LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)"

Transkriptio

1 LIIKUNTATOIMI Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) viitteet: Liikuntapoliitiinen ohjelma vuosille Liikuntalaki (1054/1998) Vapaa-aikatoimen strategia Keuruun Kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelma Keurusselän Seudun matkailustrategia Keuruun tarkennettu matkailustrategia / Hannu Komu, Onvisio Consulting Oy Liikuntatoimen palvelustrategiset tavoitteet 2017: Liikuntalaki antaa kunnille selkeän toimintavelvoitteen eli liikunnan yleisen edistämisvelvoitteen: Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Vastuu liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta on paikallistasolla kunnilla. Liikuntalain arvopohjassa on keskeistä yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikunnan avulla. Tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. Liikuntalain perusteluissa todetaan, että oikeus liikuntaan on nähtävä osana kansalaisten peruspalveluja, ja esiin on nostettu myös liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Kaupungin oma palvelutuotanto: Liikuntapalvelut yksikössä keskitytään ydinasioista huolehtimiseen ammattitaitoisesti liikunta-alan osaajien toimesta, joita ovat henkilöstöhallinto, liikuntapalvelut (olosuhteet ja ohjauspalvelu), seuroille myönnettävät avustukset, asiakaspalvelu (tiedotus ja valistus) sekä kehitystyö yhteistyössä eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Keskeisenä työssä nähdään yhteistoiminnallisuuden kehittäminen kaupungin sisäisesti hallintokuntien väliseksi normaaliksi jokapäiväiseksi toiminnaksi ottaen huomioon liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset ja niihin liittyvät toimenpiteet. Lasten ja ikääntyvien sekä erityisryhmien liikunnan saatavuus turvataan lähipalveluna. Keuruun uimahallin palvelutarjonta lisääntyy tilojen ja toimintojen monipuolistuessa. Ohjattujen terveyttä edistävien ryhmäliikuntatuntien kasvavaan kysyntään vastataan resurssien puitteissa. Liikuntamatkailun markkinoinnissa huomioidaan internetin suomat mahdollisuudet. Matkailutoimen kanssa tehdään markkinointia messujen ja esitteiden muodossa.

2 Yhteinen/seudullinen palvelutuotanto Erityisliikuntapalvelut ja osittain kuntoliikuntapalvelut (mm. kansalaisopisto) tuotetaan yhteistyössä Petäjäveden ja Multian kuntien kanssa sekä seurayhteistyössä. Uimahallin palveluja markkinoidaan ja tarjotaan seudullisesti. Tapahtumatuotantoa hoidetaan pääasiassa seura- ja yritysyhteistyössä. Osallistutaan järjestöjen kanssa valtakunnallisten / kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen ja niiden markkinointiin hallinnon kanssa. Alueellinen liikuntasuunnitelma palveluista lähinnä erityisryhmien, erityisliikuntapaikkojen, kilpa- ja huippu-urheilun sekä liikuntamatkailun kehittämiseksi tulisi tehdä suunnitelmakauden aikana. Palveluiden osto Liikuntamahdollisuuksia monipuolistetaan yritysvetoisesti sekä kolmannen sektorin toiminnan resurssein. Koulutus- ja tutkimustoimintaan liittyvät palvelut ostetaan niitä järjestäviltä tahoilta. Markkinoinnissa tukeudutaan osittain ammattilaisten osaamiseen yhteismarkkinoinnin tuella. Suunnittelu- ja kehitystyössä hyödynnetään opiskelijaresursseja. Teknologian tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään. Seurat -lajien monipuolisuus -lajiolosuhteet -lapset/nuoret -kilpaurheilu -harrasteliikunta Liikuntayritykset -olosuhteet -palvelut Hallinnonalojen virkamiehet -liikuntatoimi -tekninen toimi -terveys- ja sosiaalitoimi -sivistystoimi *koulut *päivähoito*kansalaisopisto Päätöksentekijät -motivoituneita * hyvinvointi * terveys * elämykset

3 TERVE HYVINVOIVA JA LIIKKUVA KEURUU KEURUU KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIKESKUKSEKSI lisää liikuntaa, lisää liikkujia Markkinoidaan ja tiedotetaan ohjatusta toiminnasta, tiloista, alueista ja tapahtumista. -nettisivut pidetään ajan tasalla ja pyritään saamaan ajantasaisiksi *esitemateriaalia nettsivuille, josta tarvittaessa tulostetaan käyttöön -videoklipit markkinointiin -uimahallin toimintaesitteet syksy / kevät -yrityksien ja yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota liikuntaetuja työntekijöilleen ja jäsenilleen aktivoidaan ja tuetaan -Uimahallilla tehdään asiakaskyselyjä, joissa arvioidaan mm. toimintaryhmien kysynnän ja tarjonnan suhdetta. -liikuntakalenterit (lapset ja nuoret / erityisliikunta) -liikuntapaikoilla liikuntatoimen tempauksia yhteistyössä seurojen kanssa -vapaa-aikamessut, matkamessut -tapahtumakalenteri -Kunnon Juttu kuntoliikuntatapahtuma jokavuotiseksi *valittujen tapahtumien kynnystä osallistua tapahtumaan pidetään matalana edullisilla osanottomaksuilla sekä sillä, että luonne on rento ja että on myös ns. kuntosarjoja -Voimaa vanhuuteen ohjelmakauden loputtua pyritään toimintoja ja tapoja ylläpitämään. Valtakunnallisiin kampanjoihin osallistuminen: -teemana: yksilön vastuu - liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset Hyvinvointikertomuksen tekoon osallistuminen Liikuntatoimen terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman päivitys Myönteinen suhtautuminen ja henkinen tuki tarjonnan monipuolistamiseen yritysvetoisesti tai järjestöjen liiketoiminnalla. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA LUONTO LIIKUNTAPAIKOIKSI Suosituimpien liikuntamuotojen: Kävelylenkkeily, pyöräily ja hiihto-olosuhteiden parantaminen ja ylläpito Liikuntatoimi toimii edunvalvojana ja yhteistyössä teknisentoimen kanssa kevyenliikenteen väylien kunnossapidossa ja lisääntymisessä * Nyyssänniemi * Kalettomanlenkki * Könttärinlenkki * Haapamäki * Multia (yhteistyössä Multian kanssa)

4 Retkeilyreitistöjen, luontopolkujen ja niiden varrella olevien laavujen ylläpito ja hoito. Kuntoreittien kunnostukseen on tullut viime vuosina investointien puuttuessa merkittävä puute. Seiponniemen, Nyyssänniemen ja Kivelän (osa) kuntoreitit vaativat jo peruskunnostukseen verrattavaa parannusta. Muita kehittämiskohteita: -Kivelän reitistön laavu -Ilovuoren laavu yhteistyössä srk ja metsästysseuran kanssa -Keuruulle yksi selkeän vaellusreitin suunnittelu yhteistyössä Keurusseudun luonnon ystävien kanssa Retkeilyyn liittyvät kartat ja merkinnät pidetään ajantasaisina. -Yhteistyö Keurusseudun luonnonystävien kanssa tärkeiden luontokohteiden tiedottamisesta ja markkinoinnista. -Suunnistus karttojen ylläpito ja ajantasaistus yhteistyössä Keuruun Kisailijoiden suunnitusjaoston kanssa, nettiversiot Maanomistajille järjestetään vuosittain ainakin yksi tapaaminen kaupungin toimesta. LÄHILIIKUNTA LISÄÄ LIIKKUMISTA Kaikenikäisille turvalliset lähiliikuntapaikat Vanhusten ja lasten ohjattu toiminta lähelle heidän toimintaympäristöään Liikuntatoimi toimii tiiviissä yhteistyössä kunnallistekniikan puisto-osaston kanssa lähiliikuntapaikkojen parantamisessa koulujen pihoissa keskustassa sekä sivukylillä. Koulujen kanssa kehitetään liikunnallista koulupäivää edistäviä projekteja uusittujen/paranneltujen pihojen toimintaympäristön tehokkaaseen omatoimiseen käyttöön. Keskustaajaman asuinalue kartoitusten yhteydessä liikuntatoimi on asiantuntijana liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan liittyvissä kysymyksissä lähiliikuntapaikkojen, reitistöjen ja kevyenliikenteen väylien suunnittelussa ja toteutuksessa. -lähiliikuntapaikkojen sijainti kulkureitit niille -vanhuksille penkkejä merkittyjen reittien varrelle Lähiliikuntapaikkojen määrää keskustaajaman alueella vähennetään, mutta laatua parannetaan. Koulujen pihoihin rakennetaan monitoimikentät -Jukojärvi Pohjoisjärvi Pihlajavesi Valkealahti 2016 Koulujen pihoihin jäädytetään kentät. Koulujen ympäristöön ajetaan ladut tarvittaessa.

5 Yhteistyötä kylätoimikuntien kanssa tiivistetään. Edistetään etenkin luonto- ja retkeilyliikuntaa. LIIKUNTAPAIKKOJEN INVESTOINNIT Liikuntapaikkojen investoinnit tehdään pitkän tähtäimen suunnittelulla Isot hankkeet viedään liikuntapaikkojen avustuksien investointisuunnitelmiin hyvissä ajoin ja ne sisältyvät kaupungin investointisuunnitelmaan. Alueellinen liikuntasuunnitelma otetaan suunnittelun tueksi ja yhteistyöhön alueellisesti sitoudutaan. Toimenpidesuunnitelman liikuntapaikkaluettelossa on jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteet. KAUPUNKILAISILLE JA MATKAILIJOILLE SAMAT LIIKUNTAPAIKAT Liikuntamatkailijoiden määrä lisääntyy hyvien liikuntapaikkojen sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten liikuntatapahtumien kautta. Keurusselän Liikuntapuiston kehittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäväksi liikuntapaikaksi. Tapahtumatuotanto yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. -Keuruu-Multia Laturetki säilytetään -muita tapahtumia järjestöjen intresseistä riippuen -markkinoinnissa tuodaan esille liikuntamahdollisuudet; Markkinointimateriaali sama kuin kuntalaisille. Markkinointi tehdään yhteismarkkinoinnin kanssa. LIIKUNTA LÄPÄISEE KAUPUNKIPOLITIIKAN Jokaisen hallintokunnan strategioihin ja toimenpiteisiin sisällytetään terveiden elämäntapojen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa jalkauttaminen Liikuntatoimi toimii kaupungin terveyttä edistävän liikunnan äänitorvena ja resurssien mukaan myös toteuttajana. Liikuntatoimi toimii eri hallintokunnat yhteen kokoavana organisaationa ->liikunta läpäisee koko kaupunkiorganisaation. Päiväkodeille nimettyjen liikuntavastaavien kanssa tehdään liikuntatoiminnan vuosisuunnitelmaa yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään ja siihen pyritään saamaan lisäresursseja. Erityisesti vähän liikkuvien lasten aktivoiminen olisi myös koulun tukena liikuntatoimen kohderyhmänä. LIIKUNNAN KOLMANNEN SEKTORIN TUEN KASVATTAMIEN Liikunnan avustukset yhdistyksille pyritään nostamaan v %, jolloin se olisi 5 / asukas

6 Kasvatetaan kysyntää kohde- ja erityisavustuksille. Kannustetaan järjestöjä järjestämään toimintaa. Terveysliikunnan erityis- ja kohdeavustus -ei liikkuvien lasten ja nuorten liikuntaharrastusten edistämiseen -nuorten harrasteliikunta -työikäisten matalan kynnyksen ryhmät -ikääntyvien järjestäytyneet lähiliikuntaryhmät Liikuntapaikkojen maksuttomuus liikuntajärjestöille säilytetään Liikuntatoimi koordinoi koulutuksia koulutuksia yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Keski-Suomen Liikunnan palveluiden käyttö seurakehittämisessä ja tapahtumatuotannossa LIIKUNTATOIMESTA PROSESSIORGANISAATIO Liikuntatoimi on yhteistyötahojensa kanssa yhteen hiileen puhaltava hyvinvoinnin edistäjä. Henkilöresurssit ovat riittävät erilaisiin prosesseihin Laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveen elämän edistäminen muiden hallintokuntien, kansalaistoiminnan, yhteisöllisyyden sekä turvallisen harrastustoiminnan avulla. -Järjestöjen kanssa tapahtumatuotannossa toimittaessa toimitaan vähintään kahden organisaation alla, jolloin joustavuus ja substanssiosaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Liikuntatoimi toimii eri hallinnon alojen mukana liikuntaa edistävissä prosesseissa sekä muissa laajemmin hyvinvointia edistävissä prosesseissa. -Henkilökunta on ammattitaitoista. Koulutuksella ajantasaistetaan tietoja. -Henkilöresurssien tarve vaihtelee kausittain. Varmistetaan tuntityöntekijöillä henkilöresurssien riittävyys. -Vakinaisen henkilökunnan määrä pidetään vähintään samalla tasolla. -yhteistyö eri hallintokuntien kanssa prosessista riippuen *sosiaali-, koulu- ja tekninen toimi VETOVOIMAA KILPA- JA HUIPPU-URHEILUSTA Kaupungin imago liikuntakaupunkina. Kilpa- ja huippu-urheilun esikuvamerkitys lisää lasten ja nuorten liikunnallista harrastamista. Elämysten tuottaja penkkiurheiluun

7 Hyvinvointimatkailun lisääntyminen Liikuntapaikkoja kunnostettaessa ja perustettaessa panostetaan laatuun. Paikallisten toimijoiden markkinointi ja informointi kilpa- ja huippu-urheilupalveluistaan. Keski-Suomen Urheiluakatemian toiminta Keuruulle, jolloin opiskelijat voivat asiantuntevan valmennuksessa jatkaa urheilu-uraansa kotipaikkakunnalla niin kauan kuin koulutukselliset resurssit riittävät. TALOUDEN TASAPAINOTUS Liikuntatoimen menojen kasvu pysyy indeksikorotuksien puitteissa. Uimahallin käyttömaksut pysyvät kohtuullisina. Liikuntasalien maksuttomuus järjestöille Olemassa olevien erinomaisten ja monipuolisten liikuntapaikkojen hyvä ammattitaitoinen ylläpito liikuntatoimen oman henkilökunnan toimesta Maltillinen liikuntapaikkojen rakentaminen -> keskitytään olemassa olevien kehittämiseen ja ylläpitoon -> uusien alueiden rakentaminen lisää käyttökustannuksia -> rakenteellisten muutosten aiheuttamat lisäkulut otetaan budjetissa huomioon Vuosittainen tarkistus hoidettavista alueista ja päivitetään liikunta-alue lista (liite) Uimahallikäyttömaksujen tarkastelu vuosittain Kaupungin strategisia liikuntapoliittisia linjauksia mietittäessä punnitaan hinta/laatusuhde sekä kaupunkiorganisaation että käyttäjien näkökulmasta Keurusselän liikuntapuiston Sompala rakennuksen edelleen vuokraus on mahdollinen myös pitemmäksi ajaksi ja puistoa markkinoidaan tulojen lisäämiseksi. Liikunnan avulla saatujen taloudellisten hyötyjen esille tuominen ja niihin mittareiden etsiminen. Liikuntapaikkojen käytön tilastoinnin kehittäminen. Liitteet: Nykyiset liikuntapaikat ja niiden kunnostamistarpeet ja tavoitteet

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 - KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 Keuruun kaupunki Vapaa-aikatoimi 2013 JOHDANTO Keuruun kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelman valmistelu käynnistyi Merja Ahosen

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020

SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 1 1. JOHDANTO Päijät-Hämeessä on asetettu tavoitteeksi olla edelläkävijänä Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Mikko Mäkinen MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Yleistä liikuntatoimen tehtävistä ja liikuntapaikoista Multian liikuntatoimen kenttä on vuonna 2013 mahdollisesti hyvin erilainen nykyiseen tilanteeseen

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot