OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK"

Transkriptio

1 R SUOMI OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK NR Sisällysluettelo Toimitustarkastus Asennusohje (kisko, vaunu, letku, kaapeli) Asennusohje (pakokaasuletku, magneettikiinnike, suulake) Sähköasennus Kytkentäkaavio Asennustarkastus Puhaltimet Automaattinen puhaltimen käynnistys/ pysäytys Käyttöohje Huolto-ohje Vianetsintäkaavio Varaosat Sivu

2 R Tämä tuote täyttää sitä koskevien EY-direktiivien vaatimukset. Tuotteen vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi sen asennuksen, korjauksen ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta alkuperäisiä varaosia käyttäen. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai AB Ph. Nederman & Co.:hon, jos tarvitset teknistä neuvontaa tai varaosia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, AB Ph. Nederman & Co. vakuutamme omalla vastuullamme, että Nederman MagnaTrack-tuotteet: - Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu - Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake joita tämä vakuutus koskee, täyttävät seuraavien standardien tai muiden säännösasiakirjojen vaatimukset: EN 292-1: 1991, EN 292-2:1991 direktiivin 89/392/EEC ehtojen mukaisesti. AB Ph. Nederman & Co. Sydhamnsgatan 2 S Helsingborg Sweden Kent Berggren, tuotepäällikkö 2

3 OHJEKÄSIKIRJA, MAGNATRACK MagnaTrack pakokaasurata on helppokäyttöinen järjestelmä, joka on tarkoitettu hälytysajoneuvoille, mutta jota voidaan käyttää myös kuorma-ajoneuvoille, busseille jne. Edellytyksenä on, että pakokaasuputki on asennettu alas ajoneuvon taakse tai sivulle. Pakokaasurata soveltuu erityisesti tiloihin, joissa kullakin ajoneuvolla on oma pysäköintipaikkansa, esimerkiksi paloasemille, bussi- ja kuorma-autohalleihin jne. Oikean toiminnan ja mahdollisimman vähäisen huoltotarpeen varmistamiseksi on tärkeää perehtyä tässä ohjekäsikirjassa annettuihin tietoihin. Käsikirja sisältää varoitusmääräyksiä, joiden lukeminen ja noudattaminen on tärkeää. Toimitustarkastus MagnaTrack-toimitus sisältää seuraavat kolme yksikköä: A. Vaakasuoralla letkulla varustettu kisko (osineen) B. Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu C. Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake Tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat: 1 A A. Vaakasuoralla letkulla varustettu kisko (osineen) 1. Kisko (tarkasta, että kiskojen lukumäärä on sama kuin kiskolle haluttu kokonaispituus). 2. Vaakasuora letku (tarkasta, että letkun pituus täsmää kiskon pituuden kanssa) 3. Kaapeli, vaijeri, kiinnitysosat ja liitäntärasia (toimitetaan yhteenasennettuina) 4. Liitosyhde 5. Liitäntäletku 6. Letkunkiristimet/letkuliittimet (molempia 3 kpl) 7. Iskunvaimennin kiinnityslevyineen 8. Irrotusmagneetti 9. Liitäntäosat (sis. 4 ruuvia/liitäntäosa) 10. Ripustusketjut B. Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu. Vaunu (toimitetaan varustettuna pystysuoralla yläletkulla, magneettiyhteellä, 90 tukikäyrällä, kannatinkelalla, pyörätelineellä ja irrotusrasialla). 12. Kiinnityslaatta 13. Ohjekäsikirja C. Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake 14. Letkulla varustettu suulake 15. Letkunkiristin/letkukartio 16. Asennusohje

4 Asennusohje (kisko, vaunu, letku, kaapeli) 0,3-0,5 m min. 0,3 m B Etäisyys kiskon etureunasta hallin oveen on oltava mahdollisen lyhyt. Varmista, että oven voi avata esteettä ilman, että se koskee kiskon kiinnitysosiin. 3-5 m Ennen pakokaasuradan kiskon asentamista on asennuskorkeus ja kiskon sijainti suhteessa ajoneuvon pysäköintikohtaan määriteltävä. Asennuskorkeuden lattiasta kiskon alareunaan on yleensä oltava 3-5 m. Kiskon on oltava vähintään 0,3 m:n päässä oviaukon toisesta reunasta. Jos pakokaasurataa on tarkoitus käyttää ajoneuvojen välissä, ei kahden ajoneuvon välinen etäisyys saa olla liian pieni, vaan vähintään 0,6 m. Moduulirakenteen ja valinnaisen 3 m:n tai 4 m:n pystysuoran letkun vuoksi MagnaTrack voidaan sovittaa joustavasti kulloisiinkin rakennemittoihin. Tästä syystä emme suosittele vaaka- ja pystysuoran letkun lyhentämistä. Poikkeustapauksissa, esim. jos letku on vaurioitunut, voidaan letkuja kuitenkin lyhentää. Virheellisen toiminnan estämiseksi pystysuoraa letkua saa lyhentää vain Nedermanin asennussarjan avulla: Tuotenro Asennussarja ylemmän pystysuoran letkun yläosan lyhentämiseen Asennussarja ylemmän pystysuoran letkun alaosan lyhentämiseen.,,,,,,,,,,,,,, ~ 1,0 m A Huomaa, että vaakasuora letku, täysin kokoonpuristuneena, vie noin 16 % kiskon kokonaispituudesta Mitta A ei sen vuoksi saa olla annettua arvoa lyhyempi ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Kiskon pituus 3,5 m 5,9 m 9,5 m,8 m 15,3 m A väh. 0 m 0 m 0,5 m 0,9 m 1,5 m VAROITUS! Tapaturmavaara! Tarkasta kiskoa asennettaessa, ettei letku voi tarttua mihinkään ulostyöntyvään ajoneuvon osaan ulos tai sisään ajettaessa. 4

5 2 Ø 9,0 Aseta kaikki profiilit peräkkäin lattialla kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä profiilit toisiinsa ruuveilla liitäntäosien avulla. Huomaa, että kaikki liitäntäosat on kiinnitettävä ruuveilla samalta puolelta. 1 Poraa reiät ripustusketjuille n. 2,4 m:n päähän toisistaan joka toiseen profiiliin. Poraa aina suorassa kulmassa profiiliin nähden uramerkintöjen läpi. Kiinnitä ripustusketjut ruuvilla ja mutterilla.,,,,,,,, 4500 N Ensimmäinen ripustuspiste on tuettava taakse suunnatulla tuella. F F = N (2 ripustusosaa) F = 300 N (3 ripustusosaa) F = 8500 N (4-7 ripustusosaa) Viimeinen ripustuspiste on tuettava eteenpäin suunnatulla tuella N N F F 0,1-1,0 m ~ 2,4 m 3 Nosta ja kiinnitä koko kisko kattoon. Ripustusketjut kiinnitetään ruuveilla kannattimiin, kattopalkkeihin tai vastaaviin alla olevien esimerkkien mukaisesti.,,,,, Koko kisko on asennettava hieman kaltevaan asentoon, suositeltava kaltevuus on mm 6 m:n matkalla (pienin mitta hallin oven kohdalla). Kiskoa asennettaessa on kiinnityselementit sovitettava kattoalustan ja ripustuspisteisiin vaikuttavien vetovoimien mukaan (ks. yllä oleva kuva). Kaikki ripustuspisteet on tuettava sivusuunnassa vinotuilla jommankumman kuvan mukaisesti. 5

6 4 Kiinnitä letku pujottamalla sen liukukappaleet profiiliin. Vedä letku koko profiilin pituudelle. Tarkasta, että liukukappaleet ovat oikeassa suunnassa (oikealla olevan kuvan mukaisesti) ja etteivät ne tartu profiilin liitäntäosiin. Liitä maadoituskaapeli vaakasuorasta letkusta liitosyhteeseen. 5 Asenna liitosyhde kiskon takapäätyyn. 6 Nosta vaunu (sekä kannatinkela, 90 tukikäyrä ja pystysuora letku) trukilla, nostokorilla tai vastaavalla laitteella, ks. kuva. työnnä vaunu kiskolle. Liitä vaakasuora letku. Liitä maadoituskaapeli vaakasuorasta letkusta 90 tukikäyrään. 6

7 min. 0,5 m 7 Asenna irrotusmagneetti kiskon etuosaan samalle puolelle, jolla irrotusrasia on vaunussa. Etäisyys kiskon etureunasta on sovitettava tarkalleen oikeaksi asennustarkastuksen mukaisesti, ks. kuva Ruuvaa kiinnityslevy iskunvaimentimineen kiskon etureunaan. Kiinnitä rengaspultti kannatinkelan runkoon. 9 Ruuvaa kiinnityslevy kytkentärasioineen kiskon takareunaan. 10 Ruuvaa rengaspultti kiinnityslevyyn ja kiristä vaijeri. HUOM! Vaijeria ei saa kiristää niin tiukalle, että kisko taipuu. 12 Liitä kaapeli vaunussa olevaan kytkentärasiaan. 13 Liitä 24V AC kiskon takareunaan asennettuun liitäntärasiaan. 7

8 Asennusohje (suulake, pakoputki, magneettikiinnike) Pakoputki (koskee vakio- ja HB-suulaketta) Järjestelmä toimii parhaiten, kun pakoputki on suunnattu kohtisuoraan ulos tai hieman taaksepäin korin sivulta, kuitenkin maks. 45. Putken pään on oltava suora ja sen on oltava korin tasalla tai hieman sen ulkopuolella. Lisäksi pakoputken on oltava sijoitettu niin, että etäisyys ajoneuvon korin alareunaan ja takimmaiseen pyöräkoteloon on vähintään kuvan mukainen. Tarvittaessa on pakoputken paikkaa muutettava. Kiinnityslaatta vakiosuuttimelle Kiinnityslaatta on asennettava ajoneuvon kylkeen kuvassa annettujen mittojen mukaisesti. Vakiosuulake Kiinnitä turvaketjun pikalukko magneettiyhteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä letku magneettiyhteeseen toimitukseen sisältyvällä letkunkiristimellä ja letkukartiolla /- 200 mm min. 200 mm Ajoneuvon eteenpäinajosuunta 250 +/- 150 mm min. 300 mm C max Asenna suulake niin, että se osoittaa ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan, kun se ei ole liitettynä ajoneuvoon. Säätöruuvi. Suulakkeen jousivoiman säätämiseen kiinnityslaatan asennuksen jälkeen. HUOM! Vakiosuulakkeen aukossa on kaksi kpl kitkakappaletta, joista toinen on valmistettu kumista ja toinen teräksestä. Tarkasta, että teräskappale on asetettu etummaiseksi (ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan nähden). Aseta suulake pakoputken päälle ja kiinnitä magneettiyhde kiinnityslaattaan ja varmista, että letku kiristetään oikealla tavalla. Letkun on muodostettava 90 kulma pakoputkeen nähden (ks. seuraavan sivun kuva). Teräskappaleen on oltava tällä puolella. Ajoneuvon eteenpäinajosuunta 8

9 Kiinnityslaatta suulakemallille HB Kiinnityslaatta on asennettava ajoneuvon kylkeen 600 mm:n etäisyydelle pakoputkesta. Tätä etäisyyttä voidaan tarvittaessa muuttaa (+100 mm, -25 mm) säätämällä suulaketta magneettiyhteessä olevan säätöruuvin avulla (ks. alla oleva kuva). Suulake, malli HB Kiinnitä suulakkeen lehtijousi magneettiyhteeseen säätöruuvilla kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä letku magneettiyhteeseen toimitukseen sisältyvällä letkunkiristimellä ja letkukartiolla. min. 200 mm max mm max. 20 min. 300 mm max. 50 mm Ajoneuvon eteenpäinajosuunta Säätöruuvi. Kiinnityslaatan asennuksen jälkeen suulaketta voidaan säätää avaamalla säätöruuvi ja siirtämällä lehtijousta hieman ylös- tai alaspäin. Asenna suulake niin, että se osoittaa ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan, kun se ei ole liitettynä ajoneuvoon. Aseta suulake pakoputken päälle ja kiinnitä magneettiyhde kiinnityslaattaan ja varmista, että letku kiristetään oikealla tavalla (ks. oikealla oleva kuva). Vakio- tai HBsuulakkeen kiinnitys HB-suulakkeen vaihtoehtoinen kiinnitys Kun letku ja suulake on liitetty ajoneuvoon, on letkun alaosan oltava noin 90 kulmassa pakoputkeen nähden. 9

10 Sähköasennus ja kytkentäkaavio Liitännän muuntajasta sähköverkkoon saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. D Irrotusrasia Irrotusmagneetti Kytkentärasia Suojamuuntaja Toisiojännite: 24 V, Teho: väh. 20 VA Huoltokytkin Sulake (luokka 2, USA/Kanada) Verkkoliitäntä AC, 1~ Vaakasuora kaapeli HUOM! Suojamuuntaja, huoltokytkin ja sulake eivät sisälly toimitukseen. Maadoituskaapeli, vaakasuora letku Virtakytkin Maadoituskaapeli, pystysuora letku Sähkömagneetti Asennustarkastus Kun järjestelmän mekaaninen asennus, puhaltimen liitäntä ja sähköasennus on suoritettu, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön seuraavien kohtien tarkastuksen jälkeen: Tarkasta irtoamiskohta. Imuletkun on irrottava pakoputkesta juuri ennen oviaukkoa ajonopeudella, joka saa olla korkeintaan 20 km/h. Säädä irtoamiskohtaa siirtämällä irrotusmagneettia kiskon etuosassa (ks. kohta 7 asennusohjeesta). Jos imuletku ei irrota lainkaan ajoneuvon ajaessa eteenpäin, on kytkintä siirrettävä irrotusrasiassa tämän kuvan mukaisesti. E Tarkasta, että letku kelautuu kunnolla ylös irrotuksen jälkeen ja ettei se koske lattiaan. Säädä tarvittaessa kannatinkelan nostovoimaa huoltoohjeen ohjeiden mukaisesti (sivu 13). Tarkasta, ettei letku pääse tarttumaan mihinkään ajoneuvon osaan tai oven heloihin. Tarkasta ilmamäärä ( m 3 /h 6" imuyksikölle ja m 3 /h 5" imuyksikölle tyhjäkäynnillä) suulakkeen aukossa virtausmittarin avulla. Tarkasta tarvittaessa puhallinpyörän pyörimissuunta ja/tai peltitoiminta. Tarkasta sähköasennus (irrotusrasia, mikrokytkin, magneetti) kytkentäkaavion mukaisesti. 10

11 Puhaltimet Puhallin ei sisälly laitteistoon. Jokainen kisko voidaan liittää keskusimujärjestelmään tai laitoksen tarpeisiin mitoitettuun puhaltimeen. Mahdollisimman hyvän toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää yhtä puhallinta kutakin letkustoa kohti. Seuraavien Nederman-puhaltimien kapasiteetti soveltuu hyvin laitokseen. Suosittelemme, että puhallin sijoitetaan kanaviston loppupäähän, jotta järjestelmä pysyy alipaineisena. F Tuotenro (N24) Moottoriteho: 0,75 kw Kierrosluku: 2800 r/m Verkkoliitäntä: / V 1-vaihe, 50 Hz Tuotenro (N24) Moottoriteho: Kierrosluku: Verkkoliitäntä: 0,75 kw 2800 r/m / V 3-vaihe, 50 Hz Jos useita MagnaTrack-ratoja halutaan liittää keskusimujärjestelmään, voidaan poistopuhaltimena käyttää Nedermanin 529- tai NCF-sarjan puhallinta. Ota yhteys Nederman-jälleenmyyjään oikean puhaltimen valitsemiseksi. Suositeltavat painehäviöt ja ilmamäärät 800 Pa + 45 Pa/kisko-m virtauksella 1000 m 3 /h (imuyksikkö 6") 800 Pa + 30 Pa/kisko-m virtauksella 600 m 3 /h (imuyksikkö 5") Koko järjestelmälle puhaltimineen on suositeltavaa asentaa lukittava turvakytkin. Puhallinkäyrästö Pa 3000 MagnaTrack 15,3m,8m 9,5m 5,9m 3,5m 6" pystysuora letku ,2 kw ,5 kw 1500 N N N m /h Huomaa, että liitoskanavien painehäviö ei sisälly käyriin. Automaattinen puhaltimen käynnistys/pysäytys Nopean ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi puhallin voidaan käynnistää automaattisesti käynnistys-/pysäytyslaitteella (pyydä lisätiedot Nederman-jälleenmyyjältä): Tuotenro Automaattinen käynnistys/pysäytys, moottoriääneen perusteella aktivoituva Tunnistinyksikkö Vastaanotin Automaattinen käynnistys/pysäytys, ajoneuvon sytytysjärjestelmään kytkettävä radiojärjestelmä Lähetin ajoneuvolle Lähetin, käsikäyttöinen Vastaanotin sis. antenni ja seinäkiinnike G

12 Käyttöohje Kytkentä 1. Avaa hallin ovin ja käynnistä pakokaasunpoistopuhallin (tai käynnistys-/ pysäytysautomatiikkaan kytketty puhallin). 2. Peruuta ajoneuvo sisälle halliin niin kauas, että pakoputki on juuri autotallin oven ulkopuolella. H,,,, max. 1 m 3. Työnnä letkun suulake pakoputken päälle. Kiinnitä sen jälkeen letku magneettikiinnikkeeseen, jonka on oltava kiinnitettynä ajoneuvon kyljessä. 4. Peruuta ajoneuvo sisälle ja pysäytä se sille varatulle paikalle. Jätä letku aina kiinni pakoputkeen ajoneuvon pysäköintiajaksi. Vakio- tai HBsuulakkeen kiinnitys Vaihtoehtoinen HB-suulakkeen kiinnitys Letku voidaan irrottaa kiinnityslaatasta käsin magneettiyhteessä olevan virtakytkimen avulla. Irrotus 1. Tarkasta, että imuletku on kiinni magneettikiinnikkeessä ajoneuvon kyljessä ja että suulake on pakoputken aukon päällä. 2. Käynnistä puhallin ja avaa hallin ovi. Aja ajoneuvo ulos hallista. Suurin sallittu ajonopeus on 20 km/h. Letku irtoaa automaattisesti, kun ajoneuvo ajetaan ulos. Letkun kestävät 150 C jatkuvaa ja 180 C tilapäistä lämpöä. Korkeammat lämpötilat voivat lyhentää letkujen kestoikää. Tästä syystä on vältettävä käyttämästä moottoria niin, että pakokaasujen lämpötila voi nousta korkeaksi. VAROITUS! Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Järjestelmää saa käyttää ainoastaan yhdessä ajoneuvoon asennetun magneettikiinnityslaatan kanssa. Järjestelmää ei saa käyttää ajoneuvon polttoainejärjestelmälle suoritettavissa töissä, akun latauksessa tai muissa sellaisissa töissä, joissa muodostuu palavia ja räjähtäviä aineita ja kaasuja. Järjestelmän on oltava irtikytkettynä eikä siihen saa joutua vettä ajoneuvoa pestäessä. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kiskon pituussuunnassa. Järjestelmää ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin pakokaasujen poistoon. Tarkasta, että imuletkun imuteho on riittävä, ennen kuin se yhdistetään ajoneuvon pakoputkeen. Tarkasta tarvittaessa puhallinpyörän pyörimissuunta ja/tai pellin toiminta. Tarkasta suulakkeen kiinnitys ajoneuvon siirtämisen jälkeen. Tarkasta, etteivät letku ja suulake pääse tarttumaan ajoneuvosta ulosulostyöntyviin osiin. 12

13 Huolto-ohje Jotta pakokaasukisko toimisi mahdollisimman hyvin, on seuraavat kohdat tarkastettava suunnilleen annettuina tarkastusaikoina riippuen siitä, kuinka paljon kiskoa käytetään. Vialliset tai kuluneet osat on vaihdettava. I VAROITUS! Tapaturmavaara! Järjestelmän sisällä tehtävissä huolto- ja korjaustöissä, erityisesti suulaketta ja letkua koskevissa töissä, on käytettävä pölysuodattimella varustettua naamaria Tarkasta seuraavat kohdat kerran kuukaudessa 1. Suulakkeen sisäpuoliset kosketuspinnat. Puhdista tarvittaessa. 2. Magneetin toiminta. Tarkasta kiinnitys yhteeseen ja puhdista magneetti ja ajoneuvon kiinnityslaatta tarvittaessa. 3. Irrotuskohta. Imuletkun on irrottava pakoputkesta juuri ennen oviaukkoa ajonopeudella, joka saa olla korkeintaan 20 km/h. Säädä irtoamiskohtaa siirtämällä irrotusmagneettia kiskon etuosassa (ks. kohta 7 asennusohjeesta). 4. Kannatinkelan toiminta. Tarkasta, että letku kelautuu ylös riittävästi irrotuksen jälkeen ja ettei se laahaa lattialla. Säädä tarvittaessa kannatinkelan nostovoimaa alla olevan ohjeen mukaisesti. 1 2 Tarkasta seuraavat kohdat kerran vuodessa tai tarvittaessa 5. Että vaunu kulkee kevyesti koko kiskon pituudella. 6. Että vaijeri on riittävän tiukalla. Kiristä tarvittaessa (ks. asennusohjeen kohta 10). 7. Tarkasta kaapelin kuluneisuus. 8. Ripustusketjujen pulttiliitokset. 9. Letkun liukukappaleet. 10. Kannatinkelan nuora.. Letkut. 12. Kiskoprofiilin iskunvaimennin, tarkasta toiminta. 13. Sähköasennus (ks. kytkentäkaavio). Kannatinkelan nostovoima on säädetty oikein toimituksen yhteydessä. Käytössä on kuitenkin säännöllisesti tarkastettava, että letku kelautuu kunnolla ylös ja ettei se laahaa lattialla. Kannatinkelan nostovoimaa on tarvittaessa lisättävä seuraavasti. Jousivoiman lisäys 1. Pidä toisella kädellä tukevasti kiinni rummun käsipyörästä. 2. Kelaa muutama kierros nuoraa rummulle (4 naksahdusta = 1 kierros) pyörittämällä sitä toisella kädellä. VAROITUS! Tapaturmavaara! Ennen kannatinkelalle tehtäviä töitä, esim. nuoran vaihtoa - on kannatinkelan jousivoima nollattava. 13

14 Vianetsintäkaavio Mahdolliset viat Syyt Toimenpiteet J Imuyksikkö juuttuu kiinni tai irtoaa liian myöhään. 1. Irrotus tapahtuu hallin ulkopuolella. 2. Magneettiyhde ei irtoa ajoneuvon kiinnityslaatasta. 1. Siirrä irrotusmagneettia kiskolla kauemmaksi sisääpäin kiskon päästä (ks. asennusohjeen kohta 7). 2. Tarkasta irrotusrasian toiminta. Suulake juuttuu kiinni tai vaurioituu. Suulake irtoaa liian aikaisin. 1. Irrotus tapahtuu hallin ulkopuolella. 2. Suulakkeen kitkakappaleet puuttuvat, ovat rikki tai asennettu väärin. 3. Suulake on juuttunut pakoputkeen. 4. Suulake laahaa lattialla. 5. Suulakkeen verkko puuttuu tai on vääntynyt. 6. Pakoputki on irti tai vääntynyt. 1. Vakiosuulakkeen jousen pitovoima on liian heikko. 2. Kiinnityslaatta on sijoitettu väärään paikkaan ajoneuvossa. 3. Irrotusmagneetti on sijoitettu väärään paikkaan magneetissa. 4. Suulakkeen kitkakappaleet puuttuvat, ovat rikki tai asennettu väärin. 5. HB-mallisen suulakkeen jousivoima on liian suuri. 1. Siirrä irrotusmagneettia kiskolla kauemmaksi sisääpäin kiskon päästä (ks. asennusohjeen kohta 7). 2. Vaihda kappaleet tai asenna ne oikein sivun 8 ohjeen mukaisesti. 3. Korjaa pakoputki tai muuta pakoputken ja/tai kiinnityslaatan paikkaa sivun 8-9 ohjeen mukaisesti. 4. Tarkasta kannatinkelan toiminta ja säädä nostovoimaa tarvittaessa sivun 13 ohjeen mukaisesti. 5. Vaihda tai oikaise ritilä. 6. Kiinnitä pakoputki tai korjaa vaurio. 1. Lisää jousivoimaa sivun 8 ohjeen mukaisesti. 2. Muuta kiinnityslaatan paikka sivun 8-9 ohjeen mukaisesti. 3. Muuta irrotusmagneetin paikka kiskolla sivun 7 ohjeen kohdan 7 mukaisesti. 4. Vaihda kappaleet tai asenna ne oikein sivun 8 ohjeen mukaisesti. 5. Tarkasta kiinnityslaatan paikka suhteessa pakoputkeen sivun 9 ohjeen mukaisesti. Vaunu tai vaakasuora letku juuttuu kiinni tai liikkuu kankeasti kiskolla. 1. Kiskon liitäntäosat ovat epätasaiset. 2. Letkun liukukappaleet on asennettu väärin kiskoon. 3. Letkun liukukappaleet ovat kuluneet. 1. Asenna liitäntäosat sivun 5 ohjeen kohdan 1 mukaisesti. 2. Asenna liukukappaleet oikeaan paikkaan sivun 6 ohjeen kohdan 5 mukaisesti. 3. Vaihda liukukappaleet. Suulakkeen imuteho on liian pieni. 1. Suulakkeeseen, letkuun tai kanavaan on juuttunut jokin esine. 2. Virheellinen puhallintoiminta. 3. Virheellinen pelti- tai kanavatoiminta. 1. Poista esine. 2. Tarkasta puhaltimen käynnistystoiminto ja/tai puhallinpyörän pyörimissuunta (puhaltimen moottorissa olevan suuntanuolen avulla). 3. Tarkasta, että mahdolliset pellit ovat auki ja ettei kanavissa ole vuotoja, letkuissa tai liitäntäkappaleissa. Magneettiyhde irtoaa tai ei tartu kiinnityslaattaan. 1. Sähkövika 2. Magneetti tai kiinnityslaatta likainen. 3. HB-mallisen suulakkeen jousivoima on liian suuri. 4. Magneettiyhteen käsikäyttöinen virtakytkin epäkunnossa. 1. Tarkasta ja korjaa sivun 10 kytkentäkaavion mukaisesti (annetava pätevän sähköasentajan tehtäväksi). 2. Puhdista. 3. Tarkasta kiinnityslaatan paikka suhteessa pakoputkeen sivun 9 ohjeen mukaisesti. 4. Vaihda magneettiyhde. Magneettiyhde ei irtoa. 1. Sähkövika. 2. Irrotusmagneetti on asennettu väärin kiskoon. 3. Kytkentärasia on asennettu väärin imuyksikön vaunuun. 1. Tarkasta ja korjaa sivun 10 kytkentäkaavion mukaisesti (annetava pätevän sähköasentajan tehtäväksi). 2. Muuta irrotusmagneetin paikka kiskolla sivun 7 ohjeen kohdan 7 mukaisesti. 3. Asenna kytkentärasiavaraosan mukana toimitettavan ohjeen mukaisesti. 14

15 Varaosat Tilausohje Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava: 1. Tuotenumero ja valvontanumero (ks. kannatinkelassa ja yhdessä kiskossa oleva arvokilpi). 2. Varaosan osanumero ja nimitys. Katso alla oleva luettelo. 3. Tarvittavien varaosien määrä. K Varaosaluettelo Rumpu 2 Vaunu, sis. kannatinkelan ja tukikäyrän 5 Nuora 6 Säätöpyörä 9 Suulake, sis. letku ja jousi 10 Kitkakappaleet, pari Suojus 12 Suulakkeen letku 13 Pystysuora letku 14 Magneettiyhde, täydellinen 15 Kiinnityslaatta 16 Liitosyhde 17 Irrotusrasia 18 Vaakasuora letku, sis. liukukappaleet 19 Liukukappaleet, sarja (5 kpl) 20 Kytkentärasia 22 Iskunvaimennin kiinnityslevyineen 23 Vaijeri, kaapeli ja kiinnitysosat 24 Kaapelinpidin, sarja (6 kpl) 25 Ripustusketjut, sarja (7 kpl) 26 Liitäntäletku 27 Irrotusmagneetti 28 Vaunun pyöräsarja 29 Väliprofiili, sis. liitäntäosa 30 Päätyprofiili, sis. liitäntäosa HANKASUONTIE 13, HELSINKI PUH. (90) , FAX (90)

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Asennusohje C 690. www.contura.eu LEK

Asennusohje C 690. www.contura.eu LEK Asennusohje C 690 www.contura.eu 50 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Ruotsi tuotteita

Lisätiedot

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi Asennusohjeita. www.bosch-home.fi 2 Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Sisällysluettelo Kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden yhdisteleminen 3 Kalusteisiin sijoitettavat uunit Asennusohjeita ja

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL Ohjekirja 2003 SF Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että matkailuvaunu vastaa

Lisätiedot