2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle"

Transkriptio

1 NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro Lausuja Sisältö Kaavoittajan vastine 1 Päijät-Hämeen Pelastuslaitos Korttelialueille AP ja YL muodostuu väestönsuojan Todetaan Kohdat 1-5 rakentamisvelvoite, jolle voidaan antaa viiden (5) vuoden lykkäys. 2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle voidaan sijoittaa julkisen rakentamisen keskitetylle väestönsuojalle. yhteyteen, mitoituksesta on PHpela / valmiusmestari Vesa Lehtinen antanut lausunnon. 3 Väestönsuojien rakentamisvelvoite voidaan laskea siten, Väestönsuojien rakentamistarve arvioidaan että asunto-osakeyhtiöissä, jotka muodostuvat kunkin rakennushankkeen osalta rakennuslupaomakotitaloista kokonaan tai osittain seuraavasti vaiheessa. omakotitalon suojautumistumistarpeena voidaan pitää kolmea suojattavaa (3 x 0,75 m2 = 2,25 m2 / omakotitalo) - tässä on huomioitu se, ettei omakotitaloihin normaalisti tarvitse rakentaa väestönsuojaa ollenkaan ja koska omakotitalojen rakennusoikeus on 250 m2 niin väestönsuojien rakentamisvelvoite kasvaisi kohtuuttoman suureksi 4 Omakotitalojen asukasmäärä on määritelty samaksi kuin Todetaan keskimäärin rivi- ja kerrostalojen huoneistoissa on asukkaita 2 %:n mukaan 2,25 m2:n väestönsuojanrakentamisvelvoite vastaa yli 110 m2:n rivi- tai

2 kerrostalohuoneistosta muodostuvaa velvoitetta. rivitalojen osalta käytetään väestönsuojan rakentamisvelvoitteen laskennassa normaalia 2 % kerrosalasta 5 Pelastuslain (379/2011) 30 :n mukaan kunta Todetaan huolehtii alueellaan sammutusveden järjestämisestä (408/2011, 2 ) mukaisesti. 6 Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto esittää Koiskalantien merkitsemistä Kunnan ja ELY:n välisissä neuvotteluissa Kohta 6 kaavaan LT-alueena katualueen sijaan. on päädytty Koiskalantien merkitsemiseen asemakaavassa ELY:n tahdon mukaisesti katualueena. 7 Hämeen ELY Viitasammakkoselvitys tehtävä Viitasammakkoselvitys on tehty kohdat 7-16 eikä se aiheuta toimenpiteitä ELY:n lisäkommentti saatu , ei lisätoimenpiteitä 8 Niemelänniemen SL-alueen rajaus on tarkistettava Luontoselvittäjän mukaan aluerajaus on kunnossa Ely-neuvottelun muistiossa rajaus on tarkistettu ELY:n lisäkommetti saatu , rajaus on OK 9 Kaavaan suositellaan Koiskalantien pienpiirteisyyttä Kaava luo tilavarauksen. turvaavia määräyksiä mm. kvl-väylän toteutukseen Lisätty yleismääräys: Koiskalantien linjaus tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja nykyisessä tasossaan 10 Koiskalantien kvl-väylästä olisi hyvä tehdä Poikkileikkauksia tehty kunnan teettämässä kvlpoikkileikkauksia väylän aluevaraussuunnitelmassa 11 Korttelissa 020 sm-alueet vievät liiaksi tontien pinta-alaa Sm-alueet rajattu suurimmaksi osin pois tonteilta Kangastien SM-alue esitetään laajennettavaksi tonteille Rakennusaloja muokattu kauemmaksi SM-alueen rajasta Lahden museolta saatu kaavaehdotusta puoltava kannanotto 12 Kärkjärven rannan maisemalliset vaikutukset tulisi Havainnekuva Kärkjärven puolelta tehty esittää havainnekuvalla 13 Kärkjärven rantatonteilla rakennusoikeutta tulisi hieman Rakennusaloja laskettu korttelissa 011 päärakennuksissa laskea >300

3 14 Kaavassa ohjattava myös laitureiden rakentamista Lisätty yleismääräys: Rantaan rajoittuvilla AO-tonteilla laitureiden enimmäispituus on 10 m. 15 kaavamerkintä "r" hankalasti tulkittavissa r-merkintä jätetty pois kaavamääräyksistä. 16 Yleismääräyksissä esitetyt 50 kem2 lämmöntuotanto- Lämmöntuotantorakennusten rakennusalat on rakennukset edellyttävät kaavassa tarkempaa merkitty kaavaan laaditun kohdennusta aluelämpöselvityksen mukaisesti 17 Uudenmaan ELY Alueen kehittyminen asuinalueena edellyttää, että ELY on esittänyt että Koiskalantie esitetään kaavassa katuna kohdat Koiskalantietä kehitetään katuna, ei yleisenä tienä Kaduksimuuttumispäätös tehdään myöhemmin kunnan ja ELY:n kesken. 18 Liikenneselvitykseen tarvitaan herkkyystarkastelu, jossa Liikenneselvitystä täydennetty yli 50% Taivaanrannan alueelle tulevista käyttää vt4:ää tai Villähteentietä pääasiallisena kulkuväylänä. 19 Tulee arvioida Tasoliittymät-ohjeen Käsitelty liikenneselvityksessä mukaisesti tarvitaanko Villähteentien ja Koiskalantien tai vt 4 risteyksiin parantamistoimenpiteitä 20 Kevyen liikenteen väylän osalta tulee tehdä tarkempi Kunta on teettänyt aluevaraussuunnitelman aluevaraussuunnitelma, jossa osoitetaaan väylän Korttelit muokattu kaikkialla aluevaraussuunnitelman tilantarve ja missä se sijaitsee. Yhteyden tarkastelu tulee esittämän korttelialueen rajauksen mukaiseksi osoittaa nykyiseen väylään saakka 21 Liittyvien katujen tilavaraukset ja riittävät näkemäalueet Nastolan kunta on hyväksynyt kaavaluonnoksen on syytä vielä tarkistaa. näkemäalueet 22 Kadun rakenteiden tulisi sijaita pääsääntöisesti huomioitu kaavassa katualueella 23 Katuliittymä Koiskalantien ja Kidetien risteyksessä Risteysjärjestelyä selkiytetty mm. poistamalla vaikuttavat ahtaalta Sadetien yksisuuntainen tulo Kidetielle sekä

4 PL-alueen järjestelyillä 24 Autopaikkamääräykset ehdotetaan lisättäväksi kaavaan Lisätty yleismääräys Autopaikkoja rakennettava AO- ja AP-tonteilla vähintään 2 ap/asunto Lisäksi AP-tonteilla vieraspaikkoja on osoitettava varsinaisten autopaikkojen lisäksi 1 ap/5 asuntoa. 25 Taivaanrannantien ja Niemelänniementien varren Korjattu. kortteleissa ajoyhteys jokaiselle tontille asti 26 Uudenmaan ELY:llä ei ole tarkoitusta perustaa kaavaan Lev-merkintä jätetään korvataan p-merkinnällä merkittyä levähdysaluetta 27 Liikennemelun osalta on tehtävä selvitys asuinalueen Meluselvitys korjatusta suunnitelmasta tehty kohdalta 28 Asuminen tulee sijoittaa melualueen ulkopuolelle tai Korjataan meluselvityksen perusteella. ratkaista meluongelma rakennusten sijoittelulla. Pihojen melusuojaus tulee tarvittaessa ratkaista rakenteellisella melusuojauksella 29 Hämeen ELY Venepaikkojen enimmäismäärää esitetään lisättäväksi Lisätty kohdat venepaikkojen yhteyteen 30 Venelaitureiden koko tulisi määrätä kaavassa ja Lisätty yleismääräys: Rantaan rajoittuvilla AO-tonteilla osoittaa myös niille aluevaraus sekä ohjata niiden laitureiden enimmäispituus on 10 m. toteuttamista kaavamääräyksin 31 Niemelänniementien varrella olevalla MU-alueella oleva Korjattu pysäköintialue ja venevalkama esitettävä sitovalla aluerajauksella. 32 Lähivirkistysalueelle sijoitetut yhteissaunat tulee osoittaa Lisätty saunojen käyttöä osoittava numeromerkintä tietyn asuinkorttelin käyttöön. Saunojen huoltoajo tulee Kvl-väylä merkitty huoltoajon sallivaksi osoittaa. Kaavaan lisätty määräys, jonka mukaan saunan voi rakentaa vain, jos huoltoajoyhteys on toteutettu. Pelastuslaitoksen kanssa on sovittu neuvottelussa, että ulkoilureittiä pitkin voidaan hoitaa mahdollinen

5 pelastusliikenne. 33 Kortteleiden 020 ja 021 ja rannan välissä oleva Vihervyöhykettä levennetty vihervyöhyke vaikuttaa liian kapealta. Myös SM-alueet ovat käytännössä viheralueita. Lisäksi rannan kosteikkoalue ulottuu pitkälle vesialueelle, jota voi kuivana aikana käyttää 34 Rantakaistaleella M-alueen sijaan suositeltava Korjattu aluemerkintä on VL-1 35 Lahden kaupunki-maankäyttö Kaavaselostuksesta tulee poistaa maininta jatkuvasta Korjattu kohdat asutusnauhasta Lahden suuntaan Lahden kaupungilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia jatkaa kevyen liikenteen väylää Lahden puolella. 36 Asuntokortteleissa varauduttava piha-alueiden Varauduttu osoittamalla 5 m leveät ajoyhteydet muuttamiseen tonteiksi sekä kulkuyhteyksien järjestämiseen näille, siltä varalta että asunto-osakeyhtiöt eivät toteudu 37 Tonttien sisälle osoitettujen yleisten jalankulun alueiden Korjattu toteutus- ja huoltovastuu tulisi osoittaa selkeästi 38 Hulevesisuunnitelman mukaan hulevedet johdetaan korjattu hulevesisuunnitelmassa suoraan tai ojan kautta läheisiin järviin 39 Rakentamisaikainen hulevesien hallinta voi olla vaikeaa Huomioitu hulevesisuunnitelmassa Hulevesien hallinta ja siihen kuuluvat aluevaraukset tulee ottaa huomioon ja ne tulee toteuttaa ajoissa 40 Yksityiseen käyttöön osoitetut sauna- ja Viheraluetta on alueella erittäin runsaasti. talousrakennukset voivat vaikeuttaa Saunat eivät vaikeuta lähivirkistysalueen yleistä käyttöä lähivirkistysalueen käyttöä 41 Lähivirkistysalueelle osoitettu väestönsuoja rajoittaa Siirretty viheralueen yleistä käyttöä. Väestönsuojan voisi sijoittaa urheilukentän viereen palvelemaan kentän toimintoja. 42 Kaikki rakentaminen tulisi ensisijaisesti sijoittaa ks. kohta 35 korttelialueille

6 43 Viheralueille sijoittuvia maalämpöjärjestelmien rakenteita Rakenteet selviävät kunnallistekniikan rakentamisja rakennuksia koskevia kaavamääräyksiä tulee suunnitelmien yhteydessä. Rakenteet eivät vaikuta tarkentaa ja kohdentaa kaavassa tarkemmin maanpinnan käyttöön. Alueet joilla rakenteita sallitaan tulee osoittaa. 44 LE-Sähköverkko Oy Puistomuuntajavaraukset ovat riittävät Huomioitu kaavassa Kohdat Alueen sähköverkot tullaan rakentamaan Alueella nykyisin kulkevat keskijännitejohdot ilmajohtoina maakaapeloituina. Jotta vältytään ylimääräisiltä siirretään pääasiassa Koiskalantien varteen. Aluevaraus kustannuksilta, tulee katuverkko rakentaa riittävältä on huomioitu kaavassa. laajuudelta niillä kohdin, joissa nykyisiä ilmassa kulkevia sähköjohtoja joudutaan purkamaan. 46 Lahden kaupunginmuseo Alueelta on löydetty kolme esihistoriallista asuinpaikkaa. Korjattu kaavakarttaan. Kohta 46 Asuinpaikat pystyttiin jakamaan v tutkimuksessa Lahden museolta saadun kommentin mukaan kahdeksaan erilliseen kohteeseen. Pelastuskaivauksilla kaavamerkinnät voivat olla korjatun kaavaehdotuksen saatiin yksi kohde (Herneniemi 2) poistetuksi suojelu- mukaiset statuksesta ja yksi kohde (Herneniemi 1) pienennettyä oleellisesti. On ongelmallista, että asuintonteilla on edelleen muinaismuistokohteita. Korttelin 020 tonteilla 3, 4, ja 5 sm-aluerajaus peittää noin kolmanneksen tonttien pinta-alasta. Museo ehdottaa että smaluerajaukset rajataan tonttien ulkopuolelle tai lisätään mtt-merkintä, jonka mukaan tonteilla olevat kohteet on tutkittava ennen rakentamista. 47 Päijät-Hämeen maakuntamuseo Kaavaselostuksessa ei ole mainitaa Rakentamistapaohjeet tehdään ehdotusvaiheeseen kohdat rakentamistapaohjeista, joihin viitataan Kaavaselostukseen lisätään maininta rakentamistapakaavamääräyksissä. ohjeista 48 Asuinkortteleiden sopeutumista ympäristöönsä Rakentamistapaohjeet tehdään ehdotusvaiheeseen ohjattava tarkoin kaavamääräyksin tai sitovin rakentamistapaohjein mm.kattomuodoista, julkisivumateriaaleista ja värityksestä. 49 Havainnekuvat auttaisivat hahmottamaan rakennusten Kaavaselostukseen lisätään havainnekuvia sopimista maastoon järveltä katsottuna 50 Lahden seudun rakennusvalvonta Rakennusalat on piirretty aivan liian tiukoiksi. Tämä Korjataan tilanteen mukaan kohdat johtaisi lukuisiin poikkeuslupahakemuksiin rakennuslupavaiheessa.

7 51 Rakennusten etäisyydet tonttien välillä tulisi olla aina Tarkistetaan 8 m etäisyys eri tonteilla olevien rakennusten vähintään 8 metriä myös talousrakennusten välillä. välillä sekä 4 m samalla tontilla olevien rakennusten Muuten aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia rakentajille välillä. palo-osastointi. 52 Jyrkät maastonmuodot yhdistettynä pakotettuun Pakotettuja kerroslukuja vähennetään kerroslukuun aiheuttavat ongelmia suunnittelussa. 53 Rakennusten pakottaminen kiinni katualueeseen Korjattu asettaa katusuunnittelulle suuret vaatimukset (tonttiliittymien korkeusasemat esim Niemelänniementie, Saunapolku) 54 Miten Saunapolun varren vieraspaikoitus on järjestetty? Tonteilla ja kadunvarressa Pääasiassa ei järjestetä vieraspysäköintiä kapean tonttikadun varressa. 55 Rakennusala on sijoitettu usein keskelle tonttia, mikä Korjattu tekee pihasuunnittelusta ongelmallista varsinkin pienillä tonteilla. 56 Hulevesisuunnitelmassa korttelien 001 ja 003 hulevedet Hulevesiratkaisuja on täsmennetty hulevesiselvityksessä. esitetty johdettaviksi ojiin. Ongelmia syntyy, jos tontit Jos ko. korttelit eivät toteudu yhtiömuotoisena, eivät toteudu yhtiömuotoisina ja joudutaan tekemään hulevesisuunnitelmat on tehtävä tapauskohtaisesti rasitesopimuksia. rakennuslupahakemuksen yhteydessä siten, että hulevesiä ei ohjata muille tonteille. 57 Korttelin 014 tontti 2 vaikuttaa olevan liian pieni Korjattu hulevesien imeytyksen kannalta. 58 Alue on rakennussuunnittelun kannalta paikoin Rakennustapaohjeet laadittu helpottamaan suunnittelua erittäin vaativa ja aiheuttaa suunnittelijalle tavallista Maisemalliset vaikutukset on arvioitu selostuksessa enemmän päänvaivaa. Alueen rakentuminen tulee muuttamaan maisemaa merkittävästi. 59 Yhteiskäyttöön tarkoitettu pienvenelaituri olisi tarpeen Korjattu, Sudentullin alue 60 Melontareitti Kymijärven ja Kärkjärven välillä olisi syytä Huomioitu huomioida/turvata kaavassa. 61 Nastola-Sivistyslautakunta Kyseessä on merkittävä hanke, jonka vaikutukset Huomioidaan kunnan taholta

8 kohdat sivistyspalveluiden järjestämiseen tulevat tuottamaan suuria haasteita ja lisäresurssitarpeita sekä käyttötalouteen että investointeihin. Suurimpiin tarpeisiin kuuluu koulu- ja päivähoitotilojen riittävyyden takaaminen tarvittavan palvelun järjestämiseksi. 62 Mahdollinen suuri asukasmäärä voisi puoltaa nuorille Järjestettävissä esim päiväkotirakennukseen tarkoitetun oman tilan varaamista johonkin yhteiskäytössä olevaan rakennukseen. 63 Lisääntyvä palvelutarve lisää väistämättä myös Huomioidaan kunnan taholta henkilöstötarpeita. Päiväkodin ja peruskoulun tilavarauksia tulisi pohtia joko olemassa olevia laajentamalla tai uutta rakentamalla ottaen huomioon investointeihin tarvittavat määrärahat. 64 Kaavoitettava alue sijaitsee paikassa, jossa näyttäisi Huomioidaan kunnan taholta olevan tarkoituksenmukaista käydä myös Lahden kaupungin kanssa neuvotteluja palvelujen järjestämisestä esimerkiksi joidenkin koulupalvelujen osalta. 65 Alueen rakentuminen tulee lisäämään koulukuljetusten Huomioidaan kunnan taholta tarvetta sekä ala- että yläkouluihin. 66 Myös esteetöntä liikkumista ja liikuntamahdollisuuksien Lähiliikuntapaikka voidaan sijoittaa pallokentän alueelle lisääntymistä tulisi pohtia. Alueen laajuuteen nähden myös lähiliikuntapaikka voisi olla tarkoituksenmukainen. 67 Koiskalantien varteen tulisi rakentaa kevyenliikenteen Kevyen liikenteen väylä rakennetaan em. mukaan väylä koko matkalle kaava-alueelta Villähteelle saakka, millä voitaisiin vähentää koulukuljetustarpeita. 68 Nastola-Tekninen lautakunta Maisemallisesti herkillä alueilla tulee olla mahdollista Niemelänniemen alue on kuusivaltaista talousmetsää kohdat säilyttää kasvillisuutta myös korttelien alueella. joka on päätehakkuuvaiheessa. Metsä on lähtökohtai- Niemelänniemen alueella tulisi osoittaa säilytettävää sesti uudistettava. kasvillisuutta/istutettavia alueen osia vähintään tonttien Korttelien sisälle on taloyhtiöissä merkitty puustoista rannan puoleisille rinteille. aluetta, omakotitalotonteilla on myös mahdollisuus säilyttää puustoa. 69 Hulevesien käsittely tulee suunnitella ja mitoittaa jo Korjattu kaavakarttaan kaavoitusvaiheessa siten, että hulevesien käsittelyyn

9 osoitetut alueet ovat asemakaavassa riittävät. 70 Hulevesien käsittelyaltaat tulee osoittaa asemakaavassa. Korjattu kaavakarttaan 71 Rakentamisaikainen hulevesien käsittely tulee ratkaista Ratkaistaan hulevesisuunnitelmassa kaavasuunnittelun aikana siten, että estetään rakentamisaikainen hulevesien valuminen vesistöön. 72 Koiskalantien varteen tulee osoittaa varaus erilliselle Aluevaraussuunnitelma tehty ja kaavaan muokattu sitä kevyen liikenteen väylälle.väylää varten osoitettu vastaavaksi. tilavaraus tulee perustua aluevaraussuunnitelmaan ja olla riittävä. 73 Keskusalueella Koiskalantien varteen rakennettava kevyen liikenteen väylä ja kaava-alueelle sijoittuvat liikenneväylät sijoittuvat vierekkäin ilman erottavia viherkaistoja. Tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja katusuunnittelussa niin, ettei synny häikäisyhaittoja ja ympäristön esteettinen laatu säilyy hyvänä. Pilvitien ajoradan ja Koiskalantien ajoradan välinen etäisyys on noin 20 m. Välissä on kapea viherkaista ja kevyen liikenteen väylä. 74 Varsin suurella tehokkuudella kaavoitetut korttelialueet rakennettavuutta on tutkittu maastossa sijoittuvat paikoitellen maastonmuodoiltaan hyvin vaihteleville alueille. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa tonttien rakennettavuus. 75 Palveluille osoitettujen korttelialueiden mitoitus tulee Kaavassa on varauduttu tilavarauksin varmistaa siten, että paikoitusalueita on riittävästi ja myös paikoitukseen ja huoltoajoon. Tarkemmassa palveluiden huoltoliikenne on turvallisesti toteutettavissa suunnittelussa ratkaisuja tarkennetaan. 76 Alueen liikennejärjestelyjä tulee selkiyttää ja varmistaa Korjattu mm. kortteleiden 029 ja 030 myös kevyn liikenteen turvallinen liikkuminen alueella. kohdalla. Kyynäränkankaan kortteleissa 1, 3, 7, 10 ja 13 on etäisyyttä autopaikoille paikoitellen jopa 100 metriä, mikä aiheuttaa herkästi ajoneuvoliikennettä kevyelle liikenteelle tarkoitetuille väylille sekä kadunvarsipysäköintiä, mikä vaikeuttaa katujen kunnossapitoa. Korjattu 77 Muinaismuistoalueet olisi parempi osoittaa omille Muinaismuistoalueet rajattu neuvottelun mukaan alueilleen kuin tonttialueille. Mikäli ne jätetään tonteille, Lahden museolta saatu ohjeet menettelystä. tulee rakentamistapaohjeissa tuoda esiin tontin käytön rajoitteet ja varmistaa toteutus niin, ettei uhata muinaismuistoja.

10 78 Väestönsuojat tulee osoittaa korttelialueille eikä Väestönsuoja osoitettu urheilukentän viereen, lähivirkistysalueille. jossa se voi samalla palvella kentän toimintoja Muuten väestönsuojat ovat korttelilalueilla. 79 Rakentaminen on korttelialueille osoitettu hyvin tiukasti Todetaan. Tarkasteltu kaavatasolla. Mikäli näin tiukkaa kaavallista ohjausta halutaan osoittaa, on varmistuttava rakennuspaikkojen rakennettavuudesta. Kerrosluvut tulee myös tarkastella maastonmuotojen mukaan. 80 Päärynätie ja Luumutie eivät käy kaavakatujen nimiksi, Kaavan nimistöä muutettu tarpellisilta osin koska ovat jo käytössä Nastolan katuverkolla. Puutarhakatu ei myöskään käy, koska kunnan alueella kadut ovat tie-päätteisiä ja Nastolan katuverkolla on jo olemassa Puutarhatie niminen väylä. 81 Kurastontien liittymä Koiskalantielle osuu maastossa Korjattu kaavakarttaan soveltuvin osin näkemien kannalta vaaralliseen paikkaan. Kyynäränkangaksen pohjoisosan katuverkostossa kyseinen väylä ei ole tarpeellinen ainakaan luonnoksessa esitetyssä laajuudessa. Alueen liikenne voidaan ohjata Viinimarjatien kautta ja käyttämään Luumutien liittymää. Kurastontien rakentaminen ei ole tarpeellista ja se tulee poistaa asemakaavasta. 82 Koiskalantie tulee esittää yleisenä tienä Koiskalantie esitetään kaavassa katuna ELY-keskuksen vaatimukseen mukaisesti 83 Kyynäränkannaksen kortteiden 1, 7, 10, 13, 25, 28, 31, Korjattu poistamalla kulkuväylien viivoitusmerkintä, jolloin 34, 37, 38, 45, 46, 50 ja 53 sisäiset yleiset väylät eivät enää ole yleisiä kulkuväyliä. jalankulkuväylät ovat luonnoksessa esitetyssä ratkaisuna ylläpidon kannalta hankalat ja suurikustannuksiset. Yleiset jalankulkuväylät ja kadut tulee esittää katujen ja yleisten viheralueiden yhteyteen. Tiiviiden pientalokortteleiden sisäisiä väyliä ei tule esittää yleisinä kulkuväylinä, jolloin niiden ylläpitovastuu kuuluu korttelin kiinteistöille. 84 Kyynäränkankaalla Silkkikujan sekä Niemelänniemessä Korjattu Aurinkotien, Tuulitien, Vesitien ja Lämpötien katujen

11 kääntöpaikat rajautuvat kokonaisuudessaan tontteihin, jolloin auratulle lumelle ei jää tilaa väliaikaiseen läjitykseen, mikä nostaa kustannuksia Em. kaduilta on osoitettava viheryhteys tai muuten järjestettävä lumitilaa kuten esim. Niemelänniementien päässä. 85 Niemelänniemen korttelin 033 (PL) sekä korttelin 030 (YL) Korjattu liittymät on sijoitettu toimimattomaan paikkaan liian lähelle Kidetien liittymää Koiskalantiehen. 86 Kidetien, Pilvitien ja Sadetien risteysalue on PL-korttelin Korjattu oletettavia liikennemääriä ajatellen huonosti jäsennelty. Palvelu- ja julkisten rakennusten korttelialueiden katuliittymät tulee selkiyttää paremmin liikennöitäväksi ja ruuhkautumisen estämiseksi. 87 Kaavan aiheuttamat muutokset palvelutarpeissa ja huomioidaan kunnan taholta toimitiloissa pitää valmistella rinnan kaavan valmistelun kansa 88 Mahdollisten jätevedenpumppaamojen tilavaraukset tulisi Pumppaamot on merkitty kaavaluonnokseen huomioida. Mahdolliset lisäksi tulevat pumppaamot ovat pienikokoisia Kunnallisteknisen suunnitelman tarkentuessa voidaan merkitä lisää pumppaamoja tarvittaessa 89 On teetettävä vesihuollon yleissuunnitelma jo tässä Vesihuollon yleissuunnitelma on tehty. vaiheessa. Alueen haasteellisten maastonmuotojen vuoksi on mahdollista että suuri osa kaavoitettavista kiinteistöistä tulee liitettäväksi vesihuoltoon kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Alueen kaavoituksessa on tarpeen tarkastella niin jätevesi- kuin hulevesiasiatkin perusteellisesti läheisen vesistön pilaantumisen välttämiseksi. 90 Lahden seudun ympäristöpalvelut Asemakaavan MY-alueen kaavamääräystä on syytä Liito-orava-alue on merkitty erikseen luo-merkinnällä kohdat tarkentaa, jotta se paremmin suojaa luontoarvojen Alueella ei muita erityisiä luontoarvoja kuin liito-orava säilymisen. MY-arvo on maisemallinen. Merkitty kaavamääräyksiin. 91 Kymijärven ranta-alueen MU-aluevaraus ja Kärkjärven Korjattu leveämmäksi VL-aluevaraus eivät riittävän hyvin toimi ekologisena käytävänä. Viheralueen/-käytävän tulee olla leveämpi

12 Yksi leveämpi yhteys on parempi vaihtoehto kuin kaksi kapeaa. 92 Liito-oravaselvitys on tehty kesäkuussa. Se tulisi tehdä ELY todennut selvitykset riittäviksi uudestaan keväällä, jotta liito-oravan esiintymisestä tai esiintymättömyydestä saadaan varmuus. 93 Niemelänniemen SL-alueen ja korttelin 053 väliin jää ELY:n lausunto saatu, rajaus OK melko kapea suojaviheralue. Korttelin rajausta tulisi tarkistaa. 94 Kaava-asiakirjoista ei selviä, onko alueen vesihuollon Kunnallistekniikan yleissuunnitelma tekeillä toteuttamista tutkittu kaavoitustyön yhteydessä. Alueen tarkennettaan suunnittelun edetessä suunnittelussa on syytä huomioida myös kunnallisteknistä toteutusta mm. kustannussyistä ja jotta verkostoja ei rakennettaisi luo- tai MY-alueille. 95 Niemelänniemessä Niemelänpohjan alueelle esitetyn Korjattu rantasaunan rakennuspaikka on syytä harkita uudelleen. Niemelännpohjan ranta-alue saunan rakennuspaikan edustalla on matalaa ja voimakkaasti ruovikoitunutta ja lisäksi rakennuspaikka on todennäköisesti suhteellisen etäällä vesihuoltolinjoista. 96 Hulevesisuunnitelmasta ei selviä, miten hulevesien purku Huomioidaan hulevesisuunnitelmassa ylivuotona on tarkoitus toteuttaa niin, että vesien purkupaikoilla mm. eroosio estetään. 97 Hulevesisuunnitelmassa ei ole esitetty rakentamisen Tarkentavat hulevesisuunnitelmat laaditaan aikaisia hulevesien käsittelyä, mistä tulee laatia kunnallistekniikan rakentamissuunnittelun suunnitelma yhteydessä sekä rakennuslupavaiheessa kunkin tontin osalta. 98 Suunnittelualueen pintavedet purkautuvat jo rehevöityneisiin järviin, joten myös alueen rakentamisen Huomioidaan hulevesisuunnitelmassa aikainen pintavesien käsittely on tärkeää. 99 Ympäristöterveyskeskus Kaavaselostuksen liikennevaikutusten arvioinnissa ei Korjattu kohdat oteta kantaa liikennemeluun. 100 Kaavamateriaalia tulisi täydentää luotettavalla Liikennemelun selvitys tehty. meluarviolla, jos on epäiltävissä liikennemelusta aiheutuvan haittaa alueen asukkaille.

13 101 Asuinalueiden melutason tulee täyttää valtioneuvoksen on selvitetty meluselvityksessä päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot 102 Rakennustapaohjeet on suositeltavaa liittää Rakentamistapaohjeet lisätään ehdotusvaiheessa ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin 103 Radonin torjuntaa ei ole huomioitu kaavamääräyksissä Radonmääräykset lisätty kaavamääräyksiin Nastolan kunnassa yleisesti käytössä oleva määräys kunnan mallin mukaan radonin torjunnasta tulisi lisätä kaavamääräyksiin. 104 Hulevesisuunnitelmaan on merkitty hulevedet Ratkaistaan asia kunnallisteknisen yleissuunnitelman imeytettäväksi useilla kiinteistöillä, joilla ne korkeuseroista perusteella johtuen jouduttaisiin pumppaamaan hulevesiviemäriin. Nämä kiinteistöt olisi suositeltavaa velvoittaa kaavamääräyksellä liittämään rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtainen suunnitelma hulevesien käsittelystä 105 Määräys mahdollisten öljysäiliöiden turvallisesta Lisätty sijoittamisesta on lisättävä yleisiin kaavamääräyksiin. 106 Maalämpöjärjestelmiä ei tule sijoittaa uimarannan huomioidaan vaatimus kohdalle turvallisuussyistä. 107 Huomioitava, että suunnittelualue jää Nastolan kunnan huomioidaan tilanne kunnan taholta vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle ja aluetta tulee tältä osin päivittää. 2. MIELIPITEET 108 Hokkaran kalaveden omistajat Kaavaratkaisulla ei tarpeettomasti kavenneta perinteisiä huomioidaan , 1:561, metsästys- ja kalastusoikeuksia Kohdat Vesistöön johtavat ojat (pintavesi, hulevesi) otettava Vesistöön ei johdeta ojia, hulevedet imeytetään

14 huomioon perkauskatkoilla ja ojituskatkoilla sekä lietealtailla rehevöitymisen estämiseksi. 110 Nastola-Seura Kolme historiallista torppaa sijoittuu kaavoitettavalle Päijät-Hämeen Museon mukaan eivät aiheuta Kohdat alueelle ja niiden sijaintipaikat tulisi määrittää maastossa toimenpiteitä kaavassa, ja inventoida ennen rakentamista. 111 Arkeologisia tutkimuksia ei ole esitetty kaavan Ovat olleet nähtävilläoloaineistossa mukana liiteasiakirjoissa. ( ei lausuntokappaleissa ) 112 Herneniemen ja korttelin 020 sm-aluerajaukset Korjattu neuvottelussa sovitun mukaan herättävät kysymyksen voidaanko tontit rakentaa muinaismuistot säilyttäen. 113 Herneniemen suojelukohteen ns. alakohteet puuttuvat Rajaus noudattaa Museoviraston lausuntoa asemakaavaluonnoksesta 114 Sorsapohjan kohteen sm-alueen suurimman kohteen Kohteen rajaus on saatu Lahden maakuntamuseolta rajaus tuskin on suora ja korttelin 020 tontin 3 rajan Mikroliitti OY:n rajaus mukainen. 115 Liikenneselvityksen mukaan (s.6) Kuraston kaupalliset Korjattu palvelut ovat helpoiten saavutettavissa Villähteen kautta kuin Ahtialan. Asia on päinvastoin. 116 Koiskalantien nopeusrajoitukseksi mainitaan Korjataan liikenneselvityksessä 60 km/h, mutta tiellä on osittain 50 km/h, osittain 40 km/h nopeusrajoitus. 117 Liikenneselvityksestä ei ilmene kuinka 7,5 km pitkä Liikenneselvitystä täydennetään ELY:n ohjeiden Koiskalantie tulee toimimaan esitetyillä liikennemäärillä mukaan. (1590 autoa/vrk / 2140 autoa/vrk(2030). 118 Liikenneselvityksessä esitetty ajoneuvomäärä ei ota Lahden liikenne menee pääosin Ahtialan suuntaan huomioon Lahden kaupungin yleiskaavoitettuja alueita Koiskalantien varressa ja on alimitoitettu. 119 Koiskalantien liikenteellinen toimivuus täyteen Liikenneselvitykseen on tehty herkkyystarkastelu rakennettuna tulee selvittää sekä mahdolliset muutokset koskien nyt asemakaavoitettavaa aluetta. tiehen kohonneiden liikennemäärien johdosta. 120 Kevyen liikenteen pääyhteys tulisi Kyynäränkannaksella Ei olisi edes toimiva ratkaisu, väylän tarve maantien varrella

15 sijoittaa Kymijärven rantaan. Kevyen liikenteen väylä on sijoitettu kunnan teettämän aluevaraussuunnitelman mukaan Koiskalantien eteläpuolelle. 121 Kyynäränkangaksen alueella on tarpeettoman paljon Korjattu Koiskalantien suuntaisia katuja. Alue voidaan suunnitella myös ilman Puutarhakatua ja myös poikittaisia yhteyksiä voidaan vähentää. Samalla esitetty viherkäytävä saadaan leveämmäksi. 122 Koululaiskuljetuksia ajatellen 5 km koulumatka ylittyy huomioidaan kunnan suunnitelmissa sekä Villähteen ja Ahtialan kouluihin osalla Niemelänniemeä 123 Hulevesisuunnitelma perustuu suurelta osin hulevesien Tarkentavat hulevesisuunnitelmat laaditaan imeyttämiseen tonteille, mikä ei poista etenkään kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien rakentamisen aikana tapahtuvia haittoja Kymi- yhteydessä sekä rakennuslupavaiheessa kunkin ja Kärkjärvelle. tontin osalta. 124 Tonttien pintamaata poistettaessa syntyy laajoja sateille Lisätty yleinen kaavamääräys koskien rantatontteja, joilla ja eroosiolle laajoja alueita, joilta pääsee haitallista hulevedet imeytetään. valumaa läheisiin järviin. Ehdotetaan, että niille tonteilla, joissa ratkaisu perustuu maahan imeyttämiseen vähintään 30% tontista tulee rakentaa niin, ettei pintamaata poisteta tai enintään 2/3 tontista sallitaan täytettäväksi. Nämä sisäiset suojaalueet on määritettävä asemakaavassa. Suoja-alueilla kasvillisuus tulee perustua nykyiseen kasvustoon. Nuori koivikko on tarkoitukseen sopiva pioneerikasvusto 128 Hulevesien johtaminen tontilta toiselle tulee sallia Hulevesien johtaminen voidaan ratkaista ilman rasitteena kaavamääräyksin, jottei jouduta väkinäisesti niiden johtamista tontilta toiselle muotoilemaan jyrkkiä rinnetontteja Hulevesiratkaisut on esitetty hulevesisuunnitelmassa. 129 Rantakaistaleita tulee leventää, jotta rantapuusto säilyy Kannaksen VL-rantakaistaletta levennetty myös kevyen liikenteen väylien kohdalla. 130 Taivaanrannantien omarantaiset rakennuspaikat Esitetyt tontit ovat yleiskaavan mukaisella paikalla rikkovat kevyen liikenteen reitin kulun järven rannassa 131 Kärkjärven puoleiset rantatontit ovat arveluttavia ja Rantatontit ovat yleiskaavan mukaisia Kärkjärvellä häiritsevät Kymijärven loma-asutusta. Rantaan tonteille suunnitellun suojapuuston säilyminen on epäuskottavaa.

16 132 Suunnitelma uhkaa avokallioita Niemelänniemen alueella. Ei maisemallisesti merkittäviä avokallioita alueella 133 Rakennusoikeutta tulisi pienentää ainakin Rakennusoikeuksia tarkistettu alaspäin Kyynäränkangaksen kohdalla selvästi esitetystä 134 Alueen palveluiden elinkaari (lapsiperheiden suuri osuus Todetaan alkuvaiheessa) tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa. 135 Keskustatoimintojen alue on ahdas eikä sisällä Keskustatoimintoja voidaan laajentaa tarvittaessa laajentumismahdollisuutta Koiskalantien toiselle puolen ( kev. liikenteen alikulku ) 136 Asukkaiden omatoimisuudelle tulisi jättää tilaa, samoin huomioidaan kaavaratkaisuissa pallo- ja pelikenttien toteuttamiselle, jotka palvelisivat Urheilualue sisältyy kaavaan peltoalueen reunassa myös 1-2 -luokkalaisia. 137 Keskustatoimintojen alue tulee suunnitella niin, että siltä Korjattu on selvä yhteys eteläpuoliselle Kymijärven rannan laajalle MU-alueelle. 138 Kaavamääräyksiä ja rakennusaloja tulisi väljentää siten, Korjattu että rakennusten tyyppivalikoima olisi suurempi 139 AP korttelissa 031 rakennusala on sijoitettu keskelle Korjattu tonttia siten, että millekään puolelle ei jää tarpeeksi suurta piha-aluetta. 140 Useilla tonteilla joudutaan täyttöihin/leikkauksiin, mikä Vaikeimmille maastonkohdille ei ole osoitettu rakentamista uhkaa alueen maisemallisia arvoja. Ainakin Kyynärän kannaksen alueella (esim Kirsikkapuunkadulla ja Japanikadulla) tulisi tonttien rinnealue suojella kaavassa täytöiltä/leikkauksilta. 141 Niemelänniemellä tontteja on sijoitettu lakialueille, joita Alueella ei ole maisemallisesti merkittäviä avokallioita. tulisi säästää rakentamiselta. Avokalliot tulee huomioida Korjattu siirtämällä rakennusala mäen päältä suunnittelussa, jotta vältytään kalliilta ja maisemaa mm korttelissa 036 pilaavalta louhinnalta. 142 Kymijärven ja Kärkjärven kaavamääräyksissä esitetyt Rakentamiskorkeudet noudattavat ELY:n esittämiä arvoja alimmat sallitut rakentamiskorkeudet ja Arvot perustuvat ELY:n järvikohtaisiin ohjearvoihin eivät vaikuta perustelluilta. alimmista rakentamiskorkeuksista.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot