OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK"

Transkriptio

1 R SUOMI OHJEKÄSIKIRJA MAGNATRACK NR Sisällysluettelo Toimitustarkastus Asennusohje (kisko, vaunu, letku, kaapeli) Asennusohje (pakokaasuletku, magneettikiinnike, suulake) Sähköasennus Kytkentäkaavio Asennustarkastus Puhaltimet Automaattinen puhaltimen käynnistys/ pysäytys Käyttöohje Huolto-ohje Vianetsintäkaavio Varaosat Sivu

2 R Tämä tuote täyttää sitä koskevien EY-direktiivien vaatimukset. Tuotteen vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi sen asennuksen, korjauksen ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta alkuperäisiä varaosia käyttäen. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai AB Ph. Nederman & Co.:hon, jos tarvitset teknistä neuvontaa tai varaosia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, AB Ph. Nederman & Co. vakuutamme omalla vastuullamme, että Nederman MagnaTrack-tuotteet: - Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu - Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake joita tämä vakuutus koskee, täyttävät seuraavien standardien tai muiden säännösasiakirjojen vaatimukset: EN 292-1: 1991, EN 292-2:1991 direktiivin 89/392/EEC ehtojen mukaisesti. AB Ph. Nederman & Co. Sydhamnsgatan 2 S Helsingborg Sweden Kent Berggren, tuotepäällikkö 2

3 OHJEKÄSIKIRJA, MAGNATRACK MagnaTrack pakokaasurata on helppokäyttöinen järjestelmä, joka on tarkoitettu hälytysajoneuvoille, mutta jota voidaan käyttää myös kuorma-ajoneuvoille, busseille jne. Edellytyksenä on, että pakokaasuputki on asennettu alas ajoneuvon taakse tai sivulle. Pakokaasurata soveltuu erityisesti tiloihin, joissa kullakin ajoneuvolla on oma pysäköintipaikkansa, esimerkiksi paloasemille, bussi- ja kuorma-autohalleihin jne. Oikean toiminnan ja mahdollisimman vähäisen huoltotarpeen varmistamiseksi on tärkeää perehtyä tässä ohjekäsikirjassa annettuihin tietoihin. Käsikirja sisältää varoitusmääräyksiä, joiden lukeminen ja noudattaminen on tärkeää. Toimitustarkastus MagnaTrack-toimitus sisältää seuraavat kolme yksikköä: A. Vaakasuoralla letkulla varustettu kisko (osineen) B. Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu C. Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake Tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat: 1 A A. Vaakasuoralla letkulla varustettu kisko (osineen) 1. Kisko (tarkasta, että kiskojen lukumäärä on sama kuin kiskolle haluttu kokonaispituus). 2. Vaakasuora letku (tarkasta, että letkun pituus täsmää kiskon pituuden kanssa) 3. Kaapeli, vaijeri, kiinnitysosat ja liitäntärasia (toimitetaan yhteenasennettuina) 4. Liitosyhde 5. Liitäntäletku 6. Letkunkiristimet/letkuliittimet (molempia 3 kpl) 7. Iskunvaimennin kiinnityslevyineen 8. Irrotusmagneetti 9. Liitäntäosat (sis. 4 ruuvia/liitäntäosa) 10. Ripustusketjut B. Pystysuoralla yläletkulla varustettu vaunu. Vaunu (toimitetaan varustettuna pystysuoralla yläletkulla, magneettiyhteellä, 90 tukikäyrällä, kannatinkelalla, pyörätelineellä ja irrotusrasialla). 12. Kiinnityslaatta 13. Ohjekäsikirja C. Pystysuoralla alaletkulla varustettu suulake 14. Letkulla varustettu suulake 15. Letkunkiristin/letkukartio 16. Asennusohje

4 Asennusohje (kisko, vaunu, letku, kaapeli) 0,3-0,5 m min. 0,3 m B Etäisyys kiskon etureunasta hallin oveen on oltava mahdollisen lyhyt. Varmista, että oven voi avata esteettä ilman, että se koskee kiskon kiinnitysosiin. 3-5 m Ennen pakokaasuradan kiskon asentamista on asennuskorkeus ja kiskon sijainti suhteessa ajoneuvon pysäköintikohtaan määriteltävä. Asennuskorkeuden lattiasta kiskon alareunaan on yleensä oltava 3-5 m. Kiskon on oltava vähintään 0,3 m:n päässä oviaukon toisesta reunasta. Jos pakokaasurataa on tarkoitus käyttää ajoneuvojen välissä, ei kahden ajoneuvon välinen etäisyys saa olla liian pieni, vaan vähintään 0,6 m. Moduulirakenteen ja valinnaisen 3 m:n tai 4 m:n pystysuoran letkun vuoksi MagnaTrack voidaan sovittaa joustavasti kulloisiinkin rakennemittoihin. Tästä syystä emme suosittele vaaka- ja pystysuoran letkun lyhentämistä. Poikkeustapauksissa, esim. jos letku on vaurioitunut, voidaan letkuja kuitenkin lyhentää. Virheellisen toiminnan estämiseksi pystysuoraa letkua saa lyhentää vain Nedermanin asennussarjan avulla: Tuotenro Asennussarja ylemmän pystysuoran letkun yläosan lyhentämiseen Asennussarja ylemmän pystysuoran letkun alaosan lyhentämiseen.,,,,,,,,,,,,,, ~ 1,0 m A Huomaa, että vaakasuora letku, täysin kokoonpuristuneena, vie noin 16 % kiskon kokonaispituudesta Mitta A ei sen vuoksi saa olla annettua arvoa lyhyempi ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Kiskon pituus 3,5 m 5,9 m 9,5 m,8 m 15,3 m A väh. 0 m 0 m 0,5 m 0,9 m 1,5 m VAROITUS! Tapaturmavaara! Tarkasta kiskoa asennettaessa, ettei letku voi tarttua mihinkään ulostyöntyvään ajoneuvon osaan ulos tai sisään ajettaessa. 4

5 2 Ø 9,0 Aseta kaikki profiilit peräkkäin lattialla kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä profiilit toisiinsa ruuveilla liitäntäosien avulla. Huomaa, että kaikki liitäntäosat on kiinnitettävä ruuveilla samalta puolelta. 1 Poraa reiät ripustusketjuille n. 2,4 m:n päähän toisistaan joka toiseen profiiliin. Poraa aina suorassa kulmassa profiiliin nähden uramerkintöjen läpi. Kiinnitä ripustusketjut ruuvilla ja mutterilla.,,,,,,,, 4500 N Ensimmäinen ripustuspiste on tuettava taakse suunnatulla tuella. F F = N (2 ripustusosaa) F = 300 N (3 ripustusosaa) F = 8500 N (4-7 ripustusosaa) Viimeinen ripustuspiste on tuettava eteenpäin suunnatulla tuella N N F F 0,1-1,0 m ~ 2,4 m 3 Nosta ja kiinnitä koko kisko kattoon. Ripustusketjut kiinnitetään ruuveilla kannattimiin, kattopalkkeihin tai vastaaviin alla olevien esimerkkien mukaisesti.,,,,, Koko kisko on asennettava hieman kaltevaan asentoon, suositeltava kaltevuus on mm 6 m:n matkalla (pienin mitta hallin oven kohdalla). Kiskoa asennettaessa on kiinnityselementit sovitettava kattoalustan ja ripustuspisteisiin vaikuttavien vetovoimien mukaan (ks. yllä oleva kuva). Kaikki ripustuspisteet on tuettava sivusuunnassa vinotuilla jommankumman kuvan mukaisesti. 5

6 4 Kiinnitä letku pujottamalla sen liukukappaleet profiiliin. Vedä letku koko profiilin pituudelle. Tarkasta, että liukukappaleet ovat oikeassa suunnassa (oikealla olevan kuvan mukaisesti) ja etteivät ne tartu profiilin liitäntäosiin. Liitä maadoituskaapeli vaakasuorasta letkusta liitosyhteeseen. 5 Asenna liitosyhde kiskon takapäätyyn. 6 Nosta vaunu (sekä kannatinkela, 90 tukikäyrä ja pystysuora letku) trukilla, nostokorilla tai vastaavalla laitteella, ks. kuva. työnnä vaunu kiskolle. Liitä vaakasuora letku. Liitä maadoituskaapeli vaakasuorasta letkusta 90 tukikäyrään. 6

7 min. 0,5 m 7 Asenna irrotusmagneetti kiskon etuosaan samalle puolelle, jolla irrotusrasia on vaunussa. Etäisyys kiskon etureunasta on sovitettava tarkalleen oikeaksi asennustarkastuksen mukaisesti, ks. kuva Ruuvaa kiinnityslevy iskunvaimentimineen kiskon etureunaan. Kiinnitä rengaspultti kannatinkelan runkoon. 9 Ruuvaa kiinnityslevy kytkentärasioineen kiskon takareunaan. 10 Ruuvaa rengaspultti kiinnityslevyyn ja kiristä vaijeri. HUOM! Vaijeria ei saa kiristää niin tiukalle, että kisko taipuu. 12 Liitä kaapeli vaunussa olevaan kytkentärasiaan. 13 Liitä 24V AC kiskon takareunaan asennettuun liitäntärasiaan. 7

8 Asennusohje (suulake, pakoputki, magneettikiinnike) Pakoputki (koskee vakio- ja HB-suulaketta) Järjestelmä toimii parhaiten, kun pakoputki on suunnattu kohtisuoraan ulos tai hieman taaksepäin korin sivulta, kuitenkin maks. 45. Putken pään on oltava suora ja sen on oltava korin tasalla tai hieman sen ulkopuolella. Lisäksi pakoputken on oltava sijoitettu niin, että etäisyys ajoneuvon korin alareunaan ja takimmaiseen pyöräkoteloon on vähintään kuvan mukainen. Tarvittaessa on pakoputken paikkaa muutettava. Kiinnityslaatta vakiosuuttimelle Kiinnityslaatta on asennettava ajoneuvon kylkeen kuvassa annettujen mittojen mukaisesti. Vakiosuulake Kiinnitä turvaketjun pikalukko magneettiyhteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä letku magneettiyhteeseen toimitukseen sisältyvällä letkunkiristimellä ja letkukartiolla /- 200 mm min. 200 mm Ajoneuvon eteenpäinajosuunta 250 +/- 150 mm min. 300 mm C max Asenna suulake niin, että se osoittaa ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan, kun se ei ole liitettynä ajoneuvoon. Säätöruuvi. Suulakkeen jousivoiman säätämiseen kiinnityslaatan asennuksen jälkeen. HUOM! Vakiosuulakkeen aukossa on kaksi kpl kitkakappaletta, joista toinen on valmistettu kumista ja toinen teräksestä. Tarkasta, että teräskappale on asetettu etummaiseksi (ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan nähden). Aseta suulake pakoputken päälle ja kiinnitä magneettiyhde kiinnityslaattaan ja varmista, että letku kiristetään oikealla tavalla. Letkun on muodostettava 90 kulma pakoputkeen nähden (ks. seuraavan sivun kuva). Teräskappaleen on oltava tällä puolella. Ajoneuvon eteenpäinajosuunta 8

9 Kiinnityslaatta suulakemallille HB Kiinnityslaatta on asennettava ajoneuvon kylkeen 600 mm:n etäisyydelle pakoputkesta. Tätä etäisyyttä voidaan tarvittaessa muuttaa (+100 mm, -25 mm) säätämällä suulaketta magneettiyhteessä olevan säätöruuvin avulla (ks. alla oleva kuva). Suulake, malli HB Kiinnitä suulakkeen lehtijousi magneettiyhteeseen säätöruuvilla kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä letku magneettiyhteeseen toimitukseen sisältyvällä letkunkiristimellä ja letkukartiolla. min. 200 mm max mm max. 20 min. 300 mm max. 50 mm Ajoneuvon eteenpäinajosuunta Säätöruuvi. Kiinnityslaatan asennuksen jälkeen suulaketta voidaan säätää avaamalla säätöruuvi ja siirtämällä lehtijousta hieman ylös- tai alaspäin. Asenna suulake niin, että se osoittaa ajoneuvon eteenpäinajosuuntaan, kun se ei ole liitettynä ajoneuvoon. Aseta suulake pakoputken päälle ja kiinnitä magneettiyhde kiinnityslaattaan ja varmista, että letku kiristetään oikealla tavalla (ks. oikealla oleva kuva). Vakio- tai HBsuulakkeen kiinnitys HB-suulakkeen vaihtoehtoinen kiinnitys Kun letku ja suulake on liitetty ajoneuvoon, on letkun alaosan oltava noin 90 kulmassa pakoputkeen nähden. 9

10 Sähköasennus ja kytkentäkaavio Liitännän muuntajasta sähköverkkoon saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. D Irrotusrasia Irrotusmagneetti Kytkentärasia Suojamuuntaja Toisiojännite: 24 V, Teho: väh. 20 VA Huoltokytkin Sulake (luokka 2, USA/Kanada) Verkkoliitäntä AC, 1~ Vaakasuora kaapeli HUOM! Suojamuuntaja, huoltokytkin ja sulake eivät sisälly toimitukseen. Maadoituskaapeli, vaakasuora letku Virtakytkin Maadoituskaapeli, pystysuora letku Sähkömagneetti Asennustarkastus Kun järjestelmän mekaaninen asennus, puhaltimen liitäntä ja sähköasennus on suoritettu, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön seuraavien kohtien tarkastuksen jälkeen: Tarkasta irtoamiskohta. Imuletkun on irrottava pakoputkesta juuri ennen oviaukkoa ajonopeudella, joka saa olla korkeintaan 20 km/h. Säädä irtoamiskohtaa siirtämällä irrotusmagneettia kiskon etuosassa (ks. kohta 7 asennusohjeesta). Jos imuletku ei irrota lainkaan ajoneuvon ajaessa eteenpäin, on kytkintä siirrettävä irrotusrasiassa tämän kuvan mukaisesti. E Tarkasta, että letku kelautuu kunnolla ylös irrotuksen jälkeen ja ettei se koske lattiaan. Säädä tarvittaessa kannatinkelan nostovoimaa huoltoohjeen ohjeiden mukaisesti (sivu 13). Tarkasta, ettei letku pääse tarttumaan mihinkään ajoneuvon osaan tai oven heloihin. Tarkasta ilmamäärä ( m 3 /h 6" imuyksikölle ja m 3 /h 5" imuyksikölle tyhjäkäynnillä) suulakkeen aukossa virtausmittarin avulla. Tarkasta tarvittaessa puhallinpyörän pyörimissuunta ja/tai peltitoiminta. Tarkasta sähköasennus (irrotusrasia, mikrokytkin, magneetti) kytkentäkaavion mukaisesti. 10

11 Puhaltimet Puhallin ei sisälly laitteistoon. Jokainen kisko voidaan liittää keskusimujärjestelmään tai laitoksen tarpeisiin mitoitettuun puhaltimeen. Mahdollisimman hyvän toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää yhtä puhallinta kutakin letkustoa kohti. Seuraavien Nederman-puhaltimien kapasiteetti soveltuu hyvin laitokseen. Suosittelemme, että puhallin sijoitetaan kanaviston loppupäähän, jotta järjestelmä pysyy alipaineisena. F Tuotenro (N24) Moottoriteho: 0,75 kw Kierrosluku: 2800 r/m Verkkoliitäntä: / V 1-vaihe, 50 Hz Tuotenro (N24) Moottoriteho: Kierrosluku: Verkkoliitäntä: 0,75 kw 2800 r/m / V 3-vaihe, 50 Hz Jos useita MagnaTrack-ratoja halutaan liittää keskusimujärjestelmään, voidaan poistopuhaltimena käyttää Nedermanin 529- tai NCF-sarjan puhallinta. Ota yhteys Nederman-jälleenmyyjään oikean puhaltimen valitsemiseksi. Suositeltavat painehäviöt ja ilmamäärät 800 Pa + 45 Pa/kisko-m virtauksella 1000 m 3 /h (imuyksikkö 6") 800 Pa + 30 Pa/kisko-m virtauksella 600 m 3 /h (imuyksikkö 5") Koko järjestelmälle puhaltimineen on suositeltavaa asentaa lukittava turvakytkin. Puhallinkäyrästö Pa 3000 MagnaTrack 15,3m,8m 9,5m 5,9m 3,5m 6" pystysuora letku ,2 kw ,5 kw 1500 N N N m /h Huomaa, että liitoskanavien painehäviö ei sisälly käyriin. Automaattinen puhaltimen käynnistys/pysäytys Nopean ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi puhallin voidaan käynnistää automaattisesti käynnistys-/pysäytyslaitteella (pyydä lisätiedot Nederman-jälleenmyyjältä): Tuotenro Automaattinen käynnistys/pysäytys, moottoriääneen perusteella aktivoituva Tunnistinyksikkö Vastaanotin Automaattinen käynnistys/pysäytys, ajoneuvon sytytysjärjestelmään kytkettävä radiojärjestelmä Lähetin ajoneuvolle Lähetin, käsikäyttöinen Vastaanotin sis. antenni ja seinäkiinnike G

12 Käyttöohje Kytkentä 1. Avaa hallin ovin ja käynnistä pakokaasunpoistopuhallin (tai käynnistys-/ pysäytysautomatiikkaan kytketty puhallin). 2. Peruuta ajoneuvo sisälle halliin niin kauas, että pakoputki on juuri autotallin oven ulkopuolella. H,,,, max. 1 m 3. Työnnä letkun suulake pakoputken päälle. Kiinnitä sen jälkeen letku magneettikiinnikkeeseen, jonka on oltava kiinnitettynä ajoneuvon kyljessä. 4. Peruuta ajoneuvo sisälle ja pysäytä se sille varatulle paikalle. Jätä letku aina kiinni pakoputkeen ajoneuvon pysäköintiajaksi. Vakio- tai HBsuulakkeen kiinnitys Vaihtoehtoinen HB-suulakkeen kiinnitys Letku voidaan irrottaa kiinnityslaatasta käsin magneettiyhteessä olevan virtakytkimen avulla. Irrotus 1. Tarkasta, että imuletku on kiinni magneettikiinnikkeessä ajoneuvon kyljessä ja että suulake on pakoputken aukon päällä. 2. Käynnistä puhallin ja avaa hallin ovi. Aja ajoneuvo ulos hallista. Suurin sallittu ajonopeus on 20 km/h. Letku irtoaa automaattisesti, kun ajoneuvo ajetaan ulos. Letkun kestävät 150 C jatkuvaa ja 180 C tilapäistä lämpöä. Korkeammat lämpötilat voivat lyhentää letkujen kestoikää. Tästä syystä on vältettävä käyttämästä moottoria niin, että pakokaasujen lämpötila voi nousta korkeaksi. VAROITUS! Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Järjestelmää saa käyttää ainoastaan yhdessä ajoneuvoon asennetun magneettikiinnityslaatan kanssa. Järjestelmää ei saa käyttää ajoneuvon polttoainejärjestelmälle suoritettavissa töissä, akun latauksessa tai muissa sellaisissa töissä, joissa muodostuu palavia ja räjähtäviä aineita ja kaasuja. Järjestelmän on oltava irtikytkettynä eikä siihen saa joutua vettä ajoneuvoa pestäessä. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kiskon pituussuunnassa. Järjestelmää ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin pakokaasujen poistoon. Tarkasta, että imuletkun imuteho on riittävä, ennen kuin se yhdistetään ajoneuvon pakoputkeen. Tarkasta tarvittaessa puhallinpyörän pyörimissuunta ja/tai pellin toiminta. Tarkasta suulakkeen kiinnitys ajoneuvon siirtämisen jälkeen. Tarkasta, etteivät letku ja suulake pääse tarttumaan ajoneuvosta ulosulostyöntyviin osiin. 12

13 Huolto-ohje Jotta pakokaasukisko toimisi mahdollisimman hyvin, on seuraavat kohdat tarkastettava suunnilleen annettuina tarkastusaikoina riippuen siitä, kuinka paljon kiskoa käytetään. Vialliset tai kuluneet osat on vaihdettava. I VAROITUS! Tapaturmavaara! Järjestelmän sisällä tehtävissä huolto- ja korjaustöissä, erityisesti suulaketta ja letkua koskevissa töissä, on käytettävä pölysuodattimella varustettua naamaria Tarkasta seuraavat kohdat kerran kuukaudessa 1. Suulakkeen sisäpuoliset kosketuspinnat. Puhdista tarvittaessa. 2. Magneetin toiminta. Tarkasta kiinnitys yhteeseen ja puhdista magneetti ja ajoneuvon kiinnityslaatta tarvittaessa. 3. Irrotuskohta. Imuletkun on irrottava pakoputkesta juuri ennen oviaukkoa ajonopeudella, joka saa olla korkeintaan 20 km/h. Säädä irtoamiskohtaa siirtämällä irrotusmagneettia kiskon etuosassa (ks. kohta 7 asennusohjeesta). 4. Kannatinkelan toiminta. Tarkasta, että letku kelautuu ylös riittävästi irrotuksen jälkeen ja ettei se laahaa lattialla. Säädä tarvittaessa kannatinkelan nostovoimaa alla olevan ohjeen mukaisesti. 1 2 Tarkasta seuraavat kohdat kerran vuodessa tai tarvittaessa 5. Että vaunu kulkee kevyesti koko kiskon pituudella. 6. Että vaijeri on riittävän tiukalla. Kiristä tarvittaessa (ks. asennusohjeen kohta 10). 7. Tarkasta kaapelin kuluneisuus. 8. Ripustusketjujen pulttiliitokset. 9. Letkun liukukappaleet. 10. Kannatinkelan nuora.. Letkut. 12. Kiskoprofiilin iskunvaimennin, tarkasta toiminta. 13. Sähköasennus (ks. kytkentäkaavio). Kannatinkelan nostovoima on säädetty oikein toimituksen yhteydessä. Käytössä on kuitenkin säännöllisesti tarkastettava, että letku kelautuu kunnolla ylös ja ettei se laahaa lattialla. Kannatinkelan nostovoimaa on tarvittaessa lisättävä seuraavasti. Jousivoiman lisäys 1. Pidä toisella kädellä tukevasti kiinni rummun käsipyörästä. 2. Kelaa muutama kierros nuoraa rummulle (4 naksahdusta = 1 kierros) pyörittämällä sitä toisella kädellä. VAROITUS! Tapaturmavaara! Ennen kannatinkelalle tehtäviä töitä, esim. nuoran vaihtoa - on kannatinkelan jousivoima nollattava. 13

14 Vianetsintäkaavio Mahdolliset viat Syyt Toimenpiteet J Imuyksikkö juuttuu kiinni tai irtoaa liian myöhään. 1. Irrotus tapahtuu hallin ulkopuolella. 2. Magneettiyhde ei irtoa ajoneuvon kiinnityslaatasta. 1. Siirrä irrotusmagneettia kiskolla kauemmaksi sisääpäin kiskon päästä (ks. asennusohjeen kohta 7). 2. Tarkasta irrotusrasian toiminta. Suulake juuttuu kiinni tai vaurioituu. Suulake irtoaa liian aikaisin. 1. Irrotus tapahtuu hallin ulkopuolella. 2. Suulakkeen kitkakappaleet puuttuvat, ovat rikki tai asennettu väärin. 3. Suulake on juuttunut pakoputkeen. 4. Suulake laahaa lattialla. 5. Suulakkeen verkko puuttuu tai on vääntynyt. 6. Pakoputki on irti tai vääntynyt. 1. Vakiosuulakkeen jousen pitovoima on liian heikko. 2. Kiinnityslaatta on sijoitettu väärään paikkaan ajoneuvossa. 3. Irrotusmagneetti on sijoitettu väärään paikkaan magneetissa. 4. Suulakkeen kitkakappaleet puuttuvat, ovat rikki tai asennettu väärin. 5. HB-mallisen suulakkeen jousivoima on liian suuri. 1. Siirrä irrotusmagneettia kiskolla kauemmaksi sisääpäin kiskon päästä (ks. asennusohjeen kohta 7). 2. Vaihda kappaleet tai asenna ne oikein sivun 8 ohjeen mukaisesti. 3. Korjaa pakoputki tai muuta pakoputken ja/tai kiinnityslaatan paikkaa sivun 8-9 ohjeen mukaisesti. 4. Tarkasta kannatinkelan toiminta ja säädä nostovoimaa tarvittaessa sivun 13 ohjeen mukaisesti. 5. Vaihda tai oikaise ritilä. 6. Kiinnitä pakoputki tai korjaa vaurio. 1. Lisää jousivoimaa sivun 8 ohjeen mukaisesti. 2. Muuta kiinnityslaatan paikka sivun 8-9 ohjeen mukaisesti. 3. Muuta irrotusmagneetin paikka kiskolla sivun 7 ohjeen kohdan 7 mukaisesti. 4. Vaihda kappaleet tai asenna ne oikein sivun 8 ohjeen mukaisesti. 5. Tarkasta kiinnityslaatan paikka suhteessa pakoputkeen sivun 9 ohjeen mukaisesti. Vaunu tai vaakasuora letku juuttuu kiinni tai liikkuu kankeasti kiskolla. 1. Kiskon liitäntäosat ovat epätasaiset. 2. Letkun liukukappaleet on asennettu väärin kiskoon. 3. Letkun liukukappaleet ovat kuluneet. 1. Asenna liitäntäosat sivun 5 ohjeen kohdan 1 mukaisesti. 2. Asenna liukukappaleet oikeaan paikkaan sivun 6 ohjeen kohdan 5 mukaisesti. 3. Vaihda liukukappaleet. Suulakkeen imuteho on liian pieni. 1. Suulakkeeseen, letkuun tai kanavaan on juuttunut jokin esine. 2. Virheellinen puhallintoiminta. 3. Virheellinen pelti- tai kanavatoiminta. 1. Poista esine. 2. Tarkasta puhaltimen käynnistystoiminto ja/tai puhallinpyörän pyörimissuunta (puhaltimen moottorissa olevan suuntanuolen avulla). 3. Tarkasta, että mahdolliset pellit ovat auki ja ettei kanavissa ole vuotoja, letkuissa tai liitäntäkappaleissa. Magneettiyhde irtoaa tai ei tartu kiinnityslaattaan. 1. Sähkövika 2. Magneetti tai kiinnityslaatta likainen. 3. HB-mallisen suulakkeen jousivoima on liian suuri. 4. Magneettiyhteen käsikäyttöinen virtakytkin epäkunnossa. 1. Tarkasta ja korjaa sivun 10 kytkentäkaavion mukaisesti (annetava pätevän sähköasentajan tehtäväksi). 2. Puhdista. 3. Tarkasta kiinnityslaatan paikka suhteessa pakoputkeen sivun 9 ohjeen mukaisesti. 4. Vaihda magneettiyhde. Magneettiyhde ei irtoa. 1. Sähkövika. 2. Irrotusmagneetti on asennettu väärin kiskoon. 3. Kytkentärasia on asennettu väärin imuyksikön vaunuun. 1. Tarkasta ja korjaa sivun 10 kytkentäkaavion mukaisesti (annetava pätevän sähköasentajan tehtäväksi). 2. Muuta irrotusmagneetin paikka kiskolla sivun 7 ohjeen kohdan 7 mukaisesti. 3. Asenna kytkentärasiavaraosan mukana toimitettavan ohjeen mukaisesti. 14

15 Varaosat Tilausohje Varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava: 1. Tuotenumero ja valvontanumero (ks. kannatinkelassa ja yhdessä kiskossa oleva arvokilpi). 2. Varaosan osanumero ja nimitys. Katso alla oleva luettelo. 3. Tarvittavien varaosien määrä. K Varaosaluettelo Rumpu 2 Vaunu, sis. kannatinkelan ja tukikäyrän 5 Nuora 6 Säätöpyörä 9 Suulake, sis. letku ja jousi 10 Kitkakappaleet, pari Suojus 12 Suulakkeen letku 13 Pystysuora letku 14 Magneettiyhde, täydellinen 15 Kiinnityslaatta 16 Liitosyhde 17 Irrotusrasia 18 Vaakasuora letku, sis. liukukappaleet 19 Liukukappaleet, sarja (5 kpl) 20 Kytkentärasia 22 Iskunvaimennin kiinnityslevyineen 23 Vaijeri, kaapeli ja kiinnitysosat 24 Kaapelinpidin, sarja (6 kpl) 25 Ripustusketjut, sarja (7 kpl) 26 Liitäntäletku 27 Irrotusmagneetti 28 Vaunun pyöräsarja 29 Väliprofiili, sis. liitäntäosa 30 Päätyprofiili, sis. liitäntäosa HANKASUONTIE 13, HELSINKI PUH. (90) , FAX (90)

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava.

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. MAGNASYSTEM Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Löydät toimivan ratkaisun riippumatta pakoputken sijoituksesta,

Lisätiedot

PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500

PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500 PAKOKAASURATAJÄRJESTELMÄ 920/1500 Korkea imuteho Helppo käsitellä Nykyaikainen rakenne Kustannustehokasta työturvallisuutta. Pakokaasunpoisto paikallaan oleville kuorma-autoille Pakokaasunpoisto liikkuville

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus 5 Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 Liesikupu 782 12 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 125658/6.5.2013 (2652) ASENNUS Liesikupu 782 12 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on sähkötoiminen ohjausyksikkö,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET STNDRD PLUS -HUUVIEN SENNUS-, HUOLTO- J SÄÄTÖOHJEET 4.14 limecon Lämmittäjänkatu 4, 00880 Helsinki Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 1 YLEISTÄ Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat limeconin

Lisätiedot

AFSA/H/U AFSA/H/U PAKOKAASURADAT. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158

AFSA/H/U AFSA/H/U PAKOKAASURADAT. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158 AFSA/H/U Vahvasta itsekantavasta alumiiniprofiilista johon on integroitu ohjauskisko. Pakokaasurata voidaan varustaa säädettävillä kannakkeilla, jotka saa helposti kiinnitettyä seinään tai kattoon. AFSA

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä LK Hanakulmarasia Rakenne 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä 20 mm:n PEX-putkelle puserrusliittimellä* * 20 mm:n putki vaatii tarkastusluukun huoltoa varten

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

AFS LOHIKÄÄRMERATA. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158

AFS LOHIKÄÄRMERATA. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158 AFS-lohikäärmerata on hyvä ratkaisu pakokaasunpoistoon esimerkiksi autokorjaamoille ja katsastusasemille. Radan itsekantavassa alumiiniprofiilissa on kiinni alapuolinen liukuprofiili. Imuvaunu kulkee liukuprofiilia

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE

ASENNUS- JA HOITO-OHJE 03/2005 ASENNUS- JA HOITO-OHJE TREND- Kylpyhuonekalusteet Sisällysluettelo TREND-kylpyhuonekalusteet Asennuslistan mittatiedot laatikollisille TREND alakaapeille 600/900/1200x500x485 mm 2 Kaapin asennus

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865

TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865 TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865 No. 981118101 Kuvaus Rajakytkimet asennettu moottoriyksikköön. Estää letkun ylikelautumisen. Moottori ohjaa kelaa planeettavaihteiston ja rummun päädyn

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30668471 1.2 30682095, 30682096 Vetokoukku, kiinteä M8901547 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sivu 2 / 16 IMG-223189 Sivu 3 / 16 IMG-213320

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

KL-Pro peililiukuovi S2-10

KL-Pro peililiukuovi S2-10 KL-Pro peililiukuovi S2-10 Asennusohje Koillismaan Lasi Ky Airotie 4 B, 93600 Kuusamo Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359 E-mail: info@koillismaanlasi.fi Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi Osat: 1.Yläkisko

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM. Seinään ei saa kiinnittää mitään taskukarmin kohtaan! 1) Tarkista toimitussisältö oheisen osaluettelon mukaan. Karmi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30796303 1.2 Vetokoukku, kiinteä M8903758 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213342 Sivu 2 / 14 IMG-223220 Sivu 3 / 14 IMG-213320 Sivu 4 / 14 JOHDANTO

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET

JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET JB-AQUA SARANAPROFIILIT JA TARVIKKEET Asennus- ja valmistusohje JB-AQUA:lle JB-AQUA suihkutilat voidaan rakentaa useina eri yhdistelminä. Kaarevilla laseilla, tasolaseilla, yhdellä ovella, pariovilla,

Lisätiedot

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Uuden sukupolven joustavat pienkohdepoistolaitteet Nederman on tuonut markkinoille uuden sukupolven helposti käsiteltävät ja liikuteltavat

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m.

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Lasikatot Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Takuun voimassaolo edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla Lämmönsiirrin sisältää: Vaipan kahdessa osassa Roottorilohkot Navan, akselit, laakerit ja peitelevyt Puolat Kotelon, lukkomutterit ja kiristysruuvit Asennustarvikkeet: Kehikko ja narut Kiristyshihna (väh.

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Ilmakruunu JSI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Ilmakruunu JSI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Lasien asennus 5 Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot