumota muilla päätöksillä tulevaisuudessa ja päätöksistä ilmoiteta kirjallisesti The Northern Trust Companyn toimistoon Chicagossa, Illinoisissa. 2. Säätiön sijoituspäätökset perustuvat hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin Yleisrahastosta (General Fund) Humanitäärisestä rahastosta (Humanitarian Fund), Sight First II rahastosta sekä Suunnitelmalahjoitusten rahastosta (Planned Giving Funds). Tämä sijoituspäätöksiä koskevan lausunnon tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä ja niiden tulee aina noudattaa säätiön mallisääntöjä ja ohjesääntöä (Luku XI). Näitä sijoituspäätöksiä koskevia lausuntoja säilytetään LCIF:n hallintojohtajan toimistossa ja ne tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan kerran vuodessa. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti: a. Säätiön hallitus hyväksyy päätökset sijoitussääntöjenmuutoksista, mukaan lukien varojen kohdentamiset. b. Säätiön hallitus hyväksyy muutokset koskien sijoitusneuvojia/konsultteja. c. Varojen siirtäminen käteisvaratileille tai -tileiltä sijoitustileille tai -tileiltä tehdään tarpeen mukaan LCI:n hallintojohtaja LCIF:n vanhempi hallintojohtaja, LCIF:n hallintojohtajan jaoston johtajan tai LCI:n rahastonhoitajan hyväksynnällä. d. Hallitus voi nimittää, valtuuttaa ja ohjata LCIF:n puheenjohtajan suostumuksella ja LCIF:n pääjohtajan, LCI:n rahastonhoitajan, LCIF:n jaostonjohtajan sekä LCI:n Tilintarkastusosaston johtajan yhteistyössä sijoittamaan ja uudelleensijoittamaan säätiön varoja. J. KIRJANPITOMENETELMÄT 1. Kirjanpitosysteemi Kansainvälisen lionsjärjestön säätiön talousasiakirjat säilytetään GAAPin (US Generally Accepted Accounting Principles) sääntöjen mukaisesti sekä paikallisten että liittovaltion Sivu 16

17 sääntöjen mukaisesti. Rahoituslaskelman valmistelu GAAP:n sääntöjen mukaisesti edellyttää, että johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoituihin varojen ja velkojen määrään ja varojen ja vastuusitoumusten julkistamiseen rahoituslaskelman julkistamispäivänä sekä raportoidut saatavat ja kulut raportointikaudelta. Todelliset tulokset voivat muuttua näistä arvioista. Kaikki summat ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa. 2. Sisäinen tilintarkastus Lions Clubs International ja Lions Clubs International Foundation (LCI ja LCIF) tukevat sisäistä tilintarkastustointa itsenäisenä arviointitoimintana, jolla tutkitaan ja arvioidaan LCI:n ja LCIF:n aktiviteetit palveluna johdolle. Sisäisen tilintarkastuksen tarkoitus on avustaa tilintarkastusvaliokuntaa sen toimintojen tehokkaassa toteutuksessa. Suunnittelu Itsenäinen sisäinen tilintarkastaja suorittaa LCI:n ja LCIF:n taloudenhallinnon riskiarvioinnit joka kolmas vuosi. Näiden arviointien tulokset muodostavat pohjan kolmivuotiselle sisäiselle tilintarkastusmenetelmälle. Tilintarkastusvaliokunnan tulee hyväksyä mahdolliset muutokset tähän tilintarkastussuunnitelmaan. Tilintarkastusvaliokunnalla on lopullinen hyväksymisoikeus itsenäisen sisäisen auditoinnin suorittavan tilintarkastajan suhteen. Tilintarkastuksen laajuus Vastuihin sisältyvät toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja systeemien tutkiminen ja arviointi, jotka ovat voimassa ja varmistavat: Tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden; Toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, menettelytapojen, lakien ja säännösten noudattamisen; Varojen suojelemisen; Resurssien taloudellisen ja tehokkaan käytön; ja Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ohjelmien toteuttamisessa. Sisäisen tilintarkastuksen koordinointi Sisäisen tilintarkastuksen koordinointivastuu on rahastonhoitajalla tilintarkastuvaliokunnan valvonnassa. Rahastonhoitaja on vastuussa siitä, että resurssit ovat olemassa tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen tilintarkastuksen suorittamiseksi. Raportointi Sisäinen tilintarkastusorganisaatio valmistelee kirjallisen raportin kunkin tilintarkastusprojektin loppuessa ja se osoitetaan ja jaetaan tilintarkastustoimikunnalle ja pääjohtajalle. Raportti jaetaan myös rahastonhoitajalle, itsenäisille tilintarkastajille ja Sivu 17

18 muulle johdolle tarpeen mukaan. Aktiviteetin tai osaston johtaja, joka saa raportin, vastaa kaikkiin tilintarkastuksen suosituksiin ja vastaukset tulevat olemaan osa lopullista raporttia. Raportin saanut johtaja tai osasto tulee vastaamaan jokaiseen tilintarkastussuositukseen ja nämä vastaukset sisällytetään lopulliseen raporttiin. Lopullisen raportin tulee sisältää: Tilintarkastuksessa esiintulleet huomattavat löydöt ja ehdotetut toimenpiteen tarpeen mukaan. K. MAKSUJEN VÄLITTÄJÄT (FISCAL AGENTS): Maa Nimi Alkaen Intia Neville Mehta 06/29/06 Sivu 18

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti:

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti: LUKU XI RAHA-ASIAT A. JÄRJESTÖN VAROJEN INVESTOINTI Järjestön sijoituspäätökset perustuvat hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin Yleisrahastosta (General Fund) ja Hätäapurahastosta (Emergency Fund).

Lisätiedot

LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET

LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET Nämä säännöt koskevat nykyisiä kansainvälisen hallituksen jäseniä, entisiä kansainvälisiä presidenttejä, entisiä kansainvälisiä johtajia

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Toimintatavat Säätiö kartuttaa varojaan: - adresseista saatavilla lahjoituksilla - hankkimalla lisää Lions -ritareita, Arne Ritari -killan jäseniksi

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko Kansainvälisen hallituksen kokous oli 16.-20.4.2013 Marbellassa, Espanjassa. Hallituksen päätöksiä, täydennettynä ID Kenneth Perssonin hallitusraportin tiedoilla Tilintarkastustoimikunta

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club, Tampere Koivisotnkyä ry. Sen kotipaikka on Tampere. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5)

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) LIONS CLUB RY SÄÄNNÖT (MALLI) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club r.y. Sen kotipaikka on. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2. Tarkoitus Klubin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT LIONS CLUB Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Tampere/Lassinlinna r.y. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa 25.4.2008 Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa 16.11.2008 Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot