2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle"

Transkriptio

1 NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro Lausuja Sisältö Kaavoittajan vastine 1 Päijät-Hämeen Pelastuslaitos Korttelialueille AP ja YL muodostuu väestönsuojan Todetaan Kohdat 1-5 rakentamisvelvoite, jolle voidaan antaa viiden (5) vuoden lykkäys. 2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle voidaan sijoittaa julkisen rakentamisen keskitetylle väestönsuojalle. yhteyteen, mitoituksesta on PHpela / valmiusmestari Vesa Lehtinen antanut lausunnon. 3 Väestönsuojien rakentamisvelvoite voidaan laskea siten, Väestönsuojien rakentamistarve arvioidaan että asunto-osakeyhtiöissä, jotka muodostuvat kunkin rakennushankkeen osalta rakennuslupaomakotitaloista kokonaan tai osittain seuraavasti vaiheessa. omakotitalon suojautumistumistarpeena voidaan pitää kolmea suojattavaa (3 x 0,75 m2 = 2,25 m2 / omakotitalo) - tässä on huomioitu se, ettei omakotitaloihin normaalisti tarvitse rakentaa väestönsuojaa ollenkaan ja koska omakotitalojen rakennusoikeus on 250 m2 niin väestönsuojien rakentamisvelvoite kasvaisi kohtuuttoman suureksi 4 Omakotitalojen asukasmäärä on määritelty samaksi kuin Todetaan keskimäärin rivi- ja kerrostalojen huoneistoissa on asukkaita 2 %:n mukaan 2,25 m2:n väestönsuojanrakentamisvelvoite vastaa yli 110 m2:n rivi- tai

2 kerrostalohuoneistosta muodostuvaa velvoitetta. rivitalojen osalta käytetään väestönsuojan rakentamisvelvoitteen laskennassa normaalia 2 % kerrosalasta 5 Pelastuslain (379/2011) 30 :n mukaan kunta Todetaan huolehtii alueellaan sammutusveden järjestämisestä (408/2011, 2 ) mukaisesti. 6 Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto esittää Koiskalantien merkitsemistä Kunnan ja ELY:n välisissä neuvotteluissa Kohta 6 kaavaan LT-alueena katualueen sijaan. on päädytty Koiskalantien merkitsemiseen asemakaavassa ELY:n tahdon mukaisesti katualueena. 7 Hämeen ELY Viitasammakkoselvitys tehtävä Viitasammakkoselvitys on tehty kohdat 7-16 eikä se aiheuta toimenpiteitä ELY:n lisäkommentti saatu , ei lisätoimenpiteitä 8 Niemelänniemen SL-alueen rajaus on tarkistettava Luontoselvittäjän mukaan aluerajaus on kunnossa Ely-neuvottelun muistiossa rajaus on tarkistettu ELY:n lisäkommetti saatu , rajaus on OK 9 Kaavaan suositellaan Koiskalantien pienpiirteisyyttä Kaava luo tilavarauksen. turvaavia määräyksiä mm. kvl-väylän toteutukseen Lisätty yleismääräys: Koiskalantien linjaus tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja nykyisessä tasossaan 10 Koiskalantien kvl-väylästä olisi hyvä tehdä Poikkileikkauksia tehty kunnan teettämässä kvlpoikkileikkauksia väylän aluevaraussuunnitelmassa 11 Korttelissa 020 sm-alueet vievät liiaksi tontien pinta-alaa Sm-alueet rajattu suurimmaksi osin pois tonteilta Kangastien SM-alue esitetään laajennettavaksi tonteille Rakennusaloja muokattu kauemmaksi SM-alueen rajasta Lahden museolta saatu kaavaehdotusta puoltava kannanotto 12 Kärkjärven rannan maisemalliset vaikutukset tulisi Havainnekuva Kärkjärven puolelta tehty esittää havainnekuvalla 13 Kärkjärven rantatonteilla rakennusoikeutta tulisi hieman Rakennusaloja laskettu korttelissa 011 päärakennuksissa laskea >300

3 14 Kaavassa ohjattava myös laitureiden rakentamista Lisätty yleismääräys: Rantaan rajoittuvilla AO-tonteilla laitureiden enimmäispituus on 10 m. 15 kaavamerkintä "r" hankalasti tulkittavissa r-merkintä jätetty pois kaavamääräyksistä. 16 Yleismääräyksissä esitetyt 50 kem2 lämmöntuotanto- Lämmöntuotantorakennusten rakennusalat on rakennukset edellyttävät kaavassa tarkempaa merkitty kaavaan laaditun kohdennusta aluelämpöselvityksen mukaisesti 17 Uudenmaan ELY Alueen kehittyminen asuinalueena edellyttää, että ELY on esittänyt että Koiskalantie esitetään kaavassa katuna kohdat Koiskalantietä kehitetään katuna, ei yleisenä tienä Kaduksimuuttumispäätös tehdään myöhemmin kunnan ja ELY:n kesken. 18 Liikenneselvitykseen tarvitaan herkkyystarkastelu, jossa Liikenneselvitystä täydennetty yli 50% Taivaanrannan alueelle tulevista käyttää vt4:ää tai Villähteentietä pääasiallisena kulkuväylänä. 19 Tulee arvioida Tasoliittymät-ohjeen Käsitelty liikenneselvityksessä mukaisesti tarvitaanko Villähteentien ja Koiskalantien tai vt 4 risteyksiin parantamistoimenpiteitä 20 Kevyen liikenteen väylän osalta tulee tehdä tarkempi Kunta on teettänyt aluevaraussuunnitelman aluevaraussuunnitelma, jossa osoitetaaan väylän Korttelit muokattu kaikkialla aluevaraussuunnitelman tilantarve ja missä se sijaitsee. Yhteyden tarkastelu tulee esittämän korttelialueen rajauksen mukaiseksi osoittaa nykyiseen väylään saakka 21 Liittyvien katujen tilavaraukset ja riittävät näkemäalueet Nastolan kunta on hyväksynyt kaavaluonnoksen on syytä vielä tarkistaa. näkemäalueet 22 Kadun rakenteiden tulisi sijaita pääsääntöisesti huomioitu kaavassa katualueella 23 Katuliittymä Koiskalantien ja Kidetien risteyksessä Risteysjärjestelyä selkiytetty mm. poistamalla vaikuttavat ahtaalta Sadetien yksisuuntainen tulo Kidetielle sekä

4 PL-alueen järjestelyillä 24 Autopaikkamääräykset ehdotetaan lisättäväksi kaavaan Lisätty yleismääräys Autopaikkoja rakennettava AO- ja AP-tonteilla vähintään 2 ap/asunto Lisäksi AP-tonteilla vieraspaikkoja on osoitettava varsinaisten autopaikkojen lisäksi 1 ap/5 asuntoa. 25 Taivaanrannantien ja Niemelänniementien varren Korjattu. kortteleissa ajoyhteys jokaiselle tontille asti 26 Uudenmaan ELY:llä ei ole tarkoitusta perustaa kaavaan Lev-merkintä jätetään korvataan p-merkinnällä merkittyä levähdysaluetta 27 Liikennemelun osalta on tehtävä selvitys asuinalueen Meluselvitys korjatusta suunnitelmasta tehty kohdalta 28 Asuminen tulee sijoittaa melualueen ulkopuolelle tai Korjataan meluselvityksen perusteella. ratkaista meluongelma rakennusten sijoittelulla. Pihojen melusuojaus tulee tarvittaessa ratkaista rakenteellisella melusuojauksella 29 Hämeen ELY Venepaikkojen enimmäismäärää esitetään lisättäväksi Lisätty kohdat venepaikkojen yhteyteen 30 Venelaitureiden koko tulisi määrätä kaavassa ja Lisätty yleismääräys: Rantaan rajoittuvilla AO-tonteilla osoittaa myös niille aluevaraus sekä ohjata niiden laitureiden enimmäispituus on 10 m. toteuttamista kaavamääräyksin 31 Niemelänniementien varrella olevalla MU-alueella oleva Korjattu pysäköintialue ja venevalkama esitettävä sitovalla aluerajauksella. 32 Lähivirkistysalueelle sijoitetut yhteissaunat tulee osoittaa Lisätty saunojen käyttöä osoittava numeromerkintä tietyn asuinkorttelin käyttöön. Saunojen huoltoajo tulee Kvl-väylä merkitty huoltoajon sallivaksi osoittaa. Kaavaan lisätty määräys, jonka mukaan saunan voi rakentaa vain, jos huoltoajoyhteys on toteutettu. Pelastuslaitoksen kanssa on sovittu neuvottelussa, että ulkoilureittiä pitkin voidaan hoitaa mahdollinen

5 pelastusliikenne. 33 Kortteleiden 020 ja 021 ja rannan välissä oleva Vihervyöhykettä levennetty vihervyöhyke vaikuttaa liian kapealta. Myös SM-alueet ovat käytännössä viheralueita. Lisäksi rannan kosteikkoalue ulottuu pitkälle vesialueelle, jota voi kuivana aikana käyttää 34 Rantakaistaleella M-alueen sijaan suositeltava Korjattu aluemerkintä on VL-1 35 Lahden kaupunki-maankäyttö Kaavaselostuksesta tulee poistaa maininta jatkuvasta Korjattu kohdat asutusnauhasta Lahden suuntaan Lahden kaupungilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia jatkaa kevyen liikenteen väylää Lahden puolella. 36 Asuntokortteleissa varauduttava piha-alueiden Varauduttu osoittamalla 5 m leveät ajoyhteydet muuttamiseen tonteiksi sekä kulkuyhteyksien järjestämiseen näille, siltä varalta että asunto-osakeyhtiöt eivät toteudu 37 Tonttien sisälle osoitettujen yleisten jalankulun alueiden Korjattu toteutus- ja huoltovastuu tulisi osoittaa selkeästi 38 Hulevesisuunnitelman mukaan hulevedet johdetaan korjattu hulevesisuunnitelmassa suoraan tai ojan kautta läheisiin järviin 39 Rakentamisaikainen hulevesien hallinta voi olla vaikeaa Huomioitu hulevesisuunnitelmassa Hulevesien hallinta ja siihen kuuluvat aluevaraukset tulee ottaa huomioon ja ne tulee toteuttaa ajoissa 40 Yksityiseen käyttöön osoitetut sauna- ja Viheraluetta on alueella erittäin runsaasti. talousrakennukset voivat vaikeuttaa Saunat eivät vaikeuta lähivirkistysalueen yleistä käyttöä lähivirkistysalueen käyttöä 41 Lähivirkistysalueelle osoitettu väestönsuoja rajoittaa Siirretty viheralueen yleistä käyttöä. Väestönsuojan voisi sijoittaa urheilukentän viereen palvelemaan kentän toimintoja. 42 Kaikki rakentaminen tulisi ensisijaisesti sijoittaa ks. kohta 35 korttelialueille

6 43 Viheralueille sijoittuvia maalämpöjärjestelmien rakenteita Rakenteet selviävät kunnallistekniikan rakentamisja rakennuksia koskevia kaavamääräyksiä tulee suunnitelmien yhteydessä. Rakenteet eivät vaikuta tarkentaa ja kohdentaa kaavassa tarkemmin maanpinnan käyttöön. Alueet joilla rakenteita sallitaan tulee osoittaa. 44 LE-Sähköverkko Oy Puistomuuntajavaraukset ovat riittävät Huomioitu kaavassa Kohdat Alueen sähköverkot tullaan rakentamaan Alueella nykyisin kulkevat keskijännitejohdot ilmajohtoina maakaapeloituina. Jotta vältytään ylimääräisiltä siirretään pääasiassa Koiskalantien varteen. Aluevaraus kustannuksilta, tulee katuverkko rakentaa riittävältä on huomioitu kaavassa. laajuudelta niillä kohdin, joissa nykyisiä ilmassa kulkevia sähköjohtoja joudutaan purkamaan. 46 Lahden kaupunginmuseo Alueelta on löydetty kolme esihistoriallista asuinpaikkaa. Korjattu kaavakarttaan. Kohta 46 Asuinpaikat pystyttiin jakamaan v tutkimuksessa Lahden museolta saadun kommentin mukaan kahdeksaan erilliseen kohteeseen. Pelastuskaivauksilla kaavamerkinnät voivat olla korjatun kaavaehdotuksen saatiin yksi kohde (Herneniemi 2) poistetuksi suojelu- mukaiset statuksesta ja yksi kohde (Herneniemi 1) pienennettyä oleellisesti. On ongelmallista, että asuintonteilla on edelleen muinaismuistokohteita. Korttelin 020 tonteilla 3, 4, ja 5 sm-aluerajaus peittää noin kolmanneksen tonttien pinta-alasta. Museo ehdottaa että smaluerajaukset rajataan tonttien ulkopuolelle tai lisätään mtt-merkintä, jonka mukaan tonteilla olevat kohteet on tutkittava ennen rakentamista. 47 Päijät-Hämeen maakuntamuseo Kaavaselostuksessa ei ole mainitaa Rakentamistapaohjeet tehdään ehdotusvaiheeseen kohdat rakentamistapaohjeista, joihin viitataan Kaavaselostukseen lisätään maininta rakentamistapakaavamääräyksissä. ohjeista 48 Asuinkortteleiden sopeutumista ympäristöönsä Rakentamistapaohjeet tehdään ehdotusvaiheeseen ohjattava tarkoin kaavamääräyksin tai sitovin rakentamistapaohjein mm.kattomuodoista, julkisivumateriaaleista ja värityksestä. 49 Havainnekuvat auttaisivat hahmottamaan rakennusten Kaavaselostukseen lisätään havainnekuvia sopimista maastoon järveltä katsottuna 50 Lahden seudun rakennusvalvonta Rakennusalat on piirretty aivan liian tiukoiksi. Tämä Korjataan tilanteen mukaan kohdat johtaisi lukuisiin poikkeuslupahakemuksiin rakennuslupavaiheessa.

7 51 Rakennusten etäisyydet tonttien välillä tulisi olla aina Tarkistetaan 8 m etäisyys eri tonteilla olevien rakennusten vähintään 8 metriä myös talousrakennusten välillä. välillä sekä 4 m samalla tontilla olevien rakennusten Muuten aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia rakentajille välillä. palo-osastointi. 52 Jyrkät maastonmuodot yhdistettynä pakotettuun Pakotettuja kerroslukuja vähennetään kerroslukuun aiheuttavat ongelmia suunnittelussa. 53 Rakennusten pakottaminen kiinni katualueeseen Korjattu asettaa katusuunnittelulle suuret vaatimukset (tonttiliittymien korkeusasemat esim Niemelänniementie, Saunapolku) 54 Miten Saunapolun varren vieraspaikoitus on järjestetty? Tonteilla ja kadunvarressa Pääasiassa ei järjestetä vieraspysäköintiä kapean tonttikadun varressa. 55 Rakennusala on sijoitettu usein keskelle tonttia, mikä Korjattu tekee pihasuunnittelusta ongelmallista varsinkin pienillä tonteilla. 56 Hulevesisuunnitelmassa korttelien 001 ja 003 hulevedet Hulevesiratkaisuja on täsmennetty hulevesiselvityksessä. esitetty johdettaviksi ojiin. Ongelmia syntyy, jos tontit Jos ko. korttelit eivät toteudu yhtiömuotoisena, eivät toteudu yhtiömuotoisina ja joudutaan tekemään hulevesisuunnitelmat on tehtävä tapauskohtaisesti rasitesopimuksia. rakennuslupahakemuksen yhteydessä siten, että hulevesiä ei ohjata muille tonteille. 57 Korttelin 014 tontti 2 vaikuttaa olevan liian pieni Korjattu hulevesien imeytyksen kannalta. 58 Alue on rakennussuunnittelun kannalta paikoin Rakennustapaohjeet laadittu helpottamaan suunnittelua erittäin vaativa ja aiheuttaa suunnittelijalle tavallista Maisemalliset vaikutukset on arvioitu selostuksessa enemmän päänvaivaa. Alueen rakentuminen tulee muuttamaan maisemaa merkittävästi. 59 Yhteiskäyttöön tarkoitettu pienvenelaituri olisi tarpeen Korjattu, Sudentullin alue 60 Melontareitti Kymijärven ja Kärkjärven välillä olisi syytä Huomioitu huomioida/turvata kaavassa. 61 Nastola-Sivistyslautakunta Kyseessä on merkittävä hanke, jonka vaikutukset Huomioidaan kunnan taholta

8 kohdat sivistyspalveluiden järjestämiseen tulevat tuottamaan suuria haasteita ja lisäresurssitarpeita sekä käyttötalouteen että investointeihin. Suurimpiin tarpeisiin kuuluu koulu- ja päivähoitotilojen riittävyyden takaaminen tarvittavan palvelun järjestämiseksi. 62 Mahdollinen suuri asukasmäärä voisi puoltaa nuorille Järjestettävissä esim päiväkotirakennukseen tarkoitetun oman tilan varaamista johonkin yhteiskäytössä olevaan rakennukseen. 63 Lisääntyvä palvelutarve lisää väistämättä myös Huomioidaan kunnan taholta henkilöstötarpeita. Päiväkodin ja peruskoulun tilavarauksia tulisi pohtia joko olemassa olevia laajentamalla tai uutta rakentamalla ottaen huomioon investointeihin tarvittavat määrärahat. 64 Kaavoitettava alue sijaitsee paikassa, jossa näyttäisi Huomioidaan kunnan taholta olevan tarkoituksenmukaista käydä myös Lahden kaupungin kanssa neuvotteluja palvelujen järjestämisestä esimerkiksi joidenkin koulupalvelujen osalta. 65 Alueen rakentuminen tulee lisäämään koulukuljetusten Huomioidaan kunnan taholta tarvetta sekä ala- että yläkouluihin. 66 Myös esteetöntä liikkumista ja liikuntamahdollisuuksien Lähiliikuntapaikka voidaan sijoittaa pallokentän alueelle lisääntymistä tulisi pohtia. Alueen laajuuteen nähden myös lähiliikuntapaikka voisi olla tarkoituksenmukainen. 67 Koiskalantien varteen tulisi rakentaa kevyenliikenteen Kevyen liikenteen väylä rakennetaan em. mukaan väylä koko matkalle kaava-alueelta Villähteelle saakka, millä voitaisiin vähentää koulukuljetustarpeita. 68 Nastola-Tekninen lautakunta Maisemallisesti herkillä alueilla tulee olla mahdollista Niemelänniemen alue on kuusivaltaista talousmetsää kohdat säilyttää kasvillisuutta myös korttelien alueella. joka on päätehakkuuvaiheessa. Metsä on lähtökohtai- Niemelänniemen alueella tulisi osoittaa säilytettävää sesti uudistettava. kasvillisuutta/istutettavia alueen osia vähintään tonttien Korttelien sisälle on taloyhtiöissä merkitty puustoista rannan puoleisille rinteille. aluetta, omakotitalotonteilla on myös mahdollisuus säilyttää puustoa. 69 Hulevesien käsittely tulee suunnitella ja mitoittaa jo Korjattu kaavakarttaan kaavoitusvaiheessa siten, että hulevesien käsittelyyn

9 osoitetut alueet ovat asemakaavassa riittävät. 70 Hulevesien käsittelyaltaat tulee osoittaa asemakaavassa. Korjattu kaavakarttaan 71 Rakentamisaikainen hulevesien käsittely tulee ratkaista Ratkaistaan hulevesisuunnitelmassa kaavasuunnittelun aikana siten, että estetään rakentamisaikainen hulevesien valuminen vesistöön. 72 Koiskalantien varteen tulee osoittaa varaus erilliselle Aluevaraussuunnitelma tehty ja kaavaan muokattu sitä kevyen liikenteen väylälle.väylää varten osoitettu vastaavaksi. tilavaraus tulee perustua aluevaraussuunnitelmaan ja olla riittävä. 73 Keskusalueella Koiskalantien varteen rakennettava kevyen liikenteen väylä ja kaava-alueelle sijoittuvat liikenneväylät sijoittuvat vierekkäin ilman erottavia viherkaistoja. Tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja katusuunnittelussa niin, ettei synny häikäisyhaittoja ja ympäristön esteettinen laatu säilyy hyvänä. Pilvitien ajoradan ja Koiskalantien ajoradan välinen etäisyys on noin 20 m. Välissä on kapea viherkaista ja kevyen liikenteen väylä. 74 Varsin suurella tehokkuudella kaavoitetut korttelialueet rakennettavuutta on tutkittu maastossa sijoittuvat paikoitellen maastonmuodoiltaan hyvin vaihteleville alueille. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa tonttien rakennettavuus. 75 Palveluille osoitettujen korttelialueiden mitoitus tulee Kaavassa on varauduttu tilavarauksin varmistaa siten, että paikoitusalueita on riittävästi ja myös paikoitukseen ja huoltoajoon. Tarkemmassa palveluiden huoltoliikenne on turvallisesti toteutettavissa suunnittelussa ratkaisuja tarkennetaan. 76 Alueen liikennejärjestelyjä tulee selkiyttää ja varmistaa Korjattu mm. kortteleiden 029 ja 030 myös kevyn liikenteen turvallinen liikkuminen alueella. kohdalla. Kyynäränkankaan kortteleissa 1, 3, 7, 10 ja 13 on etäisyyttä autopaikoille paikoitellen jopa 100 metriä, mikä aiheuttaa herkästi ajoneuvoliikennettä kevyelle liikenteelle tarkoitetuille väylille sekä kadunvarsipysäköintiä, mikä vaikeuttaa katujen kunnossapitoa. Korjattu 77 Muinaismuistoalueet olisi parempi osoittaa omille Muinaismuistoalueet rajattu neuvottelun mukaan alueilleen kuin tonttialueille. Mikäli ne jätetään tonteille, Lahden museolta saatu ohjeet menettelystä. tulee rakentamistapaohjeissa tuoda esiin tontin käytön rajoitteet ja varmistaa toteutus niin, ettei uhata muinaismuistoja.

10 78 Väestönsuojat tulee osoittaa korttelialueille eikä Väestönsuoja osoitettu urheilukentän viereen, lähivirkistysalueille. jossa se voi samalla palvella kentän toimintoja Muuten väestönsuojat ovat korttelilalueilla. 79 Rakentaminen on korttelialueille osoitettu hyvin tiukasti Todetaan. Tarkasteltu kaavatasolla. Mikäli näin tiukkaa kaavallista ohjausta halutaan osoittaa, on varmistuttava rakennuspaikkojen rakennettavuudesta. Kerrosluvut tulee myös tarkastella maastonmuotojen mukaan. 80 Päärynätie ja Luumutie eivät käy kaavakatujen nimiksi, Kaavan nimistöä muutettu tarpellisilta osin koska ovat jo käytössä Nastolan katuverkolla. Puutarhakatu ei myöskään käy, koska kunnan alueella kadut ovat tie-päätteisiä ja Nastolan katuverkolla on jo olemassa Puutarhatie niminen väylä. 81 Kurastontien liittymä Koiskalantielle osuu maastossa Korjattu kaavakarttaan soveltuvin osin näkemien kannalta vaaralliseen paikkaan. Kyynäränkangaksen pohjoisosan katuverkostossa kyseinen väylä ei ole tarpeellinen ainakaan luonnoksessa esitetyssä laajuudessa. Alueen liikenne voidaan ohjata Viinimarjatien kautta ja käyttämään Luumutien liittymää. Kurastontien rakentaminen ei ole tarpeellista ja se tulee poistaa asemakaavasta. 82 Koiskalantie tulee esittää yleisenä tienä Koiskalantie esitetään kaavassa katuna ELY-keskuksen vaatimukseen mukaisesti 83 Kyynäränkannaksen kortteiden 1, 7, 10, 13, 25, 28, 31, Korjattu poistamalla kulkuväylien viivoitusmerkintä, jolloin 34, 37, 38, 45, 46, 50 ja 53 sisäiset yleiset väylät eivät enää ole yleisiä kulkuväyliä. jalankulkuväylät ovat luonnoksessa esitetyssä ratkaisuna ylläpidon kannalta hankalat ja suurikustannuksiset. Yleiset jalankulkuväylät ja kadut tulee esittää katujen ja yleisten viheralueiden yhteyteen. Tiiviiden pientalokortteleiden sisäisiä väyliä ei tule esittää yleisinä kulkuväylinä, jolloin niiden ylläpitovastuu kuuluu korttelin kiinteistöille. 84 Kyynäränkankaalla Silkkikujan sekä Niemelänniemessä Korjattu Aurinkotien, Tuulitien, Vesitien ja Lämpötien katujen

11 kääntöpaikat rajautuvat kokonaisuudessaan tontteihin, jolloin auratulle lumelle ei jää tilaa väliaikaiseen läjitykseen, mikä nostaa kustannuksia Em. kaduilta on osoitettava viheryhteys tai muuten järjestettävä lumitilaa kuten esim. Niemelänniementien päässä. 85 Niemelänniemen korttelin 033 (PL) sekä korttelin 030 (YL) Korjattu liittymät on sijoitettu toimimattomaan paikkaan liian lähelle Kidetien liittymää Koiskalantiehen. 86 Kidetien, Pilvitien ja Sadetien risteysalue on PL-korttelin Korjattu oletettavia liikennemääriä ajatellen huonosti jäsennelty. Palvelu- ja julkisten rakennusten korttelialueiden katuliittymät tulee selkiyttää paremmin liikennöitäväksi ja ruuhkautumisen estämiseksi. 87 Kaavan aiheuttamat muutokset palvelutarpeissa ja huomioidaan kunnan taholta toimitiloissa pitää valmistella rinnan kaavan valmistelun kansa 88 Mahdollisten jätevedenpumppaamojen tilavaraukset tulisi Pumppaamot on merkitty kaavaluonnokseen huomioida. Mahdolliset lisäksi tulevat pumppaamot ovat pienikokoisia Kunnallisteknisen suunnitelman tarkentuessa voidaan merkitä lisää pumppaamoja tarvittaessa 89 On teetettävä vesihuollon yleissuunnitelma jo tässä Vesihuollon yleissuunnitelma on tehty. vaiheessa. Alueen haasteellisten maastonmuotojen vuoksi on mahdollista että suuri osa kaavoitettavista kiinteistöistä tulee liitettäväksi vesihuoltoon kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Alueen kaavoituksessa on tarpeen tarkastella niin jätevesi- kuin hulevesiasiatkin perusteellisesti läheisen vesistön pilaantumisen välttämiseksi. 90 Lahden seudun ympäristöpalvelut Asemakaavan MY-alueen kaavamääräystä on syytä Liito-orava-alue on merkitty erikseen luo-merkinnällä kohdat tarkentaa, jotta se paremmin suojaa luontoarvojen Alueella ei muita erityisiä luontoarvoja kuin liito-orava säilymisen. MY-arvo on maisemallinen. Merkitty kaavamääräyksiin. 91 Kymijärven ranta-alueen MU-aluevaraus ja Kärkjärven Korjattu leveämmäksi VL-aluevaraus eivät riittävän hyvin toimi ekologisena käytävänä. Viheralueen/-käytävän tulee olla leveämpi

12 Yksi leveämpi yhteys on parempi vaihtoehto kuin kaksi kapeaa. 92 Liito-oravaselvitys on tehty kesäkuussa. Se tulisi tehdä ELY todennut selvitykset riittäviksi uudestaan keväällä, jotta liito-oravan esiintymisestä tai esiintymättömyydestä saadaan varmuus. 93 Niemelänniemen SL-alueen ja korttelin 053 väliin jää ELY:n lausunto saatu, rajaus OK melko kapea suojaviheralue. Korttelin rajausta tulisi tarkistaa. 94 Kaava-asiakirjoista ei selviä, onko alueen vesihuollon Kunnallistekniikan yleissuunnitelma tekeillä toteuttamista tutkittu kaavoitustyön yhteydessä. Alueen tarkennettaan suunnittelun edetessä suunnittelussa on syytä huomioida myös kunnallisteknistä toteutusta mm. kustannussyistä ja jotta verkostoja ei rakennettaisi luo- tai MY-alueille. 95 Niemelänniemessä Niemelänpohjan alueelle esitetyn Korjattu rantasaunan rakennuspaikka on syytä harkita uudelleen. Niemelännpohjan ranta-alue saunan rakennuspaikan edustalla on matalaa ja voimakkaasti ruovikoitunutta ja lisäksi rakennuspaikka on todennäköisesti suhteellisen etäällä vesihuoltolinjoista. 96 Hulevesisuunnitelmasta ei selviä, miten hulevesien purku Huomioidaan hulevesisuunnitelmassa ylivuotona on tarkoitus toteuttaa niin, että vesien purkupaikoilla mm. eroosio estetään. 97 Hulevesisuunnitelmassa ei ole esitetty rakentamisen Tarkentavat hulevesisuunnitelmat laaditaan aikaisia hulevesien käsittelyä, mistä tulee laatia kunnallistekniikan rakentamissuunnittelun suunnitelma yhteydessä sekä rakennuslupavaiheessa kunkin tontin osalta. 98 Suunnittelualueen pintavedet purkautuvat jo rehevöityneisiin järviin, joten myös alueen rakentamisen Huomioidaan hulevesisuunnitelmassa aikainen pintavesien käsittely on tärkeää. 99 Ympäristöterveyskeskus Kaavaselostuksen liikennevaikutusten arvioinnissa ei Korjattu kohdat oteta kantaa liikennemeluun. 100 Kaavamateriaalia tulisi täydentää luotettavalla Liikennemelun selvitys tehty. meluarviolla, jos on epäiltävissä liikennemelusta aiheutuvan haittaa alueen asukkaille.

13 101 Asuinalueiden melutason tulee täyttää valtioneuvoksen on selvitetty meluselvityksessä päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot 102 Rakennustapaohjeet on suositeltavaa liittää Rakentamistapaohjeet lisätään ehdotusvaiheessa ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin 103 Radonin torjuntaa ei ole huomioitu kaavamääräyksissä Radonmääräykset lisätty kaavamääräyksiin Nastolan kunnassa yleisesti käytössä oleva määräys kunnan mallin mukaan radonin torjunnasta tulisi lisätä kaavamääräyksiin. 104 Hulevesisuunnitelmaan on merkitty hulevedet Ratkaistaan asia kunnallisteknisen yleissuunnitelman imeytettäväksi useilla kiinteistöillä, joilla ne korkeuseroista perusteella johtuen jouduttaisiin pumppaamaan hulevesiviemäriin. Nämä kiinteistöt olisi suositeltavaa velvoittaa kaavamääräyksellä liittämään rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtainen suunnitelma hulevesien käsittelystä 105 Määräys mahdollisten öljysäiliöiden turvallisesta Lisätty sijoittamisesta on lisättävä yleisiin kaavamääräyksiin. 106 Maalämpöjärjestelmiä ei tule sijoittaa uimarannan huomioidaan vaatimus kohdalle turvallisuussyistä. 107 Huomioitava, että suunnittelualue jää Nastolan kunnan huomioidaan tilanne kunnan taholta vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle ja aluetta tulee tältä osin päivittää. 2. MIELIPITEET 108 Hokkaran kalaveden omistajat Kaavaratkaisulla ei tarpeettomasti kavenneta perinteisiä huomioidaan , 1:561, metsästys- ja kalastusoikeuksia Kohdat Vesistöön johtavat ojat (pintavesi, hulevesi) otettava Vesistöön ei johdeta ojia, hulevedet imeytetään

14 huomioon perkauskatkoilla ja ojituskatkoilla sekä lietealtailla rehevöitymisen estämiseksi. 110 Nastola-Seura Kolme historiallista torppaa sijoittuu kaavoitettavalle Päijät-Hämeen Museon mukaan eivät aiheuta Kohdat alueelle ja niiden sijaintipaikat tulisi määrittää maastossa toimenpiteitä kaavassa, ja inventoida ennen rakentamista. 111 Arkeologisia tutkimuksia ei ole esitetty kaavan Ovat olleet nähtävilläoloaineistossa mukana liiteasiakirjoissa. ( ei lausuntokappaleissa ) 112 Herneniemen ja korttelin 020 sm-aluerajaukset Korjattu neuvottelussa sovitun mukaan herättävät kysymyksen voidaanko tontit rakentaa muinaismuistot säilyttäen. 113 Herneniemen suojelukohteen ns. alakohteet puuttuvat Rajaus noudattaa Museoviraston lausuntoa asemakaavaluonnoksesta 114 Sorsapohjan kohteen sm-alueen suurimman kohteen Kohteen rajaus on saatu Lahden maakuntamuseolta rajaus tuskin on suora ja korttelin 020 tontin 3 rajan Mikroliitti OY:n rajaus mukainen. 115 Liikenneselvityksen mukaan (s.6) Kuraston kaupalliset Korjattu palvelut ovat helpoiten saavutettavissa Villähteen kautta kuin Ahtialan. Asia on päinvastoin. 116 Koiskalantien nopeusrajoitukseksi mainitaan Korjataan liikenneselvityksessä 60 km/h, mutta tiellä on osittain 50 km/h, osittain 40 km/h nopeusrajoitus. 117 Liikenneselvityksestä ei ilmene kuinka 7,5 km pitkä Liikenneselvitystä täydennetään ELY:n ohjeiden Koiskalantie tulee toimimaan esitetyillä liikennemäärillä mukaan. (1590 autoa/vrk / 2140 autoa/vrk(2030). 118 Liikenneselvityksessä esitetty ajoneuvomäärä ei ota Lahden liikenne menee pääosin Ahtialan suuntaan huomioon Lahden kaupungin yleiskaavoitettuja alueita Koiskalantien varressa ja on alimitoitettu. 119 Koiskalantien liikenteellinen toimivuus täyteen Liikenneselvitykseen on tehty herkkyystarkastelu rakennettuna tulee selvittää sekä mahdolliset muutokset koskien nyt asemakaavoitettavaa aluetta. tiehen kohonneiden liikennemäärien johdosta. 120 Kevyen liikenteen pääyhteys tulisi Kyynäränkannaksella Ei olisi edes toimiva ratkaisu, väylän tarve maantien varrella

15 sijoittaa Kymijärven rantaan. Kevyen liikenteen väylä on sijoitettu kunnan teettämän aluevaraussuunnitelman mukaan Koiskalantien eteläpuolelle. 121 Kyynäränkangaksen alueella on tarpeettoman paljon Korjattu Koiskalantien suuntaisia katuja. Alue voidaan suunnitella myös ilman Puutarhakatua ja myös poikittaisia yhteyksiä voidaan vähentää. Samalla esitetty viherkäytävä saadaan leveämmäksi. 122 Koululaiskuljetuksia ajatellen 5 km koulumatka ylittyy huomioidaan kunnan suunnitelmissa sekä Villähteen ja Ahtialan kouluihin osalla Niemelänniemeä 123 Hulevesisuunnitelma perustuu suurelta osin hulevesien Tarkentavat hulevesisuunnitelmat laaditaan imeyttämiseen tonteille, mikä ei poista etenkään kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien rakentamisen aikana tapahtuvia haittoja Kymi- yhteydessä sekä rakennuslupavaiheessa kunkin ja Kärkjärvelle. tontin osalta. 124 Tonttien pintamaata poistettaessa syntyy laajoja sateille Lisätty yleinen kaavamääräys koskien rantatontteja, joilla ja eroosiolle laajoja alueita, joilta pääsee haitallista hulevedet imeytetään. valumaa läheisiin järviin. Ehdotetaan, että niille tonteilla, joissa ratkaisu perustuu maahan imeyttämiseen vähintään 30% tontista tulee rakentaa niin, ettei pintamaata poisteta tai enintään 2/3 tontista sallitaan täytettäväksi. Nämä sisäiset suojaalueet on määritettävä asemakaavassa. Suoja-alueilla kasvillisuus tulee perustua nykyiseen kasvustoon. Nuori koivikko on tarkoitukseen sopiva pioneerikasvusto 128 Hulevesien johtaminen tontilta toiselle tulee sallia Hulevesien johtaminen voidaan ratkaista ilman rasitteena kaavamääräyksin, jottei jouduta väkinäisesti niiden johtamista tontilta toiselle muotoilemaan jyrkkiä rinnetontteja Hulevesiratkaisut on esitetty hulevesisuunnitelmassa. 129 Rantakaistaleita tulee leventää, jotta rantapuusto säilyy Kannaksen VL-rantakaistaletta levennetty myös kevyen liikenteen väylien kohdalla. 130 Taivaanrannantien omarantaiset rakennuspaikat Esitetyt tontit ovat yleiskaavan mukaisella paikalla rikkovat kevyen liikenteen reitin kulun järven rannassa 131 Kärkjärven puoleiset rantatontit ovat arveluttavia ja Rantatontit ovat yleiskaavan mukaisia Kärkjärvellä häiritsevät Kymijärven loma-asutusta. Rantaan tonteille suunnitellun suojapuuston säilyminen on epäuskottavaa.

16 132 Suunnitelma uhkaa avokallioita Niemelänniemen alueella. Ei maisemallisesti merkittäviä avokallioita alueella 133 Rakennusoikeutta tulisi pienentää ainakin Rakennusoikeuksia tarkistettu alaspäin Kyynäränkangaksen kohdalla selvästi esitetystä 134 Alueen palveluiden elinkaari (lapsiperheiden suuri osuus Todetaan alkuvaiheessa) tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa. 135 Keskustatoimintojen alue on ahdas eikä sisällä Keskustatoimintoja voidaan laajentaa tarvittaessa laajentumismahdollisuutta Koiskalantien toiselle puolen ( kev. liikenteen alikulku ) 136 Asukkaiden omatoimisuudelle tulisi jättää tilaa, samoin huomioidaan kaavaratkaisuissa pallo- ja pelikenttien toteuttamiselle, jotka palvelisivat Urheilualue sisältyy kaavaan peltoalueen reunassa myös 1-2 -luokkalaisia. 137 Keskustatoimintojen alue tulee suunnitella niin, että siltä Korjattu on selvä yhteys eteläpuoliselle Kymijärven rannan laajalle MU-alueelle. 138 Kaavamääräyksiä ja rakennusaloja tulisi väljentää siten, Korjattu että rakennusten tyyppivalikoima olisi suurempi 139 AP korttelissa 031 rakennusala on sijoitettu keskelle Korjattu tonttia siten, että millekään puolelle ei jää tarpeeksi suurta piha-aluetta. 140 Useilla tonteilla joudutaan täyttöihin/leikkauksiin, mikä Vaikeimmille maastonkohdille ei ole osoitettu rakentamista uhkaa alueen maisemallisia arvoja. Ainakin Kyynärän kannaksen alueella (esim Kirsikkapuunkadulla ja Japanikadulla) tulisi tonttien rinnealue suojella kaavassa täytöiltä/leikkauksilta. 141 Niemelänniemellä tontteja on sijoitettu lakialueille, joita Alueella ei ole maisemallisesti merkittäviä avokallioita. tulisi säästää rakentamiselta. Avokalliot tulee huomioida Korjattu siirtämällä rakennusala mäen päältä suunnittelussa, jotta vältytään kalliilta ja maisemaa mm korttelissa 036 pilaavalta louhinnalta. 142 Kymijärven ja Kärkjärven kaavamääräyksissä esitetyt Rakentamiskorkeudet noudattavat ELY:n esittämiä arvoja alimmat sallitut rakentamiskorkeudet ja Arvot perustuvat ELY:n järvikohtaisiin ohjearvoihin eivät vaikuta perustelluilta. alimmista rakentamiskorkeuksista.

17 143 Asuinkorttelit ovat (esim 026 AO) hieman yleiskaavaa Yleiskaavan tulkinta tehty jo aiemmin kunnan ja ELY:n laaja-alaisempia kanssa. Vastaavasti kaikille yleiskaavan sallimille rakennus alueille ei ole rakennettu 144 Luontoselvitys pitäisi tehdä asemakaavakartan eikä Luontoselvitys on todettu riittäväksi. yleiskaavakartan päälle. 145 Luontoselvitys ei vastaa kysymykseen kuinka vallitseva Luontoarvot huomioitu koko alueen laajuus luonto sopeutetaan rakentamiseen. huomioiden mm. keskittämällä rakentamista 146 Luontoselvityksen tekijällä ei ole ollut tiedossa kolmen Lahden Museon lausunnon mukaan asia ei aiheuta vanhan torpan paikkoja, joten näiden pihapiirien toimenpiteitä. Kaavaselostukseen on lisätty ote kasvillisuus ja mahdolliset kulttuurikasvit tai kuninkaankartastosta. arkeofyytit ovat selvittämättä. Vanhin torppa alueella on merkitty jo vuoden 1695 karttaan. Nämä kohteet on selvitettävä. 147 Luontoselvitys ei selvitä säilytettäviä puita tai puuryhmiä Luontoselvittäjän mukaan ei tarpeellista alueella, joka rakennettavalla alueella, joten sitä on pidettävä on pääosin metsää. puutteellisena. 148 Niemelänniemen luonnonsuojelualue on voimassa Rajaus on tutkittu luontoselvityksen yhteydessä v olevassa yleiskaavassa asemakaavaluonnosta ELY:n kaavan rajausta puoltava lausunto saatu suurempi. Kortelin 053 rakentaminen peittää pähkinäpensaskasviston (luontoselvitys, lohko 6). Korttelin muotoilua tulee muuttaa siten, että pähkinäpensaat säilyvät. 149 Viitasammakkoselvitystä ei ole esitetty liitteissä Viitasammakkoselvitys on ollut nähtävilläoloasiakirjoissa 150 Liito-oravan tarvitsemat puut viherkäytävillä ovat Luontoselvittäjän lausunnon mukaan ei tarpeellista, koska selvittämättä. MY-alue, jolla oravat ovat, on riittävän laaja 151 Kymijärven puoleinen venevalkama-alue on alimitoitettu Kaavassa osoitettu uusi LV-alue Kymijärven puolelle. varsinkin kun tilaa paikalla on Niemelänniemeen sijoitettu lisäksi soutuveneiden säilytyspaikkoja. 152 Ohjeellinen kanoottireitti, joka käyttää Kyynäränjokea Korjattu ja uusi venevalkama Kymijärven puolella on merkittävä kaavaan ja harkittava uutta kanoontinlasku- /nostopaikkaa alueella 153 Alueen olemassa oleva venevalkama on kaavassa Korjattu

18 määritettävä nykyisen käytön/osakaskunnan mukaiseksi ja toiseksi kaava-alueelle oma venevalkama. 154 Koska Kuraston eli Kuuselan torpan paikka on tiedossa tulisi tähän liittyvä nimi esittää lähemmän alkuperäistä paikkaansa. Nimissä voisi käyttää esitettyä enemmän olemassa olevia tai Koiskalan kartanoon liittyvää nimistöä. Alueen nimistö on suunniteltu yhtenäiseksi kunnan ohjeiden mukaan 155 Nastolan Luonnonsuojelu ry Kyynärän kannaksen viherkäytävä on siirrettävä Kymijärven puoleista rantakaistaa on levennetty Kohdat Kärkjärven rantaan ja sitä on levennettävä uhanalaisia liito-oravia varten. Liito-oraville tulisi mahdollistaa myös tien ylittäminen puusta toiseen liikkumalla. 156 Kaikki Kyynäränkangaksen pohjoispuolen rantatontit Ei mahdollista, yleiskaava sallii rantatontit kortteleissa 008, 011 sekä korttelissa 005 tontti 2 Tontit ulottuvat yleiskaavassa rantaan asti. tulisi poistaa kokonaan (yhteensä 10 tonttia) 157 Tiestöä Kyynäränkannaksella on vähennettävä Korjattu 158 Hernenienen muinaismuistoalueen pinta-ala tulisi Alue on rajattu Museon lausunnon ja tarkistaa ja alue tulisi jättää tonttien ulkopuolelle pidetyn neuvottelun mukaan 159 Koiskalantien varressa tulisi säästää suurikokoisia puita Lisätty kaavamerkintä suurikokoisten puiden alle 20 m etäisyydellä toisistaan Kyynäränkannaksen säilyttämisestä Koiskalantien varressa viherkäytävän eteläpäässä. 160 Korttelin 005 tontti 2 tulisi muuttaa muinaismuisto- ja Ei ole tarkoituksenmukaista. Muinaismuistorajaus on virkistysalueeksi huomioitu Museoviraston ohjeiden ja suoritettujen kaivausten mukaan. 161 Kyynäränkankaan luontoarvot tulisi huomioida yhtä hyvin Kaavassa on huomioitu ne arvot, joita ko. alueella on kuin Niemelänniemen alueella 162 Tuottajanranta Kurastontien osuus on poistettava kaavasta Kurastontie poistettu autokatuna ja osoitettu pp-merkinnällä kevyen liikenteen väylänä ( nykyinen tie muuttuu kevyen Kohdat liikenteen väyläksi Kärkjärventielle asti.) 163 Tuottajanranta tila on jaettava kahteen, ei kolmeen Korjattu tonttiin. 164 Tuottajanranta tilaan rajoittuvaan venevalkamaan ei saa Alueelle ei ole osoitettu kaavassa laituria.

19 rakentaa venelaituria. Lisätty kaavamääräys, joka kieltää laiturin rakentamisen 165 Tuottajaranta tilaan rajoittuva venevalkama tulee pysyä huomioitu kaavamääräyksissä nykyisten käyttäjien käytössä eikä laajentua yleiseen käyttöön 166 Tuottajaranta tilaan rajoittuva venevalkama-alue tulee korjattu pysyä nykytilanteen laajuisena eikä ulottua Viinimarjatielle saakka. 167 Ehdotetaan että järjestetään neuvottelu, jossa Neuvottelu pidetty kunnassa allekirjoittaneet ovat mukana yhdessä kaavanlaatijan Lisäksi Tuottajarannan tilan omistajia on informoitu kunnan alueen muun osan omistavan maanomistajan ja kunnan ja kaavanlaatijan toimesta useaan otteeseen kaavaehdotuksen kanssa. jatkovalmisteluvaiheissa kaavaratkaisujen osalta ja saatu kunnan kautta Tuottajarannan omistajien tavoitteita kaavan suhteen. 168 Korttelin 014 vieressä oleva venevalkama on pidettävä korjattu edelleen yksityisenä ja sitä saa käyttää vain nykyiset osakkaat 169 Korttelin 014 vieressä oleva LV-1 alue tulee säilyttää huomioitu kaavamääräyksissä luonnontilaisena eikä sinne saa rakentaa laituria, tietä rakennelmia tai vastaavaa. 170 LV-1 alueen laajennusosa tulee muuttaa luonnontilaisena LV-alueen laajennus poistettu säilytettäväksi viheralueeksi ja merkitä kaavaan VL-1 alueena. 171 Kärkjärven rantaviiva tulee säilyttää luonnontilaisena Tarkoittaa kaavamerkintää, istutettava alueen osa koko kaava-alueella. / puustoisena säilytettävä alueen osa 172 Korttelin 014 vieressä olevaa VL-aluetta tulee tarkentaa LV-alueelle on jätettävä kulkutie, LV-alueen pysäköinti niin, että alue säilytetään luonnontilaisena (VL-1) eikä osoitetaan Viinimarjatien VL-1 alueen kohdalle sinne sallita mitään rakentamista tai puuston poistoa 173 Jos uudet talot tarvitsevat venevalkaman, se tulee Venevalkaman sijoituspaikka osoitettu Kymijärven rakentaa jonnekin muualle. puolelle Sudentullinniemeen. 174 Kurastontie säilytettävä yksityistienä ja poistettava Kurastontie muutettu kaavassa pp-väyläksi kaavasta 175 Venevalkaman osakaskunta Nykyinen venevalkama (878:4) säilytetään Korjattu

20 luonnontilaisena Kohdat Nykyiselle venevalkama-alueelle ei saa rakentaa Korjattu minkäänlaista laituria Lisätty kaavamääräys, joka kieltää laiturin rakentamisen. 177 Korttelin 014 ja venevalkaman väliin jätetään viheralue Korjattu kaavaluonnoksen mukaisesti, mutta se muutetaan luonnontilaisena säilytettäväksi viheralueeksi VL Kärkjärveltä katsottuna ranta-alue tulee säilyttää Kärkjärven ranta-alueella puustoisena säilytettävä puustoisena noin 15 metriä rantaviivasta mantereelle vyöhyke on 10 m leveä. päin koko kaava-alueella ja kaikilla rannoilla. 179 Yksityisen venevalkaman ja Viinimarjatien välinen Korjattu venevalkaman laajennusalue (LV-1) on muutettava Katualue poistettu kortelin 014 vierestä. luonnontilaisena säilytettäväksi viheralueeksi VL-1 ja katualue korttelin 014 vieressä on kavennettava noin 5 m leveäksi.

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16630 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 1 Partanen Jussi Sisällysluettelo 1 Uudenmaan

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta.

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 12.6.2015 Valmistelumateriaalin nähtävilläoloaikana (29.1 27.2.2015) saatujen lausuntojen (4 kpl) ja mielipiteiden (6

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kaavakartta nro (5) Hankenro 0740_38 HEL

Kaavakartta nro (5) Hankenro 0740_38 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Kaavakartta nro 12484 1 (5) Hankenro 0740_38 HEL 2015-007191 13.10.2017 VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Haagan alueen (Vaakatie 4 ja 6) asemakaavan muutos (nro 12484) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot